ONSBEDÖMNING. N amn: Personnummer: B. Ofrivillig viktförlust de senaste 6 månaderna: kg % Ofrivillig viktförlust den senaste månaden: kg %

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ONSBEDÖMNING. N amn: Personnummer: B. Ofrivillig viktförlust de senaste 6 månaderna: kg % Ofrivillig viktförlust den senaste månaden: kg %"

Transkript

1 Datum: NUTRITI ONSBEDÖMNING N amn: Personnummer: Steg 1. UTREDNING A. Vikt: kg Längd: m BMI: kg/m2 B. Ofrivillig viktförlust de senaste 6 månaderna: kg % Ofrivillig viktförlust den senaste månaden: kg % C. Ätsvårigheter: Nedsatt aptit (Obs! 2p) Illamåe nde (1p) Kräkningar (1p) Diarré (1p) Förstoppning (1p) Muntorrhet (1p) Smärta i mun/svalg (1p) Smak och luktförändringar (1p) Tugg eller sväljproblem (1p) Äter mat med avvikande konsistens, t ex flytande, passerad (1p) Steg 2. BEDÖMNING JA N EJ A. BMI värde lägre än 22 (1p) (0p) p B. Ofrivillig viktförlust (1p) (0p) p mer än 10 % de senaste 6 månaderna eller mer än 5 % den senaste månaden C. Ätsvårigheter (2 p eller mer) (1p) (0p) p Totalpoäng: p Steg 3. VÄRDERING TOTALPOÄNG 0 1 p = Ingen eller liten risk för undernäring > 1 p = Risk för undernäring Utförd av: sign Bilaga 1a

2 Längd i cm Vikt kg

3 Handledning till nutritionsbedömning Steg 1. UTREDNING A. Vikt Väg brukaren och notera vikten. När brukaren vägs regelbundet är det viktigt att tänka på att vikten tas vid ungefär samma tidpunkt (till exempel på morgonen innan frukost) och med samma förutsättningar (notera om vikten tas med kläder eller utan kläder). Längd Mät brukaren och notera kroppslängden. I första hand skall brukaren mätas stående. Om detta inte är möjligt kan längden mätas liggande på rygg med utsträckta ben i sängen. BMI För att räkna ut BMI se tabell på baksidan av nutritionsbedömningen. BMI kan även beräknas utifrån formeln: vikt ( kg) längd ( m) längd ( m) Exempel på hur man beräknar BMI: En brukare väger 74 kg och är 182 cm lång. 74 ( kg) BMI = 1,82 1,82 ( m) BMI 22 Gränsen för undervikt hos yngre och medelålders personer anses ligga vid ett BMI lägre än 20. Hos kroniskt sjuka och äldre (över 70 år) ligger gränsen vid BMI 22. Enbart ett lågt BMI utan viktförlust och ätsvårigheter behöver dock inte innebära att brukaren är undernärd Bilaga 1b

4 B. Viktförlust Fråga den äldre eller hennes/hans anhörig: - Har du gått ned i vikt de senaste sex månaderna? Om svaret är ja, hur mycket har hon/han gått ned? - Har du gått ned i vikt den senaste månaden? Om svaret är ja, hur mycket har hon/han gått ned? Viktförlust i % kan räknas ut med följande formel: förlorad vikt ( kg) 100 tidigare vikt ( kg) Exempel på hur man beräknar viktförlust: Brukaren vägde för 6 månader sedan 62 kg men har nu gått ned 7 kg och väger 55 kg. (%)= 7 ( kg) Viktförlust ( kg) Viktförlust 11% C. Ätsvårigheter Fråga den äldre eller hennes/hans anhörig: - Har du problem med något ut av följande? Dålig aptit, illamående, kräkningar osv. (se nutritionsbedömning) Steg 2. BEDÖMNING Poängsätt svaren för varje område (A, B, och C) och räkna sedan samman totalpoängen. Steg 3. VÄRDERING TOTALPOÄNG Vid Ingen eller liten risk för undernäring Följ ordinarie rutiner Vid Risk för undernäring Konsultera sjuksköterska Bilaga 1b

5 Vikt och BMI lista Namn Inflyttningsdatum Längd Inflyttningsvikt BMI Datum Vikt BMI Kommentarer BMI Månad Vägs alltid: Innan frukost Med kläder Mellan frukost och lunc h Utan kläder Obs! Var noga med att vikten tas vid ungefär samma tidpunkt och med samma förutsättningar Bilaga 2

6 Vikt och BMI lista Namn Inflyttningsdatum Längd Inflyttningsvikt BMI Datum Vikt BMI Kommentarer BMI Månad Vägs alltid: Innan frukost Med kläder Mellan frukost och lunc h Utan kläder Obs! Var noga med att vikten tas vid ungefär samma tidpunkt och med samma förutsättningar Bilaga 2

7 Checklista för omsorgspersonal vid misstanke om risk för undernäring Datum Sign Nutritionsbedömning Kartläggning av måltidsordning och nattfasta Måltidsmiljö och trivsel Nutritionsbedömning För att ta reda på om det har skett någon förändring av brukarens matsituation eller i vikt och BMI, så uppdateras Vikt och BMI listan. Sedan kan en ny nutritionsbedömning utföras. BMI bör hos brukare över 70 år vara 22. Tänk dock på att enbart ett lågt BMI utan viktförlust och ätsvårigheter inte behöver innebära undernäring. Även en brukare med ett högt BMI som ofrivilligt förlorat i vikt är en patient med risk för undernäring och bör bedömas utifrån aktuell viktförlust och ätsvårigheter. Kartläggning av måltidsordning och nattfasta Med hjälp av denna blankett kan man se hur många måltider inklusive mellanmål som vårdtagaren äter per dag. Man får även en uppfattning om hur lång nattfastan är. Rekommenderad måltidsordning är tre huvudmåltider och 2 3 mellanmål per dag. Nattfastan ska ej överstiga 11 timmar. Måltidsmiljö och trivsel Är brukaren tillfreds med måltidssituationen? Behöver brukaren äthjälpmedel eller hjälp av personal vid måltiden? Får brukare tillräckligt med tid för att äta? Vill brukaren sitta själv eller tillsammans med andra? Använd gärna följande frågor vid bedömning av måltidsmiljön: Präglas måltiden av lugn och ro? Tv och radio är avstängda Maten ser aptitlig ut och smakar bra. Borden är vackert dukade Det är lagom många personal involverade i matsituationen. Jämför även med svar som gavs i samband med inflyttning. Vid t.ex. viktnedgång eller en stor förändring av brukarens matsituation, skall en medicinsk och omvårdnadsmässig utredning påbörjas. Åtgärderna följs upp, utvärderas och dokumenteras Bilaga 3

8 Kartläggning av måltidsordning Namn: Datum Förfrukost Tid/Sign Frukost Tid/Sign Mellanmål Tid/Sign Middag Tid/Sign Mellanmål Tid/Sign Kvällsmål Tid/Sign Mellanmål/Natt Tid/Sign Nattfasta timmar Bilaga 4

9 Mini Nutritional Assessment MNA Efternamn: Förnamn: Kön: Datum: Ålder: Vikt (kg): Längd (cm): Personnummer: Fyll i poängsiffran i rutorna för initial bedömning och summera. Om poängen är 11 eller mindre fortsätt med den slutliga bedömningen för att få en gradering av näringstillståndet. Initial bedömning A. Har födointaget minskat under de senaste tre månaderna på grund av försämrad aptit, matsmältningsproblem, tugg-eller sväljproblem? 0 = Ja, minskat avsevärt 1 = Ja, minskat något 2 = Nej, ingen förändring B. Viktförlust under de senaste tre månaderna 0 = Ja, mer än 3kg 1 = Vet ej 2 = Ja, mellan 1 och 3kg 3 = Nej, ingen viktsförlust C. Rörlighet 0 = Är säng- eller rullstolsbunden 1 = Kan ta sig ur säng/rullstol men går inte ut 2 = Går ut med eller utan hjälpmedel D. Har varit psykiskt stressad eller haft akut sjukdom under de senaste tre månaderna? 0 = Ja 2 = Nej E. Neuropsykologiska problem 0 = Svår förvirring/demens eller depression 1 = Lätt förvirring/demens 2 = Inga neuropsykologiska problem F. Body Mass Index (BMI) = vikt (kg)/längd (m2) 0 = BMI mindre än 19 1 = BMI 19 till mindre än 21 2 = BMI 21 till mindre än 23 3 = BMI 23 eller mer Poäng för initial bedöming (max. 14) 12 poäng eller mer Normal, ingen risk för undernäring, behöver ej komplettera med slutlig bedömning 11 poäng eller mindre Risk för undernäring, fortsätt med den slutliga bedömningen Slutlig bedömning G. Har eget boende? (ej särskilda boendeformer/sjukhus) 0 = Nej 1 = Ja H. Intar mer än 3 ordinerade läkemedel dagligen? 0 = Ja 1 = Nej I. Har trycksår eller annat hudsår? 0 = Ja 1 = Nej Ref. Vellas B, Villars H, Abellan G, et al. Overview of the MNA - Its History and Challenges. J Nut Health Aging 2006;10: Rubenstein LZ, Harker JO, Salva A, Guigoz Y, Vellas B. Screening for Undernutrition in Geriatric Practice: Developing the Short-Fom Mini Nutritional Assessment (MNA-SF). J. Geront 2001;56A: M Guigoz Y. The Mini-Nutritional Assessment (MNA ) Review of the Literature - What does it tell us? J Nutr Health Aging 2006; 10: J. Äter fullständiga huvudmål per dag? 0 = 1 fullständigt huvudmål 1 = 2 fullständiga huvudmål 2 = 3 fullständiga huvudmål K. Äter eller dricker vanligtvis - Minst en mejeriprodukt dagligen (mjölk/ost/yoghurt)? Ja Nej - Två eller flera ägg varje vecka Ja Nej - Fisk, fågel eller kött varje dag? Ja Nej 0.0 = Inget eller ett ja svar 0.5 = Två ja svar 1.0 = Tre ja svar L. Äter minst två frukter eller två portioner med grönsaker dagligen? 0 = Nej 1 = Ja M. Dricker dagligen (vatten/juice/kaffe/te/mjölk/öl)? 0.0 = Mindre än 3 glas/muggar 0.5 = 3 till 5 glas/muggar 1.0 = Mer än 5 glas/muggar N. Kan äta själv eller behöver hjälp vid måltiden? 0 = Behöver mycket hjälp vid måltiden? 1 = Äter själv men med svårighet 2 = Äter själv utan problem O. Bedömer själv sitt näringstillstånd som 0 = Svårt undernärd/felnärd 1 = Är osäker om sitt näringstillstånd/vet ej 2 = Har inga näringsproblem P. I jämförelse med andra i samma ålder uppfattar sitt hälsotillstånd som: 0.0 = Inte så bra som andras 0.5 = Vet ej 1.0 = Lika bra som andras 2.0 = Bättre än andras Q. Överarmens omkrets i cm (Mid Arm Circumference, MAC) 0.0 = MAC mindre än 21 cm 0.5 = MAC cm 1.0 = MAC mer än 22 cm R. Vadens omkrets i cm (Calf Circumference, CC) 0 = CC mindre än 31 cm 1 = CC 31cm eller mer Poäng för slutlig bedömning (max. 16) Poäng för initial bedömning Total poäng (max. 30) Gradering av näringstillståndet poäng risk för undernäring Nestlé, 1994, Revision N /99 10M For more information : Mindre än 17 poäng undernärd Sweden 10.00

10 INITIALBEDÖMNING Handledning till nutritionsbedömning med Mini Nutritional Assessment (MNA) A. Har födointaget minskat under de senaste tre månaderna på grund av försämrad aptit, matsmältningsproblem, tugg eller sväljproblem? Fråga den äldre eller hans/hennes anhörig eller vårdare: Har den äldre ätit mindre än vanligt under de senaste tre månaderna på grund av försämrad matlust, matsmältningsproblem, tuggeller sväljproblem? Om ja, har han/hon ätit lite min dre eller mycket mindre än vanligt. B. Viktförlust under de senaste tre månaderna. Fråga den äldre eller hans/hennes anhörig eller vårdare: Har den äldre förlorat i vikt de senaste tre månaderna. Om vikt finns dokumenterad använd den som ligger närmast tre månader tillbaka i tiden. Om utgångsvikt inte finns och den äldre eller dennes anhörig/vårdare inte vet används alternativet vet ej. C. Rörlighet. Fråga den äldre eller hans/hennes anhörig eller vårdare: Har den äldre begränsning i rörelseförmåga? Om ja, hur stor är begränsningen? Kan hon/han röra sig obehindrat med eller utan hjälpmedel? Kan ta sig från säng till rollstol och tvärtom? Kan han/hon gå ut utan eller med hjälpmedel. För att få två poäng krävs att den äldre kan gå ut med eller utan hjälpmedel. D. Har varit psykiskt stressad eller haft akut sjukdom under de senaste tre månaderna? Med psykiskt stressad menas sådana yttre händelser som lett till märkbara konsekvenser för individen. Exempel på sådana händelser kan vara förlorat nära anhörig, flyttat från tidigare boende, etc. Med akut sjukdom menas här sjukdom som krävt läkarbesök/läkarvård eller vård på sjukhus. Det kan även vara en kronisk sjukdom som försämrats så att läkarvård krävts. E. Neuropsykologiska problem. Titta i journalhandlingar om det finns anteckningar om demens eller depression. Bedömningen demens eller depression bör vara gjort av läkare. Alternativt Om den äldre är förvirrad men ej diagnostiserad som senil dement markera med 1 poäng. F. Body Mass Index (BMI) beräknas utifrån längd och vikt enligt formeln vikt (kg) dividerat med längd (m) 2. Om längden inte kan mätas stående kan den mätas liggande på rygg med utsträckta ben i sängen eller beräknas från halva armspännvidden. Halva armspännvidden mäts mellan bröstbenets mittskåra och roten mellan lång och ringfinger på ena armen. Kroppslängden beräknas enligt följande ekvationer från armspännvidden: Kvinnor: Längd i cm = (1.35 x halva armspännvidden i cm) +.1 Män: Längd i cm = (1.40 x halva armspännvidden i cm) Summera poängen från A F. Om totala poängen är 12 eller mer, då är patienten inte i riskzonen för undernäring och resterande frågor behöver inte kompletteras. Om poängen är 11 eller mindre fortsätt med bedömningen. G. Har eget boende? Eget boende är boende i villa, lägenhet eller servicehus och markeras med ja om han/hon inte behöver anlita hemtjänsten mer än tre besök per dag. Särskilt boende är ålderdomshem, sjukhem, gruppboende eller sjukhus

11 H. Intar mer än 3 ordinerade läkemedel dagligen? Frågan gäller tre olika ordinerade läkemedel som tas regelbundet alltså inte vid behovsordination. I. Har trycksår eller hudsår? Fråga den äldre, anhörig eller vårdare. Titta i journalhandlingar eller undersök individens hudkostym. Med trycksår avses ett sår som uppstått på grund av långvarig ischemi i vävnaden och kan anta stadierna: kvarstående missfärgning; epitelskada med blåsa eller spricka i huden; fullhudsdefekt utan djup sårhåla och fullhudsdefekt med djup sårhåla. Med hudsår avses också fotsår, bensår det v ill säga svårläkta sår som kvarstår under en längre tid. J. Äter fullständiga huvudmål per dag? Med fullständiga huvudmål menas frukost, lunch/middag och middag/kvällsmål. Viktigt är att måltiderna innehåller olika delar ur kostcirkeln som ger protein, fett, kolhydrater, mineraler, vitaminer och spårämnen. Fullständigt mål innebär en måltid sammansatt av både potatis/ris/pasta, kött/fisk/ägg och grönsaker/rotfrukter. Alternativt en frukostmåltid bestående av gröt/fil/välling, smörgås med pålägg och frukt eller juice. K. Äter eller dricker vanligtvis: Frågorna avser att ge en bild av individens intag av protein. L. Äter minst två frukter eller två portioner med grönsaker dagligen? Mängden grönsaker per portion motsvarar ca kokta eller råa grönsaker. Med frukt avses färsk frukt, torkad frukt, konserverad frukt, bär, bär och fruktkrämer, juice men inte saftsoppor, saftkräm. Dekoration räknas inte som en portion frukt eller grönsaker. M. Dricker dagligen? Här omfattas all vätska som dricks dagligen: vatten, te, kaffe, mjölk, juice, öl, mm. Fråga om den äldre dricker i glas, mugg eller kaffekopp. Ett glas/mugg är ca 2 dl. Två små kaffekoppar är samma som ett glas/mugg. N. Kan äta själv eller behöver hjälp vid måltiden? Behöver mycket hjälp/matas. Behöver lite hjälp innebär att individen äter själv men med vissa svårigheter som till exempel: svårigheter med att hantera maten på tallriken, föra maten från tallriken till munnen, tugga eller svälja men klarar måltiden med hjälpmedel och under en längre tid. O. Bedömer själv sitt näringstillstånd som:. Här frågar man den äldre om hur han eller hon bedömer sitt näringstillstånd. Om den äldre inte kan svara anges alternativet vet ej. P. I jämförelse med andra i samma ålder uppfattar sitt hälsotillstånd som: Fråga den äldre. Om den äldre inte kan svara anges alternativet vet ej. Q. Överarmens omkrets i cm(mid arm Circumference, MAC). Överarmens omkrets mäts på den icke dominanta armen. Om den äldre har en förlamad arm mäts den icke förlamade armen. Be den äldre böja armen vid armbågen med handflatan upp. Mät upp halva avståndet mellan acromion (skulderbladets utskott) och olecranon (armbågsutskottet) på baksidan av överarmen och markera med en penna. Be den äldre ha armen fritt avslappad och hängande vid sidan av kroppen. Mät överarmens omkrets vid markeringen med mjuk, icke elastisk måttband till närmaste mm. Måttbandet skall vara runt armen utan att komprimera vävnaderna eller trycka ihop huden. Mätningen av överarmens omkrets kan också genomföras i liggande ställning med armen intill kroppen och armbågen vilande på en kudde. Kontrollera minst två gånger

12 R. Vadens omkrets i cm (Calf Circumference, CC). Vadens omkrets mätas där vaden är som tjockast. Vid mätningen kan den äldre vara sittande eller liggande med benet böjt vid knä och fotled i 90 vinkel. Placera måttbandet runt underbenet och förflytta upp och när på vaden för att hitta den största omkretsen. Kontrollera minst två gånger. Poäng för slutlig bedömning: Summera poängen G R. Total poäng: Summera poängen för initialbedömning och slutlig bedömning och gradera individens näringstillstånd

13 MAT OCH VÄTSKELISTA Namn Datum Kosttyp: Beräknat energibehov Beräknat (kcal): vätskebehov (ml): Uppätet Kl Serverad mängd 100% 75 % 50 % 25 % kcal Sign Kl Vätska/kosttillägg Serverad mängd ml Urdrucket kcal Sign Summa vätska ml Summa kcal vätska Summa kcal mat Summa kcal mat Summa kcal totalt Bilaga 6

14 Lathund vid mat och vätskeregistrering Energiinnehåll A kost Varmrätt middag (exkl dryck) 370 kcal Dessert ( inkl. mjölk/grädde till ) 1 kcal Varm soppa 200 kcal Dessert till soppa (inkl. sylt osv.) 300 kcal Kvällsmat (till soppa/gröt ingår smörgås) 350 kcal Energiguide Frukost/smörgås Kcal Mellanmål Kcal Dessert Kcal Frukt/Övrigt Kcal Dryck Kcal per 100ml Hård brödskiva Mjuk brödskiva Bordsmargarin,70% Ost 28% Smältost Skinka/rent kött Medvurst/korv Leverpastej Kaviar Marmelad Välling Fruktyoghurt Filmjölk frukt/bär Vanilj yoghurt Naturell yoghurt/fil Müsli Corn Flakes Gröt kokt på vat.+ mjölk Gröt manna, ris Mos/sylt Kaffegrädde Socker, bit Socker strö Ägg Sill inlagd Majonnäs 80% 5 g 1 skiva 1 skiva 1 skiva 1 tsk 1 bit Vetebröd, skiva Vetebröd, bulle Skorpa Kex, pepparkaka Smörgåsrån Digestivekex Sockerkaka, skiva Småkaka/fyllt kex Wafers Bakelse, tårtbit Kondisbit Godis, segt/hårt Chokladruta/kola Chokladkaka Vispgrädde, ovispad Vispgrädde, vispad Sängfösare Hemlagad drink enligt recept Övriga energirika/ berikade mellanmål, se kostpärm 25 g 35 g 100 g 1,75dl 1,5 dl Energibehov Genomsnittligt energibehov per kg aktuell kroppsvikt och dag: Sängliggande/Rullstolsburen 25 kcal Uppegående 30 kcal Förhöjt behov kcal Dessa värden korrigeras: Om brukaren är mager och bör gå upp i vikt x 1,1 Om den äldre är överviktig och behöver gå ned i vikt x 0,9 För varje grads temperaturstegring x 1, Kräm Saftsoppa Fruktsallad Fromage Chokladpudding Smulpaj/ vaniljsås Ris à la Malta Våffla Pannkaka Ostkaka Chokladsås Glass Isglass, pinne 1 port Apelsin/äpple/päron Banan Vindruvor Fruktkonserv Bär Katrinpl. Resource 2.0 Fresubin 2 kcal drink Resource komplett 1,5 Fresubin energy Drink Fortimel energy multifiber Fortimel Yoghurt Fortimel Jucy Provide Xtra Resource Addera Plus Potatis, äggstor Ris, kokt Pasta, kokt 10 st Vätskebehov Vätskebehovet hos äldre är cirka 30ml per kg kroppsvikt och dygn. Tänk på att vätskebehovet ökar vid kräkningar, diarréer och feber Standardmjölk/fil Lättmjölk/fil Måltidsdryck Saft/läsk/juice Saft light Nypon/saftsoppa Osötad nyponsoppa Osötad blåbärssoppa Lättöl Chokladdryck Dricksglas ca 1,75dl Mugg ca 2 dl Matsked 15 ml Tesked 5 ml

15 Handledning till Mat och vätskeregistrering Skriv ner allt som äts och dricks under tre dagar, gärna två vardagar och en helgdag. Glöm inte mellanmål, godis och drycker. Beskriv mat och dryck samt mängderna noggrant. Det är viktigt för att kunna beräkna energiintaget så rätt som möjligt. Personen som mat och vätskeregistreras ska äta precis som vanligt under de dagar som registreringen pågår. Så här fylls mat och vätskelistan i: Skriv ner datum för registreringen och namn på personen som registreras. Beräkna personens energi och vätskebehov. Notera klockslag för måltiden. Ange vad som serveras så noggrant som möjligt. Skriv ett livsmedel på varje rad. Mat noteras i den vänstra kolumnen och dryck noteras i den högra kolumnen. Skriv ner serverad mängd. Uppskatta hur mycket av den serverade maten/drycken som ätits/druckits upp. Beräkna antalet kalorier för den mängd av livsmedlet/drycken som konsumerats. Signera. Summera totala antalet kalorier för mat respektive vätskeintaget. Summera även den totala mängd vätskan. Utvärdera intaget mot personens beräknade energibehov. Planera ev. åtgärder och uppföljning. Tänk på att beskriva Typ av bröd, t.ex. knäckebröd, franskbröd, råglimpa Matfett, t.ex. smör, lättmargarin Pålägg, t.ex. kokt skinka, ost 28% Fetthalt på mejeriprodukter, t.ex. mjölk, fil, yoghurt, grädde Köttslag, t.ex. bogfläsk, nötkött Hur maten tillagats, t.ex. kokt, stekt, panerat Om frukt och grönsaker är kokta, färska eller konserverade Alla tillbehör till maten, t.ex. sås, sylt, marmelad, gelé, ketchup, senap, inlagd gurka Ev. socker på maten eller i dryck Ev. grädde eller mjölk i kaffet Ange mängder I deciliter, gram eller styck I hushållsmått, t.ex. matsked, stor tallrik, glas I sista hand, liten, normal eller stor portion Bilaga 6b

16 Checklista inför behov av kosttillägg Kosttillägg är ett bra komplement när energi och näringsbehovet inte kan täckas med vanlig mat. Punkterna nedan kan ses som förslag på vad man bör tänka på innan kosttillägg. Använd gärna checklistan som ett stöd för att bocka av vad som är gjort. Många tomma rutor nedan indikerar att det kan finnas saker att åtgärda före det är aktuellt med kosttillägg. Omsorgspersonalen Kartläggning med checklista Ny nutritionsbedömning Måltidsordning och nattfasta Måltidsmiljö Åtgärder utifrån kartläggningen Förstärkt måltidsordning Förkortad nattfasta Viss konsistensanpassning Förbättrad måltidsmiljö Sjuksköterskan Ta del av checklista Mini Nutritional Assessment Mat och vätskeregistrering Medicinsk bedömning Munhälsobedömning inkl tuggsväljproblem Vid behov konsultera läkare, dietist, arbetsterapeut, tandvård, logoped Förslag på åtgärder Måltidsordning och nattfasta Patienten erbjuds/äter följande måltider: Förfrukost/nattmål Frukost Mellanmål på förmiddagen Lunch/middag Mellanmål på eftermiddagen Middag/Kvällsmat Kvällsmål Nattfastan är mindre än 11 timmar Maten Patienten får E kost (gäller patient på boende eller i egna hemmet med matdistribution) Eller: Maten berikas med extra grädde, margarin, smör, olja, crème fraiche, äggula o.s.v. (gäller patient i egna hemmet utan matdistribution, samt till kvällsmålet) Energirika drycker, såsom saft, juice, läsk, öl, erbjuds istället för bara vatten Helfeta produkter används, t ex standardmjölk, fet ost, vispgrädde Rejält med smörgåsmargarin och fetare pålägg, t ex korv, pastej, ost Patienten äter dessert till huvudmålet Patienten äter energirika mellanmål Annat som kan påverka måltiden Matens konsistens är anpassad efter patientens behov Måltidsmiljön är trivsam Sittställningen gör det möjligt att äta Patienten har de redskap han/hon behöver för att kunna äta (t ex äthjälpmedel) Patienten behöver hjälp med matning och får detta När det väl är dags för kosttillägg Beräkna energibehov Använd mat och vätskeregistreringen för beräkning av lämplig mängd Låt gärna patienten prova ut smaker Följ upp och utvärdera Sara Karlsson, Leg. Dietist Bilaga 7

Nutritionsriktlinjer. - för Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun

Nutritionsriktlinjer. - för Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun Nutritionsriktlinjer - för Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun Innehåll: Matens betydelse 3 Måltidsmiljö 3 Ät regelbundet och varierat 3 Grundkoster 3 - A-kost 4 - E-kost 4 - SNR-kost 4 Livsmedelsval

Läs mer

NUTRITIONSPOLICY. Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun

NUTRITIONSPOLICY. Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun 2011 NUTRITIONSPOLICY Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Sid 1 2. Syfte 1 3. Målsättning 2 4. Ansvar och yrkesfunktioner 3-5

Läs mer

NUTRITIONSPOLICY INOM ÄLDREOMSORGEN

NUTRITIONSPOLICY INOM ÄLDREOMSORGEN NUTRITIONSPOLICY INOM d Bild: Inge Löök. MATEN ÄR BÄSTA MEDICINEN April 2013 Nutritionspolicy inom äldreomsorgen maten är bästa medicinen Ett hjälpmedel för att uppnå ett gott nutritionsomhändertagande

Läs mer

Guide till formuläret Mini Nutritional Assessment MNA

Guide till formuläret Mini Nutritional Assessment MNA Guide till formuläret Mini Nutritional Assessment MNA Mini Nutritional Assessment (MNA ) MNA är ett screening- och bedömningsverktyg som kan användas för att identifiera äldre patienter som löper risk

Läs mer

Kosthandbok för hemtjänsten

Kosthandbok för hemtjänsten 1 Kosthandbok för hemtjänsten Varbergs kommun Dokumenttyp: Rutiner och arbetssätt Giltligt f.r.o.m: 2014-12-15 Befattning: Leg. dietist Sida 1 av 13 Version: 1 Upprättad av: Anna Melin Andersen 2 Innehåll

Läs mer

KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG

KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Ansvarsfördelning 3 Riktlinjer för god hälsa - näringslära 4 Riktlinjer för kost till sjuka äldre 5 Nutritionsrutiner 6 Mat och vätskeregistrering

Läs mer

Råd kring kost och nutrition

Råd kring kost och nutrition Råd kring kost och nutrition Innehåll Sidan 1. Inledning 4 2. Energi och näringsrekommendationer 5 3. Måltidens innehåll och fördelning 6 4. Måltidsmiljö och matintag 8 5. Sondnäring 12 6. Kosttillägg

Läs mer

Riktlinjer för mat i äldreomsorgen

Riktlinjer för mat i äldreomsorgen Riktlinjer för mat i äldreomsorgen Foton: Maria Månsson Omslaget visar grönsaker från Ås Trädgård Maten för äldre Riktlinjer om mat för äldre i Krokoms kommun. Innehållet är framarbetat av en arbetsgrupp

Läs mer

Rutiner för mat och dryck samt måltidsmiljö inom äldreomsorgsavdelningen

Rutiner för mat och dryck samt måltidsmiljö inom äldreomsorgsavdelningen Omvårdnadsnämnden Enhet/Handläggare Markku Nikula Datum 2008-10 Rev: 2010-12 Beteckning Er beteckning Rutiner för mat och dryck samt måltidsmiljö inom äldreomsorgsavdelningen g:\annette\rutiner för mat

Läs mer

Handlingsplan Trycksår. takes the pressure off 1

Handlingsplan Trycksår. takes the pressure off 1 Handlingsplan Trycksår takes the pressure off 1 Care of Sweden medicinteknik sedan 1992. På Care of Sweden marknadsför och utvecklar vi medicintekniska produkter och tjänster för vården. Vi är specialiserade

Läs mer

Handlingsplan för kostfrågor i äldreomsorgen

Handlingsplan för kostfrågor i äldreomsorgen SOCIALFÖRVALTNINGEN 2012-11-16 Handlingsplan för kostfrågor i äldreomsorgen Sidan 1 av 16 BAKGRUND I livsmedelsverkets skrift bra mat i äldreomsorgen anges att maten och måltiden är viktig, inte bara för

Läs mer

Mat för äldre. Råd och rekommendationer för Stockholms stads äldreomsorg

Mat för äldre. Råd och rekommendationer för Stockholms stads äldreomsorg FJ Ä RD E up pl ag an Mat för äldre Råd och rekommendationer för Stockholms stads äldreomsorg 1 Mat for aldre ver4.indd 1 2012-12-04 13.17 Äldreförvaltningen Stockholm stad 2012 Citat får göras ur Mat

Läs mer

Jämtland Härjedalen 1

Jämtland Härjedalen 1 Jämtland Härjedalen 1 Innehåll Mat är grunden till din hälsa...4 Fördela måltiderna över dagen...5 Frukost...6 Lunch och middag...8 Enkel matlagning...10 Uppvärmning av mat...13 Mellanmål...14 Här är råd

Läs mer

Bilagor 1 (1) Vård & Omsorg Emma Davachi Direkt 0300-83 84 10 emma.davachi@kungsbacka.se

Bilagor 1 (1) Vård & Omsorg Emma Davachi Direkt 0300-83 84 10 emma.davachi@kungsbacka.se Bilagor 1. Tjänstebeskrivning, Bastjänst Måltider i Vård och Omsorg Dokumentet saknas i bilagorna på grund av revidering och bifogas när arbetet är slutfört. 2. Rutin livsmedel önskekost i Vård och Omsorg

Läs mer

Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun

Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun 2012-05-29 Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun Syfte Det här dokumentet är framtaget i syfte att ge riktlinjer för att uppfylla de mål som finns angivna i Kungälvs kommuns

Läs mer

KOSTPROGRAM. För verksamheter inom Vård och Omsorg i Kungsörs kommun. Socialnämnden. Reviderad 2010-06-07 Lillvor Gustafsson, legitimerad dietist

KOSTPROGRAM. För verksamheter inom Vård och Omsorg i Kungsörs kommun. Socialnämnden. Reviderad 2010-06-07 Lillvor Gustafsson, legitimerad dietist KOSTPROGRAM För verksamheter inom Vård och Omsorg i Kungsörs kommun Socialnämnden Reviderad 2010-06-07 Lillvor Gustafsson, legitimerad dietist Innehåll Inledning 3 Kostens betydelse 4 Etik och ätande 4

Läs mer

Patientinformation inför överviktsoperation

Patientinformation inför överviktsoperation 1 Patientinformation inför överviktsoperation 2 Inledning Den här informationen riktar sig till dig som funderar på att bli opererad för fetma eller just blivit det. En överviktsoperation kan hjälpa många

Läs mer

Dnr Dpl 2011/ON076 735. Riktlinjer för kost och nutrition på särskilda boenden inom vård och omsorg

Dnr Dpl 2011/ON076 735. Riktlinjer för kost och nutrition på särskilda boenden inom vård och omsorg Dnr Dpl 2011/ON076 735 Riktlinjer för kost och nutrition på särskilda boenden inom vård och omsorg Antagen av omsorgsnämnden den 18 april 2011 Innehållsförteckning Mat en del av omvårdnaden...4 Kost och

Läs mer

Den viktiga maten. För återhämtning och styrka när aptiten är liten

Den viktiga maten. För återhämtning och styrka när aptiten är liten Den viktiga maten För återhämtning och styrka när aptiten är liten Den viktiga maten I dag fokuseras det ofta på att man inte ska väga för mycket, men det är viktigt att veta att det är hälsosamt att väga

Läs mer

2013-02-08 KOKBOK. Råd och recept Kost för äldre

2013-02-08 KOKBOK. Råd och recept Kost för äldre 2013-02-08 KOKBOK Råd och recept Kost för äldre Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Kost för äldre 4 Energi 4 Protein 4 Vitamin D 4 Vitamin C 5 Kalcium 5 Vatten 5 Kostfiber 5 Måltidsordning

Läs mer

DIN FRAMTID NU. Din nya livsstil efter gastric bypass

DIN FRAMTID NU. Din nya livsstil efter gastric bypass DIN FRAMTID NU Din nya livsstil efter gastric bypass INNEHÅLL DITT NYA JAG 2 ÄNDRA DINA MATVANOR 5 > Dina nya matvanor 6 > Inledande mat 7 > Mat efter introduktionsfasen 10 > Kostråd 14 > Ät en varierad

Läs mer

Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan. Nattfasta

Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan. Nattfasta Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan Nattfasta Framtagen av leg dietist Madeleine Ahlgren, Karlskrona kommun i samarbete med leg dietist Cecilia Malmqvist, Växjö kommun och Folktandvården

Läs mer

KOKBOK. Råd och recept - kost för äldre

KOKBOK. Råd och recept - kost för äldre KOKBOK Råd och recept - kost för äldre Design och layout: Marie-Louise Bescher INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Sid 2 Inledning Sid 3 Kost för äldre Sid 4 Energi Sid 4 Protein Sid 4 Vitamin D

Läs mer

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Innehållsförteckning Del A- Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

Kostinformation Gastric bypass

Kostinformation Gastric bypass Kostinformation Gastric bypass Ida Evertsson Leg. dietist 046-12 88 37 dietist.skane@aleris.se 2 Viktnedgång inför Gastric bypass-operation I samband med ditt första besök hos oss har du och kirurgen kommit

Läs mer

Verktyg. för mat och måltider

Verktyg. för mat och måltider Verktyg för mat och måltider ÄLDREFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTAKTUPPGIFTER KOSTPOLICY, inklusive bilaga: Riktlinjer från SLV 1. LAGSTIFTNING, inklusive bilaga 6 2. SÄKER MAT, inklusive checklistor

Läs mer

Leg dietist Evelina Dahl. Dietistkonsult Norr

Leg dietist Evelina Dahl. Dietistkonsult Norr Leg dietist Evelina Dahl Dietistkonsult Norr Medellivslängden i Sverige har ökat med cirka 25 år de senaste 100 åren Andelen äldre är högre + bättre hälsa Unga 18-30 år äter betydligt sämre än äldre mindre

Läs mer

1. Inledning Målgrupper för råden Främja livskvalitet och motverka undernäring

1. Inledning Målgrupper för råden Främja livskvalitet och motverka undernäring 1. Inledning I dag finns närmare en halv miljon människor över 80 år i Sverige och de blir allt fler i takt med att medellivslängden ökar. En stor del av de äldre får hjälp av äldreomsorgen, bland annat

Läs mer

ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS. En Patienthandledning. Kirurgiska kliniken Skånes Universitetssjukhus & Lasarettet i Landskrona

ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS. En Patienthandledning. Kirurgiska kliniken Skånes Universitetssjukhus & Lasarettet i Landskrona ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS En Patienthandledning Kirurgiska kliniken Skånes Universitetssjukhus & Lasarettet i Landskrona Copyright 2014 Mikael Ekelund & Skånes Universitetssjukhus 2 FÖRORD Denna skrift

Läs mer