KRETSNYTT. Kretsnytt har besökt det nya Igelstaverket. Läs i detta nummer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRETSNYTT. Kretsnytt har besökt det nya Igelstaverket. Läs i detta nummer:"

Transkript

1 KRETSNYTT Nr Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Kretsnytt har besökt det nya Igelstaverket Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Besök på nya Igelstaverket 4 Kretsens årsmöte 9 Möte med nät-vd 10

2 VÅRA MÄKLARE HITTAR DU I 180 BUTIKER, VILKET GÖR OSS TILL SVERIGES LEDANDE MÄKLARKEDJA. VILKET LÄGE I LIVET DU ÄN BEFINNER DIG I, KAN VI UPPFYLLA DINA BEHOV, DRÖMMAR OCH FÖRVÄNTNINGAR. FÖR OSS ÄR DET VIKTIGT ATT VARJE BOSTADSAFFÄR GYNNAR DIG SOM SÄLJER DIN BOSTAD LIKA VÄL SOM DIG SOM INVESTERAR I EN NY. DÄRFÖR ÄR VI T EX ENSAMMA OM ATT I HELA LANDET KUNNA ERBJUDA FÖRSÄKRINGEN V A R U D E K L A R E R A T. DEN SKYDDAR BÅDE KÖPARE OCH SÄLJARE MOT FEL SOM INTE ENS EN ERFAREN BESIKTNINGSMAN LYCKATS HITTA. LÄS MER PÅ BESÖK OSS PÅ GÄSTGIVAREGATAN 1 ELLER RING OSS PÅ TELEFON Kretsnytt

3 Ordförande har ordet Glad Sommar! Jag önskar alla läsare en riktigt skön och bra sommar. Jag vill gärna att ni tänker på följande inför ledigheten som kommer. Grannsamverkan är viktigare än någonsin nu då vi alla ska ha semester. Hjälp er själva genom att tala med era grannar när ni reser bort. Be om hjälp med tömning av brevlådan och att se till huset på utsidan. Vi har under våren haft årsmöten i våra lokalföreningar och i kretsen. Tyvärr kan vi konstatera att det i flesta fall varit en väldigt dålig uppslutning. Det är på årsmötena ni kan påverka er förenings verksamhet under det kommande arbetsåret och ha synpunkter på inriktning. Vi hörs i höst. Hälsningar Ronald Lundberg KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Bankgiro Ordförande: Ronald Lundberg, Mimervägen 16, Södertälje Tfn Ansvarig utgivare: Rolf B Bertilson Redaktör: Rolf B Bertilson Fridebergsvägen 20, Södertälje Annonser: Lennart Lindquist, Bergviksgatan 32, Södertälje Tfn Hemsida: sodertaljekretsen.abc.villaagarforening.se Layout: Göran Hagström Tryck: Kringel-Offset AB Södertälje 2009 Detta nummer har tryckts i en upplaga av ex. Återvinning Så här såg det ut på en våra återvinningsstationer på Påskdagen. Inte är det väl någon villaägare som åstadkommit denna röra? Kretsnytt

4 Kretsnytt besöker d Kretsnytt har besökt det nya Igelstaverket och träffat Informationschef Madeleine Engfeldt-Julin som svarat på följande frågor; Det nya kraftvärmeverket i Igelsta eldas till 75 % med grenar och toppar (sk GROT) från träd vid skogsavverkning som annars skulle ruttnat bort på plats. Tekniken för insamling av detta pågår hela tiden och på sikt kommer även stubbar att kunna tas om hand. Då intresset är stort från alla skogsägare att på detta sätt dels tjäna pengar på resterna men även att delta i miljöförbättrande åtgärder kommer denna andel att öka på sikt. 25 % är returbränsle som består av returträ från byggen och bränslepellets = papper, plast, trä mm från kontor och industri men även till viss del liknande materiel från Tveta - tippen. Sådant som inte kan återanvändas. Ett visst utsläpp av koldioxid till natur uppstår då vid förbränningen av plasten men detta utsläpp är inte större än det skulle varit om man inte bränt upp detta utan lämnat det att försvinna av sig själv, ruttna bort under lång tid. Idag eldar Söderenergi till 90 % 4 Kretsnytt

5 et nya Igelstaverket med förnyelsebara bränslen. I mixen av bränslen ingår även en mindre del torv som i EUs utsläppsrättssystem inte anses förnyelsebar eftersom torven växer långsamt. Här ingår också den lilla mängd olja som behövs för att tända brasan! eller om vargavintern slår till och inget annat förslår. Informationschef Madeleine Engfeldt-Julin. Kretsnytt

6 1. Många Södertäljebor är säkert stolta över det nya kraftvärmeverket. Hur skall de göra för att köpa el eller värme därifrån? Den el vi producerar går ut på det allmänna nätet och säljs som all annan el av den elbörs som finns för hela Norden. Telge Energi som numera endast säljer sk grön el köper från denna börs och kontrollerar hela tiden att tillräcklig mängd grön el finns disponibel. I och med det nya Igelstaverket har denna andel ökat med 85 MW, motsvarande el för ca villor. Genom att köpa mera el från Telge Energi ställs hela tiden nya krav på anläggningar som det nya verket men även på utbyggnaden av vindsnurror och vattenkraft. Värme, i form av varmt vatten för fjärrvärmenätet går ut i det nät som finns för fjärrvärme till alla Söder - energis kunder som i Södertälje och Ny - kvarn är Telge Nät och i Huddinge, Botkyrka och Salem är Södertörns Fjärrvärme. I ett krisläge, krig eller terrorism skulle man teoretiskt kunna för- Kung Carl XVI Gustav: "nu kör vi!" sörja en tredjedel av Södertäljes befolkning med el. 2. Vilken fördel har de som bor i aktuella ägarkommuner Södertälje, Huddinge och Botkyrka av det nya verket. Rabatterad fjärrvärme kanske. Det finns flera fördelar. Det är lönsamt och tryggar konkurrenskraften för fjärrvärmen på sikt. Leveranssäkerheten stärks och tillgången på förnyelsebar energi ökar med 85 MW el ( se fråga 1) och 200 MW värme motsvarande behovet av värme för ca villor. Dessvärre har Igelstaverket ingen möjlighet att ge någon speciell Med deltagande av Kommunalrådet Anders Lago och Kungens följe informeras Kung Carl XVI Gustav av Madeleine Engfeldt-Julin om det nya verket. Igelstarabatt. Villaägarna får förhandla detta med sin energileverantör. Reds anm; Håll i hatten Johan Öhnell vi återkommer! 3. Hur har bygget gått vad gäller ekonomi och tidsplan och vad står det på prislappen? Då vi har haft en mycket duktig projektledare i Mats Strömberg som nu blir ny produktionschef hos oss, men även intresserat deltagande från egen personal har tidsplanen kunnat följas full ut. Ingen försening. Den beräknade kostnaden på 2.5 Miljarder inkl kostnad för pumpstationer har i huvudsak också innehållits. Vi har varit duktiga! 4. Igelstaverket skall ju leverera s k ren el och värme. Vilken sorts bränsle används och varifrån kommer bränslet? Se ingressen till dessa frågor. 5. Hur transporteras bränslet till Igelsta? Med fartyg kommer ca ton per år. Med järnväg transporteras ca ton/år skogsråvara från hela landet till en ny bränsleterminal i Nykvarn. Från denna terminal transporteras sedan bränslet med lastbilar per år till Igelsta. Det var/är dessvärre inte praktiskt möjligt att få järnväg ända fram till Igelsta. Också med lastbil kommer ca ton bränsle från regionala leverantörer. En av dessa är Telge Återvinning. Tack och lov hjälpte vi och AstraZeneca till ekonomiskt med den nya sträckningen av väg 225 som nu används för alla lastbilar hit till Igelsta. Provtagning av inkommande råvara sker kontinuerligt. 6. Hur stor mängd energi, el och värme leveras från det nya verket? För det nya verket, se fråga 2. Det gamla verket producerar samtidigt mer fjärrvärme än det nya. Totalt med Fittja - verket inräknat, producerar Söderenergi fjärrvärme för cirka personer. 7. Vad händer nu med det gamla verket? Det fortsätter som hittills. Vi har där ett stort leveransåtagande gentemot Fort - um. 8. Kan man elda hushållsavfall från Tveta om det skulle bli fallet? Nej inte för närvarande. Dessutom finns ett politiskt beslut att detta avfall skall hanteras med gröna påsen mm. Förutom således ett annat politiskt beslut behövs ombyggnad av de båda verken för att kunna ta emot och elda rena hushållssopor. 9. Byggnaden ser ganska oindustriell ut? Ingen grå betong! Hur har arbetet med utseendet fungerat? Här blir jag lyrisk då vi jobbat mycket med utseendet och tycker att arkitekten Pär Nyström lyckats bra. Ändå är inte all utsmyckning på plats ännu. Det har varit viktigt för oss att byggnaden skulle smälta in miljön samtidigt som den utgör ett landmärke för all båttrafik in till och ut från Södertälje. Vilket denne redaktör särskilt tackar för! 10. Hur hög är skorstenen och är det som kommer ur den helt ofarlig för miljön? Skorstenshöjden är 110 meter. Och, det bästa med den är att det som kommer ur den är i princip väl analyserad vatten - ånga. Ångan innehåller en liten mängd koldioxid, som kommer från bränsle som inte är förnyelsebart dvs plast och Ägare Söderenergi ägs av Telge AB (42%) i Södertälje kommun och av Södertörns Energi AB (58%). Södertörns Energi är ett holdingbolag ägt av Huddinge och Botkyrka kommun. Inflytandet är dock lika stort för de båda ägarbolagen. 6 Kretsnytt

7 Lossning av energi för villaägare i Södertälje! torv. Men mängden är inte större än den skulle varit om plasten förmultnat av sig själv eller om torven vuxit på dikad skogsmark där den skulle avgett en viss mängd koldioxid på ett naturligt sätt. Och, fotosyntesen måste ju underhållas! 11. Hur många personer behövs varje skift för att köra verket och hur många anställda finns det totalt för båda verken? 130 personer för hela Söderenergi in - klusive verken i Fittja och reservverken i Huddinge och borta i Geneta. Fem personer varje skift sköter själva driften, men då svarar personal som också går i skift för bränsletillförseln från mellanlagret till pannorna ska fungera. Det finns också ett antal personer som har beredskap och kan rycka in om det skulle behövas. 12. Finns det ett nästa steg inom Igelstaverken? Nej, inte just nu och f n är vi bara väldigt glada över att vi klarat av både tid och kostnad för det nya verket och att vi kunde starta produktionen redan i de - cember vilket hjälpt till mycket under den gångna tuffa vintern. 13. Vilken fråga har Du inte fått som Du trodde skulle komma? Får se om jag hittar på någon när jag läser manus. Tack för att besöket och för att jag fick chansen att berätta för alla villaägare om vårt finns verk. Då det inte kom någon ny fråga frågade Kretsnytt; Vad gör du på din fritid? Jag målar och har visat tavlor bl a på nyöppnade Galleri Zebra här i Södertälje. Madeleine berättade avslutningsvis att hon kom till Igelsta på våren 2001 strax efter det att Green Peace hade försökt stoppa ett fartyg med bränslekross från Holland. Madeleine som själv hade varit aktiv inom den rörelsen var då lite bekymrad över opinionsläget och var inte säker på att stanna på verket. Men, då det fanns en beslutsamhet att övergå från fossila till förnyelsebara bränslen stannade hon kvar, och på den vägen är det. Utvecklingen har följt min egen övertygelse. Det var därför med viss förtjusning jag fick möjlighet vara med och skapa denna Södertäljes stolthet. Frågeställare var Rolf B Bertilson Kretsnytt

8 Badrumsutställning i två plan med kaklade miljöer! Alldeles intill E4/E20 Gott om P-platser Lätt att lasta Öppettider: Vardagar 9-18 Lager 7-18 Lördag Klastorps Backe 1 Södertälje Tel Kretsnytt

9 Årsmöte med kretsen Med endast ett fåtal deltagande medlemmar genomfördes Kretsens årsmöte programenligt tisdagen den 27 april. I direkt anslutning till Kretsens årsmöte genomfördes årsmöte med representanter för den nybildade Tälje-Nykvarns lokala VÄF. Den förening som numera tar hand om medlemmar som inte längre organiseras av en lokal lokal förening. Årsmötet valde följande medlemmar att representera båda föreningarna under 2010; Ordförande, före och efter årsmötet, Ronald Lundberg informerar. Ordförande; Ronald Lundberg Omval; Bertil Nilsson, Lennart Lind - quist och Gunnar Gomér. Nyval; Frankie Karlsson Sedan förra årsmötet finns följande personer i styrelsen; Niclas Möller, Tommy Skoglund, Anna Nilsson, Bernt Olsson och Kjell-Arne Forsberg. Rolf B Bertilson, närvande reporter och tillika mötesordförande En liten men tapper skara medlemmar var närvarande. Kretsnytt

10 Kretsnytt frågar Telge Som en följd av den nya kraftvärmesresursen vid Igelstaverket (se reportage på sida 4) har Kretsnytt träffat VD för Telge Nät Stefan Hollmark och ställt några frågor dels om utbyggnaden av fjärrvärmenätet men även om det som vi villaägare upplever som kaotiskt utbyggnaden av stadsnätet eller mera rätt bred - bands nätet i Södertälje. Fjärrvärme 1. Hur ser utbyggnadsprogrammet för fjärrvärme ut. Våra planer är att i första hand komma in i nya bostadsområde såsom Glas - berga Sjöstad, Ritorp och liknande. Men, vi vill även få kunder i Pers - hagen och i Östertälje, där vi för övrigt redan har ett antal kunder. Vi vill även få kunder inom industrin såsom exempelvis den planerade industriutbygganden i Moraberg. Sedan vi nu kopplat ihop näten i Söder tälje och Nykvarn har detta gett oss utökade möjligheter till fler leveranser inom dessa kommuner. 2. Om ett villaområde vill ha fjärrvärme, hur många abonnenter behövs för att få det? Jag kan inte svara på det då det måste bedömas från fall till fall. Anm: när denne frågeställare pressade Stefan och berättade om ett läge för några år sedan inom Vibergen - Olovs - hage VÄF där ett 50-tal villaägare vid ett tillfälle visade intresse för fjärrvärme ansåg Stefan att det borde ha fungerat med så många. Särskilt som det alltid blir fler som ansluter så snart man fått kvitto på att det hela fungerar. 3. Vad betyder den nya resursen vid Igelsta för utbyggnaden? Oj, det betyder mycket! Vi har fått ett nytt fint tillskott och därmed ökad leveranssäkerhet, på ett avgörande sätt. Viktigast av allt, den värme vi producerar i det nya verket är så miljövänlig som en sådan produktion någonsin kan bli. (Se reportage på sida 4) 4. Vilken garanti har kunderna att fjärrvärme alltid är billigare än exempelvis elberoende uppvärmning? Anm; Frågan ställs i belysningen av att många villaägare är rädda för att låsa Stefan Hollmark VD för Telge Nät. 10 Kretsnytt

11 Näts Stefan Hollmark sig till fjärrvärme eftersom leverantören på något sätt sätter sina klor i kunden och fritt kan diktera villkoren. Jag tycker att alla våra kunder kan känna sig lugna! Vi har inga sådana funderingar utan strävar efter bästa möjliga pris för kunden. Dessutom menade Stefan att priset på fjärrvärme aldrig svänger så mycket under året som exempelvis priset på el gjort under den stränga vinter som vi just haft. Tänk vilka elräkningar kunder med elberoende uppvärmning haft under inledningen av året. Det händer aldrig inom fjärrvärmesystemet! Fn levererar Telge Nät fjärrvärme till 700 villor i våra kommuner vilket motsvarar ca 2 % av den totala produktionen. Så, vi har mycket mer att erbjuda! 5. Hur ser kostnadsbilden ut idag inkopplingskostnader respektive löpande. Anm; se prissammanställning för både fjärrvärme och bredbandsnät. 6. På vilket sätt söker Ni nya kunder? Genom brev på posten, knacka-dörr, annonser och Reds anm; kanske genom att svara på frågor som dessa? Eller, varför inte en annons i denna tidskrift? Stadsnätet/ bredbandsnätet Stefan vill gärna att vi kallar nätet bredbandsnätet då det bäst beskriver vad det handlar om. 1. Kretsnytt hade ett reportage om stadsnätet i Södertälje i nummer Vi villaägare upplever situationen efter det som kaotisk. Planer har ändrats, rabatter har kommit och gått och nästa dag har hela tiden innehållit nya besked. Varför har det varit så? Stefan medgav att kommunikationen till både befintliga och potentiella kunder under tiden kunde varit mycket, mycket bättre och måste förbättras inför fortsättningen. F n har vi färdigt nät till de allra flesta kommunala verksamheter i Södertälje inklusive till Telge Bostäders fastigheter och till Telge Fastigheters byggnader. Detta gäller även för Järna. Prissammanställning; Fjärrvärme Rolf B Bertilson ställde frågorna Bredband Vid samförläggning med annan nyttighet: Vid beslut att gå in i ett område och minst 50 % tecknar avtal om fjärrvärmeanslutning: Vid samförläggning när kunden endast tecknar sig för en bredbands-anslutning: Vid övriga anslutnings-alternativ: Offert lämnas Offert lämnas i varje i varje enskilt fall. enskilt fall. Det finns dock vissa mindre kommunala verksamheter dit vi i slutändan inte kommer att bygga ut nätet. Några verksamheter är helt enkelt för små. 2. Hur ser det ut nu? Hur ser utbyggnadsplanen ut? Vi har inga nya kartor att visa då all utbyggnad som planerats är utförd. Det innebär att fastighetsägare som är intresserade av att ansluta sig till bredbandsnätet gärna får höra av sig för att en specifik prisuppgift. Reds anm; villaägare kan oavsett utbyggnaden redan är klar eller planerad samordna sina behov och meddela detta behov till Telge Nät. Kontakt per - soner är Mats Hallberg och/eller David Tynnerström. 3. Har alla leverantörer ex Canal Digital, Viasat m fl tillgång till nätet? Svaret är självklart ja. Vi har dessa företag som kunder tillsammans med exempelvis Telia m fl leverantörer. Vi säljer utrymme i nätet till all dessa och som i sin tur betalar till oss efter utnyttjande, sk kick-back. 4. Samma fråga som ovan för fjärrvärme, hur många abonnenter behövs i ett villaområde för att få in stadsnätet? Dessvärre Rolf, samma svar som för fjärrvärme. Det får avgöras från fall till fall. Men, i fallet Du redogjorde för med Vibergen - Olovshage så hade det förstås fungerat alldeles utmärkt där. Och beträffande kostnaden är den olika mellan olika områden beroende på just hur utbyggnaden bäst kan utföras. Anm; se prissammanställning på annan plats. 5. Ge Kretsnytts läsare en anledning till att koppla upp sig på stadsnätet, förlåt bredbandsnätet! Jättelätt! Fibernätet är oslagbart när det gäller datakommunikation. Snabbast av alla alternativ. Långt bättre än med satellitöverföring och mycket säkrare. Visst kan en kabel grävas av men det händer som tur är inte så ofta. Kostnaden i fibernätet är ungefär sam - ma som den trådlösa överföringen via satellit. Kretsnytt tackar för intervjun och svaren och ser fram emot en tingens bättre ordning när det gäller Bred bands - nätets fortstta utbyggnad i Södertälje och kanske Nykvarn. Kretsnytt

12 Vi utför! Reparationsglasning Nyglasning Tavelinramning Ompackning av fönster Omkittning av fönster Fönsterbesiktning Fönsterrenovering Försäljning av PVC fönster Din lokala glasmästare E. F. Ö. Glas Service Thomas Larsson Vibergsvägen Södertälje GSM-LARM, NU ÄVEN MED KAMERA Ett trygghetspaket* som ökar hela familjens säkerhet Kontakta din Securitas Direct Partner för mer info eller för bokning av kostnadsfri säkerhetsrådgivning. Nu finns ett erbjudande till dig som är medlem i Villaägarnas riksförbund. * inkl. Aroundio Patrol Gärna Larm AB. Peter Andersson Lite tryggare med Securitas Direct Målerifirma Leijonmarck Mobil Kontor Lövåsavägen Södertälje 12 Kretsnytt

13 Öppen Trädgård september Carita och Bertel under vårarbete. Planera in i era almanackor redan nu att besöka Carita och Bertels fantastiska trädgård på Jakob Borgmästaresväg 49. Kretsen anordnar ihop med familjen Nordén en aktivitet med tema Hösten. Hur förbereder vi våra trädgårdar för vintern? Tar Du tillvara fröer? Kurs i kompostering och trädbeskärning planeras. Ett utförligt program kommer i augusti och mer information om den workshop som handlar om kompostering och trädbeskärning. Inbjudan och anmälan hittar Du på och på Villaägarna/ABC hemsida från mitten av augusti. Gå gärna in på Carita och Bertels hemsida för att se när deras trädgård är öppen för Dig i sommar. Observera att datumet är preliminärt! Niclas Möller Kretsnytt

14 Kyl Frys Tvätt Disk Spis Småel Jovisgatan 6 Södertälje Tel Fax GYNNA TIDNINGENS ANNONSÖRER Kretsnytt :Layout Sida 1 KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs i detta nummer: Nr Postlåda älskad eller hatad! Kretsnytt :Layout Sida 1 Ordförandes hälsning 3 Om Sune Ericson sista 4 Om Ulf Oscarsson 10 Om brevlådor 12 KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs i detta nummer: Nr Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13 Ordförandes hälsning 3 Om Södertäljes nye Polischef 4 Om Lokalt VÄF-möte 10 Om Inbrott i våra hem 13 Takmålning När tror du att priset på S L GÅR UPP? Sänk dina värmekostnader med solfångare från Lesol. Den grönaste värme som finns. Kontakta oss för offertförfrågan och spar pengar. Solvärme solfångare poolsolfångare ackumulatorer Värmepumpar berg/jord/sjö frånluft (ventilation) luft/vatten luft/luft Pellet brännare kaminer pannor korg för vedkaminer bränsle ENERGIKNIPPET I SÖDERTÄLJE AB Mobil Tel/Fax Kretsnytt

15 Kalendarium kretsen och tidningen 2010 Aktivitet Nr Tidpunkt Manus/motionsstopp Styrelsemöte 1 tisdag 19 januari Kretsnytt 1 ca 26 februari 5 februari Styrelsemöte 2 tisdag 23 mars Årsmöte kretsen tisdag 27 april 7 april Styrelsemöte 3 tisdag 1 juni Kretsnytt 2 ca 2 juni 12 maj Styrelsemöte 4 tisdag 17 augusti Kretsnytt 3 ca 1 oktober 10 september Styrelsemöte 5 tisdag 12 oktober Kretsnytt 4 ca 1 december 10 november Styrelsemöte 6 tisdag 7 december Anm 1. Manus för kretsnytt skickas med EP till; Anm 2: Motioner för årsmöte skickas till kretsens sekreterare Gunnar Gomér; Olofs väg 7 eller EP Instrument att hyra Kretsen har införskaffat två instrument för utlåning till medlemmar. En fuktmätare med vilken man kan mäta fukt i väggar mm och en temperaturmätare som exempelvis kan användas för kontroll av köld - bryggor. Instrumenten kan lånas efter förbeställning och hämtning/åter läm - ning hos Gunnar Gomér, Olovs väg 7, med tel e fon nummer Kostnad för två dygn eller över en helg är 50: för temperaturmätaren och 100: för fuktmätaren. Betal ning sker i förskott till kretsens BG Styrelsen Kalendarium övrigt 2010 Aktivitet Tidpunkt Motionsstopp Anm Öppen trädgård september sid 13 Det är viktigt att meddela alla förändringar av namn, adress och telefonnummer, m m till Kretsens sekr. Gunnar Gomér. e-post: eller tel Vänd Er med förtroende till Södertäljes äldsta mäklarbyrå! Bo Lundvall & Son etablerades 1928 och har sedan dess aktivt bedrivit fastighetsförmedling. Vår affärsidé är personlig rådgivning från fastighetsmäklare med hög kompetens, god lokalkännedom och lång yrkeserfarenhet. Vi arbetar med avancerad data och IT-teknik, och marknadsför oss bl a via Internet och skyltfönster i centrum. Vi har som krav att våra fastighetsmäklare skall vara anslutna till mäklarsamfundet, landets ledande branschorganisation för fastighetsmäklare. Kontakta oss för kostnadsfri värdering och rådgivning. Hörnet Nygatan - Nedre Torekällgatan. Förmedlingsuppdrag inlämnat av medlem i villaägarna erhåller fri flyttstädning. Nygatan Södertälje Tel Besök vår hemsida: Leif Persson, Adam Bergström, Marie Hemstrand Johansson, Per-Magnus Ekström och Stefan Bohm. Kretsnytt

16 Medlemsförmåner Inköpsansvariga inom Södertäljekretsen för VÄF arbetar med att utverka rabatter och andra förmånserbjudanden för medlemmarna. För närvarande kan vi presentera följande överenskommelser och avtal: Generellt gäller att Du skall visa Ditt medlemskort i VÄF innan kassainslag. Kretsens rättshjälpsfond: Ansökningar om bidrag ur denna fond ställs till kretsordföranden. Byggnadsunderhåll, reparationer: Anticimex, tel , Företaget erbjuder ett trygghetsavtal, ett försäkringspaket för villor. Kontakta Anticimex för information. Telge Energi, Husassistans, tel Kontakta Telge Energi för information. Byggvaror: AB Järna Trä, Byggvaruhuset i Järna, Industrivägen 19, Järna, tel Information om rabatter fås om medlemskort uppvisas. Vid större inköp begär offert. Södertälje Trävaru AB, Nyköpingsvägen 60, tel % vid kontantköp av trävaror. Snickeri- och övriga byggvaror 10 15%, begär offert vid större inköp. Uppge kundnr XL-BYGG Nykvarn, Norra Stationsvägen 26, Nykvarn, tel , % rabatt på ordinarie prislista. Gäller ej kampanjpriser. Beijer Byggmaterial, Morabergsvägen 13, tel Nettoprislista gäller generellt men kontrollera alltid mot uppvisande av medlemskort i VÄF vilken rabattsats som gäller vid varje inköp. El- och VVS: Comfortbutiken, Holmbergs Rör AB, Bergaholmsvägen 9, tel % på butiks- och lagervaror. Beställningsvaror 6%. Gäller ej kampanjvarupriser eller varor nedsatta med extrapris. Spolbilen Södertälje Högtryckspolning Ångning Jour dygnet runt Sanering Klottersanering Rörinspektion. VÄF-medlemmar 10 % på arbetskostnad, tel Färg Färghandlare: Målarboden i Södertälje AB, Bergaholmsvägen 9, tel % på butiks- och lagervaror. Gäller ej kampanjpriser eller varor nedsatta med extrapris. Vid större inköp, begär offert. Friskvård Telge Hälsocenter AB, Kaplansgatan 5, Södertälje Tel % på massage och 10% på allt i butiken. Ex. 30 minuter massage för 199 kr och 60 minuter för 398 kr. Glasmästare: E. F. Ö. Glas Service, Vibergsvägen 22, tel Rabatt lämnas med 10 35% beroende av uppdraget. Glans Glasmästeri & Ramaffär, Torekällgatan 5, tel Rabatt lämnas med 10 35% beroende av uppdraget. Handelsträdgård: Tunvalla handelsträdgård, Rimfrostvägen 1, Södertälje, tel Lämnar 10% rabatt på utbjudna varor som ej är kampanjpriser. Se annons i Kretsnytt nr Juridisk rådgivning: Kontakta Villaägarnas Riksförbund, tel Expertrådgivning (kostnadsfri). Järnvaror, verktyg m m: Södertälje Järnaffär AB, Wedavägen 17, tel Rabatt järnhandelsvaror 15%, hushåll 5%, trädgårdsart. 5%, prisnedsatta varor 5%, prisnedsatta varor 5%. Olje & Brännarservice, Cisternrengöring, besiktning med kontrollintyg: Ragn-Sells, tel Cisternkontroll med garanti, se prisuppgift i Kretsnytt nr Stockholms Åkeri AB, Drivhjulsvägen 26, Hägersten, tel Cisternbesiktning, se prisuppgifter i annons Kretsnytt nr Ring och begär offert. Sundströms värme & bränsle, Karltorp, Järna, tel Ring och begär offert. Säkerhet, lås, larm: Gärna larm i järna, samarbetspartner till Securitas Aroundio. Peter Andersson, tel , Se annons Kretsnytt nr Säkerhetscenter AB, Badhusgatan 2, tel Rabatt 10% lämnas på lås, nycklar och tillbehör. Gäller ej arbetskostnad, service och el-lås. Taxi: Södertälje Taxi, tel Erbjuder resa från Södertälje till Arlanda alt. Skafsta under perioden 15 juni till 15 augusti för endast 775 kr. För hämtning på Arlanda tillkommer 60 kr. Trädfällning, beskärning: S-A Trädfällning, Anders Larsson, Tallåsvägen 5 B, Eskilstuna, tel , / Utbildad fackman. F-skatt och ansvarsförsäkring. Org.nr Ring för kostnadsförslag. Utför ej trädbeskärning. Övrigt: Tom Tits Experiment Medlemsrabatt 100 kr på familjepaketet. (Max 5 personer varav max 2 vuxna, 18 år och över) ord. pris 595 kr. Ordinarie pris: Barn 0-2 år gratis, Barn 3-17 år 145 kr, Vuxen 195 kr, Suderande och senior 165 kr. Medlemsförmåner ordnade av Riksförbundet/Regionen se 16 Kretsnytt

17 Under den gångna snörika vintern har kommunens snöröjare varit tvungna att utnyttja ett stort antal gräsytor för lagring av snö. Samtidigt har detta medfört att dessa ytor nu efter det att snön försvunnit i Snö och grus stället innehåller resterna av den sandning som skett under tiden. Se bild. Kommunen kommer att städa alla dessa gröna ytor. Men, om någon villa - ägare konstaterar att en sådan grön yta ännu inte har blivit rengjord så är det dags att göra kommunen uppmärksam på läget. Det är förstås inte lätt att komma ihåg alla platser som utnyttjats. Ring kommunen (tekniska kontoret) och be dem komma att städa. Det skall fungera. Rolf B Bertilson Grön sandtyngd yta. Betala, spara, försäkra och låna på ett och samma ställe. Kom till oss på Gästgivaregatan 3, Stora Torget, för ett välgörande samtal om din ekonomi. Vi har öppet mellan 10 och alla vardagar. På kan du nå oss vardagar 8-22, lördagar och söndagar 15-22, eller dygnet runt på Kretsnytt

18 Kretsnytts annonspriser Kretsnytt sprids i ca ex vid varje utgivningstillfälle. Mottagare är villaägare, lokala politiker, kommunkontor, Telge ABs olika kontor, medverkande i varje tidning, annonsörer m fl. Format Svart/vitt 2-färgs 4-färgs 1/1-sida, 185x265 mm /2- sida, 185x130 mm /4-sida, 90x130 mm /8-sida, 90x65 mm Framsida, 185x50 mm Priserna gäller fr o m Kretsnytt Vid särskild utgivning gäller andra priser Lagstadgad mervärdeskatt MOMS tillkommer Kretsnytt :Layout Sida 1 Kretsnytt :Layout Sida 1 KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs i detta nummer: KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs i detta nummer: Nr Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13 Nr Postlåda älskad eller hatad! Ordförandes hälsning 3 Om Sune Ericson sista 4 Om Ulf Oscarsson 10 Om brevlådor 12 Ordförandes hälsning 3 Om Södertäljes nye Polischef 4 Om Lokalt VÄF-möte 10 Om Inbrott i våra hem 13 Nummer på huset Tidningsbud, taxi, ambulans, olika leverantörer, posten och sist men inte minst frivilliga villaägare som bär ut information, ex denna tidskrift har alla behov av att lätt kunna läsa gatunumret antingen på postlådan eller på synlig plats på huset. Tack för att Du kollar läget och åtgärdar om det behövs. GYNNA TIDNINGENS ANNONSÖRER Profilprodukter Energipriser En ny kampanj mot våra höga elpriser har dragits igång; kraftsamla.se. Villaägarnas Riksförbund är medorganisatör. Där kan alla registrera sitt intresse mot höga elpriser och lägga in synpunkter, förslag, tyckande m m. Du kan läsa mer om detta på Vet Du om att man kan beställa profilprodukter som T-shirts, kepsar, paraply mm hos riksförbundet. Gå in på för fullständigt sortiment, priser och beställning. Kundnummer är VILLA + Ditt föreningsnummer Användarnamn: villa Lösen: villa Utdelning av tidningen Det är viktigt att varje förening har organisation för ut - del ning av denna tidskrift. Tidningen innehåller ofta information i aktuella frågor, om möten, kurser och tider för olika arrangemang ordnade av Kretsen, ABC-regionen eller Riksförbundet. Sådan information som kan vara viktig för många. Det är därför viktigt att tidningen distribueras så fort som möjligt. Med tanke på att vi numera namnsätter alla tidningar är det ju inte särskilt besvärligt att dela ut den. Lycka till med detta. 18 Kretsnytt

19 Kretsens lokalföreningar Bergvik-Brunnsäng VÄF: Kjell-Arne Forsberg, Kristinelundsvägen 9, Södertälje, tel e-post: Blombacka VÄF: Ronald Lundberg, Mimervägen 16, Södertälje, tel e-post: Enhörna VÄF: Andreas Zotter, Ekorrstigen 26, Enhörna, tel e-post: Geneta-Högloft VÄF: Bertil Nilsson, Högloftsvägen 39, Södertälje, tel e-post: Geneta-Wasa VÄF: Bengt Sundstrand, Släggvägen 5, Södertälje, tel e-post: Hölö-Mörkö VÄF: Bernt Olsson, Österbyvägen 23, Hölö, tel e-post: Järna-Mölnbo VÄF: Lars Frendin, Rödsippsstigen 45, Järna, tel e-post: Näsets VÄF: Johan Halvardson, Dalgatan 23, Södertälje, tel e-post: Södertälje Södra VÄF: Ingen uppgift. Smedvägen VÄF: Bo Linde, Smedvägen 15, Södertälje, tel e-post: Villaägarna i Nykvarn: Göran Söderman, Solbergavägen 2, Nykvarn, tel e-post: Soldala-Vibergen-Olovshage VÄF: Rolf B Bertilson, Fridebergsvägen 20, Södertälje, tel e-post: Villaägarföreningen i Mariekälla: Niclas Möller, Föreningsvägen 19, Södertälje, tel e-post: Östertälje-Rosenlunds VÄF: Lars-Ove Wickman, Alpvägen 10, Södertälje, tel e-post: Tälje-Nykvarns lokala VÄF f n bestående av: Före detta Bårsta VÄF: Sigvard Nilsson, Byvägen 88, Södertälje, tel Före detta Pershagen VÄF: Niclas Möller, Föreningsvägen 19, Södertälje, tel e-post: Befintliga adresser till VÄF hemsidor Enhörna VÄF: enhornavf.se Nykvarn VÄF: nykvarn.abc.villaagarforening.se Soldala-Vibergen-Olovshage VÄF: solviol.abc.villaagarforening.se GYNNA TIDNINGENS ANNONSÖRER Ett komplett byggvaruhus med ett brett sortiment från grund till färdigt hus Öppet: Mån-fre Lörd 9-13 Välkommen JÄRNA TRÄ Tuna Industriväg 19 Tel Kretsnytt

20 Avsändare: Kringel-Offset AB Box SÖDERTÄLJE B 4.995

KRETSNYTT. När snön ligger vit på taken... Läs i detta nummer: Forts på sid 10

KRETSNYTT. När snön ligger vit på taken... Läs i detta nummer: Forts på sid 10 KRETSNYTT Nr 1-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund När snön ligger vit på taken... Forts på sid 10 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Utvecklingen

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring 9 Inköp av trädgårdsprodukter 10 Nya Husassistans 12

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring 9 Inköp av trädgårdsprodukter 10 Nya Husassistans 12 KRETSNYTT Nr 3-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Var får jag mest för mina pengar Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring

Läs mer

KRETSNYTT. Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2009 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Södertäljes

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16 KRETSNYTT Nr 1-2011 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund 2010 Elnät Elhandel Förbrukning avgift avgift Öre/kWh elcertifikat skatt handel @ Fast Fast El Varav Energi-

Läs mer

KRETSNYTT. Permanentboende i Viksberg. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Permanentboende i Viksberg. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 3-2008 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Permanentboende i Viksberg Samhällsbyggnadskontorets chef Anders Bruse. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning

Läs mer

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 1-2012 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs mer om dessa bilder inne i tidningen! Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Kretslopp eller inte?

Läs mer

Södertäljes nya stadshus

Södertäljes nya stadshus Nr 4-2006 Södertäljes nya stadshus Allas vårt nya stadshus Läs i detta nummer: Vad ordförande tycker 3 Om vårt nya stadshus 6 Om Telge Återvinning 10 Om Telge Energi bolån 13 Information från Telge Återvinning

Läs mer

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2013 Medl emst i dni ng f ör Söder t äl j e- Nykvar nskr et sen av Detta nummer av Kretsnytt delas ut till alla villaägare i Södertälje och Nykvarn oavsett om Du är medlem i Villaägarna

Läs mer

Nr 2-2005. Kretsnytt 2-2005 1

Nr 2-2005. Kretsnytt 2-2005 1 Nr 2-2005 Kretsnytt 2-2005 1 2 Kretsnytt 2-2005 YMER REKLAMBYRÅ Lämna ditt farliga avfall till Miljöbilen Ändrad turlista för Miljöbilen från och med 1 januari 2005 HÄR STANNAR MILJÖBILEN Första lördagen

Läs mer

KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2014 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Jubileum! För 10 år sedan kom denna tidning i ny form med nytt namn och ny layout. För första gången i färg!

Läs mer

VillaBo. De drar västerut. i Södertälje Nykvarn. funderar du på att byta boende? vi hjälper dig hela vägen. Nr 2 2015

VillaBo. De drar västerut. i Södertälje Nykvarn. funderar du på att byta boende? vi hjälper dig hela vägen. Nr 2 2015 VillaBo i Södertälje Nykvarn Nr 2 2015 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund e drar västerut Ny ledamot Anders Liedholm tar nu plats i styrelsen för Villaägarna i Södertälje-Nykvarn.

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

Flisterminal som ger stora miljövinster!

Flisterminal som ger stora miljövinster! Nykvarns kommuntidning Nr 4-09 Flisterminal som ger stora miljövinster! UNIKT SAMARBETE GAV SNYGG FASAD SUCCÉ FÖR NYKVARNSMODELLEN FÖRSIKTIGHET I BUDGETEN SKOLGÅRDENS DAG PÅ LILLHAGASKOLAN TUTAN DECEMBER

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer

Forum. Läsning för våra medlemmar: Kunskapens hus Råttproblem Gatukostnader i Fullersta Årets trädgård Honungsnyttan

Forum. Läsning för våra medlemmar: Kunskapens hus Råttproblem Gatukostnader i Fullersta Årets trädgård Honungsnyttan Forum Fullersta Fastighets 3 Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägare Förening Sept)Oktober 2009 Läsning för våra medlemmar: Kunskapens hus Råttproblem Gatukostnader i Fullersta Årets trädgård

Läs mer

Forum. Alla är välkomna som medlemmar i FFF... Fullersta Fastighets. www.fff-fullersta.com

Forum. Alla är välkomna som medlemmar i FFF... Fullersta Fastighets. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets 1 Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars 2011 Alla är välkomna som medlemmar i FFF... Årsmöte 13 april Valberedningens förslag Julfesten 40 år Tillståndsfritt

Läs mer

NU KÖR VI FÖR 95 % Nordisk. Budskapet klart på BilReturs kickoff

NU KÖR VI FÖR 95 % Nordisk. Budskapet klart på BilReturs kickoff Nordisk Nr 1 2013 nordic car recycling Budskapet klart på BilReturs kickoff NU KÖR VI FÖR 95 % Volvo och If väljer BilRetur som sitt nätverk Mikael blev certifierad och fick ordning Stora A för nya kvalitetslistan

Läs mer

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 3 2011 39:50 kronor Teckna bästa SNÖ-AVTALET Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen EXTRA BYGGARE STÄMS PÅ 137 MILJ Föreningar grundlurade

Läs mer

Borlänges nya esplanad

Borlänges nya esplanad Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Prisbelönat kundcenter Sidan 13 Information om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 Mars 2006 Borlänges nya esplanad Sidan

Läs mer

Förnyelsebar energi, energieffektivisering. användning av fossila bränslen är verktyg för att komma tillrätta med klimatförändringarna.

Förnyelsebar energi, energieffektivisering. användning av fossila bränslen är verktyg för att komma tillrätta med klimatförändringarna. - eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen 1 Naturlig energi! Människan ligger bakom den pågående klimatförändringen. De ökande koldioxidutsläppen

Läs mer

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till www.segelflygaren.org Mars - 2006 Nummer 1 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el.... 2 Ekonomi... 5 Statistik och avtal... 7 Teknik... 9 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Vill du vara med och

Läs mer

Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av:

Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av: RAPPORT 2014-09-30 Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av: Förord Tack till alla närvärme/farmarenergi anläggningar som har tagit sig tid att svara på enkäten

Läs mer

Villaägarnas höga beskattning

Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2013 Dialog om den nya stadsdelen på galoppfältet Här skulle kunna skapas möjligheter för ett bättre kulturutbud. En naturlig samlingsplats som inte bara är ett shoppingcentrum.

Läs mer

& Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS

& Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - GO ON I KARLSKRONA FINNS SVERIGES BÄSTA BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD Ledare

Läs mer

MARGARETA OCH THOMAS GER VÄRMANDE TIPS FÖR KALLA VINTERDAGAR.

MARGARETA OCH THOMAS GER VÄRMANDE TIPS FÖR KALLA VINTERDAGAR. nonstop En tidning från Mälarenergi. Nr 4 2013. MARGARETA OCH THOMAS GER VÄRMANDE TIPS FÖR KALLA VINTERDAGAR. Mälarenergi önskar dig ett gott nytt år! Känner du dig inlurad i ett elavtal? Så här fungerar

Läs mer

BoButiken tillbaka i ny kostym, med nytt innehåll. Vattenskador stort problem. Handbok med tips på väg

BoButiken tillbaka i ny kostym, med nytt innehåll. Vattenskador stort problem. Handbok med tips på väg #1-12 Trevlig vår! BoButiken tillbaka i ny kostym, med nytt innehåll Vattenskador stort problem. Handbok med tips på väg Arbetet blir lättare med en förutbestämd strategi Tidningen ges ut av Riksbyggens

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

Forum1. Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor... www.fff-fullersta.se. Fullersta Fastighets

Forum1. Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor... www.fff-fullersta.se. Fullersta Fastighets Anno 1919 Forum1 Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars 2014 Du har väl inte glömt betala medlemsavgiften? Tack. Den blomstertid nu kommer med lust och fägring

Läs mer