KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16"

Transkript

1 KRETSNYTT Nr Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund 2010 Elnät Elhandel Förbrukning avgift avgift Öre/kWh elcertifikat skatt Fast Fast El Varav Energi- Total/ Nät och handel Överföring MOMS Total/Nät MOMS /kWh 0.30/kWh 69.50/kWh 5.11/kWh 1.23/kWh =1.53/kWh Energikostnader sid 16 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Kretsloppsanpassat avlopp 4 Om Nya föreningen Murverket 8 Om Villaägarna i valrörelsen 15

2 VÅRA MÄKLARE HITTAR DU I 180 BUTIKER, VILKET GÖR OSS TILL SVERIGES LEDANDE MÄKLARKEDJA. VILKET LÄGE I LIVET DU ÄN BEFINNER DIG I, KAN VI UPPFYLLA DINA BEHOV, DRÖMMAR OCH FÖRVÄNTNINGAR. FÖR OSS ÄR DET VIKTIGT ATT VARJE BOSTADSAFFÄR GYNNAR DIG SOM SÄLJER DIN BOSTAD LIKA VÄL SOM DIG SOM INVESTERAR I EN NY. DÄRFÖR ÄR VI T EX ENSAMMA OM ATT I HELA LANDET KUNNA ERBJUDA FÖRSÄKRINGEN V A R U D E K L A R E R A T. DEN SKYDDAR BÅDE KÖPARE OCH SÄLJARE MOT FEL SOM INTE ENS EN ERFAREN BESIKTNINGSMAN LYCKATS HITTA. LÄS MER PÅ BESÖK OSS PÅ GÄSTGIVAREGATAN 1 ELLER RING OSS PÅ TELEFON Kretsnytt

3 Ordförande har ordet Vi går mot ljusare tider! Efter en riktigt kall och snöig vinter känns det skönt att kunna konstatera att det blir ljusare för varje dag som går. Samtidigt är det tråkigt att konstatera att ännu en förening har fått läggas ned då Geneta - Wasa VÄF numera är en av de föreningar som finns i Tälje - Nykvarns lokala VÄF. Positivt är dock att två medlemmar i fortsättningen ställer upp som representanter för den nedlagda föreningen. Jag hoppas innerligen att vi snart kan få ett slut på nedläggningen av lokalföreningar beroende på lågt intresse för att sitta i styrelsen. Styrelsearbetet på lokal nivå kräver bara ett engagemang för Din egen lokala förening och föreningens gemensamma intressen. Ställ därför upp på årsmötet och försök att rädda Din lokala föreningen. Så till något mycket positivt. Vi har fått en ny lokal Villa ägare - förening i Södertälje. Murverkets Villaägareförening är vår nyaste lokalförening (se artikel sid 8). Jag hälsar föreningen varmt välkomna och ser fram emot ett gott samarbete. Glöm inte bort Kretsens och Lo kal - föreningens årsmöte (se annons sid 21). Det är ett lysande tillfälle att göra Din röst hörd när det gäller frågor om Södertälje och vad Villaägarna kan göra för Dig. Varma hälsningar Ronald Lundberg KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Bankgiro Ordförande: Ronald Lundberg, Mimervägen 16, Södertälje Tfn Ansvarig utgivare: Rolf B Bertilson Redaktör: Rolf B Bertilson Fridebergsvägen 20, Södertälje Annonser: Lennart Lindquist, Bergviksgatan 32, Södertälje Tfn Hemsida: sodertaljekretsen.abc.villaagarforening.se Layout: Göran Hagström Tryck: Kringel-Offset AB Södertälje 2011 Detta nummer har tryckts i en upplaga av ex. Efterlysning! Denna tidskrift behöver en annonsackvisitör. Efter många års trogen tjänst söker vi nu en efterträdare till Lennart Lindquist. Lennart vill nu fullt ut njuta av livet som pensionär. Du som kan tänka Dig att ta över denna uppgift, som är helt väsentlig för tidningens fortsatta utgivning kan gärna ringa Lennart på och få reda på vad uppgiften består i. Redaktionen Kretsnytt

4 Kretsloppsanpassat avlopp Det är allas vårt ansvar att överlämna en bra miljö till kommande generationer. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Citat ur skriften Södertäljemodellen enskilda avlopp i kretslopp. Kretsnytt blev inbjuden att vara med på ett seminarium den 25 december förra året om kretsloppsanpassade avlopp och Motorn bakom mötet Gösta Andersson, LRF Mälardalen. som arrangerades gemensamt av Södertälje Kommun, LRF Mälardalen och Telge Nät. Denne redaktör uppfattar att namnet på motorn bakom arrangemanget är Gösta Andersson, LRF Mälardalen. Inom Södertälje kommun finns idag ca infiltrationer. Många av dessa är gamla och där inte möjligheten finns att ansluta till det kommunala nätet måste ny lösning ordnas. Som Stefan Jonsson från kommunens miljökontor uttryckte det; Det gäller att rädda vår miljö och bevara Östersjön! Anledningen till att ombyggnad måste ske är att infiltrationsområdet mättas med tiden och till slut inte kan ta upp det som släpps ut. I Kretsnytt och berättade vi om ett ärende ute i Linanäs. Väl värt att läsa en gång till. I det fallet gällde det att hantera avlopp både från toalett, s k Svartvatten och avlopp från Bad, Disk och Tvätt s k BDT-vatten. Vid kretsloppslösningar hanteras dessa olika produkter separat. Svartvattnet i en lösning med uppsamlingstank (som måste tömmas) och BDT-vatten via filtrering till infiltration. Vätskan i uppsamlingstanken töms regelbundet, oftast en gång per år, av kommunen och samlas upp för hygienisering (borttagning av bakterier genom tillsättning av produkten urea eller våtkompostering) och sprids sedan på åkermark som gödning. Karl-Axel Reimer från miljökontoret öppnade och avslutade mötet. Karl-Axel sa bl a; Detta möte är unikt då här finns representanter för alla som behövs för att vi skall lyckas framöver. Här finns vi som myndighet men även entreprenörer och leverantörer. Genom en bra dialog kan allt gå mycket fortare och jag tror på stor öppenhet under detta möte. Denne redaktör uppskattar den öppenhet som kom att visades under mötet. Alla leverantörer visade inte endast upp sina produkter men talade även öppet om vad det kostar att installera dessa i en anläggning. Folke Brinckman från LRF Mälardalen ledde mötet vars avsikt enligt Folke bl a var att utbyta erfarenhet och skapa affärsmöjligheter. Karl-Axel Reimar berättade om några internationella föreningar som finns och som behövs då ju miljöfrågan är global. Bl a finns Sustainable Sanitation Alliance och WECF, Women in Europe for Common Future. Karl- Axel har deltagit I flera möten utomlands för att berätta om den sk Söder - täljemodellen. Denna modell och dess komponenter finns på framsidan av tidningen. Vid spridning av gödning från ett kretsloppssystem kan marken ta upp 90 % av ex fosfor och kväve medan motsvarande siffra för en kemiskt renad produkt är 40 %. Det som inte tas upp av jorden blir en ren deponivolym, utan värde. Kommunens kretsloppspolicy antogs senast våren Policyn innehåller bl a behovet av skälighetsbedömning. Man skall alltid se till att vidtagna åtgärder är skäliga. Exempelvis är det inte skäligt att gräva fram kommunalt vatten Det här med kretslopp är enkelt. När bonden får ett näringsrikt toalettavfall som hygieniserats för spridning på sina åkrar ja, då har vi klarat av kretsloppet! Avslutningsord av motorn för mötet, Gösta Andersson, LRF Mälardalen. Karl-Axel Reimer, miljökontoret. 4 Kretsnytt

5 och avlopp till avlägset liggande små grupper av fastigheter. Där måste andra lösningar utföras. Det finns ett område i Hölö som skulle få betala mer än :- för anslutning till kommunalt avlopp om en ledning skulle grävas dit. Inte skäligt! Varje ärende skall hanteras för sig och även om detta samtidigt är en belastning på organisationen så gäller det att i varje fall finna den lösning som är bäst för miljön utan att kosta skjortan. Under 2011 är målet att inom kommunens verksamhetsområde skapa en kretsloppslösning i varje enskilt fall. Det gäller inte endast avlägset liggande enskilda fastigheter men även större bostads - Folke Brinckman, LRF. Faktaruta: Urea kommer av det grekiska ordet uron = urin. Kemiska beteckningen är CO(NH2)2. Det är en godkänd livsmedelstillsats med beteckningen E 927 b. Det består av färglösa kristaller utan lukt med bitter, kylig och lite salt smak. Ren urea upptäcktes 1773 och framställdes första gången Tillverkningen sker genom direkt syntes mellan ammoniak och koldioxid vid högt tryck och hög temperatur. Mer än 100 miljoner ton urea tillverkades år I Västeuropa framställdes drygt 5 miljoner ton av ämnet bl a i Köping. Källa; Wikipedia En (1) m 3 jord innehåller lika många mikroorganismer som kan bryta ner hormoner och läkemedelsrester från urin och fekalier (bajs) som en (1) kilometer 3 vatten! Sensmoral; undvik att släppa ut fosfor i vatten. Riksdagen har beslutat att 60% av alla fosforföreningar skall återföras till marken senast år Kretsnytt

6 Produkttillverkare: Bästa miljövalet Wostman Södertälje paket Fann VA-teknik AB med system Roslagen. levererat enheter utan klagomål. (Anm: presentatörens ord!) egen FoU utbildning producent även BDT-lösningar Kontakt; Kent Zachari. PS En vanlig grovdammsugare skapar nödvändigt vakuum! DS Wostman Ecology AB FoU i marknaden sedan 1995 producent bl a av olika typer toalettstolar egen tillverkad vakuumpump även BDT- lösningar Kontakt; Lars Åke Furunäs. Kretsnytts kommentar; alla tre leverantörer verkar mycket seriösa. någon kan endast leverera golvfast toalettstol. Andra har även vägghängd. alla har samma lilla vattenkonsumtion = max 0,6 liter per spolning alla anger driftskostnad på ca fem (5) kronor per år motsvarande kostnad för el. Till detta kommer kommunens avgift för tömning av tank, ca 800:- per år och person. risker: hur länge varar en dammsugarmotor? Vem vet? Länge! När behöver CombuTechs kombinerade pumpenhet bytas för :-. Ingen vet ännu! Den vekar säker! man behöver vare sig kommunalt vatten eller egen brunn för att få vatten till något av dessa system. En större plastdunk med vatten klarar problemet över lång tid. På vintern lägger man i samma blåa vätska som i bilen! Gemensam anläggning - gemensam uppsamling (CVS) Toalett i varje stuga Central vakuumanläggning Gemensam uppsamling/behandling Rörsystem oberoende av lutning BDT-vatten till infiltration eller markbädd CombuTech AB levererat mer än toaletter i hela världen har egen vakuumskapare; Jets Vacuumarator sammanbyggd med kvarn som maler sönder avloppet och pump som transporterar det malda materialet till tank. kan enkelt utvidgas att omfatta flera fastigheter kan skräddarsy system för sommarvilla, fritidsbåt, husbil mm har ej lösning för BDT Kontakt: Anders Landström Anders Landström. Kent Zachari med konstruktör Björn Lööv. Lars Åke Furunäs. 6 Kretsnytt

7 hus. Befintliga lösningar fungerar både för avlopp från en toalett såväl som från många. Det gäller att dimensionera rätt! Gösta Andersson berättade att det inom Mälardalsområdet finns enskilda avlopp. Av dessa finns 530 inom Stavbofjärdens tillrinningsområde och som är området för det projekt som nu pågår för att komma till rätta med problemet i Lillsjön och Kyrksjön. Dessa sjöar är extremt övergödda som ett resultat av att bl avlopp från toaletter och BDT-avlopp utan begränsning under många år gått rakt ut i dessa vatten. Ett pilotfall finns redan på Hölö med spridning av urearenad materiel på åkermark. Grunden i ett kretsloppsanpassat toalettsystem är en mycket vattensnål toalettstol. Förbrukningen är g ca 0.5 liter jämfört med ca 3 liter i en vanlig stol. För att nå resultat används ett vakuumsystem liknande det som de som åkt Finlandsfärjorna väl känner till: efter utfört värv trycker man på en knapp, väntar en sekund, sen säger det slurp och det man blivit av med försvinner. I ett landbaserat system sugs det genom vakuumkraften till en tank, normalt 3 m 3 stor. För en komplett anläggning nämndes priser på mellan :- och :-. Kretsnytt rekommenderar medlemmar att kontakta alla här presenterade entreprenörer, men kanske även någon av övriga som presenterades i Kretsnytt , innan beslut om entreprenör tas om man nu inte från början har sin favorit. Avslutningsvis fick kommunens Tulli Kivimäki svara på frågan varför det tar så lång tid att få ett besked. Tulli menade att för det mesta beror det på att underlaget är bristfälligt. Med själva ansökan skall finnas en produktbeskrivning och en ritning på var tanken i en kretsloppslösning skall placeras på tomten. När det gäller BDT-installation skall plats för filter och infiltrationsplats med markbeskrivning finnas. Tullis råd blev att koppla in entreprenören på ett tidigt stadium då denne vet vad som efterfrågas. Detta reportage hade kunnat fylla hela tidningen! Det finns mycket att informera om. Särskilt intresserad läsare kan använda ovan angivna webbadresser för att söka med information. Kommunens deltagare Karl-Axel Reimer, Tulli Kivimäki och Stefan Jonsson. Deltagande redaktör Rolf B Bertilson Entreprenörer: För att installera ett system behövs en entreprenör. Tre entreprenörer presenterade sig; 1 Nykvarn Hyrtjänst och Fastighetsservice Jan Åke Avasjö Kontakt; Installerar i huvudsak system Roslagen. 2. Torbjörn och Björn Jonsson, Enhörna alt Jobbar i första hand med Jets vacuumarator för toalettlösningar men även med Fanns teknik och särskilt när det gäller tankar både för toalettavlopp och BDT-lösningar. Jan-Åke Avasjö. Thorbjörn Jonsson. 3. Nyttavlopp Torbjörn Frisö Installerar alla beskrivna system. Ingemar Karlsson, Dag-Thore Johannessen och Torbjörn Frisö representerade Nyttoavlopp. Kretsnytt

8 Nya föreningen Det är inte i varje nummer vi kan presentera en ny förening inom vår villaägarekrets. Men, nu sker det när Krets nytt har nöjet presentera Mur verkets VÄF som bildades söndagen 28 november Föreningen finns geografiskt i området Lina hage. Interimsordförande Hanne Sliwo berättar för Kretsnytt att det uppstod ett behov av ett organiserat samarbete mellan villaägarna i det nya området. Man efterfrågade samarbete om trafikfrågor, ordningsfrågor, vistelseplatser utomhus för alla barn m m. Denne redaktör passar på tillfället att påminna om det viktiga med att även organisera en fungerande grannsamverkan bl a för att hålla tjuvar på avstånd. Det kan vara lämpligt att bjuda in Poliskommissarie Ulf Oscarsson till ett kommande styrelsemöte för att berätta om detta. Vi hälsar den nya föreningen välkommen i gemenskapen och hoppas med bildandet av denna förening att det som Interimstyrelse för den nya föreningen: Fr v Fuat Jibro, Ina Altamirano, Nabil Barmasi, Hanne Sliwo och Abdulahad Saado. Saknas på bilden gör Fuat Kino och Aslan Sharro. hände under hösten 2010 i området med ödeläggande nedskräpning inte skall behöva ske igen. Därmed inte sagt att det var villaägarna som utförde nedskräpningen men genom bildandet av en förening blir medvetenheten större. Årsmöte hölls den 16 januari med deltagande av både medlemmar och ännu inte medlemmar. Då interimsordförande inte kunde fortsätta valdes Nasbil Barumasi till den nya föreningens ordförande för det för- Ett (som vanligt) mansdominerat årsmöte! 8 Kretsnytt

9 Murverket i Lina Fogelberg berättar för intresserade lyssnare. sta verksamhetsåret. Nabil är egen företagare, är gift och har tre barn. Till övriga ledamöter i styrelsen valdes: Murat Batan, Semir Barmousa, Behiye Hadodo, Hanne Sliwo, Fuat Jibro, Kuat Kino, Aslan Sharro samt som enda kvinna i styrelsen Ina Altamirano. Under diskussion om föreningens stadgar enades om att föreningen skall verka för boende på gatorna; Jenny Nabil Barumasi. Lindmans stig, Källhagenstigen, Tora Dahls väg, Karlbergavägen, Tegelbruks - vägen, Elsa Beskows stig, Karin Boyes väg, Wendela Hebbes väg, Agnes Söder lunds väg, Hedvig Almgrens väg och Elin Wägners stig. I Kretsnytt fanns en artikel om ett problem med nedskräpning av den plats inom området som har planerats för en lekplats. Stadsträdgårdsmästare Kerstin Fogelberg fanns med på mötet dels för att berätta om de funktioner som finns på Samhällsbyggnads kon - toret och dels för att beskriva planerna för den nya lekplatsen mm Så snart snön smälter kommer byggandet av lekplatsen att starta. Arbetet beräknas ta två till tre månader. Kerstin berättade vidare om ett fornminnesområde och ett naturreservat i område och som bl a erbjuder möjligheten till promenader på markerade stigar. De närvarande frågade om en fotbollsplan och möjligheten till farthinder på vissa gator. Svaret blev att det fn vare sig plats för eller planer på någon fotbollsplan. Då det redan finns en inofficiell fotbollsplan inom området får denna användas tills vidare. När det gäller farthinder hänvisade Kerstin till kollegan Ove Lundgren. Kretsen representerades av dess vice ordförande Niclas Möller, som också tjänstgjorde som ordförande under årsmötet, sekreterare Gunnar Gomér samt denne redaktör. Niclas uttryckte Kretsens glädje över att en ny förening kunnat bildas och erbjöd all hjälp som kan komma att behövas framöver. Rolf B Bertilson Kerstin Fogelberg. Kretsnytt

10 En villaägareförning i Söder - tälje, såväl som i hela landet är till för medlemmarna och inte tvärtom. Styrkan i våra aktiviteter beror på antalet medlemmar. Ju fler vi är desto tyngre röst har vi! Möte med en Villaägareförening Medlemmarna hör oftast till en lokal Villaägareförening där det finns en styrelse som hanterar medlemmarnas frågor inom varje enskilt område. Styrelsen har också till uppgift att bevaka händelser i samhället som påverkar ett villaägande. Exempelvis kan detta gälla remisser från kommunen i planfrågor. Var, när och hur skall det byggas! Kretsnytt har besökt en lokal styrelse, Järna-Mölnbo VÄF och varit med på delar av ett normalt styrelsemöte. Styrelsen i föreningen består av följande personer; Torbjörn Pettersson, Ordförande. Torbjörn är forskare på KTH i Stockholm och pendlar varje dag med tåg till Stockholm Lars Frendin, tidigare ordförande i föreningen, jobbar om dagarna med fastighetsskötsel isödertälje. Klaes-Göran Stålnert, kassör i föreningen, pensionär. Christina Reindl, jobbar om dagarna med print och kuvertering på ett lokalt företag. Anna Pettersson, pendlar om dagarna till Wårby och arbetar som laboratorietekniker på ett företag som tillverkar goda drycker. Denne redaktör noterar snabbt att samma problem föreligger i Järna Mölnbo VÄF som på alla andra ställen; det är inte lätt att få till en styrelse och särskilt en styrelse som representerar hela området. F n finns inget deltagande i styrelsen från Mölnbo. Torbjörn vill gärna använda denna möjlighet med en vädjan till medlemmar i Mölnbo; ring mig och tala om att Du vill vara med i styrelsen! Vi behöver verkligen någon från Mölnbo i styrelsen, säger Torbjörn och får medhåll av övriga kring bordet. Järna-Mölnbo VÄF har ca 700 medlemmar. En stor förening! Av de 700 är endast ca 70 från det nya villaområdet vid Kallfors. Även om det där finns många samfälligheter borde medlemsantalet kunna öka i det området. Styrelsen träffas i regel fyra gånger Styrelsen för Järna-Mölnbo VÄF Fr vänster: Christina, Lars, Torbjörn, Anna och Klas-Göran. varje år. Normalt träffas man hemma hos styrelsens ordförande vars hustru dessutom är med i styrelsen. För att dela ut den tidskrift Du nu håller i handen har föreningen åtta personer men skulle gärna vilja ha fler som hjälper till. Senaste tiden har i huvudsak trafikfrågor stått på agendan för styrelsemötena. Trafikverket har flyttat visst underhåll av rullande järnvägsutrustning till Järna vilket ställer till med oväsen för de boende nära reparationsområdet under dygnets alla timmar. Dessutom kräver arbetet tungtransporter genom villaområden som annars skulle vara relativt ostörda från trafik. Tågtrafiken i övrigt genom Järna vänjer man sig vid! Kretsnytt har tidigare berättat om paranoida parkeringsaktiviteter i Järna (Kretsnytt 3 och ) Styrelsen känner även irritation över motsvarande aktiviteter vid butiker i Järna när kommunen eller annan operatör ändrar P- regler för en kundparkering utan förvarning. Onödiga bötesförläggande uppstår med stor irritation som följd. Det kan även betyda att man byter till annat inköpsställe! Då grannsamverkan inte är särskilt brett spridd inom föreningen kommer Poliskommissarie Ulf Oscarsson, BRÅ - Polis i kommunen att inbjudas till årsmötet den 17 mars. (Se annons på sida 11) Anm; efter besöket har Ulf Oscarsson bekräftat att han har möjlighet närvara vid årsmötet och bla berätta om Grannsamverkan. Avslutningsvis vill styrelsen passa på tillfället att uppmana alla medlemmar i föreningen att maila in eller ringa till Torbjörn med synpunkter på sådant som man vill att styrelsen och föreningen skall ägna sig åt framöver. Torbjörn vill även ha möjlighet att kunna maila till medlemmarna med viktig brådskande information. Tillgång till medlemmarnas e-postadresser behövs! Torbjörn nämnde något om möjligheten att ordna detta via förbundets hemsida. Se besked nedan. Denne redaktör tackar för möjligheten att få närvara under delar av mötet och kan nu lite mer om livet i föreningen Järna-Mölnbo VÄF. Rolf B Bertilson Då det kan vara av intresse även för andra föreningar att ha tillgång till med lemmarnas e-postadresser har Kretsnytt varit i kontakt med Riksför - bundet för att se hur detta kan ordnas på ett rationellt sätt. Så här svarar Maryla Wallin på ABC-regionen; Medlem bör/kan logga in på hemsidan på sedvanligt sätt och gå till mina sidor och där se till så att även vederbörandes adress finns tillsammans med övriga personuppgifter. Uppgift om e-postadress kommer då direkt in i medlemsregistret och den/de personer som står som förtroendevalda i respektive förening kan, precis som tidigare, logga in och hämta ut uppgift om föreningens medlemmar som en datafil inklusive uppgift om e-postadress. Således, bästa/bäste medlem v g se till så att Din e-postadress finns bland Dina personuppgifter i medlemsregistret! 10 Kretsnytt

11 Soldala - Vibergen Olovshage VÄF håller årsmöte tisdagen den 15 mars 2011 kl Lokal; dagcenter Högmohöjden Telge Energis VD Johan Öhnell kommer att berätta om el och elkostnader. På agendan finns i övrigt sedvanliga årsmötesfrågor och information från styrelsen. Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! Villaägarna i Blombacka VÄF håller årsmöte onsdagen den 23 mars 2011 kl Lokal; Café Bellevue på Torekällberget På agendan finns sedvanliga årsmötesfrågor och information från styrelsen. Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! Styrelsen Styrelsen Villaägarna i Nykvarn VÄF håller årsmöte onsdagen den 23 mars 2011 kl Lokal; Smedsbygget På agendan finns sedvanliga årsmötesfrågor och information från styrelsen. Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! Styrelsen Villaägarna i Järna-Mölnbo VÄF håller årsmöte torsdag den 17 mars 2011 kl Lokal; Futurum Förutom sedvanliga årsmötesfrågor och information om medlemsaktiviteter såsom trädbeskärning mm kommer Poliskommisarie Ulf Oscarson och berättar om Grannsamverkan. Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! Styrelsen Villaägarna i Enhörna VÄF håller årsmöte måndagen den 21 mars 2011 kl Lokal; Mötesplatsen vid ICA På agendan finns sedvanliga årsmötesfrågor och information från styrelsen. Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! Styrelsen Klarläggande Några av våra annonsörer undrar hur denna tidskrift distribueras. Svaret är att det sker i huvudsak genom egna medlemmar som vandrar runt i våra villaområden. Udda boende får sitt exemplar via posten och beslutsfattare genom direkt leverans. Således distribueras inte tidningen tillsammans med de annonsbuntar som regelbundet hittas i våra brevlådor och som ibland kanske inte blir särskilt allvarligt hanterade. Kretsnytt

12 Snöröjningen i Södertälje I Kretsnytt presenterades dels en informationstext från kommunen om snöröjning och dels en liten skrift om samma ämne. Kommunen har sedan dess arrangerat ett antal möten med berörda fastighetssägare för att diskutera frågeställningen om snöröjning. Ett sådant möte hölls i Stadshuset onsdag den 15 december. Ett relativt välbesökt möte med deltagande av ett 40-tal fastighetsägare, de flesta vanliga villaägare. Och, villaägare som ville och vågade framföra sina åsikter. Kom - munen representerades av Stads miljö - chefen (tidigare beteckning är gatuchef) Ove Lundgren och dennes medarbetare Jan Haraldsson, Peter Eriksson och Jörgen Skagedal. Ove berättade att det finns detaljerad beskrivning vad gäller kommunens ansvar för snöröjning av körbanor, cykelbanor och gångbanor. Mycket arbete sköts av entreprenörer men större gator sköts av egna fordon. Alla fordon har GPS-sändare. Arbetsledningen kan därför följa hur olika insatser fortskrider. Använda tider kan sparas och ligga till grund för framtida planeringar. Allmänt är fastighetsägaren ansvarig för att gångbanan intill fastigheten skottas och sandas. Ett undantag är när snö från körbanan plogas upp på gångbanan. Då övergår ansvaret till kommunen tills gångbanan åter blivit röjd. Sand kan i år fritt hämtas från ett antal gula sandlådor som placerats ut. Lokala lösningar finns som ersätter gängse regelverk. Många villaägare har inte någon plats Från vänster Ove Lundgren, Jörgen Skagedal, Jan Haraldsson och Peter Eriksson. för snön och måste lägga den på körbanan. Enligt Ove är detta inte tillåtet men Ove framhöll samtidigt att när det finns sådana problem bör man ta upp en diskussion om läget. Ove visade en mycket förstående inställning till att försöka hjälpa till. Allmänt uppmanade Ove till en dialog för att nå bra lösningar. Han framhöll också att det blivit allt vanliga- Välbesökt möte. re att villaägare bor kvar i sina villor även när de kanske inte längre orkar sköta snöröjningen på det sätt som formellt krävs. I sådana fall kan man ringa numret för felanmälan för att diskutera en lösning. Det finns numera en gratisresurs som kan sättas in. Många frågor ställdes och både ris och ros delades ut. Men, är man inte nöjd med något exempelvis att snöröjningen dröjer m m skall villaägare alltid ringa journumret och berätta vad som är fel. Numret till felanmälan är Eftersnack mellan Lars-Göran Thomasfolk Pershagen och Ove Lundgren. Denne redaktör som dessutom är ordförande i den egna lokalföreningen framförde att en dialog alltid kan och skall föras med kommunens folk. Man skall vare sitta hemma och tjura eller gnälla för sig själv. Lyft luren, fråga efter folk och framför vad som är angeläget. Be kommunens folk komma och titta och lös problemet på plats. Rolf B Bertilson i samarbete med Gunnar Gomér 12 Kretsnytt

13 Vi utför! Reparationsglasning Nyglasning Tavelinramning Ompackning av fönster Omkittning av fönster Fönsterbesiktning Fönsterrenovering Försäljning av PVC fönster Din lokala glasmästare E. F. Ö. Glas Service Thomas Larsson Vibergsvägen Södertälje GSM-LARM, NU ÄVEN MED KAMERA Ett trygghetspaket* som ökar hela familjens säkerhet Kontakta din Securitas Direct Partner för mer info eller för bokning av kostnadsfri säkerhetsrådgivning. Nu finns ett erbjudande till dig som är medlem i Villaägarnas riksförbund. * inkl. Aroundio Patrol Gärna Larm AB. Peter Andersson Lite tryggare med Securitas Direct Målerifirma Leijonmarck Mobil Kontor Lövåsavägen Södertälje Kretsnytt

14 Kyl Frys Tvätt Disk Spis Småel Jovisgatan 6 Södertälje Tel Fax GYNNA TIDNINGENS ANNONSÖRER KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs i detta nummer: Nr Var får jag mest för mina pengar 3 hälsning 4 Ordförandes parkering 9 Paranoid 10 Klimatförändring trädgårdsprodukter 12 KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs i detta nummer: Nr Elnät Elhandel Förbrukning avgift avgift Öre/kWh elcertifikat skatt Fast Fast El Varav Energi- Total/ Nät och handel Överföring MOMS Total/Nät MOMS /kWh 0.30/kWh 69.50/kWh 5.11/kWh 1.23/kWh =1.53/kWh Energikostnader sid 16 Ordförandes hälsning 3 Om Kretsloppsanpassat avlopp 4 Om Nya föreningen Murverket 8 Om Villaägarna i valrörelsen 15 Takmålning När tror du att priset på S L GÅR UPP? Sänk dina värmekostnader med solfångare från Lesol. Den grönaste värme som finns. Kontakta oss för offertförfrågan och spar pengar. Solvärme solfångare poolsolfångare ackumulatorer Värmepumpar berg/jord/sjö frånluft (ventilation) luft/vatten luft/luft Pellet brännare kaminer pannor korg för vedkaminer bränsle ENERGIKNIPPET I SÖDERTÄLJE AB Mobil Tel/Fax Kretsnytt

15 Villaägarna i valrörelsen Under ett idrottsevenemang här i Södertälje i samband med förra årets valkampanj pågick delade företrädare för vår förening ut informationsmateriel om fastighetskatten. Ett antal medlemmar har ifrågasatt denna aktivitet varför Kretsnytt här presenterar ett inlägg från vår förbundsdirektör och som väl förklarar att vi villaägare kan agera både åt höger och vänster beroende på vem som från tillfälle till tillfälle försöker belasta oss med nya utgifter. Rolf B Bertilson Villaägarnas kampanj i valrörelsens slutskede, mot återinförd fastighetsskatt på boendet, har fått stor uppmärksamhet. De allra flesta reaktioner har varit positiva. En och annan kommentar av kritiskt slag har också funnits, och då främst på temat att vi genom kampanjen riktade vår kritik mot de rödgröna och att vi därför inte var partipolitiskt obundna. Låt mig därför förklara varför en organisation kan vara partipolitiskt obunden men ändå rikta kritik mot enskilda förslag eller enskilda partier. Att vara partipolitiskt obunden betyder nämligen inte att vi låter bli att företräda villaägare för att det kan vara politiskt känsligt. Att vara en partipolitiskt obunden organisation betyder istället att vi agerar utifrån vad som ger ökad trygghet för småhusägare, och att vi driver frågor till gagn för våra medlemmar oavsett vilka partier som för stunden delar våra åsikter. Genom åren har vi samarbetat med och kritiserat politiska partier till både höger och vänster, när det har varit motiverat för att nå framgångar eller för att fästa uppmärksamhet på ett problem. Vi har gjort gemensamt utspel med miljöpartiet (om att energibesparande investeringar inte ska ge högre taxeringsvärde), kristdemokraterna (om taxeringssystemets avskaffande) och socialdemokraterna (om tryggare villkor för tomträttshavare). Vi har kritiserat regeringen för att fastighetsskattereformen inte blev tillräckligt långtgående och för införandet av uppskovsskatten. Vi har riktat skarp kritik mot såväl moderata kommunalråd som mot miljöpartiets ekonomiska talesperson för hennes uttalande om att man kan sälja sitt hus om man inte har råd att betala den återinförda fastighetsskatten. Frågan om fastighetsskattens vara eller icke vara har för Villaägarna dock varit den enskilt viktigaste frågan under många decennier. När den gamla fastighetsskatten nu riskerade att återinföras inledningsvis för småhusägare med riktigt höga taxeringsvärden var det därför naturligt för oss att agera mot förslaget, även om det kunde uppfattas som att vi tog strid mot enskilda partier. Vårt arbete bidrog under våren och tidiga hösten till att de rödgröna tog intryck av kritiken och i marginalen justerade sina förslag. Men förslaget att väcka fastighetsskatten till liv kvarstod. Kvarstod gjorde givetvis även vårt motstånd mot förslaget. Vi valde därför att i slutskedet av valrörelsen genom en annonskampanj synliggöra förslaget för de småhusägare som inte uppmärksammat denna fråga i mängden av andra frågor som konkurrerar om uppmärksamheten inför ett val. Genom vårt agerande har vi visat att Villaägarna är en kraftfull organisation Så här kan det se ut när villaägarna är på ett sportarrangemang! Förbundsdirektör Hans Lemker. som tar strid i frågor som har principiell betydelse för tryggheten i att bo i ett eget hus. Effekten kan vi nu se. Ledande företrädare för socialdemokraterna har i eftervalsdebatten konstaterat att det var feltänkt att väcka fastighetsskatten till liv. Partistyrelseledamoten och landstingspolitikern Ilija Batljan har konstaterat att fastighetsskatten var ett märkligt sätt att reta upp medelklassen och det har straffat oss. Miljöpartiets Peter Eriksson klargjorde i en intervju i DN sin syn: Som jag ser det har skatt på förmögna och fastighetsskatten inte varit särskilt lyckade. Och i Svenska Dagbladet menade nyligen Thomas Östros att partiet nu måste ompröva sin skattepolitik utan skygglappar. För egen del är han beredd att diskutera både fastighetsskatten, förmögenhetsskatten och avdraget för hushållsnära tjänster, rut. Jag hoppas givetvis att denna process inom de rödgröna partierna leder till att den gamla fastighetsskatten inte väcks till liv på nytt vid valet Om så trots allt sker så kommer Villaägarna att på nytt agera kraftfullt och det oavsett om förslaget skulle komma från höger eller vänster. Vi kommer helt enkelt aldrig att acceptera en löpande beskattning av våra hem eftersom våra hem inte ger någon löpande inkomst. Hans Lemker Förbundsdirektör Villaägarnas Riksförbund Kretsnytt

16 Polisen, inbrott tipsnummer Villaägarna i Södertälje noterar med stor tacksamhet att ett nytt tipsnummer nu finns för anmälan om sådant som avviker från det normala när det gäller bostadsinbrott. Således om Du ser eller möts av något som upplevs eller ser konstigt ut; okända personer, obekanta bilar som rör sig i området eller stillastående bilar med obekanta personer i, konstiga försäljare mm kan numera ringa följande nummer och framföra iakttagelser direkt till Polisen i Södertälje: Men, så här skriver Södertäljes polis - chef Patrik Ungsäter: Mobilnumret skall användas som en tipstelefon och får under inga omständigheter ersätta 112-ärenden. Pågående eller förestående brott SKALL i alla lägen rapporteras till LKC via 112. Den genomsnittliga väntetiden i nuläget är 15 sekunder. Om inbrott redan skett eller om det finns andra frågor som Du behöver tala med Polisen om skall numret som tidigare användas. En välkommen syn i våra bostadsområden. Denne redaktör noterar samtidigt med stor tillfredställelse att Polisbilar numera syns lite oftare i våra bostadsområden. Det är en bra åtgärd för att störa men helst hindra ovälkomna personers intrång i vårt boende. Rolf B Bertilson Energikostnader Kretsnytt har fått tillgång till en medlems sammanställning av elkostnader under Det är lätt att konstatera att kostnaden för energi numera utgör den största kostnaden under ett år för en vanlig villaägare. Värt att konstatera är också att delen skatt av totalkostnaden är så stor som 35% och att MOMS även utgår på energiskatten! Skatt på skatt! Om vi accepterar att totalpriset för el skulle vara säg 1.00/kWh har berörd kund betalat drygt kronor mer än vad vi i så fall som villaägare skulle tycka vara vettigt. Hade motsvarande belopp i stället kunnat användas för konsumtion skulle möjligen en del kunnat användas för att reducera behovet av el: nytt kylskåp m fl vitvaror. Det är glädjande att Riksförbundet nu arbetar envist med denna fråga. Det är viktigt inte endast för oss villaägare men för alla som använder el, inte minst vår elintensiva industri. Rolf B Bertilson En dyr liten apparat! Varav Energiskatt elcertifikat Förbrukning Elnät Fast avgift Överföring MOMS Total/Nät Elhandel Fast avgift El Öre/kWh MOMS Total/ handel Nät och /kWh 0.30/kWh 69.50/kWh 5.11/kWh 1.23/kWh =1.53/kWh 16 Kretsnytt

17 Nr Geneta-Wasa VÄF När föreningen den 3 juni 2010 hade sitt årsmöte för 2009 konstaterades att det inte gick att bilda en styrelse och att föreningen därför måste upplösas. Ett nytt möte måste därför hållas för att besluta detta. Ett sådant möte hölls 19 januari i år. Till det senare mötet kom 19 medlemmar och fem representanter från Kretsen och Tälje-Nykvarns lokala VÄF. Mötet konstaterade att det fortfarande inte gick att bilda en styrelse. Därför fattades ett enhälligt beslut att föreningen skulle upplösas och att medlemmarna skulle överföras till Tälje-Nykvarns lokala VÄF. Kretsens ordförande, Ronald Lund - berg påpekade att även när föreningen har upplösts så är det viktigt att det Fjärrvärme I Kretsnytt fanns en liten notis på sida 3 där ett längre reportage utlovades i Kretsnytt om fjärrvärme och särskilt då priset för denna energi. Men, då Telge Nät AB sedan dess dragit tillbaka sin vid tillfället annonserade chockhöjning av fjärrvärmetaxan och frågan om taxesättning allmänt i landet nu ifrågasatts avvaktar Kretsnytt t v utvecklingen av denna fråga. Dessutom har ingen som läst den lilla notisen i Kretsnytt kommit in med någon synpunkt! finns några kontaktpersoner från området som kan slussa områdets spörsmål och problem vidare. Glädjande nog anmälde sig två att vara kontaktpersoner. Se vidare under Kretsens Lokal - föreningar på annan plats. I och med upplösningen överlämnar också Geneta-Wasa VÄF sin kassa till Tälje-Nykvarns lokala VÄF. Men denna kassa blir öronmärkt för att användas till gemensamma aktiviteter inom området. Områdets medlemmar uppmanas därför att ge kontaktpersonerna förslag om vad denna kassa kan används till. I samband med årsmötet informerade Lennart Arvsin om Grannsamverkan. En fungerande Grannsamverkan är enligt polisen det viktigaste medlet för att förhindra inbrott. Grannsamverkan Telge Näts agerande är dock oroande. Dåligt igenomtänkta prishöjningar utan motiverande grunder skapar oro i lägret. Villaägare bör därför tv noga tänka igenom varje erbjudande från Telge Nät om inkoppling till deras fjärrvärmenät. Med tanke på satsningen ute i Igelsta känns det tråkigt att behöva skriva så. Kretsnytt följer som sagt utvecklingen av denna fråga framöver och återkommer när det finns nytt material i frågan. Rolf B Bertilson innebär bland annat att det finns kontaktpersoner som håller kontakt med grannarna inom ett mindre område. Polisen har informationsträffar om hur detta går till. Med kallelsen till årsmötet bifogades en talong för anmälan om intresse för deltagande i Grannsamverkan. Du som ännu inte har anmält dig. Gör det nu! Gunnar Gomér/Sekreterare INSÄNDARE Bolaget Telge AB betalar idag som koncernbidrag in del av sin vinst varje år till Södertälje kommun. Vi ser det som en form av smygskatt. Men, en smygskatt som inte kommer Nykvarn till del, men invånare i Nykvarn är med och betalar till den genom avgift för el, återvinning och fjärrvärme till olika servicebolag inom koncernen. Hur ser Telge AB på detta? Det skulle även vara intressant att få höra hur politiker i både Nykvarn och Södertälje ser på detta? Göran Söderman/f d ordförande för villaägarna i Nykvarn Telge ABs VD Kjell Hasslert har fått möjlighet kommentera denna insändare. Vid pressläggning av detta nummer fanns ingen kommentar från Kjell Hasslert. Red. KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund GYNNA TIDNINGENS ANNONSÖRER Det skulle byggas en lekplats, men något fanns i vägen... Läs om hindret på sid 10 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Södertäljes trädgårdsmästare 4 Om paranoida parkeringsregler, forts 8 Om besväret med en ny lekplats 10 KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs i detta nummer: Nr Elnät Elhandel Förbrukning avgift avgift Öre/kWh elcertifikat skatt Fast Fast El Varav Energi- Total/ Nät och handel Överföring MOMS Total/Nät MOMS /kWh 0.30/kWh 69.50/kWh 5.11/kWh 1.23/kWh =1.53/kWh Energikostnader sid 16 Ordförandes hälsning 3 Om Kretsloppsanpassat avlopp 4 Om Nya föreningen Murverket 8 Om Villaägarna i valrörelsen 15 Kretsnytt

18 Badrumsutställning i två plan med kaklade miljöer! Alldeles intill E4/E20 Gott om P-platser Lätt att lasta Öppettider: Vardagar 9-18 Lager 7-18 Lördag Klastorps Backe 1 Södertälje Tel GYNNA TIDNINGENS ANNONSÖRER KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Nr Elnät Elhandel Förbrukning avgift avgift Öre/kWh elcertifikatskatt Fast Fast El Varav Energi- Total/ Nät och handel ÖverföringMOMSTotal/Nät MOMS /kWh 0.30/kWh 69.50/kWh5.11/kWh 1.23/kWh =1.53/kWh KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Nr Det skulle byggas en lekplats, men något fanns i vägen... Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16 Ordförandes hälsning 3 Om Kretsloppsanpassat avlopp 4 Om Nya föreningen Murverket 8 Om Villaägarna i valrörelsen 15 Läs om hindret på sid 10 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Södertäljes trädgårdsmästare 4 Om paranoida parkeringsregler, forts 8 Om besväret med en ny lekplats Kretsnytt

19 Kalendarium Kretsen och tidningen 2011 Aktivitet Nr Tidpunkt Manus/motionsstopp Styrelsemöte 1 tisdag 18 januari Kretsnytt 1 ca 25 februari 4 februari Styrelsemöte 2 tisdag 22 mars Årsmöte kretsen tisdag 26 april 6 april Styrelsemöte 3 tisdag 31 maj Kretsnytt 2 ca 1 juni 13 maj Styrelsemöte 4 tisdag 16 augusti Kretsnytt 3 ca 23 september 2 september Styrelsemöte 5 tisdag 11 oktober Kretsnytt 4 ca 2 december 14 november Styrelsemöte 6 tisdag 6 december Anm 1. Manus för kretsnytt skickas med EP till; Anm 2: Motioner för årsmöte skickas till kretsens sekreterare Gunnar Gomér; Olofs väg 7 eller EP Kalendarium övrigt 2011 Aktivitet Tidpunkt Motionsstopp Anm Årsmöte Soldala-Vibergen-Olovshage VÄF 15 mars 1 mars Sid 11 Årsmöte Järna-Mölnbo VÄF 17 mars Sid 11 Årsmöte Nykvarn VÄF 23 mars Sid 11 Årsmöte Blombacka VÄF 23 mars Sid 11 Årsmöte Enhörna VÄF 21 mars Sid 11 Årsmöte Kretsen 26 april 6 april Sid 21 Årsmöte Telge-Nykvarn lokala VÄF 26 april 6 april Sid 21 Instrument att hyra Kretsen har införskaffat två instrument för utlåning till medlemmar. En fuktmätare med vilken man kan mäta fukt i väggar mm och en temperaturmätare som exempelvis kan användas för kontroll av köld - bryggor. Instrumenten kan lånas efter förbeställning och hämtning/åter läm - ning hos Gunnar Gomér, Olovs väg 7, med tel e fon nummer Kostnad för två dygn eller över en helg är 50: för temperaturmätaren och 100: för fuktmätaren. Betal ning sker i förskott till kretsens BG Styrelsen Det är viktigt att meddela alla förändringar av namn, adress och telefonnummer, m m till Kretsens sekr. Gunnar Gomér. e-post: eller tel Vänd Er med förtroende till Södertäljes äldsta mäklarbyrå! Bo Lundvall & Son etablerades 1928 och har sedan dess aktivt bedrivit fastighetsförmedling. Vår affärsidé är personlig rådgivning från fastighetsmäklare med hög kompetens, god lokalkännedom och lång yrkeserfarenhet. Vi arbetar med avancerad data och IT-teknik, och marknadsför oss bl a via Internet och skyltfönster i centrum. Vi har som krav att våra fastighetsmäklare skall vara anslutna till mäklarsamfundet, landets ledande branschorganisation för fastighetsmäklare. Kontakta oss för kostnadsfri värdering och rådgivning. Hörnet Nygatan - Nedre Torekällgatan. Förmedlingsuppdrag inlämnat av medlem i villaägarna erhåller fri flyttstädning. Nygatan Södertälje Tel Besök vår hemsida: Leif Persson, Adam Bergström, Marie Hemstrand Johansson, Per-Magnus Ekström och Stefan Bohm. Kretsnytt

20 Medlemsförmåner Inköpsansvariga inom Södertäljekretsen för VÄF arbetar med att utverka rabatter och andra förmånserbjudanden till medlemmarna. För närvarande kan vi presentera följande överenskommelser och avtal: Generellt gäller att Du skall visa Ditt medlemskort i VÄF innan kassainslag. Kretsens rättshjälpsfond: Ansökningar om bidrag ur denna fond ställs till kretsordföranden. Byggnadsunderhåll, reparationer: Anticimex, tel , Företaget erbjuder ett trygghetsavtal, ett försäkringspaket för villor. Kontakta Anticimex för information. Telge Energi, Husassistans, tel Kontakta Telge Energi för information. Byggvaror: AB Järna Trä, Byggvaruhuset i Järna, Industrivägen 19, Järna, tel Information om rabatter fås om medlemskort uppvisas. Vid större inköp begär offert. Södertälje Trävaru AB, Nyköpingsvägen 60, tel % vid kontantköp av trävaror. Snickeri- och övriga byggvaror 10 15%, begär offert vid större inköp. Uppge kundnr XL-BYGG Nykvarn, Norra Stationsvägen 26, Nykvarn, tel , % rabatt på ordinarie prislista. Gäller ej kampanjpriser. Beijer Byggmaterial, Morabergsvägen 13, tel Nettoprislista gäller generellt men kontrollera alltid mot uppvisande av medlemskort i VÄF vilken rabattsats som gäller vid varje inköp. Färg Färghandlare: Målarboden i Södertälje AB, Bergaholmsvägen 9, tel % på butiks- och lagervaror. Gäller ej kampanjpriser eller varor nedsatta med extrapris. Vid större inköp, begär offert. Friskvård Telge Hälsocenter AB, Kaplansgatan 5, Södertälje Tel % på massage och 10% på allt i butiken. Ex. 30 minuter massage för 199 kr och 60 minuter för 398 kr. Glasmästare: E. F. Ö. Glas Service, Vibergsvägen 22, tel Rabatt lämnas med 10 35% beroende av uppdraget. Glans Glasmästeri & Ramaffär, Torekällgatan 5, tel Rabatt lämnas med 10 35% beroende av uppdraget. Handelsträdgård: Tunvalla handelsträdgård, Rimfrostvägen 1, Södertälje, tel Lämnar 10% rabatt på utbjudna varor som ej är kampanjpriser. Se annons i Kretsnytt nr Juridisk rådgivning: Kontakta Villaägarnas Riksförbund, tel Expertrådgivning (kostnadsfri). Järnvaror, verktyg m m: Södertälje Järnaffär AB, Wedavägen 17, tel Rabatt järnhandelsvaror 15%, hushåll 5%, trädgårdsart. 5%, prisnedsatta varor 5%, prisnedsatta varor 5%. Olje & Brännarservice, Cisternrengöring, besiktning med kontrollintyg: Ragn-Sells, tel Cisternkontroll med garanti, se prisuppgift i Kretsnytt nr Stockholms Åkeri AB, Drivhjulsvägen 26, Hägersten, tel Cisternbesiktning, se prisuppgifter i annons Kretsnytt nr Ring och begär offert. Sundströms värme & bränsle, Karltorp, Järna, tel Ring och begär offert. Säkerhet, lås, larm: Gärna larm i järna, samarbetspartner till Securitas Aroundio. Peter Andersson, tel , Se annons Kretsnytt nr Säkerhetscenter AB, Wedavägen 4, tel Rabatt 10% lämnas på lås, nycklar och tillbehör. Gäller ej arbetskostnad, service och el-lås. Trädfällning, beskärning: S-A Trädfällning, Anders Larsson, Tallåsvägen 5 B, Eskilstuna, tel , / Utbildad fackman. F-skatt och ansvarsförsäkring. Org.nr Ring för kostnadsförslag. Utför ej trädbeskärning. Övrigt: Tom Tits Experiment Medlemsrabatt 100 kr på familjepaketet. (Max 5 personer varav max 2 vuxna, 18 år och över) ord. pris 595 kr. Ordinarie pris: Barn 0-2 år gratis, Barn 3-17 år 145 kr, Vuxen 195 kr, Suderande och senior 165 kr. Medlemsförmåner ordnade av Riksförbundet/Regionen se 20 Kretsnytt

KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2014 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Jubileum! För 10 år sedan kom denna tidning i ny form med nytt namn och ny layout. För första gången i färg!

Läs mer

Villaägarnas höga beskattning

Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2013 Dialog om den nya stadsdelen på galoppfältet Här skulle kunna skapas möjligheter för ett bättre kulturutbud. En naturlig samlingsplats som inte bara är ett shoppingcentrum.

Läs mer

& Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS

& Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - GO ON I KARLSKRONA FINNS SVERIGES BÄSTA BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD Ledare

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. "Vi borde inte ha betalat" SARAS BADRUM

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. Vi borde inte ha betalat SARAS BADRUM För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 4 2013 VARNING FÖR FUSKBYGGARNA Expertens bästa tips gör så här FÖR ATT INTE BLI BLÅST Hela listan län för län MEST ANMÄLDA HANTVERKARNA

Läs mer

Tack och adjö, Willys!

Tack och adjö, Willys! Lödöse 0520-66 00 10 Utförsäljning! Naturgodis från Parrots, lösvikt Gäller t o m 17/3-13 /hg Nr 10 vecka 11 2013 År 18 100% täckning Foto: Jonas Andersson Telefon: 0303-74 89 90 Älvängen Tack och adjö,

Läs mer

ÅDALENS NYA IMAGE. Nordisk. Nytt namn, ny logga, ny hemsida

ÅDALENS NYA IMAGE. Nordisk. Nytt namn, ny logga, ny hemsida Nordisk Nr 2 2013 nordic car recycling Nytt namn, ny logga, ny hemsida ÅDALENS NYA IMAGE Lyckad minimässa på årsmötet Filippa sätter kunden i centrum Auktorisation på prov Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund

Läs mer

eget BREDBAND Ta fighten mot klottret! De lönsamma alternativen TEMA:Tryggare med rätt belysning Premiär för nya bobattre.se Stor guide!

eget BREDBAND Ta fighten mot klottret! De lönsamma alternativen TEMA:Tryggare med rätt belysning Premiär för nya bobattre.se Stor guide! b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 1 2008 Stor guide! eget det föreningen behöver veta BREDBAND De lönsamma alternativen Ta fighten mot klottret! Åtgärderna som betalar sig i

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

SÄÄÄNK VOLYMEN! STÖRANDE GRANNAR FÅR TUSENTALS ATT FLYTTA. Så påverkar du ditt boende. Bostadsrätt är demokrati i det lilla. Ta tag i konflikten

SÄÄÄNK VOLYMEN! STÖRANDE GRANNAR FÅR TUSENTALS ATT FLYTTA. Så påverkar du ditt boende. Bostadsrätt är demokrati i det lilla. Ta tag i konflikten ÅRSSTÄMMAN Så påverkar du ditt boende BOSTADSRÄTTERNAS VD: Bostadsrätt är demokrati i det lilla EXPERTEN FÖRKLARAR: Ta tag i konflikten För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna

Läs mer

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.4 FOKUS BOSTADSRÄTT Byggfällans Peter & Renée Nyberg: Vi har exempel

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbads styrelse...omslagets insida Några ord från vår ordförande...1 Styrelsen informerar...

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2010 Kallelse Årsmöte i Täby Villaägareförening Onsdagen den 14 april kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10

Debatt om Galoppfältet vid höstmötet 18/10 TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2012 Höstmöte 18/10 Debatt om det nya Täby Täby håller på att omvandlas. Täby Centrum, Galoppfältet och Arninge ska i framtiden bli en regional stadskärna för Stockholms

Läs mer

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK BRA MILJÖTEKNIK EN TIDNING FRÅN: VÅREN 2015 TRYGGHETEN AVGJORDE Reidar och Annika satte tryggheten främst när de bytte avlopp. SID 6 GUIDE: EGET AVLOPP Den som ska investera i ett nytt avlopp har mycket

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

STRANDBLADET EN TIDNING FRÅN STRANDBADENS BYAFÖRENING 1/2011 NYINFLYTTAD STRANDBADSSKOGEN NY STYRELSE GLADA LAXE

STRANDBLADET EN TIDNING FRÅN STRANDBADENS BYAFÖRENING 1/2011 NYINFLYTTAD STRANDBADSSKOGEN NY STYRELSE GLADA LAXE STRANDBLADET EN TIDNING FRÅN STRANDBADENS BYAFÖRENING 1/2011 NYINFLYTTAD STRANDBADSSKOGEN NY STYRELSE GLADA LAXE Sagt i Strandbaden... 2 Bertil Andersson Vad skulle du vilja att föreningen gör för att

Läs mer

Sänk din ränta. Experten Claes Hembergs tips gav Amanda lägre lånekostnader KONSUMENTMAKT DRÖMMEN RISK & CHANS. Vad passar din boendekonomi?

Sänk din ränta. Experten Claes Hembergs tips gav Amanda lägre lånekostnader KONSUMENTMAKT DRÖMMEN RISK & CHANS. Vad passar din boendekonomi? För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 1 2013 5 400 kronor sparade Amanda Fog per år genom att pruta på sin bolåneränta Sänk din ränta Experten Claes Hembergs tips gav

Läs mer

TEMA. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012.

TEMA. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012. nonstop En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? TEMA SYNEN PÅ EL Är du medveten om vad din sparade kwh motsvarar i pengar? Samhällsbyggare

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 1-07 MASTHUGGET Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg Spelberoendes förening kan ge stöd Pingis och vävning

Läs mer

FÖRETAG I SAMVERKAN Ökad samverkan ger ökad styrka

FÖRETAG I SAMVERKAN Ökad samverkan ger ökad styrka FÖRETAG I SAMVERKAN Ökad samverkan ger ökad styrka VilstaGruppens styrelse. Bakre raden fr vä: Peter Wall, Mälarplast AB, Bertil Andersson, Koneo City AB, Tomas Öström, InneVäder AB, Ewert Johansson, GG

Läs mer