KRETSNYTT. Permanentboende i Viksberg. Läs i detta nummer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRETSNYTT. Permanentboende i Viksberg. Läs i detta nummer:"

Transkript

1 KRETSNYTT Nr Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Permanentboende i Viksberg Samhällsbyggnadskontorets chef Anders Bruse. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om infiltration 4 Om artikel i nästa nummer 6 Om trafikförbättringar 8 Om Viksberg 10

2 2 Kretsnytt

3 Hejsan alla Villaägare! Jag hoppas Ni har haft en skön och bra sommar. Nu då mörkare tider nalkas så kommer vi i Krets - styrelsen att försöka förgylla dessa med lite olika aktiviteter. En som jag redan nu vill nämna är att vi i november någon lördag eftermiddag kommer att bjuda på Basket med SBBK. Flera aktiviteter kommer kan jag lova. Glöm inte att framföra era önskemål till era lokalordföranden vad gäller synpunkter eller önskemål som vi skall ta upp i styrelsen. Visste du att du själv måste kontrollera om du är ägare till ditt eget hus? Det är alldeles för enkelt att med förfalskade köpehandlingar kapa någon annans lagfart. Därför har Villaägarna startat en kampanj mot kapade lagfarter. På kampanjsidan som vi startade i juni kan du läsa om drabbade familjer. Ordförande Äger du ditt eget hus? har ordet Med vänliga hösthälsningar Ronald Lundberg Följande är saxat ur Riksförbundets Föreningsnytt Du kan även kontrollera om du är formell ägare av ditt hus. Här hittar du hjälpmedel för att formulera ett brev och ta fram adressen till Lantmäteriet på den ort som ansvarar för din kommun. Ha fastighetsbeteckningen till hands, eller sök fram beteckningen med hjälp av din adress via Lantmäteriets FastighetSök. KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Kretsens postgiro Bankgiro Ordförande: Ronald Lundberg, Mimersvägen 15, Södertälje Tfn Ansvarig utgivare: Rolf B Bertilson Redaktör: Rolf B Bertilson Fridebergsvägen 20, Södertälje Annonser: Lennart Lindquist, Bergviksgatan 32, Södertälje Tfn Hemsida: sodertaljekretsen.abc.villaagarforening.se Layout: Göran Hagström Tryck: Kringel-Offset AB Södertälje 2008 Detta nummer har tryckts i en upplaga av ex. Kampanjsidan hittar du på: under Opinion Protestera Kapade lagfarter. Kretsnytt uppmanar gärna villaägare i Södertälje att kontrollera läget. Inte ens våra hem lämnas ju oberörda i dessa tider. Rolf B Bertilson Anm: villan på bilden har inget med texten att göra. Bara en vanlig välvårdad villa. Kretsnytt

4 Infiltration I Södertälje med omnejd finns drygt infiltrationer. Många av dessa är anlagda för många år sedan. Kommunens miljökontor anser att en infiltration anlagd för mer än 15 år sedan är för gammal. Av den anledningen har Miljökontoret i Södertälje börjat intressera sig för dessa infiltrationer. Dessvärre har ingen förvarnande in - formation lämnats ut av Miljö kon toret. Ägare till infiltrationsanläggning får därför helt oväntat besked om att deras anläggning av någon anledning inte fungerar och måste läggas om. Kontoret lämnar ingen information om vad det är som skall göras! Men, man sätter ut ett datum när en ny anläggning skall vara på plats! Miljökontoret följer anvisningar från Naturvårdsverket. Efter mycket letande på Naturvårdsverket hemsida (www. naturvardsverket.se) kan man hitta Fakta blad 4 från januari 2006 som väl beskriver hur det skall se ut. Det är kanske inte helt lätt att tolka dessa regler Man behöver en konsult. Miljökontoret hänvisar också till att konsulter bör användas utan att ange vilken. Kretsnytt har däremot fått uppgift på dessa. Se särskild ruta. (Anm: AB Davids - sons Marktjänst i Gnesta som inte finns i listan hjälper familjen i Linanäs.) Meningen med förändringen är förstås att skydda naturen från farliga ämnen såsom ex fosfor. Kretslopps - tänkande gäller för allas bästa. Det gäller bla att skydda vårt dricksvatten. Vid inspektion läggs särskilt märke till eventuell lukt och om växtligheten är onödigt stor. Det senare är förstås Husägarens storebror Torgny Carlsson bevakar locket till 3-kammarbrunnen. ett svårbedömt kriterium medan dålig lukt är ett bättre. Varje anläggning är ur - sprungligen anpassad till antalet familje medlemmar. Vid en ombyggnad måste även detta tas med i beräkningen. En infiltration uppfyller egentligen inte Naturvårdsverkets krav. Kom - munen anser ändå att man fortsättningsvis kan godkänna dessa. Alternativ lösning kan vara en markbädd med extra steg för fosforavskiljning. Ett annat alternativ är en sluten avloppstank med slamavskiljning. Det allra bästa är förstås ett minireningsverk. Men, ett sådant kostar dock i storleksordningen kronor och med en driftkostnad per år på ca 2000 plus kostnad för el och tömning. Enligt miljöinspektör Kenneth Lövgren är avskrivningstiden endast 7-8 år vilket förstås är alldeles för kort för en sådan stor investering. En av de nu undersökta anläggningarna finns ute i Linanäs där Kretsnytt sammanträffade med fastighetsägaren Stränga miljöbevakare; Kenneth 4 Kretsnytt

5 och miljöinspektörerna Kenneth Löfgren och Stefan Jonsson. Fastighetsägaren hade även kallat in en konsult för att få hjälp med anvisad ombyggnad. På denna fastighet behöver hänsyn tas både till egen och grannars vattentäkt. Osäkerhet har även rått med avseende på vattenskyddsavstånd till Mälaren. Osäkerhet är ett ord som dessvärre passar in i bilden. Kommunen meddelar efter inspektion, kanske lite onödigt bryskt och med angivande av en alldeles för kort ombyggnadstid, att en anläggning måste byggas om men utan att anvisa hur. Det blir upp till varje enskild fastighetsägare att bestämma vad som skall göras. Dock, skall kommunen godkänna föreslagna åtgärder. Kretsnytt tycker att kommunen borde kunna ange vilka åtgärder som krävs i varje enskilt fall och med hänsyn till varje enskild situation. I vart fall borde kommunen på ett bättre sätt än vad som gällt med fasigheten ute i Linanäs föra en dialog med berörd anläggningsägare och komma överens om bästa möjliga tidpunkt för en ombyggnad. Många drabbade kan vara äldre människor som kanske inte riktigt hänger med i dagens rytm och som kanske, utan att mena illa, inte förstår varför det som fungerat så länge helt plötsligt inte längre duger. Mötet med kommunens miljöinspektörer ger oss anledning att tro att berörda infiltrationsägare framöver kommer att få ett bra bemötande från kontorets sida. Kretsnytt är säker på att detta kommer att uppskattas av alla som befinner sig i samma läge som den besökta fastigheten ute i Linanäs. Rolf B Bertilson Lofgren och Stefan Jonsson. Råd från miljökontoret; Se till att knyta till dig kompetens. Kraven för att få avloppstillstånd har ökat under senare år, och är du inte sakkunnig inom avloppsområdet är det svårt att ta fram en ansökan med ritningar, kartor med mera som miljökontoret accepterar. Driftsäkerhet, service, ekonomi och miljöprestanda viktiga faktorer när du väljer avloppsanläggning. Om du vill ha ett minireningsverk så kontrollera redan från början att leverantören kan erbjuda serviceavtal eller motsvarande. Var noggrann med ritningar och kartor till din avloppsansökan. Med skalenliga och professionellt utförda ritningar och kartor sparar du tid och pengar eftersom du slipper krav på kompletteringar från miljökontoret. Bristfälliga kartor och ritningar är ofta det som tar längst tid i en avloppsansökan. När du ska välja avloppssystem bör du precis som i andra sammanhang kontrollera om det finns oberoende tester eller annan opartisk information. Numera finns till exempel EU-test för minireningsverk. Lista över konsulter inom avlopp, geohydrologi/geoteknik som utför olika utredningsuppdrag, projekteringar etc. OBS! Detta är endast ett urval av konsulter, se vidare gula sidorna. Miljökontoret har inte genomfört någon kvalitetsgranskning av konsulterna i listan. Entreprenörer, adresser och telefonnummer Geo Markservice AB Margretelundsvägen 36, Bromma, Tel , Fax , Mobiltel: , Bjerking AB Strandbogatan 1, Uppsala , Fann VA-teknik AB Spjutvägen 5, Hus C, Järfälla, Tel , Fax Sweco VIAK AB Gjörwellsgatan 22, Box 34044, Stockholm, Tel AM-GEO AB (fd InGeo AB) Biskop Brasks Gränd 4, Järfälla, Tel: , Tyréns AB Peter Myndes Backe 16, Stockholm, , Ramböll AB Box 4205, Stockholm, , Tuve Jepson Konsult i mark& vatten Råby , Norrtälje, , Verna Ekologi AB Rickhard Hultman Miljökonsult Tranebergsvägen 94, Bromma, , SWEPRO Region Stockholm kontorschef/vd: Miguel Guirao Korta Gatan 7, Solna, Telefon: , Fax: , AQUA -Konsult Fagerstag. 3, Box: 8270, SPÅNGA, tel , fax , Lennart Qvarnström QVAR Förvaltning AB , Kretsnytt

6 Våra fruktträd Hur hanterar vi våra fruktträd. Läs i nästa nummer vad förre stadsträdgårdsmästaren Jan Lindqvist tycker. Avplockat. Snart klara att plocka. GYNNA TIDNINGENS ANNONSÖRER Sida 1 KRETSNYTT retsnytt :Layout Sida 1 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund KRETSNYTT Nr Permanentboende i Viksberg Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Nr Permanentboende i Viksberg Läs i detta nummer: Samhällsbyggnadskontorets chef Anders Bruse. Ordförandes hälsning 3 Om infiltration 4 Om trafikförbättringar 8 Om Viksberg 10 Om elsäkerhet?? Samhällsbyggnadskontorets chef Anders Bruse. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om infiltration 4 Om trafikförbättringar 8 Om Viksberg 10 Om elsäkerhet?? 6 Kretsnytt

7 Hörnet Nygatan Torekällgatan Leif Persson Marie Johansson Per-Magnus Ekström Anders Holmberg Kretsnytt

8 Förbättringar Gatukontoret bygger bl a om vissa övergångsställen men även busshållplatser. Förträngning av biltrafikens område vid övergångsställen och busshållplatser är ledmotivet. Att göra övergångsställena mer tydliga och att försvåra passerandet av en buss i hållplatsläge. Bilderna på denna sida visar hur ett övergångställe i ett av våra villaområden nu ser ut. Plats för att iaktta trafiken har skapats för den som skall passera gatan samtidigt som bilföraren på ett bra sätt görs uppmärksam på läget. Vid busshållplatserna har den tidigare indragningen av bussläget vid stopp tagits bort. Man kan säga att bussen nu stannar mitt i gatan vilket skall göra bilföraren uppmärksam på läget på ett tydligt sätt. Denne redaktör tycker att åtgärderna är lovvärda. Rolf B Bertilson Passerande biltrafik görs uppmärksam på ett övergångsställe. Varningsstolpar och mer plats för korsande personer. Bussen avses stanna mitt i gatan. 8 Kretsnytt

9 i trafikmiljön En förträngning gör bilföraren uppmärksam på att någon kan komma ut från endera sidan. Trafiken ut från villaområdet kan köra längre ut i gatan och får bättre överblick över passerande trafik. Kretsnytt

10 VIKSBERG Är denna gropfria gata för smal? Kretsnytt har besökt familjen Svalefors bestående av mamma Jenny, pappa Micke och sönerna Bill (18), Erik(16) och John(10) på Vråkstigen i Viksberg. Familjen har bott här sedan 1991 och var om inte den allra första permanenta familjen i området så i varje fall en bland de första. Man sökte lugnet och fick lugnet. Och, det är fortfarande tillräckligt lugnt för att få omdömet paradis. Familjen har fortfarande egen brunn, sluten tank för toalettavfall och trekammarbrunn med infiltration för annat avlopp. Men, snart kopplas kommunalt vatten på och även kommunalt avlopp. Det skall bli skönt säger Jenny, att slippa besväret med slamsugningsbilen: Och att kunna duscha när och hur mycket man vill, flikar Micke in. Familjen tillhör Viksbergs Sam fällig - het som sedan år 2000 tjatat på kommunen för att kommunalt vatten och avlopp. Till slut lyckades det därför att många sommargäster men även fler permanentboende slagit ner sina pålar i området och egna lösningar för vatten och avlopp beroende på brist på ytor blivit omöjliga. Arbete med VA-installation inleddes 2007 och har gått fort och fungerat bra. Familjen Svalefors betalar ca kronor för dragning fram till tomtgräns och ungefär hälften så mycket för anslutning till huset. Det är ett OK belopp, säger Micke. När Micke får veta att kommunen nu ser över äldre infiltrationer (se annan artikel) och att infiltrationer äldre än 15 år måste byggas om, ja då blev de ca ännu mer acceptabla! Samfälligheten svarar för gatuunderhållet utom för genomfarten på Käggebodavägen. Det är bäst så, säger Jenny, så slipper vi bli del av gropstan. Men, finns det då inga problem i paradiset? Jo, bussförbindelserna är inte värda namnet. En och en halv timma mellan turerna dagtid och nästan obefintlighet kvällar och helger. Det går relativt bra för killarna att åka till skolan i Brunnsäng, men i övrigt är det Väntar på inkoppling. 10 Kretsnytt

11 mycket bilåkning till kvällsövningar och olika aktiviteter under veckosluten, säger Micke. Ett annat orosmoment är sophämtningen. Smala gator och små vändplatser kan eventuell komma att ställa till problem för sopbilarna. En förhoppning finns att det skall lösas sig. Inte särskilt lustigt att behöva bära räkskal flera hundra meter i sena natten, menar Micke. Samtalen med kommunens företrädare har fungerat bra genom åren. Under en intensiv tid var bygglovhanteringen svår att förstå. Det var lite godtycke över det hela, säger Jenny. Denne reporter noterar dock stor tillfredställelse med planarkitekten Char - lott Köhler. Hon var duktig! Sorgligt då för denne besökare att behöva berätta att Charlotte nu slutat i kommunen. Familjen väntar nu på att stadsnätet, efter visst trubbel, med 100 Megabits per sekund skall kopplas in. Kabeln ligger där ute, säger Micke. Rolf B Bertilson På nästa sida interjuvas Samhällsbygg - nads kontorets chef Anders Bruse om omdaningen av Södertäljes frititidsstugeområden till permanentboende. Micke och Jenny i paradiset. Vanlig bild i Viksberg. Kretsnytt

12 Frågor till A Ett flertal traditionella fritidsstugeområden i Södertälje håller på att omdanas för permanentboende. Ett sådant område är Viksberg. Kretsnytt ställer några frågor till Samhällsbyggnadskontorets chef Anders Bruse. Svaren på Kretsnytts frågor har getts av samhällsbyggnadsdirektören Anders Bruse och stadsarkitekten Tommy Åström gemensamt. 1. Varför gör Södertälje kommun en sådan förändring? Allt fler väljer att bo året runt i sina fritidshus. På grund av bostadsbristen i länet är omvandlingen av fritidshusområden en viktig del i bostadsförsörjningen i regionen. De flesta fritidshusområden har eftersökta bostadskvaliteter, nära vatten och natur. Det är dock viktigt att infrastrukturfrågorna kan lösas på ett tillfredställande sätt. Det är vidare viktigt att värna om Mälarens ekosystem och Mälaren som vattenresurs. Kommunen måste ta ett långsiktigt ansvar för utvecklingen i arbetet att minska föroreningar och utsläpp Enligt gällande byggnadsplan skall området användas för fritidsbebyggelse. För att säkerställa detta, innehåller planen en rad bestämmelser, avsedda att försvåra åretruntboende i området. Exempel på sådana bestämmelser är begränsning av byggnadsarean för bostadshusen, förbud mot att anordna avloppsanläggning etc. Södertälje kommun växer snabbt och det ökade behovet av bostäder har medfört, att allt flera har valt att bosätta sig permanent i det relativt centralt belägna Viksberg. Den ökade bosättningen har medfört, att miljökontoret i Södertälje har bedömt, att nuvarande bebyggelse i Viksberg inkl Holmen har behov av vatten och spillvatten utifrån hälsoskyddsoch miljöskäl. Ett allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten skall därför inrättas med Södertälje kommuns VA-huvudman Telge Nät som huvudman. Generellt är det angeläget att skydda Mälarens vatten. Fördjupad översiktsplan för VIKSBERG och VIKSÄTER mm i Södertälje kommun Anders Bruse. 12 Kretsnytt

13 nders Bruse Syftet med tillägget till gällande plan är, att samtidigt som kommunalt vatten och spillvatten byggs ut i området ge möjlighet till utökade byggrätter som svarar mot dagens krav för en permanent bostad. Bestämmelsen om minsta tillåtna tomtstorlekar behålls dock. 2. Vilka är svårigheterna vid en sådan förändring? Beror ju delvis på vilket perspektiv man har på frågan, är det kommunens perspektiv, den boende i området eller någon som söker sig ett mer lantligt boende. Utifrån kommunens perspektiv, där man beslutat sig för att förändra gällande plan, kan ett problem vara att samordna och få en förståelse för planändringens angelägenhet hos de boende i området. I ett sådant område som Viksberg finns många sakägare vilket det inte finns lika många vid en nyexploatering. Utifrån de boende i området kan ju också frågorna vara olika beroende på om man vill behålla området som fritidshusområde eller är intresserad av en ökad möjlighet till bebyggelse. 3. Kretsnytt antar att VA-frågan är en besvärlig nöt att knäcka? Vad kostar det per löpmeter eller annat mått att utveckla ett inbott trångt område jämfört med att starta från början. Svår fråga att ge ett generellt svar på. 4. Vem betalar för utvecklingen. Engångsbelopp till berörda eller utslaget på alla kommuninnevånare på den löpande räkningen? För kostnader med planläggningen kommer en avgift att tas ut i samband med bygglov och bygganmälan. Kom - munen beräknas inte få några stora exploa teringskostnader för genomförandet av planen. Området tas in i kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Det allmänna vatten och spillvattennätet byggs ut av Telge Nät som också ansvarar för drift och underhåll av densamma. När nätet för vatten och spillvatten är utbyggt och VA huvudmannen meddelat fastighetsägaren att förbindelsepunkt är upprättad skall anläggnings- och brukningsavgifter erläggas av respektive fastighetsägare enligt vid ersättningstillfället gällande taxa. 5. När fritisboende blir permanentboende lämnas motsvarande antal bostäder i tätorten. Är det svårt att fylla tomrummen? Inte troligt då det finns en brist på bostäder i kommunen. Man skall också se utvecklingen av vissa fritidshusområden med planläggning för boende av permanent karaktär som en strategi att möta bostadsbristen i länet. 6. Hur mycket påverkan på utvecklingen har de boende haft. Har de fått särskilda önskemål tillgodosedda? För att ge möjlighet till påverkan är planförslaget nu ute på samråd. Kom - munen har även haft ett informationsmöte med tomtägarföreningen i Viks - berg. Dessa möten hölls i starten av detaljplaneringen. Under samrådstiden har många telefonsamtal samt mindre möten hållits med berörda fastighetsägare. 7. Så här i efterhand eller mitt inne i omvandlingen. Har Ni som planerat tänkt rätt. Är Ni nöjda med förändringen? För den pågående planeringen av Viks - berg 2:1 är frågan lite för tidigt väckt. 8. Hur ser Era planarkitekter på utvecklingen. Vilket är roligast, att planera om ett befintligt område eller starta från början? Beror på vilken arkitekt man frågar 9. Hur går det med biltrafiken i Viksberg? Är det trångt? Finns det P-plaster till alla? Lokalvägarna inom området ägs av Viksbergs Tomtägarförening. Standard - höjande åtgärder på lokalvägarna be - kostas av samfällighetsförening. I en framtid kan Käggebodavägen komma att tas över av kommunen. För bostäderna är avsikten att parkering ska ske på tomtmark eller anvisade parkeringsplatser i området. 10. Har man fått bygga ut fritt eller blivit hårt styrda? Vilket regelverk gäller här? För ett omvandlingsområde normala regleringar föreslås, i Viksberg 2:1 m fl föreslås att; Gällande bestämmelse om minsta tomtstorlek ändras inte, men minsta byggnadsyta för huvudbyggnad anges till 150 m 2 respektive 200 m 2 beroende på tomtstorlek. Byggnadsarean för uthus ökas till 40 m 2 inom hela området. För att undvika alltför tät bebyggelse, framförallt inom områden med små tomter, anges också, att den sammanlagda byggnadsytan inte får överstiga 20 % av tomtens areal. I gällande plan utgör en förhållandevis stor andel av vissa tomter av mark som inte får bebyggas (prickad mark). För att möjliggöra en ändamålsenlig och terränganpassad placering av byggnaderna, har denna bestämmelse slopats och ersatts av en bestämmelse om minsta avstånd till tomtgräns. För att områdets karaktär inte skall förvanskas, innehåller planen bestämmelser rörande byggnadernas utformning. Enligt dessa bestämmelser skall byggnader utföras med träpanel, taken skall utgöras av sadeltak som inte får vara valmade. För att undvika stora schaktningar och utfyllnader skall suterrängvåning anordnas där terrängen medger detta. Planen anger att marklov skall sökas vid markarbete som ändrar den befintliga nivån mer än 30 cm. Detta för att undvika dåligt planerade utfyllnader, oproportionerliga platåer med breda och kraftiga slänter vid byggnation av anläggning (hus, garage, pool etc) som kräver bygglov alternativ en större sammanhängande markyta om 30 kvm. Rolf B Bertilson ställde frågorna till Anders och hans kolleger. Kretsnytt

14 GSM-LARM, NU ÄVEN MED KAMERA Ett trygghetspaket* som ökar hela familjens säkerhet Kontakta din Securitas Direct Partner för mer info eller för bokning av kostnadsfri säkerhetsrådgivning. Nu finns ett erbjudande till dig som är medlem i Villaägarnas riksförbund. * inkl. Aroundio Patrol Gärna Larm AB. Peter Andersson Lite tryggare med Securitas Direct AVLOPPSRENSNING högtrycksspolning ångning jour dygnet runt sanering klottersanering rörinspektion Halvera din värmekostnad med en pelletkamin! Perfekt i hus med direktel! Nu behöver du ingen Väggfläkt! skorsten! Ta närmaste väggen! Takmålning Väggfläkten Drag leder rökgaserna genom ytterväggen. Du sparar alltså in kostnaden för en skorsten, och slipper svårigheter med var den ska placeras. Enklare kan det inte bli att installera ekonomisk och miljömässig pelletvärme från Ariterm! Solvärme Värmpumpar Pellet ENERGIKNIPPET I SÖDERTÄLJE AB Mobil Tel/Fax Kretsnytt

15 Kalendarium kretsen och tidningen 2008 Aktivitet Nr Tidpunkt Manus/motionsstopp Styrelsemöte 1 tisdag 22 januari Kretsnytt 1 ca 29 februari 6 februari Styrelsemöte 2 tisdag april Årsmöte kretsen 21 april 3 april Styrelsemöte 3 tisdag 20 maj Kretsnytt 2 ca 30 maj 7 maj Styrelsemöte 4 tisdag 19 augusti Kretsnytt 3 ca 26 september 3 september Styrelsemöte 5 tisdag 14 oktober Kretsnytt 4 ca 28 november 5 november Styrelsemöte 6 tisdag 9 december Anm 1. Manus för kretsnytt skickas med EP till; Anm 2: Motioner för årsmöte skickas till kretsens sekreterare Gunnar Gomér; Olofs väg 7 eller EP Instrument att hyra Kretsen har införskaffat två instrument för utlåning till medlemmar. En fuktmätare med vilken man kan mäta fukt i väggar mm och en temperaturmätare som exempelvis kan användas för kontroll av köld - bryggor. Instrumenten kan lånas efter förbeställning och hämtning/åter läm - ning hos Gunnar Gomér, Olovs väg 7, med tel e fon nummer Kostnad för två dygn eller över en helg är 50: för temperaturmätaren och 100: för fuktmätaren. Betal ning sker i förskott till kretsens PG Styrelsen Kalendarium övrigt 2008 Aktivitet Tidpunkt Motionsstopp Anm Basketmatch November Det är viktigt att meddela alla förändringar av namn, adress och telefonnummer, m m till Kretsens sekr. Gunnar Gomér. e-post: eller tel Kakel klinker mosaik sjösten golvvärme badrumsinredning mm Kakelbutiken vid E4:an Moraberg Öppet Vardagar Lördagar /6-16/8 Lördagar stängt Kretsnytt

16 Medlemsförmåner Inköpsansvariga inom Södertäljekretsen för VÄF arbetar med att utverka rabatter och andra förmånserbjudanden för medlemmarna. För närvarande kan vi presentera följande överenskommelser och avtal: Generellt gäller att Du skall visa Ditt medlemskort i VÄF innan kassainslag. Kretsens rättshjälpsfond: Ansökningar om bidrag ur denna fond ställs till kretsordföranden. Byggnadsunderhåll, reparationer: Anticimex, tel , Företaget erbjuder ett trygghetsavtal, ett försäkringspaket för villor. Kontakta Anticimex för information. Telge Energi, Husassistans, tel Kontakta Telge Energi för information. Byggvaror: AB Järna Trä, Byggvaruhuset i Järna, Industrivägen 19, Järna, tel Information om rabatter fås om medlemskort uppvisas. Vid större inköp begär offert. Södertälje Trävaru AB, Nyköpingsvägen 60, tel % vid kontantköp av trävaror. Snickeri- och övriga byggvaror 10 15%, begär offert vid större inköp. Uppge kundnr MT:s Bygg & Snickeri AB, Norra Stationsvägen 26, Nykvarn, tel , % rabatt på ordinarie prislista. Gäller ej kampanjpriser. Beijer Byggmaterial, Morabergsvägen 13, tel Nettoprislista gäller generellt men kontrollera alltid mot uppvisande av medlemskort i VÄF vilken rabattsats som gäller vid varje inköp. El- och VVS: Comfortbutiken, Holmbergs Rör AB, Bergaholmsvägen 9, tel % på butiks- och lagervaror. Beställningsvaror 6%. Gäller ej kampanjvarupriser eller varor nedsatta med extrapris. Spolbilen Södertälje Högtryckspolning Ångning Jour dygnet runt Sanering Klottersanering Rörinspektion. VÄF-medlemmar 10 % på arbetskostnad, tel Färg Färghandlare: Målarboden i Södertälje AB, Bergaholmsvägen 9, tel % på butiks- och lagervaror. Gäller ej kampanjpriser eller varor nedsatta med extrapris. Vid större inköp, begär offert. Friskvård Telge Hälsocenter AB, Kaplansgatan 5, Södertälje Tel % på massage och 10% på allt i butiken. Ex. 30 minuter massage för 199 kr och 60 minuter för 398 kr. Glasmästare: Glans Glasmästeri & Ramaffär, Torekällgatan 5, tel Rabatt lämnas med 10 35% beroende av uppdraget. Handelsträdgård: Tunvalla handelsträdgård, Rimfrostvägen 1, Södertälje, tel Lämnar 10% rabatt på utbjudna varor som ej är kampanjpriser. Se annons i Kretsnytt nr Juridisk rådgivning: Kontakta Villaägarnas Riksförbund, tel Expertrådgivning (kostnadsfri). Järnvaror, verktyg m m: Södertälje Järnaffär AB, Wedavägen 17, tel Rabatt järnhandelsvaror 15%, hushåll 5%, trädgårdsart. 5%, prisnedsatta varor 5%, prisnedsatta varor 5%. Olje & Brännarservice, Cisternrengöring, besiktning med kontrollintyg: Ragn-Sells, tel Cisternkontroll med garanti, se prisuppgift i Kretsnytt nr Stockholms Åkeri AB, Drivhjulsvägen 26, Hägersten, tel Cisternbesiktning, se prisuppgifter i annons Kretsnytt nr Ring och begär offert. Sundströms värme & bränsle, Karltorp, Järna, tel Ring och begär offert. Säkerhet, lås, larm: Gärna larm i järna, samarbetspartner till Securitas Aroundio. Peter Andersson, tel , Se annons Kretsnytt nr Säkerhetscenter AB, Badhusgatan 2, tel Rabatt 10% lämnas på lås, nycklar och tillbehör. Gäller ej arbetskostnad, service och el-lås. Trädfällning, beskärning: S-A Trädfällning, Anders Larsson, Tallåsvägen 5 B, Eskilstuna, tel , / Utbildad fackman. F-skatt och ansvarsförsäkring. Org.nr Ring för kostnadsförslag. Utför ej trädbeskärning. Medlemsförmåner ordnade av Riksförbundet/Regionen se 16 Kretsnytt

17 Utdelning av tidningen Det är viktigt att varje förening har organisation för ut - del ning av denna tidskrift. Tidningen innehåller ofta information om möten, kurser och tider för olika arrangemang ordnade av Kretsen, ABC-regionen eller Riksförbundet. I detta nummer finns artiklar om infiltration. Sådan information kan vara viktig för många och det är därför viktigt att tidningen distribueras så fort som möjligt. Med tanke på att vi numera namnsätter alla tidningar är det ju inte särskilt besvärligt att dela ut den. Lycka till med detta. Rolf B Bertilson Kassören meddelar: I det ständigt pågående arbetet med att se över Kretsens kostnader har styrelsen beslutat att avsluta Kretsens postgirokonto den 30 november i år. För inbetalningar till Kretsen skall i stället fr o m nu bankgirokontot användas. Vi hoppas att denna förändring inte orsakar besvär för någon vid inbetalning till Kretsen. Niclas Möller Kassör Kyl Frys Tvätt Disk Spis Småel Jovisgatan 6 Södertälje Tel Fax Målerifirma Leijonmarck Mobil Kontor Lövåsavägen Södertälje Kretsnytt

18 I Kretsnytt på sida 18 ställde vi en fråga till Telge Nät. Så här ser svaret från Telge Nät ut. Svar på frågan i Kretsnytt : Duger dessa även i fortsättningen? SVAR: Nej, mätaren på bilderna stöds inte av vår nya teknik för mätvärdesinsamling. Mätarna på bilderna är 10 år gamla och bygger på en helt annan kommunikationsmetod än den teknik vi har idag. Detta betyder att de gamla mätarna inte kan användas i det nya systemet för mätvärdesinsamling. Vi har valt att jobba med teknik som är mer kostnadseffektivt och ger mer och bättre information till både kund och leverantör. Den tekniska utveckling som skett sedan de gamla mätarna installerades bidrar till att göra infrastrukturen mer stabil samtidigt som den ger de nya mätarna helt nya funktioner. Jakob Aldrin Chef Affärsstöd Mätteknik Telge Nät Kretsnytts kommentar; tack för beskedet även om det inte gick vår väg! Kretsnytts annonspriser Kretsnytt sprids i ca ex vid varje utgivningstillfälle. Mottagare är villaägare, lokala politiker, kommunkontor, Telge ABs olika kontor, medverkande i varje tidning, annonsörer m fl. Format Svart/vitt 2-färgs 4-färgs 1/1-sida, 185x265 mm /2- sida, 185x130 mm /4-sida, 90x130 mm /8-sida, 90x65 mm Framsida, 185x50 mm Priserna gäller f o m Kretsnytt Vid särskild utgivning gäller andra priser Lagstadgad mervärdeskatt MOMS tillkommer Du vet väl att Du kan läsa gamla nummer av Kretsnytt på vår hemsida Pressmeddelande Trots att el- och oljepriser stigit kraftigt ligger prisutvecklingen på pellets stilla. Det senaste halvårets kraftiga prisökning på el och olja har inte påverkat priset på svenskproducerad pellets. Idag betalar pelletsanvändarna 0,55 kr/ kwh, vilket ska jämföras med cirka 1,20 kr/ kwh för el samt cirka 1,60 kr/kwh för olja. Prisutvecklingen på pellets har nu stabiliserats efter den kraftiga tillväxten av pelletseldare under 2006 i samband med statens konverteringsbidrag till villaägare, säger Stefan Sundelius chef för affärsområdet pellets på Telge Energi. De stora skillnaderna i energipriser betyder att många villaägare kan göra stora kostnadsbesparingar vid dagens prisnivå på olja och el genom att byta energisystem. En villaägare med en normalförbrukning av värme och varmvatten på kwh/år sparar kr per år om han byter ut olja mot pellets Pelletsanvändare vinnare när el- och oljepriserna nått ny pristopp och för den som konverterar till pellets från el-värme kan spara kr/år. Genom att byta energisystem för uppvärmning till pellets och köpa el producerat på förnyelsebar energi, t ex vindoch vattenkraft, bidrar man dessutom till att vi når klimatmålen, säger Stefan Sundelius. Värmepellets är till 100 procent förnyelsebar energi som till största delen produceras i Sverige med råvara från svenska sågverk. Idag produceras närmare en miljon ton pellets för direkt uppvärmning i villor och flerbostadshus i Sverige. Pelletsindustrins Riksförbund PIR tror på en tillväxt på 15 procent per år de närmaste 5 åren. Stora Enso räknar med att bygga två nya pelletsfabriker i Sverige och även Holmen Skog har planer på att etablera pelletsproduktion inom kort. Med andra ord är tillgång på råvara stor och risken för råvarubrist är mycket låg även om efterfrågan skulle tredubblas inom en 10-årsperiod. I USA och Ryssland deponeras fortfarande stora mängder av spån från sågverk som därmed betalar för att bli av med sågspånet vilket borgar för att pellets kommer att vara konkurrenskraftig prismässigt under många år framöver, avslutar Stefan. FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA: Stefan Sundelius, affärsområde pellets Telefon TELGE ENERGI Telge Energi är en oberoende el- och pelletsleverantör, utan egen kraftproduktion. Bolaget ingår i Telgekoncernen som ägs av Södertälje kommun. Telge Energi säljer enbart förnyelsebar el från vind och vatten för att få bort den nordiska kolkraften. Bolagets pellets tillverkas i Sverige av svenska skogsråvaror. Bolaget har kunder totalt. I Svenskt Kvalitetsindex, som mäter kundnöjdhet i bl a elbranschen, ligger Telge Energi i topp för tredje året i rad blev företaget utnämnt till en av Sveriges bästa arbetsplatser. 18 Kretsnytt

19 Kretsens lokalföreningar Bergvik-Brunnsäng VÄF: Kjell-Arne Forsberg, Kristinelundsvägen 9, Södertälje, tel e-post: Blombacka VÄF: Ronald Lundberg, Mimervägen 16, Södertälje, tel e-post: Bårsta VÄF: Björn Jahncke, Byvägen 56, Södertälje, tel Enhörna VÄF: Joen Holmström, Bäverstigen 15, Enhörna, tel e-post: Geneta-Högloft VÄF: Bertil Nilsson, Högloftsvägen 39, Södertälje, tel e-post: Geneta-Wasa VÄF: Bengt Sundstrand, Släggvägen 5, Södertälje, tel e-post: Hölö-Mörkö VÄF: Stig Ivebrant, Åkervägen 52, Hölö, tel e-post: Järna-Mölnbo VÄF: Lars Frendin, Rödsippsstigen 45, Järna, tel e-post: Näsets VÄF: Johan Halvardson, Dalgatan 23, Södertälje, tel e-post: Pershagen VÄF: Niclas Möller, Föreningsvägen 19, Södertälje, tel e-post: Södertälje Södra VÄF: Ingemar Waltersson, Sjömansvägen 11, Södertälje, tel Smedvägen VÄF: Bo Linde, Smedvägen 15, Södertälje, tel e-post: Villaägarna i Nykvarn: Göran Söderman, Solbergavägen 2, Nykvarn, tel e-post: Soldala-Vibergen-Olovshage VÄF: Rolf B Bertilson, Fridebergsvägen 20, Södertälje, tel e-post: Västergårds VÄF: Niclas Möller, Föreningsvägen 19, Södertälje, tel e-post: Östertälje-Rosenlunds VÄF: Lars-Ove Wickman, Alpvägen 10, Södertälje, tel e-post: Befintliga adresser till VÄF hemsidor Blombacka VÄF: blombacka.abc.villaagarforening.se Enhörna VÄF: enhorna.abc.villaagarforening.se Nykvarn VÄF: nykvarn.abc.villaagarforening.se Pershagens VÄF: pershagen.abc.villaagarforening.se Soldala-Vibergen-Olovshage VÄF: vibergenolovshage.abc. villaagarforening.se Västergårds VÄF: vastergards.abc.villaagarforening.se Öppet: Mån-fre , lörd Kretsnytt

20 Avsändare: Kringel-Offset AB Box SÖDERTÄLJE B

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16 KRETSNYTT Nr 1-2011 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund 2010 Elnät Elhandel Förbrukning avgift avgift Öre/kWh elcertifikat skatt handel @ Fast Fast El Varav Energi-

Läs mer

Södertäljes nya stadshus

Södertäljes nya stadshus Nr 4-2006 Södertäljes nya stadshus Allas vårt nya stadshus Läs i detta nummer: Vad ordförande tycker 3 Om vårt nya stadshus 6 Om Telge Återvinning 10 Om Telge Energi bolån 13 Information från Telge Återvinning

Läs mer

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 1-2012 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs mer om dessa bilder inne i tidningen! Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Kretslopp eller inte?

Läs mer

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2013 Medl emst i dni ng f ör Söder t äl j e- Nykvar nskr et sen av Detta nummer av Kretsnytt delas ut till alla villaägare i Södertälje och Nykvarn oavsett om Du är medlem i Villaägarna

Läs mer

Nr 2-2005. Kretsnytt 2-2005 1

Nr 2-2005. Kretsnytt 2-2005 1 Nr 2-2005 Kretsnytt 2-2005 1 2 Kretsnytt 2-2005 YMER REKLAMBYRÅ Lämna ditt farliga avfall till Miljöbilen Ändrad turlista för Miljöbilen från och med 1 januari 2005 HÄR STANNAR MILJÖBILEN Första lördagen

Läs mer

KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2014 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Jubileum! För 10 år sedan kom denna tidning i ny form med nytt namn och ny layout. För första gången i färg!

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS

TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 1 MARS 2010 Kallelse Årsmöte i Täby Villaägareförening Onsdagen den 14 april kl 19.00 Täby Park Hotell Kemistvägen 30 Gamla, nya och blivande medlemmar i föreningen kallas till

Läs mer

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK BRA MILJÖTEKNIK EN TIDNING FRÅN: VÅREN 2015 TRYGGHETEN AVGJORDE Reidar och Annika satte tryggheten främst när de bytte avlopp. SID 6 GUIDE: EGET AVLOPP Den som ska investera i ett nytt avlopp har mycket

Läs mer

TEMA. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012.

TEMA. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012. nonstop En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? TEMA SYNEN PÅ EL Är du medveten om vad din sparade kwh motsvarar i pengar? Samhällsbyggare

Läs mer

Sid. 19. Avfallskvarn - Miljövänligare än kompost! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - RAPPORT FRÅN FLODA

Sid. 19. Avfallskvarn - Miljövänligare än kompost! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - RAPPORT FRÅN FLODA Nummer 1 2010 Pris 25 kr Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - RAPPORT FRÅN FLODA SID. 5-6 LIVSSTILS BOENDE SID 7-8 SVENSK BYGGNADSVÅRD SID 10-12 ROSENGRENS SKAFFERI

Läs mer

Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun

Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun Stockholm Västra Götaland Skåne Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun För mer information kontakta: Länsstyrelsen

Läs mer

BOSTADSFÖRVALTNING DIN GUIDE TILL ETT AKTIVT BOENDE MAJ 2006

BOSTADSFÖRVALTNING DIN GUIDE TILL ETT AKTIVT BOENDE MAJ 2006 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BOSTADSFÖRVALTNING DIN GUIDE TILL ETT AKTIVT BOENDE MAJ 2006 Foto:Amelie Westerberg MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET MAJ

Läs mer

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Räddningsdag på Anticimex! Lördag 30 maj kl 10-14

Räddningsdag på Anticimex! Lördag 30 maj kl 10-14 #1-15 Räddningsdag på Anticimex! Lördag 30 maj kl 10-14 Kolla småkrypen. Prova släckare. Rädda räddningsdockan. FRI entré Mer information på sidan 6-7! Missa inte detta tillfälle! Det är bara att titta

Läs mer

Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 MARS 2010

Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 MARS 2010 Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Utan Panna 7 hade betydligt mer olja gått åt till fjärrvärmen SID 3 Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för FALKENBERG NR 2 2013 en tidning från falkenbergs kommun Kontakten med medborgarna förbättras på flera sätt Kommunen satsar på K-Center Nya möjligheter för Södra Åstranden Äldre vill känna sig tryggare

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER Utrednings- och Statistikkontoret AB Sweco Eurofutures AB Gunnar Lindqvist -1 gunnar.lindqvist@sweco.se . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät...

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 3 2011 39:50 kronor Teckna bästa SNÖ-AVTALET Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen EXTRA BYGGARE STÄMS PÅ 137 MILJ Föreningar grundlurade

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BOSTADSFÖRVALTNING DIN GUIDE TILL ETT BÄTTRE BOENDE NOVEMBER 2006 BILD: STOCKHOLMS STADSBYGGNADSKONTOR FOTO: LENNART JOHANSSON INFOBILD.

Läs mer

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 4 2008 det föreningen behöver veta räntechocken så kan din förening drabbas Säkrare boende l Checklista: säkra året om l Se över brandskyddet

Läs mer

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.4 FOKUS BOSTADSRÄTT Byggfällans Peter & Renée Nyberg: Vi har exempel

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer