KRETSNYTT. Permanentboende i Viksberg. Läs i detta nummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRETSNYTT. Permanentboende i Viksberg. Läs i detta nummer:"

Transkript

1 KRETSNYTT Nr Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Permanentboende i Viksberg Samhällsbyggnadskontorets chef Anders Bruse. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om infiltration 4 Om artikel i nästa nummer 6 Om trafikförbättringar 8 Om Viksberg 10

2 2 Kretsnytt

3 Hejsan alla Villaägare! Jag hoppas Ni har haft en skön och bra sommar. Nu då mörkare tider nalkas så kommer vi i Krets - styrelsen att försöka förgylla dessa med lite olika aktiviteter. En som jag redan nu vill nämna är att vi i november någon lördag eftermiddag kommer att bjuda på Basket med SBBK. Flera aktiviteter kommer kan jag lova. Glöm inte att framföra era önskemål till era lokalordföranden vad gäller synpunkter eller önskemål som vi skall ta upp i styrelsen. Visste du att du själv måste kontrollera om du är ägare till ditt eget hus? Det är alldeles för enkelt att med förfalskade köpehandlingar kapa någon annans lagfart. Därför har Villaägarna startat en kampanj mot kapade lagfarter. På kampanjsidan som vi startade i juni kan du läsa om drabbade familjer. Ordförande Äger du ditt eget hus? har ordet Med vänliga hösthälsningar Ronald Lundberg Följande är saxat ur Riksförbundets Föreningsnytt Du kan även kontrollera om du är formell ägare av ditt hus. Här hittar du hjälpmedel för att formulera ett brev och ta fram adressen till Lantmäteriet på den ort som ansvarar för din kommun. Ha fastighetsbeteckningen till hands, eller sök fram beteckningen med hjälp av din adress via Lantmäteriets FastighetSök. KRETSNYTT Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Kretsens postgiro Bankgiro Ordförande: Ronald Lundberg, Mimersvägen 15, Södertälje Tfn Ansvarig utgivare: Rolf B Bertilson Redaktör: Rolf B Bertilson Fridebergsvägen 20, Södertälje Annonser: Lennart Lindquist, Bergviksgatan 32, Södertälje Tfn Hemsida: sodertaljekretsen.abc.villaagarforening.se Layout: Göran Hagström Tryck: Kringel-Offset AB Södertälje 2008 Detta nummer har tryckts i en upplaga av ex. Kampanjsidan hittar du på: under Opinion Protestera Kapade lagfarter. Kretsnytt uppmanar gärna villaägare i Södertälje att kontrollera läget. Inte ens våra hem lämnas ju oberörda i dessa tider. Rolf B Bertilson Anm: villan på bilden har inget med texten att göra. Bara en vanlig välvårdad villa. Kretsnytt

4 Infiltration I Södertälje med omnejd finns drygt infiltrationer. Många av dessa är anlagda för många år sedan. Kommunens miljökontor anser att en infiltration anlagd för mer än 15 år sedan är för gammal. Av den anledningen har Miljökontoret i Södertälje börjat intressera sig för dessa infiltrationer. Dessvärre har ingen förvarnande in - formation lämnats ut av Miljö kon toret. Ägare till infiltrationsanläggning får därför helt oväntat besked om att deras anläggning av någon anledning inte fungerar och måste läggas om. Kontoret lämnar ingen information om vad det är som skall göras! Men, man sätter ut ett datum när en ny anläggning skall vara på plats! Miljökontoret följer anvisningar från Naturvårdsverket. Efter mycket letande på Naturvårdsverket hemsida (www. naturvardsverket.se) kan man hitta Fakta blad 4 från januari 2006 som väl beskriver hur det skall se ut. Det är kanske inte helt lätt att tolka dessa regler Man behöver en konsult. Miljökontoret hänvisar också till att konsulter bör användas utan att ange vilken. Kretsnytt har däremot fått uppgift på dessa. Se särskild ruta. (Anm: AB Davids - sons Marktjänst i Gnesta som inte finns i listan hjälper familjen i Linanäs.) Meningen med förändringen är förstås att skydda naturen från farliga ämnen såsom ex fosfor. Kretslopps - tänkande gäller för allas bästa. Det gäller bla att skydda vårt dricksvatten. Vid inspektion läggs särskilt märke till eventuell lukt och om växtligheten är onödigt stor. Det senare är förstås Husägarens storebror Torgny Carlsson bevakar locket till 3-kammarbrunnen. ett svårbedömt kriterium medan dålig lukt är ett bättre. Varje anläggning är ur - sprungligen anpassad till antalet familje medlemmar. Vid en ombyggnad måste även detta tas med i beräkningen. En infiltration uppfyller egentligen inte Naturvårdsverkets krav. Kom - munen anser ändå att man fortsättningsvis kan godkänna dessa. Alternativ lösning kan vara en markbädd med extra steg för fosforavskiljning. Ett annat alternativ är en sluten avloppstank med slamavskiljning. Det allra bästa är förstås ett minireningsverk. Men, ett sådant kostar dock i storleksordningen kronor och med en driftkostnad per år på ca 2000 plus kostnad för el och tömning. Enligt miljöinspektör Kenneth Lövgren är avskrivningstiden endast 7-8 år vilket förstås är alldeles för kort för en sådan stor investering. En av de nu undersökta anläggningarna finns ute i Linanäs där Kretsnytt sammanträffade med fastighetsägaren Stränga miljöbevakare; Kenneth 4 Kretsnytt

5 och miljöinspektörerna Kenneth Löfgren och Stefan Jonsson. Fastighetsägaren hade även kallat in en konsult för att få hjälp med anvisad ombyggnad. På denna fastighet behöver hänsyn tas både till egen och grannars vattentäkt. Osäkerhet har även rått med avseende på vattenskyddsavstånd till Mälaren. Osäkerhet är ett ord som dessvärre passar in i bilden. Kommunen meddelar efter inspektion, kanske lite onödigt bryskt och med angivande av en alldeles för kort ombyggnadstid, att en anläggning måste byggas om men utan att anvisa hur. Det blir upp till varje enskild fastighetsägare att bestämma vad som skall göras. Dock, skall kommunen godkänna föreslagna åtgärder. Kretsnytt tycker att kommunen borde kunna ange vilka åtgärder som krävs i varje enskilt fall och med hänsyn till varje enskild situation. I vart fall borde kommunen på ett bättre sätt än vad som gällt med fasigheten ute i Linanäs föra en dialog med berörd anläggningsägare och komma överens om bästa möjliga tidpunkt för en ombyggnad. Många drabbade kan vara äldre människor som kanske inte riktigt hänger med i dagens rytm och som kanske, utan att mena illa, inte förstår varför det som fungerat så länge helt plötsligt inte längre duger. Mötet med kommunens miljöinspektörer ger oss anledning att tro att berörda infiltrationsägare framöver kommer att få ett bra bemötande från kontorets sida. Kretsnytt är säker på att detta kommer att uppskattas av alla som befinner sig i samma läge som den besökta fastigheten ute i Linanäs. Rolf B Bertilson Lofgren och Stefan Jonsson. Råd från miljökontoret; Se till att knyta till dig kompetens. Kraven för att få avloppstillstånd har ökat under senare år, och är du inte sakkunnig inom avloppsområdet är det svårt att ta fram en ansökan med ritningar, kartor med mera som miljökontoret accepterar. Driftsäkerhet, service, ekonomi och miljöprestanda viktiga faktorer när du väljer avloppsanläggning. Om du vill ha ett minireningsverk så kontrollera redan från början att leverantören kan erbjuda serviceavtal eller motsvarande. Var noggrann med ritningar och kartor till din avloppsansökan. Med skalenliga och professionellt utförda ritningar och kartor sparar du tid och pengar eftersom du slipper krav på kompletteringar från miljökontoret. Bristfälliga kartor och ritningar är ofta det som tar längst tid i en avloppsansökan. När du ska välja avloppssystem bör du precis som i andra sammanhang kontrollera om det finns oberoende tester eller annan opartisk information. Numera finns till exempel EU-test för minireningsverk. Lista över konsulter inom avlopp, geohydrologi/geoteknik som utför olika utredningsuppdrag, projekteringar etc. OBS! Detta är endast ett urval av konsulter, se vidare gula sidorna. Miljökontoret har inte genomfört någon kvalitetsgranskning av konsulterna i listan. Entreprenörer, adresser och telefonnummer Geo Markservice AB Margretelundsvägen 36, Bromma, Tel , Fax , Mobiltel: , Bjerking AB Strandbogatan 1, Uppsala , Fann VA-teknik AB Spjutvägen 5, Hus C, Järfälla, Tel , Fax Sweco VIAK AB Gjörwellsgatan 22, Box 34044, Stockholm, Tel AM-GEO AB (fd InGeo AB) Biskop Brasks Gränd 4, Järfälla, Tel: , Tyréns AB Peter Myndes Backe 16, Stockholm, , Ramböll AB Box 4205, Stockholm, , Tuve Jepson Konsult i mark& vatten Råby , Norrtälje, , Verna Ekologi AB Rickhard Hultman Miljökonsult Tranebergsvägen 94, Bromma, , SWEPRO Region Stockholm kontorschef/vd: Miguel Guirao Korta Gatan 7, Solna, Telefon: , Fax: , AQUA -Konsult Fagerstag. 3, Box: 8270, SPÅNGA, tel , fax , Lennart Qvarnström QVAR Förvaltning AB , Kretsnytt

6 Våra fruktträd Hur hanterar vi våra fruktträd. Läs i nästa nummer vad förre stadsträdgårdsmästaren Jan Lindqvist tycker. Avplockat. Snart klara att plocka. GYNNA TIDNINGENS ANNONSÖRER Sida 1 KRETSNYTT retsnytt :Layout Sida 1 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund KRETSNYTT Nr Permanentboende i Viksberg Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Nr Permanentboende i Viksberg Läs i detta nummer: Samhällsbyggnadskontorets chef Anders Bruse. Ordförandes hälsning 3 Om infiltration 4 Om trafikförbättringar 8 Om Viksberg 10 Om elsäkerhet?? Samhällsbyggnadskontorets chef Anders Bruse. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om infiltration 4 Om trafikförbättringar 8 Om Viksberg 10 Om elsäkerhet?? 6 Kretsnytt

7 Hörnet Nygatan Torekällgatan Leif Persson Marie Johansson Per-Magnus Ekström Anders Holmberg Kretsnytt

8 Förbättringar Gatukontoret bygger bl a om vissa övergångsställen men även busshållplatser. Förträngning av biltrafikens område vid övergångsställen och busshållplatser är ledmotivet. Att göra övergångsställena mer tydliga och att försvåra passerandet av en buss i hållplatsläge. Bilderna på denna sida visar hur ett övergångställe i ett av våra villaområden nu ser ut. Plats för att iaktta trafiken har skapats för den som skall passera gatan samtidigt som bilföraren på ett bra sätt görs uppmärksam på läget. Vid busshållplatserna har den tidigare indragningen av bussläget vid stopp tagits bort. Man kan säga att bussen nu stannar mitt i gatan vilket skall göra bilföraren uppmärksam på läget på ett tydligt sätt. Denne redaktör tycker att åtgärderna är lovvärda. Rolf B Bertilson Passerande biltrafik görs uppmärksam på ett övergångsställe. Varningsstolpar och mer plats för korsande personer. Bussen avses stanna mitt i gatan. 8 Kretsnytt

9 i trafikmiljön En förträngning gör bilföraren uppmärksam på att någon kan komma ut från endera sidan. Trafiken ut från villaområdet kan köra längre ut i gatan och får bättre överblick över passerande trafik. Kretsnytt

10 VIKSBERG Är denna gropfria gata för smal? Kretsnytt har besökt familjen Svalefors bestående av mamma Jenny, pappa Micke och sönerna Bill (18), Erik(16) och John(10) på Vråkstigen i Viksberg. Familjen har bott här sedan 1991 och var om inte den allra första permanenta familjen i området så i varje fall en bland de första. Man sökte lugnet och fick lugnet. Och, det är fortfarande tillräckligt lugnt för att få omdömet paradis. Familjen har fortfarande egen brunn, sluten tank för toalettavfall och trekammarbrunn med infiltration för annat avlopp. Men, snart kopplas kommunalt vatten på och även kommunalt avlopp. Det skall bli skönt säger Jenny, att slippa besväret med slamsugningsbilen: Och att kunna duscha när och hur mycket man vill, flikar Micke in. Familjen tillhör Viksbergs Sam fällig - het som sedan år 2000 tjatat på kommunen för att kommunalt vatten och avlopp. Till slut lyckades det därför att många sommargäster men även fler permanentboende slagit ner sina pålar i området och egna lösningar för vatten och avlopp beroende på brist på ytor blivit omöjliga. Arbete med VA-installation inleddes 2007 och har gått fort och fungerat bra. Familjen Svalefors betalar ca kronor för dragning fram till tomtgräns och ungefär hälften så mycket för anslutning till huset. Det är ett OK belopp, säger Micke. När Micke får veta att kommunen nu ser över äldre infiltrationer (se annan artikel) och att infiltrationer äldre än 15 år måste byggas om, ja då blev de ca ännu mer acceptabla! Samfälligheten svarar för gatuunderhållet utom för genomfarten på Käggebodavägen. Det är bäst så, säger Jenny, så slipper vi bli del av gropstan. Men, finns det då inga problem i paradiset? Jo, bussförbindelserna är inte värda namnet. En och en halv timma mellan turerna dagtid och nästan obefintlighet kvällar och helger. Det går relativt bra för killarna att åka till skolan i Brunnsäng, men i övrigt är det Väntar på inkoppling. 10 Kretsnytt

11 mycket bilåkning till kvällsövningar och olika aktiviteter under veckosluten, säger Micke. Ett annat orosmoment är sophämtningen. Smala gator och små vändplatser kan eventuell komma att ställa till problem för sopbilarna. En förhoppning finns att det skall lösas sig. Inte särskilt lustigt att behöva bära räkskal flera hundra meter i sena natten, menar Micke. Samtalen med kommunens företrädare har fungerat bra genom åren. Under en intensiv tid var bygglovhanteringen svår att förstå. Det var lite godtycke över det hela, säger Jenny. Denne reporter noterar dock stor tillfredställelse med planarkitekten Char - lott Köhler. Hon var duktig! Sorgligt då för denne besökare att behöva berätta att Charlotte nu slutat i kommunen. Familjen väntar nu på att stadsnätet, efter visst trubbel, med 100 Megabits per sekund skall kopplas in. Kabeln ligger där ute, säger Micke. Rolf B Bertilson På nästa sida interjuvas Samhällsbygg - nads kontorets chef Anders Bruse om omdaningen av Södertäljes frititidsstugeområden till permanentboende. Micke och Jenny i paradiset. Vanlig bild i Viksberg. Kretsnytt

12 Frågor till A Ett flertal traditionella fritidsstugeområden i Södertälje håller på att omdanas för permanentboende. Ett sådant område är Viksberg. Kretsnytt ställer några frågor till Samhällsbyggnadskontorets chef Anders Bruse. Svaren på Kretsnytts frågor har getts av samhällsbyggnadsdirektören Anders Bruse och stadsarkitekten Tommy Åström gemensamt. 1. Varför gör Södertälje kommun en sådan förändring? Allt fler väljer att bo året runt i sina fritidshus. På grund av bostadsbristen i länet är omvandlingen av fritidshusområden en viktig del i bostadsförsörjningen i regionen. De flesta fritidshusområden har eftersökta bostadskvaliteter, nära vatten och natur. Det är dock viktigt att infrastrukturfrågorna kan lösas på ett tillfredställande sätt. Det är vidare viktigt att värna om Mälarens ekosystem och Mälaren som vattenresurs. Kommunen måste ta ett långsiktigt ansvar för utvecklingen i arbetet att minska föroreningar och utsläpp Enligt gällande byggnadsplan skall området användas för fritidsbebyggelse. För att säkerställa detta, innehåller planen en rad bestämmelser, avsedda att försvåra åretruntboende i området. Exempel på sådana bestämmelser är begränsning av byggnadsarean för bostadshusen, förbud mot att anordna avloppsanläggning etc. Södertälje kommun växer snabbt och det ökade behovet av bostäder har medfört, att allt flera har valt att bosätta sig permanent i det relativt centralt belägna Viksberg. Den ökade bosättningen har medfört, att miljökontoret i Södertälje har bedömt, att nuvarande bebyggelse i Viksberg inkl Holmen har behov av vatten och spillvatten utifrån hälsoskyddsoch miljöskäl. Ett allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten skall därför inrättas med Södertälje kommuns VA-huvudman Telge Nät som huvudman. Generellt är det angeläget att skydda Mälarens vatten. Fördjupad översiktsplan för VIKSBERG och VIKSÄTER mm i Södertälje kommun Anders Bruse. 12 Kretsnytt

13 nders Bruse Syftet med tillägget till gällande plan är, att samtidigt som kommunalt vatten och spillvatten byggs ut i området ge möjlighet till utökade byggrätter som svarar mot dagens krav för en permanent bostad. Bestämmelsen om minsta tillåtna tomtstorlekar behålls dock. 2. Vilka är svårigheterna vid en sådan förändring? Beror ju delvis på vilket perspektiv man har på frågan, är det kommunens perspektiv, den boende i området eller någon som söker sig ett mer lantligt boende. Utifrån kommunens perspektiv, där man beslutat sig för att förändra gällande plan, kan ett problem vara att samordna och få en förståelse för planändringens angelägenhet hos de boende i området. I ett sådant område som Viksberg finns många sakägare vilket det inte finns lika många vid en nyexploatering. Utifrån de boende i området kan ju också frågorna vara olika beroende på om man vill behålla området som fritidshusområde eller är intresserad av en ökad möjlighet till bebyggelse. 3. Kretsnytt antar att VA-frågan är en besvärlig nöt att knäcka? Vad kostar det per löpmeter eller annat mått att utveckla ett inbott trångt område jämfört med att starta från början. Svår fråga att ge ett generellt svar på. 4. Vem betalar för utvecklingen. Engångsbelopp till berörda eller utslaget på alla kommuninnevånare på den löpande räkningen? För kostnader med planläggningen kommer en avgift att tas ut i samband med bygglov och bygganmälan. Kom - munen beräknas inte få några stora exploa teringskostnader för genomförandet av planen. Området tas in i kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Det allmänna vatten och spillvattennätet byggs ut av Telge Nät som också ansvarar för drift och underhåll av densamma. När nätet för vatten och spillvatten är utbyggt och VA huvudmannen meddelat fastighetsägaren att förbindelsepunkt är upprättad skall anläggnings- och brukningsavgifter erläggas av respektive fastighetsägare enligt vid ersättningstillfället gällande taxa. 5. När fritisboende blir permanentboende lämnas motsvarande antal bostäder i tätorten. Är det svårt att fylla tomrummen? Inte troligt då det finns en brist på bostäder i kommunen. Man skall också se utvecklingen av vissa fritidshusområden med planläggning för boende av permanent karaktär som en strategi att möta bostadsbristen i länet. 6. Hur mycket påverkan på utvecklingen har de boende haft. Har de fått särskilda önskemål tillgodosedda? För att ge möjlighet till påverkan är planförslaget nu ute på samråd. Kom - munen har även haft ett informationsmöte med tomtägarföreningen i Viks - berg. Dessa möten hölls i starten av detaljplaneringen. Under samrådstiden har många telefonsamtal samt mindre möten hållits med berörda fastighetsägare. 7. Så här i efterhand eller mitt inne i omvandlingen. Har Ni som planerat tänkt rätt. Är Ni nöjda med förändringen? För den pågående planeringen av Viks - berg 2:1 är frågan lite för tidigt väckt. 8. Hur ser Era planarkitekter på utvecklingen. Vilket är roligast, att planera om ett befintligt område eller starta från början? Beror på vilken arkitekt man frågar 9. Hur går det med biltrafiken i Viksberg? Är det trångt? Finns det P-plaster till alla? Lokalvägarna inom området ägs av Viksbergs Tomtägarförening. Standard - höjande åtgärder på lokalvägarna be - kostas av samfällighetsförening. I en framtid kan Käggebodavägen komma att tas över av kommunen. För bostäderna är avsikten att parkering ska ske på tomtmark eller anvisade parkeringsplatser i området. 10. Har man fått bygga ut fritt eller blivit hårt styrda? Vilket regelverk gäller här? För ett omvandlingsområde normala regleringar föreslås, i Viksberg 2:1 m fl föreslås att; Gällande bestämmelse om minsta tomtstorlek ändras inte, men minsta byggnadsyta för huvudbyggnad anges till 150 m 2 respektive 200 m 2 beroende på tomtstorlek. Byggnadsarean för uthus ökas till 40 m 2 inom hela området. För att undvika alltför tät bebyggelse, framförallt inom områden med små tomter, anges också, att den sammanlagda byggnadsytan inte får överstiga 20 % av tomtens areal. I gällande plan utgör en förhållandevis stor andel av vissa tomter av mark som inte får bebyggas (prickad mark). För att möjliggöra en ändamålsenlig och terränganpassad placering av byggnaderna, har denna bestämmelse slopats och ersatts av en bestämmelse om minsta avstånd till tomtgräns. För att områdets karaktär inte skall förvanskas, innehåller planen bestämmelser rörande byggnadernas utformning. Enligt dessa bestämmelser skall byggnader utföras med träpanel, taken skall utgöras av sadeltak som inte får vara valmade. För att undvika stora schaktningar och utfyllnader skall suterrängvåning anordnas där terrängen medger detta. Planen anger att marklov skall sökas vid markarbete som ändrar den befintliga nivån mer än 30 cm. Detta för att undvika dåligt planerade utfyllnader, oproportionerliga platåer med breda och kraftiga slänter vid byggnation av anläggning (hus, garage, pool etc) som kräver bygglov alternativ en större sammanhängande markyta om 30 kvm. Rolf B Bertilson ställde frågorna till Anders och hans kolleger. Kretsnytt

14 GSM-LARM, NU ÄVEN MED KAMERA Ett trygghetspaket* som ökar hela familjens säkerhet Kontakta din Securitas Direct Partner för mer info eller för bokning av kostnadsfri säkerhetsrådgivning. Nu finns ett erbjudande till dig som är medlem i Villaägarnas riksförbund. * inkl. Aroundio Patrol Gärna Larm AB. Peter Andersson Lite tryggare med Securitas Direct AVLOPPSRENSNING högtrycksspolning ångning jour dygnet runt sanering klottersanering rörinspektion Halvera din värmekostnad med en pelletkamin! Perfekt i hus med direktel! Nu behöver du ingen Väggfläkt! skorsten! Ta närmaste väggen! Takmålning Väggfläkten Drag leder rökgaserna genom ytterväggen. Du sparar alltså in kostnaden för en skorsten, och slipper svårigheter med var den ska placeras. Enklare kan det inte bli att installera ekonomisk och miljömässig pelletvärme från Ariterm! Solvärme Värmpumpar Pellet ENERGIKNIPPET I SÖDERTÄLJE AB Mobil Tel/Fax Kretsnytt

15 Kalendarium kretsen och tidningen 2008 Aktivitet Nr Tidpunkt Manus/motionsstopp Styrelsemöte 1 tisdag 22 januari Kretsnytt 1 ca 29 februari 6 februari Styrelsemöte 2 tisdag april Årsmöte kretsen 21 april 3 april Styrelsemöte 3 tisdag 20 maj Kretsnytt 2 ca 30 maj 7 maj Styrelsemöte 4 tisdag 19 augusti Kretsnytt 3 ca 26 september 3 september Styrelsemöte 5 tisdag 14 oktober Kretsnytt 4 ca 28 november 5 november Styrelsemöte 6 tisdag 9 december Anm 1. Manus för kretsnytt skickas med EP till; Anm 2: Motioner för årsmöte skickas till kretsens sekreterare Gunnar Gomér; Olofs väg 7 eller EP Instrument att hyra Kretsen har införskaffat två instrument för utlåning till medlemmar. En fuktmätare med vilken man kan mäta fukt i väggar mm och en temperaturmätare som exempelvis kan användas för kontroll av köld - bryggor. Instrumenten kan lånas efter förbeställning och hämtning/åter läm - ning hos Gunnar Gomér, Olovs väg 7, med tel e fon nummer Kostnad för två dygn eller över en helg är 50: för temperaturmätaren och 100: för fuktmätaren. Betal ning sker i förskott till kretsens PG Styrelsen Kalendarium övrigt 2008 Aktivitet Tidpunkt Motionsstopp Anm Basketmatch November Det är viktigt att meddela alla förändringar av namn, adress och telefonnummer, m m till Kretsens sekr. Gunnar Gomér. e-post: eller tel Kakel klinker mosaik sjösten golvvärme badrumsinredning mm Kakelbutiken vid E4:an Moraberg Öppet Vardagar Lördagar /6-16/8 Lördagar stängt Kretsnytt

16 Medlemsförmåner Inköpsansvariga inom Södertäljekretsen för VÄF arbetar med att utverka rabatter och andra förmånserbjudanden för medlemmarna. För närvarande kan vi presentera följande överenskommelser och avtal: Generellt gäller att Du skall visa Ditt medlemskort i VÄF innan kassainslag. Kretsens rättshjälpsfond: Ansökningar om bidrag ur denna fond ställs till kretsordföranden. Byggnadsunderhåll, reparationer: Anticimex, tel , Företaget erbjuder ett trygghetsavtal, ett försäkringspaket för villor. Kontakta Anticimex för information. Telge Energi, Husassistans, tel Kontakta Telge Energi för information. Byggvaror: AB Järna Trä, Byggvaruhuset i Järna, Industrivägen 19, Järna, tel Information om rabatter fås om medlemskort uppvisas. Vid större inköp begär offert. Södertälje Trävaru AB, Nyköpingsvägen 60, tel % vid kontantköp av trävaror. Snickeri- och övriga byggvaror 10 15%, begär offert vid större inköp. Uppge kundnr MT:s Bygg & Snickeri AB, Norra Stationsvägen 26, Nykvarn, tel , % rabatt på ordinarie prislista. Gäller ej kampanjpriser. Beijer Byggmaterial, Morabergsvägen 13, tel Nettoprislista gäller generellt men kontrollera alltid mot uppvisande av medlemskort i VÄF vilken rabattsats som gäller vid varje inköp. El- och VVS: Comfortbutiken, Holmbergs Rör AB, Bergaholmsvägen 9, tel % på butiks- och lagervaror. Beställningsvaror 6%. Gäller ej kampanjvarupriser eller varor nedsatta med extrapris. Spolbilen Södertälje Högtryckspolning Ångning Jour dygnet runt Sanering Klottersanering Rörinspektion. VÄF-medlemmar 10 % på arbetskostnad, tel Färg Färghandlare: Målarboden i Södertälje AB, Bergaholmsvägen 9, tel % på butiks- och lagervaror. Gäller ej kampanjpriser eller varor nedsatta med extrapris. Vid större inköp, begär offert. Friskvård Telge Hälsocenter AB, Kaplansgatan 5, Södertälje Tel % på massage och 10% på allt i butiken. Ex. 30 minuter massage för 199 kr och 60 minuter för 398 kr. Glasmästare: Glans Glasmästeri & Ramaffär, Torekällgatan 5, tel Rabatt lämnas med 10 35% beroende av uppdraget. Handelsträdgård: Tunvalla handelsträdgård, Rimfrostvägen 1, Södertälje, tel Lämnar 10% rabatt på utbjudna varor som ej är kampanjpriser. Se annons i Kretsnytt nr Juridisk rådgivning: Kontakta Villaägarnas Riksförbund, tel Expertrådgivning (kostnadsfri). Järnvaror, verktyg m m: Södertälje Järnaffär AB, Wedavägen 17, tel Rabatt järnhandelsvaror 15%, hushåll 5%, trädgårdsart. 5%, prisnedsatta varor 5%, prisnedsatta varor 5%. Olje & Brännarservice, Cisternrengöring, besiktning med kontrollintyg: Ragn-Sells, tel Cisternkontroll med garanti, se prisuppgift i Kretsnytt nr Stockholms Åkeri AB, Drivhjulsvägen 26, Hägersten, tel Cisternbesiktning, se prisuppgifter i annons Kretsnytt nr Ring och begär offert. Sundströms värme & bränsle, Karltorp, Järna, tel Ring och begär offert. Säkerhet, lås, larm: Gärna larm i järna, samarbetspartner till Securitas Aroundio. Peter Andersson, tel , Se annons Kretsnytt nr Säkerhetscenter AB, Badhusgatan 2, tel Rabatt 10% lämnas på lås, nycklar och tillbehör. Gäller ej arbetskostnad, service och el-lås. Trädfällning, beskärning: S-A Trädfällning, Anders Larsson, Tallåsvägen 5 B, Eskilstuna, tel , / Utbildad fackman. F-skatt och ansvarsförsäkring. Org.nr Ring för kostnadsförslag. Utför ej trädbeskärning. Medlemsförmåner ordnade av Riksförbundet/Regionen se 16 Kretsnytt

17 Utdelning av tidningen Det är viktigt att varje förening har organisation för ut - del ning av denna tidskrift. Tidningen innehåller ofta information om möten, kurser och tider för olika arrangemang ordnade av Kretsen, ABC-regionen eller Riksförbundet. I detta nummer finns artiklar om infiltration. Sådan information kan vara viktig för många och det är därför viktigt att tidningen distribueras så fort som möjligt. Med tanke på att vi numera namnsätter alla tidningar är det ju inte särskilt besvärligt att dela ut den. Lycka till med detta. Rolf B Bertilson Kassören meddelar: I det ständigt pågående arbetet med att se över Kretsens kostnader har styrelsen beslutat att avsluta Kretsens postgirokonto den 30 november i år. För inbetalningar till Kretsen skall i stället fr o m nu bankgirokontot användas. Vi hoppas att denna förändring inte orsakar besvär för någon vid inbetalning till Kretsen. Niclas Möller Kassör Kyl Frys Tvätt Disk Spis Småel Jovisgatan 6 Södertälje Tel Fax Målerifirma Leijonmarck Mobil Kontor Lövåsavägen Södertälje Kretsnytt

18 I Kretsnytt på sida 18 ställde vi en fråga till Telge Nät. Så här ser svaret från Telge Nät ut. Svar på frågan i Kretsnytt : Duger dessa även i fortsättningen? SVAR: Nej, mätaren på bilderna stöds inte av vår nya teknik för mätvärdesinsamling. Mätarna på bilderna är 10 år gamla och bygger på en helt annan kommunikationsmetod än den teknik vi har idag. Detta betyder att de gamla mätarna inte kan användas i det nya systemet för mätvärdesinsamling. Vi har valt att jobba med teknik som är mer kostnadseffektivt och ger mer och bättre information till både kund och leverantör. Den tekniska utveckling som skett sedan de gamla mätarna installerades bidrar till att göra infrastrukturen mer stabil samtidigt som den ger de nya mätarna helt nya funktioner. Jakob Aldrin Chef Affärsstöd Mätteknik Telge Nät Kretsnytts kommentar; tack för beskedet även om det inte gick vår väg! Kretsnytts annonspriser Kretsnytt sprids i ca ex vid varje utgivningstillfälle. Mottagare är villaägare, lokala politiker, kommunkontor, Telge ABs olika kontor, medverkande i varje tidning, annonsörer m fl. Format Svart/vitt 2-färgs 4-färgs 1/1-sida, 185x265 mm /2- sida, 185x130 mm /4-sida, 90x130 mm /8-sida, 90x65 mm Framsida, 185x50 mm Priserna gäller f o m Kretsnytt Vid särskild utgivning gäller andra priser Lagstadgad mervärdeskatt MOMS tillkommer Du vet väl att Du kan läsa gamla nummer av Kretsnytt på vår hemsida Pressmeddelande Trots att el- och oljepriser stigit kraftigt ligger prisutvecklingen på pellets stilla. Det senaste halvårets kraftiga prisökning på el och olja har inte påverkat priset på svenskproducerad pellets. Idag betalar pelletsanvändarna 0,55 kr/ kwh, vilket ska jämföras med cirka 1,20 kr/ kwh för el samt cirka 1,60 kr/kwh för olja. Prisutvecklingen på pellets har nu stabiliserats efter den kraftiga tillväxten av pelletseldare under 2006 i samband med statens konverteringsbidrag till villaägare, säger Stefan Sundelius chef för affärsområdet pellets på Telge Energi. De stora skillnaderna i energipriser betyder att många villaägare kan göra stora kostnadsbesparingar vid dagens prisnivå på olja och el genom att byta energisystem. En villaägare med en normalförbrukning av värme och varmvatten på kwh/år sparar kr per år om han byter ut olja mot pellets Pelletsanvändare vinnare när el- och oljepriserna nått ny pristopp och för den som konverterar till pellets från el-värme kan spara kr/år. Genom att byta energisystem för uppvärmning till pellets och köpa el producerat på förnyelsebar energi, t ex vindoch vattenkraft, bidrar man dessutom till att vi når klimatmålen, säger Stefan Sundelius. Värmepellets är till 100 procent förnyelsebar energi som till största delen produceras i Sverige med råvara från svenska sågverk. Idag produceras närmare en miljon ton pellets för direkt uppvärmning i villor och flerbostadshus i Sverige. Pelletsindustrins Riksförbund PIR tror på en tillväxt på 15 procent per år de närmaste 5 åren. Stora Enso räknar med att bygga två nya pelletsfabriker i Sverige och även Holmen Skog har planer på att etablera pelletsproduktion inom kort. Med andra ord är tillgång på råvara stor och risken för råvarubrist är mycket låg även om efterfrågan skulle tredubblas inom en 10-årsperiod. I USA och Ryssland deponeras fortfarande stora mängder av spån från sågverk som därmed betalar för att bli av med sågspånet vilket borgar för att pellets kommer att vara konkurrenskraftig prismässigt under många år framöver, avslutar Stefan. FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA: Stefan Sundelius, affärsområde pellets Telefon TELGE ENERGI Telge Energi är en oberoende el- och pelletsleverantör, utan egen kraftproduktion. Bolaget ingår i Telgekoncernen som ägs av Södertälje kommun. Telge Energi säljer enbart förnyelsebar el från vind och vatten för att få bort den nordiska kolkraften. Bolagets pellets tillverkas i Sverige av svenska skogsråvaror. Bolaget har kunder totalt. I Svenskt Kvalitetsindex, som mäter kundnöjdhet i bl a elbranschen, ligger Telge Energi i topp för tredje året i rad blev företaget utnämnt till en av Sveriges bästa arbetsplatser. 18 Kretsnytt

19 Kretsens lokalföreningar Bergvik-Brunnsäng VÄF: Kjell-Arne Forsberg, Kristinelundsvägen 9, Södertälje, tel e-post: Blombacka VÄF: Ronald Lundberg, Mimervägen 16, Södertälje, tel e-post: Bårsta VÄF: Björn Jahncke, Byvägen 56, Södertälje, tel Enhörna VÄF: Joen Holmström, Bäverstigen 15, Enhörna, tel e-post: Geneta-Högloft VÄF: Bertil Nilsson, Högloftsvägen 39, Södertälje, tel e-post: Geneta-Wasa VÄF: Bengt Sundstrand, Släggvägen 5, Södertälje, tel e-post: Hölö-Mörkö VÄF: Stig Ivebrant, Åkervägen 52, Hölö, tel e-post: Järna-Mölnbo VÄF: Lars Frendin, Rödsippsstigen 45, Järna, tel e-post: Näsets VÄF: Johan Halvardson, Dalgatan 23, Södertälje, tel e-post: Pershagen VÄF: Niclas Möller, Föreningsvägen 19, Södertälje, tel e-post: Södertälje Södra VÄF: Ingemar Waltersson, Sjömansvägen 11, Södertälje, tel Smedvägen VÄF: Bo Linde, Smedvägen 15, Södertälje, tel e-post: Villaägarna i Nykvarn: Göran Söderman, Solbergavägen 2, Nykvarn, tel e-post: Soldala-Vibergen-Olovshage VÄF: Rolf B Bertilson, Fridebergsvägen 20, Södertälje, tel e-post: Västergårds VÄF: Niclas Möller, Föreningsvägen 19, Södertälje, tel e-post: Östertälje-Rosenlunds VÄF: Lars-Ove Wickman, Alpvägen 10, Södertälje, tel e-post: Befintliga adresser till VÄF hemsidor Blombacka VÄF: blombacka.abc.villaagarforening.se Enhörna VÄF: enhorna.abc.villaagarforening.se Nykvarn VÄF: nykvarn.abc.villaagarforening.se Pershagens VÄF: pershagen.abc.villaagarforening.se Soldala-Vibergen-Olovshage VÄF: vibergenolovshage.abc. villaagarforening.se Västergårds VÄF: vastergards.abc.villaagarforening.se Öppet: Mån-fre , lörd Kretsnytt

20 Avsändare: Kringel-Offset AB Box SÖDERTÄLJE B

Nr 4-2007. Ordförandes hälsning 3 Om elnätsmonopolet 5 Vad Elisabeth Österman tycker om fastighetsskatten 6 Om stadsnätet 8 Om höstens kongress 14

Nr 4-2007. Ordförandes hälsning 3 Om elnätsmonopolet 5 Vad Elisabeth Österman tycker om fastighetsskatten 6 Om stadsnätet 8 Om höstens kongress 14 Nr 4-2007 Dyra monopolledningar Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om elnätsmonopolet 5 Vad Elisabeth Österman tycker om fastighetsskatten 6 Om stadsnätet 8 Om höstens kongress 14 Trött på att

Läs mer

KRETSNYTT. Kretsnytt har besökt det nya Igelstaverket. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Kretsnytt har besökt det nya Igelstaverket. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Kretsnytt har besökt det nya Igelstaverket Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Besök på nya Igelstaverket

Läs mer

KRETSNYTT. Ny villaarkitektur i Södertälje. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Ny villaarkitektur i Södertälje. Läs i detta nummer: Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 1-2009 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Ny villaarkitektur i Södertälje Ordförandes hälsning 3 Frågor till medlemmar 3 Om dyrt

Läs mer

Stadsnätets utveckling

Stadsnätets utveckling Kretsnytt 2-2007 07-05-28 07.34 Sida 1 Nr 2-2007 Stadsnätets utveckling Läs i detta nummer: Vad ordförande tycker 3 Om kretsens årsmöte 4 Om stadsnätet 8 Vad förbundsdirektören tycker 13 Kretsnytt 2-2007

Läs mer

KRETSNYTT. Valborg vid Ragnhildsborg. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Valborg vid Ragnhildsborg. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2008 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Valborg vid Ragnhildsborg Martin Olsson diregerar kören Visst-kan-vi-sjunga-kören. En annan sorts eld! Många

Läs mer

KRETSNYTT. Postlåda älskad eller hatad! Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Sune Ericson sista 4 Om Ulf Oscarsson 10 Om brevlådor 12

KRETSNYTT. Postlåda älskad eller hatad! Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Sune Ericson sista 4 Om Ulf Oscarsson 10 Om brevlådor 12 KRETSNYTT Nr 3-2009 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Postlåda älskad eller hatad! Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Sune Ericson sista 4 Om Ulf Oscarsson

Läs mer

Nr 3-2006. Läs i detta nummer: Alla villaägares i Sverige önskemål under valåret 2006.

Nr 3-2006. Läs i detta nummer: Alla villaägares i Sverige önskemål under valåret 2006. Nr 3-2006 Alla villaägares i Sverige önskemål under valåret 2006. Förlåt för att denna tidning är ca 14 dagar sen. Men ibland räcker inte tiden till! Rolf B Bertilson Läs i detta nummer: Sid Vad ordförande

Läs mer

KRETSNYTT. Problemhus i Nykvarn! Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Problemhus i Nykvarn! Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2008 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Problemhus i Nykvarn! Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Problemhus i Nykvarn 3 Om våra fruktträd 4

Läs mer

P 1586 C PLANBESKRIVNING P07023. Planens syfte 1(6) SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Plan

P 1586 C PLANBESKRIVNING P07023. Planens syfte 1(6) SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Plan SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Plan 1(6) P 1586 C PLANBESKRIVNING P07023 Tillägg till detaljplan för VIKSBERG 2:1 m fl fastigheter i Södertälje Arkivnummer: P 1586 C LAGAKRAFTHANDLING Planens syfte Syftet med

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring 9 Inköp av trädgårdsprodukter 10 Nya Husassistans 12

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring 9 Inköp av trädgårdsprodukter 10 Nya Husassistans 12 KRETSNYTT Nr 3-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Var får jag mest för mina pengar Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring

Läs mer

KRETSNYTT. När snön ligger vit på taken... Läs i detta nummer: Forts på sid 10

KRETSNYTT. När snön ligger vit på taken... Läs i detta nummer: Forts på sid 10 KRETSNYTT Nr 1-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund När snön ligger vit på taken... Forts på sid 10 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Utvecklingen

Läs mer

Klimatförändring. Läs i detta nummer:

Klimatförändring. Läs i detta nummer: Nr 1-2008 Klimatförändring Klimatförändring vad kan villaägarna bidra med? Se sid 5 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Klimatförändring 5 Vad Telge Nät svarar 5 Vad Telge Energi tycker 8 Hur går

Läs mer

Brolins Glas Glasreparationer 20% uterum

Brolins Glas Glasreparationer 20% uterum VILLAÄGARNA I HUDIKSVALLSREGIONEN RABATTAVTAL gällande från 2010-02-01 Som medlem i Villaägarna har du lokala rabatter hos nedanstående företag: Företag Gäller Rabattsats Barcana AB Uthyrning: Berndt Magnusson

Läs mer

Södertäljes nya stadshus

Södertäljes nya stadshus Nr 4-2006 Södertäljes nya stadshus Allas vårt nya stadshus Läs i detta nummer: Vad ordförande tycker 3 Om vårt nya stadshus 6 Om Telge Återvinning 10 Om Telge Energi bolån 13 Information från Telge Återvinning

Läs mer

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28 Lannekulla Presentation Christer Adlerborn Byggledare Mikael Fellman Projektansvarig Lennart Torgelsson Stadsnät Michael Johansson VA-plan Informationsmöte

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser 1 (7) Datum Dnr 2017-01-02 2013-306 Samrådshandling Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för Moningssand å fastigheten Böle 3:2 m. fl. (1965-10-30) Ändring och utvidgning av byggnadsplan

Läs mer

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde Uppdaterad 20170531 Info om Sjölanda omvandlingsområde Sjölanda omvandlingsområde Vad och varför? Sjölanda är klassat som ett av de högst prioriterade områdena för en VAutbyggnad i Trollhättans kommun.

Läs mer

P 1586 C PLANBESKRIVNING P Planens syfte 1(6) SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Plan

P 1586 C PLANBESKRIVNING P Planens syfte 1(6) SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Plan SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Plan 1(6) P 1586 C PLANBESKRIVNING P07023 Tillägg till detaljplan för VIKSBERG 2:1 m fl fastigheter i Södertälje Arkivnummer: P 1586 C LAGAKRAFTHANDLING Planens syfte Syftet med

Läs mer

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Svansjo sommarby

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Svansjo sommarby Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Svansjo sommarby Under år 2016 påbörjar kommunen utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnät i Svansjö sommarby. Möjlighet att ansluta

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Nr 2-2006. Demonstrationståg mot fastighetsskatten den 20 maj 2006. Läs i detta nummer:

Nr 2-2006. Demonstrationståg mot fastighetsskatten den 20 maj 2006. Läs i detta nummer: Nr 2-2006 Demonstrationståg mot fastighetsskatten den 20 maj 2006. Läs i detta nummer: Sid Vad ordförande tycker 4 Om vattensäkert kök 5 Om tack till Sune Ericsson 6 Om demonstrationen den 20 maj 9 11

Läs mer

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Tag kontakt med de grannar som berörs av krav på en ny avloppsanläggning för att ta reda på vilka som är intresserade av att undersöka vad en gemensam avloppsanläggning

Läs mer

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad:

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad: ANSÖKAN/ANMÄLAN Sökande ENSKILD AVLOPPSANORDNING enligt 13 och 14 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (ansökan inlämnas i 2 exemplar) bostad arbete Mobiltelefon Fastighetsbeteckning Personnr

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

Tillstånd för avloppsanläggning

Tillstånd för avloppsanläggning Miljönämnden Handläggare på miljökontoret Klas Hermann Miljöinspektör PEAB Sverige AB Att: Rolf Hölzer Gårdsvägen 6 169 70 SOLNA Tillstånd för avloppsanläggning Tillståndet gäller följande anläggning:

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

KRETSNYTT. Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2009 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Södertäljes

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Gäller från och med 2012-07-01 Torsås kommun är huvudman för den allmänna VA-anläggningen. Förvaltningen av denna handhas under

Läs mer

Hitta kvalitetssäkrade hantverkare genom brabyggare.se

Hitta kvalitetssäkrade hantverkare genom brabyggare.se KRETSNYTT Nr 3-2014 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Hitta kvalitetssäkrade hantverkare genom brabyggare.se Garanterat Renoverat ett trygghetspaket från Villaägarnas

Läs mer

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2013 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Tema Säkerhet sid 6 Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Om Blombackadagen... 4 Om Säkerhet 6 Om

Läs mer

EKÄNGEN, Tomatvägen 2010-11-25

EKÄNGEN, Tomatvägen 2010-11-25 2010-11-25 EKÄNGEN, Tomatvägen KORTA FAKTA: Ekängen är en tätort i Linköpings kommun som ligger vid sjön Roxen. Området har växt ordentligt under ett par år. Området omfattas av småhusbebyggelse. Det är

Läs mer

Vårviks Backa Bräcke By

Vårviks Backa Bräcke By Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Bengtsfors Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 64 m² Område Bräcke By Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning 15 naturtomter

Läs mer

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Stefan Jonsson, Miljökontoret 1 Kretslopp med källsortering av avlopp Lokalt utsläpp från WC = 0 Modern återvinning av WC-avfall:

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen för Eds Allé.

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen för Eds Allé. Antagandehandling enligt PBL 1987:10 uppr. aug 2012 rev. maj 2013 Detaljplan för Eds Allé GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder

Läs mer

Nu behöver du inte vänta längre.

Nu behöver du inte vänta längre. 1 Vägra vänta! Smarta hem, Smart-TV, läsplatta, laptop, stationär dator Våra sätt att surfa blir bara fler och innehållet allt tyngre. Även om du kan surfa snabbt idag, är det inte säkert att det går lika

Läs mer

VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24. VA-taxa för Laholms kommun 2016

VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24. VA-taxa för Laholms kommun 2016 VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24 VA-taxa för Laholms kommun 2016 Taxa för Laholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2 LAHOLMSBUKTENS VA VATTEN & AVLOPP VA-TAXA 2015 Antagen

Läs mer

VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten , rev

VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten , rev LAGA KRAFT 2002-10-02 1 VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten 2002-05-08, rev 2002-08-15 Detaljplan för Edholma 1:135 Vaxholms stad, Stockholms län Dp 371 HANDLINGAR Handlingarna

Läs mer

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Under år 2015 påbörjar kommunen utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnät i Sjöbo Sommarby. Samtidigt kommer Sjöbo

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Förslag till höjning av VA-taxan 2017

Förslag till höjning av VA-taxan 2017 SIDAN: 1 (9) Förslag till höjning av VA-taxan 2017 FÖRSLAG TILL BESLUT att att att Österåkersvatten föreslår till kommunfullmäktige att besluta om höjning av anläggningstaxan med 10 % från och med 1 januari

Läs mer

Rosättra Varvsväg 49. Rosättra Varvsväg 49. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Rosättra Varvsväg 49. Rosättra Varvsväg 49. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Stockholm Gatuadress Kommun Norrtälje Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 50 m² Område Vätösund Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Riktig sjötomt med underbart

Läs mer

Välkommen till Liegatan

Välkommen till Liegatan Välkommen till Liegatan - - - - - Hej och välkommen till ditt nya boende på Liegatan! Vi vill i denna mapp ge dig en kort presentation av samfälligheten samt lite information som kan vara bra att känna

Läs mer

Informationsmaterial Fribyggartomter, Östra Gryet i Kävlinge

Informationsmaterial Fribyggartomter, Östra Gryet i Kävlinge Informationsmaterial Fribyggartomter, Östra Gryet i Kävlinge Tomter till försäljning i Östra Gryet På Östra Gryet finns 8 stycken fribyggartomter till försäljning. Tomterna är belägna i den nordöstra delen

Läs mer

Lilla Jularpsvägen 33

Lilla Jularpsvägen 33 Län Skåne Gatuadress Kommun Höör Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 146 m² Område Jularp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning I natursköna Jularp, ca 3 km från

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2011 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Det som göms i snö kommer upp i tö! Vårstädning pågår! Se sida 7. Läs i detta nummer: Om ett möte med Staffan

Läs mer

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Anmälan om anslutning Varje gång du bygger nytt, bygger om, bygger till, eller vid flytt av befintlig mätare och detta berör vatten och avlopp

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

1/4. ANMÄLAN Värmeuttag ur mark/vatten. Anmälare. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning (där värmen nyttjas) Installatör. Borrare Företagsnamn

1/4. ANMÄLAN Värmeuttag ur mark/vatten. Anmälare. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning (där värmen nyttjas) Installatör. Borrare Företagsnamn Samhällsbyggnadsnämnden ANMÄLAN Värmeuttag ur mark/vatten 1/4 Personuppgifter behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Om En intervju med Om Ewa Lofvar Konradsson 4 Om Ett tomträttsmöte 8 Om Ny sophämtning 10

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Om En intervju med Om Ewa Lofvar Konradsson 4 Om Ett tomträttsmöte 8 Om Ny sophämtning 10 KRETSNYTT Nr 3-2011 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Sofistikerad sophämtning Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Om En intervju med Om Ewa Lofvar Konradsson

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

På följande sidor finns inventeringsformulär. Det fylls i av inventeraren vid inventering i fält.

På följande sidor finns inventeringsformulär. Det fylls i av inventeraren vid inventering i fält. Inventeringsformulär BILAGA 3 På följande sidor finns inventeringsformulär. Det fylls i av inventeraren vid inventering i fält. Små rutor i formuläret är avsedda att bara kryssas i, medan de större rutorna

Läs mer

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde Gäller från och med 2015-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Avgifter och allmänna principer för anslutning av fastigheter

Läs mer

Granvägen 18. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Granvägen 18. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Gävleborg Gatuadress Kommun Nordanstig Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 128 m² Område Strömsbruk Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Enplansvilla i mexitegel

Läs mer

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Allmänna platser Enskilt huvudmannaskap föreslås för allmänna platser inom planområdet. Skarpö Vägar Samfällighetsförening föreslås som huvudman för väg, lika befintligt.

Läs mer

Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1

Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1 SÄRSKILT UTLÅTANDE Sara Aspvik Thelin, 2014-06-24 Vårt Dnr: P2012-000018 Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1 Planen hanteras med

Läs mer

Q~L ERIK WESTLIN PLANARKITEKT

Q~L ERIK WESTLIN PLANARKITEKT DETALJPU ;-J FÖR ÅRDALÄ ~: 29 (f d kommunalhuset l Ardala) I ARDÄLA TÄTORT. SKARA KOMMUN X- 7! 000 UPPRÄTTAD DEN 27 SEPTEMBER 1993 ~~ (J:R>---- ÖSTEN ANDERSS~t STADSARKITEKT Bestämmelser Q~L ERIK WESTLIN

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Vilka är vi? Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Forsby Informationsmöte 22 september 2015 Kort presentation

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. 1/5 ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden Namn: Adress: Personnr/Org.nr: Fastighetsägare (om annan

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun 2013-06-11 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:30 Närvarande: Åhörare: 100-talet

Läs mer

Bostäder i kv Porträttet

Bostäder i kv Porträttet ANTAGANDEHANDLING september 2009 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bostäder i kv Porträttet Tyresö 1:481-483 samt del av Tyresö 1:544, inom Tyresö kommun, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Uddegatan 6. Län Kalmar Gatuadress Uddegatan 6 Kommun Oskarshamn Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse

Uddegatan 6. Län Kalmar Gatuadress Uddegatan 6 Kommun Oskarshamn Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Oskarshamn Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Hemtrevlig villa belägen i småortsidyll

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Innehållsförteckning Information om tryckavloppssystem... 1 (LTA = Lätt Tryck Avlopp)... 1 Vad är ett tryckavlopp?... 3 Kontakta Byggnadsförvaltningen...

Läs mer

Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012

Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012 Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012 kl. 18:00 20:00 Allmän information om VA-utbyggnaden Information förbindelsepunkter Frågor Kungsörs Kommunteknik Ab - Projektledare Magnus Ribbing 0227-600140

Läs mer

Västersjöns östra fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte Välkomna!

Västersjöns östra fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte Välkomna! Västersjöns östra fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte 20140423 Välkomna! Närvarande Rolf Landin, Enhetschef VA Nät drift Kerstin Nyström, Projektledare Vatten och Avlopp Torbjörn

Läs mer

LindhagaBladet September 2014

LindhagaBladet September 2014 LindhagaBladet September 2014 Ordförande Kaj Lautiainen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Leif Ahlberg Rågkornsgatan 126 87 5058 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Stefan Runevik

Läs mer

Dombäcksövägen 24. Enligt överenskommelse

Dombäcksövägen 24. Enligt överenskommelse Län Västernorrland Gatuadress Kommun Örnsköldsvik Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 110 m² Område Husum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa i lugnt och

Läs mer

ÄNDRING AV BYGGNADSPLANER FÖR LISSMA KVARNTORP INOM KOMMUNDELEN LISSMA I HUDDINGE KOMMUN

ÄNDRING AV BYGGNADSPLANER FÖR LISSMA KVARNTORP INOM KOMMUNDELEN LISSMA I HUDDINGE KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Antagandehandling 2004-01-27 SBN PL 2003/67.319 rev 2004-04-15 DP 22-H-2 ÄNDRING AV BYGGNADSPLANER FÖR LISSMA KVARNTORP INOM KOMMUNDELEN LISSMA

Läs mer

September 2016 VA i Sörfjärden. Rent vatten idag och i framtiden

September 2016 VA i Sörfjärden. Rent vatten idag och i framtiden September 2016 VA i Sörfjärden MittSverige Vatten AB Bildades 1 juni 2004 Timrå, 2007 Nordanstig VA-samverkan över kommungränserna Erfarenhet och kompetens för tre kommuner Ansvarar för drift och utveckling

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Trollvägen 8 Kommun Sollefteå Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Skedom Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Trollvägen 8 Kommun Sollefteå Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Skedom Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sollefteå Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Skedom Tillträde tidigast 2013-07-01 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Mexitegelvilla med valmat tak,

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Idrottsvägen 2

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Idrottsvägen 2 Län Jämtland Gatuadress Kommun Ragunda Storlek 0.0 rum / 800 m² Område Hammarstrand Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Anläggningen består av ett stort

Läs mer

Tillstånd för avloppsanläggning

Tillstånd för avloppsanläggning Miljönämnden Handläggare på miljökontoret Klas Hermann Miljöinspektör Annette Grenros Aniaravägen 24 142 63 TRÅNGSUND Tillstånd för avloppsanläggning Tillståndet gäller följande anläggning: Fastighetsägare:

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

OBS! Texten är en sammanställning av det som sas och därför ibland inte i kronologisk ordning.

OBS! Texten är en sammanställning av det som sas och därför ibland inte i kronologisk ordning. Protokoll OBS! Texten är en sammanställning av det som sas och därför ibland inte i kronologisk ordning. Sörbo VA-försörjning Informationsmöte Datum 2013-11-19 kl 18:00 Plats: Vad bystuga Närvarande Kontaktlista

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUN 2008-07-28 Samhällsbyggnadskontoret Projekt och Exploatering

SÖDERTÄLJE KOMMUN 2008-07-28 Samhällsbyggnadskontoret Projekt och Exploatering SÖDERTÄLJE KOMMUN 0-0-2 Samhällsbyggnadskontoret Projekt och Exploatering Intresseförfrågan avseende Karlsborg i Ragnhildsborg Södertälje kommun har för avsikt att sälja Karlsborg alternativt upplåta med

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Ohs 10. Län Jönköping Gatuadress Ohs 10 Kommun Värnamo Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 140 m² Område Ohs Bruk Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Ohs 10. Län Jönköping Gatuadress Ohs 10 Kommun Värnamo Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 140 m² Område Ohs Bruk Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jönköping Gatuadress Kommun Värnamo Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 140 m² Område Ohs Bruk Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Vinterbonat, större fritidshus

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Ringvägen 21 Kommun Örnsköldsvik Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 151 m² Område. Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Ringvägen 21 Kommun Örnsköldsvik Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 151 m² Område. Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Örnsköldsvik Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 151 m² Område Villaområde mellansel Tillträde tidigast 2012-06-03 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nya köksluckor,

Läs mer

Ulf vann kampen om avloppspumpen

Ulf vann kampen om avloppspumpen Ulf vann kampen om avloppspumpen Ulf vann kampen om avloppspumpen Ulf Ermerud på ön Furusund lyckades med Villaägarnas hjälp vinna mot Norrtälje kommun. Nu slipper han stå för underhållsnotan för sin avloppspump:

Läs mer

Hjortrongatan 56. Län Uppsala Gatuadress Hjortrongatan 56 Kommun Uppsala Storlek 9.0 rum (6 sovrum) / 166 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Hjortrongatan 56. Län Uppsala Gatuadress Hjortrongatan 56 Kommun Uppsala Storlek 9.0 rum (6 sovrum) / 166 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Uppsala Gatuadress Kommun Uppsala Storlek 9.0 rum (6 sovrum) / 166 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Sällsynt parhus om 166 kvm med stora utrymmen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

KRETSNYTT. Spaden i marken! Läs i detta nummer: Men, vad har hänt före, läs på sidan 16

KRETSNYTT. Spaden i marken! Läs i detta nummer: Men, vad har hänt före, läs på sidan 16 KRETSNYTT Nr 2-2009 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Spaden i marken! Men, vad har hänt före, läs på sidan 16 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Hur blev

Läs mer

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Avloppsfrågor - Green Island Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Ingmarsö & Brottö Enskilt vatten och avlopp 80% torr toalett och BDT-avlopp Gemensamt avlopp i Ingmarsöbyn.

Läs mer

Ekgården. Villatomter i Södertälje. Med naturskön omgivning

Ekgården. Villatomter i Södertälje. Med naturskön omgivning Ekgården Villatomter i Södertälje Med naturskön omgivning Figur 1 - Ekgården i Södertälje. Tomter till försäljning markerade med svart. Figur 2 Tomter med id-nummer och ungefärlig storlek i kvm. Välkommen

Läs mer

LINGHEM, Lövsångarevägen

LINGHEM, Lövsångarevägen 2011-03-18 LINGHEM, Lövsångarevägen Linghem är en tätort med ca 2700 invånare (2010) och är strategiskt placerad ut med järnvägen mellan Linköping och Norrköping. Avståndet till Linköping är ca 10 km och

Läs mer

Jössebacken 34. Län Södermanland Gatuadress Jössebacken 34 Kommun Trosa Storlek 744.0 m². Tillträde tidigast Enligt överenskommelse.

Jössebacken 34. Län Södermanland Gatuadress Jössebacken 34 Kommun Trosa Storlek 744.0 m². Tillträde tidigast Enligt överenskommelse. Län Södermanland Gatuadress Kommun Trosa Storlek 744.0 m² Område Trosa- Stensund Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 7 Plan och lättbyggd ängstomt på lugn återvändsgata.

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Spjutspetsvägen 3. Län Halland Gatuadress Spjutspetsvägen 3 Kommun Halmstad Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 121 m² Område Snöstorp - Stenamarken

Spjutspetsvägen 3. Län Halland Gatuadress Spjutspetsvägen 3 Kommun Halmstad Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 121 m² Område Snöstorp - Stenamarken Län Halland Gatuadress Kommun Halmstad Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 121 m² Område Snöstorp - Stenamarken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Visning anordnas

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Att anlägga avlopp Det krävs tillstånd från myndighetsnämnden för att

Läs mer

Villatomter i Björkmossen

Villatomter i Björkmossen Samhällsbyggnadskontoret Villatomter i Björkmossen Till försäljning via Södertälje kommuns tomtkö Under hösten 2014 kommer 11 småhustomter i Björkmossen att förmedlas via Södertälje kommuns tomtkö. Eftersom

Läs mer

Län Södermanland Gatuadress Kråkvilan 17 Kommun Strängnäs Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 71 m² Område Kråkvilan - Strängnäs. Tillträde tidigast

Län Södermanland Gatuadress Kråkvilan 17 Kommun Strängnäs Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 71 m² Område Kråkvilan - Strängnäs. Tillträde tidigast Län Södermanland Gatuadress Kommun Strängnäs Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 71 m² Område Kråkvilan - Strängnäs Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Charmig

Läs mer

Agnsjödalsvägen. Län Halland Gatuadress Agnsjödalsvägen Kommun Kungsbacka Storlek 1900 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse.

Agnsjödalsvägen. Län Halland Gatuadress Agnsjödalsvägen Kommun Kungsbacka Storlek 1900 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse. Län Halland Gatuadress Kommun Kungsbacka Storlek 1900 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Villa Kobbskär www.hemverket.se - Sida 2 av 10 Tomten www.hemverket.se

Läs mer