Svensk Gasmarknadshandbok Rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Gasmarknadshandbok Rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning"

Transkript

1 Svensk Gasmarknadshandbok Rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning Version 6.0

2 Version 6.0

3 Innehållsförteckning Processkartor Kap 0 Introduktion till handboken Kap 1 Naturgasmarknaden och dess aktörer Kap 2 Förändringar i gasleveransåtagandet Kap 3 Nät och nätanslutning Kap 4 Mätvärden Kap 5 Underlag för balanshållning och avräkning Kap 6 Affärer med fasta gasmängder Kap 7 Balanshållning och avräkning Kap 8 Gasanvändaren Kap 9 Gasleverantören Kap 10 Tradern Kap 11 Balansansvarig Kap 12 Inhemsk Gasproducent Kap 13 Nätägaren Kap 14 Systemansvarig Kap 15 Lagerägaren Kap 16 Avtal Kap 17 Kommunikation Kap 18 Lista över begrepp Kap 19 Materialet kan komma att ändras utan förvarning. Förutsättningar för materialets användning: Se Svensk Gasmarknadshandbok, kapitel 1 och 2. Efter Kapitel 19 återfinns en utgåvehistorik över de viktigaste ändringarna som gjorts i denna version jämfört med föregående. Version 6.0

4 Förteckning över processkartor Gasmarknadens processer Nivå 1 1 Huvudprocesskarta Nivå 2 2 Nivå 3 3 Upprätthålla aktörsregister och avtal 4 Ändrat leveransåtagande 5 Teckna / ändra leveransavtal 6 Teckna / ändra nätavtal 7 Bevaka ändringar i leveransåtagande 8 och strukturinfo Hantera leverantörsbyten, flyttar 9 och kundinformation Fördela preliminär energiförbrukning 10 Fördela slutlig energiförbrukning 11 Ta fram preliminära fördelningstal och 12 månadsmedeleffekter Planera leveranser och beställningar 13 Samla in och beräkna värmevärde 14 Avräkna preliminär balans 15 Stämma av volymer och balanskostnader 16 Avräkna slutlig balans 17 Stämma av förluster 18 Version 6.0

5 Nivå 1 Förvalta plattform och planera förändringar Behov KUNDER Behov Kunders behov, av produkter och tjänster (inkl inflytt) Önskemål om att säga upp leveransavtal (inkl utflytt) Önskemål om förändrat nätavtal - inflytt / utflytt - anslutning Lageruttag Producerad gas Producerad biogas Teckna avtal Ansluta kund Anskaffa och leverera gas Upprätthålla struktur- och kunddata Hantera mätvärden Avräkna balans Debitera och fakturera Levererad gas Avstämda kostnader och intäkter Handelsfaktura Nätfaktura Tillfredsställelse KUNDER Tillfredsställelse Upprätthålla aktörsregister och avtal Tillhandahålla information om marknadsplattform Stämma av förluster 2004 Öresundskraft AB, Helsingborg Ritad av: Christian Roos, Trivector LogiQ AB 2004 Filnamn: gmp_processkarta_huvudprocesskarta_niva1_ vsd Senast uppdaterad: Driva IT-plattform Klicka här för Nivå 2

6 Nivå 2 Förvalta plattform och planera förändringar Behov KUNDER Behov Kunders behov av produkter och tjänster (inkl inflytt) Önskemål om att säga upp leveransavtal (inkl utflytt) Önskemål om förändrat nätavtal - inflytt / utflytt -anslutning Gasleverantör Teckna/ ändra leveransavtal Teckna avtal Nätägare Teckna/ ändra nätavtal Behov av nytt/ uppsägning av nätavtal Lageruttag Producerad gas Producerad biogas Tecknat leveransavtal Anmälan om kund- / leverantörsbyte Anmälan om leveransens upphörande Meddelande om dödsbo Förändrad balansansvarig Tecknat nätavtal Gasleverantör Anskaffa gas Upprätthålla struktur- och kunddata Nätägare Fördela preliminär energiförbrukning Hantera leverantörsbyten, flyttar och kundinfo Ansluta kund Inköpsavtal Kundinformation (orderstock) Tilldelad flexibilitet Anskaffa och leverera gas Balansansvarig Planera leveranser och beställningar Bekräftat leverantörsbyte, utflytt, inflytt, anvisningsgas Gasleverantör Bevaka förändringar i leveransåtagande och strukturinfo Meddelande om ändrad struktur-/kundinfo Balansplan/ justering av balansplan Underlag för tillåten flexibilitet Förbrukningsprognos Prognostiserad balansplan Uppdaterad kunddatabas Avläsningsorder Stämma av och planera systembalans Nätägare Ta fram preliminära fördelningstal Nätägare Samla in och hantera mätvärden Underlag för drift Preliminära fördelningstal Gasproducent / Lager Leverera gas (inmatning och uttag) Kvalitetssäkrat mätvärde Mätvärden från MR-station Återrapporterad balansplan från SA Hantera mätvärden Nätägare Lagerinmatning Underlag till värmevärden Preliminärt fördelad energi och profiler Nätägare Systemansvarig Samla in och beräkna Värmevärde Fördela slutlig energiförbrukning Timserier Gasleverantör Slutligt fördelad energi och profiler Publicerade värmevärden Bevaka och validera mätvärden Avräkna balans Inmatnings-/lagerbeställning Systemansvarig Systemansvarig Övervaka och reglera systembalans Korrigerad inmatning/uttag Avstämt Systemansvarig balanskonto Avräkna preliminär balans Publicerade förbrukningsprofiler Publicerad flexibilitet Systemansvarig Balansansvarig Balansfaktura Avräkna (kredit/debet) Stämma av volymer slutlig och balanskostnader balans Debiterbart mätvärde Förbrukningsenergiavgift Veckohandelspris per BA Köpt/såld veckohandel Pris regleråtgärd Köpt/såld reglerhandel Gasleverantör Debitera och fakturera handelskund Debitera och fakturera Nätägare Debitera och fakturera nätkund Levererad gas Avstämda kostnader och intäkter Handelsfaktura Nätfaktura Tillfredsställelse KUNDER Tillfredsställelse Nätägare Nätägare Anslutningsorder Installera anläggning Till-/frånkopplingsorder Till- och frånkoppla kund Till-/frånkopplad anläggning Upprätthålla aktörsregister och avtal Tillhandahålla information om marknadsplattform Systemansvarig Systemansvarig Stämma av förluster 2004 Öresundskraft AB, Helsingborg Ritad av: Christian Roos, Trivector LogiQ AB 2004 Filnamn: gmp_processkarta_huvudprocesskarta_niva2_h.vsd Senast uppdaterad: Nätägare Driva IT-plattform Klicka här för Nivå 3

7 Kunders behov, av produkter och tjänster (inkl inflytt) Önskemål om att säga upp leveransavtal (inkl utflytt) Önskemål om förändrat nätavtal - inflytt / utflytt -anslutning Identifierat behov av uppsägning av nätavtal Identifierat behov av nätavtal Inflytt Utflytt Identifierat behov av nätavtal Utvärdera uppsägning av avtal Identifierat behov av uppsägning av nätavtal Teckna / ändra leveransavtal Identifiera kundbehov och förutsättningar Notering om uppsägning Teckna / ändra nätavtal Identifiera Utarbeta kundbehov Registrera kund lösningsförslag Lösning / Accepterat (inkl förbrukning) Offerera kund och avtal och Identifierat förutsättningar behov produkt avtalsförslag Meddela om förändrat leveransåtagande Uppdaterad kunddatabas (Gasleverantörs del) Registrera kund och avtal Tecknat leveransavtal Anmälan om kundoch/eller leverantörsbyte (Z03 LK,L) Uppdaterad kunddatabas (Nätägarens del) om utflytt utan inflytt Tecknat nätavtal Frånkopplingsorder om inflytt på frånkopplad anläggning Tillkopplingsorder om behov av anslutning Anslutningsorder om behov av bortkoppling Bortkopplingsorder Anmälan om leveransens upphörande (Z08LK) Meddelande om dödsbo (Z09E) Förändrad balansansvarig (Z09B) Anmälan om kundoch/eller leverantörsbyte (Z03 LK,L) Uppdaterad kunddatabas (Nätägarens del) Upprätthålla aktörsregister och avtal Aktuellt aktörsregister tillhanda Nätägare Önskemål från SA om att avsluta balansavtal Önskemål från BA om att avsluta balansavtal Önskemål om att bli ny aktör på gasmarknaden Önskemål om ändrade aktörsfakta Bekräftelse på att meddelande är mottaget (APERAK) Hantera leverantörsbyten, flyttar och kundinformation Godkänd Ta emot och Utvärdera förändring validera struktur- och meddelande Godkänt kundinfo (PRODAT) meddelande Stämma av leverantör nätavtal mot finns ej på leverantörer inflyttningsdag Behov av anvisad gasleverans leverantör finns Ansöka om avslut av avtal Ansökan om att avsluta avtal Ansöka om tecknande av avtal Ansökan om avtal Godkänd ansökan Hantering av ansökan Om förändrat balansansvar Utvärdera balansansvarig Meddela ändringar i aktörsfakta Meddelande om ändrade aktörsfakta Ej behov av anvisad gasleverans Teckna balansavtal Godkänd balansansvarig - kreditvärdig - har avtal med GL Registrerat mätarbyte Uppdatera kund- och anläggningsdata Lageruttag Producerad gas Producerad biogas Identifiera anvisad gasleverantör Identifierad anvisad gasleverantör om Z08 från leverantör om anvisad gasleverantör inte finns Till-/frånkopplingsorder Anslutningsorder Bortkopplingsorder Balansavtal Uppdatera och publicera aktörsregister Vid behov Distribuera kundinformation Uppdaterad kund- och strukturdatabas (nätägarens och gasleverantörens delar) Rapportera förändring till berörda Godkänd nätägare ansökan Meddelande om ändrad kund-/strukturinformation (Z06, Z09E, Z10) Ny leverantör Bekräftad inflytt, anvisningsgas och/eller leverantörsbyte (Z04 A,LK,L) Tidigare leverantör Bekräftat utflytt och/eller leverantörsbyte (Z05 LK,L) Vid leverantörsbyten och flytt Avläsningsorder om inflytt på frånkopplad anläggning Tillkopplingsorder Frånkopplingsorder Uppdaterat aktörsregister (strukturrapport, avtal samt aktörs-id) Hantera lev era nt örsbyte n, flyttar och kundinfo Aktuellt aktörsregister tillhanda Nätägare Utarbeta lösningsförslag Lösning / Accepterat Offerera kund Behov av anslutning produkt avtalsförslag Inflytt utan nyanslutning Inköpsavtal Tilldelad övre/undre gräns Balanskonto, DELFOR Historik, väderprognos, erfarenhet Kundinformation (orderstock) Preliminära fördelningstal, DELFOR Preliminär fördelning av gas för dygnsavlästa, MSCONS från NÄ senast kl Prognos för tillåten övre/undre gräns balanskonto Publicerade preliminära förbrukningsprofiler Saldo balanskonto, MSCONS från SA (för dygn) Prel. Balansgas köpt/såld, MSCONS Inmatnings-/lagerbeställning till handelspartners Produktionsplaner från större förbrukare Handelsfaktura Bevaka förändringar i leveransåtagande och strukturinfo Ta emot och validera meddelandebekräftelse Bekräftelse på att Sparad meddelande är mottaget APERAK (APERAK) Bevaka och Registrera Ta emot och utvärdera förändringar i och validera Z04, Z05 leveransbekräftelse Godkänd och strukturinfo leveransåtagande Meddelande om ändrad meddelande Godkänt kund-/strukturinformation meddelande Z04, Z05 (Z06, Z09E, Z10) Z05 Z06, Z09E, Z10 Bekräftad inflytt, anvisningsgas och/eller leverantörsbyte (Z04 A,LK,L) Avsluta leverans (inkl undersöka Förlorad avtalsbrott) Bekräftat utflytt och/eller kund leverantörsbyte (Z05 LK,L) Uppdaterad kund- och strukturdatabas (nätägarens och gasleverantörens delar) Planera leveranser -optimera och sammanställa leveransvolymer - optimera inköp och balanskonto - beställa till och från lager - beställa inom landet (biogas mm) - beställa införsel av gas - köpa/sälja gas från andra balansansvariga -förbrukningsprognos Bekräftat leveransslut Till-/frånkopplad anläggning Uppdaterad förbrukningsinfo från större förbrukare Uppdaterat spotpris på el Månadsenergier från kunddatabas dygns- och månadsavlästa Årsenergi från årsavlästa (kwh) per kund från kunddatabas Årsenergi från månadsavlästa (kwh) per kund från kunddatabas Justera Revidera beställningar leveransbehov Uppdaterat och/eller energibehov balansplan Rapportera prognostiserad balansplan till Prognostiserad balansplan SA Rapportera balansplan till systemansvarig Underlag för balansplan a) Handelsplan per motpart i Dragör (köpt +, såld -) b) Handelsplan per BA motpart inom Sverige (köpt +, såld -) c) Handelsplan för veckohandel (köpt +, såld -) d) Planerad inmatning till (-) och uttag från (+) gaslager e) Planerad inmatning produktion (+) f) Planerad förbrukning (-) g) Planerad avsättning till (-) eller uttag från (+) balanskonto Beräkna månadsmedeleffekt Beräkna preliminärt fördelningstal och antal uttagspunkter Månadsmedeleffekt kw per BA (undre värmevärde) PFT (%) Årsavläst och månadsavläst gas per BA och Lev Prognostiserad Balansplan till SA Balansplan via DELFOR till SA Rapportera balansgrundpris Förbrukningsprognos Prognosticera förbrukning Justering av balansplan för innevarande gasdygn via DELFOR till SA Justering av balansplan för nästkommande gasdygn (06-06) via DELFOR till SA Rapportera preliminärt fördelningstal och antal uttagspunkter Månadsmedeleffekt, DELFOR Preliminära fördelningstal, DELFOR Rapportera månadsmätvärden Samla in och stäm av förbrukningsprognoser/ prognostiserade balansplaner från BA Samla in och stäm av balansplaner från BA Kvalitetssäkrat mätvärde Mätvärden från MR-station PFT (%) Årsavläst och månadsavläst gas per BA och Lev Mätvärde från gränspunkter, MSCONS Dygnsavläst mätvärde Preliminärt värmevärde övre, MSCONS Underlag för drift Underlag för beräkning av tillåten flexibilitet Dygnsavläst mätvärde Omräkna till (kwh/h) energi (kwh/h) Rapportera månadsmedeleffekt Beräkna Fördela levererad preliminär gas för schablonavräknade kunder förbrukningsprofil FPprel (kwh). Preliminärt Energi levererad fördelad gas, till schablonkunder schablonavräknat Fördela levererad gas till dygnsavräknade kunder Preliminärt fördelad gas, dygnsavräknat PFT (%) Årsavläst och månadsavläst gas per BA och Lev Kvalitetssäkrad årsförbrukning (kwh) per kund från kunddatabas Månadsavläst mätvärde Dygnsavläst mätvärde Slutligt värmevärde, MSCONS Totalt inmatad energi per Nätavräkningsområde och 12 månader Totalt levererad energi per Nätavräkningsområde och 12 månader Dygnsavläst mätvärde Rapportera preliminärt fördelad schablon-avräknad gas Rapportera preliminärt fördelad dygnsavräknad gas Rapportera timserier (inmatning och uttag) Preliminär förbrukningsprofil, MSCONS Preliminär förbrukning schablonkunder, MSCONS Preliminär förbrukning dygnsavlästa, MSCONS Preliminära mätvärden för dygnsavlästa, MSCONS Rapportera preliminär förbrukningsprofil Dygnsavläst mätvärde Beräkna Bestämma Omräkna till (kwh/h) slutlig mätvärde vid energi förbrukningsprofil SFP (kwh). månadsavläst gas Månadsavläst månadsskifte (kwh/h) Energi levererad till förbrukning månads-/årsavlästa kunder fördelad över kalendermånad Månadssavläst mätvärde (kwh/h) Räkna om till undre värmevärde Periodisera årsavlästa 12 månader Korrigerad inmatning/uttag Fördela månadsavläst gas Slutligt fördelad månadsenergi (kwh/månad) per BA och GL Periodiserad inmatning (undre värmevärde) Periodiserade årsavläsningar Beräkna förlust, inmatningutmatning i procent Fördela Rapportera Beräkna slutligt levererad gas slutligt fördelad fördelningstal för årsavlästa energi årssavlästa SFT kunder Slutligt fördelad årsavlästa årsavlästa årsavläst gas (kwh) per BA och GL Beräkna slutligt fördelningstal månadsavlästa Rapportera slutligt fördelad gas för månadsavlästa kunder Dygnsavläst mätvärde Månadsavläst mätvärde Rapportera slutlig förbrukningsprofil Fördela Rapportera levererad gas till slutligt fördelad dygnsavräknade dygnsavräknad kunder Slutligt gas fördelad gas, dygnsavräknat Rapportera timserier Förluster per nätavräkningsområde och 12 mån i procent (undre värmevärde) Historiska värmevärden Värde från kromatografer Flöden i nätet Rapporterad handel i balansplan från BA Prel förbrukning schablonkunder, MSCONS Prel. Inmatning dygnsavläst prod Prel. In/utmatning till/från lager Prel. förbrukning dygnsavlästa, MSCONS Ingående balans balanskonto Veckohandelspris Preliminär förbrukningsprofil, MSCONS Underlag för beräkning av tillåten flexibilitet Slutlig förbrukningsprofil, MSCONS Slutlig förbrukning årsavlästa, MSCONS Slutlig fördelningstal månads- och årsavlästa, DELFOR Slutlig förbrukning månadsavlästa, MSCONS Slutlig förbrukning dygnsavlästa, MSCONS Slutliga mätvärden för dygnsavlästa, MSCONS Slutliga mätvärden för månadsavlästa, MSCONS Summera mätvärden per BA Summerade mätvärden per BA Publicera förbrukningsprofiler Beräkna prognos tillåtna gränser balanskonto Stämma av balansplan och summerade mätvärden Beräkna balansgrundpris Beräkna övre och undre gräns för balanskonto Ta fram preliminärt värmevärde Slutliga värmevärden Ackumulerad obalans per BA Prognos, fastställda gränser Avvi kelse över/under gräns Balansgrundpris (SEK/MWh, övre värmevärde) Preliminärt värmevärde Uppdatera balanskonto Beräkna prel. balansgas Rapportera preliminärt värmevärde Rapportera slutliga värmevärden (Dagligen) Rapportera Beräkna avräknat avräknat Avräknat handelsvärde handelsvärde handelsvärde Rapportera summerade mätvärden per BA Prel. förbrukning schablonavräknade Prel. förbrukning dygnsavlästa Summerade Prel. inmatning/uttag till/från lager mätvärden Prel. inhemsk produktion Fastställda gränser balanskonto Beräkna prognos tillåtna gränser balanskonto Avstämt balanskonto Rapportera avstämt balanskonto Rapportera prel. balansgas Prel. balansgas Preliminärt värmevärde övre, MSCONS Slutligt värmevärde, MSCONS Avräknade handelsvärden, MSCONS Summerade mätvärden per BA, MSCONS Balanskonto saldo, MSCONS Prel. balansgas, köpt/såld, MSCONS Balansgrundpris (veckovis), MSCONS Publicerade Rapportera preliminära övre och förbrukningsprofiler undre gräns för balanskonto Tillåten övre och undre gräns balanskonto, DELFOR Prognos tillåten övre och undre gräns Rapporterad handel i balansplan från BA Slutliga fördelningstal månads- och årsavlästa, MSCONS Slutlig förbrukning dygnsavlästa, MSCONS Slutlig förbrukning årsavlästa, MSCONS Slutligt förbrukning månadsavlästa, MSCONS Slutlig inmatning dygnsavläst produktion, MSCONS Slutlig inmatning/uttag till/från lager Ingående balans på balanskonto Övre och undre gräns för balanskonto Rapporterat balansgrundpris Slutlig förbrukningsprofil, MSCONS Summerade Stämma av Summera mätvärden per BA balansplan, mätvärden prel. och per BA slutliga mätvärden Beräkna kostnad för förbrukningsenergiavgift Beräkna kostnad/intäkt veckohandel Beräkna kostnad/intäkt reglerhandel Förbrukningsenergiavgift per BA veckohandel Veckohandelspris Köpt/såld Köpt/såld Pris regleråtgärd reglerhandel Debiterbart mätvärde (Månaden efter leverans) Rapportera summerade mätvärden per BA: - Slutlig förbrukning årsavlästa - Slutlig förbrukning månadsavlästa - Slutlig förbrukning dygnsavlästa - Slutlig inmatning/uttag till/från lager - Slutlig inhemsk produktion Summerade mätvärden Ackumulerad Slutlig balansgas obalans per BA Beräkna slutlig balansgas Korrektionsgas Beräkna korrektionsgas Publicera förbrukningsprofiler Rapportera slutlig balansgas Rapportera korrektionsgas Rapportera ekonomiskt resultat: - Balansgas, ek. utbyte köpt/såld - Korr.gas, ek. utbyte, köpt/såld - Avgift förbrukningsenergi -Veckohandel, ek. utbyte, köpt/såld -Reglerhandel, ek. utbyte, köpt/ såld Beräkna kostnad Producera för balans- och faktura per korrektionsgas Ekonomiskt BA resultat Summerade mätvärden per BA, MSCONS Slutlig balansgas köpt/såld, MSCONS Slutlig korrektionsgas, MSCONS Ekonomiskt resultat Balansfaktura per BA Publicerade FPslutlig Balansfaktura per BA Slutlig fördelningstal månads- och årsavlästa, DELFOR Slutligt fördelning av gas för dygnsavlästa, MSCONS Slutlig fördelning av gas för årsavlästa, MSCONS Slutligt fördelning av gas för månadsavlästa, MSCONS (en gång per månad) Stämma av volymer och kostnader Stämma av avvikelser med SA och Identifierad avvikelse korrigera Levererad gas Avstämda kostnader och intäkter Lagerinmatning Nätfaktura Nivå 3 Anskaffa och leverera gas Leverera gas Behov KUNDER Behov Teckna avtal Upprätthålla struktur- och kunddata Ansluta kund Anskaffa gas Planera leveranser och beställningar Ta fram preliminära fördelningstal och månadsmedeleffekter Samla in och hantera mätvärden Stämma av och planera systembalans Övervaka och reglera systembalans Hantera mätvärden Fördela preliminär energiförbrukning Fördela slutlig energiförbrukning Samla in och beräkna värmevärde Avräkna preliminär balans Bevaka och validera mätvärde Avräkna balans Avräkna slutlig balans Debitera och fakturera Debitera och fakturera handelskund Debitera och fakturera nätkund Stämma av volymer och balanskostnader Tillfredsställelse KUNDER Tillfredsställelse Installera/bortkoppla anläggning Till- och frånkoppla kund Upprätthålla aktörsregister och avtal Tillhandahålla information om marknadsplattform Stämma av förluster Driva IT-plattform 2004 Öresundskraft AB, Helsingborg Ritad av: Christian Roos, Trivector LogiQ AB 2004 Filnamn: gmp_processkarta_huvudprocesskarta_niva3_h.vsd Senast uppdaterad:

8 Önskemål från SA om att avsluta balansavtal Upprätthålla aktörsregister och avtal Önskemål från BA om att avsluta balansavtal Önskemål om att bli ny aktör på gasmarknaden Önskemål om ändrade aktörsfakta Ansöka om avslut av avtal Ansöka om tecknande av avtal Ansökan om att avsluta avtal Ansökan om avtal Hantering av ansökan Meddela ändringar i aktörsfakta Godkänd ansökan Om förändrat balansansvar Utvärdera balansansvarig Meddelande om ändrade aktörsfakta Godkänd balansansvarig - kreditvärdig - har avtal med GL Teckna balansavtal Balansavtal Uppdatera och publicera aktörsregister Vid behov Godkänd ansökan Rapportera förändring till berörda nätägare Uppdaterat aktörsregister (strukturrapport, avtal samt aktörs-id) Hantera leverantörsbyten, flyttar och kundinfo Aktuellt aktörsregister tillhanda Nätägare 2004 Öresundskraft AB, Helsingborg Ritad av: Christian Roos, Trivector LogiQ AB 2004 Senast uppdaterad: Filnamn: gmp_processkarta_uppratthalla_aktorsregister_och_avtal_c_ vsd

9 Kunders behov, av produkter och tjänster (inkl inflytt) Önskemål om att säga upp leveransavtal (inkl utflytt) Önskemål om förändrat nätavtal - inflytt / utflytt - anslutning Identifiera kundbehov och förutsättningar Utvärdera uppsägning av avtal Inflytt Identifierat behov Identifierat behov av nätavtal Identifierat behov av uppsägning av nätavtal Utflytt Identifiera kundbehov och förutsättningar Lösning / produkt Notering om uppsägning Behov av anslutning Offerera kund Handelsfaktura Utarbeta lösningsförslag Accepterat avtalsförslag Inflytt utan nyanslutning Lösning / produkt Registrera kund och avtal (inkl förbrukning) Offerera kund Uppdaterad kunddatabas (Gasleverantörs del) Accepterat avtalsförslag Registrera kund och avtal Tecknat leveransavtal Anmälan om kundoch/eller leverantörsbyte (Z03 LK,L) Anmälan om leveransens upphörande (Z08LK) Meddelande om dödsbo (Z09E) Förändrad balansansvarig (Z09B) Aktuellt aktörsregister tillhanda Nätägare Ta emot och validera meddelande (PRODAT) Godkänt meddelande Bekräftelse på att meddelande är mottaget (APERAK) Uppdaterad kunddatabas (Nätägarens del) 2004 Öresundskraft AB, Helsingborg Ritad av: Christian Roos, Trivector LogiQ AB 2004 Senast uppdaterad: Filnamn: gmp_processkarta_andrat_leveransatagande_d_ vsd Utvärdera struktur- och kundinfo Godkänd förändring Sparad APERAK Stämma av Leverantör nätavtal mot finns ej på leverantörer inflyttningsdag Behov av anvisad gasleverans Leverantör finns Ej behov av anvisad gasleverans Identifiera anvisad gasleverantör Registrerat mätarbyte Anvisad gasleverantör finns Identifierad anvisad gasleverantör om anvisad gasleverantör inte finns om Z08 från leverantör Uppdaterad kund- och strukturdatabas (nätägarens och gasleverantörens delar) Vid leverantörsbyten och flytt om inflytt på frånkopplad anläggning Meddelande om ändrad kund-/strukturinformation (Z06, Z09E, Z10) Ny leverantör Bekräftad inflytt, anvisningsgas och/eller leverantörsbyte (Z04 A,LK,L) Tidigare leverantör Bekräftat utflytt och/eller leverantörsbyte (Z05 LK,L) Avläsningsorder Tillkopplingsorder Frånkopplingsorder Ta emot och och validera meddelande Godkänd Z04, Z05 Registrera förändringar i leveransåtagande och strukturinfo Z05 Förlorad kund Avsluta leverans (inkl undersöka avtalsbrott) Uppdaterad kund- och strukturdatabas (nätägarens och gasleverantörens delar) Bekräftat leveransslut Ta fram preliminära fördelningstal Samla in och hantera mätvärden Preliminära fördelningstal Publicerade värmevärden Kvalitetssäkrat mätvärde Mätvärden från MR-station Fördela slutlig energiförbrukning Fördela preliminär energiförbrukning Timserier Preliminärt fördelad energi och profiler Ta emot och validera MSCONS Inkommet mätvärde Validera registrerat mätvärde Slutligt fördelad energi och profiler Debiterbart mätvärde Debitera och fakturera handelskund Debitera och fakturera nätkund Utarbeta lösningsförslag Meddela om förändrat leveransåtagande Tecknat nätavtal om utflytt utan inflytt Frånkopplingsorder om inflytt på frånkopplad anläggning Tillkopplingsorder om behov av anslutning Anslutningsorder om behov av bortkoppling Bortkopplingsorder Ta emot och validera meddelandebekräftelse Uppdatera kund- och anläggningsdata Distribuera kundinformation Bevaka och utvärdera leveransbekräftelse Z04, Z05 Z06, Z09E, Z10 Godkänt meddelande Nätfaktura Teckna avtal Teckna / ändra leveransavtal Upprätthålla struktur- och kunddata Bevaka förändringar i leveransåtagande och strukturinfo Hantera mätvärden Debitera och fakturera Ta fram preliminära fördelningstal Fördela preliminär energiförbrukning Bevaka och validera mätvärde Debitera och fakturera handelskund Teckna / ändra nätavtal Hantera leverantörsbyten, flyttar och kundinformation Samla in och hantera mätvärden Fördela slutlig energiförbrukning Debitera och fakturera nätkund

10 Teckna / ändra leveransavtal Kunders behov, av produkter och tjänster (inkl inflytt) Önskemål om att säga upp leveransavtal (inkl utflytt) Identifiera kundbehov och förutsättningar Utvärdera uppsägning av avtal Identifierat behov Utarbeta lösningsförslag Teckna/ändra nätavtal Identifierat behov av nätavtal Teckna/ändra nätavtal Identifierat behov av uppsägning av nätavtal Lösning / produkt Notering om uppsägning Offerera kund Accepterat avtalsförslag Registrera kund och avtal (inkl förbrukning) Uppdaterad kunddatabas (Gasleverantörs del) Meddela om förändrat leveransåtagande Tecknat leveransavtal Debitera och fakturera handelskund Hantera leverantörsbyten, flyttar och kundinfo Anmälan om kundoch/eller leverantörsbyte (Z03LK,L) 2004 Öresundskraft AB, Helsingborg Ritad av: Christian Roos, Trivector LogiQ AB 2004 Senast uppdaterad: Filnamn: gmp_processkarta_teckna_andra_leveransavtal_c_ vsd

11 Identifierat behov av uppsägning Teckna/ändra av nätavtal leveransavtal Teckna / ändra nätavtal Teckna/ändra leveransavtal Identifierat behov av nätavtal Önskemål om förändrat nätavtal - inflytt / utflytt -anslutning Inflytt Utflytt Identifiera kundbehov och förutsättningar Behov av anslutning Utarbeta lösningsförslag Lösning / produkt Inflytt utan nyanslutning Offerera kund Accepterat avtalsförslag Registrera kund och avtal Uppdaterad kunddatabas (Nätägarens del) Tecknat nätavtal om utflytt utan inflytt Frånkopplingsorder om inflytt på frånkopplad anläggning Tillkopplingsorder Hantera leverantörsbyten, flyttar och kundinfo Debitera och fakturera nätkund Till- och frånkoppla kund Till- och frånkoppla kund 2004 Öresundskraft AB, Helsingborg Ritad av: Christian Roos, Trivector LogiQ AB 2004 Senast uppdaterad: Filnamn: gmp_processkarta_teckna_andra_natavtal_c.vsd om behov av anslutning Anslutningsorder om behov av bortkoppling Bortkopplingsorder Installera anläggning Koppla bort anläggning

12 Bevaka förändringar i leveransåtagande och strukturinfo Hantera leverantörsbyten, flyttar och kundinfo Bekräftelse på att meddelande är mottaget (APERAK) Ta emot och validera meddelandebekräftelse Sparad APERAK Hantera leverantörsbyten, flyttar och kundinfo Meddelande om ändrad kund-/strukturinformation (Z06, Z09E, Z10) Hantera leverantörsbyten, flyttar och kundinfo Bekräftad inflytt, anvisningsgas och/eller leverantörs- Byte (Z04 A,LK,L) Hantera leverantörsbyten, flyttar och kundinfo Bekräftat utflytt och/eller leverantörsbyte (Z05 LK,L) Ta emot och och validera meddelande Godkänt meddelande Z04, Z05 Z06, Z09E, Z10 Bevaka och utvärdera leveransbekräftelse Godkänd Z04, Z05 Registrera förändringar i leveransåtagande och strukturinfo Z05 Förlorad kund Avsluta leverans (inkl undersöka avtalsbrott) Uppdaterad kund- och strukturdatabas (nätägarens och gasleverantörens delar) Bekräftat leveransslut 2004 Öresundskraft AB, Helsingborg Ritad av: Christian Roos, Trivector LogiQ AB 2004 Senast uppdaterad: Filnamn: gmp_processkarta_bevaka_forandringar_ vsd

13 Teckna/ändra leveransavtal Teckna/ändra nätavtal Anmälan om leveransens upphörande (Z08LK) Meddelande om dödsbo (Z09E) Förändrad balansansvarig (Z09B) Anmälan om kundoch/eller leverantörsbyte (Z03LK,L) Uppdaterad kunddatabas (Nätägarens del) Upprätthålla aktörsregister och avtal Aktuellt aktörsregister tillhanda Nätägare Ta emot och validera meddelande (PRODAT) Bekräftelse på att meddelande är mottaget (APERAK) Bevaka förändringar i leveransåtagande och strukturinfo Godkänt meddelande Utvärdera struktur- och kundinfo Hantera leverantörsbyten, flyttar och kundinformation Godkänd förändring Stämma av nätavtal mot leverantörer leverantör finns leverantör finns ej på inflyttningsdag Ej behov av anvisad gasleverans Behov av anvisad gasleverans Identifiera anvisad gasleverantör Registrerat mätarbyte Identifierad anvisad gasleverantör Uppdatera kund- och anläggningsdata om anvisad gasleverantör inte finns om Z08 från leverantör Distribuera kundinformation Uppdaterad kund- och strukturdatabas (nätägarens och gasleverantörens delar) Vid leverantörsbyten och flytt om inflytt på frånkopplad anläggning Bevaka förändringar i leveransåtagande och strukturinfo Meddelande om ändrad kund-/strukturinformation (Z06, Z09E, Z10) Bevaka förändringar i leveransåtagande Ny leverantör och strukturinfo Bekräftad inflytt, anvisningsgas och/eller leverantörsbyte (Z04 A,LK,L) Bevaka förändringar i Tidigare leverantör leveransåtagande och strukturinfo Bekräftat utflytt och/eller leverantörsbyte (Z05 LK,L) Avläsningsorder Tillkopplingsorder Frånkopplingsorder Ta fram preliminära fördelningstal Samla in och hantera mätvärden Till- och frånkoppla kund Till- och frånkoppla kund 2004 Öresundskraft AB, Helsingborg Ritad av: Christian Roos, Trivector LogiQ AB 2004 Senast uppdaterad: Filnamn: gmp_processkarta_hantera_leverantorsbyten_mm_d_ vsd

14 Fördela preliminär energiförbrukning Ta fram preliminära fördelningstal Samla in och beräkna Värmevärde Samla in och hantera mätvärden PFT (%) Årsavläst och månadsavläst gas per BA och Lev Mätvärde från gränspunkter, MSCONS Preliminärt värmevärde övre, MSCONS Dygnsavläst mätvärde Omräkna till energi (kwh/h) Dygnsavläst mätvärde (kwh/h) Beräkna preliminär förbrukningsprofil FPprel (kwh). Energi levererad till schablonkunder Fördela levererad gas för schablonavräknade kunder Fördela levererad gas till dygnsavräknade kunder Preliminärt fördelad gas, schablonavräknat Preliminärt fördelad gas, dygnsavräknat Rapportera preliminär förbrukningsprofil Rapportera preliminärt fördelad schablonavräknad gas Rapportera preliminärt fördelad dygnsavräknad gas Rapportera timserier Preliminär förbrukningsprofil, MSCONS Preliminär förbrukning schablonkunder, MSCONS Preliminär förbrukning dygnsavlästa, MSCONS Preliminära mätvärden för dygnsavlästa, MSCONS Avräkna preliminär balans Avräkna preliminär balans Planera leveranser och beställningar Avräkna preliminär balans Bevaka och validera mätvärden 2004 Öresundskraft AB, Helsingborg Ritad av: Christian Roos, Trivector LogiQ AB 2004 Senast uppdaterad: Filnamn: gmp_processkarta_fordela_preliminar_energiforbrukning_d_ vsd

15 Ta fram preliminära fördelningstal PFT (%) Årsavläst och månadsavläst gas per BA och Lev Hantera leverantörsbyten, flyttar och kundinfo Kvalitetssäkrad årsförbrukning (kwh) per kund från kunddatabas Samla in och hantera mätvärden Samla in och hantera mätvärden Samla in och beräkna Värmevärde Månadsavläst mätvärde Dygnsavläst mätvärde Slutligt värmevärde, MSCONS Omräkna till energi (kwh/h) Dygnsavläst mätvärde (kwh/h) Beräkna slutlig förbrukningsprofil SFP (kwh). Energi levererad till månads-/årsavlästa kunder Bestämma mätvärde vid månadsskifte månadsavläst gas Fördela slutlig energiförbrukning Månadsavläst förbrukning fördelad över kalendermånad Fördela månadsavläst gas Slutligt fördelad månadsenergi (kwh/månad) per BA och GL Beräkna slutligt fördelningstal årssavlästa Beräkna slutligt fördelningstal månadsavlästa SFT årsavlästa Fördela levererad gas för årsavlästa kunder Fördela levererad gas till dygnsavräknade kunder Slutligt fördelad årsavläst gas (kwh) per BA och GL Slutligt fördelad gas, dygnsavräknat Rapportera slutlig förbrukningsprofil Rapportera slutligt fördelad energi årsalästa Rapportera slutligt fördelad gas för månadsavlästa kunder Rapportera slutligt fördelad dygnsavräknad gas Slutlig förbrukningsprofil, MSCONS Slutlig förbrukning årsavlästa, MSCONS Slutliga fördelningstal månads- och årsavlästa, DELFOR Slutlig förbrukning månadsavlästa, MSCONS Slutlig förbrukning dygnsavlästa, MSCONS Avräkna slutlig balans Stämma av volymer och balanskostnader Avräkna slutlig balans Månadssavläst mätvärde (kwh/h) Dygnsavläst mätvärde Månadsavläst mätvärde Rapportera timserier Rapportera månadsmätvärden Slutliga mätvärden för dygnsavlästa, MSCONS Slutliga mätvärden för månadsavlästa, MSCONS Bevaka och validera mätvärden Bevaka och validera mätvärden 2004 Öresundskraft AB, Helsingborg Ritad av: Christian Roos, Trivector LogiQ AB 2004 Senast uppdaterad: Filnamn: gmp_processkarta_fordela_slutlig_energiforbrukning_d_ vsd

16 Hantera leverantörsbyten, flyttar och kundinfo Månadsenergier från kunddatabas dygns- och månadsavlästa Beräkna månadsmedeleffekt Månadsmedeleffekt kw per BA (undre värmevärde) Rapportera månadsmedeleffekt Fördela slutlig energiförbrukning Månadsmedeleffekt, DELFOR Hantera leverantörsbyten, flyttar och kundinfo Hantera leverantörsbyten, flyttar och kundinfo Årsenergi från årsavlästa (kwh) per kund från kunddatabas Årsenergi från månadsavlästa (kwh) per kund från kunddatabas Beräkna preliminärt fördelningstal och antal uttagspunkter PFT (%) Årsavläst och månadsavläst gas per BA och Lev Rapportera preliminärt fördelningstal och antal uttagspunkter Fördela preliminär energiförbrukning Planera leveranser och beställningar Preliminära fördelningstal, DELFOR 2004 Öresundskraft AB, Helsingborg Ritad av: Christian Roos, Trivector LogiQ AB 2004 Senast uppdaterad: Filnamn: gmp_processkarta_ta_fram_preliminara_fordelningstal_c_ vsd

17 Anskaffa gas Ta fram preliminära fördelningstal Fördela preliminär energiförbrukning Fördela preliminär energiförbrukning Avräkna preliminär balans Avräkna preliminär balans Tillåten övre/undre Gräns balanskonto, DELFOR Kundinformation (orderstock) Preliminära fördelningstal, DELFOR Preliminär fördelning av gas för dygnsavlästa, MSCONS från NÄ senast kl Prognos för tillåten övre/undre gräns balanskonto Publicerade preliminära förbrukningsprofiler Saldo balanskonto, MSCONS från SA (för dygn) Historik, väderprognos, erfarenhet Produktionsplaner från större förbrukare Prognosticera förbrukning Planera leveranser och beställningar Planera leveranser -optimera och sammanställa leveransvolymer - optimera inköp och balanskonto - beställa till och från lager - beställa inom landet (biogas mm) - beställa införsel av gas - köpa/sälja gas från andra balansansvariga -förbrukningsprognos Uppdaterad förbrukningsinfo från större förbrukare Uppdaterat spotpris på el Underlag för balansplan a) Handelsplan per motpart i Dragör (köpt +, såld -) b) Handelsplan per BA motpart inom Sverige (köpt +, såld -) c) Handelsplan för veckohandel (köpt +, såld -) d) Planerad inmatning till (-) och uttag från (+) gaslager e) Planerad inmatning produktion (+) f) Planerad förbrukning (-) g) Planerad avsättning till (-) eller uttag från (+) balanskonto Revidera leveransbehov Uppdaterat energibehov Prognostiserad balansplan Justera beställningar och/eller balansplan Rapportera prognostiserad balansplan till SA Rapportera balansplan till systemansvarig Prognostiserad balansplan till SA Balansplan via DELFOR till SA Stämma av och planera systembalans Leverera gas Förbrukningsprognos Inmatnings-/lagerbeställning till handelspartners Stämma av och planera systembalans Justering av balansplan för innevarande gasdygn via DELFOR till SA Preliminär balansgas Köpt/såld, MSCONS 2004 Öresundskraft AB, Helsingborg Ritad av: Christian Roos, Trivector LogiQ AB 2004 Senast uppdaterad: Filnamn: gmp_processkarta_planera_leveranser_och_bestallningar_f.vsd Stämma av och planera systembalans Justering av balansplan för nästkommande gasdygn (06-06) via DELFOR till SA

18 Historiska värmevärden, övre Beräkna preliminärt värmevärde Preliminärt värmevärde Rapportera preliminärt värmevärde Preliminärt värmevärde övre, MSCONS Fördela preliminär energiförbrukning Värde från kromatografer Flöden i nätet Slutliga värmevärden Rapportera slutliga värmevärden Slutligt värmevärde övre/undre, MSCONS Fördela slutlig energiförbrukning Bevaka och validera mätvärde 2004 Öresundskraft AB, Helsingborg Ritad av: Christian Roos, Trivector LogiQ AB 2004 Senast uppdaterad: Filnamn: gmp_processkarta_samla_in_och_berakna_varmevarde_f_ vsd

19 Stämma av och planera systembalans Fördela preliminär energiförbrukning Fördela preliminär energiförbrukning Fördela preliminär energiförbrukning Stämma av och planera systembalans Rapporterad handel i Balansplan från BA Prel. förbrukning schablonkunder, MSCONS Prel. inmatning dygnsavläst prod. Prel. in/utmatning till/från lager Prel. förbrukning dygnsavlästa, MSCONS Ingående balans balanskonto Veckohandelspris Preliminär förbrukningsprofil, MSCONS Underlag för beräkning av tillåten flexibilitet Summera mätvärden per BA Publicera förbrukningsprofiler Fördela preliminär energiförbrukning Summerade mätvärden per BA Beräkna övre och undre gräns för balanskonto Avräkna preliminär balans (Dagligen) Stämma av balansplan och summerade mätvärden Beräkna balansgrundpris Summerade mätvärden Ackumulerad obalans per BA Avvikelse över/under gräns Balansgrundpris (SEK/MWh, övre värmevärde) Beräkna prognos för tillåtna gränser balanskonto Beräkna avräknat handelsvärde Fastställda gränser balanskonto Avräknat handelsvärde Rapportera summerade mätvärden per BA Prel. förbrukning schablonavräknade Prel. förbrukning dygnsavlästa Prel. inmatning/uttag till/från lager Prel. inhemsk produktion Uppdatera balanskonto Beräkna prel. balansgas Rapportera balansgrundpris Rapportera prognos för tillåtna gränser balanskonto Avstämt balanskonto Rapportera avräknat handelsvärde Prel. balansgas Rapportera övre och undre gräns för balanskonto Rapportera avstämt balanskonto Rapportera prel. balansgas Avräknade handelsvärden, MSCONS Summerade mätvärden per BA, MSCONS Planera leveranser och beställningar Balanskonto saldo, MSCONS Prel. balansgas köpt/såld, MSCONS Balansgrundpris (veckovis), MSCONS Publicerade preliminära förbrukningsprofiler Tillåten övre och undre gräns balanskonto, DELFOR Planera leveranser och beställningar 2004 Öresundskraft AB, Helsingborg Ritad av: Christian Roos, Trivector LogiQ AB 2004 Senast uppdaterad: Filnamn: gmp_processkarta_avrakna_preliminar_balans_f_ vsd Prognos för tillåten övre/undre gräns för balanskonto, DELFOR

20 Avräkna slutlig balans Slutlig balanssgas, köpt/såld, MSCONS (en gång per månad) Avräkna slutlig balans Fördela slutlig energiförbrukning Fördela slutlig energiförbrukning Slutlig korrektionsgas, MSCONS Balansfaktura per BA Slutliga fördelningstal månads- och årsavlästa, MSCONS Slutlig förbrukning dygnsavlästa, MSCONS Stämma av volymer och kostnader Identifierad avvikelse Stämma av avvikelser med SA och korrigera Avstämda kostnader och intäkter Fördela slutlig energiförbrukning Slutlig förbrukning årsavlästa, MSCONS Fördela slutlig energiförbrukning Slutlig förbrukning månadsavlästa, MSCONS 2004 Öresundskraft AB, Helsingborg Ritad av: Christian Roos, Trivector LogiQ AB 2004 Senast uppdaterad: Filnamn: gmp_processkarta_stamma_av_volymer_och_balanskostnader_d.vsd

21 Stämma av och planera systembalans Rapporterad handel i balansplan från BA Avräkna slutlig balans (Månaden efter leverans) Fördela slutlig energiförbrukning Slutlig förbrukning dygnsavlästa, MSCONS Slutlig förbrukning årsavlästa, MSCONS Slutlig förbrukning månadsavlästa, MSCONS Slutlig inmatning/uttag till/från lager Övre & undre gräns för balanskonto Förbrukningsenergiavgift Veckohandelspris per BA Pris regleråtgärd Fördela slutlig energiförbrukning Slutlig inmatning dygnsavläst produktion, MSCONS Ingående balans på balanskonto Slutlig balansgas Köpt/såld veckohandel Köpt/såld reglerhandel Rapporterat balansgrundpris Slutlig förbrukningsprofil, MSCONS Summera mätvärden per BA Summerade mätvärden per BA Stämma av balansplan, prel. och slutliga mätvärden Beräkna kostnad för förbrukningsenergiavgift Beräkna kostnad/intäkt för veckohandel Beräkna kostnad/intäkt för reglerhandel Summerade mätvärden Ackumulerad obalans per BA Beräkna slutlig balansgas Beräkna korrektionsgas Publicera förbrukningsprofiler Rapportera summerade mätvärden per BA: - Slutlig förbrukning årsavlästa - Slutlig förbrukning månadsavlästa - Slutlig förbrukning dygnsavlästa - Slutlig inmatning/uttag till/från lager - Slutlig inhemsk produktion Rapportera korrektionsgas Korrektionsgas Beräkna kostnad för balans- och korrektionsgas Rapportera slutlig balansgas Rapportera ekonomiskt resultat: - Balansgas, ek. utbyte, köpt/såld - Korr.gas, ek. utbyte, köpt/såld -Avgift förbrukningsenergi -Veckohandel, ek. utbyte, köpt/såld -Reglerhandel, ek. utbyte, köpt/såld Ekonomiskt resultat Producera faktura per BA Summerade mätvärden per BA, MSCONS Planera leveranser och Slutlig balansgas, beställningar Köpt/såld, MSCONS Stämma av volymer och balanskostnader Slutlig korrektionsgas, MSCONS Ekonomiskt resultat Balansfaktura per BA Publicerade slutliga förbrukningsprofiler Stämma av volymer och balanskostnader 2004 Öresundskraft AB, Helsingborg Ritad av: Christian Roos, Trivector LogiQ AB 2004 Senast uppdaterad: Filnamn: gmp_processkarta_avrakna_slutlig_balans_f_ vsd

22 (görs årsvis i förväg december-november) Totalt inmatad energi per Nätavräkningsområde och 12 månader Totalt levererad energi per Nätavräkningsområde och 12 månader Räkna om till övre värmevärde Periodisera årsavlästa 12 månader Periodiserad inmatning (övre värmevärde) Periodiserade årsenergier Beräkna förlust, inmatningutmatning i energi Förluster per Nätavräkningsområde och 12 mån i energi (övre värmevärde) 2004 Öresundskraft AB, Helsingborg Ritad av: Christian Roos, Trivector LogiQ AB 2004 Senast uppdaterad: Filnamn: gmp_processkarta_stamma_av_forluster_c_ vsd

23 Introduktion till handboken Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION TILL HANDBOKEN EN BRANSCH I FÖRÄNDRING KORT KAPITELBESKRIVNING ORGANISATION FÖR UTVECKLING OCH FÖRVALTNING... 5 Version

24 Introduktion till handboken 1 Introduktion till handboken För att en marknadsplats ska fungera väl med sund konkurrens under affärsmässiga former, krävs tydliga regler. Var och en som agerar på marknaden måste i grunden känna till sina skyldigheter och rättigheter och i varje given situation dessutom veta vad som förväntas i fråga om hur man ska agera och när detta ska ske. Marknadsplatsens regelverk bestäms ytterst av lagar, förordningar och föreskrifter. Enligt svensk rättstradition undviker emellertid dessa i många stycken att ställa några detaljerade krav på hur det praktiska vardagsarbetet ska bedrivas. Inom gasbranschen, liksom inom andra branscher, ankommer det därför på aktörerna att enas om en gemensam tolkning av gällande regelsystem för att underlätta informationsutbytet mellan gasmarknadens aktörer. I Svensk Gasmarknadshandbok är det just denna tolkning som beskrivs och handboken med dess hänvisningar utgör därför den samlade gasbranschens gemensamma arbetsform. Svensk Gasmarknadshandbok vänder sig till alla typer av aktörer på gasmarknaden och kompletterar lagar, förordningar och föreskrifter utan att på något sätt ersätta dessa. Skulle någon del av handbokens innehåll ge upphov till tolkningsutrymme är det givetvis alltid lagar, förordningar och föreskrifter som gäller i första hand. Gasmarknadshandboken uppdateras vid behov. Den senaste versionen finns på dess hemsida Där finner du också samtliga processkartor som inleder denna handbok. Vi har valt att ge processkartorna samlingsnamnet Gasmarknadens processer, då de är speciellt framtagna för att på ett logiskt och beskrivande sätt åskådliggöra aktörernas olika skeden liksom relationerna mellan dessa. På hemsidan kan du klicka dig runt i de olika kartorna, ladda ner och skriva ut just de kartor du för tillfället har behov av att studera närmare. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att Svensk Gasmarknadshandbok och processkartorna är två skilda produkter. Fördelen med detta är att processkartorna ska kunna vidareutvecklas och förfinas utan att handboken per definition blir inaktuell så snart en ändring görs i någon av processkartorna. För att vara säker på att du har den senaste versionen av den processkarta du är intresserad av, bör du därför alltid hämta dina processkartor direkt från Gasmarknadshandbokens hemsida och endast använda handbokens processkartor som övergripande stöd vid läsningen i handboken. 1.1 En bransch i förändring Energiomvandlingssektorn i Sverige och inom EU i övrigt befinner sig sedan ett antal år tillbaka i en omfattande förändring. För Sverige innebär avregleringen av el- och gasmarknaderna betydligt mer än att slutkunderna har rätt att 1-2 Version 6.0

25 Introduktion till handboken välja leverantör. Den liberalisering av EU: s el- och gasmarknader som påbörjades under andra hälften av 1990-talet syftar till att skapa en väl fungerande inre marknad för energi inom EU. Med en gemensam och konkurrensutsatt marknad för el- och gas inom EU, kan man uppnå samordningsvinster som annars inte hade varit möjliga. Detta kommer medlemsstaterna tillgodo bland annat i form av en stärkt konkurrenskraft gentemot omvärlden. Genom ett ökat samarbete och solidariska åtgärder inom energiområdet, kan vi dessutom gemensamt förbättra vår försörjningstrygghet för energi inom EU. Vid antagandet av EG: s el- och gasmarknadsdirektiv 1996, 1998 respektive 2009 togs viktiga steg mot en ny gemensam framtid, i vilken vi nu befinner oss. Det första gasmarknadsdirektivet, vilket antogs 1998, resulterade i Sverige i en ny naturgaslag (Naturgaslag 2000:599) den 1 augusti Tio dagar senare öppnades den svenska naturgasmarknaden i ett första steg. Denna begränsade marknadsöppning omfattade gasanvändare med en förbrukning överstigande 25 miljoner m 3 per år, kraft- och kraftvärmeproducenter oberoende av förbrukning, liksom naturgasföretagen själva. Dessa s.k. berättigade kunder blev berättigade till tredjepartstillträde till naturgasnätet. Under våren 2001 presenterade kommissionen ett förslag till tillägg till el- och gasmarknadsdirektiven i syfte att påskynda processen mot den inre marknaden. I juni 2003 ersattes det ursprungliga gasmarknadsdirektivet (1998/30/EG) av ett vidareutvecklat direktiv med ökade krav, bl.a. på graden av marknadsöppning, transparens och harmonisering (2003/55/EG). Som en följd av det andra gasmarknadsdirektivet öppnades den svenska naturgasmarknaden den 1 juli 2005 för samtliga icke-hushållskunder i samband med att den reviderade naturgaslagen 2005:403 trädde i kraft. Från och med den 1 juli 2007 kan samtliga gasanvändare anslutna till det svenska naturgassystemet välja gasleverantör. Det tredje gasmarknadsdirektivet antogs 2009 och i och med det skärptes kraven på åtskillnad mellan handels- och nätverksamhet. Vidare togs ytterligare steg för att stärka konsumenternas ställning genom att föreskriva vilka uppgifter som skall finnas i avtal och att det skall vara möjligt att byta gasleverantör inom tre veckor. Version

26 Introduktion till handboken 1.2 Kort kapitelbeskrivning Kapitel 2 Gasmarknaden och dess aktörer I kapitel 2 finns en allmän beskrivning av gasmarknadens aktörer och deras roller. Kapitel 3 Förändringar i gasleveransåtagandet Detta kapitel beskriver översiktligt informationsflödet då en gasanvändare vill byta gasleverantör. Vidare beskrivs vad som gäller då gasanvändaren flyttar, nyansluter sig eller blir återinkopplad på nätet. Här finns också ett avsnitt om kvalitetssäkring av strukturinformation. Kapitel 4 Nät och nätanslutning Kapitlet ger en övergripande beskrivning av det svenska naturgasnätet, koncessionspliktiga respektive icke koncessionspliktiga nät, rutiner för nätanslutning, etablering och uppsägning av anslutnings- och överföringsavtal. Kapitel 5 Mätvärden Här finns en beskrivning av rutiner för rapportering och kvalitetskontroll av mätvärden. Kapitel 6 Underlag för balanshållning och avräkning Kapitlet ger en detaljerad beskrivning av metodik och formler som används i kapitel 8. Kapitel 7 Affärer med fasta gasmängder Kapitlet behandlar affärer med utbytesgas och fastgas. Kapitel 8 Balanshållning och avräkning Här finns en beskrivning av timavräkning, schablonavräkning och balansavräkning och hur avräkningsresultaten rapporteras och kvalitetssäkras. Kapitel 9 Gasanvändaren I detta kapitel ges en detaljerad beskrivning av gasanvändarens rutiner och relationer till övriga aktörer. Kapitel 10 Gasleverantören Kapitlet ger en detaljerad beskrivning av bl.a. rutiner för ändrat leveransåtagande och gasleverantörens avräkning. Kapitel 11 Tradern Detta kapitel förklarar hur traderns upphandlings-, strukturerings-, handels- och driftplaneringsskede liksom avräknings- och faktureringsskede går till. Kapitel 12 Balansansvarig Kapitlet omfattar balansansvarsåtagande mellan olika aktörer, prognostisering liksom rutiner vid affärer med fasta gasmängder. 1-4 Version 6.0

27 Introduktion till handboken Kapitel 13 Inhemsk gasproducent Kapitlet ger en beskrivning av den inhemska gasproducentens rutiner och åtaganden. Kapitel 14 Nätägaren Etablering av nätavtal, leverantörsbyten, påbörjande och avslutande av leverans liksom avläsning och mätvärdesrapportering m.m. beskrivs i detta kapitel ur nätägarens perspektiv. Kapitel 15 Systemansvarig Kapitlet förklarar den systemansvariges roll, rutiner och åtaganden. Kapitel 16 Lagerägaren Detta kapitel beskriver lagrets funktion och ger en god överblick över lagerägarens roll liksom övriga berörda aktörsroller i samband med driften av naturgaslagret i Skallen. Kapitel 17 Avtal Kapitlet ger en översikt av befintliga avtal på gasmarknaden samt omfattar allmänna avtal för leverans av gas respektive anslutning och överföring. Kapitel 18 Kommunikation Här beskrivs SGIX, gasbranschens system för hantering av meddelanden. Kapitel 19 Lista över begrepp Här finns definitioner över de begrepp inom handel och avräkning som tas upp i handboken. 1.3 Organisation för utveckling och förvaltning Gasmarknadsplattformen, GMP, är den plattform som beskriver alla de processer och skeden som berör mer än en aktör på gasmarknaden. Fr.o.m förvaltas och vidareutvecklas GMP av Gasverksamhetsgruppen inom Energigas Sverige, som är ägare av sakresultat och har nyttjanderätt. För mer information kring innehållet i denna handbok, vänligen kontakta Energigas Sverige, Version

28 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING GASMARKNADEN OCH DESS AKTÖRER GASMARKNADENS SPELREGLER Formella spelregler Övriga spelregler marknadsplattformens grundläggande funktion AKTÖRSROLLER PÅ GASMARKNADEN STRUKTURINFORMATION VERKSAMHETSSKEDEN Upphandlingsskede Struktureringsskede Handels- och driftplaneringsskede Driftskede Mätvärdesrapportering och fördelning Avräkningsskede Faktureringsskede IDENTIFIERING AV AKTÖRERNA BLANKETT F-FÖRETAGSINFORMATION Blankett F Anvisningar Blankett F Gashandelsföretag Blankett F Nätägare Blankett F Balansansvarig Blankett F Försörjningskris Version

29 Gasmarknaden och dess aktörer 2 Gasmarknaden och dess aktörer Viktiga utgångspunkter Användningen av handboken är inte tvingande. Handboken syftar till att underlätta arbetet på den svenska naturgasmarknaden.. Svensk Gasmarknadshandbok beskriver regler, rutiner och arbetssätt för handel med gas i konkurrens på den svenska naturgasmarknaden. I handboken är begreppet gas synonymt med naturgas om inte annat sägs. Fr.o.m kan samtliga gasanvändare anslutna till det svenska naturgassystemet välja gasleverantör. Gashandelsföretaget beskrivs i dess roller som gasleverantör, balansansvarig och trader. Begreppet gasleverantör används för att beskriva den roll i företaget som säljer gas till en gasanvändare som tecknat gasleveransavtal med gasleverantören. Balansansvarsrollen och gasleverantörsrollen kan finnas inom samma gashandelsföretag eller i separata företag. Gasanvändaren är en förbrukare av gas och kan vara näringsidkare eller konsument. Beroende på sammanhang beskrivs gasanvändaren i dess roller som gaskund, kund, nätkund och slutkund. Det finns följande typer av gasanläggningar överföringsanläggningar produktionsanläggningar LNG-anläggningar (anläggningar för kondenserad naturgas) gaslager användaranläggningar I denna handbok används genomgående begreppet nätägare, då detta är allmänt vedertaget inom gasbranschen sedan lång tid tillbaks. I rent juridiska sammanhang, t.ex. avtal och allmänna avtalsvillkor, används däremot begreppet ledningsinnehavare. Detta för att undanröja eventuella oklarheter kring ansvarsfördelning mellan ägaren och innehavaren av ett nät, i det fall dessa inte skulle utgöras av en och samma juridiska person. 2-2 Version 6.0

30 Gasmarknaden och dess aktörer 2.1 Gasmarknadens spelregler Exempel på spelregler är naturgaslagen, förordningar, föreskrifter, tydliga rutiner och rätt information till motparten för att rutinen ska kunna utföras. Utifrån de ramvillkor som fastställs av riksdagen i form av i lagar, av regeringen i form av förordningar och av myndigheter i form av föreskrifter, utformas gasmarknadens spelregler.. Dessa ligger till grund för en fungerande handel med gas i konkurrens Formella spelregler Den svenska lagstiftningen på naturgasområdet måste utformas efter de bestämmelser som ingår EU:s tredje gasmarknadsdirektiv. Sedan det direktivet antogs 2009 har förändringar i den svenska lagstiftningen skett successivt. Inom trygg gasförsörjning finns sedan 2010 en EU-förordning som reglerar vad som skall ske på nationell nivå om det skulle uppstå en störning i naturgasförsörjning. En EU-förordning går rättsligt sett före svensk lag och är således bindande. I naturgaslag (2005:403) beskrivs vilka övergripande regler som gäller på gasmarknaden. Naturgaslagens bestämmelser kompletteras av bestämmelser som finns i förordningar, föreskrifter och avtal. Listan nedan ger exempel på formella spelregler i form av befintliga och väntade förordningar och föreskrifter vid uppdateringen av denna version. Naturgasförordning (2006:1043) Förordning (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning Förordning om vissa avgifter på naturgasområdet (2008:1330) Föreskrifter och allmänna råd om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar (EIFS 2008:1) Föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för den som bedriver överföringsverksamhet avseende innehållet i övervakningsplanen och offentliggörandet av den årliga rapporten (STEMFS 2006:6) Föreskrifter och allmänna råd om redovisning av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning (STEMFS 2006:3) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) Nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till natur- Version

31 Gasmarknaden och dess aktörer gasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) Nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) Nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga naturgasförsöjningen och om upphävande av rådets direktiv 2004/67/EG Lag (2012:273) om trygg naturgasförsörjning Förordning (2012:275) om trygg naturgasförsörjning Tillsyn och kontroll av efterlevnaden av lagar och regler inom energimarknadsområden utövas av Energimarknadsinspektionen (EI) och Energimyndigheten. Energimyndighetens tillsynsansvar gäller lag om trygg naturgasförsörjning medan naturgaslagen står under tillsyn av EI. EI:s uppgifter regleras enligt förordning (2007:1118) med instruktion för Energimarknadsinspektionen. Andra författningar som innehåller bestämmelser om naturgas är bl.a. Lag (1994:1776) om skatt på energi, liksom förordning (1994:1784) om skatt på energi. Förutom de formella spelreglerna finns det även avtal som binder de parter som ingått avtalet. Exempel på ett sådant avtal är det EDIEL-avtal som tecknas mellan Svenska Kraftnät och den aktör som förbinder sig att bl.a. följa tekniska anvisningar SGIX i syfte att samordna och likrikta datakommunikationen mellan företagen. Andra exempel är balansavtal mellan systemansvarig och balansansvarig, anslutnings- och överföringsavtalet som tecknas mellan nätägare och gasanvändare, liksom gasleveransavtal mellan gasleverantör och gasanvändare. Vidare finns olika branschstandarder inom det säkerhetstekniska området liksom allmänna avtalsvillkor och överenskommelser Övriga spelregler marknadsplattformens grundläggande funktion Vid avreglering av nätbaserade marknader måste en del särskilda hänsyn tas för att en rättvis marknadsplats skall skapas för samtliga aktörer. Följande aspekter behöver särskilt beaktas för nätbaserade marknader: - Varorna från de olika leverantörerna blandas i nätet och kan endast särskiljas via mätning hos slutkunden samt total sammanställning för hela systemet = balansavräkning 2-4 Version 6.0

32 Gasanvändare Nätkund Gasleverantör Balansansvarig Systemansvarig Lagerägare Nätägare Svensk Gasmarknadshandbok Gasmarknaden och dess aktörer - Varje leverantör måste dygnsvis få rapport om sina samlade leveranser, för att kunna överblicka och förutse sina åtaganden = rapportering och balansavräkning - Varje leverantör måste få rapport över mätningsresultat med månatligt underlag för sin fakturering av slutkunder - Mätning anordnas lämpligen av den som äger nätet vid slutkundens anslutning, ty då behövs inga extra överenskommelser för anslutning av mätare För den avreglerade gasmarknaden behöver således ovanstående finnas definierat i förväg. Man kan tala om en gasmarknadsplattform (GMP), som har skapats och nu vårdas i samverkan mellan gasbolagen, för att möjliggöra konkurrens mellan gasleverantörer. Gasmarknadsplattformen har följande beståndsdelar: N1 - Lagar, förordningar, föreskrifter N2 - Avtal, arbetsformer N3 - Meddelanden, blanketter N4 - IT för planering, drift, avräkning N5 - IT för kommunikation N6 - Mätning Plattform för konkurrens byggd i samverkan Bild 2.1: Gasmarknadsplattformen, GMP, skapar förutsättningarna för en avreglerad marknad för de aktörer som står på plattformen. - Nivå N1 Lagar, förordningar och föreskrifter som sätter ramen för marknadsplatsen - Nivå N2 Avtal och arbetsformer där arbetsformerna beskriver samtliga de aktiviteter där gasbolagen måste samverka och på ett givet sätt, för att marknaden skall fungera. Beskrivningarna är gjorda i form av en s.k. processkarta. De flesta av de förekommande avtalen är endast förtecknade, så att samtliga aktörer har en snarlik bild av marknadens förutsättningar. Specifika avtal som av praktiska skäl bör vara lika hör även till GMP. Det kan gälla: Allmänna avtalsvillkor, balansavtal - Nivå N3 Meddelanden och blanketter som behövs för att anmäla förändringar bland de aktörer som använder GMP - Nivå N4 Krav på IT för planering och avräkning måste ställas så att systemen hos respektive aktör kan samspela Version

33 Gasmarknaden och dess aktörer - Nivå N5 IT för kommunikation som används för rapportering mellan samtliga aktörer - Nivå N6 Mätning med gränser och krav för olika typer av mätningsutrustningar samt krav på utformning av arbetssätt för kvalitetssäkring och arkivering av mätdata. Enligt ovan är det denna mätning som utgör själva fundamentet för den avreglerade marknaden Det är denna gasmarknadsplattform som skapades inför marknadens öppning och som nu förvaltas och anpassas så snart som något ändras på någon nivå. Dessutom måste det inom ramen för förvaltningen finnas arbetsformer uppbyggda för snabb förankring av nya förslag, samt effektiva mekanismer för att sända ut fastställda ändringar. Det bör noteras att de aktörsroller som återfinns ovanpå GMP, bild 2.1, är de enda roller som förekommer på den svenska gasmarknaden. Exempelvis så hör den verksamhet med gaseldning, vilken bedrivs hos flera energibolag, till rollerna för nätkund och gasanvändare. Verksamheten blir en slutkund till en gasleverantör. Finns ingen gasleverantör hos energibolaget, så måste man inrätta den rollen. Lagar, förordningar och föreskrifter sätter ramen för hur gasmarknadsplattformen skall vara utformad. Dock återstår en mängd detaljer som måste regleras mellan de olika aktörerna på plattformen. Dessa regler dokumenteras i ett antal avtal som behöver upprättas mellan parterna. Inom gasmarknadsplattformen beskrivs i detalj den avtalsstruktur som krävs, men endast i ett fåtal avtalssituationer finns detaljer i avtalen angivna. Övriga avtal får de berörda parterna själva utforma, men på ett sådant sätt att gasmarknadsplattformen kan fungera. 2.2 Aktörsroller på gasmarknaden Marknadens aktörer är: gasproducenter (GP) nätägare (NÄ) lagerägare (LÄ) gasanvändare (GA) gashandelsföretag i rollen som gasleverantör (GL) trader balansansvarig (BA) systemansvarig (SA) En gasproducent producerar gas för överföring i det svenska naturgassystemet. Produktionen äger rum i en produktionsanläggning vilken kan vara placerad såväl inom som utom Sverige. Gasen matas in i någon av det svenska naturgasnätets inmatningspunkter. I Sverige finns produktions- 2-6 Version 6.0

34 Gasmarknaden och dess aktörer anläggningar för biogas, vilken ska uppgraderas till naturgaskvalitet för inmatning på naturgasnätet. Nätägaren ansvarar för att gasen överförs till gasanvändarna. I juridiska sammanhang används ofta begreppet ledningsinnehavare istället för nätägare. Genom detta tydliggör man att innehavaren av en ledning per definition inte behöver vara ledningens ägare, vilket t.ex. kan vara viktigt i frågor som rör ansvarsfördelning. Nätägaren är i många avseenden en central aktör på gasmarknaden. Nätägaren har all originalinformation om gasleveranserna inom sitt nätavräkningsområde. Det är nätägaren som rapporterar uppmätta energimängder i inmatnings- och uttagspunkter och förser gasleverantörer, balansansvariga liksom den systemansvarige med de uppgifter som krävs för att kunna fakturera liksom att planera, reglera och avräkna balansen i naturgassystemet. Lagerägaren är ägaren av en anläggning som lagrar naturgas åt marknadens aktörer. Lagerägarens verksamhet finansieras genom offentliggjorda tariffer och reglerat tillträde till lagret. Ett naturgaslager fungerar både som inmatnings- och uttagspunkt, vilket bidrar till att upprätthålla balansen och ett effektivt utnyttjande av naturgassystemet. Det måste alltid finnas en eller fler balansansvariga för de inmatningar och uttag som uppkommer. En gasanvändare är en förbrukare av gas och kan vara allt från en tung industri till en hushållskund som använder gas för att värma sin villa. Fr.o.m. den fullständiga marknadsöppningen kan samtliga gasanvändare anslutna till det svenska naturgassystemet välja gasleverantör. Kundrelationerna på gasmarknaden är många, vilket avspeglas i ett flertal begrepp för i många fall en och samma aktör. En gasanvändare är alltid kund hos såväl en nätägare som en gasleverantör, eftersom det inte går att teckna avtal om leverans av gas utan att ha ett gällande anslutnings- och överföringsavtal. Om kunden uteslutande använder gasen för egen förbrukning är han dessutom en slutkund. I sin relation till nätägaren genom anslutnings- och överföringsavtalet, benämns kunden ofta nätkund. För gasleverantören, med vilken kunden tecknat avtalet om leverans av gas, är kunden däremot att betrakta som en gaskund. Gashandelsföretaget köper in gas från en gasproducent eller från andra gashandelsföretag och säljer den vidare till gasanvändaren. Ett gashandelsföretag kan ha flera olika roller samtidigt. Förutom att vara gasleverantör (som levererar gas till gasanvändare), kan det också ha rollen som balansansvarig (med balansansvar för såväl egna som andra gasleverantörers leveranser) och slutligen rollen som trader. Gashandelsföretaget kan alltså sälja gas till gasanvändaren i form av: en fysisk gasleverans som kan avläsas på gasmätaren (=faktisk förbrukning) Version

35 Gasmarknaden och dess aktörer en i förväg bestämd mängd fysisk kraft som inte påverkas av verklig förbrukning. Gasleverantören säljer gas på den fria gasmarknaden i konkurrens med andra gasleverantörer. Det finns ingen form av priskontroll utan det förutsätts att gasanvändaren byter gasleverantör om denne inte är nöjd med sin nuvarande. Gaspriset sätts efter överenskommelse mellan köpare och säljare och är inte offentligt om inte parterna väljer att publicera detta. Enligt naturgaslagen ska det finnas en balansansvarig för varje uttagspunkt. För att systemansvarig ska kunna göra en balansavräkning mellan de balansansvariga måste det även finnas en balansansvarig för varje inmatningspunkt. Den balansansvarige har genom balansavtalet med systemansvarig åtagit sig att hålla sin gasbalans på dygnsbasis. Den balansansvarige bär det ekonomiska ansvaret för att balansen upprätthålls mellan tillförd mängd gas och uttagen mängd gas i de inmatnings- och uttagspunkter som balansansvaret omfattar. Balanseringen sker genom att kontinuerligt planera, följa upp och genom balansplaner ange energimängder för kommande dygn hos den systemansvarige. Gashandelsföretaget kan välja att antingen hantera balansansvaret själv eller köpa tjänsten från ett annat gashandelsföretag. Systemansvarig har det övergripande ansvaret för att balansen mellan inmatning och uttag av gas upprätthålls. Detta sker genom att se till att trycket i transmissionsnätet hålls på en sådan nivå att reserver finns för störningar i gasöverföringen. Den systemansvarige har givetvis också ansvaret för att trycket inte överstiger tillåten gräns. Obalans uppstår när uttaget inte motsvarar planerad inmatning. I balansavräkningen beräknar den systemansvarige eventuell obalans för respektive balansansvarig och reglerar sedan kostnaderna för obalansen med den eller de balansansvariga som bär det ekonomiska ansvaret. Energigas Sverige är den samlade branschorganisationen för energigaser i Sverige, vilken företräder naturgas-, gasol-, biogas-, fordonsgas- och vätgasintressenter inom områdena teknik, säkerhet och energipolitik. Genom Energigas Sveriges arbete inom teknik och säkerhet utarbetas bl.a. anvisningar, normer och allmänna råd för en säker energigasanvändning. För tillkommande aktörer som vill verka på den svenska naturgasmarknaden finns mer utförlig information att hämta på: Se Fullständig GMP-dokumentation. 2-8 Version 6.0

36 Gasmarknaden och dess aktörer 2.3 Strukturinformation Enligt naturgaslagen får ett juridiskt företag som bedriver överföring av naturgas inte bedriva handel med naturgas. Detta innebär att handel och nätverksamhet måste hållas åtskilda i olika juridiska personer; s.k. juridisk åtskillnad. Ett juridiskt företag som bedriver överföring av naturgas i transmissionsledningar (transmissionsnätsoperatör) får inte heller själv bedriva, eller ingå i en ägarsfär som bedriver, produktion av naturgas eller produktion av eller handel med el. Detta kallas för ägarmässig åtskillnad. För en transmissionsnätoperatörer gäller också att personer i ledande ställning inte får verka i liknande positioner i företag som bedriver produktion av eller handel med naturgas; s.k. funktionell åtskillnad. Åtskillnaden av nät- och handelsverksamhet är grundläggande för att åstadkomma en väl fungerande konkurrensutsatt gasmarknad. Utan denna skulle det inte vara möjligt för gasleverantörer utan eget nät att kunna konkurrera med gasleverantörer med egna nät, på lika villkor. Den information som behövs för att kunna agera på marknaden genom att handla gas (handelsstrukturen) liksom information om gasnätet (den fysiska strukturen), måste därför alltid komma från olika aktörer. Den enda aktör med fullständig insyn i marknadens handels- respektive nätverksamhet är den systemansvarige, vars uppgift är att koordinera gashandel med fysisk överföring och knyta ihop de båda strukturerna till en helhet. För att balansavräkningen ska kunna genomföras är det svenska naturgasnätet indelat i en fysisk struktur som består av ett antal nätavräkningsområden. Ett nätavräkningsområde är ett ledningsnät som avgränsas i gränspunkter gentemot angränsande nät. Det är nätägaren som har ansvar för nätavräkningsområdets struktur och som identifierar inmatnings-, uttagsoch gränspunkter samt vilka aktörer som är associerade med dessa punkter. Det är också nätägaren som informerar berörda aktörer på den svenska naturgasmarknaden om den del av strukturinformationen som berör dem. Version

37 Gasmarknaden och dess aktörer 2.4 Verksamhetsskeden Parterna identifierar sig för varandra och definierar avtal - Producenten producerar gas - Nätägaren övervakar nätet Nätägaren rapporterar till GL, BA, SA SA Fakturering Upphandling/ etablering Strukturering Handel- och driftplanering Drift Mätvärdesrapportering - timvärden - förbrukning Avräkning Fakturering Vem ska ha vilken information om vem eller vad inför nästa leveransperiod? SGIX e-post NÄ: Beräkning och rapportering av underlag för nätavräkning NÄ: Beräkning och rapportering av underlag för nätavräkning Bild 2.2: Verksamhetsskeden Aktörerna på gasmarknaden utför olika administrativa uppgifter i olika skeden av verksamheten. I varje skede sker vissa händelser som exempelvis strukturering, rapportering mm och det måste finnas tydliga rutiner som beskriver vad som ska utföras och av vem Upphandlingsskede I detta skede identifierar sig alla aktörerna för varandra och definierar villkoren för åtaganden mellan parterna Struktureringsskede Här bestäms vilken information som berörda aktörer ska sända mellan sig och på vilket sätt, exempelvis vilken aktör som ska ha vilken information om en aktuell leverans. Denna information behöver struktureras på något sätt dvs. ha ett överenskommet innehåll för att mottagaren ska kunna använda sig av den. Det som då formas är en informationsstruktur. Alla parter ska vara överens om informationen vilket innebär att det är viktigt att den kvalitetskontrolleras Version 6.0

38 Gasmarknaden och dess aktörer Handels- och driftplaneringsskede Leveransvolymer bestäms i handels- och driftplaneringsskedet. Handel grundar sig på överenskomna förbrukningsprognoser. Beräkningen och rapporteringen av preliminära fördelningstal för schablonleveranser sker i detta skede Driftskede Aktörens roll avgör om detta skede finns. Aktören kan t ex ha ett bemannat kontrollrum, med ansvar för produktion, överföring, lager, nät etc Mätvärdesrapportering och fördelning I detta skede fördelar och rapporterar nätägaren timvärden och förbrukningar till gasleverantörer, balansansvariga och den systemansvarige Avräkningsskede I avräkningsskedet sammanställs uppgifterna om gashandeln med uppgifterna om de fysiska leveranserna (dvs. mätvärden för tillförsel och uttag eller beräknade värden för schablonleveranser). Leveransvolymer bestäms och prissätts. I detta skede tas t.ex. de slutliga fördelningstalen fram av nätägarna Faktureringsskede I faktureringsskedet skapas fakturor som är baserade på avräknade volymer. Förbrukning som mäts per timme och sådan som schablonberäknas separeras i olika processer och fordrar separata faktureringsrutiner. En betald faktura är slutmålet. Version

39 Gasmarknaden och dess aktörer 2.5 Identifiering av aktörerna På gasmarknaden ska mängder av information dagligen utbytas mellan nätägare, gashandelsföretag, balansansvariga och den systemansvarige. Det är därför nödvändigt att känna till aktörernas kontaktpersoner, adresser m.m. vilka kan vara olika för de olika verksamhetsskedena. Även gasanvändaren finns förstås med i informationsutbytet. För att möjliggöra informationsutbytet mellan nätägare, gashandelsföretag och den systemansvarige, finns en blankett som heter Företagsinformation. I den kan man fylla i uppgifter om företagens kontaktytor för de olika typer av ärenden som förekommer mellan företagen. Blanketten kan även användas för att ange om det finns ombud för någon funktion t.ex. avräkning eller mätning. Ett viktigt identifikationsbegrepp i blanketten är EDIEL-ID (femsiffrigt nummer) som används i meddelandehanteringen mellan företagen inom ramen för SGIX. Det finns också andra viktiga begrepp som gasanläggnings-id som identifierar inmatnings- respektive uttagspunkten liksom nätområdes-id som identifierar aktuellt nätavräkningsområde. Dessa uppgifter ska framgå av nätfakturan till nätkunden. Den systemansvarige ansvarar för att aktörerna får aktuell information om marknadens aktörer. Uppgifterna bygger på den information som aktörerna själva lämnar. Det är därför viktigt att aktörerna ser till så att uppgifterna i listorna är aktuella. Huvudprincipen är att aktörerna själva informerar varandra om förändringar som är av betydelse för kommunikationen dem emellan. Datautbytet mellan aktörerna sker via SGIX-meddelanden. Avsändaren av ett meddelande ansvarar för att kontrollera att det som skickas kommer fram till mottagaren. 2.6 Blankett F-företagsinformation Gashandelsföretag eller dennes ombud Nätägare eller dennes ombud Balansansvarig Försörjningskris Denna blankett används för att lämna information om företaget och dess rapporteringsrutiner till gasmarknadens aktörer. Blanketten finns i ett exemplar för nätägaren, ett för gashandelsföretaget, ett för balansansvarig samt ett exemplar om försörjningskris gemensamt för balansansvariga och nätägare. Den kan användas i alla sammanhang då information om företaget behöver meddelas någon annan aktör. Blanketten, som erhålls från systemansvarig, följer nedan Version 6.0

40 Gasmarknaden och dess aktörer Blankett F Anvisningar Anvisningar Blankett F - Företagsinformation Blanketter finns för - Gashandelsföretag eller dennes ombud - Nätägare eller dennes ombud - Balansansvarig - Försörjningskris (gäller nätägare och balansansvarig) Blanketten används för att lämna information om företaget och dess rapporteringsrutiner till gasmarknadens aktörer. Blanketten finns i ett exemplar för nätägaren, ett för gashandelsföretaget samt ett för balansansvarig. Den kan användas i alla sammanhang då information om företaget behöver meddelas någon annan aktör. För försörjningskris används samma blankett för balansansvarig och nätägare. Aktör som är både balansansvarig och gashandelsföretag kan behöva fylla i två blanketter, en för var roll. Detta för att kunna ange olika uppgifter och adresser, t.ex. olika Ediel-adresser. I blanketten för balansansvarigt företag anges om två blanketter skickas. Blankett för ordinarie kontaktvägar fylls i elektroniskt av balansansvarig och nätägare och skickas med e-post till Svenska Kraftnät: Blankett avseende kontaktuppgifter vid försörjningskris skall skickas med e-post till Svenska Kraftnät: Om information ändras ska ny ifylld blankettet sändas in. Ändrad (ändrad, borttag, tillägg) markeras med fet. Ediel-ID Ett Ediel-ID är ett femsiffrigt unikt nummer som används för att identifiera marknadens aktörer. De aktörer som har tecknat Ediel-avtal får automatiskt ett Ediel-ID. Rapporteringssätt Ange hur rapporteringen ska ske till och från företaget. Möjliga alternativ är Ediel (SGIX), e-post, fax eller i undantagsfall vanlig postgång. Ange alltid uppgift om e-postadress och fax i alla verksamhetsskeden även om företaget tar emot Ediel-meddelanden. Rapportering kan behöva göras via e-post som reservförfarande eller för annan typ av rapportering än sådan som normalt görs via Ediel. Subadress Om företaget har en så kallad subadress (underadress till Ediel-ID/Edieladress) ska denna uppgift anges i Ediel-meddelandet (i UNB-segmentet). Subadressen används för att styra information till rätt stödsystem hos företaget efter att Ediel-meddelandet har konverterats till ett format som används inom företaget. Ange subadress för de olika skedena om detta ska användas. Ediel-adress och e-postadress för Ediel-meddelanden Ediel-adress, den adress som anges i UNB-segmentet (motsvarar tidigare brevlådor) anges om den avviker från Ediel-ID. E-postadress för Ediel-meddelanden gäller från och med Ombud Här anges namnet och Ediel-ID för eventuellt ombud. Anges endast om företaget använder externt ombud, annars anges separat Ediel-adress i eget fält. Vad ska rapporteras i de olika verksamhetsskedena? All informationslämning kan indelas i olika verksamhetsskeden. Skedena beskrivs i Svensk Gasmarknadshandbok. Struktureringsskede I detta skede identifieras informationsstrukturen mellan två aktörer för olika verksamhetsskeden, t ex uppgifter om leverantörsbyte, förändringar i balansansvar m.m. Till SvK anges e-post som rapporteringssätt (för strukturinformation). Ange uppgift om rapporteringssätt, kontaktperson och ombud för denna typ av information. Handels- och driftsplaneringsskede I detta skede rapporteras uppgifter om bilateral handel, planer för produktion, prognoser för förbrukning och preliminära fördelningstal. I blanketten anger emellertid nätägaren uppgifter om rapporteringen av preliminära fördelningstal under mätvärdesrapportering. Ange uppgift om rapporteringssätt, kontaktperson och ombud för denna typ av information. Mätvärdesrapporteringsskede I detta skede rapporteras timmätvärden och räkneverksställningar. Ange uppgift om rapporteringssätt, kontaktperson och ombud för denna typ av information. Här anger nätägaren uppgifter om rapporteringen av preliminära fördelningstal. Avräkningsskede - timavräkning och schablonavräkning I detta skede rapporteras uppgifter för avräkning av timmätvärden och uppgifter om slutliga fördelningstal samt avräkningsresultat. För Balansansvarig och Gashandelsföretag anges här även uppgifterna för mottagning av preliminära fördelningstal. Ange uppgift om rapporteringssätt, kontaktperson och ombud för denna typ av information. Faktureringsskede I detta skede anges uppgifter om företagets faktureringsfunktion. Ange eventuell separat fakturaadress, kontaktperson och ombud för denna typ av information. Försörjningskris Svenska Kraftnät är ansvarig för att meddela när någon av de 3 krisnivåerna råder enligt Sveriges nationella krisplan. Balansansvarige och nätägare anger i denna blankett vilken kontaktväg som Svenska Kraftnät skall använda för sådant meddelande. Kontaktvägen skall i första hand motsvara en funktion, så som kontrollrum, beredskapsfunktion eller dylikt. Om sådan saknas kan enskilda personer uppges som kontaktväg. UMS är ett larmsystem via telefon som Svenska Kraftnät kan utnyttja för att snabbt och samtidigt uppmärksamma berörda parter vid kriser. Varje part, balansansvarig respektive nätägare, har möjlighet att anmäla upp till 5 telefonnummer till detta system. Version

41 Gasmarknaden och dess aktörer Blankett F Gashandelsföretag Företagsinfo Använd TAB för förflyttning mellan fälten Ny företagsinformation Endast ändringar i detta dokument FÖRETAGSINFORMATION - Gashandelsföretag Giltig fr o m Vi är gashandelsföretag Vi är ombud för gashandelsföretag Företagets namn Organisationsnr (PRV) Ediel-id Utdelningsadress Telefon vx Fax företaget Postnr Ortnamn Land Kontaktperson allmänt Telefon M obil Fax E-post (kontaktperson) STRUKTURERING Till företaget Från företaget Subadress Ediel-adress E-post för Ediel-meddelanden (PRODAT) Fax E-post (som reserv och för annat än Ediel-meddelanden) Kontaktperson Namn Telefon M obil Fax E-post Ombud Ombud (företagets namn) Ediel-id (ombudet) HANDELS- OCH DRIFTPLANERING Kontaktperson Namn Telefon M obil Fax E-post Rapporteringssätt Rapporteringssätt AVRÄKNING (inklusive mottagning av preliminära fördelningstal) Till företaget Från företaget Subadress EDIEL EDIEL Ediel-adress E-post för Ediel-meddelanden (MSCONS/DELFOR) Fax E-post (som reserv och för annat än Ediel-meddelanden) Kontaktperson Namn Telefon M obil Fax E-post Ombud Ombud (företagets namn) Ediel-id (ombudet) FAKTURERING Fakturaadress Utdelningsadress Postnr Ortnamn Kontaktperson Namn Telefon M obil Fax E-post Ombud Ombud (företagets namn) Ediel-id (ombudet) Uppgiftslämnare Telefon 2-14 Version 6.0

42 Gasmarknaden och dess aktörer Blankett F Nätägare Företagsinfo Använd TAB för förflyttning mellan fälten Ny företagsinformation Endast ändringar i detta dokument FÖRETAGSINFORMATION - Nätägare Giltig fr o m Vi är nätägare Vi är ombud för nätägare Företagets namn Organisationsnr (PRV) Ediel-ID Utdelningsadress Telefon vx Fax företaget Postnr Ortnamn Land Kontaktperson allmänt Telefon M obil Fax E-post (kontaktperson) STRUKTURERING Till företaget Från företaget Subadress Ediel-adress E-post för Ediel-meddelanden (PRODAT) Fax E-post (som reserv och för annat än Ediel-meddelanden) Kontaktperson Namn Telefon M obil Fax E-post Ombud Ombud (företagets namn) Ediel-ID (ombudet) MÄTVÄRDESRAPPORTERING (inkl. rapportering av prel. fördelningstal) Till företaget Från företaget Subadress EDIEL EDIEL Ediel-adress E-post för Ediel-meddelanden (MSCONS/DELFOR) Fax E-post (som reserv och för annat än Ediel-meddelanden) Kontaktperson Namn Telefon M obil Fax E-post Ombud Ombud (företagets namn) Ediel-ID (ombudet) Rapporteringssätt Rapporteringssätt Rapporteringssätt AVRÄKNING Till företaget Från företaget Subadress EDIEL Ediel-adress EDIEL E-post för Ediel-meddelanden (MSCONS) Fax E-post (som reserv och för annat än Ediel-meddelanden) Kontaktperson Namn Telefon M obil Fax E-post Ombud Ombud (företagets namn) Ediel-ID (ombudet) FAKTURERING Fakturaadress Utdelningsadress Postnr Ortnamn Kontaktperson Namn Telefon M obil Fax E-post Uppgiftslämnare Telefon Version

43 Gasmarknaden och dess aktörer Blankett F Balansansvarig Företagsinfo Använd TAB för förflyttning mellan fälten Ny företagsinformation Endast ändringar i detta dokument FÖRETAGSINFORMATION - Balansansvarig Giltig fr o m Vi är balansansvariga Vi är ombud för balansansvarig Vi är även gashandelsföretag Separat blankett skickas Ingen separat blankett behövs Företagets namn Organisationsnr (PRV) Ediel-ID Utdelningsadress Telefon vx Fax företaget Postnr Ortnamn Land Kontaktperson allmänt Telefon M obil Fax E-post (kontaktperson) STRUKTURERING Till företaget Från företaget Subadress Ediel-adress E-post för Ediel-meddelanden (PRODAT) Fax E-post (som reserv och för annat än Ediel-meddelanden) Kontaktperson Namn Telefon M obil Fax E-post Ombud Ombud (företagets namn) Ediel-ID (ombudet) HANDELS- OCH DRIFTPLANERING Till företaget Från företaget Subadress EDIEL EDIEL Ediel-adress E-post för Ediel-meddelanden (DELFOR/MSCONS) Fax E-post (som reserv och för annat än Ediel-meddelanden) Kontaktperson Namn Telefon M obil Fax E-post Ombud Ombud (företagets namn) Ediel-ID (ombudet) Rapporteringssätt Rapporteringssätt Rapporteringssätt AVRÄKNING Till företaget Från företaget Subadress EDIEL Ediel-adress EDIEL E-post för Ediel-meddelanden (MSCONS/DELFOR) Fax E-post (som reserv och för annat än Ediel-meddelanden) Kontaktperson Namn Telefon M obil Fax E-post Ombud Ombud (företagets namn) Ediel-ID (ombudet) FAKTURERING Fakturaadress Utdelningsadress Postnr Ortnamn Kontaktperson Namn Telefon M obil Fax E-post Uppgiftslämnare Telefon 2-16 Version 6.0

44 Gasmarknaden och dess aktörer Blankett F Försörjningskris Företagsinfo Använd TAB för förflyttning mellan fälten FÖRETAGSINFORMATION - Försörjningskris Giltig fr o m Ny företagsinformation Endast ändringar i detta dokument Vi är balansansvariga Vi är nätägare Företagets namn Organisationsnr (PRV) Ediel-ID Utdelningsadress Telefon vx Fax företaget Postnr Ortnamn Land Kontaktperson allmänt Telefon M obil Fax E-post (kontaktperson) FÖRSÖRJNINGSKRIS Kontaktväg* Namn Telefon M obil Fax E-post Alternativ Namn Telefon M obil kontaktväg Fax E-post UMS* Telefon UMS Telefon UMS Telefon UMS Telefon UMS Telefon UMS *Se anvisningar Version

45 Förändringar i gasleveransåtagandet Innehållsförteckning 3 FÖRÄNDRINGAR I GASLEVERANSÅTAGANDET LEVERANS TILL EN ANLÄGGNING Anslutnings- och överföringsavtal samt gasleveransavtal Utbyte av strukturinformation ÖVERTAGANDE AV GASLEVERANS (BYTE AV GASLEVERANTÖR) Krav för att få byta gasleverantör Aktörer som är involverade Förberedelser för leverantörsbyte Aktörerna behöver ha information om varandra Teckna nytt avtal och säga upp tidigare gasleverans Problem som kan uppkomma Strukturinformation i samband med ett leverantörsbyte Gasleverantören anmäler bytet Nätägaren sänder bekräftelse Avläsning av mätaren Förändringar i strukturinformation Information om de gaskunder som gasleverantören har Förändringar i avtalet mellan gasleverantören och balansansvarig Gasleverantörens aktiviteter gentemot nätägaren Nätägarens aktiviteter Balansansvarigs aktiviteter Gasleverantörens aktiviteter Förändringar i nätavräkningsområdesstrukturen Handels- och driftplaneringsskede Avräknings- och faktureringsskede Dygnsavlästa leveranser Schablonleveranser PÅBÖRJA OCH AVSLUTA GASLEVERANS In- och utflyttning Utflyttning - ingen ny gasanvändare i uttagspunkten Samtidig in- och utflyttning och ny gasleverantör i uttagspunkten Inflyttning - inget byte av gasleverantör i uttagspunkten Inflyttning anvisad gasleverantör anmäls i uttagspunkten Ändring av flyttdatum Mätutrustning vid flyttning Avläsning av mätaren Nyanslutning och återinkoppling av en anläggning Hantering vid dödsfall Uppsägning och frånkoppling Anslutnings- och överföringsavtal med nätägaren Gasleveransavtal med gasleverantören När inget gasleveransavtal finns Förändringar av mätaruppgifter REGLER FÖR AVVISNING OCH ANNULLERING AV ETT LEVERANTÖRSBYTE BYTE AV BALANSANSVARIG Gasleverantören byter balansansvarig En balansansvarig säger upp avtalet med gasleverantören När ingen anmälan om balansansvar kommit in från gasleverantören UPPDATERING AV UPPGIFTER OM EN ANLÄGGNING UNDER AVTALSPERIODEN KVALITETSSÄKRING AV STRUKTURINFORMATION EN GASLEVERANTÖR KAN INTE LÄNGRE LEVERERA GAS REGLER FÖR PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR Balansansvar för produktionsanläggningar Anmäla köp av gas eller köp av produktionsanläggning Version

46 Förändringar i gasleveransåtagandet 3 Förändringar i gasleveransåtagandet Viktiga utgångspunkter Berörda aktörer är skyldiga att tillhandahålla den information som anges i lagar, förordningar och föreskrifter. All övrig information är frivillig och aktören som ska tillhandahålla informationen kan ta betalt för denna tjänst. Gashandelsföretaget har delats upp i rollerna balansansvarig, gasleverantör och trader. Balansansvarsrollen och gasleverantörsrollen kan finnas inom samma organisation eller i separata företag. Gasleverantören säljer sin gas till gasanvändaren med balansansvaret inkluderat. Den balansansvarige kan avtala med gasleverantören om att denne sänder förbrukningsprognoser till berörda aktörer. I handboken är nätägare = ledningsinnehavare. Varje anslutningspunkt i nätet har en anläggningsägare registrerad. En anslutningspunkt är en uttagspunkt, inmatningspunkt, gränspunkt eller en kombination av uttagspunkt och inmatningspunkt. För två nät som kopplas samman i en gränspunkt räknas respektive nätägare som anläggningsägare. En gasproducent och ägare av lager är anläggningsägaren för en anläggning i en inmatningspunkt. En gaskund (t.ex. fastighetsägare) är anläggningsägare för en anläggning i en uttagspunkt. För att kvalitetssäkra leveransåtaganden mellan balansansvarig och gasleverantör rapporterar den balansansvarige avräkningsunderlag och avräkningsresultat till gasleverantören. Gasleverantören kontrollerar därefter uppgifterna. För att kunna avräkna en uttagspunkt fordras att det för uttagspunkten finns uppgifter registrerade om gaskund, gasleverantör och balansansvarig i nätägarens register över anläggningar som ska avräknas. Skriftliga avtal bör träffas om berörda parter är överens om att mätvärdesrapporteringen ska omfatta mer än vad som är föreskrivet. För att underlätta för aktörerna att identifiera en leverans bör uppgift om gasanläggnings- ID, ID för nätavräkningsområde (Nätområdes-ID) och kund-id (organisationsnummer alternativt personnummer) alltid finnas med på gasanvändarens nätfaktura. Av gasleverantörens faktura bör det framgå vilka avtalsvillkor man avtalat med gasanvändaren. Det minskar risken för dubbla avtal. Alla gasleverantörer och nätföretag bör tillämpa de allmänna avtalsvillkoren. Av dessa framgår nämligen att gasanvändaren som tecknar ett avtal om gasleverans också är skyldig att ha ett avtal med nätägaren (anslutnings- och överföringsavtal). Gasleverantören har ansvar för att det finns någon som är balansansvarig för gasleveransen och balansansvaret är därför alltid inkluderat i gasleveransen. 3-2 Version 6.0

47 Förändringar i gasleveransåtagandet 3.1 Leverans till en anläggning För att kunna avräkna en uttagspunkt fordras att det för uttagspunkten finns uppgifter registrerade om gasanvändaren, gasleverantören och den balansansvarige i nätägarens register över anläggningar som ska avräknas. När ett gasleveransavtal tecknas mellan gasanvändaren och gasleverantören, anges dels till vilken anläggning som leveransen ska ske, dels vilken typ av förbrukning och förbrukningsmönster det gäller. Anslutningspunkten måste identifieras med nätägarens anläggningsidentitet. I en fastighet kan det finnas en eller flera anslutningspunkter för gasanläggningar som ska avräknas separat. Fastighetsbeteckningen är därför inte en tillräcklig identitet för att definiera anslutningspunkten. En anläggning kan t.ex. vara en lägenhet, en industri eller en gaspanna. Anslutningspunkten definierar till vilken anläggning leveransen sker. En gasleverantör får enligt naturgaslagen bara leverera gas i uttagspunkter där det finns en balansansvarig Anslutnings- och överföringsavtal samt gasleveransavtal I de allmänna avtalsvillkoren framgår att gasanvändaren som köper gas är skyldig att ha ett avtal med nätägaren (anslutnings- och överföringsavtal). Risken finns annars att det uppstår problem med att identifiera vem som är avtalspart vid förändringar i uttagspunkten. Oklarheter försvårar också för gasleverantören att hos nätägaren begära att en gaskund som misskött sina åtaganden ska frånkopplas. Det kan också försena ett leverantörsbyte eller flyttningsärende. Alla gasleverantörer och nätägare bör tillämpa de allmänna avtalsvillkoren som fastställts av branschorganisationen Energigas Sverige Utbyte av strukturinformation För att gasmarknaden ska fungera måste en stor mängd information sändas mellan aktörerna. Denna information behöver struktureras på något sätt dvs. ha ett överenskommet innehåll för att mottagaren ska kunna använda sig av den. Det som då formas är en informationsstruktur. Vid förändringar i partsförhållanden (exempelvis vid uppköp eller sammanslagningar) och då ID för nätavräkningsområde ändras, måste nätägaren informera alla parter som berörs av en gasleverans, om förändringen. En förändring i strukturen anmäls genom en strukturanmälan. Den är en förteckning över förändrade uppgifter i informationsstrukturen. Den som får en Version

48 Förändringar i gasleveransåtagandet strukturanmälan sänder tillbaka en bekräftelse på att ändringen är mottagen och införd i det IT-stöd som mottagaren använder, en s.k. strukturkvittens. En strukturrapport är en sammanställning av all väsentlig information som rör strukturen. Nätägaren är den aktör som har all originalinformation om gasleveranserna i inmatnings- och uttagspunkter i sitt nätavräkningsområde. För att mätvärdesrapporteringen ska ske till rätt aktör är det därför absolut nödvändigt att nätägaren alltid har tillgång till korrekt information. Nedan beskrivs vilken information nätägaren behöver för att ett byte av gasleverantör ska kunna genomföras: - information om de gasanvändare som respektive gasleverantör har i ett nätavräkningsområde - information om gasleverantören och balansansvarig - information om förändringar i balansansvaret - information om förändringar i strukturen av ett nätavräkningsområde. Enligt en branschöverenskommelse ska all rapportering av fördelningstal, förbrukningsprofil, anmälningar av leverantörsbyten och nytt balansansvar sändas elektroniskt via SGIX. 3.2 Övertagande av gasleverans (byte av gasleverantör) Med ett övertagande av gasleverans menas att gasanvändaren byter ut den befintliga gasleverantören mot en annan. Då finns särskilda tidsfrister för anmälan och övertagande. I detta avsnitt beskrivs översiktligt hela flödet när gasanvändaren vill byta gasleverantör. När gasanvändaren byter gasleverantör behöver det inte nödvändigtvis betyda att leveransen i uttagspunkten får en annan balansansvarig. Den nye gasleverantören kan ha samma balansansvarig som den tidigare. Det kan också förekomma att gasleverantören byter balansansvarig utan att det har något samband med att gasanvändaren byter gasleverantör Krav för att få byta gasleverantör Fr.o.m. den 1 juli 2007 kan samtliga gasanvändare anslutna till det svenska naturgassystemet byta gasleverantör. Om gasanvändaren vill byta gasleverantör gäller den uppsägningstid som avtalats mellan den tidigare gasleverantören och gasanvändaren. När gasanvändaren avtalat med en ny gasleverantör om en gasleverans är det den nye gasleverantören som ska anmäla bytet till nätägaren. 3-4 Version 6.0

49 Förändringar i gasleveransåtagandet Det ska göras omedelbart och senast 14 dagar innan gasleverantörsbytet skall inträffa. Bytet gäller från den anmälda bytesdagen klockan Till grund för bytet ligger de uppgifter som den nye gasleverantören rapporterat till nätägaren. Nätägaren ska agera som en neutral part och har inte till uppgift att kontrollera att gasanvändarens tidigare avtal har avslutats. Det är en fråga mellan den nuvarande gasleverantören och gasanvändaren Aktörer som är involverade De aktörer som är involverade i bytesprocessen är: gasanvändaren nuvarande och ny gasleverantör nuvarande och ny balansansvarig (om inmatnings- eller uttagspunkten får en ny balansansvarig) nätägaren Förberedelser för leverantörsbyte För att definiera avtalsvillkor mellan gasleverantör och gaskund samt mellan gasleverantör och balansansvarig måste den balansansvarige och gasleverantören komma överens om ansvarsfördelningen samt i vilka uttagspunkter eller nätavräkningsområden som åtagandet gäller Aktörerna behöver ha information om varandra En förutsättning för att registreringen av förändringarna i gasleveransåtagandet blir korrekt är att aktörerna har alla uppgifter som behövs. De behöver t.ex. information om organisationsnummer eller personnummer, kontaktpersoner, vem som är ombud för rapportering, e-postadresser och EDIEL-ID. Som ett stöd för hanteringen av aktörsinformationen har blanketten Företagsinformation tagits fram. Alla aktörer utom gasanvändaren måste använda SGIX. Företaget tilldelas ett EDIEL-ID genom att teckna ett EDIEL-avtal med Svenska Kraftnät Teckna nytt avtal och säga upp tidigare gasleverans Gasanvändaren kan få erbjudanden från en ny gasleverantör eller själv ta kontakt med någon gasleverantör och be om en offert. När gasanvändaren och gasleverantören kommit överens om en gasleverans, ska den nye gasleverantören anmäla bytet till nätägaren. I gasleveransavtalet bör det framgå att den som avtalar om gasleverans (gasanvändaren) även ska ha tecknat ett anslutnings- och överföringsavtal med nätägaren. Gasleveransavtalet Version

50 Förändringar i gasleveransåtagandet mellan gasanvändaren och gasleverantören bör utformas så tydligt att båda parter vet vad som gäller vid en framtida avtalstolkning. Det kan vara lämpligt att gasleverantören meddelar gasanvändaren vad som ingår i gasleveransavtalet och vilka uppgifter som sänts till nätägaren i en bytesanmälan (t.ex. när leveransen startar, typ av avtal, gasanläggnings-id) så att gasanvändaren kan kontrollera uppgifterna. För att underlätta identifiering av avtalsparterna ska organisationsnummer alltid användas som kund-id för juridiska personer och personnummer för privatpersoner (konsumenter). Det underlättar hanteringen i de kundhanteringssystem som används. Det förekommer att gasleverantörer sänder ut underlag för intresseanmälan om gasleverans till gasanvändaren. En sådan räknas aldrig som ett avtal. Ett giltigt gasleveransavtal ska innehålla en accept från gasanvändaren, och ska enligt branschstandard vara skriftligt, för att vara bindande. För konsumenter föreskriver naturgaslagen vilka uppgifter som ett avtal måste innehålla. Den gasleverantör som gasanvändaren valt, sänder en förbrukningsprognos till den som är balansansvarig för gasleverantörens samlade förbrukning i respektive nätavräkningsområde, om den balansansvarige och gasleverantören avtalat om detta. Gasanvändaren sänder nu, om gasleveransavtalet så kräver, ett uppsägningsbrev till sin nuvarande gasleverantör. Denne bekräftar uppsägningen, avregistrerar gasanvändaren och skickar en uppdaterad förbrukningsprognos till den som är balansansvarig för den nuvarande leveransen Problem som kan uppkomma Gasanvändaren kan under löpande avtalstid, av misstag teckna ett nytt avtal för en uttagspunkt med en ny gasleverantör, trots att det tidigare avtalet med befintlig gasleverantör ännu inte löpt ut. Fler än ett gasleveransavtal för samma uttagspunkt innebär dock normalt att gasanvändaren begår ett avtalsbrott och konsekvensen är att gasanvändaren kan bli ersättningsskyldig gentemot den tidigare leverantören. Situationen kan undvikas genom att gasanvändaren när ett nytt avtal ingås - informeras om konsekvensen av att ingånget avtal bryts. Gasanvändaren kan bli ersättningsskyldig även gentemot den nya gasleverantören Nätägaren ska förhålla sig neutral eftersom det är en fråga som ska lösas mellan gasleverantören och gasanvändaren. En återkallelse av avtalet kan göras av den nye gasleverantören om parterna är överens om detta och att detta sker i god tid innan planerad leveransstart. Om två gasleverantörer inkommer med var sin anmälan om leverantörsbyte för samma uttagspunkt och med samma tidpunkt för leveransstart, ska nätägaren registrera den anmälan med korrekta uppgifter som kom in först. Den andra anmälan ska avvisas genom ett negativt APERAK eftersom det redan finns en anmälan om leverantörsbyte på gång. 3-6 Version 6.0

51 Förändringar i gasleveransåtagandet Strukturinformation i samband med ett leverantörsbyte För att sända strukturinformation i samband med ett leverantörsbyte används ett SGIX-meddelande i formatet PRODAT. De tekniska anvisningarna för SGIX/PRODAT och tillhörande APERAK överensstämmer i stort sett med de krav som finns för el. Funktionen används för olika typer av strukturinformation, exempelvis anmälan av leverantörsbyte, bekräftelse på byte m.m. Det finns också ytterligare obligatoriska uppgifter som av administrativa skäl måste fyllas i och som är nödvändiga för att kommunikationen ska fungera. När gasanvändaren bestämt sig för att byta gasleverantör ska nedanstående aktiviteter utföras. Anmälande leverantör Anmälan om lev.byte, Z03L (Senast 14 dagar före bytesdagen) Bekräftelse om övertagande av leverans, Z04L (Inom 3 dagar från mottagandet av Z03) MSCONS (start) (Senast 10 vardagar efter påbörjad leverans) Nätägare Befintlig leverantör Bekräftelse om att leverans upphör Z05L, (Inom 3 dagar från mottagandet av Z03) Slutavläst förbrukning MSCONS (slut) (Inom 10 vardagar efter avslutad leverans) Avläsning görs senast 5 vardagar efter bytesdagen Bild 3.1: Informationsutbyte vid ett leverantörsbyte Gasleverantören anmäler bytet När den nye gasleverantören tecknat avtal med gasanvändaren sänds anmälan om leverantörsbyte (Z03) till nätägaren. Anmälan syftar till att informera nätägaren om när leveransstart ska ske och vilken anläggning som det gäller. För att behandlingen hos nätägaren ska gå snabbt ställs krav på att objektidentifikationen (gasanläggnings-id och nätområdes-id) för anläggningen är korrekt och att gasanvändaren är identifierad (Kund-ID). Anmälan måste göras minst 14 dagar i förväg. Den nye gasleverantören kontrollerar att uppgifterna i mottagen Z04 från nätägaren stämmer med uppgifterna i det avsända Z03, samt att rätt kod används i funktionerna. Bytet kan inte anses genomfört förrän nätägaren sänt tillbaka en bekräftelse med Z04. Nätägaren är skyldig att bekräfta leverantörsbytet inom fem vardagar från mottagen Z03. För att försäkra sig om att leverantörsbytet kan genomföras vid aktuell tidpunkt bör den nye gasleverantören efterlysa bekräftelsen om den Version

52 Förändringar i gasleveransåtagandet inte kommer in inom denna tid. För leverantörsbytet ska följande uppgifter utbytas mellan nätägaren och leverantören: - anmälande gasleverantör ( EDIEL-ID) - mottagande nätägare ( EDIEL-ID) - hänvisning till att avtal ingåtts med gasanvändaren om gasleverans - gasanläggnings-id - nätområdes-id - anläggningsadress - gasanvändarens namn och postadress - kund-id (organisationsnummer eller personnummer) - mätmetod (timvis mätning eller ej) - startdatum för gasleverans - balansansvarig ( EDIEL-ID) För juridiska personer ska alltid organisationsnummer användas för identifiering. För att SGIX-kommunikationen ska fungera måste uppgiften om kund- ID fyllas i (obligatoriskt fält). OBS! Ett leverantörsbyte kan avvisas av nätägaren om gasleverantören inte känner till/använder gasanvändarens kund-id Nätägaren sänder bekräftelse Nätägaren kontrollerar om anmälan är korrekt ifylld. Nätägaren ska alltid sända ett svar på anmälan från mottagandet av anmälan. Detta bör ske inom tre dagar från mottagandet av anmälan. *) Enligt PRODAT-anvisningen ska en så kallad applikationskvittens (APERAK) återrapporteras inom 30 minuter efter att ett PRODAT-meddelande motagits. Av kvittensen framgår hur PRODATmeddelandet har tolkats. Om obligatoriska uppgifter saknas i anmälan, anmälan kommit in för sent eller ett byte redan finns registrerat, kvitteras mottagandet av anmälan av nätägaren med APERAK med ett negativt besked och med uppgifter om vilka delar av meddelandet som är felaktiga. Därmed avbryts leverantörsbytesprocessen. Det finns ingen skyldighet för nätägaren att undersöka den bakomliggande orsaken till att uppgifterna vid ett leverantörsbyte inte stämmer med uppgifterna i det egna kundregistret. Det underlättar dock givetvis om nätägaren medverkar till att undersöka orsaken. *) Här föreslås en anpassning till motsvarande tidpunkt enligt mätföreskrift för el och inte fem vardagar som anges i mätföreskrift för naturgas. En APERAK med positivt besked innebär att anmälan är korrekt ifylld och då ska gasleverantören kunna förvänta sig en bekräftelse på leverantörsbytet från nätägaren i form av en Z04. Den tidigare gasleverantören erhåller en Z05 som bekräftelse på när dennes leverans upphör. Om inget Z04 respektive Z05 kan sändas ska nätägaren ta kontakt med respektive gasleverantörer och meddela 3-8 Version 6.0

53 Förändringar i gasleveransåtagandet orsaken. Den nye gasleverantören ska inte anse att ett leverantörsbyte är genomfört förrän nätägaren har bekräftat bytet. Den nye gasleverantören ska i Z04 få uppgift om gasanvändarens beräknade årsförbrukning. Uppgifterna om det godkända leverantörsbytet, per uttagspunkt, registreras av nätägaren och lagras per uttagspunkt i nätägarens databas Avläsning av mätaren Vid leverantörsbytet ska nätägaren normalt läsa av mätaren på leverantörsbytesdagen. Tidpunkt för byte är svensk klocktid (vinter- eller sommartid) men eftersom mätaravläsningen knappast kan ske vid denna tidpunkt om nätägaren saknar fjärravläsningssystem, tillåts en avläsning inom intervallet noll till fem vardagar från dagen för leverantörsbytet. Nätägaren har skyldighet att läsa av mätaren enligt gällande mätföreskrift Förändringar i strukturinformation Information om de gaskunder som gasleverantören har Nätägaren är den aktör som har all originalinformation om gasanvändarna, gasleverantörerna, balansansvariga och deras leveranser i inmatnings- och uttagspunkter i nätavräkningsområdet. När en gasleverantör ska leverera gas till en ny gasanvändare krävs att berörda aktörers register uppdateras med ny information. Nätägaren måste därför löpande få uppgift om vilka förändringar som skett i samband med att gasleverantören tagit en ny kund eller tappat en kund. Gasleverantören kan be nätägaren om att få information om sitt leveransåtagande i nätavräkningsområdet. Nätägaren bör vid förfrågan från gasleverantören sända en lista över dessa uttagspunkter till gasleverantören, i vilken framgår vilka uttagspunkter och gasanvändare som gasleverantören har i nätavräkningsområde Förändringar i avtalet mellan gasleverantören och balansansvarig Gasleverantören ansvarar för att det finns någon som har balansansvaret för den gas han levererar till gasanvändaren. Om gasleverantören vill byta balansansvarig för hela eller delar av sitt leveransåtagande inom ett nätavräkningsområde, måste nätägaren informeras om detta senast 14 dagar innan bytet ska ske. När förändringar skett i balansansvaret inom ett nätavräkningsområde, ska nätägaren lämna information om detta till berörda aktörer. Omregistreringen av Version

54 Förändringar i gasleveransåtagandet balansansvarig och/eller gasleverantör görs i dessa fall i alla berörda uttagspunkter Gasleverantörens aktiviteter gentemot nätägaren Gasleverantören (nuvarande) anmäler nytt balansansvar för angivna anslutningspunkter med hjälp av PRODAT-funktionen Z09B. Anmälan ska vara nätägaren tillhanda senast 14 dagar innan byte av balansansvarig Nätägarens aktiviteter Som stöd för arbetet med informationsstrukturen i nätavräkningsområdet vid förändringar i balansansvaret har blanketter tagits fram som ska underlätta arbetet. Det rekommenderas att följa rutinerna nedan: Bild 3.2: Nätägarens aktiviteter Strukturrapporten/-kvittenserna bekräftar de nya uppgifter om balansansvaret som gasleverantören lämnat. Av dem framgår vilka aggregerade mätvärden som nätägaren kommer att rapportera till gasleverantören och balansansvarig. Till de balansansvariga sänds värdena aggregerade för varje gasleverantör som den balansansvarige har i nätavräkningsområdet för balansavräkning Version 6.0

55 Förändringar i gasleveransåtagandet Balansansvarigs aktiviteter Bild 3.3: Strukturrapport/ Kvittens Struktukvittens (N1b) Balansansvarig Granska och godkänn strukturkvittens Godkänd N1b Balansansvarig Kontrollera och uppdatera B1 Skapa stukturrapport, om balansansvar Uppdaterad B 1 Balansansvarig Registrera uppgifter i avräkningssystem Uppdaterat avräkningssystem B 2 till gasleverantör Ev. Reklamation till leverantör Skapa strukturrapport B 3 till gasleverantör Den balansansvarige granskar och godkänner nätägarens strukturkvittens (N1b). En reklamation görs till gasleverantören om behov finns. Uppgifterna kontrolleras mot uppgifterna om balansansvarsåtagandet i dokument B1. Dokument B1 talar om vilka åtaganden den balansansvarige och gasleverantören har i nätavräkningsområdet. Eventuellt uppdateras uppgifterna i B1 om missuppfattningar finns. När uppgifterna är korrekta registreras de i avräkningssystemet. En strukturrapport som avser avräkningsunderlag (dokument B2) sänds för godkännande till gasleverantören. Den balansansvarige sammanställer vidare en strukturrapport (om förändringar skett i balansansvarsåtagandet) som påverkar avräkningsresultatet (dokument B3) Gasleverantörens aktiviteter Ev. Reklamation till Nätägare Strukturkvittens från Nätägaren (N1a) Registrera uppgifter i avräkningssystem Gasleverantör Gasleverantör Uppdaterat Godkänd N1a avräkningssystem Granska och godkänn strukturkvittens B 2 från Balansansvarig B 3 Från Balansansvarig Bild 3.4: Strukturkvittens från nätägaren Version

56 Förändringar i gasleveransåtagandet Gasleverantören granskar och godkänner nätägarens strukturkvittens (N1a) och uppdaterar uppgifterna i sitt avräkningssystem. En reklamation görs till nätägaren om behov finns. Gasleverantören kompletterar uppgifterna i sitt avräkningssystem med nya uppgifter som rapporterats in av den balansansvarige i dokument B2 och/eller dokument B Förändringar i nätavräkningsområdesstrukturen När förändringar sker i strukturen av ett nätavräkningsområde (byte av ombud för rapportering av mätvärden, förändringar i ägarskap, sammanslagning av nätavräkningsområden, m.m.) ska nätägaren enligt nätägaravtalet anmäla detta via blanketten N3 Strukturanmälan nätområdesförändringar till systemansvarig. Vid väsentliga sammanslagningar tas nya ID:n för nätavräkningsområden ut Handels- och driftplaneringsskede All produktion ska planeras och all förbrukning ska prognostiseras enligt systemansvarigs balansavtal med de balansansvariga. Dessa prognoser och planer ska motsvara det som matas in respektive tas ut i varje inmatnings- och uttagspunkt. Enligt naturgaslagen 7 kap, 4, ska det finnas en balansansvarig för varje inmatnings/-uttagspunkt. Genom att teckna balansavtal med balansansvariga erhåller den systemansvarige motparter som åtager sig det ekonomiska ansvaret för uttagspunkten, för att lika mycket naturgas tillförs det nationella naturgassystemet som tas ut. Normalt sett är det den balansansvarige själv som gör förbrukningsprognoser och produktionsplaner. Den balansansvarige har alltid ansvaret för att planer och prognoser rapporteras till den systemansvarige men kan även avtala med gasleverantören om att det är gasleverantören som förser honom med informationen. Det gäller i detta fall enbart de uppgifter som berör gasleverantören. I avtalet bestäms på vilken aggregeringsnivå som prognostisering och planering ska ske (dokument EB1). En förbrukningsprognos kan exempelvis göras för ett visst nätavräkningsområde. I handels- och driftplaneringsskedet beräknar nätägaren de preliminära fördelningstalen per balansansvarig och gasleverantör i nätavräkningsområdet. I balansavräkningen avräknas preliminärt leveranser till schablonavräknade kunder per nätavräkningsområde med hjälp av de preliminära fördelningstalen 3-12 Version 6.0

57 Förändringar i gasleveransåtagandet och förbrukningsprofiler som nätägaren rapporterar. Med hjälp av dessa uppgifter kan den balansansvarige prognostisera sina leveranser till schablonavräknade. Om gasleverantören och den balansansvarige gör en preliminär förbrukningsprognos för sina leveranser till schablonavräknade, som baseras på gasanvändarens uppgift om årsenergier, kan det hända att denna förbrukningsprognos inte stämmer med de preliminära fördelningstalen som nätägaren lämnat. För att den balansansvarige inte ska få ofördelaktig balansgas måste gasanskaffningen grunda sig på de preliminära fördelningstal som nätägaren rapporterar. Om förändringar eller fel inte hinner åtgärdas i de preliminära fördelningstalen, kommer felaktigheterna att rätta till sig energimässigt i slutavräkningen av schablonleveranserna Avräknings- och faktureringsskede Dygnsavlästa leveranser En förutsättning för att nätägaren ska kunna rapportera rätt mätvärden till rätt part är att informationsstrukturen är korrekt. Uttagspunkter som är över schablongränsen och inmatningspunkter (lager/produktion) ska alltid avläsas och avräknas per dygn i balansavräkningen mellan de balansansvariga och den systemansvarige Schablonleveranser Normalt mäts förbrukningen i uttagspunkter under schablongränsen med gasmätare med räkneverk som registrerar den ackumulerade energin. Dessa uttagspunkter ska schablonavräknas. Uttagspunkter under schablongränsen kan dock vara dygnsavlästa vilket avtalas mellan gasanvändaren och nätägaren. Gasanvändaren får i dessa fall bekosta denna mätning. Avräkningsmetoden förändras dock inte, utan det är årsförbrukningen som bestämmer vilken avräkningsmetod som skall användas. Schablonavräkningen, liksom all avräkning, sker i två steg; preliminärt och slutligt. För fakturering av schablonkunder, årsavlästa, beräknas ett medelvärde över ett år. Beräkningen görs med underlag från de slutliga värmevärdena kwh(u)/nm³, från systemansvarige, månadsvis delat med 12 månader räknat från januari december. Version

58 Förändringar i gasleveransåtagandet Värmevärdet som gäller för nästkommande år januari december publiceras av den systemansvarige med 3 gällande decimaler skall användas som utgångspunkt vid fakturering av naturgas och skatt till schablonkunder. De i beräkningen använda värmevärdena presenteras på systemansvarigs hemsida samt skickas med MSCONS till nätägaren. Nätägaren ansvarar för att vid fakturering kompensera för annan inmatning till nätavräkningsområdet, än den från transmissionsnätet, som har annat värmevärde. Exempel på detta kan vara biogas där tillsats av propan inte skett Påbörja och avsluta gasleverans Som påbörjande av leverans räknas inflyttning, nyanslutning eller återinkoppling. Avslutande av gasleverans är utflyttning, uppsägning av avtal och frånkoppling. I fallen ovan ska gasanvändaren snarast anmäla förändring till såväl gasleverantören som nätägaren eftersom regelverket inte ställer krav på tidsfrister. Av avräkningstekniska skäl rekommenderas att retroaktiva strukturförändringar inte bör tillåtas. Den information som ska sändas mellan gasleverantören, nätägaren och gasanvändaren är i stort sätt den samma som vid ett leverantörsbyte. Enligt mätningsföreskrifterna ska fastställt SGIX-format användas vid rapporteringen. I detta avsnitt beskrivs översiktligt hela flödet när gasanvändaren vill påbörja en gasleverans In- och utflyttning En gasanvändare som flyttar ut måste säga upp både sitt gasleveransavtal med gasleverantören och sitt anslutnings- och överföringsavtal med nätägaren enligt uppsägningsvillkoren i leveransavtalet och enligt de allmänna avtalsvillkoren avseende anslutnings- och överföringsavtalet. I annat fall kvarstår betalningsansvaret. Den nya gasanvändaren måste teckna nya avtal när han flyttar in. Inflyttning kan ske när som helst i månaden och gasanvändaren har då rätt att påbörja gasleveransen med en valfri gasleverantör. Gasanvändaren har rätt att få valfri gasleverantör från inflyttningsdagen under förutsättning att meddelande om att leveransen ska starta har kommit in till nätägaren (Z03LK) senast inflyttningsdagen. Om gasleverantören inte inkommit med en Z03 innan gasanvändaren börjat ta ut sin gas, skall nätägaren anvisa en gasleverantör Version 6.0

59 Förändringar i gasleveransåtagandet Gasanvändaren som flyttar in måste teckna avtal med både gasleverantör och nätägare i den nya uttagspunkten. När nätägaren får reda på att inflyttning skett, registrerar nätägaren den nya gasanvändaren från dagen för anmälan, med den gasleverantör som finns anmäld. Om gasanvändaren inte själv väljer någon gasleverantör, anvisar nätägaren en gasleverantör som övertar leveransen fram till dess att gasanvändaren väljer någon annan gasleverantör. Retroaktiva flyttningsanmälningar accepteras inte. Det är endast gasanvändaren själv som kan säga upp avtalet med nätägaren respektive gasleverantören. Utflyttning ska anmälas till var och en av dem. Eftersom nätägaren har alla uppgifter om gasanvändaren och uttagspunkten och ska göra mätaravläsning vid utflyttning, är det nätägaren som är huvudkontaktman vid flyttningsprocessen. Alla väsentliga och nödvändiga uppgifter utgår från nätägarens register. För mer detaljerad teknisk information om vilka uppgifter som ska anges i de olika meddelandetyperna, se Svenska Edielanvisningar för teknisk implementering av PRODAT och tillhörande APERAK, Enligt Svenska Kraftnäts EDIEL-anvisningar ska en så kallad applikationskvittens (APERAK) återrapporteras inom 30 minuter efter att ett PRODATmeddelande mottagits. Av kvittensen framgår hur PRODAT-meddelandet har tolkats. Är anmälan fullständig ska nätägaren inom fem vardagar bekräfta anmälan och lämna uppgift om beräknad årsförbrukning i uttagspunkten med Z04 till den nya gasleverantören. Enligt branschstandard bör även uppgift om kund, anläggning och mätare lämnas till den nye gasleverantören. Datumet för flyttning avgörs av nätägaren i kontakterna med gasanvändaren och framgår för flyttning i Z05 och vid inflyttning i Z04. Meddelandena måste, enligt EDIEL-anvisningen för PRODAT sändas senast på dagen för ut- respektive inflyttning. Z04 ska, enligt mätningsföreskrifterna sändas senast fem vardagar efter Z03 men i denna version av Svensk Gasmarknadshandbok är detta ändrat till tre dagar. Detta förutsätter att nätägaren har uppgifter om den nye gasanvändaren. Tidpunkten för utflyttningen i Z05 ska vara samma som den som skickats i ett eventuellt redan sänt Z04 till nye gasleverantören, såvida inte anläggningen under mellantiden har varit frånkopplad eller stått tom. Även om obligatoriska uppgifter saknas i anmälan eller uppgifter inte stämmer med nätägarens egna register, ska nätägaren inom samma tid kvittera att anmälan mottagits. Det gäller också om anmälan kommit in för sent eller ett byte redan finns registrerat för aktuell tidsperiod. Det görs via meddelandet APER- AK enligt ovan. I anslutning till inflyttning läses mätaren av och mätarställningen rapporteras i MSCONS på lika sätt som vid leverantörsbyte. Version

60 Förändringar i gasleveransåtagandet Utflyttning - ingen ny gasanvändare i uttagspunkten I detta fall tar nätägaren emot en anmälan om utflyttning från gasanvändaren och bekräftar till gasleverantören vilket datum som registrerats som flyttningsdatum med ett Z05 (LK). Ingen ny gasanvändare flyttar omedelbart in i uttagspunkten. Bilden nedan visar flödet. Kund ut Anmäler utflytt GL Tar emot flyttanmälan Tar emot uppsägning Z05(LK) MSCONS NÄ Tar emot flyttanmälan Uppsägning av leverans Läser av mätare Bild 3.5: Rutinerna när nätägaren tar emot anmälan om utflyttning Samtidig in- och utflyttning och ny gasleverantör i uttagspunkten Nätägaren och gasleverantören tar emot anmälan från gasanvändaren om utflyttning. Gasleverantören meddelar med ett Z08LK till nätägaren som är huvudkontaktman i flyttprocessen, vilken kontrollerar uppgifterna med gasanvändaren. Nätägaren sänder sedan en bekräftelse på uppsägningen om vilket datum som registrerats som flyttdatum med ett Z05LK till nuvarande gasleverantören. Det kan aldrig vara ett retroaktivt datum. Den anmälan som kommer in först (utflyttningen eller inflyttningen) är den som används i nätägarens Z05LK. Därefter kommer det in en anmälan om att en leverans ska påbörjas och den sänder den nye gasleverantören till nätägaren med ett Z03 (LK). Den ska vara nätägaren tillhanda senast samma dag som inflyttningsdagen. De uppgifterna som ska lämnas i Z03 är de samma som vid ett leverantörsbyte. Nätägaren bekräftar med ett Z04 (LK) Version 6.0

61 Förändringar i gasleveransåtagandet Mätarställning och förbrukning som sänds till gasanvändaren som flyttar in ska sändas senast 10 vardagar efter påbörjad leverans. Beträffande mätarställning till utflyttande gasanvändare är det tillräckligt att denna sänds i samband med avräkningsfakturan. Gasanvändare Utflyttande GA anm. utflytt Inflyttande GA anmäler inflytt Ny gasleverantör Anm: leverans ska påbörjas Z03(LK) Tar emot bekräftelse Z04(LK) Bef. Gasleverantör Tar emot flyttanmälan Tar emot uppsägning Z08(LK) Z05(LK) MSCONS Nätägare Koll med GA uppgift är rätt Registrera utflytt Uppsägning av leverans Registrera påbörjande Bekräftelse av påbörjande Läser av mätare Bild 3.6: Rutinen när utflyttning och inflyttning sker samtidigt och dessutom ett byte av gasleverantör sker vid inflyttningen Inflyttning - inget byte av gasleverantör i uttagspunkten Om gasanvändaren som flyttar in har valt samma gasleverantör som redan tidigare levererade i uttagspunkten följs följande rutiner: Kund in Avtal med gasleverantör GL Ansökan om påbörjande av leverans Tar emot uppsägning Tar emot bekräftelse Z03(LK) Z05(LK) Z04(LK) MSCONS NÄ Registrerar påbörjandet Uppsägning av tidigare leverans Bekräftar påbörjande av ny leverans Läser av mätare Bild 3.7: Rutinerna när en anmälan om inflyttning görs av gasleverantören. Version

62 Förändringar i gasleveransåtagandet Inflyttning anvisad gasleverantör anmäls i uttagspunkten Om gasanvändaren som flyttar in inte har valt någon egen gasleverantör skall nätägaren anvisa en leverantör. Om överenskommelse gjorts mellan nätägaren och den anvisade gasleverantören kan en Z04A sändas med uppgift om leveransen. Kund in Anmäler inflytt Anvisad GL Tar emot bekräftelse Z04(A) MSCONS NÄ Tar emot flyttanmälan Bekräftar anvisad gasleverantör Läser av mätare Bild 3.8: Rutinerna när en anmälan om inflyttning görs av gasanvändaren Ändring av flyttdatum Ändringar av flyttdatum görs genom att nätägaren annullerar föregående Z05LK och därefter återigen anmäler Z05LK för ett nytt datum. Exempel: Nätägaren rapporterar Z05LK för en flyttning som ska ske om 30 dagar. Om det sedan kommer in uppgifter om att en gasanvändare vill flytta in tidigare, sänder nätägaren en annullering, Z05C, på det första meddelandet och därefter ett nytt Z05LK på det nya inflyttningsdatumet Mätutrustning vid flyttning Mätutrustningen är nätägarens egendom och den som flyttar ut har inte rätt att ta med mätutrustningen vid flyttningen. Gasanvändaren som flyttar in anmäler inflyttning till nätägaren och tecknar ett nytt anslutnings och överföringsavtal. Häri ingår även villkor om vilken typ av mätutrustning som ska användas Version 6.0

63 Förändringar i gasleveransåtagandet Avläsning av mätaren Huvudregeln är att nätägaren ska läsa av mätaren den dag gasleveransen påbörjas. Det är dock tillåtet att göra avläsning inom intervallet, noll till fem vardagar efter dagen för gasleveransens påbörjande. Tidpunkt för flyttning är kl 06:00 svensk klocktid (sommar eller vintertid) Nyanslutning och återinkoppling av en anläggning Vid nyanslutning och återinkoppling är nätägaren inblandad på ett tidigt stadium eftersom det är nätägaren som ansluter eller återinkopplar gasanvändaren. Att effektuera en anslutning eller återinkoppling ska kunna ske omedelbart när det är aktuellt att påbörja en ny gasleverans. Det görs genom att gasleverantören sänder ett PRODAT-meddelande med funktionen Z03 till nätägaren. Ett anslutnings- och överföringsavtal ska tecknas mellan nätägaren och den som är gaskund. Gasanvändaren anmäler en nyanslutning av en anläggning i en så kallad föranmälan till nätägaren. Ofta sköts anmälan av ett ombud. Ombudet kan vara en behörig gasinstallatör. I föranmälan bör anges vilken gasleverantör som gasanvändaren tecknat gasleveransavtal med. Om däremot uppgift om gasleverantör saknas i föranmälan eller inte inkommit från gasleverantören i anslutning till påbörjandet av leveransen, skall nätägaren anvisa gasanvändaren en gasleverantör. Den anvisade gasleverantören underrättar då omedelbart gasanvändaren om villkoren för gasleveransen. Gasleveransen anses vara påbörjad så snart gasanvändaren förbrukar gas. Gasanvändaren har givetvis möjlighet att byta gasleverantör enligt gängse regler. Nätägaren bör i installationsmedgivandet ange vilket gasanläggnings-id, nätområdes-id och vilken gasleverantör som registrerats på anläggningen. Installationsmedgivandet skickas till gasanvändaren och installatören, med kopia till gasleverantören, alternativt den anvisade gasleverantören Hantering vid dödsfall Enligt ärvdabalken tar dödsboet över den avlidnes samtliga skulder och fordringar. Det betyder att nät- och gashandelsavtal övertas av dödsboet. En kontakt bör tas med företrädare för dödsboet för att ta reda på vem som i fortsättningen ska stå för gashandels- och nätavtalen. Om avtalen ska fortlöpa i dödsboets namn skall avtalsvillkoren för näringsidkare tillämpas. För att villkoren skall börja gälla måste villkoren skickas till dödsboet. Version

64 Förändringar i gasleveransåtagandet Om den efterlevande däremot vill stå för avtalen skall ett kundskifte ske. Som ny kund får då även den efterlevande två nya avtal. Detta förutsätter att dödsboet säger upp sina avtal för anläggningen och att den efterlevande anmäler sig som ny gasanvändare i uttagspunkten till nätägaren och gasleverantören. Det hanteras då som en flyttning, se avsnitt 3.2 Påbörjande av gasleverans. Om gasleverantören vill, kan denne låta den efterlevande överta gasavtalet från dödsboet. Detta är naturligtvis endast intressant i de fall mer förmånliga villkor inte kan erbjudas. En sådan överlåtelse bör vara skriftlig. Eftersom nätägaren normalt endast använder de allmänna avtalsvillkoren blir en överlåtelse inte intressant här. Villkoren är ändå desamma. Därför bör detta hanteras som en ny kund. Vi avråder emellertid från att ta ut en ny flyttavgift eftersom detta kan verka stötande. Den administrativa hanteringen skiljer sig åt mellan olika företag. En del företag har automatisk uppdatering via Svensk Person och Adressregister (SPAR) vilket innebär att fakturorna efter ett dödsfall automatiskt ställs till dödsboet. I de flesta fall krävs dock att den efterlevande själv tar kontakt med sitt nätbolag och sin gasleverantör. När en gasanvändare avlider är det viktigt att det finns rutiner kring hur gashandels- respektive nätavtalet ska hanteras så att de efterlevande inte behöver uppleva obehag av säljbrev adresserade till den avlidne. Eftersom gashandelsrespektive nätavtal gäller två olika företag är det viktigt att kontakt tas med båda företagen. För att underlätta för dödsboet kan dock den aktör som först får kontakten erbjuda sig att meddela den andra aktören som därefter i sin tur får kontakta dödsboet. Om dödsboet vill att en aktör skall sköta kontakten med den andra aktören krävs fullmakt från dödsboet. Kommunikationen mellan nät- och gashandelsföretag bör ske via PRODATmeddelanden. 1. Nätföretaget får reda på dödsfallet. Avtalet skall stå i dödsboets namn Om företaget är den som först får reda på dödsfallet informeras gasleverantören om detta via en Z06E, då detta är en förändring av kunduppgifter. För de nätföretag som använder sig av folkbokföringsregister bör en bevakning av förändringar av kunduppgifter pga dödsfall införas och knytas till skapande av Z06E. I Z06E anges även en kod för kundstatus, vilken anger att gasanvändaren har avlidit. Observera att Z06-meddelandet endast får användas med undertyp E som markerar dödsfall. Om meddelandet användas för annat ändamål ska detta först överenskommas mellan parterna. Gasleverantören uppdaterar sin egen kundinformation och fortsätter sin leverans i dödsboets namn tills en Z05LK inkommer och avtalet kan avslutas. Se ovan beträffande kontakter som bör tas med dödsboet Version 6.0

65 Förändringar i gasleveransåtagandet 2. Nätföretaget får reda på dödsfallet och nätavtalet skall avslutas Då nätföretaget får information om dödsfallet först ska denne kontakta dödsboet. Om dödsboet vill avsluta avtalet sänder nätföretaget en Z05LK till gasleverantören, men det är också viktigt att nätägaren kommunicerar till gasleverantören att det rör sig om ett dödsfall. I fältet kundstatus anges koden för att gasanvändaren har avlidit. Anledningen till att denna information är så viktig är för att hindra att gasleverantören sänder ut ett nytt avtalsförslag till en avliden person. 3. Gasleverantören får reda på dödsfallet Då gasleverantören får information om dödsfallet först ska denne informera nätföretaget. PRODAT-meddelandet Z09E används för denna typ av information. I fältet kundstatus anges koden för att gasanvändaren har avlidit. Alternativt tar gasleverantören personlig kontakt med nätägaren. Då nätföretaget får information om dödsfallet bör denne kontakta dödsboet för att undersöka om dödsboet vill avsluta nätavtalet och i så fall om den efterlevande skall stå för nätavtalet Uppsägning och frånkoppling En uttagspunkt kan kopplas ifrån på grund av bristande betalning, andra väsentliga avtalsbrott eller brister i gassäkerheten. Den kan också kopplas ifrån när en gaskund flyttar ut och ingen ny gaskund samtidigt flyttar in eller när gasleverantören säger upp avtalet. Gasleverantören bör kontakta nätägaren innan han önskar frånkoppling. Därefter sänder gasleverantören PRODAT-meddelandet Z08 till nätägaren som bekräftar med Z05. Nätägaren har anslutningsplikt och kan inte säga upp sitt nätavtal med gasanvändaren. Nätägaren kan dock frånkoppla anslutningen om gasanvändaren begått avtalsbrott antingen mot nätägaren eller gasleverantören. Ansvaret för frånkopplingen ligger på den som begärt den. Gasleverantören har leveransskyldighet och kan därför endast säga upp leveransavtalet med en gasanvändare om att det har skett ett avtalsbrott. Vid hävning skickar gasleverantören PRODAT-meddelandet Z08H till nätägaren, vilket talar om att gasleverantören häver avtalet med kunden och att leveransen övergår till anvisningsleverantör. Meddelandet ska skickas senast samma dag som hävningen ska träda i kraft. Gasleverantören kan även skriva tidsbegränsade avtal med gasanvändaren. Nätägaren kan inte hålla reda på när leveransavtalen går ut utan gasleverantören måste alltid meddela nätägaren om han vill ha kunden frånkopplad, detta sker manuellt och med PRODAT-meddelande Z08. Vilket ger nätägaren rätt att frånkoppla gasanläggningen. Det datum som en konkurs blir officiell upphör normalt nätägarens och gasleverantörens åtaganden enligt de tidigare avtalen. Konkursförvaltaren kan dock Version

66 Förändringar i gasleveransåtagandet garantera betalningsskyldigheten för gasleveransen med konkursboet som ny gaskund. Alternativt sker bortkoppling av gasanläggningen. För ytterliggare information läs dokument GMP Upphörande av leverans, Anslutnings- och överföringsavtal med nätägaren En flyttning innebär att uttagspunkten får en annan gaskund varvid en uppsägning respektive nyteckning av anslutnings- och överföringsavtal måste registreras. Enligt de allmänna avtalsvillkoren ska en gasanvändare skriftligen säga upp sitt anslutnings- och överföringsavtal till nätägaren. För näringsidkare gäller att uppsägning ska ske senast 12 månader före upphörande av leverans om inte annat avtalats. Motsvarande uppsägningstid för konsumenter är 6 månader. Efter uppsägning vet nätägaren när gasleveransen senast kommer att avslutas om inte en ny anmälan om påbörjande av leverans (inflyttning) kommer in. Nätägaren har också tid på sig att koppla ifrån anläggningen - t.ex. i samband med avläsningen som ska ske i anslutning till att avtalet upphör. Om nätägaren inte får veta att gasanvändaren flyttat fortsätter avtalet gälla som tidigare. För att få en så smidig lösning som möjligt om en ny gaskund vill flytta in tidigare än uppsägningstiden enligt de allmänna avtalsvillkoren, rekommenderas följande hantering: Den gaskund som flyttar in under uppsägningstiden startar alltid sitt anslutnings- och överföringsavtal då nätägaren registrerat gasanvändaren på uttagspunkten. Den gasanvändare som flyttat ut är ansvarig för anslutnings- och överföringsavtalet till dess en ny gasanvändare tecknat avtal för uttagspunkten, dock aldrig längre än uppsägningstidens längd Gasleveransavtal med gasleverantören Gasanvändaren måste alltid informera gasleverantören att han flyttar ut eller av annan anledning ämnar sluta ta ut gas. Efter att gasanvändaren har informerat gasleverantören om flyttningen bör gasleverantören anmäla utflyttningen till nätägaren. Om gasleveransavtalet inte upphör att gälla vid utflyttning, kan överenskommelse träffas mellan gasanvändaren och gasleverantören om leverans till den nya uttagspunkten dit gasanvändaren flyttar, med en anmälan om påbörjande av gasleverans. Om inte annat avtalats gäller uppsägningstid enligt de allmänna avtalsvillkoren och uppsägningen ska vara skriftlig om inte annat avtalats. Om dessa regler inte följs, riskerar gasanvändaren att bli betalningsskyldig under uppsägningstiden Version 6.0

67 Förändringar i gasleveransåtagandet Om gasanvändaren flyttat utan att säga upp gasleveransavtalet med gasleverantören, fortsätter gasanvändarens betalningsansvar under resterande avtalstid När inget gasleveransavtal finns Om en gasanvändare av någon anledning skulle stå utan gasleveransavtal, anvisar nätägaren en gasleverantör som övertar leveransen i uttagspunkten. För övriga kunder kan inte anläggningen kopplas till förrän gasanvändaren skrivit gasleveransavtal alternativt måste anläggningar som saknar gasleveransavtal frånkopplas. En gasanvändare kan stå utan leveransavtal i följande fall: - Gasanvändaren har av någon anledning inte tecknat ett gasleveransavtal när leveransen enligt nätavtalet ska påbörjas. - En gasleverantör försätts i konkurs. - En gasleverantör väljer att säga upp leveransavtalet med en enskild kund Förändringar av mätaruppgifter Om ett mätarbyte planeras använder nätägaren PRODAT-funktionen Z10 för att anmäla förändringen. Med ett mätarbyte menas normalt att en mätare med ett visst nummer byts mot en annan mätare med ett annat nummer. Efter att ett mätarbyte aviserats med ett Z10-meddelande, ska alltid ett MSCONSmeddelande skickas med nya värden för den nya mätaren och slutavläsning för den tidigare mätaren. Om mätaren inte byts ut, men andra ändringar görs som berör mätaren, använder nätägaren PRODAT-funktionen Z Regler för avvisning och annullering av ett leverantörsbyte Nätägaren ska avvisa en inkommen begäran om leverantörsbyte (Z03) när följande brister finns: Meddelandet har inkommit för sent till nätägaren i förhållande till begärt leverantörsbytesdatum En annan gasleverantör har redan inkommit med en begäran om leverantörsbyte (Z03) till samma bytesdatum Gasanläggnings-ID och/eller nätområdes-id saknas eller är inte korrekta Kund-ID saknas eller är felaktigt Ett felaktigt SGIX-format används I ovanstående fall kvitterar nätägaren mottagandet av anmälan med ett APER- AK med negativt besked och med uppgift om vilka delar av meddelandet som är felaktiga. Därmed avbryts leverantörsbytesprocessen. Det finns ingen skyl- Version

68 Förändringar i gasleveransåtagandet dighet för nätägaren att undersöka den bakomliggande orsaken till att uppgifterna vid ett leverantörsbyte inte stämmer med uppgifterna i det egna kundregistret. Det underlättar dock givetvis om nätägaren medverkar till att undersöka orsaken. En APERAK med positivt besked innebär att anmälan är korrekt ifylld och då ska gasleverantören kunna förvänta sig en bekräftelse på leverantörsbytet från nätägaren i form av en Z04. Den tidigare gasleverantören erhåller en Z05 som bekräftelse på när dennes leverans upphör. Om inget Z04 respektive Z05 kan sändas ska nätägaren ta kontakt med respektive gasleverantörer och meddela orsaken. Gasleverantören ska inte anse att ett leverantörsbyte är genomfört förrän nätägaren har bekräftat bytet. Om ett leverantörsbyte som inte har avvisats av nätägaren avser en felaktig gaskund/gasanläggning, kan gasleverantören annullera bytet. Det kan göras inom 5 vardagar efter att bekräftelse på leverantörsbyte (Z04) mottagits. Gasleverantören skickar då ett Z03 C till nätägaren. Ett Z04A (till anvisad gasleverantör) kan annulleras med ett Z04C om nätägaren och den anvisade gasleverantören har kommit överens om det. Notera även att - om nätägaren hunnit skicka ett Z05- meddelande - så ska också detta meddelande annulleras med ett Z05C. För att PRODAT ska fungera får ett Z03 inte avvisas av nätägaren pga fel undertyp/transaktionstyp (L, LK). Nätägaren sänder ett positivt APERAK och anger korrekt undertyp (inklusive ändrar datum vid behov) och sänder tillbaka informationen i Z04. Det är gasleverantörens ansvar att kontrollera om uppgifterna (undertyp, datum, kund, adress etc.) har ändrats i Z04 (jmf med Z03) och därefter vidta lämplig åtgärd. 3.5 Byte av balansansvarig Gasleverantören byter balansansvarig När gasleverantören ingått ett avtal om balansansvar med en ny balansansvarig, eller själv övertagit ansvaret och tecknat ett sådant avtal med systemansvarig, är gasleverantören skyldig att anmäla byte av balansansvarig i de aktuella uttagspunkterna till berörda nätägare. Detta ska ske senast 14 dagar före övertagandet av balansansvaret ska ske. Z09 B ska normalt användas för att anmäla byte av balansansvarig men om det gäller ett större antal uttagspunkter rekommenderas att gasleverantören tar kontakt med nätägaren för att komma överens om annat förfarande. Detta är det normala förfaringssättet vid byte av balansansvarig. Om det finns särskilda skäl kan dock systemansvarig i det enskilda fallet medge att ett över Version 6.0

69 Förändringar i gasleveransåtagandet tagande av balansansvar får ske tidigare. Om en anvisad gasleverantör med kort tidsfrist - övertar en gasleverans gäller att den balansansvarig som anvisningsleverantörer har också tar balansansvaret från och med dagen för anvisningen. Övertagande av balansansvar sker INTE retroaktivt. Om en balansansvarig sagt upp avtalet med en gasleverantör måste gasleverantören omedelbart - dock senast när avtalet om balansansvar upphör - hitta en ny balansansvarig. Detta för att denne ska kunna fortsätta som gasleverantör. Dessutom måste gasleverantören utan fördröjning meddela berörda nätägare vem som kommer att överta balansansvaret, om de normala aviseringstiderna inte kan följas En balansansvarig säger upp avtalet med gasleverantören Den som är balansansvarig för en gasleverantör är skyldig att omedelbart underrätta systemansvarig och andra berörda nätägare om att balansansvaret kommer att upphöra. Det krävs ingen mätaravläsning vid ett byte av balansansvarig, men det kan vara en fördel för slutavräkningen att göra en sådan direkt efter bytet När ingen anmälan om balansansvar kommit in från gasleverantören Nätägaren ersätter gasleverantören med den anvisade gasleverantören och dennes balansansvarige i de berörda uttagspunkterna inom nätavräkningsområdet. Det sker från det datum för övertagande som man kommit överens med systemansvarig. Timmätvärden rapporteras före datum för övertagandet enligt den tidigare leveransstrukturen och därefter enligt den nya. Om det företag som avslutat sitt åtagande om balansansvar för gasleverantören inte har andra leveranser inom nätavräkningsområdet efter överlåtelsen, ska nollvärden rapporteras i aggregerade timmätvärden resten av månaden. Övertagandet av leveransstrukturen för schablonleveranser sker med samma rutiner som vid flyttning, dvs. vid valfri dag inom månaden. Det innebär att övertagandet sker från fastställt överlåtelsedatum. Preliminära fördelningstal ändras inte under pågående månad. Slutliga fördelningstal beräknas enligt den tidigare leveransstrukturen före datum för övertagande och därefter enligt den nya leveransstrukturen. Den som är balansansvarig före överlåtelsen ansvarar för balanshållningen för schablonleveranserna under hela månaden. Ekonomiskt kompenseras denne i slutavräkning av kvarkraften. Övriga kostnader med anledning av överlåtelsen överenskoms bilateralt. Nätägaren bör meddela den balansansvarige vem som övertagit schablonleveranserna. Version

70 Förändringar i gasleveransåtagandet Avräkningsstrukturen i balansavräkningen behöver endast ändras gentemot systemansvarig om någon ny balansansvarig tillkommit i nätavräkningsområdet. 3.6 Uppdatering av uppgifter om en anläggning under avtalsperioden Om gasanvändaren genomför större förändringar under avtalsperioden i sin gasanläggning som påverkar grunddata enligt gällande avtal, åligger det gasanvändaren att snarast meddela både nätägaren och gasleverantören om förändringen. Nätägaren anmäler med hjälp av PRODAT-funktionen Z06G till gasleverantören vilka förändringar som skett i uppgifterna om anläggningen och mätaren. Även ändrad information om gasanvändaren kan sändas i Z06E om detta är överenskommet mellan nätägaren och gasleverantören. Gasleverantören anmäler med hjälp av PRODAT-funktionen Z09B till nätägaren om ett byte av balansansvarig ska ske. Meddelandet ska vara nätägaren tillhanda minst en månad före bytesdatum. 3.7 Kvalitetssäkring av strukturinformation Gasleverantören kan be nätägaren om att få information om sitt leveransåtagande i nätavräkningsområdet. Nätägaren bör vid förfrågan från gasleverantören sända en lista över uttagspunkter - listan Anläggningsinformation till gasleverantören i vilken framgår vilka uttagspunkter och gaskunder som gasleverantören har i nätavräkningsområdet. Gasleverantören kan nu kontrollera uppgifterna gentemot det egna kundregistret Version 6.0

71 Förändringar i gasleveransåtagandet Kontroller för att kvalitetssäkra strukturinformationen Nätägarens egna kontroller Kontroll Brist Åtgärd Bevaka att alla aktiva uttagspunkter har en registrerad gasanvändare Kontrollera strukturdata vid varje förändring Kontroll av mätteknik Tidpunkt: när strukturförändringar sker (som när kund med timmätare lagts in i insamlingssystemet) Kontrollera att uppgifterna i N2 är de samma som i strukturkvittensen S1 från systemansvarig Anmälda uppgifter stämmer inte. Struktur stämmer inte Struktur stämmer inte. Uppgifterna i N2 stämmer ej med de i S1. Nätägarens kontroll gentemot gasleverantören Kontroll Brist Åtgärd Påtalad brist att gasleverantörens gasanvändare ej är ok. Tidpunkt: vid varje strukturförändring Påtalad brist från gasleverantören att Leveransåtagandet mot balansansvarig inte stämmer (aggregerade serier) Struktur stämmer inte Nätägarens struktur i N1a stämmer inte med balansansvarigs uppgift i B2 Lämna besked till gasleverantören om brister i anmälan. Koppla terminalen till Insamlingssystemet. Identifiera terminalen och kanaler. Om strukturen inte stämmer, kontakta systemansvarig och red ut felet. Granska strukturanmälningarna Kontrollera villkor för leveransstart. Om fel, korrigera N1a eller N2. Nätägarens kontroll gentemot balansansvarig Kontroll Brist Åtgärd Påtalad brist från balansansvarig om att strukturkvittensen från systemansvarig ej stämmer med strukturanmälan från nätägaren. Struktur stämmer inte. Strukturrapporten S2 stämmer inte med N1b. Balansansvarigs egna kontroller Kontroll Brist Åtgärd Kontrollera om uppgifter om gasleverantören i nätavräkningsområdet stämmer med det som nätägaren har angivit ska gälla för gasleverantören. Struktur stämmer inte. Balansansvarigs kontroller gentemot nätägaren Kontroll Brist Åtgärd Kontrollera att systemansvarig strukturkvittens innehåller samma information som nätägaren rapporterat direkt till balansansvarig. Kontrollera B1 mot S1 Struktur stämmer inte. Struktur stämmer inte. Strukturkvittensen N1b stämmer inte med uppgifterna i B1 och S2. Gasleverantörens egna kontroller Kontroll Brist Åtgärd Kontrollera strukturdata på kundnivå vid varje förändring Struktur stämmer inte. Kontrollera i anmälan från gasleverantören vem som är balansansvarig. Om fel, korrigera den egna strukturanmälan (N1b och/eller S2) Kontrollera i leveransavtal för gasleverantören vilka nät man tar balansansvar för. Om balansansvar ej gäller, påtala detta för gasleverantören. Om strukturen inte stämmer, kontakta nätägaren och systemansvarig. Kontakta nätägaren och systemansvarig. Kontrollera om avtal finns med kunden. Kontrollera listan med Version

72 Förändringar i gasleveransåtagandet Kontrollera med försäljningsorganisationen att försäljningen enbart förekommer i sådana nätavräkningsområden som framgår av B1. Kontrollera B2 och N1a mot egna uppgifter Säljare har inte kunskap om vilka balansavtal som finns. Struktur stämmer inte. Strukturen i strukturrapporten B2 och strukturkvittensen N1a stämmer inte med de egna uppgifterna uttagspunkter (N6) för att kontrollera vad som inte stämmer i strukturen. Utbilda säljarna. Uppdatera avtal med balansansvariga. Kontakta den balansansvarige och nätägaren. Gasleverantörens kontroller gentemot nätägaren Kontroll Brist Åtgärd Kontrollera att nätägarens Strukturkvittens för leveransstrukturen i uttagspunkten stämmer med strukturanmälan (Z04 eller Z05) Kontrollera nätägarens N1a mot eget kundregister Struktur stämmer inte. Struktur stämmer inte. Gasleverantörens kontroller gentemot balansansvarig Kontroll Brist Åtgärd Kontrollera att nätägarens N1a stämmer med den balansansvariges rapport B2 Struktur stämmer inte. Påtala brist till nätägaren Beställ Sammanställning av leveransstruktur från nätägaren. Påtala brist till nätägaren Beställ Sammanställning av leveransstruktur från nätägaren. Kontrollera eget kundregister. Ta kontakt med nätägaren för att korrigera. Informera balansansvarig om vad som gäller. 3.8 En gasleverantör kan inte längre leverera gas Om en gasleverantör inte längre kan leverera gas ska berörd nätägare anvisa en gasleverantör som övertar leveransen i uttagspunkten. När nätägaren anvisar en gasleverantör ska nätägaren snarast informera gasanvändaren om vem som har anvisats och från vilket datum. Den anvisade gasleverantören ska omedelbart underrätta gasanvändaren om de villkor för leveransen som kommer att tillämpas och den dag som leveransen kommer att påbörjas. Leveransen anses ha påbörjats från och med det datum som anges i anvisningen. Den anvisade gasleverantören kommer att vara den som levererar gas tills gasanvändaren väljer att byta gasleverantör eller flyttar. Denne har leveransskyldighet så länge som gasanvändare inte försummar sina skyldigheter gentemot denne. Den anvisade gasleverantören kan också begära frånkoppling för att begränsa sina eventuella förluster. Förberedelser för att begära frånkoppling måste först ha följts och när det avser leverans till konsument skall även socialnämnden i den aktuella kommunen informeras om den uteblivna betalningen Version 6.0

73 Förändringar i gasleveransåtagandet 3.9 Regler för produktionsanläggningar Balansansvar för produktionsanläggningar För att systemansvarig ska kunna göra en balansavräkning mellan de balansansvariga enligt balansavtalet måste det finnas en balansansvarig för varje inmatningspunkt. Om den balansansvarige har sagt upp avtalet om balansansvar med gasproducenten och anläggningen är bortkopplad från nätet är allt i sin ordning eftersom ingen gas matas in på nätet och det inte finns något att rapportera. Nätägaren ska därför reglera i nätanslutningsvillkoren för produktionsanläggningen att inmatning av gas på nätet endast får ske om producenten har en balansansvarig för inmatningen. Gasproducenten ses som gasleverantör enligt naturgaslagens definition och är skyldig att se till att det finns en balansansvarig för den gas som matas in i inmatningspunkten. I annat fall riskerar gasproducenten att inte få betalt för den inmatade gasen Anmäla köp av gas eller köp av produktionsanläggning Rutinerna för att anmäla köp av gas eller köp från en produktionsanläggning är de samma och följer i princip samma rutiner som vid leverantörsbyte. Den som köper gasen kan vara antingen balansansvarig eller gasleverantör (utan eget balansansvar). För att anmäla köpet används PRODAT Z03. Version

74 Innehållsförteckning 4 NÄT OCH NÄTANSLUTNING NÄT Det svenska naturgasnätet Kommuner med naturgasnät Så är nätet uppbyggt Nätverksamheten är ett naturligt monopol Koncessionspliktiga och icke koncessionspliktiga nät Nättariffer Nätavräkningsområden Nätägarens rapportering NÄTANSLUTNING Nyanslutning till nätet Etablering och uppsägning av anslutnings- och överföringsavtal Frånkoppling... 9 Version

75 Nät och nätanslutning 4 Nät och nätanslutning Viktiga utgångspunkter Följande anläggningstyper finns anslutna i det svenska naturgassystemet: - angränsande nät - naturgaslager - produktionsanläggningar - slutförbrukares anläggningar - LNG-anläggningar (anläggningar för kondenserad naturgas) (finns ej i dagsläget anslutna till det svenska naturgassystemet) Anslutningspunkten mellan nät med olika nätägare kallas för gränspunkt. Övriga anslutningspunkter är inmatnings- eller uttagspunkter där produktions- eller slutförbrukares anläggningar ansluts. I en lagerpunkt kan både in- och utmatning av gas till naturgasnätet ske. Varje anslutningspunkt identifieras med den anslutna anläggningens identitet eller mätpunktsidentitet i nätägarens anläggnings- eller mätpunktsregister. En slutförbrukare tecknar avtal om anslutning och överföring med nätägaren. Detta avtal kallas anslutnings- och överföringsavtal. Slutförbrukare är en gaskund som köper naturgas för eget bruk. Den punkt till vilken en gasanläggning ansluts till ett nät kallas för anslutningspunkt. För varje anslutningspunkt finns det en eller flera mätpunkter installerade efter anslutningspunkten. På varje mätpunkt ska det finnas en nätkund registrerad. Med ledningsinnehavare avses innehavare av, såväl koncessionspliktigt som ej koncessionspliktigt nät för anslutning och överföring av gas i det svenska naturgassystemet. Ledningsinnehavaren är oftast den samme som ägaren av ledningen, d.v.s. nätägaren. I denna handbok har branschens valt att genomgående använda begreppet nätägare, då detta är allmänt vedertaget inom gasbranschen sedan lång tid tillbaka. I juridiska sammanhang, t.ex. avtal och allmänna avtalsvillkor, används däremot begreppet ledningsinnehavare. Detta för att undanröja eventuella oklarheter kring ansvarsfördelning mellan ägaren och innehavaren av ett nät, i det fall dessa inte skulle utgöras av en och samma juridiska person. 4-2 Version 6.0

76 Nät och nätanslutning 4.1 Nät Det svenska naturgasnätet Naturgasmarknaden har till sin funktion många likheter med elmarknaden, även om nätet är en av de punkter som uppvisar väsentliga skillnader. Medan det svenska elsystemet är rikstäckande så befinner sig det svenska naturgassystemet fortfarande i en fas av utveckling. Utbyggnaden sker dessutom på strikt kommersiella villkor, vilket innebär att den svenska staten vare sig finansierar eller äger några delar av det svenska naturgasnätet. Infrastruktursatsningar för naturgas handlar om stora investeringar som ska återbetalas under lång tid, genom nätägarens tariffer för överföring av gas genom nätet. Tillförseln av naturgas till Sverige sker sedan introduktionen 1985 genom en ledning mellan Dragör i Danmark och Klagshamn i Sverige, söder om Malmö. Sedan invigningen den 14 juni 1985 har den fortsatta utbyggnaden skett etappvis. Transmissionsledningen sträcker sig till Göteborg i norr och förser i dagsläget cirka slutkunder, i ett 30-tal kommuner, med gas. Bild 4.1: Det svenska naturgassystemet 2012 Slutkunderna utgörs av allt från hushåll med gasspis till tung process- och verkstadsindustri. Under hösten 2002 byggdes naturgasnätet ut till Gislaved och Gnosjö kommuner i Småland. Den senaste utbyggnaden mellan Göteborg och Stenungsund i Bohuslän färdigställdes under första hälften av Idag uppgår det svenska transmissionsnätets sammanlagda längd till drygt 620 km och distributionsnäten till drygt 2000 km. Version

rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning

rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning Version 5.0 rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning Version 5.0 Innehållsförteckning Processkartor Kap 0 Introduktion till handboken Kap 1 Naturgasmarknaden och dess aktörer Kap 2 Förändringar

Läs mer

Marknaden ur systemansvarigs perspektiv. Mats Elmér 2009-04-22

Marknaden ur systemansvarigs perspektiv. Mats Elmér 2009-04-22 Marknaden ur systemansvarigs perspektiv Mats Elmér 2009-04-22 Systemansvar formulera krav på de balansansvariga - balansansvarsavtal kortsiktigt se till att inmatning och uttag är i balans svara för balansavräkning

Läs mer

Nätägaren. Äger och sköter driften av naturgasnätet. Ansvarar för att gasen överförs till kunden Arbetar för expansion av naturgasnätet.

Nätägaren. Äger och sköter driften av naturgasnätet. Ansvarar för att gasen överförs till kunden Arbetar för expansion av naturgasnätet. Nätägaren Äger och sköter driften av naturgasnätet. Ansvarar för att gasen överförs till kunden Arbetar för expansion av naturgasnätet. Ansvarar för mätning, avläsning, rapportering av överförd gas i inmatnings-

Läs mer

2 Underrättelseskyldigheten

2 Underrättelseskyldigheten SvK2000, v3.0, 2011-06-09 Marknad 2011-12-21 2011/1702 RAPPORT Svenska Kraftnäts arbete som systemansvarig myndighet för naturgas 1 Inledning Enligt 3 13 förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket

Läs mer

En introduktion till GMP - GasMarknadsPlattformen

En introduktion till GMP - GasMarknadsPlattformen INTRODUKTION 1(34) En introduktion till GMP - GasMarknadsPlattformen - öppning av den svenska naturgasmarknaden INTRODUKTION 2(34) 1 TILLÄMPNING 4 2 MARKNADSÖPPNINGEN I SVERIGE 4 2.1 GASMARKNADSDIREKTIVET

Läs mer

BALANSAVRÄKNING. För balansavräkningen gäller också följande: a) För varje handel i Dragör skall det finnas en Balansansvarig.

BALANSAVRÄKNING. För balansavräkningen gäller också följande: a) För varje handel i Dragör skall det finnas en Balansansvarig. BALANSAVRÄKNING 1 ALLMÄNT 1.1 Grundläggande regler Swedegas balansavräkning baseras på mätvärden som Ledningsinnehavare rapporterat och annan information som Balansansvariga lämnat i enlighet med Bilaga

Läs mer

Förslag till utformning av funktion med anvisad gasleverantör för den svenska naturgasmarknaden

Förslag till utformning av funktion med anvisad gasleverantör för den svenska naturgasmarknaden MISSIV Datum 2006-06-22 Till Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till utformning av funktion med anvisad gasleverantör för den svenska naturgasmarknaden Affärsverket svenska

Läs mer

2 Underrättelseskyldigheten

2 Underrättelseskyldigheten M/Zarah Andersson 2010-12-21 2010/1655 RAPPORT Svenska Kraftnäts arbete som systemansvarig myndighet för naturgas 1 Inledning Enligt 3 förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om mätning, beräkning och rapportering av överförd el; SFS 1999:716 Utkom från trycket den 20 juli 1999 utfärdad den 8 juli 1999. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning och rapportering av överförd naturgas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 1999:770 Utkom från trycket den 26 oktober 1999 utfärdad den 14 oktober 1999. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs i fråga om ellagen

Läs mer

Informationsplikt till konsument

Informationsplikt till konsument Informationsplikt till konsument Informationsskyldighet för elhandelföretag Informationsskyldighet vid upphörande av avtal 8 kap. 5 En elleverantör som levererar el till en elanvändare i en viss uttagspunkt

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el; Utkom

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el; beslutade den 8 september. EIFS :3 Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2011:3) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2011:3) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2011:3) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER 1 2014-02-20 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER Elmarknadsutveckling rekommenderar att bilateral efterkorrigering av tim- och schablonavräknade

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument 2. Leverans av naturgas Leveransåtagande 2.1 För leverans av naturgas gäller vad som anges i naturgaslagen (2005:403), dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONLEVERANSER 1 (9) 2011-09-16 Rev. 12 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONLEVERANSER Svensk Energi rekommenderar att nätägare utför bilateral efterkorrigering av tim- och schablonleveranser

Läs mer

Gasmarknadshandboken

Gasmarknadshandboken Version 1.0 Gasmarknadshandboken Rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning i det västsvenska naturgasnätet 2017 Energigas Sverige -branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas,

Läs mer

Introduktion - Ferrologic

Introduktion - Ferrologic Introduktion - Ferrologic Specialiserad tjänsteleverantör med 100% fokus på affärsintegration: Att bygga integrations-arkitektur och -lösningar (SOA, B2B, EAI etc) Verksamhetsmodellering; informationsarkitektur,

Läs mer

Agenda. Balansansvar forts. 14:50-15:20. Inledning 13:00-13:45. Hur tecknar jag ett balansansvarsavtal? (Sophia Norrgran) Presentation av deltagare

Agenda. Balansansvar forts. 14:50-15:20. Inledning 13:00-13:45. Hur tecknar jag ett balansansvarsavtal? (Sophia Norrgran) Presentation av deltagare Agenda Inledning 13:00-13:45 Presentation av deltagare Presentation av Stockholm Gas distributionsnät och gasanläggningar (Mathias Edstedt / Petra Edvardsson) Fysisk gastillförsel 13:45-14:00 Inmatningspunkter/tillträde/lager

Läs mer

Innehåll. Mer detaljer om aktiviteter samt frågor

Innehåll. Mer detaljer om aktiviteter samt frågor 1 Innehåll Projektets bakgrund och syfte Implementationsprojektet 2015/2016 - omfattning Projektorganisation och aktörer Tidplan (milstolpar) Status Plan Mer detaljer om aktiviteter samt frågor 2 Projektets

Läs mer

PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas

PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas 1 (5) Datum 2007-03-27 Marknad PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas Sammanfattning Svenska Kraftnät konstaterar

Läs mer

DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN

DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN ÅLANDS AVRÄKNINGS- OCH LEVERANTÖRSBYTESPROCESS DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN 1.1 Utgångspunkt Avsikten är att inga nya investeringar i programvara för avräkning behövs och systemet skall vara enkelt att hantera

Läs mer

Nätavgiftsbestämmelser

Nätavgiftsbestämmelser Nätavgiftsbestämmelser E.ON Gas Nätavgiftsbestämmelser Nätavgiftsbestämmelserna gäller från 2017-01-01 och tills vidare för näringsidkare. De avser överföring av naturgas till våra kunders anläggningar

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd

Läs mer

Avtal om balansansvar för naturgas mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska Kraftnät") och

Avtal om balansansvar för naturgas mellan Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) och Marknad 2012-09-25 AVTAL/1460 Avtal om balansansvar för naturgas mellan Affärsverket svenska kraftnät ("Svenska Kraftnät") och ("Balansansvarig") Organisationsnummer Momsregistreringsnummer Registreringsnummer

Läs mer

T2 Kravspecifikation. Upphandling 2013 Elhandelstjänster. Upphandling Ansvarig: Erik Björklund

T2 Kravspecifikation. Upphandling 2013 Elhandelstjänster. Upphandling Ansvarig: Erik Björklund T2 Kravspecifikation Upphandling 2013 Elhandelstjänster Upphandling 1381-13 Ansvarig: Erik Björklund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAVSPECIFIKATION 3 1.1 KRAV OCH KRITERIER FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.

Läs mer

Nätföreskrift om balansering - Implementering

Nätföreskrift om balansering - Implementering Nätföreskrift om balansering - Implementering 2015-03-04 Introduktion nätkoder EU:s tredje inre marknadspaket för el- och naturgas beslutades 2009 där huvudsyftet är en fortsatt harmonisering av den europeiska

Läs mer

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer 2012:04 Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer Energimarknadsinspektionen har från regeringen fått i uppdrag att sammanställa och offentliggöra rollbeskrivningar för elmarknadens och naturgasmarknadens

Läs mer

Remissvar angående Energimarkandsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:x) om mätning och rapportering av överförd el

Remissvar angående Energimarkandsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:x) om mätning och rapportering av överförd el Energimarkandsinspektionen Att. Tor Ny Avd. för teknisk analys Box 155 631 03 Eskilstuna Vattenfall AB Evenemangsgatan 13 169 56 Solna Datum: 2016-01-27 Kontakt: Peter Takacs Telefon: +46 706185745 E-mail:

Läs mer

En överblick över den svenska naturgasmarknaden

En överblick över den svenska naturgasmarknaden 2012:05 En överblick över den svenska naturgasmarknaden Den svenska naturgasmarknaden är en relativt liten marknad eftersom bara cirka 3,5 procent av det totala svenska energibehovet täcks av naturgas.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:209 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om naturgaslagen

Läs mer

Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Utredning av nätanslutning av förnybar el

Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Utredning av nätanslutning av förnybar el Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar Utredning av nätanslutning av förnybar el SolEl-seminarium 21-22 november 2007 First Hotel Royal Star, Älvsjö-Stockholm Lennart Söder Professor Elkraftsystem

Läs mer

Tjänstehubb informationsmodell

Tjänstehubb informationsmodell SvK1000, v3.3, 2014-03-26 PROJEKT Förstudie tjänstehubb DOKUMENTNUMMER DATUM 2016-11-18 PUBLICERAD VERSION ÄRENDENUMMER 1.0 2015/2266 Tjänstehubb informationsmodell 1/13 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-04. Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-04. Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-04 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Vissa ändringar av balansansvaret

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om trygg naturgasförsörjning beslutade den 20

Läs mer

Promemoria 2011-09-28

Promemoria 2011-09-28 Promemoria 2011-09-28 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian, som har upprättats inom Näringsdepartementet, föreslås

Läs mer

Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning

Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning Utgåva 08B rev 0 2008-10-27 Innehållsförteckning ÄNDRINGAR I NYA UTGÅVAN 9 1 INTRODUKTION TILL HANDBOKEN 11 1.1 VAD ÄR

Läs mer

Marknadsavdelningen 2015-06-23

Marknadsavdelningen 2015-06-23 SvK4000, v3.3, 2014-03-26 Marknadsavdelningen 2015-06-23 Parallelldrift vid införandet av Nordisk Balansavräkning (NBS) V1.0 Detta dokument beskriver hur den parallelldrift som Svenska kraftnät kommer

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER 1 2013-10-10 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER Elmarknadsutveckling rekommenderar att bilateral efterkorrigering av tim- och schablonavräknade

Läs mer

Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning

Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning Utgåva 10A rev 1 2009-10-30 Innehållsförteckning ÄNDRINGAR I NYA UTGÅVAN 9 1 INTRODUKTION TILL HANDBOKEN 13 1.1 VAD ÄR

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Ei R2014:07 Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:07 Författare: Johan Carlsson Copyright:

Läs mer

Distributionsnätsföretagens roll i framtidens marknad

Distributionsnätsföretagens roll i framtidens marknad Distributionsnätsföretagens roll i framtidens marknad Ett samråd baserat på rapporten Future role of DSOs Medverkande: Lena Jaakonantti, Caroline Törnqvist, Anna Öhlund Agenda för dagens seminarium Syftet

Läs mer

Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Villkor för biogas i ett naturgasnät (Ei R 2016:06)

Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Villkor för biogas i ett naturgasnät (Ei R 2016:06) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer ETT FAKTABLAD FRÅN ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Uppdaterad 2015 01 08 Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer Beskrivningarna i detta faktablad ska göra det enklare för dig som kund att förstå

Läs mer

Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009

Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009 2010:04 Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009 EI:s tillsynsansvar över Affärsverket svenska kraftnät Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.

Läs mer

Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning

Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning Utgåva 10B rev 2 2011-02-01 Innehållsförteckning ÄNDRINGAR I NYA UTGÅVAN 9 1 INTRODUKTION TILL HANDBOKEN 21 1.1 VAD ÄR

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet Gas 2013 N Gäller fr o m 1 januari 2015 och tillsvidare Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet Allmänna avtalsvillkor är utarbetade

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid

Läs mer

Nordisk balansavräkning - NBS. NBS informationsdag Arlanda 2015-04-23 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010-475 86 71

Nordisk balansavräkning - NBS. NBS informationsdag Arlanda 2015-04-23 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010-475 86 71 Nordisk balansavräkning - NBS NBS informationsdag Arlanda 2015-04-23 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010-475 86 71 2 Agenda Bakgrund och NBS modellen Tidplan för det kommande året Tillgänglig

Läs mer

Svenska kraftnäts förslag på ändringar i Balansansvarsavtalet (AV- TAL/2628) till slutgiltig version

Svenska kraftnäts förslag på ändringar i Balansansvarsavtalet (AV- TAL/2628) till slutgiltig version SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Marknad Jenny Lagerquist 2015-11-02 2015/728 REMISS Svenska kraftnäts förslag på ändringar i Balansansvarsavtalet (AV- TAL/2628) till slutgiltig version Detta dokument syftar

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtida hantering av systemansvaret för gas m.m. Dir. 2010:60. Beslut vid regeringssammanträde den 3 juni 2010

Kommittédirektiv. Framtida hantering av systemansvaret för gas m.m. Dir. 2010:60. Beslut vid regeringssammanträde den 3 juni 2010 Kommittédirektiv Framtida hantering av systemansvaret för gas m.m. Dir. 2010:60 Beslut vid regeringssammanträde den 3 juni 2010 Sammanfattning Utredaren ska följa det pågående arbetet inom EU med att utforma

Läs mer

Nätägarens Särskilda Avtalsvillkor för anläggningen ansluten till högspänning.

Nätägarens Särskilda Avtalsvillkor för anläggningen ansluten till högspänning. Nätägarens Särskilda Avtalsvillkor för anläggningen ansluten till högspänning. Gällande från och med 2015-06-01 Inledning Dessa villkor utgör ett komplement till och förtydliganden av de av Svensk Energi

Läs mer

Aktuellt från Ediel. Av Jan Owe, Svenska kraftnät

Aktuellt från Ediel. Av Jan Owe, Svenska kraftnät Aktuellt från Ediel Av Jan Owe, Svenska kraftnät Detta har hänt och vad kommer att hända? > Hänt sen sist > Vårt nya marknads- och planeringssystem > Ändringar den 1 april 2018 bättre skydd av informationen

Läs mer

Balansansvarsavtal mellan Gasnätet Stockholm AB och Balansansvarig

Balansansvarsavtal mellan Gasnätet Stockholm AB och Balansansvarig Balansansvarsavtal mellan och 2 (5) Detta Balansansvarsavtal anger villkoren avseende det Systembalansansvar som Gasnätet Stockholm härmed åtar sig att utföra för s räkning. Till Balansansvarsavtalet hör,

Läs mer

ELPRODUKTION ELNÄT 2006. KVV tre generatorer. T3 280 MW 18 vattenkraftstationer 28 MW 1 Gasmotor VAFAB 1,3 MW Manuell hantering av energiersättning

ELPRODUKTION ELNÄT 2006. KVV tre generatorer. T3 280 MW 18 vattenkraftstationer 28 MW 1 Gasmotor VAFAB 1,3 MW Manuell hantering av energiersättning Mälarenergi AB ELPRODUKTION ELNÄT 2006 KVV tre generatorer. T3 280 MW 18 vattenkraftstationer 28 MW 1 Gasmotor VAFAB 1,3 MW Manuell hantering av energiersättning Visningsanläggning nät Utveckling ABB forskningsanläggning

Läs mer

Finans /6. SvK4000, v3.3,

Finans /6. SvK4000, v3.3, SvK4000, v3.3, 2014-03-26 Finans 2016-09-30 Parallelldrift vid införandet av Nordisk Balansavräkning (NBS) V3.0 Detta dokument beskriver hur den parallelldrift som Svenska kraftnät kommer att tillämpa

Läs mer

Organisation av systemansvaret för naturgas

Organisation av systemansvaret för naturgas Naturgasprojektet 2005-04-28 1(16) Organisation av systemansvaret för naturgas 1. Uppdraget Regeringen uppdrog den 14 oktober 2004 åt Svenska Kraftnät att göra de förberedelser som krävs för att Svenska

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Gas. Allmänna avtalsvillkor Försäljning av naturgas till konsument

Gas. Allmänna avtalsvillkor Försäljning av naturgas till konsument Gas Allmänna avtalsvillkor Försäljning av naturgas till konsument Gäller från och med 2013-07-31 och tills vidare. Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

Version 1.0 Beslutad VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER

Version 1.0 Beslutad VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER Version 1.0 Beslutad 2016-03-10 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER 2 INNEHÅLL 1. BAKGRUND... 3 1.1 Bilateral efterkorrigering... 3 1.2 Vägledningens

Läs mer

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Louise Marcelius 08-6772827, 0701644421 louise.marcelius@svenskenergi.se Datum 2014-04-23 1 (5) Vägledning om information vid anvisningsavtal

Läs mer

2013-04-22. Fjärrvärmedagarna Borlänge. Mätning, rapportering och debitering. Företagskategorier och antal företag. 17 april 2013

2013-04-22. Fjärrvärmedagarna Borlänge. Mätning, rapportering och debitering. Företagskategorier och antal företag. 17 april 2013 Fjärrvärmedagarna Borlänge 17 april 2013 EI R2010:02 Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme. Lagen gäller från 1 januari 2015 Mätning månadsvis Rapportering

Läs mer

Stockholm Vattens deltagande i central upphandling av el

Stockholm Vattens deltagande i central upphandling av el PM Stockholm Vattens deltagande i central upphandling av el 2015-03-23 1. Sammanfattning Mot bakgrund av resonemanget i detta PM bör Stockholm Vatten ingå i den centrala upphandlingen. Vår rekommendation

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om företagsplaner samt om skyldighet att lämna

Läs mer

Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning

Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning Utgåva 10B rev 0 2010-03-29 Innehållsförteckning ÄNDRINGAR I NYA UTGÅVAN 9 1 INTRODUKTION TILL HANDBOKEN 15 1.1 VAD ÄR

Läs mer

:y Näckåns Elnät AB Datum: 2015-02-13

:y Näckåns Elnät AB Datum: 2015-02-13 :y Arlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen för Näckåns Elnät AB med organisationsnummer 556526-6995, avseende perioden 1 januari 2014-31 december 2014. Diarienummer 2015-100236 Allmänt Övervakningsplanen

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2012 C(2012) 3011 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 30.4.2012 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10.6 i direktiv 2009/72/EG Sverige

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Revidering av EIFS 2013:2. Referensgruppsmöte 3 Definitioner

Revidering av EIFS 2013:2. Referensgruppsmöte 3 Definitioner Revidering av EIFS 2013:2 Referensgruppsmöte 3 Definitioner Anslutningspunkt Det finns ingen särskild definition i nuvarande föreskrift för anslutningspunkt Ny definition Punkt till vilken en anläggning

Läs mer

SVENSKA ^ KRAFTNÄT. Balansansvarigas ansvar

SVENSKA ^ KRAFTNÄT. Balansansvarigas ansvar SVENSKA ^ KRAFTNÄT Generaldirektören Näringsdepartementet n.registrator(«>regeringskansliet.se 2014-06-13 2014/643 REMISSVAR Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning (Ei R20i4:o6) (N2014/1229/E)

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser 1(7) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

2.3 SÄRSKILDA VILLKOR ELKRAFTLEVERANS OCH PORTFÖLJFÖRVALTNING

2.3 SÄRSKILDA VILLKOR ELKRAFTLEVERANS OCH PORTFÖLJFÖRVALTNING Diarienr 1 (5) 2.3 SÄRSKILDA VILLKOR ELKRAFTLEVERANS OCH PORTFÖLJFÖRVALTNING Innehållsförteckning 1 ALLMÄN ORIENTERING... 2 2 UPPDRAGETS OMFATTNING... 2 3 PRISSÄKRINGAR... 2 3.1 Prissäkringar bortom avtalsperiodens

Läs mer

Bridge 2025 internationellt framtidsperspektiv

Bridge 2025 internationellt framtidsperspektiv Bridge 2025 internationellt framtidsperspektiv Medverkande: Anne Vadasz Nilsson, GD, Caroline Törnqvist, avdelningschef och Lena Jaakonantti, analytiker Ei:s uppdrag och vision Att skapa förutsägbarhet

Läs mer

Nätavgiftsbestämmelser

Nätavgiftsbestämmelser E.ON Gas Nätavgiftsbestämmelser Nätavgiftsbestämmelser Nätavgiftsbestämmelserna gäller från 2015-10-01 och tills vidare för näringsidkare. De avser överföring av naturgas till våra kunders anläggningar

Läs mer

Funktionskrav på elmätare. Preliminära förslag för synpunkter juni 2017

Funktionskrav på elmätare. Preliminära förslag för synpunkter juni 2017 Funktionskrav på elmätare Preliminära förslag för synpunkter juni 2017 Innehåll Kort om projektet Preliminära förslag på utformning av funktionskrav Övergripande frågor Tidplan Kort om projektet Uppdraget

Läs mer

Zynergy - Introduktion. Axel Sundström, Senior Manager

Zynergy - Introduktion. Axel Sundström, Senior Manager Zynergy - Introduktion Axel Sundström, Senior Manager Bakgrund Varför Zynergy? Produkthantering i Zynergy Kundprocesser i Zynergy Agenda EG A/S 2 Bakgrund Varför Zynergy? Produkthantering i Zynergy Kundprocesser

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranssäkerheten

Läs mer

Biogas på naturgasnätet

Biogas på naturgasnätet Biogas på naturgasnätet Tony Rosten Stf GD Energimarknadsinspektionen Gasdagarna 20 Oktober 2010, Stenungsund Utgångspunkter för biogas i Sverige Stor potential för biogasproduktion (74 TWh) Kan utgöra

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB

1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB Söderhamn Elnät AB:s övervakningsplan enligt 3 kap. 17 ellagen (1997:857) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd STEMFS (2006:5) 1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB 1.1 Bakgrund

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Införandet av SERA-direktivet 2012/34/EU i svensk rätt

Införandet av SERA-direktivet 2012/34/EU i svensk rätt Införandet av SERA-direktivet 2012/34/EU i svensk rätt Information på Branschrådet 2014-10-08 Sofie Mååg Allmänt om SERA-direktivet Syfte med direktivet Ytterligare marknadsöppning fler ska omfattas av

Läs mer

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Lars Frisk, Chef Affärsutveckling Swedegas - nav med nationellt perspektiv Investerar i infrastruktur för gas Äger och driver svenska stamnätet för gas

Läs mer

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 Frågor och svar Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 ÖVERGRIPANDE Fråga 1: Fråga 2: Fråga 3: Fråga 4: Fråga 5: Fråga 6: Varför blir Sandviken Energi nu Bixia? Vi går samman med Bixia för att bli starkare

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om naturgas- och elprisstatistik Finansdepartementet 2015-12-18 Dokumentbeteckning KOM (2015) 496 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2003/04:FPM78. Elförsörjningsdirektivet. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2003/04:FPM78. Elförsörjningsdirektivet. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Elförsörjningsdirektivet Näringsdepartementet 2004-03-09 Dokumentbeteckning KOM (2003) 740 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Lagberedningen Lag 2

Protokoll fört vid pleniföredragning Lagberedningen Lag 2 PROTOKOLL Nummer 10 19.11.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Lagberedningen Lag 2 Närvarande Frånvarande Justerat RN - VT - CA - JE - WV CG - FK Omedelbart Ordförande Föredragande

Läs mer

Portföljerbjudande gashandel

Portföljerbjudande gashandel Portföljerbjudande gashandel Vi har förmodligen marknadens smartaste portföljerbjudande Det har aldrig varit enklare för storförbrukare av naturgas att hantera prisrisk och miljöpåverkan. I vårt Portföljerbjudande

Läs mer