Trassel och tråd i Täby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trassel och tråd i Täby"

Transkript

1 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2011 Trassel och tråd i Täby Telias fibernätutbyggnad, ett stolpskott Några citat från inblandade parter. TeliaSonera/Skanova: Mycket har förändrats på 100 år då telelinjerna var luftledningar sa Ove Alm, VD för Skanova, i sitt tal vid Eltels jubileumsseminarium i Köpenhamn den 17 juni Han sa även att: innovativa byggmetoder kommer att behövas och Skanova och deras partners ligger i framkant för att hitta dem. Ett antal Ellaparksbor har med stor förvåning och växande irritation konstaterat att det under våren hängts upp grov svart fiberkabel i telefonstolpar av TeliaSonera/Skanova utefter ett flertal vägar inom Ellapark och Ellagård. Under 60-talet började dåvarande Televerket ta ner stolpförlagda telefonkablar och förlägga dem i kabelgravar. Samtidigt togs berörda telefonstolpar bort. Med intåget av fiber är kopparn snart ett minne blott och därmed även telefonstolparna. Trodde man ja! Tydligen gäller att i framtidskommunen Täby skall de antika telefonstolparna kvarbli som bärare av luftförlagd fiberkabel. Vi konstaterar samtidigt att Telia, av underhållskostnadsskäl, börjat plocka ner telefonstolpar i andra delar av landet. Täby framstår i detta perspektiv snarare som beklagansvärt tekniskt efterbliven kommun, med sina antika telefonstolpar. Enligt PTS instruktioner Robusta Nät bör alla fiberkablar grävas ned hela vägen in i huset. Ur tekniskt perspektiv gäller för luftförlagd fiberkabel att den bl. a får kortare livslängd samt sämre driftsäkerhet och därmed högre långsiktig procent stolplinjer vid anläggning av det fiberbaserade accessnätet. TeliaSonera anser att denna nivå är kraftigt överdriven och ifrågasätter huruvida stolplinjer överhuvudtaget skall användas i en framåtblickande kostnadsmodell. TeliaSoneras bedömning är att ingen operatör idag anlägger storskaliga accessnät med nya stolplinjer. De huvudsakliga frågeställningar som bör besvaras är: Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje 1. Har godkännande av TeliaSonera/ (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) Skanova förläggning av fiber mellan kräver) (befintliga) telestolpar beslutats av (Krets undantagsvis versal om läslighet så Region versal rak fet text Täby kommun och om så är fallet, hur har detta beslut förankrats med kommunledningen respektive kommunin- Fristående används om logon är så liten (<45 mm) att text blir oläslig (<9pt). Fristående också där flera organisationsdelar nevånarna? presenteras tillsammans. 2. Finns det någon tidplan för att senare gräva ner dessa kablar för att pms 2747 cmyk få ett robust nät. Att riva befintliga pms 186 cmyk stolplinjer bör lämpligen ingå i en Fortsättning på sid 2 Från I-landet Sverige kommunen Täby kostnad än dito markförlagd. Den enda egentliga fördelen med luftförlagd fiberkabel pms-färger är en röd kortsiktigt 186, blå 2747 lägre installationskostnad, undertexter times i relation new roman till fetkursiv markförläggning. Av TeliaSonera dokument Samråd avseende kalkylmodellen för det fasta nätet vad avser Förslag till reviderad hybridmodell och prismetod, , framgår i kapitlet Val av förläggningsmetod följande: I modellen används ca 15 Ordförandes spalt 2 Informationskväll om brandskydd 2 Villaägarnas kongress Grannsamverkan 3 Anlita hantverkare 4 Skogen i Gripsvall skövlad 6 Nybyggandet i Nytorp 7 Fastighetstaxering 7

2 LEDAREN Ordföranden har ordet Hej alla villaägare i Täby. Vi har nu haft en skön sommar och semester med växlande väder men övervägande helt ok. Nu är hösten här och vi hoppas att den blir lång och skön.tyvärr har nya globala ekonomiska orosmoln dykt upp runt om i världen och vi får hoppas att vi klarar oss hyfsat bra även denna gång. Elkostnaderna är för de flesta villaägare den enskilt största kostnaden, och en kostnad som de flesta själva har möjlighet att påverka genom olika energisparande åtgärder och genom att försöka binda sitt elpris i första hand under sommarhalvåret då elpriserna normalt är lägre än under vinterhalvåret. Jämför olika elleverantörers villkor och priser. Tips och råd om detta kan medlemmar i Täby Villaägareförening få gratis från Villaägarnas Riksförbunds hemsida och genom personlig rådgivning. Även Täby Kommun har energirådgivare som kan ge råd. Dessutom har vi informerat om detta i tidigare nummer av vår tidning Ni som har börjat tänka på att göra ombyggnads- eller olika förbättringsarbeten rekommenderar vi att läsa vår artikel När du ska anlita hantverkare. Använd er också av olika organisationers tjänster för att vara så säker som möjligt att få en seriös firma som gör era arbeten. Ha inte för bråttom, det kan bli både dyrt och felaktigt. Vi kommer att starta ett tema om hantverk och hantverkstjänster genom vår nya medarbetare i styrelsen Sverker Thorslund, se artikel. Ni som ännu inte är medlemmar i Täby Villaägareförening uppmanar vi att gå med så snart som möjligt. Ni får då medlemskap under resterande del av 2011 och hela 2012 för endast 380 kr, glöm inte att ange kod 1161, se sista sidan. Vi önskar alla en skön höst Göran Wahlund Ordförande i Täby Villaägareförening/ Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund Fortsättning från sid 1 långsiktig plan för fysisk utformning av tele/data-infrastruktur inom kommunen. Svar från Skanova Om det redan finns stolpar på plats när vi ska anlägga fiber så går det fortast och kostar minst att hänga upp fibern i stolparna. Det är dessutom miljövänligt och innebär minimalt med störning. Fibern ligger skyddad av samma typ av hölje som den gör när den är nergrävd. Samtidigt har vi förståelse för de estetiska aspekterna på att ha trådar i luften. Vi är därför öppna för att lägga ner fibern under jord om gatorna ändå ska grävas upp i andra syften, såsom gatuarbeten eller vatten- och elarbeten. Att vi som är ledningsägare (tele, el och vatten) samarbetar och gräver ner alla ledningar på en och samma gång är inget nytt. Det blir helt enkelt för dyrt och stö- Viktigt! Boka in den 15 november för en informationskväll om brandskydd. Något av det värsta som kan hända en villaägare är en eldsvåda i hemmet. Och ändå händer det! Under de senaste åren har antalet villabränder ökat. Nu närmar vi oss den mörka tiden av året. Då kan det vara mysigt med några levande ljus. Vi har också julen Rättelse I vårt senaste nummer fanns en insändare Rådjursplågan i Skarpäng/Täby. Där stod på slutet: Man kan uppmana folk att mata rådjuren samt att ta hand om fallfrukten på hösten. Det skall givetvis vara att man INTE skall mata rådjuren. VillaInfo söker utdelare Lämpligt uppdrag för föreningar och skolklasser. Utdelning sker 4 gånger per år. mob Vem bär de kostnader vilka är förknippade med framtida flyttning av stolplinjeförlagd fiber till nedgrävning i marken? rande för de boende om vi ska gräva upp gatorna varje gång det sker några förändringar i våra nät. Metoden har gjort att antalet stolpar i framförallt tätorterna har minskat. Min förhoppning är att vi kan ha en konstruktiv dialog med Täby kommun och er som bor i området. PS. Klippet ur dialogen med PTS avser andelen stolpar då vi bygger helt nytt nät. Det stämmer att vi då så långt det är möjligt vill gräva ner rören (då alternativet med att hänga i befintliga stolpar saknas). I de fallen samarbetar vi ofta med andra ledningsägare och lägger ner alla rör i gatan på samma gång. Ove Alm VD Skanova framför oss med tusen juleljus. För att minska riskerna för Täbys villaägare kommer därför Täby Villaägareförening att arrangera en informationskväll den 15 november med start kl på Täby Park Hotel om bränder och brandskydd med medverkande från specialister inom Stockholms brandskydd. Då kan du få reda på hur du skall skydda dig mot bränder och vad som är att göra om brand uppstår samt mycket annat. 2 VILLAINFO NR 3 SEPTEMBER 2011

3 Villaägarnas kongress 2011 Kongressen, som hålls vartannat år, är denna gång förlagd till Göteborg under tiden 7-9 oktober. Proposition finns från förbundsstyrelsen om att förlänga kongressperioden till fyra år, men med en årsstämma varje år. Utöver sedvanliga föreningsärenden kommer ett antal motioner och propositioner behandlas inom en rad olika områden såsom bostadspolitik, villabeskattning, boendemiljö, juridik, energikostnader, föreningsorganisation m.m. Täby har en motion, där man föreslår att Villaägareförbundet tar initiativ till att etablera ett brett organiserat samarbete mellan olika organisationer för elkonsumenter i syfte att få en långsiktig strategi för en förändring av elmarknaden. Som en förberedelse för kongressen ordnade ABC-regionen ett möte den 17 september för en information till kongressdeltagarna. De fick då information om att 22 motioner har inlämnats till kongressen. Förbundsstyrelsen föreslår bifall för 5 av dem. För de övriga, bland dem Täby Villaägareförenings motion angående samarbete beträffande energikostnader föreslås avslag. Förbundsstyrelsen kommer att förelägga kongressen bl.a. följande förslag: förbundsstyrelsen föreslås bli mindre och skall i fortsättningen bestå av en fristående ordförande och vice ordförande samt åtta övriga medlemmar, minst en från varje region. försöksprojekt med lokal närvaro och demokratiskt inflytande i områden där förening saknas medlemsavgiften höjs med 25 kronor Förbundsstyrelsen har en vision om ökat medlemsantal till år Detta hoppas man kunna uppnå genom ökad medlemsnytta och GRANNSAMVERKAN genom att kraftfullt arbeta för avveckling av taxeringssystemet samt dessutom genom att verka för en sänkning av småhusägarnas energikostnader med hjälp av skatteväxling som gynnar elproduktion utan utsläpp av växthusgaser. Per-Axel Liljequist Marie-Louise Löwnertz Grannsamverkan Gör så här tillsammans med dina grannar. Hjälp varandra med få det att se ut som att någon hemma Använd timers och låt dem tända allt tidigare och låt dem gå på och av flera gånger per kväll Det finns timers som tänder och släcker slumpvis, för att få en variationer varje dag Om du inte har Grannsamverkan i ditt område kontakta Polisen som hjälper till att starta Ring Polisen på om du ser något misstänkt, ring en gång för mycket! DAGS ATT MÅLA OM? Ge ditt hus en ny look! Hos oss hittar du fasadfärgen som passar just ditt hus! Nordsjö One och Demidekk Ultimate är två av våra populära fasadfärger som behåller glans och kulör länge. Välkommen in! Täby: Stationsv 21. Tel: Öppet: Vard Lör Sön Alltid bäst med Proffs Köpa Nytt? Vi har det mesta av det bästa för din tomt eller trädgård. Här hittar du redskap, maskiner och tillbehör av högsta kvalitet. Från minsta spade till kraftfulla klippare, grävare eller vad du behöver. Visst, vi säljer arbetskläder också! Hyra? Hos oss kan du hyra när du inte vill äga! Vi har maskinerna du tillfälligt behöver. Ofta nästan nya. Alltid nyservade. Alltid pålitliga. Service och reparationer? Vi har egen verkstad där vi servar och reparerar de flesta märken. Även om du inte har köpt dem hos oss Kom och besök oss i vår stora utställningshall. Vår personal har lång erfarenhet och ger gärna goda råd. Läs mer på Och du, använd din Villaägarna-rabatt! Nytorpsvägen 16A Täby Tel VILLAINFO NR 3 SEPTEMBER

4 HANTVERKSTJÄNSTER Anlita hantverkare? Välj dem med omsorg! Spara detta nummer av VillaInfo. Du vet kanske inte idag vilka hantverksjobb som kan bli aktuella framöver. I min förra artikel skrev jag att det på Checklista_PDF.pdf finns en checklista från Konsumentverket som innehåller bl a följande: Jag har kontrollerat att hantverkaren har F-skattsedel, behörighet, försäkringar - och inte har skulder och betalningsanmärkningar. Räcker de kontrollerna då man ska välja hantverkare? Mitt svar är nej. Du bör dessutom kontrollera om de hantverkare som är aktuella är med i en branschorganisation inom sitt fack-/specialområde. Hantverkarguiden som kan köpas som E-bok via nämner ett stort antal branschorganisationer. Jag följer bokens systematik, och den är som synes inte alfabetisk. En del texter mm har fått uppdateras. (Konsumentverkets och Boverkets gemensamma webbsida räknar upp ett mindre antal organisationer. En av dem är inte med i Hantverkarguiden mer därom nedan.) - Entreprenörföretagen (EPF) är gemensamt servicebolag för Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (MVR). Adresser till plåtslagerier och ventilationsentreprenörer. Telefon Mail: - Sveriges Skorstensfejarmästares riksförbund, information om allt kring sotning och brandskydd. Adresser till godkända sotare landet runt. Telefon: Mail: - VVS-installatörerna. Här kan du bl a läsa om vattenskadeundersökningen med mycket nyttigt för dig som ska renovera och bygga om. Länken www. s a k e r v a t t e n. s e - Säker Vatteninstallation - har en flik till Godkända företag och därmed alla de 550 auktoriserade installatörerna., d v s sådana som följer branschreglerna. Telefon: Mail: Elektriska Installatörsorganisationen EIO, branschorganisation för av Sveriges el- och teleteknikföretag. Medlemmarna når man m hj a funktionen Hitta din elektriker. De ska vid utförande av arbete aktivt verka för att kunden på avtalat sätt får sina krav och förväntningar på den färdiga produkten tillgodosedda. Uppstår ändå oenighet så att kunden går till ARN ska medlemmen följa dess beslut. Telefon: Mail: - Byggkeramikrådet med information om kakel, klinker och andra stenmaterial för plattsättning inomhus. Du kan länka vidare till branschens entreprenörer och säljföretag. Telefon: Mail: Temabyte från smultronställen till hantverk Under de senaste åren har vi haft ett par teman som återkommit i flera nummer. För några år sedan uppmärksammade vi lokala centra i Täby. Senast har det varit smultronställen i Täby. Dessa har nu börjat sina för oss, men har du något eget smultronställe som du kan dela med dig av så hör av dig till redaktionen. Vårt nya tema är hantverk och hantverkstjänster. Handläggare är Sverker Thorslund, som även är med i Täby Villaägareförenings styrelse. Sverker har som bostadsexpert lång erfarenhet inom bygg- och bostadssektorn och har medverkat i omfattande konsumentinformation bl.a. boken Hantverksguiden från Byggtjänst om hantverkstjänster. Som en följd av långt arbete för att främja bostadskonsumenternas intresse tilldelades Sverker Thorslund Svenska Byggingenjörers Riksförbunds utmärkelse Byggstenen Målaremästarna, branschorganisation för måleriföretag. Informativ hemsida, adresser till anslutna hantverkare. Telefon: Mail: Måleriföretagarna, bransch- och arbetsgivarorganisation för professionella små och medelstora måleriföretag i hela landet. Här hittar du deras anslutna målare. Telefon: Mail: - Sveriges Färgfabrikanters förening. Vettig information om att välja färger. Telefon: Mail: - Svenska Värmepumpföreningen har nyttig information om att köpa och installera värmepumpar. Telefon: Mail: - Takentreprenörernas hemsida. Telefon: Mail: - Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund, legitimerade för gott stöldskydd. Telefon: Mail: 4 VILLAINFO NR 3 SEPTEMBER 2011

5 SWELARM, branschförening för leverantörer av säkerhetstekniska produkter och systemlösningar. Medlemmar är till största delen certifierade företag Telefon: Mail: - Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund, leder dig till erfarna och godkända anläggare. Telefon: Mail: - Bergsprängnings Entreprenörernas Förening (BEF), här finns adresser till ett 70-tal behöriga/auktoriserade bergsprängare landet runt. Telefon: Mail: - Svenska Brunnsborrares Branschorganisation. Lotsar till godkända borrare landet runt. Telefon: Mail: - Erkänt varumärke för brunnsborrning. Här listas bland annat godkända avanti-borrare i hela landet. Telefon: Mail: - Ger vägen till leverantörer och entreprenörer, konsumentinformation om bl a bra broschyrer och legitimering av hantverkare. Telefon: Mail: - Trä & Möbelföretagen samlar träindustrin och snickerifabrikerna. Produktgrupper: trähus, snickeri/trappor/golv, fönster/dörrar och träskivor. Telefon Mail: - Glasbranschföreningen, branschorganisation för landets auktoriserade glasmästare. Har mycket bra, nyttig och rolig information om glas. Telefon: Mail: - Auktoriserat Fönsterunderhåll med allt om renovering och garantier, checklistor och fönsterhistoria för att rätt bevara gamla fönster. Telefon: Mail: - Förening för tillverkare av mineralullsisolering. Informativ hemsida för dig som vill förbättra energisparandet med att isolera hemmet. Telefon: Mail: - Sveriges Byggindustrier (BI), central instans för byggbranschen. BI har en bra Checklista för konsumenter byggföretag, och utformar Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler samt har ett etiskt råd som ska stävja överträdelser av dem - undantagsvis även då enskild konsument drabbats. Telefon: Mail: Isoleringsentreprenörerna, visar vilka företag som är godkända isolerare. Telefon: Mail: - Stockholms Byggmästareförening, slussar dig till de byggföretag som utför arbeten åt HANTVERKSTJÄNSTER privatpersoner, är medlemmar i föreningen och alltså följer upprättade regler och lagar. Telefon: Mail: - Murnings- & Putsentreprenörerna (SPEF), som visar vägen till kunniga hantverkare för bl a fasadrenoveringar. Telefon: Mail: spef.org - Svenska Solskyddsförbundet, branschorganisation för komponenttillverkare, grossister, producenter och detaljister med drygt 80 medlemsföretag. Väljer Du hantverkare inom branschorganisationer är det mera sannolikt än annars att de har nödvändig kunskap och erfarenhet. Åtskilliga branschorganisationer har också etiska regler som varje medlem ska iaktta, och ansvarsnämnder (motsv) som kan ta medlemmar i örat om de inte följer reglerna. I en del fall tar organisationen också ansvar för att beställare får ekonomisk ersättning efter beslut i Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ifall medlemmen själv inte vill eller inte kan göra det. Något telefonnummer/någon mailadress kan ha ändrats då Du läser. (Länkarna funkade då jag kollade dem när jag skrev.) Maila då till så vet jag det till nästa gång. Tack på förhand för hjälpen! Täby i september 2011, Sverker Thorslund P.S. Listan återges efter medgivande från Akvedukt Förlag som har rättigheterna till Hantverkarguiden. D.S. DANEBY GLAS /01 ISO/TEC (B) INREDNINGSGLAS FÖNSTERGLAS SPEGLAR RÄCKEN VILLAINFO NR 3 SEPTEMBER

6 NYBYGGEN Skogen i Gripsvall skövlad vad gick snett, hur kunde detta få ske? Den 8:e augusti körde avverkningsmaskinerna in i skogen i Gripsvall, ett ca 5 ha stort naturskogsområde som gränsar mot Täbyvägen och Fjätursvägen. Området som har privata markägare måste betraktas som tätortsnära och utgör en naturlig entré till naturområdena runt Mörtsjön, Kärringsjön och Rösjökilen. På några dagar var hela området totalavverkat och ett enda kalhygge. Hur kunde detta få ske? Bakgrunden är att Gripsvallsområdet i sin helhet i gamla översiktsplaner var tänkt att kunna bebyggas med villor och flerbostadshus. I en fördjupad översiktsplan som skulle beslutas under hösten 2010 angavs att området skulle bebyggas med 400 bostadslägenheter i två etapper med byggstart Efter valet 2010 beslutade Allianspartierna att dra tillbaka hela Gripsvallsprojektet och området klassades som en framtida markreserv. De tänkta byggplanerna lades på is vilket innebar ett stort bakslag för de privata markägarna. Omedelbart lämnade markägarna in en avverkningsanmälan vilken beviljades av Skogsstyrelsen. Hur kunde avverkningsanmälan beviljas? Skogsstyrelsen har att följa Skogsvårdslagen som i huvudsak reglerar när skog får avverkas och hur återbeskogning ska ske. Lagen innehåller ingen skrivning om hur tätortsnära skogar med höga sociala värden ska skyddas, vilket måste betraktas som en stor brist. Vad Skogstyrelsen kan göra är att ge icke bindande råd och anvisningar. Sedan är det upp till markägaren att ta sitt sociala och miljömässiga ansvar. I Gripsvallsfallet gav Skogsstyrelsen bl a följande råd: Med tanke på att avverkningen ligger bostadsnära så är det lämpligt att ställa kvar ca 125 Blåbärsskogen är borta! fröträd per hektar, av dessa bör 25-30% bli evighetsträd. Ingenting av dessa råd har markägaren följt utan skogen har totalavverkats vilket måste betraktas som anmärkningsvärt och beklämmande. Vad är det då som har gått snett och hur kunde detta få ske? Markägarnas egenmäktiga förfarande att genom en totalavverkning demonstrativt obstruera mot kommunen beslut att tills vidare spara naturskogen i Gripsvall måste betraktas som girigt och oförståeligt. Avverkningen har sannolikt inte gett något större netto speciellt om man beaktar kostnaden för att anlägga ny skog som Skogsvårdslagen föreskriver. Det verkar mera som att markägarna har tänkt att får vi inte bygga här ska vi minsann visa kommunen och invånarna vad vi kan åstadkomma genom att förstöra en naturskog som används av många strövare och skolbarn och som kunde ha blivit en spännande entré till Täbys närmaste naturområde. Som markägarna skrev till kommunen under våren: Nu är det upp till er om det blir nybygge eller kalhygge. Vill vi ha ett samhälle där markägare när de inte får bygglov tar saken i egna händer och avverkar tätortnära skog utan hänsyn till miljön och vad kommunen beslutat? Svaret är naturligtvis nej! Vi måste kräva att alla respekterar demokratiskt fattade beslut och samtidigt tar sitt samhällsansvar. Samtidigt kan vi fundera på om kommunen under de kontaktar som förekommit med markägarna verkligen uttömt alla möjligheter att hitta en lösning som skulle ha inneburit att Gripsvallsskogen kunde bevaras. Här faller det ett tungt ansvar på politikerna i kommunen. Det finns tyvärr bara förlorare i detta drama; kommunen, innevånarna i Täby och markägarna. En del av Gripsvallsskogen är borta för lång tid framåt men området i sin helhet är fortfarande värt att bevaras som naturområde. Ska vi ha Täby 50 procent grönt gäller det att skydda och bevara de tätortsnära skogarna som alla enkelt kan nå /Anders Jagraeus 6 VILLAINFO NR 3 SEPTEMBER 2011

7 Nybyggandet i Nytorp Området Degeln 1 och Stansen 1 kommer att bebyggas med höghus. Dåligt samrådsmöte Den 17 augusti i år höll Täby kommun samrådsmöte med Täbyborna. Då provades en ny mötesform, där deltagarna tvingades stå de 1,5 timmar sammankomsten varade. Kanske var det ett nytt grepp för att korta mötestiden? För deltagarna var dock nyordningen jobbig. Plansamrådsmöten i Täby borde kunna bli mycket bättre. Men det egentliga felet är inte mötesform eller talarordning, utan kommunledningens rädsla för verkligt meningsutbyte med Täbyborna. Istället för att samråda och ta till sig invånarnas synpunkter vill man informera och övertyga om förträffligheten med det kommunledningen redan bestämt sig för att genomföra. I praktiken är saken klar i förväg. Alternativa lösningar och förslag till ändringar tycks både tjänstemännen och politikerna vilja slippa. Vid samrådsmötet hade det varit bra om deltagarna fått sitta. Ännu bättre om mötet inriktats på att fånga upp hur Täbyborna vill att den aktuella kommundelen borde fungera i framtiden. Allra bäst hade det varit om kommunledningen avstått från att i förväg dirigera hur det ska byggas och när det ska ske. I ett samråd bör Täbyborna kunna påverka sådant. Ulf Lundman, Näsbypark Vad mötet gällde Efter ansökan från ägarna Galjaden Fastigheter AB och Fast Partner AB har kommunen efter politiskt beslut upprättat ett programförslag för fastigheterna Stansen 1 och Degeln 1 m.fl. i Nytorps industriområde. Nytorp ligger öster om motorvägen mellan Centralvägen och Norskogsbadet (se kartbild). Planprogrammets syfte är att omvandla del av befintligt industriområde till bostadsområde för cirka 300 bostäder. Kommunen föreslår att gällande detaljplan ändras och vill också att den ska medge markanvändning med skola tillsammans med kvarvarande verksamheter och de kommande bostäderna. Planprogrammet var utställt från den 21 juni, då kallelse skedde till det omnämnda samrådsmötet den 17 augusti. NYBYGGEN Avskaffa eller avsevärt förenkla fastighetstaxeringen? För de som haft sin villa i några år minns kanske den höga och oberäkneliga fastighetsskatten som vi hade då. Skatten kunde höjas väsentligt beroende på att några grannar lyckats sälja sina hus till ett bra pris, men den 1 januari 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten på bostäder av en kommunal fastighetsskatt. Nu finns ju systemet för fastighetstaxering fortfarande kvar och det kan därför utgöra en grund för nya skattepålagor för villaägarna. Vid ett regeringssammanträde i början av året beslutades dock om en översyn av fastighetstaxeringen. Direktiv för utredningen (DIR 2011:13) har utarbetats i enlighet med ett tillkännagivande från riksdagen i budgetpropositionen för I utredningsdirektiven anges att den löpande beskattningen skall behållas, där medlen från denna beskattning skall tillfalla kommunsektorn. Utredaren är dock fri att lämna förslag hur ett fullständigt slopande av nuvarande fastighetstaxering av bostäder skall tillgå. Det finns vidare direktiv om att utredaren bör pröva vilka avsevärda förenklingar av nuvarande system som är möjliga. Det skall som nämnts fortfarande finnas en löpande beskattning av bostäder, men utredaren är oförhindrad att föreslå förändringar av beskattningen, så länge förslagen inte sammantagna innebär ett höjt skatteuttag. Utredningsuppdraget skall redovisas senast den 15 augusti Per-Axel Liljequist VILLAINFO NR 3 SEPTEMBER

8 AVSÄNDARE: TÄBYKRETSEN AV VILLAÄGARNA, C/O KARLSSON, TENORVÄGEN 36, TÄBY Täbykretsen av Villaägarnas Riksförbund består av: Täby Villaägareförening Ella Parks Villaägareförening Näsby Fastighetsägareförening Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) (Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) Region versal rak fet text Fristående används om logon är så liten (<45 mm) att text blir oläslig (<9pt). Fristående också där flera organisationsdelar presenteras tillsammans. pms 2747 pms 186 Släpkärra finns tillgänglig cmyk cmyk Bli medlem i Villaägarna så kan du låna en släpkärra gratis i tre timmar. pms-färger röd 186, blå 2747 Den undertexter finns att times hämta new roman hos: fetkursiv Proffs- och Fritidsmaskiner, Nytorpsvägen 16A, Täby tel De svarar även för administrationen av uthyrningen. Se även vår hemsida: Företag med rabatter och erbjudanden: ACTIC AB Allglas Arne Erikssons Snickeri AutoELN AB Autoexperten Bad & Värme / Stava Bra Energi - IVT Bygma Cramo AB Danderyds Måleri AB Däckhandlarna Elementa AB Elkedjan Ella Trädgård Energifoto AB Ensta Lås Flügger Färg Hagby Trä Happy Homes HusmanHagberg mäklare Höganäs Kakelcentrum Jan Jägholm Fastighetsmäklare AB Kajkal Kvicktvätt Lannebjers Glasmästeri Mäklarringen i Täby Nordsjö Idé & Design / Täby Färg & Tapet Norrortsmäklarna Proffs- & Fritidsmaskiner Securitas Direct, Mats Falk Svensk Fastighetsförmedling Svenska Termoinstrument Trädfällarlaget Täby Bil- & Båtradio AB Täby Danderyds Lås Täby Nyans AB Vallentuna Glasmästeri Gå in på för att se alla våra rabatter och erbjudanden som du som medlem kan ta del av. Gå även in på vår lokala hemsida Visa medlemskort vid köp Rabatter och förmåner gäller ej specialerbjudanden, reapriser, nettoprissatta varor mm. Rikstäckande lista finns hos Villaägarnas Riksförbund. Reservation för förändringar i villkoren. Har du bra idéer? Styrelsen tar gärna emot hjälp eller att du kommer med idéer och förslag som vi kan ta upp i styrelsen för att göra Täby bättre att bo i. Du är välkommen med din insats, även som extraresurs vid enstaka tillfällen. Kontakta gärna på vår mejladress: Medlemsservice Villaägarnas Riksförbund Box 7118, Sollentuna Besöksadress: Villaägarnas Hus, Johan Berndes väg 8 10 tel fax ABC-regionen Box 7120, Sollentuna Besöksadress som ovan. tel fax Bli medlem i Täby Villaägareförening Medlemsavgift 380 kr. Ange kod 1161 Villaägarnas Riksförbund: PG Utgivare Täbykretsen av Villaägarna c/o Karlsson, Tenorvägen 36, Täby swipnet.se Ansvarig utgivare Göran Wahlund, tel/fax Redaktion Per-Axel Liljequist, tel Ulf Carleson, tel Grafisk produktion Anders Kjellberg & Co AB, Tryck Tryckeri AB Orion, Täby Upplaga: ex Distribution Eila Seel, Täby idrottsungdomar och skolklasser Annonser Marie-Louise Sterner Tollerz, VILLAINFO NR 3 SEPTEMBER 2011

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012. Årsmöte. i Täby Villaägareförening. Torsdagen den 12 april i Hönshuset på Karby Gård

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012. Årsmöte. i Täby Villaägareförening. Torsdagen den 12 april i Hönshuset på Karby Gård TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 APRIL 2012 Gamla nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till förhandlingarna vid föreningens årsmöte. Karby Gård är en Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011. Täby Villaägareförening kallar till. Årsmöte. Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011. Täby Villaägareförening kallar till. Årsmöte. Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2011 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 12 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011

Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2011 Täby Villaägareförenings årsmöte den 12 april 2011 Årsmötet inleddes som vi brukade med ett föredrag i en angelägen fråga för våra medlemmar. Vad kunde vara mer aktuellt

Läs mer

Täby Villaägareförenings

Täby Villaägareförenings TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2010 Täby Villaägareförenings årsmöte Erik Andersson och Leif Gripestam Årsmötet hölls på Täby Park Hotel och bevistades av närmare ett hundratal medlemmar. Mötet inleddes

Läs mer

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter!

Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2011 Du måste reagera snabbt för ditt hem kan vara övertänt på 2 minuter! På 1950-talet kunde det ta 15 minuter för en lägenhet att bli övertänd. Möbler och inredning

Läs mer

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2010 Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna I översiktsplanen 2010-2030 för Täby kommun finns angivet tre stora utbyggnadsområden, nämligen Arninge, Galoppfältet

Läs mer

INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker

INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2014 INBJUDAN TILL VALDEBATT 11/6 Debattkväll med Täbys politiker Täby

Läs mer

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det?

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker EIO 1 Jan Siezing VD EIO Förord 3 Infograf - Fulel och fuskelektriker 4 Infograf - Gott rykte ger nya kunder 5

Läs mer

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2012 Höstmöte 18/10 Debatt om det nya Täby Täby håller på att omvandlas. Täby Centrum, Galoppfältet och Arninge ska i framtiden bli en regional stadskärna för Stockholms

Läs mer

Information om ROT-avdraget

Information om ROT-avdraget Information om ROT-avdraget Elinstallationsarbete 50% billigare för konsumenter 1. Bakgrund Nytt ROT-avdrag infördes den 8 december 2008, vilket innebär att du nu kan få skattereduktion för arbetskostnader.

Läs mer

Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april

Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2012 Täby Villaägareförenings årsmöte 12 april Arbetet med att förvandla ett f.d. hönsoch kalkonhus till en trivsam lokal för möten, kalas m.m. utfört av frivilliga krafter

Läs mer

Branschorganisationen För Företag som arbetar med tak och tätskikt Starka argument för medlemskap

Branschorganisationen För Företag som arbetar med tak och tätskikt Starka argument för medlemskap Branschorganisationen För Företag som arbetar med tak och tätskikt Starka argument för medlemskap TM Branschorganisationen för företag som arbetar med tak och tätskikt Vårt arbete går ut på att stödja

Läs mer

Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30

Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2014 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Onsdagen den 9 april kl 19.00 Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Vid årsmötet kommer Villaägareförbundets nyblivne förbundsdirektör

Läs mer

Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning

Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2013 Höstmöte den den 23/10 Villaägarnas höga beskattning Höstmötet hade som tidigare år förlagts till Täby Park Hotel och behandlade villaägarnas fortfarande höga

Läs mer

Täby kommuns utbyggnad

Täby kommuns utbyggnad TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 DECEMBER 2009 Täby kommuns utbyggnad Ett problem som en del villaägare kan uppleva är avståndet mellan de styrande i kommunen och den enskilde villaägaren. Det kan exempelvis

Läs mer

Villaägarnas höga beskattning

Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2013 Dialog om den nya stadsdelen på galoppfältet Här skulle kunna skapas möjligheter för ett bättre kulturutbud. En naturlig samlingsplats som inte bara är ett shoppingcentrum.

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget.

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008. pms 2747 pms 186. Hembygdsföreningens gökotta på Skansberget. TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2008 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 22 april kl 19.00 på Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare Lothar Lammertz Ordförande i Täby

Läs mer

NYHET! Garanterat Renoverat. Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde.

NYHET! Garanterat Renoverat. Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde. NYHET! Garanterat Renoverat Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde. Garanterat Renoverat efter byggkonstens alla regler. Det sätter vi upp till en halv miljon på. Vi jobbar varje dag

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Yttrande över Täby kommuns förslag till översiktsplan 2010 2030

Yttrande över Täby kommuns förslag till översiktsplan 2010 2030 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 NOVEMBER 2008 Yttrande över Täby kommuns förslag till översiktsplan 2010 2030 Som vi informerade om i förra numret av VillaInfo har en översiktsplan utarbetats för Täby kommun.

Läs mer

Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030

Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2008 Det nya Täby Plan för Täby kommun 2010 2030 Typsnitt Times bold italic gemen för krets och förening höjd = luften mellan logo och linje (tumregel: logobredd 70

Läs mer

Den framtida konsumentpolitiken

Den framtida konsumentpolitiken Ds 2004/05:51 Den framtida konsumentpolitiken - Ett underlag till en ny konsumentpolitisk strategi 2006 LÄTTLÄST Jordbruksdepartementet Regeringens nya konsumentpolitik...3 Detta vill regeringen med konsumentpolitiken...4

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2009 Täby Villaägareförening kallar till Årsmöte Tisdagen den 21 april kl. 19.00 på Täby Park Hotell, Kemistvägen 30 Inbjuden gästtalare är Vice Förbundsdirektör Joacim

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut?

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? S: Nej. Vi har beviljats bidrag för att bygga fibernät åt de som redan har kontakt med oss och det går inte

Läs mer

Den vår de svage kallar höst...

Den vår de svage kallar höst... Den vår de svage kallar höst...... skaldade poeten Erik Axel Karlfeldt. Och visst finns det mycket att uppskatta med hösten friska men lite kalla molnfria soliga dagar, trädens bladverk färgas i varm färgprakt,

Läs mer

DEBATT OM DET NYA TÄBY

DEBATT OM DET NYA TÄBY TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 4 december 2012 DEBATT OM DET NYA TÄBY Täby Villaägareförenings höstmöte den 18 oktober Höstmötet hade i år förlagts till Täby Park Hotel och arrangerats som en debattafton med

Läs mer

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver

Täbys kommunikationer framöver TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2013 Årsmöte 9/4 Tvärbana till Arlanda? Täbys kommunikationer framöver Utvecklingen av kommunikationerna i Täby är en väsentlig fråga för de flesta av Täbys villaägare.

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

Värme Samarbete Service

Värme Samarbete Service Värme Samarbete Service Lokalt och miljövänligt, alltid med hög service Nossebro Energiverk äger ett av Sveriges minsta elnät men är också ett av Sveriges mest miljövänliga elhandelsbolag, uppmärksammat

Läs mer

Rapport 2007:7. Brunnsborrning

Rapport 2007:7. Brunnsborrning Rapport 2007:7 Brunnsborrning Brunnsborrning Rapport 2007:7 Konsumentverket 2007 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Tänk efter före!... 4 Ställ frågor och skaffa svar!... 5 Jämför pris och avtalsvillkor!...

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER = fler medlemmar Vill ni öka nyttan med att vara medlem i er organisation? MEDLEMSFÖRMÅNER ÄR VIKTIGA. PLUS är ett koncept för att hjälpa intressestyrda organisationer att öka upplevd medlemsnytta inom

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

Bostadspolitiskt program

Bostadspolitiskt program Bostadspolitiskt program Reviderat av 2011 års kongress Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet.

fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet. Skaffa fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet. Hej! Just nu håller du i en broschyr om fiber. Fiber är den senaste tekniken - nedgrävda kablar som ger dig

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag Information om Plan- och bygglagen i din vardag 2 Titel: Information om Plan- och bygglagen i din vardag Upplaga: 2 Illustrationer: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket ISBN (pdf): 978-91-7563-028-1 Boverket

Läs mer

Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! OM SVART ARBETE Köper ditt företag tjänster inom byggsektorn? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Den organiserade handeln med svart arbetskraft inom byggsektorn är alltför omfattande. Vet

Läs mer

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET ENTREPRENAD LEVERANS AV INDUSTRIFÄRG BALLINGSLÖV STOBY FLYGAREGATAN12GATA ATANAN STOBY VÄXJÖ STOBY HALMSTAD BUTIK & ENTREPRENAD BUTIK, ENTREPRENAD, INDUSTRI & HUVUDKONTOR OKVÄGEN 6 BALLINGSLÖV STOBY NÄSSELVÄGEN

Läs mer

Optisk fiber i Skogalund

Optisk fiber i Skogalund Nacka 2014 04 17 Optisk fiber i Skogalund Denna rapport är skriven av Skogalunds Villaförenings styrelse för att sprida information om de erbjudanden om fiberinstallation som nu finns. Styrelsen arbete

Läs mer

Att köpa bostadsrätt INTRESSEANMÄLAN FÖRHANDSBOKNING BESLUT OM PROJEKTSTART

Att köpa bostadsrätt INTRESSEANMÄLAN FÖRHANDSBOKNING BESLUT OM PROJEKTSTART Att köpa bostadsrätt Att köpa bostadsrätt är för de flesta människor en av de största affärerna i livet. Det är många nya begrepp att sätta sig in i såsom bokningsavtal, upplåtelseavtal, slutbetalning

Läs mer

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Steg 1: Teaser (vykort, 2 sidor) Steg 2: Inbjudan (blomma, 4 sidor) Steg 3: Broschyr med argument (överlämningsmaterial, 8 sidor) Skrolla ner FIKA, HEMBAKAT OCH

Läs mer

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt.

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Välj en leverantör som passar dig Det kan vara viktigare än du tror! Hur mår din port? Kanske är det uppenbart dags

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? Sida 1/5 BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du bäst väljer produktionsbolag Hur du bedömer ett bolags kompetens Hur du undviker att bli lurad

Läs mer

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten från byggbranschens arbetsgivar- och fackförbund BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen

Läs mer

Nu behöver du inte vänta längre.

Nu behöver du inte vänta längre. 1 Vägra vänta! Smarta hem, Smart-TV, läsplatta, laptop, stationär dator Våra sätt att surfa blir bara fler och innehållet allt tyngre. Även om du kan surfa snabbt idag, är det inte säkert att det går lika

Läs mer

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan

Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2013 Täbys kommunikationer framöver Utbyggnaden av Roslagsbanan Frizon = höjd på V räknat från logons yttersta kanter inkl undertext, ca 1/6 = 16% av hela bredden Täby

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

kan och vill påverka i min förening!

kan och vill påverka i min förening! kan och vill påverka i min förening! Varför? På Riksidrottsmötet (RIM) 2009 togs beslut, efter motion från Skåneidrotten, att SISU Idrottsutbildarna skulle ta fram ett studie- och utbildningsmaterial för

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Juristförsäkring. Frågor & svar

Juristförsäkring. Frågor & svar Juristförsäkring Frågor & svar FRÅGOR OCH SVAR - JURISTFÖRSÄKRING Tilläggsinformation om det kollektiva försäkringsskyddet för Sekos medlemmar avseende juridiska tjänster som HELP Försäkring tillhandahåller.

Läs mer

HLM-Fiber i Lund 2013-12-23. Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område!

HLM-Fiber i Lund 2013-12-23. Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område! 1 S i d a Version 3 http://www.bruce.se/hlmfiber HLM-Fiber i Lund 2013-12-23 Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område! Datum: 2013-12-23 Varför är optisk fiberlösning bra för mig? Eftersom

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Kompletterande klausuler till köpekontrakt Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

Vad är Ledningskollen?

Vad är Ledningskollen? Vad är Ledningskollen? Ledningskollen.se Reducerar antalet grävskador Robustare infrastruktur Undvika störningar Minskade skadekostnader Ledningskollen privat-offentlig samverkan Maskinentreprenörerna

Läs mer

Elektriker eller elinstallatör. lika men inte samma

Elektriker eller elinstallatör. lika men inte samma Elektriker eller elinstallatör lika men inte samma Det kan vara svårt att förstå skillnaden mellan en elektriker och en elinstallatörs roll, men det är viktigt att veta vad som ligger i de olika begreppen.

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

Tillsammans är vi starkare!

Tillsammans är vi starkare! Proffs på mark Tillsammans är vi starkare! Vi på Upplands Schakt är en ekonomisk förening som står för ett seriöst entreprenörskap, för både medlemmar och kunder. Dagligen arbetar vi målmedvetet för att

Läs mer

DYRT VATTEN I TÄBY. ROT-AVDRAGET-så här fungerar det. En ny dagvattenavgift. När Roslagsvattens septemberfaktura

DYRT VATTEN I TÄBY. ROT-AVDRAGET-så här fungerar det. En ny dagvattenavgift. När Roslagsvattens septemberfaktura TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2009 DYRT VATTEN I TÄBY En ny dagvattenavgift När Roslagsvattens septemberfaktura nyligen kom till Täbys villaägare medföljde en skrivelse från kommunen med information

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Vi levererar! Urban Svahn vd Höganäshuset

Vi levererar! Urban Svahn vd Höganäshuset Vi levererar! Bränd lera är vackert, har en varm och härlig känsla samt en tidlöshet som förenar oss med historien. De senaste åren har kakel och klinker använts mer och mer för att skapa nya rum som terrasser,

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

SPEF. trygghet för dig

SPEF. trygghet för dig RÄTT FRÅN BÖRJAN 1 SPEF trygghet för dig Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF, är den rikstäckande branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige. Föreningen grundades 1966

Läs mer

Stilbil AB. www.stilbi.se. www.stilbil.se

Stilbil AB. www.stilbi.se. www.stilbil.se Stilbil AB www.stilbi.se www.stilbil.se 1 Stilbil AB-Din Hyundai och Fiat återförsäljare Stilbil AB är ett bilhandelsföretag som satsar på dig som kund antingen du kommer till oss som privatperson eller

Läs mer

Brolins Glas Glasreparationer 20% uterum

Brolins Glas Glasreparationer 20% uterum VILLAÄGARNA I HUDIKSVALLSREGIONEN RABATTAVTAL gällande från 2010-02-01 Som medlem i Villaägarna har du lokala rabatter hos nedanstående företag: Företag Gäller Rabattsats Barcana AB Uthyrning: Berndt Magnusson

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR

V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR - bokhyllan för byggsverige! För proffs av specialister För att göra ett bra jobb måste du känna till vissa regler. Du behöver också aktuella

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att senast

Läs mer

Värsta kommunen. Snitt för hela länet. 14 villaägaren

Värsta kommunen. Snitt för hela länet. 14 villaägaren Värsta kommunen. Så här fel slår de nya taxeringsvärderna Hur missvisande är taxeringsvärdet där du bor? Här ser du värstingkommunerna län för län. Siffran visar felen i kronor, i genomsnitt för värsta

Läs mer

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas.

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas. IIPosT&TELESlYRELSEN DATUM 29 mars 2007 ERT DATUM VAR REFERENS 06-14318 ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Tillsyn konkurrens frågor 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Till operatörer

Läs mer

Glasbranschföreningens föreningsmöte 24 april 2013. Motioner. Styrelsens propositioner

Glasbranschföreningens föreningsmöte 24 april 2013. Motioner. Styrelsens propositioner Glasbranschföreningens föreningsmöte 24 april 2013 Motioner Styrelsens propositioner Inkommen motion till GBFs Föreningsmöte 2013 med styrelsens yttrande Motion 1. Samgående av 1:a och 2:a distriktet Motion

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL?

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? VÅR GRAFISKA PROFIL VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? Det är mycket viktigt för en organisation, oavsett om det är ett företag eller ett ideellt idrottsförbund, att alltid visa samma

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Inledning 2 Logotyp Grundversion 3 Logotyp Frizon 4 Logotyp 3D 5 Logotyp Webbanpassad 6 Logotyp Byline 7 Logotyp Tilläggsinformation 8 Tillämpning 10 Typografi 11 Kontakt

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

PAS Card - Sveriges först ackrediterade leverantör av ID06 kort!

PAS Card - Sveriges först ackrediterade leverantör av ID06 kort! PAS Card - Sveriges först ackrediterade leverantör av ID06 kort! Tillverkning av ID06 kort hos för BEF-medlemsföretag inkluderar följande: Förtryckt kort enligt Sveriges Byggindustriers standard med beröringsfria

Läs mer

REGLER FÖR OMBYGGNADER & RENOVERINGAR Maj 2015

REGLER FÖR OMBYGGNADER & RENOVERINGAR Maj 2015 REGLER FÖR OMBYGGNADER & RENOVERINGAR Maj 2015 Fastigheten ägs i sin helhet av bostadsrättsföreningen St Göran 3. Som medlemmar i föreningen har vi nyttjanderätten till våra lägenheter, men vi äger dem

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2010 Kallelse Årsmöte i Täby Villaägareförening Onsdagen den 14 april kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

Kvalitetskriterier för medlemskap i Plåtslageriernas Riksförbund och Plåtslageriernas Service AB

Kvalitetskriterier för medlemskap i Plåtslageriernas Riksförbund och Plåtslageriernas Service AB Kvalitetskriterier för medlemskap i Plåtslageriernas Riksförbund och Plåtslageriernas Service AB (Antagna av Kongressen 2009.) Vem kan bli medlem? Medlemskap i PLR/PLS erbjuds de registrerade företag som

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Information från om grävning, håltagning och inkoppling av fiber.

Information från om grävning, håltagning och inkoppling av fiber. Information från om grävning, håltagning och inkoppling av fiber. 5 okt 2011 / af_installations-information.odt 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Övergripande beskrivning...4 Del 1 - Dragning av fiber

Läs mer

Verksamhetsplan 2008 Villaägarna Degerfors

Verksamhetsplan 2008 Villaägarna Degerfors 1 (5) 1 Inledning 1.1 Föreningens uppdrag Leverera nytta till våra medlemmar och förbättra villkoren för kommunens småhusägare. Föreningens arbete ska fokuseras på merparten av medlemmarnas intresse till

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Södra vägen 23 Kommun Hässleholm Storlek 7 rum (5 sovrum) / 133 m² Område Bjärnum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Södra vägen 23 Kommun Hässleholm Storlek 7 rum (5 sovrum) / 133 m² Område Bjärnum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Hässleholm Storlek 7 rum (5 sovrum) / 133 m² Område Bjärnum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget är perfekt, ett stenkast från centrum och bara någon minuts promenad

Läs mer

2. Får jag bestämma var ni ska gräva? Ja, om det finns något känsligt i vägen vid grävning kan ni påverka var grävning ska ske.

2. Får jag bestämma var ni ska gräva? Ja, om det finns något känsligt i vägen vid grävning kan ni påverka var grävning ska ske. Vanliga frågor Anslutning 1. Ska ni gräva på min tomt eller gör jag det själv? Om det finns behov av grävning så gör vi det. Grävning och återställning ingår i kampanjerbjudandet. Finns det tomrör som

Läs mer

Vi målar. Vi bygger. Vi renoverar fönster.

Vi målar. Vi bygger. Vi renoverar fönster. Vi målar. Vi bygger. Vi renoverar fönster. Bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltare, byggföretag och konsulter inom bygg och måleri är våra kunder. Trapphus, lägenheter, badrum, kök, lokaler för kontor,

Läs mer