Trassel och tråd i Täby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trassel och tråd i Täby"

Transkript

1 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2011 Trassel och tråd i Täby Telias fibernätutbyggnad, ett stolpskott Några citat från inblandade parter. TeliaSonera/Skanova: Mycket har förändrats på 100 år då telelinjerna var luftledningar sa Ove Alm, VD för Skanova, i sitt tal vid Eltels jubileumsseminarium i Köpenhamn den 17 juni Han sa även att: innovativa byggmetoder kommer att behövas och Skanova och deras partners ligger i framkant för att hitta dem. Ett antal Ellaparksbor har med stor förvåning och växande irritation konstaterat att det under våren hängts upp grov svart fiberkabel i telefonstolpar av TeliaSonera/Skanova utefter ett flertal vägar inom Ellapark och Ellagård. Under 60-talet började dåvarande Televerket ta ner stolpförlagda telefonkablar och förlägga dem i kabelgravar. Samtidigt togs berörda telefonstolpar bort. Med intåget av fiber är kopparn snart ett minne blott och därmed även telefonstolparna. Trodde man ja! Tydligen gäller att i framtidskommunen Täby skall de antika telefonstolparna kvarbli som bärare av luftförlagd fiberkabel. Vi konstaterar samtidigt att Telia, av underhållskostnadsskäl, börjat plocka ner telefonstolpar i andra delar av landet. Täby framstår i detta perspektiv snarare som beklagansvärt tekniskt efterbliven kommun, med sina antika telefonstolpar. Enligt PTS instruktioner Robusta Nät bör alla fiberkablar grävas ned hela vägen in i huset. Ur tekniskt perspektiv gäller för luftförlagd fiberkabel att den bl. a får kortare livslängd samt sämre driftsäkerhet och därmed högre långsiktig procent stolplinjer vid anläggning av det fiberbaserade accessnätet. TeliaSonera anser att denna nivå är kraftigt överdriven och ifrågasätter huruvida stolplinjer överhuvudtaget skall användas i en framåtblickande kostnadsmodell. TeliaSoneras bedömning är att ingen operatör idag anlägger storskaliga accessnät med nya stolplinjer. De huvudsakliga frågeställningar som bör besvaras är: Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje 1. Har godkännande av TeliaSonera/ (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) Skanova förläggning av fiber mellan kräver) (befintliga) telestolpar beslutats av (Krets undantagsvis versal om läslighet så Region versal rak fet text Täby kommun och om så är fallet, hur har detta beslut förankrats med kommunledningen respektive kommunin- Fristående används om logon är så liten (<45 mm) att text blir oläslig (<9pt). Fristående också där flera organisationsdelar nevånarna? presenteras tillsammans. 2. Finns det någon tidplan för att senare gräva ner dessa kablar för att pms 2747 cmyk få ett robust nät. Att riva befintliga pms 186 cmyk stolplinjer bör lämpligen ingå i en Fortsättning på sid 2 Från I-landet Sverige kommunen Täby kostnad än dito markförlagd. Den enda egentliga fördelen med luftförlagd fiberkabel pms-färger är en röd kortsiktigt 186, blå 2747 lägre installationskostnad, undertexter times i relation new roman till fetkursiv markförläggning. Av TeliaSonera dokument Samråd avseende kalkylmodellen för det fasta nätet vad avser Förslag till reviderad hybridmodell och prismetod, , framgår i kapitlet Val av förläggningsmetod följande: I modellen används ca 15 Ordförandes spalt 2 Informationskväll om brandskydd 2 Villaägarnas kongress Grannsamverkan 3 Anlita hantverkare 4 Skogen i Gripsvall skövlad 6 Nybyggandet i Nytorp 7 Fastighetstaxering 7

2 LEDAREN Ordföranden har ordet Hej alla villaägare i Täby. Vi har nu haft en skön sommar och semester med växlande väder men övervägande helt ok. Nu är hösten här och vi hoppas att den blir lång och skön.tyvärr har nya globala ekonomiska orosmoln dykt upp runt om i världen och vi får hoppas att vi klarar oss hyfsat bra även denna gång. Elkostnaderna är för de flesta villaägare den enskilt största kostnaden, och en kostnad som de flesta själva har möjlighet att påverka genom olika energisparande åtgärder och genom att försöka binda sitt elpris i första hand under sommarhalvåret då elpriserna normalt är lägre än under vinterhalvåret. Jämför olika elleverantörers villkor och priser. Tips och råd om detta kan medlemmar i Täby Villaägareförening få gratis från Villaägarnas Riksförbunds hemsida och genom personlig rådgivning. Även Täby Kommun har energirådgivare som kan ge råd. Dessutom har vi informerat om detta i tidigare nummer av vår tidning Ni som har börjat tänka på att göra ombyggnads- eller olika förbättringsarbeten rekommenderar vi att läsa vår artikel När du ska anlita hantverkare. Använd er också av olika organisationers tjänster för att vara så säker som möjligt att få en seriös firma som gör era arbeten. Ha inte för bråttom, det kan bli både dyrt och felaktigt. Vi kommer att starta ett tema om hantverk och hantverkstjänster genom vår nya medarbetare i styrelsen Sverker Thorslund, se artikel. Ni som ännu inte är medlemmar i Täby Villaägareförening uppmanar vi att gå med så snart som möjligt. Ni får då medlemskap under resterande del av 2011 och hela 2012 för endast 380 kr, glöm inte att ange kod 1161, se sista sidan. Vi önskar alla en skön höst Göran Wahlund Ordförande i Täby Villaägareförening/ Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund Fortsättning från sid 1 långsiktig plan för fysisk utformning av tele/data-infrastruktur inom kommunen. Svar från Skanova Om det redan finns stolpar på plats när vi ska anlägga fiber så går det fortast och kostar minst att hänga upp fibern i stolparna. Det är dessutom miljövänligt och innebär minimalt med störning. Fibern ligger skyddad av samma typ av hölje som den gör när den är nergrävd. Samtidigt har vi förståelse för de estetiska aspekterna på att ha trådar i luften. Vi är därför öppna för att lägga ner fibern under jord om gatorna ändå ska grävas upp i andra syften, såsom gatuarbeten eller vatten- och elarbeten. Att vi som är ledningsägare (tele, el och vatten) samarbetar och gräver ner alla ledningar på en och samma gång är inget nytt. Det blir helt enkelt för dyrt och stö- Viktigt! Boka in den 15 november för en informationskväll om brandskydd. Något av det värsta som kan hända en villaägare är en eldsvåda i hemmet. Och ändå händer det! Under de senaste åren har antalet villabränder ökat. Nu närmar vi oss den mörka tiden av året. Då kan det vara mysigt med några levande ljus. Vi har också julen Rättelse I vårt senaste nummer fanns en insändare Rådjursplågan i Skarpäng/Täby. Där stod på slutet: Man kan uppmana folk att mata rådjuren samt att ta hand om fallfrukten på hösten. Det skall givetvis vara att man INTE skall mata rådjuren. VillaInfo söker utdelare Lämpligt uppdrag för föreningar och skolklasser. Utdelning sker 4 gånger per år. mob Vem bär de kostnader vilka är förknippade med framtida flyttning av stolplinjeförlagd fiber till nedgrävning i marken? rande för de boende om vi ska gräva upp gatorna varje gång det sker några förändringar i våra nät. Metoden har gjort att antalet stolpar i framförallt tätorterna har minskat. Min förhoppning är att vi kan ha en konstruktiv dialog med Täby kommun och er som bor i området. PS. Klippet ur dialogen med PTS avser andelen stolpar då vi bygger helt nytt nät. Det stämmer att vi då så långt det är möjligt vill gräva ner rören (då alternativet med att hänga i befintliga stolpar saknas). I de fallen samarbetar vi ofta med andra ledningsägare och lägger ner alla rör i gatan på samma gång. Ove Alm VD Skanova framför oss med tusen juleljus. För att minska riskerna för Täbys villaägare kommer därför Täby Villaägareförening att arrangera en informationskväll den 15 november med start kl på Täby Park Hotel om bränder och brandskydd med medverkande från specialister inom Stockholms brandskydd. Då kan du få reda på hur du skall skydda dig mot bränder och vad som är att göra om brand uppstår samt mycket annat. 2 VILLAINFO NR 3 SEPTEMBER 2011

3 Villaägarnas kongress 2011 Kongressen, som hålls vartannat år, är denna gång förlagd till Göteborg under tiden 7-9 oktober. Proposition finns från förbundsstyrelsen om att förlänga kongressperioden till fyra år, men med en årsstämma varje år. Utöver sedvanliga föreningsärenden kommer ett antal motioner och propositioner behandlas inom en rad olika områden såsom bostadspolitik, villabeskattning, boendemiljö, juridik, energikostnader, föreningsorganisation m.m. Täby har en motion, där man föreslår att Villaägareförbundet tar initiativ till att etablera ett brett organiserat samarbete mellan olika organisationer för elkonsumenter i syfte att få en långsiktig strategi för en förändring av elmarknaden. Som en förberedelse för kongressen ordnade ABC-regionen ett möte den 17 september för en information till kongressdeltagarna. De fick då information om att 22 motioner har inlämnats till kongressen. Förbundsstyrelsen föreslår bifall för 5 av dem. För de övriga, bland dem Täby Villaägareförenings motion angående samarbete beträffande energikostnader föreslås avslag. Förbundsstyrelsen kommer att förelägga kongressen bl.a. följande förslag: förbundsstyrelsen föreslås bli mindre och skall i fortsättningen bestå av en fristående ordförande och vice ordförande samt åtta övriga medlemmar, minst en från varje region. försöksprojekt med lokal närvaro och demokratiskt inflytande i områden där förening saknas medlemsavgiften höjs med 25 kronor Förbundsstyrelsen har en vision om ökat medlemsantal till år Detta hoppas man kunna uppnå genom ökad medlemsnytta och GRANNSAMVERKAN genom att kraftfullt arbeta för avveckling av taxeringssystemet samt dessutom genom att verka för en sänkning av småhusägarnas energikostnader med hjälp av skatteväxling som gynnar elproduktion utan utsläpp av växthusgaser. Per-Axel Liljequist Marie-Louise Löwnertz Grannsamverkan Gör så här tillsammans med dina grannar. Hjälp varandra med få det att se ut som att någon hemma Använd timers och låt dem tända allt tidigare och låt dem gå på och av flera gånger per kväll Det finns timers som tänder och släcker slumpvis, för att få en variationer varje dag Om du inte har Grannsamverkan i ditt område kontakta Polisen som hjälper till att starta Ring Polisen på om du ser något misstänkt, ring en gång för mycket! DAGS ATT MÅLA OM? Ge ditt hus en ny look! Hos oss hittar du fasadfärgen som passar just ditt hus! Nordsjö One och Demidekk Ultimate är två av våra populära fasadfärger som behåller glans och kulör länge. Välkommen in! Täby: Stationsv 21. Tel: Öppet: Vard Lör Sön Alltid bäst med Proffs Köpa Nytt? Vi har det mesta av det bästa för din tomt eller trädgård. Här hittar du redskap, maskiner och tillbehör av högsta kvalitet. Från minsta spade till kraftfulla klippare, grävare eller vad du behöver. Visst, vi säljer arbetskläder också! Hyra? Hos oss kan du hyra när du inte vill äga! Vi har maskinerna du tillfälligt behöver. Ofta nästan nya. Alltid nyservade. Alltid pålitliga. Service och reparationer? Vi har egen verkstad där vi servar och reparerar de flesta märken. Även om du inte har köpt dem hos oss Kom och besök oss i vår stora utställningshall. Vår personal har lång erfarenhet och ger gärna goda råd. Läs mer på Och du, använd din Villaägarna-rabatt! Nytorpsvägen 16A Täby Tel VILLAINFO NR 3 SEPTEMBER

4 HANTVERKSTJÄNSTER Anlita hantverkare? Välj dem med omsorg! Spara detta nummer av VillaInfo. Du vet kanske inte idag vilka hantverksjobb som kan bli aktuella framöver. I min förra artikel skrev jag att det på Checklista_PDF.pdf finns en checklista från Konsumentverket som innehåller bl a följande: Jag har kontrollerat att hantverkaren har F-skattsedel, behörighet, försäkringar - och inte har skulder och betalningsanmärkningar. Räcker de kontrollerna då man ska välja hantverkare? Mitt svar är nej. Du bör dessutom kontrollera om de hantverkare som är aktuella är med i en branschorganisation inom sitt fack-/specialområde. Hantverkarguiden som kan köpas som E-bok via nämner ett stort antal branschorganisationer. Jag följer bokens systematik, och den är som synes inte alfabetisk. En del texter mm har fått uppdateras. (Konsumentverkets och Boverkets gemensamma webbsida räknar upp ett mindre antal organisationer. En av dem är inte med i Hantverkarguiden mer därom nedan.) - Entreprenörföretagen (EPF) är gemensamt servicebolag för Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (MVR). Adresser till plåtslagerier och ventilationsentreprenörer. Telefon Mail: - Sveriges Skorstensfejarmästares riksförbund, information om allt kring sotning och brandskydd. Adresser till godkända sotare landet runt. Telefon: Mail: - VVS-installatörerna. Här kan du bl a läsa om vattenskadeundersökningen med mycket nyttigt för dig som ska renovera och bygga om. Länken www. s a k e r v a t t e n. s e - Säker Vatteninstallation - har en flik till Godkända företag och därmed alla de 550 auktoriserade installatörerna., d v s sådana som följer branschreglerna. Telefon: Mail: Elektriska Installatörsorganisationen EIO, branschorganisation för av Sveriges el- och teleteknikföretag. Medlemmarna når man m hj a funktionen Hitta din elektriker. De ska vid utförande av arbete aktivt verka för att kunden på avtalat sätt får sina krav och förväntningar på den färdiga produkten tillgodosedda. Uppstår ändå oenighet så att kunden går till ARN ska medlemmen följa dess beslut. Telefon: Mail: - Byggkeramikrådet med information om kakel, klinker och andra stenmaterial för plattsättning inomhus. Du kan länka vidare till branschens entreprenörer och säljföretag. Telefon: Mail: Temabyte från smultronställen till hantverk Under de senaste åren har vi haft ett par teman som återkommit i flera nummer. För några år sedan uppmärksammade vi lokala centra i Täby. Senast har det varit smultronställen i Täby. Dessa har nu börjat sina för oss, men har du något eget smultronställe som du kan dela med dig av så hör av dig till redaktionen. Vårt nya tema är hantverk och hantverkstjänster. Handläggare är Sverker Thorslund, som även är med i Täby Villaägareförenings styrelse. Sverker har som bostadsexpert lång erfarenhet inom bygg- och bostadssektorn och har medverkat i omfattande konsumentinformation bl.a. boken Hantverksguiden från Byggtjänst om hantverkstjänster. Som en följd av långt arbete för att främja bostadskonsumenternas intresse tilldelades Sverker Thorslund Svenska Byggingenjörers Riksförbunds utmärkelse Byggstenen Målaremästarna, branschorganisation för måleriföretag. Informativ hemsida, adresser till anslutna hantverkare. Telefon: Mail: Måleriföretagarna, bransch- och arbetsgivarorganisation för professionella små och medelstora måleriföretag i hela landet. Här hittar du deras anslutna målare. Telefon: Mail: - Sveriges Färgfabrikanters förening. Vettig information om att välja färger. Telefon: Mail: - Svenska Värmepumpföreningen har nyttig information om att köpa och installera värmepumpar. Telefon: Mail: - Takentreprenörernas hemsida. Telefon: Mail: - Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund, legitimerade för gott stöldskydd. Telefon: Mail: 4 VILLAINFO NR 3 SEPTEMBER 2011

5 SWELARM, branschförening för leverantörer av säkerhetstekniska produkter och systemlösningar. Medlemmar är till största delen certifierade företag Telefon: Mail: - Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund, leder dig till erfarna och godkända anläggare. Telefon: Mail: - Bergsprängnings Entreprenörernas Förening (BEF), här finns adresser till ett 70-tal behöriga/auktoriserade bergsprängare landet runt. Telefon: Mail: - Svenska Brunnsborrares Branschorganisation. Lotsar till godkända borrare landet runt. Telefon: Mail: - Erkänt varumärke för brunnsborrning. Här listas bland annat godkända avanti-borrare i hela landet. Telefon: Mail: - Ger vägen till leverantörer och entreprenörer, konsumentinformation om bl a bra broschyrer och legitimering av hantverkare. Telefon: Mail: - Trä & Möbelföretagen samlar träindustrin och snickerifabrikerna. Produktgrupper: trähus, snickeri/trappor/golv, fönster/dörrar och träskivor. Telefon Mail: - Glasbranschföreningen, branschorganisation för landets auktoriserade glasmästare. Har mycket bra, nyttig och rolig information om glas. Telefon: Mail: - Auktoriserat Fönsterunderhåll med allt om renovering och garantier, checklistor och fönsterhistoria för att rätt bevara gamla fönster. Telefon: Mail: - Förening för tillverkare av mineralullsisolering. Informativ hemsida för dig som vill förbättra energisparandet med att isolera hemmet. Telefon: Mail: - Sveriges Byggindustrier (BI), central instans för byggbranschen. BI har en bra Checklista för konsumenter byggföretag, och utformar Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler samt har ett etiskt råd som ska stävja överträdelser av dem - undantagsvis även då enskild konsument drabbats. Telefon: Mail: Isoleringsentreprenörerna, visar vilka företag som är godkända isolerare. Telefon: Mail: - Stockholms Byggmästareförening, slussar dig till de byggföretag som utför arbeten åt HANTVERKSTJÄNSTER privatpersoner, är medlemmar i föreningen och alltså följer upprättade regler och lagar. Telefon: Mail: - Murnings- & Putsentreprenörerna (SPEF), som visar vägen till kunniga hantverkare för bl a fasadrenoveringar. Telefon: Mail: spef.org - Svenska Solskyddsförbundet, branschorganisation för komponenttillverkare, grossister, producenter och detaljister med drygt 80 medlemsföretag. Väljer Du hantverkare inom branschorganisationer är det mera sannolikt än annars att de har nödvändig kunskap och erfarenhet. Åtskilliga branschorganisationer har också etiska regler som varje medlem ska iaktta, och ansvarsnämnder (motsv) som kan ta medlemmar i örat om de inte följer reglerna. I en del fall tar organisationen också ansvar för att beställare får ekonomisk ersättning efter beslut i Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ifall medlemmen själv inte vill eller inte kan göra det. Något telefonnummer/någon mailadress kan ha ändrats då Du läser. (Länkarna funkade då jag kollade dem när jag skrev.) Maila då till så vet jag det till nästa gång. Tack på förhand för hjälpen! Täby i september 2011, Sverker Thorslund P.S. Listan återges efter medgivande från Akvedukt Förlag som har rättigheterna till Hantverkarguiden. D.S. DANEBY GLAS /01 ISO/TEC (B) INREDNINGSGLAS FÖNSTERGLAS SPEGLAR RÄCKEN VILLAINFO NR 3 SEPTEMBER

6 NYBYGGEN Skogen i Gripsvall skövlad vad gick snett, hur kunde detta få ske? Den 8:e augusti körde avverkningsmaskinerna in i skogen i Gripsvall, ett ca 5 ha stort naturskogsområde som gränsar mot Täbyvägen och Fjätursvägen. Området som har privata markägare måste betraktas som tätortsnära och utgör en naturlig entré till naturområdena runt Mörtsjön, Kärringsjön och Rösjökilen. På några dagar var hela området totalavverkat och ett enda kalhygge. Hur kunde detta få ske? Bakgrunden är att Gripsvallsområdet i sin helhet i gamla översiktsplaner var tänkt att kunna bebyggas med villor och flerbostadshus. I en fördjupad översiktsplan som skulle beslutas under hösten 2010 angavs att området skulle bebyggas med 400 bostadslägenheter i två etapper med byggstart Efter valet 2010 beslutade Allianspartierna att dra tillbaka hela Gripsvallsprojektet och området klassades som en framtida markreserv. De tänkta byggplanerna lades på is vilket innebar ett stort bakslag för de privata markägarna. Omedelbart lämnade markägarna in en avverkningsanmälan vilken beviljades av Skogsstyrelsen. Hur kunde avverkningsanmälan beviljas? Skogsstyrelsen har att följa Skogsvårdslagen som i huvudsak reglerar när skog får avverkas och hur återbeskogning ska ske. Lagen innehåller ingen skrivning om hur tätortsnära skogar med höga sociala värden ska skyddas, vilket måste betraktas som en stor brist. Vad Skogstyrelsen kan göra är att ge icke bindande råd och anvisningar. Sedan är det upp till markägaren att ta sitt sociala och miljömässiga ansvar. I Gripsvallsfallet gav Skogsstyrelsen bl a följande råd: Med tanke på att avverkningen ligger bostadsnära så är det lämpligt att ställa kvar ca 125 Blåbärsskogen är borta! fröträd per hektar, av dessa bör 25-30% bli evighetsträd. Ingenting av dessa råd har markägaren följt utan skogen har totalavverkats vilket måste betraktas som anmärkningsvärt och beklämmande. Vad är det då som har gått snett och hur kunde detta få ske? Markägarnas egenmäktiga förfarande att genom en totalavverkning demonstrativt obstruera mot kommunen beslut att tills vidare spara naturskogen i Gripsvall måste betraktas som girigt och oförståeligt. Avverkningen har sannolikt inte gett något större netto speciellt om man beaktar kostnaden för att anlägga ny skog som Skogsvårdslagen föreskriver. Det verkar mera som att markägarna har tänkt att får vi inte bygga här ska vi minsann visa kommunen och invånarna vad vi kan åstadkomma genom att förstöra en naturskog som används av många strövare och skolbarn och som kunde ha blivit en spännande entré till Täbys närmaste naturområde. Som markägarna skrev till kommunen under våren: Nu är det upp till er om det blir nybygge eller kalhygge. Vill vi ha ett samhälle där markägare när de inte får bygglov tar saken i egna händer och avverkar tätortnära skog utan hänsyn till miljön och vad kommunen beslutat? Svaret är naturligtvis nej! Vi måste kräva att alla respekterar demokratiskt fattade beslut och samtidigt tar sitt samhällsansvar. Samtidigt kan vi fundera på om kommunen under de kontaktar som förekommit med markägarna verkligen uttömt alla möjligheter att hitta en lösning som skulle ha inneburit att Gripsvallsskogen kunde bevaras. Här faller det ett tungt ansvar på politikerna i kommunen. Det finns tyvärr bara förlorare i detta drama; kommunen, innevånarna i Täby och markägarna. En del av Gripsvallsskogen är borta för lång tid framåt men området i sin helhet är fortfarande värt att bevaras som naturområde. Ska vi ha Täby 50 procent grönt gäller det att skydda och bevara de tätortsnära skogarna som alla enkelt kan nå /Anders Jagraeus 6 VILLAINFO NR 3 SEPTEMBER 2011

7 Nybyggandet i Nytorp Området Degeln 1 och Stansen 1 kommer att bebyggas med höghus. Dåligt samrådsmöte Den 17 augusti i år höll Täby kommun samrådsmöte med Täbyborna. Då provades en ny mötesform, där deltagarna tvingades stå de 1,5 timmar sammankomsten varade. Kanske var det ett nytt grepp för att korta mötestiden? För deltagarna var dock nyordningen jobbig. Plansamrådsmöten i Täby borde kunna bli mycket bättre. Men det egentliga felet är inte mötesform eller talarordning, utan kommunledningens rädsla för verkligt meningsutbyte med Täbyborna. Istället för att samråda och ta till sig invånarnas synpunkter vill man informera och övertyga om förträffligheten med det kommunledningen redan bestämt sig för att genomföra. I praktiken är saken klar i förväg. Alternativa lösningar och förslag till ändringar tycks både tjänstemännen och politikerna vilja slippa. Vid samrådsmötet hade det varit bra om deltagarna fått sitta. Ännu bättre om mötet inriktats på att fånga upp hur Täbyborna vill att den aktuella kommundelen borde fungera i framtiden. Allra bäst hade det varit om kommunledningen avstått från att i förväg dirigera hur det ska byggas och när det ska ske. I ett samråd bör Täbyborna kunna påverka sådant. Ulf Lundman, Näsbypark Vad mötet gällde Efter ansökan från ägarna Galjaden Fastigheter AB och Fast Partner AB har kommunen efter politiskt beslut upprättat ett programförslag för fastigheterna Stansen 1 och Degeln 1 m.fl. i Nytorps industriområde. Nytorp ligger öster om motorvägen mellan Centralvägen och Norskogsbadet (se kartbild). Planprogrammets syfte är att omvandla del av befintligt industriområde till bostadsområde för cirka 300 bostäder. Kommunen föreslår att gällande detaljplan ändras och vill också att den ska medge markanvändning med skola tillsammans med kvarvarande verksamheter och de kommande bostäderna. Planprogrammet var utställt från den 21 juni, då kallelse skedde till det omnämnda samrådsmötet den 17 augusti. NYBYGGEN Avskaffa eller avsevärt förenkla fastighetstaxeringen? För de som haft sin villa i några år minns kanske den höga och oberäkneliga fastighetsskatten som vi hade då. Skatten kunde höjas väsentligt beroende på att några grannar lyckats sälja sina hus till ett bra pris, men den 1 januari 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten på bostäder av en kommunal fastighetsskatt. Nu finns ju systemet för fastighetstaxering fortfarande kvar och det kan därför utgöra en grund för nya skattepålagor för villaägarna. Vid ett regeringssammanträde i början av året beslutades dock om en översyn av fastighetstaxeringen. Direktiv för utredningen (DIR 2011:13) har utarbetats i enlighet med ett tillkännagivande från riksdagen i budgetpropositionen för I utredningsdirektiven anges att den löpande beskattningen skall behållas, där medlen från denna beskattning skall tillfalla kommunsektorn. Utredaren är dock fri att lämna förslag hur ett fullständigt slopande av nuvarande fastighetstaxering av bostäder skall tillgå. Det finns vidare direktiv om att utredaren bör pröva vilka avsevärda förenklingar av nuvarande system som är möjliga. Det skall som nämnts fortfarande finnas en löpande beskattning av bostäder, men utredaren är oförhindrad att föreslå förändringar av beskattningen, så länge förslagen inte sammantagna innebär ett höjt skatteuttag. Utredningsuppdraget skall redovisas senast den 15 augusti Per-Axel Liljequist VILLAINFO NR 3 SEPTEMBER

8 AVSÄNDARE: TÄBYKRETSEN AV VILLAÄGARNA, C/O KARLSSON, TENORVÄGEN 36, TÄBY Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund består av: Täby Villaägareförening Ella Parks Villaägareförening Näsby Fastighetsägareförening Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) (Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) Region versal rak fet text Fristående används om logon är så liten (<45 mm) att text blir oläslig (<9pt). Fristående också där flera organisationsdelar presenteras tillsammans. pms 2747 pms 186 Släpkärra finns tillgänglig cmyk cmyk Bli medlem i Villaägarna så kan du låna en släpkärra gratis i tre timmar. pms-färger röd 186, blå 2747 Den undertexter finns att times hämta new roman hos: fetkursiv Proffs- och Fritidsmaskiner, Nytorpsvägen 16A, Täby tel De svarar även för administrationen av uthyrningen. Se även vår hemsida: Företag med rabatter och erbjudanden: ACTIC AB Allglas Arne Erikssons Snickeri AutoELN AB Autoexperten Bad & Värme / Stava Bra Energi - IVT Bygma Cramo AB Danderyds Måleri AB Däckhandlarna Elementa AB Elkedjan Ella Trädgård Energifoto AB Ensta Lås Flügger Färg Hagby Trä Happy Homes HusmanHagberg mäklare Höganäs Kakelcentrum Jan Jägholm Fastighetsmäklare AB Kajkal Kvicktvätt Lannebjers Glasmästeri Mäklarringen i Täby Nordsjö Idé & Design / Täby Färg & Tapet Norrortsmäklarna Proffs- & Fritidsmaskiner Securitas Direct, Mats Falk Svensk Fastighetsförmedling Svenska Termoinstrument Trädfällarlaget Täby Bil- & Båtradio AB Täby Danderyds Lås Täby Nyans AB Vallentuna Glasmästeri Gå in på för att se alla våra rabatter och erbjudanden som du som medlem kan ta del av. Gå även in på vår lokala hemsida Visa medlemskort vid köp Rabatter och förmåner gäller ej specialerbjudanden, reapriser, nettoprissatta varor mm. Rikstäckande lista finns hos Villaägarnas Riksförbund. Reservation för förändringar i villkoren. Har du bra idéer? Styrelsen tar gärna emot hjälp eller att du kommer med idéer och förslag som vi kan ta upp i styrelsen för att göra Täby bättre att bo i. Du är välkommen med din insats, även som extraresurs vid enstaka tillfällen. Kontakta gärna på vår mejladress: Medlemsservice Villaägarnas Riksförbund Box 7118, Sollentuna Besöksadress: Villaägarnas Hus, Johan Berndes väg 8 10 tel fax ABC-regionen Box 7120, Sollentuna Besöksadress som ovan. tel fax Bli medlem i Täby Villaägareförening Medlemsavgift 380 kr. Ange kod 1161 Villaägarnas Riksförbund: PG Utgivare Täbykretsen av Villaägarna c/o Karlsson, Tenorvägen 36, Täby swipnet.se Ansvarig utgivare Göran Wahlund, tel/fax Redaktion Per-Axel Liljequist, tel Ulf Carleson, tel Grafisk produktion Anders Kjellberg & Co AB, Tryck Tryckeri AB Orion, Täby Upplaga: ex Distribution Eila Seel, Täby idrottsungdomar och skolklasser Annonser Marie-Louise Sterner Tollerz, VILLAINFO NR 3 SEPTEMBER 2011

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2011 Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 Årsmötet inleddes som vi brukade med ett föredrag i en angelägen fråga för våra medlemmar. Vad kunde vara mer aktuellt

Läs mer

Täby Villaägareförenings

Täby Villaägareförenings TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2010 Täby Villaägareförenings årsmöte Erik Andersson och Leif Gripestam Årsmötet hölls på Täby Park Hotel och bevistades av närmare ett hundratal medlemmar. Mötet inleddes

Läs mer

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2012 Höstmöte 18/10 Debatt om det nya Täby Täby håller på att omvandlas. Täby Centrum, Galoppfältet och Arninge ska i framtiden bli en regional stadskärna för Stockholms

Läs mer

Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet?

Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet? TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 NOVEMBER 2010 Hur ser livet ut för villaägarna i Täby efter valet? Valresultatet innebär att Villaägarna i Täby kan glädja sig åt att fastighetskatten kommer att ha sin nuvarande

Läs mer

Villaägarnas höga beskattning

Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2013 Dialog om den nya stadsdelen på galoppfältet Här skulle kunna skapas möjligheter för ett bättre kulturutbud. En naturlig samlingsplats som inte bara är ett shoppingcentrum.

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver

Täbys kommunikationer framöver TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2013 Årsmöte 9/4 Tvärbana till Arlanda? Täbys kommunikationer framöver Utvecklingen av kommunikationerna i Täby är en väsentlig fråga för de flesta av Täbys villaägare.

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2013 Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden Täby

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2010 Kallelse Årsmöte i Täby Villaägareförening Onsdagen den 14 april kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget.

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget. TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 22 april kl 19.00 på Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare Lothar Lammertz Ordförande i Täby

Läs mer

Snö till Jul? www.taby-villaagare.se >> välkommen på besök! I detta nummer. En Glad Jul och ett Gott Nytt År önskas alla villafamiljer

Snö till Jul? www.taby-villaagare.se >> välkommen på besök! I detta nummer. En Glad Jul och ett Gott Nytt År önskas alla villafamiljer Villainfo_8s_dec2006.qxp 06-12-04 16.10 Sida 1 Medlemstidning Nr 4 December 2006 I detta nummer Styrelsen hälsar 2 Sänk energikostnader 2 Några spartips Säkerhetsråd 3 Undvik brand och stölder Notiser

Läs mer

Den vår de svage kallar höst...

Den vår de svage kallar höst... Den vår de svage kallar höst...... skaldade poeten Erik Axel Karlfeldt. Och visst finns det mycket att uppskatta med hösten friska men lite kalla molnfria soliga dagar, trädens bladverk färgas i varm färgprakt,

Läs mer

hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET

hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET Medlemstidning Nr 2 Sommar 2006 BOENDESKATTERNA hetaste frågan i höstens val. Var står partierna? Följ den politiska debatten! FASTIGHETSSKATT = OTRYGGHET På insidorna Förhandsinformation om demonstrationen

Läs mer

KRETSNYTT. När snön ligger vit på taken... Läs i detta nummer: Forts på sid 10

KRETSNYTT. När snön ligger vit på taken... Läs i detta nummer: Forts på sid 10 KRETSNYTT Nr 1-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund När snön ligger vit på taken... Forts på sid 10 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Utvecklingen

Läs mer

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 4 2008 det föreningen behöver veta räntechocken så kan din förening drabbas Säkrare boende l Checklista: säkra året om l Se över brandskyddet

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

eget BREDBAND Ta fighten mot klottret! De lönsamma alternativen TEMA:Tryggare med rätt belysning Premiär för nya bobattre.se Stor guide!

eget BREDBAND Ta fighten mot klottret! De lönsamma alternativen TEMA:Tryggare med rätt belysning Premiär för nya bobattre.se Stor guide! b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 1 2008 Stor guide! eget det föreningen behöver veta BREDBAND De lönsamma alternativen Ta fighten mot klottret! Åtgärderna som betalar sig i

Läs mer

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. "Vi borde inte ha betalat" SARAS BADRUM

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. Vi borde inte ha betalat SARAS BADRUM För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 4 2013 VARNING FÖR FUSKBYGGARNA Expertens bästa tips gör så här FÖR ATT INTE BLI BLÅST Hela listan län för län MEST ANMÄLDA HANTVERKARNA

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2013 Medl emst i dni ng f ör Söder t äl j e- Nykvar nskr et sen av Detta nummer av Kretsnytt delas ut till alla villaägare i Södertälje och Nykvarn oavsett om Du är medlem i Villaägarna

Läs mer

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 1-2012 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs mer om dessa bilder inne i tidningen! Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Kretslopp eller inte?

Läs mer

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 3 2011 39:50 kronor Teckna bästa SNÖ-AVTALET Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen EXTRA BYGGARE STÄMS PÅ 137 MILJ Föreningar grundlurade

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring 9 Inköp av trädgårdsprodukter 10 Nya Husassistans 12

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring 9 Inköp av trädgårdsprodukter 10 Nya Husassistans 12 KRETSNYTT Nr 3-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Var får jag mest för mina pengar Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16 KRETSNYTT Nr 1-2011 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund 2010 Elnät Elhandel Förbrukning avgift avgift Öre/kWh elcertifikat skatt handel @ Fast Fast El Varav Energi-

Läs mer

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte Specialtidningen för hyresrätten och allmännyttan pris 59 kr nummer 5/20 09 Naken överraskning på styrelsemöte Nybygge stjälpte bolagets ekonomi TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset

Läs mer

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.4 FOKUS BOSTADSRÄTT Byggfällans Peter & Renée Nyberg: Vi har exempel

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

BOSTADSFÖRVALTNING DIN GUIDE TILL ETT AKTIVT BOENDE MAJ 2006

BOSTADSFÖRVALTNING DIN GUIDE TILL ETT AKTIVT BOENDE MAJ 2006 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BOSTADSFÖRVALTNING DIN GUIDE TILL ETT AKTIVT BOENDE MAJ 2006 Foto:Amelie Westerberg MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET MAJ

Läs mer