MICHAEL RÜBSAMEN, DOKTORAND I MKV SOFI QVARNSTRÖM, LEKTOR I RETORIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MICHAEL RÜBSAMEN, DOKTORAND I MKV SOFI QVARNSTRÖM, LEKTOR I RETORIK"

Transkript

1 Storytelling, ledarskap och kommunikation MICHAEL RÜBSAMEN, DOKTORAND I MKV SOFI QVARNSTRÖM, LEKTOR I RETORIK

2 Storytelling

3 Organisation Gemensamma mål Arbetsfördelning och Specialisering Samordning och styrning

4 Nytt ledarskap Nya förutsättningar Kunskapsintensiva företag Nya former av ledarskap

5 Vision Ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor - Lunds Universitets strategiska plan

6 Organisationskultur Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med varandra. (Bang) Kultur som system, normer, värderingar och betydelser, kognitiva tankesystem Kultur som observerbara objekt och händelser i en grupp

7 Kulturella uttryck Beteendeuttryck Verbala uttryck Materiella uttryck Strukturella uttryck

8 Vilka berättelser finns i organisationen? Kunskapsförmedlande Stimulera gemenskap Moralförmedlande

9 Vad är en berättelse? framställning i tidsföljd eller annan naturlig ordning av väsentliga omständigheter (hos ngn helhet) vanl. händelseförlopp e.d. (NE) en framställning av ett mänskligt subjekt som har ett projekt och som genomlever en kausal kedja av sammanhängande händelser (Gripsrud 1999)

10 Nödvändiga aspekter i en berättelse handling tidsföljd samband enhetlighet

11 Berättelsens grundelement Vem? Person Vad? Handling När? Tid Var? Plats Hur? Sätt/instrument Varför? Orsak

12 Berättelsen om IKEA Historien om IKEA börjar 1926 (när?) när grundaren Ingvar Kamprad (vem?) föds (vad?) i Småland (var?). Han växer upp på gården Elmtaryd i närheten av den lilla byn Agunnaryd. Redan som liten pojke vet Ingvar att han vill syssla med affärer. Från 1940-talet till 1950-talet (när?) Nu läggs grunden till möbelföretaget. Och Ingvar Kamprad (vem?) visar prov på stor entreprenörsanda (vad?). Under den här perioden händer det mycket: egen möbeldesign, platta paket, reklam, katalog och ett varuhus (hur?) för att nå ut till allt fler människor (orsak?).

13 Varför är berättelser retoriskt effektiva? Parallellerna mellan livet och berättelsen Kenneth Burke ( ): life is drama Dramatism/The pentad - Agent - Act - Scene - Agency - Purpose (A Grammar of Motives, 1945)

14 IKEAs pentadiska kvoter När Ingvar Kamprad är fem år börjar han sälja tändstickor till de närmaste grannarna, och när han är sju kan han ta sin cykel och på så sätt sälja till kunder längre bort. Han kommer på att han kan köpa stora partier billigt från Stockholm och sälja dem i askar till ett väldigt lågt pris, men ändå göra en bra vinst. Från tändstickor går han över till att sälja frön, gratulationskort, juldekorationer och senare även blyertspennor och kulspetspennor. Agent-Act Agency-Purpose

15 Tolkning av berättelsens underliggande motiv En svensk version av USA:s self-made man Kamprad blir metonymi för IKEA (han är IKEA)

16 Berättelser skapar identifikation Identifikation är en av de grundläggande dimensionerna för att övertyga och återfinns i alla former av retorik Retorik sträcker sig från det mest ohöljda försök att vinna fördelar, som i säljfrämjande initiativ eller propaganda, via frieri, social etikett, utbildning och predikan till en ren form som finner glädje i sin egen appell utan något bakomliggande syfte. (A Rhetoric of Motives, 1950)

17 Aristoteles om de tre appellformerna Ethos (trovärdig karaktär) Logos (rationella sakskäl) Pathos (känslor) Det finns tre arter av övertalning och övertygande som kan skaffas genom talet: de beror på talarens karaktär, på möjligheten att försätta åhörarna i ett visst tillstånd och på själva argumentet, genom att man bevisar något eller ger sken av att göra det. (Retoriken 1356a)

18 Berättelsens retoriska funktioner Katharsis (rening) inlevelse och insikt Förenkling tydlighet och renodling Mångtydighet kräver engagemang och tolkning Komplexitet kan nå flera olika grupper samtidigt

19 Katharsis Tragedin är alltså en efterbildning av en allvarligt syftande, i sig avslutad handling av ett visst omfång; på ett utsmyckat språk, varierat med hänsyn till karaktären av tragedins olika partier; en efterbildning genom handlande människor, inte genom berättande framställning, fullbordande genom medlidande och fruktan en rening av sådana känslor. (Aristoteles, Om diktkonsten)

20 Metonymiskt berättande Ger intryck av en naturlig koppling mellan det som berättas och det som har hänt en spegling av verkligheten Döljer urvalsprocesserna och transformationerna (författaren, perspektivet osv.) Förenklande funktion

21 Metaforiskt berättande Använder sig av symboler och fiktiva berättargrepp där mottagaren själv måste göra kopplingen mellan symbolen och dess tänkta referent (t ex fabel, allegori) Synliggör berättandet som något konstruerat Öppnare och mer mångtydig berättelse Risk för missförstånd

22 Komplexitet Berättelsens polysemi flera betydelselager Olika mottagargrupper ser och uppfattar olika saker Når ut till fler grupper samtidigt viktigt i ett diversifierat samhälle

23 Övning Konstruera ett narrativ En karaktär (eller flera?) En kontext

24 Sammanfattning 1. Var sanningsenlig 2. Sätt personlighet på berättelsen 3. Skapa karaktärer som publiken kan reagera på 4. Inkludera en början, en mitt och ett slut 5. Ge inte bort allt!

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Individer och gemensk aper

Individer och gemensk aper Individer och gemenskaper 9 Individer och gemensk aper I samhällskunskap betyder individ samma sak som människa. Vi människor lever tillsammans i olika typer av gemenskaper, till exempel familjen, föreningar,

Läs mer

Dramats form Var sak har sin tid. anslag presentation fördjupning

Dramats form Var sak har sin tid. anslag presentation fördjupning Dramats form Var sak har sin tid. På samma sätt som det är viktigt i vilken ordning bilderna i en scen klipps efter varan- dra, så är det av betydelse också i vilken ordning saker händer i filmen. För

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

Blodgivaretik att ge med hjärtat

Blodgivaretik att ge med hjärtat Blodgivaretik att ge med hjärtat Eva-Lotta Grantén, doktorand i etik. Om någon ger med sitt hjärta brukar det betyda att det finns en omsorg om andra, som inte är påverkad av hänsyn till en själv, man

Läs mer

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället.

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Karlstadmodellen är en samling tankar kring språkets väsen och dess betydelse för individen och samhället. Karlstadmodellens

Läs mer

Presentationsteknik. praktiken. Utbildning i kommunikation, retorik och kroppsspråk

Presentationsteknik. praktiken. Utbildning i kommunikation, retorik och kroppsspråk Presentationsteknik i praktiken Utbildning i kommunikation, retorik och kroppsspråk Kursbeskrivning Ordrum erbjuder en flerdagarsutbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik. Praktisk färdighetsträning

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

Kan chefer lära att driva lärandeprocesser?

Kan chefer lära att driva lärandeprocesser? GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för arbetsvetenskap Kan chefer lära att driva lärandeprocesser? En utvecklingskonstruktivistisk studie av ledarskapsutbildning. Anneline Sander Konfliktlösning 60 p

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

inte säga emot sig själv

inte säga emot sig själv Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap Sociologiska Institutionen Lunds universitet konsten att inte säga emot sig själv [ÖVERENSSTÄMMELSE MELLAN PROFIL & IDENTITET PÅ FRAMFAB ] Hösten 2000

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken?

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? Emelie Sivermalm

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Retorikgruppen Ledarskap, Retorik och Psykologi. Föreläsningar och utbildningar 2014/2015

Retorikgruppen Ledarskap, Retorik och Psykologi. Föreläsningar och utbildningar 2014/2015 RG Retorikgruppen Ledarskap, Retorik och Psykologi Let us inspire you! Föreläsningar och utbildningar 2014/2015 Innehållsförteckning Retorik för alla 3 Bokning 4 Retorik i arbetslivet Yes you can! 5 Retoriskt

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Chefer. Sammanfattning

Chefer. Sammanfattning Att installera Chefer Sammanfattning Att rekrytera rätt chef är ofta avgörande för en organisations framgång. De flesta organisationer hanterar också rekryteringen som en strategiskt viktig fråga. Men

Läs mer

INFOGRAPHICS I REKLAM

INFOGRAPHICS I REKLAM INFOGRAPHICS I REKLAM - Om informationsvisualisering som metod i reklamkommunikation Infographics in advertising Information visualization as a method of advertising Klara Abrahamsson Examensarbete i grafisk

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Bli en bättre kommunikatör. Utbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik

Bli en bättre kommunikatör. Utbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik Bli en bättre kommunikatör Utbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik Kursbeskrivning Ordrum erbjuder en flerdagarsutbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik. Praktisk

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer