Marknadsavdelningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsavdelningen 2015-06-23"

Transkript

1 SvK4000, v3.3, Marknadsavdelningen Parallelldrift vid införandet av Nordisk Balansavräkning (NBS) V1.0 Detta dokument beskriver hur den parallelldrift som Svenska kraftnät kommer att tillämpa i samband med införandet av nordisk balansavräkning kommer att genomföras och vilken påverkan parallelldriften får för de svenska nätägarna. 1/6

2 1 Bakgrund Den 18 april 2016 tar esett Oy över balanskraftavräkningen i Sverige. Svenska kraftnät kommer under en övergångsperiod att fortsätta avräkna balanskraft (parallellavräkning) för de svenska aktörerna i Svenska kraftnäts avräkningssystem. Den främsta orsaken till detta är att Svenska kraftnät vill kunna fakturera svenska aktörer utan avbrott även om det skulle uppstå driftstörningar i samband med drifttagningen av esett s nya avräkningssystem. Svenska kraftnät vill även kunna kontrollera resultatet av balansavräkningen genom kvalitativ & kvantitativ analys av ett urval balansavräkningsresultat i de båda systemen. Parallelldrift kommer att tillämpas under minst 3 månader från övergången till den nya NBS-modellen men kan komma att förlängas om så bedöms nödvändigt. 2 Krav på nätägare I och med införandet av Nordisk Balansavräkning kommer de svenska nätägarna att påverkas eftersom information kommer att behöva skickas såväl i nytt format som vid nya tider. Detta gäller även under tiden för parallelldriften. De förändringar i meddelandeflöden som kommer att krävas framgår i kommande avsnitt. 2.1 Meddelanden och format Nätägarna kommer i och med parallelldriften att vara tvungna att parallellt skicka meddelanden via UTILTS till Svenska kraftnät samt via det nya XML-baserade meddelandeflödet till esett. Det är dock inte bara formatet som skiljer de två meddelandeflödena utan rapportering kommer även att ske på olika aggregeringsnivå (Balansansvarig vs. Elleverantör). 2.2 Tider för rapportering Nya tider för rapportering (gate closures) kommer att appliceras vid införandet av den nya NBS-modellen 1. För att kunna jämföra avräkningsresultaten mellan Svenska kraftnäts avräkningssystem och esett s avräkningssystem kommer det krävas att samma tider för stängning appliceras. Således kommer Svenska kraftnät under parallelldriften att applicera samma krav på tider för rapportering som esett s avräkningssystem. 1 Energimarknadsinspektion arbetar med en uppdatering av Föreskrift om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. En ny version väntas tillgänglig innan utgången av /6

3 3 Nätägarnas rapportering under parallelldriften I nedanstående tabeller återfinns den rapportering som kommer att krävas från nätägarna under parallelldriften. 3.1 Nuvarande rapporteringskrav Flöde Aggregeringsnivå Befintligt filformat Rapportering DSO Svk Befintlig Parallell NBS 2 Aggregerade timmätvärden Aggregerad förbrukning Aggregerad produktion per balansansvarig, och förbrukningsslag per balansansvarig, och produktionsslag x x - x x - Aggregerat sutbyte x x - Schablon Preliminära andelstal för förbrukning och förluster för kommande månad Slutliga andelstal för förbrukning och förluster Förbrukningsprofil med timupplösning Månadsvis Tim per balansansvarig och per balansansvarig och per per balansansvarig och UTILTS S03-S UTILTS E31-S UTILTS E31-T UTILTS E31-T Svk DSO Nätområdesutbyte UTILTS, S01-T x - - Områdesbalans UTILTS, S01-T x - - Diff. angränsande nät UTILTS, S01-T x - - Kvittenser 2 Med kolumnen NBS avses den rapportering som fortfarande ska ske till/från Svenska kraftnät efter parallelldriften 3/6

4 3.2 Rapporteringskrav enligt NBS modellen Nedanstående rapportering kommer att krävas av samtliga nätägare från och med övergången till NBS, dvs. såväl under- som efter parallelldriften. Flöde Aggregeringsnivå Befintligt filformat DSO esett Aggregerade timmätvärden Aggregerad per elleverantör och balansansvarig förbrukning i givet Aggregerad produktion < 1MW Aggregerat sutbyte per elleverantör, balansansvarig, och produktionsslag 3 Nytt filformat NEG (ebix based) Aggregated Data per MGA for Imbalance Settlement to Settlement Responsible (E31, E44) NEG (ebix based) Validated Data for Settlement for Aggregator (E66, E44) NEG (ebix based) Aggregated Data per Neighbouring Grid For Settlement Responsible (E31, E44) Enskilda timmätvärden Produktion 1MW per anläggning UTILTS, E66-T NEG (ebix based) Validated Data for Settlement for Aggregator (E66, E44) esett DSO Nätområdesutbyte (confirmation report) UTILTS, S01-T NEG Confirmation of Aggregated Data per Neighbouring Grid For Settlement Responsible (A07/A08, E44) Områdesbalans UTILTS, S01-T ENTSO-E ESP Energy account report (EAR) (B29) 3.3 Rapporteringskrav under parallelldrift Under parallelldriften kommer den rapportering som tydliggörs i tabellerna ovan att krävas av de svenska nätägarna. Dock kommer ingen återrapportering ske från Svenska kraftnät förutom kvittenser. För schablon gäller samma rapportering och stängningar som idag. 3 För varje aggregering skapas en Production unit för vilken rapporteringen sker på samma sätt som för en anläggning. 4/6

5 3.4 Illustrering av nätägarnas rapportering under parallelldriften TSO 2 3 DSO 1. Rapportering enligt NBS modellen 2. Rapportering till Svenska kraftnät under parallelldrift 3. Rapportering av schablon till Svenska kraftnät 1 esett 3.5 Svenska kraftnäts återrapportering Då återrapportering kommer att erhållas från esett (sutbyte samt områdesbalans) och parallelldriften inte är avsedd för att kontinuerligt genomföra en dubbelavräkning kommer återrapporteringen från Svenska kraftnät att upphöra i och med övergången till den nordiska balansavräkningen, dvs Detta gäller dock inte kvittenser som fortsatt kommer att skickas för att bekräfta mottagandet. 3.6 Strukturering under parallelldriften Vid införandet av NBS och således även under parallelldriften kommer de svenska nätägarna att behöva strukturera gentemot esett (förutom för schablon och månadsvis TIM som struktureras direkt mot Svenska kraftnät). Svenska kraftnät kommer att säkerställa att de strukturförändringar som sker hos esett kommer Svenska kraftnät tillgodo under parallelldriften. 4 Svenska kraftnäts kontroll av balansavräkningen För att förvissa sig om att balansavräkningen i esett s avräkningssystem ger ett korrekt resultat kommer stickprovskontroller av enskilda avräkningsresultat att genomföras. Eventuella skillnader mellan Svenska kraftnäts och esett s avräkningssystem kan då förklaras på en detaljerad nivå. Resultatet av denna kontroll kommer inte att publiceras utan används enbart för Svenska kraftnäts kontroll av avräkningsresultatet. 5/6

6 5 Fakturering under parallelldriften Från övergången till NBS kommer fakturering att ske genom esett. Så är även fallet under parallelldriften. Skulle problem uppstå som gör att fakturering inte kan ske från esett finns möjlighet för Svenska kraftnät att istället fakturera balanskraft baserat på Svenska kraftnäts avräkning. Om en sådan situation uppstår kommer instruktioner för förfarandet att kommuniceras till berörda aktörer. 6 Nätägarnas rapportering efter parallelldriften Vid parallelldriftens avslutande kommer nätägarna att behöva stänga av vissa meddelanden som krävdes under parallelldriften. De av dagens meddelanden som kvarstår efter parallelldriften framgår i tabellen i stycke 3.1 Nuvarande rapporteringskrav 6/6

Bemötande av inkomna remissvar på remissomgången för nya Balansansvarsavtalet

Bemötande av inkomna remissvar på remissomgången för nya Balansansvarsavtalet SvK4000, v3.3, 2014-03-26 Marknad Jenny Lagerquist jenny.lagerquist@svk.se 2015-06-09 Bemötande av inkomna remissvar på remissomgången för nya Balansansvarsavtalet (AVTAL/2628) Svenska kraftnät utfärdade

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER 1 2014-02-20 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER Elmarknadsutveckling rekommenderar att bilateral efterkorrigering av tim- och schablonavräknade

Läs mer

En rapport till Energimarknadsinspektionen

En rapport till Energimarknadsinspektionen Insights. Delivered. Kostnadsnyttoanalys av Datahubb 30 april 2014 Proj no: 5469494000 Copyright 2014 Sweco Energuide AB Copyright 2014 Sweco Energuide AB All rights reserved No part of this publication

Läs mer

Ordlista Nordisk Balansavräkning (NBS) V1.0-2015-06-15

Ordlista Nordisk Balansavräkning (NBS) V1.0-2015-06-15 Ordlista Nordisk Balansavräkning (NBS) V1.0-2015-06-15 Ordlistan omfattar de mest frekvent förekommande termerna i NBS och tillhandahåller en översättning av dessa till svensk terminologi Ordlista Nordisk

Läs mer

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Ei R2014:06 Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:06 Författare: Daniel Norstedt, Petra Lindmark

Läs mer

Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning

Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning Utgåva 10B rev 2 2011-02-01 Innehållsförteckning ÄNDRINGAR I NYA UTGÅVAN 9 1 INTRODUKTION TILL HANDBOKEN 21 1.1 VAD ÄR

Läs mer

Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning

Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning Utgåva 10A rev 1 2009-10-30 Innehållsförteckning ÄNDRINGAR I NYA UTGÅVAN 9 1 INTRODUKTION TILL HANDBOKEN 13 1.1 VAD ÄR

Läs mer

Elmarknadsrådets möte 2015-05-19

Elmarknadsrådets möte 2015-05-19 SvK1000, v3.2, 2012-03-09 Marknad Ulrika Formgren 2015-06-16 MINNESANTECKNINGAR Elmarknadsrådets möte 2015-05-19 Närvarande Stefan Braun, Bixia Martin Brink, DinEL Björn Klasman, Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el; beslutade den 8 september. EIFS :3 Energimarknadsinspektionen

Läs mer

SVENSK ELMARKNADSHANDBOK

SVENSK ELMARKNADSHANDBOK SVENSK ELMARKNADSHANDBOK Utgåva nr 15A version 2015-04-01 Innehåll Kapitel 0 Introduktion... 8 0.1 Allmänt om Elmarknadshandboken... 9 0.1.1 Vad är krav och vad är rekommendationer?... 9 0.1.2 Kommande

Läs mer

Elmarknadsråd 2014-09-23. Svenska Kraftnät, Sundbyberg

Elmarknadsråd 2014-09-23. Svenska Kraftnät, Sundbyberg Elmarknadsråd 2014-09-23 Svenska Kraftnät, Sundbyberg Dagordning 1. Dagordningen fastställs 2. Föregående mötesanteckningar 3. Nyttjandeavtalet - krav på realtidsdata Oskar Sämfors 4. Förändrad nättariff

Läs mer

SVENSK ELMARKNADSHANDBOK

SVENSK ELMARKNADSHANDBOK SVENSK ELMARKNADSHANDBOK Utgåva nr 12B version 2012-10-01 Innehåll 0. Introduktion 6 0.1 Allmänt om Elmarknadshandboken... 6 0.1.1 Vad är krav och vad är rekommendationer?... 6 0.1.2 Kommande lag- eller

Läs mer

Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning

Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning Svensk Elmarknadshandbok rutiner och informationsstruktur för handel och avräkning Utgåva 08B rev 0 2008-10-27 Innehållsförteckning ÄNDRINGAR I NYA UTGÅVAN 9 1 INTRODUKTION TILL HANDBOKEN 11 1.1 VAD ÄR

Läs mer

DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN

DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN ÅLANDS AVRÄKNINGS- OCH LEVERANTÖRSBYTESPROCESS DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN 1.1 Utgångspunkt Avsikten är att inga nya investeringar i programvara för avräkning behövs och systemet skall vara enkelt att hantera

Läs mer

Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys

Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys Ei R2015:05 Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna. Tel 016-16 27 00. www.ei.se Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Ei R2013:09 Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:09 Författare: Marielle

Läs mer

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Ei R2014:16 Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:16 Författare: Daniel Norstedt, Marielle

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:112

Regeringens proposition 2014/15:112 Regeringens proposition 2014/15:112 Nordisk balansavräkning Prop. 2014/15:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Ibrahim Baylan (Miljö- och

Läs mer

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad (El R2013:09)

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad (El R2013:09) SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Handel & Försäljning Gunilla Stawström 08-677 2665 gunilla.stawstrom@svenskenergi.se YTTRANDE 1 (13) Datum Beteckning 2013-09-23 044/2013 Näringsdepartementet

Läs mer

En kontakt och en faktura

En kontakt och en faktura En kontakt och en faktura Övergripande Inledningsvis vill Oberoende Elhandlare (OE) framhålla att vi länge verkat för en gemensam nordisk slutkundsmarknad och stöder NordREGs förslag att införa en supplier

Läs mer

Nordic Balance Settlement (NBS) Ediel- och avräkningskonferensen 2012-10-17 Mats Elmér

Nordic Balance Settlement (NBS) Ediel- och avräkningskonferensen 2012-10-17 Mats Elmér Nordic Balance Settlement (NBS) Ediel- och avräkningskonferensen 2012-10-17 Mats Elmér Agenda Vad är NBS? Större förändringar mellan nuvarande och framtida modell Projektstatus Framtida arbete October

Läs mer

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2014:05 Uppföljning av timmätningsreformen Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:05 Författare: Johan Nilsson, Johan Leymann och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen

Fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen SVE400 v2.0 2009-08-21, SVENSK ENERGI Nät Martin Bengtsson 08-677 28 17, 0733-017 453 Martin.Bengtsson@svenskenergi.se PROMEMORIA 1 (11) Datum Beteckning 2010-06-16 Vägledning Fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 1 (6) Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation Bilaga C Servicenivåer 2 (6) 1. Bakgrund och syfte 1.1 Detta dokument är en bilaga till huvudtexten i Regelverk för identitetsfederationer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om mätning, beräkning och rapportering av överförd el; SFS 1999:716 Utkom från trycket den 20 juli 1999 utfärdad den 8 juli 1999. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Bindningstider och rabatter i räntesatsindex

Bindningstider och rabatter i räntesatsindex Pm till nämnden för KPI 1(8) ES/PR Bindningstider och rabatter i räntesatsindex För diskussion För närvarande är räntesatsindex i allt väsentligt baserat på bankernas/ bostadsinstitutens officiella listräntor.

Läs mer

Handbok för inrapportering av uppgifter vid ansökan om intäktsram

Handbok för inrapportering av uppgifter vid ansökan om intäktsram Handbok - version 4.1 2015-02-20 Handbok för inrapportering av uppgifter vid ansökan om intäktsram Information från Energimarknadsinspektionen Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Författare:

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:137

Regeringens proposition 1998/99:137 Regeringens proposition 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m. Prop. 1998/99:137 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 maj 1999 Göran Persson

Läs mer