Regionala matchningsindikatorer en översikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionala matchningsindikatorer en översikt"

Transkript

1 Regionala matchningsindikatorer en översikt Indikator/tabell Vad indikatorn/tabellen visar Utb.grupp Kön Län Kommun Exempel på fråga som belyses E1 Lediga jobb Antal lediga jobb enligt arbetsgivarna. Totalt, samt i offentlig/privat sektor. Speglar den aggregerade efterfrågan på arbetskraft. x Efterfrågan på arbetskraft har den förändrats på olika sätt i offentlig och privat sektor? E2 Jobbinflöden Nya förvärvsarbetande + jobbytare från ett år till ett annat. Speglar omsättningen på arbetskraft med olika utbildningar. x x x Jurister sägs byta jobb ofta stämmer det, och hur är det i vår region? E3 Matchad förvärvsgrad Andelen som arbetar i yrken som matchar utbildningen, per utbildningsgrupp. Syftar till att spegla efterfrågan på arbetskraft med olika utbildningar. x x x Hur många receptarieutbildade arbetar inom matchade yrken? U1 Befolkningens utbildning/ arbetsmarknadsställning Arbetsmarknadsställning: Förvärvsarbetande (anställda och egenföretagare), inskrivna arbetslösa på AF, och personer som inte är i arbetskraften. x x x Vad har de arbetslösa för utbildningar? U2 In- och utpendlare In- och utpendlare över regiongräns. x x x I vilka utbildningsgrupper har vi störst rörlighet över region gränserna? U3 Utbildningsflöden Åldersinträden (19 20 år) och åldersutträden (64 65 år), inflyttare och utflyttare, samt examinerade och vidareutbildade inom regionen, från ett år till ett annat. x x x Hur ser in- och utflödena bland grundskol lärare ut i Örebro jämfört med Jönköping? U4 Förväntade åldersavgångar Förvärvsarbetande i åldern år. x x x Ungefär hur många tandsköterskor kommer att gå i pension de kommande åren? U5A Antagna till YH-studier Antal antagna till yrkeshögskolan efter startår. x x x Ungefär hur många tandsköterskor håller på att utbildas i regionen? U5B Nybörjare på yrkesexamensprogram Antal nybörjare på yrkesexamensprogram inom högskolan, efter startår x x x Hur många började att läsa till civilingenjör i industriell ekonomi i vårt län i fjol? M1 Lediga jobb och arbetslösa Antalet lediga jobb, antalet arbetslösa (enligt AKU) och kvoten mellan dessa (LA-kvot) x Hur har antalet arbetslösa utvecklats i relation till antalet lediga jobb de senaste åren? M2 Matchningsgrad Andelen som arbetar i yrken som matchar utbildningen, bland alla anställda. För kvinnor och män, bland yngre och i olika födelselandsgrupper. x x Hur många har ett yrke som matchar med deras utbildning? R1 Befolkningsstruktur Folkbokförd befolkning efter kön, ålder och födelselandsgrupp. x x Hur många barn i förskoleålder finns i regionen? R2 Demografisk försörjningskvot Antalet personer 0 19 år och äldre än 65 år, delat med antalet personer i åldern år. x x Hur stor är andelen äldre och yngre, jämfört med de i yrkesaktiv ålder, i olika kommuner? R3a Näringsgrensstruktur Antal förvärvsarbetande per näringsgren. x x Hur många arbetar inom vården i vår region jämfört med grann regionen? R3b Näringsgrensförändring Förändringen av antalet förvärvsarbetande per näringsgren från ett år till ett annat. x x Har tillverkningsindustrin ökat mer i vår region än i andra? R4 Högskoleövergångar SCB Mer detaljerad dokumentation finns i rapporten Regionala matchningsindikatorer, Antal och andel studerande som avslutat gymnasieskolan och som påbörjat högskolestudier inom tre år. x x x Hur hög är övergångsfrekvensen till hög skolan i vår kommun jämfört med andra?

2 E1b Lediga jobb, år Lediga jobb efter sektor och län. År Lediga jobb (enligt SCB s vakansstatistik) per år och sektor. Jönköpings län År Offentligt Privat Totalt Totalt och andel F-län År Riket Länet Andel ,5% ,5% ,1% ,4% ,2% ,5% ,2% ,9% Länets andel av alla lediga jobb i Sverige ,5% ,5% ,1% ,4% ,2% ,5% ,2% ,9%

3 E2a "Jobbinflöden" per utbildningsgrupp Nya förvärvsarbetande samt förvärvsarbetande som bytt jobb mellan 2011 och 2012 (dagbef år), efter utbildningsgrupp och län. Jönköpings län 2012 "10 i topp" Totalt Utbildningsgrupp Nya förvärvsarbetande Jobbytare Totalt inflöde Yrkesinriktad utbildning gymn. nivå handel och administration Industriutbildning vid gymnasium eller yrkesskola Omvårdnads- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå Data-, el- och energiteknisk utb. vid gymnasium eller yrkesskola Gymnasial utbildning med inriktning mot barn och ungdom Restaurang- och livsmedelsutbildning på gymnasial nivå Byggutbildning vid gymnasium eller yrkesskola Fordons- och farkostutbildning vid gymnasium eller yrkesskola Gymnasial utbildning inom lant- och skogsbruk / djursjukvård Övrig eftergymn. utb. inom samhällsv, juridik, handel, administration "10 i topp" Män Utbildningsgrupp Nya förvärvsarbetande Jobbytare Totalt inflöde Industriutbildning vid gymnasium eller yrkesskola Data-, el- och energiteknisk utb. vid gymnasium eller yrkesskola Byggutbildning vid gymnasium eller yrkesskola Fordons- och farkostutbildning vid gymnasium eller yrkesskola Yrkesinriktad utbildning gymn. nivå handel och administration Transportutbildning på gymnasial nivå Övrig eftergymnasial utbildning inom teknik och tillverkning Gymnasial utbildning inom lant- och skogsbruk / djursjukvård Ekonomutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) Restaurang- och livsmedelsutbildning på gymnasial nivå "10 i topp" Kvinnor Utbildningsgrupp Nya förvärvsarbetande Jobbytare Totalt inflöde Yrkesinriktad utbildning gymn. nivå handel och administration Omvårdnads- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå Gymnasial utbildning med inriktning mot barn och ungdom Restaurang- och livsmedelsutbildning på gymnasial nivå Övrig eftergymn. utb. inom samhällsv, juridik, handel, administration Sjuksköterskeutbildning, grund Socionomutbildning / social omsorgsutbildning Förskollärarutbildning Gymnasial utbildning inom lant- och skogsbruk / djursjukvård Ekonomutbildning (högskoleutbildning minst 3 år)

4 E2a "Jobbinflöden" per utbildningsgrupp Nya förvärvsarbetande samt förvärvsarbetande som bytt jobb mellan 2011 och 2012 (dagbefolkning år), efter utbildningsgrupp och län. År 2012 Andel jobbytare Jönköpings län 10 i topp Andel Näringsgren Andel Medieproduktion, eftergymnasial utbildning 22,1 Företag inom juridik, ekonomi och teknik; uthyrning, fastighetsservice och andra stödtjänster 19,7 Hotell- och turismutbildning på gymnasial nivå 19,8 Hotell och restauranger 18,8 Personal- och beteendevetarutbildning (högsk.utbildning minst 3 år) 19,6 Enheter för kultur, nöje och fritid; andra serviceföretag m.m. 14,6 Konstnärlig eftergymnasial utbildning 18,7 Informations- och kommunikationsföretag 14,1 Journalistik- och medievetenskaplig utbildning (eftergymnasial) 18,6 Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 11,8 Psykologutbildning 17,8 Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 11,8 Transportutbildning på eftergymnasial nivå 15,9 El- och värmeverk; vatten- och reningsverk, avfallshantering, återvinning och sanering 11,7 Veterinärutbildning 15,0 Byggindustri 11,2 Högsk.ing.utb; maskinteknik, fordons- farkostteknik, industriell ekon. 14,5 Transport- och magasineringsföretag 11,1 Restaurang- och livsmedelsutbildning på gymnasial nivå 14,2 Alla näringsgrenar 10,2 Jordbruk, skogsbruk och fiske 10,2 Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 8,1 Jönköpings län 10 i botten Andel Utbildningsväsendet 7,9 Tandsköterskeutbildning 5,6 Civila myndigheter och försvaret 7,8 Fritidspedagogutbildning 5,4 Kreditinstitut och försäkringsbolag m.m. 7,6 Specialistsjuksköterskeutbildning 5,0 Tillverkningsindustri; gruvor och mineralutvinningsindustri 7,3 Förskollärarutbildning 4,8 Okänd bransch 14,7 Tandhygienistutbildning 4,3 Agronom- och hortonomutbildning 4,2 Barnmorskeutbildning 3,6 Speciallärar- och specialpedagogutbildning 3,5 Biomedicinsk analytiker- och laboratorieassistentutbildning 3,4 Polisutbildning 1,9

5 E3 Matchad förvärvsgrad Anställda år efter matchning mellan utbildning och yrke, utbildningsgrupp och län (nattbefolkning). Matchad förvärvsgrad. År 2012 Jönköpings län 10 i topp Andel Jönköpings län 10 i botten Andel Polisutbildning 98,5 Hotell- och turismutbildning på gymnasial nivå 46,9 Läkarutbildning 97,5 Övrig eftergymn. utbildning inom lant- och skogsbruk / djursjukvård 44,4 Specialistsjuksköterskeutbildning 95,7 Medieproduktion, eftergymnasial utbildning 39,3 Förskollärarutbildning 94,2 Övrig eftergymnasial utbildning inom pedagogik / lärarutbildning 38,2 Sjukgymnastutbildning 92,9 Fritidsledarutbildning (eftergymnasial) 37,4 Juristutbildning 92,5 Humanistisk eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 32,0 Fritidspedagogutbildning 90,0 Konstnärlig eftergymnasial utbildning 31,2 Byggutbildning vid gymnasium eller yrkesskola 89,6 Civilingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 30,2 Sjuksköterskeutbildning, grund 88,4 Övrig naturvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 20,3 Lärarutbildning för grundskolans tidigare år 86,2 Övrig eftergymnasial utbildning inom humaniora och konst 11,3 Män Kvinnor Jönköpings län 10 i topp Andel Jönköpings län 10 i topp Andel Skogsvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 98,1 Högskoleingenjörsutb; kemi- och bioteknik, material och tillverkning 97,3 Lärarutbildning grsk senare år och gymn., allm + praktiskt-estet. 97,2 Civilingenjörsutbildning; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri 96,9 Civilingenjörsutbildning; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri 96,9 Speciallärar- och specialpedagogutbildning 96,6 Läkarutbildning 96,5 Juristutbildning 96,6 Polisutbildning 96,4 Fritidspedagogutbildning 96,5 Sjukgymnastutbildning 96,3 Högsk.ing.utb; maskinteknik, fordons- farkostteknik, industriell ekon. 96,4 Sjuksköterskeutbildning, grund 96,2 Läkarutbildning 96,4 Biologutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) 96,2 Barnmorskeutbildning 96,4 Specialistsjuksköterskeutbildning 95,9 Polisutbildning 96,4 Lärarutbildning för grundskolans tidigare år 95,9 Apotekarutbildning 96,2

6 Riket 10 i topp Andel Riket 10 i botten Andel Läkarutbildning 91,9 Fritidsledarutbildning (eftergymnasial) 48,3 Polisutbildning 91,4 Medieproduktion, eftergymnasial utbildning 46,7 Speciallärar- och specialpedagogutbildning 89,2 Hotell- och turismutbildning på gymnasial nivå 46,3 Psykologutbildning 88,0 Övrig eftergymn. utbildning inom lant- och skogsbruk / djursjukvård 42,0 Specialistsjuksköterskeutbildning 88,0 Humanistisk eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 40,7 Civilingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik 87,0 Övrig naturvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 40,5 Civilingenjörsutbildning; maskinteknik, fordons- och farkostteknik 85,2 Konstnärlig eftergymnasial utbildning 37,3 Juristutbildning 85,1 Övrig eftergymnasial utbildning inom pedagogik / lärarutbildning 33,0 Civilingenjörsutbildning; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri 84,2 Övrig eftergymnasial utbildning inom humaniora och konst 16,4 Veterinärutbildning 84,1 Övrig eftergymnasial utb. inom naturvetenskap, matematik och data 10,2 Observera att "legitimationsyrken" traditionellt ligger högt!

7 E3 Matchad förvärvsgrad Anställda år efter matchning mellan utbildning och yrke, utbildningsgrupp och län (nattbefolkning). Matchad förvärvsgrad jämfört med förvärvsgrad enligt RAMS (justerad). Jönköpings län 2012 Totalt Sortetat efter Anställda Varav Matchad förvärvsgrad Med Utan matchning Utan Utbildningsgrupp matchning tillräckliga uppgifter Yrkesinriktad utbildning gymn. nivå handel och administration ,4 Omvårdnads- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå ,7 Industriutbildning vid gymnasium eller yrkesskola ,5 Data-, el- och energiteknisk utb. vid gymnasium eller yrkesskola ,4 Byggutbildning vid gymnasium eller yrkesskola ,8 Gymnasial utbildning med inriktning mot barn och ungdom ,9 Fordons- och farkostutbildning vid gymnasium eller yrkesskola ,0 Förskollärarutbildning ,7 Restaurang- och livsmedelsutbildning på gymnasial nivå ,2 Lärarutbildning för grundskolans tidigare år ,3 Könsfördelat sida 2

8 Jönköpings län 2012 Män Sortetat efter Anställda Varav Matchad förvärvsgrad Med Utan matchning Utan Utbildningsgrupp matchning tillräckliga uppgifter Industriutbildning vid gymnasium eller yrkesskola ,3 Data-, el- och energiteknisk utb. vid gymnasium eller yrkesskola ,0 Byggutbildning vid gymnasium eller yrkesskola ,4 Yrkesinriktad utbildning gymn. nivå handel och administration ,1 Fordons- och farkostutbildning vid gymnasium eller yrkesskola ,8 Gymnasieingenjörsutbildning (4 år) ,8 Transportutbildning på gymnasial nivå ,3 Gymnasial utbildning inom lant- och skogsbruk / djursjukvård ,2 Övrig eftergymnasial utbildning inom teknik och tillverkning ,3 Tekniskt gymnasium, 2-3 år (exkl. NP:s tekniska gren 03N) ,2 Jönköpings län 2012 Kvinnor Sortetat efter Anställda Varav Matchad förvärvsgrad Med Utan matchning Utan Utbildningsgrupp matchning tillräckliga uppgifter Omvårdnads- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå ,1 Yrkesinriktad utbildning gymn. nivå handel och administration ,1 Gymnasial utbildning med inriktning mot barn och ungdom ,8 Förskollärarutbildning ,5 Lärarutbildning för grundskolans tidigare år ,9 Sjuksköterskeutbildning, grund ,4 Restaurang- och livsmedelsutbildning på gymnasial nivå ,0 Specialistsjuksköterskeutbildning ,9 Lärarutbildning grsk senare år och gymn., allm + praktiskt-estet ,0 Socionomutbildning / social omsorgsutbildning ,3

9 U1 Befolkningens utbildning Nattbefolkning år efter utbildningsgrupp. Jönköpings län 2012 Totalt Samtliga utbildningsgrupper Grundskoleutbildning och motsvarande Samhällsvetenskaplig, social och humanistisk gymnasieutb Yrkesinriktad utbildning gymn. nivå handel och administration Omvårdnads- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå Industriutbildning vid gymnasium eller yrkesskola Folkskoleutbildning och motsvarande Data-, el- och energiteknisk utb. vid gymnasium eller yrkesskola Gymnasial utbildning med inriktning mot barn och ungdom Byggutbildning vid gymnasium eller yrkesskola Minst 30 p inom samhällsv./ekonomi/juridik, ej examen Fordons- och farkostutbildning vid gymnasium eller yrkesskola Övrig gymnasial utbildning inom tjänsteområdet Handelsgymnasium / 3-årig ekonomisk linje på gymnasiet Restaurang- och livsmedelsutbildning på gymnasial nivå Övrig gymnasial utbildning inom teknik och tillverkning Gymnasial utbildning inom lant- och skogsbruk / djursjukvård Gymnasial utbildning, ospecificerad Förskollärarutbildning Övrig eftergymn. utb. inom samhällsv, juridik, handel, administration Lärarutbildning för grundskolans tidigare år Ekonomutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) Gymnasieingenjörsutbildning (4 år) Lärarutbildning grsk senare år och gymn., allmänna + praktiskt-estet Okänd utbildning Naturvetenskaplig gymnasieutbildning Sjuksköterskeutbildning, grund Transportutbildning på gymnasial nivå Övrig eftergymnasial utbildning inom teknik och tillverkning Estetisk utbildning på gymnasial nivå Minst 30 hp inom pedagogik, ej examen Specialistsjuksköterskeutbildning Socionomutbildning / social omsorgsutbildning Minst 30 hp inom hälso- o sjukvård / social omsorg, ej examen Tekniskt gymnasium, 2-3 år (exkl. NP:s tekniska gren 03N) Minst 2 år, motsv minst 120 hp inom teknikområdet/ej examen Minst 30 hp inom humaniora/konst, ej examen Kortare än 2 år, motsv hp inom teknikområdet/ej examen Övrig eftergymn. utb. inom hälso- och sjukvård / social omsorg Övrig eftergymnasial utb. inom tjänsteområdet / Yrkesmilitärutb Läkarutbildning Övrig gymnasial utbildning inom humaniora och konst 978 Eftergymnasial utbildning, ospecificerad 934 Fritidspedagogutbildning 901 Högskoleingenjörsutb; teknisk fysik, elektro- och datateknik 893 Yrkesinriktad utb. gymnasial nivå inom naturvetensk./matematik/data 823

10 Högsk.ing.utb; maskinteknik, fordons- farkostteknik, industriell ekon. 811 Programmerar- o systemerarutbildning (eftergymnasial) 806 Övrig eftergymnasial utbildning inom pedagogik / lärarutbildning 791 Fritidsledarutbildning (eftergymnasial) 724 VVS-utbildning vid gymnasium eller yrkesskola 697 Arbetsterapeututbildning 614 Minst 30 inom naturvetensk./matematik/data, ej examen 582 Journalistik- och medievetenskaplig utbildning (eftergymnasial) 554 Polisutbildning 540 Samhällsvetar- och förvaltningsutb. (högskoleutb. minst 3 år) 520 Hotell- och turismutbildning på gymnasial nivå 507 Tandsköterskeutbildning 487 Övrig eftergymn. utbildning inom lant- och skogsbruk / djursjukvård 472 Juristutbildning 454 Högskoleingenjörsutb; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri 450 Speciallärar- och specialpedagogutbildning 442 Civilingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik 439 Transportutbildning på eftergymnasial nivå 435 Konstnärlig eftergymnasial utbildning 420 Civilingenjörsutbildning; maskinteknik, fordons- och farkostteknik 416 Teologisk eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 411 Humanistisk eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 401 Yrkeslärarutbildning 394 Personal- och beteendevetarutbildning (högsk.utbildning minst 3 år) 394 Sjukgymnastutbildning 346 Biomedicinsk analytiker- och laboratorieassistentutbildning 335 Civilingenjörsutbildning; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri 278 Barnmorskeutbildning 266 Tandläkarutbildning 260 Övrig naturvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 251 Biologutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) 245 Övrig eftergymnasial utbildning inom humaniora och konst 172 Agronom- och hortonomutbildning 165 Minst 30 hp inom tjänsteområdet, ej examen 163 Medieproduktion, eftergymnasial utbildning 162 Civilingenjörsutbildning; industriell ekonomi 159 Psykologutbildning 157 Civilingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 154 Tandhygienistutbildning 151 Biblioteks- och informationsvetensk. högsk.utbildning (minst 3 år) 150 Högskoleingenjörsutb; kemi- och bioteknik, material och tillverkning 143 Receptarieutbildning 143 Skogsvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 129 Matematiker-, statistiker-, datavetenskaplig högskoleutb. (minst 3 år) 126 Civilingenjörsutbildning; kemi- och bioteknik, material och tillverkning 118 Veterinärutbildning 106 Gymnasial utbildning inom pedagogiska området 103 Minst 30 hp inom lant- o skogsbruk / djursjukvård, ej examen 94 Övrig eftergymnasial utb. inom naturvetenskap, matematik och data 92 Högskoleingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 77 Apotekarutbildning 74 Arkitektutbildning 64 Kemistutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) 52 Geovetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 48 Fysikutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) 30

11 Kvinnor Samtliga utbildningsgrupper Omvårdnads- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå Yrkesinriktad utbildning gymn. nivå handel och administration Samhällsvetenskaplig, social och humanistisk gymnasieutb Grundskoleutbildning och motsvarande Gymnasial utbildning med inriktning mot barn och ungdom Förskollärarutbildning Övrig gymnasial utbildning inom tjänsteområdet Lärarutbildning för grundskolans tidigare år Folkskoleutbildning och motsvarande Restaurang- och livsmedelsutbildning på gymnasial nivå Sjuksköterskeutbildning, grund Handelsgymnasium / 3-årig ekonomisk linje på gymnasiet Minst 30 p inom samhällsv./ekonomi/juridik, ej examen Specialistsjuksköterskeutbildning Övrig eftergymn. utb. inom samhällsv, juridik, handel, administration Lärarutbildning grsk senare år och gymn., allmänna + praktiskt-estet Socionomutbildning / social omsorgsutbildning Ekonomutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) Gymnasial utbildning, ospecificerad Estetisk utbildning på gymnasial nivå Industriutbildning vid gymnasium eller yrkesskola 998 Gymnasial utbildning inom lant- och skogsbruk / djursjukvård 978 Minst 30 hp inom pedagogik, ej examen 940 Övrig eftergymn. utb. inom hälso- och sjukvård / social omsorg 927 Minst 30 hp inom hälso- o sjukvård / social omsorg, ej examen 861 Övrig gymnasial utbildning inom humaniora och konst 795 Fritidspedagogutbildning 642 Naturvetenskaplig gymnasieutbildning 626 Minst 30 hp inom humaniora/konst, ej examen 576 Arbetsterapeututbildning 562 Övrig gymnasial utbildning inom teknik och tillverkning 475 Läkarutbildning 467 Tandsköterskeutbildning 443 Övrig eftergymnasial utb. inom tjänsteområdet / Yrkesmilitärutb. 423 Övrig eftergymnasial utbildning inom pedagogik / lärarutbildning 423 Övrig eftergymnasial utbildning inom teknik och tillverkning 404 Yrkesinriktad utb. gymnasial nivå inom naturvetensk./matematik/data 379 Speciallärar- och specialpedagogutbildning 376 Journalistik- och medievetenskaplig utbildning (eftergymnasial) 365 Hotell- och turismutbildning på gymnasial nivå 356 Fritidsledarutbildning (eftergymnasial) 331 Eftergymnasial utbildning, ospecificerad 304 Programmerar- o systemerarutbildning (eftergymnasial) 295 Biomedicinsk analytiker- och laboratorieassistentutbildning 288 Minst 2 år, motsv minst 120 hp inom teknikområdet/ej examen 278

12 Personal- och beteendevetarutbildning (högsk.utbildning minst 3 år) 270 Sjukgymnastutbildning 245 Samhällsvetar- och förvaltningsutb. (högskoleutb. minst 3 år) 224 Juristutbildning 218 Humanistisk eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 204 Högskoleingenjörsutb; teknisk fysik, elektro- och datateknik 194 Gymnasieingenjörsutbildning (4 år) 192 Okänd utbildning 187 Transportutbildning på eftergymnasial nivå 182 Konstnärlig eftergymnasial utbildning 169 Minst 30 inom naturvetensk./matematik/data, ej examen 169 Yrkeslärarutbildning 165 Kortare än 2 år, motsv hp inom teknikområdet/ej examen 160 Biologutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) 154 Högsk.ing.utb; maskinteknik, fordons- farkostteknik, industriell ekon. 154 Transportutbildning på gymnasial nivå 154 Polisutbildning 137 Tandläkarutbildning 135 Teologisk eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 135 Tandhygienistutbildning 134 Receptarieutbildning 131 Övrig eftergymn. utbildning inom lant- och skogsbruk / djursjukvård 131 Högskoleingenjörsutb; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri 128 Biblioteks- och informationsvetensk. högsk.utbildning (minst 3 år) 104 Data-, el- och energiteknisk utb. vid gymnasium eller yrkesskola 104 Psykologutbildning 102 Byggutbildning vid gymnasium eller yrkesskola 96 Fordons- och farkostutbildning vid gymnasium eller yrkesskola 94 Agronom- och hortonomutbildning 90 Högskoleingenjörsutb; kemi- och bioteknik, material och tillverkning 88 Veterinärutbildning 70 Övrig eftergymnasial utbildning inom humaniora och konst 69 Civilingenjörsutbildning; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri 67 Minst 30 hp inom tjänsteområdet, ej examen 64 Medieproduktion, eftergymnasial utbildning 63 Apotekarutbildning 51 Civilingenjörsutbildning; maskinteknik, fordons- och farkostteknik 51 Tekniskt gymnasium, 2-3 år (exkl. NP:s tekniska gren 03N) 49 Övrig naturvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 48 Matematiker-, statistiker-, datavetenskaplig högskoleutb. (minst 3 år) 42 Civilingenjörsutbildning; kemi- och bioteknik, material och tillverkning 40 Gymnasial utbildning inom pedagogiska området 38 Civilingenjörsutbildning; industriell ekonomi 33 Civilingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 28 Kemistutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) 28 Civilingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik 27 Minst 30 hp inom lant- o skogsbruk / djursjukvård, ej examen 27 Arkitektutbildning 25 Geovetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 22 Övrig eftergymnasial utb. inom naturvetenskap, matematik och data 21 Högskoleingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 13 Skogsvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 13 Fysikutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) 6 VVS-utbildning vid gymnasium eller yrkesskola 5

13 Män Samtliga utbildningsgrupper Grundskoleutbildning och motsvarande Industriutbildning vid gymnasium eller yrkesskola Data-, el- och energiteknisk utb. vid gymnasium eller yrkesskola Samhällsvetenskaplig, social och humanistisk gymnasieutb Byggutbildning vid gymnasium eller yrkesskola Yrkesinriktad utbildning gymn. nivå handel och administration Fordons- och farkostutbildning vid gymnasium eller yrkesskola Folkskoleutbildning och motsvarande Gymnasieingenjörsutbildning (4 år) Övrig gymnasial utbildning inom teknik och tillverkning Gymnasial utbildning inom lant- och skogsbruk / djursjukvård Transportutbildning på gymnasial nivå Gymnasial utbildning, ospecificerad Övrig eftergymnasial utbildning inom teknik och tillverkning Handelsgymnasium / 3-årig ekonomisk linje på gymnasiet Tekniskt gymnasium, 2-3 år (exkl. NP:s tekniska gren 03N) Minst 30 p inom samhällsv./ekonomi/juridik, ej examen Ekonomutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) Naturvetenskaplig gymnasieutbildning Restaurang- och livsmedelsutbildning på gymnasial nivå Minst 2 år, motsv minst 120 hp inom teknikområdet/ej examen Lärarutbildning grsk senare år och gymn., allmänna + praktiskt-estet Övrig eftergymn. utb. inom samhällsv, juridik, handel, administration 950 Omvårdnads- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå 882 Gymnasial utbildning med inriktning mot barn och ungdom 868 Övrig eftergymnasial utb. inom tjänsteområdet / Yrkesmilitärutb. 720 Högskoleingenjörsutb; teknisk fysik, elektro- och datateknik 668 VVS-utbildning vid gymnasium eller yrkesskola 651 Kortare än 2 år, motsv hp inom teknikområdet/ej examen 633 Högsk.ing.utb; maskinteknik, fordons- farkostteknik, industriell ekon. 623 Läkarutbildning 558 Övrig gymnasial utbildning inom tjänsteområdet 557 Estetisk utbildning på gymnasial nivå 544 Okänd utbildning 465 Programmerar- o systemerarutbildning (eftergymnasial) 457 Minst 30 hp inom pedagogik, ej examen 453 Lärarutbildning för grundskolans tidigare år 408 Minst 30 hp inom humaniora/konst, ej examen 389 Polisutbildning 385 Civilingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik 379 Civilingenjörsutbildning; maskinteknik, fordons- och farkostteknik 349 Eftergymnasial utbildning, ospecificerad 337 Fritidsledarutbildning (eftergymnasial) 334 Högskoleingenjörsutb; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri 305 Yrkesinriktad utb. gymnasial nivå inom naturvetensk./matematik/data 302

14 Minst 30 inom naturvetensk./matematik/data, ej examen 302 Övrig eftergymn. utbildning inom lant- och skogsbruk / djursjukvård 299 Socionomutbildning / social omsorgsutbildning 270 Övrig eftergymn. utb. inom hälso- och sjukvård / social omsorg 260 Teologisk eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 250 Sjuksköterskeutbildning, grund 240 Transportutbildning på eftergymnasial nivå 233 Fritidspedagogutbildning 229 Samhällsvetar- och förvaltningsutb. (högskoleutb. minst 3 år) 222 Specialistsjuksköterskeutbildning 220 Juristutbildning 214 Civilingenjörsutbildning; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri 207 Yrkeslärarutbildning 203 Övrig eftergymnasial utbildning inom pedagogik / lärarutbildning 199 Minst 30 hp inom hälso- o sjukvård / social omsorg, ej examen 181 Konstnärlig eftergymnasial utbildning 169 Journalistik- och medievetenskaplig utbildning (eftergymnasial) 161 Övrig naturvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 148 Förskollärarutbildning 131 Civilingenjörsutbildning; industriell ekonomi 119 Skogsvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 113 Tandläkarutbildning 111 Personal- och beteendevetarutbildning (högsk.utbildning minst 3 år) 105 Humanistisk eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 100 Sjukgymnastutbildning 89 Hotell- och turismutbildning på gymnasial nivå 85 Biologutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) 83 Övrig gymnasial utbildning inom humaniora och konst 79 Civilingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 79 Medieproduktion, eftergymnasial utbildning 76 Civilingenjörsutbildning; kemi- och bioteknik, material och tillverkning 71 Minst 30 hp inom tjänsteområdet, ej examen 70 Agronom- och hortonomutbildning 67 Matematiker-, statistiker-, datavetenskaplig högskoleutb. (minst 3 år) 67 Övrig eftergymnasial utbildning inom humaniora och konst 56 Högskoleingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 55 Högskoleingenjörsutb; kemi- och bioteknik, material och tillverkning 52 Minst 30 hp inom lant- o skogsbruk / djursjukvård, ej examen 50 Speciallärar- och specialpedagogutbildning 49 Psykologutbildning 49 Gymnasial utbildning inom pedagogiska området 45 Biblioteks- och informationsvetensk. högsk.utbildning (minst 3 år) 39 Övrig eftergymnasial utb. inom naturvetenskap, matematik och data 37 Biomedicinsk analytiker- och laboratorieassistentutbildning 32 Arbetsterapeututbildning 30 Veterinärutbildning 30 Arkitektutbildning 30 Geovetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 23 Kemistutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) 20 Fysikutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) 20 Apotekarutbildning 19 Tandhygienistutbildning 6 Tandsköterskeutbildning 3 Receptarieutbildning 3

15 U2 In- och utpendlare Förvärvsarbetande år som pendlar över länsgräns, efter utbildningsgrupp. Jönköpings län 2012 Utbildningsgrupp Inpendlare Utbildningsgrupp Utpendlare Samtliga utbildningsgrupper Samtliga utbildningsgrupper Grundskoleutbildning och motsvarande 959 Grundskoleutbildning och motsvarande 794 Samhällsvetenskaplig, social och humanistisk gymnasieutb. 677 Samhällsvetenskaplig, social och humanistisk gymnasieutb. 732 Yrkesinriktad utbildning gymn. nivå handel och administration 558 Yrkesinriktad utbildning gymn. nivå handel och administration 539 Industriutbildning vid gymnasium eller yrkesskola 546 Industriutbildning vid gymnasium eller yrkesskola 432 Data-, el- och energiteknisk utb. vid gymnasium eller yrkesskola 404 Data-, el- och energiteknisk utb. vid gymnasium eller yrkesskola 411 Minst 30 p inom samhällsv./ekonomi/juridik, ej examen 333 Minst 30 p inom samhällsv./ekonomi/juridik, ej examen 341 Ekonomutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) 319 Fordons- och farkostutbildning vid gymnasium eller yrkesskola 251 Omvårdnads- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå 314 Omvårdnads- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå 231 Handelsgymnasium / 3-årig ekonomisk linje på gymnasiet 258 Gymnasieingenjörsutbildning (4 år) 222 Gymnasieingenjörsutbildning (4 år) 254 Handelsgymnasium / 3-årig ekonomisk linje på gymnasiet 214 Gymnasial utbildning inom lant- och skogsbruk / djursjukvård 238 Naturvetenskaplig gymnasieutbildning 205 Byggutbildning vid gymnasium eller yrkesskola 228 Gymnasial utbildning inom lant- och skogsbruk / djursjukvård 204 Fordons- och farkostutbildning vid gymnasium eller yrkesskola 228 Byggutbildning vid gymnasium eller yrkesskola 203 Övrig gymnasial utbildning inom teknik och tillverkning 200 Ekonomutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) 195 Lärarutbildning grsk senare år och gymn., allmänna + praktiskt-estet. 197 Övrig eftergymnasial utb. inom tjänsteområdet / Yrkesmilitärutb. 177 Naturvetenskaplig gymnasieutbildning 186 Övrig eftergymn. utb. inom samhällsv, juridik, handel, administration 170 Folkskoleutbildning och motsvarande 178 Folkskoleutbildning och motsvarande 163 Övrig eftergymn. utb. inom samhällsv, juridik, handel, administration 177 Restaurang- och livsmedelsutbildning på gymnasial nivå 163 Restaurang- och livsmedelsutbildning på gymnasial nivå 174 Övrig gymnasial utbildning inom teknik och tillverkning 162 Gymnasial utbildning med inriktning mot barn och ungdom 164 Transportutbildning på gymnasial nivå 162 Transportutbildning på gymnasial nivå 159 Minst 2 år, motsv minst 120 hp inom teknikområdet/ej examen 142 Tekniskt gymnasium, 2-3 år (exkl. NP:s tekniska gren 03N) 154 Övrig eftergymnasial utbildning inom teknik och tillverkning 137 Socionomutbildning / social omsorgsutbildning 149 Gymnasial utbildning med inriktning mot barn och ungdom 134 Gymnasial utbildning, ospecificerad 142 Tekniskt gymnasium, 2-3 år (exkl. NP:s tekniska gren 03N) 124 Minst 2 år, motsv minst 120 hp inom teknikområdet/ej examen 139 Sjuksköterskeutbildning, grund 121 Övrig eftergymnasial utbildning inom teknik och tillverkning 133 Lärarutbildning grsk senare år och gymn., allmänna + praktiskt-estet. 120 Minst 30 hp inom pedagogik, ej examen 124 Estetisk utbildning på gymnasial nivå 115 Minst 30 hp inom humaniora/konst, ej examen 123 Gymnasial utbildning, ospecificerad 112 Övrig gymnasial utbildning inom tjänsteområdet 113 Specialistsjuksköterskeutbildning 107 Estetisk utbildning på gymnasial nivå 107 Övrig eftergymn. utb. inom hälso- och sjukvård / social omsorg 101

16 Lärarutbildning för grundskolans tidigare år 104 Kortare än 2 år, motsv hp inom teknikområdet/ej examen 96 Övrig eftergymnasial utb. inom tjänsteområdet / Yrkesmilitärutb. 103 Övrig gymnasial utbildning inom tjänsteområdet 96 Juristutbildning 92 Minst 30 hp inom humaniora/konst, ej examen 93 Minst 30 hp inom hälso- o sjukvård / social omsorg, ej examen 92 Minst 30 hp inom hälso- o sjukvård / social omsorg, ej examen 87 Övrig eftergymn. utb. inom hälso- och sjukvård / social omsorg 89 Minst 30 hp inom pedagogik, ej examen 86 Läkarutbildning 80 Lärarutbildning för grundskolans tidigare år 78 Specialistsjuksköterskeutbildning 78 Socionomutbildning / social omsorgsutbildning 74 Civilingenjörsutbildning; maskinteknik, fordons- och farkostteknik 77 Högskoleingenjörsutb; teknisk fysik, elektro- och datateknik 66 Minst 30 inom naturvetensk./matematik/data, ej examen 76 Övrig gymnasial utbildning inom humaniora och konst 59 Kortare än 2 år, motsv hp inom teknikområdet/ej examen 75 Programmerar- o systemerarutbildning (eftergymnasial) 59 Personal- och beteendevetarutbildning (högsk.utbildning minst 3 år) 70 Högsk.ing.utb; maskinteknik, fordons- farkostteknik, industriell ekon. 58 Sjuksköterskeutbildning, grund 70 Arbetsterapeututbildning 55 Högsk.ing.utb; maskinteknik, fordons- farkostteknik, industriell ekon. 66 Läkarutbildning 53 Programmerar- o systemerarutbildning (eftergymnasial) 62 Förskollärarutbildning 52 Högskoleingenjörsutb; teknisk fysik, elektro- och datateknik 62 Minst 30 inom naturvetensk./matematik/data, ej examen 48 Förskollärarutbildning 60 Civilingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik 48 Samhällsvetar- och förvaltningsutb. (högskoleutb. minst 3 år) 59 Samhällsvetar- och förvaltningsutb. (högskoleutb. minst 3 år) 47 Övrig eftergymnasial utbildning inom pedagogik / lärarutbildning 56 Övrig eftergymn. utbildning inom lant- och skogsbruk / djursjukvård 46 Biologutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) 53 Civilingenjörsutbildning; maskinteknik, fordons- och farkostteknik 44 Humanistisk eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 50 Transportutbildning på eftergymnasial nivå 44 Konstnärlig eftergymnasial utbildning 49 Journalistik- och medievetenskaplig utbildning (eftergymnasial) 42 VVS-utbildning vid gymnasium eller yrkesskola 49 Hotell- och turismutbildning på gymnasial nivå 40 Övrig eftergymn. utbildning inom lant- och skogsbruk / djursjukvård 49 Juristutbildning 39 Övrig gymnasial utbildning inom humaniora och konst 41 Övrig eftergymnasial utbildning inom pedagogik / lärarutbildning 38 Yrkesinriktad utb. gymnasial nivå inom naturvetensk./matematik/data 41 Högskoleingenjörsutb; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri 38 Okänd utbildning 41 Teologisk eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 36 Civilingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik 40 VVS-utbildning vid gymnasium eller yrkesskola 35 Teologisk eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 37 Okänd utbildning 32 Fritidsledarutbildning (eftergymnasial) 37 Fritidsledarutbildning (eftergymnasial) 31 Transportutbildning på eftergymnasial nivå 35 Personal- och beteendevetarutbildning (högsk.utbildning minst 3 år) 30 Civilingenjörsutbildning; industriell ekonomi 33 Yrkeslärarutbildning 29 Yrkeslärarutbildning 30 Konstnärlig eftergymnasial utbildning 29 Högskoleingenjörsutb; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri 30 Polisutbildning 29 Sjukgymnastutbildning 30 Yrkesinriktad utb. gymnasial nivå inom naturvetensk./matematik/data 27 Fritidspedagogutbildning 29 Skogsvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 27

17 Veterinärutbildning 29 Humanistisk eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 25 Eftergymnasial utbildning, ospecificerad 29 Biologutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) 24 Psykologutbildning 28 Eftergymnasial utbildning, ospecificerad 23 Hotell- och turismutbildning på gymnasial nivå 28 Civilingenjörsutbildning; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri 22 Journalistik- och medievetenskaplig utbildning (eftergymnasial) 27 Matematiker-, statistiker-, datavetenskaplig högskoleutb. (minst 3 år) 18 Civilingenjörsutbildning; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri 27 Högskoleingenjörsutb; kemi- och bioteknik, material och tillverkning 18 Minst 30 hp inom tjänsteområdet, ej examen 25 Speciallärar- och specialpedagogutbildning 17 Agronom- och hortonomutbildning 24 Övrig naturvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 17 Skogsvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 24 Civilingenjörsutbildning; kemi- och bioteknik, material och tillverkning 17 Arbetsterapeututbildning 24 Biomedicinsk analytiker- och laboratorieassistentutbildning 16 Tandläkarutbildning 24 Civilingenjörsutbildning; industriell ekonomi 15 Civilingenjörsutbildning; kemi- och bioteknik, material och tillverkning 23 Minst 30 hp inom lant- o skogsbruk / djursjukvård, ej examen 15 Tandsköterskeutbildning 23 Medieproduktion, eftergymnasial utbildning 14 Biomedicinsk analytiker- och laboratorieassistentutbildning 22 Tandsköterskeutbildning 14 Polisutbildning 21 Sjukgymnastutbildning 14 Minst 30 hp inom lant- o skogsbruk / djursjukvård, ej examen 19 Agronom- och hortonomutbildning 13 Övrig naturvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 17 Minst 30 hp inom tjänsteområdet, ej examen 13 Speciallärar- och specialpedagogutbildning 16 Fritidspedagogutbildning 12 Medieproduktion, eftergymnasial utbildning 15 Barnmorskeutbildning 11 Matematiker-, statistiker-, datavetenskaplig högskoleutb. (minst 3 år) 14 Tandläkarutbildning 11 Högskoleingenjörsutb; kemi- och bioteknik, material och tillverkning 13 Biblioteks- och informationsvetensk. högsk.utbildning (minst 3 år) 9 Övrig eftergymnasial utbildning inom humaniora och konst 12 Psykologutbildning 9 Biblioteks- och informationsvetensk. högsk.utbildning (minst 3 år) 12 Geovetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 9 Civilingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 12 Kemistutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) 8 Arkitektutbildning 9 Veterinärutbildning 8 Receptarieutbildning 7 Civilingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 7 Barnmorskeutbildning 7 Apotekarutbildning 7 Tandhygienistutbildning 7 Receptarieutbildning 7 Gymnasial utbildning inom pedagogiska området 5 Tandhygienistutbildning 7 Geovetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 5 Övrig eftergymnasial utb. inom naturvetenskap, matematik och data 5 Apotekarutbildning 4 Gymnasial utbildning inom pedagogiska området 4 Kemistutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) 3 Övrig eftergymnasial utbildning inom humaniora och konst 4 Övrig eftergymnasial utb. inom naturvetenskap, matematik och data 3 Högskoleingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 4 Högskoleingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 3 Arkitektutbildning 3

18 Utbildningsnivå på de som pendlar till och från Jönköpings län 2012 Inpendlare Utpendlare Utbildningsnivå Antal Andel Antal Andel Högst grundskola % % Gymnasieutbildade % % Eftergymnasialt utb. < 3 år % % Akademiker > 3 år % %

19 U2 In- och utpendlare Förvärvsarbetande år som pendlar över länsgräns, efter utbildningsgrupp. Jönköpings län 2012 Utbildningsgrupp Inpendlare Utpendlare Nettopendling Samtliga utbildningsgrupper Utbildningsnivå Grundskoleutbildning och motsvarande Högst grundskola Ekonomutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) Gymnasieutbildade Industriutbildning vid gymnasium eller yrkesskola Eftergymnasialt utb. < 3 år Omvårdnads- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå Akademiker > 3 år Lärarutbildning grsk senare år och gymn., allmänna + praktiskt-estet Socionomutbildning / social omsorgsutbildning Juristutbildning Handelsgymnasium / 3-årig ekonomisk linje på gymnasiet Personal- och beteendevetarutbildning (högsk.utbildning minst 3 år) Minst 30 hp inom pedagogik, ej examen Övrig gymnasial utbildning inom teknik och tillverkning Gymnasial utbildning inom lant- och skogsbruk / djursjukvård Civilingenjörsutbildning; maskinteknik, fordons- och farkostteknik Gymnasieingenjörsutbildning (4 år) Minst 30 hp inom humaniora/konst, ej examen Tekniskt gymnasium, 2-3 år (exkl. NP:s tekniska gren 03N) Gymnasial utbildning med inriktning mot barn och ungdom Gymnasial utbildning, ospecificerad Biologutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) Minst 30 inom naturvetensk./matematik/data, ej examen Läkarutbildning Lärarutbildning för grundskolans tidigare år Humanistisk eftergymnasial utbildning (minst 3 år) Byggutbildning vid gymnasium eller yrkesskola Veterinärutbildning Konstnärlig eftergymnasial utbildning Yrkesinriktad utbildning gymn. nivå handel och administration Psykologutbildning Övrig eftergymnasial utbildning inom pedagogik / lärarutbildning Civilingenjörsutbildning; industriell ekonomi Fritidspedagogutbildning Övrig gymnasial utbildning inom tjänsteområdet Sjukgymnastutbildning Folkskoleutbildning och motsvarande Yrkesinriktad utb. gymnasial nivå inom naturvetensk./matematik/data VVS-utbildning vid gymnasium eller yrkesskola Tandläkarutbildning Samhällsvetar- och förvaltningsutb. (högskoleutb. minst 3 år) Minst 30 hp inom tjänsteområdet, ej examen Agronom- och hortonomutbildning Restaurang- och livsmedelsutbildning på gymnasial nivå Tandsköterskeutbildning Okänd utbildning Förskollärarutbildning Övrig eftergymnasial utbildning inom humaniora och konst Högsk.ing.utb; maskinteknik, fordons- farkostteknik, industriell ekon Övrig eftergymn. utb. inom samhällsv, juridik, handel, administration Arkitektutbildning Civilingenjörsutbildning; kemi- och bioteknik, material och tillverkning Biomedicinsk analytiker- och laboratorieassistentutbildning Fritidsledarutbildning (eftergymnasial) Eftergymnasial utbildning, ospecificerad Civilingenjörsutbildning; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri Civilingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning Minst 30 hp inom hälso- o sjukvård / social omsorg, ej examen Minst 30 hp inom lant- o skogsbruk / djursjukvård, ej examen Biblioteks- och informationsvetensk. högsk.utbildning (minst 3 år) Programmerar- o systemerarutbildning (eftergymnasial) Övrig eftergymn. utbildning inom lant- och skogsbruk / djursjukvård Gymnasial utbildning inom pedagogiska området Yrkeslärarutbildning Medieproduktion, eftergymnasial utbildning Teologisk eftergymnasial utbildning (minst 3 år) Övrig naturvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år)

20 Receptarieutbildning Tandhygienistutbildning Speciallärar- och specialpedagogutbildning Högskoleingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning Övrig eftergymnasial utb. inom naturvetenskap, matematik och data Minst 2 år, motsv minst 120 hp inom teknikområdet/ej examen Skogsvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) Apotekarutbildning Transportutbildning på gymnasial nivå Geovetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) Matematiker-, statistiker-, datavetenskaplig högskoleutb. (minst 3 år) Högskoleingenjörsutb; teknisk fysik, elektro- och datateknik Övrig eftergymnasial utbildning inom teknik och tillverkning Barnmorskeutbildning Kemistutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) Högskoleingenjörsutb; kemi- och bioteknik, material och tillverkning Data-, el- och energiteknisk utb. vid gymnasium eller yrkesskola Estetisk utbildning på gymnasial nivå Minst 30 p inom samhällsv./ekonomi/juridik, ej examen Civilingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik Högskoleingenjörsutb; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri Polisutbildning Transportutbildning på eftergymnasial nivå Övrig eftergymn. utb. inom hälso- och sjukvård / social omsorg Hotell- och turismutbildning på gymnasial nivå Journalistik- och medievetenskaplig utbildning (eftergymnasial) Övrig gymnasial utbildning inom humaniora och konst Naturvetenskaplig gymnasieutbildning Kortare än 2 år, motsv hp inom teknikområdet/ej examen Fordons- och farkostutbildning vid gymnasium eller yrkesskola Specialistsjuksköterskeutbildning Arbetsterapeututbildning Sjuksköterskeutbildning, grund Samhällsvetenskaplig, social och humanistisk gymnasieutb Övrig eftergymnasial utb. inom tjänsteområdet / Yrkesmilitärutb

21 U2 In- och utpendlare Förvärvsarbetande år som pendlar över länsgräns, efter utbildningsgrupp. Jönköpings län 2012 Kvinnor Utbildningsgrupp Inpendlare Utpendlare Nettopendling Utbildningsnivå Samtliga utbildningsgrupper Högst grundskola Omvårdnads- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå Gymnasieutbildade Grundskoleutbildning och motsvarande Eftergymnasialt utb. < 3 år Socionomutbildning / social omsorgsutbildning Akademiker > 3 år Ekonomutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) Gymnasial utbildning med inriktning mot barn och ungdom Lärarutbildning grsk senare år och gymn., allmänna + praktiskt-estet Personal- och beteendevetarutbildning (högsk.utbildning minst 3 år) Juristutbildning Handelsgymnasium / 3-årig ekonomisk linje på gymnasiet Industriutbildning vid gymnasium eller yrkesskola Lärarutbildning för grundskolans tidigare år Folkskoleutbildning och motsvarande Övrig eftergymnasial utbildning inom pedagogik / lärarutbildning Yrkesinriktad utbildning gymn. nivå handel och administration Minst 30 hp inom pedagogik, ej examen Övrig gymnasial utbildning inom teknik och tillverkning Veterinärutbildning Övrig gymnasial utbildning inom tjänsteområdet Minst 30 hp inom humaniora/konst, ej examen Gymnasial utbildning, ospecificerad Minst 30 inom naturvetensk./matematik/data, ej examen Fritidspedagogutbildning Biologutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) Gymnasial utbildning inom lant- och skogsbruk / djursjukvård Förskollärarutbildning Humanistisk eftergymnasial utbildning (minst 3 år) Psykologutbildning Minst 30 p inom samhällsv./ekonomi/juridik, ej examen Läkarutbildning Civilingenjörsutbildning; maskinteknik, fordons- och farkostteknik Övrig eftergymnasial utbildning inom humaniora och konst Tandsköterskeutbildning Fritidsledarutbildning (eftergymnasial) Byggutbildning vid gymnasium eller yrkesskola Minst 30 hp inom lant- o skogsbruk / djursjukvård, ej examen Agronom- och hortonomutbildning Yrkesinriktad utb. gymnasial nivå inom naturvetensk./matematik/data Gymnasieingenjörsutbildning (4 år) Övrig eftergymn. utbildning inom lant- och skogsbruk / djursjukvård Sjukgymnastutbildning Programmerar- o systemerarutbildning (eftergymnasial) Data-, el- och energiteknisk utb. vid gymnasium eller yrkesskola Tandläkarutbildning Transportutbildning på gymnasial nivå Konstnärlig eftergymnasial utbildning Arkitektutbildning Högsk.ing.utb; maskinteknik, fordons- farkostteknik, industriell ekon Transportutbildning på eftergymnasial nivå Geovetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) Tekniskt gymnasium, 2-3 år (exkl. NP:s tekniska gren 03N) Biblioteks- och informationsvetensk. högsk.utbildning (minst 3 år) Övrig naturvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) Restaurang- och livsmedelsutbildning på gymnasial nivå Civilingenjörsutbildning; kemi- och bioteknik, material och tillverkning Biomedicinsk analytiker- och laboratorieassistentutbildning Tandhygienistutbildning Minst 30 hp inom tjänsteområdet, ej examen Medieproduktion, eftergymnasial utbildning Teologisk eftergymnasial utbildning (minst 3 år) Receptarieutbildning Okänd utbildning 4 3 1

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Regionala matchningsindikatorer Jönköpings län, juni 2015 Bearbetad statistik från SCB på efterfrågan (E), utbud (U), matchning (M) och regionala förutsättningar

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer - Östergötland

Regionala matchningsindikatorer - Östergötland Regionala matchningsindikatorer - Östergötland Analyser av regional matchning på arbetsmarknaden två olika utgångspunkter 1. Analys av grupper inom enskilda branscher eller med särskilda utbildningsbakgrunder.

Läs mer

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Regionala matchningsindikatorer Jönköpings län, 2016 Bearbetad statistik från SCB på efterfrågan (E), utbud (U), matchning (M) och regionala förutsättningar till

Läs mer

Matchning för tillväxt. Reglabs matchningsindikatorer 2014

Matchning för tillväxt. Reglabs matchningsindikatorer 2014 Matchning för tillväxt Reglabs matchningsindikatorer 214 Matchning för tillväxt Bakgrund Många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens. Många människor har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Läs mer

Matchning för tillväxt. Reglabs matchningsindikatorer 2014

Matchning för tillväxt. Reglabs matchningsindikatorer 2014 Matchning för tillväxt Reglabs matchningsindikatorer 2014 Matchning för tillväxt Bakgrund Många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens. Många människor har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Läs mer

Matchning för tillväxt. Reglabs matchningsindikatorer 2014

Matchning för tillväxt. Reglabs matchningsindikatorer 2014 Matchning för tillväxt Reglabs matchningsindikatorer 214 Matchning för tillväxt Bakgrund Många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens. Många människor har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Läs mer

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Seminarium: Regionala matchningsindikatorer Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Syfte och upplägg Syfte Att förbättra användningen av de regionala matchningsindikatorerna genom att gå igenom, studera

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Anders Axelsson Region Skåne REGLAB Stockholm 19 maj 2014 Upplägg: Arbetsmarknadsutvecklingen i Skåne i ett jämförande perspektiv vad säger matchningsindikatorerna?

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 22 Utbildningsprognoser Anders Axelsson, anders.axelsson@skane.se Christian Lindell, christian.lindell@skane.se Utbildningsprognos 21-22 Prognosen

Läs mer

Kompetensplattformen. Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser till Anette Jonsson Simon Bölling

Kompetensplattformen. Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser till Anette Jonsson Simon Bölling Kompetensplattformen Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser till 2025 Anette Jonsson Simon Bölling Kompetensplattformsuppdraget Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Boråsregionen med sikte på 2020

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Boråsregionen med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Boråsregionen med sikte på 2020 Bakgrund Uppdrag till samtliga regioner att bilda kompetensplattformar: Öka matchningen mellan utbildningssystemen och arbetsmarknadens

Läs mer

VKL 21 oktober Kompetensplattformen. Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser till 2025

VKL 21 oktober Kompetensplattformen. Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser till 2025 VKL 21 oktober 2016 Kompetensplattformen Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser till 2025 Länsstyrelsen Anette Jonsson Simon Bölling Kompetensplattformsuppdraget Ökad kunskap och översikt inom

Läs mer

Kompetensbehov inom teknik och tillverkning

Kompetensbehov inom teknik och tillverkning Kompetensbehov inom teknik och tillverkning Vad säger de regionala matchningsindikatorerna om gymnasieingenjörer och datautbildade? REGLAB: REGIONALA MATCHNINGSINDIKATORER WORKSHOP 5 MAJ 2017 Jan Persson

Läs mer

INGEN LÄTT MATCH! Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025

INGEN LÄTT MATCH! Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025 INGEN LÄTT MATCH! Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025 Dagens presentation Bakgrund Vad påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden? Arbetsmarknadsläget Utsikter för olika utbildningsgrupper Fokus

Läs mer

Vilka utbildningar ger jobb?

Vilka utbildningar ger jobb? ARBETSKRAFTSBAROMETERN 15 Vilka utbildningar ger jobb? Siffror & STATISTIK + löner 1 INNEHÅLL Utbildning inte samma sak som yrke... 6 Hur vanliga är utbildningarna... 7 Arbetsmarknadsläget för olika utbildningar

Läs mer

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län 2015-04-28 Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag Underlag Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län Detta material har tagits fram av Helena Antman Molin, studentmedarbetare på Regionförbundet

Läs mer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland 2012-05-09 Keili Saluveer Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Syfte: att bidra till ökad matchning

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB

Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Regionala matchningsindikatorer Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Syfte och målsättning Hur ser matchningen mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft ut i regionerna? Insatser som görs leder de

Läs mer

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström Framtida arbetsmarknad Västra Götaland 26/11 2013 Joakim Boström Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Stärka förutsättningar för kompetensförsörjning Öka kunskaperna om

Läs mer

GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 2013

GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 2013 FAKTA I KORTHET Nr. 11 216 GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 213 Norge är Sveriges viktigaste grannland. För Sverige, som är ett av världens mest exportberoende länder, är Norge den största exportmarknaden.

Läs mer

Skåne. Sysselsättning, tillväxt och kompetensförsörjning. REGLAB, Stockholm

Skåne. Sysselsättning, tillväxt och kompetensförsörjning. REGLAB, Stockholm Skåne Sysselsättning, tillväxt och kompetensförsörjning REGLAB, Stockholm Arbetet med kompetensförsörjningsuppdraget Målgrupper Regionala politiker Departement & Myndigheter Näringslivet & arbetsmarknadens

Läs mer

Tabell 1 Befolkningen 1998 i åldern 16-64 år fördelad efter utbildning och sysselsättningsstatus Allmän skolutbildning

Tabell 1 Befolkningen 1998 i åldern 16-64 år fördelad efter utbildning och sysselsättningsstatus Allmän skolutbildning Bilaga 1 Tabeller Tabell 1 Befolkningen 1998 i åldern 16-64 år fördelad efter utbildning och sysselsättningsstatus Förklaringar av kategorierna i tabellhuvudet finns efter tabellen. Utbildning Förvärvsarbetande

Läs mer

Underlag till Myndigheten för yrkeshögskolan 2016 och berörda aktörer

Underlag till Myndigheten för yrkeshögskolan 2016 och berörda aktörer Underlag till Myndigheten för yrkeshögskolan 2016 och berörda aktörer 1 Innehåll Sammanfattande bild... 3 Bakgrund, metod och tolkning... 5 Utbud och efterfrågan... 6 DATA/IT... 11 Statistikunderlag till

Läs mer

ARBETSKRAFTSBAROMETERN

ARBETSKRAFTSBAROMETERN ARBETSKRAFTSBAROMETERN 16 Vilka utbildningar ger jobb? Siffror & STATISTIK + löner 1 INNEHÅLL Utbildning inte samma sak som yrke... 6 Hur vanliga är utbildningarna... 7 Arbetsmarknadsläget för olika utbildningar

Läs mer

STOCKHOLM 2025 EN UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS

STOCKHOLM 2025 EN UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS STOCKHOLM 2025 EN UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS Utbildningsprognosen har tagits fram av Eric Hellsing, Inger Huggare, Oskar Nilsson, Anna Nyman, Katja Olofsson, Johan Tollebrant, Stefan Vikenmark,

Läs mer

Prognoser över Östergötlands framtida arbetsmarknad. Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen Fredrik Sunnergren, Region Östergötland

Prognoser över Östergötlands framtida arbetsmarknad. Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen Fredrik Sunnergren, Region Östergötland Prognoser över Östergötlands framtida arbetsmarknad Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen Fredrik Sunnergren, Region Östergötland 1 Olika prognoser om tillgång och efterfrågan på yrken och utbildad arbetskraft

Läs mer

Framtida utbildning och arbetsmarknad

Framtida utbildning och arbetsmarknad 2012-01-27 FOKUS: STATISTIK Framtida utbildning och arbetsmarknad År 2030 beräknas 170 utbildade saknas inom vården Fram till 2030 kommer både tillgång och efterfrågan av efter arbetskraft öka kraftigt.

Läs mer

PM: Basscenario för Gotland, framskrivning av befolkning och arbetsmarknad , tillgång och efterfrågan på arbetskraft per utbildningsgrupp

PM: Basscenario för Gotland, framskrivning av befolkning och arbetsmarknad , tillgång och efterfrågan på arbetskraft per utbildningsgrupp Erik Rosenqvist 1 (22) 2012-04-23 PM: Basscenario för Gotland, framskrivning av befolkning och arbetsmarknad 2010-2020, tillgång och efterfrågan på arbetskraft per utbildningsgrupp I denna PM redovisas

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010 2011-12-13 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010 År 2010 arbetade 58 686 personer i Norrköping, vilket var en ökning med över 2 000 arbetstillfällen sedan år 2009. Störst ökning

Läs mer

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Sörmland 23 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Förord Möjligheten att kunna rekrytera personal med rätt kompetens är en av

Läs mer

Regionala indikatorer över kompetensförsörjning Workshop 2. Katja Olofsson och Stefan Vikenmark, Prognosinstitutet, SCB

Regionala indikatorer över kompetensförsörjning Workshop 2. Katja Olofsson och Stefan Vikenmark, Prognosinstitutet, SCB Regionala indikatorer över kompetensförsörjning Workshop 2 Katja Olofsson och Stefan Vikenmark, Prognosinstitutet, SCB Utbildning och kompetens i statistiken Konstateranden Indikatorerna kommer att skilja

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

YRKESPROGNOS TILLVERKNINGSINDUSTRIN EFTERFRÅGAN, PENSION OCH REKRYTERING FRAM TILL 2025 FÖR HALLANDS LÄN

YRKESPROGNOS TILLVERKNINGSINDUSTRIN EFTERFRÅGAN, PENSION OCH REKRYTERING FRAM TILL 2025 FÖR HALLANDS LÄN YRKESPROGNOS TILLVERKNINGSINDUSTRIN EFTERFRÅGAN, PENSION OCH REKRYTERING FRAM TILL 2025 FÖR HALLANDS LÄN Innehållsförteckning Inledning & bakgrund sid 3 Sammanfattning sid 4 Metod för prognosberäkningar

Läs mer

Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer?

Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer? Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer? Workshop 3 2017-11-09 Lärprojekt om regionala matchningsindikatorer Jan Persson Analytiker på Tillväxtverket Varför studera civilingenjörsutbildning

Läs mer

Avkastning på högre utbildning bland examinerade vid Stockholms lärosäten

Avkastning på högre utbildning bland examinerade vid Stockholms lärosäten Avkastning på högre utbildning bland examinerade vid Stockholms lärosäten Zara Daghbashyan och Björn Hårsman StAF 2011:1 www.staforum.se Författare: Zara Daghbashyan och Björn Hårsman Avdelningen för samhällsekonomi

Läs mer

Löner inom landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön 2015 samt procentuell förändring sedan 2014

Löner inom landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön 2015 samt procentuell förändring sedan 2014 AM 51 SM 1601 Löner inom landstingskommunal sektor 2015 Salaries in county councils 2015 I korta drag Medellönen var 34 820 kronor i landstingen år 2015 Den 1 november 2015 uppgick medellönen inom den

Läs mer

Arbetskraftsbarometern

Arbetskraftsbarometern Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (16) Arbetskraftsbarometern 2014 UF0505 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Östra Mellansverige 2025

Östra Mellansverige 2025 Östra Mellansverige 225 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Förord En lyckad kompetensförsörjning bygger på att företag och offentlig sektor får tillgång till den kompetens som efterfrågas och att befolkningen

Läs mer

YRKESPROGNOS UTBILDNING EFTERFRÅGAN, PENSION OCH REKRYTERING FRAM TILL 2025 FÖR HALLANDS LÄN

YRKESPROGNOS UTBILDNING EFTERFRÅGAN, PENSION OCH REKRYTERING FRAM TILL 2025 FÖR HALLANDS LÄN YRKESPROGNOS UTBILDNING EFTERFRÅGAN, PENSION OCH REKRYTERING FRAM TILL 2025 FÖR HALLANDS LÄN Innehållsförteckning Inledning & bakgrund sid 3 Sammanfattning sid 4 Metod för prognosberäkningar sid 5 Efterfrågan

Läs mer

4 av 5 jobb skapas i småföretagen Företagens kompetensförsörjning ett tillväxthinder? SKL 2016

4 av 5 jobb skapas i småföretagen Företagens kompetensförsörjning ett tillväxthinder? SKL 2016 4 av 5 jobb skapas i småföretagen Företagens kompetensförsörjning ett tillväxthinder? SKL 2016 Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra

Läs mer

Statistikinfo 2014:11

Statistikinfo 2014:11 Statistikinfo 214:11 Ökat antal förvärvsarbetande 213 77 169 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 213, en ökning med 1 437 personer jämfört med 212. För andra året i rad var transportmedelsindustrin

Läs mer

Statistikinfo 2013:13

Statistikinfo 2013:13 Statistikinfo 213:13 Ökat antal förvärvsarbetande 212 75 732 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 212, det är det högsta antalet förvärvsarbetande som någonsin redovisats för kommunen. Antalet

Läs mer

Pendlingsmönster in, ut och inom länet

Pendlingsmönster in, ut och inom länet 2013:2 Pendlingsmönster in, ut och inom länet Det har sedan länge varit känt att regionens arbetsmarknadsområde är betydligt större än själva länet. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning En regional analys för Hallands län Presentation 2017-03-10 Inledning Uppdraget har varit: Att analysera efterfrågan, pensioner och rekrytering

Läs mer

Löner inom landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön 2014 samt procentuell förändring sedan 2013

Löner inom landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön 2014 samt procentuell förändring sedan 2013 AM 51 SM 1501 Löner inom landstingskommunal sektor 2014 Salaries in county councils 2014 I korta drag Medellönen inom landstingen var 33 910 kronor år 2014 Den 1 november 2014 uppgick medellönen inom den

Läs mer

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg En regional analys för Hallands län Presentation 2017-03-10 Inledning Uppdraget har varit: Att analysera efterfrågan, pensioner och rekrytering för

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 12 Utsikterna på arbetsmarknaden för 72 utbildningar

Arbetskraftsbarometern 12 Utsikterna på arbetsmarknaden för 72 utbildningar INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD 212:2 Arbetskraftsbarometern 12 Utsikterna på arbetsmarknaden för 72 utbildningar INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD 212:2 Arbetskraftsbarometern 12

Läs mer

Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer. Olle Dahlberg. 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU

Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer. Olle Dahlberg. 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer Olle Dahlberg Utbildningen För få eller ganska många? 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU 14000 12000 Civilingenjörer Sökande 1:a hand, antagna och nybörjare (HT) samt examinerade

Läs mer

Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser med sikte på Region Skåne Västra Götalandsregionen

Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser med sikte på Region Skåne Västra Götalandsregionen Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser med sikte på 2020 Region Skåne Västra Götalandsregionen Regionalisering av trender och prognoser Samarbetsprojekt mellan SCB,VGR, Region Skåne, Länsstyrelsen

Läs mer

ARBETSKRAFTENS UTBILDNING ÅR 2000 OCH 2020

ARBETSKRAFTENS UTBILDNING ÅR 2000 OCH 2020 57 ÅR 2000 OCH Arbetskraftens utbildningsnivå har stigit under en följd av år. År 2000 utgjorde andelen i arbetskraften med folk- och grundskoleutbildning 19 procent, med gymnasial utbildning 51 procent

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 2012-12-12 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 Antalet sysselsatta norrköpingsbor ökade under året med 1 100 personer. Förvärvsfrekvensen ökade från 72,8 % år 2010 till 73,8 %

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

Statistikinfo 2016:06

Statistikinfo 2016:06 Statistikinfo 216:6 Över förvärvsarbetande i Linköping 872 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 215, en ökning med 1 844 personer jämfört med 215, vilket är den näst största ökningen någonsin

Läs mer

SKÅNE Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos

SKÅNE Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos SKÅNE 2025 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos XXXXX XXXXX XXXXX SKÅNE 2025 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 3 Region Skåne Utgivningsort: Malmö Foto: Freddy Billqvist

Läs mer

Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal

Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Vad påverkar matchningseffektiviteten? Om prognoserna Antagandena i långtidsutredningen (LU 2015) om produktion och sysselsättning

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Utbildning Arbete Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Matte! För språk var jag värdelös i och gympa också. Maggan, 59 år Ett av de roligaste ämnena i skolan var kemi, mycket tack vare en underhållande

Läs mer

Arbetspendling till och från Västerås år 2015

Arbetspendling till och från Västerås år 2015 Arbetspendling till och från Västerås år 2015 När det gäller pendling så råder en viss eftersläpning i statistiken, vilket innebär att den mest aktuella statistiken är från år 2015. Inledningsvis kan du

Läs mer

Sverige tillsammans. Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland

Sverige tillsammans. Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland Sverige tillsammans Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland Arbetsmarknadsläget 2015-2017 Stark jobbtillväxt framförallt i storstadsregionerna Många jobb tillkommer inom den privata tjänstesektorn,

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 2014

Arbetskraftsbarometern 2014 ETSMARKNAD INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARB RAPPORT 214:2 Arbetskraftsbarometern 214 Utsikterna på arbetsmarknaden för 71 utbildningar INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD 214:2 Arbetskraftsbarometern

Läs mer

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Rapportens syfte Beskriva hur individer med en viss utbildning är spridda på arbetsmarknaden

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Jönköpings län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Genomsnittlig månadslön 2015 samt procentuell förändring sedan 2014

Genomsnittlig månadslön 2015 samt procentuell förändring sedan 2014 AM 50 SM 1601 Löner inom statlig sektor 2015 Wages/salaries in the central government sector 2015 I korta drag Löneökningen i staten uppmätttes till 2,3 procent Den genomsnittliga månadslönen uppgick i

Läs mer

Bilaga 2 Yrkesutbildning FOB-70

Bilaga 2 Yrkesutbildning FOB-70 Bilaga 2 Yrkesutbildning FOB-70 1 ESTETISK, HUMANISTISK OCH RELIGIÖS UTBILDNING 13 Gymnasial hithörande utb högst 2 år scenisk utb.,bild- o formkonstutb, musikutb religiös utb 14 Gymnasial utb. längre

Läs mer

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Örebro län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Lönsamma studier? Livslönerapport 2011

Lönsamma studier? Livslönerapport 2011 Lönsamma studier? Livslönerapport 2011 Thomas Ljunglöf, 2013-05-21 Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf, 111021 Livslöner Lön och livsinkomst (1963) Månads- och årslöner ger en skev bild av verkligheten

Läs mer

Arbetsmarknaden för unga akademiker

Arbetsmarknaden för unga akademiker PM Thomas Ljunglöf och Eva Oscarsson 2012-04-03 Arbetsmarknaden för unga akademiker Denna PM redovisar fakta om unga akademikers arbetslöshet och några policypunkter. Högre arbetslöshet bland yngre akademiker

Läs mer

BNP-tillväxt i USA 7,5 5,0 2,5 0,0 -2,5. Källa: EcoWin

BNP-tillväxt i USA 7,5 5,0 2,5 0,0 -2,5. Källa: EcoWin 7,5 BNP-tillväxt i USA 5, 2,5, -2,5 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 26 1991 1993 1995 1997 1999 21 23 25 Källa: EcoWin Procent 14 12 1 8 6 4 2-2 -4 Sparkvot i USA februari 1959 - mars 26 1959 1963 1967

Läs mer

Lund NorthEast i siffror

Lund NorthEast i siffror NorthEast i siffror Området Det kunskapstäta området som sträcker sig från C i sydväst till de kommande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordost går under benämningen NorthEast i vilket kunskapsstråket,

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Nytillskott och rekryteringsbehov

Nytillskott och rekryteringsbehov Nytillskott och rekryteringsbehov Resultat på övergripande nivå Under de goda tillväxtåren i slutet av 199-talet och början av 2-talet ökade tillskottet av arbetskraft och alltfler rekryterades. Det innebar

Läs mer

Arbetskraftsbarometern `13

Arbetskraftsbarometern `13 INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD RAPPORT 213:3 Arbetskraftsbarometern `13 Utsikterna på arbetsmarknaden för 71 utbildningar information om utbildning och arbetsmarknad 213:3 Arbetskraftsbarometern

Läs mer

Temarapport 2010:4. Tema: Arbetsmarknad. Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Utbildning och forskning

Temarapport 2010:4. Tema: Arbetsmarknad. Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Utbildning och forskning Temarapport 2010:4 Tema: Arbetsmarknad Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden Utbildning och forskning Temarapport 2010:4 Tema: Arbetsmarknad Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Vad påverkar matchningseffektiviteten? Om prognoserna Antagandena i långtidsutredningen (LU 2015) om produktion och sysselsättning

Läs mer

Förord. Statistiska centralbyrån i april 2000. Svante Öberg. Anna-Karin Olsson

Förord. Statistiska centralbyrån i april 2000. Svante Öberg. Anna-Karin Olsson 3 Förord Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) är ett system för klassificering av utbildning. SUN skapades i slutet av 60-talet och används sedan dess allmänt av företag och organisationer samt av SCB vid

Läs mer

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Tabellbilaga 1b Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Unga som inte fullföljer gymnasiet Behöriga/Obehöriga till gymnasiet Läsåret 2014/15 Läsår 2013/2014 Läsår 2012/2013 Totalt

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar

Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar Analyser av utbildningar och studeranden med fokus på: Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar yhmyndigheten.se 1 (10) Datum: 2011-08-21 Diarienr: YH 2011/759 Analyser av utbildningar

Läs mer

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Norrbottens län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2012. Genomsnittlig månadslön 2012 samt procentuell förändring sedan 2011

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2012. Genomsnittlig månadslön 2012 samt procentuell förändring sedan 2011 AM 51 SM 1301 Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2012 Wages / salaries and employment in county councils 2012 I korta drag Medellönen inom landstingen var 31 900 kronor år 2012 Den

Läs mer

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2011. Genomsnittlig månadslön 2011 samt procentuell förändring sedan 2010

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2011. Genomsnittlig månadslön 2011 samt procentuell förändring sedan 2010 AM 51 SM 1201 Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2011 Wages / salaries and employment in county councils 2011 I korta drag Medellönen inom landstingen var 31 200 kronor år 2011 Den

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Sveriges utrikesfödda akademiker. Juni 2015. Josefin Edström

Sveriges utrikesfödda akademiker. Juni 2015. Josefin Edström Sveriges utrikesfödda akademiker Juni 2015 Josefin Edström Sveriges utrikesfödda akademiker Josefin Edström Josefin Edström och Saco 2015 ISBN: 978-91-88019-07-3 www.saco.se Förord Saco har under många

Läs mer

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2013. Genomsnittlig månadslön 2013 samt procentuell förändring sedan 2012

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2013. Genomsnittlig månadslön 2013 samt procentuell förändring sedan 2012 AM 51 SM 1401 Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2013 Wages / salaries and employment in county councils 2013 I korta drag Medellönen inom landstingen var 32 740 kronor år 2013 Den

Läs mer

Förord. Statistiska centralbyrån i april 2000. Svante Öberg. Anna-Karin Olsson

Förord. Statistiska centralbyrån i april 2000. Svante Öberg. Anna-Karin Olsson 3 Förord Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) är ett system för klassificering av utbildning. SUN skapades i slutet av 60-talet och används sedan dess allmänt av företag och organisationer samt av SCB vid

Läs mer

Tudelad arbetsmarknad för akademiker

Tudelad arbetsmarknad för akademiker 2015 Thomas Ljunglöf Tudelad arbetsmarknad för akademiker Tudelad arbetsmarknad för akademiker Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften men ange källa Thomas Ljunglöf och Saco www.saco.se www.saco.se/arbetsmarknadsdata

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som

Läs mer

Tidsseriebrott i Utbildningsregistret

Tidsseriebrott i Utbildningsregistret Tidsseriebrott i Arbetsmarknads- och utbildningsstatistik Cecilia Wass Rev version (datering av årgångar) STATISTISKA CENTRALBYRÅN SAMMANFATTNING Byte av utbildningsnomenklatur har störst inverkan på en

Läs mer

Utsikterna på arbetsmarknaden

Utsikterna på arbetsmarknaden Utsikterna på arbetsmarknaden Utsikterna på arbetsmarknaden en på eftergymnasialt utbildade beräknas öka kraftigt fram till år 23. Även efterfrågan ökar, men inte i samma utsträckning som tillgången. på

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING?

VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING? VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING? Sven-Olov Daunfeldt och Elina Fergin Wennberg 2016 HUI RESEARCH Utanförskapet är inte slumpmässigt Den senaste statistiken från SCB (januari,

Läs mer

ARBETSKRAFTSPROGNOS TILL ÅR 2035

ARBETSKRAFTSPROGNOS TILL ÅR 2035 19 ARBETSKRAFTSPROGNOS TILL ÅR 2035 1 Utgiven av Region Värmland, 2017 Faktasammanställning: Linn Johansson, Region Värmland och Sweco Society Text: Linn Johansson, Region Värmland och Sweco Society Form:

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland med sikte på 2020

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland med sikte på 2020 Rapport 2011:4 Tillväxt och utveckling KOMPETENSPLATTFORM VÄSTRA GÖTALAND Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland med sikte på 2020 BILAGERAPPORT 2 Denna rapport är en bilaga till huvudrapporten

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013 UF 46 SM 1301 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer