Tjänsteskrivelse. Inkomna skrivelser Vår referens. Annika Suarez Assistent. SOFS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Inkomna skrivelser. 2014-02-26 Vår referens. Annika Suarez Assistent. annika.suarez@malmo.se SOFS-2014-29"

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum Vår referens Annika Suarez Assistent Tjänsteskrivelse Inkomna skrivelser SOFS Sammanfattning Inkomna skrivelser till Stadsområdesnämnd Söder Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Söder föreslås besluta att lägga de inkomna skrivelserna till handlingarna Beslutsunderlag Anteckning gällande protokollsutdrag Protokollsutdrag SRN-MU Protokollsutdrag SRN-MU Protokollsutdrag SRN-MU Protokollsutdrag SRN-MU Protokollsutdrag SRN-MU Protokollsutdrag SRN-MU Expediering medborgarförslag om träden i Malmö Protokoll Expediering medborgarförslag om träden i Malmö Yttrande på skrivelse från Oxie lokala pensionärsråd Protokoll Trafikdelegation 1, Beslutsprotokoll NR 1, VB:Beslutsprotokoll NR 1, ProtokollsutdragC KS arbetsutskott Tjänsteskrivelse - nämnden Inkomna skrivelser Protokollsutdrag KS Plan för effektmål för LSS-verksamheten 2014 Upphandlingar pilotprojekt bilaga 1 Slutrapport Protokollsutdrag KS Slutrapport från pilotprojekt för Catt förändra och förbättra den offentliga upphandlingen i kommunen Protokollsutdrag KS Tecknande av hyresavtal för fastigheten Hösten 5 i Malmö, Augustenborgs förskola 2 Protokollsutdrag SRN-MU Tillsynsärende enligt tobakslagen avseende SIGNERAD

2 Malmö Livs Protokollsutdrag SRN-MU Ansökan om tidsbegrönsad utökad serveringstid avseende restaurang Harry s Protokollsutdrag SRN-MU Ansökan om tidsbegränsat utökad serveringstid avseende restaurang Luft kastellet på Slagthuset Protokollsutdrag SRN-MU Ansökan om serveringstillstånd avseende restaurang Utmaningarnas hus Protokollsutdrag SRN-MU Ansökan om serveringstillstånd avseende restaurang Slimfood Protokollsutdrag SRN-MU Ansökan om serveringstillstånd avseende restaurang China Box 2 (2) Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Söder Ärendet Ansvariga Eva Stener T.f förvaltningschef

3 file:///c:/users/joshau/platina/platina.malmo.se/nytt%20dokument(86968)_tmp.html Sida 1 av Från: Maria Hultin Till: Söder Postlista Stab Ärende: Fwd: Protokollsutdrag SRN-MU Datum: :21:44 Till inkomna handlingar. Vänliga hälsningar, Maria Hultin Förvaltningscontroller Stadsområdesförvaltning Söder Malmö stad Vidarebefordrat brev: Från: Dzemal Imsirovic Datum: 15 januari :52:07 CET Till: Christina Tunbjer Jesper Lindkvist Malin Björk Maria Hultin Monika Laurell Susanne Nordqvist Ämne: Protokollsutdrag SRN-MU Hej, Här kommer dagens protokollsutdrag från myndighetsutskottet. Hör av er om ni undrar över något. Mvh, Dzemal Imsirovic Utvecklingssekreterare Malmö Stad Sociala resursförvaltningen Kansli- och utvecklingsenheten Baltzarsgatan Malmö Mob: Please consider the environment before printing!

4 Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (1) Sociala resursnämndens myndighetsutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan Paragrafer 7 Närvarande Ledamöter: Carina Nilsson (ordförande), Margareta Wallenstein Axelsson (S) (1:e vice ordförande) och Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande). Ersättare: Adrian Kaba (S), Magnus Ohlsson (M). Övriga: Avdelningschef Ann Söllgård Enhetschef Lisa Lannerud, Utredningssekreterare, Per-Eric Gällblad, Utvecklingssekreterare Dzemal Imsirovic (vid protokollet). 7 RAPPORT TILLSYNSPLAN FÖR TILLSTÅNDSENHETEN I MALMÖ STAD 2014 Från Sociala resursförvaltningen, tillståndsenheten, föreligger rapport Tillsynsplan för tillståndsenheten i Malmö stad Till sammanträdet har uppdaterade siffror angående antal tillsynsbesök avseende folköl/tobak inkommit. Dessa meddelas av enhetschef Lisa Lannerud. Sociala resursnämndens myndighetsutskott enas om att efter överläggning göra mindre justeringar i rapporten. Sociala resursnämndens myndighetsutskott beslutar således att överlämna rapporten till sociala resursnämnden för beslut. Paragrafen justeras omedelbart. Rätt utdraget betygar. I tjänsten: Dzemal Imsirovic SRN-MU7

5 Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (2) Sociala resursnämndens myndighetsutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan Paragrafer 6 Närvarande Ledamöter: Carina Nilsson (ordförande), Margareta Wallenstein Axelsson (S) (1:e vice ordförande) och Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande). Ersättare: Adrian Kaba (S), Magnus Ohlsson (M). Övriga: Avdelningschef Ann Söllgård Enhetschef Lisa Lannerud, Utredningssekreterare, Per-Eric Gällblad, Utvecklingssekreterare Dzemal Imsirovic (vid protokollet). 6 TILLSYNSÄRENDE ENLIGT TOBAKSLAGEN AVSEENDE FALAFEL CENTER Från Sociala resursförvaltningen, tillståndsenheten, föreligger skrivelse av 20 december 2013 med förslag till beslut enligt tobakslagen om förbud och föreläggande med vite samt varning avseende Hussein Mezar med försäljningsstället Falafel Center, Eriksfältsgatan 74 A i Malmö. Sociala resursnämndens myndighetsutskott beslutar enligt förslaget att enligt 20 andra stycket tobakslagen förbjuda Hussein Mezar, , att i näringsverksamhet till konsument tillhandahålla tobaksvaror som saknar svensk varningstext eller innehållsdeklaration. Förbudet gäller även för tillhandahållande av tobaksvaror som har varningstext och/eller innehållsdeklaration men där varningstexten eller innehållsdeklarationen är uppenbart oriktig, att enligt 20 tredje stycket tobakslagen förena förbudet med ett vite på kr, som Hussein Mezar, , förpliktas att betala varje gång han i näringsverksamhet till konsument tillhandahåller tobaksvaror som saknar svensk varningstext eller innehållsdeklaration. Vitet ska även betalas vid tillhandahållande av tobaksvaror som har varningstext och/eller innehållsdeklaration men där varningstexten eller innehållsdeklarationen är uppenbart oriktig, att enligt 20 a tobakslagen meddela Hussein Mezar, , en varning, med anledning av att han i strid med 12 c tobakslagen tillhandahållit SRN-MU6

6 2 (2) tobaksvaror utan att först ha anmält försäljningen till kommunen och lämnat egenkontrollprogram, att enligt 20 andra stycket tobakslagen förelägga Hussein Mezar, , att senast inkomma med ett ifyllt egenkontrollprogram, samt att enligt 20 tredje stycket tobakslagen förena föreläggandet med ett vite på kr, som Hussein Mezar, , förpliktas att betala i det fall han inte senast inkommit med ett ifyllt egenkontrollprogram. Paragrafen justeras omedelbart. Rätt utdraget betygar. I tjänsten: Dzemal Imsirovic

7 Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (2) Sociala resursnämndens myndighetsutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan Paragrafer 5 Närvarande Ledamöter: Carina Nilsson (ordförande), Margareta Wallenstein Axelsson (S) (1:e vice ordförande) och Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande). Ersättare: Adrian Kaba (S), Magnus Ohlsson (M). Övriga: Avdelningschef Ann Söllgård Enhetschef Lisa Lannerud, Utredningssekreterare, Per-Eric Gällblad, Utvecklingssekreterare Dzemal Imsirovic (vid protokollet). 5 ANSÖKAN OM TIDSBEGRÄNSAD UTÖKAD SERVERINGSTID AVSEENDE KULTURBOLAGET Från Sociala resursförvaltningen, tillståndsenheten, föreligger skrivelse av 19 december 2013 med förslag till beslut avseende ansökan om tidsbegränsad utökad serveringstid för restaurang Kulturbolaget, Bergsgatan 18 i Malmö. Sociala resursnämndens myndighetsutskott beslutar enligt förslaget att bevilja Nöjes- och kulturbolaget i Malmö AB, , serveringstillstånd med utökad serveringtid till klockan söndag-torsdag och till klockan fredag och lördag samt dag före helgdag på Bergsgatan 18 i Malmö under perioden , enligt 8 kap 19 alkohollagen. Vidare beslutar sociala resursnämndens myndighetsutskott om följande villkor: All personal som arbetar i samband med servering skall genomgå Malmö stads utbildning Alkohol på krogen eller motsvarande utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Tillståndshavaren skall följa de villkor som polismyndigheten förordar i gällande danstillstånd avseende förordnade ordningsvakter. Paragrafen justeras omedelbart. SRN-MU5

8 2 (2) Rätt utdraget betygar. I tjänsten: Dzemal Imsirovic

9 Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (1) Sociala resursnämndens myndighetsutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan Paragrafer 4 Närvarande Ledamöter: Carina Nilsson (ordförande), Margareta Wallenstein Axelsson (S) (1:e vice ordförande) och Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande). Ersättare: Adrian Kaba (S), Magnus Ohlsson (M). Övriga: Avdelningschef Ann Söllgård Enhetschef Lisa Lannerud, Utredningssekreterare, Per-Eric Gällblad, Utvecklingssekreterare Dzemal Imsirovic (vid protokollet). 4 ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND AVSEENDE RESTURANG RICE AND SOUP Från Sociala resursförvaltningen, tillståndsenheten, föreligger skrivelse av 2 januari 2014 med förslag till beslut avseende ansökan om serveringstillstånd för restaurang Rice and Soup, St. Johannesgatan 3 W i Malmö. Sociala resursnämndens myndighetsutskott beslutar enligt förslaget att bevilja CB Express AB, , tillstånd att på restaurang Rice and Soup, S:t Johannesgatan 3 W, Malmö, servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck till allmänheten klockan alla dagar enligt 8 kap. 2 alkohollagen. Paragrafen justeras omedelbart. Rätt utdraget betygar. I tjänsten: Dzemal Imsirovic SRN-MU4

10 Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (1) Sociala resursnämndens myndighetsutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan Paragrafer 3 Närvarande Ledamöter: Carina Nilsson (ordförande), Margareta Wallenstein Axelsson (S) (1:e vice ordförande) och Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande). Ersättare: Adrian Kaba (S), Magnus Ohlsson (M). Övriga: Avdelningschef Ann Söllgård Enhetschef Lisa Lannerud, Utredningssekreterare, Per-Eric Gällblad, Utvecklingssekreterare Dzemal Imsirovic (vid protokollet). 3 ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND AVSEENDE RESTURANG CHILLI Från Sociala resursförvaltningen, tillståndsenheten, föreligger skrivelse av 18 december 2013 med förslag till beslut avseende ansökan om serveringstillstånd för restaurang Chilli, Amiralsgatan 12 i Malmö. Sociala resursnämndens myndighetsutskott beslutar enligt förslaget att enligt 8 kap. 2 alkohollagen bevilja D&R Chilli Restaurang AB, , tillstånd att på restaurang Chilli Restaurang, Amiralsgatan 12, Malmö, servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck till allmänheten klockan alla dagar. Paragrafen justeras omedelbart. Rätt utdraget betygar. I tjänsten: Dzemal Imsirovic SRN-MU3

11 SRN-MU2 Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (2) Sociala resursnämndens myndighetsutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan Paragrafer 2 Närvarande Ledamöter: Carina Nilsson (ordförande), Margareta Wallenstein Axelsson (S) (1:e vice ordförande) och Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande). Ersättare: Adrian Kaba (S), Magnus Ohlsson (M). Övriga: Avdelningschef Ann Söllgård Enhetschef Lisa Lannerud, Utredningssekreterare, Per-Eric Gällblad, Utvecklingssekreterare Dzemal Imsirovic (vid protokollet). 2 ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND AVSEENDE RESTURANG ELLSTORPS KVARTERSKROG Från Sociala resursförvaltningen, tillståndsenheten, föreligger skrivelse av 19 december 2013 med förslag till beslut avseende ansökan om serveringstillstånd för restaurang Ellstorps Kvarterskrog, Sallerupsvägen 28 D i Malmö. Sociala resursnämndens myndighetsutskott beslutar enligt förslaget att bevilja Restaurang & Pizzeria Manav HB, , tillstånd att på restaurang Ellstorps Kvarterskrog, Sallerupsvägen 28, Malmö, servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck till allmänheten klockan alla dagar enligt 8 kap. 2 alkohollagen, att i enlighet med 8 kap. 2 och 19 avslå ansökan från Restaurang & Pizzeria Manav HB, , om tillstånd att på uteserveringen i anslutning till restaurang Ellstorps Kvarterskrog, Sallerupsvägen 28, Malmö servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck till allmänheten alla dagar klockan på grund av att serveringen befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa enligt 8 kap. 17 alkohollagen och med hänvisning till Malmö stads riktlinjer, samt att bevilja Restaurang & Pizzeria Manav HB, , tillstånd att på uteservering i anslutning till restaurang Ellstorps Kvarterskrog, Sallerupsvägen 28 i Malmö, servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck till

12 2 (2) allmänheten klockan sön-dag till torsdag samt mellan klockan fredag, lördag, samt dag före helgdag enligt 8 kap. 2 alkohollagen. Tillstånd på uteservering förutsätter gällande tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter för begagnande av offentlig plats. Paragrafen justeras omedelbart. Rätt utdraget betygar. I tjänsten: Dzemal Imsirovic

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum Vår referens Annika Suarez Assistent Tjänsteskrivelse Inkomna skrivelser SOFS Sammanfattning Inkomna skrivelser till Stadsområdesnämnd Söder Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Söder föreslås besluta att lägga de inkomna skrivelserna till handlingarna Beslutsunderlag Anteckning gällande protokollsutdrag Protokollsutdrag SRN-MU Protokollsutdrag SRN-MU Protokollsutdrag SRN-MU Protokollsutdrag SRN-MU Protokollsutdrag SRN-MU Protokollsutdrag SRN-MU Expediering medborgarförslag om träden i Malmö Protokoll Expediering medborgarförslag om träden i Malmö Yttrande på skrivelse från Oxie lokala pensionärsråd Protokoll Trafikdelegation 1, Beslutsprotokoll NR 1, VB:Beslutsprotokoll NR 1, ProtokollsutdragC KS arbetsutskott Tjänsteskrivelse - nämnden Inkomna skrivelser Protokollsutdrag KS Plan för effektmål för LSS-verksamheten 2014 Upphandlingar pilotprojekt bilaga 1 Slutrapport Protokollsutdrag KS Slutrapport från pilotprojekt för Catt förändra och förbättra den offentliga upphandlingen i kommunen Protokollsutdrag KS Tecknande av hyresavtal för fastigheten Hösten 5 i Malmö, Augustenborgs förskola 2 Protokollsutdrag SRN-MU Tillsynsärende enligt tobakslagen avseende SIGNERAD

35 Malmö Livs Protokollsutdrag SRN-MU Ansökan om tidsbegrönsad utökad serveringstid avseende restaurang Harry s Protokollsutdrag SRN-MU Ansökan om tidsbegränsat utökad serveringstid avseende restaurang Luft kastellet på Slagthuset Protokollsutdrag SRN-MU Ansökan om serveringstillstånd avseende restaurang Utmaningarnas hus Protokollsutdrag SRN-MU Ansökan om serveringstillstånd avseende restaurang Slimfood Protokollsutdrag SRN-MU Ansökan om serveringstillstånd avseende restaurang China Box 2 (2) Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Söder Ärendet Ansvariga Eva Stener T.f förvaltningschef

36 Malmö stad Kommunstyrelsen 2014 den 15 januari Protokoll fört vid sammanträde med Malmö kommunstyrelse den 15 januari Närvarande: ledamöter: Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (ordförande), Andreas Schönström (S) (1:e vice ordf.), Anja Sonesson (M) (2:e vice ordf.), Kent Andersson (S), Rose- Marie Carlsson (S), Jamal El-Haj (S), Lari Pitkä-Kangas (MP) (tjänstgör för Nils Karlsson (MP)), Carlos González (V)), Håkan Fäldt (M), Martina Jarnbring Palm (M), Stefan Lindhe (M), Ewa Bertz (FP) och Magnus Olsson (SD), ersättare: Carina Nilsson (S), Anders Rubin (S), Sofia Hedén (S), Adrian Kaba (S), Carina Svensson (S), Hanna Gedin (V), Peter Österlin (M), Emil Eriksson (M), Mohammad Mohammad (M), Fredrik Sjögren (FP), Sven Rosén (SPI) och Anders Olin (SD). Kommunalråd: Milan Obradovic (S) Karolina Skog (MP) Martina Skrak (V) Hanna Thomé (V) Lari Pitkä-Kangas (MP) Tjänstemän: Stadsdirektör Jan-Inge Ahlfridh Chefsjurist Tomas Bärring (vid protokollet enligt nedan) Sekreterare Irenè San Martin Holmqvist Stadsjurist Claes-Inge Wennström Kommunikationsdirektör Anders Mellberg Planeringsdirektör Jan Haak Ekonomidirektör Jan-Åke Troedsson Budgetchef Mats Hansson Administrativ chef Ulla-Karin Holmberg Presschef Karin Lindroth Renhäll Sekreterare Anna Gawrys Stadsbyggnadskontoret Enhetschef för Strategienheten Johan Emanuelsson D STK PLAN FÖR EFFEKTMÅL FÖR LSS-VERKSAMHETEN 2014 Från vård- och omsorgsberedningen föreligger skrivelse av den 11 december 2013 angående Plan för effektmål för LSS-verksamheten 2014 jämte förslag till beslut. Utdrag: Akten, Ingela Kressander, Birgitta Vilén Johansson, Eva Lundberg, Sociala resursnämnden, samtliga SoF

37 Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget att plan för LSS-verksamhetens effektmål ska gälla även Vid protokollet: Tomas Bärring Justerat Katrin Stjernfeldt Jammeh Stefan Lindhe Anslaget Anslaget nedtaget Sammanträdet har pågått kl Rätt utdraget betygar. I tjänsten: Irenè San Martin Holmqvist

38 upphandlingar_pilotprojekt_bilaga1 Malmö stad Avdelningen för integration och arbetsmarknad Bilaga 1 Genomförda upphandlingar inom pilotprojektet Förändra och förbättra den offentliga upphandlingen i kommunen. Bellevuegårdens förskola Ombyggnad av Bellevue förskola. Kostnad: 30 miljoner kronor Planerad entreprenadstart: augusti 2013 Krav: Enligt pilotprojektet Status : Avtal är skrivet med Er-Ho bygg AB och entreprenaden är påbörjad. Inför avtalsskrivande mellan entreprenör och Stadsfastigheter framkom det att entreprenören ej var medveten om de sociala krav som ställts vid upphandlingen. Det är därför viktigt att det är tydligt i upphandlingsunderlaget, vilket utvecklades i de resterande upphandlingarna. Jobb Malmö valde tillsammans med entreprenören ut en person som fick praktik i två veckor för att komma in i arbetet. Personen anställdes sedan i sex månader av entreprenören. Praktiken började en vecka tidigare än vad som hade avtalats med Jobb Malmö. Entreprenören var först inte nöjd med det presenterade urvalet, men de inblandade lyckades enas om vilken person som passade entreprenörens kravprofil bäst. En kontroll inom Vita Jobb modellen har genomförts av anlitad konsult Krister Persson. Vid kontrollen rapporterades ett antal avvikelse. Avvikelserna har rapporterats av konsulten tillbaka till ansvarig upphandlare som i sin tur krävt att entreprenören rättar till avvikelserna. Detta ska ha skett till nästa kontroll. LSS Stenåker Entreprenaden omfattar byggnad av ett LSS boende i Stenåker. Kostnad: 17 miljoner kronor Planerad entreprenadstart: augusti/september 2013 Krav: Enligt pilotprojektet. Status : Avtal är skrivet med Henrik Andersson byggnads AB. Rekryteringsprocessen är inte påbörjad ännu, men kontakten mellan Jobb Malmö och entreprenör är etablerad. Entreprenadstart har skjutits fram till

39 2 (3) oktober. Konsultavtal har ännu inte skrivits, men kontakt har etablerats mellan Stadsfastigheter och Byggnads. Masttorget Entreprenaden omfattar nybyggnad av torg i Västra hamnen. Arbetet ska vara slutfört i november/december då den nya entrén ska användas. Kostnad: miljoner kronor Planerad entreprenadstart: juni 2013 Krav: Enligt pilotprojektet. Status : Avtal är skrivet med Söderlindh & Jeppson. Entreprenadstart är i juni. En person har valts ut och genomgått 2 veckors praktik som kommer gå över till en 6 månaders anställning. Inga kontroller av vita jobbvillkoren har ännu genomförts av SEKO. Klottersanering Klottersanering av Gatukontorets anläggningar. Kostnad: 2 miljoner kronor/år Planerad entreprenadstart: september 2013 Krav: Enligt pilotprojektet. Status : Upphandling pågår. Entreprenadstart är framflyttad till november. Rekryteringsarbetet har inte påbörjats av Jobb Malmö. Norra Rådmansgatan Entreprenaden omfattar ombyggnad av gata till bussgata samt va-arbeten och grönarbeten. Ombyggnaden ska vara klar från och med december Kostnad: 10 miljoner kronor Planerad entreprenadstart: juli 2013 Krav: Enligt pilotprojektet. Status : Avtal skrivet med Strabag Sverige AB. Entreprenadstart är framskjutet till juli/augusti på grund av NCC:s höghusbygge som kolliderar med entreprenaden.

40 Konsultavtal är ej undertecknat men kontakt är etablerad mellan Malmö stad och SEKO. Vitesklausul har skrivits in i avtalet. Om entreprenören avviker från avtalet kan Malmö stad utlösa en vitesklausul på : - vid första överträdelsen och vid : - vid andra överträdelsen. Inga kontroller av Vita Jobb villkoren har ännu genomförts. 3 (3)

41 Slutrapport från pilotprojekt för att förändra och förbättra den offentliga upphandlingen i kommunen Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Tom Roodro Stadskontoret Avdelningen för integration och arbetsmarknad

42 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Nuläge Antidiskrimineringsklausul Uppförandekod Rosengårdsstråket Lindängelund Erfarenheter från pilotprojektet Upphandlares erfarenheter Rekrytering av långtidsarbetslösa och kontakter med leverantörer Vilka erfarenheter drar fackförbunden från granskningen? Granskningar enligt Vita Jobb-modellen Samarbete med Skatteverket Ekonomisk insyn hos upphandlade leverantörer Gränsvärden för att ställa sociala villkor Sanktioner Effekter, möjligheter och hinder Omvärldsbevakning Nya EU-direktiv att vänta Social ekonomi och upphandling Samverkan för utveckling Slutsatser från pilotprojektet Implementering av sociala villkor och Vita Jobb-modellen i Malmö stads upphandlingsförfaranden Områdesprogrammen språngbräda för utveckling Organisering och arbetsuppgifter Ansvarsfördelning Referenser

43 1. Inledning Föreliggande slutrapport från projektet Förändra och förbättra den offentliga upphandlingen i kommunen samt förslag om inrättande av en stödfunktion följer övergripande de riktlinjer som står att finna i Malmö stads budget Enligt denna ska kommunen ha ett ännu tydligare fokus på miljömässig, etisk och socialt hållbar upphandling. Malmö stad upphandlar årligen varor och tjänster till ett värde av cirka 5 miljarder kronor. Detta betyder att kommunen är en stor marknadsaktör. Socialt hållbar upphandling innebär därför en möjlighet att påverka samhällsutvecklingen, bland annat genom att underlätta för ungdomar och långtidsarbetslösa att komma i arbete. För kommunen kan det innebära att man får utfört tjänster inom sitt ansvarsområde och samtidigt sysselsätter individer som står långt från arbetsmarknaden. En satsning på sociala villkor i upphandlingar ger dessutom leverantörer i det privata näringslivet incitament att i samarbete med Malmö stad skapa en socialt hållbar stad. Att ställa krav om uppfyllande av vissa sociala villkor vid kommunens inköp bör betraktas som ett (av många) verktyg för att nå målen inom ett antal centrala strategier och handlingsplaner i Malmö, liksom Jobboffensiv , mål och budget 2014, Översiktsplan 2012, Områdesprogrammen samt inom ramen för de rekommendationer som ges av Malmökommissionen. Pilotprojektet Förändra och förbättra den offentliga upphandlingen i kommunen har pågått från november 2012 till och med oktober Projektet har omfattat fem upphandlingar där såväl sociala villkor som Vita Jobb-modellen testats. Sociala villkor har, i pilotprojektet, definierats som krav om att anlitade leverantörer skall anställa 1-2 långtidsarbetslösa personer under kontraktstiden. Vita Jobb-modellen innebär att säkerställa att anlitade leverantörer erbjuder sina anställda kollektivavtalsenliga villkor (Junesjö, 2009). Det har under pilotprojektet även inletts dialog mellan Skatteverket och Malmö stad, i enlighet med beslut från kommunstyrelsen. I nuläget har inget formaliserat samarbete inletts. Stadskontoret fick dessutom i uppdrag att utreda möjligheten för att kunna ställa krav på ekonomisk insyn för att undvika upphandling av företag med koppling till så kallade skatteparadis. Utförd utredning visade att det enligt gällande lagstiftning finns mycket små eller inga möjligheter till sådan insyn. Den övergripande slutsatsen från pilotprojektet är att upphandlingsverktyget kan utnyttjas strategiskt för att bidra till att uppnå Malmö stads målsättning om att bli en socialt hållbar stad. Med anledning av detta bör upphandlingsenheten på stadskontoret få ett utökat uppdrag, tillsammans med utökade resurser, för att effektivt kunna implementera en modell för att formulera sociala villkor, Vita Jobb-modellen och andra hållbarhetsvillkor, i enlighet med politiska mål. En stödfunktion, som tar ett samlat grepp om hållbara villkor i kommunens inköpskontrakt, bedöms vara en relevant investering för att bidra till att förverkliga Malmö stads vision om en hållbar stad. 3

44 2. Bakgrund Pilotprojektet föregicks av utredningen Socialt hänsynsfull upphandling med sociala krav för att främja sysselsättning och brottsförebyggande arbete med upphandling som medel (Alderskiöld, 2011). Utredningen presenterades för kommunstyrelsen den 15 augusti 2012 samt den 27 november 2012, vilket föranledde beslut om att initiera nu avslutat pilotprojekt. I utredningen anses följande vara av särskilt intresse: Det finns ett lagligt utrymme, i såväl EU:s upphandlingsdirektiv (som LOU bygger på) som i Lagen om offentlig upphandling (LOU) att ta sociala hänsyn, bland annat genom användande av sociala klausuler. Det går inte generellt att fastslå vilka sociala krav som kan ställas i en upphandling. Detta måste avgöras från fall till fall. Exempelvis kan det vara: - Att verka för sysselsättning bland ungdomar. - Att verka för en jämn könsfördelning. - Att verka för möjligheter till sysselsättning för långtidsarbetslösa och äldre arbetstagare. - Att verka för möjligheter till sysselsättning för personer med funktionshinder. Malmö stad är en betydande marknadsaktör som årligen upphandlar tjänster och varor till ett värde av cirka fem miljarder kronor. Stadens inköp ska ha goda affärer som målsättning. Det betyder; rätt vara, till rätt pris, i rätt tid. Samtidigt kan inköpen ske på ett sätt som bidrar till en hållbar utveckling, såväl ekologiskt, ekonomiskt som socialt. Det är stadskontoret, genom upphandlingsenheten, som ska ta initiativ till och verkställa det ökande antalet kontrakt/inköp som görs med uppfyllande av sociala krav. Med ovanstående utredning som grund togs beslut om att initiera ett pilotprojekt där fem upphandlingar ingick. 3. Nuläge Pilotprojektet är en förlängning av redan pågående insatser för hållbara inköp inom Malmö stad. I dagsläget använder sig Malmö stad av följande hållbarhetsvillkor i sina kontrakt: 3.1 Antidiskrimineringsklausul Denna anger att anlitade entreprenörer åtar sig att fullfölja entreprenaden eller utföra uppdraget på sådant sätt att entreprenören inte bryter mot gällande diskrimineringslagstiftning. Vid brott mot detta kan Malmö stad häva avtalet med hänvisning till väsentligt kontraktsbrott. Enligt budget för Malmö stad 2014 ska uppföljning av antidiskrimineringsklausulerna genomföras under

45 3.2 Uppförandekod År 2010 genomfördes en riskanalys genom vilken tre fokusområden definierades utifrån inköpssumma och risk för att bryta mot mänskliga rättigheter i hela tillverkningskedjan. De tre inköpsområdena som belystes var möbler, IT-produkter samt kontorsmaterial. Inom dessa har en uppförandekod använts. Denna syftar till att leverantörerna ska ha rutiner för att säkerställa att man inte bryter mot mänskliga rättigheter i tillverkningskedjan. Målsättningen med uppförandekoden är att få mer insyn i tillverkningen av produkter som kommunen köper in. Utöver ovanstående är målsättningen att göra kommunens leverantörer medvetna om hållbarhetsaspekten vid produktion av varor. Förhoppningsvis kan uppförandekoden leda till att kommunens leverantörer utvecklar ett helhetstänk kring Corporate Social Responsibility (CSR). Hittills har uppförandekoden använts vid cirka tio upphandlingar. Uppföljning av att villkoren följs sker några månader efter avtalsstart. Det som kan konstateras av genomförda uppföljningar är att CSR-arbetet varier mycket mellan olika företag. Det finns generellt sett en någorlunda god baskunskap kring leverantörens närmaste miljö, men ju längre ned i leverantörskedjan man kommer ju sämre är kunskapen. Ingående information om exakt var tillverkningen sker, det vill säga ort och fabrik, är svårt att få genom de uppföljningar som hittills gjorts. Malmö stad ställer även krav direkt på produktionsnivå. Krav på produkter som uppfyller kriterierna för rättvisemärkning finns i ett flertal upphandlingar, exempelvis fotbollar, blommor, livsmedel och naturstensprodukter. Malmö stad ställer sedan 2007 krav vid upphandling av natursten. I samarbete med Göteborg, Stockholm och Örebro ställer Malmö stad krav vid upphandling av natursten att entreprenören tillser att såväl stenbrott som stenbearbetningsanläggning följer de grundläggande ILOkonventionerna samt konventioner 148, 155 samt 170. Dokumentation av oberoende inspektioner ska kunna uppvisas vid leverans av sten. I övrigt har Malmö stad endast vid ett fåtal tillfällen använt sociala klausuler vid inköp, liknande de i pilotprojektet. Här kan nämnas: 3.3 Rosengårdsstråket Delprojektet Rosengårdsstråket, vilket är en del av projektet Rosengård i förvandling, har fokuserat på dialogprocesser med de boende. Vid upphandling av byggande av Bokaltorget (numera omdöpt till Örtagårdstorget) ställdes krav att entreprenören skulle tillhandahålla två ungdomar från stadsdelen praktikplats under tre månader. Det var Jobb Malmö som ansvarade för rekrytering av praktikanterna. Ungdomarna har varit anställda av entreprenören under praktikperioden. Således följer detta projekt samma arbetsgång som pilotprojektet kring sociala villkor. Syftet med arbetssättet är att skapa delaktighet och en känsla av ägarskap samt att öka sysselsättningsgraden bland de boende i området. PEAB (som var anlitade för uppdraget) ställer sig mycket positiva till upplägget. De nämner särskilt att samarbetet med Jobb Malmö om att ta fram lämpliga kandidater har fungerat mycket bra. En av de två praktikanterna har nu fått en visstidsanställning inom PEAB. 5

46 Erfarenheten visar att omhändertagande och en bra handledare hos entreprenören är en förutsättning för att upplägget ska fungera på ett tillfredställande sätt både för praktikanter och för entreprenörer. 3.4 Lindängelund Lindängelund är ett planerat rekreationsområde i Lindängen där den inledande fasen, i form av den så kallade Millenieskogen, inleddes under Invigning förväntas ske under I samband med upphandlingen av anläggning av området planerades för att ställa krav om att leverantören skulle anställa två långtidsarbetslösa under entreprenaden. På grund av att Arbetsförmedlingen vid den tidpunkten ej kunde tillgodose lämpliga sökande valde man bort de tänkta sociala kraven. Istället valdes i genomförandet att i samarbete med entreprenören anställa två stycken långtidsarbetslösa ungdomar och delvis dela på kostnaderna. Projektet är ej ännu avslutat. 4. Erfarenheter från pilotprojektet 4.1 Upphandlares erfarenheter Sociala villkor Samtliga berörda upphandlare har kallats till gemensamma arbetsgruppsmöten för att delge sina reflektioner under pilotprojektets gång. Åsikterna från upphandlare varierar något, men har gemensamt att det viktigaste är att definiera en enkel och fungerande arbetsmodell för det fortsatta arbetet. Ställda villkor tycks ha mottagits olika beroende på bransch, där företag inom anläggning, det vill säga gator, vägar, parker, broar etcetera, i dagsläget har svårt att hitta kompetent personal och därmed är övervägande positiva till initiativet. Inom byggbranschen är situationen närmast den motsatta och här ställer man sig därför mindre positiv till krav om att anställa en långtidsarbetslös. Ansvar och försäkringar Typ av anställningsförhållande kräver vidare utredning, då det inte är utrett alla konsekvenser som kan inträffa i de fall praktikanten är anställd av Jobb Malmö respektive av utsedd entreprenör, framför allt med tanke på skaderisker och försäkringar. Den enskilda individen kan skadas, men stora och kostsamma skador kan även inträffa i samband med hantering av fordon och maskiner. Vita Jobb-modellen Inledningsvis verkar det finnas en bred acceptans för att strategiskt arbeta med att förhindra svartarbete. Det bör uppmärksammas att granskningarna i skrivande stund ej är avklarade. Därför rekommenderas att detta följs upp efter att entreprenaderna är slutförda. Tills vidare konstateras att ansvarsfördelningen mellan upphandlare och genomförande konsult bör tydliggöras. Det bör även ytterligare undersökas om det finns andra modeller som ger ett tillfredställande resultat, till exempel aktivt arbete med ID06. 6

47 ID06 ID06 är ett system med syfte är att förhindra svartarbete och ekonomisk brottslighet. I korthet innebär ID06 att försvåra för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning. ID06 har utarbetats av Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier och VVS Företagen med stöd av Byggcheferna/Ledarna, Byggnads, Målareförbundet och SEKO. Fördelen med ID06 är att den är utarbetat av branschen och att den möjliggör digital hantering och på så sätt undviks onödig administration. Det bör utredas om man kan utveckla modellen ytterligare. 4.2 Rekrytering av långtidsarbetslösa och kontakter med leverantörer Rekryteringsteamet i Jobb Malmö fick i uppdrag att rekrytera långtidsarbetslösa personer till fem olika bygg- och anläggningsprojekt i Malmö. I kontraktsvillkoren står det att entreprenören ska anställa en (1) långtidsarbetslös person per byggprojekt under sex månader. De grundläggande kraven var att den arbetssökande ska ha en utbildningsnivå som motsvarar gymnasieutbildning inom bygg, anläggning eller motsvarande. Utifrån den kravprofil som stått i kontraktsvillkoren har rekryteringsteamet formulerat en annons och bjudit in arbetssökande till fyra olika rekryteringsmöten där de informerat kring de olika bygg- och anläggningsprojekten. Detta gjordes innan entreprenörerna var upphandlade för att se om det fanns kandidater inom Jobb Malmö som hade de grundläggande krav som ställdes. Rekryteringsteamet har vid dessa tillfällen intervjuat totalt 59 personer. Två av dessa rekryteringstillfällen har riktat sig till arbetssökande inskrivna i Jobb Malmö. Rekryteringsteamet har även varit i kontakt med bygg- och anläggningsgymnasiet Norra Sorgenfri i Malmö, då dessa har förmedlat kontaktuppgifter till före detta elever från skolan som är långtidsarbetslösa. Av de 59 personer som intervjuades hade 73 % utbildning inom bygg- och anläggning. 64 % av dessa hade ej yrkesbevis och var i behov av en lärlingsplats. 3 % hade svenskt yrkesbevis och 3 % hade yrkesbevis från hemlandet, dock ej validerat i Sverige. 53 % hade varit arbetssökande från sex månader till ett år. Kraven från entreprenören har generellt sett varit högre ställda än det som stod i kontraktsvillkoren. Detta kan till viss del förklaras utifrån de branscher (bygg och anläggning) där upphandlingar inom pilotprojektet blivit gjorda. Det har till exempel ställts krav på yrkesbevis och/eller flera års arbetslivserfarenhet, där bland annat en entreprenör menade att det ej fanns utrymme att handleda en lärling. En annan entreprenör uttalade att de vill se långsiktigt på detta och tanken för dem är att kunna anställa personen även efter de första sex månaderna. Rekryteringsteamet har vid mötena med entreprenörerna påtalat att de personer som intervjuas och som rekommenderas främst är lärlingar utan yrkesbevis och som ej har någon längre yrkeserfarenhet. Man bör, inför framtida inköp med krav om att leverantören ska anställa en långtidsarbetslös, överväga om utbildningsförvaltningen skulle kunna samarbeta med Jobb Malmö för att överbrygga de eventuella kompetensbrister som finns hos kandidaterna. Entreprenörerna har i vissa falla upplevt att kandidater som presenterats för dem själva inte har valt att delta. När rekryteringsteamet kontaktar arbetsgivare i ordinarie arbete, har dessa ett uttalat rekryteringsbehov och ofta har dessa företag en policy kring social hållbarhet och 7

48 CSR, vilket gör att de väljer att rekrytera via Jobb Malmö. De flesta av de aktuella entreprenörerna inom detta pilotprojekt har inte haft något direkt rekryteringsbehov. Rekryteringsteamet har i dialogen med entreprenörerna informerat om syftet med sociala villkor i offentlig upphandling och vad det innebär. Bland annat har man lyft fram att Malmö stad aktivt vill medverka för att skapa ett socialt hållbart samhälle. De flesta av entreprenörerna har då upplevt detta som något positivt och varit välvilligt inställda. Entreprenörerna har i vissa fall utryckt oro att de måste säga upp ordinarie personal och/eller hur facket ser på detta utifrån turordningsreglerna. De långtidsarbetslösa, så som kraven är ställda i dagsläget, är bundna till upphandlingsföremålet. De får med andra ord endast sysselsättas på aktuell byggarbetsplats/entreprenad. På grund av detta finns det en överhängande risk, beroende av tjänsten som upphandlas, att den/de personer som anställs inte kommer att kunna sysselsättas under hela entreprenaden. Man bör undersöka om det istället kan ställas krav om att ta emot en långtidsarbetslös, men att denne får möjlighet att utföra arbete på olika platser inom företaget där så är lämpligt. 4.3 Vilka erfarenheter drar fackförbunden från granskningen? Anställda i aktuella fackförbund har i egenskap av fristående konsulter gjort granskningar i enlighet med Vita Jobb-modellen under pilotprojektet. Det är för tidigt för att dra någon långtgående slutsats från deras granskningar då bara en kontroll genomförts. I nuläget upplever berörda konsulter på fackförbunden att kommunikationen och samarbetet mellan dem och Malmö stads upphandlare har fungerat bra. Konsulterna är överens om att konsultavtalen bör kompletteras till att omfatta samtliga fackförbund som är och kommer bli berörda på arbetsplatsen, detta för att minska den administrativa bördan och underlätta processen när det behövs kompetens från flera fackförbund. 4.4 Granskningar enligt Vita Jobb-modellen Som nämnt ovan har anställda i aktuella fackförbund anlitats för att göra granskningar inom pilotprojektets fem avtal i enlighet med Vita Jobb-modellen. Dessa personer har dock gjort granskningarna i egenskap av fristående konsulter. I princip innebär det att personerna i fråga är opartiska och endast gör de granskningar de fått i uppdrag att göra. Fackförbunden har i vissa fall unik kunskap kring branscherna inom vilka Malmö stad gör upphandlingar. Således är fackförbunden en naturlig samarbetspart. Samtidigt bör påpekas att det finns en risk att konsulterna även beaktar fackförbundens övriga intressen vid granskningarna. Konsekvensen av detta skulle bland annat kunna vara att leverantörerna upplever sig vara övervakade i dubbel bemärkelse. För tillfället görs granskningar inom fem avtal. Det är oklart om fackförbunden har kapacitet (personal) att avsätta för ett utökat uppdrag. Det kan därför vara viktigt att undersöka huruvida uppdraget skulle kunna utföras av en oberoende revisor alternativt av Malmö stads egen personal. Oavsett vilken form, och vilken motpart kommunen väljer att ha, så krävs en konkretisering av modellen för samarbete. Under pilotprojektet har från upphandlares sida, liksom som från anlitade konsulter, påpekats att det är viktigt att det endast är en kontaktperson för respektive 8

49 upphandling/avtal. Vid tillfälle denne kontaktperson behöver rådgöra med ett annat fackförbund/konsult ska detta skötas av kontaktpersonen, förslagsvis att dessa då tas in som underkonsulter. Granskningar måste samordnas så långt det är möjligt, med syfte att underlätta för såväl upphandlare som för leverantörer. Leverantörerna upplever Vita Jobb-modellen som relativt okontroversiell. Vissa påtalar att det är bra att leverantörer granskas, då de även själva vill se ett näringsliv fritt från svart arbetskraft. 4.5 Samarbete med Skatteverket Under pilotprojektet har Malmö stad och Skatteverket diskuterat möjliga samarbeten. Skatteverket kom därefter med följande förslag: Ett samarbete med Skatteverkets insats Förebygga ekonomisk brottslighet kan se olika ut beroende på vilka Skatteverket samarbetar med och på vad som efterfrågas. Inför ett samarbete träffar Skatteverket representanter som har en nära koppling till upphandlingsarbetet, ofta är det upphandlingschefen, en eller flera upphandlare och eventuellt någon controller. I korthet går ett samarbete ut på att Skattverket tillhandahåller offentliga uppgifter och hjälper till med tolkning av dessa håller workshops med motparten och hjälper till att se bakom den ofta fina offentliga fasaden visar och förklarar oseriösa beteenden blir en dialogpartner när det gäller förfrågningsunderlagens utformning, uteslutningsgrunderna enligt LOU 10:1 o 10:2 och därmed sammanhängande frågeställningar blir en direktingång till Skatteverkets samlade kompetens Det viktigaste är att det etableras ett kontinuerligt samarbete med regelbundna samverkansträffar. Skatteverket formaliserar gärna samarbeten genom att teckna en överenskommelse, undertecknad av Skatteverkets regionchef och av någon representant för Malmö stad. Överenskommelserna har i första hand ett symbolvärde men kan vara värdefull för kommunen att referera till i olika sammahang. Skatteverket förordar att Malmö stad tar med en skrivning om samarbetet i upphandlingarnas förfrågningsunderlag. Inget formaliserat avtal mellan Skatteverket och Malmö stad om samarbete har ingåtts ännu. 4.6 Ekonomisk insyn hos upphandlade leverantörer Kommunstyrelsen gav stadskontoret i uppdrag att undersöka möjligheter till ekonomisk insyn hos upphandlade leverantörer. Stadskontorets inledande utredning visar att det enligt gällande lagstiftning finns mycket små möjligheter att ställa krav om sådan insyn hos upphandlade leverantörer, inte minst i förhållande till att se kopplingar till så kallade skatteparadis. I sammanhanget kan nämnas att man i SOU2013:53 Delbetänkande av Utredningen om en kommunallag för framtiden föreslår att kommunallagen ska förändras så tillvida att det ger större utrymme för kommuner att få insyn i upphandlade privata utförares verksamhet. Förövrigt väntas förändringar inom LOU i förbindelse med nya EU-direktiv inom området. 9

50 Hur förslag i SOU 2013:53 och nya EU-direktiv får utslag i svensk lagstiftning är i dagsläget oklart. Det finns därför anledning att följa utvecklingen och vid senare tillfälle pröva frågeställningen om ekonomisk insyn på nytt. Juridiska avdelningen på stadskontoret föreslår att uppdraget breddas till en mer allmänt hållen frågeställning rörande kommunens möjligheter för att i upphandlingar av skattefinansierade välfärdstjänster ställa krav i linje med att leverantören ska sakna vinstsyfte och/eller sakna koppling till skatteparadis eller ha kollektivavtal. 4.7 Gränsvärden för att ställa sociala villkor Inför framtida arbete med sociala villkor är det viktigt att ta hänsyn till hur marknaden ser ut och storleken på de kontrakt där sociala villkor ska skrivas in. En gräns på euro som upphandlingsvärde kan anses lågt för att kravet om sysselsättning av långtidsarbetslösa ska användas. Konsekvenserna kan bli orimliga för entreprenören om man använder det i mindre kontrakt. Proportionalitetsprincipen skall beaktas. I relation till det tillkommer även aspekten kring vilken typ av sysselsättning, eller andra krav, som kan anses mest lämpliga. Praktikanter eller trainees utgör inget hot mot redan anställda inom företaget. Vid en eventuell implementering av sociala villkor i stadens ordinarie kontrakt bör man se över vilka krav som är rimliga i förhållande till kontraktets värde. Dessutom bör krav om sysselsättning noga övervägas från fall till fall. Det finns en risk att kommunen, genom att ställa krav om sysselsättning, skapar en osund undanträngningseffekt där företag kan använda sig av praktikanter för att dumpa priser på tjänster. Ett system liknande Nederländernas där entreprenören är friare att välja aktuellt sätt att arbeta in sociala insatser utifrån deras kompetens och intresseområden är tänkvärt i sammanhanget. För varje större upphandling ska 5 % av anbudssumman användas till projekt för social hållbarhet. Man lämnar över till entreprenören att föreslå vilka arbetsuppgifter eller vilka projekt som ska genomföras för dessa 5 %. 4.8 Sanktioner Det finns anledning att överväga vilken/vilka sanktioner som är lämpliga att använda vid kontraktsbrott. Under pilotprojektet valdes att använda hävning av avtal vid kontraktsbrott. En hävning av ett avtal kräver att ny upphandling görs så ett nytt kontrakt kan tecknas med en entreprenör. Det skulle medföra en betydande fördröjning av tjänsten som ska utföras. Detta kan exempelvis innebära att en anläggning av en väg kan bli stående ofärdig under längre period och drabba Malmöbors framkomlighet i staden. Möjligtvis kan hävning kombineras med vitesklausuler och således utgöra en mindre risk för kommunen. 10

51 5 Effekter, möjligheter och hinder Pilotprojektet kan inte förlita sig på andra myndigheters erfarenheter, då relativt få i Sverige har använt sociala villkor i sina upphandlingar. Däremot finns en ökande vilja att använda upphandling som verktyg för att uppnå samhälleliga mål, vilket bland annat påvisas i upphandlingsutredningen som kom under våren SOU 2013:12 Goda affärer- en strategi för hållbar offentlig upphandling innehåller två kapitel i vilka det redogörs för olika aspekter av sociala villkor vid offentlig upphandling. Utredarens analyser såväl som förslag är av högsta relevans för Malmö stads fortsatta arbete med att tillämpa sociala villkor i upphandlingar. I utredningen konstateras att ramarna och villkoren för att ta sociala hänsyn i offentliga upphandlingar är långt ifrån tydliga. Vidare poängteras att en viktig orsak är bristen på vägledande praxis. En annan är bristen på forskning. Till bilden hör också frånvaron av ett tydligt politiskt ledarskap (SOU 2013:12, s.476). Det finns således ett stort behov av analys och forskning inom området sociala hänsyn, i synnerhet vad gäller upphandling som styrinstrument och avseende graden av måluppfyllelse och kostnadseffektivitet. Med detta som utgångspunkt finns anledning för Malmö stad att nogsamt följa kunskapsutvecklingen samt att avsätta ekonomiska resurser för att följa implementering av sociala villkor och Vita Jobb-modellen i kommunen. Som en del av pilotprojektet togs därför initiativ till ett rundabordssamtal med forskare och praktiker inom området för upphandling. Syftet var att resonera kring möjligheter och hinder vid att ställa sociala villkor samt att bygga kunskapsallianser för fortsatt utveckling. Diskussionerna under dagen handlade främst om vilket lagligt utrymme som finns att ställa sociala villkor vid upphandling. Det konstaterades att det är EU-rättsliga principer och direktiv som styr den svenska lagen om offentlig upphandling (LOU). LOU ger, enligt ledande forskare på området, Sverige betydligt större utrymme att ställa sociala villkor i upphandlingsunderlag än vad som görs i dagsläget. Delvis för att Sverige inte fullt ut har implementerat alla regler i nuvarande upphandlingsdirektiv. I Sverige tycks finnas två läger, det ena som förespråkar att upphandling enbart ska ta hänsyn till pris och varans kvalitet för att främja den europeiska marknaden, medan det andra lägret menar att man både kan och bör ta tillvara andra samhälleliga intressen i offentliga upphandlingar. I Sverige har upphandlande myndigheter, i jämförelse med vissa andra europeiska länder (exempelvis Storbritannien och Danmark), varit mycket försiktiga med att använda upphandling som ett medel för att uppnå samhälleliga mål. Det framgick under dagen att upphandlande myndigheter generellt sett ofta saknar kompetens för att kunna ställa sociala krav i upphandlingsunderlag. Detta framkommer även som en slutsats i upphandlingsutredningen (SOU 2013:12), där det föreslås att det inrättas ett samordnat upphandlingsstöd i statlig regi som ges i uppdrag att utveckla vägledningar och informationsinsatser om upphandlingens strategiska betydelse. I Danmark finns redan nationella riktlinjer för att använda sociala klausuler vid upphandling. Några motsvarande riktlinjer finns inte i Sverige, men efterfrågas enligt deltagarna vid rundabordssamtalet. Dagen resulterade även i att viktiga kontakter etablerades, inte minst mellan Malmö stad, Göteborgs upphandlingsbolag och Stockholms stad. Det anses vara relevant att samarbeta med såväl Stockholms- som Göteborgs kommun inom dessa frågor. 11

52 6 Omvärldsbevakning Sverige har, i jämförelse med ett flertal andra europeiska länder, varit väldigt försiktiga med att ställa krav om social hänsyn i upphandlingar. Detta trots att EU-direktivet 2004/18/EG (vilken LOU bygger på) ger stort utrymme för medlemsländerna att använda sociala klausuler. EU-komissionen tog år 2010 fram en handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling. Handledningen togs fram inom ramen för EU:s program för sysselsättning och solidaritet ( ) och syftar bland annat till att öka de upphandlande myndigheternas medvetenhet om de potentiella fördelarna med att ta social hänsyn i upphandling (Europeiska kommissionen, 2011). Således finns en vilja från EU-kommissionen att driva på utvecklingen inom området. Värt att nämna i sammanhanget är att England under våren 2013 implementerade en lag (The social value act) för att upphandlande myndigheter skall ta hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser vid upphandling (1). Lagen innebär att upphandlande myndigheter numera är ålagda att bedöma anbud efter mer än pris. Dessutom ger lagen ett ännu större utrymme för den idéburna sektorn, bland annat sociala företag, att delta och vinna upphandlingar. Exemplet England vittnar också om att sociala villkor inte uteslutande behöver innefatta krav om anställning. Det kan sträcka sig över en rad åtaganden, som exempelvis att tillhandahålla praktikplatser, lärlingsutbildningar, prova-på-jobb etc. En sådan modell ger utrymme för dialog mellan myndighet och leverantör kring vad som är rimligt och relevant från fall till fall. 6.1 Nya EU-direktiv att vänta I slutet av 2011 lade EU-kommissionen fram förslag på nya direktiv på upphandlingsområdet. Förslaget går längre än vad nuvarande direktiv tillåter gällande implementering av sociala krav i offentlig upphandling, och tillåter i längre utsträckning till exempel märksystem av varor som bygger på social hänsyn, och förslaget tillåter explicit upphandlande myndigheter att ta hänsyn vid urval av leverantörer såväl som vid utvärdering. Förslaget som ligger för omröstning i parlamentet innehåller nya regler för märksystem, och de organ som tar fram märksystem. Vidare framgår det av beaktandesatserna till förslaget att så kallad fair-trade märkning ska explicit vara tillåtet, och att dessa typer av märksystem får innehålla regler om minimipris på varor för tillverkarens leverantörer. Däremot tycks förslaget inte innehålla några explicita regler om att tillåta krav på kollektivavtal än vad som framgår av befintliga anslutande direktiv, så som Utstationeringsdirektivet (som Lex Laval grundar sig på). Omröstning om förslaget till direktiv är preliminärt planerat att ske den 9 december 2013 i Parlamentet. Om röstningen sker omkring det annonserade datumet, kan det förväntas att medlemsstaterna ska implementera de nya direktiven någon gång under Det framgår också av förslaget att de nya direktiven mer eller mindre innehåller helt nya skrivningar jämfört med de nuvarande direktiven. Utifrån detta kan det förväntas att nuvarande svensk lagstiftning på vissa områden måste skrivas om, samt att viss rättspraxis både på svenskt och europeiskt plan kommer att bli föråldrad i ljuset av de nya direktiven. Exakt vilka konsekvenser de nya reglerna kommer att 12

Tjänsteskrivelse. Överlåtelse av verksamhetsteknik i Malmö Live

Tjänsteskrivelse. Överlåtelse av verksamhetsteknik i Malmö Live Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (2) Datum 2015-12-03 Vår referens Åsa Olofsson Olsson Enhetschef Asa.OlofssonOlsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Överlåtelse av verksamhetsteknik i Malmö Live SN-2015-1979

Läs mer

Slutrapport från pilotprojekt för att förändra och förbättra den offentliga upphandlingen i kommunen

Slutrapport från pilotprojekt för att förändra och förbättra den offentliga upphandlingen i kommunen Malmö stad Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsberedningen 1 (2) Datum 2013-11-25 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2013-848 Yttrande Slutrapport från pilotprojekt för att förändra och förbättra

Läs mer

Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning

Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2014-11-27 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Inkomna skrivelser. Protokollsutdrag myndighetsutskottet 20140312 34 Tillsynsärende enligt tobakslagen avseende

Tjänsteskrivelse. Inkomna skrivelser. Protokollsutdrag myndighetsutskottet 20140312 34 Tillsynsärende enligt tobakslagen avseende SIGNERAD Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2014-03-18 Vår referens Tjänsteskrivelse Inkomna skrivelser SOFS-2014-90 Sammanfattning Inkomna skrivelser till Stadsområdesnämnd Söder Förslag

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen

Stadshuset, sessionssalen Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2015-05-27 kl. 13:00 Sluttid: 14:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Stadshuset, sessionssalen

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (9) Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2014-04-02 kl. 13.00 Plats Ledamöter Ersättare Kommunalråd Sessionssalen (S 7045) 7:e vån August Palms plats 1, Malmö Katrin

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-10 Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan 10.00 12.20 Paragrafer 143-155 Närvarande

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (5) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-06-10 Plats Baltzarsgatan 4, vån 2 Klockan 10.00 11.20 Paragrafer 68-78 Närvarande Ledamöter: Katrin

Läs mer

Kompletterande protokollsutdrag från Malmö Stad i ärende TRN

Kompletterande protokollsutdrag från Malmö Stad i ärende TRN TRN 2017-0052-183 Från: Pernilla Mesch Till: TRF Funk Registrator Kopia: Kristina Olsson Ärende: Kompletterande protokollsutdrag från Malmö Stad TRN 2017-0052 Datum: den 9 november 2017 16:26:09 Bilagor:

Läs mer

2014 den 15 januari. Protokoll fört vid sammanträde med Malmö kommunstyrelse den 15 januari 2014.

2014 den 15 januari. Protokoll fört vid sammanträde med Malmö kommunstyrelse den 15 januari 2014. Protokoll fört vid sammanträde med Malmö kommunstyrelse den 15 januari 2014. Närvarande: ledamöter: Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (ordförande), Andreas Schönström (S) (1:e vice ordf.), Anja Sonesson (M)

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Inkomna skrivelser till nämnden. Protokollsutdrag SRN-MU 109 Ansökan om serverinsgtillstånd avseende restaurang Fabri-

Tjänsteskrivelse. Inkomna skrivelser till nämnden. Protokollsutdrag SRN-MU 109 Ansökan om serverinsgtillstånd avseende restaurang Fabri- Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2014-10-13 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Josefin.Haugthon@malmo.se Inkomna skrivelser till nämnden SOFS-2014-412

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Önnerup Tid kl. 08.30-11.10 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2011-02-16 Plats Sociala resursförvaltningen, Plattform Malmö, Djäknegatan 16 Klockan 09.00 11.15 Paragrafer

Läs mer

Ansökan om medel för införandet av digitala lås och tids- och insatsplanering

Ansökan om medel för införandet av digitala lås och tids- och insatsplanering SIGNERAD 2015-06-17 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2015-06-17 Vår referens Bertil Siöström Enhetschef bertil.siostrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för införandet av digitala lås och

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Besvarande av skrivelse från Brigitta Sevefjord (v) om meddelarskydd och kollektivavtal i avtal med privata utförare

Besvarande av skrivelse från Brigitta Sevefjord (v) om meddelarskydd och kollektivavtal i avtal med privata utförare HSN 2008-11-18 p 13 1 (3) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-10-xx HSN 0802-0240 Handläggare: Peter Ölund Besvarande av skrivelse från Brigitta Sevefjord (v) om meddelarskydd

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Parken, Trelleborgsalen kl. 15.00-17.30 Beslutande Lina Wedin Hansson (MP) Linda Strandfjäll (M) Andreas Persson (S) Rickard Johansson (SÖS) Fredrik Schlyter

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun 1(7) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Socialnämnden Tingshuset 713 80 Nora Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun Inledning Kommunerna

Läs mer

Södertörns upphandlingsnämnds protokoll

Södertörns upphandlingsnämnds protokoll Södertörns upphandlingsnämnds protokoll POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON Haninge 08-606 92 05 Nynäshamn 08-520 682 60 E-POST upphandling@haninge.se Södertörns upphandlingsnämnd

Läs mer

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering Tillsynsplan 2013 Tillsynsplan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt tobakslagen samt försäljning av vissa receptfria läkemedel. Alkoholservering

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Inkomna skrivelser till nämnden. 2015-04-14 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse. Inkomna skrivelser till nämnden. 2015-04-14 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. SIGNERAD Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2015-04-14 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Inkomna skrivelser till nämnden SOFS-2015-161

Läs mer

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Antagna av styrgruppen

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Antagna av styrgruppen Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Antagna av styrgruppen 2014-11-20 Förslagen bygger på att en leverantör tilldelas hela kontraktet, alternativt att det tilldelas en leverantör

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun 1(6) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Tillståndsenheten Box 341 45 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun Inledning

Läs mer

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5)

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 16 15 Beslutande Kristina Valtersson (C) Birgitta Larsson (RP) Ingrid Karlsson

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

Alkoholservering på särskilda boenden

Alkoholservering på särskilda boenden Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU15 Alkoholservering på särskilda boenden Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2011/12:61 Alkoholservering på särskilda boenden. Några följdmotioner

Läs mer

Justeringstid Socialkontoret 2013-02-06 kl. 8.00 Paragrafer 1-6. Bosse Svensson, Sekreterare. Elsy Lundberg Östrand, Ordförande, ej 2,3

Justeringstid Socialkontoret 2013-02-06 kl. 8.00 Paragrafer 1-6. Bosse Svensson, Sekreterare. Elsy Lundberg Östrand, Ordförande, ej 2,3 Sida 1 Sammanträdesdatum 2014-01-29 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.50 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande ej 2,3 Bengt-Göran Henningsson (S), ordförande 2,3 Anita Carlsson

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-11-11 Vår referens Lars Silverberg Biträdande gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör lars.silverberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Ersättningsbeslut

Läs mer

Lyckad satsning på trainee-platser?!

Lyckad satsning på trainee-platser?! Lyckad satsning på trainee-platser?! Så här gick det och vad har vi dragit för lärdomar. Anders Kuylser, upphandlingschef Upphandlingsformer och tröskelvärden Vad styr? Upphandlingens förväntade värde.

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV=

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Great Taste 3 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Mangiamo 4 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 13 december 2016 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 133-136 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1(6), 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1. Inledning Detta är en årsrapport från och över Göteborgs Stad Upphandlings

Läs mer

Arbetsordning och rutiner fo r upphandlingsprocessen

Arbetsordning och rutiner fo r upphandlingsprocessen 2014-11-20 Arbetsordning och rutiner fo r upphandlingsprocessen Antagen av styrgruppen 2014-11-20 Denna arbetsordning utgör grunden för hur man i upphandlingen kan skapa förutsättningar till arbete för

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 2/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 14 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 9:30

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 2/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 14 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 9:30 SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 2/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 14 / 2 2012 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 9:30 Marie Ljungberg Schött (M) Elisabeth Brandt Ygeman (S) Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Sociala resursnämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid onsdag 24 februari 2016 09:00 Plats Folkets hus, Olof Palmes plats 1, sal 5 Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Carina

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes Axelson

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (11) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2014-02-13 Plats Sociala resursförvaltningen Klockan 09.00 11.30 Paragrafer 12-34 Närvarande Ledamöter: Carina

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.00 16.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.15-15.25 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Fö rslag till krav öch sa rskilda köntraktsvillkör öm mödellen söcial ha nsyn

Fö rslag till krav öch sa rskilda köntraktsvillkör öm mödellen söcial ha nsyn Fö rslag till krav öch sa rskilda köntraktsvillkör öm mödellen söcial ha nsyn Nedanstående förslag till formuleringar av krav och särskilda kontraktsvillkor bygger på att en leverantör tilldelas hela kontraktet,

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Frågor till Malmöpanelen 2015

Tjänsteskrivelse. Frågor till Malmöpanelen 2015 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2015-03-06 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare jeanette.lebedies-nord@malmo.se Tjänsteskrivelse Frågor till Malmöpanelen 2015

Läs mer

Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde.

Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2013-11-22 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde.

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2014

Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2014 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (6) Datum 2014-10-15 Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2014 Denna information redogör kortfattat för kommunstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades

Läs mer

Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling (SOU 2016:15) Svar på remiss från kommunstyrelsen ( /2016)

Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling (SOU 2016:15) Svar på remiss från kommunstyrelsen ( /2016) Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-08-26 Handläggare Isabelle Vas Telefon: 08-508 25 025 Till Socialnämnden 2016-09-20 Arbetsklausuler och sociala hänsyn i

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-07-09 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-13.30 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Christer Sjöberg

Läs mer

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP)

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Aranäsgymnasiet Klockan 08:30 12:00 Beslutande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén

Läs mer

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2013-12-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

Den 27 mars 2014. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 27 mars 2014. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 27 mars 2014 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste vice och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, My Gillberg, Birgit Hansson, Martina Skrak, Patrik Reslow, Olof

Läs mer

2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30. Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20. Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202 Malmö

2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30. Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20. Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202 Malmö Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 Protokoll Sammanträdestid Ajournering Plats 2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30 Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20 Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 54 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen Datum 2013-01-02 Handläggare SN Tillsynsplan enligt alkohollagen En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. Den ska hjälpa till med

Läs mer

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 augusti 2007 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Håkan Fäldt, Kent Andersson, Sofia Hedén, Allan Widman, Hanna Thomé,

Läs mer

Ansökan om medel för att arbeta med hemlösa barnfamiljer från stadsområdesnämnd Väster

Ansökan om medel för att arbeta med hemlösa barnfamiljer från stadsområdesnämnd Väster SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2015-04-15 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Karin.Andersson@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för att arbeta med hemlösa

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 326A, 2014-06-17, kl. 10:00-11:35 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

Nytt program för upphandling och inköp. Stefan Nordin stadsledningskontoret

Nytt program för upphandling och inköp. Stefan Nordin stadsledningskontoret Nytt program för upphandling och inköp Stefan Nordin stadsledningskontoret The Capital of Scandinavia Nytt program för upphandling och inköp Program ersätter policy i enlighet med staden intention att

Läs mer

Återrapportering av uppdrag - Utreda hur Falkenbergs kommun kan arbeta med social hänsyn vid offentlig upphandling. KS

Återrapportering av uppdrag - Utreda hur Falkenbergs kommun kan arbeta med social hänsyn vid offentlig upphandling. KS Kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-04-18 110 Återrapportering av uppdrag - Utreda hur Falkenbergs kommun kan arbeta med social hänsyn vid offentlig upphandling. KS 2014-428 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2013-04-26 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-05-15, kl 13:15-14:20 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och tid Konferensrummet Uret kl 13.00 16:00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för Janet

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 109 Motion från Anders Olin (SD) avseende planprogram och detaljplaner för mindre och billigare lägenheter (Dnr STK-2013-431) Till

Läs mer

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T 3, kl 15.30-17.00

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T 3, kl 15.30-17.00 1 (6) Sammanträde med Miljö- och konsumentnämnden Sammanträdesdatum 24 mars 2009 Plats och tid Port Anders gata 3, ing T 3, kl 15.30-17.00 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Andreas Porswald (MP),

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2014-01-22 Plats Klockan 09.00 10.15 Paragrafer 1 11 Närvarande Ledamöter: Carina Nilsson (S) (ordförande), Kjell Stjernholm (MP) (1:e

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Datum Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 14.05 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Birgitta Hedblom

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämndens myndighetsutskott Sammanträdesdatum 2015-06-24 Sid 1 Plats Tid kl 08.15-11.30 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende praktik med visstidsanställning inom äldreomsorgen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende praktik med visstidsanställning inom äldreomsorgen ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGS - OCH UTREDNINGSSTABEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN UTVECKLING OCH UTBIL DNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR AMN 2012-0312- 4.0 DNR ÄN 0111-273/2012 SID 1 (5) 2012-09-13 Handläggare:

Läs mer

1 GODKÄNNANDE AV NÄRVARO FÖR PRAKTIKANT

1 GODKÄNNANDE AV NÄRVARO FÖR PRAKTIKANT Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (13) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2012-01-25 Plats Plform Malmö, Djäknegatan 16 Klockan 09.00 11.45 Paragrafer 1 25 Närvarande Ledamöter: Carina

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Mikael Jareke, kommundirektör Anna Wikstrand, bitr kommundirektör Mia Johansson, alkoholinspektör Mattias Thorängen, sekreterare.

Mikael Jareke, kommundirektör Anna Wikstrand, bitr kommundirektör Mia Johansson, alkoholinspektör Mattias Thorängen, sekreterare. Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.00 Peter Söderström (S), ordförande Kristina Bengtsson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Sociala resursförvaltningen, Norra Grängesbergsgatan 28 A Klockan Paragrafer

Sociala resursförvaltningen, Norra Grängesbergsgatan 28 A Klockan Paragrafer Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (10) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2013-11-21 Plats Sociala resursförvaltningen, Norra Grängesbergsgatan 28 A Klockan 09.00 12.20 Paragrafer

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M), vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M), vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-11-08 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 8 november kl. 16.00-17.25

Läs mer

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson.

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Åsljungarummet, tisdagen den 5 april 2016, klockan 17.00-17.15 Arne Andersson (M), ordförande Christer Unosson (KD), 1:e

Läs mer

KS 13 5 FEBRUARI 2014

KS 13 5 FEBRUARI 2014 KS 13 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hansen Gro Datum 2014-01-09 Diarienummer KSN-2013-0401 Kommunstyrelsen Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om ökad anställning av långtidsarbetslösa

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, Plats och tid socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:40 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge S Christina Knutsson, 85-86,

Läs mer

Förslag från servicenämnden om utredning av en sammanhållen stödfunktion för Malmö stads kostverksamhet

Förslag från servicenämnden om utredning av en sammanhållen stödfunktion för Malmö stads kostverksamhet Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-03-02 Vår referens Ilona Holmgren Utredningssekreterare ilona.holmgren@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag från servicenämnden om utredning av en sammanhållen stödfunktion

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl , ajournering kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl , ajournering kl Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl.17.30-20.00, ajournering kl 18.20-19.15 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (9) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2011-06-16 Plats Stadshuset, Pelarrummet Klockan 09.00 11.30 Paragrafer 119-137 Närvarande Ledamöter: Carina

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-15.10 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally Karlsson

Läs mer

Yttrande över remiss av Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Yttrande över remiss av Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) Arbetsmarknadsförvaltningen Enheten för flyktingsamordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-10-05 Handläggare Annika Rosbring Telefon: 08 508 35 480 Till Arbetsmarknadsnämnden den 17 oktober 2017 Ärende

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss gällande Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism GRF

Tjänsteskrivelse. Remiss gällande Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism GRF SIGNERAD 2015-12-23 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-12 Vår referens Jonas Törnebladh Utredningssekreterare jonas.tornebladh@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss gällande Motion av Fredrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten från byggbranschens arbetsgivar- och fackförbund BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen

Läs mer

I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna att utveckla samordningsförbundet i enlighet med kommissionens slutsatser

I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna att utveckla samordningsförbundet i enlighet med kommissionens slutsatser Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-08-11 Vår referens Pia Hellberg Lannerheim Sekreterare pia.hellberg-lannerheim@malmo.se Tjänsteskrivelse I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna

Läs mer

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD)

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (5) Tid Kl 13.00 15.35 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 70-80 Närvarande: Protokoll 5/2013 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-05-28 Ledamöter

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämndens myndighetsutskott Sammanträdesdatum 2016-12-14 Sid 1 Plats Tid kl 08.30-12.00 Socialtjänst Gävle, N Skeppargatan 15, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens

Läs mer