Biobanksinformation Eva Arveström Carina Fröjd Biobank, Labmedicin Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biobanksinformation 2012-11-22. Eva Arveström Carina Fröjd Biobank, Labmedicin Skåne"

Transkript

1 Biobanksinformation Eva Arveström Carina Fröjd Biobank, Labmedicin Skåne 1

2 Biobank, Labmedicin Skåne Handlägger ansökningar Rapporterar till Socialstyrelsen och Svenska Biobanksregistret Kvalitetssäkrar och kontrollerar samt säkerställer spårbarhet Hanterar Nej-talonger Ansvarar för mottagning, registrering, förvaring och uttag av biobanksprov Utför DNA extraktion och koncentrationsbestämning Ger rådgivning till kunder 2

3 Biobanksorganisation Regionalt Biobankscentrum Södra Sjukvårdregionen Biobanksföreståndare (RBC- chef) Socialstyrelsen Huvudman Biobank (Region Skåne 136) Biobanksansvarig, biobankssamordnare Biobanksavdelning Biobanksavdelningsansvarig Biobanksavdelning Biobanksavdelningsansvarig Provsamling Provsamlingsansvarig Provsamling Provsamlingsansvarig Provsamling Provsamlingsansvarig Provsamling Provsamlingsansvarig 3

4 Vad är en biobank? Begreppet biobank En biobank är en samling prover blodprov, cellprov eller andra vävnadsprover som tas i vården och sparas längre tid än två månader efter avslutad analys och som kan härledas till en viss person. Alla prov som tas inom hälso- och sjukvården för forskning omfattas direkt av biobankslagen Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m., 1 kap 2 4

5 Vilka prov gäller lagen INTE för? Prov som rutinmässigt tas i vården för analys som underlag för diagnos och löpande vård och behandling (ca två månader efter utförd analys) Prov som tas utanför hälso- och sjukvårds- verksamhet. T ex prover som tas på ett läkemedelsföretag men proverna bör i princip hanteras som om de omfattades av lagen Prov som är avidentifierade så att de inte längre kan härledas till personen Prov som har modifierats Prov som tagits utanför Sveriges gränser 5

6 Inrättande av och tillgång till provsamling 1. Provgivaren ska ha samtyckt till att prov sparas och nyttjas för det aktuella ändamålet. 2. Tillräckligt provmaterial ska finnas kvar för diagnostik, vård och behandling. 3. Gällande avtal och föreskrifter för provsamlingen ska ha beaktats. 4. Forskningsprojektet ska vara godkänt av etikprövningsnämnd. Detta godkännande inkluderar användningen av såväl prov som personuppgifter. 5. Om utlämnandet gäller en befintlig, forskarinitierad provsamling ska samråd ske med den forskare som initierat provsamlingen. 6. Provsamlingar bör exponeras för andra forskare för att stimulera forskningssamarbete 6

7 7

8 Bilagor till Ansökan Etikansökan (undertecknad) Etikgodkännande (undertecknat) Patientinformation och Samtycke ev. Bilaga uppgifter om befintliga prov ev. Intyg avseende destruktion eller återlämnande av prov efter analys, undertecknat av det/de laboratorium som proverna ska skickas till för analys utanför huvudman. 8

9 Provsamling Nyinsamlade prov Är nytagna prov för vård och behandling eller för ett specifikt forskningsprojekt. Prov tagna inom sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde måste alltid inrättas/registreras i sjukvårdshuvudmannens biobank för att möjliggöra säker spårning av prov. Befintliga prov Är prov som förvaras i landstingens biobanker och som är tagna inom hälso- och sjukvården för vård och behandling (eller för tidigare avslutat forskningsprojekt där samtycke till fortsatt sparande finns). Dessa prov tillhör hälso- och sjukvårdens biobank och utgör där en primär provsamling. För att få tillgång till dessa prov fordras ett beslut från den biobanksansvarige som bl.a. har till uppgift att bedöma om tillräckligt med material finns kvar för provgivarens egen vård och behandling. 9

10 När prov/provsamlingen ska skickas för analys eller utlämnas Provsamlingsansvarig ansöker om inrättande av och tillgång till befintlig provsamling genom att fylla i ansökan Tillgång till provsamling för forskning. Ansökan undertecknas av Provsamlingsansvarig samt av ansvarig för biobanksavdelningen där den provsamlingen finns. Detta innebär att biobanksavdelningsansvarig alltid måste vara informerad om nya forskningsprojekt och önskan om tillgång till prover i den befintliga provsamlingen. Undertecknad och komplett ansökan skickas därefter till Regionalt Biobankscentrum, Södra Sjukvårdsregionen för granskning och godkännande. Vid utlämning av prov: Beviljad ansökan skickas vidare till biträdande medicinsk direktör som i samråd med medicinsk, administrativ, informationssäkerhets och juridisk kompetens är beslutsfattande. Om ansökan avslås kan detta beslut överprövas och överlämnas till Socialstyrelsen för prövning/utlåtande. 10

11 Prov kvarstår När proven kvarstår som en primär provsamling hos sjukvårdshuvudmannen kvarstår ansvaret för proven hos denne och befintliga rutiner används för förvaring, uttag, säkerhet, sekretess, mm. Forskares tillgång till prov och personuppgifter för ett specifikt projekt regleras genom ansökan. 11

12 Prov skickas för analys Då prov skickas för analys till en annan enhet för forskning, eller inom läkemedelsbolag eller till ett annat kontrakterat bolag inom eller utom landet anses det inte vara frågan om ett utlämnade. Proven ställs till den mottagande verksamhetens förfogande, för analys för detta ändamål. Villkor: Prov ska vara kodade/pseudonymiserade. Provgivaren ska ha lämnat sitt samtycke. När prov inte längre behövs ska de återlämnas alternativt destrueras. Om prov skickas utomlands krävs en svensk forskningshuvudman och biobanksansvarig som ansvarar för proven. 12

13 Prov skickas för analys, forts Om provsamlingen ska skickas för analys på annat laboratorium utanför sjukvårdshuvudmannens, bilägg Intyg avseende destruktion eller återlämnande av prov efter analys ett intyg per analyserande lab Analys max 5 år, sen ny ansökan 13

14 Prov utlämnas Ansvar och rätten att använda proven flyttas från sjukvårdshuvudmannen till en forskningshuvudman. Proven blir därmed en sekundär provsamling. En sekundär provsamling får inte utlämnas vidare. Sjukvårdshuvudmannen har ett fortsatt ansvar för att spara dokumentation om prov och till vem prov har utlämnas för att möjliggöra spårning. 14

15 Prov utlämnas, forts Tillgång till provsamling för forskning, del II Avtal om utlämnande av prov och personuppgift Ansökan undertecknas av: Provsamlingsansvarig samt av Ansvarig för biobanksavdelningen där provsamlingen finns Ansvarig för mottagande biobank (Biobankens namn och registreringsnr anges) Detta innebär att biobanksavdelningsansvarig alltid måste vara informerad om nya forskningsprojekt och önskan om tillgång till prover i den befintliga provsamlingen. 15

16 Multicenterstudieprincipen Kan användas vid nyinsamling av prov och där proven utlämnas. Ansökan skickas till Regionalt Biobankscentrum (RBC) i den region där etikansökan ska utföras. Hanteringen av avtal och beslut om utlämnande tas av ett RBC där RBC-chef har fullmakt för samtliga berörda landsting/regioner. Genom att i varje landsting inrätta särskilda regionala register, s.k. e-biobanker, garanteras spårbarheten. 16

17 Nå oss: Funktionsmail: Hemsida: 17

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier Dokument M3 Anvisning ansökan enligt Multicenterprincipen, version 4.6 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Läs mer

NYHETER. från Nationellt BiobanksRåd Nr 15 december 2014. Tisdagen den 20 maj 2014 anordnades en. Kombinationen av biobanker och register.

NYHETER. från Nationellt BiobanksRåd Nr 15 december 2014. Tisdagen den 20 maj 2014 anordnades en. Kombinationen av biobanker och register. Intresset var mycket stort och det stora antalet anmälda, 110 st, innebar att vi fick organisera om och byta lokal. NYHETER från Nationellt BiobanksRåd Nr 15 december 2014 Nationell biobanksutbildning

Läs mer

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87 Starka tillsammans Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier Stockholm 2013 SOU 2013:87 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Biobanken resurs för livet

Biobanken resurs för livet En lag om biobanker Världens viktigaste banker rymmer inga pengar. Till biobankernas skåp och frysar med blod, födelsemärken och andra vävnadsprover går läkaren för att ge dig säker diagnos och rätt behandling.

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Landstingsarkivet Föreskrift nr. 1 2011-02-17 LA 2010-6029 Version 1 Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Inledning Sedan den 1 juni 2010 gäller ett

Läs mer

Forskningsprocessen i Landstinget Kronoberg

Forskningsprocessen i Landstinget Kronoberg FoU Kronoberg Rev 2014-09-15 Katarina Hedin Forskningsprocessen i Landstinget Kronoberg Forsknings- och utvecklingsarbetet inom Landstinget Kronoberg är omfattande och bedrivs både på FoU Kronoberg och

Läs mer

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONSTYRELSEN 20-21 JANUARI 2015

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONSTYRELSEN 20-21 JANUARI 2015 SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONSTYRELSEN 20-21 JANUARI 2015 . flfl"""" --1-- REGERI NGSKANSLIET Remiss 2014-11-04 U2014/4224/F Utbildningsdepartementet JAMTLANDS LÄNS LANDSTTN(l 2m~ -fl- 07 Dnr LS/..../20....

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Nedanstående regler och anvisningar är antagna av socialnämnden i Järfälla kommun 2013-03-07. Revidering beslutas av socialnämnden 2014-12-11

Läs mer

det är upp till professionen att definiera vad som är god och patientsäker vård

det är upp till professionen att definiera vad som är god och patientsäker vård 1(9) 1 Introduktion Bakgrunden för denna genomlysning är den förestående digitaliseringen av mikroskopidata inom patologin. Digitaliseringen förväntas ge stora fördelar vad gäller vårdkvalitet och effektivitet,

Läs mer

NYHETER. från Nationellt BiobanksRåd Nr 13 december 2013. Projektet Gemensam Svensk. Ungefär 90 procent av landstingens

NYHETER. från Nationellt BiobanksRåd Nr 13 december 2013. Projektet Gemensam Svensk. Ungefär 90 procent av landstingens NYHETER från Nationellt BiobanksRåd Nr 13 december 2013 Gemensam Svensk Biobanksinfrastruktur Projektet Gemensam Svensk Biobanksinfrastruktur (GSB) lämnade sin rapport till uppdragsgivarna Sveriges Kommuner

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Hantering av privata medel inom äldre-, handikapp- och social omsorg

Hantering av privata medel inom äldre-, handikapp- och social omsorg HANDLÄGGARE Eva Ringman 08-535 3133 60 eva.ringman@huddinge.se Beslutsdatum kommunfullmäktige KF-beslut 17 mars 2008 1 (13) Hantering av privata medel inom äldre-, handikapp- och social omsorg POSTADRESS

Läs mer

förändrad driftsform

förändrad driftsform STOCKHOLMS STADSARKIV Att hantera allmänna handlingar vid förändrad driftsform i stockholms stad Att Hantera allmänna handlingar vid förändrad driftsform i stockholms stad Version 2, 2009 Författare: Sara

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA 2014-03-14 1 (7) RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA Riktlinjen är ett komplement till den policy som finns kring it-säkerhet i Höganäs kommun. Riktlinjen beskriver hur ansvarsfördelningen

Läs mer

Riktlinjer för privata medel Socialnämnden i Järfälla kommun

Riktlinjer för privata medel Socialnämnden i Järfälla kommun Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för privata medel Socialnämnden i Järfälla kommun Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Syfte Riktlinjerna för hantering av privata medel inom socialförvaltningen

Läs mer

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Enligt patientdatalagen 4 kap 3,skall vårdgivare göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter om patienter

Läs mer

SBC 151-U. Särskilda Bestämmelser. för certifiering av överensstämmelse med standard Säkrar LIV EGENDOM MILJÖ. Utgåva 14 2008-04-04.

SBC 151-U. Särskilda Bestämmelser. för certifiering av överensstämmelse med standard Säkrar LIV EGENDOM MILJÖ. Utgåva 14 2008-04-04. Särskilda Bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med standard Säkrar LIV EGENDOM MILJÖ SBC 151-U Utgåva 14 2008-04-04 Identitetskort SS 61 43 14 1 Särskilda bestämmelser 1 INNEHÅLL 1 INNEHÅLL...

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Båstads kommun Vård & omsorg Postadress: 269 80 Båstad Besöksadress: Vångav. 2, Båstad Telefon: 0431-770 00 bastads.kommun@bastad.se www.bastad.

Båstads kommun Vård & omsorg Postadress: 269 80 Båstad Besöksadress: Vångav. 2, Båstad Telefon: 0431-770 00 bastads.kommun@bastad.se www.bastad. Datum: 2012-10-12 Förfrågningsunderlag avseende hemvård innehållande serviceinsatser, service- och omsorgsinsatser med delegerade hsl-insatser i ordinärt boende, Båstads kommun enligt Lagen om Valfrihet

Läs mer

1. Bakgrund och frågeställningar

1. Bakgrund och frågeställningar 132830, 2 PM Till: Från: Inera AB Kent Sangmyr och Charlene Holmström Datum: 4 november 2012 Angående: Juridisk slutrapport 1. Bakgrund och frågeställningar Vi har av Inera AB ( Inera ) fått i uppdrag

Läs mer

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3)

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) A121.995/2014 1 mellan Polismyndigheten i Södermanlands län (202100-0076), Box 348, 631 05 Eskilstuna som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och

Läs mer

Svar på remiss av betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) (RS/80/2015)

Svar på remiss av betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) (RS/80/2015) Förslag till beslut Regionstyrelsen 1(2) Samordningskansliet 2015-01-16 Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@regionjh.se Svar på remiss av betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45)

Läs mer

Principer för ansökan om anslag från FORSS guide för sökanden och granskare

Principer för ansökan om anslag från FORSS guide för sökanden och granskare 1 Version: 4, 2015-08-20 Principer för ansökan om anslag från FORSS guide för sökanden och granskare OBS: Denna guide rör principer för anslagsansökningar till FORSS. Det är inte en handledning i hur man

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om blodverksamhet Beslutade den 12 oktober 2006. LVFS 2006:16 Utkom från

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Loggkontroll - granskning av åtkomst till patientuppgifter

Loggkontroll - granskning av åtkomst till patientuppgifter MAS 2013 10.3. Informationssäkerhet. Rutiner och Riktlinjer Loggkontroll - granskning av åtkomst till patientuppgifter Inledning Den nya regleringen ger ökade möjligheter för åtkomst till patientdata inom

Läs mer

2014-12-03 1 [9] SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

2014-12-03 1 [9] SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) E S T A B L I S H E D 1 6 6 8 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2014-810-ABK Tillhandahållande

Läs mer