KRETSNYTT. Permanentboende i Viksberg. Läs i detta nummer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRETSNYTT. Permanentboende i Viksberg. Läs i detta nummer:"

Transkript

1 KRETSNYTT Nr Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Permanentboende i Viksberg Samhällsbyggnadskontorets chef Anders Bruse. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om infiltration 4 Om artikel i nästa nummer 6 Om trafikförbättringar 8 Om Viksberg 10

2 2 Kretsnytt

3 Hejsan alla Villaägare! Jag hoppas Ni har haft en skön och bra sommar. Nu då mörkare tider nalkas så kommer vi i Krets - styrelsen att försöka förgylla dessa med lite olika aktiviteter. En som jag redan nu vill nämna är att vi i november någon lördag eftermiddag kommer att bjuda på Basket med SBBK. Flera aktiviteter kommer kan jag lova. Glöm inte att framföra era önskemål till era lokalordföranden vad gäller synpunkter eller önskemål som vi skall ta upp i styrelsen. Visste du att du själv måste kontrollera om du är ägare till ditt eget hus? Det är alldeles för enkelt att med förfalskade köpehandlingar kapa någon annans lagfart. Därför har Villaägarna startat en kampanj mot kapade lagfarter. På kampanjsidan som vi startade i juni kan du läsa om drabbade familjer. Ordförande Äger du ditt eget hus? har ordet Med vänliga hösthälsningar Ronald Lundberg Följande är saxat ur Riksförbundets Föreningsnytt Du kan även kontrollera om du är formell ägare av ditt hus. Här hittar du hjälpmedel för att formulera ett brev och ta fram adressen till Lantmäteriet på den ort som ansvarar för din kommun. Ha fastighetsbeteckningen till hands, eller sök fram beteckningen med hjälp av din adress via Lantmäteriets FastighetSök. KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Kretsens postgiro Bankgiro Ordförande: Ronald Lundberg, Mimersvägen 15, Södertälje Tfn Ansvarig utgivare: Rolf B Bertilson Redaktör: Rolf B Bertilson Fridebergsvägen 20, Södertälje Annonser: Lennart Lindquist, Bergviksgatan 32, Södertälje Tfn Hemsida: sodertaljekretsen.abc.villaagarforening.se Layout: Göran Hagström Tryck: Kringel-Offset AB Södertälje 2008 Detta nummer har tryckts i en upplaga av ex. Kampanjsidan hittar du på: under Opinion Protestera Kapade lagfarter. Kretsnytt uppmanar gärna villaägare i Södertälje att kontrollera läget. Inte ens våra hem lämnas ju oberörda i dessa tider. Rolf B Bertilson Anm: villan på bilden har inget med texten att göra. Bara en vanlig välvårdad villa. Kretsnytt

4 Infiltration I Södertälje med omnejd finns drygt infiltrationer. Många av dessa är anlagda för många år sedan. Kommunens miljökontor anser att en infiltration anlagd för mer än 15 år sedan är för gammal. Av den anledningen har Miljökontoret i Södertälje börjat intressera sig för dessa infiltrationer. Dessvärre har ingen förvarnande in - formation lämnats ut av Miljö kon toret. Ägare till infiltrationsanläggning får därför helt oväntat besked om att deras anläggning av någon anledning inte fungerar och måste läggas om. Kontoret lämnar ingen information om vad det är som skall göras! Men, man sätter ut ett datum när en ny anläggning skall vara på plats! Miljökontoret följer anvisningar från Naturvårdsverket. Efter mycket letande på Naturvårdsverket hemsida (www. naturvardsverket.se) kan man hitta Fakta blad 4 från januari 2006 som väl beskriver hur det skall se ut. Det är kanske inte helt lätt att tolka dessa regler Man behöver en konsult. Miljökontoret hänvisar också till att konsulter bör användas utan att ange vilken. Kretsnytt har däremot fått uppgift på dessa. Se särskild ruta. (Anm: AB Davids - sons Marktjänst i Gnesta som inte finns i listan hjälper familjen i Linanäs.) Meningen med förändringen är förstås att skydda naturen från farliga ämnen såsom ex fosfor. Kretslopps - tänkande gäller för allas bästa. Det gäller bla att skydda vårt dricksvatten. Vid inspektion läggs särskilt märke till eventuell lukt och om växtligheten är onödigt stor. Det senare är förstås Husägarens storebror Torgny Carlsson bevakar locket till 3-kammarbrunnen. ett svårbedömt kriterium medan dålig lukt är ett bättre. Varje anläggning är ur - sprungligen anpassad till antalet familje medlemmar. Vid en ombyggnad måste även detta tas med i beräkningen. En infiltration uppfyller egentligen inte Naturvårdsverkets krav. Kom - munen anser ändå att man fortsättningsvis kan godkänna dessa. Alternativ lösning kan vara en markbädd med extra steg för fosforavskiljning. Ett annat alternativ är en sluten avloppstank med slamavskiljning. Det allra bästa är förstås ett minireningsverk. Men, ett sådant kostar dock i storleksordningen kronor och med en driftkostnad per år på ca 2000 plus kostnad för el och tömning. Enligt miljöinspektör Kenneth Lövgren är avskrivningstiden endast 7-8 år vilket förstås är alldeles för kort för en sådan stor investering. En av de nu undersökta anläggningarna finns ute i Linanäs där Kretsnytt sammanträffade med fastighetsägaren Stränga miljöbevakare; Kenneth 4 Kretsnytt

5 och miljöinspektörerna Kenneth Löfgren och Stefan Jonsson. Fastighetsägaren hade även kallat in en konsult för att få hjälp med anvisad ombyggnad. På denna fastighet behöver hänsyn tas både till egen och grannars vattentäkt. Osäkerhet har även rått med avseende på vattenskyddsavstånd till Mälaren. Osäkerhet är ett ord som dessvärre passar in i bilden. Kommunen meddelar efter inspektion, kanske lite onödigt bryskt och med angivande av en alldeles för kort ombyggnadstid, att en anläggning måste byggas om men utan att anvisa hur. Det blir upp till varje enskild fastighetsägare att bestämma vad som skall göras. Dock, skall kommunen godkänna föreslagna åtgärder. Kretsnytt tycker att kommunen borde kunna ange vilka åtgärder som krävs i varje enskilt fall och med hänsyn till varje enskild situation. I vart fall borde kommunen på ett bättre sätt än vad som gällt med fasigheten ute i Linanäs föra en dialog med berörd anläggningsägare och komma överens om bästa möjliga tidpunkt för en ombyggnad. Många drabbade kan vara äldre människor som kanske inte riktigt hänger med i dagens rytm och som kanske, utan att mena illa, inte förstår varför det som fungerat så länge helt plötsligt inte längre duger. Mötet med kommunens miljöinspektörer ger oss anledning att tro att berörda infiltrationsägare framöver kommer att få ett bra bemötande från kontorets sida. Kretsnytt är säker på att detta kommer att uppskattas av alla som befinner sig i samma läge som den besökta fastigheten ute i Linanäs. Rolf B Bertilson Lofgren och Stefan Jonsson. Råd från miljökontoret; Se till att knyta till dig kompetens. Kraven för att få avloppstillstånd har ökat under senare år, och är du inte sakkunnig inom avloppsområdet är det svårt att ta fram en ansökan med ritningar, kartor med mera som miljökontoret accepterar. Driftsäkerhet, service, ekonomi och miljöprestanda viktiga faktorer när du väljer avloppsanläggning. Om du vill ha ett minireningsverk så kontrollera redan från början att leverantören kan erbjuda serviceavtal eller motsvarande. Var noggrann med ritningar och kartor till din avloppsansökan. Med skalenliga och professionellt utförda ritningar och kartor sparar du tid och pengar eftersom du slipper krav på kompletteringar från miljökontoret. Bristfälliga kartor och ritningar är ofta det som tar längst tid i en avloppsansökan. När du ska välja avloppssystem bör du precis som i andra sammanhang kontrollera om det finns oberoende tester eller annan opartisk information. Numera finns till exempel EU-test för minireningsverk. Lista över konsulter inom avlopp, geohydrologi/geoteknik som utför olika utredningsuppdrag, projekteringar etc. OBS! Detta är endast ett urval av konsulter, se vidare gula sidorna. Miljökontoret har inte genomfört någon kvalitetsgranskning av konsulterna i listan. Entreprenörer, adresser och telefonnummer Geo Markservice AB Margretelundsvägen 36, Bromma, Tel , Fax , Mobiltel: , Bjerking AB Strandbogatan 1, Uppsala , Fann VA-teknik AB Spjutvägen 5, Hus C, Järfälla, Tel , Fax Sweco VIAK AB Gjörwellsgatan 22, Box 34044, Stockholm, Tel AM-GEO AB (fd InGeo AB) Biskop Brasks Gränd 4, Järfälla, Tel: , Tyréns AB Peter Myndes Backe 16, Stockholm, , Ramböll AB Box 4205, Stockholm, , Tuve Jepson Konsult i mark& vatten Råby , Norrtälje, , Verna Ekologi AB Rickhard Hultman Miljökonsult Tranebergsvägen 94, Bromma, , SWEPRO Region Stockholm kontorschef/vd: Miguel Guirao Korta Gatan 7, Solna, Telefon: , Fax: , AQUA -Konsult Fagerstag. 3, Box: 8270, SPÅNGA, tel , fax , Lennart Qvarnström QVAR Förvaltning AB , Kretsnytt

6 Våra fruktträd Hur hanterar vi våra fruktträd. Läs i nästa nummer vad förre stadsträdgårdsmästaren Jan Lindqvist tycker. Avplockat. Snart klara att plocka. GYNNA TIDNINGENS ANNONSÖRER Sida 1 KRETSNYTT retsnytt :Layout Sida 1 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund KRETSNYTT Nr Permanentboende i Viksberg Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Nr Permanentboende i Viksberg Läs i detta nummer: Samhällsbyggnadskontorets chef Anders Bruse. Ordförandes hälsning 3 Om infiltration 4 Om trafikförbättringar 8 Om Viksberg 10 Om elsäkerhet?? Samhällsbyggnadskontorets chef Anders Bruse. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om infiltration 4 Om trafikförbättringar 8 Om Viksberg 10 Om elsäkerhet?? 6 Kretsnytt

7 Hörnet Nygatan Torekällgatan Leif Persson Marie Johansson Per-Magnus Ekström Anders Holmberg Kretsnytt

8 Förbättringar Gatukontoret bygger bl a om vissa övergångsställen men även busshållplatser. Förträngning av biltrafikens område vid övergångsställen och busshållplatser är ledmotivet. Att göra övergångsställena mer tydliga och att försvåra passerandet av en buss i hållplatsläge. Bilderna på denna sida visar hur ett övergångställe i ett av våra villaområden nu ser ut. Plats för att iaktta trafiken har skapats för den som skall passera gatan samtidigt som bilföraren på ett bra sätt görs uppmärksam på läget. Vid busshållplatserna har den tidigare indragningen av bussläget vid stopp tagits bort. Man kan säga att bussen nu stannar mitt i gatan vilket skall göra bilföraren uppmärksam på läget på ett tydligt sätt. Denne redaktör tycker att åtgärderna är lovvärda. Rolf B Bertilson Passerande biltrafik görs uppmärksam på ett övergångsställe. Varningsstolpar och mer plats för korsande personer. Bussen avses stanna mitt i gatan. 8 Kretsnytt

9 i trafikmiljön En förträngning gör bilföraren uppmärksam på att någon kan komma ut från endera sidan. Trafiken ut från villaområdet kan köra längre ut i gatan och får bättre överblick över passerande trafik. Kretsnytt

10 VIKSBERG Är denna gropfria gata för smal? Kretsnytt har besökt familjen Svalefors bestående av mamma Jenny, pappa Micke och sönerna Bill (18), Erik(16) och John(10) på Vråkstigen i Viksberg. Familjen har bott här sedan 1991 och var om inte den allra första permanenta familjen i området så i varje fall en bland de första. Man sökte lugnet och fick lugnet. Och, det är fortfarande tillräckligt lugnt för att få omdömet paradis. Familjen har fortfarande egen brunn, sluten tank för toalettavfall och trekammarbrunn med infiltration för annat avlopp. Men, snart kopplas kommunalt vatten på och även kommunalt avlopp. Det skall bli skönt säger Jenny, att slippa besväret med slamsugningsbilen: Och att kunna duscha när och hur mycket man vill, flikar Micke in. Familjen tillhör Viksbergs Sam fällig - het som sedan år 2000 tjatat på kommunen för att kommunalt vatten och avlopp. Till slut lyckades det därför att många sommargäster men även fler permanentboende slagit ner sina pålar i området och egna lösningar för vatten och avlopp beroende på brist på ytor blivit omöjliga. Arbete med VA-installation inleddes 2007 och har gått fort och fungerat bra. Familjen Svalefors betalar ca kronor för dragning fram till tomtgräns och ungefär hälften så mycket för anslutning till huset. Det är ett OK belopp, säger Micke. När Micke får veta att kommunen nu ser över äldre infiltrationer (se annan artikel) och att infiltrationer äldre än 15 år måste byggas om, ja då blev de ca ännu mer acceptabla! Samfälligheten svarar för gatuunderhållet utom för genomfarten på Käggebodavägen. Det är bäst så, säger Jenny, så slipper vi bli del av gropstan. Men, finns det då inga problem i paradiset? Jo, bussförbindelserna är inte värda namnet. En och en halv timma mellan turerna dagtid och nästan obefintlighet kvällar och helger. Det går relativt bra för killarna att åka till skolan i Brunnsäng, men i övrigt är det Väntar på inkoppling. 10 Kretsnytt

11 mycket bilåkning till kvällsövningar och olika aktiviteter under veckosluten, säger Micke. Ett annat orosmoment är sophämtningen. Smala gator och små vändplatser kan eventuell komma att ställa till problem för sopbilarna. En förhoppning finns att det skall lösas sig. Inte särskilt lustigt att behöva bära räkskal flera hundra meter i sena natten, menar Micke. Samtalen med kommunens företrädare har fungerat bra genom åren. Under en intensiv tid var bygglovhanteringen svår att förstå. Det var lite godtycke över det hela, säger Jenny. Denne reporter noterar dock stor tillfredställelse med planarkitekten Char - lott Köhler. Hon var duktig! Sorgligt då för denne besökare att behöva berätta att Charlotte nu slutat i kommunen. Familjen väntar nu på att stadsnätet, efter visst trubbel, med 100 Megabits per sekund skall kopplas in. Kabeln ligger där ute, säger Micke. Rolf B Bertilson På nästa sida interjuvas Samhällsbygg - nads kontorets chef Anders Bruse om omdaningen av Södertäljes frititidsstugeområden till permanentboende. Micke och Jenny i paradiset. Vanlig bild i Viksberg. Kretsnytt

12 Frågor till A Ett flertal traditionella fritidsstugeområden i Södertälje håller på att omdanas för permanentboende. Ett sådant område är Viksberg. Kretsnytt ställer några frågor till Samhällsbyggnadskontorets chef Anders Bruse. Svaren på Kretsnytts frågor har getts av samhällsbyggnadsdirektören Anders Bruse och stadsarkitekten Tommy Åström gemensamt. 1. Varför gör Södertälje kommun en sådan förändring? Allt fler väljer att bo året runt i sina fritidshus. På grund av bostadsbristen i länet är omvandlingen av fritidshusområden en viktig del i bostadsförsörjningen i regionen. De flesta fritidshusområden har eftersökta bostadskvaliteter, nära vatten och natur. Det är dock viktigt att infrastrukturfrågorna kan lösas på ett tillfredställande sätt. Det är vidare viktigt att värna om Mälarens ekosystem och Mälaren som vattenresurs. Kommunen måste ta ett långsiktigt ansvar för utvecklingen i arbetet att minska föroreningar och utsläpp Enligt gällande byggnadsplan skall området användas för fritidsbebyggelse. För att säkerställa detta, innehåller planen en rad bestämmelser, avsedda att försvåra åretruntboende i området. Exempel på sådana bestämmelser är begränsning av byggnadsarean för bostadshusen, förbud mot att anordna avloppsanläggning etc. Södertälje kommun växer snabbt och det ökade behovet av bostäder har medfört, att allt flera har valt att bosätta sig permanent i det relativt centralt belägna Viksberg. Den ökade bosättningen har medfört, att miljökontoret i Södertälje har bedömt, att nuvarande bebyggelse i Viksberg inkl Holmen har behov av vatten och spillvatten utifrån hälsoskyddsoch miljöskäl. Ett allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten skall därför inrättas med Södertälje kommuns VA-huvudman Telge Nät som huvudman. Generellt är det angeläget att skydda Mälarens vatten. Fördjupad översiktsplan för VIKSBERG och VIKSÄTER mm i Södertälje kommun Anders Bruse. 12 Kretsnytt

13 nders Bruse Syftet med tillägget till gällande plan är, att samtidigt som kommunalt vatten och spillvatten byggs ut i området ge möjlighet till utökade byggrätter som svarar mot dagens krav för en permanent bostad. Bestämmelsen om minsta tillåtna tomtstorlekar behålls dock. 2. Vilka är svårigheterna vid en sådan förändring? Beror ju delvis på vilket perspektiv man har på frågan, är det kommunens perspektiv, den boende i området eller någon som söker sig ett mer lantligt boende. Utifrån kommunens perspektiv, där man beslutat sig för att förändra gällande plan, kan ett problem vara att samordna och få en förståelse för planändringens angelägenhet hos de boende i området. I ett sådant område som Viksberg finns många sakägare vilket det inte finns lika många vid en nyexploatering. Utifrån de boende i området kan ju också frågorna vara olika beroende på om man vill behålla området som fritidshusområde eller är intresserad av en ökad möjlighet till bebyggelse. 3. Kretsnytt antar att VA-frågan är en besvärlig nöt att knäcka? Vad kostar det per löpmeter eller annat mått att utveckla ett inbott trångt område jämfört med att starta från början. Svår fråga att ge ett generellt svar på. 4. Vem betalar för utvecklingen. Engångsbelopp till berörda eller utslaget på alla kommuninnevånare på den löpande räkningen? För kostnader med planläggningen kommer en avgift att tas ut i samband med bygglov och bygganmälan. Kom - munen beräknas inte få några stora exploa teringskostnader för genomförandet av planen. Området tas in i kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Det allmänna vatten och spillvattennätet byggs ut av Telge Nät som också ansvarar för drift och underhåll av densamma. När nätet för vatten och spillvatten är utbyggt och VA huvudmannen meddelat fastighetsägaren att förbindelsepunkt är upprättad skall anläggnings- och brukningsavgifter erläggas av respektive fastighetsägare enligt vid ersättningstillfället gällande taxa. 5. När fritisboende blir permanentboende lämnas motsvarande antal bostäder i tätorten. Är det svårt att fylla tomrummen? Inte troligt då det finns en brist på bostäder i kommunen. Man skall också se utvecklingen av vissa fritidshusområden med planläggning för boende av permanent karaktär som en strategi att möta bostadsbristen i länet. 6. Hur mycket påverkan på utvecklingen har de boende haft. Har de fått särskilda önskemål tillgodosedda? För att ge möjlighet till påverkan är planförslaget nu ute på samråd. Kom - munen har även haft ett informationsmöte med tomtägarföreningen i Viks - berg. Dessa möten hölls i starten av detaljplaneringen. Under samrådstiden har många telefonsamtal samt mindre möten hållits med berörda fastighetsägare. 7. Så här i efterhand eller mitt inne i omvandlingen. Har Ni som planerat tänkt rätt. Är Ni nöjda med förändringen? För den pågående planeringen av Viks - berg 2:1 är frågan lite för tidigt väckt. 8. Hur ser Era planarkitekter på utvecklingen. Vilket är roligast, att planera om ett befintligt område eller starta från början? Beror på vilken arkitekt man frågar 9. Hur går det med biltrafiken i Viksberg? Är det trångt? Finns det P-plaster till alla? Lokalvägarna inom området ägs av Viksbergs Tomtägarförening. Standard - höjande åtgärder på lokalvägarna be - kostas av samfällighetsförening. I en framtid kan Käggebodavägen komma att tas över av kommunen. För bostäderna är avsikten att parkering ska ske på tomtmark eller anvisade parkeringsplatser i området. 10. Har man fått bygga ut fritt eller blivit hårt styrda? Vilket regelverk gäller här? För ett omvandlingsområde normala regleringar föreslås, i Viksberg 2:1 m fl föreslås att; Gällande bestämmelse om minsta tomtstorlek ändras inte, men minsta byggnadsyta för huvudbyggnad anges till 150 m 2 respektive 200 m 2 beroende på tomtstorlek. Byggnadsarean för uthus ökas till 40 m 2 inom hela området. För att undvika alltför tät bebyggelse, framförallt inom områden med små tomter, anges också, att den sammanlagda byggnadsytan inte får överstiga 20 % av tomtens areal. I gällande plan utgör en förhållandevis stor andel av vissa tomter av mark som inte får bebyggas (prickad mark). För att möjliggöra en ändamålsenlig och terränganpassad placering av byggnaderna, har denna bestämmelse slopats och ersatts av en bestämmelse om minsta avstånd till tomtgräns. För att områdets karaktär inte skall förvanskas, innehåller planen bestämmelser rörande byggnadernas utformning. Enligt dessa bestämmelser skall byggnader utföras med träpanel, taken skall utgöras av sadeltak som inte får vara valmade. För att undvika stora schaktningar och utfyllnader skall suterrängvåning anordnas där terrängen medger detta. Planen anger att marklov skall sökas vid markarbete som ändrar den befintliga nivån mer än 30 cm. Detta för att undvika dåligt planerade utfyllnader, oproportionerliga platåer med breda och kraftiga slänter vid byggnation av anläggning (hus, garage, pool etc) som kräver bygglov alternativ en större sammanhängande markyta om 30 kvm. Rolf B Bertilson ställde frågorna till Anders och hans kolleger. Kretsnytt

14 GSM-LARM, NU ÄVEN MED KAMERA Ett trygghetspaket* som ökar hela familjens säkerhet Kontakta din Securitas Direct Partner för mer info eller för bokning av kostnadsfri säkerhetsrådgivning. Nu finns ett erbjudande till dig som är medlem i Villaägarnas riksförbund. * inkl. Aroundio Patrol Gärna Larm AB. Peter Andersson Lite tryggare med Securitas Direct AVLOPPSRENSNING högtrycksspolning ångning jour dygnet runt sanering klottersanering rörinspektion Halvera din värmekostnad med en pelletkamin! Perfekt i hus med direktel! Nu behöver du ingen Väggfläkt! skorsten! Ta närmaste väggen! Takmålning Väggfläkten Drag leder rökgaserna genom ytterväggen. Du sparar alltså in kostnaden för en skorsten, och slipper svårigheter med var den ska placeras. Enklare kan det inte bli att installera ekonomisk och miljömässig pelletvärme från Ariterm! Solvärme Värmpumpar Pellet ENERGIKNIPPET I SÖDERTÄLJE AB Mobil Tel/Fax Kretsnytt

15 Kalendarium kretsen och tidningen 2008 Aktivitet Nr Tidpunkt Manus/motionsstopp Styrelsemöte 1 tisdag 22 januari Kretsnytt 1 ca 29 februari 6 februari Styrelsemöte 2 tisdag april Årsmöte kretsen 21 april 3 april Styrelsemöte 3 tisdag 20 maj Kretsnytt 2 ca 30 maj 7 maj Styrelsemöte 4 tisdag 19 augusti Kretsnytt 3 ca 26 september 3 september Styrelsemöte 5 tisdag 14 oktober Kretsnytt 4 ca 28 november 5 november Styrelsemöte 6 tisdag 9 december Anm 1. Manus för kretsnytt skickas med EP till; Anm 2: Motioner för årsmöte skickas till kretsens sekreterare Gunnar Gomér; Olofs väg 7 eller EP Instrument att hyra Kretsen har införskaffat två instrument för utlåning till medlemmar. En fuktmätare med vilken man kan mäta fukt i väggar mm och en temperaturmätare som exempelvis kan användas för kontroll av köld - bryggor. Instrumenten kan lånas efter förbeställning och hämtning/åter läm - ning hos Gunnar Gomér, Olovs väg 7, med tel e fon nummer Kostnad för två dygn eller över en helg är 50: för temperaturmätaren och 100: för fuktmätaren. Betal ning sker i förskott till kretsens PG Styrelsen Kalendarium övrigt 2008 Aktivitet Tidpunkt Motionsstopp Anm Basketmatch November Det är viktigt att meddela alla förändringar av namn, adress och telefonnummer, m m till Kretsens sekr. Gunnar Gomér. e-post: eller tel Kakel klinker mosaik sjösten golvvärme badrumsinredning mm Kakelbutiken vid E4:an Moraberg Öppet Vardagar Lördagar /6-16/8 Lördagar stängt Kretsnytt

16 Medlemsförmåner Inköpsansvariga inom Södertäljekretsen för VÄF arbetar med att utverka rabatter och andra förmånserbjudanden för medlemmarna. För närvarande kan vi presentera följande överenskommelser och avtal: Generellt gäller att Du skall visa Ditt medlemskort i VÄF innan kassainslag. Kretsens rättshjälpsfond: Ansökningar om bidrag ur denna fond ställs till kretsordföranden. Byggnadsunderhåll, reparationer: Anticimex, tel , Företaget erbjuder ett trygghetsavtal, ett försäkringspaket för villor. Kontakta Anticimex för information. Telge Energi, Husassistans, tel Kontakta Telge Energi för information. Byggvaror: AB Järna Trä, Byggvaruhuset i Järna, Industrivägen 19, Järna, tel Information om rabatter fås om medlemskort uppvisas. Vid större inköp begär offert. Södertälje Trävaru AB, Nyköpingsvägen 60, tel % vid kontantköp av trävaror. Snickeri- och övriga byggvaror 10 15%, begär offert vid större inköp. Uppge kundnr MT:s Bygg & Snickeri AB, Norra Stationsvägen 26, Nykvarn, tel , % rabatt på ordinarie prislista. Gäller ej kampanjpriser. Beijer Byggmaterial, Morabergsvägen 13, tel Nettoprislista gäller generellt men kontrollera alltid mot uppvisande av medlemskort i VÄF vilken rabattsats som gäller vid varje inköp. El- och VVS: Comfortbutiken, Holmbergs Rör AB, Bergaholmsvägen 9, tel % på butiks- och lagervaror. Beställningsvaror 6%. Gäller ej kampanjvarupriser eller varor nedsatta med extrapris. Spolbilen Södertälje Högtryckspolning Ångning Jour dygnet runt Sanering Klottersanering Rörinspektion. VÄF-medlemmar 10 % på arbetskostnad, tel Färg Färghandlare: Målarboden i Södertälje AB, Bergaholmsvägen 9, tel % på butiks- och lagervaror. Gäller ej kampanjpriser eller varor nedsatta med extrapris. Vid större inköp, begär offert. Friskvård Telge Hälsocenter AB, Kaplansgatan 5, Södertälje Tel % på massage och 10% på allt i butiken. Ex. 30 minuter massage för 199 kr och 60 minuter för 398 kr. Glasmästare: Glans Glasmästeri & Ramaffär, Torekällgatan 5, tel Rabatt lämnas med 10 35% beroende av uppdraget. Handelsträdgård: Tunvalla handelsträdgård, Rimfrostvägen 1, Södertälje, tel Lämnar 10% rabatt på utbjudna varor som ej är kampanjpriser. Se annons i Kretsnytt nr Juridisk rådgivning: Kontakta Villaägarnas Riksförbund, tel Expertrådgivning (kostnadsfri). Järnvaror, verktyg m m: Södertälje Järnaffär AB, Wedavägen 17, tel Rabatt järnhandelsvaror 15%, hushåll 5%, trädgårdsart. 5%, prisnedsatta varor 5%, prisnedsatta varor 5%. Olje & Brännarservice, Cisternrengöring, besiktning med kontrollintyg: Ragn-Sells, tel Cisternkontroll med garanti, se prisuppgift i Kretsnytt nr Stockholms Åkeri AB, Drivhjulsvägen 26, Hägersten, tel Cisternbesiktning, se prisuppgifter i annons Kretsnytt nr Ring och begär offert. Sundströms värme & bränsle, Karltorp, Järna, tel Ring och begär offert. Säkerhet, lås, larm: Gärna larm i järna, samarbetspartner till Securitas Aroundio. Peter Andersson, tel , Se annons Kretsnytt nr Säkerhetscenter AB, Badhusgatan 2, tel Rabatt 10% lämnas på lås, nycklar och tillbehör. Gäller ej arbetskostnad, service och el-lås. Trädfällning, beskärning: S-A Trädfällning, Anders Larsson, Tallåsvägen 5 B, Eskilstuna, tel , / Utbildad fackman. F-skatt och ansvarsförsäkring. Org.nr Ring för kostnadsförslag. Utför ej trädbeskärning. Medlemsförmåner ordnade av Riksförbundet/Regionen se 16 Kretsnytt

17 Utdelning av tidningen Det är viktigt att varje förening har organisation för ut - del ning av denna tidskrift. Tidningen innehåller ofta information om möten, kurser och tider för olika arrangemang ordnade av Kretsen, ABC-regionen eller Riksförbundet. I detta nummer finns artiklar om infiltration. Sådan information kan vara viktig för många och det är därför viktigt att tidningen distribueras så fort som möjligt. Med tanke på att vi numera namnsätter alla tidningar är det ju inte särskilt besvärligt att dela ut den. Lycka till med detta. Rolf B Bertilson Kassören meddelar: I det ständigt pågående arbetet med att se över Kretsens kostnader har styrelsen beslutat att avsluta Kretsens postgirokonto den 30 november i år. För inbetalningar till Kretsen skall i stället fr o m nu bankgirokontot användas. Vi hoppas att denna förändring inte orsakar besvär för någon vid inbetalning till Kretsen. Niclas Möller Kassör Kyl Frys Tvätt Disk Spis Småel Jovisgatan 6 Södertälje Tel Fax Målerifirma Leijonmarck Mobil Kontor Lövåsavägen Södertälje Kretsnytt

18 I Kretsnytt på sida 18 ställde vi en fråga till Telge Nät. Så här ser svaret från Telge Nät ut. Svar på frågan i Kretsnytt : Duger dessa även i fortsättningen? SVAR: Nej, mätaren på bilderna stöds inte av vår nya teknik för mätvärdesinsamling. Mätarna på bilderna är 10 år gamla och bygger på en helt annan kommunikationsmetod än den teknik vi har idag. Detta betyder att de gamla mätarna inte kan användas i det nya systemet för mätvärdesinsamling. Vi har valt att jobba med teknik som är mer kostnadseffektivt och ger mer och bättre information till både kund och leverantör. Den tekniska utveckling som skett sedan de gamla mätarna installerades bidrar till att göra infrastrukturen mer stabil samtidigt som den ger de nya mätarna helt nya funktioner. Jakob Aldrin Chef Affärsstöd Mätteknik Telge Nät Kretsnytts kommentar; tack för beskedet även om det inte gick vår väg! Kretsnytts annonspriser Kretsnytt sprids i ca ex vid varje utgivningstillfälle. Mottagare är villaägare, lokala politiker, kommunkontor, Telge ABs olika kontor, medverkande i varje tidning, annonsörer m fl. Format Svart/vitt 2-färgs 4-färgs 1/1-sida, 185x265 mm /2- sida, 185x130 mm /4-sida, 90x130 mm /8-sida, 90x65 mm Framsida, 185x50 mm Priserna gäller f o m Kretsnytt Vid särskild utgivning gäller andra priser Lagstadgad mervärdeskatt MOMS tillkommer Du vet väl att Du kan läsa gamla nummer av Kretsnytt på vår hemsida Pressmeddelande Trots att el- och oljepriser stigit kraftigt ligger prisutvecklingen på pellets stilla. Det senaste halvårets kraftiga prisökning på el och olja har inte påverkat priset på svenskproducerad pellets. Idag betalar pelletsanvändarna 0,55 kr/ kwh, vilket ska jämföras med cirka 1,20 kr/ kwh för el samt cirka 1,60 kr/kwh för olja. Prisutvecklingen på pellets har nu stabiliserats efter den kraftiga tillväxten av pelletseldare under 2006 i samband med statens konverteringsbidrag till villaägare, säger Stefan Sundelius chef för affärsområdet pellets på Telge Energi. De stora skillnaderna i energipriser betyder att många villaägare kan göra stora kostnadsbesparingar vid dagens prisnivå på olja och el genom att byta energisystem. En villaägare med en normalförbrukning av värme och varmvatten på kwh/år sparar kr per år om han byter ut olja mot pellets Pelletsanvändare vinnare när el- och oljepriserna nått ny pristopp och för den som konverterar till pellets från el-värme kan spara kr/år. Genom att byta energisystem för uppvärmning till pellets och köpa el producerat på förnyelsebar energi, t ex vindoch vattenkraft, bidrar man dessutom till att vi når klimatmålen, säger Stefan Sundelius. Värmepellets är till 100 procent förnyelsebar energi som till största delen produceras i Sverige med råvara från svenska sågverk. Idag produceras närmare en miljon ton pellets för direkt uppvärmning i villor och flerbostadshus i Sverige. Pelletsindustrins Riksförbund PIR tror på en tillväxt på 15 procent per år de närmaste 5 åren. Stora Enso räknar med att bygga två nya pelletsfabriker i Sverige och även Holmen Skog har planer på att etablera pelletsproduktion inom kort. Med andra ord är tillgång på råvara stor och risken för råvarubrist är mycket låg även om efterfrågan skulle tredubblas inom en 10-årsperiod. I USA och Ryssland deponeras fortfarande stora mängder av spån från sågverk som därmed betalar för att bli av med sågspånet vilket borgar för att pellets kommer att vara konkurrenskraftig prismässigt under många år framöver, avslutar Stefan. FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA: Stefan Sundelius, affärsområde pellets Telefon TELGE ENERGI Telge Energi är en oberoende el- och pelletsleverantör, utan egen kraftproduktion. Bolaget ingår i Telgekoncernen som ägs av Södertälje kommun. Telge Energi säljer enbart förnyelsebar el från vind och vatten för att få bort den nordiska kolkraften. Bolagets pellets tillverkas i Sverige av svenska skogsråvaror. Bolaget har kunder totalt. I Svenskt Kvalitetsindex, som mäter kundnöjdhet i bl a elbranschen, ligger Telge Energi i topp för tredje året i rad blev företaget utnämnt till en av Sveriges bästa arbetsplatser. 18 Kretsnytt

19 Kretsens lokalföreningar Bergvik-Brunnsäng VÄF: Kjell-Arne Forsberg, Kristinelundsvägen 9, Södertälje, tel e-post: Blombacka VÄF: Ronald Lundberg, Mimervägen 16, Södertälje, tel e-post: Bårsta VÄF: Björn Jahncke, Byvägen 56, Södertälje, tel Enhörna VÄF: Joen Holmström, Bäverstigen 15, Enhörna, tel e-post: Geneta-Högloft VÄF: Bertil Nilsson, Högloftsvägen 39, Södertälje, tel e-post: Geneta-Wasa VÄF: Bengt Sundstrand, Släggvägen 5, Södertälje, tel e-post: Hölö-Mörkö VÄF: Stig Ivebrant, Åkervägen 52, Hölö, tel e-post: Järna-Mölnbo VÄF: Lars Frendin, Rödsippsstigen 45, Järna, tel e-post: Näsets VÄF: Johan Halvardson, Dalgatan 23, Södertälje, tel e-post: Pershagen VÄF: Niclas Möller, Föreningsvägen 19, Södertälje, tel e-post: Södertälje Södra VÄF: Ingemar Waltersson, Sjömansvägen 11, Södertälje, tel Smedvägen VÄF: Bo Linde, Smedvägen 15, Södertälje, tel e-post: Villaägarna i Nykvarn: Göran Söderman, Solbergavägen 2, Nykvarn, tel e-post: Soldala-Vibergen-Olovshage VÄF: Rolf B Bertilson, Fridebergsvägen 20, Södertälje, tel e-post: Västergårds VÄF: Niclas Möller, Föreningsvägen 19, Södertälje, tel e-post: Östertälje-Rosenlunds VÄF: Lars-Ove Wickman, Alpvägen 10, Södertälje, tel e-post: Befintliga adresser till VÄF hemsidor Blombacka VÄF: blombacka.abc.villaagarforening.se Enhörna VÄF: enhorna.abc.villaagarforening.se Nykvarn VÄF: nykvarn.abc.villaagarforening.se Pershagens VÄF: pershagen.abc.villaagarforening.se Soldala-Vibergen-Olovshage VÄF: vibergenolovshage.abc. villaagarforening.se Västergårds VÄF: vastergards.abc.villaagarforening.se Öppet: Mån-fre , lörd Kretsnytt

20 Avsändare: Kringel-Offset AB Box SÖDERTÄLJE B

Nr 4-2007. Ordförandes hälsning 3 Om elnätsmonopolet 5 Vad Elisabeth Österman tycker om fastighetsskatten 6 Om stadsnätet 8 Om höstens kongress 14

Nr 4-2007. Ordförandes hälsning 3 Om elnätsmonopolet 5 Vad Elisabeth Österman tycker om fastighetsskatten 6 Om stadsnätet 8 Om höstens kongress 14 Nr 4-2007 Dyra monopolledningar Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om elnätsmonopolet 5 Vad Elisabeth Österman tycker om fastighetsskatten 6 Om stadsnätet 8 Om höstens kongress 14 Trött på att

Läs mer

KRETSNYTT. Kretsnytt har besökt det nya Igelstaverket. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Kretsnytt har besökt det nya Igelstaverket. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Kretsnytt har besökt det nya Igelstaverket Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Besök på nya Igelstaverket

Läs mer

Stadsnätets utveckling

Stadsnätets utveckling Kretsnytt 2-2007 07-05-28 07.34 Sida 1 Nr 2-2007 Stadsnätets utveckling Läs i detta nummer: Vad ordförande tycker 3 Om kretsens årsmöte 4 Om stadsnätet 8 Vad förbundsdirektören tycker 13 Kretsnytt 2-2007

Läs mer

KRETSNYTT. Ny villaarkitektur i Södertälje. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Ny villaarkitektur i Södertälje. Läs i detta nummer: Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 1-2009 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Ny villaarkitektur i Södertälje Ordförandes hälsning 3 Frågor till medlemmar 3 Om dyrt

Läs mer

KRETSNYTT. Postlåda älskad eller hatad! Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Sune Ericson sista 4 Om Ulf Oscarsson 10 Om brevlådor 12

KRETSNYTT. Postlåda älskad eller hatad! Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Sune Ericson sista 4 Om Ulf Oscarsson 10 Om brevlådor 12 KRETSNYTT Nr 3-2009 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Postlåda älskad eller hatad! Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Sune Ericson sista 4 Om Ulf Oscarsson

Läs mer

KRETSNYTT. Valborg vid Ragnhildsborg. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Valborg vid Ragnhildsborg. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2008 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Valborg vid Ragnhildsborg Martin Olsson diregerar kören Visst-kan-vi-sjunga-kören. En annan sorts eld! Många

Läs mer

KRETSNYTT. Problemhus i Nykvarn! Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Problemhus i Nykvarn! Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2008 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Problemhus i Nykvarn! Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Problemhus i Nykvarn 3 Om våra fruktträd 4

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring 9 Inköp av trädgårdsprodukter 10 Nya Husassistans 12

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring 9 Inköp av trädgårdsprodukter 10 Nya Husassistans 12 KRETSNYTT Nr 3-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Var får jag mest för mina pengar Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring

Läs mer

KRETSNYTT. När snön ligger vit på taken... Läs i detta nummer: Forts på sid 10

KRETSNYTT. När snön ligger vit på taken... Läs i detta nummer: Forts på sid 10 KRETSNYTT Nr 1-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund När snön ligger vit på taken... Forts på sid 10 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Utvecklingen

Läs mer

Södertäljes nya stadshus

Södertäljes nya stadshus Nr 4-2006 Södertäljes nya stadshus Allas vårt nya stadshus Läs i detta nummer: Vad ordförande tycker 3 Om vårt nya stadshus 6 Om Telge Återvinning 10 Om Telge Energi bolån 13 Information från Telge Återvinning

Läs mer

Klimatförändring. Läs i detta nummer:

Klimatförändring. Läs i detta nummer: Nr 1-2008 Klimatförändring Klimatförändring vad kan villaägarna bidra med? Se sid 5 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Klimatförändring 5 Vad Telge Nät svarar 5 Vad Telge Energi tycker 8 Hur går

Läs mer

Brolins Glas Glasreparationer 20% uterum

Brolins Glas Glasreparationer 20% uterum VILLAÄGARNA I HUDIKSVALLSREGIONEN RABATTAVTAL gällande från 2010-02-01 Som medlem i Villaägarna har du lokala rabatter hos nedanstående företag: Företag Gäller Rabattsats Barcana AB Uthyrning: Berndt Magnusson

Läs mer

KRETSNYTT. Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2009 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Södertäljes

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Under år 2015 påbörjar kommunen utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnät i Sjöbo Sommarby. Samtidigt kommer Sjöbo

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Om En intervju med Om Ewa Lofvar Konradsson 4 Om Ett tomträttsmöte 8 Om Ny sophämtning 10

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Om En intervju med Om Ewa Lofvar Konradsson 4 Om Ett tomträttsmöte 8 Om Ny sophämtning 10 KRETSNYTT Nr 3-2011 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Sofistikerad sophämtning Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Om En intervju med Om Ewa Lofvar Konradsson

Läs mer

KRETSNYTT. Spaden i marken! Läs i detta nummer: Men, vad har hänt före, läs på sidan 16

KRETSNYTT. Spaden i marken! Läs i detta nummer: Men, vad har hänt före, läs på sidan 16 KRETSNYTT Nr 2-2009 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Spaden i marken! Men, vad har hänt före, läs på sidan 16 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Hur blev

Läs mer

Vårviks Backa Bräcke By

Vårviks Backa Bräcke By Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Bengtsfors Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 64 m² Område Bräcke By Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning 15 naturtomter

Läs mer

Rosättra Varvsväg 49. Rosättra Varvsväg 49. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Rosättra Varvsväg 49. Rosättra Varvsväg 49. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Stockholm Gatuadress Kommun Norrtälje Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 50 m² Område Vätösund Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Riktig sjötomt med underbart

Läs mer

Nr 3-2005. Bilaga: Medlemsinfo och inbetalningskort

Nr 3-2005. Bilaga: Medlemsinfo och inbetalningskort Nr 3-2005 Detta nummer av KRETSNYTT vänder sig särskilt till villaägare i Södertälje och Nykvarn som ännu inte är medlem i en villaägareförening Illustration: Tina Bertilson/Michael Broqvist Bilaga: Medlemsinfo

Läs mer

Lilla Jularpsvägen 33

Lilla Jularpsvägen 33 Län Skåne Gatuadress Kommun Höör Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 146 m² Område Jularp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning I natursköna Jularp, ca 3 km från

Läs mer

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Stefan Jonsson, Miljökontoret 1 Kretslopp med källsortering av avlopp Lokalt utsläpp från WC = 0 Modern återvinning av WC-avfall:

Läs mer

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Avloppsfrågor - Green Island Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Ingmarsö & Brottö Enskilt vatten och avlopp 80% torr toalett och BDT-avlopp Gemensamt avlopp i Ingmarsöbyn.

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012

Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012 Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012 kl. 18:00 20:00 Allmän information om VA-utbyggnaden Information förbindelsepunkter Frågor Kungsörs Kommunteknik Ab - Projektledare Magnus Ribbing 0227-600140

Läs mer

Dombäcksövägen 24. Enligt överenskommelse

Dombäcksövägen 24. Enligt överenskommelse Län Västernorrland Gatuadress Kommun Örnsköldsvik Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 110 m² Område Husum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa i lugnt och

Läs mer

Län Uppsala Gatuadress Svanvägen 16 Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77 m² Område Borrlövsta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Uppsala Gatuadress Svanvägen 16 Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77 m² Område Borrlövsta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Uppsala Gatuadress Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77 m² Område Borrlövsta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt som fritids- eller permanentbostad! Lugnt och rofyllt läge med

Läs mer

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Anmälan om anslutning Varje gång du bygger nytt, bygger om, bygger till, eller vid flytt av befintlig mätare och detta berör vatten och avlopp

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Trollvägen 8 Kommun Sollefteå Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Skedom Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Trollvägen 8 Kommun Sollefteå Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Skedom Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sollefteå Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Skedom Tillträde tidigast 2013-07-01 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Mexitegelvilla med valmat tak,

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Reliefstigen 17

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Reliefstigen 17 Län Stockholm Gatuadress Kommun Södertälje Storlek 5 rum (4 sovrum) / 120 m² Område Lina hage Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett trivsamt radhus där du som tycker om sommaren kan njuta från

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Informationsmöte gällande förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd, minnesanteckningar

Informationsmöte gällande förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd, minnesanteckningar Datum 2012-05-14 Diarienummer 1 (5) Informationsmöte gällande förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd, Teckomatorp 2012-03-27, kl 19.00-21.30 Svalövs kommun har, i samarbete med NSVA och

Läs mer

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Torsby Åkerväg 7 Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Villa under ombyggnad! Möjlighet att förvärva en villa som är under omfattande

Läs mer

Nr 2-2005. Kretsnytt 2-2005 1

Nr 2-2005. Kretsnytt 2-2005 1 Nr 2-2005 Kretsnytt 2-2005 1 2 Kretsnytt 2-2005 YMER REKLAMBYRÅ Lämna ditt farliga avfall till Miljöbilen Ändrad turlista för Miljöbilen från och med 1 januari 2005 HÄR STANNAR MILJÖBILEN Första lördagen

Läs mer

På följande sidor finns inventeringsformulär. Det fylls i av inventeraren vid inventering i fält.

På följande sidor finns inventeringsformulär. Det fylls i av inventeraren vid inventering i fält. Inventeringsformulär BILAGA 3 På följande sidor finns inventeringsformulär. Det fylls i av inventeraren vid inventering i fält. Små rutor i formuläret är avsedda att bara kryssas i, medan de större rutorna

Läs mer

Uddegatan 6. Län Kalmar Gatuadress Uddegatan 6 Kommun Oskarshamn Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse

Uddegatan 6. Län Kalmar Gatuadress Uddegatan 6 Kommun Oskarshamn Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Oskarshamn Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Hemtrevlig villa belägen i småortsidyll

Läs mer

Villatomter i Björkmossen

Villatomter i Björkmossen Samhällsbyggnadskontoret Villatomter i Björkmossen Till försäljning via Södertälje kommuns tomtkö Under hösten 2014 kommer 11 småhustomter i Björkmossen att förmedlas via Södertälje kommuns tomtkö. Eftersom

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Ängsvägen 17. Län. Västra Gatuadress Ängsvägen 17. Kommun Dals-Ed Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 170 m² Område Dals-Ed Tillträde tidigast

Ängsvägen 17. Län. Västra Gatuadress Ängsvägen 17. Kommun Dals-Ed Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 170 m² Område Dals-Ed Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Dals-Ed Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 170 m² Område Dals-Ed Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välhållen och sjönära

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Almåsa Fritidsby - Drabagatan 9 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m². Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Almåsa Fritidsby - Drabagatan 9 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m². Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Almåsa Fritidsby - Drabagatan 9 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m² Område " Almåsa Fritidsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Lugnt och skönt område med god grannskap.

Läs mer

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område Norra Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fastigheten består

Läs mer

Laggarbostigen 11. Län Västmanland Gatuadress Laggarbostigen 11 Kommun Norberg Storlek 6.0 rum (5 sovrum) / 116 m² Område Öjersbo Tillträde tidigast

Laggarbostigen 11. Län Västmanland Gatuadress Laggarbostigen 11 Kommun Norberg Storlek 6.0 rum (5 sovrum) / 116 m² Område Öjersbo Tillträde tidigast Län Västmanland Gatuadress Kommun Norberg Storlek 6.0 rum (5 sovrum) / 116 m² Område Öjersbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött enplansvilla med

Läs mer

Län Stockholm Typ Fritidshus Kommun Norrtälje Storlek 88 m2 Område Vätösund Tillträde tidigast

Län Stockholm Typ Fritidshus Kommun Norrtälje Storlek 88 m2 Område Vätösund Tillträde tidigast Rosättra Varvsväg 49 Län Stockholm Typ Fritidshus Kommun Norrtälje Storlek 88 m2 Område Vätösund Tillträde tidigast Gatuadress Rosättra Varvsväg 49 enligt överenskommelse Riktig sjötomt med underbart läge!

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Fagerstavägen 25

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Fagerstavägen 25 Län Västmanland Gatuadress Kommun Norberg Storlek 5.0 rum (2 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Mysigt hus med stor och lättskött tomt!

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR VISION VÄSTANVIK

MÖTESANTECKNINGAR VISION VÄSTANVIK MÖTESANTECKNINGAR VISION VÄSTANVIK Informations- och diskussionsmöte Tid: 2013-07-13 kl.10.00-11.45 Plats: Klubbhuset Västanvik Deltagare: cirka 60 deltagare INLEDNING Jan Alexanderson, ordförande i Västanviks

Läs mer

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna!

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna! Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte Välkomna! Närvarande Astrid Löfdahl, 1:a vice ordf. Tekniska nämnden Roger Rohdin, Verksamhetschef Vatten och avlopp Kerstin Nyström,

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Marknadsvägen 8

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Marknadsvägen 8 Län Kalmar Gatuadress Kommun Mörbylånga Storlek 2.0 rum (1 sovrum) / 75.6 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Entre in till matrum. Kök o matrum, trägolv,

Läs mer

Buxabygd Lövhöjden. Buxabygd Lövhöjden. www.hemverket.se - Sida 1 av 16

Buxabygd Lövhöjden. Buxabygd Lövhöjden. www.hemverket.se - Sida 1 av 16 Län Kronoberg Gatuadress Kommun Ljungby Storlek 4 rum (2 sovrum) / 135 m² Område Ljungby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Huset har passat oss perfekt med stora biutrymmen med bla riktig verkstad

Läs mer

1/4. ANMÄLAN Värmeuttag ur mark/vatten. Anmälare. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning (där värmen nyttjas) Installatör. Borrare Företagsnamn

1/4. ANMÄLAN Värmeuttag ur mark/vatten. Anmälare. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning (där värmen nyttjas) Installatör. Borrare Företagsnamn Samhällsbyggnadsnämnden ANMÄLAN Värmeuttag ur mark/vatten 1/4 Personuppgifter behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.

Läs mer

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp 1 (6) INFORMATIONSBREV 2014-02-14 Information till fastighetsägare i Bergshamra by Etapp 1 Byggstart för kommunalt vatten och avlopp Hej! Nu påbörjar vi byggnationen av vatten och avlopp i ditt område.

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Bygglov och Förhandsbesked

Bygglov och Förhandsbesked Bygglov och Förhandsbesked BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll INNEHÅLL 1 BYGGLOV ALLMÄNT 2 Att söka bygglov 2 Förhandsbesked 2 När behöver du inte ansöka om bygglov 2 Olovligt byggande 2 Innan en ansökan

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16 KRETSNYTT Nr 1-2011 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund 2010 Elnät Elhandel Förbrukning avgift avgift Öre/kWh elcertifikat skatt handel @ Fast Fast El Varav Energi-

Läs mer

Kyrkvägen 51. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Kyrkvägen 51. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Jämtland Gatuadress Kommun Strömsund Storlek 10.0 rum (4 sovrum) / 385 m² Område Backe Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En charmig gammal gård bestående

Läs mer

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 1-2012 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs mer om dessa bilder inne i tidningen! Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Kretslopp eller inte?

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

September 2016 VA i Sörfjärden. Rent vatten idag och i framtiden

September 2016 VA i Sörfjärden. Rent vatten idag och i framtiden September 2016 VA i Sörfjärden MittSverige Vatten AB Bildades 1 juni 2004 Timrå, 2007 Nordanstig VA-samverkan över kommungränserna Erfarenhet och kompetens för tre kommuner Ansvarar för drift och utveckling

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Län Kronoberg Gatuadress Ålstigen 9 Kommun Ljungby Storlek 3 rum (2 sovrum) / 70 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kronoberg Gatuadress Ålstigen 9 Kommun Ljungby Storlek 3 rum (2 sovrum) / 70 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kronoberg Gatuadress Kommun Ljungby Storlek 3 rum (2 sovrum) / 70 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det är ett perfekt läge, bekvämt köravstånd till Ljungby och E6:an men ändå lugnt och

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN 1(5) Sökande och fastighet Namn Telefon, bostad (även riktnr) Sökandes adress Personnr/org.nr

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun 2013-06-11 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:30 Närvarande: Åhörare: 100-talet

Läs mer

Lövsättravägen 45. Lövsättravägen 45. www.hemverket.se - Sida 1 av 14

Lövsättravägen 45. Lövsättravägen 45. www.hemverket.se - Sida 1 av 14 Län Stockholm Gatuadress Kommun Österåker Storlek 2 rum (1 sovrum) / 38 m² Område Lövsättra Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och tyst läge. Nära till Åkersberga Centrum. Ca 1 km till busshållplats.

Läs mer

Backa Backadal 3. Län. Västra Gatuadress Backa Backadal 3. Kommun Mark Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 65 m² Område Öxabäck Tillträde tidigast

Backa Backadal 3. Län. Västra Gatuadress Backa Backadal 3. Kommun Mark Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 65 m² Område Öxabäck Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Mark Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 65 m² Område Öxabäck Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning 1-plansvilla / fritidshus

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Vidbyvägen. Län Stockholm Gatuadress Vidbyvägen Kommun Nykvarn Storlek 0.0 rum / 0 m² Område Vidbynäs Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Vidbyvägen. Län Stockholm Gatuadress Vidbyvägen Kommun Nykvarn Storlek 0.0 rum / 0 m² Område Vidbynäs Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Nykvarn Storlek 0.0 rum / 0 m² Område Vidbynäs Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nu har ni möjlighet att förvärva en av

Läs mer

Ekgården. Villatomter i Södertälje. Med naturskön omgivning

Ekgården. Villatomter i Södertälje. Med naturskön omgivning Ekgården Villatomter i Södertälje Med naturskön omgivning Figur 1 - Ekgården i Södertälje. Tomter till försäljning markerade med svart. Figur 2 Tomter med id-nummer och ungefärlig storlek i kvm. Välkommen

Läs mer

Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande

Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande KUNGSBACKA KOMMUN NOV 2002 Inledning BAKGRUND OCH SYFTE Bebyggelsen i och kring Gottskär, har under de senaste decennierna

Läs mer

Mobäcken 11. Län. Västra Gatuadress Mobäcken 11. Kommun Mariestad Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 139 m² Område Sjötorp Tillträde tidigast

Mobäcken 11. Län. Västra Gatuadress Mobäcken 11. Kommun Mariestad Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 139 m² Område Sjötorp Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Mariestad Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 139 m² Område Sjötorp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Trivsamt hus med

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Norra Storängsvägen 3

Norra Storängsvägen 3 Län Östergötland Gatuadress Kommun Finspång Storlek 7.0 rum (6 sovrum) / 178 m² Område Östermalm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stor familjevilla centralt

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Landsvägen 29. Län Jönköping Gatuadress Landsvägen 29 Kommun Vaggeryd Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 172 m² Område Skillingaryd / Klevshult

Landsvägen 29. Län Jönköping Gatuadress Landsvägen 29 Kommun Vaggeryd Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 172 m² Område Skillingaryd / Klevshult Län Jönköping Gatuadress Kommun Vaggeryd Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 172 m² Område Skillingaryd / Klevshult Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välkomen

Läs mer

Västra Gatuadress Ormbunkegatan 16 Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Ormbunkegatan 16 Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast 2015-11-01 " Huset har bästa läget på gatan, lugn återvändsgata med sparsam trafik. Solhela dagen från

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Björkstigen, tomt 17

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Björkstigen, tomt 17 Län Östergötland Gatuadress Kommun Norrköping Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 33 m² Område Grymön Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Sjötomt vid Bråviken.

Läs mer

Byggarbetsplats Norrlandet

Byggarbetsplats Norrlandet Byggarbetsplats Norrlandet Välkommen Informationsmöte för fastighetsägare i Utvalnäs och Harkskär Ta lite fika innan du sätter dig! Kontaktpersoner Gästrike Vatten Stefan Hedström, Projektledare VA Jessica

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Skogsgatan 8A Kommun Sundsvall Storlek 5 rum (3 sovrum) / 127 m² Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Skogsgatan 8A Kommun Sundsvall Storlek 5 rum (3 sovrum) / 127 m² Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 5 rum (3 sovrum) / 127 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Fräscht och generöst gavelradhus i barnvänligt område med gångavstånd till centrum,

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar)

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) SIMSJÖOMRÅDET Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) Plan, Bygg och Lantmäteriförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljöförvaltningen Östra

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Innehållsförteckning Information om tryckavloppssystem... 1 (LTA = Lätt Tryck Avlopp)... 1 Vad är ett tryckavlopp?... 3 Kontakta Byggnadsförvaltningen...

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

Norra Fäladsvägen 29. Norra Fäladsvägen 29. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Norra Fäladsvägen 29. Norra Fäladsvägen 29. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 192 m² Område Dalby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välhållen villa på 192 kvm gränsande

Läs mer

Styrelsemöte, protokoll

Styrelsemöte, protokoll Sidan 1 av 5 Samfällighetsföreningen Rydebäck II Huvudskär Styrelsemöte, protokoll Närvarande: Frånvarande: Plats: Stefan, Anna, Rolf, Marcus Filip, Sune Rya Golfkrog Datum: Tisdag 24/8 2010 Tid: 18.30-20.30

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Sjönära, Edsgatan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa med vacker

Läs mer

Lindvägen 4. Västra Gatuadress Lindvägen 4 Götaland Kommun Tranemo Storlek 7 rum (5 sovrum) / 157 m² Område Limmared Tillträde tidigast

Lindvägen 4. Västra Gatuadress Lindvägen 4 Götaland Kommun Tranemo Storlek 7 rum (5 sovrum) / 157 m² Område Limmared Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Tranemo Storlek 7 rum (5 sovrum) / 157 m² Område Limmared Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stort och rymligt hus

Läs mer

Informationsmöte Hällbacken, etapp 3

Informationsmöte Hällbacken, etapp 3 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret DAGORDNING 2014-12-02 Informationsmöte Hällbacken, etapp 3 18.00 Inledning Anna Henriksson, Stadsbyggnadskontoret 18.15 Allmänt Detaljplan, grönområden, skolor, service

Läs mer

Detaljplan för Dalarö etapp 1 - Schweizerdalen/Vadviken. Samrådsmöten november 2013. www.haninge.se/schweizerdalen

Detaljplan för Dalarö etapp 1 - Schweizerdalen/Vadviken. Samrådsmöten november 2013. www.haninge.se/schweizerdalen Detaljplan för Dalarö etapp 1 - Schweizerdalen/Vadviken Samrådsmöten november 2013 www.haninge.se/schweizerdalen 2010-12-14 1 Dagordning Presentation av projektgrupp Planens handlingar Förslagets innebörd

Läs mer

Ett hus med plats för många där vi trivts. Väldigt lugnt och naturnära läge med trevliga grannar. -- Gunnar Bjurbäck, säljare

Ett hus med plats för många där vi trivts. Väldigt lugnt och naturnära läge med trevliga grannar. -- Gunnar Bjurbäck, säljare Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 7 rum (6 sovrum) / 162 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett hus med plats för många där vi trivts. Väldigt lugnt och naturnära läge med trevliga

Läs mer