KRAFTEN SITTER I KREATIVITETEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRAFTEN SITTER I KREATIVITETEN"

Transkript

1 KRAFTEN SITTER I KREATIVITETEN

2 Vi ger stöd och styrka åt stora och små Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen som företräder hela den svenska teknikbranschen. Våra medlemsföretag är allt från små underleverantörer till stora globala aktörer, som alla utvecklar avancerade tekniska tjänster och produkter. Det är inte helt enkelt att ge ett kort svar på vad vi arbetar med, eftersom vi jobbar med många frågor på en mängd olika plan. Däremot är det lätt att svara på varför vi gör det vi gör. Vi gör det för att stärka svenska teknikföretags internationella konkurrenskraft. Teknikbranschen är avgörande för Sveriges välmående. Den dominerar vår export och gör därmed att vi har råd med välfärden och vår levnadsstandard. Därför måste svenska teknikföretag få rätt förutsättningar. De tävlar på en internationell marknad som blir tuffare för varje dag. En marknad där i princip alla har tillgång till samma teknik, information och kompetens. Då blir kreativiteten och innovationsandan avgörande för konkurrenskraften och därför måste vi vårda och utveckla dessa styrkor. Teknikföretagen är aktivt på de områden inom politiken, arbetslivet och utbildningsväsendet som är viktiga för våra medlemsföretag. Där jobbar vi både internationellt, nationellt och regionalt för att värna och utveckla den svenska konkurrenskraften. Vi arbetar för att skapa en väl fungerande och rättvis spelplan där Sveriges förutsättningar är så bra som möjligt. Dessutom verkar vi för en ökad rörlighet, såväl för varor och tjänster som för arbetskraft och människor som vill utbilda sig. Arbetsrätt, utbildning samt forskning och utveckling är några av våra viktigaste områden. Vi vill stimulera forskning som leder till innovationer, säkra kompetensförsörjningen i Sverige och göra vår arbetsmarknad mer konkurrenskraftig både för arbetsgivare och arbetstagare. Våra förutsättningar är goda och det finns egentligen inga skäl att måla mörka moln i framtidsvisionerna. Men vi måste kämpa lika hårt som dem vi konkurrerar med annars halkar vi efter. Och nyckeln till att behålla vår ställning och flytta fram positionerna är kreativiteten hos våra teknikföretag och vi gör allt vi kan för att ge den större utrymme. Åke Svensson, VD Teknikföretagen

3 VÅR BRANSCH FÅR SVERIGE ATT GÅ RUNT Öppenhet och samverkan är en del av den svenska kulturen, vilket föder en kreativitet och innovationskraft som i sin tur utgör grunden till teknikföretag som håller världsklass. Det är samma anda som en gång födde verkstadsindustrin och sedermera gjorde Sverige till en exportsuccé. Och det är den som ger oss förutsättningar att vara en internationellt framgångsrik välfärdsnation idag. På svenska teknikföretag övergår kreativitet i praktisk verklighet. Varje dag föds nya idéer som konkretiseras och omvandlas till nytta för många. Vårt välstånd är helt beroende av exportnäringen och Teknikföretagens medlemsföretag står för mer än en tredjedel av all export av både tjänster och varor. Därför är Teknikföretagens medlemmar avgörande för vår svenska samhällsekonomiska utveckling. TEKNIKFÖRETAG KAN VARA BÅDE MJUKA OCH HÅRDA Vår bransch förändras kontinuerligt och företagens strukturer och förädlingskedjor utvecklas ständigt. Kunskaps- och tjänsteinnehållet hos våra teknikföretag växer konstant och idag är det lika vanligt att arbeta med tillverkning som med mjukvara eller olika tekniska tjänster. Gränserna mellan tillverkning och tjänster håller på att suddas ut och ofta är dessa områden helt integrerade med varandra. Den gemensamma nämnaren för dagens teknikföretag är just teknik oavsett om det handlar om produktion, tjänster eller utveckling av mjukvara. DET ÄR INTE SVERIGE SOM BESTÄMMER I DEN GLOBALA KONKURRENSEN Idag dikteras branschens villkor på en global arena där kraven på snabb anpassning är enorma. Miljarder nya arbetstagare har dykt upp i en konkurrens där samma teknik och kunskap är tillgänglig överallt, men där spelreglerna kan vara olika för olika medtävlare. Vi lever i en ekonomisk integration och kapital och människor samlas där de bästa förutsättningarna finns. För att vi ska kunna behålla vår position krävs det satsningar på flera områden. Till exempel måste svenska utbildningar hålla världsklass och leverera rätt kompetens. Det krävs också politiska insatser för att modernisera och göra arbetsrätten mer konkurrenskraftig, så att företagen kan vara flexibla, samtidigt som det ger arbetstagarna trygghet. VI GER KRAFTEN ATT VÄXA Vi på arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen arbetar för att stärka medlemsföretagens internationella konkurrenskraft. Vi vill ge kreativiteten maximalt utrymme eftersom den är nyckeln till svenska teknikföretags framgångar i matchen mot en alltmer välutbildad omvärld, där lönekostnaderna ofta är lägre än våra och marknaderna närmare. Därför förhandlar vi för konkurrenskraftiga löneavtal, arbetar för en kompetensförsörjning där skolan har bra undervisning i matematik och teknik och där fler väljer att utbilda sig till tekniker och ingenjörer. Vi påverkar politik i Sverige och EU så att regler och lagar inte blir till nackdel för företag i Sverige. Och vi erbjuder den främsta rådgivning som finns när det gäller relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare. Allt för att våra medlemmar ska kunna fokusera på att utveckla och producera tjänster och produkter som de kan sälja på en fri och öppen världsmarknad. SA VI UTMANINGAR? VI MENAR MÖJLIGHETER! Konkurrensen är hård men vi har allt att vinna. Vår tradition av innovationsförmåga och öppenhet mot omvärlden ger oss unika och svårslagna förutsättningar. Och vi ser inte globaliseringen som ett hot. Den innebär möjligheter och en vidgad marknad för våra företag. Det globala välståndet ökar snabbt, vilket skapar större efterfrågan och bättre förutsättningar för export. Och så länge vi ger teknikföretag möjligheter och utrymme att utvecklas ser framtiden ljus ut. TEKNIKFÖRETAG GER 64,8 MILJARDER I SKATTEINTÄKTER DRYGT VAR TREDJE FORSKNINGSKRONA KOMMER FRÅN TEKNIKFÖRETAG MEDLEMSFÖRETAGEN STÅR FÖR 1/3 AV SVERIGES EXPORT SVERIGES TEKNIKFÖRETAG SYSSELSÄTTER I SVERIGE OCH UTOMLANDS SVERIGE ÄR NUMMER 1 NÄR DET GÄLLER * KREATIVITET AV MEDLEMSFÖRETAGEN SYSSLAR MED TILLVERKNING ÄR SERVICE- OCH TJÄNSTEFÖRETAG EFTER DE ANDRA NORDISKA LÄNDERNA ÄR TYSKLAND DEN STÖRSTA MOTTAGAREN AV SVENSK TEKNIKEXPORT SVERIGE LÄMNAR IN NÄST MEST PATENTANSÖKNINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FOLKMÄNGD I VÄRLDEN SVERIGE ÄR NUMMER 2 I BLOOMBERG'S GLOBAL INNOVATION INDEX *

4 Rakt in i hetluften med ljudets hastighet Det var länge sedan avstånd satte några större käppar i hjulen för kommunikation mellan människor. En dator, ipad, konferenstelefon eller en helt vanlig mobiltelefon löser det mesta. Att inte mötas ansikte mot ansikte hör till vardagen. Men fortfarande finns det tekniska faktorer som växer från irritationsmoment till verkliga problem. Till exempel när det gäller ljudkvalitet. Det är ju inte helt ovanligt att man missar viktiga delar av ett samtal på grund av brus, eko och andra störningar. Och det är där sagan om Limes Audio börjar. Eller, nej, förresten. Egentligen börjar den bland seminarier och uppsatsutkast på Blekinge Tekniska Högskola. Här satt Fredric Lindström och Christian Schüldt och forskade fram embryot till det som idag är ett av Sveriges hetaste teknikbolag. Båda är doktorer i signalbehandling och fullfjädrade ljudnördar med en obändig vilja att förbättra ljudet i apparater med begränsad högtalarsystem. Detta, och deras tekniska kunnande, gjorde att de lyckades utveckla mjukvaran TrueVoice som kan tvätta ljud och förbättra utsignaler. En produkt med potential att växa långt bortom den akademiska sfären. Entreprenörsådran var helt klart det som gjorde att vi såg de kommersiella möjligheterna i vår forskning. Och när människor som jag såg som mentorer, både inom industrin och akademin, uppmuntrade oss bestämde vi oss för att köra på, berättar Fredric, som idag är VD på Limes Audio medan Christian är teknikchef. Idag har Limes Audio etablerat sig Limes Audio Limes Audio skapar ljudförbättrande lösningar baserade på egen patenterad programvara. Företaget ligger i Umeå och är med på 33-listan över Sveriges hetaste teknikbolag. Bildades 2007 (nuvarande verksamhetsinrikting startade 2010) Antal anställda: 16 st Omsättning: ca MSEK 10 på marknaden med dunder och brak. De finns med på den prestigefyllda 33-listan, är på väg att ta steget ut på en global spelplan och växer så det knakar åt alla håll. Det har gått väldigt fort säger Fredric. Ena dagen är man fem runt fikabordet, och sen är man plötsligt sexton. Att beslutet att ge sig in i affärsvärlden var klokt har visat sig med all önskvärd tydlighet. Bolaget har ökat personalstyrkan med närmare 60 % varje år samt fått in fler och fler kunder. Samtidigt har nya investerare valt att gå in och stötta verksamheten. I början var det svårt att få allting att gå ihop. Vi gjorde allt möjligt för att få svarta siffror. Vi jobbade dubbla skift med att finpolera tekniken och sälja in den. Samtidigt konsultade vi för att finansiera företaget. Men nu har det lossnat på kundsidan. Förr haltade det på att vi hade tekniken, men inte kunderna och nu har vi fler prospects än vi orkar med, berättar Fredric. Limes Audios teknik är intressant på många områden, vilket gör affärsmodellen skalbar. Och det öppnar för möjligheter även på en internationell marknad. Nu har vi också fått vår tredje amerikanska kund berättar Fredric. Tillsammans med vårt första patent i USA är sådana grejer oerhört viktiga för oss eftersom det ger oss internationell legitimitet, säger Fredric, men påpekar att även om kurvorna pekar uppåt för Limes Audio tillkommer nya utmaningar hela tiden. Problemen med kapitaltillgången löste vi genom att ta in konsultintäkter när vi började. Så för oss var och är personalfrågan den stora utmaningen. Vi har tekniken men behöver rätt människor för att den ska bli såld, säger Fredric. Limes Audio är ett bra exempel på hur nya teknikföretag uppstår när forskning kommersialiseras. Det är ett företag som förbättrar vår vardag genom att skapa bättre kommunikationsförutsättningar. Samtidigt driver de på den tekniska utvecklingen, ger människor jobb och bidrar till ökade skatteintäkter. Och det är därför vi på Teknikföretagen gör allt vi kan för att skapa förutsättningar för att nya företag ska bli till. "Det har gått väldigt fort. Ena dagen är man fem runt fikabordet, och sen är man plötsligt sexton." Fredric Lindström, VD Limes Audio

5 Lobbying ger kreativiteten större spelrum Kompetensförsörjning för framtida framgångar Vaddio konferenstelefon är ett exempel på en produkt där ljudkvalitén förbättras genom Limes Audios True Voice-teknik. Sverige behöver teknikföretag. De redan existerande måste få rätt möjligheter för att kunna växa och samtidigt måste det finnas goda förutsättningar för att nya ska etableras. Till exempel genom kommersialisering av forskning. Då krävs att det fattas väl underbyggda politiska beslut som hjälper oss framåt. Och därför arbetar vi aktivt med lobbying både internationellt och i Sverige. DÄRFÖR ARBETAR VI FÖR ATT OFFENTLIGA UPPHANDLARE SKA BLI MER ÖPPNA FÖR NY TEKNIK OCH NYA LÖSNINGAR. DET ÄR VIKTIGT FÖR ATT SVERIGE SKA KUNNA BEHÅLLA OCH UTVECKLA SIN TEKNIKINDUSTRI. Lobbying handlar om att förse relevanta personer med information som de kan använda som beslutsunderlag. I vårt fall handlar det om att hålla t ex politiker underrättade om industrins förutsättningar, utmaningar och möjligheter. Det kan vara frågor som rör utbildning, energi, export, produktkrav och forskning. Ett exempel på framgångsrik lobbying resulterade i att regeringen gav mer pengar till strategiska innovationsområden i forsknings- och innovationspropositionen. Vi vill att nystartade företag själva ska klara tillväxt och lönsamhet. Men ibland kan det behövas stöd. Kreativiteten är Sveriges styrka och vår innovationskraft håller världsklass. Det beror på att vi i Sverige är duktiga på att samarbeta och har en lång tradition av öppenhet. Och det är en förutsättning för att skaffa nya kunskaper som i sin tur föder kreativitet. Vi är närvarande på alla nivåer från grundskolor och gymnasier till högskolor och universitet. Dessutom engagerar vi oss inom politiken för att påverka utbildningsinnehållet. Kompetensförsörjning är en viktig fråga även i de lokala nätverksgrupperna som Teknikföretagens företagsrådgivare driver i hela landet. Många av våra projekt bygger på lokalt engagemang hos skolor och företag till exempel Teknik-college. Där samverkar lokala bolag och utbildningssamordnare för att skapa förutsättningar för att odla framtidens kompetens. Ett annat exempel är Problemlösarna där elever i årskurs 8 9 får prova på ingenjörsyrket genom att ta sig an uppdrag från företag på riktigt. Inom politiken finns vi på såväl internationell som lokal nivå. Vi arbetar för att anpassa utbild-ningarna efter företagens behov så att vi säkerställer att vår bransch fylls på med kreativitet och kompetens hela tiden. Gleslindade spiraler är ett exempel på EWES breda produktutbud av högkvalitativa fjädrar som gör att deras kunder kan fokusera på andra delar i konstruktionsarbetet. GRUNDEN TILL SVENSKA TEKNIKFÖRETAGS FORTSATTA FRAMGÅNGAR LÄGGS I SKOLORNA. DÄRFÖR ÄR DET ETT AV DE OMRÅDEN SOM TEKNIKFÖRETAGEN SATSAR MEST KRAFT PÅ.

6 Med kreativiteten som överlevnadsstrategi "Dynamiken mellan människorna i organisationen spelar en enormt stor roll. I krocken mellan olika utbildningsnivåer och yrkeskunnande uppstår mycket kreativitet." Anton Svensson, VD EWES AB Jorden på Einar W Svenssons gård i Bredaryd var inte speciellt bördig, och den gav för lite för att den växande familjen skulle klara sig. Det såg inte ljust ut men Einar hade ett ess i rockärmen. Tack vare att han varit metallarbetare, och dessutom hade sinne för entreprenörskap, såg han en ökande efterfrågan på olika tråddetaljer från verkstadsindustrin byggde han en liten fabriksbyggnad på gården och började tillverka stålfjädrar. Och tio år senare, efter krigsslutet, satsade han fullt ut med siktet inställt på framtiden. Idag finns bolaget kvar i Bredaryd, under namnet EWES AB, och drivs av Einars barnbarn Anton Svensson och Anders Cederquist. Företaget erbjuder sina kunder produktlösningar inom tryck-, drag- och vridfjädrar av fjäderstål samt sammansatta produkter med fjädern i centrum. Men även produkter till miljöindustrin såsom slangfilterkorgar, emissionselektroder och transportörer. EWES säljer även konsulttjänster inom engineering och konstruktion till sina kunder. Kreativiteten ligger i vår genetiska kod ända sedan min farfars dagar. Och för mig är kreativitet förmågan att skapa lösningar som ger en framåtrörelse, säger Anton Svensson. Dynamiken mellan människorna i organisationen spelar en enormt stor roll. I mötet mellan olika utbildningar och yrkeskunnande uppstår mycket kreativitet förklarar Anton och fortsätter: Dessutom krävs det att alla känner sig så trygga med ledarskapet, verksamheten och organisationen för att de skall våga komma med de där helt galna idéerna. För annars skapas inga nya lösningar. Ett av våra nuvarande utvecklingsprojekt började just som ett galet internt experiment för fem-sex år sedan. Viljan att experimentera är viktig för att överleva i konkurrensen, enligt Anton. Och EWES AB är ett bolag som alltid är på jakt efter möjligheter att vidga verksamheten och hitta områden där ny mark kan brytas. Våra förflyttningar i förädlingskedjan har oftast sin utgångspunkt i fjädern och insikten att vi också kan konstruera produkten den ingår i. Det har givit upphov till flera lösningar, affärsupplägg och konstruktioner. Till exempel gjorde klivet in på miljöteknikområdet 1964 att vi idag utvecklar emissions- och mastelektroder samt slangkorgar tillsammans med kunden. Att hitta nya sätt att utvecklas i en internationell konkurrens innebär både stora möjligheter och utmaningar. Och att hitta kreativa människor är avgörande. Vi är inte bortskämda med gymnasieutbildningar riktade mot vår bransch, men det är också därför vi tänker att vi kan hitta medarbetare nästan överallt. Vi letar människor med rätt mindset och kompetens. Speciellt intressant är en bred kunskap, till exempel allt från maskinprogrammering till samhällsvetenskap och språk. Även mindre och medelstora företag som inte ligger i storstadsregionerna behöver tillgång till kompetens. Att kunna hitta lösningar på armlängds avstånd ger upphov till kreativitet och entreprenörskap, vilket är det som skapar levande och framgångsrika teknikföretag. Dynamiken mellan människorna i organisationen spelar en enormt stor roll. I mötet mellan olika utbildningar och yrkeskunnande uppstår mycket kreativitet. EWES AB EWES AB löser behov av komponenter med fjädern i centrum samt producerar komponenter till partikelinsamling och -filtrering. EWES AB är ett familjeföretag som ligger i småländska Bredaryd. Startår: 1935 Antal anställda: 100 st Omsättning: MSEK 145

7 Att ta ansvar som internationell storspelare Mycket har hänt sedan Ericsson startade Idag är man ledande inom telekom och en av världens största mjukvaruleverantörer med verksamhet i 180 länder, över anställda och 227,4 miljarder kronor i omsättning. Men trots positionen och storleken ställer den globaliserade marknaden nya krav på företaget. Vi måste hålla oss på tårna hela tiden och lägger 14 % av vår omsättning på forskning och utveckling. Men den största utmaningen är att hitta rätt människor. Därför driver vi bland annat olika projekt för att fler, speciellt kvinnor, ska söka sig till ingenjörsyrket, förklarar Ulf Ewaldsson, Group CTO på Ericsson. Men för att vi ska kunna attrahera rätt kompetens krävs det att också att arbetskraften kan röra sig smidigt över landgränserna, säger Mats Andersson, förhandlingschef på Ericsson, som har hela världen som rekryteringsmarknad. Trots utmaningarna ser Ericsson ljust på framtiden och inte bara gällande den egna lönsamheten, utan även när det kommer till att kunna skapa förändringar till det bättre i hela världen. Vår globala närvaro ger oss verkliga möjligheter att förändra på bred skala, berättar Heather Johnson. Till exempel är Ericsson teknikpartner i The Millennium Villagesprojektet i Afrika sedan 2007, under ledning av Jeffrey Sachs, professor vid Earth institute vid Columbia University, där vi jobbar med att bryta fattigdomsspiralen med hjälp av mobilteknik. Och en positiv aspekt med den typen av projekt är att vi har kunnat applicera det vi lärt oss på andra platser, fortsätter hon. Vi är inte bara verksamma i avancerade länder, som till exempel USA där vi är marknadsledande. Vi är också välpositionerade i utvecklingsländer. Där kan vi bidra till utvecklingen genom att ge fattiga människor tillgång till kommunikation, och det gör vi med hjälp av teknik som inte skulle kunna utvecklas på plats, säger Ulf Ewaldsson. Hållbarhetsarbetet präglar även Ericssons egen organisation ända upp till ledningsgruppsnivå. Företaget har införlivat FNs Guiding Principles for Business and Human Rights i verksamhetsstyrningen och räknar även fram resultat för hur hållbar verksamheten är med fokus på resor, logistik och fabriker. Ericsson arbetar proaktivt och övergripande för att bedriva en ansvarsfull global affärsverksamhet med utgångspunkt i Lars Magnus Ericssons övertygelse om att kommunikation är ett grundläggande mänskligt behov som alla ska ha tillgång till. Och år 2019 räknar man med att 90 % av världsbefolkningen har access till mobilt bredband. Där har vi en fantastisk möjlighet att skapa positiv förändring, avslutar Heather. "År 2019 kommer 90 % av världens befolkning att ha access till mobilt bredband. Och där har vi en fantastisk möjlighet att förändra världen på ett positivt sätt." Heather Johnson, Director, Communications and Stakeholder Engagement Sustainability and Corporate Responsibility, Ericsson Ericsson Ericsson är en global storspelare som ligger i kommunikationsbranschens absoluta framkant och fortfarande lever enligt grundaren Lars Magnus Ericssons övertygelse om att kommunikation är ett grundläggande mänskligt behov. Startår: 1876 Antal anställda: ca Omsättning: 227,4 miljarder kronor

8 Konkurrens, ansvar & arbetsrätt i Sverige och världen VÅRA MEDLEMSFÖRETAG LEVER i en mycket tuff global konkurrens. För att se till att Sverige kan erbjuda de absolut bästa villkoren för medlemsföretagens internationella konkurrenskraft arbetar Teknikföretagen med frågor som rör arbetsrätt, lönebildning och regelsystem. Vi arbetar både i Sverige och EU inte minst för att se till att samma spelregler gäller för alla. För vi måste ha vissa regler. Det ska till exempel inte kunna gå att göra en mindre finmaskig miljölagstiftning till en konkurrensfördel. Spelplanen ska vara jämn och väl anpassad till svenska företag. När det gäller arbetsrätten arbetar vi för att den ska ge våra medlemsföretag konkurrenskraftiga spelregler både då det handlar om de delar som vi förhandlar fram med våra fackliga motparter och de delar som är lagstiftade. Det kan handla om kollektivavtal som tillåter snabb anpassning av verksamhet när efterfrågan förändras. Eller ett anställningsskydd som är både framsynt och främjar flexibilitet samt skyddar mot godtyckliga uppsägningar. Ericsson Radio Dot System är ett exempel på Ericssons ledande ställning. Den lilla pucken har fjorton patent och innebär ett genombrott för bättre radiotäckning inomhus. Vi verkar för en lönebildning som gör att arbetsgivare har råd att anställa, samtidigt som lönerna måste vara tillräckliga för att attrahera både svenska och utländska arbetstagare med rätt kompetens och erfarenhet. Dessutom måste vi ha en individuell löneutveckling som gör det attraktivt att stanna på företagen och i Sverige. Det är många bitar som måste passa ihop för att skapa optimala förutsättningar för teknikbranschen då exportmöjligheterna som den ger upphov till, är grunden för Sveriges välmående. Därför är våra medlemsföretags framgångar inte bara en branschangelägenhet. De angår hela Sverige.

9 Teknikföretagen Huvudkontor Stockholm Region Norr Skellefteå Sundsvall Region Mitt Falun Stockholm Örebro Region Väst Göteborg Region Öst Jönköping Linköping Växjö Region Syd Malmö Juni 2014 Foto: Karl-Johan Larsson

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör?

Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör? Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör? Teknikföretag är Sveriges viktigaste företag för tillväxt, sysselsättning, utveckling, export och därmed för välfärden. Det finns en stark koppling

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Innovationspolitik, teknik och tillväxt

Innovationspolitik, teknik och tillväxt Innovationspolitik, teknik och tillväxt Innovationspolitik, teknik och tillväxt Innovationsfrågorna berör alla politikområden. Att regeringen bedriver en sammanhållen politik och genomför kraftfulla åtgärder

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Idé och Framtid. Idé & Framtid

Idé och Framtid. Idé & Framtid Idé & Framtid 1 Idé och Framtid fastställt vid kongressen 2010 2 Ledarna Sveriges chefsorganisation Idé & Framtid Verksamhetsidé Chefen gör skillnad Ledarna gör skillnad för chefen Bra chefer och ett gott

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Utan migration stannar Norrland

Utan migration stannar Norrland Utan migration stannar Norrland Problemet är inte invandringen, problemet är vad som händer sedan, hur vi som samhälle tar hand om eller hjälper människor att ta hand som sig själva. Utan migration stannar

Läs mer

Vill du vässa din karriär?

Vill du vässa din karriär? Vill du vässa din karriär? Vad kan er skola göra för att delta? Visa denna presentation i klassrummen Informera eleverna om Tekniksprånget och fördelarna med tidig arbetslivserfarenhet Tekniksprånget kommer

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

VINNOVAs Årskonferens 2005

VINNOVAs Årskonferens 2005 VINNOVAs Årskonferens 2005 Deltagarfrågor och kommentarer 1 Hur kan sverige dra nytta av globaliseringen? Exportera miljöadministration Bygg vidare på traditionen av starka exportörer Proaktiva Kombinera

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Framtidens tillväxt och näringslivn

Framtidens tillväxt och näringslivn Regionens attraktionskraft Hur skapar vi en attraktiv region för morgondagens kompetens och företagande? 1.Kommunikation & infrastruktur (41) Bind ihop regionen, stå sig i konkurrens med Kastrup 2.Utveckla

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Partssamverkan för effektiva produktionssystem

Partssamverkan för effektiva produktionssystem Partssamverkan för effektiva produktionssystem Göran Brulin, Helix Per-Erik Ellström, Helix Lennart Svensson, Helix Kommentatorer Patrik Karlsson och Mikael Sten Stenqvist IFMetall Den svenska partsmodellen

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007

AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007 AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007 www.awapatent.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Om rapporten 3 2. Sammanfattning av resultat 4 3. Resultatet i detaljerade siffror 5 3.1 Forsknings- och utvecklingschefer

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Tillgänglighet och kompetens förverkligar Kronobergs potential

Tillgänglighet och kompetens förverkligar Kronobergs potential AGENDA KRONOBERG Tillgänglighet och kompetens förverkligar Kronobergs potential Kronoberg är en stark exportregion med stor potential. Växjö är på väg att nå 100.000 invånare och Kronoberg kan växa samman

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA NÄRINGSPOLITISKT PROGRAM 2014

KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA NÄRINGSPOLITISKT PROGRAM 2014 KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA NÄRINGSPOLITISKT PROGRAM 2014 I EN GLOBALISERAD VÄRLD ÄR KREATIVITETEN SVERIGES STYRK A FÖRORD Fri handel på en öppen världsmarknad är grunden för tillväxt, demokratiutveckling

Läs mer

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus 2 Näringslivet om forskningsklimatet Innehåll Om undersökningen... 5 Undersökningens syfte... 5

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer. Chefen har en avgörande inverkan på verksamheters effektivitet, produktivitet, innovationsförmåga och arbetsmiljö.

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad Kunskap för tillväxt Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Teknikföretagens policy för högre utbildning

Teknikföretagens policy för högre utbildning Teknikföretagens policy för högre utbildning Teknikföretagens policy för högre utbildning Teknikföretagen står för nära hälften av den svenska varuexporten. Därtill är ungefär en tredjedel av tjänsteexporten

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 Tvätteriförbundets övergripande uppgift är att leverera största nytta till sina medlemmar och därmed bidra till att förbättra villkoren för att driva verksamhet inom tvätt- och

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Idag, den 2 november 2015, inleds teckningstiden i Imint Image Intelligence AB:s (Imint) nyemission inför planerad notering

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

The Academy for Human Rights in Business

The Academy for Human Rights in Business The Academy for Human Rights in Business är en direkt respons på EU-krav, det svenska åttagande till John Ruggies ramverk för mänskliga rättigheter och den nya UK Bribery Act. Vi talar allt som oftast

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt.

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM AUGUSTI 2013 DIGITAL LEARNING ERBJUDER EN KOMPLETT HELHETSLÖSNING KALLAD 360 PRINCIPEN! VI BASERAR VÅRT MATERIAL PÅ NÅGOT SOM VI KALLAR 360-PRINCIPEN SOM

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer