LFA-workshop. Rehabilitering av personer med förvärvad hjärnskada

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LFA-workshop. Rehabilitering av personer med förvärvad hjärnskada"

Transkript

1 LFA-workshop Rehabilitering av personer med förvärvad hjärnskada

2

3 Dagens program 13:00-13:10 Intro kontext bakgrund och utlysning Vinnova 13:10-13:20 LFA-metoden och problemformulering 13:20-13:45 Inventering av orsaker - grupparbete 13:45-14:05 Exponering av orsaker 14:05-14:25 Inventering av effekter - grupparbete 14:25-14:45 Exponering av effekter 14:45-15:15 Fika 15:15-16:00 Inventering av nödvändiga aktiviteter 16:00-16:20 Exponering av aktiviteter 16:20-16:30 Avslut och vad händer nu?

4 LFA Logical Framework Analysis/Approach Målstyrd planerings- och uppföljningsmetod Metoden syftar till att höja kvaliteten på förändringsarbete i syfte att uppnå mer uthålliga resultat Verktyg för att synliggöra det som är relevant och genomförbart Metoden syftar till att skapar aktivt deltagande och koncensus

5 LFA- metodens nio steg 1. Omvärldsanalys 2. Intressentanalys 3. Problemanalys 4. Målanalys 5. Aktivitetsplan 6. Resursplanering 7. Indikatorer / Mått på måluppfyllelse 8. Riskanalys och Riskhantering 9. Analys av antaganden (förutsättningar för måluppfyllelse)

6 Problemträd Målträd Problemträd Målträd Effekter Övergripande mål Huvudproblem Huvudmål Orsaker Delmål Aktiviteter

7 Problemet Region/kommun är inte tillräckligt innovativa när det gäller att göra annorlunda för att möta personer med förvärvad hjärnskada och deras behov av rehabilitering

8 Effekter av problemet- individ-familj-samhälle-verksamhet/organisation Ineffektivt och dyrt Psykiskt ohälsa hos många/barnperspektivet Allt ansvar läggs på individen och anhöriga Flöden stoppas Social isolering-tappar kontaktytor Sämre hälsa o funktionsnivå Ökade kostnader för samhållet i slutändan Försämrad ekonomi för den enskilde o familjen Försämrad rehabilitering i tid-tappar funktion Stort mänskligt lidande-individ-närstående Ineffektivitet Hög belastning/stort ansvar för anhöriga o drabbade Resursslöseri Icke-jämlik vård Ojämlik vård Höga krav ställs på den enskilde individen/anhörig att få rätt resurser Stor belastning på närstående Onödigt lidande o frustration-både brukare, anhöriga, anställda Frustration i personalgrupperna

9 Effekter av problemet- individ-familj-samhälle-verksamhet/organisation forts. Större behov av stöd an nödvändigt Högre samhällskostnader Samhällsekonomi-ökade kostander av tex läkemedel-vård och stöd. Både patient och anhörig Försämrad autonomi-lägre självkänsla Samhållsekonomi- inte förvärvsarbetet för individer och anhöriga Anhöriga drabbas Barnperspektiv-inte klarar skolgång-barnets behov av stöd i kris Osynliga barn Psykisk ohälsa- för tidig död Effekter av problemet används till att formulera och välja ut indikatorer för projektets resultat. Detta kommer inte att uppnås under projektet utan efter projektet vid uppföljning och utvärdering efter att projektet genomförts.

10 Orsakskluster aktivitvitetsförslag Gränsområden Orsaker till problemet Styrd av sitt uppdrag Dåligt definierade gränssnitt Slutna stuprör-utdefinierade egna ansv, gränser Tolkning av ansvarsfördelning mellan kommun och landsting o inom kommun o landsting Aktiviteter Frizonsprojekt Utveckla gråzonen-flexibla team i samv, öppen retur mm Kunskap om varandras uppdrag Vänd på resurserna-grönt kort? Definiera rehabiliter. projektet Individanpassade gränsområden Kvalitetsäkra rehabiliter. förv, hj, sk

11 Orsakskluster aktivitvitetsförslag Bristande samordning och information Orsaker till problemet Mandat för helheten Bristande kommunikaton-vpl Bristande informationsöverföring o samverkan mellan olika instanser Gemensam samarbetsmodell saknas/cm Bristande samordning Aktiviteter Neurlologiskt specialistteam Kompetenscentrum Bra framförhållning för planering Lots Hjärnskadekoordinator vård o stödsamordning Gemensamma utbildningar kring hjärnskador/rehabilitering Primärvården med vid vårdplanering Anpassa insatser efter behov

12 Orsakskluster aktivitvitetsförslag Kompetens Orsaker till problemet Kompetens Låg kompetens rehabområdet Kunskapsbrist hos utförare på flera olika nivåer Kompetensbrist Aktiviteter Webb-baserad utbildning för kompetens höjning inom förvärvad hjärnskada Tillgänglig intensiv funktionsriktad träning Resurscentrum för förvärvad hjärnskada Resursteam ett levande forum- websida Högre kompetens på dagrehab Mottagningsteam Kompetensutbilda politiker(så att det förstår nyttan/behovet)

13 Orsakskluster aktivitvitetsförslag Ekonomi/resurser Orsaker till problemet Fördelning resurs kunskap Kortsiktig ekonomistyrning Brist på resurser samt brist på kartläggning oklart hur stora resurser som behövs Olika huvudmän olika kassor Mina pengar dina pengar gränsdragning Stora belastningar i slimmade organisationer Aktiviteter En gemensam huvudman för rehab SU-PVk-FK skolpeng för rehab Jobba med hälsoekonomi Samrehabcentraler Räkna på totala kostnader under flera år Omfördela pengar till gemensam verksamhet Mänsklighetskommittén fördelar pengar

14 Orsakskluster aktivitvitetsförslag Långsiktigt ansvar Orsaker till problemet Finns inget gemensamt vårdprogram i samverkan Långsiktigt ansvar Varaktigthet i projekt Bred målgrupp Hjärnskadan i sig, nedsatt autonomi (föra sin egen talan) Orsakskluster processas vidare till delmål/indikatorer för projektetperioden. Ställ frågan; vad kan projektet arbeta med? Aktiviteterna sorteras efter vad utlysningen rymmer vad det finns resurser till vad som är realistiskt och gör skillnad? Vad gör ni med de aktiviteter som inte ryms i utlysningen? Återkoppla till deltagarna i workshopen! Aktiviteter Koppla pengar till rehabkedja oavsett ansvarsområde (VG-region(komm) Rehabplan-Rehabpeng (ex skolpeng) GR regionen Mandat i rollen ex Casemanager, Vård o stöd samordnare Äga processen och se helheten Familjecentrerat förhållningssätt (jämf barn o unga) Ledning och styrning med mod och intresse Goda livet i Västra Götaland Kunskapscenter där man utgår ifrån behovet Överblick på allt som finns Projekt med två modeller för kostander jämförelsegrupper rehabpeng vers ord. upplägg Fokusgrupper för skadade för att tydligöra vad som saknas Tidig forskning/interventionsplan med tydliga områden En gemensam politisk nämnd Rehabnämnd!!! Ledning och styrning med mod.

15 Tack för att jag fick hålla i workshop! Lika roligt varje gång! Nyfiken som jag är vill jag gärna ha en återkoppling om ni hinner och kommer ihåg! Mvh Mia Svensson

Logical Framework Approach

Logical Framework Approach Logical Framework Approach Projekt i teorin en POSITIV kraft Projekt är ett uppdrag som utförs av en tillfällig arbetsorganisation för att åstadkomma ett i förväg bestämt resultat under en viss tid och

Läs mer

En vägledning till resultatstyrd projektplanering med hjälp av LFA metoden

En vägledning till resultatstyrd projektplanering med hjälp av LFA metoden Foto: percom 2015 Mål- och resultatstyrning (RBM) enligt LFA-metoden Kari Örtengren En vägledning till resultatstyrd projektplanering med hjälp av LFA metoden (The Logical Framework Approach) FÖRORD Vill

Läs mer

Projektplanering enligt LFAmetoden

Projektplanering enligt LFAmetoden - Project Design AB/2014 Kari Örtengren www.kariortengren.se tel:0733-795 568 Projektplanering enligt LFAmetoden Guide inför en ansökan om finansiering för Kommunala partnerskapsprojekt Författare: Kari

Läs mer

Projektplanering enligt LFA-metoden

Projektplanering enligt LFA-metoden Projektplanering enligt LFA-metoden (The Logical Framework Approach) Mål- och resultatstyrning av projekt inom Socialfonden Kari Örtengren Project Design AB Kari Örtengren/2012 Denna skrift har tagits

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Individens utmaningar Unga Östhammar: Att slutföra sin utbildning: En utmaning för de unga är att klara sin utbildning. Det är en förutsättning

Läs mer

Projektplan AcadEMic POWER

Projektplan AcadEMic POWER Sida 1 Projektplan AcadEMic POWER Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden. Innehållsförteckning Sida 2 1. OMVÄRLDSANALYS... 3 1.1 Realise... 3 1.2 SFX utbildningar

Läs mer

Vem bestämmer? 2014-11-07

Vem bestämmer? 2014-11-07 www.pwc.se? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner 2014-11-07 Innehållsförteckning Rapport Sidan Uppdrag avgränsning

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Positiva erfarenheter

Positiva erfarenheter Runt 180 personer deltog på REHSAM-konferensen den 29/1 2014 på Münchenbryggeriet. Under en workshop bildade dessa personer 22 stycken olika grupper. Här nedan följer en sammanställning av de anteckningar

Läs mer

Minnesanteckningar från workshops för ökad delaktighet och inflytande inom området psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län

Minnesanteckningar från workshops för ökad delaktighet och inflytande inom området psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län PRIO psykisk ohälsa i Kalmar län 2014-08-28 Minnesanteckningar från workshops för ökad delaktighet och inflytande inom området psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Länsgemensam ledning i samverkan

Läs mer

Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada?

Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada? Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada? En tillsyn av insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården till personer som fått en hjärnskada i vuxen ålder. Genomförd vid fyra stadsdelsnämnder

Läs mer

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 Nämndplan Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 1.1 Marks kommuns vision Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun Revisionsrapport Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder Mora kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattande revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund och revisionskriterier

Läs mer

Arbeta smartare, få tredubbel vinst

Arbeta smartare, få tredubbel vinst Arbeta smartare, få tredubbel vinst ett projekt inom socialtjänsten i Gävle Maj 2015 Smartare arbetssätt gav tredubbel vinst År 2015 Arbeta smartare, få tredubbel vinst ett projekt inom socialtjänsten

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Projekt Ledning och samverkan

Projekt Ledning och samverkan ARBETSMATERIAL 1 (15) Datum 2013-11-29, vers 2 Projekt Ledning och samverkan - Sammanställning av arbetsläget november 2013 Denna text innehåller en sammanställning av huvuddragen i det arbete som nu pågår

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR. Förstärkning av kunskap och trygghet för somalier i skolan

PROJEKTPLAN FÖR. Förstärkning av kunskap och trygghet för somalier i skolan PROJEKTPLAN FÖR Förstärkning av kunskap och trygghet för somalier i skolan Mars 2013 juni 2015 Innehåll 1 Omvärldsanalys 2 Intressentanalys 2.1 Projektgruppen/vägledarna som arbetar operativt 2.2 Ledningen

Läs mer

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Uppdaterad 2008 Ett arbetsmaterial för att stödja Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Att använda i det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet Detta är ett arbetsmaterial som kan användas

Läs mer

Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15

Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15 Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15 Sammanfattning - Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat KulturKraft Syds grundläggande idé har varit att undersöka

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0 SÖKA PENGAR 4 4.1 1.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 4.1 Folkhälsopolitik sid 4 4.2 Var söker vi pengar? sid 6 4.3 Mall: Riktlinjer och direktiv för ansökan sid 8 4.4 Vad är lätt att få pengar för

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Kick off Virginska Gymnasiet, Örebro 17 februari 2015. Susanne Rosendahl Utvecklingsledare Region Örebro län

Kick off Virginska Gymnasiet, Örebro 17 februari 2015. Susanne Rosendahl Utvecklingsledare Region Örebro län Kick off Virginska Gymnasiet, Örebro 17 februari 2015 Susanne Rosendahl Utvecklingsledare Region Örebro län Projektet ska bidra till ännu mer attraktiva, lustfyllda och hållbara måltider med bland annat:

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer