KRAFTEN SITTER I KREATIVITETEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRAFTEN SITTER I KREATIVITETEN"

Transkript

1 KRAFTEN SITTER I KREATIVITETEN

2 Vi ger stöd och styrka åt stora och små Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen som företräder hela den svenska teknikbranschen. Våra medlemsföretag är allt från små underleverantörer till stora globala aktörer, som alla utvecklar avancerade tekniska tjänster och produkter. Det är inte helt enkelt att ge ett kort svar på vad vi arbetar med, eftersom vi jobbar med många frågor på en mängd olika plan. Däremot är det lätt att svara på varför vi gör det vi gör. Vi gör det för att stärka svenska teknikföretags internationella konkurrenskraft. Teknikbranschen är avgörande för Sveriges välmående. Den dominerar vår export och gör därmed att vi har råd med välfärden och vår levnadsstandard. Därför måste svenska teknikföretag få rätt förutsättningar. De tävlar på en internationell marknad som blir tuffare för varje dag. En marknad där i princip alla har tillgång till samma teknik, information och kompetens. Då blir kreativiteten och innovationsandan avgörande för konkurrenskraften och därför måste vi vårda och utveckla dessa styrkor. Teknikföretagen är aktivt på de områden inom politiken, arbetslivet och utbildningsväsendet som är viktiga för våra medlemsföretag. Där jobbar vi både internationellt, nationellt och regionalt för att värna och utveckla den svenska konkurrenskraften. Vi arbetar för att skapa en väl fungerande och rättvis spelplan där Sveriges förutsättningar är så bra som möjligt. Dessutom verkar vi för en ökad rörlighet, såväl för varor och tjänster som för arbetskraft och människor som vill utbilda sig. Arbetsrätt, utbildning samt forskning och utveckling är några av våra viktigaste områden. Vi vill stimulera forskning som leder till innovationer, säkra kompetensförsörjningen i Sverige och göra vår arbetsmarknad mer konkurrenskraftig både för arbetsgivare och arbetstagare. Våra förutsättningar är goda och det finns egentligen inga skäl att måla mörka moln i framtidsvisionerna. Men vi måste kämpa lika hårt som dem vi konkurrerar med annars halkar vi efter. Och nyckeln till att behålla vår ställning och flytta fram positionerna är kreativiteten hos våra teknikföretag och vi gör allt vi kan för att ge den större utrymme. Åke Svensson, VD Teknikföretagen

3 VÅR BRANSCH FÅR SVERIGE ATT GÅ RUNT Öppenhet och samverkan är en del av den svenska kulturen, vilket föder en kreativitet och innovationskraft som i sin tur utgör grunden till teknikföretag som håller världsklass. Det är samma anda som en gång födde verkstadsindustrin och sedermera gjorde Sverige till en exportsuccé. Och det är den som ger oss förutsättningar att vara en internationellt framgångsrik välfärdsnation idag. På svenska teknikföretag övergår kreativitet i praktisk verklighet. Varje dag föds nya idéer som konkretiseras och omvandlas till nytta för många. Vårt välstånd är helt beroende av exportnäringen och Teknikföretagens medlemsföretag står för mer än en tredjedel av all export av både tjänster och varor. Därför är Teknikföretagens medlemmar avgörande för vår svenska samhällsekonomiska utveckling. TEKNIKFÖRETAG KAN VARA BÅDE MJUKA OCH HÅRDA Vår bransch förändras kontinuerligt och företagens strukturer och förädlingskedjor utvecklas ständigt. Kunskaps- och tjänsteinnehållet hos våra teknikföretag växer konstant och idag är det lika vanligt att arbeta med tillverkning som med mjukvara eller olika tekniska tjänster. Gränserna mellan tillverkning och tjänster håller på att suddas ut och ofta är dessa områden helt integrerade med varandra. Den gemensamma nämnaren för dagens teknikföretag är just teknik oavsett om det handlar om produktion, tjänster eller utveckling av mjukvara. DET ÄR INTE SVERIGE SOM BESTÄMMER I DEN GLOBALA KONKURRENSEN Idag dikteras branschens villkor på en global arena där kraven på snabb anpassning är enorma. Miljarder nya arbetstagare har dykt upp i en konkurrens där samma teknik och kunskap är tillgänglig överallt, men där spelreglerna kan vara olika för olika medtävlare. Vi lever i en ekonomisk integration och kapital och människor samlas där de bästa förutsättningarna finns. För att vi ska kunna behålla vår position krävs det satsningar på flera områden. Till exempel måste svenska utbildningar hålla världsklass och leverera rätt kompetens. Det krävs också politiska insatser för att modernisera och göra arbetsrätten mer konkurrenskraftig, så att företagen kan vara flexibla, samtidigt som det ger arbetstagarna trygghet. VI GER KRAFTEN ATT VÄXA Vi på arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen arbetar för att stärka medlemsföretagens internationella konkurrenskraft. Vi vill ge kreativiteten maximalt utrymme eftersom den är nyckeln till svenska teknikföretags framgångar i matchen mot en alltmer välutbildad omvärld, där lönekostnaderna ofta är lägre än våra och marknaderna närmare. Därför förhandlar vi för konkurrenskraftiga löneavtal, arbetar för en kompetensförsörjning där skolan har bra undervisning i matematik och teknik och där fler väljer att utbilda sig till tekniker och ingenjörer. Vi påverkar politik i Sverige och EU så att regler och lagar inte blir till nackdel för företag i Sverige. Och vi erbjuder den främsta rådgivning som finns när det gäller relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare. Allt för att våra medlemmar ska kunna fokusera på att utveckla och producera tjänster och produkter som de kan sälja på en fri och öppen världsmarknad. SA VI UTMANINGAR? VI MENAR MÖJLIGHETER! Konkurrensen är hård men vi har allt att vinna. Vår tradition av innovationsförmåga och öppenhet mot omvärlden ger oss unika och svårslagna förutsättningar. Och vi ser inte globaliseringen som ett hot. Den innebär möjligheter och en vidgad marknad för våra företag. Det globala välståndet ökar snabbt, vilket skapar större efterfrågan och bättre förutsättningar för export. Och så länge vi ger teknikföretag möjligheter och utrymme att utvecklas ser framtiden ljus ut. TEKNIKFÖRETAG GER 64,8 MILJARDER I SKATTEINTÄKTER DRYGT VAR TREDJE FORSKNINGSKRONA KOMMER FRÅN TEKNIKFÖRETAG MEDLEMSFÖRETAGEN STÅR FÖR 1/3 AV SVERIGES EXPORT SVERIGES TEKNIKFÖRETAG SYSSELSÄTTER I SVERIGE OCH UTOMLANDS SVERIGE ÄR NUMMER 1 NÄR DET GÄLLER * KREATIVITET AV MEDLEMSFÖRETAGEN SYSSLAR MED TILLVERKNING ÄR SERVICE- OCH TJÄNSTEFÖRETAG EFTER DE ANDRA NORDISKA LÄNDERNA ÄR TYSKLAND DEN STÖRSTA MOTTAGAREN AV SVENSK TEKNIKEXPORT SVERIGE LÄMNAR IN NÄST MEST PATENTANSÖKNINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FOLKMÄNGD I VÄRLDEN SVERIGE ÄR NUMMER 2 I BLOOMBERG'S GLOBAL INNOVATION INDEX *

4 Rakt in i hetluften med ljudets hastighet Det var länge sedan avstånd satte några större käppar i hjulen för kommunikation mellan människor. En dator, ipad, konferenstelefon eller en helt vanlig mobiltelefon löser det mesta. Att inte mötas ansikte mot ansikte hör till vardagen. Men fortfarande finns det tekniska faktorer som växer från irritationsmoment till verkliga problem. Till exempel när det gäller ljudkvalitet. Det är ju inte helt ovanligt att man missar viktiga delar av ett samtal på grund av brus, eko och andra störningar. Och det är där sagan om Limes Audio börjar. Eller, nej, förresten. Egentligen börjar den bland seminarier och uppsatsutkast på Blekinge Tekniska Högskola. Här satt Fredric Lindström och Christian Schüldt och forskade fram embryot till det som idag är ett av Sveriges hetaste teknikbolag. Båda är doktorer i signalbehandling och fullfjädrade ljudnördar med en obändig vilja att förbättra ljudet i apparater med begränsad högtalarsystem. Detta, och deras tekniska kunnande, gjorde att de lyckades utveckla mjukvaran TrueVoice som kan tvätta ljud och förbättra utsignaler. En produkt med potential att växa långt bortom den akademiska sfären. Entreprenörsådran var helt klart det som gjorde att vi såg de kommersiella möjligheterna i vår forskning. Och när människor som jag såg som mentorer, både inom industrin och akademin, uppmuntrade oss bestämde vi oss för att köra på, berättar Fredric, som idag är VD på Limes Audio medan Christian är teknikchef. Idag har Limes Audio etablerat sig Limes Audio Limes Audio skapar ljudförbättrande lösningar baserade på egen patenterad programvara. Företaget ligger i Umeå och är med på 33-listan över Sveriges hetaste teknikbolag. Bildades 2007 (nuvarande verksamhetsinrikting startade 2010) Antal anställda: 16 st Omsättning: ca MSEK 10 på marknaden med dunder och brak. De finns med på den prestigefyllda 33-listan, är på väg att ta steget ut på en global spelplan och växer så det knakar åt alla håll. Det har gått väldigt fort säger Fredric. Ena dagen är man fem runt fikabordet, och sen är man plötsligt sexton. Att beslutet att ge sig in i affärsvärlden var klokt har visat sig med all önskvärd tydlighet. Bolaget har ökat personalstyrkan med närmare 60 % varje år samt fått in fler och fler kunder. Samtidigt har nya investerare valt att gå in och stötta verksamheten. I början var det svårt att få allting att gå ihop. Vi gjorde allt möjligt för att få svarta siffror. Vi jobbade dubbla skift med att finpolera tekniken och sälja in den. Samtidigt konsultade vi för att finansiera företaget. Men nu har det lossnat på kundsidan. Förr haltade det på att vi hade tekniken, men inte kunderna och nu har vi fler prospects än vi orkar med, berättar Fredric. Limes Audios teknik är intressant på många områden, vilket gör affärsmodellen skalbar. Och det öppnar för möjligheter även på en internationell marknad. Nu har vi också fått vår tredje amerikanska kund berättar Fredric. Tillsammans med vårt första patent i USA är sådana grejer oerhört viktiga för oss eftersom det ger oss internationell legitimitet, säger Fredric, men påpekar att även om kurvorna pekar uppåt för Limes Audio tillkommer nya utmaningar hela tiden. Problemen med kapitaltillgången löste vi genom att ta in konsultintäkter när vi började. Så för oss var och är personalfrågan den stora utmaningen. Vi har tekniken men behöver rätt människor för att den ska bli såld, säger Fredric. Limes Audio är ett bra exempel på hur nya teknikföretag uppstår när forskning kommersialiseras. Det är ett företag som förbättrar vår vardag genom att skapa bättre kommunikationsförutsättningar. Samtidigt driver de på den tekniska utvecklingen, ger människor jobb och bidrar till ökade skatteintäkter. Och det är därför vi på Teknikföretagen gör allt vi kan för att skapa förutsättningar för att nya företag ska bli till. "Det har gått väldigt fort. Ena dagen är man fem runt fikabordet, och sen är man plötsligt sexton." Fredric Lindström, VD Limes Audio

5 Lobbying ger kreativiteten större spelrum Kompetensförsörjning för framtida framgångar Vaddio konferenstelefon är ett exempel på en produkt där ljudkvalitén förbättras genom Limes Audios True Voice-teknik. Sverige behöver teknikföretag. De redan existerande måste få rätt möjligheter för att kunna växa och samtidigt måste det finnas goda förutsättningar för att nya ska etableras. Till exempel genom kommersialisering av forskning. Då krävs att det fattas väl underbyggda politiska beslut som hjälper oss framåt. Och därför arbetar vi aktivt med lobbying både internationellt och i Sverige. DÄRFÖR ARBETAR VI FÖR ATT OFFENTLIGA UPPHANDLARE SKA BLI MER ÖPPNA FÖR NY TEKNIK OCH NYA LÖSNINGAR. DET ÄR VIKTIGT FÖR ATT SVERIGE SKA KUNNA BEHÅLLA OCH UTVECKLA SIN TEKNIKINDUSTRI. Lobbying handlar om att förse relevanta personer med information som de kan använda som beslutsunderlag. I vårt fall handlar det om att hålla t ex politiker underrättade om industrins förutsättningar, utmaningar och möjligheter. Det kan vara frågor som rör utbildning, energi, export, produktkrav och forskning. Ett exempel på framgångsrik lobbying resulterade i att regeringen gav mer pengar till strategiska innovationsområden i forsknings- och innovationspropositionen. Vi vill att nystartade företag själva ska klara tillväxt och lönsamhet. Men ibland kan det behövas stöd. Kreativiteten är Sveriges styrka och vår innovationskraft håller världsklass. Det beror på att vi i Sverige är duktiga på att samarbeta och har en lång tradition av öppenhet. Och det är en förutsättning för att skaffa nya kunskaper som i sin tur föder kreativitet. Vi är närvarande på alla nivåer från grundskolor och gymnasier till högskolor och universitet. Dessutom engagerar vi oss inom politiken för att påverka utbildningsinnehållet. Kompetensförsörjning är en viktig fråga även i de lokala nätverksgrupperna som Teknikföretagens företagsrådgivare driver i hela landet. Många av våra projekt bygger på lokalt engagemang hos skolor och företag till exempel Teknik-college. Där samverkar lokala bolag och utbildningssamordnare för att skapa förutsättningar för att odla framtidens kompetens. Ett annat exempel är Problemlösarna där elever i årskurs 8 9 får prova på ingenjörsyrket genom att ta sig an uppdrag från företag på riktigt. Inom politiken finns vi på såväl internationell som lokal nivå. Vi arbetar för att anpassa utbild-ningarna efter företagens behov så att vi säkerställer att vår bransch fylls på med kreativitet och kompetens hela tiden. Gleslindade spiraler är ett exempel på EWES breda produktutbud av högkvalitativa fjädrar som gör att deras kunder kan fokusera på andra delar i konstruktionsarbetet. GRUNDEN TILL SVENSKA TEKNIKFÖRETAGS FORTSATTA FRAMGÅNGAR LÄGGS I SKOLORNA. DÄRFÖR ÄR DET ETT AV DE OMRÅDEN SOM TEKNIKFÖRETAGEN SATSAR MEST KRAFT PÅ.

6 Med kreativiteten som överlevnadsstrategi "Dynamiken mellan människorna i organisationen spelar en enormt stor roll. I krocken mellan olika utbildningsnivåer och yrkeskunnande uppstår mycket kreativitet." Anton Svensson, VD EWES AB Jorden på Einar W Svenssons gård i Bredaryd var inte speciellt bördig, och den gav för lite för att den växande familjen skulle klara sig. Det såg inte ljust ut men Einar hade ett ess i rockärmen. Tack vare att han varit metallarbetare, och dessutom hade sinne för entreprenörskap, såg han en ökande efterfrågan på olika tråddetaljer från verkstadsindustrin byggde han en liten fabriksbyggnad på gården och började tillverka stålfjädrar. Och tio år senare, efter krigsslutet, satsade han fullt ut med siktet inställt på framtiden. Idag finns bolaget kvar i Bredaryd, under namnet EWES AB, och drivs av Einars barnbarn Anton Svensson och Anders Cederquist. Företaget erbjuder sina kunder produktlösningar inom tryck-, drag- och vridfjädrar av fjäderstål samt sammansatta produkter med fjädern i centrum. Men även produkter till miljöindustrin såsom slangfilterkorgar, emissionselektroder och transportörer. EWES säljer även konsulttjänster inom engineering och konstruktion till sina kunder. Kreativiteten ligger i vår genetiska kod ända sedan min farfars dagar. Och för mig är kreativitet förmågan att skapa lösningar som ger en framåtrörelse, säger Anton Svensson. Dynamiken mellan människorna i organisationen spelar en enormt stor roll. I mötet mellan olika utbildningar och yrkeskunnande uppstår mycket kreativitet förklarar Anton och fortsätter: Dessutom krävs det att alla känner sig så trygga med ledarskapet, verksamheten och organisationen för att de skall våga komma med de där helt galna idéerna. För annars skapas inga nya lösningar. Ett av våra nuvarande utvecklingsprojekt började just som ett galet internt experiment för fem-sex år sedan. Viljan att experimentera är viktig för att överleva i konkurrensen, enligt Anton. Och EWES AB är ett bolag som alltid är på jakt efter möjligheter att vidga verksamheten och hitta områden där ny mark kan brytas. Våra förflyttningar i förädlingskedjan har oftast sin utgångspunkt i fjädern och insikten att vi också kan konstruera produkten den ingår i. Det har givit upphov till flera lösningar, affärsupplägg och konstruktioner. Till exempel gjorde klivet in på miljöteknikområdet 1964 att vi idag utvecklar emissions- och mastelektroder samt slangkorgar tillsammans med kunden. Att hitta nya sätt att utvecklas i en internationell konkurrens innebär både stora möjligheter och utmaningar. Och att hitta kreativa människor är avgörande. Vi är inte bortskämda med gymnasieutbildningar riktade mot vår bransch, men det är också därför vi tänker att vi kan hitta medarbetare nästan överallt. Vi letar människor med rätt mindset och kompetens. Speciellt intressant är en bred kunskap, till exempel allt från maskinprogrammering till samhällsvetenskap och språk. Även mindre och medelstora företag som inte ligger i storstadsregionerna behöver tillgång till kompetens. Att kunna hitta lösningar på armlängds avstånd ger upphov till kreativitet och entreprenörskap, vilket är det som skapar levande och framgångsrika teknikföretag. Dynamiken mellan människorna i organisationen spelar en enormt stor roll. I mötet mellan olika utbildningar och yrkeskunnande uppstår mycket kreativitet. EWES AB EWES AB löser behov av komponenter med fjädern i centrum samt producerar komponenter till partikelinsamling och -filtrering. EWES AB är ett familjeföretag som ligger i småländska Bredaryd. Startår: 1935 Antal anställda: 100 st Omsättning: MSEK 145

7 Att ta ansvar som internationell storspelare Mycket har hänt sedan Ericsson startade Idag är man ledande inom telekom och en av världens största mjukvaruleverantörer med verksamhet i 180 länder, över anställda och 227,4 miljarder kronor i omsättning. Men trots positionen och storleken ställer den globaliserade marknaden nya krav på företaget. Vi måste hålla oss på tårna hela tiden och lägger 14 % av vår omsättning på forskning och utveckling. Men den största utmaningen är att hitta rätt människor. Därför driver vi bland annat olika projekt för att fler, speciellt kvinnor, ska söka sig till ingenjörsyrket, förklarar Ulf Ewaldsson, Group CTO på Ericsson. Men för att vi ska kunna attrahera rätt kompetens krävs det att också att arbetskraften kan röra sig smidigt över landgränserna, säger Mats Andersson, förhandlingschef på Ericsson, som har hela världen som rekryteringsmarknad. Trots utmaningarna ser Ericsson ljust på framtiden och inte bara gällande den egna lönsamheten, utan även när det kommer till att kunna skapa förändringar till det bättre i hela världen. Vår globala närvaro ger oss verkliga möjligheter att förändra på bred skala, berättar Heather Johnson. Till exempel är Ericsson teknikpartner i The Millennium Villagesprojektet i Afrika sedan 2007, under ledning av Jeffrey Sachs, professor vid Earth institute vid Columbia University, där vi jobbar med att bryta fattigdomsspiralen med hjälp av mobilteknik. Och en positiv aspekt med den typen av projekt är att vi har kunnat applicera det vi lärt oss på andra platser, fortsätter hon. Vi är inte bara verksamma i avancerade länder, som till exempel USA där vi är marknadsledande. Vi är också välpositionerade i utvecklingsländer. Där kan vi bidra till utvecklingen genom att ge fattiga människor tillgång till kommunikation, och det gör vi med hjälp av teknik som inte skulle kunna utvecklas på plats, säger Ulf Ewaldsson. Hållbarhetsarbetet präglar även Ericssons egen organisation ända upp till ledningsgruppsnivå. Företaget har införlivat FNs Guiding Principles for Business and Human Rights i verksamhetsstyrningen och räknar även fram resultat för hur hållbar verksamheten är med fokus på resor, logistik och fabriker. Ericsson arbetar proaktivt och övergripande för att bedriva en ansvarsfull global affärsverksamhet med utgångspunkt i Lars Magnus Ericssons övertygelse om att kommunikation är ett grundläggande mänskligt behov som alla ska ha tillgång till. Och år 2019 räknar man med att 90 % av världsbefolkningen har access till mobilt bredband. Där har vi en fantastisk möjlighet att skapa positiv förändring, avslutar Heather. "År 2019 kommer 90 % av världens befolkning att ha access till mobilt bredband. Och där har vi en fantastisk möjlighet att förändra världen på ett positivt sätt." Heather Johnson, Director, Communications and Stakeholder Engagement Sustainability and Corporate Responsibility, Ericsson Ericsson Ericsson är en global storspelare som ligger i kommunikationsbranschens absoluta framkant och fortfarande lever enligt grundaren Lars Magnus Ericssons övertygelse om att kommunikation är ett grundläggande mänskligt behov. Startår: 1876 Antal anställda: ca Omsättning: 227,4 miljarder kronor

8 Konkurrens, ansvar & arbetsrätt i Sverige och världen VÅRA MEDLEMSFÖRETAG LEVER i en mycket tuff global konkurrens. För att se till att Sverige kan erbjuda de absolut bästa villkoren för medlemsföretagens internationella konkurrenskraft arbetar Teknikföretagen med frågor som rör arbetsrätt, lönebildning och regelsystem. Vi arbetar både i Sverige och EU inte minst för att se till att samma spelregler gäller för alla. För vi måste ha vissa regler. Det ska till exempel inte kunna gå att göra en mindre finmaskig miljölagstiftning till en konkurrensfördel. Spelplanen ska vara jämn och väl anpassad till svenska företag. När det gäller arbetsrätten arbetar vi för att den ska ge våra medlemsföretag konkurrenskraftiga spelregler både då det handlar om de delar som vi förhandlar fram med våra fackliga motparter och de delar som är lagstiftade. Det kan handla om kollektivavtal som tillåter snabb anpassning av verksamhet när efterfrågan förändras. Eller ett anställningsskydd som är både framsynt och främjar flexibilitet samt skyddar mot godtyckliga uppsägningar. Ericsson Radio Dot System är ett exempel på Ericssons ledande ställning. Den lilla pucken har fjorton patent och innebär ett genombrott för bättre radiotäckning inomhus. Vi verkar för en lönebildning som gör att arbetsgivare har råd att anställa, samtidigt som lönerna måste vara tillräckliga för att attrahera både svenska och utländska arbetstagare med rätt kompetens och erfarenhet. Dessutom måste vi ha en individuell löneutveckling som gör det attraktivt att stanna på företagen och i Sverige. Det är många bitar som måste passa ihop för att skapa optimala förutsättningar för teknikbranschen då exportmöjligheterna som den ger upphov till, är grunden för Sveriges välmående. Därför är våra medlemsföretags framgångar inte bara en branschangelägenhet. De angår hela Sverige.

9 Teknikföretagen Huvudkontor Stockholm Region Norr Skellefteå Sundsvall Region Mitt Falun Stockholm Örebro Region Väst Göteborg Region Öst Jönköping Linköping Växjö Region Syd Malmö Juni 2014 Foto: Karl-Johan Larsson

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör?

Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör? Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör? Teknikföretag är Sveriges viktigaste företag för tillväxt, sysselsättning, utveckling, export och därmed för välfärden. Det finns en stark koppling

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Vill du vässa din karriär?

Vill du vässa din karriär? Vill du vässa din karriär? Vad kan er skola göra för att delta? Visa denna presentation i klassrummen Informera eleverna om Tekniksprånget och fördelarna med tidig arbetslivserfarenhet Tekniksprånget kommer

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Lars Wikström 2016-01-22 Nationell myndighet med regional närvaro - 390 medarbetare - nio orter 1 Värt att fundera på Kommer företag att våga investera på platser

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Kosmopolit Advisory Board. Kosmopolit

Kosmopolit Advisory Board. Kosmopolit Kosmopolit Advisory Board Kosmopolit 1 Projekt Kosmopolit är regeringens satsning för att ta tillvara på utlandsföddas unika kompetens för att öka utrikeshandeln, skapa fler jobb och högre tillväxt. Vill

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Framtidens tillväxt och näringslivn

Framtidens tillväxt och näringslivn Regionens attraktionskraft Hur skapar vi en attraktiv region för morgondagens kompetens och företagande? 1.Kommunikation & infrastruktur (41) Bind ihop regionen, stå sig i konkurrens med Kastrup 2.Utveckla

Läs mer

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 2 Mer utveckling för fler... 2 - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet... 2 Inledning... 4 Många är överens

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Unionens politik för IT och Telekom

Unionens politik för IT och Telekom Unionens politik för IT och Telekom Unionens politik för IT & Telekom i korthet IT och Telekom är en bransch där digitaliseringen står i fokus och det bidrar till ständig förändring men också tillväxt.

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA 2 Det är upp till oss Anta utmaningarna, låt våra kunder stå i centrum i allt vi gör. Låt oss ta till oss kraften i entreprenörskap och lagarbete för att ta vara på varje

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Tillgänglighet och kompetens förverkligar Kronobergs potential

Tillgänglighet och kompetens förverkligar Kronobergs potential AGENDA KRONOBERG Tillgänglighet och kompetens förverkligar Kronobergs potential Kronoberg är en stark exportregion med stor potential. Växjö är på väg att nå 100.000 invånare och Kronoberg kan växa samman

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Välkommen till Företagsakademin för tillväxt

Välkommen till Företagsakademin för tillväxt Välkommen till Företagsakademin för tillväxt EUROPEISKA UNIONEN /Europeiska socialfonden Företagsakademin för tillväxt För företag som växer Företagsakademin för tillväxt är ett projekt som skapats på

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Yrkanden Gruventreprenadavtalet

Yrkanden Gruventreprenadavtalet Yrkanden Gruventreprenadavtalet Maskinentreprenörerna IF Metall Flexiblare kollektivavtal - ett framtidskrav 1 (5) Avtalsrörelsen 2017 Gruventreprenadavtalet Maskinentreprenörerna IF Metall Maskinentreprenörernas

Läs mer

Vad är mjukvara? DEN INBYGGDA INTELLIGENSEN

Vad är mjukvara? DEN INBYGGDA INTELLIGENSEN Vad är mjukvara? Under många år var Swedish Quality ett inarbetat begrepp över hela världen. Svenska produkter var eftertraktade (och ofta dyrare) därför att de ansågs hålla den högsta kvaliteten. Vår

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

Företagens behov av teknikkompetens. Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag

Företagens behov av teknikkompetens. Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag Företagens behov av teknikkompetens Rekryteringsläge 2000-talet 100.000 De stora barnkullarna från mitten av 40-talet matchas inte av de unga som kommer ut i arbetslivet 52-65 åringar som går i pension

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Innovationspolitik, teknik och tillväxt

Innovationspolitik, teknik och tillväxt Innovationspolitik, teknik och tillväxt Innovationspolitik, teknik och tillväxt Innovationsfrågorna berör alla politikområden. Att regeringen bedriver en sammanhållen politik och genomför kraftfulla åtgärder

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

En strategi för vårt långsiktiga arbete

En strategi för vårt långsiktiga arbete 161102/Aslög Odmark En strategi för vårt långsiktiga arbete Strategin talar om hur vi ska arbeta med våra kunder och deras behov, hur vi använder våra tre verktyg: kunskap, nätverk och finansiering och

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Framgångsfaktorer för lokal utveckling. Jan Torége, tfn: , e-post:

Framgångsfaktorer för lokal utveckling. Jan Torége, tfn: , e-post: Framgångsfaktorer för lokal utveckling Jan Torége, tfn: 08-452 78 89, e-post: jan.torege@skl.se It s not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the most responsive to

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Med OmniSound ut i världen

Med OmniSound ut i världen Med OmniSound ut i världen Ericsson Screenphone med ljudteknik från Konftel. Den snabba digitala utvecklingen, ytmonteringstekniken och de ständigt krympande IC-kretsarna skapade under 1990-talet en boom

Läs mer

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE STRATEGISKT INNOVATIONSPROGRAM SUMMIT TEKNISKA MUSEET 2014-09-25 Övergripande mål Hållbar tillväxt i Sverige. Vi vill ÅTERINDUSTRIALISERA Sverige Effektlogik Förutsättningar

Läs mer

Idé och Framtid. Idé & Framtid

Idé och Framtid. Idé & Framtid Idé & Framtid 1 Idé och Framtid fastställt vid kongressen 2010 2 Ledarna Sveriges chefsorganisation Idé & Framtid Verksamhetsidé Chefen gör skillnad Ledarna gör skillnad för chefen Bra chefer och ett gott

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Attraktionskraft för hållbar tillväxt. med stöd av

Attraktionskraft för hållbar tillväxt. med stöd av Attraktionskraft för hållbar tillväxt med stöd av Välkommen till Ökad regional attraktionskraft Björn O. Nilsson vd IVA Nyckelområden för ökad konkurrens- och attraktionskraft Carl Bennet vd Carl Bennet

Läs mer

Forskningspolicy Region Skåne

Forskningspolicy Region Skåne Forskningspolicy Region Skåne Förutsättningar för forskning och utveckling i Skåne Den växande globala konkurrensen ställer höga krav på utvecklingen av forskningen och innovationsförmågan. Skåne har potential

Läs mer

Företagens behov av teknikkompetens. Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag

Företagens behov av teknikkompetens. Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag Företagens behov av teknikkompetens Rekryteringsläge 2000-talet 100.000 De stora barnkullarna från mitten av 40-talet matchas inte av de unga som kommer ut i arbetslivet 52-65 åringar som går i pension

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Fördel Sverige. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Fördel Sverige. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Fördel Sverige Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. 1 Den vision vi vill förmedla till alla medborgare i Sverige är att företagsamma människor

Läs mer

En strategi för vårt långsiktiga arbete

En strategi för vårt långsiktiga arbete Datum 2016-11-09 Godkänd av Gunilla Nordlöf Upprättad av Aslög Odmark En strategi för vårt långsiktiga arbete Strategin talar om hur vi ska arbeta med våra kunder och deras behov, hur vi använder våra

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Regional tillväxt 2015

Regional tillväxt 2015 Regional tillväxt 2015 Wolfgang Pichler 13 maj 2016 Konferens - Hållbar regional utveckling Utgångspunkter En nationell strategi för hållbar tillväxt och attraktionskraft 2015 2020 Utmaningar Klimat, miljö

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Genom stimulans, annars tappar man motivationen. Det är som i träning, man måste uppmuntras genom träning med likasinnade.

Genom stimulans, annars tappar man motivationen. Det är som i träning, man måste uppmuntras genom träning med likasinnade. INTERVJU MED JOHAN WIKSTRÖM, kommunikationsbyrån Genomtänkt (årets studentföretagare 2016) Vad är en talang, hur definierar du det? Kvalitéer och en förmåga att använda dessa. Talangen är kanske inte alltid

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA

FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA Företagsspecifika fraser Namn Namnet XXY kunde kanske översättas med Namnet XXY kommer av Namnet har en lång historia. Det är företagets grundare som gett företaget dess

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun

Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun BOTKYRKA KOMMUN Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun 2 [8] Näringslivsstrategi för Botkyrka Näringslivet i Botkyrka domineras av ett par tusen småföretag och

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Från forskning till företag

Från forskning till företag Från forskning till företag LUIS Lunds Universitets innovationssystem Vi skapar tillväxt av forskning LUIS är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Med vår hjälp omvandlas värdefull

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

TOBIAS NIELSÉN, N, QNB WWW.KULTUREKONOMI.SE E-POST: TOBIAS [AT] QNB.SE WWW.KULTUREKONOMI.SE WWW.KULTUREKONOMI.SE

TOBIAS NIELSÉN, N, QNB WWW.KULTUREKONOMI.SE E-POST: TOBIAS [AT] QNB.SE WWW.KULTUREKONOMI.SE WWW.KULTUREKONOMI.SE Tillväxt i nya näringar TOBIAS NIELSÉN, N, QNB E-POST: TOBIAS [AT] QNB.SE 00701 IF RND

Läs mer