KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16"

Transkript

1 KRETSNYTT Nr Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund 2010 Elnät Elhandel Förbrukning avgift avgift Öre/kWh elcertifikat skatt Fast Fast El Varav Energi- Total/ Nät och handel Överföring MOMS Total/Nät MOMS /kWh 0.30/kWh 69.50/kWh 5.11/kWh 1.23/kWh =1.53/kWh Energikostnader sid 16 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Kretsloppsanpassat avlopp 4 Om Nya föreningen Murverket 8 Om Villaägarna i valrörelsen 15

2 VÅRA MÄKLARE HITTAR DU I 180 BUTIKER, VILKET GÖR OSS TILL SVERIGES LEDANDE MÄKLARKEDJA. VILKET LÄGE I LIVET DU ÄN BEFINNER DIG I, KAN VI UPPFYLLA DINA BEHOV, DRÖMMAR OCH FÖRVÄNTNINGAR. FÖR OSS ÄR DET VIKTIGT ATT VARJE BOSTADSAFFÄR GYNNAR DIG SOM SÄLJER DIN BOSTAD LIKA VÄL SOM DIG SOM INVESTERAR I EN NY. DÄRFÖR ÄR VI T EX ENSAMMA OM ATT I HELA LANDET KUNNA ERBJUDA FÖRSÄKRINGEN V A R U D E K L A R E R A T. DEN SKYDDAR BÅDE KÖPARE OCH SÄLJARE MOT FEL SOM INTE ENS EN ERFAREN BESIKTNINGSMAN LYCKATS HITTA. LÄS MER PÅ BESÖK OSS PÅ GÄSTGIVAREGATAN 1 ELLER RING OSS PÅ TELEFON Kretsnytt

3 Ordförande har ordet Vi går mot ljusare tider! Efter en riktigt kall och snöig vinter känns det skönt att kunna konstatera att det blir ljusare för varje dag som går. Samtidigt är det tråkigt att konstatera att ännu en förening har fått läggas ned då Geneta - Wasa VÄF numera är en av de föreningar som finns i Tälje - Nykvarns lokala VÄF. Positivt är dock att två medlemmar i fortsättningen ställer upp som representanter för den nedlagda föreningen. Jag hoppas innerligen att vi snart kan få ett slut på nedläggningen av lokalföreningar beroende på lågt intresse för att sitta i styrelsen. Styrelsearbetet på lokal nivå kräver bara ett engagemang för Din egen lokala förening och föreningens gemensamma intressen. Ställ därför upp på årsmötet och försök att rädda Din lokala föreningen. Så till något mycket positivt. Vi har fått en ny lokal Villa ägare - förening i Södertälje. Murverkets Villaägareförening är vår nyaste lokalförening (se artikel sid 8). Jag hälsar föreningen varmt välkomna och ser fram emot ett gott samarbete. Glöm inte bort Kretsens och Lo kal - föreningens årsmöte (se annons sid 21). Det är ett lysande tillfälle att göra Din röst hörd när det gäller frågor om Södertälje och vad Villaägarna kan göra för Dig. Varma hälsningar Ronald Lundberg KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Bankgiro Ordförande: Ronald Lundberg, Mimervägen 16, Södertälje Tfn Ansvarig utgivare: Rolf B Bertilson Redaktör: Rolf B Bertilson Fridebergsvägen 20, Södertälje Annonser: Lennart Lindquist, Bergviksgatan 32, Södertälje Tfn Hemsida: sodertaljekretsen.abc.villaagarforening.se Layout: Göran Hagström Tryck: Kringel-Offset AB Södertälje 2011 Detta nummer har tryckts i en upplaga av ex. Efterlysning! Denna tidskrift behöver en annonsackvisitör. Efter många års trogen tjänst söker vi nu en efterträdare till Lennart Lindquist. Lennart vill nu fullt ut njuta av livet som pensionär. Du som kan tänka Dig att ta över denna uppgift, som är helt väsentlig för tidningens fortsatta utgivning kan gärna ringa Lennart på och få reda på vad uppgiften består i. Redaktionen Kretsnytt

4 Kretsloppsanpassat avlopp Det är allas vårt ansvar att överlämna en bra miljö till kommande generationer. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Citat ur skriften Södertäljemodellen enskilda avlopp i kretslopp. Kretsnytt blev inbjuden att vara med på ett seminarium den 25 december förra året om kretsloppsanpassade avlopp och Motorn bakom mötet Gösta Andersson, LRF Mälardalen. som arrangerades gemensamt av Södertälje Kommun, LRF Mälardalen och Telge Nät. Denne redaktör uppfattar att namnet på motorn bakom arrangemanget är Gösta Andersson, LRF Mälardalen. Inom Södertälje kommun finns idag ca infiltrationer. Många av dessa är gamla och där inte möjligheten finns att ansluta till det kommunala nätet måste ny lösning ordnas. Som Stefan Jonsson från kommunens miljökontor uttryckte det; Det gäller att rädda vår miljö och bevara Östersjön! Anledningen till att ombyggnad måste ske är att infiltrationsområdet mättas med tiden och till slut inte kan ta upp det som släpps ut. I Kretsnytt och berättade vi om ett ärende ute i Linanäs. Väl värt att läsa en gång till. I det fallet gällde det att hantera avlopp både från toalett, s k Svartvatten och avlopp från Bad, Disk och Tvätt s k BDT-vatten. Vid kretsloppslösningar hanteras dessa olika produkter separat. Svartvattnet i en lösning med uppsamlingstank (som måste tömmas) och BDT-vatten via filtrering till infiltration. Vätskan i uppsamlingstanken töms regelbundet, oftast en gång per år, av kommunen och samlas upp för hygienisering (borttagning av bakterier genom tillsättning av produkten urea eller våtkompostering) och sprids sedan på åkermark som gödning. Karl-Axel Reimer från miljökontoret öppnade och avslutade mötet. Karl-Axel sa bl a; Detta möte är unikt då här finns representanter för alla som behövs för att vi skall lyckas framöver. Här finns vi som myndighet men även entreprenörer och leverantörer. Genom en bra dialog kan allt gå mycket fortare och jag tror på stor öppenhet under detta möte. Denne redaktör uppskattar den öppenhet som kom att visades under mötet. Alla leverantörer visade inte endast upp sina produkter men talade även öppet om vad det kostar att installera dessa i en anläggning. Folke Brinckman från LRF Mälardalen ledde mötet vars avsikt enligt Folke bl a var att utbyta erfarenhet och skapa affärsmöjligheter. Karl-Axel Reimar berättade om några internationella föreningar som finns och som behövs då ju miljöfrågan är global. Bl a finns Sustainable Sanitation Alliance och WECF, Women in Europe for Common Future. Karl- Axel har deltagit I flera möten utomlands för att berätta om den sk Söder - täljemodellen. Denna modell och dess komponenter finns på framsidan av tidningen. Vid spridning av gödning från ett kretsloppssystem kan marken ta upp 90 % av ex fosfor och kväve medan motsvarande siffra för en kemiskt renad produkt är 40 %. Det som inte tas upp av jorden blir en ren deponivolym, utan värde. Kommunens kretsloppspolicy antogs senast våren Policyn innehåller bl a behovet av skälighetsbedömning. Man skall alltid se till att vidtagna åtgärder är skäliga. Exempelvis är det inte skäligt att gräva fram kommunalt vatten Det här med kretslopp är enkelt. När bonden får ett näringsrikt toalettavfall som hygieniserats för spridning på sina åkrar ja, då har vi klarat av kretsloppet! Avslutningsord av motorn för mötet, Gösta Andersson, LRF Mälardalen. Karl-Axel Reimer, miljökontoret. 4 Kretsnytt

5 och avlopp till avlägset liggande små grupper av fastigheter. Där måste andra lösningar utföras. Det finns ett område i Hölö som skulle få betala mer än :- för anslutning till kommunalt avlopp om en ledning skulle grävas dit. Inte skäligt! Varje ärende skall hanteras för sig och även om detta samtidigt är en belastning på organisationen så gäller det att i varje fall finna den lösning som är bäst för miljön utan att kosta skjortan. Under 2011 är målet att inom kommunens verksamhetsområde skapa en kretsloppslösning i varje enskilt fall. Det gäller inte endast avlägset liggande enskilda fastigheter men även större bostads - Folke Brinckman, LRF. Faktaruta: Urea kommer av det grekiska ordet uron = urin. Kemiska beteckningen är CO(NH2)2. Det är en godkänd livsmedelstillsats med beteckningen E 927 b. Det består av färglösa kristaller utan lukt med bitter, kylig och lite salt smak. Ren urea upptäcktes 1773 och framställdes första gången Tillverkningen sker genom direkt syntes mellan ammoniak och koldioxid vid högt tryck och hög temperatur. Mer än 100 miljoner ton urea tillverkades år I Västeuropa framställdes drygt 5 miljoner ton av ämnet bl a i Köping. Källa; Wikipedia En (1) m 3 jord innehåller lika många mikroorganismer som kan bryta ner hormoner och läkemedelsrester från urin och fekalier (bajs) som en (1) kilometer 3 vatten! Sensmoral; undvik att släppa ut fosfor i vatten. Riksdagen har beslutat att 60% av alla fosforföreningar skall återföras till marken senast år Kretsnytt

6 Produkttillverkare: Bästa miljövalet Wostman Södertälje paket Fann VA-teknik AB med system Roslagen. levererat enheter utan klagomål. (Anm: presentatörens ord!) egen FoU utbildning producent även BDT-lösningar Kontakt; Kent Zachari. PS En vanlig grovdammsugare skapar nödvändigt vakuum! DS Wostman Ecology AB FoU i marknaden sedan 1995 producent bl a av olika typer toalettstolar egen tillverkad vakuumpump även BDT- lösningar Kontakt; Lars Åke Furunäs. Kretsnytts kommentar; alla tre leverantörer verkar mycket seriösa. någon kan endast leverera golvfast toalettstol. Andra har även vägghängd. alla har samma lilla vattenkonsumtion = max 0,6 liter per spolning alla anger driftskostnad på ca fem (5) kronor per år motsvarande kostnad för el. Till detta kommer kommunens avgift för tömning av tank, ca 800:- per år och person. risker: hur länge varar en dammsugarmotor? Vem vet? Länge! När behöver CombuTechs kombinerade pumpenhet bytas för :-. Ingen vet ännu! Den vekar säker! man behöver vare sig kommunalt vatten eller egen brunn för att få vatten till något av dessa system. En större plastdunk med vatten klarar problemet över lång tid. På vintern lägger man i samma blåa vätska som i bilen! Gemensam anläggning - gemensam uppsamling (CVS) Toalett i varje stuga Central vakuumanläggning Gemensam uppsamling/behandling Rörsystem oberoende av lutning BDT-vatten till infiltration eller markbädd CombuTech AB levererat mer än toaletter i hela världen har egen vakuumskapare; Jets Vacuumarator sammanbyggd med kvarn som maler sönder avloppet och pump som transporterar det malda materialet till tank. kan enkelt utvidgas att omfatta flera fastigheter kan skräddarsy system för sommarvilla, fritidsbåt, husbil mm har ej lösning för BDT Kontakt: Anders Landström Anders Landström. Kent Zachari med konstruktör Björn Lööv. Lars Åke Furunäs. 6 Kretsnytt

7 hus. Befintliga lösningar fungerar både för avlopp från en toalett såväl som från många. Det gäller att dimensionera rätt! Gösta Andersson berättade att det inom Mälardalsområdet finns enskilda avlopp. Av dessa finns 530 inom Stavbofjärdens tillrinningsområde och som är området för det projekt som nu pågår för att komma till rätta med problemet i Lillsjön och Kyrksjön. Dessa sjöar är extremt övergödda som ett resultat av att bl avlopp från toaletter och BDT-avlopp utan begränsning under många år gått rakt ut i dessa vatten. Ett pilotfall finns redan på Hölö med spridning av urearenad materiel på åkermark. Grunden i ett kretsloppsanpassat toalettsystem är en mycket vattensnål toalettstol. Förbrukningen är g ca 0.5 liter jämfört med ca 3 liter i en vanlig stol. För att nå resultat används ett vakuumsystem liknande det som de som åkt Finlandsfärjorna väl känner till: efter utfört värv trycker man på en knapp, väntar en sekund, sen säger det slurp och det man blivit av med försvinner. I ett landbaserat system sugs det genom vakuumkraften till en tank, normalt 3 m 3 stor. För en komplett anläggning nämndes priser på mellan :- och :-. Kretsnytt rekommenderar medlemmar att kontakta alla här presenterade entreprenörer, men kanske även någon av övriga som presenterades i Kretsnytt , innan beslut om entreprenör tas om man nu inte från början har sin favorit. Avslutningsvis fick kommunens Tulli Kivimäki svara på frågan varför det tar så lång tid att få ett besked. Tulli menade att för det mesta beror det på att underlaget är bristfälligt. Med själva ansökan skall finnas en produktbeskrivning och en ritning på var tanken i en kretsloppslösning skall placeras på tomten. När det gäller BDT-installation skall plats för filter och infiltrationsplats med markbeskrivning finnas. Tullis råd blev att koppla in entreprenören på ett tidigt stadium då denne vet vad som efterfrågas. Detta reportage hade kunnat fylla hela tidningen! Det finns mycket att informera om. Särskilt intresserad läsare kan använda ovan angivna webbadresser för att söka med information. Kommunens deltagare Karl-Axel Reimer, Tulli Kivimäki och Stefan Jonsson. Deltagande redaktör Rolf B Bertilson Entreprenörer: För att installera ett system behövs en entreprenör. Tre entreprenörer presenterade sig; 1 Nykvarn Hyrtjänst och Fastighetsservice Jan Åke Avasjö Kontakt; Installerar i huvudsak system Roslagen. 2. Torbjörn och Björn Jonsson, Enhörna alt Jobbar i första hand med Jets vacuumarator för toalettlösningar men även med Fanns teknik och särskilt när det gäller tankar både för toalettavlopp och BDT-lösningar. Jan-Åke Avasjö. Thorbjörn Jonsson. 3. Nyttavlopp Torbjörn Frisö Installerar alla beskrivna system. Ingemar Karlsson, Dag-Thore Johannessen och Torbjörn Frisö representerade Nyttoavlopp. Kretsnytt

8 Nya föreningen Det är inte i varje nummer vi kan presentera en ny förening inom vår villaägarekrets. Men, nu sker det när Krets nytt har nöjet presentera Mur verkets VÄF som bildades söndagen 28 november Föreningen finns geografiskt i området Lina hage. Interimsordförande Hanne Sliwo berättar för Kretsnytt att det uppstod ett behov av ett organiserat samarbete mellan villaägarna i det nya området. Man efterfrågade samarbete om trafikfrågor, ordningsfrågor, vistelseplatser utomhus för alla barn m m. Denne redaktör passar på tillfället att påminna om det viktiga med att även organisera en fungerande grannsamverkan bl a för att hålla tjuvar på avstånd. Det kan vara lämpligt att bjuda in Poliskommissarie Ulf Oscarsson till ett kommande styrelsemöte för att berätta om detta. Vi hälsar den nya föreningen välkommen i gemenskapen och hoppas med bildandet av denna förening att det som Interimstyrelse för den nya föreningen: Fr v Fuat Jibro, Ina Altamirano, Nabil Barmasi, Hanne Sliwo och Abdulahad Saado. Saknas på bilden gör Fuat Kino och Aslan Sharro. hände under hösten 2010 i området med ödeläggande nedskräpning inte skall behöva ske igen. Därmed inte sagt att det var villaägarna som utförde nedskräpningen men genom bildandet av en förening blir medvetenheten större. Årsmöte hölls den 16 januari med deltagande av både medlemmar och ännu inte medlemmar. Då interimsordförande inte kunde fortsätta valdes Nasbil Barumasi till den nya föreningens ordförande för det för- Ett (som vanligt) mansdominerat årsmöte! 8 Kretsnytt

9 Murverket i Lina Fogelberg berättar för intresserade lyssnare. sta verksamhetsåret. Nabil är egen företagare, är gift och har tre barn. Till övriga ledamöter i styrelsen valdes: Murat Batan, Semir Barmousa, Behiye Hadodo, Hanne Sliwo, Fuat Jibro, Kuat Kino, Aslan Sharro samt som enda kvinna i styrelsen Ina Altamirano. Under diskussion om föreningens stadgar enades om att föreningen skall verka för boende på gatorna; Jenny Nabil Barumasi. Lindmans stig, Källhagenstigen, Tora Dahls väg, Karlbergavägen, Tegelbruks - vägen, Elsa Beskows stig, Karin Boyes väg, Wendela Hebbes väg, Agnes Söder lunds väg, Hedvig Almgrens väg och Elin Wägners stig. I Kretsnytt fanns en artikel om ett problem med nedskräpning av den plats inom området som har planerats för en lekplats. Stadsträdgårdsmästare Kerstin Fogelberg fanns med på mötet dels för att berätta om de funktioner som finns på Samhällsbyggnads kon - toret och dels för att beskriva planerna för den nya lekplatsen mm Så snart snön smälter kommer byggandet av lekplatsen att starta. Arbetet beräknas ta två till tre månader. Kerstin berättade vidare om ett fornminnesområde och ett naturreservat i område och som bl a erbjuder möjligheten till promenader på markerade stigar. De närvarande frågade om en fotbollsplan och möjligheten till farthinder på vissa gator. Svaret blev att det fn vare sig plats för eller planer på någon fotbollsplan. Då det redan finns en inofficiell fotbollsplan inom området får denna användas tills vidare. När det gäller farthinder hänvisade Kerstin till kollegan Ove Lundgren. Kretsen representerades av dess vice ordförande Niclas Möller, som också tjänstgjorde som ordförande under årsmötet, sekreterare Gunnar Gomér samt denne redaktör. Niclas uttryckte Kretsens glädje över att en ny förening kunnat bildas och erbjöd all hjälp som kan komma att behövas framöver. Rolf B Bertilson Kerstin Fogelberg. Kretsnytt

10 En villaägareförning i Söder - tälje, såväl som i hela landet är till för medlemmarna och inte tvärtom. Styrkan i våra aktiviteter beror på antalet medlemmar. Ju fler vi är desto tyngre röst har vi! Möte med en Villaägareförening Medlemmarna hör oftast till en lokal Villaägareförening där det finns en styrelse som hanterar medlemmarnas frågor inom varje enskilt område. Styrelsen har också till uppgift att bevaka händelser i samhället som påverkar ett villaägande. Exempelvis kan detta gälla remisser från kommunen i planfrågor. Var, när och hur skall det byggas! Kretsnytt har besökt en lokal styrelse, Järna-Mölnbo VÄF och varit med på delar av ett normalt styrelsemöte. Styrelsen i föreningen består av följande personer; Torbjörn Pettersson, Ordförande. Torbjörn är forskare på KTH i Stockholm och pendlar varje dag med tåg till Stockholm Lars Frendin, tidigare ordförande i föreningen, jobbar om dagarna med fastighetsskötsel isödertälje. Klaes-Göran Stålnert, kassör i föreningen, pensionär. Christina Reindl, jobbar om dagarna med print och kuvertering på ett lokalt företag. Anna Pettersson, pendlar om dagarna till Wårby och arbetar som laboratorietekniker på ett företag som tillverkar goda drycker. Denne redaktör noterar snabbt att samma problem föreligger i Järna Mölnbo VÄF som på alla andra ställen; det är inte lätt att få till en styrelse och särskilt en styrelse som representerar hela området. F n finns inget deltagande i styrelsen från Mölnbo. Torbjörn vill gärna använda denna möjlighet med en vädjan till medlemmar i Mölnbo; ring mig och tala om att Du vill vara med i styrelsen! Vi behöver verkligen någon från Mölnbo i styrelsen, säger Torbjörn och får medhåll av övriga kring bordet. Järna-Mölnbo VÄF har ca 700 medlemmar. En stor förening! Av de 700 är endast ca 70 från det nya villaområdet vid Kallfors. Även om det där finns många samfälligheter borde medlemsantalet kunna öka i det området. Styrelsen träffas i regel fyra gånger Styrelsen för Järna-Mölnbo VÄF Fr vänster: Christina, Lars, Torbjörn, Anna och Klas-Göran. varje år. Normalt träffas man hemma hos styrelsens ordförande vars hustru dessutom är med i styrelsen. För att dela ut den tidskrift Du nu håller i handen har föreningen åtta personer men skulle gärna vilja ha fler som hjälper till. Senaste tiden har i huvudsak trafikfrågor stått på agendan för styrelsemötena. Trafikverket har flyttat visst underhåll av rullande järnvägsutrustning till Järna vilket ställer till med oväsen för de boende nära reparationsområdet under dygnets alla timmar. Dessutom kräver arbetet tungtransporter genom villaområden som annars skulle vara relativt ostörda från trafik. Tågtrafiken i övrigt genom Järna vänjer man sig vid! Kretsnytt har tidigare berättat om paranoida parkeringsaktiviteter i Järna (Kretsnytt 3 och ) Styrelsen känner även irritation över motsvarande aktiviteter vid butiker i Järna när kommunen eller annan operatör ändrar P- regler för en kundparkering utan förvarning. Onödiga bötesförläggande uppstår med stor irritation som följd. Det kan även betyda att man byter till annat inköpsställe! Då grannsamverkan inte är särskilt brett spridd inom föreningen kommer Poliskommissarie Ulf Oscarsson, BRÅ - Polis i kommunen att inbjudas till årsmötet den 17 mars. (Se annons på sida 11) Anm; efter besöket har Ulf Oscarsson bekräftat att han har möjlighet närvara vid årsmötet och bla berätta om Grannsamverkan. Avslutningsvis vill styrelsen passa på tillfället att uppmana alla medlemmar i föreningen att maila in eller ringa till Torbjörn med synpunkter på sådant som man vill att styrelsen och föreningen skall ägna sig åt framöver. Torbjörn vill även ha möjlighet att kunna maila till medlemmarna med viktig brådskande information. Tillgång till medlemmarnas e-postadresser behövs! Torbjörn nämnde något om möjligheten att ordna detta via förbundets hemsida. Se besked nedan. Denne redaktör tackar för möjligheten att få närvara under delar av mötet och kan nu lite mer om livet i föreningen Järna-Mölnbo VÄF. Rolf B Bertilson Då det kan vara av intresse även för andra föreningar att ha tillgång till med lemmarnas e-postadresser har Kretsnytt varit i kontakt med Riksför - bundet för att se hur detta kan ordnas på ett rationellt sätt. Så här svarar Maryla Wallin på ABC-regionen; Medlem bör/kan logga in på hemsidan på sedvanligt sätt och gå till mina sidor och där se till så att även vederbörandes adress finns tillsammans med övriga personuppgifter. Uppgift om e-postadress kommer då direkt in i medlemsregistret och den/de personer som står som förtroendevalda i respektive förening kan, precis som tidigare, logga in och hämta ut uppgift om föreningens medlemmar som en datafil inklusive uppgift om e-postadress. Således, bästa/bäste medlem v g se till så att Din e-postadress finns bland Dina personuppgifter i medlemsregistret! 10 Kretsnytt

11 Soldala - Vibergen Olovshage VÄF håller årsmöte tisdagen den 15 mars 2011 kl Lokal; dagcenter Högmohöjden Telge Energis VD Johan Öhnell kommer att berätta om el och elkostnader. På agendan finns i övrigt sedvanliga årsmötesfrågor och information från styrelsen. Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! Villaägarna i Blombacka VÄF håller årsmöte onsdagen den 23 mars 2011 kl Lokal; Café Bellevue på Torekällberget På agendan finns sedvanliga årsmötesfrågor och information från styrelsen. Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! Styrelsen Styrelsen Villaägarna i Nykvarn VÄF håller årsmöte onsdagen den 23 mars 2011 kl Lokal; Smedsbygget På agendan finns sedvanliga årsmötesfrågor och information från styrelsen. Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! Styrelsen Villaägarna i Järna-Mölnbo VÄF håller årsmöte torsdag den 17 mars 2011 kl Lokal; Futurum Förutom sedvanliga årsmötesfrågor och information om medlemsaktiviteter såsom trädbeskärning mm kommer Poliskommisarie Ulf Oscarson och berättar om Grannsamverkan. Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! Styrelsen Villaägarna i Enhörna VÄF håller årsmöte måndagen den 21 mars 2011 kl Lokal; Mötesplatsen vid ICA På agendan finns sedvanliga årsmötesfrågor och information från styrelsen. Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! Styrelsen Klarläggande Några av våra annonsörer undrar hur denna tidskrift distribueras. Svaret är att det sker i huvudsak genom egna medlemmar som vandrar runt i våra villaområden. Udda boende får sitt exemplar via posten och beslutsfattare genom direkt leverans. Således distribueras inte tidningen tillsammans med de annonsbuntar som regelbundet hittas i våra brevlådor och som ibland kanske inte blir särskilt allvarligt hanterade. Kretsnytt

12 Snöröjningen i Södertälje I Kretsnytt presenterades dels en informationstext från kommunen om snöröjning och dels en liten skrift om samma ämne. Kommunen har sedan dess arrangerat ett antal möten med berörda fastighetssägare för att diskutera frågeställningen om snöröjning. Ett sådant möte hölls i Stadshuset onsdag den 15 december. Ett relativt välbesökt möte med deltagande av ett 40-tal fastighetsägare, de flesta vanliga villaägare. Och, villaägare som ville och vågade framföra sina åsikter. Kom - munen representerades av Stads miljö - chefen (tidigare beteckning är gatuchef) Ove Lundgren och dennes medarbetare Jan Haraldsson, Peter Eriksson och Jörgen Skagedal. Ove berättade att det finns detaljerad beskrivning vad gäller kommunens ansvar för snöröjning av körbanor, cykelbanor och gångbanor. Mycket arbete sköts av entreprenörer men större gator sköts av egna fordon. Alla fordon har GPS-sändare. Arbetsledningen kan därför följa hur olika insatser fortskrider. Använda tider kan sparas och ligga till grund för framtida planeringar. Allmänt är fastighetsägaren ansvarig för att gångbanan intill fastigheten skottas och sandas. Ett undantag är när snö från körbanan plogas upp på gångbanan. Då övergår ansvaret till kommunen tills gångbanan åter blivit röjd. Sand kan i år fritt hämtas från ett antal gula sandlådor som placerats ut. Lokala lösningar finns som ersätter gängse regelverk. Många villaägare har inte någon plats Från vänster Ove Lundgren, Jörgen Skagedal, Jan Haraldsson och Peter Eriksson. för snön och måste lägga den på körbanan. Enligt Ove är detta inte tillåtet men Ove framhöll samtidigt att när det finns sådana problem bör man ta upp en diskussion om läget. Ove visade en mycket förstående inställning till att försöka hjälpa till. Allmänt uppmanade Ove till en dialog för att nå bra lösningar. Han framhöll också att det blivit allt vanliga- Välbesökt möte. re att villaägare bor kvar i sina villor även när de kanske inte längre orkar sköta snöröjningen på det sätt som formellt krävs. I sådana fall kan man ringa numret för felanmälan för att diskutera en lösning. Det finns numera en gratisresurs som kan sättas in. Många frågor ställdes och både ris och ros delades ut. Men, är man inte nöjd med något exempelvis att snöröjningen dröjer m m skall villaägare alltid ringa journumret och berätta vad som är fel. Numret till felanmälan är Eftersnack mellan Lars-Göran Thomasfolk Pershagen och Ove Lundgren. Denne redaktör som dessutom är ordförande i den egna lokalföreningen framförde att en dialog alltid kan och skall föras med kommunens folk. Man skall vare sitta hemma och tjura eller gnälla för sig själv. Lyft luren, fråga efter folk och framför vad som är angeläget. Be kommunens folk komma och titta och lös problemet på plats. Rolf B Bertilson i samarbete med Gunnar Gomér 12 Kretsnytt

13 Vi utför! Reparationsglasning Nyglasning Tavelinramning Ompackning av fönster Omkittning av fönster Fönsterbesiktning Fönsterrenovering Försäljning av PVC fönster Din lokala glasmästare E. F. Ö. Glas Service Thomas Larsson Vibergsvägen Södertälje GSM-LARM, NU ÄVEN MED KAMERA Ett trygghetspaket* som ökar hela familjens säkerhet Kontakta din Securitas Direct Partner för mer info eller för bokning av kostnadsfri säkerhetsrådgivning. Nu finns ett erbjudande till dig som är medlem i Villaägarnas riksförbund. * inkl. Aroundio Patrol Gärna Larm AB. Peter Andersson Lite tryggare med Securitas Direct Målerifirma Leijonmarck Mobil Kontor Lövåsavägen Södertälje Kretsnytt

14 Kyl Frys Tvätt Disk Spis Småel Jovisgatan 6 Södertälje Tel Fax GYNNA TIDNINGENS ANNONSÖRER KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs i detta nummer: Nr Var får jag mest för mina pengar 3 hälsning 4 Ordförandes parkering 9 Paranoid 10 Klimatförändring trädgårdsprodukter 12 KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs i detta nummer: Nr Elnät Elhandel Förbrukning avgift avgift Öre/kWh elcertifikat skatt Fast Fast El Varav Energi- Total/ Nät och handel Överföring MOMS Total/Nät MOMS /kWh 0.30/kWh 69.50/kWh 5.11/kWh 1.23/kWh =1.53/kWh Energikostnader sid 16 Ordförandes hälsning 3 Om Kretsloppsanpassat avlopp 4 Om Nya föreningen Murverket 8 Om Villaägarna i valrörelsen 15 Takmålning När tror du att priset på S L GÅR UPP? Sänk dina värmekostnader med solfångare från Lesol. Den grönaste värme som finns. Kontakta oss för offertförfrågan och spar pengar. Solvärme solfångare poolsolfångare ackumulatorer Värmepumpar berg/jord/sjö frånluft (ventilation) luft/vatten luft/luft Pellet brännare kaminer pannor korg för vedkaminer bränsle ENERGIKNIPPET I SÖDERTÄLJE AB Mobil Tel/Fax Kretsnytt

15 Villaägarna i valrörelsen Under ett idrottsevenemang här i Södertälje i samband med förra årets valkampanj pågick delade företrädare för vår förening ut informationsmateriel om fastighetskatten. Ett antal medlemmar har ifrågasatt denna aktivitet varför Kretsnytt här presenterar ett inlägg från vår förbundsdirektör och som väl förklarar att vi villaägare kan agera både åt höger och vänster beroende på vem som från tillfälle till tillfälle försöker belasta oss med nya utgifter. Rolf B Bertilson Villaägarnas kampanj i valrörelsens slutskede, mot återinförd fastighetsskatt på boendet, har fått stor uppmärksamhet. De allra flesta reaktioner har varit positiva. En och annan kommentar av kritiskt slag har också funnits, och då främst på temat att vi genom kampanjen riktade vår kritik mot de rödgröna och att vi därför inte var partipolitiskt obundna. Låt mig därför förklara varför en organisation kan vara partipolitiskt obunden men ändå rikta kritik mot enskilda förslag eller enskilda partier. Att vara partipolitiskt obunden betyder nämligen inte att vi låter bli att företräda villaägare för att det kan vara politiskt känsligt. Att vara en partipolitiskt obunden organisation betyder istället att vi agerar utifrån vad som ger ökad trygghet för småhusägare, och att vi driver frågor till gagn för våra medlemmar oavsett vilka partier som för stunden delar våra åsikter. Genom åren har vi samarbetat med och kritiserat politiska partier till både höger och vänster, när det har varit motiverat för att nå framgångar eller för att fästa uppmärksamhet på ett problem. Vi har gjort gemensamt utspel med miljöpartiet (om att energibesparande investeringar inte ska ge högre taxeringsvärde), kristdemokraterna (om taxeringssystemets avskaffande) och socialdemokraterna (om tryggare villkor för tomträttshavare). Vi har kritiserat regeringen för att fastighetsskattereformen inte blev tillräckligt långtgående och för införandet av uppskovsskatten. Vi har riktat skarp kritik mot såväl moderata kommunalråd som mot miljöpartiets ekonomiska talesperson för hennes uttalande om att man kan sälja sitt hus om man inte har råd att betala den återinförda fastighetsskatten. Frågan om fastighetsskattens vara eller icke vara har för Villaägarna dock varit den enskilt viktigaste frågan under många decennier. När den gamla fastighetsskatten nu riskerade att återinföras inledningsvis för småhusägare med riktigt höga taxeringsvärden var det därför naturligt för oss att agera mot förslaget, även om det kunde uppfattas som att vi tog strid mot enskilda partier. Vårt arbete bidrog under våren och tidiga hösten till att de rödgröna tog intryck av kritiken och i marginalen justerade sina förslag. Men förslaget att väcka fastighetsskatten till liv kvarstod. Kvarstod gjorde givetvis även vårt motstånd mot förslaget. Vi valde därför att i slutskedet av valrörelsen genom en annonskampanj synliggöra förslaget för de småhusägare som inte uppmärksammat denna fråga i mängden av andra frågor som konkurrerar om uppmärksamheten inför ett val. Genom vårt agerande har vi visat att Villaägarna är en kraftfull organisation Så här kan det se ut när villaägarna är på ett sportarrangemang! Förbundsdirektör Hans Lemker. som tar strid i frågor som har principiell betydelse för tryggheten i att bo i ett eget hus. Effekten kan vi nu se. Ledande företrädare för socialdemokraterna har i eftervalsdebatten konstaterat att det var feltänkt att väcka fastighetsskatten till liv. Partistyrelseledamoten och landstingspolitikern Ilija Batljan har konstaterat att fastighetsskatten var ett märkligt sätt att reta upp medelklassen och det har straffat oss. Miljöpartiets Peter Eriksson klargjorde i en intervju i DN sin syn: Som jag ser det har skatt på förmögna och fastighetsskatten inte varit särskilt lyckade. Och i Svenska Dagbladet menade nyligen Thomas Östros att partiet nu måste ompröva sin skattepolitik utan skygglappar. För egen del är han beredd att diskutera både fastighetsskatten, förmögenhetsskatten och avdraget för hushållsnära tjänster, rut. Jag hoppas givetvis att denna process inom de rödgröna partierna leder till att den gamla fastighetsskatten inte väcks till liv på nytt vid valet Om så trots allt sker så kommer Villaägarna att på nytt agera kraftfullt och det oavsett om förslaget skulle komma från höger eller vänster. Vi kommer helt enkelt aldrig att acceptera en löpande beskattning av våra hem eftersom våra hem inte ger någon löpande inkomst. Hans Lemker Förbundsdirektör Villaägarnas Riksförbund Kretsnytt

16 Polisen, inbrott tipsnummer Villaägarna i Södertälje noterar med stor tacksamhet att ett nytt tipsnummer nu finns för anmälan om sådant som avviker från det normala när det gäller bostadsinbrott. Således om Du ser eller möts av något som upplevs eller ser konstigt ut; okända personer, obekanta bilar som rör sig i området eller stillastående bilar med obekanta personer i, konstiga försäljare mm kan numera ringa följande nummer och framföra iakttagelser direkt till Polisen i Södertälje: Men, så här skriver Södertäljes polis - chef Patrik Ungsäter: Mobilnumret skall användas som en tipstelefon och får under inga omständigheter ersätta 112-ärenden. Pågående eller förestående brott SKALL i alla lägen rapporteras till LKC via 112. Den genomsnittliga väntetiden i nuläget är 15 sekunder. Om inbrott redan skett eller om det finns andra frågor som Du behöver tala med Polisen om skall numret som tidigare användas. En välkommen syn i våra bostadsområden. Denne redaktör noterar samtidigt med stor tillfredställelse att Polisbilar numera syns lite oftare i våra bostadsområden. Det är en bra åtgärd för att störa men helst hindra ovälkomna personers intrång i vårt boende. Rolf B Bertilson Energikostnader Kretsnytt har fått tillgång till en medlems sammanställning av elkostnader under Det är lätt att konstatera att kostnaden för energi numera utgör den största kostnaden under ett år för en vanlig villaägare. Värt att konstatera är också att delen skatt av totalkostnaden är så stor som 35% och att MOMS även utgår på energiskatten! Skatt på skatt! Om vi accepterar att totalpriset för el skulle vara säg 1.00/kWh har berörd kund betalat drygt kronor mer än vad vi i så fall som villaägare skulle tycka vara vettigt. Hade motsvarande belopp i stället kunnat användas för konsumtion skulle möjligen en del kunnat användas för att reducera behovet av el: nytt kylskåp m fl vitvaror. Det är glädjande att Riksförbundet nu arbetar envist med denna fråga. Det är viktigt inte endast för oss villaägare men för alla som använder el, inte minst vår elintensiva industri. Rolf B Bertilson En dyr liten apparat! Varav Energiskatt elcertifikat Förbrukning Elnät Fast avgift Överföring MOMS Total/Nät Elhandel Fast avgift El Öre/kWh MOMS Total/ handel Nät och /kWh 0.30/kWh 69.50/kWh 5.11/kWh 1.23/kWh =1.53/kWh 16 Kretsnytt

17 Nr Geneta-Wasa VÄF När föreningen den 3 juni 2010 hade sitt årsmöte för 2009 konstaterades att det inte gick att bilda en styrelse och att föreningen därför måste upplösas. Ett nytt möte måste därför hållas för att besluta detta. Ett sådant möte hölls 19 januari i år. Till det senare mötet kom 19 medlemmar och fem representanter från Kretsen och Tälje-Nykvarns lokala VÄF. Mötet konstaterade att det fortfarande inte gick att bilda en styrelse. Därför fattades ett enhälligt beslut att föreningen skulle upplösas och att medlemmarna skulle överföras till Tälje-Nykvarns lokala VÄF. Kretsens ordförande, Ronald Lund - berg påpekade att även när föreningen har upplösts så är det viktigt att det Fjärrvärme I Kretsnytt fanns en liten notis på sida 3 där ett längre reportage utlovades i Kretsnytt om fjärrvärme och särskilt då priset för denna energi. Men, då Telge Nät AB sedan dess dragit tillbaka sin vid tillfället annonserade chockhöjning av fjärrvärmetaxan och frågan om taxesättning allmänt i landet nu ifrågasatts avvaktar Kretsnytt t v utvecklingen av denna fråga. Dessutom har ingen som läst den lilla notisen i Kretsnytt kommit in med någon synpunkt! finns några kontaktpersoner från området som kan slussa områdets spörsmål och problem vidare. Glädjande nog anmälde sig två att vara kontaktpersoner. Se vidare under Kretsens Lokal - föreningar på annan plats. I och med upplösningen överlämnar också Geneta-Wasa VÄF sin kassa till Tälje-Nykvarns lokala VÄF. Men denna kassa blir öronmärkt för att användas till gemensamma aktiviteter inom området. Områdets medlemmar uppmanas därför att ge kontaktpersonerna förslag om vad denna kassa kan används till. I samband med årsmötet informerade Lennart Arvsin om Grannsamverkan. En fungerande Grannsamverkan är enligt polisen det viktigaste medlet för att förhindra inbrott. Grannsamverkan Telge Näts agerande är dock oroande. Dåligt igenomtänkta prishöjningar utan motiverande grunder skapar oro i lägret. Villaägare bör därför tv noga tänka igenom varje erbjudande från Telge Nät om inkoppling till deras fjärrvärmenät. Med tanke på satsningen ute i Igelsta känns det tråkigt att behöva skriva så. Kretsnytt följer som sagt utvecklingen av denna fråga framöver och återkommer när det finns nytt material i frågan. Rolf B Bertilson innebär bland annat att det finns kontaktpersoner som håller kontakt med grannarna inom ett mindre område. Polisen har informationsträffar om hur detta går till. Med kallelsen till årsmötet bifogades en talong för anmälan om intresse för deltagande i Grannsamverkan. Du som ännu inte har anmält dig. Gör det nu! Gunnar Gomér/Sekreterare INSÄNDARE Bolaget Telge AB betalar idag som koncernbidrag in del av sin vinst varje år till Södertälje kommun. Vi ser det som en form av smygskatt. Men, en smygskatt som inte kommer Nykvarn till del, men invånare i Nykvarn är med och betalar till den genom avgift för el, återvinning och fjärrvärme till olika servicebolag inom koncernen. Hur ser Telge AB på detta? Det skulle även vara intressant att få höra hur politiker i både Nykvarn och Södertälje ser på detta? Göran Söderman/f d ordförande för villaägarna i Nykvarn Telge ABs VD Kjell Hasslert har fått möjlighet kommentera denna insändare. Vid pressläggning av detta nummer fanns ingen kommentar från Kjell Hasslert. Red. KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund GYNNA TIDNINGENS ANNONSÖRER Det skulle byggas en lekplats, men något fanns i vägen... Läs om hindret på sid 10 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Södertäljes trädgårdsmästare 4 Om paranoida parkeringsregler, forts 8 Om besväret med en ny lekplats 10 KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs i detta nummer: Nr Elnät Elhandel Förbrukning avgift avgift Öre/kWh elcertifikat skatt Fast Fast El Varav Energi- Total/ Nät och handel Överföring MOMS Total/Nät MOMS /kWh 0.30/kWh 69.50/kWh 5.11/kWh 1.23/kWh =1.53/kWh Energikostnader sid 16 Ordförandes hälsning 3 Om Kretsloppsanpassat avlopp 4 Om Nya föreningen Murverket 8 Om Villaägarna i valrörelsen 15 Kretsnytt

18 Badrumsutställning i två plan med kaklade miljöer! Alldeles intill E4/E20 Gott om P-platser Lätt att lasta Öppettider: Vardagar 9-18 Lager 7-18 Lördag Klastorps Backe 1 Södertälje Tel GYNNA TIDNINGENS ANNONSÖRER KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Nr Elnät Elhandel Förbrukning avgift avgift Öre/kWh elcertifikatskatt Fast Fast El Varav Energi- Total/ Nät och handel ÖverföringMOMSTotal/Nät MOMS /kWh 0.30/kWh 69.50/kWh5.11/kWh 1.23/kWh =1.53/kWh KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Nr Det skulle byggas en lekplats, men något fanns i vägen... Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16 Ordförandes hälsning 3 Om Kretsloppsanpassat avlopp 4 Om Nya föreningen Murverket 8 Om Villaägarna i valrörelsen 15 Läs om hindret på sid 10 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Södertäljes trädgårdsmästare 4 Om paranoida parkeringsregler, forts 8 Om besväret med en ny lekplats Kretsnytt

19 Kalendarium Kretsen och tidningen 2011 Aktivitet Nr Tidpunkt Manus/motionsstopp Styrelsemöte 1 tisdag 18 januari Kretsnytt 1 ca 25 februari 4 februari Styrelsemöte 2 tisdag 22 mars Årsmöte kretsen tisdag 26 april 6 april Styrelsemöte 3 tisdag 31 maj Kretsnytt 2 ca 1 juni 13 maj Styrelsemöte 4 tisdag 16 augusti Kretsnytt 3 ca 23 september 2 september Styrelsemöte 5 tisdag 11 oktober Kretsnytt 4 ca 2 december 14 november Styrelsemöte 6 tisdag 6 december Anm 1. Manus för kretsnytt skickas med EP till; Anm 2: Motioner för årsmöte skickas till kretsens sekreterare Gunnar Gomér; Olofs väg 7 eller EP Kalendarium övrigt 2011 Aktivitet Tidpunkt Motionsstopp Anm Årsmöte Soldala-Vibergen-Olovshage VÄF 15 mars 1 mars Sid 11 Årsmöte Järna-Mölnbo VÄF 17 mars Sid 11 Årsmöte Nykvarn VÄF 23 mars Sid 11 Årsmöte Blombacka VÄF 23 mars Sid 11 Årsmöte Enhörna VÄF 21 mars Sid 11 Årsmöte Kretsen 26 april 6 april Sid 21 Årsmöte Telge-Nykvarn lokala VÄF 26 april 6 april Sid 21 Instrument att hyra Kretsen har införskaffat två instrument för utlåning till medlemmar. En fuktmätare med vilken man kan mäta fukt i väggar mm och en temperaturmätare som exempelvis kan användas för kontroll av köld - bryggor. Instrumenten kan lånas efter förbeställning och hämtning/åter läm - ning hos Gunnar Gomér, Olovs väg 7, med tel e fon nummer Kostnad för två dygn eller över en helg är 50: för temperaturmätaren och 100: för fuktmätaren. Betal ning sker i förskott till kretsens BG Styrelsen Det är viktigt att meddela alla förändringar av namn, adress och telefonnummer, m m till Kretsens sekr. Gunnar Gomér. e-post: eller tel Vänd Er med förtroende till Södertäljes äldsta mäklarbyrå! Bo Lundvall & Son etablerades 1928 och har sedan dess aktivt bedrivit fastighetsförmedling. Vår affärsidé är personlig rådgivning från fastighetsmäklare med hög kompetens, god lokalkännedom och lång yrkeserfarenhet. Vi arbetar med avancerad data och IT-teknik, och marknadsför oss bl a via Internet och skyltfönster i centrum. Vi har som krav att våra fastighetsmäklare skall vara anslutna till mäklarsamfundet, landets ledande branschorganisation för fastighetsmäklare. Kontakta oss för kostnadsfri värdering och rådgivning. Hörnet Nygatan - Nedre Torekällgatan. Förmedlingsuppdrag inlämnat av medlem i villaägarna erhåller fri flyttstädning. Nygatan Södertälje Tel Besök vår hemsida: Leif Persson, Adam Bergström, Marie Hemstrand Johansson, Per-Magnus Ekström och Stefan Bohm. Kretsnytt

20 Medlemsförmåner Inköpsansvariga inom Södertäljekretsen för VÄF arbetar med att utverka rabatter och andra förmånserbjudanden till medlemmarna. För närvarande kan vi presentera följande överenskommelser och avtal: Generellt gäller att Du skall visa Ditt medlemskort i VÄF innan kassainslag. Kretsens rättshjälpsfond: Ansökningar om bidrag ur denna fond ställs till kretsordföranden. Byggnadsunderhåll, reparationer: Anticimex, tel , Företaget erbjuder ett trygghetsavtal, ett försäkringspaket för villor. Kontakta Anticimex för information. Telge Energi, Husassistans, tel Kontakta Telge Energi för information. Byggvaror: AB Järna Trä, Byggvaruhuset i Järna, Industrivägen 19, Järna, tel Information om rabatter fås om medlemskort uppvisas. Vid större inköp begär offert. Södertälje Trävaru AB, Nyköpingsvägen 60, tel % vid kontantköp av trävaror. Snickeri- och övriga byggvaror 10 15%, begär offert vid större inköp. Uppge kundnr XL-BYGG Nykvarn, Norra Stationsvägen 26, Nykvarn, tel , % rabatt på ordinarie prislista. Gäller ej kampanjpriser. Beijer Byggmaterial, Morabergsvägen 13, tel Nettoprislista gäller generellt men kontrollera alltid mot uppvisande av medlemskort i VÄF vilken rabattsats som gäller vid varje inköp. Färg Färghandlare: Målarboden i Södertälje AB, Bergaholmsvägen 9, tel % på butiks- och lagervaror. Gäller ej kampanjpriser eller varor nedsatta med extrapris. Vid större inköp, begär offert. Friskvård Telge Hälsocenter AB, Kaplansgatan 5, Södertälje Tel % på massage och 10% på allt i butiken. Ex. 30 minuter massage för 199 kr och 60 minuter för 398 kr. Glasmästare: E. F. Ö. Glas Service, Vibergsvägen 22, tel Rabatt lämnas med 10 35% beroende av uppdraget. Glans Glasmästeri & Ramaffär, Torekällgatan 5, tel Rabatt lämnas med 10 35% beroende av uppdraget. Handelsträdgård: Tunvalla handelsträdgård, Rimfrostvägen 1, Södertälje, tel Lämnar 10% rabatt på utbjudna varor som ej är kampanjpriser. Se annons i Kretsnytt nr Juridisk rådgivning: Kontakta Villaägarnas Riksförbund, tel Expertrådgivning (kostnadsfri). Järnvaror, verktyg m m: Södertälje Järnaffär AB, Wedavägen 17, tel Rabatt järnhandelsvaror 15%, hushåll 5%, trädgårdsart. 5%, prisnedsatta varor 5%, prisnedsatta varor 5%. Olje & Brännarservice, Cisternrengöring, besiktning med kontrollintyg: Ragn-Sells, tel Cisternkontroll med garanti, se prisuppgift i Kretsnytt nr Stockholms Åkeri AB, Drivhjulsvägen 26, Hägersten, tel Cisternbesiktning, se prisuppgifter i annons Kretsnytt nr Ring och begär offert. Sundströms värme & bränsle, Karltorp, Järna, tel Ring och begär offert. Säkerhet, lås, larm: Gärna larm i järna, samarbetspartner till Securitas Aroundio. Peter Andersson, tel , Se annons Kretsnytt nr Säkerhetscenter AB, Wedavägen 4, tel Rabatt 10% lämnas på lås, nycklar och tillbehör. Gäller ej arbetskostnad, service och el-lås. Trädfällning, beskärning: S-A Trädfällning, Anders Larsson, Tallåsvägen 5 B, Eskilstuna, tel , / Utbildad fackman. F-skatt och ansvarsförsäkring. Org.nr Ring för kostnadsförslag. Utför ej trädbeskärning. Övrigt: Tom Tits Experiment Medlemsrabatt 100 kr på familjepaketet. (Max 5 personer varav max 2 vuxna, 18 år och över) ord. pris 595 kr. Ordinarie pris: Barn 0-2 år gratis, Barn 3-17 år 145 kr, Vuxen 195 kr, Suderande och senior 165 kr. Medlemsförmåner ordnade av Riksförbundet/Regionen se 20 Kretsnytt

KRETSNYTT. Kretsnytt har besökt det nya Igelstaverket. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Kretsnytt har besökt det nya Igelstaverket. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Kretsnytt har besökt det nya Igelstaverket Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Besök på nya Igelstaverket

Läs mer

KRETSNYTT. Postlåda älskad eller hatad! Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Sune Ericson sista 4 Om Ulf Oscarsson 10 Om brevlådor 12

KRETSNYTT. Postlåda älskad eller hatad! Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Sune Ericson sista 4 Om Ulf Oscarsson 10 Om brevlådor 12 KRETSNYTT Nr 3-2009 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Postlåda älskad eller hatad! Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Sune Ericson sista 4 Om Ulf Oscarsson

Läs mer

Nr 4-2007. Ordförandes hälsning 3 Om elnätsmonopolet 5 Vad Elisabeth Österman tycker om fastighetsskatten 6 Om stadsnätet 8 Om höstens kongress 14

Nr 4-2007. Ordförandes hälsning 3 Om elnätsmonopolet 5 Vad Elisabeth Österman tycker om fastighetsskatten 6 Om stadsnätet 8 Om höstens kongress 14 Nr 4-2007 Dyra monopolledningar Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om elnätsmonopolet 5 Vad Elisabeth Österman tycker om fastighetsskatten 6 Om stadsnätet 8 Om höstens kongress 14 Trött på att

Läs mer

KRETSNYTT. När snön ligger vit på taken... Läs i detta nummer: Forts på sid 10

KRETSNYTT. När snön ligger vit på taken... Läs i detta nummer: Forts på sid 10 KRETSNYTT Nr 1-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund När snön ligger vit på taken... Forts på sid 10 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Utvecklingen

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring 9 Inköp av trädgårdsprodukter 10 Nya Husassistans 12

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring 9 Inköp av trädgårdsprodukter 10 Nya Husassistans 12 KRETSNYTT Nr 3-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Var får jag mest för mina pengar Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring

Läs mer

Stadsnätets utveckling

Stadsnätets utveckling Kretsnytt 2-2007 07-05-28 07.34 Sida 1 Nr 2-2007 Stadsnätets utveckling Läs i detta nummer: Vad ordförande tycker 3 Om kretsens årsmöte 4 Om stadsnätet 8 Vad förbundsdirektören tycker 13 Kretsnytt 2-2007

Läs mer

KRETSNYTT. Valborg vid Ragnhildsborg. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Valborg vid Ragnhildsborg. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2008 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Valborg vid Ragnhildsborg Martin Olsson diregerar kören Visst-kan-vi-sjunga-kören. En annan sorts eld! Många

Läs mer

KRETSNYTT. Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2009 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Södertäljes

Läs mer

KRETSNYTT. Ny villaarkitektur i Södertälje. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Ny villaarkitektur i Södertälje. Läs i detta nummer: Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 1-2009 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Ny villaarkitektur i Södertälje Ordförandes hälsning 3 Frågor till medlemmar 3 Om dyrt

Läs mer

Brolins Glas Glasreparationer 20% uterum

Brolins Glas Glasreparationer 20% uterum VILLAÄGARNA I HUDIKSVALLSREGIONEN RABATTAVTAL gällande från 2010-02-01 Som medlem i Villaägarna har du lokala rabatter hos nedanstående företag: Företag Gäller Rabattsats Barcana AB Uthyrning: Berndt Magnusson

Läs mer

KRETSNYTT. Permanentboende i Viksberg. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Permanentboende i Viksberg. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 3-2008 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Permanentboende i Viksberg Samhällsbyggnadskontorets chef Anders Bruse. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Södertäljes nya stadshus

Södertäljes nya stadshus Nr 4-2006 Södertäljes nya stadshus Allas vårt nya stadshus Läs i detta nummer: Vad ordförande tycker 3 Om vårt nya stadshus 6 Om Telge Återvinning 10 Om Telge Energi bolån 13 Information från Telge Återvinning

Läs mer

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 1-2012 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs mer om dessa bilder inne i tidningen! Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Kretslopp eller inte?

Läs mer

Klimatförändring. Läs i detta nummer:

Klimatförändring. Läs i detta nummer: Nr 1-2008 Klimatförändring Klimatförändring vad kan villaägarna bidra med? Se sid 5 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Klimatförändring 5 Vad Telge Nät svarar 5 Vad Telge Energi tycker 8 Hur går

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Om En intervju med Om Ewa Lofvar Konradsson 4 Om Ett tomträttsmöte 8 Om Ny sophämtning 10

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Om En intervju med Om Ewa Lofvar Konradsson 4 Om Ett tomträttsmöte 8 Om Ny sophämtning 10 KRETSNYTT Nr 3-2011 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Sofistikerad sophämtning Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Om En intervju med Om Ewa Lofvar Konradsson

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Medlemsinformation 2011-1

Medlemsinformation 2011-1 Medlemsinformation 2011-1 Det är tyvärr ganska länge sedan ni fick den senaste medlemsinformationen. Vi ber om ursäkt för detta och skall i fortsättningen sträva efter att så ofta som möjligt ge er relevant

Läs mer

Västanberga Samfällighetsförening Informationsbrev 1

Västanberga Samfällighetsförening Informationsbrev 1 Sid 01 Informationsbrev 1 2011 Styrelse 2011 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ord. Ledamot Suppleant Suppleant Peter Jagerwall Torsten Scott Gunilla Rödin Tobias Holmbäck Peter Moback Selma

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

KRETSNYTT. Spaden i marken! Läs i detta nummer: Men, vad har hänt före, läs på sidan 16

KRETSNYTT. Spaden i marken! Läs i detta nummer: Men, vad har hänt före, läs på sidan 16 KRETSNYTT Nr 2-2009 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Spaden i marken! Men, vad har hänt före, läs på sidan 16 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Hur blev

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Nr 3-2005. Bilaga: Medlemsinfo och inbetalningskort

Nr 3-2005. Bilaga: Medlemsinfo och inbetalningskort Nr 3-2005 Detta nummer av KRETSNYTT vänder sig särskilt till villaägare i Södertälje och Nykvarn som ännu inte är medlem i en villaägareförening Illustration: Tina Bertilson/Michael Broqvist Bilaga: Medlemsinfo

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Stefan Jonsson, Miljökontoret 1 Kretslopp med källsortering av avlopp Lokalt utsläpp från WC = 0 Modern återvinning av WC-avfall:

Läs mer

KRETSNYTT. Problemhus i Nykvarn! Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Problemhus i Nykvarn! Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2008 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Problemhus i Nykvarn! Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Problemhus i Nykvarn 3 Om våra fruktträd 4

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 3/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl 16.30 18.00 Plats Närvarande Övriga Dömle Herrgård, Deje Patrik Ohlsson, ordförande Karl-Axel Ström Kikki Ahlstedt

Läs mer

Miljökontoret. Enskilt avlopp. Information och blanketter till dig som planerar en ny eller förändrad avloppsanläggning

Miljökontoret. Enskilt avlopp. Information och blanketter till dig som planerar en ny eller förändrad avloppsanläggning Miljökontoret Enskilt avlopp Information och blanketter till dig som planerar en ny eller förändrad avloppsanläggning Innehåll Inledning 3 Att börja med 4 Från planering till färdigt avlopp 5 1. Sök rådgivning

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank?

Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank? Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank? Om du svarat ja på någon av dessa frågor kan ett kretsloppsanpassat avlopp vara

Läs mer

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År]

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År] Sida 1av 4 Maj 2015 Medlemsmöte Den 18 maj (måndag) är det dags för medlemsmöte! Se bifogad kallelse. Handlingar till mötet kommer att finnas tillgängliga i klubbstugan i enlighet med stadgarna (1 vecka

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta?

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta? Kretslopp i den kommunala VA-planen - Avlopp och kretslopp i Södertälje kommun - Hur kan kommunen påverka för mer kretslopp? - Vad styr fastighetsägaren? - Reflektioner Behåll näringen på land! Finns det

Läs mer

Nr 1, 15:e februari 2004

Nr 1, 15:e februari 2004 Medlemsbladet för f r HSB Brf Snösätra Nr 1, 15:e februari 2004 På gång i föreningen Vi är nu inne på det nya året 2004 och det finns en hel del som händer. Det nya låssystemet håller på att installeras,

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Avloppsfrågor - Green Island Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Ingmarsö & Brottö Enskilt vatten och avlopp 80% torr toalett och BDT-avlopp Gemensamt avlopp i Ingmarsöbyn.

Läs mer

Nr 2-2005. Kretsnytt 2-2005 1

Nr 2-2005. Kretsnytt 2-2005 1 Nr 2-2005 Kretsnytt 2-2005 1 2 Kretsnytt 2-2005 YMER REKLAMBYRÅ Lämna ditt farliga avfall till Miljöbilen Ändrad turlista för Miljöbilen från och med 1 januari 2005 HÄR STANNAR MILJÖBILEN Första lördagen

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Hej Alla Helgeredsbor,

Hej Alla Helgeredsbor, Hej Alla Helgeredsbor, Nr 1 Mars 1995 våren står i antågande och alla väntar vi på de klara vårtecknen som tussilago, svalorna och containers. Städdagen närmar sig så ta fram kvastar och spadar, mjuka

Läs mer

Till justerare och rösträknare valdes Gunnar Stenvall och Nils-Olof Nilsson.

Till justerare och rösträknare valdes Gunnar Stenvall och Nils-Olof Nilsson. GNEJSENS SAMFALLIGHETSFORENING PROTOKOLL d Art: Extra föreningsstämma Plats: Carlskyrkan, Lilla salen Närvarande: Se bifogad närvarolista 2 8// 0 - O Y Ordförande Nils Haggström öppnade mötet och halsade

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN Information om Murgrönan Samfällighetsförening i Västerås Organisationsnummer 716412-3205 De 107 fastigheterna

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Reliefstigen 17

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Reliefstigen 17 Län Stockholm Gatuadress Kommun Södertälje Storlek 5 rum (4 sovrum) / 120 m² Område Lina hage Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett trivsamt radhus där du som tycker om sommaren kan njuta från

Läs mer

Kretslopp av avloppsfraktioner vad vet vi om avloppsfraktionerna? Anna Richert Richert Miljökompetens anna@richert.se

Kretslopp av avloppsfraktioner vad vet vi om avloppsfraktionerna? Anna Richert Richert Miljökompetens anna@richert.se Kretslopp av avloppsfraktioner vad vet vi om avloppsfraktionerna? Anna Richert Richert Miljökompetens anna@richert.se Nya avfall att ta hand om Urinsortering Klosettvattensortering Minireningsverk Kemisk

Läs mer

Stagneli us bladet. Nr3. Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14

Stagneli us bladet. Nr3. Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Stagneli us bladet 2012 Nr3 Ansvarig Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 utgivare: Lars-Inge Karlsson, Hg 27 Redaktör: Anneli Edman, Hg 63 Redaktör: Barbro

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Södra vägen 23 Kommun Hässleholm Storlek 7 rum (5 sovrum) / 133 m² Område Bjärnum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Södra vägen 23 Kommun Hässleholm Storlek 7 rum (5 sovrum) / 133 m² Område Bjärnum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Hässleholm Storlek 7 rum (5 sovrum) / 133 m² Område Bjärnum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget är perfekt, ett stenkast från centrum och bara någon minuts promenad

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 208 2015-06-18 Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Trevlig midsommar! SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2014-2015 STYRELSE

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna i Helsingborg Org.nr 802419-0152. Antagen av styrelsen 2015 01 22

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna i Helsingborg Org.nr 802419-0152. Antagen av styrelsen 2015 01 22 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna i Helsingborg Org.nr 802419-0152 Antagen av styrelsen 2015 01 22 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Helsingborg....3 2.1 Föreningens verksamhetsidé... 3

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Enligt socialbidragsnormen ska det finnas drygt 3 000 kronor kvar per vuxen och något mindre per barn efter det att boendet betalats.

Enligt socialbidragsnormen ska det finnas drygt 3 000 kronor kvar per vuxen och något mindre per barn efter det att boendet betalats. Pressmeddelande 2006-03-20 Ny undersökning: Fattiga småhusägare ökar i antal Antalet familjer med småhus som lever under socialbidragsnormen är i dag 145 000. När den nya fastighetsskatten slår igenom

Läs mer

TRE DAMER Nr 69 Juni-Juli 2010

TRE DAMER Nr 69 Juni-Juli 2010 TRE DAMER Nr 69 Juni-Juli 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas vid följande tillfällen,

Läs mer

Vakuumtoalett med villakomfort

Vakuumtoalett med villakomfort Vakuumtoalett med villakomfort Porslin Gedigen vattentoalett helt i porslin, som används som en vanlig toalett. Spolar 0,6 liter Sparar 90% vatten mot en vanlig vattentoalett. Ekonomisk Låg vattenförbrukning!

Läs mer

Protokoll nr 1 fört vid medlemsmöte för Brf Allébyn

Protokoll nr 1 fört vid medlemsmöte för Brf Allébyn Protokoll nr 1 fört vid medlemsmöte för Brf Allébyn Datum: 2015-04-27 Tid: 19:30 Plats: Salongen, Wenngarns slott Närvarande: Nathalie Luna Persson, Lgh 33B Kenny Kvarnström, Lgh 32A Erik Lundqvist, Lgh

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

Cumulusklubben E-info 1-2009 E-info 090220 - Rapport från Medlems- / seglarträffar från Albin Marin Samverkande segelklubbar AMK

Cumulusklubben E-info 1-2009 E-info 090220 - Rapport från Medlems- / seglarträffar från Albin Marin Samverkande segelklubbar AMK Cumulusklubben E-info 1-2009 E-info 090220 - Rapport från Medlems- / seglarträffar från Albin Marin Samverkande segelklubbar AMK Cumulusklubben Albin 78 klubben Stratusklubben Albin Marin-klubb Verksamheter

Läs mer

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se Säsongen 2014-2015 En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund Ordförande Ordförande Lars Eklund, 0693-208 44 Hannåsen 130, 840 50 Gällö Vice Ordförande Barbro Henriksson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Södertäljemodellen. Enskilda avlopp i kretslopp

Södertäljemodellen. Enskilda avlopp i kretslopp Södertäljemodellen Enskilda avlopp i kretslopp 1 Länsstyrelsen i Stockholms län Hantverkargatan 29 Box 22067 104 22 Stockholm E-post: stockholm@lansstyrelsen.se Tfn: 08-785 40 00 www.lansstyrelsen.se/stockholm

Läs mer

Län Jämtland Gatuadress Smultronvägen 2 B Kommun Härjedalen Storlek 5 rum (4 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jämtland Gatuadress Smultronvägen 2 B Kommun Härjedalen Storlek 5 rum (4 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jämtland Gatuadress Kommun Härjedalen Storlek 5 rum (4 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Härlig stuga i fantastisk miljö. Närhet till natur, skidåkning, fiske m.m. Stor möjlighet

Läs mer

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Ekonomi - Kvartersgård - Trafik, miljö och allmänna ytor - Bilkörning i området - Grannsamverkan - Höstens arbetsdag Höstmörkret smyger sig på! Sommaren var riktigt

Läs mer

Vinst för er vinst för Sverige!

Vinst för er vinst för Sverige! Stockholm/Östersund i april 2011 Vinst för er vinst för Sverige! Undersökning om energisystem för föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar Bygdegårdarnas Riksförbund

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

LindhagaBladet Mars 2010

LindhagaBladet Mars 2010 LindhagaBladet Mars 2010 Ordförande Kaj Lautiainen Axgatan 131 270962 V ordförande Magdalena Dahl Rågkornsgatan 172 877749 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 871443 Sekreterare Viktoria Edvardsson

Läs mer

Sjömarkens Vägförening

Sjömarkens Vägförening Sjömarkens Vägförening Närvarande 34 personer PROTKOLL ÅRSMÖTE 27 maj 2014 Idrottsgården Mötets öppnade Ulf Landegren hälsade alla välkomna och före mötet informerade Jan-Åke Hugo Claesson från Borås kommun

Läs mer

Välkommen till Jaguarklubben på internet

Välkommen till Jaguarklubben på internet Välkommen till Jaguarklubben på internet Menyn här ovanför tar dig snabbt till olika delar av webbplatsen. Start är förstasidan, För medlemmar innehåller länkar till bl.a. förmåner och försäkringsinformation,

Läs mer

Sagerska Vägen. Sagerska Vägen. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Sagerska Vägen. Sagerska Vägen. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Halland Gatuadress Kommun Halmstad Storlek 5.0 rum (4 sovrum) / 131 m² Område Steninge Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Ett hus för havsnära miljö

Läs mer

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Reumatikerföreningen Vår/Sommar 2014 KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Årsmöte för verksamhetsåret 2013 onsdagen den 19 februari kl 18:30 i Lidbeckska huset Årsmötesförhandlingar

Läs mer

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01 Matrosbladet Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01 1 Ordföranden har ordet: Att informera är viktigt och svårt. Information till medlemmar i Matrosen har främst skett via vår hemsida, www.matrosen.se samt på anslagstavlor

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Nyproduktion bostadsrätter På populära Tomteberget i Lerum kommer att uppföras ett nytt bostadsprojekt. Totalt byggs tre stadsvillor med 33 bostadsrättslägenheter

Läs mer

a) Samhällsbyggnadsnämndens föredragningslista innehåller inte något som behöver tas upp av styrelsen.

a) Samhällsbyggnadsnämndens föredragningslista innehåller inte något som behöver tas upp av styrelsen. PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I FIGEHOLMS SAMHÄLLSFÖRENING DEN 16 OKTOBER 2013 Närvarande: Kerstin Hemmingsson (ordf.), Disa Carlsson (suppl.), Lennart Ericsson (suppl.), Ingemar Johansson, Katarina

Läs mer

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ Beskrivning På uppdrag av Falköpings kommun utbjudes fastigheten Falköping Sköttning 7:1 till försäljning. Markområdet utgörs till större delen av betesmark,

Läs mer

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Golven vill du ha strålande, dina fönster ska vara glasklara och att toaletten alltid är ren och fräsch är ett krav. Men det fungerar inte alltid som du vill, och

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning Till samtliga medlemmar i vår förening! KALLELSE till årsmöte i Motala Vätterfiskeklubb Du hälsas härmed välkommen till vårt årsmöte: Tid: onsdagen den 18 mars, klockan 19:00 Plats: Motala Södra Båtklubb

Läs mer

Nr 03 2013. Årg. 6 21/2-6/3. ung i fokus

Nr 03 2013. Årg. 6 21/2-6/3. ung i fokus Nr 03 2013 Årg. 6 21/2-6/3 ung i fokus FINSPÅNG 10181 10181 Jantzen Reclinerfåtölj 4.895:- Kampanj Komplett kontinentalsäng Gäller t.o.m. 10/3-2013 Nu 8.985:- FINSPÅNG AUDIO VIDEO - FInspång Stora Allén

Läs mer

Södra vägen. Charmig villa med stor potential! Län Skåne Typ Villa Kommun Hässleholm Storlek 133 m2 Område Bjärnum Tillträde tidigast

Södra vägen. Charmig villa med stor potential! Län Skåne Typ Villa Kommun Hässleholm Storlek 133 m2 Område Bjärnum Tillträde tidigast Södra vägen 23 Län Skåne Typ Villa Kommun Hässleholm Storlek 133 m2 Område Bjärnum Tillträde tidigast Gatuadress Södra vägen 23 enligt överenskommelse Charmig villa med stor potential! Charmig fastighet

Läs mer

Västanberga Samfällighetsförening Informationsbrev 1

Västanberga Samfällighetsförening Informationsbrev 1 Sid 01 Informationsbrev 1 2009 Hej alla 122 st medlemmar i samfälligheten. Det är dags för ett informationsbrev igen. Små och stora saker har hänt, och är på gång. På sista sidan vill vi veta vad Du tycker.

Läs mer

Dalvik 501. Län Dalarna Gatuadress Dalvik 501 Kommun Borlänge Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Dalvik 501. Län Dalarna Gatuadress Dalvik 501 Kommun Borlänge Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Dalarna Gatuadress Kommun Borlänge Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Renoverad villa med nyinstallerad BERGVÄRME

Läs mer

Stagneliusbladet. God jul och gott nytt år! Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14

Stagneliusbladet. God jul och gott nytt år! Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Stagneliusbladet 2013 Nr 2 Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Ansvarig utgivare: Adnan Hadziagovic, Hg 39 tel 0708 248848 Redaktör: Anneli Edman, Hg 63 tel

Läs mer

Styrelsemöte, protokoll

Styrelsemöte, protokoll Sidan 1 av 5 Samfällighetsföreningen Rydebäck II Huvudskär Styrelsemöte, protokoll Närvarande: Frånvarande: Plats: Stefan, Anna, Rolf, Marcus Filip, Sune Rya Golfkrog Datum: Tisdag 24/8 2010 Tid: 18.30-20.30

Läs mer

Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren.

Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren. 1 Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren. SAMMANFATTNING * Näringslivsbolaget bildat, Vd håller på att rekryteras *

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Mienet föreningsinfo februari 2011

Mienet föreningsinfo februari 2011 1 Mienet föreningsinfo februari 2011 Hej alla medlemmar i Mienet! Här kommer lite information om vad som händer på fiberfronten. Men först en liten vädjan om pengar. Inträdesavgift Som ni väl kom ihåg

Läs mer

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader FU N K 10 T IO N Å R SG IN-DRÄN Max S A R A Foto: www.fotoakuten.se Stora avloppssystem - låga driftskostnader N TI IN-DRÄN Max IN-DRÄN Max är lösningen för er som behöver bygga ett gemensamt avlopp. Ni

Läs mer

Nobynäs Ängstugan 1. Nobynäs Ängstugan 1. www.hemverket.se - Sida 1 av 12

Nobynäs Ängstugan 1. Nobynäs Ängstugan 1. www.hemverket.se - Sida 1 av 12 Län Jönköping Gatuadress Kommun Aneby Storlek 4 rum (2 sovrum) / 50 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 12 www.hemverket.se - Sida 2 av 12 Entré Välkommen in i en

Läs mer