Den 27 mars Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den 27 mars 2014. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare."

Transkript

1 Den 27 mars 2014 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste vice och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, My Gillberg, Birgit Hansson, Martina Skrak, Patrik Reslow, Olof Lavesson och Markus Blomberg. Som ersättare för de frånvarande ledamöterna inträder: Sten Svensson för Ilmar Reepalu, Anders Törnblad för My Gillberg, Bengt Persson för Birgit Hansson, Hanna Gedin för Martina Skrak, Anders Lunderquist för Patrik Reslow, Margareta Appel för Olof Lavesson och Petra Bergquist för Markus Blomberg. My Gillberg infinner sig efter ärendet 66 (dessförinnan ersatt av Anders Törnblad). Jamal El-Haj, Carl-Axel Roslund, Ewa Bertz och Nils Karlsson lämnar sammanträdet efter ärendet 66 och ersättes av Marcelo Arce Castillo, Johan Ohlson, Agneta Olsson Enochsson respektive Anders Törnblad. Marcelo Arce Castillo lämnar sammanträdet efter ärendet 67, varvid Sanna Axelsson blir ny ersättare för Jamal El-Haj. Rickard Wendel lämnar sammanträdet efter ärendet 70 och ersättes av Caroline Wessel. Även Anders Törnblad lämnar sammanträdet efter ärendet 70, varvid Johan Larsson blir ny ersättare för Nils Karlsson. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. 52 Ordförandens upplysning angående webbsändningen av kommunfullmäktigesammanträdet Ordföranden inleder sammanträdet med att uttala att det ska särskilt upplysas att för att kommunens webbsändning (Internet) av ett kommunfullmäktigesammanträde ska vara laglig får den inte vara kränkande i personuppgiftslagens (PUL) mening. De som deltar i kommunfullmäktiges sammanträde får därför inte kränka den enskildes personliga integritet och för övrigt inte heller röja dennes/dennas sekretess (Offentlighets- och sekretesslagen, OSL). Dessa bestämmelser kommer också att iakttas vid den vidare hanteringen av varje enskilt sammanträde som efter direktsändningen läggs ut på nätet. kfprot

2 2 (14) 53 Protokollsjustering Ordföranden meddelar att protokollet skall justeras onsdagen den 9 april 2014, kl 15.00, på stadskontoret. Kommunfullmäktige utser Håkan Fäldt och Susanne Jönsson att jämte ordföranden justera protokollet. 54 Avsägelser I ingivna skrivelser, som lägges till handlingarna, har Carl Peter Jangbro (SD) avsagt sig uppdragen som ledamot i servicenämnden, ledamot i stadsområdesnämnd Öster samt som nämndeman i Malmö tingsrätt, Emma Vigue Abrahamsson (V) uppdraget som ersättare i grundskolenämnden, Naima Malmros (S) uppdraget som nämndeman i Malmö tingsrätt samt Amena Al-Abody (S) uppdraget som ersättare i miljönämnden. Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna. 55 Enkel fråga angående det lämpliga i att Malmö stad sponsrar evenemanget Syriens Barn Gala Magnus Olsson (SD) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för jämställdhet, kultur och fritid Hanna Thomé få framställa en enkel fråga angående det lämpliga i att Malmö stad sponsrar evenemanget Syriens Barn Gala. Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr 63 A). 56 Enkel fråga angående hur Malmö stads återkommande insyn i kommunens förskoleverksamhet bedrivs för att garantera kvalitén Björn Lagerbäck (FP) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola Anders Rubin få framställa en enkel fråga angående hur Malmö stads återkommande insyn i kommunens förskoleverksamhet bedrivs för att garantera kvalitén. Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas och besvaras av Rose- Marie Carlsson, tillika ordföranden i förskolenämnden. Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr 63 B).

3 3 (14) 57 Enkel fråga angående deltagande i en demonstration tillsammans med extremvänstern Lars-Johan Hallgren (SD) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh få framställa en enkel fråga angående hennes deltagande i en demonstration tillsammans med extremvänstern. Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr 63 C). 58 Enkel fråga angående beslutet att låta illegala invandrare låna böcker på kommunens bibliotek Lars-Johan Hallgren (SD) har anhållit om att till kulturnämndens ordförande Daniel Sestrajcic få framställa en enkel fråga angående beslutet att låta illegala invandrare låna böcker på kommunens bibliotek. Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr 63 D). 59 Enkel fråga angående förskolekrisen i Malmö stad Lilian Gerleman (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola Anders Rubin få framställa en enkel fråga angående förskolekrisen i Malmö stad. Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr 63 E). 60 Enkel fråga angående vägarbeten i Malmö stad Jörgen Grubb (SD) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för boende och infrastruktur Milan Obradovic få framställa en enkel fråga angående vägarbeten i Malmö stad. Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr 63 F).

4 4 (14) 61 Enkel fråga angående svarta jobb inom Malmös taxinäring Magnus Olsson (SD) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för arbetsmarknad, gymnasie- och vuxenutbildning Andreas Schönström få framställa en enkel fråga angående svarta jobb inom Malmös taxinäring. Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr 63 G). 62 Enkel fråga angående kösituationen inom förskolan i Malmö stad och dess konsekvenser för vårdnadshavare som inte får plats inom lagstadgad tid Hans Berg (FP) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola Anders Rubin få framställa en enkel fråga angående kösituationen inom förskolan i Malmö stad och dess konsekvenser för vårdnadshavare som inte får plats inom lagstadgad tid. Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr 63 H). 63 Besvarande av enkla frågor A. Kommunfullmäktige beslutade under 55 medge Magnus Olsson (SD) att till kommunalrådet med beredningsansvar för jämställdhet, kultur och fritid Hanna Thomé få framställa en enkel fråga angående det lämpliga i att Malmö stad sponsrar evenemanget Syriens Barn Gala. Hanna Thomé besvarar frågan. Magnus Olsson yttrar sig. Enkla frågan intages som Bilaga 1. B. Kommunfullmäktige beslutade under 56 medge Björn Lagerbäck (FP) att till Rose-Marie Carlsson, tillika ordföranden i förskolenämnden, få framställa en enkel fråga angående hur Malmö stads återkommande insyn i kommunens förskoleverksamhet bedrivs för att garantera kvalitén. Rose-Marie Carlsson besvarar frågan. Björn Lagerbäck yttrar sig. Enkla frågan intages som Bilaga 2.

5 5 (14) C. Kommunfullmäktige beslutade under 57 medge Lars-Johan Hallgren (SD) att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh få framställa en enkel fråga angående hennes deltagande i en demonstration tillsammans med extremvänstern. Katrin Stjernfeldt Jammeh besvarar frågan. Lars-Johan Hallgren yttrar sig. Enkla frågan intages som Bilaga 3. D. Kommunfullmäktige beslutade under 58 medge Lars-Johan Hallgren (SD) att till kulturnämndens ordförande Daniel Sestrajcic få framställa en enkel fråga angående beslutet att låta illegala invandrare låna böcker på kommunens bibliotek. Daniel Sestrajcic besvarar frågan. Lars-Johan Hallgren yttrar sig. Enkla frågan intages som Bilaga 4. E. Kommunfullmäktige beslutade under 59 medge Lilian Gerleman (M) att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola Anders Rubin få framställa en enkel fråga angående förskolekrisen i Malmö stad. Anders Rubin besvarar frågan. Lilian Gerleman yttrar sig. Enkla frågan intages som Bilaga 5. F. Kommunfullmäktige beslutade under 60 medge Jörgen Grubb (SD) att till kommunalrådet med beredningsansvar för boende och infrastruktur Milan Obradovic få framställa en enkel fråga angående vägarbeten i Malmö stad. Milan Obradovic besvarar frågan. Jörgen Grubb yttrar sig. Enkla frågan intages som Bilaga 6. G. Kommunfullmäktige beslutade under 61 medge Magnus Olsson (SD) att till kommunalrådet med beredningsansvar för arbetsmarknad, gymnasie- och vuxenutbildning Andreas Schönström få framställa en enkel fråga angående svarta jobb i Malmös taxinäring.

6 6 (14) Andreas Schönström besvarar frågan. Magnus Olsson yttrar sig. Enkla frågan intages som Bilaga 7. H. Kommunfullmäktige beslutade under 62 medge Hans Berg (FP) att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola Anders Rubin få framställa en enkel fråga angående kösituationen inom förskolan i Malmö stad och dess konsekvenser för vårdnadshavare som inte får plats inom lagstadgad tid. Anders Rubin besvarar frågan. Hans Berg yttrar sig. Enkla frågan intages som Bilaga Ny ersättare i kommunfullmäktige Enligt från Länsstyrelsen i Skåne län inkommet besked har Anita Aagesen-Svärd (S) utsetts som ny ersättare efter Jila Moradi, som har avgått (Bihang nr 36). Länsstyrelsens besked lägges till handlingarna. Ordföranden hälsar den nya ersättaren välkommen till kommunfullmäktiges verksamhet. 65 Utredning om organisation av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsinsatser Kommunstyrelsen har ingett framställning, vari hänvisas till en tjänsteskrivelse avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet avseende utredning om organisation av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsinsatser (Bihang nr 37). Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M och FP med instämmande av företrädare för SPI avgett en gemensam reservation. Mot beslutet har även företrädare för SD avgett en reservation. (Reservationerna intages som Bilaga 9 respektive Bilaga 10 till kommunfullmäktiges protokoll). I ärendena Bihang nr 37 ovan samt Bihang nr 43 (p 13 på föredragningslistan, motion av Anja Sonesson (M) om en gemensam arbetsmarknadsnämnd och förvaltning i Malmö) sker - i enlighet med ett särskilt beslut av kommunfullmäktige - gemensam överläggning, som följes av särskilt beslutsfattande i respektive ärende enligt nedan (jfr 65 och 66).

7 7 (14) Härvid yttrar sig Andreas Schönström, Anja Sonesson, Mohammad Mohammad, Ewa Bertz, Magnus Olsson, Adrian Kaba, Sofia Hedén, Lari Pitkä-Kangas, Ewa Bertz, Jan Steimer och Sven Rosén. Yrkanden ärendet Bihang nr 37 Andreas Schönström, Sofia Hedén och Lari Pitkä-Kangas yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet. Anja Sonesson, Ewa Bertz, Jan Steimer och Sven Rosén yrkar bifall till M:s och FP:s gemensamma reservation (avslag på kommunstyrelsens förslag i ärendet). Magnus Olsson yrkar bifall till SD:s reservation i kommunstyrelsen (avslag på kommunstyrelsens förslag i ärendet). Vid givna propositioner om dels bifall till, dels avslag på kommunstyrelsens förslag i ärendet, finner ordföranden den förstnämnda propositionen med övervägande ja besvarad. Sedan votering har begärts, uppsättes, föredrages och godkännes denna voteringsproposition: Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag i ärendet, röstar ja. Den som vill avslå detsamma, röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att avslå kommunstyrelsens förslag i ärendet. Voteringen, som verkställes med omröstningsapparat, utfaller med 31 ja-röster mot 30 nejröster. Protokollet över omröstningen intages som Bilaga 11. Kommunfullmäktige har härvid i ärendet beslutat med bifall till framställningen att de verksamheter inom serviceförvaltningen som idag finansieras genom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet från och med den 1 maj 2014 överflyttas från servicenämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, undantaget verksamheterna Återbyggdepån, Malvin, Grönyteskötsel, Tjänstecyklar samt I Malmö möts vi, att finansiering av verksamheterna under år 2014 sker genom att kr den 1 maj 2014 överförs från kommunstyrelsens anslag för arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsutskottet till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, att kr överförs den 1 maj 2014 från kommunstyrelsens anslag för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utgörande finansiering av vuxenutbildningsinsatser under år 2014, att den fortsatta finansieringen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsinsatser från och med budgetår 2015 sker genom direkta kommunbidrag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,

8 8 (14) att uppdra åt kommunstyrelsen, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt övriga berörda nämnder att beakta vad som i övrigt anförts i ärendet avseende bland annat målgrupper, målgruppsanalyser, mätmetoder för måluppfyllelse, verksamhetsmål, samverkan internt inom kommunen och externt, principer för och investering av subventionerade anställningar och plan för avveckling av Servicepatrullerna i nuvarande form, samt att bemyndiga kommunstyrelsen att fatta övriga erforderliga beslut av mindre principiell betydelse för genomförandet av organisationsförändringen. Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäles gruppreservation av Stefan Lindhe för M, Magnus Olsson för SD, Ewa Bertz för FP och Sven Rosén för SPI samt reservation av Carl-Axel Roslund (-) och Jan Steimer (-) för respektive egen del till förmån för framställt men ej bifallet avslagsyrkande på kommunstyrelsens förslag i ärendet. 66 Motion om en gemensam arbetsmarknadsnämnd och förvaltning i Malmö Anja Sonesson (M) har väckt motion med förslag om att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten att införa en kommungemensam arbetsmarknadsnämnd och arbetsmarknadsförvaltning i enlighet med motionens intentioner. Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande. I yttrandet, enligt vilket hänvisas till en skrivelse utfärdad av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, föreslås att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen (Bihang nr 43). - Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M och FP med instämmande av företrädare för SPI avgett en gemensam reservation. Mot beslutet har även företrädare för SD avgett en reservation. (Reservationerna intages som Bilaga 12 respektive Bilaga 13 till kommunfullmäktiges protokoll). I ärendena Bihang nr 43 ovan samt Bihang nr 37 (p 7 på föredragningslistan, utredning om organisation av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsinsatser) sker i enlighet med ett särskilt beslut av kommunfullmäktige - gemensam överläggning, som följes av särskilt beslutsfattande i respektive ärende enligt nedan (jfr 66 med 65). Yrkanden ärendet Bihang nr 43 Andreas Schönström, Sofia Hedén och Lari Pitkä-Kangas yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet. Anja Sonesson, Ewa Bertz, Jan Steimer och Sven Rosén yrkar bifall till M:s och FP:s gemensamma reservation (bifall till motionen). Magnus Olsson yrkar bifall till SD:s reservation i kommunstyrelsen (bifall till motionen).

9 9 (14) Vid givna propositioner om dels bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet, dels bifall till motionen, finner ordföranden den förstnämnda propositionen med övervägande ja besvarad. Sedan votering har begärts, uppsättes, föredrages och godkännes denna voteringsproposition: Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag i ärendet, röstar ja. Den som vill bifalla motionen, röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med motionen. Voteringen, som verkställes med omröstningsapparat, utfaller med 31 ja-röster mot 30 nejröster. Protokollet över omröstningen intages som Bilaga 14. Kommunfullmäktige har härvid i ärendet beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäles gruppreservation av Stefan Lindhe för M, Magnus Olsson för SD, Ewa Bertz för FP och Sven Rosén för SPI samt reservation av Carl-Axel Roslund (-) och Jan Steimer (-) för respektive egen del till förmån för framställt men ej tillstyrkt bifallsyrkande till motionen. 67 Utredning om Malmö stad ska ansluta sig till finskt förvaltningsområde Kommunstyrelsen har ingett framställning, vari hänvisas till en skrivelse utfärdad av jämställdhetsberedningen, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet avseende utredning om att Malmö stad ska ansluta sig till finskt förvaltningsområde. Kommunstyrelsen upplyser att för tids vinnande har styrelsen inlämnat en ansökan om att staden frivilligt ansluter sig till finskt förvaltningsområde till regeringskansliet. Ansökan gäller under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner åtgärden (Bihang nr 38). Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD avgett ett särskilt yttrande. (Det särskilda yttrandet intages som Bilaga 15 till kommunfullmäktiges protokoll). Under överläggning i ärendet yttrar sig Hanna Thomé, Stefan Lindhe, Jörgen Grubb, Anders Törnblad, Adrian Kaba, Magnus Olsson, Sven Rosén, Lari Pitkä- Kangas och Lars-Johan Hallgren. Hanna Thomé, Stefan Lindhe, Anders Törnblad, Sven Rosén och Lari Pitkä- Kangas yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet. Jörgen Grubb och Lars-Johan Hallgren yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag i ärendet.

10 10 (14) Vid givna propositioner om dels bifall till, dels avslag på kommunstyrelsens förslag i ärendet, blir den förstnämnda propositionen av kommunfullmäktige utan omröstning bifallen. Kommunfullmäktige beslutar således med bifall till framställningen att Malmö stad frivilligt ansluter sig till finskt förvaltningsområde. Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäles gruppreservation av Magnus Olsson för SD till förmån för framställt men ej bifallet avslagsyrkande på kommunstyrelsens förslag i ärendet. 68 Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL) och 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslut Kommunstyrelsen har till kommunfullmäktige överlämnat en rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL) och enligt 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Till rapporten har bifogats en skrivelse utfärdad av vård- och omsorgsberedningen (Bihang nr 39). - Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M och FP med instämmande av företrädare för SPI avgett ett gemensamt särskilt yttrande. Till beslutet har vidare företrädare för SD avgett ett särskilt yttrande. (De särskilda yttrandena intages som Bilaga 16 respektive Bilaga 17 till kommunfullmäktiges protokoll). Under överläggning i ärendet yttrar sig Carina Nilsson, Torbjörn Tegnhammar, Nina Kain, Sven Rosén, Agneta Olsson Enochsson, Karolina Skog och Lars-Johan Hallgren. Carina Nilsson och Sven Rosén yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet. Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag att lägga rapporten till handlingarna. 69 Hemställan om godkännande av försäljning av fastigheten Kosterbåten 1 i Malmö, Västra Hamnen (projekt nr 7029) Tekniska nämnden har ingett framställning om godkännande av försäljning av fastigheten Kosterbåten 1 i Malmö, Västra Hamnen (projekt nr 7029). Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, enligt vilket hänvisas till en tjänsteskrivelse avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet. Mot kommunstyrelsens beslut har företrädare för V avgett en reservation (Bihang nr 40).

11 11 (14) I ärendet yttrar sig Milan Obradovic, som yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet, samt Anders Skans, som yrkar bifall till reservationen i kommunstyrelsen. Vid givna propositioner om dels bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet, dels bifall till reservationen i kommunstyrelsen, blir den förstnämnda propositionen av kommunfullmäktige utan omröstning bifallen. Kommunfullmäktige beslutar således enligt kommunstyrelsens förslag att godkänna av tekniska nämnden redovisat köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Kosterbåten 1 i Malmö, Västra Hamnen (projekt nr 7029). Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäles gruppreservation av Anders Skans för V till förmån för ej tillstyrkt bifallsyrkande till reservationen i kommunstyrelsen. 70 Ansökan om utökat objektsgodkännande för tillbyggnad av Tornhuset för WMU:s räkning, Malmö Väktaren 4 Servicenämnden har ingett en ansökan om utökat objektsgodkännande för tillbyggnad av Tornhuset för WMU:s räkning, Malmö Väktaren 4. Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, vari hänvisas till en tjänsteskrivelse avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet. Kommunstyrelsen vill informera kommunfullmäktige om att i anledning av behovet av utökat objektsgodkännande har styrelsen beslutat att uppdra åt stadskontoret att tillsammans med berörda förvaltningar se över rutiner och regelverk för att förhindra fördyringar av beslutade projekt (Bihang nr 41). Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD avgett ett särskilt yttrande. (Det särskilda yttrandet intages som Bilaga 18 till kommunfullmäktiges protokoll). I ärendet yttrar sig Lari Pitkä-Kangas, Stefan Lindhe, Anders Olin och Sven Rosén. Lari Pitkä-Kangas och Stefan Lindhe yrkar bifall kommunstyrelsens förslag i ärendet. Anders Olin yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag i ärendet. Vid givna propositioner om dels bifall till, dels avslag på kommunstyrelsens förslag i ärendet, blir den förstnämnda propositionen av kommunfullmäktige utan omröstning bifallen. Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med kommunstyrelsens förslag att upphäva det tidigare beviljade objektsgodkännandet avseende tillbyggnad av Tornhuset för WMU:s räkning, Malmö Väktaren 4, till en totalutgift om 72 mnkr,

12 12 (14) att bevilja servicenämnden objektsgodkännande för tillbyggnad och ombyggnad av Tornhuset för WMU:s räkning, Malmö Väktaren 4, till en totalutgift om 99 mnkr, samt att i budgetarbetet för år 2015 beakta ökade hyreskostnader för kommunstyrelsen om ytterligare tkr. Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäles gruppreservation av Magnus Olsson för SD till förmån för framställt men ej bifallet avslagsyrkande på kommunstyrelsens förslag i ärendet. 71 Motion om hälsofrämjande arbete i Malmös skolor Anja Sonesson (M) har väckt motion med förslag om att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett kommunövergripande anslag för grundskolor som inom ramen för utbildningen arbetar hälsofrämjande i syfte att förbättra elevernas kost och levnadsvanor. Dåvarande stadsdelsfullmäktige i Hyllie och i Rosengård samt grundskolenämnden och kommunstyrelsen har avgett yttranden. I kommunstyrelsens yttrande, enligt vilket hänvisas till en tjänsteskrivelse avgiven av stadskontoret, föreslås att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen (Bihang nr 42). Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M och FP med instämmande av företrädare för SPI avgett en gemensam reservation. Mot beslutet har vidare företrädare för SD avgett en reservation. (Reservationerna intages som Bilaga 19 respektive Bilaga 20 till kommunfullmäktiges protokoll). Under överläggning i ärendet yttrar sig Anders Rubin, Anja Sonesson, Jörgen Grubb, Hanna Gedin, Sven Rosén och Johanna Öfverbeck. Anders Rubin, Hanna Gedin och Johanna Öfverbeck yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet. Anja Sonesson, Jörgen Grubb och Sven Rosén yrkar bifall till motionen. Vid givna propositioner om dels bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet, dels bifall till motionen, blir den förstnämnda propositionen av kommunfullmäktige utan omröstning bifallen. Kommunfullmäktige beslutar således enligt kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäles gruppreservation av Stefan Lindhe för M, Magnus Olsson för SD, Agneta Olsson Enochsson för FP och Sven Rosén för SPI samt reservation av Jan Steimer (-) för egen del till förmån för framställt men ej tillstyrkt bifallsyrkande till motionen.

13 13 (14) 72 Motion om en drogfri ungdom Anders Olin (SD) har väckt motion med förslag om att kommunfullmäktige beslutar att sociala resursnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheten för ett samarbete mellan Malmö stad, skolan och kommunens behandlingshem i syfte att starta projektet En drogfri ungdom. Sociala resursnämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och kommunstyrelsen har avgett yttranden. I kommunstyrelsens yttrande, vari hänvisas till en tjänsteskrivelse avgiven av stadskontoret, föreslås att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen (Bihang nr 44). - Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD avgett en reservation. (Reservationen intages som Bilaga 21 till kommunfullmäktiges protokoll). I ärendet yttrar sig Carina Nilsson, som yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet, samt Anders Olin, som yrkar bifall till reservationen i kommunstyrelsen (bifall till motionen). Vid givna propositioner om dels bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet, dels bifall reservationen i kommunstyrelsen (bifall till motionen), blir den förstnämnda propositionen av kommunfullmäktige utan omröstning bifallen. Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäles gruppreservation av Magnus Olsson för SD till förmån för framställt men ej tillstyrkt bifallsyrkande till reservationen i kommunstyrelsen (bifall till motionen). 73 Valförslag Valberedningen har ingett förslag till val (Bihang nr 45). Valberedningens ordförande Björn Gudmundsson anmäler som komplettering till förslaget att till ersättare i Kommunförbundet Skåne för tid till och med år 2014 utses, på vakant plats, Jörgen Neldestam (S). Vidare anmäler Björn Gudmundsson att som ersättare i grundskolenämnden för tid till och med år 2014 utses, efter Emma Vigue Abrahamsson som har avgått, Momodou Jallow (V). Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla valförslaget med kompletteringar enligt vad Björn Gudmundsson har föreslagit.

14 14 (14) 74 Anmälan om inkomna ärenden som ännu inte har underställts kommunfullmäktiges prövning En föreliggande anmälan av ärenden, som efter den 27 februari 2014 inkommit till kommunfullmäktige, men ännu inte har underställts fullmäktiges prövning, lägges till handlingarna (Bihang nr 46). 75 Inkomna interpellationer Föreligger inte några inkomna interpellationer. Ärendet, p 17 på föredragningslistan, utgår. Sammanträdet pågår kl med ajournering kl Som ovan På tjänstens vägnar Jan Hoffnell Protokollet justerat den 9 april Kent Andersson Håkan Fäldt Susanne Jönsson Justeringen har enligt 5 kap 62 kommunallagen tillkännagetts den 9 april På tjänstens vägnar Jan Hoffnell

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 augusti 2007 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Håkan Fäldt, Kent Andersson, Sofia Hedén, Allan Widman, Hanna Thomé,

Läs mer

Den 21 oktober 2009. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 21 oktober 2009. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 21 oktober 2009 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Jamal El-Haj, Catharina Elgh Linander, Amar Sabri, Sofia Hedén,

Läs mer

Den 16 februari 2012

Den 16 februari 2012 Den 16 februari 2012 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Kjell-Arne Landgren, Johanna Öfverbeck, Allan Widman, Per Ramhorn,

Läs mer

Den 28 november 2013

Den 28 november 2013 Den 28 november 2013 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Kjell-Arne Landgren, Peter Österlin, Per Ramhorn, Frida Trollmyr,

Läs mer

Den 30 maj Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 30 maj Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 maj 2013 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Johanna Öfverbeck, Peter Österlin, Björn Lagerbäck, Per Ramhorn, Caroline

Läs mer

Den 22 maj Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 22 maj Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 22 maj 2012 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Per Ramhorn, Carl-Axel Roslund, Jörgen Grubb, Birgit Hansson, Martina Nilsson, Lari Pitkä-Kangas,

Läs mer

Den 21 december 2011

Den 21 december 2011 Den 21 december 2011 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Anja Sonesson, Per Ramhorn, Frida Trollmyr, Martina Nilsson, Eva Sjöstedt, Sofia

Läs mer

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 24 mars 2011 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Peter Österlin, Caroline Öwall, Birgit Hansson, Christer Voigt, Claes Sjöberg, Stefan

Läs mer

Den 26 februari 2009 (ordinarie sammanträde)

Den 26 februari 2009 (ordinarie sammanträde) Den 26 februari 2009 (ordinarie sammanträde) Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Frida Karlsson, Emma Westergren, Jamal

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen

Stadshuset, sessionssalen Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2015-05-27 kl. 13:00 Sluttid: 14:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Stadshuset, sessionssalen

Läs mer

Den 17 december 2009

Den 17 december 2009 Den 17 december 2009 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Frida Trollmyr, Sara Fagnani Nilsson, Emmanuel Morfiadakis, Amar Sabri, Käthe Berggren,

Läs mer

Den 25 mars 2015. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 25 mars 2015. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 25 mars 2015 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Carina Svensson, Per Ramhorn, Angelica Bengtsson, Olof Lavesson, Sofia

Läs mer

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 26 april 2001 Närvarande vid uppropet: ordföranden samt övriga ledamöter utom Per-Olof Pettersson, Luciano Astudillo, Bengt Larwik, Anton Flink, Birgit Hansson, Daniel Sestrajcic, Mats Svanberg, Carl

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Överlåtelse av verksamhetsteknik i Malmö Live

Tjänsteskrivelse. Överlåtelse av verksamhetsteknik i Malmö Live Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (2) Datum 2015-12-03 Vår referens Åsa Olofsson Olsson Enhetschef Asa.OlofssonOlsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Överlåtelse av verksamhetsteknik i Malmö Live SN-2015-1979

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (9) Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2014-04-02 kl. 13.00 Plats Ledamöter Ersättare Kommunalråd Sessionssalen (S 7045) 7:e vån August Palms plats 1, Malmö Katrin

Läs mer

Den 29 januari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 29 januari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 29 januari 2009 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Emma Westergren, Amar Sabri, Käthe Berggren, Darko Simic, Christine Axelsson, Jörgen

Läs mer

Den 27 mars Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 27 mars Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 27 mars 2008 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Lilian Gerleman, Frida Karlsson, Emma Westergren, Juha Jurvanen, Amar Sabri, Hanna Thomé,

Läs mer

Den 5 februari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 5 februari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 5 februari 2015 Närvarande vid uppropet: ordföranden, andre vice ordföranden samt övriga ledamöter utom Katrin Stjernfeldt Jammeh, Angelika Bengtsson, Patrick Reslow, Allan Widman, Christina Wessling,

Läs mer

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 29 april 2010 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Håkan Fäldt, Frida Trollmyr, Emma Westergren, Anneli Philipson, Catharina

Läs mer

Den 28 januari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 28 januari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 28 januari 2010 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Emma Westergren, Rickard Wendel, Björn Gudmundsson, Catharina Elgh Linander, Kent

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2014

Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2014 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (6) Datum 2014-10-15 Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2014 Denna information redogör kortfattat för kommunstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Ansökan om medel för införandet av digitala lås och tids- och insatsplanering

Ansökan om medel för införandet av digitala lås och tids- och insatsplanering SIGNERAD 2015-06-17 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2015-06-17 Vår referens Bertil Siöström Enhetschef bertil.siostrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för införandet av digitala lås och

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning

Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2014-11-27 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Den 30 september 1999 (ordinarie sammanträde)

Den 30 september 1999 (ordinarie sammanträde) Den 30 september 1999 (ordinarie sammanträde) Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Boel E-dotter Stjerna, Per-Olof Pettersson, Bengt Larwik,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-03-18. ... Marie Svensson... Elin Blomberg

Sammanträdesdatum 2015-03-18. ... Marie Svensson... Elin Blomberg 1(15) Plats och tid Nämndrummet, våningsplan 5 i Värjan klockan 08.00 15.10 Ajournering för kaffe klockan 09.40 10.05 Ajournering för paus klockan 10.55 11.05 Ajournering för lunch klockan 11.35 13.00

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-11.55 Paragraf 146 161 Paragraf 156 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 1232/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-02-04 Klockan: 13:15-16:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Ersättare för Kenneth

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.05 Beslutande Förteckning sida 2 Ersättare Övriga närvarande Sven Sonesson

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2014-01-22 Plats Klockan 09.00 10.15 Paragrafer 1 11 Närvarande Ledamöter: Carina Nilsson (S) (ordförande), Kjell Stjernholm (MP) (1:e

Läs mer

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 oktober 2003 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Anton Flink, Sten Andersson, Hanna Thomé, Eva Sjöstedt och Inge

Läs mer

Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Inledande bestämmelser 1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan,

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Landstingsfullmäktige 36-53

Landstingsfullmäktige 36-53 PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum Närvarande: Se upprop 37. 36 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Kompletterande protokollsutdrag från Malmö Stad i ärende TRN

Kompletterande protokollsutdrag från Malmö Stad i ärende TRN TRN 2017-0052-183 Från: Pernilla Mesch Till: TRF Funk Registrator Kopia: Kristina Olsson Ärende: Kompletterande protokollsutdrag från Malmö Stad TRN 2017-0052 Datum: den 9 november 2017 16:26:09 Bilagor:

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Sida 1/11 Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har

Läs mer

Protokoll nr 14 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2006 kl 15.30-15.45

Protokoll nr 14 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2006 kl 15.30-15.45 Kommunstyrelsen Protokoll nr 14 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2006 kl 15.30-15.45 Justerat den 13 september 2006 Anslaget den 14 september 2006 Annika Billström Kristina

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-27 Ärendelista 78 Dnr 2008-000180 Valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen 79 Dnr 2015-000133 Friare val av hjälpmedel 80 Dnr 2015-000191 Förstudie LSS-boende

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-03-26 1 (18) + Plats och tid: Folkets Hus, Kisa, klockan 18.00-21.00

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-03-26 1 (18) + Plats och tid: Folkets Hus, Kisa, klockan 18.00-21.00 Kommunfullmäktige 2012-03-26 1 (18) + Plats och tid: Folkets Hus, Kisa, klockan 18.00-21.00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Anders Lind, kommunchef Majlis Johansson, kommunsekreterare Agne

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kyrkofullmäktige Protokoll 2015-11-05. Kyrkans Hus - Sjömansgården. Tid: Kl. 18.00 19.15. Enligt bifogade närvarolista.

Kyrkofullmäktige Protokoll 2015-11-05. Kyrkans Hus - Sjömansgården. Tid: Kl. 18.00 19.15. Enligt bifogade närvarolista. Protokoll 2015-11-05 Plats: Kyrkans Hus - Sjömansgården Tid: Kl. 18.00 19.15. Närvarande: Enligt bifogade närvarolista. Sammanträdet inleds av Anders Ekhem med bön. Ordföranden hälsar alla välkomna och

Läs mer

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 25 april 2002 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Tobias Billström, Boel E-dotter Stjerna, Staffan Appelros, Liliana Mattsson, Anton

Läs mer

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17)

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.35 Mayvor Lundberg (s) Catharina Fredriksson (s) Berit Karlsson

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

1 GODKÄNNANDE AV NÄRVARO FÖR PRAKTIKANT

1 GODKÄNNANDE AV NÄRVARO FÖR PRAKTIKANT Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (13) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2012-01-25 Plats Plform Malmö, Djäknegatan 16 Klockan 09.00 11.45 Paragrafer 1 25 Närvarande Ledamöter: Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-03-30 21 Plats och tid Hjernet, 2010-03-30 kl 13.00-14.00 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Elis Karlsson (S), ersättare för Mosad Saker (S) 19-22 Mosad Saker (S), 23-24 Maritha

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-10-20 1 ( 15) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.30. Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera Andreas Vänerlöv (kd)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Den 30 januari 2014. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 30 januari 2014. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 januari 2014 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Johanna Öfverbeck, Jamal El-Haj, Per Ramhorn, Carl-Axel Roslund, Rickard

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antaget av fullmäktige den 20 januari 1992, 2 Ändrat av fullmäktige den 22 mars 2004, 16 Ändrat av fullmäktige den 26 januari 2010, 9 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 16 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gull-Britt Svensson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde I ~ landstinget III DALARNA PROTOKOLL Sammanträde 2012-10-22 116-118 Sida 1 (7) från s sammanträde Tid: 2012-10-22, kl 9.30-12.15 Plats: Futurum, Landstingshuset, Falun Beslutande Ingalill Persson (S),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19:00 20.20 Katja Larsson, ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(5) Antaget av kommunfullmäktige 2014-09-25, 142 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och skollagen m.m. gäller bestämmelserna i detta reglemente Verksamhetsområden

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

2002-05-13 LANDSTINGSSTYRELSEN 72-96. Tid: kl 10.00 12.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. Ledamöter

2002-05-13 LANDSTINGSSTYRELSEN 72-96. Tid: kl 10.00 12.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. Ledamöter LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-05-13 LANDSTINGSSTYRELSEN 72-96 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Anne Marie N Brodén (m) Göran Karlsson (c) Björn Ahlkvist (s) Mats Eriksson

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Ansökan om utökat objektsgodkännande för tillbyggnad av Tornhuset för WMU:s räkning, Malmö väktaren 4

Ansökan om utökat objektsgodkännande för tillbyggnad av Tornhuset för WMU:s räkning, Malmö väktaren 4 SIGNERAD 2014-02-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-02-27 Vår referens Åsa Björkén Seydlitz Budgetsekreterare Tjänsteskrivelse asa.bjorken-seydlitz@malmo.se Ansökan om utökat objektsgodkännande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-08 12 Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

Anders Persson (S) Bo Henriksson. Mats Green. Anders Persson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anders Persson (S) Bo Henriksson. Mats Green. Anders Persson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-28 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.10 Beslutande Övriga närvarande Mats Green (M), ordförande AnneMarie Grennhag

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Kommunalförbundet SYDARKIVERA ARBETSORDNING 1(12) Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Antagen av kommunalförbundsfullmäktige 2015-. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Chef kansliservice Anna Liss-Daniels. Elvi Hellström och Nils Lage Holmbom

Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Chef kansliservice Anna Liss-Daniels. Elvi Hellström och Nils Lage Holmbom AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-02-05 1(23) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna, måndagen den

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm 1 /SammanträdePlats/, kommunhuset, kl 18:00 20.10 Plats och tid Tom Ekwall, Susanne Carlsson Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 20 oktober 2010... Bengt Odeholm Utses att justera Justeringens

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Stadshuset, kl. 18.00. - 21.00. Ledamöter: Lars V Andersson (C) ordförande Carl von Friesendorff (M) vice ordförande Björn Abelson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2014-09-10 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2012-10-09 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20:55 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer