Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga"

Transkript

1 Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

2 Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED MABCAMPATH (Alemtuzumab) 5-8 Vad är MabCampath och hur fungerar det? 5 Vad är en monoklonal antikropp? 6 Hur kommer jag att få MabCampath? Hur ofta och hur länge? 7 Exempel på behandlingsschema 8 FÖRVÄNTADE BEHANDLINGSRESULTAT OCH ANDRA LÄKEMEDEL 9-11 Hur kommer min läkare och jag själv att veta att MabCampath fungerar? 9 Kommer jag att behöva ta andra läkemedel under MabCampath - behandlingen? 10 Vilka resultat kan jag förvänta mig av MabCampath? 11 Symptom som lindras av MabCampath 11 ATT FÖREBYGGA OCH HANTERA BIVERKNINGAR Vilka vanliga biverkningar har MabCampath? 12 Har MabCampath några andra biverkningar? 13 Vad ska jag göra om jag får biverkningar hemma? 14 Vad mer kan jag göra för att ta hand om mig själv under behandlingen med MabCampath? 15 VANLIGA FRÅGOR Kan MabCampath bota min KLL? 16 Hur kan min familj och andra närstående hjälpa mig? 16 Om jag har fler frågor? 16 Frågor till min läkare eller sjuksköterska 17 YTTERLIGARE INFORMATION 18 Var kan min familj och jag själv få ytterligare information? 18 Internetadresser 18 ANTECKNINGAR 19 2

3 Inledning MabCampath (alemtuzumab) är ett läkemedel för behandling av patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) vars sjukdom inte längre svarar på vanlig kemoterapi. Det fungerar på ett helt annat sätt än kemoterapi och är det första och enda läkemedlet av denna typ som har godkänts för behandling av patienter med KLL. Denna broschyr har tagits fram för att besvara en del av de frågor du kan ha. Broschyren är ämnad att hjälpa patienter samt deras anhöriga, att dra största möjliga nytta av MabCampath -behandlingen. Här förklarar man vad som kan förväntas av behandlingen och hur man hanterar eventuella biverkningar. Om du har andra frågor som inte besvaras av denna broschyr kan du alltid vända dig till din läkare eller sjuksköterska. 3

4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? Du vet kanske redan att KLL är en sorts blodsjukdom där alltför många vita blodkroppar (lymfocyter) ansamlas i benmärgen, blodet, lymfvävnaden och andra organ i kroppen. De två huvudtyperna av lymfocyter är B-celler och T-celler. I Europa utgörs 95 % av alla KLL-fall av B-cellstypen, och sjukdomen kännetecknas av en anhopning av onormala B-celler. Dessa B-celler lever längre än normalt och förmår inte utföra sina normala uppgifter. Medan B-lymfocyterna ansamlas, tränger de ut de normala, friska blodkropparna och ger upphov till infektion och/eller andra symptom som du kan ha haft. 4

5 Vad är MabCampath (alemtuzumab) och hur fungerar det? MabCampath är den första och enda monoklonala antikropp (Mab) som har godkänts för behandling av KLL. Medlet riktar särskilt in sig på CD52 -antigenet, en av de vanligaste cellmarkörerna på normala och onormala B-lymfocyter och T-lymfocyter hos patienter med KLL. När MabCampath binder till detta CD52- antigen kan det förstöra utvalda onormala lymfocyter inte bara i blodet utan också i benmärgen. Ingen annan MAb är inriktad på detta CD52-antigen. Läs gärna mer om monoklonala antikroppar på nästa sida. 5

6 Vad är en monoklonal antikropp? Antikroppar är en del av ditt immunsystem. När ett antigen (t.ex. ett främmande protein i en bakterie) kommer in i kroppen, framställer kroppen naturliga antikroppar för att bekämpa det. En monoklonal antikropp (MAb) är en antikropp precis som de i ditt naturliga immunsystem, men de har framställts i ett laboratorium. De utformas för att särskilt rikta in sig på specifika markörer eller antigen (proteiner) på vissa cancerceller. Precis som vanliga antikroppar binder MAb sig till ett specifikt antigen på cellytan, ungefär som en nyckel i ett lås, och märker på så sätt ut cellen för förstörelse via det egna immunsystemet. Denna bindning med hjälp av lås och nyckel eller antikropp till antigen gör MAb till en mycket målinriktad och effektiv behandling. 6

7 Hur kommer jag att få MabCampath? Hur ofta och hur länge? MabCampath kan ges på avdelningen eller på dagvården, och ges intravenöst, vilket innebär att det ges som dropp direkt i en ven. Varje MabCampath -infusion tar c:a två timmar. Dina allra första infusioner kan dock ta upp till 6 timmar att ge. Först ges MabCampath i en liten dos som sedan gradvis ökas. De allra första doserna ges vanligtvis under flera efterföljande dagar. På behandlingens första dag får du alltså en mycket liten dos. Om du inte får några allvarliga biverkningar kommer du följande dag att få en något större dos. Denna stegvisa dosökning kommer att fortgå tills du står på den rekommenderade dosen av MabCampath. De allra flesta patienter når den rekommenderade dosen inom 3 till 7 dagar. När du väl har nått den rekommenderade dosen får du behandling 3 dagar i veckan (t.ex. på måndagar, onsdagar och fredagar). Din läkare kommer att besluta hur länge du ska få MabCampath baserat på hur du svarar på behandlingen, oftast mellan 8 till 12 veckor. En familjemedlem eller en närstående kan kanske följa med dig till dina behandlingar och även tjäna som ett par extra öron när du talar med din läkare och/eller sjuksköterska. 7

8 Exempel på behandlingsschema Du och ditt behandlingsteam kommer att utveckla ett personligt MabCampath - behandlingsschema som fungerar bäst för just dig. Här är ett exempel på ett sådant: MÅNAD 1 Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 1 MabCampath MabCampath MabCampath MabCampath MabCampath Stegvis dosökning 2 MabCampath MabCampath MabCampath 3 MabCampath MabCampath MabCampath 4 MabCampath MabCampath MabCampath *Stegvis dosökning uppnås ofta inom 3 till 7 dagar. MÅNAD 2 (om så behövs) Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 1 MabCampath MabCampath MabCampath 2 MabCampath MabCampath MabCampath 3 MabCampath MabCampath MabCampath 4 MabCampath MabCampath MabCampath MÅNAD 3 (om så behövs) Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 1 MabCampath MabCampath MabCampath 2 MabCampath MabCampath MabCampath 3 MabCampath MabCampath MabCampath 4 MabCampath MabCampath MabCampath 8

9 Hur kommer min läkare och jag själv att veta att MabCampath fungerar? Svaret på MabCampath -behandlingen ses vanligtvis inom c:a 4 till 8 veckor. Din läkare kommer emellertid att utföra flera tester för att kontrollera sjukdomsutvecklingen under behandlingen. Blodprov kommer t.ex. att tas åtminstone varje vecka. Du kommer att veta att medicineringen fungerar om blodproven under behandlingen visar: Färre lymfocyter Först färre, sedan allt fler: Röda blodkroppar (blodkroppar som bär syre) Trombocyter (en slags blodkroppar som hjälper till att kontrollera blödningar) Neutrofiler (en slags vita blodkroppar som dödar bakterier) Andra positiva tecken är: Minskning av storleken på levern, mjälten och/eller körtlarna i halsen, armhålan och ljumsken, om dessa var onormalt stora före behandlingen. Lindring av KLL-relaterade symptom såsom viktminskning, trötthet och svettningar. Förutom blodprov kan man även ta prov på din benmärg. Antalet och typen av blodkroppar i din benmärg kan också bekräfta att MabCampath -behandlingen fungerar. 9

10 Kommer jag att behöva ta andra läkemedel under MabCampath -behandlingen? De vanligaste biverkningarna av MabCampath uppstår oftast samtidigt som du får behandlingen på dagvården eller avdelningen. Eftersom din läkare känner till detta kan han eller hon avsevärt minska dessa effekter genom att före MabCampath ge läkemedel såsom: Antihistamin Paracetamol Hydrocortison Som vi tidigare berättade tar MabCampath effektivt bort onormala celler i ditt blod, benmärg eller andra vävnader, men det tar även bort vissa icke-cancerösa celler som har CD52-antigenet. Då dessa friska celler är en del av ditt immunsystem och hjälper till att bekämpa infektioner, kan detta tillfälligt försvaga ditt immunsystem. För att hjälpa din kropp att motstå infektioner kommer din läkare att skriva ut läkemedel som förebygger infektioner. Bland dessa finns oftast ett antibakteriellt medel och ett antiviralt medel. Dessa läkemedel ges vanligtvis under behandlingen med MabCampath och ges kontinuerligt i upp till ca. 4 månader efter den sista dosen av MabCampath. Det är viktigt att du tar dessa läkemedel precis som din läkare har ordinerat dem. Det är inte känt om MabCampath kan skada ofödda foster, varför kvinnor i fertil ålder rekommenderas att använda effektiva preventivmedel under behandlingen och i minst 12 månader efter MabCampath -behandlingen. 10

11 Vilka resultat kan jag förvänta mig av MabCampath? I en studie med 93 patienter med långt framskriden KLL svarade en tredjedel (33 %) av patienterna på MabCampath -behandlingen, medan sjukdomen förblev stabil hos mer än hälften (54 %). Hos de flesta patienter (87 %) fortskred därför inte sjukdomen. Anmärkningsvärt är att symptomen på sjukdomen lindrades hos ca. hälften (53 %) av de patienter som hade symptom när de påbörjade studien. Symptom som lindras av MabCampath Trötthet eller svaghet Feber Viktminskning Nattsvettningar Svullna körtlar (lymfknutor) i halsen, armhålorna eller ljumskarna Hos de flesta patienter (74 %) minskade lymfknutornas storlek med mer än hälften En känsla av överfyllnad på magens vänstra sida (orsakad av en svullen mjälte) Hos de flesta patienter (83 %) minskade mjältens storlek med mer än hälften En känsla av överfyllnad på magens högra sida (orsakad av en svullen lever) Hos de flesta patienter (74 %) minskade leverns storlek med mer än hälften Smärta 11

12 Vilka vanliga biverkningar har MabCampath? I kliniska studier har de flesta biverkningar varit lindriga till måttliga, och minskade kraftigt efter de första veckornas behandling. Frossa, feber, illamående, kräkningar och lågt blodtryck är vanligt under MabCampath -behandlingen och kan uppstå samtidigt som du får infusionen. Dessa symptom kan minimeras genom premedicinering och genom att stegvis öka din MabCampath -dos. Behandling med MabCampath gör inte att man tappar håret. De vanligaste biverkningarna orsakade av MabCampath uppstår oftast samtidigt som du får behandlingen på dagvården eller avdelningen. Eftersom din läkare känner till detta kan han eller hon avsevärt minska dessa effekter genom att före MabCampath ge läkemedel såsom: Antihistamin; används för symptom av allergisk typ Paracetamol; används för feber, frossa eller smärta Hydrocortison Du kan eventuellt få biverkningar på kvällen efter att en dos har avslutats. Din läkare eller sjuksköterska kan tala om för dig vad du ska göra om detta händer. Det är viktigt att du berättar för din läkare eller sjuksköterska så snart du börjar känna av biverkningar. 12

13 Har MabCampath några andra biverkningar? Då MabCampath minskar antalet onormala B-lymfocyter för att kontrollera din sjukdom, reducerar den också antalet friska vita blodkroppar. Då de friska vita blodkropparna hjälper dig att bekämpa infektioner kan MabCampath -behandlingen tillfälligt öka din risk att bli infekterad. I några få fall har en nedsatt immunitet varat i ett år. Under en klinisk prövning med MabCampath rapporterades allvarliga infektioner hos 27 % av patienterna. Som del av din behandling kommer du därför att få läkemedel som hjälper till att minska infektionsrisken. Det är viktigt att du tar dessa läkemedel precis som din läkare har ordinerat dem. Vissa patienter har rapporterat andra biverkningar, som t.ex. utslag, trötthet, andnöd, hosta, diarré, nässelutslag, huvudvärk, aptitförlust, klåda, svettningar, yrsel och magsmärta. Hos de flesta patienter var dessa symptom dock lindriga till måttliga och varade bara en kort tid. 13

14 Vad skall jag göra om jag får biverkningar hemma? Då biverkningar kan vara mycket allvarliga är det mycket viktigt att du omedelbart ringer din läkare eller sjuksköterska och berättar för dem om alla nya symptom. Var uppmärksam på tecken på infektion, vilka du genast ska rapportera. Dessa kan vara: Feber med temperatur över 38 C Hosta eller ont i halsen, också om du inte har feber Ett sår som inte läker eller som ser infekterat ut Om du får en infektion, se till att följa din läkares eller sjuksköterskas instruktioner om vila, medicinering och andra behandlingar. 14

15 Vad mer kan jag göra för att ta hand om mig själv under behandlingen med MabCampath? Tala gärna med din läkare eller sjuksköterska och lär dig mer om KLL och MabCampath. Detta kommer att hjälpa dig, dina anhöriga att delta aktivt i vården av din hälsa under behandlingen. Du kan själv hjälpa till med din behandling på flera olika sätt: Kontrollera alltid med din läkare innan du tar något annat läkemedel, detta gäller också receptfria läkemedel. Ta inte acetylsalicylsyra-preparat, då dessa kan minska blodets förmåga att levra sig och öka risken för blödningar. Ta istället ett ersättningsmedel för acetylsalicylsyra, be din läkare eller apotekaren om råd. Då antalet trombocyter i din kropp kortvarigt kan minska mycket kraftigt, kan du också blöda mer av mindre skärsår. Undvik kontaktidrotter och andra aktiviteter som kan leda till skador. Hör med din läkare innan du tar levande virusvacciner under minst 12 månader efter MabCampath -behandlingen. KLL ökar din risk att bli infekterad och du ska därför tvätta dina händer ofta. Detta är ett enkelt men effektivt sätt att minska infektionsrisken. Du behöver inte undvika allmänna platser, men undvik hostande eller förkylda personer. Se till att vila mycket, drick stora mängder vatten, och ät hälsosamt. Undvik att äta skalet från färska frukter och grönsaker, och undvik opastöriserad mjölk, vissa ostar, samt ej färdigkokt kött och fågel. 15

16 Kan MabCampath bota min KLL? Trots intensiv forskning och de nya behandlingar som har tagits fram för KLL går sjukdomen fortfarande inte att bota. Men om din KLL inte längre svarar på kemoterapi är MabCampath den senaste och mest avancerade behandlingen för kontroll och hantering av sjukdomen. Hur kan min familj och andra närstående hjälpa mig? Att lära sig att leva med KLL innebär att lära sig många nya saker om sjukdomen, behandlingen och förändringarna i ditt liv. Det kan vara skönt att ha någon eller några som kan lyssna, hjälpa till med det dagliga arbetet, följa med dig till läkarbesöken, eller bara vara tillsammans med dig och göra sådant ni alla tycker om. Om jag har fler frågor? Din läkare eller sjuksköterska är alltid din bästa informationskälla om ditt tillstånd och din behandling. Om du har frågor eller bekymmer, se till att be dem om mer information. Du kan också be din läkare eller sjuksköterska att hjälpa dig få kontakt med andra patienter som har fått MabCampath. Kom ihåg att du, din läkare och din sjuksköterska är ett team, och att ni alla samarbetar för att din behandling ska bli så lyckad som möjligt. 16

17 Frågor till min läkare eller sjuksköterska 17

18 Var kan min familj och jag själv få ytterligare information? Riksförbundet för blodsjuka Box STOCKHOLM Tel Internet adresser

19 Anteckningar 19

20 20 Anteckningar

21 Anteckningar 21

22 22 Anteckningar

23 Anteckningar 23

24 Schering Nordiska AB Box 912 SE JÄRFÄLLA US FEB 06-26

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL?

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? 5 2 Diagnos 7 Vilka symtom är vanliga vid ALL? 7 Allmänna

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom 2 Diagnos 9 Så ställs diagnosen Två grupper 3 Behandling 11 Tålamodskrävande

Läs mer

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS) Information för dig med myelodysplastiskt syndrom (MDS) 1. Vad är MDS? Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är ett samlingsnamn för en grupp tumörsjukdomar som utgår från benmärgens stamceller. Myelo betyder

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS) Information för dig med myelodysplastiskt syndrom (MDS) 1. Vad är MDS? Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är ett samlingsnamn för en grupp tumörsjukdomar som utgår från benmärgens stamceller. Myelo betyder

Läs mer

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31 Behandling av Akut lymfatisk leukemi... 5 Vad är akut lymfatisk leukemi?... 5 Hur uppkommer akut lymfatisk leukemi?... 6 Vilka riskgrupper finns i ALL2008?... 7 Den första riskindelningen... 7 Preliminär

Läs mer

Råd. till dig som får läkemedelsbehandling mot cancer. Petri Bono

Råd. till dig som får läkemedelsbehandling mot cancer. Petri Bono Råd till dig som får läkemedelsbehandling mot cancer Information om cancermediciner och behandlingar biverkningar och hur de kan lindras om att vara sjuk och om känslor Petri Bono Leena Rosenberg-Ryhänen

Läs mer

Till dig som har hjärtsvikt

Till dig som har hjärtsvikt Till dig som har hjärtsvikt Version 1 Hjärtsvikt Hjärtsvikt är en av våra vanligaste hjärtsjukdomar. I Sverige beräknas ca 200 000 vara drabbade och antalet som insjuknade ökar när befolkningen blir äldre.

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Känner du någon med Fabrys sjukdom? En vägledning för familj och vänner

Känner du någon med Fabrys sjukdom? En vägledning för familj och vänner Känner du någon med Fabrys sjukdom? En vägledning för familj och vänner Stöd från familj och vänner Vi behöver alla ha ett bra nätverk och veta att det finns personer runt omkring oss som kan dela glädje,

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4

Innehåll. Förord 3. Inledning 4 Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Akut myeloisk leukemi 5 Blodkroppar och deras funktioner Hur uppstår leukemi Möjliga riskfaktorer Diagnos/Vanliga symtom 2 Symptom 9 Så ställs diagnosen AML 3 Behandling

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar. Isotretinoin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar. Isotretinoin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar Isotretinoin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Introduktion. och att det vid resor kan vara krångligt. Men med läkemedlet Metadon får man möjlighet att bygga upp sitt liv utan heroin.

Introduktion. och att det vid resor kan vara krångligt. Men med läkemedlet Metadon får man möjlighet att bygga upp sitt liv utan heroin. Metadonhandboken Metadonhandboken Harm Reduction Skadereducering har humanistisk värdegrund: Brukarens val att använda narkotika accepteras som en realitet. Inget moraliskt omdöme fälls, varken i syfte

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger. Brought to you by

Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger. Brought to you by Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger Brought to you by Andra broschyrer och övrig information Brought to you by som tillhandahålls av:

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Värt att veta om Waranbehandling

Värt att veta om Waranbehandling Värt att veta om Waranbehandling Denna patientinformation är skriven av: Birgitta Söderström, AK-mottagningen Karlskoga lasarett och Camilla Nilsson, AK-mottagningen Universitetssjukhuset MAS Malmö i samarbete

Läs mer

BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND

BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND Den här informationen vänder sig till dig som ska opereras på kirurgiska

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-04-01 DIABETES Diabetes (Diabetes Mellitus där Mellitus betyder sockersöt/honungssöt ) är inte en utan flera olika sjukdomar med

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

ATT HUSHÅLLA MED SITT ENERGIKONTO av Bruce Campbell, PhD.

ATT HUSHÅLLA MED SITT ENERGIKONTO av Bruce Campbell, PhD. Pacing i praktiken: ATT HUSHÅLLA MED SITT ENERGIKONTO av Bruce Campbell, PhD. (Ur den amerikanska tidskriften CFIDS Chronicle, winter 2009. Översatt till svenska och publicerad på RME:s hemsida med tillstånd

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

DEPR I ME RAD gång på gång...

DEPR I ME RAD gång på gång... DEPR IME RAD gång på gång... Redaktör: Marianne Wilöf, Wilöf Mindus MEDia AB Formgivare: Annika Lönn, Reklamarbeten AB Repro: Rip&Bild Repro AB, Stockholm Tryck: Skottetryck, Stockholm, 2001 INNEHÅLL Till

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

www.aidsmap.com HIV och sex

www.aidsmap.com HIV och sex www.aidsmap.com HIV och sex Svenska Första utgåvan 2010 Tack till Michael Carter, författare Första svenska utgåva 2010 Omarbetad från tionde engelska utgåvan 2010 Tack till Maria Dalby för översättning

Läs mer