KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring 9 Inköp av trädgårdsprodukter 10 Nya Husassistans 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring 9 Inköp av trädgårdsprodukter 10 Nya Husassistans 12"

Transkript

1 KRETSNYTT Nr Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Var får jag mest för mina pengar Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring 9 Inköp av trädgårdsprodukter 10 Nya Husassistans 12

2 VÅRA MÄKLARE HITTAR DU I 180 BUTIKER, VILKET GÖR OSS TILL SVERIGES LEDANDE MÄKLARKEDJA. VILKET LÄGE I LIVET DU ÄN BEFINNER DIG I, KAN VI UPPFYLLA DINA BEHOV, DRÖMMAR OCH FÖRVÄNTNINGAR. FÖR OSS ÄR DET VIKTIGT ATT VARJE BOSTADSAFFÄR GYNNAR DIG SOM SÄLJER DIN BOSTAD LIKA VÄL SOM DIG SOM INVESTERAR I EN NY. DÄRFÖR ÄR VI T EX ENSAMMA OM ATT I HELA LANDET KUNNA ERBJUDA FÖRSÄKRINGEN V A R U D E K L A R E R A T. DEN SKYDDAR BÅDE KÖPARE OCH SÄLJARE MOT FEL SOM INTE ENS EN ERFAREN BESIKTNINGSMAN LYCKATS HITTA. LÄS MER PÅ BESÖK OSS PÅ GÄSTGIVAREGATAN 1 ELLER RING OSS PÅ TELEFON Kretsnytt

3 Ordförande har ordet Hejsan alla medlemmar Jag hoppas att ni alla har haft en skön sommar. Nu går vi återigen mot mörkare tider men förhoppningsvis en skön höst för oss alla. Jag vill återigen påminna det viktiga med Grannsamverkan som vi alla har nytta av. Hjälp varandra så mycket ni kan! Var aktiva i Era lokala Villa - ägareföreningar och delta så mycket det någonsin går. Är våra föreningar inte aktiva så måste de tyvärr läggas ned. På annan plats i denna tidning finns reportage om trafiken i våra villaområden. För den allmänna trivselns skull men även för vår säkerhet är det viktigt att vi engagerar oss i dessa frågor. Hör av Er med eventuella problem så kan vi om det behövs ta upp sådana frågor på ett lite mer övergripande sätt. Varma hösthälsningar Ronald Lundberg KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Bankgiro Ordförande: Ronald Lundberg, Mimervägen 16, Södertälje Tfn Ansvarig utgivare: Rolf B Bertilson Redaktör: Rolf B Bertilson Fridebergsvägen 20, Södertälje Annonser: Lennart Lindquist, Bergviksgatan 32, Södertälje Tfn Hemsida: sodertaljekretsen.abc.villaagarforening.se Layout: Göran Hagström Tryck: Kringel-Offset AB Södertälje 2009 Detta nummer har tryckts i en upplaga av ex. Kai Scheffel 5 juli augusti 2010 In memoriam Kai Scheffel är död. Kai dog nyligen efter en kort tid med svår sjukdom. Kai blev 82 år. Kai var under många år villaägarnas i Södertälje och Nykvarns stora stöd när det gällde grannsamverkan men framför all brottsförebyggande åtgärder. Kai var med på alla utställningar och träffar där vi villaägare fanns med. Timme efter timme stod Kai bakom ett utställningsbord och agerade för vår sak. Sune Ericsson var ofta Kais kompis i dessa sammanhang Vi villaägare framförde under Kais begravning ett stort tack för hans fina engagemang och ett tack för alla villainbrott vi sluppit tack vara Kais värdefulla insats för oss villaägare under många år Vila i frid Kai tack skall Du ha. Rolf B Bertilson för villaägarna i Södertälje och Nykvarn Kretsnytt

4 Parkering inom villaområden Den paranoida p-tolkningen. Ja, så stod det att läsa i en insändare i Länstidningen den 30 juli. Kretsnytt erbjöd kommunens chef för parkeringsfrågor Lars Neimert att kommentera innehållet i denna artikel, Vid pressläggning av utgåvan har Kretsnytt inte fått någon respons från Lars Neimert. Kretsnytt har sökt upp signaturen Agne i Järna, för att få lite mer detaljer om det inträffade. Här följer det som kom fram under besöket. Anm; som en konsekvens av besöket kommer Agne nu att förnya sitt medlemskap i föreningen. Agne berättar att det som var anledningen till reaktionen var att en granne helt plösligt får böter för att ha stått med sin bil ca centimeter in på en grussträng mellan asfalterad gata och en häck. Situationen motsvaras av läget för bilen på bilden med text parkering i terräng. Agnes undran är; av vilken anledning kan det anses som ett fel att låta två hjul stå i grussträngen. Förmodligen har det skett under många, många Signaturen Agne i Järna = Arne Jansson. år och med avsikten att skapa så mycket utrymme för passerande trafik som möjligt. Agne visar på ett annat exempel och ställer sig mitt i gatan på Sandtorps - vägen som är oasfalterad och undrar; vad är gata och vad är terräng här? Måste man ha tillgång till detaljplan eller detaljkarta för att parkera rätt här? Agne svarar själv på frågan genom att förklara att här löser vi parkering på ett praktiskt sätt och med förnuft och med Parkering i terräng! Står jag på gata eller i terräng? 4 Kretsnytt

5 Fakta; Trafikförordning (1998:1276) Stannande och parkering på väg 52 På en väg får fordon stannas eller parkeras endast på högra sidan i färdriktningen. Om det finns järnvägs- eller spårvägsspår på högra sidan, får dock fordon stannas eller parkeras på vägens vänstra sida. På vägar med enkelriktad trafik får fordon även i andra fall stannas eller parkeras på vänstra sidan. Ett fordon skall stannas eller parkeras så långt från körbanans mitt som möjligt och i vägens längdriktning. Parkering skall ske utanför körbanan, om vägförhållandena medger det. Vid stannande eller parkering på en parkeringsplats, som utom tättbebyggt område är anordnad i omedelbar anslutning till vägen, bör om möjligt en parkeringsplats till höger i färdriktningen användas. Här skulle förstås en förnuftsparkering med högra hjulen en bit in på grus/grässträngen skapa ett större utrymme för passerande trafik. Men, med risk för att lapplisa passerar så vågar man förstås inte längre göra så! säker trafik för både fordon och gående som rättesnöre. Det fungerar bra här och borde fungera även där det finns en kombination av asfalt och grus. Agne i Järna bor i slutet av en smal återvändsgränd. Denne redaktör gör en provokativparkering på ena sidan av gatan och frågar Agne om det är OK att parkera så. Agne gör bedömningen att det förmodligen är helt lagligt men förnuftet säger förstås nej! Denne redaktör håller med, tackar för samtalet och skyndar sig iväg innan någon tvingas att använda terrängen för att komma förbi! Innan dess uttrycker Agne Jansson att en hävd och tradition som gällt under lång tid och som fungerat väl borde kunna få leva vidare. Människors förnuft tas tillvara på och det egna ansvaret får verka. Men, om detta inte längre skulle accepteras måste en förändring självklart föregås av antingen en dialog eller en lämplig förvarning om att berörd myndighet avser vidta en åtgärd. Att efter år av visst fungerande beteende helt plötsligt se en böteslapp på bilen för att något hjul står med en hjulbredd in på en grussträng vid sidan av en ibland oklar gatugräns är inte särskilt medborgarvänligt. Rolf B Bertilson träffade signaturen Agne i Järna alias Agne Hadar Jansson. Provokativ parkering! Vilken asfaltkant gäller här för gräns mot terräng? Kretsnytt

6 Parkering förträngning av trafikutrymme Denne redaktör har vid ett antal tillfällen blivit uppmärksammad på att parkering av bilar på båda sidor av en gata i ett villaområde kan göra det svårt att komma fram. Det kan gälla för sopbilar, lastbilar m fl större fordon. Än så länge har Kretsnytt inte fått information om att säkerhetsbilar såsom ambulans och brandbil hindrats från att komma fram. Men, det kan förstås hända. Kretsnytt har tagit upp frågan med kommunens trafikansvariga. Det framkommer då att om ett beskrivet problem finns i något villaområde kan detta lösas genom att ena sidan av en gata förses med ett parkeringsförbud. Således uppmanas lokala villaägareföreningar att vara uppmärksamma på det beskrivna problemet. Om det uppstår, ta kontakt med kommunens trafikansvariga och beskriv problemet samt omfattningen av detta och med en begäran om införandet av ett parkeringsförbud på ena sidan av gatan. Möjligen kan ett sådant förbud kombineras med en datumparkering som samtidigt skulle möjliggöra en mer effektiv snöröjning under vinterperioder. Eventuellt skulle det t o m vara bra att införa en datumparkeringszon inom ett helt område dels för lättare snöröjning i hela området men även för att omöjliggöra att ett parkeringsproblem på en gata flyttar till en intilliggande gata. Anledningen till att detta problem uppstår beror i huvudsak på att det numera ofta finns inte bara en eller två men även tre bilar i en familj. Samtidigt bor många egenföretagare i villa och behöver plats för både tjänstebilen och den privata bilen. I det senare fallet är det förstås bra om tjänstebilen parkeras på garageuppfarten och den oftast mindre privatbilen på gatan. Därmed uppstår mindre behov av parkeringsutrymme på gatan. Rolf B Bertilson Parkering på båda sidor av en gata kan hindra framkomligheten. 6 Kretsnytt

7 Trädgårdsdags Intresset för trädgårdar är stort. I Kretsnytt (sida 13) bjöd Niclas Möller in till öppet hus för villaägare hos Carita och Bertel Nordén den september. Hoppas många kom då! Motsvarande öppet hus för alla trädgårdsintresserade gick av stapeln hos Carita och Bertel söndag den 8 augusti. Flera hundra intresserade tog då del av paret Nordéns välkomnande trädgård med mer än 500 olika växter. De som var först på plats hade dessutom möjlighet att köpa väl odlade växter för en liten summa. Stämningen var god, frågorna många och värdparet fick förklara tanken bakom olika sammansättningar av spännande växter. Förmodligen fanns även några utan sk gröna fingrar bland besökarna. Om inte var denne redaktör ensam om det epitetet. Värdparet hölls igång! Kretsnytt

8 Badrumsutställning i två plan med kaklade miljöer! Alldeles intill E4/E20 Gott om P-platser Lätt att lasta Öppettider: Vardagar 9-18 Lager 7-18 Lördag Klastorps Backe 1 Södertälje Tel Kretsnytt

9 Klimatförändring regn Hur kunde detta ha undvikits? Bilden till vänster/höger fanns i Länstidningen den 12 augusti. Det regn dagen innan som orsakade situationen gav i närheten av 60 mm. Ordet skyfall passar väl in här. Men, själv anser jag att ett riktigt skyfall innehåller mer vatten än så. Dessvärre kommer dylika regnväder att inträffa mer frekvent framöver och vid olika tidpunkter under året. Vi måste ha beredskap för detta. Som villaägare måste vi själva ha kontroll på läget. I vissa lägen behövs samverkan med kommunen för att skapa sådan beredskap. Kommunen är beredd på detta men måste få signal från berörd villaägare. När denne redaktör var chef för Södertälje kanal och sluss som även omfattade regleringen av vattennivån på Mälaren hade vi inför planeringen av den utbyggnad av slussen som snart kommer att ske omfattande genomgångar med SMHI. Det framstår med all önskvärd tydlighet att klimatförändringen globalt i väsentlig grad påverkar oss som bor i Södertälje. Du som är en sk äldre Södertäljebo vet att för ett tiotal år sedan fanns det alltid ett sk vårflöde så där i slutet mars början april. Så är det inte längre. Det senaste höga flödet från Mälaren inträffade år 2000 och då i januari! Jag är övertygad om att den dag snart är här när vi behöver öppna alla fyra slussportar i Södertälje för att tappa Mälaren samtidigt som många boendeområden i Södertälje har problem med stora vattenflöden. Hur ser det ut under ett vanligt skyfall? Är det under kontroll? Om inte agera nu och inte när vattnet står meterhögt i Din källare! Bilden nedan visar en enkel anord- ning för att förhindra att gatuvatten rinner in i källaren. En bräda på en gummilist. Olika förväntningar på gatuvattnets höjd kräver olika höjd på barriären. Det viktiga är att tänka till själv och inte bara lita på att någon annan tänker till! Någon har tänkt till! Enkel anordning men ändå! Redaktör Rolf B Bertilson Kretsnytt

10 Det försenade reportaget! Kretsnytt inser att detta reportage kanske skulle funnits med redan i nummer Vilket inköpsställe skall jag använda i år? Svaret på den frågan kanske hade blivit klarare med detta reportage. Men, inför höstens arbete i trädgården kan detta reportage kanske ändå komma till nytta och inför vårinköpen 2011 möjligen lite mer. Det är inte helt lätt att jämföra priser på samma produkt mellan olika inköpsställen. Produkten i sig är många gånger den samma men namnet på den är olika. Det som är Hasselgården på ett ställe är exakt det samma på ett annat ställe men med ett annat produktnamn. Kretsnytt hoppas att prisjämförelsen här skall vara till nytta. I vilket fall som helst kan man dra slutsatsen att det kan vara värt att åka runt och kolla priser innan man slår till. Det kan löna sig även om tabellen visar att prissättningspersoner i de olika butikerna haft tillgång till transport till konkurrenterna eftersom många priser är väldigt lika! Jämförelsen är utförd mellan den 15 juni och den 21 juni. I några fall är avvikelsen i priset mellan en annan butik stor. Exempelvis är Plantagens pris på en vanlig grep högt. Kretsnytt kollade priset två gånger under besöket och fick samma besked. Black & Decker s trimmer på 500 Watt fanns bara på Coop. På K-Rauta fanns många fler att välja mellan men alla med en annan effekt än den vi fann på Coop. Kretsnytt noterar att det fattas prisinformation på många ställen på olika produkter. Varför måste man gå till kassan med en säck som kanske väger 20 kilo för att få veta priset? Inte speciellt kundvänligt! På tal om säckar var förstås K-Rautas pris på vanlig jord oslagbart. Hur många har kunnat utnyttja möjligheten? Varför finns inte alla olika modeller av Nödvändig produkt för alla villaägare! Fiskars utmärkta sekatör på alla ställen där dessa säljs? Jämförelsen här kan halta i vissa delar. Budskapet är ändå kolla läget innan Du gör Ditt inköp. Rolf B Bertilson smög omkring i butikerna. PS Denne redaktör noterar med viss besvikelse att inget av de besökta företagen finns med på sida 16 i detta nummer men vi skulle gärna vilja att alla hade funnits med där! DS Gå på ishockey tillsammans med Villaägarna Så här såg det ut senaste gången då villaägare var på matchen! Nu har en ny Elitseriesäsong dragit igång. Villaägarna har fått tillgång till en hel sektion i Axa Sport Center i matchen mellan SSK och AIK den 21 oktober klockan För att kunna köpa biljetten för 170 kr inklusive serviceavgift, använder du webbsidan och där följa länken till Ticnet. Medföljande barn upp till 16 år betalar endast 50 kr. Ordinarie pris är 270 kr. Det går även bra att mejla, eller ringa till Niclas Möller, , för att beställa biljetter. Senast SSK och AIK var i Elitserien tillsammans var Då åkte AIK ur Elitserien och har nu kämpat sig tillbaka till högsta serien. Vår förhoppning är att detta derby kommer att locka storpublik och att vår sektion är en blandning av SSK och AIK supportrar. Niclas Möller 10 Kretsnytt

11 Prisjämförelse trädgårdsprodukter Inköpställe Anmärkning Produkt Coop/Geneta Plantagen Granngården K-Rauta Planteringsjord 50 L 39* 29.90/40L 39 ** 29 *** Plantjord Extra 50 L Blomjord 50 L Torvströ 39/ 50L 49/60L Blå korn 15 Kg 399/15 Kilo 249/7.5 Kilo 229/7.5 Kilo 429/15 Kilo Leca 40 L 95/40 L 139/45 L 99/30 L 139/45 L Trädgårdskalk 29/11 Kilo 29.90/12.5 Kilo 89/20 Kilo 35/25 Kilo Allgomin Gödsel 300 m Gräsfrö, 3Kg, 120 m Gräsfrö, 3Kg, 380 m Spade, vanlig Grep, ergonimisk klor Grep, vanlig Sekatör, Gardena Fanns ej Fanns ej Gardena klassisk Sekatör, Fiskars Medium Sido Räfsa, 20 pinnar stål Vattenslang, 20 m 1/2" Inga kopplingar Vattenslang, 50 m 1/2"? Inga kopplingar Skottkärra, 90 L ) /110 L Ekeby Black&Decker trimmer 895 Fanns ej Fanns ej 2) Ogräsättika 5 L Vanligt Ogräsättika 5 L Extra starkt Fröpåse (solros) 70 pl Prisklass D * fem säckar för 100:-, ** fyra säckar för 100:-, ***sju säckar för 99:-, 1) Fabrikat Tönninge, 2) 999/580W, L=Liter Vi utför! Reparationsglasning Nyglasning Tavelinramning Ompackning av fönster Omkittning av fönster Fönsterbesiktning Fönsterrenovering Försäljning av PVC fönster Din lokala glasmästare E. F. Ö. Glas Service Thomas Larsson Vibergsvägen Södertälje GSM-LARM, NU ÄVEN MED KAMERA Ett trygghetspaket* som ökar hela familjens säkerhet Kontakta din Securitas Direct Partner för mer info eller för bokning av kostnadsfri säkerhetsrådgivning. Nu finns ett erbjudande till dig som är medlem i Villaägarnas riksförbund. * inkl. Aroundio Patrol Gärna Larm AB. Peter Andersson Lite tryggare med Securitas Direct Kretsnytt

12 Peter Lundén VD för H Fram till slutet av 2008 fanns för kunder till Telge Energi en service som kallades Husasistans. Medlemmar betalade 24: - per månad och hade genom detta arrangemang tillgång till bra leverantörer i Södertälje och till rabatterade priser. Om problem uppstod löstes detta av Telge Energi. Många villaägare i Södertälje uppskattade denna service särskilt de som hade kommit upp i åren. Arrangemanget överlämnades i slutet av 2008 till ett företag i Stockholm som hette Insplanet. Kretsnytt hade i nummer en intervju med den person inom företaget som skulle vara vår kontaktperson. Därefter har tystnaden varit total men medlemmar har trots det betalat 24:- per månad på sin energiräkning från Telge Energi! Kretsnytt har vid ett flertal tillfällen sökt den person som var intervjuad utan resultat. För någon månad sedan blev denne redaktör uppringd som en av många med erbjudande att bli medlem i Husassistans!!! Jo, jag tackar jag. Vad den som ringde inte visste var att han hade ringt till redaktörn för denna medlemstidning! Därefter har kontakt etablerats med det företag som heter Husassistans Sverige AB och dess VD Peter Lundén. Med anledning av denna kontakt följer nedan ett antal frågor och svar till/från nämnde Peter Lundén. 1. I Kretsnytt efter det att Telge Energi lämnat över uppdraget som husassistans i Södertälje till er hade vi en intervju med Peter Törneman hos er. Då vi efter viss tid inte såg någon närvaro alls av ert företag har vi under tiden sökt er många gånger, utan resultat. Var har Ni varit? Vad har Ni gjort under tiden? Insplanet tog över tjänsten från Telge Energi i nov-08. Därefter drevs tjänsten utan förändring, vilket innebar att vi tog hand om alla inkommande ärenden och förmedlade dessa till våra anslutna entreprenörer helt i linje med tidigare ordning. Under mars 2010 flyttades tjänsten till eget bolag med namnet Husassistans Sverige AB. Bolagiseringen ägde rum för att ge tjänsten fullt engagemang. Efter bolagiseringen har vi kraftigt utökat antalet servicekategorier till att numera omfatta 24 stycken. Vi har även vuxit geografiskt och finns numera förutom i Storstockholm även i Storgöteborg. Detta innebär att kunder i Storstockholm numera kan använda existerande medlemskap om de råkar ha ytterligare boende/fritidshus i Storgöteborg. Vi har även infört unika rabatter hos anslutna entreprenörer på mellan procent på entreprenörens ordinarie timprislista. Vi har vidare beslutat att koppla på förmåner & rabatter till tjänsten. Vi har idag ett avtal med SalusAnsvar som innebär att kund i Husassistans i snitt har 10 % rabatt på deras villaförsäkringar. Framöver ser jag att vi kom- mer att utöka antalet förmåner kopplade till ett tryggare boende. 2. Berätta om Ert företag, vem är Ni och var finns Ni i landet! Husassistans är en allroundservice för egnahemsägare som förmedlar kvalificerad hjälp dygnet runt, året om vid både akuta och planerade arbeten. Vi är VD för Husassistans Sverige AB, Peter Lundén ett dotterbolag till Insplanet och har kontor i centrala Stocholm. 3. Hur tänker Ni er att HusAssistans skall fungera i Södertälje? Vi har inte några omedelbara tankar att förändra tjänsten snarare att utveckla denna och öka kundnyttan mot våra kunder i Södertälje. Det kan ske genom att utöka antalet lokalt anslutna entreprenörer i Södertälje för snabbare servicetider men också att förbättra rabatten på entreprenörens timpris. 4. Vilka leverantörer skall arbeta för Er i Södertälje? Vi ska ansluta entreprenörer i de servicekategorier vi känner behövs för att möta våra kunders behov i Södertälje dygnet runt, året om. Vidare ska vi bibehålla vår strategi att enbart ansluta kvalificerade och seriösa entreprenörer. Vi kommer aldrig att ansluta fler entreprenörer än vad vi anser sunt. Genom att arbeta med ett begränsat urval av entreprenörer inom varje servicekategori bygger vi grunden för en ökad trygghet för vår kund genom att dessa entreprenörer till viss del blir beroende av samarbetet med oss. 5. Hur ser ett medlemskap ut hos Er? Hur ökar Ni Ert kundunderlag = skaffar fler medlemmar. Ett medlemskap löper antingen under 12 eller 36 månader. Vi erhåller nya kunder genom marknadsaktiviteter på nätet men också genom samarbete med företag/organisationer som finner att 12 Kretsnytt

13 usassistans Sverige AB vår tjänst fyller ett mervärde bland deras normala produktutbud. 6. Vad kostar ett medlemskap hos Er och vad får en villaägare i Södertälje för det? Hur skall ett medlemskap betalas? Vi har idag två olika medlemskap. Ett avtal löper på 12 mån för 360 kronor och ett på 36 mån för 795 kronor. Befintliga kunder betalar månadsvis via Telge Energis elfaktura men nya mot faktura. En villaägare får tillgång till vårt Assistansnummer som besvaras dygnet runt, året om. Utöver det erhålls tillgång till vårt nätverk av kvalificerad hjälp och där vi betalar deras jouravgift, motsvarande kronor per utryckning. Det finns fler fördelar som går att läsa om på 7. Vem hanterar klagomål i ett ärende där Ni stått för leverantören? Vi själva hanterar dessa klagomål. Vi har normala kontorstider och vår projektledare, Eric Törneman, besvarar dessa. 8. Varför skall en villaägare i Södertälje bli medlem hos Er? För att fatta mig kort så anser jag att det är tre aspekter; Trygghet, pris och tid. Trygghet då vi enbart ansluter seriösa entreprenörer. Pris då vi har infört rabatt på entreprenörers timpris och slutligen Tid då våra kunder aldrig behöva lägga ned tid på att jaga entreprenörer. Hos oss får en villaägare allt detta och i kombination med våra servicetider anser vi att det är ett bra erbjudande för 1 krona per dag. 9. Vad sker med de avgifter som många Södertäljebor månadsvis betalat under perioden slutet 2008 fram tom nu och för vilken de inte fått någon service alls? Jag håller med om att vi i viss mån varit osynliga men som jag berättade ovan har tjänsten efter övertagandet från Telge Energi drivits helt oförändrad. Vi har svarat dygnet runt, året om på det Assistansnummer som många haft på sitt kylskåp i form av en kylskåpsbricka. Vi har betalat jouravgiften för de kunder som haft oturen att behöva hjälp under jourtid. Avslutningsvis hoppas jag att många utnyttjar vår nuvarande kampanj som gäller fram till slutet av september. Kam panjen avser att sänka våra kunders uppvärmningskostnad inför kommande vinter. Att vintern kommer är säkert men vilket kan vara svårt att inse i denna sommarvärme. Reds anm; denna kampanj torde vara välbekant för dem som fortfarande har eller haft kontakt med företaget. Troligtvis finns information om detta på Kretsnytt avsåg avslutningsvis att hänvisa till en annons som skulle funnits med i detta nummer men beroende på sommarledigheter hann företaget inte med att ordna med denna. För hopp - ningsvis dyker denna upp (första gången) i nummer ! Rolf B Bertilson ställde frågorna Målerifirma Leijonmarck Mobil Kontor Lövåsavägen Södertälje Kretsnytt

14 Kyl Frys Tvätt Disk Spis Småel Jovisgatan 6 Södertälje Tel Fax GYNNA TIDNINGENS ANNONSÖRER KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs i detta nummer: Nr Var får jag mest för mina pengar 3 hälsning 4 Ordförandes parkering 9 Paranoid 10 Klimatförändring trädgårdsprodukter 12 KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs i detta nummer: Nr Var får jag mest för mina pengar 3 hälsning 4 Ordförandes parkering 9 Paranoid 10 Klimatförändring trädgårdsprodukter 12 Takmålning När tror du att priset på S L GÅR UPP? Sänk dina värmekostnader med solfångare från Lesol. Den grönaste värme som finns. Kontakta oss för offertförfrågan och spar pengar. Solvärme solfångare poolsolfångare ackumulatorer Värmepumpar berg/jord/sjö frånluft (ventilation) luft/vatten luft/luft Pellet brännare kaminer pannor korg för vedkaminer bränsle ENERGIKNIPPET I SÖDERTÄLJE AB Mobil Tel/Fax Kretsnytt

15 Kalendarium kretsen och tidningen 2010 Aktivitet Nr Tidpunkt Manus/motionsstopp Styrelsemöte 1 tisdag 19 januari Kretsnytt 1 ca 26 februari 5 februari Styrelsemöte 2 tisdag 23 mars Årsmöte kretsen tisdag 27 april 7 april Styrelsemöte 3 tisdag 1 juni Kretsnytt 2 ca 2 juni 12 maj Styrelsemöte 4 tisdag 17 augusti Kretsnytt 3 ca 1 oktober 10 september Styrelsemöte 5 tisdag 12 oktober Kretsnytt 4 ca 1 december 10 november Styrelsemöte 6 tisdag 7 december Anm 1. Manus för kretsnytt skickas med EP till; Anm 2: Motioner för årsmöte skickas till kretsens sekreterare Gunnar Gomér; Olofs väg 7 eller EP Instrument att hyra Kretsen har införskaffat två instrument för utlåning till medlemmar. En fuktmätare med vilken man kan mäta fukt i väggar mm och en temperaturmätare som exempelvis kan användas för kontroll av köld - bryggor. Instrumenten kan lånas efter förbeställning och hämtning/åter läm - ning hos Gunnar Gomér, Olovs väg 7, med tel e fon nummer Kostnad för två dygn eller över en helg är 50: för temperaturmätaren och 100: för fuktmätaren. Betal ning sker i förskott till kretsens BG Styrelsen Kalendarium övrigt 2010 Aktivitet Tidpunkt Motionsstopp Anm Det är viktigt att meddela alla förändringar av namn, adress och telefonnummer, m m till Kretsens sekr. Gunnar Gomér. e-post: eller tel Vänd Er med förtroende till Södertäljes äldsta mäklarbyrå! Bo Lundvall & Son etablerades 1928 och har sedan dess aktivt bedrivit fastighetsförmedling. Vår affärsidé är personlig rådgivning från fastighetsmäklare med hög kompetens, god lokalkännedom och lång yrkeserfarenhet. Vi arbetar med avancerad data och IT-teknik, och marknadsför oss bl a via Internet och skyltfönster i centrum. Vi har som krav att våra fastighetsmäklare skall vara anslutna till mäklarsamfundet, landets ledande branschorganisation för fastighetsmäklare. Kontakta oss för kostnadsfri värdering och rådgivning. Hörnet Nygatan - Nedre Torekällgatan. Förmedlingsuppdrag inlämnat av medlem i villaägarna erhåller fri flyttstädning. Nygatan Södertälje Tel Besök vår hemsida: Leif Persson, Adam Bergström, Marie Hemstrand Johansson, Per-Magnus Ekström och Stefan Bohm. Kretsnytt

16 Medlemsförmåner Inköpsansvariga inom Södertäljekretsen för VÄF arbetar med att utverka rabatter och andra förmånserbjudanden för medlemmarna. För närvarande kan vi presentera följande överenskommelser och avtal: Generellt gäller att Du skall visa Ditt medlemskort i VÄF innan kassainslag. Kretsens rättshjälpsfond: Ansökningar om bidrag ur denna fond ställs till kretsordföranden. Byggnadsunderhåll, reparationer: Anticimex, tel , Företaget erbjuder ett trygghetsavtal, ett försäkringspaket för villor. Kontakta Anticimex för information. Telge Energi, Husassistans, tel Kontakta Telge Energi för information. Byggvaror: AB Järna Trä, Byggvaruhuset i Järna, Industrivägen 19, Järna, tel Information om rabatter fås om medlemskort uppvisas. Vid större inköp begär offert. Södertälje Trävaru AB, Nyköpingsvägen 60, tel % vid kontantköp av trävaror. Snickeri- och övriga byggvaror 10 15%, begär offert vid större inköp. Uppge kundnr XL-BYGG Nykvarn, Norra Stationsvägen 26, Nykvarn, tel , % rabatt på ordinarie prislista. Gäller ej kampanjpriser. Beijer Byggmaterial, Morabergsvägen 13, tel Nettoprislista gäller generellt men kontrollera alltid mot uppvisande av medlemskort i VÄF vilken rabattsats som gäller vid varje inköp. El- och VVS: Comfortbutiken, Holmbergs Rör AB, Bergaholmsvägen 9, tel % på butiks- och lagervaror. Beställningsvaror 6%. Gäller ej kampanjvarupriser eller varor nedsatta med extrapris. Spolbilen Södertälje Högtryckspolning Ångning Jour dygnet runt Sanering Klottersanering Rörinspektion. VÄF-medlemmar 10 % på arbetskostnad, tel Färg Färghandlare: Målarboden i Södertälje AB, Bergaholmsvägen 9, tel % på butiks- och lagervaror. Gäller ej kampanjpriser eller varor nedsatta med extrapris. Vid större inköp, begär offert. Friskvård Telge Hälsocenter AB, Kaplansgatan 5, Södertälje Tel % på massage och 10% på allt i butiken. Ex. 30 minuter massage för 199 kr och 60 minuter för 398 kr. Glasmästare: E. F. Ö. Glas Service, Vibergsvägen 22, tel Rabatt lämnas med 10 35% beroende av uppdraget. Glans Glasmästeri & Ramaffär, Torekällgatan 5, tel Rabatt lämnas med 10 35% beroende av uppdraget. Handelsträdgård: Tunvalla handelsträdgård, Rimfrostvägen 1, Södertälje, tel Lämnar 10% rabatt på utbjudna varor som ej är kampanjpriser. Se annons i Kretsnytt nr Juridisk rådgivning: Kontakta Villaägarnas Riksförbund, tel Expertrådgivning (kostnadsfri). Järnvaror, verktyg m m: Södertälje Järnaffär AB, Wedavägen 17, tel Rabatt järnhandelsvaror 15%, hushåll 5%, trädgårdsart. 5%, prisnedsatta varor 5%, prisnedsatta varor 5%. Olje & Brännarservice, Cisternrengöring, besiktning med kontrollintyg: Ragn-Sells, tel Cisternkontroll med garanti, se prisuppgift i Kretsnytt nr Stockholms Åkeri AB, Drivhjulsvägen 26, Hägersten, tel Cisternbesiktning, se prisuppgifter i annons Kretsnytt nr Ring och begär offert. Sundströms värme & bränsle, Karltorp, Järna, tel Ring och begär offert. Säkerhet, lås, larm: Gärna larm i järna, samarbetspartner till Securitas Aroundio. Peter Andersson, tel , Se annons Kretsnytt nr Säkerhetscenter AB, Badhusgatan 2, tel Rabatt 10% lämnas på lås, nycklar och tillbehör. Gäller ej arbetskostnad, service och el-lås. Trädfällning, beskärning: S-A Trädfällning, Anders Larsson, Tallåsvägen 5 B, Eskilstuna, tel , / Utbildad fackman. F-skatt och ansvarsförsäkring. Org.nr Ring för kostnadsförslag. Utför ej trädbeskärning. Övrigt: Tom Tits Experiment Medlemsrabatt 100 kr på familjepaketet. (Max 5 personer varav max 2 vuxna, 18 år och över) ord. pris 595 kr. Ordinarie pris: Barn 0-2 år gratis, Barn 3-17 år 145 kr, Vuxen 195 kr, Suderande och senior 165 kr. Medlemsförmåner ordnade av Riksförbundet/Regionen se 16 Kretsnytt

17 GYNNA TIDNINGENS ANNONSÖRER KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Var får jag mest för mina pengar Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring 9 Inköp av trädgårdsprodukter 10 Nya Husassistans 12 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs i detta nummer: Nr Var får jag mest för mina pengar Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring 9 Inköp av trädgårdsprodukter 10 Nya Husassistans 12 Här är våra fastighetsmäklare på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Södertälje och Nykvarn. Hör gärna av er till Joakim, Jasmine eller Michael om ni vill köpa, sälja, värdera eller bara prata om er bostad. Genom vår koppling till Länsförsäkringar kan vi erbjuda en fördelaktig helhetslösning när ni ska köpa eller sälja en villa, fritidshus eller bostadsrätt. Jovisgatan 8, Södertälje Telefon Telefax Kretsnytt

18 Kretsnytts annonspriser Kretsnytt sprids i ca ex vid varje utgivningstillfälle. Mottagare är villaägare, lokala politiker, kommunkontor, Telge ABs olika kontor, medverkande i varje tidning, annonsörer m fl. Format Svart/vitt 2-färgs 4-färgs 1/1-sida, 185x265 mm /2- sida, 185x130 mm /4-sida, 90x130 mm /8-sida, 90x65 mm Framsida, 185x50 mm Priserna gäller fr o m Kretsnytt Vid särskild utgivning gäller andra priser Lagstadgad mervärdeskatt MOMS tillkommer Utdelning av tidningen Det är viktigt att varje förening har organisation för utdelning av denna tidskrift. Tidningen innehåller ofta information i aktuella frågor, om möten, kurser och tider för olika arrangemang ordnade av Kretsen, ABCregionen eller Riksförbundet. Sådan information som kan vara viktig för många. Det är därför viktigt att tidningen distribueras så fort som möjligt. Med tanke på att vi numera namnsätter alla tidningar är det ju inte särskilt besvärligt att dela ut den. Lycka till med detta. GYNNA TIDNINGENS ANNONSÖRER Energipriser En ny kampanj mot våra höga elpriser har dragits igång; kraftsamla.se. Villaägarnas Riksförbund är medorganisatör. Där kan alla registrera sitt intresse mot höga elpriser och lägga in synpunkter, förslag, tyckande mm. Du kan läsa mer om detta på Nu är det dags för trädgårdsarbete igen! Tänk på att det inte är tillåtet att lägga trädgårdsavfall utanför den egna tomten Trädgårdsavfall på rätt plats är en resurs. Du kan kompostera avfallet på din tomt och om du sköter komposten får du bra trädgårdsjord att använda på din egen tomt. Trädgårdsavfall i park- och naturmark upplevs som skräpigt och drar till sig oönskade djur, både vildsvin, rådjur och råttor. Vi får många anmälningar om detta från olika bostadsområden. Det är liksom annan nedskräpning ett brott enligt lagen (miljöbalken 29 kap 7) som vi polisanmäler. Telge Återvinning tar emot trädgårdsavfall på sina återvinnings - anläggningar eller hämtar mot betalning. Besök Telges hemsida eller ring för information. Södertälje kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Park & Skog 18 Kretsnytt

19 Kretsens lokalföreningar Bergvik-Brunnsäng VÄF: Kjell-Arne Forsberg, Kristinelundsvägen 9, Södertälje, tel e-post: Blombacka VÄF: Ronald Lundberg, Mimervägen 16, Södertälje, tel e-post: Enhörna VÄF: Andreas Zotter, Ekorrstigen 26, Enhörna, tel e-post: Geneta-Högloft VÄF: Bertil Nilsson, Högloftsvägen 39, Södertälje, tel e-post: Geneta-Wasa VÄF: Bengt Sundstrand, Släggvägen 5, Södertälje, tel e-post: Hölö-Mörkö VÄF: Bernt Olsson, Österbyvägen 23, Hölö, tel e-post: Järna-Mölnbo VÄF: Lars Frendin, Rödsippsstigen 45, Järna, tel e-post: Näsets VÄF: Johan Halvardson, Dalgatan 23, Södertälje, tel e-post: Södertälje Södra VÄF: Ingen uppgift. Smedvägen VÄF: Bo Linde, Smedvägen 15, Södertälje, tel e-post: Villaägarna i Nykvarn: Göran Söderman, Solbergavägen 2, Nykvarn, tel e-post: Soldala-Vibergen-Olovshage VÄF: Rolf B Bertilson, Fridebergsvägen 20, Södertälje, tel e-post: Villaägarföreningen i Mariekälla: Niclas Möller, Föreningsvägen 19, Södertälje, tel e-post: Östertälje-Rosenlunds VÄF: Lars-Ove Wickman, Alpvägen 10, Södertälje, tel e-post: Tälje-Nykvarns lokala VÄF f n bestående av: Före detta Bårsta VÄF: Sigvard Nilsson, Byvägen 88, Södertälje, tel Före detta Pershagen VÄF: Niclas Möller, Föreningsvägen 19, Södertälje, tel e-post: Befintliga adresser till VÄF hemsidor Enhörna VÄF: enhornavf.se Nykvarn VÄF: nykvarn.abc.villaagarforening.se Soldala-Vibergen-Olovshage VÄF: solviol.abc.villaagarforening.se GYNNA TIDNINGENS ANNONSÖRER Ett komplett byggvaruhus med ett brett sortiment från grund till färdigt hus Öppet: Mån-fre Lörd 9-13 Välkommen JÄRNA TRÄ Tuna Industriväg 19 Tel Kretsnytt

20 Avsändare: Kringel-Offset AB Box SÖDERTÄLJE B Maximan Hyper Inverter SA Marknadens hetaste luftvärmepump MAXIMAN HYPER INVERTER SA ger med sitt mycket höga COP-värde (värmefaktor) normalt 20-40% större besparing än standardaggregat med COP-värden på omkring 4,0. Utöver kraftigt sänkta uppvärmningskostnader, ger den med sitt sofistikerade filtersystem ett rent och behagligt inomhusklimat. MAXIMAN HYPER INVERTER SA har i princip samma eller högre COP-värde i kyldrift, vilket gör att kostnaden för komfortkyla under varma sommardagar blir mycket låg. Klimatanpassad utedel Utedelen är speciellt designad för svenskt klimat och arbetar effektivt ned till -15 C utetemperatur, men kan vara i drift ända ned till -25 C. Genom förfinad avfrostningsteknik, sin extra dräneringshål under förångarbatteriet (SRK/SRC-SA) och med termostatstyrd bottenplåtsvärmare som alltid håller hålen isfria, klarar den även de svåraste driftsförhållandena utan att förångarbatteriet fryser igen. En trygg investering För privatpersoner går det även att teckna en trygghetsförsäkring. Wedavägen 17 Tel Öppet: Vardagar

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16 KRETSNYTT Nr 1-2011 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund 2010 Elnät Elhandel Förbrukning avgift avgift Öre/kWh elcertifikat skatt handel @ Fast Fast El Varav Energi-

Läs mer

KRETSNYTT. Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2009 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Södertäljes

Läs mer

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 1-2012 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs mer om dessa bilder inne i tidningen! Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Kretslopp eller inte?

Läs mer

KRETSNYTT. Permanentboende i Viksberg. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Permanentboende i Viksberg. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 3-2008 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Permanentboende i Viksberg Samhällsbyggnadskontorets chef Anders Bruse. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning

Läs mer

Södertäljes nya stadshus

Södertäljes nya stadshus Nr 4-2006 Södertäljes nya stadshus Allas vårt nya stadshus Läs i detta nummer: Vad ordförande tycker 3 Om vårt nya stadshus 6 Om Telge Återvinning 10 Om Telge Energi bolån 13 Information från Telge Återvinning

Läs mer

Nr 2-2005. Kretsnytt 2-2005 1

Nr 2-2005. Kretsnytt 2-2005 1 Nr 2-2005 Kretsnytt 2-2005 1 2 Kretsnytt 2-2005 YMER REKLAMBYRÅ Lämna ditt farliga avfall till Miljöbilen Ändrad turlista för Miljöbilen från och med 1 januari 2005 HÄR STANNAR MILJÖBILEN Första lördagen

Läs mer

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2013 Medl emst i dni ng f ör Söder t äl j e- Nykvar nskr et sen av Detta nummer av Kretsnytt delas ut till alla villaägare i Södertälje och Nykvarn oavsett om Du är medlem i Villaägarna

Läs mer

KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2014 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Jubileum! För 10 år sedan kom denna tidning i ny form med nytt namn och ny layout. För första gången i färg!

Läs mer

VillaBo. De drar västerut. i Södertälje Nykvarn. funderar du på att byta boende? vi hjälper dig hela vägen. Nr 2 2015

VillaBo. De drar västerut. i Södertälje Nykvarn. funderar du på att byta boende? vi hjälper dig hela vägen. Nr 2 2015 VillaBo i Södertälje Nykvarn Nr 2 2015 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund e drar västerut Ny ledamot Anders Liedholm tar nu plats i styrelsen för Villaägarna i Södertälje-Nykvarn.

Läs mer

Villaägarnas höga beskattning

Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2013 Dialog om den nya stadsdelen på galoppfältet Här skulle kunna skapas möjligheter för ett bättre kulturutbud. En naturlig samlingsplats som inte bara är ett shoppingcentrum.

Läs mer

& Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS

& Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - GO ON I KARLSKRONA FINNS SVERIGES BÄSTA BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD Ledare

Läs mer

Räddningsdag på Anticimex! Lördag 30 maj kl 10-14

Räddningsdag på Anticimex! Lördag 30 maj kl 10-14 #1-15 Räddningsdag på Anticimex! Lördag 30 maj kl 10-14 Kolla småkrypen. Prova släckare. Rädda räddningsdockan. FRI entré Mer information på sidan 6-7! Missa inte detta tillfälle! Det är bara att titta

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. "Vi borde inte ha betalat" SARAS BADRUM

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. Vi borde inte ha betalat SARAS BADRUM För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 4 2013 VARNING FÖR FUSKBYGGARNA Expertens bästa tips gör så här FÖR ATT INTE BLI BLÅST Hela listan län för län MEST ANMÄLDA HANTVERKARNA

Läs mer

Bulletinen. God Jul & Gott Nytt År! Dagvatten diskuteras i Vellinge. Oseriösa. företag. Vårens kurser. Klara nu: Se upp för

Bulletinen. God Jul & Gott Nytt År! Dagvatten diskuteras i Vellinge. Oseriösa. företag. Vårens kurser. Klara nu: Se upp för Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 4 2013 God Jul & Gott Nytt År! Se upp för Oseriösa Dagvatten diskuteras i Vellinge Klara nu: Vårens kurser företag 1 Bulletinen Nr 4 2013 Uno

Läs mer

Det våras för utbildningen

Det våras för utbildningen #3-10 10år Unikt energispar-projekt i Helsingborg Vad är en bostadsrätt? Vem ska betala vad vid en skada? Tips för dig som tänker renovera Vinn skraplotter i Var finns bilderna? Tidningen ges ut av Riksbyggens

Läs mer

Nr 2 september 2012. S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2

Nr 2 september 2012. S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2 Nr 2 september 2012 S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2 l e d a r e God franchiserelation innebär både delad vinst och delad risk Jag har i veckan

Läs mer

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 2 2008 det föreningen behöver veta MILJARD- Kostnad vattenskador största hotet mot föreningarna l Upptäck l Undvik l Åtgärda Dessutom: reglerna

Läs mer

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till www.segelflygaren.org Mars - 2006 Nummer 1 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el.... 2 Ekonomi... 5 Statistik och avtal... 7 Teknik... 9 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Vill du vara med och

Läs mer

Tema: Kaffe & bröd. Ny VD på 7-Eleven. Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet. Nr 1 2009

Tema: Kaffe & bröd. Ny VD på 7-Eleven. Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet. Nr 1 2009 Nr 1 2009 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Ny VD på 7-Eleven Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet Tema: Kaffe & bröd Kurser

Läs mer

NR 84 ÅRGÅNG 32 NOVEMBER 2011. Golfbana Frimärksklubb Vide-Len 2. www.snattringe.com

NR 84 ÅRGÅNG 32 NOVEMBER 2011. Golfbana Frimärksklubb Vide-Len 2. www.snattringe.com NR 84 ÅRGÅNG 32 NOVEMBER 2011 Golfbana Frimärksklubb Vide-Len 2 www.snattringe.com Innehåll i detta nummer Ledare...3 Styrelse, medlemsrabatter...4 Huddinge frimärksklubb...5 Postbönder...7 Grannsamverkan...10

Läs mer

& Nr 2 2010. arlas dråpslag mot servicehandeln! medlemskåren. glass & konfektyr. nedslag i. minitema miljö

& Nr 2 2010. arlas dråpslag mot servicehandeln! medlemskåren. glass & konfektyr. nedslag i. minitema miljö BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 2 2010 arlas dråpslag mot servicehandeln! nedslag i medlemskåren minitema miljö glass & konfektyr Ledare Fortsatt oro för små bensinhandlare &

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

Är det Din förening som blir första fotbollsmästarna? Sid 8 Det är mycket mer arbete att vara ordförande än vad många tror! Sid 12

Är det Din förening som blir första fotbollsmästarna? Sid 8 Det är mycket mer arbete att vara ordförande än vad många tror! Sid 12 #2-14 Alla hjälper till när det är dags för gårdsstädning! 10 Wilma och kompisen Nicole hjälpte till att rulla trädgårdsavfall till den gemensamma uppsamlingsplatsen. Är det Din förening som blir första

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Medlemsblad 2010-2. Åmål - Säffle sida: 14. Karlstad sida: 6. Kristinehamn sida: 10

Medlemsblad 2010-2. Åmål - Säffle sida: 14. Karlstad sida: 6. Kristinehamn sida: 10 Karlstad sida: 6 Åmål - Säffle sida: 14 Kristinehamn sida: 10 Arrangemang sid 4 Rabatter sid 16 Söka info på nätet. sid 8 Medlemskort sid 19 Anlita hantverkare sid 18 Medlemsblad 2010-2 Medlemsnytta =

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Täby Villaägareförenings

Täby Villaägareförenings TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 2 JUNI 2010 Täby Villaägareförenings årsmöte Erik Andersson och Leif Gripestam Årsmötet hölls på Täby Park Hotel och bevistades av närmare ett hundratal medlemmar. Mötet inleddes

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer