Valberedningens förslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valberedningens förslag"

Transkript

1 Författare: HSB Nordvästra Skåne, valberedningen Datum Plats Ärende: Delges: Ramlösa Brunnshotell Valberedningens PM samt förslag till ordinarie föreningsstämma Stämmoombud m.fl. Valberedningens förslag Valberedningens arbete Valberedningen har bestått av Stefan Thelandersson, sammankallande, Per Holst, Maria Berséus och Katarina Sarenvik. Arbetet har bedrivits aktivt under hela året enligt den av föreningsstämman fastställda instruktionen. Valberedningen har haft sju protokollförda sammanträden. Därutöver har styrelsens nuvarande ledamöter intervjuats. Valberedningen har även haft överläggningar med hela styrelsen vid dess sammanträde i augusti Valberedningen har presenterats med kontaktuppgifter för samtliga medlemsorganisationer genom skriftlig information till bostadsrättsföreningarna samt på HSB Nordvästra Skånes hemsida. En nominering har inkommit till valberedningen. Denna nominering avsåg kandidat till val av valberedning. Nomineringen har därför överlämnats till styrelsen. Några övriga nomineringar utöver nedanstående föreslagna namn har inte inkommit till valberedningen. Valberedningens förslag Valberedningen har följande förslag till HSB Nordvästra Skånes ordinarie föreningsstämma den 12 december Ordförande för föreningsstämman Bengt Skånhamre, HSB Malmö Protokollsjusterare Sven Andersson, Brf Palsternackan Eva Svärd, Brf Fredriksdal Rösträknare Anita Andersson, Brf Sachsen Christer Borg, Brf Runan valberedningens förslag 2013 (3)

2 2 (5) Arvoden Styrelsearvode Valberedningen föreslår att ställa 8 inkomstbasbelopp (inkomstbasbelopp 2014 = kr) till styrelsens förfogande att täcka kostnader för arvoden, utbildning, studieresor etc dock ej socialförsäkringskostnader. Överskott respektive underskott balanseras i ny räkning. Därutöver föreslås styrelsen få disponera semesterbostäderna på samma villkor som anställda i mån av tillgång samt rätt att erhålla ersättning för resor från hemorten till styrelsemötena enligt biljett/kvitto, motsvarande verklig kostnad. Av föreningen vald revisor Arvode till av föreningen vald revisor utbetalas enligt räkning från revisionsbyrå. Val av styrelseledamöter Stämman 2012 beslutade att ställa en plats i styrelsen vakant vilket innebar att styrelsen bestått av sex ledamöter det senaste verksamhetsåret. Valberedningen föreslår nu att stämman beslutar att välja en styrelse som består av sju ledamöter. Det innebär att stämman har att välja fem styrelseledamöter. För att uppfylla stadgarnas krav föreslår vi att fyra ledamöter väljs för en tid av två år och en ledamot för en tid av ett år. Avgående: Ulf Nordström Veronica Sjödin Susanne Haddouche Miriam Swärdh Fyra styrelseledamöter för en tid av två år Ulf Nordström, omval Veronica Sjödin, omval Susanne Haddouche, omval Miriam Swärdh, omval En styrelseledamot för en tid av ett år Yasmine Larsson, nyval

3 3 (5) Presentation av föreslagna kandidater Veronica Sjödin f. 1955, Helsingborg Susanne Haddouche f. 1966, Helsingborg F.d. egen företagare i fastighetsbranschen Projektledare Lärare Ordförande för Brf Ättekulla Styrelseledamot sedan stämman 2004 Styrelseledamot sedan stämman 2009 Miriam Swärdh f. 1967, Vejbystrand Ulf Nordström f. 1948, Helsingborg Marknadschef IKEA Food VD HSB Nordvästra Skåne Styrelseledamot sedan stämman 2005 Styrelseledamot sedan stämman 1989

4 4 (5) Yasmine Larsson f. 1988, Bårslövshed Helsingborg Föräldraledig f.d. säljare/projektledare Nyval Styrelseordförande för en tid av ett år Avgående: Ulf Nordström Omval av Ulf Nordström Revisor jämte suppleant Avgående: Rose-Marie Östberg med Bengt Ekenberg som suppleant, båda Mazars SET Revisionsbyrå AB Rose-Marie Östberg har varit föreningsvald revisor sedan januari 2005 Omval av Rose-Marie Östberg, Mazars SET Revisionsbyrå AB, som ordinarie revisor intill dess nästa ordinarie fullmäktigesammanträde hållits. Omval av Bengt Ekenberg, Mazars SET Revisionsbyrå AB, som revisorssuppleant intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. Ombud och suppleanter till HSB Riksförbunds stämmor Att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud och suppleanter till HSB Riksförbunds stämmor.

5 5 (5) Styrelsen för HSB Nordvästra Skåne har följande förslag: Valberedning arbetar mycket seriöst med sitt uppdrag och har under året haft ett flertal sammanträden. Något sammanträdesarvode utöver det fasta årsarvodet har inte utgått. Styrelsen finner att det är motiverat att utöka årsarvodet med ett sammanträdesarvode. Arvode till valberedningen: Styrelsen föreslår för varje ledamot och suppleant ett oförändrat årsarvode 0,075 basbelopp ( kronor) samt ett sammanträdesarvode per bevistat sammanträde om 0,02 basbelopp, 880 kr.