Bredd som skapar synergier. Helena Tjärnström, SJ: On Demand på räls. Småföretagaren Anders Andersson: En fördel att vara liten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredd som skapar synergier. Helena Tjärnström, SJ: On Demand på räls. Småföretagaren Anders Andersson: En fördel att vara liten"

Transkript

1 1/2009ISMAgazine Nr EN KUNDTIDNING FRÅN VISMA Helena Tjärnström, SJ: On Demand på räls Bredd som skapar synergier Småföretagaren Anders Andersson: En fördel att vara liten

2 innehåll En bredd som skapar synergier...3 Full koll för Scan... 4 On Demand på räls För barnens bästa Ett brett erbjudande på djupet Ni har ju världens bästa totalerbjudande! Den lika glädjande som spontana kommentaren fick jag nyligen vid ett stort seminarium, där min uppgift var att visa bredden i vad Visma kan erbjuda. Som säljare kan man naturligtvis inte annat än känna sig nöjd över att en kund så fullständigt tagit till sig det man vill kommunicera. För det är just bredden i erbjudandet som är Vismas stora styrka, bredd i betydelsen kombination av program-, system- och tjänstelösningar, bredd i betydelsen geografisk spridning och bredd i betydelsen resultat av integration och flexibilitet. Med detta som fokus strävar vi alltid efter att skapa ökat mervärde för dig som kund. I det här numret av Vismagazine strävar vi extra mycket efter att tydliggöra vårt breda erbjudande. Du ser ett exempel på denna bredd i sin fulla prydnad i artikeln om Almi på sidan 16. Men också här intill på sidan 3, där vi försöker åskådliggöra vilka fördelar som kan skapas i den administrativa processen med hjälp av integrerade lösningar från Visma. Egentligen skulle man kunna säga att varje enskilt nummer av Vismagazine, med sina många olika fallstudier, är ett exempel på bredden i det Visma kan erbjuda dig som kund. Förhoppningsvis ger de dig dessutom bra exempel på djupet i de enskilda eller kombinerade lösningarna. För det är så vi gärna vill att du ska kunna se oss som en administrativ partner med fokus på integrerade lösningar och kunskap på djupet. Trevlig läsning! Claes Völcker Ansvarig Crosselling, Visma Software Bra affärssystem A och O En fördel att vara liten.. 12 Effektiviseringsfördelar för hotellkung Lyckad gemensam lösning Unga företagare belönade Full fart framåt för 4ward Uppgradering gav stabilitet Bli effektivare, sälj mer En nordisk lösning Notiser och korta nyheter UTGIVARE: Visma i Sverige E-POST: REDAKTIONELL PRODUKTION: Redaktionsbyrån Texta REDAKTION: Lars Fredell Kristina Carlsson Katarina Holmström Emelie Lindfelt Helena Lustig Martin Sjögren Wiveca von Seth Renée Peter Carlsson GRAFISK FORM: Torbjörn Lagerwall MEDARBETARE I DETTA NUMMER: Gunilla Jonsson Jacob Härnqvist Claes Völcker Stefan Clausson Anders Andersson Anders Sävås Andreas Nilsson Stig-Göran Nilsson Magnus Brøyn Henrik Øistad OMSLAGSBILD: SJ TRYCK: Löwex Trycksaker AB UPPLAGA: Innehållet i denna tidskrift är avsett som information och ska endast användas efter samråd med professionell rådgivare. Allt redaktionellt material producerat för Vismagazines räkning lagras elektroniskt och kan komma att publiceras på Vismas webbplatser eller i annan digital kommunikation utan att särskilt meddelande lämnas eller särskild överenskommelse görs angående sådan publicering. Externa medarbetare måste meddela eventuella förbehåll mot detta. I princip publiceras inte material med förbehåll mot elektronisk publicering.

3 En bredd som skapar synergier Helheten är större än summan av de ingående delarna. Så djupsinnigt skulle man kunna beskriva bredden i Vismas utbud av system och tjänster. Men oavsett bredd eller djup är målet alltid att hitta lösningar som passar kunden. För det är just kundens behov som står i fokus. Vismas breda och djupa utbud av system och tjänster ger tydliga synergier en helhet som är större än summan av delarna. I en kundfokuserad verksamhet som Visma får man inte stirra sig blind på hur många kunder man har på en marknad, utan också titta ordentligt på hur stor del av den enskilde kundens behov som vi kan lösa. Därigenom kan vi skapa större mervärden för kunden, säger Claes Völcker, ansvarig för crosselling hos Visma Software. I organisationer med komplexa administrativa processer är det tyvärr inte ovanligt att de lösningar man har tillsammans påminner om ett lapptäcke med löst tråcklade sömmar. Så behöver det förstås inte vara. I Vismas breda utbud finns kostnadseffektiva metoder för att skapa integrerade lösningar, som i sin tur genererar administrativa synergier. Ett bra exempel på hur man skapat sådana synergier är EIO (Elektriska Installatörsorganisationen), bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. EIO representerar medlemsföretag med sammanlagt anställda och totalt 28 miljarder kronor i omsättning. Den omfattande verksamheten ställer förstås krav på den administrativa processen. För att skapa helhet har EIO tagit hjälp av Visma med områden som redovisning, leverantörsfakturor, löner, kundreskontra, budget/-rapportering, driftövervakning och ett skräddarsytt medlemssystem. Lösningar som ingår är bland annat Visma Control, Visma Invoice Manager, Visma Extended Budget och Visma Supervisor. Till det kommer outsourcing av löner, inläsning av fakturor och leverantörsbetalningar. Så i stället för flyktigt sammansatta lösningar som inte kommunicerar med varandra, har EIO satsat på en integrerad helhetslösning som skapar både tidsmässiga och ekonomiska fördelar. Vi har helt enkelt totalkoll på vår verksamhet, säger Lars Törnberg, ekonomichef på EIO. EIO är ett talande exempel på ett tillfälle där vi fokuserat just på en helhetslösning för att skapa ett ökat mervärde för kunden säger Claes Völcker. Resultatet hade sett helt annorlunda ut utan bredden i Vismas erbjudande. Text: Peter Carlsson. Illustration: Torbjörn Lagerwall. VISMAgazine 1/09 3

4 Vismas lösning var enklare att integrera med Scans befintliga IT-miljö, menar Connie Friberg. Foto: Stefan Clausson. Full koll för Scan Stora tidsbesparingar och bättre flöden är några av fördelarna med Visma Invoice Manager, menar Connie Friberg, reskontraansvarig på Scan. Jag kan absolut rekommendera Visma Invoice Manager till andra företag med liknande organisation som vi, säger hon. Text: Jacob Härnqvist. Att skapa effektiva ekonomiska flöden är en affärskritisk utmaning för alla organisationer och företag. Extra stor är utmaningen när organisationen har stor geografisk spridning och hanterar många fakturor årligen, menar Connie Friberg. Vi är ungefär medarbetare i hela landet, varav ca 300 är användare av Visma Invoice Manager och tillsammans hanterar de nästan 300 fakturor om dagen. Totalt blir det ungefär fakturor om året. Med en så stor mängd fakturor krävs förstås god kontroll och snabba flöden, något som Scan säkrat sedan länge med hjälp av sitt gamla ekonomisystem och ett kraftfullt system för hantering av elektroniska fakturor. En kombination som fungerade bra tills det blev dags att uppgradera ekonomisystemet. I samband med det upphörde utvecklingen av vårt system för elektronisk fakturahantering. Det kändes förstås inte optimalt att ha ett uppgraderat ekonomisystem och ett föråldrat system för fakturahantering. Vi behövde självklart en framtidssäker lösning, och började se oss om efter alternativ. Visma Invoice Manager blev lösningen Tillsammans med sina medarbetare började därför Connie Friberg att undersöka vilka system för digital fakturahantering som fanns på marknaden. Vår gamla leverantör hade en tjänst för fakturahantering som kanske var bra i sig, men vi ville ha ett system som låg utanför ekonomisystemet, så det passade inte riktigt. Efter att ha tittat på ett antal olika system insåg vi att Visma Invoice Manager skulle passa bäst. Dels var det lättare att integrera med vår befintliga IT-miljö, dels var det likt vårt gamla system samtidigt som det var mer användarvänligt och hade fler funktioner. Det koncentrerade sig helt enkelt mer på fakturaflödena, vilket var precis det fokus vi behövde. Bland de användarmässiga fördelarna med Visma Invoice Manager fanns de många sökfunktionerna och möjligheten att exportera rapporter till Excel. Vi gillade också att systemet kan ta emot EDI-fakturor och PDF-filer, vilket inte gick med vårt tidigare system. Dessutom var det en fördel att vi skulle kunna läsa in fakturor åt andra bolag i koncernen och få allt det arbetet gjort på en punkt i organisationen. Enkel implementering Implementeringen av Visma Invoice Manager påbörjades i maj Systemet gick i drift under oktober. Vi är väldigt stolta över implementeringen, det var ett väldigt bra projekt. Vår plan var att lära användarna Visma Invoice Manager först så att de kunde koncentrera sig på den nya versionen av ekonomisystemet senare. Och det har fungerat bra. Det enda vi behövde i utbildningsväg var en internutbildning på en timme per grupp, där vi åkte runt till de olika avdelningarna i landet och lärde upp användarna. För att ytterligare snabba på utbildningsprocessen har Scan använt ett självinlärningsprogram som hette Learning Accelerator. Vi spelade in de olika momenten på en film som vi sedan lade ut på intranätet. Användarna kan gå in där och spela filmen och repetera eller lära sig mer. Det blir ett effektivt och bra uppslagsverk, både för befintliga och nya användare. Och att användarna är nöjda har Connie Friberg redan märkt. Det här har tagits emot väldigt positivt internt. Och eftersom vi dessutom sparar tid, får bättre kontroll och bättre flöden kan jag absolut rekommendera Visma Invoice Manager. 4 VISMAgazine 1/09

5 Utmaning Att komplettera Scans uppgraderade version av sitt befintliga ekonomisystem med ett system för digital fakturahantering som var framtidssäkert, användarvänligt och med fokus på fakturaflöden. Lösning Implementering av Visma Invoice Manager från maj till oktober Resultat Enkel och effektiv implementering med minimal internutbildning, god integration gentemot befintlig IT-miljö, gott mottagande hos användarna samt stora tidsbesparingar för koncernen. Scangruppen Ingår i HKScan-koncernen ett av norra Europas största livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat. Omsätter årligen 10 Mdr SEK. Har medarbetare. Foto: Scan VISMAgazine 1/09 5

6 Foto: istockphoto On Demand på räls Ett gediget förändringsarbete och klargörande om rollfördelningen lade grunden till framgång för SJ:s nya integrerade inköps- och fakturahanteringssystem, en On Demand-lösning via Visma. Text: Gunilla Jonsson. Foto: SJ När Helena Tjärnström började som chef för Financial Control hos SJ för snart tre år sedan var Visma Proceedo till viss del infört i inköpsdelen och den integrerade fakturadelen, internt kallad Smartköp, som kunde hantera fakturor, statistik och rapporter. Skanningen låg i ett eget system, Digidoc. Vad vi ville ha var ett enda system där vi kunde sköta allt från inköp till fakturahantering och rapportering. Dubbla system är bökigt och dyrt. Det kräver dubbla resurser i form av underhåll och licenser, basdata och leverantörer ska in på två ställen och risken för krångel och fel ökar när användarna måste kunna två olika system, säger Helena Tjärnström. Eftersom Digidoc inte klarade av hela hanteringen blev förslaget att helt gå över till Visma Proceedo, något som visade sig stöta på patrull. Många av användarna var måttligt intresserade av en omläggning, mycket beroende på att det kändes svårt och osäkert eftersom de så sällan använde Proceedo utan till 90 procent arbetade på det gamla sättet. Förstudie till förändringsprocess Hösten 2007 inleddes en förstudie med kartläggning av Visma som leverantör och intervjuer, bland annat med andra kunder. Projektledaren gjorde en noggrann test av skanningsflödet och tog verkligen personalens åsikter och inställning på allvar, ett grundligt jobb som skapade trygghet 6 VISMAgazine 1/09

7 Utmaning Organisationen ville bort från en inköpsoch fakturahanteringslösning som var uppdelade i två system, vilket tog dubbla resurser i anspråk och skapade mycket krångel. Lösning Implementering av Visma Proceedos On Demand-lösning med ett integrerat och effektivt system för inköp och hantering av leverantörsfakturor. Resultat En enda process för inköp från start fram till betalning och rapport/statistik. hos medarbetarna. Slutsatsen blev att släcka Digidoc och behålla och gå vidare med Smartköp. Påföljande projekt delades upp i två. Ett för att klargöra roller och ansvar i inköpsprocessen, något som varit lite grumligt tidigare, och presentera en ny och rimlig leverantörsstrategi samt ett förändringsprojekt för att informera och få användarna med sig. Förändring är bland det svåraste som finns och särskilt viktigt när folk är negativa. Jag tror vi satsade mer än de flesta och vi lyckades också vända medarbetarna till en positiv inställning, säger Helena Tjärnström. De som arbetar med leverantörsfakturor utbildades med bland annat en dags retorikutbildning, man satsade på intranätet, lathundar, support och processbeskrivningar. Och sen var det dags för dem att utbilda sina interna kunder. Inte helt lätt för den som är ovan att stå inför en grupp på personer som det handlade om vid de olika utbildningstillfällena. Aktivt engagemang Helena Tjärnström och övriga i styrgruppen arbetade med personliga, sociala och organisatoriska förändringsstrategier. De fick klart för sig hur viktigt det var att de var aktivt engagerade och till och med vågade ta personliga risker. Och det gjorde vi. Många var emot oss och om vi inte hade lyckats, hur hade det gått då? Men nu är allt överfört. Personalen kan systemet, vi fortsätter integrera kunder och samarbetet med Visma fungerar bra, säger Helena Tjärnström. Fotnot: On Demand betyder bland annat att kunden slipper ta hand om driften eller ansvara för licenser, mjukvara och hårdvara. Förändring är bland det svåraste som finns, menar Helena Tjärnström på SJ. SJ Bolagiserades Cirka anställda. Omkring resenärer/dag, inklusive pendeltågsresenärer. SJ:s årliga fakturahantering kronor fakturor aktiva leverantörer nya leverantörer 500 användare VISMAgazine 1/09 7

8 Bra priser blev bättre viktigt för en biståndsorganisation som ständigt har ögonen på sig. Omständliga och tidsödande offertförfrågningar minskade betydligt och på det hela taget vann man både tid och pengar genom att börja nyttja tjänsterna i Visma Advantages inköpsportal. Utmaning Behov av en lösning för kostnadseffektiva inköp av framför allt trycksaker och andra kontorsvaror. Lösning Visma Advantage inköpsportal med webbshop med storköpsrabatter som gav bättre priser än vad Plan Sverige hade haft tidigare. Text: Gunilla Jonsson. Foto: Plan Sverige. Resultat Besparingar i både tid och pengar, enklare fakturahantering, effektivare upphandlingar och en trygghet i vetskapen om bästa pris i den önskade kvaliteten. Andreas Sjögren är bland annat inköpsansvarig och post- och logistikchef på Plan Sverige. Han är inne på sitt åttonde år på organisationen som hela tiden haft ett nätverk av leverantörer, främst i fråga om kontorsmaterial och trycksaker. Alltid före upphandlingar, större utskick och order, gjorde jag en offertförfrågan. Det tog tid och var omständligt och vi insåg att vi behövde mer effektivitet i den hanteringen. Vi ville slippa offertjagandet och få garantier för lägsta pris. Då kom som ett brev från posten en förfrågan från Visma Advantage som erbjöd sina tjänster i form av sin inköpsportal med redan förhandlade rabatter inom över 20 olika inköpsområden. Vi fick känna på deras portal och gränssnitt, hur det fungerar, vad som ingår, vilka rabatter det handlar om och vad vi kunde spara in. 8 VISMAgazine 1/09

9 För barnens bästa Om Plan Redan vid första beställningen via Visma Advantage tjänade Plan Sverige in licenspengarna, berättar Andreas Sjögren. Plan grundades 1937 av engelsmännen John Langdon-Davies och Eric Muggeridge. Är i dag en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i 66 länder. Arbetar för barns rättigheter och gör det möjligt för 13 miljoner barn och deras familjer att själva påverka och förbättra sin livssituation. Plan Sverige startade 1997 och samlade in drygt 200 miljoner kronor Den mest kända aktiviteten är Faddergalan tillsammans med TV4. Sekretariatet i Stockholm har närmare 50 anställda. Bättre rabatter Plan Sverige hade redan rabatter med flera av de företag som ingick i Visma Advantage men inte lika höga rabatter. Redan vid första beställningen tjänade vi in licenspengarna, säger Andreas Sjögren. Nu köper han 90 procent av allt tryckmaterial via portalen, men också annat som frakt- och budtjänster. Några offerter begär han in nu också, men inte på långt när så många som tidigare och han ser rätt snabbt att det blir billigare genom portalen. Det vi tjänar mest på är trycksaker som kuvert och brevpapper. Det är lätt för oss att göra ändringar i vårt tryckmaterial som ligger på Vismas portal. Det krävs bara ett mejl eller samtal till deras kundtjänst som är snabba på att komma tillbaka till oss. Vi har bra och tät kontakt med dem. Om man inte hittar vad man söker i portalen kan kundtjänst hjälpa till med det. Att lägga ut allt på portalen skulle bli för otympligt. En biståndsorganisation som Plan, med 90-konto, har ögonen på sig och minsta slöseri hamnar lätt på löpsedlarna. Jag måste förklara vartenda öre och måste vara 100 procent säker på att vi får bästa pris för den kvalitet vi valt. Som andra liknande organisationer kontrolleras vi av Stiftelsen för insamlingskontroll. Vi får ha högst 25 procent av insamlade medel i administrativa kostnader, annars blir vi av med 90-kontot. Anpassat för kunden I tre år har Plan Sverige varit kund hos Visma Advantage med Kristina Carlsson som kundansvarig. Plan Sverige har hela tjänsteutbudet, med webbshop där de kan köpa både tjänster och varor och det finns en stor mängd att välja mellan i varje kategori, säger hon. Det är precis som att beställa vad som helst från nätet, det hamnar i varukorgen och enkelt uttryckt kommer allt i en samlingsfaktura månadsvis hos kunden. Specifikt för Plan Sverige har Visma Advantage lagt upp trycksaker, brevpapper, pennor, usb-minnen och andra artiklar med tryck eller logotyp direkt i webbshoppen, där man kan skapa egna inköpslistor utifrån valt artikelsortiment. Kunder med den här helhetslösningen får ta del av de rabatter vi förhandlat fram på allt från godis till hyrbilar. Våra leverantörer ser oss som en kund vilket ger storköpsfördelar som våra kunder får del av. Det säger sig självt att det är bättre att ligga med i Visma Advantage än att köra själv, säger Andreas Sjögren. VISMAgazine 1/09 9

10 Canon Business Center Franchisingkedja med 22 enheter samt fristående leverantörer. Marknadsför och säljer främst produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk design. Koncernen har cirka anställda, varav i Europa och 430 i Sverige. Utmaning Huvudkontor och regionala enheter hade olika administrativa system, som gav onödiga kostnader och franchisetagarna inom CBC-kedjan hade behov av att uppdatera sitt affärssystem. Lösning Affärssystemet Visma Global som integrerades med befintligt eftermarknadssystem. Installation av det webbaserade Visma Invoice Manager för elektronisk fakturahantering har påbörjats. Resultat Större effektivitet, snabb och korrekt leverans av artikel- och prislistor till kund. Att byta affärssystem kräver noggrann planering, menar Birger Carlsson på Canon. Alla arbetar under samma varumärke, med samma koncept och affärsidé, säger Birger Carlsson, projektledare vid Canons huvudkontor i Stockholm. Men alla arbetade inte med samma system och administrativa rutiner och i längden blev det både dyrt och omständligt. Flödet av information är enormt mellan supportkontoret och regionala center, som vart och ett är kund till Canon. Vi behövde ett enhetligt affärssystem för att få in alla i samma kontoplan och jämföra nyckeltal och marknadsandelar för att kunna driva verksamheten effektivt, växa i volym och marknadsandel. Vi ville underlätta administrationen för återförsäljarna och bidra till att alla kunder hanterades på samma sätt. I upphandlingen av affärssystem förra året var nyckelordet att det skulle kunna integreras med det befintliga serviceordersystemet Win- Serv, främst ett eftermarknadssystem. För franchisingtagarna är det viktigt att deras maskiner inte stannar och ett patenterat system för fjärrövervakning, emaintance, är kopplat mot WinServ som motar Olle i grind genom att, kort sagt, kalla på service innan produktionsstoppet är ett faktum. Ett driftstopp är alltid besvärligt för kunden och vi sökte en leverantör som kunde bygga en brygga mellan WinServ och ett system som sköter traditionell administration som bokföring och utfakturering. 10 VISMAgazine 1/09

11 Ett bra affärssystem är A och O Ett nytt gemensamt affärssystem, integrerat med det gamla eftermarknadssystemet, gav Canon Business Center en enhetlig administrativ plattform, effektivare verksamhet och underlag för benchmarking. Text: Gunilla Jonsson. Foto: Anders Sävås. Stort sortiment Ett annat krav var att i ett filformat få in de omfattande artikel- och prislistorna för direkt leverans till kunden. Upplysningsvis har varje maskin hundratals reservdelsartikelnummer och totalt finns runt reservdelar i Canons sortiment. Valet av affärssystem föll på Visma Global och Vismas partner Incepta. Avgörande var bland annat det förtroende Incepta ingav med att bygga bryggan och att rulla ut det på de 22 centren. Att byta system är stort: utrensning av gamla artikelregister och installation av ett nytt program, alla artiklar, lagersaldon, kundfordringar, ny kontoplan, in- och utgående balans... Det är en jätteapparat som kräver minutiös planering. Ett stort jobb har lagts ned för att övergången ska ske obemärkt, och med kvalitetssäkring. Samarbetet med Incepta fungerar alldeles utmärkt med avstämningsmöten varje fredag. De sköter också utbildningen för våra användare, ordermottagare och tekniker. Inceptas vd Sven-Erik Hattenhauer ser Canons arbete som väldigt seriöst med löpande avstämning och lång framförhållning. Incepta har stor vana av att göra kedjeinstallationer och har verksamhet i Stockholm, Malmö, Sundsvall och Borlänge. Smidigt och enkelt Alla center är representerade i projektgruppen och inför varje ny installation hålls möten med de berörda. Av de 22 är 16 inne i Visma Global och en till två ansluter varje månad. Eskilstunacentret började med Global i november. Ulrika Gustafsson, ekonom/administratör, är jättenöjd: Även om det tar lite längre tid nu när det är nytt märker jag att det är ett smidigare program jämfört med det förra. Det går lättare att söka och få ut listor och rapporter. Birger Carlsson känner att projektet är i hamn. Ett bra administrativt system är A och O. De som har de bästa lösningarna är ofta de framgångsrikaste företagen. VISMAgazine 1/09 11

12 Småföretagaren Anders Andersson: Nu är det en förd När jag för 25 år sedan började fundera på att göra ett skatteprogram lärde jag mig den hårda vägen hur det kan vara att driva företag. Programmet blev så småningom Visma Skatt, och mina företagserfarenheter delar jag nu med mig i min nya tidning Driva Eget. Text: Anders Andersson, chefredaktör och ägare, Driva Eget (www.driva-eget.se). Foto: Driva Eget. De som är beredda att kavla upp ärmarna har alla chanser att lyckas som företagare i kristider, menar småföretagaren och publicisten Anders Andersson.

13 el att vara liten På den tiden var jag anställd skattereporter på Expressen. Jag skulle skriva en artikel om nyttoprogram för hemdatorer och såg att det saknades ett som hjälpte till med deklarationen. Så jag satte igång att göra ett. Efter månader av slit på nätter, helger och semestrar tänkte jag att jag kunde göra affär av mitt amatörarbete i programmering. Jag jobbade ännu hårdare, tog hjälp av en proffsprogrammerare och programmet började säljas. Det blev totalfiasko. Pris, målgrupp, marknadsföring, återförsäljare, betalningsmodell, timing allt var fel, inget fungerade. Ge inte upp börja om! Då gav jag mig själv tre råd som nu i krisens Sverige känns aktuella för både små och stora företag: Ge inte upp. Lär dig av dina misstag. Ompröva din affärsmodell och starta i andra änden. Jag fick kontakt med entreprenörerna Rolf Dahlberg och Jan Älmeby som just startat SPCS i Växjö, som nu ingår i Vismakoncernen. Vi ska ta en femtedel av det gamla priset och göra det fem gånger så bra, sa de. Jag utvecklade programmet vidare med hjälp av proffs på både teknik och marknadsföring. Det låga priset satte fart på efterfrågan, ökade volymer gav nya utvecklingsmöjligheter och nya marknadsföringsresurser skapade utrymme för att förbättra programmet ytterligare. En stark och positiv vilja I dag är programmet landets mest sålda skatteprogram och sysselsätter fem personer på heltid plus ett antal medarbetare hos Visma Spcs. Detta är ett bra exempel på hur det mest omöjliga går att vända bara man kommer in i en positiv spiral och får alla pusselbitar att falla på plats. Sådant går att göra även i en lågkonjunktur, men det måste alltid finnas en stark och positiv vilja. Det som från början var ett ekonomiskt fiasko för mig blev till slut också en ekonomisk framgång för det enmansbolag jag startade för att ta hand om programintäkterna och en del andra extraknäck vid sidan av heltidsjobbet som tidningsman. Jag kallade mig då för entreprenör, trots att jag satt säkert i Bonniers trygga famn på Privata Affärer. Därför kunde jag inte säga nej när jag för ett och ett halvt år sedan blev erbjuden att köpa en tidning för just entreprenörer. Nu är de små viktiga Det var ett av mitt livs bästa beslut. Även i denna affärsverksamhet inbillar jag mig att jag hamnat i en positiv cirkel med rätt timing. För när om inte nu är det viktigt med småföretag i Sverige. Det är vi små företag som kan vara räddningen för Sverige i dagens djupa lågkonjunktur. Vi kan koncentrera oss på själva kärnverksamheten, medan många stora har fullt upp med att tänka på kostnadsnedskärningar och att avskeda personal. Tänk om Sveriges regering kunde stimulera tio procent av landets enmansföretagare att anställa en enda person. Det skulle ge nya jobb till Sverige. Det är annat än storföretag som Volvo och Ericsson som varslar och flyttar produktion ut ur Sverige. I dessa dystra tider hittar vi mer positiv framtidstro hos de små än hos de stora. Häromdagen talade jag med en av de riktigt små, pr-konsulten och enmansföretagaren Anders Nilsson i Stockholm. Jag har aldrig haft så mycket att göra som nu. Stora företag skär ned sin pr-budget och byter då ut stora konsultfirmor med höga overheadkostnader mot små flexibla enmansföretagare, sa han. Flexibilitet ett av vapnen I senaste numret av Driva Eget är fastighetsmäklare Andreas Kärrfelt på Bosthlm.se inne på samma linje: Vi profilerar oss genom att trycka på att vi är små. Vi konkurrerar genom att vara mer flexibla än våra större konkurrenter. Varje affär blir viktigare för oss än för det stora företaget. Kunderna ska veta att vi aldrig har råd att göra en affär som kunden inte är nöjd med, menar han. I tidningen har vi hittat sex argument som den lille företagaren kan ta till för att matcha storföretagen att den lille kan vara mer personlig, flexibel, servicemedveten och kreativ till lägre pris och med mer kundfokus. Många enmansföretag gör ibland misstaget att låtsa att de är större än vad de är. I stället tjänar de på att göra affär av att de är små. Företag som är lite större kan ta lärdom av de små. Många av dessa skulle tjäna på att låtsa att de är mindre än vad de är och möta sina kunder på samma sätt som många duktiga småföretagare nu gör. INTERPRESS FÖRSTA HJÄLPEN RETURVECKA 04 DIN SKATT Gör om firman till AB Sälj mer med ny strategi 04 Tidningen Driva Eget grundades och drivs av Anders Andersson med syftet att hjälpa småföretagare. DINA KUNDER Driva0901o01_Omslag:Layout Sida 1 Nr kr Starta eget och ta hjälp av oss HON LÄR DIG GÖRA SMARTA HEM- SIDOR Så klår du de stora 17 SIDOR OM HUR DU DRAR NYTTA AV KRISEN 18 ÅR MED NY PRIVATLIVET SOM PRODUKT! VARJE D

14 Stora effektiviserin för hotellkung Det är finanskris och oroliga tider. Men i hotellfoajén står Petter Stordalen rak i ryggen. Ungdomsårens jordgubbar är utbytta mot hotell över hela Norden. Vi möter honom i Stockholm, på det nyaste och hippaste hotellet i stan. Det är nämligen i tider som dessa som fördelar och visioner kring automatiserade processer förtjänar ökat fokus och högre prioritet. Text: Magnus Brøyn. Foto: Henrik Øistad. Övers.: Peter Carlsson. Vi närmar oss nya hotellet Clarion Sign med stor nyfikenhet. Inte bara därför att hotellet är Choice Hotels senaste designsatsning, utan även för att vi är på väg till en intervju med gutten från Porsgrunn. Han började med att sälja jordgubbar och är nu en av Norges tio rikaste personer. I hotellfoajén skymtar vi honom i färd med att avsluta dagens lunch. I ena handen har han en iphone som ständigt ringer. I den andra ingenting. Ingen kalender. Inga papper. Det mesta finns nämligen samlat i elektronisk form i mobilen. Runt halsen har han en stor färgstark scarf. Runt handleden ett läderarmband med metallkulor. Petter Stordalen är inte som andra miljardärer. Det har gjort honom till Norges bäst klädde man. Automatisering är viktigt och vi arbetar med det dagligen inom Choice. Men utan människor blir ett hotell fattigt, så det måste samspela på ett bra sätt. Vi jobbar till exempel mycket med automatiserade in- och utcheckningar, som här i lobbyn, och även vad gäller reseräkningar. Jag tror att framtiden ska vara mycket mer automatiserad, utan att vi för den sakens skull väljer bort mötet mellan människor. Potentialen är ofattbart stor, så länge det finns levande, leende människor med, som här i receptionen. Vi befinner oss vid Norra Bantorget, en kort promenad från Stockholms Centralstation. Du vet, i den här miljön är automatiseringspotentialen enorm. Att komma enkelt in och ut är viktigt. Man behöver inte gå längre Det är just det som är så fascinerande med automatisering. Var befinner vi oss nästa gång? Vad har vi då utfört? än till sig själv. Vi vill inte stå i kö länge för att utföra enkla saker. Då är det viktigt att automatisera. Det är bara att lägga ifrån sig nyckelkortet och gå ut. Och sedan får du räkningen i e-posten innan du ens har kommit hem. Nästan som Miami Vi befinner oss på hotellets takterrass. I den tidigare lediga handen finns nu ett par solglasögon. Pilotbrillorna åker på och Petter poserar villigt framför fotografen. För den oinitierade skulle han mycket väl kunna vara en modern version av Tom Cruise i Top Gun. Petter menar själv att hotellets stil inte minst den spektakulära takterrassen påminner om Miami. Finanskris och orostider är som bortglömda i solskenet som speglar sig i den transparenta, takupphängda stolen. Den enda skuggan är den som Petter själv kastar sittande i stolen. Det enda som saknas nu är champagne och jordgubbar. Som i Miami. Och kanske som under glansens dagar i barndomens Porsgrunn? Du vet, inleder Petter. Jag tror mycket på de enkla tingen. Och på att tingen ska hänga samman. Jag tror på det man inte hittar i en resultaträkning. Det du inte ser i en balansrapport. Men när du frågar så kan jag berätta att jag av Porsgrunns Dagblad korades till Norges bäste jordgubbesäljare redan när jag var 12 år. Det är möjligt att jag överdriver lite när jag säger Norges bäste, även om jag minns det så, men det är ju inte alltid att man minns rätt om den åldern. Men en sak lärde jag mig jordgubbsfilosofin. Den handlar om det enkla. När jag klagade för min far att det var för varmt eller att mina jordgubbar var för små, sa han: Jag ska lära dig en sak. Sälj de bär du har. Det är de enda bär du kan sälja. Det är jordgubbsfilosofin. Jag tog med mig jordgubbsfilosofin från torget i Porsgrunn och den har lagt en del av fundamentet. Petter fiskar upp sin iphone i handen och fortsätter: Framtiden tror jag kommer att vara mycket mer automatiserad. I början hade jag två mobiltelefoner. Jag var stolt över dem båda. Med dagens mått mätt var de gigantiska. De såg ut som tegelstenar med en liten antenn på kortsidan. Jag minns att jag sa det till min mor: Mindre än så här blir de inte. Se så små de är. Men de var stora som tegelstenar. Lite visste hon om att jag skulle sitta på ett hotell i Stockholm när jag var 46 år och ha en mobiltelefon med inbyggd video, kamera och en musikanläggning med låtar i. Jag kommunicerar Om jag vet vad Visma är? Vet du inte det som företagsledare i Norden, ska du hitta ett nytt jobb. med min flickvän och alla andra genom den. Jag gör tio saker samtidigt. Jag kan prata med flera samtidigt. Och dessutom hade jag kunnat berätta för min mor att jag får in alla mina brev i telefonen. Då skulle min mor sagt att jag var färdig för dårhuset... Allt detta var ju otänkbart, och det är just det som är så fascinerande med automatisering. Var befinner vi oss nästa gång? Vad har vi då utfört? Om du inte klarar att föreställa dig var vi kommer att befinna oss om tio år, kommer du att förtvina. Om du bara står stilla och säger: Bättre än så här blir det inte kommer du att förtvina. Du måste helt enkelt fatta några beslut baserade på var du tror du kommer att befinna dig om tio år. Då måste du först se var du står i dag, för att sedan förbättra den verklighet som kommer om fem eller tio år. Inom Choice jobbar vi massor med det här och vi pratar om vad som sker framöver. Vi är extremt duktiga på att förnya oss. Tror vi på automatisering, så jobbar vi med det, och de saker vi jobbar med blir realiserade. Vi har bara sett början av denna process. I dag är Petter en av Norges tio rikaste personer, med en uppskattad förmögenhet på cirka tio miljarder norska kronor. Automatisering och framtiden Automatisering har blivit avsevärt viktigare än tidigare. Tänk bara på vad vi fick från amerikanerna. Jag tänker på automaterna där man kunde köpa t ex Coca-Cola. Du stoppade in en peng, tryckte på en knapp och fick vad du ville ha. Det var automatisering och det var super- 14 VISMAgazine 1/09

15 gsfördelar modernt! Framtiden kommer att vara en helt annan värld, där detta är viktigt, men du kommer inte att uppleva det som ett kylskåp där du trycker på knappar. Det kommer bara att ske av sig självt. Automatisering är den teknik vi använder för att få till det här. Det är framtiden! Så kommer det också att vara på våra hotell! I fjol öppnades dörrarna till Clarion Sign Hotel med nästan 600 rum fördelade på 11 våningsplan. Det kostade en miljard att bygga husets kvadratmeter, som även inkluderar en rik samling av det bästa inom skandinavisk konst och design. Samlingen är hopsatt av Sune Nordgren, tidigare bland annat chef för Nasjonalmuseet i Norge. Samtalet glider över i en lösare form. Automatisering av alla de små dagliga arbetsrutinerna och -processerna är ju just det som Visma sysslar med. Vet han det? Om jag vet vad Visma är? Vet du inte det som företagsledare i Norden, ska du hitta ett nytt jobb. De levererar alla sorters lösningar vi har behov av och de kommer även att få göra något för våra hotellgäster. Med ett leende fortsätter Petter. Han vill gärna det. Även om tiden gått ur led. Och börsen fortsätter att falla. Det är det som är så fascinerande med automatisering. När den finns där tar vi den som en självklarhet. Det är först när den inte är där som irritationen kommer. När du kommer till ett ställe där det inte finns någon kö, säger du: Så ska det vara. Det är när kön finns där eller när alla måste stå och fylla i en massa papper, som irritationen kommer. Hos oss släpper du bara ned nyckeln i en låda, det tar bara en sekund. Det är automatisering. Och det kommer vi att få se mer av i framtiden. Petter Stordalen Född den 29 november Ägare till hotellkedjan Choice Hotels. En av Norges tio rikaste personer. Korad till Norges bäste jordgubbesäljare och bäst klädde man. Petter Stordalen började som jordgubbesäljare och är i dag en av Norges tio rikaste personer. VISMAgazine 1/09 15

16 För Almi är det nu enklare att göra nödvändiga ekonomiska och tidsmässiga uppföljningar, menar Per Eriksson, koncerncontroller. Olika system och miljöer skapade begreppsförvirring, onödiga kostnader och sårbarhet. Sedan Almi Företagspartner valt Visma Control för effektivisering av ekonomifunktionen har det rullat på med mer samarbete. Och det finns önskemål om ytterligare utveckling. Text: Gunilla Jonsson. Foto: Almi Företagspartner AB.. Lyckad gemensam l När Per Eriksson tillträdde tjänsten som koncerncontroller 2001 var situationen den att alla bolag hade egna, separata installationer. Det var opraktiskt, dyrt och sårbart, och bäddade för begreppsförvirring. Vi insåg att Utmaning De egna lösningarna i de regionala bolagen var opraktiska och dyra. Behovet var i första hand ett gemensamt ekonomisystem i hela koncernen. Lösning Implementering av först Visma Control, senare Visma PX Light, Visma Invoice Manager och till viss del Visma Services Löneportal. Resultat Effektivitet där en gemensam miljö ger säkerhet, enklare administration, bättre funktionalitet, snabbare fakturahantering och resurser över för annat. det skulle vara bra med ett och samma system i hela koncernen. Ett ekonomisystem var först ut och en upphandling påbörjades 2004 med Per Eriksson som projektledare. Kriterierna var att systemet skulle klara ett stort antal enheter och transaktioner. Det skulle vara lättadministrerat och funktionellt och dokumenterat väl fungerande hos andra. Gemensam kunskap Resultatet blev att man valde Vismas lösning, som nu heter Visma Control. Det motsvarade våra krav. Vi ville också själva kunna drifta systemet och därmed slippa beroendet av teknikkonsulter. De första bolagen gick in våren Årsskiftet efter arbetade alla bolag mot samma databas. Fördelarna är lättare administration, färre register att hålla reda på och en gemensam begreppsvärld. En annan stor fördel är den gemensamma kunskapen. Åtta, tio olika system, som tidigare, gjorde det svårt att överlappa varandra och hjälpa andra bolag. Snabbare flöden Almi var också ute efter ett nytt gemensamt tids- och projektsystem. Vid den första upphandlingen sköt de flesta system över målet. Men så kom Visma PX Light som passade oss bra. Kodstrukturen var viktig liksom kompatibilitet med övriga system. Visma PX Light utvecklades delvis efter våra önskemål och i dag är nästan alla bolag med. Bolagen debiteras ett självkostnadspris men att gå med har inte varit tvingande, säger Per Eriksson. Almis flesta projekt finns inom affärsrådgivning och -utveckling. Det är viktigt med ekonomiska och tidsmässiga uppföljningar, till exempel när vi rekvirerar pengar från finansiärer. Vi vill också centralt kunna visa våra ägare vad vi gör och det är lättare nu när vi jobbar i samma struktur och med samma system. Delar av den centrala ekonomifunktionen ligger i Östersund och där inläses och tolkas fakturorna från de bolag som valt den lösningen. När inläsning och tolkning är klar går fakturorna vidare till Visma Invoice Manager, 16 VISMAgazine 1/09

17 Sofia Davidsson, Elin Brage och Lisa Svensson berättar för Fredrik Belfrage och publiken om sin affärsidé att göra en framtidsmässa. Almi Företagspartner AB Är statligt ägt och bildades Består av 19 dotterbolag och ett moderbolag. Erbjuder finansiering och affärsutveckling till konkurrenskraftiga företag med upp till 250 anställda. Verksamheten är organiserad i tre affärsområden: Innovation, Nyföretagande och Etablerade företag. ösning som är helintegrerat med Visma Control. Det är driftsäkert och fungerar otroligt bra. Det snabbar upp flödet på fakturorna, blir mer korrekt och avlastar medarbetarna som kan göra sådant som mer gagnar våra mål. Vi är så nöjda att vi har hunnit mycket längre än planerat. Bolagen tycker att det är värt pengarna att slippa administrationen. Det ena gav det andra och Visma Services Löneportal tillkom senare. Vi på moderbolaget outsourcade lönehanteringen tidigare också men den här portalen kan hantera lite mer. Vi kan logga in, få ut våra lönespecifikationer, göra reseräkningar och det finns möjligheter att integrera det med ekonomisystemet. Till sist ytterligare en viktig parameter: Bra och fungerande support! Och det kom fram redan när vi tog referenser på Visma. Redan under upphandlingen fick vi ett väldigt stort förtroende för Visma och vi vill gärna jobba vidare med dem. Unga företagare belönade av Visma Gnosjö, som utsågs till Årets nyföretagarkommun 2007, har nu delat ut första halvan av sina prispengar på kronor från Visma. Stipendiet gick till Ung Företagsamhets verksamhet på orten. Text: Lars Fredell. Priset delades ut i samband med Gnosjöandans Framtidsdag en seminarie- och mässdag som planerades och genomfördes av tre unga företagare. Platsen var Gnosjöandans Kunskapscentrum, som är en av hundratals gymnasieskolor i landet där unga företagare varje år driver egna företag i Ung Företagsamhets regi. Affärsidén blev en mässa Framtidsdagen var med andra ord ett ungt företagsprojekt från början till slut. Tre andraårselever på skolan valde att göra en mässoch konferensdag till sin affärsidé en så bra att idé att kommunen beslöt dela ut kronor av Vismas prispengar till skolans UFverksamhet. Det var jättekul hela tiden, fast ibland ganska jobbigt också, berättar Lisa Svensson som driver mässföretaget tillsammans med Sofia Davidsson och Elin Brage. Till det jobbiga hörde att få ihop så många utställare som möjligt (det blev 18), ett bra program och riktigt intressanta talare. De lyckades hela vägen. Känt folk och positiv anda Som konferencier hade de lyckats engagera tv-profilen Fredrik Belfrage och bland föreläsarna fanns popmusikern Joppe Pihlgren och folkhälsominister Maria Larsson. I publiken fanns skolkamrater, kommunpolitiker och lokala företagare. Från Visma deltog Rolf Dahlberg, vd för bolagets småföretagssegment, i den inte helt oviktiga rollen som prisutdelare. Efter prisutdelningen intervjuades han av Fredrik Belfrage och fick då tillfälle att ge sin syn på hur det kan gå till att starta ett företag som sedan lyckas växa. Visma Spcs har sedan starten för 25 år sedan vuxit från två till drygt 300 anställda. UF gynnar nyföretagandet I motiveringen till priset skrev Gnosjö kommun bland annat att Ung Företagsamhet gör ett fantastiskt arbete med att ge gymnasieungdomarna en inblick i företagandets villkor. Gnosjö kommun anser att UF är en organisation som aktivt uppmuntrar och engagerar sig i initiativ och aktiviteter som gynnar nyföretagandet på orten. Vismas pris till Årets nyföretagarkommun är på kronor och har hittills gått till Strängnäs (2005), Helsingborg (2006), Gnosjö (2007) och Norrtälje (2008). Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs, hade det uppskattade uppdraget att dela ut Vismas check på kronor till ekonomiläraren Johan Sellgren på Gnosjöbygdens Kunskapscentrum. VISMAgazine 1/09 17

18 Full fart framåt för 4ward Med Visma Global, Visma CRM och Visma Zpider är företaget 4ward väl rustat att tackla den svenska skomarknaden. Systemen möter våra krav på enkelhet, flexibilitet och rapportering. Och de fungerar väldigt bra ihop, säger ekonomichef Jonas Vedin. Text: Jacob Härnqvist. 4ward är en relativt ny aktör på den svenska skomarknaden, men ambitionerna är stora. Efter bara ett år på nacken har företaget den nordiska agenturen för skomärkena UGG Australia och Simple Shoes, och skorna finns representerade i stora delar av landet. För att en nystartad verksamhet ska växa och överleva i den konkurrensutsatta skobranschen gäller det förstås att ha koll inte bara på trender och tendenser inom färg, form och material, utan även på företagets ekonomiska verklighet, kundflora och orderlogistik. För att organisera den informationen använder 4ward Visma Global och Visma CRM. På ingång är även Visma Zpider, som under året kommer att implementeras för att skapa effektivare orderhantering. Smidiga rapporter med Visma Global Visma Global har en nyckelroll i 4wards verksamhet. Produkten är ett heltäckande ekonomisystem för medelstora företag och ger full kontroll över företagets värden. Jonas Vedin använder Visma Global till allt från orderläggning, inköp och beställningar till fakturering, ekonomi och rapportering. Att använda just Visma Global är en självklarhet, menar Jonas, om inte annat eftersom han har använt systemet i tidigare verksamheter. Det var inarbetat hos mig och 4wards personal, så det fanns ingen anledning att byta. Själv uppskattar jag Visma Global för flexibiliteten. Särskilt bra är rapporteringsverktyget. Det är lätt att få fram alla rapporter man vill via rapportgeneratorn och exportera dem till Excel för att jobba vidare. Visma CRM ger koll på kunden Även om Visma Global är den mest använda Vismatjänsten hos 4ward, så är även Visma CRM ett viktigt redskap. Visma CRM är ett avancerat säljstöd med möjlighet att spara kunddata och aktiviteter. Det går också att integrera e-post och rapportering, vilket gör systemet till ett effektivt verktyg för att serva och underhålla befintliga kunder. Och för att naturligtvis bearbeta potentiella. För oss är ju orderlogistiken något av en nyckelfaktor. Vi använder Visma CRM till att hålla ordning på säljorder från kunder, samla dokument och kundkorrespondens, samt skapa och skicka nyhetsbrev och annan kundinformation. Det fungerar smidigt eftersom all information och alla adresser är samlat på ett ställe, så att alltihop synkas. Effektivare orderhantering Effektiv orderlogistik förutsätter förstås även möjligheten för kunderna att beställa varor enkelt och snabbt. För att göra verklighet av den visionen kommer 4ward inom kort att implementera Visma Zpider. Då får vi in orderna på ett smidigare sätt än idag, när de mejlas eller faxas in från skobutikerna. Med Visma Zpider loggar butiken i stället in på en webbshop på vår hemsida och beställer direkt. Och eftersom allt är integrerat hamnar rätt uppgifter på rätt ställen direkt även i de båda övriga systemen. Med Visma Zpider på plats är 4ward nära nog helkund hos Visma. Att ha flera Vismatjänster på plats kommer att ge synergier, menar Jonas. Absolut. Och integrationen är ju enkel dessutom. Vi behöver inte utveckla några extra kopplingar mellan systemen, de är gjorda för att fungera ihop. Utmaning Att förse den nystartade och växande organisationen med ett flexibelt affärssystem, ett dynamiskt system för kundvård samt ett system för att skapa effektivare orderlogistik. Lösning Implementering av Visma Global, Visma CRM och en kommande implementering av Visma Zpider. Resultat Flexibel och exakt rapportgenerering, effektiv hantering av kunduppgifter med möjlighet att skapa riktad och kundanpassad kundkommunikation. 4ward Ägs av hockeyspelaren Peter Forsberg. Säljer och distribuerar skor. Har nordisk ensamrätt på skomärkena UGG Australia och Simple Shoes. Foto: Andreas Nilsson. 18 VISMAgazine 1/09

19 Uppgradering gav stabilitet När behovet av en stabilare kassamiljö löstes med en uppgradering av butiksdatasystemet från Visma, fick BergendahlsGruppen dessutom modernare gränssnitt, nya funktioner och mer teknik under huven. Text & foto: Helena Lustig. BergendahlsGruppen AB Grundades 1922 som en agentur till Margarinbolaget Svea i Kalmar. Driver i dag dagligvaruhandel genom bland annat butikskedjorna City Gross, EKO och AGs. Omkring medarbetare. Finns representerade i fria butiker från riksgränsen i norr till Ystad i söder. BergendahlsGruppen AB (BGAB) är ett detaljhandelsföretag i dagligvarubranschen där butiksprofilerna, City Gross, EKO och AGs ingår. Affärsidén är att med nytänkande och lönsam tillväxt utveckla och driva detaljhandel med daglig- och specialvaror samt konsumentnära tjänster. Detta har visat sig vara ett framgångsrikt koncept då City Gross numera är landets fjärde största dagligvarukedja. I sina butiker har Bergendahls- Gruppen butiksdatasystem från Visma och under hösten 2008 genomfördes pilottester och uppgradering till en ny version av kassasystemet och backoffice. Vårt primära behov var att få en mer stabil kassamiljö, vilket vi nu fått genom uppgraderingen, säger Andreas Hallberg, butiksdataansvarig på BGAB. Att vi sedan på köpet fått ett modernare gränssnitt, en del nya funktioner och en mer teknisk kassa under huven är något jag hoppas vi kan dra ännu mer nytta av i framtida utveckling. Intensivt arbete Pilottester av den nya kassaversionen genomfördes i BergendahlsGruppens butiker EKO Fjälkinge och City Gross Växjö. Efter godkända tester uppgraderade man successivt samtliga butiker med nya versioner. Bo Eriholm som är kvalitetschef på Visma tycker att arbetet gick bra men var mycket intensivt. Något som Andreas från BGAB håller med om. Både Visma och pilotbutikerna gjorde ett kanonjobb. Visma förde hela tiden en bra dialog med butiken, som föredömligt testat och återkopplat eventuella problem och synpunkter. Utöver uppgraderingen av kassasystemet valde BGAB också att se över hårdvaran i butiken. Detta för att få maximal effekt och stärka driftsstabiliteten även hårdvarumässigt. Cirka 400 kassaplatser i butikskedjorna inkluderades i projektet, som utfördes av Vismas Leverans- & Serviceavdelning. Positiv personal Det var ett riktigt kul uppdrag och BergendahlsGruppens personal var väldigt positiv till vårt arbete i butikerna. Målet var att bidra till att prestandan och driftstabiliteten ökade. Då upplever förhoppningsvis också slutkonsumenten i kassan en ökad servicegrad, säger Niklas Meuller, teamledare för Leverans & Service på Visma. För BGAB innebar arbetet med butiksdatasystemet en stabilare driftsmiljö och bra koll på såväl mjukvara som hårdvara ute i butikerna. Det är en bra grund för framtiden. I det stora hela är detta ett steg i rätt riktning och vi ser fram emot fortsatt arbete och utveckling från Visma för att kunna möta konkurrensen och få ännu mera nytta av våra system i framtiden, avslutar Andreas Hallberg. Behovet av en stabilare kassamiljö löstes hos BergendahlsGruppen med en uppdatering av det befintliga systemet från Visma. VISMAgazine 1/09 19

20 Mötesplats Visma drog fulla hus både i Göteborg och som här på bilden på Berns i Stockholm. Bli effektivare och sälj mer Anna Hammarström (t v) och Elisabeth Hong från Riksbankens Jubileumsfond fascinerades av Kjell A. Nordströms föredrag och tyckte det var intressant att lyssna på kundernas berättelser om hur de använder Vismas lösningar. Medan finanskrisen accelererade som bäst kunde ekonomiprofessorn Kjell A. Nordström berätta vad som gäller: Svenska företag måste sälja mer av det kunderna vill ha. Budskapet lämnades på Mötesplats Visma i Göteborg och Stockholm mitt i det turbulenta fjärde kvartalet Charlotta Svahn (t h) från Eltelnetworks träffade Ann-Christin Markström från Markströms Dyk & Sprängteknik och kunde bland annat berätta hur stora besparingar företaget gjort på att handla kontorsvaror från Visma Advantage. Kjell A. Nordström närmast trollband åhörarna med sin insiktsfulla beskrivning av hur vi obönhörligen hamnar i nya lågkonjunkturer och hur vägen ut ur den pågående recessionen kan beträdas. Text: Lars Fredell. Foto: Stig-Göran Nilsson. Kjell A. Nordströms budskap var slutsatsen av ett dramatiskt scenario där han beskrev hur vi hamnat där vi är. Och förutsättningarna för att vi ska kunna ta oss vidare. Västvärlden har redan rationaliserat färdigt, sa han. När det inte finns mer att skruva på återstår bara att bli mer effektiv och sälja mer till sina kunder. De effektiva och de ineffektiva Skruvandet kanske har pågått länge i många branscher, men Kjell A. Nordström gav en fullt begriplig akademisk bild av det historiska händelseförloppet, som han sammanfattade så här: Kapitalismen är ett maskineri som skiljer de effektiva från de ineffektiva. Allra mest effektiv och framgångsrik blir den som kan bygga ett temporärt monopol, menade han och exemplifierade med Ikea, vars internationella framgångar rullar på trots lågkonjunktur. Tydliga bilder från vardagen På Mötesplats Vismas scener Göteborg Convention Center och Berns Salonger berättade dessutom användare om sina erfarenheter av Vismas lösningar. Bland annat fick publiken en spännande beskrivning av den resa SJ:s ekonomiavdelning gjorde när man gick från två system till ett för hantering av e-fakturor i sin leverantörsreskontra. Reskontraavdelningens chef, Helena Tjärnström, berättade hur man tog sig förbi alla möjliga hinder på vägen fram till en lösning från Visma Proceedo. I resan ingick bland annat utbildningar för att alla 500 användarna skulle gå från ett passivt till ett aktivt engagemang. Hot ger inte förändring, sa Helena Tjärnström, när hon redovisade de förändringsstrategier som ingick i införandet av det nya systemet. Däremot ger aktivt deltagande och utbildning en bra grund för förändringar. När hela utbildningsfasen var genomförd 2008 visade en enkätundersökning att övergången till det nya systemet förbättrat attitydvärdet från 20 till 70 procent. Detta är en viktig del av nyttan med förändringen, sa Helena Tjärnström. Andra viktiga vinster är att vi nu har ett enda system och att vi ökat både effektivitet och kostnadsmedvetande. Fotnot: Läs mer om SJ:s lösning i reportaget på sidan 6 och om Kjell A. Nordströms syn på effektivitet och kvalitet i förra numret av Vismagazine, som du hittar på visma.se.

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

E N P R E S E N T A T I O N

E N P R E S E N T A T I O N Visma Sverige Visma Sverige E N P R E S E N T A T I O N Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration, verksamhetsstyrning

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster Visma Sverige Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration och verksamhetsstyrning samt service inom elektronik och IT

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Rätt självklart. K AMPANJHANTERING

Rätt självklart. K AMPANJHANTERING Rätt självklart. Rätt erbjudande. Rätt kanal. Rätt mottagare. Rätt tid. IT-SYSTEM AUTOMATISER AD KOMMUNIK ATION Rätt självklart. K AMPANJHANTERING LOGISTIKOP TIMERING Det spelar ingen roll hur bra din

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM BAKGRUND Stockholm är en mötesplats för att skapa nya kontakter och därmed finna nya kunder och klienter. Det är här både stora och små inredningsprojekt tar

Läs mer

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem.

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem. Om Pressinfo Media AB Pressinfo arbetar med tryckta och digitala medier, t ex produktion och annonsförsäljning till tidningar, på uppdrag av företag och organisationer. Läs mer om Pressinfo på www.pressinfo.se

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION

FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION Framtidens ekonomifunktion Som ekonomichef har du en viktig roll och ett stort ansvar. Ekonomifunktionen är central i varje företag och fungerar inte den får bolaget

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration FOKUSERA PÅ LÖNSAMMA PROJEKT OCH FÅ KONTROLL PÅ DIN EKONOMI! Visma Projekt & Ekonomi en helhetslösning med allt du behöver

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS

BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS Alfabetisk ordning Nordea Nordea Betalningslösningar I vilken tjänst kan man rätta felaktiga betalningar online innan de går till bokföring i banken? Vad händer när gamla tjänster

Läs mer

Marknad för affärssystem

Marknad för affärssystem Marknad för affärssystem Vi samarbetar med SoftOne som är en av tre ledande leverantörer av moduluppbyggda standardprogram och tjänster på en svenska marknaden. Vad kännetecknar detta marknadsegment? Moduluppbyggd

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR MARKNADSLEDANDE I BRANSCHEN Amiga AB grundades i augusti 2000 och är idag en av Sveriges ledande el- och VVS-grossister för proffsoch konsumentfackhandeln. Verksamheten

Läs mer

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Det finns flera stora, välkända bolag

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Digitala lösningar som effektivt kommunicerar mot era målgrupper.

Digitala lösningar som effektivt kommunicerar mot era målgrupper. En virtuell webbyrå Vi skapar kostnadseffektiva digitala lösningar åt medelstora och stora företag. Er webbplats blir sökvänlig, responsiv och modern. Vårt koncept bygger på låga kostnader med god kvalité.

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Exklusiv chokladleverantör. full koll i molnet

Exklusiv chokladleverantör. full koll i molnet Exklusiv chokladleverantör får full koll i molnet 1 Introduktion Åsö i Åtvidaberg AB är en chokladgrossist som säljer och lagerför exklusiva produkter för tillverkning av bakverk, praliner, desserter,

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i PromikBook romikbook Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. ett säkrare sätt att se in i framtiden Vd har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en avgörande

Läs mer

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA En av våra servicebilar FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA HISTORIA Freetrailer grundades i Danmark 2003 och kom till Sverige 2008. Bakom den rullande succén står ett par danska herrar med grundtanken

Läs mer

7 värdefulla saker som du bör tänka på när du ska köpa ett nytt kassasystem.

7 värdefulla saker som du bör tänka på när du ska köpa ett nytt kassasystem. 7 värdefulla saker som du bör tänka på när du ska köpa ett nytt kassasystem. Vi på AffärsIT har jobbat med kassasystem under en väldigt lång tid och vet att det finns många frågor när man ska skaffa ett

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Visma Spcs. Stefan Olson

Visma Spcs. Stefan Olson Visma Spcs Stefan Olson Visma Spcs idag Visma Spcs är Sveriges största leverantör av ekonomisystem till mindre företag Visma Spcs Vision Visma Spcs förenklar företagandet Visma Spcs tjänster på Internet

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord.

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord. - Ger dig nya kunder Därför är EpostService så effektiv! EpostService gör dina kunder lönsammare genom att du håller dem informerad om vad ditt företag erbjuder. Detta gör du via nyhetsbrev och enkäter

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING. Move it Bag UF

2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING. Move it Bag UF 2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING Move it Bag UF Innehållsförteckning: 1. VD har ordet..sid 1 2. Förvaltningsberättelse.sid 2 3.

Läs mer

En okänd kändis. Varumärkesplattform för Uppsala kommun Vård & bildning

En okänd kändis. Varumärkesplattform för Uppsala kommun Vård & bildning Alice 1,5 år Storvreta En okänd kändis. Varumärkesplattform för Uppsala kommun Vård & bildning Hur ska Vård & bildning se ut i framtiden? Och hur kan vi möta den allt större konkurrensen från andra alternativ?

Läs mer

Kundcase. webcrm gjorde det möjligt för ny smyckesdesigner att etablera sig och växa

Kundcase. webcrm gjorde det möjligt för ny smyckesdesigner att etablera sig och växa Kundcase webcrm gjorde det möjligt för ny smyckesdesigner att etablera sig och växa CRM-SYSTEMET HJÄLPTE NY SMYCKESDESIGNER IN PÅ MARKNADEN Den danska smyckesdesignern SPIASPIA hade en vision om att ta

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Ny kundportal. Att hitta rätt personal Sparar miljoner Ekonomisk förvaltning

Ny kundportal. Att hitta rätt personal Sparar miljoner Ekonomisk förvaltning FASTIGHETSSNABBEN FEBRUARI 2016nabben Ny kundportal Att hitta rätt personal Sparar miljoner Ekonomisk förvaltning FEB 2016 SNABBEN 1 Vad är en miljöbesparing? Vi har precis sparat 6,4 miljoner per år åt

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

REvolution i e-handeln!

REvolution i e-handeln! REvolution i e-handeln! NU ÖPPNAR VI PLORIO nätshopping i verkligheten Du får en fysisk butik för dina varor Du och dina kollegor drar kunder till varandra Dina kunder kan känna på och prova varorna Du

Läs mer

Ett Barnhem Selfhelp- fund Stipendieverksamhet En gåvoverksamhet för fattiga En IT- skola

Ett Barnhem Selfhelp- fund Stipendieverksamhet En gåvoverksamhet för fattiga En IT- skola Stiftelsen Banglabarn grundades 2012, i syfte att utveckla och förbättra förutsättningarna för fattiga människor i Bangladesh. Bakgrunden till Stiftelsen är att Raton Razzak, far till grundaren Leo, fick

Läs mer

Resultatet av Indecaps enkätundersökning

Resultatet av Indecaps enkätundersökning Resultatet av Indecaps enkätundersökning Först och främst vill jag tacka er som var med och svarade på enkätundersökningen. Anledningen till att vi skickar ut en sådan lite då och då är för att få en chans

Läs mer

Hjelm & Co! Varför välja oss?!

Hjelm & Co! Varför välja oss?! Hjelm & Co är ett företag under ständig utveckling. Sedan övertagandet av bolaget år 2000 har de olika inriktningarna både ändrats och spetsats till vart vi befinner oss idag. Med en strävan att etablera

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Mer information hittar du på:

Mer information hittar du på: Mer information hittar du på: Effektiv frankering: www.pitneybowes.se Prisvärda förbrukningsmaterial: www.pbdirect.se Huvudkontor Regionkontor Regionkontor Box 408 Box 1063 Box 23011 191 24 Sollentuna

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda - Sveriges största bokningssystem Du blir lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och möjlighet till fakturering?

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel www.winbas.com 1 Winbas Business Online Handledning Den funktionalitet vi refererar till i denna handledning är i första hand standardfunktioner. Om extra funktioner beskrivs som ej ingår i standard så

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 3 1 NEWS VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. Det har varit en mycket händelserik höst, både för oss på Proclient och för omvärlden i stort. Flera bedömare anser nu

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Teknisk dokumentation Del 2: Marknad/Målgrupp

Teknisk dokumentation Del 2: Marknad/Målgrupp Ramverk för: Teknisk dokumentation Del 2: Marknad/Målgrupp Datum: Företag: Produktgrupp: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Teknisk kommunikation som konkurrensmedel Eftermarknadskommunikation

Läs mer