Regionala matchningsindikatorer - Östergötland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionala matchningsindikatorer - Östergötland"

Transkript

1 Regionala matchningsindikatorer - Östergötland

2 Analyser av regional matchning på arbetsmarknaden två olika utgångspunkter 1. Analys av grupper inom enskilda branscher eller med särskilda utbildningsbakgrunder. Ett arbets- eller utbildningsgivarperspektiv. Startpunkt på efterfrågesidan. Kompetens behöver ersättas/fyllas på för näringslivets och off. välfärdstjänsters utveckling? 2. Analys av arbetsmarknadens funktionalitet. Börja från utbudssidan ett sysselsättningsperspektiv. Fokus på ej anställda och deras kompetenser (eller brist på kompetens).

3 Aggregerad matchning Allmän matchningsgrad Individer inne på arbetsmarknaden Antalet anställda med matchning dividerat med det totala antalet anställda med och utan matchning Matchad förvärvsgrad matchning för hela befolkningen Andel anställda med matchning av totala antalet i populationen, minus Studerande m. studiemedel Egenföretagare anställda utan tillräckliga uppgifter På aggregerad nivå ett vidareförädlat mått på förvärvsgrad

4 Sammanfattning matchning, aggregerad Östergötland har hög allmän matchningsgrad jämfört med övriga län. Gäller samtliga demografiska grupper. Män har lägre allmän matchningsgrad än kvinnor, både i Östergötland och i riket Särskilt bland unga har Östergötland en hög allmän matchningsgrad Finns inget samband mellan allmän matchningsgrad och förvärvsgrad, d.v.s god matchning bland anställda har inget samband med hög andel förvärvsarbetande på aggregerad nivå Däremot har Östergötland en låg förvärvsgrad och aggregerad matchad förvärvsgrad jämfört med andra län.stor del av de utan sysselsättning saknar gymnasieutbildning.

5 Allmän matchningsgrad 2012, män och kvinnor, år

6 Allmän matchningsgrad 2012, män och kvinnor år

7 Allmän matchningsgrad 2012, utrikes födda år

8 Matchad förvärvsgrad vilka utbildningar efterfrågas? Östergötland har i jämförelse med andra län en bättre matchad förvärvsgrad (medelgod) än allmän förvärvsgrad. Vid en ranking av Sveriges län har Östergötland en bättre position avseende den matchade förvärvsgraden (11:e plats) än för justerad förvärvsgrad (16:e plats) Notera skillnaden i ranking för Östergötland mellan allmän matchningsgrad och matchad förvärvsgrad! God utbildningsmatchning för de som är anställda, betydligt sämre matchning bland de som står utanför.

9

10 Matchad förvärvsgrad, kvinnor och män Östergötland har en svag position för både kvinnor (17:e) och män (15:e) gällande justerad förvärvsgrad. För matchad förvärvsgrad har Östergötland en medelgod position för män (8:e), medan rankingen för kvinnor är sämre (14:e)

11 Matchad förvärvsgrad år Den matchade förvärvsgraden bland åringar är på samma nivå som för gruppen år Förvärvsgraden är något lägre än för åldersgruppen år Positionerna i en ranking mellan Sveriges län påminner om den för gruppen år

12 Sammanfattning, utbud De flesta utan arbete saknar gymnasial utbildning. Utgör 35 procent av öppet arbetslösa och ej i arbetskraften, ej studerande 10 procent utgörs av personer med studieförberedande gymnasieutbildning (natur, samhälls- och estetiska programmen) Utbildningsflöden bland förskollärare styrs av nyexaminerade-avgångna. Utbudet har minskat Utbudet av högskoleingenjörer och civilingenjörer har ökat. Styrs främst av nyexaminerade-avgångna, men även visst positivt flyttnetto bidrar. Grupperna med störst förväntade ålderavgångar (antal) är utbildningsgrupper på gymnasial nivå. Störst är vård-omsorg samt handel och administration. Ser man till förväntade åldersavgångar relativt utbildningsgruppernas storlek så framträder en annan bild.

13 Vilken utbildningsbakgrund har de arbetslösa? Tio utbildningsgrupper med flest antal arbetslösa Grundskoleutbildning och motsvarande Folkskoleutbildning och motsvarande Samhällsvetenskaplig, social och humanistisk gymnasieutb Industriutbildning vid gymnasium eller yrkesskola 903 Yrkesinriktad utbildning gymn. nivå handel och administration 872 Omvårdnads- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå 629 Data-, el- och energiteknisk utb. vid gymnasium eller yrkesskola 531 Restaurang- och livsmedelsutbildning på gymnasial nivå 399 Gymnasial utbildning med inriktning mot barn och ungdom 363 Byggutbildning vid gymnasium eller yrkesskola 297 Tio utbildningsgrupper med flest antal ej studerande, ej i arbetskraften Grundskoleutbildning och motsvarande Folkskoleutbildning och motsvarande Okänd utbildning Samhällsvetenskaplig, social och humanistisk gymnasieutb Yrkesinriktad utbildning gymn. nivå handel och administration Omvårdnads- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå Industriutbildning vid gymnasium eller yrkesskola Övrig gymnasial utbildning inom tjänsteområdet 710 Gymnasial utbildning med inriktning mot barn och ungdom 647 Restaurang- och livsmedelsutbildning på gymnasial nivå 584 Grupper med ett stort antal öppet arbetslösa och ej i arbetskraften, ej studerande är generellt de samma absoluta tal. Antal personer ej studerande, ej i arbetskraften ofta fler än öppet arbetslösa I gruppen okänd utbildning är mycket få öppet arbetslösa många nyanlända?

14 Arbetslösa bland yrkesinriktade gymnasieutbildningar 35 procent av alla öppet arbetslösa och ej i arbetskraften som inte studerar saknar förgymnasial utbildning. 10 procent består av personer med studieförberedande gymnasial utbildning (samhälls- natur- och estetiska programmen) Det är framförallt individer med gymnasial utbildning som utgör övriga utan arbete (de är även de största befolkningsgrupperna). Se nedan År 2012 Antal öppet arbetslösa och ej i arbetskraften, ej studerande Andel Yrkesinriktad utbildning gymn. nivå handel och administration ,0% Omvårdnads- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå ,1% Industriutbildning vid gymnasium eller yrkesskola ,9% Data-, el- och energiteknisk utb. vid gymnasium eller yrkesskola ,1% Gymnasial utbildning med inriktning mot barn och ungdom ,6% Restaurang- och livsmedelsutbildning på gymnasial nivå ,8% Övrig gymnasial utbildning inom tjänsteområdet ,3% Gymnasial utbildning, ospecificerad ,8% Övrig gymnasial utbildning inom teknik och tillverkning ,4% Byggutbildning vid gymnasium eller yrkesskola ,9% Gymnasial utbildning inom lant- och skogsbruk / djursjukvård ,9%

15 Utbildningsflöden för: ingenjörer högskola, civilingenjörer, förskollärare samt betongarbetare 300 Förskollärare "Vidareutbildade" "Examinerade" Utflyttare Inflyttare Åldersutträden Åldersinträden Nettoförändring Att antalet utbildade förskollärare minskat beror främst på att antalet nyexaminerade varit färre än antalet åldersutträden. Flyttflödena i gruppen är små

16 Högskoleingenjörsutbildningar (samtliga inriktningar) "Vidareutbildade" "Examinerade" Utflyttare Inflyttare Åldersutträden Åldersinträden Nettoförändring Att antalet högskoleingenjörer ökar beror främst på att gruppen examinerade är större än gruppen åldersutträden. Det är även fler högskoleingenjörer flyttat till Östergötland än vad som flyttat härifrån

17 800 Civilingenjörsutbildade; samtliga inriktningar "Vidareutbildade" "Examinerade" Utflyttare Inflyttare Åldersutträden Åldersinträden Nettoförändring Att antalet civilingenjörer ökar beror främst på att antalet examinerade är fler än antalet åldersutträden och vidareutbildade Även fler inflyttare än utflyttare de flesta år

18 Sammanfattning, efterfrågan Utbildningar där det verka råda brist: - Vård-omsorgsyrken som specialistsjuksköterskor, barnmorskor - Läraryrken (förskollärare, fritidspedagog, grundskollärare, speciallärare) Utbildningar med lägre efterfrågan: - Restaurang och livsmedel (gymn), Hotell och turism (gymn), medieproduktion, journalistik, humaniora och konst Vårdutbildade överlag mycket hög matchad förvärvsgrad och förvärvsgrad. Dock lägre efterfrågan på utbildade från gymnasiala vårdomsorgsprogrammet än de flesta eftergymnasialt vård- omsorgsutbildade Låg förvärvsgrad bland gymnasieutbildade inom handel/administration, restaurang och livsmedel, jord och skogsbruk, hotell och turism Ingenjörsutbildningar överlag hög matchad förvärvsgrad. Lägre för högskoleingenjörer inom kemi-bioteknik/material och tillverkning

19 Utbildningsgrupper med högt respektive lågt jobbinflöde i Östergötland Andel nya förvärvsarb. Andel jobbytare Andel totalt inflöde Totalt inflöde Medieproduktion, eftergymnasial utbildning 11,9 20,8 32,7 66 Hotell- och turismutbildning på gymnasial nivå 9,7 21, Övrig eftergymnasial utbildning inom humaniora och konst 15,2 13,1 28,3 41 Konstnärlig eftergymnasial utbildning 10,6 17, Journalistik- och medievetenskaplig utbildning (eftergymnasial) 6,2 16,9 23,2 82 Övrig eftergymnasial utbildning inom teknik och tillverkning 8,5 13,5 22,1 406 Högsk.ing.utb; maskinteknik, fordonsfarkostteknik, industriell ekon. 5,5 16,4 21,9 148 Restaurang- och livsmedelsutbildning på gymnasial nivå 6,9 14,7 21,6 948 Övrig eftergymn. utbildning inom lant- och skogsbruk / djursjukvård 4,9 16,6 21,5 136 Transportutbildning på gymnasial nivå 4,8 16,5 21,3 318 Högt inflöde Av de tio utbildningsgrupper med högst relativt inflöde är i stort sett samtliga små visst undantag hotell/turism och restaurang/livsmedelsutbilda de Nya förvärvsarbetande 2012 Jobbytare Totalt inflöde Andel totalt inflöde Yrkesinriktad utbildning gymn. nivå handel och administration ,7 Omvårdnads- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå ,7 Industriutbildning vid gymnasium eller yrkesskola ,3 Data-, el- och energiteknisk utb. vid gymnasium eller yrkesskola ,2 Restaurang- och livsmedelsutbildning på gymnasial nivå ,4 Byggutbildning vid gymnasium eller yrkesskola ,6 Gymnasial utbildning inom lant- och skogsbruk / djursjukvård ,2 Gymnasial utbildning med inriktning mot barn och ungdom ,1 Fordons- och farkostutbildning vid gymnasium eller yrkesskola ,8 Övrig eftergymn. utb. inom samhällsv, juridik, handel, administration ,3 Av de tio utbildningsgrupper med störst totalt inflöde är nio yrkesutbildningar vid gymnasium och högskola

20 Lågt inflöde, Östergötland Andel nya förvärvsarb. Andel jobbytare Andel totalt inflöde Polisutbildning 0,4 1,7 2,1 Speciallärar- och specialpedagogutbildning 0,7 5 5,7 Fritidspedagogutbildning 1,4 4,3 5,8 Biomedicinsk analytiker- och laboratorieassistentutbildning 2,1 4 6,2 Veterinärutbildning.. 7,2 Förskollärarutbildning 2,3 5,1 7,4 Lärarutbildning för grundskolans tidigare år 2,1 5,9 8 Barnmorskeutbildning 1,6 6,8 8,4 Specialistsjuksköterskeutbildning 0,9 8,4 9,3 Tekniskt gymnasium, 2-3 år (exkl. NP:s tekniska gren 03N) 1,6 7,8 9,5 Lärar- och vårdyrken låga inflöden indikation på arbetskraftsbrist. Påminner om riket Totalt jobbinflöde Veterinärutbildning 8 Arkitektutbildning 8 Apotekarutbildning 11 Övrig eftergymnasial utb. inom naturvetenskap, matematik och data 12 Skogsvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 12 Tandhygienistutbildning 14 Högskoleingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 14 Polisutbildning 15 Geovetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 19 Barnmorskeutbildning 21

21 Lågt inflöde, Riket Andel nya förvärvsarb. Andel jobbytare Andel totalt inflöde Polisutbildning 0,8 2,3 3,1 Biomedicinsk analytiker- och laboratorieassistentutbildning 2,3 5,5 7,7 Speciallärar- och specialpedagogutbildning 0,9 6,9 7,8 Förskollärarutbildning 2,1 5,9 7,9 Fritidspedagogutbildning 1,6 6,3 7,9 Barnmorskeutbildning 2 7 9,1 Specialistsjuksköterskeutbildning 1 8,7 9,6 Tekniskt gymnasium, 2-3 år (exkl. NP:s tekniska gren 03N) 1,9 7,8 9,8 Gymnasieingenjörsutbildning (4 år) 1,4 8,6 10,1 Tandsköterskeutbildning 3,6 7,1 10,6 Total inflöde Skogsvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 305 Tandhygienistutbildning 390 Högskoleingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 413 Veterinärutbildning 438 Fysikutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) 456 Geovetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) 525 Agronom- och hortonomutbildning 569 Högskoleingenjörsutb; kemi- och bioteknik, material och tillverkning 591 Polisutbildning 592 Biblioteks- och informationsvetensk. högsk.utbildning (minst 3 år) 606

22 Utbildningsgrupper med högt respektive lågt jobbinflöde i riket Andel nya förvärvsarb. Andel jobbytare Nya förvärvsarbetande 2012 Jobbytare Andel totalt inflöde Totalt inflöde Övrig eftergymnasial utb. inom naturvetenskap, matematik och data 19,8 14,6 34,4 634 Hotell- och turismutbildning på gymnasial nivå 9,1 20,1 29, Medieproduktion, eftergymnasial utbildning 8,4 20, Konstnärlig eftergymnasial utbildning 9,8 18,6 28, Journalistik- och medievetenskaplig utbildning (eftergymnasial) 5,5 19,7 25, Övrig eftergymnasial utbildning inom humaniora och konst 12 12,5 24, Restaurang- och livsmedelsutbildning på gymnasial nivå 6, , Övrig eftergymnasial utbildning inom teknik och tillverkning 9,5 14,3 23, Övrig eftergymnasial utbildning inom pedagogik / lärarutbildning 10,3 13,1 23, Humanistisk eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 8,5 14,2 22, Totalt inflöde Andel totalt inflöde Yrkesinriktad utbildning gymn. nivå handel och administration ,4 Omvårdnads- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå ,0 Industriutbildning vid gymnasium eller yrkesskola ,0 Data-, el- och energiteknisk utb. vid gymnasium eller yrkesskola ,5 Restaurang- och livsmedelsutbildning på gymnasial nivå ,8 Byggutbildning vid gymnasium eller yrkesskola ,6 Ekonomutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) ,2 Övrig eftergymn. utb. inom samhällsv, juridik, handel, administration ,0 Gymnasial utbildning med inriktning mot barn och ungdom ,6 Fordons- och farkostutbildning vid gymnasium eller yrkesskola ,3 Flera utbildningar med stor relativ efterfrågan i Östergötland har även stor relativ efterfrågan i riket Flera utbildningar med stor total efterfrågan i Östergötland har även stor efterfrågan i riket (Ekonomutbildning hamnar precis utanför topp tio i Östergötland)

23 Matchad förvärvsgrad för gymnasie-/yrkesutbildningar i Östergötland - Samtliga yrkesinriktade gymnasie- yrkesutbildningar hör högre förvärvsgrad än snittet - Ett antal utbildningar har låg matchad förvärvsgrad: Handel och administration, Restaurang och livsmedel, lant- och skogsbruk/djursjukvård, hotell och turism. Samtliga utbildningsgrupper Yrkesinriktad utbildning gymn. nivå handel och administration Industriutbildning vid gymnasium eller yrkesskola Restaurang- och livsmedelsutbildning på gymnasial nivå Gymnasial utbildning inom lant- och skogsbruk / djursjukvård Gymnasial utbildning med inriktning mot barn och ungdom Hotell- och turismutbildning på gymnasial nivå Omvårdnads- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå Förvärvsgrad(RAMS) Matchad förvärvsgrad Transportutbildning på gymnasial nivå Tekniskt gymnasium, 2-3 år (exkl. NP:s tekniska gren 03N) Data-, el- och energiteknisk utb. vid gymnasium eller yrkesskola Fordons- och farkostutbildning vid gymnasium eller yrkesskola Byggutbildning vid gymnasium eller yrkesskola VVS-utbildning vid gymnasium eller yrkesskola Gymnasieingenjörsutbildning (4 år)

24 Matchad förvärvsgrad för ingenjörsutbildningar samt ekonomer och jurister i Östergötland - Bland nästan samtliga ingenjörsutbildningar är förvärvsgraden mycket hög (>90 procent). Undantaget är civ. ing. med okänd inriktning - Matchad förvärvsgrad lägre bland högskoleingenjörer med inriktning mot kemi- och bioteknik än bland övriga ingenjörer. - Ekonomer lägre förvärvsgrad och matchad förvärvsgrad än de flesta ingenjörer (och större skillnad). - Jurister hög förvärvsgrad och matchad förvärvsgrad Samtliga utbildningar Civilingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning Ekonomutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) Högsk.ing.utb; maskinteknik, fordons- farkostteknik, industriell ekon. Civilingenjörsutbildning; industriell ekonomi Juristutbildning Högskoleingenjörsutb; teknisk fysik, elektro- och datateknik Civilingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik Civilingenjörsutbildning; kemi- och bioteknik, material och tillverkning Högskoleingenjörsutb; kemi- och bioteknik, material och tillverkning Högskoleingenjörsutb; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri Civilingenjörsutbildning; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri Civilingenjörsutbildning; maskinteknik, fordons- och farkostteknik Förvärvsgrad Matchad förvärvsgrad

25 Efterfrågan i en bransch, exempel vård- omsorg Östergötlands län Förvärvsgrad(RAMS) Matchad förvärvsgrad Diff Veterinärutbildning 96,1 95,1 1,0 Läkarutbildning 94,8 94,0 0,8 Psykologutbildning 94,6 92,1 2,5 Specialistsjuksköterskeutbildning 94,7 89,8 4,9 Tandhygienistutbildning 95,4 88,5 6,9 Barnmorskeutbildning 96,4 86,9 9,5 Sjukgymnastutbildning 94,1 86,1 8,0 Sjuksköterskeutbildning, grund 94,4 84,0 10,4 Tandläkarutbildning 86,5 83,9 2,6 Arbetsterapeututbildning 95,5 83,7 11,8 Omvårdnads- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå 81,2 70,5 10,7 Tandsköterskeutbildning 84,9 65,6 19,3 Yrken som kräver lång eftergymnasial utbildning (läkare, veterinärer, psykologer) har mycket hög matchad förvärvsgrad Gymnasieutbildade inom vård- omsorg har tydligt lägre matchad förvärvsgrad men är fortfarande 71 procent

26 Efterfrågan i en bransch, exempel humaniora och konst Förvärvsgrad Matchad förvärvsgrad Diff Humanistisk eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 68,9 39,0 29,9 Övrig eftergymnasial utbildning inom humaniora och konst 47,1 10,4 36,7 Konstnärlig eftergymnasial utbildning 60,4 28,5 31,9 Utbildade inom humaniora och konst har låg förvärvsgrad och matchad förvärvsgrad

27 Efterfrågan på en utbildningsnivå, exempel yrkesinriktade gymnasieutbildningar + YH Förvärvsgrad (justerad) Matchad förvärvsgrad Differens Yrkesinriktad utbildning gymn. nivå handel och administration 76,8 51,6 25,2 Tekniskt gymnasium, 2-3 år (exkl. NP:s tekniska gren 03N) 83,7 63,0 20,7 Byggutbildning vid gymnasium eller yrkesskola 87,0 79,5 7,5 Data-, el- och energiteknisk utb. vid gymnasium eller yrkesskola 84,6 70,4 14,2 Fordons- och farkostutbildning vid gymnasium eller yrkesskola 86,4 78,6 7,8 Industriutbildning vid gymnasium eller yrkesskola 77,7 67,5 10,2 Gymnasieingenjörsutbildning (4 år) 92,1 71,0 21,1 Gymnasial utbildning inom lant- och skogsbruk / djursjukvård 79,2 49,5 29,7 Gymnasial utbildning med inriktning mot barn och ungdom 80,5 61,6 18,9 Omvårdnads- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå 81,2 70,5 10,7 Hotell- och turismutbildning på gymnasial nivå 80,8 47,2 33,6 Restaurang- och livsmedelsutbildning på gymnasial nivå 78,4 55,4 23,0 Transportutbildning på gymnasial nivå 83,0 68,7 14,3 Samtliga utbildningsgrupper 76,2 56,3 19,9

28 Tio utbildningsgrupper med större åldersavgångar fram till 2018, Östergötland 2012 Omvårdnads- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå Yrkesinriktad utbildning gymn. nivå handel och administration Övrig gymnasial utbildning inom teknik och tillverkning Samhällsvetenskaplig, social och humanistisk gymnasieutb. Tekniskt gymnasium, 2-3 år (exkl. NP:s tekniska gren 03N) Industriutbildning vid gymnasium eller yrkesskola Män Kvinnor Gymnasieingenjörsutbildning (4 år) Övrig gymnasial utbildning inom tjänsteområdet Handelsgymnasium / 3-årig ekonomisk linje på gymnasiet Lärarutbildning för grundskolans tidigare år

29 Förväntade åldersavgångar, relativt gruppernas storlek Specialistsjuksköterskeutbildning Biomedicinsk analytiker- och laboratorieassistentutbildning Övrig naturvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) Arkitektutbildning Samhällsvetar- och förvaltningsutb. (högskoleutb. minst 3 år) Yrkeslärarutbildning Tekniskt gymnasium, 2-3 år (exkl. NP:s tekniska gren 03N) Speciallärar- och specialpedagogutbildning Övrig gymnasial utbildning inom teknik och tillverkning Folkskoleutbildning och motsvarande %

Regionala matchningsindikatorer en översikt

Regionala matchningsindikatorer en översikt Regionala matchningsindikatorer en översikt Indikator/tabell Vad indikatorn/tabellen visar Utb.grupp Kön Län Kommun Exempel på fråga som belyses E1 Lediga jobb Antal lediga jobb enligt arbetsgivarna. Totalt,

Läs mer

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Regionala matchningsindikatorer Jönköpings län, juni 2015 Bearbetad statistik från SCB på efterfrågan (E), utbud (U), matchning (M) och regionala förutsättningar

Läs mer

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Regionala matchningsindikatorer Jönköpings län, 2016 Bearbetad statistik från SCB på efterfrågan (E), utbud (U), matchning (M) och regionala förutsättningar till

Läs mer

Matchning för tillväxt. Reglabs matchningsindikatorer 2014

Matchning för tillväxt. Reglabs matchningsindikatorer 2014 Matchning för tillväxt Reglabs matchningsindikatorer 214 Matchning för tillväxt Bakgrund Många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens. Många människor har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Läs mer

Matchning för tillväxt. Reglabs matchningsindikatorer 2014

Matchning för tillväxt. Reglabs matchningsindikatorer 2014 Matchning för tillväxt Reglabs matchningsindikatorer 214 Matchning för tillväxt Bakgrund Många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens. Många människor har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 22 Utbildningsprognoser Anders Axelsson, anders.axelsson@skane.se Christian Lindell, christian.lindell@skane.se Utbildningsprognos 21-22 Prognosen

Läs mer

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Seminarium: Regionala matchningsindikatorer Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Syfte och upplägg Syfte Att förbättra användningen av de regionala matchningsindikatorerna genom att gå igenom, studera

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Anders Axelsson Region Skåne REGLAB Stockholm 19 maj 2014 Upplägg: Arbetsmarknadsutvecklingen i Skåne i ett jämförande perspektiv vad säger matchningsindikatorerna?

Läs mer

Matchning för tillväxt. Reglabs matchningsindikatorer 2014

Matchning för tillväxt. Reglabs matchningsindikatorer 2014 Matchning för tillväxt Reglabs matchningsindikatorer 2014 Matchning för tillväxt Bakgrund Många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens. Många människor har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Boråsregionen med sikte på 2020

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Boråsregionen med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Boråsregionen med sikte på 2020 Bakgrund Uppdrag till samtliga regioner att bilda kompetensplattformar: Öka matchningen mellan utbildningssystemen och arbetsmarknadens

Läs mer

Kompetensplattformen. Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser till Anette Jonsson Simon Bölling

Kompetensplattformen. Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser till Anette Jonsson Simon Bölling Kompetensplattformen Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser till 2025 Anette Jonsson Simon Bölling Kompetensplattformsuppdraget Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet

Läs mer

VKL 21 oktober Kompetensplattformen. Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser till 2025

VKL 21 oktober Kompetensplattformen. Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser till 2025 VKL 21 oktober 2016 Kompetensplattformen Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser till 2025 Länsstyrelsen Anette Jonsson Simon Bölling Kompetensplattformsuppdraget Ökad kunskap och översikt inom

Läs mer

Kompetensbehov inom teknik och tillverkning

Kompetensbehov inom teknik och tillverkning Kompetensbehov inom teknik och tillverkning Vad säger de regionala matchningsindikatorerna om gymnasieingenjörer och datautbildade? REGLAB: REGIONALA MATCHNINGSINDIKATORER WORKSHOP 5 MAJ 2017 Jan Persson

Läs mer

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län 2015-04-28 Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag Underlag Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län Detta material har tagits fram av Helena Antman Molin, studentmedarbetare på Regionförbundet

Läs mer

INGEN LÄTT MATCH! Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025

INGEN LÄTT MATCH! Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025 INGEN LÄTT MATCH! Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025 Dagens presentation Bakgrund Vad påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden? Arbetsmarknadsläget Utsikter för olika utbildningsgrupper Fokus

Läs mer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland 2012-05-09 Keili Saluveer Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Syfte: att bidra till ökad matchning

Läs mer

Vilka utbildningar ger jobb?

Vilka utbildningar ger jobb? ARBETSKRAFTSBAROMETERN 15 Vilka utbildningar ger jobb? Siffror & STATISTIK + löner 1 INNEHÅLL Utbildning inte samma sak som yrke... 6 Hur vanliga är utbildningarna... 7 Arbetsmarknadsläget för olika utbildningar

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström Framtida arbetsmarknad Västra Götaland 26/11 2013 Joakim Boström Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Stärka förutsättningar för kompetensförsörjning Öka kunskaperna om

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Utbildning Arbete Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Matte! För språk var jag värdelös i och gympa också. Maggan, 59 år Ett av de roligaste ämnena i skolan var kemi, mycket tack vare en underhållande

Läs mer

Framtida utbildning och arbetsmarknad

Framtida utbildning och arbetsmarknad 2012-01-27 FOKUS: STATISTIK Framtida utbildning och arbetsmarknad År 2030 beräknas 170 utbildade saknas inom vården Fram till 2030 kommer både tillgång och efterfrågan av efter arbetskraft öka kraftigt.

Läs mer

Tabell 1 Befolkningen 1998 i åldern 16-64 år fördelad efter utbildning och sysselsättningsstatus Allmän skolutbildning

Tabell 1 Befolkningen 1998 i åldern 16-64 år fördelad efter utbildning och sysselsättningsstatus Allmän skolutbildning Bilaga 1 Tabeller Tabell 1 Befolkningen 1998 i åldern 16-64 år fördelad efter utbildning och sysselsättningsstatus Förklaringar av kategorierna i tabellhuvudet finns efter tabellen. Utbildning Förvärvsarbetande

Läs mer

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Rapportens syfte Beskriva hur individer med en viss utbildning är spridda på arbetsmarknaden

Läs mer

ARBETSKRAFTSBAROMETERN

ARBETSKRAFTSBAROMETERN ARBETSKRAFTSBAROMETERN 16 Vilka utbildningar ger jobb? Siffror & STATISTIK + löner 1 INNEHÅLL Utbildning inte samma sak som yrke... 6 Hur vanliga är utbildningarna... 7 Arbetsmarknadsläget för olika utbildningar

Läs mer

GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 2013

GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 2013 FAKTA I KORTHET Nr. 11 216 GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 213 Norge är Sveriges viktigaste grannland. För Sverige, som är ett av världens mest exportberoende länder, är Norge den största exportmarknaden.

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB

Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Regionala matchningsindikatorer Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Syfte och målsättning Hur ser matchningen mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft ut i regionerna? Insatser som görs leder de

Läs mer

YRKESPROGNOS UTBILDNING EFTERFRÅGAN, PENSION OCH REKRYTERING FRAM TILL 2025 FÖR HALLANDS LÄN

YRKESPROGNOS UTBILDNING EFTERFRÅGAN, PENSION OCH REKRYTERING FRAM TILL 2025 FÖR HALLANDS LÄN YRKESPROGNOS UTBILDNING EFTERFRÅGAN, PENSION OCH REKRYTERING FRAM TILL 2025 FÖR HALLANDS LÄN Innehållsförteckning Inledning & bakgrund sid 3 Sammanfattning sid 4 Metod för prognosberäkningar sid 5 Efterfrågan

Läs mer

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Sörmland 23 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Förord Möjligheten att kunna rekrytera personal med rätt kompetens är en av

Läs mer

Sverige tillsammans. Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland

Sverige tillsammans. Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland Sverige tillsammans Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland Arbetsmarknadsläget 2015-2017 Stark jobbtillväxt framförallt i storstadsregionerna Många jobb tillkommer inom den privata tjänstesektorn,

Läs mer

Underlag till Myndigheten för yrkeshögskolan 2016 och berörda aktörer

Underlag till Myndigheten för yrkeshögskolan 2016 och berörda aktörer Underlag till Myndigheten för yrkeshögskolan 2016 och berörda aktörer 1 Innehåll Sammanfattande bild... 3 Bakgrund, metod och tolkning... 5 Utbud och efterfrågan... 6 DATA/IT... 11 Statistikunderlag till

Läs mer

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning Efterfrågan, pension och rekrytering inom Bygg & anläggning En regional analys för Hallands län Presentation 2017-03-10 Inledning Uppdraget har varit: Att analysera efterfrågan, pensioner och rekrytering

Läs mer

Prognoser över Östergötlands framtida arbetsmarknad. Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen Fredrik Sunnergren, Region Östergötland

Prognoser över Östergötlands framtida arbetsmarknad. Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen Fredrik Sunnergren, Region Östergötland Prognoser över Östergötlands framtida arbetsmarknad Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen Fredrik Sunnergren, Region Östergötland 1 Olika prognoser om tillgång och efterfrågan på yrken och utbildad arbetskraft

Läs mer

Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer. Olle Dahlberg. 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU

Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer. Olle Dahlberg. 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer Olle Dahlberg Utbildningen För få eller ganska många? 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU 14000 12000 Civilingenjörer Sökande 1:a hand, antagna och nybörjare (HT) samt examinerade

Läs mer

YRKESPROGNOS TILLVERKNINGSINDUSTRIN EFTERFRÅGAN, PENSION OCH REKRYTERING FRAM TILL 2025 FÖR HALLANDS LÄN

YRKESPROGNOS TILLVERKNINGSINDUSTRIN EFTERFRÅGAN, PENSION OCH REKRYTERING FRAM TILL 2025 FÖR HALLANDS LÄN YRKESPROGNOS TILLVERKNINGSINDUSTRIN EFTERFRÅGAN, PENSION OCH REKRYTERING FRAM TILL 2025 FÖR HALLANDS LÄN Innehållsförteckning Inledning & bakgrund sid 3 Sammanfattning sid 4 Metod för prognosberäkningar

Läs mer

Stor ökning av antal examinerade på avancerad nivå

Stor ökning av antal examinerade på avancerad nivå STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2016-02-10 / 3 Analysavdelningen Handläggare Aija Sadurskis 08-563 086 03 aija.sadurskis@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

STOCKHOLM 2025 EN UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS

STOCKHOLM 2025 EN UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS STOCKHOLM 2025 EN UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS Utbildningsprognosen har tagits fram av Eric Hellsing, Inger Huggare, Oskar Nilsson, Anna Nyman, Katja Olofsson, Johan Tollebrant, Stefan Vikenmark,

Läs mer

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg

Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg Efterfrågan, pension och rekrytering inom Vård & omsorg En regional analys för Hallands län Presentation 2017-03-10 Inledning Uppdraget har varit: Att analysera efterfrågan, pensioner och rekrytering för

Läs mer

Avkastning på högre utbildning bland examinerade vid Stockholms lärosäten

Avkastning på högre utbildning bland examinerade vid Stockholms lärosäten Avkastning på högre utbildning bland examinerade vid Stockholms lärosäten Zara Daghbashyan och Björn Hårsman StAF 2011:1 www.staforum.se Författare: Zara Daghbashyan och Björn Hårsman Avdelningen för samhällsekonomi

Läs mer

Östra Mellansverige 2025

Östra Mellansverige 2025 Östra Mellansverige 225 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Förord En lyckad kompetensförsörjning bygger på att företag och offentlig sektor får tillgång till den kompetens som efterfrågas och att befolkningen

Läs mer

Utdrag ur Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos

Utdrag ur Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Bilaga 2 Utdrag ur Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Utdrag ur Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 *Efterfrågan på förskollärare i Skåne

Läs mer

PM: Basscenario för Gotland, framskrivning av befolkning och arbetsmarknad , tillgång och efterfrågan på arbetskraft per utbildningsgrupp

PM: Basscenario för Gotland, framskrivning av befolkning och arbetsmarknad , tillgång och efterfrågan på arbetskraft per utbildningsgrupp Erik Rosenqvist 1 (22) 2012-04-23 PM: Basscenario för Gotland, framskrivning av befolkning och arbetsmarknad 2010-2020, tillgång och efterfrågan på arbetskraft per utbildningsgrupp I denna PM redovisas

Läs mer

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Anders Axelsson, Region Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom

Läs mer

Ingenjörernas arbetsmarknad

Ingenjörernas arbetsmarknad Ingenjörernas arbetsmarknad Olle Dahlberg Uppgifterna omfattar inte: medlemmar med aktivitets- eller anställningsstöd nyexaminerade (i någon större omfattning) 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% Andel medlemmar

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

Löner inom landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön 2015 samt procentuell förändring sedan 2014

Löner inom landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön 2015 samt procentuell förändring sedan 2014 AM 51 SM 1601 Löner inom landstingskommunal sektor 2015 Salaries in county councils 2015 I korta drag Medellönen var 34 820 kronor i landstingen år 2015 Den 1 november 2015 uppgick medellönen inom den

Läs mer

Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer?

Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer? Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer? Workshop 3 2017-11-09 Lärprojekt om regionala matchningsindikatorer Jan Persson Analytiker på Tillväxtverket Varför studera civilingenjörsutbildning

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Löner inom landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön 2014 samt procentuell förändring sedan 2013

Löner inom landstingskommunal sektor Genomsnittlig månadslön 2014 samt procentuell förändring sedan 2013 AM 51 SM 1501 Löner inom landstingskommunal sektor 2014 Salaries in county councils 2014 I korta drag Medellönen inom landstingen var 33 910 kronor år 2014 Den 1 november 2014 uppgick medellönen inom den

Läs mer

SKÅNE Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos

SKÅNE Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos SKÅNE 2025 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos XXXXX XXXXX XXXXX SKÅNE 2025 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 3 Region Skåne Utgivningsort: Malmö Foto: Freddy Billqvist

Läs mer

ARBETSKRAFTENS UTBILDNING ÅR 2000 OCH 2020

ARBETSKRAFTENS UTBILDNING ÅR 2000 OCH 2020 57 ÅR 2000 OCH Arbetskraftens utbildningsnivå har stigit under en följd av år. År 2000 utgjorde andelen i arbetskraften med folk- och grundskoleutbildning 19 procent, med gymnasial utbildning 51 procent

Läs mer

& välfärd. Tema: Utbildning. Befolkning. Sambandet mellan utbildning och yrke. En studie om högskoleutbildningar.

& välfärd. Tema: Utbildning. Befolkning. Sambandet mellan utbildning och yrke.  En studie om högskoleutbildningar. Befolkning & välfärd 2007 nr 1 Tema: Utbildning Sambandet mellan utbildning och yrke En studie om högskoleutbildningar SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se Förord I denna rapport

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland med sikte på 2020

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland med sikte på 2020 Rapport 2011:4 Tillväxt och utveckling KOMPETENSPLATTFORM VÄSTRA GÖTALAND Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland med sikte på 2020 BILAGERAPPORT 2 Denna rapport är en bilaga till huvudrapporten

Läs mer

Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden Visionen: Vi gör Sverige rikare genom att få människor och FÖRETAG att växa! Niklas Pettersson Branschstrateg Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden Prognos

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Vad påverkar matchningseffektiviteten? Om prognoserna Antagandena i långtidsutredningen (LU 2015) om produktion och sysselsättning

Läs mer

Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser med sikte på Region Skåne Västra Götalandsregionen

Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser med sikte på Region Skåne Västra Götalandsregionen Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser med sikte på 2020 Region Skåne Västra Götalandsregionen Regionalisering av trender och prognoser Samarbetsprojekt mellan SCB,VGR, Region Skåne, Länsstyrelsen

Läs mer

Tudelad arbetsmarknad för akademiker

Tudelad arbetsmarknad för akademiker 2015 Thomas Ljunglöf Tudelad arbetsmarknad för akademiker Tudelad arbetsmarknad för akademiker Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften men ange källa Thomas Ljunglöf och Saco www.saco.se www.saco.se/arbetsmarknadsdata

Läs mer

BNP-tillväxt i USA 7,5 5,0 2,5 0,0 -2,5. Källa: EcoWin

BNP-tillväxt i USA 7,5 5,0 2,5 0,0 -2,5. Källa: EcoWin 7,5 BNP-tillväxt i USA 5, 2,5, -2,5 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 26 1991 1993 1995 1997 1999 21 23 25 Källa: EcoWin Procent 14 12 1 8 6 4 2-2 -4 Sparkvot i USA februari 1959 - mars 26 1959 1963 1967

Läs mer

Arbetsmarknaden för unga akademiker

Arbetsmarknaden för unga akademiker PM Thomas Ljunglöf och Eva Oscarsson 2012-04-03 Arbetsmarknaden för unga akademiker Denna PM redovisar fakta om unga akademikers arbetslöshet och några policypunkter. Högre arbetslöshet bland yngre akademiker

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 12 Utsikterna på arbetsmarknaden för 72 utbildningar

Arbetskraftsbarometern 12 Utsikterna på arbetsmarknaden för 72 utbildningar INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD 212:2 Arbetskraftsbarometern 12 Utsikterna på arbetsmarknaden för 72 utbildningar INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD 212:2 Arbetskraftsbarometern 12

Läs mer

Ingenjörernas arbetsmarknad

Ingenjörernas arbetsmarknad 2013-11-22 Olle Dahlberg Ingenjörernas arbetsmarknad Hösten 2013 med blickar framåt och bakåt Mer om ingenjörer finns alltid att läsa på Ingenjörsbloggen (ingenjorsbloggen.se) Box 1419, 111 84 Stockholm,

Läs mer

Nytillskott och rekryteringsbehov

Nytillskott och rekryteringsbehov Nytillskott och rekryteringsbehov Resultat på övergripande nivå Under de goda tillväxtåren i slutet av 199-talet och början av 2-talet ökade tillskottet av arbetskraft och alltfler rekryterades. Det innebar

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Västra Götalands län Göteborg, 2016-12-07 Sara Andersson Eva Lindh Pernheim Tre viktiga utmaningar kommande år Upprätthålla en effektiv

Läs mer

Regionala indikatorer över kompetensförsörjning Workshop 2. Katja Olofsson och Stefan Vikenmark, Prognosinstitutet, SCB

Regionala indikatorer över kompetensförsörjning Workshop 2. Katja Olofsson och Stefan Vikenmark, Prognosinstitutet, SCB Regionala indikatorer över kompetensförsörjning Workshop 2 Katja Olofsson och Stefan Vikenmark, Prognosinstitutet, SCB Utbildning och kompetens i statistiken Konstateranden Indikatorerna kommer att skilja

Läs mer

Kompetensbehov inom vården

Kompetensbehov inom vården Kompetensbehov inom vården REGLAB: REGIONALA MATCHNINGSINDIKATORER WORKSHOP 4 MAJ 2017 Anders Axelsson, Region Skåne Agenda Vård och omsorg totalt sett Idag fokus på Vård- och omsorgsutbildade (VO) Hur

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter för Dalarnas län till slutet av 2016

Arbetsmarknadsutsikter för Dalarnas län till slutet av 2016 Arbetsmarknadsutsikter för Dalarnas län till slutet av 216 December 215 Analysavdelningen Jan Sundqvist 1 486 4842 Sammanfattning Svag sysselsättningsutveckling, industrin fortfarande negativ Ökat utbud

Läs mer

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet NULÄGE 2011 Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet Arbetsförmedlingen Arne Holmström r inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna

Läs mer

Utsikterna på arbetsmarknaden

Utsikterna på arbetsmarknaden Utsikterna på arbetsmarknaden Utsikterna på arbetsmarknaden en på eftergymnasialt utbildade beräknas öka kraftigt fram till år 23. Även efterfrågan ökar, men inte i samma utsträckning som tillgången. på

Läs mer

Skåne. Sysselsättning, tillväxt och kompetensförsörjning. REGLAB, Stockholm

Skåne. Sysselsättning, tillväxt och kompetensförsörjning. REGLAB, Stockholm Skåne Sysselsättning, tillväxt och kompetensförsörjning REGLAB, Stockholm Arbetet med kompetensförsörjningsuppdraget Målgrupper Regionala politiker Departement & Myndigheter Näringslivet & arbetsmarknadens

Läs mer

Tidsseriebrott i Utbildningsregistret

Tidsseriebrott i Utbildningsregistret Tidsseriebrott i Arbetsmarknads- och utbildningsstatistik Cecilia Wass Rev version (datering av årgångar) STATISTISKA CENTRALBYRÅN SAMMANFATTNING Byte av utbildningsnomenklatur har störst inverkan på en

Läs mer

Förord. Statistiska centralbyrån i april 2000. Svante Öberg. Anna-Karin Olsson

Förord. Statistiska centralbyrån i april 2000. Svante Öberg. Anna-Karin Olsson 3 Förord Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) är ett system för klassificering av utbildning. SUN skapades i slutet av 60-talet och används sedan dess allmänt av företag och organisationer samt av SCB vid

Läs mer

Utbildningsbakgrundens överensstämmelse med yrket

Utbildningsbakgrundens överensstämmelse med yrket Fokus på arbetsmarknad och Överensstämmelse yrke Utbildningsbakgrundens överensstämmelse med yrket En kartläggning av personer med yrken som förutsätter kompetens motsvarande högskole 16 Karin Björklind

Läs mer

Könsstruktur per utbildning och yrke 1990 2030

Könsstruktur per utbildning och yrke 1990 2030 TemaRAPPORT 21:1 Tema: Utbildning Könsstruktur per utbildning och yrke 199 23 Utbildning och forskning TemaRAPPORT 21:1 Tema: Utbildning Könsstruktur per utbildning och yrke 199 23 Statistiska centralbyrån

Läs mer

Utbildning i Gävleborg 2015

Utbildning i Gävleborg 2015 Utbildning i Gävleborg 2015 Statistik över ett antal utbildningar giongavleborg.se Januari 2016 Innehållsförteckning SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 1 INLEDNING 3 GYMNASIESKOLA 4 ELEVER PÅ GYMNASIET LÄSÅRET 2014/2015

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 2014

Arbetskraftsbarometern 2014 ETSMARKNAD INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARB RAPPORT 214:2 Arbetskraftsbarometern 214 Utsikterna på arbetsmarknaden för 71 utbildningar INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD 214:2 Arbetskraftsbarometern

Läs mer

Genomsnittlig månadslön 2015 samt procentuell förändring sedan 2014

Genomsnittlig månadslön 2015 samt procentuell förändring sedan 2014 AM 50 SM 1601 Löner inom statlig sektor 2015 Wages/salaries in the central government sector 2015 I korta drag Löneökningen i staten uppmätttes till 2,3 procent Den genomsnittliga månadslönen uppgick i

Läs mer

Förord. Statistiska centralbyrån i april 2000. Svante Öberg. Anna-Karin Olsson

Förord. Statistiska centralbyrån i april 2000. Svante Öberg. Anna-Karin Olsson 3 Förord Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) är ett system för klassificering av utbildning. SUN skapades i slutet av 60-talet och används sedan dess allmänt av företag och organisationer samt av SCB vid

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017 Lena Hertzberg, Af-chef Karlstad Torbjörn Johansson, Af-chef Norra Värmland Åsa Rosendal, Af-chef Västra Värmland Ann Mannerstedt,

Läs mer

Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar

Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar Analyser av utbildningar och studeranden med fokus på: Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar yhmyndigheten.se 1 (10) Datum: 2011-08-21 Diarienr: YH 2011/759 Analyser av utbildningar

Läs mer

Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal

Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Vad påverkar matchningseffektiviteten? Om prognoserna Antagandena i långtidsutredningen (LU 2015) om produktion och sysselsättning

Läs mer

Temarapport 2010:4. Tema: Arbetsmarknad. Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Utbildning och forskning

Temarapport 2010:4. Tema: Arbetsmarknad. Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Utbildning och forskning Temarapport 2010:4 Tema: Arbetsmarknad Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden Utbildning och forskning Temarapport 2010:4 Tema: Arbetsmarknad Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden

Läs mer

VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING?

VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING? VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING? Sven-Olov Daunfeldt och Elina Fergin Wennberg 2016 HUI RESEARCH Utanförskapet är inte slumpmässigt Den senaste statistiken från SCB (januari,

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2016 Västra Götalands län. Göteborg, Sara Andersson, Eva Lindh-Pernheim

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2016 Västra Götalands län. Göteborg, Sara Andersson, Eva Lindh-Pernheim Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2016 Västra Götalands län Göteborg, 2015-12-09 Sara Andersson, Eva Lindh-Pernheim Arbetsmarknadsutsikterna för Västra Götalands län 2016

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020. med särskilt fokus på Skåne Nordost

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020. med särskilt fokus på Skåne Nordost UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 med särskilt fokus på Skåne Nordost Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Skåne Nordost Kristianstad, 8 november 2012 Figur 1.

Läs mer

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2012. Genomsnittlig månadslön 2012 samt procentuell förändring sedan 2011

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2012. Genomsnittlig månadslön 2012 samt procentuell förändring sedan 2011 AM 51 SM 1301 Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2012 Wages / salaries and employment in county councils 2012 I korta drag Medellönen inom landstingen var 31 900 kronor år 2012 Den

Läs mer

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2011. Genomsnittlig månadslön 2011 samt procentuell förändring sedan 2010

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2011. Genomsnittlig månadslön 2011 samt procentuell förändring sedan 2010 AM 51 SM 1201 Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2011 Wages / salaries and employment in county councils 2011 I korta drag Medellönen inom landstingen var 31 200 kronor år 2011 Den

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN UPPSALA LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Uppsala län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2013. Genomsnittlig månadslön 2013 samt procentuell förändring sedan 2012

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2013. Genomsnittlig månadslön 2013 samt procentuell förändring sedan 2012 AM 51 SM 1401 Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2013 Wages / salaries and employment in county councils 2013 I korta drag Medellönen inom landstingen var 32 740 kronor år 2013 Den

Läs mer

PM Ingenjörsutbildningar i SCB:s Arbetskraftbarometer 09

PM Ingenjörsutbildningar i SCB:s Arbetskraftbarometer 09 Olle Dahlberg Utredare 08-613 81 09 olle.dahlberg@sverigesingenjorer.se 2009-12-21 1 (5) PM Ingenjörsutbildningar i SCB:s Arbetskraftbarometer 09 I SCB:s Arbetskraftsbarometer 09 redovisas för 72 utbildningsgrupper

Läs mer

Industrins kompetensbehov 2025

Industrins kompetensbehov 2025 Industrins kompetensbehov 2025 TECH DAY, MALMÖ 21 SEPTEMBER 2016 Anders Axelsson (Region Skåne) & Johan Ståhl (Teknikcollege) Industrins utveckling och framtid Strukturomvandling och förändrat samspel

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

Utflöde och rekryteringsbehov en jämförelse

Utflöde och rekryteringsbehov en jämförelse Utflöde och rekryteringsbehov en jämförelse Modell för jämförelsen Utflödet från utbildningsväsendet till arbetsmarknaden och arbetsmarknadens rekryteringsbehov beräknas var för sig och för varje enskilt

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖREBRO LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Örebro län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

ARBETSKRAFTSPROGNOS TILL ÅR 2035

ARBETSKRAFTSPROGNOS TILL ÅR 2035 19 ARBETSKRAFTSPROGNOS TILL ÅR 2035 1 Utgiven av Region Värmland, 2017 Faktasammanställning: Linn Johansson, Region Värmland och Sweco Society Text: Linn Johansson, Region Värmland och Sweco Society Form:

Läs mer

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Strategier för kompetensförsörjning Kompetensutveckling handlar dels om att nyttja tillgängliga resurser på bästa sätt, dels om att attrahera nya talanger

Läs mer

HÖGSKOLEUTBILDNING FÖR NYA JOBB MAGDALENA ANDERSSON TALLA ALKURDI 11 AUGUSTI 2014

HÖGSKOLEUTBILDNING FÖR NYA JOBB MAGDALENA ANDERSSON TALLA ALKURDI 11 AUGUSTI 2014 HÖGSKOLEUTBILDNING FÖR NYA JOBB MAGDALENA ANDERSSON TALLA ALKURDI 11 AUGUSTI 2014 STOR BRIST PÅ HÖGSKOLEUTBILDADE YRKESGRUPPER ANTAL LEDIGA JOBB I EKONOMIN 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Prognos för arbetsmarknaden 2016 2015-12-09 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Intervjuundersökning två gånger om året Prognoserna

Läs mer

Flyttstudie Skåne 2015. Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se

Flyttstudie Skåne 2015. Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se Flyttstudie Skåne 2015 Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se Flyttstudie Skåne 2015 Allmänt om flyttarna Flyttriktning? Vilka flyttar? På vilket sätt påverkar strömmen

Läs mer

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset Tre uppdrag Forskning Klinisk forskning tillsammans med Uppsala universitet Utbildning Praktisk grund- och vidareutbildning för cirka 1 500 personer/år Vård - länssjukhus för 300

Läs mer

Minskat intresse för högre studier särskilt för kurser

Minskat intresse för högre studier särskilt för kurser STATISTISK ANALYS Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 8-563 87 7 torbjorn.lindqvist@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 26/11 Sökande till universitet och högskolor:

Läs mer