KRETSNYTT. Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13. Läs i detta nummer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRETSNYTT. Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13. Läs i detta nummer:"

Transkript

1 KRETSNYTT Nr Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Södertäljes nye Polischef 4 Om Lokalt VÄF-möte 10 Om Inbrott i våra hem 13

2 D en som sälje r mest har förmodligen bäst koll på marknaden. O avsett när du ska sälja e ller köpa, är det viktigaste a tt du pratar med människor som kan marknaden. Människor som förstår din situation och därför kan ge dig de bästa råden. Vi på Fastighetsbyrån säljer fler bostäder i Sverige e än någon annan. Det gör att vi har gott om kontakter och ett stort antal köpare i våra register. Hör av dig till oss så hj jälper vi dig att göra en bra aff fär! Nu, eller senare. Fastighetsbyrån i Södertälje, tel: Kretsnytt

3 Ordförande har ordet Jag vill önska alla läsare en fridfull avslutning på det gångna året. Så här i kommande helgtider vill jag att Du tänker på att verkligen utnyttja fördelarna med Grannsamverkan. Tala om för Dina grannar om Du reser bort och be om hjälp med att tömma brevlådan. Be grannen om hjälp att skotta snö. Tänk på att det skall se ut som om Du vore hemma. Glöm inte att släcka alla levande ljus då Du lämnar huset eller går och lägger Dig. Tack för ett gott 2009 med förhoppningar om ett fortsatt stort och trevligt samarbete för God Jul och Gott Nytt År! Ronald Lundberg KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Bankgiro Ordförande: Ronald Lundberg, Mimervägen 16, Södertälje Tfn Ansvarig utgivare: Rolf B Bertilson Redaktör: Rolf B Bertilson Fridebergsvägen 20, Södertälje Annonser: Lennart Lindquist, Bergviksgatan 32, Södertälje Tfn Hemsida: sodertaljekretsen.abc.villaagarforening.se Layout: Göran Hagström Tryck: Kringel-Offset AB Södertälje 2009 Detta nummer har tryckts i en upplaga av ex. Vi önskar alla sponsorer, annonsörer, avtalspartners medlemmar och övriga läsare av denna tidning en God Jul och ett Gott Nytt år Villaägarna i Södertälje och Nykvarn tackar för 2009 Kretsnytt

4 Södertäljes nye Polis Kretsnytt har träffat Södertäljes nye Polischef Patrik Ungsäter dels för att Patrik är ny på posten men också med anledning av reportaget på sida Du har snart varit högste Polischef i Södertälje ett halvår. Hur känns det? Har det blivit som Du trodde eller förväntade Dig. Tack, det känns mycket bra och det har blivit som jag trodde. Arbetet med de grova brotten, bankrån, hot och utpressning har tagit mycket kraft men nu har vi kunnat flytta över resurser till de s k mängdbrotten, dit exempelvis ett villainbrott räknas. Samtidigt har vi fått igång en länsövergripande utredningskommission i vilken alla myndigheter för brottsbekämpning och utredning ingår. Denna kommission träffas så snart ett större brott inträffat eller förväntas inträffa. Kom - missionen är särskilt viktig då organiserad brottslighet finns i hela länet. Men, vi vill också synas mer på stan och fler poliser vid de lokala poliskontoren är viktigt för att få ner vardagsbrotten. 2. Villainbrotten i Södertälje har ökat med över 200 % under Hur ser Du på detta? Är det så? Jag tror inte det är så illa. Under 2008 hade vi 252 bostadsinbrott i länet. Om det fortsätter som hittills i år blir motsvarande siffra för 2009 ca 330. Men, villainbrotten som tidigare i år varit få har ökat märkbart under 2009 varför den delen av siffran kan ha stigit med en stor procentsiffra. Men, varje enskilt inbrott i en bostad är allvarligt. 3. Villaägarna uppfattar det som om det är speciella ligor som utför de flesta villainbrotten. Om det nu är så varför är det så svårt att ta fast en sådan liga? Södertäljes Polischef Patrik Ungsäter. Anledningen är att de är väl organiserade. Man håller koll på en villa eller ett område, med olika personer, under viss tid. Man byter personer och fordon och använder svenskregistrerade fordon även om de är från utlandet. När det känns säkert slår man till. Därför är det inte helt lätt. Och, det ställer krav även på Er villaägare. Ni måste hjälpa oss och vara vaksamma och ringa oss så snart Ni ser något Ni inte känner igen. Fler och fler poliser kommer i framtiden att... 4 Kretsnytt

5 chef Patrik Ungsäter 4. Vilken prioritet har ett inbrott i en villa vid larm? Vad går före? Liv och hälsa = misshandel går alltid först såväl som större olyckor. Men, en kränkning som ju faktiskt ett bostadsinbrott är tar vi allvarligt på. Dessutom försöker vi alltid följa upp ett sådant inbrott två veckor efter brottet. 5. Vid ett inbrott i en villa i Södertälje för någon månad sedan ringde anmälaren första gången kl Polis - patrullen kom kl (Se beskrivning av ärendet på sida 13). LKC (Länskommunikationscentralen) vägrade skicka en patrull redan kl Jag tycker inte det är bra. Vad tycker Du? Ett sådant larm skall förstås ut till alla patrullerande bilar för kontroll. Särskilt det första larmet borde ha kablats ut till alla bilar i Södertälje. 6. Den allmänna uppfattningen om LKC är att det inte fungerar. De har inte tillräcklig lokalkännedom. Inte minst bland Poliskåren i Södertälje finns denna uppfattning. Är Du beredd ändra på detta förhållande? Jag är inte säker på att en förändring skulle gynna Södertälje. Över åren har Södertälje tjänat hellre än förlorat beroende på denna organisation. Det är också en kostnadsfråga då vi här i Södertälje skulle behöva komplettera stationsbefälet med ett antal personer. Däremot tror jag att LKCs arbetssätt och metoder kan behöva ses över för att undvika en situation som den du berättat om för mig. 7. Närvaron av en Polisbil gör att folk lugnar sig (i de flesta fall). Vi villaägare tycker att Polisbilar under patrull skall göra avstickare och köra genom villaområden. Därigenom skapas osäkerhet hos inbrottstjuven. Vår uppfattning är att Ni inte vill det. Varför? Jag delar den uppfattningen. Men, jag kan tänka mig ett steg längre nämligen att de bilburna poliserna lämnar sin bil och rör sig i området och att även ringa på hos någon och kolla läget. Anm; Det sista = reds tillägg som fick en nickning. 8. Om det inte går att ordna en egen larmcentral i Södertälje för alla polisärenden, skulle Du kunna ordna ett larmnummer för hemfridsbrott för alla boende i Södertälje. Kanske ett direktnummer till Polisbil under patrull. Bara vetskapen om en sådan ordning skulle troligen hindra många inbrott. Tanken är inte så dum. Vi har själva tänkt på en sådan lösning. Den kräver dock utökad stationsbemanning och i alla fall samarbete med LKC. Vi får återkomma här. 9 Allmänt hur ser det ut med antalet Poliser i Södertälje. Har Du fått tilldelning nyligen och vad gör dessa nya Poliser i så fall. Ja, vi får 33 nya poliser nästa år. Vi kommer att förstärka närpolisen och utredningssidan. Fyra poliser kommer att få arbeta med ungdomar och ungdomsbrott. Trafikgruppen med MCpoliser kommer tillbaka den 1 mars nästa år. Denna grupp är viktig och kommer att förstärkas då vi griper många brottslingar vid trafikkontroller. Även Ditt intresseområde med bo - stads inbrott kommer att få viss förstärkning! 10. Har Du vetskap om hur många outredda hemfridsbrott som ligger i kö? Om det finns många i kön, finns det en tidsplan för när kön skall vara borta. Nej, här har jag inget bra svar. 11. Hade Du väntat en fråga som Du nu inte fått? Vilken i så fall? Nej, men jag vill gärna passa på att säga att vi måste få in mer långsiktighet inom kåren och att yttre verksamhet och utredning måste samarbeta bättre. Jag vill öka antalet poliser på stationer som Hovsjö, vi måste försöka ordna gemensamma utsättningar = samordnade in satser av polis, vaktfirmor, kommunens säkerhetsfolk, polisen volontärer, som jag uppskattar mycket, m fl. Kort sagt vi måste få närsamhället att fungera bättre. Avslutningsvis ville denne redaktör gärna berätta att vi har mycket stöd av Ulf Oscarsson och vi uppskattar allt det arbete han lägger ned på inbrott i våra hem eller rättare sagt för att undvika inbrott i våra hem. Kretsnytts redaktör, som dagen innan blivit utsatt för en ficktjuv på IKEA i Kungens kurva och blivit av med plånbok med sedlar, kontokort och en massa medlemskort, tackade för en dryg timmas samtal och ser fram emot färre...stiga ur polisbilen och gå till fots. Rolf B Bertilson ställde frågorna Kretsnytt

6 Lyckat höstmöte i Nykvarn med Bosse Rappne Trädgårdsexperten Bosse Rappne. Den 3 november höll Villaägarna i Nykvarn höstmöte med Bosse Rappne från Slottsträdgården Ulriksdal. Bosse är bl a känd från TV-programmet Äntligen hemma och höll även föreläsningar på Trädgårdsmässan i Taxinge under hösten. Höstmötet hölls i Nykvarns Herrgård och besöktes av ett 60-tal medlemmar. Mötet blev mycket lyckat och många har varit mycket positiva efter mötet. Bosse höll ett fängslande föredrag om design av trädgård, jordkvalitet och skötsel av trädgård. Pausen avnjöts med kaffe, bullar och kakor. Som den kompetenta person Bosse är kom det fram många bra tips om vad man ska tänka på vid utformning och skötsel av sin trädgård. Något som jag själv kommer att tänka på framöver är att se till att få en bra jordkvalitet framför att försöka få fina växter. För om jorden inte är bra så kommer växterna aldrig att bli bra. Det som kändes särskilt bra var att vi inte behöver springa i butikerna och köpa gödning, kalk och jordsäckar i 5- pack men att göra precis som naturen själv gör. Jordförbättring i rabatter får man från komposten, och det sköter naturen vanligtvis med att växter som dör förmultnar på plats och blir en bra näringsrik jordförbättring. Gräsmattan är ännu enklare. Håll en gräslängd på 4-5 cm och låt gräsklippet ligga kvar efter klippningen. Då lägger sig ett fint lager med gräs som med hjälp av naturen omvandlas till en fin jordförbättring. På mötet fick vi höra vad man skall fokusera på för att få gräset att växa istället för att ta bort den för många hatade mossan. Med ett välmående gräs trängs mossan bort! Att använda trädgården för att få oss att varva ner var ett annat intressant område. En genomtänkt design av trädgården kan få hjärnan på andra tankebanor, och den stressande hemresan från jobbet byts mot ett lugn på den slingrande trädgårdsgången fram mot entrédörren. Det här var bara en bråkdel av all information som gavs på mötet av Bosse. Samtidigt som många medlemmar fick svar på sina frågor om den egna trädgården. Under kaffepausen jobbade valberedningen med att försöka värva nya styrelsemedlemmar till nästa verksamhetsår. De som anmälde intresse kommer att bli inbjudna till kommande styrelsemöte för att få se vad styrelsen håller på med. Övriga intresserade får gärna kontakta någon i styrelsen. Se hemsidan eller Kretsnytt för kontaktinformation. Göran Söderman Ordförande Villaägarna i Nykvarn 6 Kretsnytt

7 Kakel klinker mosaik sjösten golvvärme badrumsinredning mm Kakelbutiken vid E4:an Moraberg Öppet Vardagar Lördagar Kretsnytt

8 Välisolerade fönster utan fönsterbyte! Till Villaägarnas i Nykvarn årsmöte 2009 var ett företag inbjudet som specialiserat sig på att bygga om befintliga dåligt isolerade fönster till välisolerade fönster av samma klass som nya fönster. Frågan om att isolera fönster är i högsta grad aktuell i dessa miljötider där våra äldre hus läcker mycket energi fönstervägen. Det finns även komfortvinster genom att byta ut de äldre rutorna. Det är elimineringen av kallraset och strålningen av kyla som känns framför allt från stora fönster under kalla vinterdagar. En annan komfortvinst är att ljudisoleringen blir betydligt bättre. Företaget som besökte årsmötet i Nykvarn heter IWA21. Genom deras metod att bygga om fönster går det nu att räkna hem investeringen av ett fönsterbyte, vilket är svårt att göra när man byter hela fönstret. Speciellt med ROTavdraget är det intressant, eftersom det blir en större del arbete på plats och en lägre andel materialkostnad än ett traditionellt fönsterbyte. IWA21 själva motiverar sin metod genom att omkring hälften av alla fönsterbyten är helt onödiga. Fönster med helt friskt trä slängs på backen när de kunde ha tilläggsisolerats och renoverats till halva kostnaden. Då har inte eventuellt ingrepp i fasaden räknats in. Och vart tar alla gamla fönster vägen? Tala om miljöförstöring! Att tilläggisolera fönster är lönsamt. Det ger bättre ränta än på banken. Samtidigt behåller Du pengarna genom att din fastighet ökar i värde. Att byta fönster är en kostnad liksom annat fastighetsunderhåll. När du tilläggsisolerar både underhåller och investerar du smart. Tala om att smälla flera flugor! För Villaägaren kan en ombyggnad av fönster ge följande fördelar: Energibesparing Eliminera kallras & värmestrålning från fönstren när det är kallt ute. Reducera ljudnivån inomhus från buller utomhus. Metoden i sig går ut på att bygga om ett 2-glasfönster till ett 1+2 fönster samtidigt som själva glaset byts ut till ett energieffektivt glas. Samtidigt kan ombyggnationen göras så att fönstret blir ett fast montage d v s inte öppningsbart, men med bara två sidor att putsa. Ljusöppningen blir något mindre men inte märkbart mindre. I ett sovrum kan det vara önskvärt att kunna öppna fönstret varma sommardagar samt att behovet av persienn där är större. Då passar metoden genom att byta den inre rutan mot ett energieffektivt fönsterglas. En inbyggd persienn kan då behållas och fönstret går att öppna. Nackdelen är att här har man fortfarande fyra fönstersidor att putsa! På mötet var intresset för metoden att bygga om fönster så stort att fikaborden knappast blev besökta. Man pratade hellre med representanterna från IWA21! I dag har flera villaägare i Nykvarn låtit bygga om sina fönster av IWA21 och vad jag hört så är alla mycket positiva. Det ska nämnas att det finns andra företag som gör liknande ombyggnader av fönster som IWA21. Göran Söderman Ordförande Villaägarna i Nykvarn Renoverade fönster från IWA Kretsnytt

9 VÅRA MÄKLARE HITTAR DU I 180 BUTIKER, VILKET GÖR OSS TILL SVERIGES LEDANDE MÄKLARKEDJA. VILKET LÄGE I LIVET DU ÄN BEFINNER DIG I, KAN VI UPPFYLLA DINA BEHOV, DRÖMMAR OCH FÖRVÄNTNINGAR. FÖR OSS ÄR DET VIKTIGT ATT VARJE BOSTADSAFFÄR GYNNAR DIG SOM SÄLJER DIN BOSTAD LIKA VÄL SOM DIG SOM INVESTERAR I EN NY. DÄRFÖR ÄR VI T EX ENSAMMA OM ATT I HELA LANDET KUNNA ERBJUDA FÖRSÄKRINGEN V A R U D E K L A R E R A T. DEN SKYDDAR BÅDE KÖPARE OCH SÄLJARE MOT FEL SOM INTE ENS EN ERFAREN BESIKTNINGSMAN LYCKATS HITTA. LÄS MER PÅ BESÖK OSS PÅ GÄSTGIVAREGATAN 1 ELLER RING OSS PÅ TELEFON Kretsnytt

10 Kretslopp Lokalt VÄF-möte Hölö-Mörkö VÄF genom dess ordförande Bernt Olsson och vice ordförande Lars Nordström anordnade den 11 november en villaägareträff i Hölö. På programmet fanns frågor om kretslopp, larm och aktuellt från ABC-regionen. Ett 30-tal villaägare hade hörsammat inbjudan. Anm; det hade troligen kommit några till om Kretsnytt fått chansen att annonsera ut mötet i ett tidigare nummer! I vilket fall som helst, grattis till Bernt O & Co för initiativet och för ett intressant program som innehöll följande; Bernt Olsson. Ingen kan göra allt, men många kan göra lite. Så inledde Gösta Andersson från LRF Mälardalen sitt anförande inför en grupp villaägare i Hölö under ett möte anordnat av Hölö - Mörkö VÄF den 11 november. Frågan gäller hur fastighetsägare som inte är eller inom de närmaste åren inte kommer att anslutas till ett kommunalt VA-system skall hantera sina utsläpp från toalett och BDT-källor (BadDiskTvätt). Ordet kretslopp återkom många gånger i Göstas föredrag. Och, det är just där som ingen kan göra allt men alla kan göra lite för att kretsloppet skall fungera. Gösta berättade om en möjlighet med vakuumtoalett, samma system som alla som åkt med en Finlandsfärja känner Gösta Andersson berättar engagerat för Robert Ersson om sitt projekt. Lars Nordström. Budskapet om kretsloppet intresserade publiken. till. Med en sådan används för det första endast drygt en halv liter vatten per spolning (motsvarande ca fyra liter normalt med vanlig WC) samtidigt som toalettinnehållet sugs in i en tank fvb till våtkompostering, slamlagring och sedan bäst av allt ger näring till en intilliggande åker. Och, simsalabim, kretsloppet är skapat. Gråvattnet från BDT-källor hanteras i en sedvanlig infiltrationsanläggning. Södertälje kommun, där det finns ca enskilda avlopp, har sedan sommaren en ny kretsloppspolicy som går ut på att 80 % av totalkvävet och 90 % av totalfosforn i det totala avloppsflödet bör kunna återföras till jordbruksmark som näring. Bilden nedan som ingick i Gösta Anderssons föredrag visar schematiskt hur det hela är tänkt. I våtkomposteringsdelen, som är en större anläggning för kanske flera hundra villor hygieniseras (renas) materialet på bioligisk väg genom att bakterier bryter ner materialet varvid värme uppstår som tar död på eventuella rester av exempelvis salmonella. Södertälje kommuns miljökontor driver fn ett projekt tillsammans med bl a 10 Kretsnytt

11 Svartvatten Våtkompostering Inbrottslarm Förlagring Slamlagring Lars Olofsson från Trygga Hem berättade om larm. BDT-vatten Infiltration Organiskt köksavfall Källa; JTI,. Illustration K Källa; JTI,. Illustration Kim Gutekunst Schematisk bild över miljövänlig kretsloppsanpassad avloppshantering från en villa. Lars i försäljningstagen. I Södertälje kommun förekom inte mindre än 441 bostadsinbrott under år Det finns ett behov av skydd. I första lantbrukare i kommunen, Telge Återvinning, m fl med syftet att etablera två pilotanläggningar, en där klosettvatten från slutna tankar ska hygieniseras kemiskt med urea och en för hygienisering av utsorterad humanurin genom lagring. Samtidigt driver LRF Mälardalen projektet Mälardalens avlopp i kretslopp i nära samarbete med Södertälje kommun och med fokus på Södertälje kommun. Huvudinriktningen i LRF:s projekt är skapandet av en våtkompostanläggning, där klosettvatten hygieniseras termiskt genom mikrobiell aktivitet under syretillförsel. Södertälje kommuns miljökontor hjälper fastighetsägare med råd inför olika beslut. Hela förslaget till miljökontorets kretsloppspolicy och som bl a innehåller en föredömligt bra ekonomisk samman-ställning finns att läsa på bo&bygga/vatten,avlopp&avfall/eget avlopp Men, Gösta Andersson svarar gärna på läsarens frågor på tel Rolf B Bertilson hand bör detta bestå av en bra och fungerande grannsamverkan, Sedan måste man ha ett bra skalskydd =lås, dörrhakar och sist men inte mist ett inbrottslarm. Lars framhöll vikten av att ytterdörrlås inte endast skall kunna låsas utifrån men även inifrån bara för att göra det besvärligt för tjuven att fly fältet. Tjuven tar sig allmänt in på följande sätt; Fönster i markplan Källarfönster Altandörr Ytterdörr Det värsta tjuven vet är larm, hundar, bra lås och galler och nyfikna grannar! Om tjuven ändå varit framme underlättar en inventarielista, att värdefulla saker är märkta och fotograferade då diskussion med försäkringsbolaget inleds. Riktigt värdefulla saker bör placeras i bankfack och reservnycklar hos grannen. Stegar skall inte vara lätt åtkomliga ute och verktyg bör förvaras i låsta utrymmen. Vid val av larmleverantör skall man tänka på; Välj etablerad leverantör Jämför leveransinnehåll Jämför total kostnad Glöm inte det finstilta Hur det ser ut med fria utryckningar vid exempelvis falsklarm Service, garanti, anpassning till husdjur och att rätt frekvens 868Mhz gäller. Rolf B Bertilson Kretsnytt

12 Lena Rönngren Røssing avslutade kvällen med budskap från ABC-regionen. Lena redovisade med viss stolthet att föreningen numera består av medlemmar och att vi inte längre har en tidning men väl ett MAGASIN. Lena tryckte särskilt på nyttan med ett medlemskap när det gäller all tänkbar juridisk rådgivning, inte endast i frågor som berör ägandet av det egna hemmet utan alla förekommande privat juridiska frågeställningar. Men, det finns också expertis att fråga om exempelvis byggnader och energi. Från kongressen nyligen fanns att berätta att vi nu har ny ordförande i Gunnar Jansson från Gävle. Kongressen höjde nuvarande nivå på medlemsavgiften till förbundet på 300 kronor med 25 kronor till 325 för 2010 och Inom ABC-regionen pågår möten om energi, arbete med att ta fram en ny webbsida, skapandet av ett närverk mellan regionens 200 olika samfälligheter. Regionen har också tagit fram ett tjusigt presentkort på ett års medlemskap som Lena tycker är en bra Julklapp. Lena påminde också om att samarbete med Vuxenskolan exempelvis innebär att skolan gärna hjälper till att ordna egna studiecirklar. Lena gick sedan in på det svåra ämnet energi och energikostnader. Energipriset har ökat med 600 % under de senaste 25 åren varav 150% sedan avregleringen skedde Vattenfalls(som f n ligger under ägarens lupp) 2008 var 30 Mdr kronor varav varje villaägare i landet bidrog med ca kronor! Sedan årsskiftet skall varje villaägare Lars Olofsson, Lena Rönngren Røssing, Åsa Fürst (ABC-regionen), Bernt Olsson, Lars Nordström och Gösta Andersson efter väl förrättat värv. Kretsnytts annonspriser Kretsnytt sprids i ca ex vid varje utgivningstillfälle. Mottagare är villaägare, lokala politiker, kommunkontor, Telge ABs olika kontor, medverkande i varje tidning, annonsörer m fl. Format Svart/vitt 2-färgs 4-färgs 1/1-sida, 185x265 mm /2- sida, 185x130 mm /4-sida, 90x130 mm /8-sida, 90x65 mm Framsida, 185x50 mm Priserna gäller fr o m Kretsnytt Vid särskild utgivning gäller andra priser Lagstadgad mervärdeskatt MOMS tillkommer Lena som trivdes bland medlemmarna. inför en försäljning ordna med en energideklaration. En sådan innebär att en expert inspekterar villan och räknar fram ett referenstal vilket innebär att husets energivärde jämförs med motsvarande villor. Då en sådan deklaration även pekar på lämpliga åtgärder för att reducera kostnaden för energi föreslog Lena att en energideklaration kan göras när som helst särskilt som den varar i 10 år. Det kan kosta ca kronor att få en deklaration utförd. I sammanhanget erinrade Lena om ROT-avdraget som i energibesparande syfte kan användas för tilläggsisolering, jordvärme, byte av panna m m. Kongressen i oktober beslöt också att ett Miljöbonusprogram skall tas fram. Innebörden skulle vara att ett eller flera råd som lämnas efter en energideklaration följs och att Staten skall föreslås betala ett engångsbelopp som del i kostnaden. Förutom arbetet med en miljöbonus pågår arbete med förslag på skatteväxling på el vilket innebär att skatt på förbrukning flyttas till skatt på produktion. Dagens monopoliserade elmätare bör ersättas med mätare för mätning av förbrukning i realtid. Alltså att man kan se direkt hur mycket el som går åt när man exempelvis stänger på bastun. Dess - utom bör Energimarknadsinspektionen ges bättre förutsättningar att utföra kontroll över energibranschen. Särkilt viktigt är det att hålla ett öga på nätbolagen och där stora återbetalningar är möjliga att uppnå med bra kontroll. Lena bad mötesdeltagarna att tycka till på och avslutade med viss redogörelse över elmarknaden övervinster, kolkraft, utsläppsrätternas påverkan på elpriset mm. Om detta fanns att läsa i Kretsnytt Då denne redaktör tar för givet att detta nummer finns sparat hos alla medlemmar hänvisas till detta numer för omläsning! Rolf B Bertilson 12 Kretsnytt

13 Inbrott i våra hem Onsdagen den 23 september inträffade ett inbrott i en villa i ett av våra villaområden. Det var mitt på dagen. En hemmavarande kvinna i huset intill såg två obekanta ynglingar röra sig från skogen över gräsmattan mot det drabbade huset. Hon ringde 112 och hamnade hos Polisens kommunikationscentral (LKC) i Stockholm. Klockan var då Responsen var negativ och hon ombads återkomma om hon skulle se dem igen. Kvinnan blev orolig eftersom hon inte såg de mystiska ynglingarna men då de rört sig mot grannhuset och ringde igen. Det hade då gått ca en kvart sedan första samtalet. Hon fick då frågan om hon verkligen sett ett inbrott. Hon kunde inte svara ja då hon ju faktiskt inte sett de mystiska ynglingarna bryta sig in. Sikten var inte sådan. Hon vågade inte heller lämna det egna huset med risk för egen säkerhet och eget hus. Svaret hon får då är att ingen Polisbil kan skickas förrän det faktiskt skett ett inbrott! Reds anmärkning; och vem skulle i detta fall konstatera inbrottet? Klockan anländer en Polisbil med två besvikna Poliser med frågan; varför fick vi inte larm tidigare? Det frågade sig den anmälande kvinnan också. Det gjorde också denne redaktör som då fanns på plats. Poliserna säger: Så här det ofta, nästan varje dag. Det händer saker. Folk ringer och larmar men vi får inte veta. Inte förrän det är för sent. Södertälje är ju inte så stort och vi kan nå varje område ganska snabbt. Dessutom kan vi geografin. Idag var det heller inte så stressigt varför vi skulle kunnat vara här i tid kanske för att gripa tjuvarna. Vi är besvikna! Vi borde ha egen larmcentral i Södertälje. Under tiden hade ett inbrott skett. Det drabbade huset hade sökts igenom, alla lådor och skåp hade öppnats och värdefulla ägodelar är försvunna. Ett onödigt inbrott? Ett inbrott som kunde ha stoppats! Denne redaktör skriver om det inträffade till Polis Ulf Oscarsson som är villaägarnas kontakt när det gäller bl a grannsamverkan. Anm Se reportage om Ulf i kretsnytt Efter det att Ulf fört vår fråga vidare får vi senare en redovisning av ärendet Det är inte alltid vi vill se en Polisbil omedelbart, men idag hade det varit bra! från LKC. Denna redovisning presenteras här intill. Denne redaktör tycker att redovisningen lämnar mycket övrigt att önska. Hanteringen av anmälan är besynnerlig. Enligt min mening skulle förstås en polisbil ha skickats omedelbart kl när första anmälan kom. Då hade Polisen haft bästa chans att gripa tjuvarna. Och, av vilken anledning kom en Polisbil kl Vad var avsikten med det besöket? En timma och 46 minuter efter första anmälan. Det finns sedan länge ett omvittnat missnöje med en LKC i Stockholm att hantera lokala frågor i Södertälje. Ett flertal tidningsbud i Södertälje kan berätta om samtal med LKC nattetid och där en alldeles enorm brist på geografin i Södertälje visas. Det finns tillfälle då LKC frågat var 17 ligger AstraZenecas huvudkontor? Varenda Polis och boende i Södertälje vet var detta kontor ligger. Men inte LKC. Det finns fler sådana exempel. LKC behöver väl för den delen som ett exempel inte veta var AstraZenecas huvudkontor ligger. Lämna ut ordern. Onsdagen den 23 september 2009 kl inkom via 112 ett samtal från en amälare/vittne boende på Fribergs - vägen i Södertälje. Tas denna emot av en patrullerande Polisbil i Södertälje hittar man själv dit. Skall anan än en Södertäljebil utföra uppdraget hinner man väl ta reda på läget under tiden bilen är på väg till Södertälje. När vi överorganiserar i vårt samhälle på det sätt som sker genom inrättandet av en LKC tror vi att vi sparar pengar när motsatsen troligen är den rätta. Samtidigt som aktiva Poliser under lokal patrullering inte får en order i tid hinner någon vandalisera en bostad och kränka dem som bor där. Sår orsakas som tar lång tid att läka och någons ekonomi drabbas. Att en samordning av Polisresurser behövs i en region som vår då större insatser behövs är förståeligt. Men en sådan samordning kan ordnas separat. Det behövs ingen LKC för det. LKC har föresten även vid tillfälle undrat var Stortorget i Södertälje ligger? Vi villaägare i Södertälje undrar var ligger förnuftet med en LKC i Stockholm för Södertäljepolisen? Avslutningsvis. I ständigt återkommande information från Polisen med varning för inbrott i våra hem finns följande rad; Ring omedelbart polisen vid misstanke om pågående eller nära förestående brott. Ring då 112. Vi är tacksamma för dessa varningar. Men, efter det som hände i ett av våra villaområden den 23 september är väl följande fråga dessvärre relevant; Kommer Ni då? Rolf B Bertilson Yttrande angående HR AB Anmälaren berättade för radiooperatören att hon sett några killar springa över grannes tomt. Hon kan lämna ett mycket knapphändigt signalement på en av dessa killar. Hon har inte sett dessa begå något brott vare sig inbrott eller skadegörelse eller annat. Anmälaren ringer ånyo kl och tillägger att hon tycker de var skumma. Hon kan emellertid inte se dem längre. Fortfarande finns inget som tyder på att ett brott blivit begånget. Patrull beordras kl och vid ankomsten kan man konstatera att ett inbrott blivit begånget. Med de ingångsvärden som fanns initialt så fanns det inget som tydde på att ett inbrott hade inträffat eller var nära förestående. Signalementet var också så knapphändigt att det skulle kunna stämma in på i princip vem som helst. Om man på dessa ingångsvärden ska skicka patrull så ska man lägga ärendet på prio Omedelbart och ärendet ska då konkurrera med andra ärenden på samma prio eller prio hög. Med facit i hand så kan man bara konstatera att det i detta fall hade varit inbrott. Men tyvärr så kommer det även fortsättningsvis bli felprioriteringar p g a av knapphändiga eller inga uppgifter alls. Att personer springer över en villatomt är möjligen att beteckna som hemfridsbrott, men det kommer tyvärr inte att rendera i någon utryckning. Stockholm 25 september Thomas Johansson / LKC-bef turlag 6 Kretsnytt

14 Kyl Frys Tvätt Disk Spis Småel Nummer på huset Tidningsbud, taxi, ambulans, olika leverantörer, posten och sist men inte minst frivilliga villaägare som bär ut information, ex denna tidskrift har alla behov av att lätt kunna läsa gatunumret antingen på postlådan eller på synlig plats på huset. Tack för att alla Du villaägare kollar läget och åtgärdar vid behov. Jovisgatan 6 Södertälje Tel Fax Städning Hantverkstjänster Trädgårdshjälp Barnpassning Assistans Bemanning m.m. Ditt lokala kontor Takmålning När tror du att priset på S L GÅR UPP? Sänk dina värmekostnader med solfångare från Lesol. Den grönaste värme som finns. Kontakta oss för offertförfrågan och spar pengar. Solvärme solfångare poolsolfångare ackumulatorer Värmepumpar berg/jord/sjö frånluft (ventilation) luft/vatten luft/luft Pellet brännare kaminer pannor korg för vedkaminer bränsle ENERGIKNIPPET I SÖDERTÄLJE AB Mobil Tel/Fax Kretsnytt

15 Kalendarium kretsen och tidningen 2010 Aktivitet Nr Tidpunkt Manus/motionsstopp Styrelsemöte 1 tisdag 19 januari Kretsnytt 1 ca 26 februari 5 februari Styrelsemöte 2 tisdag 23 mars Årsmöte kretsen tisdag 27 april 7 april Styrelsemöte 3 tisdag 1 juni Kretsnytt 2 ca 2 juni 12 maj Styrelsemöte 4 tisdag 17 augusti Kretsnytt 3 ca 1 oktober 10 september Styrelsemöte 5 tisdag 12 oktober Kretsnytt 4 ca 1 december 10 november Styrelsemöte 6 tisdag 7 december Anm 1. Manus för kretsnytt skickas med EP till; Anm 2: Motioner för årsmöte skickas till kretsens sekreterare Gunnar Gomér; Olofs väg 7 eller EP Kalendarium övrigt 2009 Aktivitet Tidpunkt Motionsstopp Anm Årsmöte Östertälje-Rosenlund VÄF 16 februari 15 januari Sid 18 Kretsnytt 16 mars Årsmöte Soldala-Vibergen-Olovshage VÄF 16 mars 2 mars Sid 18 Instrument att hyra Kretsen har införskaffat två instrument för utlåning till medlemmar. En fuktmätare med vilken man kan mäta fukt i väggar mm och en temperaturmätare som exempelvis kan användas för kontroll av köld - bryggor. Instrumenten kan lånas efter förbeställning och hämtning/åter läm - ning hos Gunnar Gomér, Olovs väg 7, med tel e fon nummer Kostnad för två dygn eller över en helg är 50: för temperaturmätaren och 100: för fuktmätaren. Betal ning sker i förskott till kretsens BG Styrelsen Det är viktigt att meddela alla förändringar av namn, adress och telefonnummer, m m till Kretsens sekr. Gunnar Gomér. e-post: eller tel Vänd Er med förtroende till Södertäljes äldsta mäklarbyrå! Bo Lundvall & Son etablerades 1928 och har sedan dess aktivt bedrivit fastighetsförmedling. Vår affärsidé är personlig rådgivning från fastighetsmäklare med hög kompetens, god lokalkännedom och lång yrkeserfarenhet. Vi arbetar med avancerad data och IT-teknik, och marknadsför oss bl a via Internet och skyltfönster i centrum. Vi har som krav att våra fastighetsmäklare skall vara anslutna till mäklarsamfundet, landets ledande branschorganisation för fastighetsmäklare. Kontakta oss för kostnadsfri värdering och rådgivning. Förmedlingsuppdrag inlämnat av medlem i villaägarna erhåller fri flyttstädning. Hörnet Nygatan - Nedre Torekällgatan. Leif Persson Marie Hemstrand Johansson Nygatan Södertälje Tel Besök vår hemsida: Per-Magnus Ekström Adam Bergström Kretsnytt

16 Medlemsförmåner Inköpsansvariga inom Södertäljekretsen för VÄF arbetar med att utverka rabatter och andra förmånserbjudanden för medlemmarna. För närvarande kan vi presentera följande överenskommelser och avtal: Generellt gäller att Du skall visa Ditt medlemskort i VÄF innan kassainslag. Kretsens rättshjälpsfond: Ansökningar om bidrag ur denna fond ställs till kretsordföranden. Byggnadsunderhåll, reparationer: Anticimex, tel , Företaget erbjuder ett trygghetsavtal, ett försäkringspaket för villor. Kontakta Anticimex för information. Telge Energi, Husassistans, tel Kontakta Telge Energi för information. Byggvaror: AB Järna Trä, Byggvaruhuset i Järna, Industrivägen 19, Järna, tel Information om rabatter fås om medlemskort uppvisas. Vid större inköp begär offert. Södertälje Trävaru AB, Nyköpingsvägen 60, tel % vid kontantköp av trävaror. Snickeri- och övriga byggvaror 10 15%, begär offert vid större inköp. Uppge kundnr MT:s Bygg & Snickeri AB, Norra Stationsvägen 26, Nykvarn, tel , % rabatt på ordinarie prislista. Gäller ej kampanjpriser. Beijer Byggmaterial, Morabergsvägen 13, tel Nettoprislista gäller generellt men kontrollera alltid mot uppvisande av medlemskort i VÄF vilken rabattsats som gäller vid varje inköp. El- och VVS: Comfortbutiken, Holmbergs Rör AB, Bergaholmsvägen 9, tel % på butiks- och lagervaror. Beställningsvaror 6%. Gäller ej kampanjvarupriser eller varor nedsatta med extrapris. Spolbilen Södertälje Högtryckspolning Ångning Jour dygnet runt Sanering Klottersanering Rörinspektion. VÄF-medlemmar 10 % på arbetskostnad, tel Färg Färghandlare: Målarboden i Södertälje AB, Bergaholmsvägen 9, tel % på butiks- och lagervaror. Gäller ej kampanjpriser eller varor nedsatta med extrapris. Vid större inköp, begär offert. Friskvård Telge Hälsocenter AB, Kaplansgatan 5, Södertälje Tel % på massage och 10% på allt i butiken. Ex. 30 minuter massage för 199 kr och 60 minuter för 398 kr. Glasmästare: E. F. Ö. Glas Service, Vibergsvägen 22, tel Rabatt lämnas med 10 35% beroende av uppdraget. Glans Glasmästeri & Ramaffär, Torekällgatan 5, tel Rabatt lämnas med 10 35% beroende av uppdraget. Handelsträdgård: Tunvalla handelsträdgård, Rimfrostvägen 1, Södertälje, tel Lämnar 10% rabatt på utbjudna varor som ej är kampanjpriser. Se annons i Kretsnytt nr Juridisk rådgivning: Kontakta Villaägarnas Riksförbund, tel Expertrådgivning (kostnadsfri). Järnvaror, verktyg m m: Södertälje Järnaffär AB, Wedavägen 17, tel Rabatt järnhandelsvaror 15%, hushåll 5%, trädgårdsart. 5%, prisnedsatta varor 5%, prisnedsatta varor 5%. Olje & Brännarservice, Cisternrengöring, besiktning med kontrollintyg: Ragn-Sells, tel Cisternkontroll med garanti, se prisuppgift i Kretsnytt nr Stockholms Åkeri AB, Drivhjulsvägen 26, Hägersten, tel Cisternbesiktning, se prisuppgifter i annons Kretsnytt nr Ring och begär offert. Sundströms värme & bränsle, Karltorp, Järna, tel Ring och begär offert. Säkerhet, lås, larm: Gärna larm i järna, samarbetspartner till Securitas Aroundio. Peter Andersson, tel , Se annons Kretsnytt nr Säkerhetscenter AB, Badhusgatan 2, tel Rabatt 10% lämnas på lås, nycklar och tillbehör. Gäller ej arbetskostnad, service och el-lås. Taxi: Södertälje Taxi, tel Erbjuder resa från Södertälje till Arlanda alt. Skafsta under perioden 15 juni till 15 augusti för endast 775 kr. För hämtning på Arlanda tillkommer 60 kr. Trädfällning, beskärning: S-A Trädfällning, Anders Larsson, Tallåsvägen 5 B, Eskilstuna, tel , / Utbildad fackman. F-skatt och ansvarsförsäkring. Org.nr Ring för kostnadsförslag. Utför ej trädbeskärning. Medlemsförmåner ordnade av Riksförbundet/Regionen se 16 Kretsnytt

17 Vi utför! Reparationsglasning Nyglasning Tavelinramning Ompackning av fönster Omkittning av fönster Fönsterbesiktning Fönsterrenovering Försäljning av PVC fönster Din lokala glasmästare E. F. Ö. Glas Service Thomas Larsson Vibergsvägen Södertälje GSM-LARM, NU ÄVEN MED KAMERA Ett trygghetspaket* som ökar hela familjens säkerhet Kontakta din Securitas Direct Partner för mer info eller för bokning av kostnadsfri säkerhetsrådgivning. Nu finns ett erbjudande till dig som är medlem i Villaägarnas riksförbund. * inkl. Aroundio Patrol Gärna Larm AB. Peter Andersson Lite tryggare med Securitas Direct Målerifirma Leijonmarck Mobil Kontor Lövåsavägen Södertälje Kretsnytt

18 Profilprodukter Energipriser En ny kampanj mot våra höga elpriser har dragits igång; kraftsamla.se. Villaägarnas Riksförbund är medorganisatör. Där kan alla registrera sitt intresse mot höga elpriser och lägga in synpunkter, förslag, tyckande m m. Du kan läsa mer om detta på Vet Du om att man kan beställa profilprodukter som T-shirts, kepsar, paraply mm hos riksförbundet. Gå in på för fullständigt sortiment, priser och beställning. Kundnummer är VILLA + Ditt föreningsnummer Användarnamn: villa Lösen: villa Utdelning av tidningen Det är viktigt att varje förening har organisation för ut - del ning av denna tidskrift. Tidningen innehåller ofta information i aktuella frågor, om möten, kurser och tider för olika arrangemang ordnade av Kretsen, ABC-regionen eller Riksförbundet. Sådan information som kan vara viktig för många. Det är därför viktigt att tidningen distribueras så fort som möjligt. Med tanke på att vi numera namnsätter alla tidningar är det ju inte särskilt besvärligt att dela ut den. Lycka till med detta. GYNNA TIDNINGENS ANNONSÖRER Kretsnytt :Layout Sida 1 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs i detta nummer: Kretsnytt :Layout Sida 1 KRETSNYTT KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Nr Postlåda älskad eller hatad! Ordförandes hälsning 3 Om Sune Ericson sista 4 Om Ulf Oscarsson 10 Om brevlådor 12 Läs i detta nummer: Nr Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13 Ordförandes hälsning 3 Om Södertäljes nye Polischef 4 Om Lokalt VÄF-möte 10 Om Inbrott i våra hem 13 Soldala -Vibergen Olovshage VÄF Östertälje-Rosenlunds VÄF håller årsmöte tisdag den 16 februari 2010 kl Lokal: Hagabergs Folkhögskola Motioner till styrelsen senast den 15 januari Styrelsen håller årsmöte tisdag den 16 mars 2010 kl Lokal; dagcenter Högmohöjden Poliskommissarie Ulf Oscarsson berättar bl a om grannsamverkan. En representant för en huslarmsfirma medverkar. På agendan finns i övrigt sedvanliga årsmötesfrågor och information från styrelsen. Alla medlemmar, särskilt alla kontaktpersoner är välkomna Styrelsen 18 Kretsnytt

19 Kretsens lokalföreningar Bergvik-Brunnsäng VÄF: Kjell-Arne Forsberg, Kristinelundsvägen 9, Södertälje, tel e-post: Blombacka VÄF: Ronald Lundberg, Mimervägen 16, Södertälje, tel e-post: Enhörna VÄF: Tf ordf Lennart Fridman, Ekorrstigen 22, Enhörna, tel e-post: Geneta-Högloft VÄF: Bertil Nilsson, Högloftsvägen 39, Södertälje, tel e-post: Geneta-Wasa VÄF: Bengt Sundstrand, Släggvägen 5, Södertälje, tel e-post: Hölö-Mörkö VÄF: Bernt Olsson, Österbyvägen 23, Hölö, tel e-post: Järna-Mölnbo VÄF: Lars Frendin, Rödsippsstigen 45, Järna, tel e-post: Näsets VÄF: Johan Halvardson, Dalgatan 23, Södertälje, tel e-post: Södertälje Södra VÄF: Ingen uppgift. Smedvägen VÄF: Bo Linde, Smedvägen 15, Södertälje, tel e-post: Villaägarna i Nykvarn: Göran Söderman, Solbergavägen 2, Nykvarn, tel e-post: Soldala-Vibergen-Olovshage VÄF: Rolf B Bertilson, Fridebergsvägen 20, Södertälje, tel e-post: Villaägarföreningen i Mariekälla: Niclas Möller, Föreningsvägen 19, Södertälje, tel e-post: Östertälje-Rosenlunds VÄF: Lars-Ove Wickman, Alpvägen 10, Södertälje, tel e-post: Tälje-Nykvarns lokala VÄF f n bestående av: Före detta Bårsta VÄF: Sigvard Nilsson, Byvägen 88, Södertälje, tel Före detta Pershagen VÄF: Niclas Möller, Föreningsvägen 19, Södertälje, tel e-post: Befintliga adresser till VÄF hemsidor Enhörna VÄF: enhorna.abc.villaagarforening.se Nykvarn VÄF: nykvarn.abc.villaagarforening.se Soldala-Vibergen-Olovshage VÄF: solviol.abc.villaagarforening.se GYNNA TIDNINGENS ANNONSÖRER Ett komplett byggvaruhus med ett brett sortiment från grund till färdigt hus Öppet: Mån-fre Lörd 9-13 Välkommen JÄRNA TRÄ Tuna Industriväg 19 Tel Kretsnytt

20 Avsändare: Kringel-Offset AB Box SÖDERTÄLJE B :- Inkl. standard montering Bara en kan vara bäst! Wedavägen 17 Tel Öppet: Vardagar

KRETSNYTT. Postlåda älskad eller hatad! Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Sune Ericson sista 4 Om Ulf Oscarsson 10 Om brevlådor 12

KRETSNYTT. Postlåda älskad eller hatad! Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Sune Ericson sista 4 Om Ulf Oscarsson 10 Om brevlådor 12 KRETSNYTT Nr 3-2009 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Postlåda älskad eller hatad! Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Sune Ericson sista 4 Om Ulf Oscarsson

Läs mer

KRETSNYTT. Kretsnytt har besökt det nya Igelstaverket. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Kretsnytt har besökt det nya Igelstaverket. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Kretsnytt har besökt det nya Igelstaverket Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Besök på nya Igelstaverket

Läs mer

Nr 4-2007. Ordförandes hälsning 3 Om elnätsmonopolet 5 Vad Elisabeth Österman tycker om fastighetsskatten 6 Om stadsnätet 8 Om höstens kongress 14

Nr 4-2007. Ordförandes hälsning 3 Om elnätsmonopolet 5 Vad Elisabeth Österman tycker om fastighetsskatten 6 Om stadsnätet 8 Om höstens kongress 14 Nr 4-2007 Dyra monopolledningar Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om elnätsmonopolet 5 Vad Elisabeth Österman tycker om fastighetsskatten 6 Om stadsnätet 8 Om höstens kongress 14 Trött på att

Läs mer

KRETSNYTT. När snön ligger vit på taken... Läs i detta nummer: Forts på sid 10

KRETSNYTT. När snön ligger vit på taken... Läs i detta nummer: Forts på sid 10 KRETSNYTT Nr 1-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund När snön ligger vit på taken... Forts på sid 10 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Utvecklingen

Läs mer

Stadsnätets utveckling

Stadsnätets utveckling Kretsnytt 2-2007 07-05-28 07.34 Sida 1 Nr 2-2007 Stadsnätets utveckling Läs i detta nummer: Vad ordförande tycker 3 Om kretsens årsmöte 4 Om stadsnätet 8 Vad förbundsdirektören tycker 13 Kretsnytt 2-2007

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring 9 Inköp av trädgårdsprodukter 10 Nya Husassistans 12

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring 9 Inköp av trädgårdsprodukter 10 Nya Husassistans 12 KRETSNYTT Nr 3-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Var får jag mest för mina pengar Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring

Läs mer

KRETSNYTT. Ny villaarkitektur i Södertälje. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Ny villaarkitektur i Södertälje. Läs i detta nummer: Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 1-2009 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Ny villaarkitektur i Södertälje Ordförandes hälsning 3 Frågor till medlemmar 3 Om dyrt

Läs mer

KRETSNYTT. Valborg vid Ragnhildsborg. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Valborg vid Ragnhildsborg. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2008 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Valborg vid Ragnhildsborg Martin Olsson diregerar kören Visst-kan-vi-sjunga-kören. En annan sorts eld! Många

Läs mer

Brolins Glas Glasreparationer 20% uterum

Brolins Glas Glasreparationer 20% uterum VILLAÄGARNA I HUDIKSVALLSREGIONEN RABATTAVTAL gällande från 2010-02-01 Som medlem i Villaägarna har du lokala rabatter hos nedanstående företag: Företag Gäller Rabattsats Barcana AB Uthyrning: Berndt Magnusson

Läs mer

KRETSNYTT. Permanentboende i Viksberg. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Permanentboende i Viksberg. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 3-2008 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Permanentboende i Viksberg Samhällsbyggnadskontorets chef Anders Bruse. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning

Läs mer

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott!

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott! Ett tryggt Halland att leva och bo i Att förebygga inbrott! Under 2010 anmäldes omkring 20 000 bostadsinbrott i Sverige, ca 700 av dem skedde i Halland. Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda

Läs mer

Södertäljes nya stadshus

Södertäljes nya stadshus Nr 4-2006 Södertäljes nya stadshus Allas vårt nya stadshus Läs i detta nummer: Vad ordförande tycker 3 Om vårt nya stadshus 6 Om Telge Återvinning 10 Om Telge Energi bolån 13 Information från Telge Återvinning

Läs mer

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen.

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen. Bostadsinbrott Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott www.polisen.se/uppsala 114 14 På spår efter gärningsmannen Inbrott i bostaden är något som många

Läs mer

Klimatförändring. Läs i detta nummer:

Klimatförändring. Läs i detta nummer: Nr 1-2008 Klimatförändring Klimatförändring vad kan villaägarna bidra med? Se sid 5 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Klimatförändring 5 Vad Telge Nät svarar 5 Vad Telge Energi tycker 8 Hur går

Läs mer

KRETSNYTT. Problemhus i Nykvarn! Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Problemhus i Nykvarn! Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2008 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Problemhus i Nykvarn! Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Problemhus i Nykvarn 3 Om våra fruktträd 4

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag.

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag. Extra föreningsstämma Datum: 2010-03-01 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Studion. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Han riktar ett speciellt välkommen till

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16 KRETSNYTT Nr 1-2011 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund 2010 Elnät Elhandel Förbrukning avgift avgift Öre/kWh elcertifikat skatt handel @ Fast Fast El Varav Energi-

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Om En intervju med Om Ewa Lofvar Konradsson 4 Om Ett tomträttsmöte 8 Om Ny sophämtning 10

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Om En intervju med Om Ewa Lofvar Konradsson 4 Om Ett tomträttsmöte 8 Om Ny sophämtning 10 KRETSNYTT Nr 3-2011 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Sofistikerad sophämtning Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Om En intervju med Om Ewa Lofvar Konradsson

Läs mer

KRETSNYTT. Spaden i marken! Läs i detta nummer: Men, vad har hänt före, läs på sidan 16

KRETSNYTT. Spaden i marken! Läs i detta nummer: Men, vad har hänt före, läs på sidan 16 KRETSNYTT Nr 2-2009 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Spaden i marken! Men, vad har hänt före, läs på sidan 16 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Hur blev

Läs mer

Centralenhet med GSM. Larmbricka

Centralenhet med GSM. Larmbricka Trygghet i alla hem Centralenhet med GSM Centralenheten är hjärtat av ditt larmsystem. Den har koll på alla komponenter och kommunicerar trådlöst med både komponenterna och larmcentralen. Håll koll på

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar juni 2011 Västerorts gemensamma sida Glädjen var stor fredagen den 10 juni, då de 167 studenterna från Polishögsskolan tog studenten, 75 kvinnor och 92 män. Ceremonin hölls

Läs mer

Nr 1, 15:e februari 2004

Nr 1, 15:e februari 2004 Medlemsbladet för f r HSB Brf Snösätra Nr 1, 15:e februari 2004 På gång i föreningen Vi är nu inne på det nya året 2004 och det finns en hel del som händer. Det nya låssystemet håller på att installeras,

Läs mer

Nr 3-2005. Bilaga: Medlemsinfo och inbetalningskort

Nr 3-2005. Bilaga: Medlemsinfo och inbetalningskort Nr 3-2005 Detta nummer av KRETSNYTT vänder sig särskilt till villaägare i Södertälje och Nykvarn som ännu inte är medlem i en villaägareförening Illustration: Tina Bertilson/Michael Broqvist Bilaga: Medlemsinfo

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad VAD KAN VI GÖRA Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad Se över våra egna bostäder, garage, insynsskydd m.m. (T.ex. fönsterlås, larm, altandörrar). Tänk på att fönster och altandörrar oftast

Läs mer

Tillfället gör tjuven

Tillfället gör tjuven Tillfället gör tjuven Det här är en broschyr om lägenhetsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott, vad du kan få hjälp med av andra och vad som händer om du i

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Hallandsvägen 17

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Hallandsvägen 17 Län Kronoberg Gatuadress Kommun Älmhult Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 82 m² Område Delary Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Trevligt småhus med altan i

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

Nr 2-2005. Kretsnytt 2-2005 1

Nr 2-2005. Kretsnytt 2-2005 1 Nr 2-2005 Kretsnytt 2-2005 1 2 Kretsnytt 2-2005 YMER REKLAMBYRÅ Lämna ditt farliga avfall till Miljöbilen Ändrad turlista för Miljöbilen från och med 1 januari 2005 HÄR STANNAR MILJÖBILEN Första lördagen

Läs mer

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 1-2012 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs mer om dessa bilder inne i tidningen! Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Kretslopp eller inte?

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Närvarande : Lars Herrstedt-Rosén (LHR), Alf Christensson (AC) Håkan Sköld (HS), Robert Jensen

Läs mer

Av de 130 som svarat är 61 EJ intresserade att byta fönster 69 ÄR intresserade att byta fönster Fördelningen är lika mellan Alt 1 och Alt 2

Av de 130 som svarat är 61 EJ intresserade att byta fönster 69 ÄR intresserade att byta fönster Fördelningen är lika mellan Alt 1 och Alt 2 Förfrågan om intresse att renovera fönster Har skickats ut till alla 176 hus inom Akalladalen 130 hus har svarat Av de 130 som svarat är 61 EJ intresserade att byta fönster 69 ÄR intresserade att byta

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 208 2015-06-18 Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Trevlig midsommar! SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2014-2015 STYRELSE

Läs mer

Förmånserbjudanden. till dig som är medlem i Söderslätts Golfklubb. Varsågod!

Förmånserbjudanden. till dig som är medlem i Söderslätts Golfklubb. Varsågod! Förmånserbjudanden till dig som är medlem i Söderslätts Golfklubb Varsågod! I foldern finns flera olika företag som har tagit fram speciella erbjudanden, enbart för dig som är medlem i Söderslätts Golfklubb!

Läs mer

Västanberga Samfällighetsförening Informationsbrev 1

Västanberga Samfällighetsförening Informationsbrev 1 Sid 01 Informationsbrev 1 2011 Styrelse 2011 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ord. Ledamot Suppleant Suppleant Peter Jagerwall Torsten Scott Gunilla Rödin Tobias Holmbäck Peter Moback Selma

Läs mer

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Sjönära, Edsgatan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa med vacker

Läs mer

Sagerska Vägen. Sagerska Vägen. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Sagerska Vägen. Sagerska Vägen. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Halland Gatuadress Kommun Halmstad Storlek 5.0 rum (4 sovrum) / 131 m² Område Steninge Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Ett hus för havsnära miljö

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Lite råd inför sommaren Snart kommer den efterlängtade sommarledigheten. En del av oss tar dagen

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Styrelsemöte, protokoll

Styrelsemöte, protokoll Sidan 1 av 5 Samfällighetsföreningen Rydebäck II Huvudskär Styrelsemöte, protokoll Närvarande: Frånvarande: Plats: Stefan, Anna, Rolf, Marcus Filip, Sune Rya Golfkrog Datum: Tisdag 24/8 2010 Tid: 18.30-20.30

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lindängsvägen 19

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lindängsvägen 19 Län Örebro Gatuadress Kommun Askersund Storlek 6 rum (3 sovrum) / 79 m² Område Zinkgruvan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 19 Huset på ligger i ett alldeles sagolikt

Läs mer

PROTOKOLL 14 oktober 2012

PROTOKOLL 14 oktober 2012 PROTOKOLL 14 oktober 2012 FÖRENINGEN FANGORNS ÅRSMÖTE I HÄSSJABERG 18 augusti 2012 Närvarande föreningsmedlemmar: Vivi Adler, Peter Adler, Annika Ljung, Benkt Åbom, Ingvar Lundberg, Renée Olsåker och Lasse

Läs mer

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014 STYRELSE Närvarande Frånvarande Eva Eriksson, ordförande Urban Jonsson, vice ordförande Åke Andersson, kassör Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar januari 2010 Västerorts gemensamma sida 2011 är här och jullovet har avlöpt lugnt i Västerorts polismästardistrikt. Ett stort antal poliser har arbetat för att öka tryggheten

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Blåklocksvägen 5. Län Jönköping Gatuadress Blåklocksvägen 5 Kommun Nässjö Storlek 6 rum (4 sovrum) / 191 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Blåklocksvägen 5. Län Jönköping Gatuadress Blåklocksvägen 5 Kommun Nässjö Storlek 6 rum (4 sovrum) / 191 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jönköping Gatuadress Kommun Nässjö Storlek 6 rum (4 sovrum) / 191 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det bästa med denna bostaden är de öppna ytorna, den öppna spisen och den vackra Japaninspirerade

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2013-12-11 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Har du tänkt resa bort över julen? Informera gärna om att du ska resa bort över julen,

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Torsby Åkerväg 7 Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Villa under ombyggnad! Möjlighet att förvärva en villa som är under omfattande

Läs mer

Laggarbostigen 11. Län Västmanland Gatuadress Laggarbostigen 11 Kommun Norberg Storlek 6.0 rum (5 sovrum) / 116 m² Område Öjersbo Tillträde tidigast

Laggarbostigen 11. Län Västmanland Gatuadress Laggarbostigen 11 Kommun Norberg Storlek 6.0 rum (5 sovrum) / 116 m² Område Öjersbo Tillträde tidigast Län Västmanland Gatuadress Kommun Norberg Storlek 6.0 rum (5 sovrum) / 116 m² Område Öjersbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött enplansvilla med

Läs mer

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, SUZETTE ELESTEDT, DANIEL ANDERSSON, NICKLAS NULAND,YVONNE LUNDGREN, CAROLINE

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Styrelsen Villaägarna i BOLLNÄS VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Allmänt Föreningens verksamhet skall präglas av MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund samt skall

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Med hösten kommer fler ovälkomna besök! Glädjande har antalet bostadsinbrott legat på en ovanligt

Läs mer

Dombäcksövägen 24. Enligt överenskommelse

Dombäcksövägen 24. Enligt överenskommelse Län Västernorrland Gatuadress Kommun Örnsköldsvik Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 110 m² Område Husum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa i lugnt och

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stationsgatan 12

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stationsgatan 12 Län Värmland Gatuadress Kommun Grums Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 110 m² Område Segmon Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fint hus på en återvändsgata

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Liverudsvägen 12. Län. Västra Gatuadress Liverudsvägen 12. Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast

Liverudsvägen 12. Län. Västra Gatuadress Liverudsvägen 12. Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött suterränghus

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Hökhult 5. Län Jönköping Område Hökult Kommun Gnosjö Gatuadress Hökhult 5. www.hemverket.se - Sida 1 av 5

Hökhult 5. Län Jönköping Område Hökult Kommun Gnosjö Gatuadress Hökhult 5. www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Län Jönköping Område Hökult Kommun Gnosjö Gatuadress www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Beskrivning Fastighet i Hökhult med nära anslutning till sjön Flaten och med Store Mosse Nationalpark några minuters

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Golven vill du ha strålande, dina fönster ska vara glasklara och att toaletten alltid är ren och fräsch är ett krav. Men det fungerar inte alltid som du vill, och

Läs mer

Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev juni-juli. Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: juni-juli 2015

Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev juni-juli. Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: juni-juli 2015 Sida 1 av 5 Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev juni-juli Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: juni-juli 2015 Juni Inbrott och inbrottsförsök i bostad (ej fritidshus/kolonistuga) Totalt:

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Reliefstigen 17

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Reliefstigen 17 Län Stockholm Gatuadress Kommun Södertälje Storlek 5 rum (4 sovrum) / 120 m² Område Lina hage Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett trivsamt radhus där du som tycker om sommaren kan njuta från

Läs mer

Flöjtvägen 18. Län Västernorrland Område Åmynnet Kommun Örnsköldsvik Gatuadress Flöjtvägen 18

Flöjtvägen 18. Län Västernorrland Område Åmynnet Kommun Örnsköldsvik Gatuadress Flöjtvägen 18 Län Västernorrland Område Åmynnet Kommun Örnsköldsvik Gatuadress www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Beskrivning BOTTENVÅNING Kök: Fint kök med matplats och ljus köksinredning, ommålade luckor 2005. Ovanför

Läs mer

Golvkedjans. Annonsmallar GOLVKEDJAN - YRKESMÄN ÖVER HELA LANDET. Annonsmallar

Golvkedjans. Annonsmallar GOLVKEDJAN - YRKESMÄN ÖVER HELA LANDET. Annonsmallar Annonsmallar Sid 1 av 13 Golvkedjans Annonsmallar I detta häfte hittar du diverse annonsmallar med förslag på såväl text som layoututformning. Du kan använda mallarna som inspiration eller som underlag

Läs mer

Nobynäs Ängstugan 1. Nobynäs Ängstugan 1. www.hemverket.se - Sida 1 av 12

Nobynäs Ängstugan 1. Nobynäs Ängstugan 1. www.hemverket.se - Sida 1 av 12 Län Jönköping Gatuadress Kommun Aneby Storlek 4 rum (2 sovrum) / 50 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 12 www.hemverket.se - Sida 2 av 12 Entré Välkommen in i en

Läs mer

3 Kallelse till stämman Stämman förklarar att kallelsen har skett i laga ordning. Den delades ut drygt två veckor innan.

3 Kallelse till stämman Stämman förklarar att kallelsen har skett i laga ordning. Den delades ut drygt två veckor innan. Föreningsstämma Datum: 2009-05-18 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Balder Salen. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Han riktar ett speciellt välkommen till

Läs mer

Län Götaland Kommun Falköping Storlek 8.0 rum (6 sovrum) / 252 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse. www.hemverket.

Län Götaland Kommun Falköping Storlek 8.0 rum (6 sovrum) / 252 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse. www.hemverket. Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Falköping Storlek 8.0 rum (6 sovrum) / 252 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning I en vacker dalgång ligger denna

Läs mer

Västra Gatuadress Annebergsvägen 91 Götaland Kommun Mölndal Storlek 2 rum (1 sovrum) / 55 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Annebergsvägen 91 Götaland Kommun Mölndal Storlek 2 rum (1 sovrum) / 55 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Mölndal Storlek 2 rum (1 sovrum) / 55 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Belägen i lugnt och fint område nära naturen. Bara ca 15 min från Göteborg. --

Läs mer

Folksams erbjudande om villalarm

Folksams erbjudande om villalarm Folksams erbjudande om villalarm Ett bra larm ger dig trygghet och minskar kostnaderna för oss alla Ett bra larm med ordentlig bevakningstjänst är ett effektivt skydd mot inbrott. Det innebär att du som

Läs mer

Mobäcken 11. Län. Västra Gatuadress Mobäcken 11. Kommun Mariestad Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 139 m² Område Sjötorp Tillträde tidigast

Mobäcken 11. Län. Västra Gatuadress Mobäcken 11. Kommun Mariestad Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 139 m² Område Sjötorp Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Mariestad Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 139 m² Område Sjötorp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Trivsamt hus med

Läs mer

Västra Gatuadress Radhusgatan 1 Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Radhusgatan 1 Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och lantligt boende med bykänsla. Skönt med gatubelysning och kommunalt

Läs mer

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN Sammanfattning Denna andra undersökning mot den så kallade näringslivspanelen, visar att den absoluta merparten av panelens medlemmar är mycket nöjda med det antal

Läs mer

Verksamhetsplan 2008 Villaägarna Degerfors

Verksamhetsplan 2008 Villaägarna Degerfors 1 (5) 1 Inledning 1.1 Föreningens uppdrag Leverera nytta till våra medlemmar och förbättra villkoren för kommunens småhusägare. Föreningens arbete ska fokuseras på merparten av medlemmarnas intresse till

Läs mer

6 rums rymlig villa med pool.

6 rums rymlig villa med pool. Objektbeskrivning 6 rums rymlig villa med pool. Åkervägen 18, Håknäs, Nordmaling Boarea: 140 m 2 (biarea 57m 2 ) Tomtarea: 2037 m 2 Utgångspris: 835 000 kr Budgivning e-bud: Ange objektnr. 504. Använd

Läs mer

Län Jönköping Gatuadress Solhöjdsvägen 3 Kommun Eksjö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 110 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jönköping Gatuadress Solhöjdsvägen 3 Kommun Eksjö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 110 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jönköping Gatuadress Kommun Eksjö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 110 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Charmigt hus med stor tomt med möjligheter. 25 minuter från stan och ca 4,5 mil från

Läs mer

Seniorschack Stockholm 2014-03-28 sida 1(5) Styrelseprotokoll Protokoll från styrelsemöte Seniorschack Stockholm nr 2/2014

Seniorschack Stockholm 2014-03-28 sida 1(5) Styrelseprotokoll Protokoll från styrelsemöte Seniorschack Stockholm nr 2/2014 Seniorschack Stockholm 2014-03-28 sida 1(5) Protokoll från styrelsemöte Seniorschack Stockholm nr 2/2014 Tid: 27 februari 2014 Plats: Schacksalongerna, Ringvägen 9 C Närvarande: Sven-Gunnar Samuelsson

Läs mer

Människor i samverkan

Människor i samverkan Människor i samverkan Din trygghet börjar hos dig och ingen annanstans. Den skapas i din närmiljö med dina närmaste, dina grannar och arbetskamrater. Verklig trygghet är att kunna leva tryggt i hemmet,

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Södra vägen 23 Kommun Hässleholm Storlek 7 rum (5 sovrum) / 133 m² Område Bjärnum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Södra vägen 23 Kommun Hässleholm Storlek 7 rum (5 sovrum) / 133 m² Område Bjärnum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Hässleholm Storlek 7 rum (5 sovrum) / 133 m² Område Bjärnum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget är perfekt, ett stenkast från centrum och bara någon minuts promenad

Läs mer

Välkommen till Borsökna Västers Villa och Fritidshusägarförening. Områdesfrågor i Årsmötesform 2011

Välkommen till Borsökna Västers Villa och Fritidshusägarförening. Områdesfrågor i Årsmötesform 2011 Välkommen till Borsökna Västers Villa och Fritidshusägarförening Områdesfrågor i Årsmötesform 2011 Styrelsen BVVF 2011 Ordförande Lennart Lindh Kassör Vlademir Mijatovic Trafikchef Yngve Nordström Sekreterare

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

Rosättra Varvsväg 49. Rosättra Varvsväg 49. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Rosättra Varvsväg 49. Rosättra Varvsväg 49. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Stockholm Gatuadress Kommun Norrtälje Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 50 m² Område Vätösund Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Riktig sjötomt med underbart

Läs mer

Information till nyinflyttade i småhusområdet Segelkobben

Information till nyinflyttade i småhusområdet Segelkobben Information till nyinflyttade i småhusområdet Segelkobben Småhusområdet Segelkobben, med gatuadresserna Norra Läget, Södra Läget och Nedergården består av 196 småhus. Inom Segelkobben finns det 3 olika

Läs mer

Län Halland Gatuadress Granvägen 1 Kommun Varberg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Halland Gatuadress Granvägen 1 Kommun Varberg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Halland Gatuadress Kommun Varberg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ljus gavellägenhet utan insyn. Balkong med fin utsikt mot havet. -- Mikael Kruse, säljare

Läs mer

Öjersjövägen 38F Götaland Kommun Partille Storlek 4 rum (3 sovrum) / 94 m² Område Öjersjö Tillträde tidigast

Öjersjövägen 38F Götaland Kommun Partille Storlek 4 rum (3 sovrum) / 94 m² Område Öjersjö Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Partille Storlek 4 rum (3 sovrum) / 94 m² Område Öjersjö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Nyrenoverat och välplanerat parhus med lättskött och solig trädgård.

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Skogsgatan 8A Kommun Sundsvall Storlek 5 rum (3 sovrum) / 127 m² Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Skogsgatan 8A Kommun Sundsvall Storlek 5 rum (3 sovrum) / 127 m² Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 5 rum (3 sovrum) / 127 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Fräscht och generöst gavelradhus i barnvänligt område med gångavstånd till centrum,

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Buxabygd Lövhöjden. Buxabygd Lövhöjden. www.hemverket.se - Sida 1 av 16

Buxabygd Lövhöjden. Buxabygd Lövhöjden. www.hemverket.se - Sida 1 av 16 Län Kronoberg Gatuadress Kommun Ljungby Storlek 4 rum (2 sovrum) / 135 m² Område Ljungby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Huset har passat oss perfekt med stora biutrymmen med bla riktig verkstad

Läs mer

Ängsvägen 17. Län. Västra Gatuadress Ängsvägen 17. Kommun Dals-Ed Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 170 m² Område Dals-Ed Tillträde tidigast

Ängsvägen 17. Län. Västra Gatuadress Ängsvägen 17. Kommun Dals-Ed Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 170 m² Område Dals-Ed Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Dals-Ed Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 170 m² Område Dals-Ed Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välhållen och sjönära

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stadiongatan 55E

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stadiongatan 55E Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53 m² Område Lorensborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag föll direkt för den fria utsikten när jag kom in i lägenheten första

Läs mer