KRAFTEN SITTER I KREATIVITETEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRAFTEN SITTER I KREATIVITETEN"

Transkript

1 KRAFTEN SITTER I KREATIVITETEN

2 Vi ger stöd och styrka åt stora och små Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen som företräder hela den svenska teknikbranschen. Våra medlemsföretag är allt från små underleverantörer till stora globala aktörer, som alla utvecklar avancerade tekniska tjänster och produkter. Det är inte helt enkelt att ge ett kort svar på vad vi arbetar med, eftersom vi jobbar med många frågor på en mängd olika plan. Däremot är det lätt att svara på varför vi gör det vi gör. Vi gör det för att stärka svenska teknikföretags internationella konkurrenskraft. Teknikbranschen är avgörande för Sveriges välmående. Den dominerar vår export och gör därmed att vi har råd med välfärden och vår levnadsstandard. Därför måste svenska teknikföretag få rätt förutsättningar. De tävlar på en internationell marknad som blir tuffare för varje dag. En marknad där i princip alla har tillgång till samma teknik, information och kompetens. Då blir kreativiteten och innovationsandan avgörande för konkurrenskraften och därför måste vi vårda och utveckla dessa styrkor. Teknikföretagen är aktivt på de områden inom politiken, arbetslivet och utbildningsväsendet som är viktiga för våra medlemsföretag. Där jobbar vi både internationellt, nationellt och regionalt för att värna och utveckla den svenska konkurrenskraften. Vi arbetar för att skapa en väl fungerande och rättvis spelplan där Sveriges förutsättningar är så bra som möjligt. Dessutom verkar vi för en ökad rörlighet, såväl för varor och tjänster som för arbetskraft och människor som vill utbilda sig. Arbetsrätt, utbildning samt forskning och utveckling är några av våra viktigaste områden. Vi vill stimulera forskning som leder till innovationer, säkra kompetensförsörjningen i Sverige och göra vår arbetsmarknad mer konkurrenskraftig både för arbetsgivare och arbetstagare. Våra förutsättningar är goda och det finns egentligen inga skäl att måla mörka moln i framtidsvisionerna. Men vi måste kämpa lika hårt som dem vi konkurrerar med annars halkar vi efter. Och nyckeln till att behålla vår ställning och flytta fram positionerna är kreativiteten hos våra teknikföretag och vi gör allt vi kan för att ge den större utrymme. Åke Svensson, VD Teknikföretagen

3 VÅR BRANSCH FÅR SVERIGE ATT GÅ RUNT Öppenhet och samverkan är en del av den svenska kulturen, vilket föder en kreativitet och innovationskraft som i sin tur utgör grunden till teknikföretag som håller världsklass. Det är samma anda som en gång födde verkstadsindustrin och sedermera gjorde Sverige till en exportsuccé. Och det är den som ger oss förutsättningar att vara en internationellt framgångsrik välfärdsnation idag. På svenska teknikföretag övergår kreativitet i praktisk verklighet. Varje dag föds nya idéer som konkretiseras och omvandlas till nytta för många. Vårt välstånd är helt beroende av exportnäringen och Teknikföretagens medlemsföretag står för mer än en tredjedel av all export av både tjänster och varor. Därför är Teknikföretagens medlemmar avgörande för vår svenska samhällsekonomiska utveckling. TEKNIKFÖRETAG KAN VARA BÅDE MJUKA OCH HÅRDA Vår bransch förändras kontinuerligt och företagens strukturer och förädlingskedjor utvecklas ständigt. Kunskaps- och tjänsteinnehållet hos våra teknikföretag växer konstant och idag är det lika vanligt att arbeta med tillverkning som med mjukvara eller olika tekniska tjänster. Gränserna mellan tillverkning och tjänster håller på att suddas ut och ofta är dessa områden helt integrerade med varandra. Den gemensamma nämnaren för dagens teknikföretag är just teknik oavsett om det handlar om produktion, tjänster eller utveckling av mjukvara. DET ÄR INTE SVERIGE SOM BESTÄMMER I DEN GLOBALA KONKURRENSEN Idag dikteras branschens villkor på en global arena där kraven på snabb anpassning är enorma. Miljarder nya arbetstagare har dykt upp i en konkurrens där samma teknik och kunskap är tillgänglig överallt, men där spelreglerna kan vara olika för olika medtävlare. Vi lever i en ekonomisk integration och kapital och människor samlas där de bästa förutsättningarna finns. För att vi ska kunna behålla vår position krävs det satsningar på flera områden. Till exempel måste svenska utbildningar hålla världsklass och leverera rätt kompetens. Det krävs också politiska insatser för att modernisera och göra arbetsrätten mer konkurrenskraftig, så att företagen kan vara flexibla, samtidigt som det ger arbetstagarna trygghet. VI GER KRAFTEN ATT VÄXA Vi på arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen arbetar för att stärka medlemsföretagens internationella konkurrenskraft. Vi vill ge kreativiteten maximalt utrymme eftersom den är nyckeln till svenska teknikföretags framgångar i matchen mot en alltmer välutbildad omvärld, där lönekostnaderna ofta är lägre än våra och marknaderna närmare. Därför förhandlar vi för konkurrenskraftiga löneavtal, arbetar för en kompetensförsörjning där skolan har bra undervisning i matematik och teknik och där fler väljer att utbilda sig till tekniker och ingenjörer. Vi påverkar politik i Sverige och EU så att regler och lagar inte blir till nackdel för företag i Sverige. Och vi erbjuder den främsta rådgivning som finns när det gäller relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare. Allt för att våra medlemmar ska kunna fokusera på att utveckla och producera tjänster och produkter som de kan sälja på en fri och öppen världsmarknad. SA VI UTMANINGAR? VI MENAR MÖJLIGHETER! Konkurrensen är hård men vi har allt att vinna. Vår tradition av innovationsförmåga och öppenhet mot omvärlden ger oss unika och svårslagna förutsättningar. Och vi ser inte globaliseringen som ett hot. Den innebär möjligheter och en vidgad marknad för våra företag. Det globala välståndet ökar snabbt, vilket skapar större efterfrågan och bättre förutsättningar för export. Och så länge vi ger teknikföretag möjligheter och utrymme att utvecklas ser framtiden ljus ut. TEKNIKFÖRETAG GER 64,8 MILJARDER I SKATTEINTÄKTER DRYGT VAR TREDJE FORSKNINGSKRONA KOMMER FRÅN TEKNIKFÖRETAG MEDLEMSFÖRETAGEN STÅR FÖR 1/3 AV SVERIGES EXPORT SVERIGES TEKNIKFÖRETAG SYSSELSÄTTER I SVERIGE OCH UTOMLANDS SVERIGE ÄR NUMMER 1 NÄR DET GÄLLER * KREATIVITET AV MEDLEMSFÖRETAGEN SYSSLAR MED TILLVERKNING ÄR SERVICE- OCH TJÄNSTEFÖRETAG EFTER DE ANDRA NORDISKA LÄNDERNA ÄR TYSKLAND DEN STÖRSTA MOTTAGAREN AV SVENSK TEKNIKEXPORT SVERIGE LÄMNAR IN NÄST MEST PATENTANSÖKNINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FOLKMÄNGD I VÄRLDEN SVERIGE ÄR NUMMER 2 I BLOOMBERG'S GLOBAL INNOVATION INDEX *

4 Rakt in i hetluften med ljudets hastighet Det var länge sedan avstånd satte några större käppar i hjulen för kommunikation mellan människor. En dator, ipad, konferenstelefon eller en helt vanlig mobiltelefon löser det mesta. Att inte mötas ansikte mot ansikte hör till vardagen. Men fortfarande finns det tekniska faktorer som växer från irritationsmoment till verkliga problem. Till exempel när det gäller ljudkvalitet. Det är ju inte helt ovanligt att man missar viktiga delar av ett samtal på grund av brus, eko och andra störningar. Och det är där sagan om Limes Audio börjar. Eller, nej, förresten. Egentligen börjar den bland seminarier och uppsatsutkast på Blekinge Tekniska Högskola. Här satt Fredric Lindström och Christian Schüldt och forskade fram embryot till det som idag är ett av Sveriges hetaste teknikbolag. Båda är doktorer i signalbehandling och fullfjädrade ljudnördar med en obändig vilja att förbättra ljudet i apparater med begränsad högtalarsystem. Detta, och deras tekniska kunnande, gjorde att de lyckades utveckla mjukvaran TrueVoice som kan tvätta ljud och förbättra utsignaler. En produkt med potential att växa långt bortom den akademiska sfären. Entreprenörsådran var helt klart det som gjorde att vi såg de kommersiella möjligheterna i vår forskning. Och när människor som jag såg som mentorer, både inom industrin och akademin, uppmuntrade oss bestämde vi oss för att köra på, berättar Fredric, som idag är VD på Limes Audio medan Christian är teknikchef. Idag har Limes Audio etablerat sig Limes Audio Limes Audio skapar ljudförbättrande lösningar baserade på egen patenterad programvara. Företaget ligger i Umeå och är med på 33-listan över Sveriges hetaste teknikbolag. Bildades 2007 (nuvarande verksamhetsinrikting startade 2010) Antal anställda: 16 st Omsättning: ca MSEK 10 på marknaden med dunder och brak. De finns med på den prestigefyllda 33-listan, är på väg att ta steget ut på en global spelplan och växer så det knakar åt alla håll. Det har gått väldigt fort säger Fredric. Ena dagen är man fem runt fikabordet, och sen är man plötsligt sexton. Att beslutet att ge sig in i affärsvärlden var klokt har visat sig med all önskvärd tydlighet. Bolaget har ökat personalstyrkan med närmare 60 % varje år samt fått in fler och fler kunder. Samtidigt har nya investerare valt att gå in och stötta verksamheten. I början var det svårt att få allting att gå ihop. Vi gjorde allt möjligt för att få svarta siffror. Vi jobbade dubbla skift med att finpolera tekniken och sälja in den. Samtidigt konsultade vi för att finansiera företaget. Men nu har det lossnat på kundsidan. Förr haltade det på att vi hade tekniken, men inte kunderna och nu har vi fler prospects än vi orkar med, berättar Fredric. Limes Audios teknik är intressant på många områden, vilket gör affärsmodellen skalbar. Och det öppnar för möjligheter även på en internationell marknad. Nu har vi också fått vår tredje amerikanska kund berättar Fredric. Tillsammans med vårt första patent i USA är sådana grejer oerhört viktiga för oss eftersom det ger oss internationell legitimitet, säger Fredric, men påpekar att även om kurvorna pekar uppåt för Limes Audio tillkommer nya utmaningar hela tiden. Problemen med kapitaltillgången löste vi genom att ta in konsultintäkter när vi började. Så för oss var och är personalfrågan den stora utmaningen. Vi har tekniken men behöver rätt människor för att den ska bli såld, säger Fredric. Limes Audio är ett bra exempel på hur nya teknikföretag uppstår när forskning kommersialiseras. Det är ett företag som förbättrar vår vardag genom att skapa bättre kommunikationsförutsättningar. Samtidigt driver de på den tekniska utvecklingen, ger människor jobb och bidrar till ökade skatteintäkter. Och det är därför vi på Teknikföretagen gör allt vi kan för att skapa förutsättningar för att nya företag ska bli till. "Det har gått väldigt fort. Ena dagen är man fem runt fikabordet, och sen är man plötsligt sexton." Fredric Lindström, VD Limes Audio

5 Lobbying ger kreativiteten större spelrum Kompetensförsörjning för framtida framgångar Vaddio konferenstelefon är ett exempel på en produkt där ljudkvalitén förbättras genom Limes Audios True Voice-teknik. Sverige behöver teknikföretag. De redan existerande måste få rätt möjligheter för att kunna växa och samtidigt måste det finnas goda förutsättningar för att nya ska etableras. Till exempel genom kommersialisering av forskning. Då krävs att det fattas väl underbyggda politiska beslut som hjälper oss framåt. Och därför arbetar vi aktivt med lobbying både internationellt och i Sverige. DÄRFÖR ARBETAR VI FÖR ATT OFFENTLIGA UPPHANDLARE SKA BLI MER ÖPPNA FÖR NY TEKNIK OCH NYA LÖSNINGAR. DET ÄR VIKTIGT FÖR ATT SVERIGE SKA KUNNA BEHÅLLA OCH UTVECKLA SIN TEKNIKINDUSTRI. Lobbying handlar om att förse relevanta personer med information som de kan använda som beslutsunderlag. I vårt fall handlar det om att hålla t ex politiker underrättade om industrins förutsättningar, utmaningar och möjligheter. Det kan vara frågor som rör utbildning, energi, export, produktkrav och forskning. Ett exempel på framgångsrik lobbying resulterade i att regeringen gav mer pengar till strategiska innovationsområden i forsknings- och innovationspropositionen. Vi vill att nystartade företag själva ska klara tillväxt och lönsamhet. Men ibland kan det behövas stöd. Kreativiteten är Sveriges styrka och vår innovationskraft håller världsklass. Det beror på att vi i Sverige är duktiga på att samarbeta och har en lång tradition av öppenhet. Och det är en förutsättning för att skaffa nya kunskaper som i sin tur föder kreativitet. Vi är närvarande på alla nivåer från grundskolor och gymnasier till högskolor och universitet. Dessutom engagerar vi oss inom politiken för att påverka utbildningsinnehållet. Kompetensförsörjning är en viktig fråga även i de lokala nätverksgrupperna som Teknikföretagens företagsrådgivare driver i hela landet. Många av våra projekt bygger på lokalt engagemang hos skolor och företag till exempel Teknik-college. Där samverkar lokala bolag och utbildningssamordnare för att skapa förutsättningar för att odla framtidens kompetens. Ett annat exempel är Problemlösarna där elever i årskurs 8 9 får prova på ingenjörsyrket genom att ta sig an uppdrag från företag på riktigt. Inom politiken finns vi på såväl internationell som lokal nivå. Vi arbetar för att anpassa utbild-ningarna efter företagens behov så att vi säkerställer att vår bransch fylls på med kreativitet och kompetens hela tiden. Gleslindade spiraler är ett exempel på EWES breda produktutbud av högkvalitativa fjädrar som gör att deras kunder kan fokusera på andra delar i konstruktionsarbetet. GRUNDEN TILL SVENSKA TEKNIKFÖRETAGS FORTSATTA FRAMGÅNGAR LÄGGS I SKOLORNA. DÄRFÖR ÄR DET ETT AV DE OMRÅDEN SOM TEKNIKFÖRETAGEN SATSAR MEST KRAFT PÅ.

6 Med kreativiteten som överlevnadsstrategi "Dynamiken mellan människorna i organisationen spelar en enormt stor roll. I krocken mellan olika utbildningsnivåer och yrkeskunnande uppstår mycket kreativitet." Anton Svensson, VD EWES AB Jorden på Einar W Svenssons gård i Bredaryd var inte speciellt bördig, och den gav för lite för att den växande familjen skulle klara sig. Det såg inte ljust ut men Einar hade ett ess i rockärmen. Tack vare att han varit metallarbetare, och dessutom hade sinne för entreprenörskap, såg han en ökande efterfrågan på olika tråddetaljer från verkstadsindustrin byggde han en liten fabriksbyggnad på gården och började tillverka stålfjädrar. Och tio år senare, efter krigsslutet, satsade han fullt ut med siktet inställt på framtiden. Idag finns bolaget kvar i Bredaryd, under namnet EWES AB, och drivs av Einars barnbarn Anton Svensson och Anders Cederquist. Företaget erbjuder sina kunder produktlösningar inom tryck-, drag- och vridfjädrar av fjäderstål samt sammansatta produkter med fjädern i centrum. Men även produkter till miljöindustrin såsom slangfilterkorgar, emissionselektroder och transportörer. EWES säljer även konsulttjänster inom engineering och konstruktion till sina kunder. Kreativiteten ligger i vår genetiska kod ända sedan min farfars dagar. Och för mig är kreativitet förmågan att skapa lösningar som ger en framåtrörelse, säger Anton Svensson. Dynamiken mellan människorna i organisationen spelar en enormt stor roll. I mötet mellan olika utbildningar och yrkeskunnande uppstår mycket kreativitet förklarar Anton och fortsätter: Dessutom krävs det att alla känner sig så trygga med ledarskapet, verksamheten och organisationen för att de skall våga komma med de där helt galna idéerna. För annars skapas inga nya lösningar. Ett av våra nuvarande utvecklingsprojekt började just som ett galet internt experiment för fem-sex år sedan. Viljan att experimentera är viktig för att överleva i konkurrensen, enligt Anton. Och EWES AB är ett bolag som alltid är på jakt efter möjligheter att vidga verksamheten och hitta områden där ny mark kan brytas. Våra förflyttningar i förädlingskedjan har oftast sin utgångspunkt i fjädern och insikten att vi också kan konstruera produkten den ingår i. Det har givit upphov till flera lösningar, affärsupplägg och konstruktioner. Till exempel gjorde klivet in på miljöteknikområdet 1964 att vi idag utvecklar emissions- och mastelektroder samt slangkorgar tillsammans med kunden. Att hitta nya sätt att utvecklas i en internationell konkurrens innebär både stora möjligheter och utmaningar. Och att hitta kreativa människor är avgörande. Vi är inte bortskämda med gymnasieutbildningar riktade mot vår bransch, men det är också därför vi tänker att vi kan hitta medarbetare nästan överallt. Vi letar människor med rätt mindset och kompetens. Speciellt intressant är en bred kunskap, till exempel allt från maskinprogrammering till samhällsvetenskap och språk. Även mindre och medelstora företag som inte ligger i storstadsregionerna behöver tillgång till kompetens. Att kunna hitta lösningar på armlängds avstånd ger upphov till kreativitet och entreprenörskap, vilket är det som skapar levande och framgångsrika teknikföretag. Dynamiken mellan människorna i organisationen spelar en enormt stor roll. I mötet mellan olika utbildningar och yrkeskunnande uppstår mycket kreativitet. EWES AB EWES AB löser behov av komponenter med fjädern i centrum samt producerar komponenter till partikelinsamling och -filtrering. EWES AB är ett familjeföretag som ligger i småländska Bredaryd. Startår: 1935 Antal anställda: 100 st Omsättning: MSEK 145

7 Att ta ansvar som internationell storspelare Mycket har hänt sedan Ericsson startade Idag är man ledande inom telekom och en av världens största mjukvaruleverantörer med verksamhet i 180 länder, över anställda och 227,4 miljarder kronor i omsättning. Men trots positionen och storleken ställer den globaliserade marknaden nya krav på företaget. Vi måste hålla oss på tårna hela tiden och lägger 14 % av vår omsättning på forskning och utveckling. Men den största utmaningen är att hitta rätt människor. Därför driver vi bland annat olika projekt för att fler, speciellt kvinnor, ska söka sig till ingenjörsyrket, förklarar Ulf Ewaldsson, Group CTO på Ericsson. Men för att vi ska kunna attrahera rätt kompetens krävs det att också att arbetskraften kan röra sig smidigt över landgränserna, säger Mats Andersson, förhandlingschef på Ericsson, som har hela världen som rekryteringsmarknad. Trots utmaningarna ser Ericsson ljust på framtiden och inte bara gällande den egna lönsamheten, utan även när det kommer till att kunna skapa förändringar till det bättre i hela världen. Vår globala närvaro ger oss verkliga möjligheter att förändra på bred skala, berättar Heather Johnson. Till exempel är Ericsson teknikpartner i The Millennium Villagesprojektet i Afrika sedan 2007, under ledning av Jeffrey Sachs, professor vid Earth institute vid Columbia University, där vi jobbar med att bryta fattigdomsspiralen med hjälp av mobilteknik. Och en positiv aspekt med den typen av projekt är att vi har kunnat applicera det vi lärt oss på andra platser, fortsätter hon. Vi är inte bara verksamma i avancerade länder, som till exempel USA där vi är marknadsledande. Vi är också välpositionerade i utvecklingsländer. Där kan vi bidra till utvecklingen genom att ge fattiga människor tillgång till kommunikation, och det gör vi med hjälp av teknik som inte skulle kunna utvecklas på plats, säger Ulf Ewaldsson. Hållbarhetsarbetet präglar även Ericssons egen organisation ända upp till ledningsgruppsnivå. Företaget har införlivat FNs Guiding Principles for Business and Human Rights i verksamhetsstyrningen och räknar även fram resultat för hur hållbar verksamheten är med fokus på resor, logistik och fabriker. Ericsson arbetar proaktivt och övergripande för att bedriva en ansvarsfull global affärsverksamhet med utgångspunkt i Lars Magnus Ericssons övertygelse om att kommunikation är ett grundläggande mänskligt behov som alla ska ha tillgång till. Och år 2019 räknar man med att 90 % av världsbefolkningen har access till mobilt bredband. Där har vi en fantastisk möjlighet att skapa positiv förändring, avslutar Heather. "År 2019 kommer 90 % av världens befolkning att ha access till mobilt bredband. Och där har vi en fantastisk möjlighet att förändra världen på ett positivt sätt." Heather Johnson, Director, Communications and Stakeholder Engagement Sustainability and Corporate Responsibility, Ericsson Ericsson Ericsson är en global storspelare som ligger i kommunikationsbranschens absoluta framkant och fortfarande lever enligt grundaren Lars Magnus Ericssons övertygelse om att kommunikation är ett grundläggande mänskligt behov. Startår: 1876 Antal anställda: ca Omsättning: 227,4 miljarder kronor

8 Konkurrens, ansvar & arbetsrätt i Sverige och världen VÅRA MEDLEMSFÖRETAG LEVER i en mycket tuff global konkurrens. För att se till att Sverige kan erbjuda de absolut bästa villkoren för medlemsföretagens internationella konkurrenskraft arbetar Teknikföretagen med frågor som rör arbetsrätt, lönebildning och regelsystem. Vi arbetar både i Sverige och EU inte minst för att se till att samma spelregler gäller för alla. För vi måste ha vissa regler. Det ska till exempel inte kunna gå att göra en mindre finmaskig miljölagstiftning till en konkurrensfördel. Spelplanen ska vara jämn och väl anpassad till svenska företag. När det gäller arbetsrätten arbetar vi för att den ska ge våra medlemsföretag konkurrenskraftiga spelregler både då det handlar om de delar som vi förhandlar fram med våra fackliga motparter och de delar som är lagstiftade. Det kan handla om kollektivavtal som tillåter snabb anpassning av verksamhet när efterfrågan förändras. Eller ett anställningsskydd som är både framsynt och främjar flexibilitet samt skyddar mot godtyckliga uppsägningar. Ericsson Radio Dot System är ett exempel på Ericssons ledande ställning. Den lilla pucken har fjorton patent och innebär ett genombrott för bättre radiotäckning inomhus. Vi verkar för en lönebildning som gör att arbetsgivare har råd att anställa, samtidigt som lönerna måste vara tillräckliga för att attrahera både svenska och utländska arbetstagare med rätt kompetens och erfarenhet. Dessutom måste vi ha en individuell löneutveckling som gör det attraktivt att stanna på företagen och i Sverige. Det är många bitar som måste passa ihop för att skapa optimala förutsättningar för teknikbranschen då exportmöjligheterna som den ger upphov till, är grunden för Sveriges välmående. Därför är våra medlemsföretags framgångar inte bara en branschangelägenhet. De angår hela Sverige.

9 Teknikföretagen Huvudkontor Stockholm Region Norr Skellefteå Sundsvall Region Mitt Falun Stockholm Örebro Region Väst Göteborg Region Öst Jönköping Linköping Växjö Region Syd Malmö Juni 2014 Foto: Karl-Johan Larsson

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra Skribent: Michael Ivarsson Foto: Johan Olsson Tryck: Åtta45,

Läs mer

IT-branschen en viktig bransch för Sverige

IT-branschen en viktig bransch för Sverige Om IT-branschen 2 ISBN: 978-91-7391-007-1 IT-branschen en viktig bransch för Sverige Sverige är en av världens mest avancerade IT-nationer med en stark industriell bas, hög användning av IT både inom offentlig

Läs mer

Klusterkapitalism, kan svenskar verkligen samverka?

Klusterkapitalism, kan svenskar verkligen samverka? Klusterkapitalism, kan svenskar verkligen samverka? Jag befinner mig på resa i Sverige och får då lite tid över att hinna med att skriva lite om innovation och entreprenörskapet i Sverige. De flesta tycker

Läs mer

INDUSTRI, INNOVATION OCH VÄLSTÅND

INDUSTRI, INNOVATION OCH VÄLSTÅND INDUSTRI, INNOVATION OCH VÄLSTÅND En strategi för arbete och välfärd i Sverige KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA Förord Sverige behöver en industristrategi. Regeringen och riksdagen behöver ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap Stöd & Stimulans Nr 6 Entreprenörskap Artikelserien Skola och entreprenörskap från tidningen LÄRA Stockholm 2010 2011 Lära att lära Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2011 Adress: Box

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Vad är kärnan i den svenska paradoxen? Precis hemma igen från en liten resa i Sverige men åker bort till Kina igen senare i veckan. Har som många av er andra följt Almedalsveckan i Gotland, försökt se

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd IV den 16 oktober 2008 av Magnus Sjöland jag har ett spännande jobb. Det är ett

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA NÄRINGSPOLITISKT PROGRAM 2014

KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA NÄRINGSPOLITISKT PROGRAM 2014 KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA NÄRINGSPOLITISKT PROGRAM 2014 I EN GLOBALISERAD VÄRLD ÄR KREATIVITETEN SVERIGES STYRK A FÖRORD Fri handel på en öppen världsmarknad är grunden för tillväxt, demokratiutveckling

Läs mer

tillverkningsindustrin

tillverkningsindustrin tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv Ledarna är Sveriges enda fackliga organisation

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare VARFÖR RASISM ÄR DÅLIGT FÖR... Skolan Queers Högskolan Spelhobbyn Företagande arbetsmarknaden Fotbollen Löntagare kunskapssamhället Unga flyktingar Förord Rasism är dåligt för alla I en tid då rasistiska

Läs mer

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans.

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Tillväxten ska med - Skellefteå på god väg mot framtiden. Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Näringslivet i Skellefteå är i många avseenden unikt. Den bredd av produkter och tjänster och det

Läs mer

Vi bryr oss hela vägen!

Vi bryr oss hela vägen! Utbildning VÅRT ENGAGEMANG 2011 Bemanning Vi bryr oss hela vägen! Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi minskar samhällets kompetensgap genom att utveckla och matcha människors kompetens

Läs mer

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12 SWEDEN NOVEMBER DECEMBER 2011 Svenska kluster Standardlogotype Logotype utan rastrerad skugga, används i stora storlekar och Standardlogotype Logotype när tekniken utan inte rastrerad tillåter rasterade

Läs mer

FÖRETAGENS KOMPETENS- BEHOV EN VIKTIG UTMANING FÖR SVERIGE

FÖRETAGENS KOMPETENS- BEHOV EN VIKTIG UTMANING FÖR SVERIGE FÖRETAGENS KOMPETENS- BEHOV EN VIKTIG UTMANING FÖR SVERIGE En undersökning av svenska företags kompetensbehov Text: Anders Johnson Form: Copine Design Tryck: Brommabrolins DEL 1 NÄRINGSLIVET UNDER SNABB

Läs mer

nytt AnnaLee Saxenian följer kunskapsresan VINNOVA allt synligare i världen Taggarna som håller koll på värdesaker Konkurrerar med jämställdhet

nytt AnnaLee Saxenian följer kunskapsresan VINNOVA allt synligare i världen Taggarna som håller koll på värdesaker Konkurrerar med jämställdhet forskning innovation tillväxt #3 maj 2008 nytt VINNOVA allt synligare i världen Taggarna som håller koll på värdesaker Konkurrerar med jämställdhet AnnaLee Saxenian följer kunskapsresan ledare innehåll

Läs mer