Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknad och kompetensförsörjning"

Transkript

1 Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Regionala matchningsindikatorer Jönköpings län, juni 2015 Bearbetad statistik från SCB på efterfrågan (E), utbud (U), matchning (M) och regionala förutsättningar till läns- och kommunnivå För mer information kontakta

2 Indikatortabeller 1:4 Efterfrågan på arbetskraft E Allmänt Symbolen. innebär att uppgiften är för osäker för att redovisas. Andelar visas endast för grupper på 100 eller fler personer (nämnaren); i könsuppdelade tabeller för 50 eller fler personer. I de fall då det inte finns några personer i en utbildningsgrupp i länet, redovisas inte utbildningsgruppen alls. I de fall tabellerna redovisar dagbefolkningen, summerar raderna inte alltid till totalen. Det beror på att arbetsställen utomlands inte tagits med i redovisningen. Mer information om statistiken finns i rapporten "Regionala matchningsindikatorer". Definitioner Lediga jobb Pågående rekryteringar på företaget/arbetsstället vid referenstidpunkten. Nya förvärvsarbetande Personer som inte var förvärvsarbetande år 1 men som är förvärvsarbetande år 2. Jobbytare Personer som var förvärvsarbetande år 1 och som fortfarande är förvärvsarbetande år 2, men på ett nytt arbetsställe. Arbetsstället ska dessutom ha ändrat personalsammansättning med minst 50 procent. Syftet med det sistnämnda kriteriet är att undvika falska jobbyten, där bytet av organisations- och arbetsställenummer egentligen endast beror på organisationsförändringar (som att ett företag omvandlats till aktiebolag). Totalt inflöde Anställda med matchning Anställda utan matchning Anställda utan tillräckliga uppgifter Summan av nya förvärvsarbetande och jobbytare. Personer vars utbildningsgrupp bedöms stämma överens med yrket som de har, till både nivå och inriktning. Personer vars utbildningsgrupp anses stämma sämre överens med yrket som de har. Personer som antingen har otillräckliga uppgifter om högsta utbildning, alternativt inga eller inaktuella uppgifter om yrke, för att kunna bli matchningsbedömda. Till exempel måste yrkesuppgiften vara av ett senare datum än examensuppgiften. Matchad förvärvsgrad Anställda med matchning dividerat med den totala befolkningen i utbildningsgruppen, exklusive egenföretagare, studerande och anställda utan tillräckliga uppgifter.

3 E1b Lediga jobb, år Lediga jobb efter sektor och län. År Lediga jobb (SCB s vakansstatistik) per år och sektor. Jönköpings län OBS - inte samma sak som anmälda platser till Arbetsförmedlingen År Offentligt Privat Totalt Totalt och andel F-län År Riket Länet Andel ,5% ,5% ,1% ,4% ,2% ,5% ,2% ,9% ,5% Länets andel av alla lediga jobb i Sverige ,5% ,5% 10,0% ,1% 9,0% ,4% 8,0% ,2% 7,0% ,5% 6,0% ,2% 5,0% ,9% 4,0% ,5% 3,0% Länets andel av alla lediga jobb i Sverige 2,0% 1,0% 0,0% Serie1 4,5% 3,5% 3,1% 3,4% 4,2% 3,5% 4,2% 2,9% 2,5%

4 E2a "Jobbinflöden" per utbildningsgrupp Nya förvärvsarbetande samt förvärvsarbetande som bytt jobb mellan 2012 och 2013 (dagbef år), efter utbildningsgrupp och län. Jönköpings län 2013 "10 i topp" Totalt Utbildningsgrupp Nya förvärvsarbetande Jobbytare Totalt inflöde Handel- och administrationsutbildning, gymnasial nivå Industriutbildning, gymnasial nivå Vård- och omsorgsutb.; Övrig gymn. utb. i hälso- och sjukvård Data-, el- och energiteknisk utbildning, gymnasial nivå Byggutbildning, gymnasial nivå Restaurang- och livsmedelsutbildning, gymnasial nivå Fordonsutbildning, gymnasial nivå Barn- och fritidsutbildning, gymnasial nivå Naturbruksutbildning, gymnasial nivå Övrig utb. i samhällsvetenskap, juridik, handel, admin., eftergymnasial "10 i topp" Män Utbildningsgrupp Nya förvärvsarbetande Jobbytare Totalt inflöde Industriutbildning, gymnasial nivå Data-, el- och energiteknisk utbildning, gymnasial nivå Byggutbildning, gymnasial nivå Fordonsutbildning, gymnasial nivå Handel- och administrationsutbildning, gymnasial nivå Transportutbildning, gymnasial nivå Gymnasieingenjörsutbildning (53A + 55Q) Övrig utbildning inom teknik och tillverkning, eftergymnasial nivå Naturbruksutbildning, gymnasial nivå Restaurang- och livsmedelsutbildning, gymnasial nivå "10 i topp" Kvinnor Utbildningsgrupp Nya förvärvsarbetande Jobbytare Totalt inflöde Vård- och omsorgsutb.; Övrig gymn. utb. i hälso- och sjukvård Handel- och administrationsutbildning, gymnasial nivå Barn- och fritidsutbildning, gymnasial nivå Restaurang- och livsmedelsutbildning, gymnasial nivå Sjuksköterskeutbildning, grundutbildning Övrig utb. i samhällsvetenskap, juridik, handel, admin., eftergymnasial Ekonomutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) Specialistsjuksköterskeutbildning Naturbruksutbildning, gymnasial nivå Lärarutbildning för grundskolans tidigare år

5 E2b "Jobbinflöden" per näringsgren Nya förvärvsarbetande samt förvärvsarbetande som bytt jobb mellan 2012 och 2013 (dagbefolkning år), efter näringsgren och län. Jönköpings län 2013 Andel jobbytare Näringsgren Andel Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 20,5 Informations- och kommunikationsföretag 18,8 Hotell och restauranger 18,7 Okänd bransch 14,7 Enheter för kultur, nöje och fritid; andra serviceföretag m.m. 13,9 Transport- och magasineringsföretag 11,5 Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 11,4 Byggindustri 10,5 Alla näringsgrenar 10,2 Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 10,1 Jordbruk, skogsbruk och fiske 9,6 Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 9,5 Civila myndigheter och försvaret 9,0 El-, gas- och värmeverk; vatten- och reningsverk; anläggningar för avfallshantering, återvinning och sanering 8,8 Kreditinstitut och försäkringsbolag m.m. 8,4 Utbildningsväsendet 8,1 Tillverkningsindustri; gruvor och mineralutvinningsindustri 6,5

6 E3 Matchad förvärvsgrad Anställda år efter matchning mellan utbildning och yrke, utbildningsgrupp och län (nattbefolkning). Matchad förvärvsgrad. År 2013 Jönköpings län "10 i topp" Andel Jönköpings län "10 i botten" Andel Läkarutbildning (exkl. disputerade som saknar läkarexamen) 94,3 Övrig utb. inom lant- och skogsbruk, djursjukvård, eftergymnasial 45,4 Polisutbildning 92,4 Utbildning inom medieproduktion, eftergymnasial nivå 38,3 Sjukgymnast-/fysioterapeututbildning 92,3 Fritidsledarutbildning, eftergymnasial nivå 37,6 Psykologutbildning 92,2 Övrig utbildning inom pedagogik / lärarutbildning, eftergymnasial 35,5 Speciallärar- och specialpedagogutbildning 92,1 Humanistisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) 31,6 Tandläkarutbildning 91,2 Konstnärlig utbildning, eftergymnasial nivå 30,2 Specialistsjuksköterskeutbildning 90,2 Civilingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 28,2 Socionomutbildning 89,6 Övrig naturvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 19,4 Apotekarutbildning 89,5 Övrig utbildning inom humaniora och konst, eftergymnasial nivå 18,3 Juristutbildning 88,5 Övrig utbildning inom naturvetenskap, matematik, data, eftergymnasial 14,0 Män Kvinnor Jönköpings län "10 i topp" Andel Jönköpings län "10 i botten" Andel Psykologutbildning 95,7 Fysikerutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 41,1 Sjukgymnast-/fysioterapeututbildning 94,9 Humanistisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) 36,4 Läkarutbildning (exkl. disputerade som saknar läkarexamen) 94,6 Utbildning inom medieproduktion, eftergymnasial nivå 36,2 Specialistsjuksköterskeutbildning 92,5 Fritidsledarutbildning, eftergymnasial nivå 34,8 Polisutbildning 92,1 Civilingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 31,5 Biblioteks- och informationsvetensk. högskoleutbildning (minst 3 år) 89,7 Övrig utbildning inom pedagogik / lärarutbildning, eftergymnasial 31,0 Tandläkarutbildning 89,7 Konstnärlig utbildning, eftergymnasial nivå 30,3 Apotekarutbildning 88,9 Övrig naturvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 20,3 Juristutbildning 87,0 Övrig utbildning inom naturvetenskap, matematik, data, eftergymnasial 13,8 Lärarutbildning grsk senare år och gymn., allmänna + praktiskt-estet. 86,7 Övrig utbildning inom humaniora och konst, eftergymnasial nivå 8,8

7 E3 Matchad förvärvsgrad Anställda år efter matchning mellan utbildning och yrke, utbildningsgrupp och län (nattbefolkning). Matchad förvärvsgrad. År 2013 Riket "10 i topp" Andel Riket "10 i botten" Andel Läkarutbildning (exkl. disputerade som saknar läkarexamen) 92,3 Högskoleingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 48,8 Polisutbildning 91,3 Fritidsledarutbildning, eftergymnasial nivå 48,4 Speciallärar- och specialpedagogutbildning 89,9 Utbildning inom medieproduktion, eftergymnasial nivå 45,6 Specialistsjuksköterskeutbildning 88,8 Övrig naturvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 41,7 Psykologutbildning 88,6 Övrig utb. inom lant- och skogsbruk, djursjukvård, eftergymnasial 41,3 Civilingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik 86,4 Humanistisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) 40,9 Receptarieutbildning 86,0 Konstnärlig utbildning, eftergymnasial nivå 36,2 Juristutbildning 85,5 Övrig utbildning inom pedagogik / lärarutbildning, eftergymnasial 33,0 Veterinärutbildning 84,9 Övrig utbildning inom humaniora och konst, eftergymnasial nivå 21,0 Civilingenjörsutbildning; maskinteknik, fordons- och farkostteknik 84,6 Övrig utbildning inom naturvetenskap, matematik, data, eftergymnasial 10,6

8 E3 Matchad förvärvsgrad Anställda år efter matchning mellan utbildning och yrke, utbildningsgrupp och län (nattbefolkning). Utökad data Jönköpings län 2013 Totalt, 25 största Utbildningsgrupp Sortetat efter Anställda Med matchning Utan matchning Utan tillräckliga uppgifter Handel- och administrationsutbildning, gymnasial nivå ,9 Vård- och omsorgsutb.; Övrig gymn. utb. i hälso- och sjukvård ,8 Industriutbildning, gymnasial nivå ,9 Data-, el- och energiteknisk utbildning, gymnasial nivå ,3 Byggutbildning, gymnasial nivå ,1 Gymnasieingenjörsutbildning (53A + 55Q) ,0 Barn- och fritidsutbildning, gymnasial nivå ,2 Fordonsutbildning, gymnasial nivå ,5 Förskollärarutbildning ,7 Restaurang- och livsmedelsutbildning, gymnasial nivå ,4 Lärarutbildning för grundskolans tidigare år ,7 Naturbruksutbildning, gymnasial nivå ,7 Lärarutbildning grsk senare år och gymn., allmänna + praktiskt-estet ,5 Ekonomutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) ,8 Övrig utb. i samhällsvetenskap, juridik, handel, admin., eftergymnasial ,5 Sjuksköterskeutbildning, grundutbildning ,8 Transportutbildning, gymnasial nivå ,2 Övrig utbildning inom teknik och tillverkning, eftergymnasial nivå ,6 Specialistsjuksköterskeutbildning ,2 Övrig utb. inom hälso- och sjukvård, social omsorg, eftergymnasial ,6 Varav Matchad förvärvsgrad

9 E3 Matchad förvärvsgrad Anställda år efter matchning mellan utbildning och yrke, utbildningsgrupp och län (nattbefolkning). Matchad förvärvsgrad Jönköpings län 2013 Män Utbildningsgrupp Sortetat efter Anställda Med matchning Utan matchning Utan tillräckliga uppgifter Industriutbildning, gymnasial nivå ,2 Data-, el- och energiteknisk utbildning, gymnasial nivå ,9 Byggutbildning, gymnasial nivå ,1 Handel- och administrationsutbildning, gymnasial nivå ,4 Fordonsutbildning, gymnasial nivå ,1 Gymnasieingenjörsutbildning (53A + 55Q) ,1 Transportutbildning, gymnasial nivå ,1 Naturbruksutbildning, gymnasial nivå ,9 Övrig utbildning inom teknik och tillverkning, eftergymnasial nivå ,0 Ekonomutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) ,7 Varav Matchad förvärvsgrad Jönköpings län 2013 Kvinnor Utbildningsgrupp Sortetat efter Anställda Med matchning Utan matchning Utan tillräckliga uppgifter Vård- och omsorgsutb.; Övrig gymn. utb. i hälso- och sjukvård ,3 Handel- och administrationsutbildning, gymnasial nivå ,2 Förskollärarutbildning ,5 Barn- och fritidsutbildning, gymnasial nivå ,3 Lärarutbildning för grundskolans tidigare år ,4 Sjuksköterskeutbildning, grundutbildning ,6 Restaurang- och livsmedelsutbildning, gymnasial nivå ,8 Specialistsjuksköterskeutbildning ,8 Övrig utb. i samhällsvetenskap, juridik, handel, admin., eftergymnasial ,1 Lärarutbildning grsk senare år och gymn., allmänna + praktiskt-estet ,7 Varav Matchad förvärvsgrad

10 E3c Matchad förvärvsgrad Anställda år efter matchning mellan utbildning och yrke, utbildningsgrupp och län (nattbefolkning). Matchad förvärvsgrad. Jönköpings län 2013 "25 i topp" Utbildningsgrupp Matchad förvärvsgrad Speciallärar- och specialpedagogutbildning 100,0 Polisutbildning 98,6 Specialistsjuksköterskeutbildning 96,5 Tandläkarutbildning 96,4 Psykologutbildning 96,3 Biblioteks- och informationsvetensk. högskoleutbildning (minst 3 år) 96,1 Läkarutbildning (exkl. disputerade som saknar läkarexamen) 96,0 Juristutbildning 95,5 Biomedicinsk analytikerutbildning 95,2 Förskollärarutbildning 94,8 Sjukgymnast-/fysioterapeututbildning 93,6 Socionomutbildning 93,2 Fritidspedagogutbildning 92,6 Arkitektutbildning 92,3 Tandhygienistutbildning 89,6 Apotekarutbildning 88,9 Byggutbildning, gymnasial nivå 88,7 Sjuksköterskeutbildning, grundutbildning 88,2 Arbetsterapeututbildning 87,7 Lärarutbildning för grundskolans tidigare år 87,1 Lärarutbildning grsk senare år och gymn., allmänna + praktiskt-estet. 85,9 Högskoleingenjörsutb.; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri 85,0 Fordonsutbildning, gymnasial nivå 84,5 Veterinärutbildning 83,9 Civilingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik 83,9 "10 i botten" Utbildningsgrupp Matchad förvärvsgrad Handel- och administrationsutbildning, gymnasial nivå 49,1 Fritidsledarutbildning, eftergymnasial nivå 44,2 Högskoleingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 43,9 Utbildning inom medieproduktion, eftergymnasial nivå 33,3 Övrig utb. inom lant- och skogsbruk, djursjukvård, eftergymnasial 31,5 Humanistisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) 26,2 Konstnärlig utbildning, eftergymnasial nivå 25,9 Övrig utbildning inom pedagogik / lärarutbildning, eftergymnasial 23,1 Övrig naturvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 22,9 Övrig utbildning inom humaniora och konst, eftergymnasial nivå 22,6

11 Indikatortabeller 2:4 Arbetskraftsutbud U Allmänt Symbolen. innebär att uppgiften är för osäker för att redovisas. Andelar visas endast för grupper på 100 eller fler personer (nämnaren). I de fall då det inte finns några personer i en utbildningsgrupp i länet, redovisas inte utbildningsgruppen alls. I de fall tabellerna redovisar dagbefolkningen, summerar raderna inte alltid till totalen. Det beror på att arbetsställen utomlands inte tagits med i redovisningen. Mer information om statistiken finns i rapporten "Regionala matchningsindikatorer". Definitioner Förvärvsarbetande Förvärvsarbetande, varav studerande med studiemedel Anställd Egenföretagare Alla som har arbetat i genomsnitt minst en timme per vecka under november månad. Även de som var tillfälligt frånvarande under perioden, exempelvis på grund av sjukdom, ingår. Personer som varit både förvärvsarbetande och studerande, dvs. som uppfyller både respektive definitioner. T.ex. studerande som arbetar vid sidan av studierna. Förvärvsarbetande som mottagit lön eller annan ersättning från arbetsgivare (uppgift via deklaration). Förvärvsarbetande som haft inkomst av aktiv näringsverksamhet (uppgift via deklaration). Företagare i eget AB ingår bland de anställda. Definitionerna av förvärvsarbetande, anställda och egenföretagare följer de som används i RAMS. Inskrivna arbetslösa AF Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, enligt Arbetsförmedlingens register och definitioner (och som inte klassats som förvärvsarbetande) för månaderna september, oktober och november. Inte i arbetskraften Studerande Inte i arbetskraften, varav studerande med studiemedel Personer som varken är förvärvsarbetande enligt RAMS eller inskrivna arbetslösa enligt AF. Personer som var registrerade och/eller närvarade i formella studier under höstterminen aktuellt år, och som fick studiemedel någon gång under året. Antalet personer som inte ingår i arbetskraften (dvs. som varken är förvärvsarbetande enligt RAMS eller inskrivna på Arbetsförmedlingen) och som studerar med studiemedel (enligt definitionen för "Studerande"). Inpendlare Förvärvsarbetande som arbetar på arbetsställen i det aktuella länet, men som är folkbokförda i ett annat län. Utpendlare Förvärvsarbetande som är folkbokförda i det aktuella länet, men som arbetar på arbetsställen i ett annat län. I utpendlarna ingår även folkbokförda i Sverige som förvärvsarbetar i Danmark eller Norge (gränspendlare). Åldersinträden Personer som fyllt 20 år och som därför trätt in i åldersgruppen år (år 2). Åldersutträden Personer som var 64 år (år 1), och som därför lämnat åldersgruppen år (år 2). Inflyttare Personer som inte var folkbokförda i länet år 1, men som är det år 2. Utflyttare Examinerade Vidareutbildade Antagen Personer som var folkbokförda i länet år 1, men som inte längre är det år 2. Här ingår även personer som avlidit. Personer som är folkbokförda i länet både år 1 och 2, men som trätt in i en ny utbildningsgrupp, eftersom de har en ny högsta avslutade utbildning. Personer som är folkbokförda i länet både år 1 och 2, men som lämnat (den tidigare) utbildningsgruppen, eftersom de har en ny högsta avslutade utbildning. Antalet registrerade studerande på utbildningsomgångar som startat under ett kalenderår, inklusive de som tillkommit under utbildningens gång och de som hoppat av utbildningen.

12 U1 Befolkningens utbildning Nattbefolkning år efter utbildningsgrupp. Jönköpings län 2013 Totalt Samtliga utbildningsgrupper Grundskoleutbildning och motsvarande utbildning Samhällsvetenskaplig el. humanistisk utbildning, gymnasial Handel- och administrationsutbildning, gymnasial nivå Vård- och omsorgsutb.; Övrig gymn. utb. i hälso- och sjukvård Industriutbildning, gymnasial nivå Data-, el- och energiteknisk utbildning, gymnasial nivå Folkskoleutbildning och motsvarande utbildning Byggutbildning, gymnasial nivå Barn- och fritidsutbildning, gymnasial nivå Fordonsutbildning, gymnasial nivå Gymnasieingenjörsutbildning (4 år) Övrig utbildning inom tjänsteområdet, gymnasial nivå Ekonomisk utbildning, gymnasial nivå Naturbruksutbildning, gymnasial nivå Restaurang- och livsmedelsutbildning, gymnasial nivå Förskollärarutbildning Minst 30 hp i samhällsvetenskap, juridik, handel, admin., ej examen Gymnasial utbildning, ospecificerad Övrig utbildning inom teknik och tillverkning, gymnasial nivå Lärarutbildning för grundskolans tidigare år Övrig utb. i samhällsvetenskap, juridik, handel, admin., eftergymnasial Ekonomutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) Lärarutbildning grsk senare år och gymn., allmänna + praktiskt-estet Sjuksköterskeutbildning, grundutbildning Transportutbildning, gymnasial nivå Övrig utbildning inom teknik och tillverkning, eftergymnasial nivå Naturvetenskaplig utbildning, gymnasial nivå Specialistsjuksköterskeutbildning Estetisk utbildning, gymnasial nivå Kortare än 2 år, motsv hp inom teknikområdet/ej examen Minst 30 hp inom pedagogik och lärarutbildning, ej examen Övrig utb. inom hälso- och sjukvård, social omsorg, eftergymnasial Övrig utbildning inom tjänsteområdet, eftergymnasial nivå Socionomutbildning Läkarutbildning (exkl. disputerade som saknar läkarexamen) Minst 30 hp inom hälso- och sjukvård, social omsorg, ej examen Minst 30 hp inom humaniora och konst, ej examen 997 Utbildning inom humaniora och konst, gymnasial nivå 928 Fritidspedagogutbildning 883 Högskoleingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik 875 Högsk.ing.utb; maskinteknik, fordons- farkostteknik, industriell ekon. 795 Minst 2 år, motsv minst 120 hp inom teknikområdet/ej examen 788 Datautbildning, eftergymnasial nivå 775 Okänd utbildning 752 VVS- och fastighetsutbildning, gymnasial nivå 679

13 Yrkesinriktad utb. inom naturvetenskap, matematik, data, gymnasial nivå 678 Övrig utbildning inom pedagogik / lärarutbildning, eftergymnasial 666 Fritidsledarutbildning, eftergymnasial nivå 655 Social omsorgsutbildning, eftergymnasial nivå 647 Eftergymnasial utbildning, ospecificerad 641 Arbetsterapeututbildning 600 Journalistik och medievetenskaplig utbildning, eftergymnasial nivå 538 Polisutbildning 520 Minst 30 hp inom naturvetenskap, matematik, data, ej examen 472 Högskoleingenjörsutb.; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri 472 Samhällsvetar- och förvaltningsutb. högskoleutbildning (minst 3 år) 469 Övrig utb. inom lant- och skogsbruk, djursjukvård, eftergymnasial 446 Tandsköterskeutbildning 440 Juristutbildning 434 Transportutbildning, eftergymnasial nivå 434 Speciallärar- och specialpedagogutbildning 432 Civilingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik 411 Civilingenjörsutbildning; maskinteknik, fordons- och farkostteknik 409 Teologisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) 387 Konstnärlig utbildning, eftergymnasial nivå 381 Personal- och beteendevetarutbildning, högskoleutb. (minst 3 år) 370 Yrkeslärarutbildning 365 Sjukgymnast-/fysioterapeututbildning 355 Humanistisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) 326 Biomedicinsk analytikerutbildning 324 Civilingenjörsutbildning; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri 267 Barnmorskeutbildning 258 Tandläkarutbildning 247 Biologutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 245 Övrig naturvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 194 Psykologutbildning 154 Minst 30 hp inom tjänsteområdet, ej examen 154 Agronom- och hortonomutbildning 153 Civilingenjörsutbildning; industriell ekonomi 151 Utbildning inom medieproduktion, eftergymnasial nivå 150 Biblioteks- och informationsvetensk. högskoleutbildning (minst 3 år) 150 Tandhygienistutbildning 146 Övrig utbildning inom humaniora och konst, eftergymnasial nivå 143 Högskoleingenjörsutb.; kemi- och bioteknik, material- och geoteknik 142 Receptarieutbildning 130 Skogsvetenskaplig utbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 122 Matematiker-, statistiker-, datavetenskaplig högskoleutb. (minst 3 år) 111 Civilingenjörsutbildning; kemi- och bioteknik, material- och geoteknik 109 Civilingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 102 Veterinärutbildning 99 Högskoleingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 81 Pedagogisk utbildning, gymnasial nivå 79 Apotekarutbildning 78 Minst 30 hp inom lant- och skogsbruk, djursjukvård, ej examen 75 Övrig utbildning inom naturvetenskap, matematik, data, eftergymnasial 74 Kemistutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 53 Arkitektutbildning 52 Geovetenskaplig utbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 43 Fysikerutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 29 Fysikutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) 30

14 U1 Befolkningens utbildning Nattbefolkning år efter utbildningsgrupp. Jönköpings län 2013 Kvinnor Samtliga utbildningsgrupper Vård- och omsorgsutb.; Övrig gymn. utb. i hälso- och sjukvård Handel- och administrationsutbildning, gymnasial nivå Samhällsvetenskaplig el. humanistisk utbildning, gymnasial Grundskoleutbildning och motsvarande utbildning Barn- och fritidsutbildning, gymnasial nivå Övrig utbildning inom tjänsteområdet, gymnasial nivå Förskollärarutbildning Lärarutbildning för grundskolans tidigare år Folkskoleutbildning och motsvarande utbildning Restaurang- och livsmedelsutbildning, gymnasial nivå Sjuksköterskeutbildning, grundutbildning Ekonomisk utbildning, gymnasial nivå Minst 30 hp i samhällsvetenskap, juridik, handel, admin., ej examen Övrig utb. i samhällsvetenskap, juridik, handel, admin., eftergymnasial Specialistsjuksköterskeutbildning Lärarutbildning grsk senare år och gymn., allmänna + praktiskt-estet Ekonomutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) Gymnasial utbildning, ospecificerad Estetisk utbildning, gymnasial nivå Naturbruksutbildning, gymnasial nivå Övrig utb. inom hälso- och sjukvård, social omsorg, eftergymnasial Industriutbildning, gymnasial nivå 976 Minst 30 hp inom pedagogik och lärarutbildning, ej examen 942 Socionomutbildning 919 Minst 30 hp inom hälso- och sjukvård, social omsorg, ej examen 840 Utbildning inom humaniora och konst, gymnasial nivå 836 Fritidspedagogutbildning 653 Naturvetenskaplig utbildning, gymnasial nivå 612 Minst 30 hp inom humaniora och konst, ej examen 586 Arbetsterapeututbildning 569 Social omsorgsutbildning, eftergymnasial nivå 561 Läkarutbildning (exkl. disputerade som saknar läkarexamen) 495 Övrig utbildning inom teknik och tillverkning, gymnasial nivå 478 Övrig utbildning inom pedagogik / lärarutbildning, eftergymnasial 460 Övrig utbildning inom tjänsteområdet, eftergymnasial nivå 453 Övrig utbildning inom teknik och tillverkning, eftergymnasial nivå 443 Tandsköterskeutbildning 436 Speciallärar- och specialpedagogutbildning 387 Journalistik och medievetenskaplig utbildning, eftergymnasial nivå 376 Yrkesinriktad utb. inom naturvetenskap, matematik, data, gymnasial nivå 365 Fritidsledarutbildning, eftergymnasial nivå 322 Eftergymnasial utbildning, ospecificerad 316 Kortare än 2 år, motsv hp inom teknikområdet/ej examen 315 Datautbildning, eftergymnasial nivå 306 Biomedicinsk analytikerutbildning 293

15 Personal- och beteendevetarutbildning, högskoleutb. (minst 3 år) 266 Sjukgymnast-/fysioterapeututbildning 265 Barnmorskeutbildning 258 Samhällsvetar- och förvaltningsutb. högskoleutbildning (minst 3 år) 251 Gymnasieingenjörsutbildning (4 år) 242 Okänd utbildning 223 Humanistisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) 220 Juristutbildning 217 Konstnärlig utbildning, eftergymnasial nivå 199 Högskoleingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik 197 Transportutbildning, eftergymnasial nivå 183 Transportutbildning, gymnasial nivå 172 Högsk.ing.utb; maskinteknik, fordons- farkostteknik, industriell ekon. 165 Minst 2 år, motsv minst 120 hp inom teknikområdet/ej examen 165 Minst 30 hp inom naturvetenskap, matematik, data, ej examen 165 Yrkeslärarutbildning 165 Biologutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 160 Polisutbildning 144 Högskoleingenjörsutb.; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri 143 Tandhygienistutbildning 140 Övrig utb. inom lant- och skogsbruk, djursjukvård, eftergymnasial 137 Tandläkarutbildning 137 Teologisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) 136 Byggutbildning, gymnasial nivå 114 Fordonsutbildning, gymnasial nivå 112 Biblioteks- och informationsvetensk. högskoleutbildning (minst 3 år) 108 Psykologutbildning 105 Data-, el- och energiteknisk utbildning, gymnasial nivå 99 Receptarieutbildning 95 Högskoleingenjörsutb.; kemi- och bioteknik, material- och geoteknik 91 Agronom- och hortonomutbildning 88 Minst 30 hp inom tjänsteområdet, ej examen 71 Utbildning inom medieproduktion, eftergymnasial nivå 71 Övrig utbildning inom humaniora och konst, eftergymnasial nivå 71 Civilingenjörsutbildning; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri 69 Veterinärutbildning 68 Apotekarutbildning 59 Övrig naturvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 53 Civilingenjörsutbildning; maskinteknik, fordons- och farkostteknik 50 Matematiker-, statistiker-, datavetenskaplig högskoleutb. (minst 3 år) 42 Civilingenjörsutbildning; kemi- och bioteknik, material- och geoteknik 42 Pedagogisk utbildning, gymnasial nivå 34 Civilingenjörsutbildning; industriell ekonomi 31 Kemistutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 30 Minst 30 hp inom lant- och skogsbruk, djursjukvård, ej examen 29 Civilingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik 27 Civilingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 26 Övrig utbildning inom naturvetenskap, matematik, data, eftergymnasial 26 Arkitektutbildning 25 Högskoleingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 24 Geovetenskaplig utbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 19 Skogsvetenskaplig utbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 16 Fysikerutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 9 VVS- och fastighetsutbildning, gymnasial nivå 6

16 U1 Befolkningens utbildning Nattbefolkning år efter utbildningsgrupp. Jönköpings län 2013 Män Samtliga utbildningsgrupper Grundskoleutbildning och motsvarande utbildning Industriutbildning, gymnasial nivå Data-, el- och energiteknisk utbildning, gymnasial nivå Samhällsvetenskaplig el. humanistisk utbildning, gymnasial Byggutbildning, gymnasial nivå Handel- och administrationsutbildning, gymnasial nivå Fordonsutbildning, gymnasial nivå Gymnasieingenjörsutbildning (4 år) Folkskoleutbildning och motsvarande utbildning Övrig utbildning inom teknik och tillverkning, gymnasial nivå Naturbruksutbildning, gymnasial nivå Transportutbildning, gymnasial nivå Gymnasial utbildning, ospecificerad Övrig utbildning inom teknik och tillverkning, eftergymnasial nivå Ekonomisk utbildning, gymnasial nivå Minst 30 hp i samhällsvetenskap, juridik, handel, admin., ej examen Ekonomutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) Naturvetenskaplig utbildning, gymnasial nivå Restaurang- och livsmedelsutbildning, gymnasial nivå Kortare än 2 år, motsv hp inom teknikområdet/ej examen Lärarutbildning grsk senare år och gymn., allmänna + praktiskt-estet. 997 Övrig utb. i samhällsvetenskap, juridik, handel, admin., eftergymnasial 975 Vård- och omsorgsutb.; Övrig gymn. utb. i hälso- och sjukvård 919 Barn- och fritidsutbildning, gymnasial nivå 894 Övrig utbildning inom tjänsteområdet, eftergymnasial nivå 726 Högskoleingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik 678 VVS- och fastighetsutbildning, gymnasial nivå 673 Högsk.ing.utb; maskinteknik, fordons- farkostteknik, industriell ekon. 630 Övrig utbildning inom tjänsteområdet, gymnasial nivå 627 Minst 2 år, motsv minst 120 hp inom teknikområdet/ej examen 623 Läkarutbildning (exkl. disputerade som saknar läkarexamen) 583 Estetisk utbildning, gymnasial nivå 561 Okänd utbildning 529 Datautbildning, eftergymnasial nivå 469 Minst 30 hp inom pedagogik och lärarutbildning, ej examen 452 Minst 30 hp inom humaniora och konst, ej examen 411 Lärarutbildning för grundskolans tidigare år 403 Civilingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik 384 Polisutbildning 376 Civilingenjörsutbildning; maskinteknik, fordons- och farkostteknik 359 Fritidsledarutbildning, eftergymnasial nivå 333 Högskoleingenjörsutb.; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri 329 Eftergymnasial utbildning, ospecificerad 325 Yrkesinriktad utb. inom naturvetenskap, matematik, data, gymnasial nivå 313 Övrig utb. inom lant- och skogsbruk, djursjukvård, eftergymnasial 309

17 Minst 30 hp inom naturvetenskap, matematik, data, ej examen 307 Övrig utb. inom hälso- och sjukvård, social omsorg, eftergymnasial 275 Transportutbildning, eftergymnasial nivå 251 Teologisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) 251 Sjuksköterskeutbildning, grundutbildning 248 Fritidspedagogutbildning 230 Specialistsjuksköterskeutbildning 227 Samhällsvetar- och förvaltningsutb. högskoleutbildning (minst 3 år) 218 Juristutbildning 217 Övrig utbildning inom pedagogik / lärarutbildning, eftergymnasial 206 Yrkeslärarutbildning 200 Civilingenjörsutbildning; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri 198 Socionomutbildning 193 Minst 30 hp inom hälso- och sjukvård, social omsorg, ej examen 190 Konstnärlig utbildning, eftergymnasial nivå 182 Journalistik och medievetenskaplig utbildning, eftergymnasial nivå 162 Övrig naturvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 141 Förskollärarutbildning 126 Civilingenjörsutbildning; industriell ekonomi 120 Tandläkarutbildning 110 Humanistisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) 106 Skogsvetenskaplig utbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 106 Personal- och beteendevetarutbildning, högskoleutb. (minst 3 år) 104 Utbildning inom humaniora och konst, gymnasial nivå 92 Sjukgymnast-/fysioterapeututbildning 90 Social omsorgsutbildning, eftergymnasial nivå 86 Biologutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 85 Minst 30 hp inom tjänsteområdet, ej examen 83 Utbildning inom medieproduktion, eftergymnasial nivå 79 Civilingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 76 Övrig utbildning inom humaniora och konst, eftergymnasial nivå 72 Matematiker-, statistiker-, datavetenskaplig högskoleutb. (minst 3 år) 69 Civilingenjörsutbildning; kemi- och bioteknik, material- och geoteknik 67 Agronom- och hortonomutbildning 65 Högskoleingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 57 Högskoleingenjörsutb.; kemi- och bioteknik, material- och geoteknik 51 Psykologutbildning 49 Övrig utbildning inom naturvetenskap, matematik, data, eftergymnasial 48 Minst 30 hp inom lant- och skogsbruk, djursjukvård, ej examen 46 Speciallärar- och specialpedagogutbildning 45 Pedagogisk utbildning, gymnasial nivå 45 Biblioteks- och informationsvetensk. högskoleutbildning (minst 3 år) 42 Arbetsterapeututbildning 31 Biomedicinsk analytikerutbildning 31 Veterinärutbildning 31 Arkitektutbildning 27 Geovetenskaplig utbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 24 Kemistutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 23 Fysikerutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 20 Apotekarutbildning 19 Tandhygienistutbildning 6 Tandsköterskeutbildning 4 Tandsköterskeutbildning 3 Receptarieutbildning 3

18 U2 In- och utpendlare Förvärvsarbetande år som pendlar över länsgräns, efter utbildningsgrupp. Jönköpings län 2013 Utbildningsgrupp Inpendlare Utbildningsgrupp Utpendlare Samtliga utbildningsgrupper Samtliga utbildningsgrupper Grundskoleutbildning och motsvarande utbildning 956 Grundskoleutbildning och motsvarande utbildning 784 Samhällsvetenskaplig el. humanistisk utbildning, gymnasial 743 Samhällsvetenskaplig el. humanistisk utbildning, gymnasial 756 Handel- och administrationsutbildning, gymnasial nivå 577 Handel- och administrationsutbildning, gymnasial nivå 555 Industriutbildning, gymnasial nivå 570 Industriutbildning, gymnasial nivå 449 Data-, el- och energiteknisk utbildning, gymnasial nivå 422 Data-, el- och energiteknisk utbildning, gymnasial nivå 390 Gymnasieingenjörsutbildning (4 år) 380 Minst 30 hp i samhällsvetenskap, juridik, handel, admin., ej examen 335 Minst 30 hp i samhällsvetenskap, juridik, handel, admin., ej examen 350 Gymnasieingenjörsutbildning (4 år) 322 Vård- och omsorgsutb.; Övrig gymn. utb. i hälso- och sjukvård 322 Fordonsutbildning, gymnasial nivå 249 Ekonomutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 297 Vård- och omsorgsutb.; Övrig gymn. utb. i hälso- och sjukvård 231 Naturbruksutbildning, gymnasial nivå 261 Ekonomutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 220 Fordonsutbildning, gymnasial nivå 260 Byggutbildning, gymnasial nivå 210 Byggutbildning, gymnasial nivå 255 Naturbruksutbildning, gymnasial nivå 204 Ekonomisk utbildning, gymnasial nivå 250 Ekonomisk utbildning, gymnasial nivå 203 Naturvetenskaplig utbildning, gymnasial nivå 201 Naturvetenskaplig utbildning, gymnasial nivå 182 Lärarutbildning grsk senare år och gymn., allmänna + praktiskt-estet. 189 Övrig utb. i samhällsvetenskap, juridik, handel, admin., eftergymnasial 172 Övrig utb. i samhällsvetenskap, juridik, handel, admin., eftergymnasial 189 Transportutbildning, gymnasial nivå 170 Övrig utbildning inom teknik och tillverkning, gymnasial nivå 182 Folkskoleutbildning och motsvarande utbildning 158 Transportutbildning, gymnasial nivå 179 Restaurang- och livsmedelsutbildning, gymnasial nivå 155 Restaurang- och livsmedelsutbildning, gymnasial nivå 174 Kortare än 2 år, motsv hp inom teknikområdet/ej examen 154 Övrig utbildning inom tjänsteområdet, gymnasial nivå 158 Övrig utbildning inom teknik och tillverkning, eftergymnasial nivå 152 Kortare än 2 år, motsv hp inom teknikområdet/ej examen 151 Övrig utbildning inom teknik och tillverkning, gymnasial nivå 151 Folkskoleutbildning och motsvarande utbildning 149 Övrig utbildning inom tjänsteområdet, eftergymnasial nivå 147 Övrig utbildning inom teknik och tillverkning, eftergymnasial nivå 149 Övrig utbildning inom tjänsteområdet, gymnasial nivå 146 Barn- och fritidsutbildning, gymnasial nivå 149 Lärarutbildning grsk senare år och gymn., allmänna + praktiskt-estet. 138 Gymnasial utbildning, ospecificerad 143 Barn- och fritidsutbildning, gymnasial nivå 137 Minst 30 hp inom pedagogik och lärarutbildning, ej examen 139 Sjuksköterskeutbildning, grundutbildning 121 Minst 30 hp inom humaniora och konst, ej examen 127 Estetisk utbildning, gymnasial nivå 114 Estetisk utbildning, gymnasial nivå 121 Övrig utb. inom hälso- och sjukvård, social omsorg, eftergymnasial 113 Lärarutbildning för grundskolans tidigare år 113 Minst 30 hp inom humaniora och konst, ej examen 107 Övrig utb. inom hälso- och sjukvård, social omsorg, eftergymnasial 112 Gymnasial utbildning, ospecificerad 104

19 Juristutbildning 111 Minst 30 hp inom pedagogik och lärarutbildning, ej examen 98 Övrig utbildning inom tjänsteområdet, eftergymnasial nivå 103 Specialistsjuksköterskeutbildning 95 Minst 30 hp inom hälso- och sjukvård, social omsorg, ej examen 101 Minst 30 hp inom hälso- och sjukvård, social omsorg, ej examen 87 Socionomutbildning 90 Minst 2 år, motsv minst 120 hp inom teknikområdet/ej examen 80 Civilingenjörsutbildning; maskinteknik, fordons- och farkostteknik 82 Lärarutbildning för grundskolans tidigare år 79 Läkarutbildning (exkl. disputerade som saknar läkarexamen) 82 Utbildning inom humaniora och konst, gymnasial nivå 71 Sjuksköterskeutbildning, grundutbildning 81 Högskoleingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik 67 Minst 30 hp inom naturvetenskap, matematik, data, ej examen 79 Högsk.ing.utb; maskinteknik, fordons- farkostteknik, industriell ekon. 66 Högsk.ing.utb; maskinteknik, fordons- farkostteknik, industriell ekon. 77 Datautbildning, eftergymnasial nivå 62 Personal- och beteendevetarutbildning, högskoleutb. (minst 3 år) 75 VVS- och fastighetsutbildning, gymnasial nivå 57 Minst 2 år, motsv minst 120 hp inom teknikområdet/ej examen 73 Socionomutbildning 56 Specialistsjuksköterskeutbildning 73 Läkarutbildning (exkl. disputerade som saknar läkarexamen) 53 Samhällsvetar- och förvaltningsutb. högskoleutbildning (minst 3 år) 70 Arbetsterapeututbildning 53 Förskollärarutbildning 69 Civilingenjörsutbildning; maskinteknik, fordons- och farkostteknik 51 Högskoleingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik 66 Minst 30 hp inom naturvetenskap, matematik, data, ej examen 51 Biologutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 65 Okänd utbildning 51 Datautbildning, eftergymnasial nivå 63 Samhällsvetar- och förvaltningsutb. högskoleutbildning (minst 3 år) 50 Humanistisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) 57 Förskollärarutbildning 50 Övrig utb. inom lant- och skogsbruk, djursjukvård, eftergymnasial 56 Transportutbildning, eftergymnasial nivå 48 Övrig utbildning inom pedagogik / lärarutbildning, eftergymnasial 54 Övrig utb. inom lant- och skogsbruk, djursjukvård, eftergymnasial 46 Konstnärlig utbildning, eftergymnasial nivå 52 Journalistik och medievetenskaplig utbildning, eftergymnasial nivå 43 Social omsorgsutbildning, eftergymnasial nivå 52 Civilingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik 42 Utbildning inom humaniora och konst, gymnasial nivå 49 Högskoleingenjörsutb.; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri 40 Okänd utbildning 49 Juristutbildning 39 Fritidsledarutbildning, eftergymnasial nivå 44 Övrig utbildning inom pedagogik / lärarutbildning, eftergymnasial 39 Yrkesinriktad utb. inom naturvetenskap, matematik, data, gymnasial nivå 42 Teologisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) 38 VVS- och fastighetsutbildning, gymnasial nivå 42 Konstnärlig utbildning, eftergymnasial nivå 33 Yrkeslärarutbildning 40 Yrkesinriktad utb. inom naturvetenskap, matematik, data, gymnasial nivå 30 Civilingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik 40 Fritidsledarutbildning, eftergymnasial nivå 29 Teologisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) 38 Yrkeslärarutbildning 29 Journalistik och medievetenskaplig utbildning, eftergymnasial nivå 36 Eftergymnasial utbildning, ospecificerad 29 Transportutbildning, eftergymnasial nivå 34 Polisutbildning 29 Högskoleingenjörsutb.; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri 33 Social omsorgsutbildning, eftergymnasial nivå 28 Psykologutbildning 32 Personal- och beteendevetarutbildning, högskoleutb. (minst 3 år) 27 Civilingenjörsutbildning; industriell ekonomi 32 Humanistisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) 26

20 Sjukgymnast-/fysioterapeututbildning 30 Skogsvetenskaplig utbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 25 Eftergymnasial utbildning, ospecificerad 30 Civilingenjörsutbildning; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri 23 Veterinärutbildning 29 Minst 30 hp inom tjänsteområdet, ej examen 22 Utbildning inom medieproduktion, eftergymnasial nivå 28 Biologutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 21 Fritidspedagogutbildning 27 Högskoleingenjörsutb.; kemi- och bioteknik, material- och geoteknik 18 Agronom- och hortonomutbildning 26 Civilingenjörsutbildning; industriell ekonomi 17 Skogsvetenskaplig utbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 25 Civilingenjörsutbildning; kemi- och bioteknik, material- och geoteknik 17 Civilingenjörsutbildning; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri 24 Fritidspedagogutbildning 16 Civilingenjörsutbildning; kemi- och bioteknik, material- och geoteknik 22 Speciallärar- och specialpedagogutbildning 16 Minst 30 hp inom tjänsteområdet, ej examen 22 Biblioteks- och informationsvetensk. högskoleutbildning (minst 3 år) 16 Minst 30 hp inom lant- och skogsbruk, djursjukvård, ej examen 21 Sjukgymnast-/fysioterapeututbildning 15 Tandsköterskeutbildning 21 Tandsköterskeutbildning 15 Biomedicinsk analytikerutbildning 21 Övrig naturvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 15 Arbetsterapeututbildning 20 Matematiker-, statistiker-, datavetenskaplig högskoleutb. (minst 3 år) 15 Tandläkarutbildning 20 Minst 30 hp inom lant- och skogsbruk, djursjukvård, ej examen 14 Polisutbildning 19 Utbildning inom medieproduktion, eftergymnasial nivå 13 Speciallärar- och specialpedagogutbildning 16 Biomedicinsk analytikerutbildning 12 Övrig naturvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 14 Tandhygienistutbildning 12 Biblioteks- och informationsvetensk. högskoleutbildning (minst 3 år) 11 Tandläkarutbildning 10 Högskoleingenjörsutb.; kemi- och bioteknik, material- och geoteknik 11 Veterinärutbildning 9 Matematiker-, statistiker-, datavetenskaplig högskoleutb. (minst 3 år) 10 Agronom- och hortonomutbildning 9 Civilingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 10 Civilingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 9 Arkitektutbildning 9 Receptarieutbildning 9 Receptarieutbildning 9 Kemistutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 9 Geovetenskaplig utbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 8 Psykologutbildning 8 Barnmorskeutbildning 8 Geovetenskaplig utbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 8 Övrig utbildning inom humaniora och konst, eftergymnasial nivå 6 Barnmorskeutbildning 8 Högskoleingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 6 Apotekarutbildning 7 Apotekarutbildning 6 Övrig utbildning inom humaniora och konst, eftergymnasial nivå 6 Pedagogisk utbildning, gymnasial nivå 4 Högskoleingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 6 Kemistutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 4 Fysikerutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 5 Tandhygienistutbildning 3 Pedagogisk utbildning, gymnasial nivå 5 Övrig eftergymnasial utb. inom naturvetenskap, matematik och data 3 Övrig utbildning inom naturvetenskap, matematik, data, eftergymnasial 4 Högskoleingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 3 Arkitektutbildning 3

21 Utbildningsnivå på de som pendlar till och från Jönköpings län 2013 Inpendlare Utpendlare Utbildningsnivå Antal Andel Antal Andel Högst grundskola % % Gymnasieutbildade % % Eftergymnasialt utb. < 3 år % % Akademiker > 3 år % %

22 U2 In- och utpendlare Förvärvsarbetande år som pendlar över länsgräns, efter utbildningsgrupp. Jönköpings län 2013 Utbildningsgrupp Inpendlare Utpendlare Nettopendling Samtliga utbildningsgrupper Grundskoleutbildning och motsvarande utbildning Industriutbildning, gymnasial nivå Vård- och omsorgsutb.; Övrig gymn. utb. i hälso- och sjukvård Ekonomutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) Juristutbildning Gymnasieingenjörsutbildning (4 år) Naturbruksutbildning, gymnasial nivå Lärarutbildning grsk senare år och gymn., allmänna + praktiskt-estet Personal- och beteendevetarutbildning, högskoleutb. (minst 3 år) Ekonomisk utbildning, gymnasial nivå Byggutbildning, gymnasial nivå Biologutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) Minst 30 hp inom pedagogik och lärarutbildning, ej examen Gymnasial utbildning, ospecificerad Lärarutbildning för grundskolans tidigare år Socionomutbildning Data-, el- och energiteknisk utbildning, gymnasial nivå Övrig utbildning inom teknik och tillverkning, gymnasial nivå Civilingenjörsutbildning; maskinteknik, fordons- och farkostteknik Humanistisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) Läkarutbildning (exkl. disputerade som saknar läkarexamen) Minst 30 hp inom naturvetenskap, matematik, data, ej examen Social omsorgsutbildning, eftergymnasial nivå Psykologutbildning Handel- och administrationsutbildning, gymnasial nivå Minst 30 hp inom humaniora och konst, ej examen Samhällsvetar- och förvaltningsutb. högskoleutbildning (minst 3 år) Veterinärutbildning Naturvetenskaplig utbildning, gymnasial nivå Restaurang- och livsmedelsutbildning, gymnasial nivå Förskollärarutbildning Konstnärlig utbildning, eftergymnasial nivå Övrig utb. i samhällsvetenskap, juridik, handel, admin., eftergymnasial Agronom- och hortonomutbildning Minst 30 hp i samhällsvetenskap, juridik, handel, admin., ej examen Övrig utbildning inom pedagogik / lärarutbildning, eftergymnasial Fritidsledarutbildning, eftergymnasial nivå Civilingenjörsutbildning; industriell ekonomi Sjukgymnast-/fysioterapeututbildning Utbildning inom medieproduktion, eftergymnasial nivå Minst 30 hp inom hälso- och sjukvård, social omsorg, ej examen Övrig utbildning inom tjänsteområdet, gymnasial nivå Barn- och fritidsutbildning, gymnasial nivå Yrkesinriktad utb. inom naturvetenskap, matematik, data, gymnasial nivå Fordonsutbildning, gymnasial nivå Högsk.ing.utb; maskinteknik, fordons- farkostteknik, industriell ekon Yrkeslärarutbildning Fritidspedagogutbildning Övrig utb. inom lant- och skogsbruk, djursjukvård, eftergymnasial Tandläkarutbildning Transportutbildning, gymnasial nivå Biomedicinsk analytikerutbildning Estetisk utbildning, gymnasial nivå Minst 30 hp inom lant- och skogsbruk, djursjukvård, ej examen Tandsköterskeutbildning Arkitektutbildning Civilingenjörsutbildning; kemi- och bioteknik, material- och geoteknik Datautbildning, eftergymnasial nivå Eftergymnasial utbildning, ospecificerad Civilingenjörsutbildning; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri Civilingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning Teologisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) Skogsvetenskaplig utbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) Minst 30 hp inom tjänsteområdet, ej examen

23 Speciallärar- och specialpedagogutbildning Receptarieutbildning Geovetenskaplig utbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) Barnmorskeutbildning Övrig utbildning inom humaniora och konst, eftergymnasial nivå Högskoleingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning Övrig utb. inom hälso- och sjukvård, social omsorg, eftergymnasial Högskoleingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik Övrig naturvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) Apotekarutbildning Pedagogisk utbildning, gymnasial nivå Okänd utbildning Civilingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik Kortare än 2 år, motsv hp inom teknikområdet/ej examen Övrig utbildning inom teknik och tillverkning, eftergymnasial nivå Övrig utbildning inom naturvetenskap, matematik, data, eftergymnasial Biblioteks- och informationsvetensk. högskoleutbildning (minst 3 år) Matematiker-, statistiker-, datavetenskaplig högskoleutb. (minst 3 år) Kemistutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) Fysikerutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) Minst 2 år, motsv minst 120 hp inom teknikområdet/ej examen Journalistik och medievetenskaplig utbildning, eftergymnasial nivå Högskoleingenjörsutb.; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri Högskoleingenjörsutb.; kemi- och bioteknik, material- och geoteknik Folkskoleutbildning och motsvarande utbildning Tandhygienistutbildning Polisutbildning Samhällsvetenskaplig el. humanistisk utbildning, gymnasial Transportutbildning, eftergymnasial nivå VVS- och fastighetsutbildning, gymnasial nivå Specialistsjuksköterskeutbildning Utbildning inom humaniora och konst, gymnasial nivå Arbetsterapeututbildning Sjuksköterskeutbildning, grundutbildning Övrig utbildning inom tjänsteområdet, eftergymnasial nivå

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Regionala matchningsindikatorer Jönköpings län, 2016 Bearbetad statistik från SCB på efterfrågan (E), utbud (U), matchning (M) och regionala förutsättningar till

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer en översikt

Regionala matchningsindikatorer en översikt Regionala matchningsindikatorer en översikt Indikator/tabell Vad indikatorn/tabellen visar Utb.grupp Kön Län Kommun Exempel på fråga som belyses E1 Lediga jobb Antal lediga jobb enligt arbetsgivarna. Totalt,

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer - Östergötland

Regionala matchningsindikatorer - Östergötland Regionala matchningsindikatorer - Östergötland Analyser av regional matchning på arbetsmarknaden två olika utgångspunkter 1. Analys av grupper inom enskilda branscher eller med särskilda utbildningsbakgrunder.

Läs mer

Matchning för tillväxt. Reglabs matchningsindikatorer 2014

Matchning för tillväxt. Reglabs matchningsindikatorer 2014 Matchning för tillväxt Reglabs matchningsindikatorer 214 Matchning för tillväxt Bakgrund Många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens. Många människor har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Läs mer

Matchning för tillväxt. Reglabs matchningsindikatorer 2014

Matchning för tillväxt. Reglabs matchningsindikatorer 2014 Matchning för tillväxt Reglabs matchningsindikatorer 214 Matchning för tillväxt Bakgrund Många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens. Många människor har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Läs mer

Matchning för tillväxt. Reglabs matchningsindikatorer 2014

Matchning för tillväxt. Reglabs matchningsindikatorer 2014 Matchning för tillväxt Reglabs matchningsindikatorer 2014 Matchning för tillväxt Bakgrund Många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens. Många människor har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Läs mer

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Seminarium: Regionala matchningsindikatorer Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Syfte och upplägg Syfte Att förbättra användningen av de regionala matchningsindikatorerna genom att gå igenom, studera

Läs mer

Kompetensplattformen. Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser till Anette Jonsson Simon Bölling

Kompetensplattformen. Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser till Anette Jonsson Simon Bölling Kompetensplattformen Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser till 2025 Anette Jonsson Simon Bölling Kompetensplattformsuppdraget Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet

Läs mer

VKL 21 oktober Kompetensplattformen. Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser till 2025

VKL 21 oktober Kompetensplattformen. Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser till 2025 VKL 21 oktober 2016 Kompetensplattformen Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser till 2025 Länsstyrelsen Anette Jonsson Simon Bölling Kompetensplattformsuppdraget Ökad kunskap och översikt inom

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Anders Axelsson Region Skåne REGLAB Stockholm 19 maj 2014 Upplägg: Arbetsmarknadsutvecklingen i Skåne i ett jämförande perspektiv vad säger matchningsindikatorerna?

Läs mer

Kompetensbehov inom teknik och tillverkning

Kompetensbehov inom teknik och tillverkning Kompetensbehov inom teknik och tillverkning Vad säger de regionala matchningsindikatorerna om gymnasieingenjörer och datautbildade? REGLAB: REGIONALA MATCHNINGSINDIKATORER WORKSHOP 5 MAJ 2017 Jan Persson

Läs mer

INGEN LÄTT MATCH! Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025

INGEN LÄTT MATCH! Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025 INGEN LÄTT MATCH! Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025 Dagens presentation Bakgrund Vad påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden? Arbetsmarknadsläget Utsikter för olika utbildningsgrupper Fokus

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 22 Utbildningsprognoser Anders Axelsson, anders.axelsson@skane.se Christian Lindell, christian.lindell@skane.se Utbildningsprognos 21-22 Prognosen

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Boråsregionen med sikte på 2020

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Boråsregionen med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Boråsregionen med sikte på 2020 Bakgrund Uppdrag till samtliga regioner att bilda kompetensplattformar: Öka matchningen mellan utbildningssystemen och arbetsmarknadens

Läs mer

Vilka utbildningar ger jobb?

Vilka utbildningar ger jobb? ARBETSKRAFTSBAROMETERN 15 Vilka utbildningar ger jobb? Siffror & STATISTIK + löner 1 INNEHÅLL Utbildning inte samma sak som yrke... 6 Hur vanliga är utbildningarna... 7 Arbetsmarknadsläget för olika utbildningar

Läs mer

Underlag till Myndigheten för yrkeshögskolan 2016 och berörda aktörer

Underlag till Myndigheten för yrkeshögskolan 2016 och berörda aktörer Underlag till Myndigheten för yrkeshögskolan 2016 och berörda aktörer 1 Innehåll Sammanfattande bild... 3 Bakgrund, metod och tolkning... 5 Utbud och efterfrågan... 6 DATA/IT... 11 Statistikunderlag till

Läs mer

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län 2015-04-28 Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag Underlag Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län Detta material har tagits fram av Helena Antman Molin, studentmedarbetare på Regionförbundet

Läs mer

ARBETSKRAFTSBAROMETERN

ARBETSKRAFTSBAROMETERN ARBETSKRAFTSBAROMETERN 16 Vilka utbildningar ger jobb? Siffror & STATISTIK + löner 1 INNEHÅLL Utbildning inte samma sak som yrke... 6 Hur vanliga är utbildningarna... 7 Arbetsmarknadsläget för olika utbildningar

Läs mer

Skåne. Sysselsättning, tillväxt och kompetensförsörjning. REGLAB, Stockholm

Skåne. Sysselsättning, tillväxt och kompetensförsörjning. REGLAB, Stockholm Skåne Sysselsättning, tillväxt och kompetensförsörjning REGLAB, Stockholm Arbetet med kompetensförsörjningsuppdraget Målgrupper Regionala politiker Departement & Myndigheter Näringslivet & arbetsmarknadens

Läs mer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland 2012-05-09 Keili Saluveer Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Syfte: att bidra till ökad matchning

Läs mer

Framtida utbildning och arbetsmarknad

Framtida utbildning och arbetsmarknad 2012-01-27 FOKUS: STATISTIK Framtida utbildning och arbetsmarknad År 2030 beräknas 170 utbildade saknas inom vården Fram till 2030 kommer både tillgång och efterfrågan av efter arbetskraft öka kraftigt.

Läs mer

Arbetskraftsbarometern

Arbetskraftsbarometern Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (16) Arbetskraftsbarometern 2014 UF0505 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Prognoser över Östergötlands framtida arbetsmarknad. Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen Fredrik Sunnergren, Region Östergötland

Prognoser över Östergötlands framtida arbetsmarknad. Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen Fredrik Sunnergren, Region Östergötland Prognoser över Östergötlands framtida arbetsmarknad Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen Fredrik Sunnergren, Region Östergötland 1 Olika prognoser om tillgång och efterfrågan på yrken och utbildad arbetskraft

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010 2011-12-13 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010 År 2010 arbetade 58 686 personer i Norrköping, vilket var en ökning med över 2 000 arbetstillfällen sedan år 2009. Störst ökning

Läs mer

GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 2013

GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 2013 FAKTA I KORTHET Nr. 11 216 GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 213 Norge är Sveriges viktigaste grannland. För Sverige, som är ett av världens mest exportberoende länder, är Norge den största exportmarknaden.

Läs mer

STOCKHOLM 2025 EN UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS

STOCKHOLM 2025 EN UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS STOCKHOLM 2025 EN UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS Utbildningsprognosen har tagits fram av Eric Hellsing, Inger Huggare, Oskar Nilsson, Anna Nyman, Katja Olofsson, Johan Tollebrant, Stefan Vikenmark,

Läs mer

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström Framtida arbetsmarknad Västra Götaland 26/11 2013 Joakim Boström Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Stärka förutsättningar för kompetensförsörjning Öka kunskaperna om

Läs mer

Lund NorthEast i siffror

Lund NorthEast i siffror NorthEast i siffror Området Det kunskapstäta området som sträcker sig från C i sydväst till de kommande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordost går under benämningen NorthEast i vilket kunskapsstråket,

Läs mer

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Sörmland 23 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Förord Möjligheten att kunna rekrytera personal med rätt kompetens är en av

Läs mer

4 av 5 jobb skapas i småföretagen Företagens kompetensförsörjning ett tillväxthinder? SKL 2016

4 av 5 jobb skapas i småföretagen Företagens kompetensförsörjning ett tillväxthinder? SKL 2016 4 av 5 jobb skapas i småföretagen Företagens kompetensförsörjning ett tillväxthinder? SKL 2016 Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB

Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Regionala matchningsindikatorer Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Syfte och målsättning Hur ser matchningen mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft ut i regionerna? Insatser som görs leder de

Läs mer

Tabell 1 Befolkningen 1998 i åldern 16-64 år fördelad efter utbildning och sysselsättningsstatus Allmän skolutbildning

Tabell 1 Befolkningen 1998 i åldern 16-64 år fördelad efter utbildning och sysselsättningsstatus Allmän skolutbildning Bilaga 1 Tabeller Tabell 1 Befolkningen 1998 i åldern 16-64 år fördelad efter utbildning och sysselsättningsstatus Förklaringar av kategorierna i tabellhuvudet finns efter tabellen. Utbildning Förvärvsarbetande

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 12 Utsikterna på arbetsmarknaden för 72 utbildningar

Arbetskraftsbarometern 12 Utsikterna på arbetsmarknaden för 72 utbildningar INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD 212:2 Arbetskraftsbarometern 12 Utsikterna på arbetsmarknaden för 72 utbildningar INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD 212:2 Arbetskraftsbarometern 12

Läs mer

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning En regional analys för Hallands län Presentation 2017-03-10 Inledning Uppdraget har varit: Att analysera efterfrågan, pensioner och rekrytering

Läs mer

Arbetskraftsbarometern `13

Arbetskraftsbarometern `13 INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD RAPPORT 213:3 Arbetskraftsbarometern `13 Utsikterna på arbetsmarknaden för 71 utbildningar information om utbildning och arbetsmarknad 213:3 Arbetskraftsbarometern

Läs mer

Tudelad arbetsmarknad för akademiker

Tudelad arbetsmarknad för akademiker 2015 Thomas Ljunglöf Tudelad arbetsmarknad för akademiker Tudelad arbetsmarknad för akademiker Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften men ange källa Thomas Ljunglöf och Saco www.saco.se www.saco.se/arbetsmarknadsdata

Läs mer

Östra Mellansverige 2025

Östra Mellansverige 2025 Östra Mellansverige 225 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Förord En lyckad kompetensförsörjning bygger på att företag och offentlig sektor får tillgång till den kompetens som efterfrågas och att befolkningen

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Tabellbilaga 1b Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Unga som inte fullföljer gymnasiet Behöriga/Obehöriga till gymnasiet Läsåret 2014/15 Läsår 2013/2014 Läsår 2012/2013 Totalt

Läs mer

YRKESPROGNOS UTBILDNING EFTERFRÅGAN, PENSION OCH REKRYTERING FRAM TILL 2025 FÖR HALLANDS LÄN

YRKESPROGNOS UTBILDNING EFTERFRÅGAN, PENSION OCH REKRYTERING FRAM TILL 2025 FÖR HALLANDS LÄN YRKESPROGNOS UTBILDNING EFTERFRÅGAN, PENSION OCH REKRYTERING FRAM TILL 2025 FÖR HALLANDS LÄN Innehållsförteckning Inledning & bakgrund sid 3 Sammanfattning sid 4 Metod för prognosberäkningar sid 5 Efterfrågan

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 2012-12-12 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 Antalet sysselsatta norrköpingsbor ökade under året med 1 100 personer. Förvärvsfrekvensen ökade från 72,8 % år 2010 till 73,8 %

Läs mer

Statistikinfo 2014:11

Statistikinfo 2014:11 Statistikinfo 214:11 Ökat antal förvärvsarbetande 213 77 169 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 213, en ökning med 1 437 personer jämfört med 212. För andra året i rad var transportmedelsindustrin

Läs mer

Statistikinfo 2013:13

Statistikinfo 2013:13 Statistikinfo 213:13 Ökat antal förvärvsarbetande 212 75 732 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 212, det är det högsta antalet förvärvsarbetande som någonsin redovisats för kommunen. Antalet

Läs mer

ARBETSKRAFTSPROGNOS TILL ÅR 2035

ARBETSKRAFTSPROGNOS TILL ÅR 2035 19 ARBETSKRAFTSPROGNOS TILL ÅR 2035 1 Utgiven av Region Värmland, 2017 Faktasammanställning: Linn Johansson, Region Värmland och Sweco Society Text: Linn Johansson, Region Värmland och Sweco Society Form:

Läs mer

Arbetskraftsbarometern

Arbetskraftsbarometern Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) Arbetskraftsbarometern 2015 UF0505 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Avkastning på högre utbildning bland examinerade vid Stockholms lärosäten

Avkastning på högre utbildning bland examinerade vid Stockholms lärosäten Avkastning på högre utbildning bland examinerade vid Stockholms lärosäten Zara Daghbashyan och Björn Hårsman StAF 2011:1 www.staforum.se Författare: Zara Daghbashyan och Björn Hårsman Avdelningen för samhällsekonomi

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 2014

Arbetskraftsbarometern 2014 ETSMARKNAD INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARB RAPPORT 214:2 Arbetskraftsbarometern 214 Utsikterna på arbetsmarknaden för 71 utbildningar INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD 214:2 Arbetskraftsbarometern

Läs mer

SKÅNE Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos

SKÅNE Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos SKÅNE 2025 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos XXXXX XXXXX XXXXX SKÅNE 2025 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 3 Region Skåne Utgivningsort: Malmö Foto: Freddy Billqvist

Läs mer

YRKESPROGNOS TILLVERKNINGSINDUSTRIN EFTERFRÅGAN, PENSION OCH REKRYTERING FRAM TILL 2025 FÖR HALLANDS LÄN

YRKESPROGNOS TILLVERKNINGSINDUSTRIN EFTERFRÅGAN, PENSION OCH REKRYTERING FRAM TILL 2025 FÖR HALLANDS LÄN YRKESPROGNOS TILLVERKNINGSINDUSTRIN EFTERFRÅGAN, PENSION OCH REKRYTERING FRAM TILL 2025 FÖR HALLANDS LÄN Innehållsförteckning Inledning & bakgrund sid 3 Sammanfattning sid 4 Metod för prognosberäkningar

Läs mer

Pendlingsmönster in, ut och inom länet

Pendlingsmönster in, ut och inom länet 2013:2 Pendlingsmönster in, ut och inom länet Det har sedan länge varit känt att regionens arbetsmarknadsområde är betydligt större än själva länet. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som

Läs mer

Statistikinfo 2016:06

Statistikinfo 2016:06 Statistikinfo 216:6 Över förvärvsarbetande i Linköping 872 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 215, en ökning med 1 844 personer jämfört med 215, vilket är den näst största ökningen någonsin

Läs mer

Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer. Olle Dahlberg. 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU

Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer. Olle Dahlberg. 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer Olle Dahlberg Utbildningen För få eller ganska många? 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU 14000 12000 Civilingenjörer Sökande 1:a hand, antagna och nybörjare (HT) samt examinerade

Läs mer

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Jönköpings län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

BNP-tillväxt i USA 7,5 5,0 2,5 0,0 -2,5. Källa: EcoWin

BNP-tillväxt i USA 7,5 5,0 2,5 0,0 -2,5. Källa: EcoWin 7,5 BNP-tillväxt i USA 5, 2,5, -2,5 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 26 1991 1993 1995 1997 1999 21 23 25 Källa: EcoWin Procent 14 12 1 8 6 4 2-2 -4 Sparkvot i USA februari 1959 - mars 26 1959 1963 1967

Läs mer

Regionala indikatorer över kompetensförsörjning Workshop 2. Katja Olofsson och Stefan Vikenmark, Prognosinstitutet, SCB

Regionala indikatorer över kompetensförsörjning Workshop 2. Katja Olofsson och Stefan Vikenmark, Prognosinstitutet, SCB Regionala indikatorer över kompetensförsörjning Workshop 2 Katja Olofsson och Stefan Vikenmark, Prognosinstitutet, SCB Utbildning och kompetens i statistiken Konstateranden Indikatorerna kommer att skilja

Läs mer

Lönsamma studier? Livslönerapport 2011

Lönsamma studier? Livslönerapport 2011 Lönsamma studier? Livslönerapport 2011 Thomas Ljunglöf, 2013-05-21 Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf, 111021 Livslöner Lön och livsinkomst (1963) Månads- och årslöner ger en skev bild av verkligheten

Läs mer

FAKTABLAD GOTLAND Statistik gällande utbildning, kompetensförsörjning och arbetsmarknad

FAKTABLAD GOTLAND Statistik gällande utbildning, kompetensförsörjning och arbetsmarknad 2016-08-10 1 Kontakt: therese.kullaker@gotland.se FAKTABLAD GOTLAND Statistik gällande utbildning, kompetensförsörjning och arbetsmarknad Gotlands Byggmästareförening 2 Befolkning Åldersfördelning i befolkningen

Läs mer

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg En regional analys för Hallands län Presentation 2017-03-10 Inledning Uppdraget har varit: Att analysera efterfrågan, pensioner och rekrytering för

Läs mer

Arbetsmarknaden för unga akademiker

Arbetsmarknaden för unga akademiker PM Thomas Ljunglöf och Eva Oscarsson 2012-04-03 Arbetsmarknaden för unga akademiker Denna PM redovisar fakta om unga akademikers arbetslöshet och några policypunkter. Högre arbetslöshet bland yngre akademiker

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 21 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 214 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser med sikte på Region Skåne Västra Götalandsregionen

Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser med sikte på Region Skåne Västra Götalandsregionen Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser med sikte på 2020 Region Skåne Västra Götalandsregionen Regionalisering av trender och prognoser Samarbetsprojekt mellan SCB,VGR, Region Skåne, Länsstyrelsen

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Örebro län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Norrbottens län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer?

Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer? Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer? Workshop 3 2017-11-09 Lärprojekt om regionala matchningsindikatorer Jan Persson Analytiker på Tillväxtverket Varför studera civilingenjörsutbildning

Läs mer

Befolkning 2006/2010 Befolkningsförändringar 2010. 02 Antal födda 28 07 Döda 6. 250 Inflyttade 143. År 06

Befolkning 2006/2010 Befolkningsförändringar 2010. 02 Antal födda 28 07 Döda 6. 250 Inflyttade 143. År 06 Område X 10 06 Befolkning Befolkning 2006/2010 Befolkningsförändringar 2010 Antal 300 02 Antal födda 28 07 Döda 6 Födelsenetto 22 250 Inflyttade 143 200 0-19 år 31 20-44 92 150 45-64 17 65-w 3 100 Utflyttade

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Arbetspendling till och från Västerås år 2015

Arbetspendling till och från Västerås år 2015 Arbetspendling till och från Västerås år 2015 När det gäller pendling så råder en viss eftersläpning i statistiken, vilket innebär att den mest aktuella statistiken är från år 2015. Inledningsvis kan du

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 28 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m Rutdatabasen 2014: 250m x 250m och invånare 2013. 250m x 250m. 1 invånare 54 503 54 503 2-10 invånare 782 991 206 376 11-99 invånare 1 785 241 55 073 100-499 invånare 2 112 513 11 224 500-999 invånare

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 12633 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Tidsseriebrott i Utbildningsregistret

Tidsseriebrott i Utbildningsregistret Tidsseriebrott i Arbetsmarknads- och utbildningsstatistik Cecilia Wass Rev version (datering av årgångar) STATISTISKA CENTRALBYRÅN SAMMANFATTNING Byte av utbildningsnomenklatur har störst inverkan på en

Läs mer

Sveriges utrikesfödda akademiker. Juni 2015. Josefin Edström

Sveriges utrikesfödda akademiker. Juni 2015. Josefin Edström Sveriges utrikesfödda akademiker Juni 2015 Josefin Edström Sveriges utrikesfödda akademiker Josefin Edström Josefin Edström och Saco 2015 ISBN: 978-91-88019-07-3 www.saco.se Förord Saco har under många

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Rapportens syfte Beskriva hur individer med en viss utbildning är spridda på arbetsmarknaden

Läs mer

Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal

Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Vad påverkar matchningseffektiviteten? Om prognoserna Antagandena i långtidsutredningen (LU 2015) om produktion och sysselsättning

Läs mer

Ingenjörernas arbetsmarknad

Ingenjörernas arbetsmarknad Ingenjörernas arbetsmarknad Olle Dahlberg Uppgifterna omfattar inte: medlemmar med aktivitets- eller anställningsstöd nyexaminerade (i någon större omfattning) 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% Andel medlemmar

Läs mer

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014 2015 Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Förord. Statistiska centralbyrån i april 2000. Svante Öberg. Anna-Karin Olsson

Förord. Statistiska centralbyrån i april 2000. Svante Öberg. Anna-Karin Olsson 3 Förord Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) är ett system för klassificering av utbildning. SUN skapades i slutet av 60-talet och används sedan dess allmänt av företag och organisationer samt av SCB vid

Läs mer

PM: Basscenario för Gotland, framskrivning av befolkning och arbetsmarknad , tillgång och efterfrågan på arbetskraft per utbildningsgrupp

PM: Basscenario för Gotland, framskrivning av befolkning och arbetsmarknad , tillgång och efterfrågan på arbetskraft per utbildningsgrupp Erik Rosenqvist 1 (22) 2012-04-23 PM: Basscenario för Gotland, framskrivning av befolkning och arbetsmarknad 2010-2020, tillgång och efterfrågan på arbetskraft per utbildningsgrupp I denna PM redovisas

Läs mer

ARBETSKRAFTENS UTBILDNING ÅR 2000 OCH 2020

ARBETSKRAFTENS UTBILDNING ÅR 2000 OCH 2020 57 ÅR 2000 OCH Arbetskraftens utbildningsnivå har stigit under en följd av år. År 2000 utgjorde andelen i arbetskraften med folk- och grundskoleutbildning 19 procent, med gymnasial utbildning 51 procent

Läs mer

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 TEXT BLEKIGE LÄ BETSSTALLE_IGSGRE A Jordbruk, skogsbruk och fiske.. 1... 1 C Tillverkning 1 2 1. 1. 5 F Byggverksamhet... 1.. 1 G Handel; reparation

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Förord. Statistiska centralbyrån i april 2000. Svante Öberg. Anna-Karin Olsson

Förord. Statistiska centralbyrån i april 2000. Svante Öberg. Anna-Karin Olsson 3 Förord Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) är ett system för klassificering av utbildning. SUN skapades i slutet av 60-talet och används sedan dess allmänt av företag och organisationer samt av SCB vid

Läs mer