Den 25 mars Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den 25 mars 2015. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare."

Transkript

1 Den 25 mars 2015 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Carina Svensson, Per Ramhorn, Angelica Bengtsson, Olof Lavesson, Sofia Hedén, Jeanette Stojic, Patrick Reslow, Håkan Fäldt, Linda Hiltmann och Mediha Ahmadi. Som ersättare för de frånvarande ledamöterna inträder: Anders Nilsson för Ilmar Reepalu, Marcelo Arce Castillo för Carina Svensson, Ilvars Hansson för Per Ramhorn, Lisbeth Persson-Ekström för Angelica Bengtsson, Lilian Gerleman för Olof Lavesson, Birgit Hansson för Sofia Hedén, Momodou Jallow för Jeanette Stojic, John Eklöf för Patrick Reslow, Tomas Petersson för Håkan Fäldt, Lisa Rydje för Linda Hiltmann och Andreas Konstantinides för Mediha Ahmadi. Ilvars Hansson lämnar sammanträdet efter 42, varvid Christer Bengtsson blir ny ersättare för Per Ramhorn. Katrin Stjernfeldt Jammeh lämnar sammanträdet efter ärendet 48 och ersätts som ledamot av Jan Olsson. Karolina Skog lämnar sammanträdet efter ärendet 48 och ersätts som ledamot av Bassem Nasr. Adrian Kaba lämnar sammanträdet efter 48 och ersätts som ledamot av Nasra Abdi Ali. Mubarik Abdirahman lämnar sammanträdet efter 48 och ersätts som ledamot av Emil Svensson. Marcelo Arce Castillo lämnar sammanträdet efter 48, varvid Bengt Persson blir ny ersättare för Carina Svensson. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. 24 Ordförandens upplysning angående webbsändningen av kommunfullmäktigesammanträdet Ordföranden inleder sammanträdet med att uttala att det ska särskilt upplysas att för att kommunens webbsändning över internet av ett kommunfullmäktige-sammanträde ska vara laglig får den inte vara kränkande i personuppgiftslagens mening. De som deltar i kommunfullmäktiges sammanträde får därför inte kränka den enskildes personliga integritet och för övrigt inte heller röja dennes/dennas sekretess. Dessa bestämmelser kommer också att iakttas vid den vidare hanteringen av varje enskilt sammanträde som efter direktsändningen läggs ut på nätet. kfprot

2 2 (14) 25 Protokollsjustering Ordföranden meddelar att protokollet skall justeras tisdagen den 7 april 2015, kl , på stadskontoret. Kommunfullmäktige utser Anders Törnblad och Rickard Åhman-Persson att jämte ordföranden justera protokollet. 26 Avsägelser I ingivna skrivelser, som lägges till handlingarna, har Johan Ohlson (M) avsagt sig uppdraget som ledamot tillika andre vice ordförande i grundskolenämnden, Rafed Mustafa (S) uppdraget som nämndeman i Malmö tingsrätt samt ersättare i valnämnden, Caroline Wessel (M), från och med 1 april 2015, uppdraget som ledamot tillika andre vice ordförande i stadsområdesnämnd Söder, Ingemar Andersson (SD) uppdraget som ledamot i servicenämnden, Mohammad Mohammad (M), från och med 1 april 2015, uppdraget som ledamot i arbetsmarknads-, gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden, Marcelo Arce Castillo (S), från och med 30 april 2015, uppdraget som ledamot tillika vice ordförande i kulturnämnden, ersättare i kommunfullmäktige samt ersättare i Kommunförbundet Skåne och Abderrahmän Ben Hamida (MP) uppdraget som nämndeman i Malmö tingsrätt. Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna. 27 Enkel fråga angående försöksverksamhet i Malmö med betyg från årskurs 4 (Dnr-STK ) Fredrik Sjögren (FP) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola Anders Rubin få framställa en enkel fråga angående försöksverksamhet i Malmö med betyg från årskurs 4. Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr 38 B). 28 Enkel fråga angående korrekt information till samtliga politiker i grundskolenämnden (Dnr STK Jörgen Grubb (SD) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola Anders Rubin få framställa en enkel fråga angående korrekt information till samtliga politiker i grundskolenämnden.

3 3 (14) Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr 38 C). 29 Enkel fråga angående huvudmannens ansvar vid delegation (Dnr-STK ) Anneli Bojesson (FP) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola Anders Rubin få framställa en enkel fråga angående huvudmannens ansvar vid delegation. Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr 38 D). 30 Enkel fråga angående fritidsnämndens beslut att med skattemedel driva kommunal gymverksamhet på nya Hylliebadet (Dnr-STK ) Tony Rahm (M) har anhållit om att till fritidsnämndens ordförande Frida Trollmyr få framställa en enkel fråga angående fritidsnämndens beslut att med skattemedel driva kommunal gymverksamhet på nya Hylliebadet. Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr 38 E). 31 Enkel fråga om det är hälsofrämjande att lägga ner Hälsoträdgården (Dnr-STK ) Ewa Bertz (FP) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för folkhälsa och jämställdhet Martina Skrak få framställa en enkel fråga om det är hälsofrämjande att lägga ner Hälsoträdgården. Den kommer att besvaras av Petra Bergquist vid fullmäktiges nästa sammanträde. 32 Enkel fråga om Jobb Malmös insatser för att bekämpa arbetslösheten är tillräckliga för att närma sig riksgenomsnittet (Dnr-STK ) Torbjörn Tegnhammar (M) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh få framställa en enkel fråga om Jobb Malmös insatser för att bekämpa arbetslösheten är tillräckliga för att närma sig riksgenomsnittet.

4 4 (14) Den kommer att besvaras av Andreas Schönström vid fullmäktiges nästa sammanträde. 33 Enkel fråga om Malmö kan klara kommunallagens balanskrav utan skattehöjning med nuvarande organisation med stadsområden (Dnr-STK ) Torbjörn Tegnhammar (M) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh få framställa en enkel fråga om Malmö kan klara kommunallagens balanskrav utan skattehöjning med nuvarande organisation med stadsområden. Den kommer att besvaras vid fullmäktiges nästa sammanträde. 34 Enkel fråga om eventuellt nedläggningshot avseende Bladins internationella förskola (Dnr-STK ) Helena Nanne (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola Anders Rubin få framställa en enkel fråga om eventuellt nedläggningshot avseende Bladins internationella förskola. Den kommer att besvaras av Rose-Marie Carlsson vid fullmäktiges nästa sammanträde. 35 Enkel fråga om jämställdhetsintegreringen i Malmö stad (Dnr-STK ) Katerin Mendez (FI) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för folkhälsa och jämställdhet Martina Skrak få framställa en enkel fråga om jämställdhetsintegreringen i Malmö stad. Den kommer att besvaras vid fullmäktiges nästa sammanträde.

5 5 (14) 36 Enkel fråga om att inkludera EU-medborgare avseende olika insatser i Malmö (Dnr-STK ) Katerin Mendez (FI) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för socialtjänst, vård och omsorg Carina Nilsson få framställa en enkel fråga om att inkludera EU-medborgare avseende olika insatser i Malmö. Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ifrågavarande enkla fråga inte får ställas vid dagens sammanträde. 37 Enkel fråga om olika hastighetsbegränsande insatser längs med de centrala huvudlederna i Malmö (Dnr-STK ) Katerin Mendez (FI) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för teknik och miljö Milan Obradovic få framställa en enkel fråga om hastighetsbegränsande insatser längs med de centrala huvudlederna i Malmö. Den kommer att besvaras vid fullmäktiges nästa sammanträde. 38 Besvarande av enkla frågor A. Kommunfullmäktige beslutade under 9/2015 medge Magnus Olsson (SD) att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh få framställa en enkel fråga angående antisemitismen i Malmö. Ärendet avseende enkla frågan, som har bordlagts vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 februari 2015, 9, återupptas vid dagens sammanträde. Katrin Stjernfeldt Jammeh besvarar frågan. Magnus Olsson yttrar sig. Enkla frågan intages som Bilaga 1. B. Kommunfullmäktige beslutade under 27 medge Fredrik Sjögren (FP) att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola Anders Rubin få framställa en enkel fråga angående försöksverksamhet i Malmö med betyg i årskurs 4. Anders Rubin besvarar frågan. Fredrik Sjögren yttrar sig.

6 6 (14) Enkla frågan intages som Bilaga 2. C. Kommunfullmäktige beslutade under 28 medge Jörgen Grubb (SD) att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola Anders Rubin få framställa en enkel fråga angående korrekt information till samtliga politiker i grundskolenämnden. Anders Rubin besvarar frågan. Jörgen Grubb yttrar sig. Enkla frågan intages som Bilaga 3. D. Kommunfullmäktige beslutade under 29 medge Anneli Bojesson (FP) att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola Anders Rubin få framställa en enkel fråga angående huvudmannens ansvar vid delegation. Anders Rubin besvarar frågan. Anneli Bojesson yttrar sig. Enkla frågan intages som Bilaga 4. E. Kommunfullmäktige beslutade under 30 medge Tony Rahm (M) att till fritidsnämndens ordförande Frida Trollmyr få framställa en enkel fråga angående fritidsnämndens beslut att med skattemedel driva kommunal gymverksamhet på nya Hylliebadet. Frida Trollmyr besvarar frågan. Tony Rahm yttrar sig. Enkla frågan intages som Bilaga Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige (Bihang nr 16) Enligt från Länsstyrelsen i Skåne län inkommet besked har Anneli Bojesson (FP) inkallats som ordinarie ledamot efter Allan Widman som har avgått och Magnus Hulthe Andersson utsetts som ny ersättare. Länsstyrelsens besked lägges till handlingarna. Ordföranden hälsar den nye ledamoten och ersättaren välkomna till kommunfullmäktiges verksamhet.

7 7 (14) 40 Revidering av Plan för individ- och familjeomsorgen i Malmö stad (Bihang nr 17/Dnr-STK ) Kommunstyrelsen har ingett framställning, vari hänvisas till beredningsbrev avgivet av vård- och omsorgsberedningen, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet avseende revidering av Plan för individ- och familjeomsorgen i Malmö stad. Carina Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Katerin Mendez yrkar att stadskontoret ges i uppdrag att se över verksamheten utifrån ett MR-perspektiv och att ett nytt styrande dokument med utgångspunkt i den enskildes mänskliga rättigheter tas fram samt inger yrkandet skriftligt, vilket intages som Bilaga 6. Carina Nilsson yrkar avslag på Katerin Mendez yrkande. Efter att ha funnit kommunstyrelsens förslag bifallet ställer ordföranden tilläggsyrkandet under proposition bifall mot avslag och finner att fullmäktige avslagit tilläggsyrkandet. Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag att upphäva Plan för individ- och familjeomsorgen i Malmö stad. 41 Rapport om insatser för hemlösa 2014 (Bihang nr 18/Dnr-STK ) Kommunstyrelsen har ingett framställning, vari hänvisas till beredningsbrev avgivet av vård- och omsorgsberedningen, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet avseende Rapport om insatser för hemlösa Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M och FP avgett ett gemensamt särskilt yttrande. Till beslutet har vidare företrädare för SD avgett ett särskilt yttrande. (De särskilda yttrandena intages som Bilaga 7 respektive Bilaga 8 till kommunfullmäktiges protokoll). Carina Nilsson och Fredrik Sjögren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Katerin Mendez yrkar att rapporten inkluderar utsatta EU-medborgare i statistiken samt inger yrkandet skriftligt, vilket intages som Bilaga 9. Carina Nilsson yrkar avslag på Katerin Mendez yrkande. I ärendet yttrar sig även Noria Manouchi, Martina Skrak, Hanna Gedin, Magnus Olsson, Daniel Wolski, Momodou Jallow, Anders Nilsson och Nils Karlsson. Det antecknas att sammanträdet under pågående överläggning ajourneras kl för rast.

8 8 (14) Lisa Rydje yrkar att berörda nämnder och förvaltningar samarbetar för att ta fram en samlad handlingsplan, som tar sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter, för att komma tillrätta med hemlösheten i Malmö Stad samt att Malmö Stad i denna handlingsplan inför en nollvision mot hemlöshet samt inger yrkandena skriftligt, vilka intages som Bilaga 10. Carina Nilsson yrkar avslag på Lisa Rydjes yrkande. Noria Manouchi yrkar bifall till Katerin Mendez yrkande. Beslut första att-satsen i kommunstyrelsens förslag Vid givna propositioner om dels bifall till första att-satsen i kommunstyrelsens förslag, dels bifall till Lisa Rydjes tilläggsyrkande finner ordföranden den förstnämnda propositionen med övervägande ja besvarad. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill bifalla Lisa Rydjes tilläggsyrkande röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet. Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 58 ja-röster mot 2 nej-röster. En ledamot är frånvarande under omröstningen. Omröstningsprotokollet intages som Bilaga 11. Kommunfullmäktige har härvid beslutat att Handlingsplan för Malmö stads hemlöshetsarbete från 2005 ska upphöra att gälla. Beslut andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag Vid givna propositioner om dels bifall till andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag, dels bifall till Katerin Mendez tilläggsyrkande finner ordföranden den förstnämnda propositionen med övervägande ja besvarad. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositions-ordning. Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill bifalla Katerin Mendez tilläggsyrkande röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet. Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 50 ja-röster mot 11 nej-röster. Följande tjänstgörande ledamöter avger i röstförklaring att de rätteligen röstat nej: Stefan Lindhe, Anja Sonesson, Tomas Petersson, John Roslund, Tony Rahm och Robert Maricic. Omröstningsprotokollet intages som Bilaga 12. Kommunfullmäktige har härvid beslutat att stadsområdesnämnderna och sociala resursnämnden även fortsatt ska avge årlig rapport till kommunstyrelsen om aktuella insatser för hemlösa.

9 9 (14) 42 Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL) och 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslut, kvartal (Bihang nr 19/Dnr-STK ) Kommunstyrelsen har till kommunfullmäktige överlämnat en rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL) och enligt 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslut, kvartal Till rapporten har bifogats en skrivelse utfärdad av vård- och omsorgsberedningen. Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M och FP avgett ett gemensamt särskilt yttrande. Till beslutet har vidare företrädare för SD avgett ett särskilt yttrande. (De särskilda yttrandena intages som Bilaga 13 respektive Bilaga 14 till kommunfullmäktiges protokoll). Carina Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet. Under överläggning i ärendet yttrar sig även Fredrik Sjögren, John Roslund och Noria Manouchi. Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag att lägga rapporten till handlingarna. 43 Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie (projekt nr 7018) (Bihang nr 20/Dnr-STK ) Tekniska nämnden har ingett en framställan med förslag om godkännande av försäljning av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie (projekt nr 7018). Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, enligt vilket hänvisas till en tjänsteskrivelse avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet. Under överläggning i ärendet yrkar Milan Obradovic, Ewa Bertz och Anders Olin bifall till kommunstyrelsens förslag. Katerin Mendez yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. I ärendet yttrar sig även Hanna Thomé. Vid givna propositioner om dels bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet, dels bifall till Katerin Mendez yrkande (avslag på kommunstyrelsens förslag), blir den förstnämnda propositionen av kommunfullmäktige utan omröstning bifallen.

10 10 (14) Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med kommunstyrelsens förslag att godkänna av tekniska nämnden redovisat köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö. Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls reservation av Katerin Mendez till förmån för framställt men ej tillstyrkt bifallsyrkande till yrkandet om avslag på kommunstyrelsens förslag i ärendet. 44 Försäljning av fastigheten Skrållan 43 i Malmö, Gyllins Trädgård (projekt nr 1038) (Bihang nr 21/Dnr-STK ) Tekniska nämnden har ingett en framställan med förslag om godkännande av försäljning av fastigheten Skrållan 43 i Malmö, Gyllins Trädgård (projekt nr 1038). Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, enligt vilket hänvisas till en tjänsteskrivelse avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet. Milan Obradovic och Ewa Bertz yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna av tekniska nämnden redovisat köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Skrållan 43 i Malmö. 45 Bemyndigande till tekniska nämnden att med tomträtt upplåta den fastighet som bildas vid avstyckning från fastigheterna Hyllie 4:2 samt Hyllie 165:61 i Malmö (projekt nr 7018) (Bihang nr 22/Dnr-STK ) Tekniska nämnden har ingett en framställan med förslag om bemyndigande för nämnden att med tomträtt upplåta den fastighet som bildas vid avstyckning från fastigheterna Hyllie 4:2 samt Hyllie 165:61 i Malmö (projekt nr 7018). Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, enligt vilket hänvisas till en tjänsteskrivelse avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet. I kommunstyrelsen har Ewa Bertz och Roko Kursar inkommit med särskilt yttrande, vilket intages som Bilaga 15 till kommunfullmäktiges protokoll. Milan Obradovic och Anders Törnblad yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga tekniska nämnden att med tomträtt upplåta den fastighet som kommer att bildas efter avstyckning från fastigheterna Hyllie 4:2 och Hyllie 165:61 i Malmö.

11 11 (14) 46 Detaljplan för fastigheterna 22:164 och 22:163 i Hamnen i Malmö (Dp 5203) (Bihang nr 23/Dnr-STK ) Stadsbyggnadsnämnden har ingett framställning med förslag till detaljplan för fastigheterna 22:164 och 22:163 i Hamnen i Malmö (Dp 5203). Kommunstyrelsen har avgett yttrande, enligt vilket hänvisas till ett tjänsteutlåtande avgivet av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet. Karolina Skog och Daniel Wolski yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att anta stadsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för fastigheterna Hamnen 22:164 och 22:163 i Hamnen i Malmö. 47 Motion om fler platser i pedagogisk omsorg i kommunal regi (Bihang nr 24/Dnr-STK ) Nina Kain (SD) har väckt motion med förslag om att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med förskolenämnden aktivt verka för att rekrytera fler dagbarnvårdare samt att ge förskolenämnden i uppdrag att genomföra löpande kontroller av den pedagogiska omsorgen för att säkerställa en hög kvalitet inom omsorgen. Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, vari hänvisas till en tjänsteskrivelse avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet. Mot kommunstyrelsens beslut har företrädare för SD avgett en reservation, vilken intages som Bilaga 16 till kommunfullmäktiges protokoll. Rose-Marie Carlsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Magnus Olsson yrkar bifall till motionen. Vid givna propositioner om dels bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet, dels bifall till Magnus Olssons yrkande (bifall till motionen), blir den förstnämnda propositionen av kommunfullmäktige utan omröstning bifallen. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Magnus Olsson för SD till förmån för framställt men ej tillstyrkt bifallsyrkande till yrkandet om bifall till motionen.

12 12 (14) 48 Motion om att utreda möjligheterna att i någon form återskapa Mästargalan (Bihang nr 25/Dnr-STK ) Tony Rahm (M) och John Roslund (M) har väckt motion med förslag om att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att i någon form återskapa Mästargalan. Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, vari hänvisas till en tjänsteskrivelse avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet. Frida Trollmyr yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tony Rahm och John Roslund yrkar bifall till motionen. Vid givna propositioner om dels bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet, dels bifall till Tony Rahm m.fl. yrkande (bifall till motionen), blir den förstnämnda propositionen av kommunfullmäktige utan omröstning bifallen. Kommunfullmäktige beslutar att motionen kan anses besvarad med vad i ärendet anförts. Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Torbjörn Tenghammar för M till förmån för framställt men ej tillstyrkt bifallsyrkande till yrkandet om bifall till motionen. 49 Motion om att införa nattstopp på bussar i Malmö (Bihang nr 26/Dnr-STK ) Ewa Bertz (FP) har väckt motion med förslag om att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag på hur nattstopp ska introduceras i Malmö kommun efter förhandling med Skånetrafiken. Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, vari hänvisas till en tjänsteskrivelse avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet. I kommunstyrelsen har Ewa Bertz, med instämmande av Roko Kursar, inkommit med ett särskilt yttrande, vilket intages som Bilaga 17 till kommunfullmäktiges protokoll. Milan Obradovic, Ewa Bertz, Katerin Mendez och Lars-Johan Hallgren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt tekniska nämnden att utreda möjligheten att införa nattstopp på bussar i Malmö med redovisning av utredningsuppdraget till kommunstyrelsen, samt att motionen därmed kan anses besvarad.

13 13 (14) 50 Valförslag (Bihang nr 27) Valberedningen har ingett förslag till val. Valberedningens ordförande Björn Gudmundsson anmäler som kompletteringar till förslaget: - Till ledamot i stadsområdesnämnd Öster, för perioden t.o.m. 31 december 2018, Valentina Stoyanovska (S) - Till ersättare (S) i stadsområdesnämnd Öster, för perioden t.o.m. 31 december 2018, Åsa Durgut (S) - Till ersättare (S) i valnämnden för perioden t.o.m. 31 december 2018, Sedat Arif (S) - Till nämndeman i Malmö tingsrätt, för perioden t.o.m. 31 december 2018, Vincent Dordevic (S) - Till nämndeman i Malmö tingsrätt, för perioden t.o.m. 31 december 2018, Astrid Wedin Kohnke (S) - Till nämndeman i Malmö tingsrätt, för perioden t.o.m. 31 december 2018, Arvid Lundgren (S) - Till ersättare i styrelsen för Emy och Waldermar Beijers stiftelse, för perioden t.o.m. 31 december 2018, Ingegärd Larsson-Hellquist (S) (korrigering av förslaget i Bihang nr 27, Bilaga 18) - Till ledamot i styrelsen för Medeon AB, t.o.m. årsstämman 2019, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) - Till ledamot i styrelsen för Medeon AB, t.o.m. årsstämman 2019, Anna Karin Alm (-) - Till ersättare i styrelsen för Medeon AB, t.o.m. årsstämman 2019, Pehr Andersson (-) - Till ersättare i styrelsen för Medeon AB, t.o.m. årsstämman 2019, Erik Renström (-) Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla det kompletterade och korrigerade valförslaget. 51 Anmälan om inkomna ärenden som ännu inte har underställts kommunfullmäktiges prövning (Bihang nr 28) En föreliggande anmälan av ärenden, som efter den 5 februari 2015 inkommit till kommunfullmäktige, men ännu inte har underställts fullmäktiges prövning, lägges till handlingarna.

14 14 (14) 52 Interpellation angående tiggeriet i Malmö (Dnr-STK ) Magnus Olsson (SD) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh få framställa en interpellation angående tiggeriet i Malmö. Kommunfullmäktige medger att interpellationen får framställas. Den kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. Sammanträdet pågår kl med ajournering kl Som ovan Å tjänstens vägnar Daniel Svartek Protokollet justerat den 7 april Kent Andersson Anders Törnblad Rickard Åhman-Persson Justeringen har enligt 5 kap. 62 kommunallagen tillkännagetts den 7 april Å tjänstens vägnar Daniel Svartek

Den 27 mars 2014. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 27 mars 2014. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 27 mars 2014 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste vice och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, My Gillberg, Birgit Hansson, Martina Skrak, Patrik Reslow, Olof

Läs mer

Den 5 februari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 5 februari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 5 februari 2015 Närvarande vid uppropet: ordföranden, andre vice ordföranden samt övriga ledamöter utom Katrin Stjernfeldt Jammeh, Angelika Bengtsson, Patrick Reslow, Allan Widman, Christina Wessling,

Läs mer

Den 16 februari 2012

Den 16 februari 2012 Den 16 februari 2012 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Kjell-Arne Landgren, Johanna Öfverbeck, Allan Widman, Per Ramhorn,

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen

Stadshuset, sessionssalen Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2015-05-27 kl. 13:00 Sluttid: 14:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Stadshuset, sessionssalen

Läs mer

Den 30 maj Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 30 maj Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 maj 2013 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Johanna Öfverbeck, Peter Österlin, Björn Lagerbäck, Per Ramhorn, Caroline

Läs mer

Den 28 november 2013

Den 28 november 2013 Den 28 november 2013 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Kjell-Arne Landgren, Peter Österlin, Per Ramhorn, Frida Trollmyr,

Läs mer

Den 21 december 2011

Den 21 december 2011 Den 21 december 2011 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Anja Sonesson, Per Ramhorn, Frida Trollmyr, Martina Nilsson, Eva Sjöstedt, Sofia

Läs mer

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 augusti 2007 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Håkan Fäldt, Kent Andersson, Sofia Hedén, Allan Widman, Hanna Thomé,

Läs mer

Den 22 maj Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 22 maj Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 22 maj 2012 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Per Ramhorn, Carl-Axel Roslund, Jörgen Grubb, Birgit Hansson, Martina Nilsson, Lari Pitkä-Kangas,

Läs mer

Den 21 oktober 2009. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 21 oktober 2009. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 21 oktober 2009 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Jamal El-Haj, Catharina Elgh Linander, Amar Sabri, Sofia Hedén,

Läs mer

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 24 mars 2011 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Peter Österlin, Caroline Öwall, Birgit Hansson, Christer Voigt, Claes Sjöberg, Stefan

Läs mer

Den 26 februari 2009 (ordinarie sammanträde)

Den 26 februari 2009 (ordinarie sammanträde) Den 26 februari 2009 (ordinarie sammanträde) Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Frida Karlsson, Emma Westergren, Jamal

Läs mer

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 29 april 2010 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Håkan Fäldt, Frida Trollmyr, Emma Westergren, Anneli Philipson, Catharina

Läs mer

Den 17 december 2009

Den 17 december 2009 Den 17 december 2009 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Frida Trollmyr, Sara Fagnani Nilsson, Emmanuel Morfiadakis, Amar Sabri, Käthe Berggren,

Läs mer

Kompletterande protokollsutdrag från Malmö Stad i ärende TRN

Kompletterande protokollsutdrag från Malmö Stad i ärende TRN TRN 2017-0052-183 Från: Pernilla Mesch Till: TRF Funk Registrator Kopia: Kristina Olsson Ärende: Kompletterande protokollsutdrag från Malmö Stad TRN 2017-0052 Datum: den 9 november 2017 16:26:09 Bilagor:

Läs mer

Den 28 januari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 28 januari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 28 januari 2010 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Emma Westergren, Rickard Wendel, Björn Gudmundsson, Catharina Elgh Linander, Kent

Läs mer

Den 29 januari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 29 januari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 29 januari 2009 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Emma Westergren, Amar Sabri, Käthe Berggren, Darko Simic, Christine Axelsson, Jörgen

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2014

Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2014 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (6) Datum 2014-10-15 Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2014 Denna information redogör kortfattat för kommunstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (9) Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2014-04-02 kl. 13.00 Plats Ledamöter Ersättare Kommunalråd Sessionssalen (S 7045) 7:e vån August Palms plats 1, Malmö Katrin

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Överlåtelse av verksamhetsteknik i Malmö Live

Tjänsteskrivelse. Överlåtelse av verksamhetsteknik i Malmö Live Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (2) Datum 2015-12-03 Vår referens Åsa Olofsson Olsson Enhetschef Asa.OlofssonOlsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Överlåtelse av verksamhetsteknik i Malmö Live SN-2015-1979

Läs mer

Den 30 september 1999 (ordinarie sammanträde)

Den 30 september 1999 (ordinarie sammanträde) Den 30 september 1999 (ordinarie sammanträde) Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Boel E-dotter Stjerna, Per-Olof Pettersson, Bengt Larwik,

Läs mer

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 25 april 2002 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Tobias Billström, Boel E-dotter Stjerna, Staffan Appelros, Liliana Mattsson, Anton

Läs mer

Tid Kl 13.00 16.00. Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Paragrafer 81-94

Tid Kl 13.00 16.00. Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Paragrafer 81-94 Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 13.00 16.00 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 81-94 Närvarande: Protokoll 6/2013 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-06-25 Ledamöter

Läs mer

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 oktober 2003 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Anton Flink, Sten Andersson, Hanna Thomé, Eva Sjöstedt och Inge

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Informationsansvarig: Anna Gawrys 2015 Nr 58 Majoritetsskifte och konsekvenser för den politiska organisationens utformning med anledning härav (Dnr STK-2015-772)

Läs mer

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD)

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (5) Tid Kl 13.00 15.35 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 70-80 Närvarande: Protokoll 5/2013 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-05-28 Ledamöter

Läs mer

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Malmö stad Servicenämnden 1 (6) Protokoll Sammanträdestid 2015-01-15 Plats Paragrafer 1-9 Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej närvarande Petra Bergquist (S) Ordförande

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD)

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.50 Protokoll 2/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-02-21 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (5) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-06-10 Plats Baltzarsgatan 4, vån 2 Klockan 10.00 11.20 Paragrafer 68-78 Närvarande Ledamöter: Katrin

Läs mer

Ansökan om medel för införandet av digitala lås och tids- och insatsplanering

Ansökan om medel för införandet av digitala lås och tids- och insatsplanering SIGNERAD 2015-06-17 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2015-06-17 Vår referens Bertil Siöström Enhetschef bertil.siostrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för införandet av digitala lås och

Läs mer

Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning

Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2014-11-27 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Grundskolenämnden 1 (6) Sammanträdestid 2014-01-29 kl 9.00 Kallelse och föredragningslista Plats Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6B, konferensrum E0-1 Ledamöter Anders Rubin (S), ordförande

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-10 Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan 10.00 12.20 Paragrafer 143-155 Närvarande

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.30 Protokoll 6/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2012-05-29 Plats Terminalgatan 18 (CMP AB) Närvarande: Ledamöter Milan Obradovic

Läs mer

Historiska årtal. Foto: Malmö stad

Historiska årtal. Foto: Malmö stad Malmö Historiska årtal 1275 Fiskestaden Malmhauga omnämns för första gången 1437 Malmö får sitt stadsvapen av Erik av Pommern 1500 Blomstrande storstad i danska riket med 5 000 invånare Foto: Malmö stad

Läs mer

Den 26 mars 1998 (ordinarie sammanträde)

Den 26 mars 1998 (ordinarie sammanträde) Den 26 mars 1998 (ordinarie sammanträde) Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Gunn Hanéll, Sven-Erik Nilsson, John-Jacob Engellau, Alf Pettersson,

Läs mer

EN STAD I FÖRÄNDRING. En bättre och effektivare organisation för Malmö stad

EN STAD I FÖRÄNDRING. En bättre och effektivare organisation för Malmö stad EN STAD I FÖRÄNDRING En bättre och effektivare organisation för Malmö stad F R A M T I D S PA R T I E T I M A L M Ö Bakgrund och syfte Malmö stad Kommu nstyrelsens ordförande L }versyn av den kommunala

Läs mer

2014 den 15 januari. Protokoll fört vid sammanträde med Malmö kommunstyrelse den 15 januari 2014.

2014 den 15 januari. Protokoll fört vid sammanträde med Malmö kommunstyrelse den 15 januari 2014. Protokoll fört vid sammanträde med Malmö kommunstyrelse den 15 januari 2014. Närvarande: ledamöter: Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (ordförande), Andreas Schönström (S) (1:e vice ordf.), Anja Sonesson (M)

Läs mer

Den 24 april 1997. Protokollet föres av undertecknad kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 24 april 1997. Protokollet föres av undertecknad kommunfullmäktiges sekreterare. Den 24 april 1997 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Carl-Axel Roslund, Per-Olof Pettersson, John-Jacob Engellau, Arne

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2011-02-16 Plats Sociala resursförvaltningen, Plattform Malmö, Djäknegatan 16 Klockan 09.00 11.15 Paragrafer

Läs mer

Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande

Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (8) Protokoll 2/2013 Tid Kl 15.00 18.30 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-02-19 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 12-35 Närvarande: Ledamöter

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Den 18 december 2002

Den 18 december 2002 Den 18 december 2002 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Cecilia Dahl, Anton Flink, Emmanuel Morfiadakis, Hans Berg, Liliana Mattsson och

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Protokoll 9/2010. Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (S) ordförande

Protokoll 9/2010. Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (S) ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 17.35 Protokoll 9/2010 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2010-11-08 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Servicenämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid tisdag 20 oktober 2015 14:00 Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Petra Bergquist (S),

Läs mer

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 augusti 2001 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Bengt Larwik, Hans C Pettersson, Anton Flink, Anders Ydstedt, Eva

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 26 april 2001 Närvarande vid uppropet: ordföranden samt övriga ledamöter utom Per-Olof Pettersson, Luciano Astudillo, Bengt Larwik, Anton Flink, Birgit Hansson, Daniel Sestrajcic, Mats Svanberg, Carl

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

Den 19 maj Som även nedan noteras deltar inte Ilmar Reepalu i handläggningen av ärendet 101 efter anmält jäv och ersättes av Lars-Erik Hernvall.

Den 19 maj Som även nedan noteras deltar inte Ilmar Reepalu i handläggningen av ärendet 101 efter anmält jäv och ersättes av Lars-Erik Hernvall. Den 19 maj 2005 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Anders Rubin, Birgit Hansson, Bengt Larwik, Anton Flink, Sten Andersson, Aldo Iskra,

Läs mer

Den 30 mars Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 30 mars Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 mars 2005 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Carina Nilsson, Birgit Hansson, Sten Andersson, Bo Adamsson, Margareta Appel, Eva Sjöstedt,

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Arbetsordning. för kommunfullmäktige

Arbetsordning. för kommunfullmäktige 1(11) Dnr: 2014/ 303 dpl 101 Arbetsordning för kommunfullmäktige Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-08 99 2(11) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HAMMARÖ KOMMUN Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (S) ordförande

Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (S) ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (7) Tid Kl 15.00 16.40 Protokoll 6/2010 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2010-06-10 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (11) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2014-02-13 Plats Sociala resursförvaltningen Klockan 09.00 11.30 Paragrafer 12-34 Närvarande Ledamöter: Carina

Läs mer

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige 2 (11) Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 1992, 1 Reviderad av kommunfullmäktige den 31 maj 1999, 100 den 18 februari 2002, 41 den 19 februari 2007, 5

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN Gällande från den 1 januari 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 22 september 2014, 112 REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN VALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Huvuduppgifter Valnämnden

Läs mer

Protokoll. Sessionssalen, stadshuset

Protokoll. Sessionssalen, stadshuset Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokoll Sammanträdestid 2015-12-15 kl. 14:00 Sluttid: 15:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Underskrifter Sessionssalen, stadshuset Andréas

Läs mer

Den 21 april Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. 63 Protokollsjustering

Den 21 april Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. 63 Protokollsjustering Den 21 april 2005 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Kerstin Thunström, Annalena Fors-Ohlsson, Gun Hanéll, Bengt Larwik, Sten Andersson,

Läs mer

Protokoll 1 (16) TRELLEBORGS KOMMUN. Mötesdatum Innehåll

Protokoll 1 (16) TRELLEBORGS KOMMUN. Mötesdatum Innehåll Arbetsmarknadsnämnden 1 (16) Mötesdatum 2015-11-16 Innehåll 97 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 98 Informationsärenden 99 Delegationsärenden 100 Rapporter och skrivelser 2015 101

Läs mer

2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30. Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20. Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202 Malmö

2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30. Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20. Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202 Malmö Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 Protokoll Sammanträdestid Ajournering Plats 2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30 Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20 Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun

ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-10-25 167 Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Läs mer

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-10 69 Gäller från och med 2013-07-01 2 Reglemente för individnämnden i Leksands kommun fr.o.m. 2013-07-01 Antaget av

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Ledamöter Jamal El-Haj (s) ordförande

Ledamöter Jamal El-Haj (s) ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 14.00 15.45 Protokoll 1/2008 UTDRAG UR PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2008-01-29 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande:

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun Antagen av kommunfullmäktige 1992-02-20 66, att gälla fr.o.m. 1992-03-01 Rev. Kf 1994-06-16, 75 Rev. Kf 1996-04-18, 55 Rev. Kf 2000-05-18, 57 Rev.

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Politiska sekreterare till kommunalråd med beredningsansvar

Politiska sekreterare till kommunalråd med beredningsansvar Malmö 2014-10-01 Till kommunfullmäktige i Malmö Antagande av en ny organisation för kommunalråden, m.m. Kommunstyrelsen lämnar i det följande förslag till utformning av kommunalrådsorganisation, m.m. Avsikten

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun 1(5) Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2007, 276 Utöver vad i kommunal- och förvaltningslagen eller annan

Läs mer

Den 18 februari 1999

Den 18 februari 1999 Den 18 februari 1999 Närvarande vid uppropet: ordföranden och förste vice ordföranden samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Per-Olof Pettersson, Bodil Arnsberger, Birgit Hansson, Irene Malmberg, Fredrik

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30 1 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 111 08:30-09:30 Beslutande Sven-Gunnar Linné (S) Janita Bergkvist (S) Nils-Arne Bidsell (L) Franc Krizanec (M) Ann-Christin Persson (S) Kerstin Brangefors

Läs mer

Nämndssammanträde Sammanträdestid kl Protokoll 2012:4 NÄRVARANDE

Nämndssammanträde Sammanträdestid kl Protokoll 2012:4 NÄRVARANDE Nämndssammanträde 2012-04-24 Sammanträdestid kl 14.00 15.40 Protokoll 2012:4 NÄRVARANDE ledamöter ersättare tjänstemän personalföreträdare sekreterare övriga Amar Sabri (ordförande) Sara Fagnani Nilsson

Läs mer

Tid Kl Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande

Tid Kl Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 17.40 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Närvarande: Protokoll 9/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-10-31 Ledamöter Milan Obradovic

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling för Falköpings kommun KS 2016/36 003 KFS 2016:10 Reglemente för valnämnden Antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 Gäller från och med 1 april 2016 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 45 47 Datum 2017-05-29 1 (4) Protokoll från kollektivtrafiknämndens sammanträde Tid: 2017-05-29 09.30 10.40 Plats: Hässleholm, Skånetrafiken Beslutande Stefan Svalö (S),

Läs mer

Den 25 september 1997

Den 25 september 1997 Den 25 september 1997 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Sven-Erik Nilsson, Britt-Marie Lindkvist, Ingvar Wiik, Kerstin Tyrstrup, Bodil

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 1999:25 Arbetsordning för Stockholms kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut den 6 september 1999 (Utl 1999:144) (Jfr Kfs 1996:41)

Läs mer

Den 27 mars Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. kfmars03

Den 27 mars Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. kfmars03 Den 27 mars 2003 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Anneli Philipson, Emmanuel Morfiadakis, Charlotte Lundgren, Jamal El-Haj, Radina Raicevic,

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Styrdokument Arbetsordning för kommunfullmäktige Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 1.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 107 Antagen av kommunfullmäktige 1992-04-27 112 2 (12) Beslutshistorik

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-04-24 KS 2012/0776 Kommunstyrelsen Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna 6-9 i Smedby Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer