Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknad och kompetensförsörjning"

Transkript

1 Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Regionala matchningsindikatorer Jönköpings län, 2016 Bearbetad statistik från SCB på efterfrågan (E), utbud (U), matchning (M) och regionala förutsättningar till läns- och kommunnivå För mer information kontakta

2 Indikatortabeller 1:4 Efterfrågan på arbetskraft E Allmänt Symbolen. innebär att uppgiften är för osäker för att redovisas. Andelar visas endast för grupper på 100 eller fler personer (nämnaren); i könsuppdelade tabeller för 50 eller fler personer. I de fall då det inte finns några personer i en utbildningsgrupp i länet, redovisas inte utbildningsgruppen alls. I de fall tabellerna redovisar dagbefolkningen, summerar raderna inte alltid till totalen. Det beror på att arbetsställen utomlands inte tagits med i redovisningen. Mer information om statistiken finns i rapporten "Regionala matchningsindikatorer". Definitioner Lediga jobb Pågående rekryteringar på företaget/arbetsstället vid referenstidpunkten. Nya förvärvsarbetande Personer som inte var förvärvsarbetande år 1 men som är förvärvsarbetande år 2. Jobbytare Personer som var förvärvsarbetande år 1 och som fortfarande är förvärvsarbetande år 2, men på ett nytt arbetsställe. Arbetsstället ska dessutom ha ändrat personalsammansättning med minst 50 procent. Syftet med det sistnämnda kriteriet är att undvika falska jobbyten, där bytet av organisations- och arbetsställenummer egentligen endast beror på organisationsförändringar (som att ett företag omvandlats till aktiebolag). Totalt inflöde Anställda med matchning Anställda utan matchning Anställda utan tillräckliga uppgifter Summan av nya förvärvsarbetande och jobbytare. Personer vars utbildningsgrupp bedöms stämma överens med yrket som de har, till både nivå och inriktning. Personer vars utbildningsgrupp anses stämma sämre överens med yrket som de har. Personer som antingen har otillräckliga uppgifter om högsta utbildning, alternativt inga eller inaktuella uppgifter om yrke, för att kunna bli matchningsbedömda. Till exempel måste yrkesuppgiften vara av ett senare datum än examensuppgiften. Matchad förvärvsgrad Anställda med matchning dividerat med den totala befolkningen i utbildningsgruppen, exklusive egenföretagare, studerande och anställda utan tillräckliga uppgifter.

3 E1b Lediga jobb, år Lediga jobb efter sektor och län. År Lediga jobb (SCB s vakansstatistik) per år och sektor. Jönköpings län OBS - inte samma sak som anmälda platser till Arbetsförmedlingen År Offentligt Privat Totalt Totalt och andel av riket År Riket Länet Andel ,5% ,5% ,1% ,4% ,2% ,5% ,2% ,9% ,5% ,3% Länets andel av alla lediga jobb i Sverige ,5% 10,0% ,5% 9,0% ,1% 8,0% ,4% ,2% 7,0% ,5% 6,0% ,2% 5,0% ,9% 4,0% ,5% 3,0% ,3% 2,0% Länets andel av alla lediga jobb i Sverige 1,0% 0,0% Serie1 4,5% 3,5% 3,1% 3,4% 4,2% 3,5% 4,2% 2,9% 2,5% 4,3%

4 E2a "Jobbinflöden" per utbildningsgrupp Nya förvärvsarbetande samt förvärvsarbetande som bytt jobb mellan 2013 och 2014 (dagbef år), efter utbildningsgrupp och län. Jönköpings län "10 i topp" Totalt Nya förvärvsarbetande Jobbytare Totalt inflöde Utbildningsgrupp Handel- och administrationsutbildning, gymnasial nivå Industriutbildning, gymnasial nivå Vård- och omsorgsutb.; övrig gymn. utb. i hälso- och sjukvård Data-, el- och energiteknisk utbildning, gymnasial nivå Byggutbildning, gymnasial nivå Fordonsutbildning, gymnasial nivå Barn- och fritidsutbildning, gymnasial nivå Restaurang- och livsmedelsutbildning, gymnasial nivå Naturbruksutbildning, gymnasial nivå Övrig utb. samhällsvetenskap, juridik, handel, adm., eftergymn "10 i topp" Män Nya förvärvsarbetande Jobbytare Totalt inflöde Utbildningsgrupp Industriutbildning, gymnasial nivå Data-, el- och energiteknisk utbildning, gymnasial nivå Byggutbildning, gymnasial nivå Fordonsutbildning, gymnasial nivå Handel- och administrationsutbildning, gymnasial nivå Transportutbildning, gymnasial nivå Gymnasieingenjörsutbildning Naturbruksutbildning, gymnasial nivå Övrig utbildning inom teknik och tillverkning, eftergymn Restaurang- och livsmedelsutbildning, gymnasial nivå "10 i topp" Kvinnor Nya förvärvsarbetande Jobbytare Totalt inflöde Utbildningsgrupp Handel- och administrationsutbildning, gymnasial nivå Vård- och omsorgsutb.; övrig gymn. utb. i hälso- och sjukvård Barn- och fritidsutbildning, gymnasial nivå Restaurang- och livsmedelsutbildning, gymnasial nivå Övrig utb. i samhällsvetenskap, juridik, handel, adm., eftergymn Sjuksköterskeutbildning, grundutbildning Naturbruksutbildning, gymnasial nivå Ekonomutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) Lärarutbildning grsk senare år och gymn., allm. + praktiskt-estet Lärarutbildning för grundskolans tidigare år

5 E2b "Jobbinflöden" per näringsgren Nya förvärvsarbetande samt förvärvsarbetande som bytt jobb mellan 2013 och 2014 (dagbefolkning år), efter näringsgren och län. Jönköpings län Andel jobbytare "25 i topp" Näringsgren Andel 25M utbildning inom medieproduktion, eftergymnasial nivå 20,8 35M journalistik och medievetenskaplig utbildning, eftergymnasial nivå 18,0 25T teologisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) 17,2 83T transportutbildning, gymnasial nivå 16,6 85T transportutbildning, eftergymnasial nivå 16,0 35B biblioteks- och informationsvetensk. högskoleutbildning (minst 3 år) 15,8 53R vvs- och fastighetsutbildning, gymnasial nivå 15,6 53B byggutbildning, gymnasial nivå 15,2 25K konstnärlig utbildning, eftergymnasial nivå 14,8 83R restaurang- och livsmedelsutbildning, gymnasial nivå 14,6 55H högskoleingenjörsutb.; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri 14,1 35P psykologutbildning 13,4 55X övrig utbildning inom teknik och tillverkning, eftergymnasial nivå 13,4 55D civilingenjörsutbildning; maskinteknik, fordons- och farkostteknik 13,3 53F fordonsutbildning, gymnasial nivå 13,2 55I högsk.ing.utb; maskinteknik, fordons- farkostteknik, industriell ekon. 13,2 35E ekonomutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 13,1 85X övrig utbildning inom tjänsteområdet, eftergymnasial nivå 13,1 25H humanistisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) 12,9 35F personal- och beteendevetarutbildning, högskoleutb. (minst 3 år) 12,8 35X övrig utb. i samhällsvetenskap, juridik, handel, admin., eftergymnasial 12,8 55F civilingenjörsutbildning; kemi- och bioteknik, material- och geoteknik 12,5 75O social omsorgsutbildning, eftergymnasial nivå 12,4 63Z naturbruksutbildning, gymnasial nivå 12,2 73B barn- och fritidsutbildning, gymnasial nivå 11,8

6 E3 Matchad förvärvsgrad Anställda år efter matchning mellan utbildning och yrke, utbildningsgrupp och län (nattbefolkning). Matchad förvärvsgrad. År 2013 Jönköpings län "10 i topp" Andel Jönköpings län "10 i botten" Andel Läkarutbildning (exkl. disputerade som saknar läkarexamen) 94,3 Övrig utb. inom lant- och skogsbruk, djursjukvård, eftergymnasial 45,4 Polisutbildning 92,4 Utbildning inom medieproduktion, eftergymnasial nivå 38,3 Sjukgymnast-/fysioterapeututbildning 92,3 Fritidsledarutbildning, eftergymnasial nivå 37,6 Psykologutbildning 92,2 Övrig utbildning inom pedagogik / lärarutbildning, eftergymnasial 35,5 Speciallärar- och specialpedagogutbildning 92,1 Humanistisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) 31,6 Tandläkarutbildning 91,2 Konstnärlig utbildning, eftergymnasial nivå 30,2 Specialistsjuksköterskeutbildning 90,2 Civilingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 28,2 Socionomutbildning 89,6 Övrig naturvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 19,4 Apotekarutbildning 89,5 Övrig utbildning inom humaniora och konst, eftergymnasial nivå 18,3 Juristutbildning 88,5 Övrig utbildning inom naturvetenskap, matematik, data, eftergymnasial 14,0 Män Kvinnor Jönköpings län "10 i topp" Andel Jönköpings län "10 i topp" Andel Psykologutbildning 95,7 Veterinärutbildning 94,3 Sjukgymnast-/fysioterapeututbildning 94,9 Läkarutbildning (exkl. disputerade som saknar läkarexamen) 94,0 Läkarutbildning (exkl. disputerade som saknar läkarexamen) 94,6 Civilingenjörsutbildning; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri 93,8 Specialistsjuksköterskeutbildning 92,5 Psykologutbildning 93,3 Polisutbildning 92,1 Polisutbildning 93,1 Biblioteks- och informationsvetensk. högskoleutbildning (minst 3 år) 89,7 Speciallärar- och specialpedagogutbildning 93,0 Tandläkarutbildning 89,7 Tandläkarutbildning 92,2 Apotekarutbildning 88,9 Sjukgymnast-/fysioterapeututbildning 91,5 Juristutbildning 87,0 Socionomutbildning 90,7 Lärarutbildning grsk senare år och gymn., allmänna + praktiskt-estet. 86,7 Biomedicinsk analytikerutbildning 90,2

7 E3 Matchad förvärvsgrad Anställda år efter matchning mellan utbildning och yrke, utbildningsgrupp och län (nattbefolkning). Matchad förvärvsgrad. År 2013 Riket "10 i topp" Andel Riket "10 i botten" Andel Läkarutbildning (exkl. disputerade som saknar läkarexamen) 92,3 Högskoleingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 48,8 Polisutbildning 91,3 Fritidsledarutbildning, eftergymnasial nivå 48,4 Speciallärar- och specialpedagogutbildning 89,9 Utbildning inom medieproduktion, eftergymnasial nivå 45,6 Specialistsjuksköterskeutbildning 88,8 Övrig naturvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 41,7 Psykologutbildning 88,6 Övrig utb. inom lant- och skogsbruk, djursjukvård, eftergymnasial 41,3 Civilingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik 86,4 Humanistisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) 40,9 Receptarieutbildning 86,0 Konstnärlig utbildning, eftergymnasial nivå 36,2 Juristutbildning 85,5 Övrig utbildning inom pedagogik / lärarutbildning, eftergymnasial 33,0 Veterinärutbildning 84,9 Övrig utbildning inom humaniora och konst, eftergymnasial nivå 21,0 Civilingenjörsutbildning; maskinteknik, fordons- och farkostteknik 84,6 Övrig utbildning inom naturvetenskap, matematik, data, eftergymnasial 10,6

8 E3 Matchad förvärvsgrad Anställda år efter matchning mellan utbildning och yrke, utbildningsgrupp och län (nattbefolkning). Utökad data Siffror för 2014 ej tillgängliga i dec 2016! Jönköpings län 2013 Sortetat efter Totalt, 25 största Utbildningsgrupp Anställda Med matchning Utan matchning Utan tillräckliga uppgifter Handel- och administrationsutbildning, gymnasial nivå ,9 Vård- och omsorgsutb.; Övrig gymn. utb. i hälso- och sjukvård ,8 Industriutbildning, gymnasial nivå ,9 Data-, el- och energiteknisk utbildning, gymnasial nivå ,3 Byggutbildning, gymnasial nivå ,1 Gymnasieingenjörsutbildning (53A + 55Q) ,0 Barn- och fritidsutbildning, gymnasial nivå ,2 Fordonsutbildning, gymnasial nivå ,5 Förskollärarutbildning ,7 Restaurang- och livsmedelsutbildning, gymnasial nivå ,4 Lärarutbildning för grundskolans tidigare år ,7 Naturbruksutbildning, gymnasial nivå ,7 Lärarutbildning grsk senare år och gymn., allmänna + praktiskt-estet ,5 Ekonomutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) ,8 Övrig utb. i samhällsvetenskap, juridik, handel, admin., eftergymnasial ,5 Sjuksköterskeutbildning, grundutbildning ,8 Transportutbildning, gymnasial nivå ,2 Övrig utbildning inom teknik och tillverkning, eftergymnasial nivå ,6 Specialistsjuksköterskeutbildning ,2 Övrig utb. inom hälso- och sjukvård, social omsorg, eftergymnasial ,6 Varav Matchad förvärvsgrad

9 E3 Matchad förvärvsgrad Anställda år efter matchning mellan utbildning och yrke, utbildningsgrupp och län (nattbefolkning). Matchad förvärvsgrad Jönköpings län 2013 Män Utbildningsgrupp Sortetat efter Anställda Med matchning Utan matchning Utan tillräckliga uppgifter Industriutbildning, gymnasial nivå ,2 Data-, el- och energiteknisk utbildning, gymnasial nivå ,9 Byggutbildning, gymnasial nivå ,1 Handel- och administrationsutbildning, gymnasial nivå ,4 Fordonsutbildning, gymnasial nivå ,1 Gymnasieingenjörsutbildning (53A + 55Q) ,1 Transportutbildning, gymnasial nivå ,1 Naturbruksutbildning, gymnasial nivå ,9 Övrig utbildning inom teknik och tillverkning, eftergymnasial nivå ,0 Ekonomutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) ,7 Varav Matchad förvärvsgrad Jönköpings län 2013 Kvinnor Utbildningsgrupp Sortetat efter Anställda Med matchning Utan matchning Utan tillräckliga uppgifter Vård- och omsorgsutb.; Övrig gymn. utb. i hälso- och sjukvård ,3 Handel- och administrationsutbildning, gymnasial nivå ,2 Förskollärarutbildning ,5 Barn- och fritidsutbildning, gymnasial nivå ,3 Lärarutbildning för grundskolans tidigare år ,4 Sjuksköterskeutbildning, grundutbildning ,6 Restaurang- och livsmedelsutbildning, gymnasial nivå ,8 Specialistsjuksköterskeutbildning ,8 Övrig utb. i samhällsvetenskap, juridik, handel, admin., eftergymnasial ,1 Lärarutbildning grsk senare år och gymn., allmänna + praktiskt-estet ,7 Varav Matchad förvärvsgrad

10 E3c Matchad förvärvsgrad Anställda år efter matchning mellan utbildning och yrke, utbildningsgrupp och län (nattbefolkning). Matchad förvärvsgrad. Jönköpings län 2013 Siffror för 2014 ej tillgängliga i dec 2016! "25 i topp" Utbildningsgrupp Matchad förvärvsgrad Speciallärar- och specialpedagogutbildning 100,0 Polisutbildning 98,6 Specialistsjuksköterskeutbildning 96,5 Tandläkarutbildning 96,4 Psykologutbildning 96,3 Biblioteks- och informationsvetensk. högskoleutbildning (minst 3 år) 96,1 Läkarutbildning (exkl. disputerade som saknar läkarexamen) 96,0 Juristutbildning 95,5 Biomedicinsk analytikerutbildning 95,2 Förskollärarutbildning 94,8 Sjukgymnast-/fysioterapeututbildning 93,6 Socionomutbildning 93,2 Fritidspedagogutbildning 92,6 Arkitektutbildning 92,3 Tandhygienistutbildning 89,6 Apotekarutbildning 88,9 Byggutbildning, gymnasial nivå 88,7 Sjuksköterskeutbildning, grundutbildning 88,2 Arbetsterapeututbildning 87,7 Lärarutbildning för grundskolans tidigare år 87,1 Lärarutbildning grsk senare år och gymn., allmänna + praktiskt-estet. 85,9 Högskoleingenjörsutb.; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri 85,0 Fordonsutbildning, gymnasial nivå 84,5 Veterinärutbildning 83,9 Civilingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik 83,9 "10 i botten" Utbildningsgrupp Matchad förvärvsgrad Handel- och administrationsutbildning, gymnasial nivå 49,1 Fritidsledarutbildning, eftergymnasial nivå 44,2 Högskoleingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 43,9 Utbildning inom medieproduktion, eftergymnasial nivå 33,3 Övrig utb. inom lant- och skogsbruk, djursjukvård, eftergymnasial 31,5 Humanistisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) 26,2 Konstnärlig utbildning, eftergymnasial nivå 25,9 Övrig utbildning inom pedagogik / lärarutbildning, eftergymnasial 23,1 Övrig naturvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 22,9 Övrig utbildning inom humaniora och konst, eftergymnasial nivå 22,6

11 Indikatortabeller 2:4 Arbetskraftsutbud U Allmänt Symbolen. innebär att uppgiften är för osäker för att redovisas. Andelar visas endast för grupper på 100 eller fler personer (nämnaren). I de fall då det inte finns några personer i en utbildningsgrupp i länet, redovisas inte utbildningsgruppen alls. I de fall tabellerna redovisar dagbefolkningen, summerar raderna inte alltid till totalen. Det beror på att arbetsställen utomlands inte tagits med i redovisningen. Mer information om statistiken finns i rapporten "Regionala matchningsindikatorer". Definitioner Förvärvsarbetande Förvärvsarbetande, varav studerande med studiemedel Anställd Egenföretagare Alla som har arbetat i genomsnitt minst en timme per vecka under november månad. Även de som var tillfälligt frånvarande under perioden, exempelvis på grund av sjukdom, ingår. Personer som varit både förvärvsarbetande och studerande, dvs. som uppfyller både respektive definitioner. T.ex. studerande som arbetar vid sidan av studierna. Förvärvsarbetande som mottagit lön eller annan ersättning från arbetsgivare (uppgift via deklaration). Förvärvsarbetande som haft inkomst av aktiv näringsverksamhet (uppgift via deklaration). Företagare i eget AB ingår bland de anställda. Definitionerna av förvärvsarbetande, anställda och egenföretagare följer de som används i RAMS. Inskrivna arbetslösa AF Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, enligt Arbetsförmedlingens register och definitioner (och som inte klassats som förvärvsarbetande) för månaderna september, oktober och november. Inte i arbetskraften Studerande Inte i arbetskraften, varav studerande med studiemedel Personer som varken är förvärvsarbetande enligt RAMS eller inskrivna arbetslösa enligt AF. Personer som var registrerade och/eller närvarade i formella studier under höstterminen aktuellt år, och som fick studiemedel någon gång under året. Antalet personer som inte ingår i arbetskraften (dvs. som varken är förvärvsarbetande enligt RAMS eller inskrivna på Arbetsförmedlingen) och som studerar med studiemedel (enligt definitionen för "Studerande"). Inpendlare Förvärvsarbetande som arbetar på arbetsställen i det aktuella länet, men som är folkbokförda i ett annat län. Utpendlare Förvärvsarbetande som är folkbokförda i det aktuella länet, men som arbetar på arbetsställen i ett annat län. I utpendlarna ingår även folkbokförda i Sverige som förvärvsarbetar i Danmark eller Norge (gränspendlare). Åldersinträden Personer som fyllt 20 år och som därför trätt in i åldersgruppen år (år 2). Åldersutträden Personer som var 64 år (år 1), och som därför lämnat åldersgruppen år (år 2). Inflyttare Personer som inte var folkbokförda i länet år 1, men som är det år 2. Utflyttare Examinerade Vidareutbildade Antagen Personer som var folkbokförda i länet år 1, men som inte längre är det år 2. Här ingår även personer som avlidit. Personer som är folkbokförda i länet både år 1 och 2, men som trätt in i en ny utbildningsgrupp, eftersom de har en ny högsta avslutade utbildning. Personer som är folkbokförda i länet både år 1 och 2, men som lämnat (den tidigare) utbildningsgruppen, eftersom de har en ny högsta avslutade utbildning. Antalet registrerade studerande på utbildningsomgångar som startat under ett kalenderår, inklusive de som tillkommit under utbildningens gång och de som hoppat av utbildningen.

12 U1 Befolkningens utbildning Arbetskraften år efter utbildningsgrupp. Jönköpings län 2014 Totalt 00S Samtliga utbildningsgrupper Z grundskoleutbildning och motsvarande utbildning A samhällsvetenskaplig el. humanistisk utbildning, gymnasial H handel- och administrationsutbildning, gymnasial nivå OX vård- och omsorgsutb.; övrig gymn. utb. i hälso- och sjukvård I industriutbildning, gymnasial nivå E data-, el- och energiteknisk utbildning, gymnasial nivå Z folkskoleutbildning och motsvarande utbildning B byggutbildning, gymnasial nivå F fordonsutbildning, gymnasial nivå B barn- och fritidsutbildning, gymnasial nivå A+55Q gymnasieingenjörsutbildning X övrig utbildning inom tjänsteområdet, gymnasial nivå Z naturbruksutbildning, gymnasial nivå R restaurang- och livsmedelsutbildning, gymnasial nivå E ekonomisk utbildning, gymnasial nivå B förskollärarutbildning P minst 30 hp i samhällsvetenskap, juridik, handel, admin., ej examen Z gymnasial utbildning, ospecificerad X övrig utb. i samhällsvetenskap, juridik, handel, admin., eftergymnasial X övrig utbildning inom teknik och tillverkning, gymnasial nivå E ekonomutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) G lärarutbildning för grundskolans tidigare år HP lärarutbildning grsk senare år och gymn., allmänna + praktiskt-estet X övrig utbildning inom teknik och tillverkning, eftergymnasial nivå N sjuksköterskeutbildning, grundutbildning T transportutbildning, gymnasial nivå N naturvetenskaplig utbildning, gymnasial nivå S specialistsjuksköterskeutbildning E estetisk utbildning, gymnasial nivå PH kortare än 2 år, motsv hp inom teknikområdet/ej examen P minst 30 hp inom pedagogik och lärarutbildning, ej examen X övrig utb. inom hälso- och sjukvård, social omsorg, eftergymnasial X övrig utbildning inom tjänsteområdet, eftergymnasial nivå P socionomutbildning H läkarutbildning (exkl. disputerade som saknar läkarexamen) P minst 30 hp inom hälso- och sjukvård, social omsorg, ej examen X utbildning inom humaniora och konst, gymnasial nivå P minst 30 hp inom humaniora och konst, ej examen F fritidspedagogutbildning J högskoleingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik I högsk.ing.utb; maskinteknik, fordons- farkostteknik, industriell ekon PL minst 2 år, motsv minst 120 hp inom teknikområdet/ej examen Z okänd utbildning D datautbildning, eftergymnasial nivå X övrig utbildning inom pedagogik / lärarutbildning, eftergymnasial 737

13 53R vvs- och fastighetsutbildning, gymnasial nivå Z yrkesinriktad utb. inom naturvetenskap, matematik, data, gymnasial nivå Z eftergymnasial utbildning, ospecificerad O social omsorgsutbildning, eftergymnasial nivå F fritidsledarutbildning, eftergymnasial nivå B arbetsterapeututbildning M journalistik och medievetenskaplig utbildning, eftergymnasial nivå H högskoleingenjörsutb.; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri P polisutbildning S samhällsvetar- och förvaltningsutb. högskoleutbildning (minst 3 år) P minst 30 hp inom naturvetenskap, matematik, data, ej examen X övrig utb. inom lant- och skogsbruk, djursjukvård, eftergymnasial T transportutbildning, eftergymnasial nivå J juristutbildning S speciallärar- och specialpedagogutbildning D civilingenjörsutbildning; maskinteknik, fordons- och farkostteknik E civilingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik T tandsköterskeutbildning F personal- och beteendevetarutbildning, högskoleutb. (minst 3 år) K konstnärlig utbildning, eftergymnasial nivå T teologisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) L sjukgymnast-/fysioterapeututbildning V yrkeslärarutbildning H humanistisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) D biomedicinsk analytikerutbildning C civilingenjörsutbildning; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri B biologutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) V tandläkarutbildning Q övrig naturvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) B civilingenjörsutbildning; industriell ekonomi P psykologutbildning M utbildning inom medieproduktion, eftergymnasial nivå P minst 30 hp inom tjänsteområdet, ej examen J agronom- och hortonomutbildning B biblioteks- och informationsvetensk. högskoleutbildning (minst 3 år) X övrig utbildning inom humaniora och konst, eftergymnasial nivå T tandhygienistutbildning K högskoleingenjörsutb.; kemi- och bioteknik, material- och geoteknik S skogsvetenskaplig utbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) G civilingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning M matematiker-, statistiker-, datavetenskaplig högskoleutb. (minst 3 år) F civilingenjörsutbildning; kemi- och bioteknik, material- och geoteknik V veterinärutbildning 99 55L högskoleingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 98 13Z pedagogisk utbildning, gymnasial nivå 85 45X övrig utbildning inom naturvetenskap, matematik, data, eftergymnasial 82 64P minst 30 hp inom lant- och skogsbruk, djursjukvård, ej examen 79 75A apotekarutbildning 72 55A arkitektutbildning 52 45K kemistutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 50 45G geovetenskaplig utbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 39 45F fysikerutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 27 Geovetenskaplig utbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 43 Fysikerutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 29 Fysikutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) 30

14 U1 Befolkningens utbildning Arbetskraften år efter utbildningsgrupp. Jönköpings län 2014 Kvinnor 00S samtliga utbildningsgrupper OX vård- och omsorgsutb.; övrig gymn. utb. i hälso- och sjukvård H handel- och administrationsutbildning, gymnasial nivå A samhällsvetenskaplig el. humanistisk utbildning, gymnasial Z grundskoleutbildning och motsvarande utbildning B barn- och fritidsutbildning, gymnasial nivå X övrig utbildning inom tjänsteområdet, gymnasial nivå B förskollärarutbildning G lärarutbildning för grundskolans tidigare år R restaurang- och livsmedelsutbildning, gymnasial nivå Z folkskoleutbildning och motsvarande utbildning N sjuksköterskeutbildning, grundutbildning P minst 30 hp i samhällsvetenskap, juridik, handel, admin., ej examen X övrig utb. i samhällsvetenskap, juridik, handel, admin., eftergymnasial E ekonomisk utbildning, gymnasial nivå S specialistsjuksköterskeutbildning HP lärarutbildning grsk senare år och gymn., allmänna + praktiskt-estet E ekonomutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) Z naturbruksutbildning, gymnasial nivå X övrig utb. inom hälso- och sjukvård, social omsorg, eftergymnasial Z gymnasial utbildning, ospecificerad E estetisk utbildning, gymnasial nivå P socionomutbildning I industriutbildning, gymnasial nivå P minst 30 hp inom pedagogik och lärarutbildning, ej examen X utbildning inom humaniora och konst, gymnasial nivå P minst 30 hp inom hälso- och sjukvård, social omsorg, ej examen F fritidspedagogutbildning N naturvetenskaplig utbildning, gymnasial nivå B arbetsterapeututbildning O social omsorgsutbildning, eftergymnasial nivå P minst 30 hp inom humaniora och konst, ej examen H läkarutbildning (exkl. disputerade som saknar läkarexamen) X övrig utbildning inom teknik och tillverkning, eftergymnasial nivå X övrig utbildning inom pedagogik / lärarutbildning, eftergymnasial X övrig utbildning inom tjänsteområdet, eftergymnasial nivå X övrig utbildning inom teknik och tillverkning, gymnasial nivå T tandsköterskeutbildning M journalistik och medievetenskaplig utbildning, eftergymnasial nivå S speciallärar- och specialpedagogutbildning Z yrkesinriktad utb. inom naturvetenskap, matematik, data, gymnasial nivå Z eftergymnasial utbildning, ospecificerad F fritidsledarutbildning, eftergymnasial nivå PH kortare än 2 år, motsv hp inom teknikområdet/ej examen F personal- och beteendevetarutbildning, högskoleutb. (minst 3 år) D datautbildning, eftergymnasial nivå 299

15 75D biomedicinsk analytikerutbildning L sjukgymnast-/fysioterapeututbildning S samhällsvetar- och förvaltningsutb. högskoleutbildning (minst 3 år) M barnmorskeutbildning A+55Q gymnasieingenjörsutbildning H humanistisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) J juristutbildning Z okänd utbildning K konstnärlig utbildning, eftergymnasial nivå T transportutbildning, eftergymnasial nivå J högskoleingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik T transportutbildning, gymnasial nivå I högsk.ing.utb; maskinteknik, fordons- farkostteknik, industriell ekon PL minst 2 år, motsv minst 120 hp inom teknikområdet/ej examen H högskoleingenjörsutb.; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri B biologutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) P minst 30 hp inom naturvetenskap, matematik, data, ej examen V yrkeslärarutbildning P polisutbildning T tandhygienistutbildning X övrig utb. inom lant- och skogsbruk, djursjukvård, eftergymnasial V tandläkarutbildning T teologisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) F fordonsutbildning, gymnasial nivå J receptarieutbildning B byggutbildning, gymnasial nivå B biblioteks- och informationsvetensk. högskoleutbildning (minst 3 år) P psykologutbildning E data-, el- och energiteknisk utbildning, gymnasial nivå K högskoleingenjörsutb.; kemi- och bioteknik, material- och geoteknik 89 65J agronom- och hortonomutbildning 89 25M utbildning inom medieproduktion, eftergymnasial nivå 81 25X övrig utbildning inom humaniora och konst, eftergymnasial nivå 77 55C civilingenjörsutbildning; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri 73 84P minst 30 hp inom tjänsteområdet, ej examen 71 65V veterinärutbildning 68 55D civilingenjörsutbildning; maskinteknik, fordons- och farkostteknik 53 75A apotekarutbildning 52 45Q övrig naturvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 50 45M matematiker-, statistiker-, datavetenskaplig högskoleutb. (minst 3 år) 42 55F civilingenjörsutbildning; kemi- och bioteknik, material- och geoteknik 42 13Z pedagogisk utbildning, gymnasial nivå 40 55B civilingenjörsutbildning; industriell ekonomi 38 55L högskoleingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 34 45X övrig utbildning inom naturvetenskap, matematik, data, eftergymnasial 32 55G civilingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 32 64P minst 30 hp inom lant- och skogsbruk, djursjukvård, ej examen 32 55E civilingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik 31 45K kemistutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 27 55A arkitektutbildning 26 45G geovetenskaplig utbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 19 65S skogsvetenskaplig utbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 16 45F fysikerutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 8 53R vvs- och fastighetsutbildning, gymnasial nivå 6

16 U1 Befolkningens utbildning Arbetskraften år efter utbildningsgrupp. Jönköpings län 2014 Män 00S samtliga utbildningsgrupper Z grundskoleutbildning och motsvarande utbildning I industriutbildning, gymnasial nivå E data-, el- och energiteknisk utbildning, gymnasial nivå A samhällsvetenskaplig el. humanistisk utbildning, gymnasial B byggutbildning, gymnasial nivå F fordonsutbildning, gymnasial nivå H handel- och administrationsutbildning, gymnasial nivå A+55Q gymnasieingenjörsutbildning Z folkskoleutbildning och motsvarande utbildning X övrig utbildning inom teknik och tillverkning, gymnasial nivå Z naturbruksutbildning, gymnasial nivå T transportutbildning, gymnasial nivå X övrig utbildning inom teknik och tillverkning, eftergymnasial nivå Z gymnasial utbildning, ospecificerad E ekonomisk utbildning, gymnasial nivå E ekonomutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) P minst 30 hp i samhällsvetenskap, juridik, handel, admin., ej examen N naturvetenskaplig utbildning, gymnasial nivå R restaurang- och livsmedelsutbildning, gymnasial nivå PH kortare än 2 år, motsv hp inom teknikområdet/ej examen X övrig utb. i samhällsvetenskap, juridik, handel, admin., eftergymnasial HP lärarutbildning grsk senare år och gymn., allmänna + praktiskt-estet OX vård- och omsorgsutb.; övrig gymn. utb. i hälso- och sjukvård B barn- och fritidsutbildning, gymnasial nivå X övrig utbildning inom tjänsteområdet, eftergymnasial nivå R vvs- och fastighetsutbildning, gymnasial nivå J högskoleingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik I högsk.ing.utb; maskinteknik, fordons- farkostteknik, industriell ekon PL minst 2 år, motsv minst 120 hp inom teknikområdet/ej examen X övrig utbildning inom tjänsteområdet, gymnasial nivå H läkarutbildning (exkl. disputerade som saknar läkarexamen) E estetisk utbildning, gymnasial nivå Z okänd utbildning P minst 30 hp inom pedagogik och lärarutbildning, ej examen D datautbildning, eftergymnasial nivå P minst 30 hp inom humaniora och konst, ej examen E civilingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik G lärarutbildning för grundskolans tidigare år D civilingenjörsutbildning; maskinteknik, fordons- och farkostteknik P polisutbildning Z eftergymnasial utbildning, ospecificerad H högskoleingenjörsutb.; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri X övrig utb. inom lant- och skogsbruk, djursjukvård, eftergymnasial Z yrkesinriktad utb. inom naturvetenskap, matematik, data, gymnasial nivå F fritidsledarutbildning, eftergymnasial nivå 322

17 44P minst 30 hp inom naturvetenskap, matematik, data, ej examen X övrig utb. inom hälso- och sjukvård, social omsorg, eftergymnasial N sjuksköterskeutbildning, grundutbildning T transportutbildning, eftergymnasial nivå T teologisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) X övrig utbildning inom pedagogik / lärarutbildning, eftergymnasial F fritidspedagogutbildning S specialistsjuksköterskeutbildning S samhällsvetar- och förvaltningsutb. högskoleutbildning (minst 3 år) J juristutbildning V yrkeslärarutbildning K konstnärlig utbildning, eftergymnasial nivå C civilingenjörsutbildning; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri P socionomutbildning P minst 30 hp inom hälso- och sjukvård, social omsorg, ej examen M journalistik och medievetenskaplig utbildning, eftergymnasial nivå Q övrig naturvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) B civilingenjörsutbildning; industriell ekonomi B förskollärarutbildning F personal- och beteendevetarutbildning, högskoleutb. (minst 3 år) H humanistisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) S skogsvetenskaplig utbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) V tandläkarutbildning X utbildning inom humaniora och konst, gymnasial nivå 97 75O social omsorgsutbildning, eftergymnasial nivå 96 55G civilingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 91 45B biologutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 89 75L sjukgymnast-/fysioterapeututbildning 89 84P minst 30 hp inom tjänsteområdet, ej examen 86 25M utbildning inom medieproduktion, eftergymnasial nivå 83 25X övrig utbildning inom humaniora och konst, eftergymnasial nivå 74 45M matematiker-, statistiker-, datavetenskaplig högskoleutb. (minst 3 år) 69 65J agronom- och hortonomutbildning 66 55F civilingenjörsutbildning; kemi- och bioteknik, material- och geoteknik 65 55L högskoleingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 64 35P psykologutbildning 59 55K högskoleingenjörsutb.; kemi- och bioteknik, material- och geoteknik 53 45X övrig utbildning inom naturvetenskap, matematik, data, eftergymnasial 50 64P minst 30 hp inom lant- och skogsbruk, djursjukvård, ej examen 47 13Z pedagogisk utbildning, gymnasial nivå 45 15S speciallärar- och specialpedagogutbildning 45 35B biblioteks- och informationsvetensk. högskoleutbildning (minst 3 år) 41 75B arbetsterapeututbildning 32 65V veterinärutbildning 31 75D biomedicinsk analytikerutbildning 28 55A arkitektutbildning 26 45K kemistutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 23 45G geovetenskaplig utbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 20 75A apotekarutbildning 20 45F fysikerutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 19 75T tandhygienistutbildning 5 73T tandsköterskeutbildning 3 Tandsköterskeutbildning 3 Receptarieutbildning 3

18 U2 In- och utpendlare Förvärvsarbetande år som pendlar över länsgräns, efter utbildningsgrupp. Jönköpings län 2014 Utbildningsgrupp Inpendlare Utbildningsgrupp Utpendlare 00S samtliga utbildningsgrupper S samtliga utbildningsgrupper Z grundskoleutbildning och motsvarande utbildning Z grundskoleutbildning och motsvarande utbildning A samhällsvetenskaplig el. humanistisk utbildning, gymnasial A samhällsvetenskaplig el. humanistisk utbildning, gymnasial I industriutbildning, gymnasial nivå H handel- och administrationsutbildning, gymnasial nivå H handel- och administrationsutbildning, gymnasial nivå I industriutbildning, gymnasial nivå E data-, el- och energiteknisk utbildning, gymnasial nivå E data-, el- och energiteknisk utbildning, gymnasial nivå A+55Q gymnasieingenjörsutbildning A+55Q gymnasieingenjörsutbildning P minst 30 hp i samhällsvetenskap, juridik, handel, admin., ej exam P minst 30 hp i samhällsvetenskap, juridik, handel, admin., ej exame OX vård- och omsorgsutb.; övrig gymn. utb. i hälso- och sjukvård F fordonsutbildning, gymnasial nivå F fordonsutbildning, gymnasial nivå OX vård- och omsorgsutb.; övrig gymn. utb. i hälso- och sjukvård E ekonomutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) E ekonomutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) Z naturbruksutbildning, gymnasial nivå Z naturbruksutbildning, gymnasial nivå B byggutbildning, gymnasial nivå B byggutbildning, gymnasial nivå E ekonomisk utbildning, gymnasial nivå E ekonomisk utbildning, gymnasial nivå N naturvetenskaplig utbildning, gymnasial nivå X övrig utb. i samhällsvetenskap, juridik, handel, admin., eftergymn X övrig utb. i samhällsvetenskap, juridik, handel, admin., eftergymn N naturvetenskaplig utbildning, gymnasial nivå HP lärarutbildning grsk senare år och gymn., allmänna + praktiskt-e X övrig utbildning inom teknik och tillverkning, eftergymnasial nivå R restaurang- och livsmedelsutbildning, gymnasial nivå R restaurang- och livsmedelsutbildning, gymnasial nivå T transportutbildning, gymnasial nivå T transportutbildning, gymnasial nivå X övrig utbildning inom teknik och tillverkning, gymnasial nivå Z folkskoleutbildning och motsvarande utbildning B barn- och fritidsutbildning, gymnasial nivå X övrig utbildning inom teknik och tillverkning, gymnasial nivå X övrig utbildning inom teknik och tillverkning, eftergymnasial nivå X övrig utbildning inom tjänsteområdet, gymnasial nivå P minst 30 hp inom humaniora och konst, ej examen X övrig utbildning inom tjänsteområdet, eftergymnasial nivå Z gymnasial utbildning, ospecificerad PH kortare än 2 år, motsv hp inom teknikområdet/ej exame PH kortare än 2 år, motsv hp inom teknikområdet/ej exame B barn- och fritidsutbildning, gymnasial nivå X övrig utbildning inom tjänsteområdet, gymnasial nivå HP lärarutbildning grsk senare år och gymn., allmänna + praktiskt-e X övrig utb. inom hälso- och sjukvård, social omsorg, eftergymnasia X övrig utb. inom hälso- och sjukvård, social omsorg, eftergymnasia Z folkskoleutbildning och motsvarande utbildning N sjuksköterskeutbildning, grundutbildning P minst 30 hp inom hälso- och sjukvård, social omsorg, ej examen E estetisk utbildning, gymnasial nivå G lärarutbildning för grundskolans tidigare år Z gymnasial utbildning, ospecificerad P minst 30 hp inom pedagogik och lärarutbildning, ej examen S specialistsjuksköterskeutbildning 105

19 85X övrig utbildning inom tjänsteområdet, eftergymnasial nivå P minst 30 hp inom humaniora och konst, ej examen E estetisk utbildning, gymnasial nivå P minst 30 hp inom pedagogik och lärarutbildning, ej examen 91 35J juristutbildning 96 74P minst 30 hp inom hälso- och sjukvård, social omsorg, ej examen 82 55D civilingenjörsutbildning; maskinteknik, fordons- och farkostteknik 90 55I högsk.ing.utb; maskinteknik, fordons- farkostteknik, industriell eko 79 75N sjuksköterskeutbildning, grundutbildning 82 54PL minst 2 år, motsv minst 120 hp inom teknikområdet/ej examen 77 44P minst 30 hp inom naturvetenskap, matematik, data, ej examen 81 15G lärarutbildning för grundskolans tidigare år 70 55I högsk.ing.utb; maskinteknik, fordons- farkostteknik, industriell ek 81 45D datautbildning, eftergymnasial nivå 66 75H läkarutbildning (exkl. disputerade som saknar läkarexamen) 81 75H läkarutbildning (exkl. disputerade som saknar läkarexamen) 66 75P socionomutbildning 77 55J högskoleingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik 63 75S specialistsjuksköterskeutbildning 76 75P socionomutbildning 61 35F personal- och beteendevetarutbildning, högskoleutb. (minst 3 år) 75 23X utbildning inom humaniora och konst, gymnasial nivå 60 55J högskoleingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik 73 53R vvs- och fastighetsutbildning, gymnasial nivå 58 15B förskollärarutbildning 67 85T transportutbildning, eftergymnasial nivå 57 35S samhällsvetar- och förvaltningsutb. högskoleutbildning (minst 3 å 64 99Z okänd utbildning 55 54PL minst 2 år, motsv minst 120 hp inom teknikområdet/ej examen 63 55H högskoleingenjörsutb.; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäte 54 45D datautbildning, eftergymnasial nivå 62 35S samhällsvetar- och förvaltningsutb. högskoleutbildning (minst 3 å 50 65X övrig utb. inom lant- och skogsbruk, djursjukvård, eftergymnasial 62 44P minst 30 hp inom naturvetenskap, matematik, data, ej examen 50 23X utbildning inom humaniora och konst, gymnasial nivå 61 75B arbetsterapeututbildning 49 25K konstnärlig utbildning, eftergymnasial nivå 61 35J juristutbildning 46 45B biologutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 58 15B förskollärarutbildning 45 75O social omsorgsutbildning, eftergymnasial nivå 53 25K konstnärlig utbildning, eftergymnasial nivå 44 55E civilingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik 51 55D civilingenjörsutbildning; maskinteknik, fordons- och farkostteknik 43 15X övrig utbildning inom pedagogik / lärarutbildning, eftergymnasial 45 15X övrig utbildning inom pedagogik / lärarutbildning, eftergymnasial 42 25H humanistisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) 44 65X övrig utb. inom lant- och skogsbruk, djursjukvård, eftergymnasial 41 55H högskoleingenjörsutb.; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmät 44 35M journalistik och medievetenskaplig utbildning, eftergymnasial niv 40 99Z okänd utbildning 44 25T teologisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) 38 43Z yrkesinriktad utb. inom naturvetenskap, matematik, data, gymna 43 55E civilingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik 34 75F fritidsledarutbildning, eftergymnasial nivå 43 95Z eftergymnasial utbildning, ospecificerad 33 35M journalistik och medievetenskaplig utbildning, eftergymnasial ni 39 25H humanistisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) 32 53R vvs- och fastighetsutbildning, gymnasial nivå 36 85P polisutbildning 32 85T transportutbildning, eftergymnasial nivå 35 35F personal- och beteendevetarutbildning, högskoleutb. (minst 3 år) 31 15V yrkeslärarutbildning 34 75F fritidsledarutbildning, eftergymnasial nivå 31 25T teologisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) 34 75O social omsorgsutbildning, eftergymnasial nivå 30 55B civilingenjörsutbildning; industriell ekonomi 32 15V yrkeslärarutbildning 29 95Z eftergymnasial utbildning, ospecificerad 32 43Z yrkesinriktad utb. inom naturvetenskap, matematik, data, gymnas 29

20 35P psykologutbildning 30 84P minst 30 hp inom tjänsteområdet, ej examen 29 25M utbildning inom medieproduktion, eftergymnasial nivå 29 65S skogsvetenskaplig utbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 24 65J agronom- och hortonomutbildning 29 45B biologutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 23 75L sjukgymnast-/fysioterapeututbildning 29 55C civilingenjörsutbildning; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmät 22 85P polisutbildning 28 15S speciallärar- och specialpedagogutbildning 21 65V veterinärutbildning 27 55B civilingenjörsutbildning; industriell ekonomi 21 55C civilingenjörsutbildning; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmä 26 55F civilingenjörsutbildning; kemi- och bioteknik, material- och geotek 19 65S skogsvetenskaplig utbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 25 45M matematiker-, statistiker-, datavetenskaplig högskoleutb. (minst 18 75V tandläkarutbildning 23 73T tandsköterskeutbildning 18 64P minst 30 hp inom lant- och skogsbruk, djursjukvård, ej examen 21 55K högskoleingenjörsutb.; kemi- och bioteknik, material- och geotekn 17 73T tandsköterskeutbildning 21 64P minst 30 hp inom lant- och skogsbruk, djursjukvård, ej examen 17 75B arbetsterapeututbildning 21 15F fritidspedagogutbildning 16 15F fritidspedagogutbildning 19 75L sjukgymnast-/fysioterapeututbildning 15 55F civilingenjörsutbildning; kemi- och bioteknik, material- och geote 19 45Q övrig naturvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 14 84P minst 30 hp inom tjänsteområdet, ej examen 19 75D biomedicinsk analytikerutbildning 13 15S speciallärar- och specialpedagogutbildning 18 25M utbildning inom medieproduktion, eftergymnasial nivå 12 45Q övrig naturvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 16 35B biblioteks- och informationsvetensk. högskoleutbildning (minst D biomedicinsk analytikerutbildning 16 55G civilingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 12 55G civilingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 14 75V tandläkarutbildning 12 35B biblioteks- och informationsvetensk. högskoleutbildning (minst M barnmorskeutbildning 11 55L högskoleingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 12 75T tandhygienistutbildning 11 45G geovetenskaplig utbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 10 75J receptarieutbildning 10 55K högskoleingenjörsutb.; kemi- och bioteknik, material- och geotek 10 35P psykologutbildning 9 25X övrig utbildning inom humaniora och konst, eftergymnasial nivå 9 65V veterinärutbildning 9 45M matematiker-, statistiker-, datavetenskaplig högskoleutb. (minst 9 45G geovetenskaplig utbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 8 55A arkitektutbildning 9 55L högskoleingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 8 75A apotekarutbildning 9 65J agronom- och hortonomutbildning 8 75M barnmorskeutbildning 7 45K kemistutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 6 75J receptarieutbildning 5 25X övrig utbildning inom humaniora och konst, eftergymnasial nivå 5 45K kemistutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 4 45F fysikerutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 5 45X övrig utbildning inom naturvetenskap, matematik, data, eftergym 4 75A apotekarutbildning 5 13Z pedagogisk utbildning, gymnasial nivå.. 13Z pedagogisk utbildning, gymnasial nivå 3 45F fysikerutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år).. 45X övrig utbildning inom naturvetenskap, matematik, data, eftergym 3 75T tandhygienistutbildning.. 55A arkitektutbildning..

21 Färgmarkering Över 100 berörda: Utbildningsnivå Högst grundskola Gymnasieutbildade Kort e-gymn utb. < 3 år Akademisk utb > 3 år

22 U2 In- och utpendlare Förvärvsarbetande år som pendlar över länsgräns, efter utbildningsgrupp. Jönköpings län 2014 Utbildningsgrupp Inpendlare Utpendlare Nettopendling 00S samtliga utbildningsgrupper Z grundskoleutbildning och motsvarande utbildning I industriutbildning, gymnasial nivå HP lärarutbildning grsk senare år och gymn., allmänna + praktiskt-estet OX vård- och omsorgsutb.; övrig gymn. utb. i hälso- och sjukvård J juristutbildning Z naturbruksutbildning, gymnasial nivå P minst 30 hp inom humaniora och konst, ej examen D civilingenjörsutbildning; maskinteknik, fordons- och farkostteknik B byggutbildning, gymnasial nivå F personal- och beteendevetarutbildning, högskoleutb. (minst 3 år) G lärarutbildning för grundskolans tidigare år P minst 30 hp inom hälso- och sjukvård, social omsorg, ej examen E ekonomutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) N naturvetenskaplig utbildning, gymnasial nivå B biologutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) P minst 30 hp i samhällsvetenskap, juridik, handel, admin., ej examen A+55Q gymnasieingenjörsutbildning E ekonomisk utbildning, gymnasial nivå P minst 30 hp inom naturvetenskap, matematik, data, ej examen X övrig utbildning inom teknik och tillverkning, gymnasial nivå R restaurang- och livsmedelsutbildning, gymnasial nivå T transportutbildning, gymnasial nivå Z gymnasial utbildning, ospecificerad E data-, el- och energiteknisk utbildning, gymnasial nivå O social omsorgsutbildning, eftergymnasial nivå B förskollärarutbildning P psykologutbildning J agronom- och hortonomutbildning X övrig utb. inom lant- och skogsbruk, djursjukvård, eftergymnasial X övrig utb. i samhällsvetenskap, juridik, handel, admin., eftergymnasial F fordonsutbildning, gymnasial nivå B barn- och fritidsutbildning, gymnasial nivå P minst 30 hp inom pedagogik och lärarutbildning, ej examen V veterinärutbildning K konstnärlig utbildning, eftergymnasial nivå M utbildning inom medieproduktion, eftergymnasial nivå E civilingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik P socionomutbildning H läkarutbildning (exkl. disputerade som saknar läkarexamen) S samhällsvetar- och förvaltningsutb. högskoleutbildning (minst 3 år) Z yrkesinriktad utb. inom naturvetenskap, matematik, data, gymnasial nivå L sjukgymnast-/fysioterapeututbildning H humanistisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) F fritidsledarutbildning, eftergymnasial nivå B civilingenjörsutbildning; industriell ekonomi V tandläkarutbildning J högskoleingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik A arkitektutbildning X övrig utb. inom hälso- och sjukvård, social omsorg, eftergymnasial V yrkeslärarutbildning X övrig utbildning inom humaniora och konst, eftergymnasial nivå C civilingenjörsutbildning; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri L högskoleingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning P minst 30 hp inom lant- och skogsbruk, djursjukvård, ej examen A apotekarutbildning F fritidspedagogutbildning X övrig utbildning inom pedagogik / lärarutbildning, eftergymnasial T tandsköterskeutbildning D biomedicinsk analytikerutbildning G geovetenskaplig utbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) Q övrig naturvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) G civilingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning I högsk.ing.utb; maskinteknik, fordons- farkostteknik, industriell ekon X utbildning inom humaniora och konst, gymnasial nivå

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Regionala matchningsindikatorer Jönköpings län, juni 2015 Bearbetad statistik från SCB på efterfrågan (E), utbud (U), matchning (M) och regionala förutsättningar

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer en översikt

Regionala matchningsindikatorer en översikt Regionala matchningsindikatorer en översikt Indikator/tabell Vad indikatorn/tabellen visar Utb.grupp Kön Län Kommun Exempel på fråga som belyses E1 Lediga jobb Antal lediga jobb enligt arbetsgivarna. Totalt,

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer - Östergötland

Regionala matchningsindikatorer - Östergötland Regionala matchningsindikatorer - Östergötland Analyser av regional matchning på arbetsmarknaden två olika utgångspunkter 1. Analys av grupper inom enskilda branscher eller med särskilda utbildningsbakgrunder.

Läs mer

Matchning för tillväxt. Reglabs matchningsindikatorer 2014

Matchning för tillväxt. Reglabs matchningsindikatorer 2014 Matchning för tillväxt Reglabs matchningsindikatorer 214 Matchning för tillväxt Bakgrund Många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens. Många människor har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Läs mer

Kompetensbehov inom teknik och tillverkning

Kompetensbehov inom teknik och tillverkning Kompetensbehov inom teknik och tillverkning Vad säger de regionala matchningsindikatorerna om gymnasieingenjörer och datautbildade? REGLAB: REGIONALA MATCHNINGSINDIKATORER WORKSHOP 5 MAJ 2017 Jan Persson

Läs mer

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Seminarium: Regionala matchningsindikatorer Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Syfte och upplägg Syfte Att förbättra användningen av de regionala matchningsindikatorerna genom att gå igenom, studera

Läs mer

Matchning för tillväxt. Reglabs matchningsindikatorer 2014

Matchning för tillväxt. Reglabs matchningsindikatorer 2014 Matchning för tillväxt Reglabs matchningsindikatorer 214 Matchning för tillväxt Bakgrund Många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens. Många människor har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Läs mer

Matchning för tillväxt. Reglabs matchningsindikatorer 2014

Matchning för tillväxt. Reglabs matchningsindikatorer 2014 Matchning för tillväxt Reglabs matchningsindikatorer 2014 Matchning för tillväxt Bakgrund Många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens. Många människor har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Läs mer

Kompetensplattformen. Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser till Anette Jonsson Simon Bölling

Kompetensplattformen. Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser till Anette Jonsson Simon Bölling Kompetensplattformen Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser till 2025 Anette Jonsson Simon Bölling Kompetensplattformsuppdraget Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet

Läs mer

VKL 21 oktober Kompetensplattformen. Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser till 2025

VKL 21 oktober Kompetensplattformen. Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser till 2025 VKL 21 oktober 2016 Kompetensplattformen Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser till 2025 Länsstyrelsen Anette Jonsson Simon Bölling Kompetensplattformsuppdraget Ökad kunskap och översikt inom

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Anders Axelsson Region Skåne REGLAB Stockholm 19 maj 2014 Upplägg: Arbetsmarknadsutvecklingen i Skåne i ett jämförande perspektiv vad säger matchningsindikatorerna?

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 22 Utbildningsprognoser Anders Axelsson, anders.axelsson@skane.se Christian Lindell, christian.lindell@skane.se Utbildningsprognos 21-22 Prognosen

Läs mer

INGEN LÄTT MATCH! Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025

INGEN LÄTT MATCH! Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025 INGEN LÄTT MATCH! Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025 Dagens presentation Bakgrund Vad påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden? Arbetsmarknadsläget Utsikter för olika utbildningsgrupper Fokus

Läs mer

Vilka utbildningar ger jobb?

Vilka utbildningar ger jobb? ARBETSKRAFTSBAROMETERN 15 Vilka utbildningar ger jobb? Siffror & STATISTIK + löner 1 INNEHÅLL Utbildning inte samma sak som yrke... 6 Hur vanliga är utbildningarna... 7 Arbetsmarknadsläget för olika utbildningar

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Boråsregionen med sikte på 2020

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Boråsregionen med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Boråsregionen med sikte på 2020 Bakgrund Uppdrag till samtliga regioner att bilda kompetensplattformar: Öka matchningen mellan utbildningssystemen och arbetsmarknadens

Läs mer

Underlag till Myndigheten för yrkeshögskolan 2016 och berörda aktörer

Underlag till Myndigheten för yrkeshögskolan 2016 och berörda aktörer Underlag till Myndigheten för yrkeshögskolan 2016 och berörda aktörer 1 Innehåll Sammanfattande bild... 3 Bakgrund, metod och tolkning... 5 Utbud och efterfrågan... 6 DATA/IT... 11 Statistikunderlag till

Läs mer

ARBETSKRAFTSBAROMETERN

ARBETSKRAFTSBAROMETERN ARBETSKRAFTSBAROMETERN 16 Vilka utbildningar ger jobb? Siffror & STATISTIK + löner 1 INNEHÅLL Utbildning inte samma sak som yrke... 6 Hur vanliga är utbildningarna... 7 Arbetsmarknadsläget för olika utbildningar

Läs mer

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län 2015-04-28 Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag Underlag Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län Detta material har tagits fram av Helena Antman Molin, studentmedarbetare på Regionförbundet

Läs mer

Framtida utbildning och arbetsmarknad

Framtida utbildning och arbetsmarknad 2012-01-27 FOKUS: STATISTIK Framtida utbildning och arbetsmarknad År 2030 beräknas 170 utbildade saknas inom vården Fram till 2030 kommer både tillgång och efterfrågan av efter arbetskraft öka kraftigt.

Läs mer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland 2012-05-09 Keili Saluveer Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Syfte: att bidra till ökad matchning

Läs mer

Arbetskraftsbarometern

Arbetskraftsbarometern Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (16) Arbetskraftsbarometern 2014 UF0505 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Prognoser över Östergötlands framtida arbetsmarknad. Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen Fredrik Sunnergren, Region Östergötland

Prognoser över Östergötlands framtida arbetsmarknad. Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen Fredrik Sunnergren, Region Östergötland Prognoser över Östergötlands framtida arbetsmarknad Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen Fredrik Sunnergren, Region Östergötland 1 Olika prognoser om tillgång och efterfrågan på yrken och utbildad arbetskraft

Läs mer

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Sörmland 23 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Förord Möjligheten att kunna rekrytera personal med rätt kompetens är en av

Läs mer

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström Framtida arbetsmarknad Västra Götaland 26/11 2013 Joakim Boström Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Stärka förutsättningar för kompetensförsörjning Öka kunskaperna om

Läs mer

Tabell 1 Befolkningen 1998 i åldern 16-64 år fördelad efter utbildning och sysselsättningsstatus Allmän skolutbildning

Tabell 1 Befolkningen 1998 i åldern 16-64 år fördelad efter utbildning och sysselsättningsstatus Allmän skolutbildning Bilaga 1 Tabeller Tabell 1 Befolkningen 1998 i åldern 16-64 år fördelad efter utbildning och sysselsättningsstatus Förklaringar av kategorierna i tabellhuvudet finns efter tabellen. Utbildning Förvärvsarbetande

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB

Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Regionala matchningsindikatorer Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Syfte och målsättning Hur ser matchningen mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft ut i regionerna? Insatser som görs leder de

Läs mer

STOCKHOLM 2025 EN UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS

STOCKHOLM 2025 EN UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS STOCKHOLM 2025 EN UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS Utbildningsprognosen har tagits fram av Eric Hellsing, Inger Huggare, Oskar Nilsson, Anna Nyman, Katja Olofsson, Johan Tollebrant, Stefan Vikenmark,

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 12 Utsikterna på arbetsmarknaden för 72 utbildningar

Arbetskraftsbarometern 12 Utsikterna på arbetsmarknaden för 72 utbildningar INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD 212:2 Arbetskraftsbarometern 12 Utsikterna på arbetsmarknaden för 72 utbildningar INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD 212:2 Arbetskraftsbarometern 12

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Östra Mellansverige 2025

Östra Mellansverige 2025 Östra Mellansverige 225 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Förord En lyckad kompetensförsörjning bygger på att företag och offentlig sektor får tillgång till den kompetens som efterfrågas och att befolkningen

Läs mer

Arbetskraftsbarometern `13

Arbetskraftsbarometern `13 INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD RAPPORT 213:3 Arbetskraftsbarometern `13 Utsikterna på arbetsmarknaden för 71 utbildningar information om utbildning och arbetsmarknad 213:3 Arbetskraftsbarometern

Läs mer

Arbetskraftsbarometern

Arbetskraftsbarometern Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) Arbetskraftsbarometern 2015 UF0505 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Avkastning på högre utbildning bland examinerade vid Stockholms lärosäten

Avkastning på högre utbildning bland examinerade vid Stockholms lärosäten Avkastning på högre utbildning bland examinerade vid Stockholms lärosäten Zara Daghbashyan och Björn Hårsman StAF 2011:1 www.staforum.se Författare: Zara Daghbashyan och Björn Hårsman Avdelningen för samhällsekonomi

Läs mer

YRKESPROGNOS UTBILDNING EFTERFRÅGAN, PENSION OCH REKRYTERING FRAM TILL 2025 FÖR HALLANDS LÄN

YRKESPROGNOS UTBILDNING EFTERFRÅGAN, PENSION OCH REKRYTERING FRAM TILL 2025 FÖR HALLANDS LÄN YRKESPROGNOS UTBILDNING EFTERFRÅGAN, PENSION OCH REKRYTERING FRAM TILL 2025 FÖR HALLANDS LÄN Innehållsförteckning Inledning & bakgrund sid 3 Sammanfattning sid 4 Metod för prognosberäkningar sid 5 Efterfrågan

Läs mer

ARBETSKRAFTSPROGNOS TILL ÅR 2035

ARBETSKRAFTSPROGNOS TILL ÅR 2035 19 ARBETSKRAFTSPROGNOS TILL ÅR 2035 1 Utgiven av Region Värmland, 2017 Faktasammanställning: Linn Johansson, Region Värmland och Sweco Society Text: Linn Johansson, Region Värmland och Sweco Society Form:

Läs mer

YRKESPROGNOS TILLVERKNINGSINDUSTRIN EFTERFRÅGAN, PENSION OCH REKRYTERING FRAM TILL 2025 FÖR HALLANDS LÄN

YRKESPROGNOS TILLVERKNINGSINDUSTRIN EFTERFRÅGAN, PENSION OCH REKRYTERING FRAM TILL 2025 FÖR HALLANDS LÄN YRKESPROGNOS TILLVERKNINGSINDUSTRIN EFTERFRÅGAN, PENSION OCH REKRYTERING FRAM TILL 2025 FÖR HALLANDS LÄN Innehållsförteckning Inledning & bakgrund sid 3 Sammanfattning sid 4 Metod för prognosberäkningar

Läs mer

Tudelad arbetsmarknad för akademiker

Tudelad arbetsmarknad för akademiker 2015 Thomas Ljunglöf Tudelad arbetsmarknad för akademiker Tudelad arbetsmarknad för akademiker Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften men ange källa Thomas Ljunglöf och Saco www.saco.se www.saco.se/arbetsmarknadsdata

Läs mer

SKÅNE Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos

SKÅNE Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos SKÅNE 2025 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos XXXXX XXXXX XXXXX SKÅNE 2025 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 3 Region Skåne Utgivningsort: Malmö Foto: Freddy Billqvist

Läs mer

Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer. Olle Dahlberg. 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU

Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer. Olle Dahlberg. 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer Olle Dahlberg Utbildningen För få eller ganska många? 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU 14000 12000 Civilingenjörer Sökande 1:a hand, antagna och nybörjare (HT) samt examinerade

Läs mer

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning En regional analys för Hallands län Presentation 2017-03-10 Inledning Uppdraget har varit: Att analysera efterfrågan, pensioner och rekrytering

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 2014

Arbetskraftsbarometern 2014 ETSMARKNAD INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARB RAPPORT 214:2 Arbetskraftsbarometern 214 Utsikterna på arbetsmarknaden för 71 utbildningar INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD 214:2 Arbetskraftsbarometern

Läs mer

Lönsamma studier? Livslönerapport 2011

Lönsamma studier? Livslönerapport 2011 Lönsamma studier? Livslönerapport 2011 Thomas Ljunglöf, 2013-05-21 Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf, 111021 Livslöner Lön och livsinkomst (1963) Månads- och årslöner ger en skev bild av verkligheten

Läs mer

GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 2013

GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 2013 FAKTA I KORTHET Nr. 11 216 GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 213 Norge är Sveriges viktigaste grannland. För Sverige, som är ett av världens mest exportberoende länder, är Norge den största exportmarknaden.

Läs mer

Pendlingsmönster in, ut och inom länet

Pendlingsmönster in, ut och inom länet 2013:2 Pendlingsmönster in, ut och inom länet Det har sedan länge varit känt att regionens arbetsmarknadsområde är betydligt större än själva länet. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som

Läs mer

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg En regional analys för Hallands län Presentation 2017-03-10 Inledning Uppdraget har varit: Att analysera efterfrågan, pensioner och rekrytering för

Läs mer

Skåne. Sysselsättning, tillväxt och kompetensförsörjning. REGLAB, Stockholm

Skåne. Sysselsättning, tillväxt och kompetensförsörjning. REGLAB, Stockholm Skåne Sysselsättning, tillväxt och kompetensförsörjning REGLAB, Stockholm Arbetet med kompetensförsörjningsuppdraget Målgrupper Regionala politiker Departement & Myndigheter Näringslivet & arbetsmarknadens

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Regionala indikatorer över kompetensförsörjning Workshop 2. Katja Olofsson och Stefan Vikenmark, Prognosinstitutet, SCB

Regionala indikatorer över kompetensförsörjning Workshop 2. Katja Olofsson och Stefan Vikenmark, Prognosinstitutet, SCB Regionala indikatorer över kompetensförsörjning Workshop 2 Katja Olofsson och Stefan Vikenmark, Prognosinstitutet, SCB Utbildning och kompetens i statistiken Konstateranden Indikatorerna kommer att skilja

Läs mer

Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer?

Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer? Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer? Workshop 3 2017-11-09 Lärprojekt om regionala matchningsindikatorer Jan Persson Analytiker på Tillväxtverket Varför studera civilingenjörsutbildning

Läs mer

Arbetsmarknaden för unga akademiker

Arbetsmarknaden för unga akademiker PM Thomas Ljunglöf och Eva Oscarsson 2012-04-03 Arbetsmarknaden för unga akademiker Denna PM redovisar fakta om unga akademikers arbetslöshet och några policypunkter. Högre arbetslöshet bland yngre akademiker

Läs mer

Ingenjörernas arbetsmarknad

Ingenjörernas arbetsmarknad Ingenjörernas arbetsmarknad Olle Dahlberg Uppgifterna omfattar inte: medlemmar med aktivitets- eller anställningsstöd nyexaminerade (i någon större omfattning) 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% Andel medlemmar

Läs mer

Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser med sikte på Region Skåne Västra Götalandsregionen

Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser med sikte på Region Skåne Västra Götalandsregionen Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser med sikte på 2020 Region Skåne Västra Götalandsregionen Regionalisering av trender och prognoser Samarbetsprojekt mellan SCB,VGR, Region Skåne, Länsstyrelsen

Läs mer

BNP-tillväxt i USA 7,5 5,0 2,5 0,0 -2,5. Källa: EcoWin

BNP-tillväxt i USA 7,5 5,0 2,5 0,0 -2,5. Källa: EcoWin 7,5 BNP-tillväxt i USA 5, 2,5, -2,5 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 26 1991 1993 1995 1997 1999 21 23 25 Källa: EcoWin Procent 14 12 1 8 6 4 2-2 -4 Sparkvot i USA februari 1959 - mars 26 1959 1963 1967

Läs mer

FAKTABLAD GOTLAND Statistik gällande utbildning, kompetensförsörjning och arbetsmarknad

FAKTABLAD GOTLAND Statistik gällande utbildning, kompetensförsörjning och arbetsmarknad 2016-08-10 1 Kontakt: therese.kullaker@gotland.se FAKTABLAD GOTLAND Statistik gällande utbildning, kompetensförsörjning och arbetsmarknad Gotlands Byggmästareförening 2 Befolkning Åldersfördelning i befolkningen

Läs mer

Förord. Statistiska centralbyrån i april 2000. Svante Öberg. Anna-Karin Olsson

Förord. Statistiska centralbyrån i april 2000. Svante Öberg. Anna-Karin Olsson 3 Förord Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) är ett system för klassificering av utbildning. SUN skapades i slutet av 60-talet och används sedan dess allmänt av företag och organisationer samt av SCB vid

Läs mer

Förord. Statistiska centralbyrån i april 2000. Svante Öberg. Anna-Karin Olsson

Förord. Statistiska centralbyrån i april 2000. Svante Öberg. Anna-Karin Olsson 3 Förord Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) är ett system för klassificering av utbildning. SUN skapades i slutet av 60-talet och används sedan dess allmänt av företag och organisationer samt av SCB vid

Läs mer

Regional behovsanalys av YH-kompetenser 2017

Regional behovsanalys av YH-kompetenser 2017 Regional utveckling Ola Olsson Regional behovsanalys av YH-kompetenser 2017 Telefon: E-post: Hemsida: Fax: Organisationsuppgifter Bankgiro: Orgnr: Disposition: Omvärldsanalys (Utveckling, trender, demografi,

Läs mer

Tidsseriebrott i Utbildningsregistret

Tidsseriebrott i Utbildningsregistret Tidsseriebrott i Arbetsmarknads- och utbildningsstatistik Cecilia Wass Rev version (datering av årgångar) STATISTISKA CENTRALBYRÅN SAMMANFATTNING Byte av utbildningsnomenklatur har störst inverkan på en

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Utbildning Arbete Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Matte! För språk var jag värdelös i och gympa också. Maggan, 59 år Ett av de roligaste ämnena i skolan var kemi, mycket tack vare en underhållande

Läs mer

Löner inom landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön 2015 samt procentuell förändring sedan 2014

Löner inom landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön 2015 samt procentuell förändring sedan 2014 AM 51 SM 1601 Löner inom landstingskommunal sektor 2015 Salaries in county councils 2015 I korta drag Medellönen var 34 820 kronor i landstingen år 2015 Den 1 november 2015 uppgick medellönen inom den

Läs mer

Ingenjörernas arbetsmarknad

Ingenjörernas arbetsmarknad 2013-11-22 Olle Dahlberg Ingenjörernas arbetsmarknad Hösten 2013 med blickar framåt och bakåt Mer om ingenjörer finns alltid att läsa på Ingenjörsbloggen (ingenjorsbloggen.se) Box 1419, 111 84 Stockholm,

Läs mer

Temarapport 2010:4. Tema: Arbetsmarknad. Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Utbildning och forskning

Temarapport 2010:4. Tema: Arbetsmarknad. Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Utbildning och forskning Temarapport 2010:4 Tema: Arbetsmarknad Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden Utbildning och forskning Temarapport 2010:4 Tema: Arbetsmarknad Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden

Läs mer

PM: Basscenario för Gotland, framskrivning av befolkning och arbetsmarknad , tillgång och efterfrågan på arbetskraft per utbildningsgrupp

PM: Basscenario för Gotland, framskrivning av befolkning och arbetsmarknad , tillgång och efterfrågan på arbetskraft per utbildningsgrupp Erik Rosenqvist 1 (22) 2012-04-23 PM: Basscenario för Gotland, framskrivning av befolkning och arbetsmarknad 2010-2020, tillgång och efterfrågan på arbetskraft per utbildningsgrupp I denna PM redovisas

Läs mer

Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal

Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Vad påverkar matchningseffektiviteten? Om prognoserna Antagandena i långtidsutredningen (LU 2015) om produktion och sysselsättning

Läs mer

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Anders Axelsson, Region Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom

Läs mer

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Rapportens syfte Beskriva hur individer med en viss utbildning är spridda på arbetsmarknaden

Läs mer

Lund NorthEast i siffror

Lund NorthEast i siffror NorthEast i siffror Området Det kunskapstäta området som sträcker sig från C i sydväst till de kommande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordost går under benämningen NorthEast i vilket kunskapsstråket,

Läs mer

Utsikterna på arbetsmarknaden

Utsikterna på arbetsmarknaden Utsikterna på arbetsmarknaden Utsikterna på arbetsmarknaden en på eftergymnasialt utbildade beräknas öka kraftigt fram till år 23. Även efterfrågan ökar, men inte i samma utsträckning som tillgången. på

Läs mer

Löner inom landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön 2014 samt procentuell förändring sedan 2013

Löner inom landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön 2014 samt procentuell förändring sedan 2013 AM 51 SM 1501 Löner inom landstingskommunal sektor 2014 Salaries in county councils 2014 I korta drag Medellönen inom landstingen var 33 910 kronor år 2014 Den 1 november 2014 uppgick medellönen inom den

Läs mer

ARBETSKRAFTENS UTBILDNING ÅR 2000 OCH 2020

ARBETSKRAFTENS UTBILDNING ÅR 2000 OCH 2020 57 ÅR 2000 OCH Arbetskraftens utbildningsnivå har stigit under en följd av år. År 2000 utgjorde andelen i arbetskraften med folk- och grundskoleutbildning 19 procent, med gymnasial utbildning 51 procent

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 UF 46 SM 1201 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Sverige tillsammans. Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland

Sverige tillsammans. Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland Sverige tillsammans Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland Arbetsmarknadsläget 2015-2017 Stark jobbtillväxt framförallt i storstadsregionerna Många jobb tillkommer inom den privata tjänstesektorn,

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2016

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2016 UF 46 SM 1601 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2016 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Tabellbilaga 1b Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Unga som inte fullföljer gymnasiet Behöriga/Obehöriga till gymnasiet Läsåret 2014/15 Läsår 2013/2014 Läsår 2012/2013 Totalt

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013 UF 46 SM 1301 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Genomsnittlig månadslön 2015 samt procentuell förändring sedan 2014

Genomsnittlig månadslön 2015 samt procentuell förändring sedan 2014 AM 50 SM 1601 Löner inom statlig sektor 2015 Wages/salaries in the central government sector 2015 I korta drag Löneökningen i staten uppmätttes till 2,3 procent Den genomsnittliga månadslönen uppgick i

Läs mer

Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden Visionen: Vi gör Sverige rikare genom att få människor och FÖRETAG att växa! Niklas Pettersson Branschstrateg Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden Prognos

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Vad påverkar matchningseffektiviteten? Om prognoserna Antagandena i långtidsutredningen (LU 2015) om produktion och sysselsättning

Läs mer

Utflöde och rekryteringsbehov en jämförelse

Utflöde och rekryteringsbehov en jämförelse Utflöde och rekryteringsbehov en jämförelse Modell för jämförelsen Utflödet från utbildningsväsendet till arbetsmarknaden och arbetsmarknadens rekryteringsbehov beräknas var för sig och för varje enskilt

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2015

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2015 UF 46 SM 1501 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2015 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Sveriges utrikesfödda akademiker. Juni 2015. Josefin Edström

Sveriges utrikesfödda akademiker. Juni 2015. Josefin Edström Sveriges utrikesfödda akademiker Juni 2015 Josefin Edström Sveriges utrikesfödda akademiker Josefin Edström Josefin Edström och Saco 2015 ISBN: 978-91-88019-07-3 www.saco.se Förord Saco har under många

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017 Lena Hertzberg, Af-chef Karlstad Torbjörn Johansson, Af-chef Norra Värmland Åsa Rosendal, Af-chef Västra Värmland Ann Mannerstedt,

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN STOCKHOLMS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Stockholms län År 2009 startades Yrkeshögskolan och

Läs mer

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar 2015:4 Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2010

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2010 UF 46 SM 1001 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2010 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland med sikte på 2020

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland med sikte på 2020 Rapport 2011:4 Tillväxt och utveckling KOMPETENSPLATTFORM VÄSTRA GÖTALAND Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland med sikte på 2020 BILAGERAPPORT 2 Denna rapport är en bilaga till huvudrapporten

Läs mer

Utbildning i Gävleborg 2015

Utbildning i Gävleborg 2015 Utbildning i Gävleborg 2015 Statistik över ett antal utbildningar giongavleborg.se Januari 2016 Innehållsförteckning SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 1 INLEDNING 3 GYMNASIESKOLA 4 ELEVER PÅ GYMNASIET LÄSÅRET 2014/2015

Läs mer

2011 Thomas Ljunglöf. Lönsamma studier?

2011 Thomas Ljunglöf. Lönsamma studier? 2011 Thomas Ljunglöf Lönsamma studier? - Livslönerapport 2011 Lönsamma studier? Livslönerapport 2011 Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften, men ange källa Thomas Ljunglöf och Saco 2011 Grafisk form

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar

Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar Analyser av utbildningar och studeranden med fokus på: Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar yhmyndigheten.se 1 (10) Datum: 2011-08-21 Diarienr: YH 2011/759 Analyser av utbildningar

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Naturvetenskapsprogrammet

Vad ungdomar gör efter Naturvetenskapsprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf9/Gy2000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014 2015 Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Teknikprogrammet

Vad ungdomar gör efter Teknikprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf9/Gy2000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT JANUARI MARS 2016 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV En rapport över områdena befolkning, arbetsmarknad, kompetens, näringsliv och konjunktur i länet just

Läs mer

Nytillskott och rekryteringsbehov

Nytillskott och rekryteringsbehov Nytillskott och rekryteringsbehov Resultat på övergripande nivå Under de goda tillväxtåren i slutet av 199-talet och början av 2-talet ökade tillskottet av arbetskraft och alltfler rekryterades. Det innebar

Läs mer