Södertäljes nya stadshus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södertäljes nya stadshus"

Transkript

1 Nr Södertäljes nya stadshus Allas vårt nya stadshus Läs i detta nummer: Vad ordförande tycker 3 Om vårt nya stadshus 6 Om Telge Återvinning 10 Om Telge Energi bolån 13

2 Information från Telge Återvinning Tack för att du återvinner förpackningar och tidningar Varje gång du lämnar en förpackning eller tidning till återvinning händer något stort. Den gamla kapsylen förvandlas till en mutter. Det tillknycklade tvättmedelspaketet blir en snygg skokartong. Den lästa tidningen blir en ny tidning att läsa. På så sätt hjälper du till att spara in stora mängder energi. Du ser också till att naturens råvaror inte faller ur kretsloppet. Tack vare dig gör miljön en stor vinst. Och därmed vinner även du något. Varje gång du återvinner Kretsnytt

3 Ordförande har ordet Snart dags att ändra år från 2006 till Året 2006 kommer vi gärna ihåg som det år då förändringen av den förhatliga fastighetsskatten inleddes. Allianspartiernas löfte före valet följdes upp efter valet med det beslut som alla villaägare väntat på; skatten skall tas bort och ersättas med en kommunal avgift. Ännu är inte alla detaljer kända men förslaget i budgeten följer löftet före valet. Den enda besvikelsen i sammanhanget är väl att vi får acceptera att beräkningarna för 2006 och 2007 skall baseras på taxeringsvärdena för 2006 och inte på 2005 års nivå som vi hade hoppats på. Men, med den förändrade synen på skatten på markvärdet får de flesta trots allt oförändrad eller lägre total fastighetsskatt de två år som är kvar innan den stora förändringen sker Ett annat område där vi villaägare särskilt drabbas är förstås de höga el - priserna. Läs vad som kom fram om detta i reportaget från Blombacka för - eningens höstmöte på sid 4. En förväntad reduktion av kostnaden för el beroende på en investering i energibesparande utrusning äts för närvarnade helt upp av det höga priset för el. Ändå är det förstås riktigt att göra allt som är möjligt för att reducera energiförbrukningen i samhället. Och, på sikt skall väl ändå det rörliga priset sjunka till en acceptabel nivå förhoppningsvis under 40 öre per kwh! Något annat som behöver reduceras är förstås de orimligt stora vinsterna som de stora energidrakarna gör varje år. Varför Vattenfall skall redovisa en vinst på 21 milliarder för de första nio månaderna av året förstår jag inte. Alla lider av det höga elpriset; enskilda personer såväl som den svenska industrin. Dessutom, så fort det blåser upp blir tusentals personer utan el beroende på bristande åtgärder i elnätet. Om Vattenfall skall finnas kvar i det ägarskap som nu gäller borde bolaget i alla fall delas upp i ett nätbolag och ett försäljningsbolag. En sådan åtgärd skulle betyda att den osunda interhandeln försvinner och att trycket på elbörsen blir bättre. Vi noterar med tillfredsställelse att Telge Energi gått in i bolånebranschen. Det borde underlätta för villaägaren när nyinvestering behövs i det egna huset. Erbjudande inom Husassistans underlättas om man samtidigt på ett enkelt sätt kan ordna finansieringen. Dess - utom, ju fler aktörer som finns desto större blir pressen på bolåneräntorna. Läs mer om Telge Energis nya affärsidé på sidan 13. Tidigare fanns inom Kommunen en plan att med fyra års intervall byta ut alla gatulampor. Av någon anledning avbröts denna plan. Resultat har blivit att hundratals lampor runt om i staden förbrukar lika mycket ström som när de var nya men skenet når inte längre ned till gatan! Vid färd under mörker behövs helljus på bilen på många gator. Så skall det väl ändå inte vara? Inom ett villaområde behövs dessutom bra gatubelysning för att hålla tjuven borta och för att kvällspromenaden skall ske så säkert som möjligt. I detta nummer finns på sidan 10 ett kortare reportage om Telge Återvinning och en intervju med Ingela Eng - man som är informationsansvarig på Tele Återvinning. Villaägarna är oroade över svårigheten att få ekonomi i det nya systemet när någon deponering av avfall inte längre får ske. Vi hade hoppats på oförändrade priser nästa år, men så blir det dessvärre inte. Vi villaägare kan hjälpa till att hålla kostnaderna nere genom att förbättra vår egen avfallshantering. Ju bättre vi blir på hanteringen av gröna påsen men också på hanteringen av allt annat avfall, desto större möjlighet har vi att påverka kostnadsläget. Även om sorteringen redan är omfattande måste vi fortsätta förbättra denna. Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Kretsens postgiro Bankgiro Ordförande: Rolf B Bertilson, Fridebergsvägen 20, Södertälje Tfn Ansvarig utgivare: Rolf B Bertilson Annonser: Lennart Lindqvist, Bergviksgatan 32, Södertälje Tfn Tryck: Kringel-Offset AB Södertälje 2006 Detta nummer har tryckts i en upplaga av ex. Vårt medlemsantal borde kunna öka under nästa år. Skall vi börja med 10 procent fler medlemmar så här dags nästa år? I rejäla tal betyder det ca 400 nya medlemmar. Med tanke på det intensiva villabyggandet inom våra kommuner (Se Kretsnytt ) borde det vara möjligt. En insats av Dig som redan är medlem behövs för att klara det målet. Är Din närmaste granne medlem? Om det inte är så skulle det inte kännas bra med en förändring? Avslutningsvis tackar jag Dig som läsare av denna tidskrift för i år. Jag önskar Dig en God Jul och ett Gott Slut på 2006 men särskilt ett Gott Nytt År Det blir särskilt gott om Du är medlem i en villaägareförening. Rolf B Bertilson Efterlysning Vi letar efter den person som kan ta över intervjuerna i varje nummer av denna tidskrift av en person som på något sätt påverkar vårt boende. Se exempelvis intervjun med Staffan Norberg i Kretsnytt Anita Bohlin har hittills gjort dessa intervjuer men kan beroende på ökade arbetsuppgifter inte göra detta framöver. Vi vill gärna tacka Anita för hennes insats hittills. Tack Anita! Känner Du som läser detta för denna uppgift, tag då kontakt med Rolf B Bertilson. Kretsnytt

4 BLOMBACKA VÄF Höstmöte den 26 oktober om elmarknad/elpriser och grannsamverkan. Höstmötet var annonserat med stor annons i KRETSNYTT och i LT 100 ord om din förening. Alla villaägare i Södertälje/Ny kvarn inbjöds till en information som vi hoppades skulle intressera många då energipriserna blir en allt större utgiftspost i vårt boende och tryggheten boendet för många inte heller känns särskilt bra i vårt vardagsliv. Det kom 25 trogna medlemmar i Blombacka VÄF men ingen utifrån vilket är både förvånande och nedslående för oss som arbetar för en god ekonomi och trygghet i våra medlemmars boende. Kom gärna med synpunkter på det här till undertecknad så vi vet vad som ni anser vi ska satsa på i framtiden. De som kom till informationen fick en hel del matnyttigt och frågorna blev många till våra väl insatta och duktiga föredragshållare, alltså som vi uppfattade det, en givande kväll för de som mötte upp. Här följer några korta rader om vad som vi fick till livs: Vår ordförande Ronald Lundberg hälsade föredragshållarna och de närvarande välkomna samt redogjort för kvällens program. Johan Öhnell, VD för Telge Energi inledde med att tala om läget på energimarknaden. Han berättade att Telge Energi ingår i Telge AB som består av tio bolag. Telge Energi har 70 medarbetare, alla verksamma i Södertälje och de har öppet mellan Idag har de (var vid starten ca ) elabonnenter i huvudsak privathushåll, men också en stor andel små och medelstora företag i hela Sverige. De säljer också pellets och har där ca 2000 kunder samt ordnar bolån i samarbete med SBAB till sina elkunder. Husassistans som är en service till Villaägare har i dag ca 7000 kunder i Södertälje/Nykvarn och har 135 företag knutna till sig som ger service dygnet runt men även åtar sig planerade reparationer och servicearbeten. Telge Energi har ingen egen produktion av elkraft. Enligt Johan är deras påslag 2 öre per kilowattimme (kwh) på deras inköpspris. Det stora problemet är att de tre stora Vattenfall, Fortum och E- ON står för över 90 % av elproduktionen och genom samägande av kärnkraften kan de styra priset helt. För närvarande påverkar handeln med utsläppsrätter priset med 12 öre/kwh. Det ger de tre ytterligare ökad vinst då Sverige liksom Frankrike inte har någon direkt produktion baserad på kol eller olja. Mot den bakgrunden tog Telge Energi ett initiativ i våras som innebar att de kunde gå till regeringen med protester från Villaägare och begära en ändring av hur prissättningen sker i Sverige. Inget har hänt men de fortsätter bearbeta den nya regeringen. Normalt har de haft två möten per år för att diskutera den här och andra frågor på elmarknaden. Han pekade också på att priset i höst påverkats av lågt vattenstånd i vattenmagasinen efter den torra sommaren samtidigt som det varit problem med kärnkraftverken. De tre stora ser också till att det är underskott på vatten. Det här gör att osäkerheten om vad som händer i vinter är större än vanligt. Blir det en kall vinter måste man producera dyr oljekraft vilket påverkar priset. Johans bedömning är att först till våren kan lägre elpriser förväntas, kanske öre/kwh. Telge Energi erbjuder övervintringsavtal på 6 respektive 18 månader där priset för 6 månader är 65,9 öre/kwh och för 18 månader är 55,9 öre/kwh. Fortfarande tror Johan, att rörligt är likvärdigt om man klarar de stora svängningarna som kan komma i vinter. De erbjuder också en variant som kallas Villamix där halva priset är rörligt och halva är bundet. Cirka 10 % av kunderna har i höst valt att binda priserna. På en fråga om vart han tror priserna kommer att ta vägen så svarade Johan att det kommer att hända saker som påverkar priserna nedåt såsom: Kärnkraften i befintliga kärnkraftverk kommer att öka till en nivå som motsvarar de ursprungliga 12. Finland bygger ny kärnkraft. Skogsindustrin planerar för att importera egen el vi ny elkabel. Villaägare byter till pellets eller värmepump. Norska elrabatter till företag försvinner. De betalar i dag 20 öre/kwh men det är i strid mot EU:s regler om subventioner. Vi fick också besked att Elcerti fikat - systemet förlängs i Sverige. Vi tog även upp frågan om nätkostnaderna och om det går att göra något för att skapa bättre konkurrens. Det är tyvärr ett monopol som är svårt att påverka och det ligger hos energimyndigheten att övervaka att bolagen inte tar ut mer än vad som krävs för nybyggnation, underhåll och drift. Telge Energi har begärt att Vattenfalls verksamhet delas i två skilda bolag, ett för produktion och ett för distribution. Efter en kaffepaus informerade Ulf Oscarsson Närpolisen och BRÅ Södertälje om grannsamverkan. Han utgick från kontaktombudens behov av utbildning som ska resultera i att de Har ett etablerat samarbete med närpolisen Kan sitt material Kunna ge förebyggande tips Vara kontaktlänk med de som ingår i respektive område Ökad vetskap om risker Vad är grannsamverkan? Det ger ökad trygghet genom: Socialt nätverk som stödjer och hjälper varandra även i vardagen t ex genom att hjälpa någon som inte själv orkar gå till en återvinningsstation, klippa gräsmattan, skotta snö etc. Samarbete för att stödja varandra i olika situationer men också kanske bara för att ta en kopp kaffe tillsammans eller gemensamt klippa fruktträden i trädgårdarna. Ta ställning för brottsoffer. Våga stå upp och vittna samt utgöra ett stöd för den som drabbats. Bry sig om medmänniskor. Ulf betonade att det inte räcker med att sätta upp skyltar utan var och en som deltar måste se till att göra följande: (Observera att det är för din egen skull om något händer). 1. Föra inventarieförteckning och/ eller fotografera/videofilma vad som finns i bostaden, förråd och garage. 4 Kretsnytt

5 Glöm inte att aktuellhålla inventarieförteckningen som är ditt hjälpmedel när något händer i dina kontakter med polisen och framför allt ditt försäkringsbolag. 2. Märk stöldbegärlig egendom på lämpligt sätt. Märkpenna och osynligt bläck finns att få genom kontaktombuden. Det här underlättar för dig att få tillbaka värdefullt och kanske oersättligt arvegods. 3. Meddela dina grannar och/eller kontaktombudet när du reser bort mer än över dagen. De behöver veta var de kan nå dig ifall något händer. Det finns en grannlapp som du får av kontaktombudet att fylla i med de uppgifter din granne eller kontaktombudet behöver för att kunna hjälpa dig. 4. Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt t ex i bankfack eller i ett säkerhetsskåp hemma. Glöm inte att skruva fast säkerhetsskåpet ordenligt då även tunga skåp är lätta att frakta ut på en pirra. 5. Vara allmänt vaksam och kontakta polisen om du ser något som är fel samt vid lämplig tidpunkt informera kontaktombudet. Vid pågående brott ring 112 medan anmälan som inte brådskar kan göras lokalt på eller på nya nationella numret Ser du någon obekant som verkar söka någon så fråga vem han söker, det brukar räcka för att veta att de är iakttagna. Ulf betonade också att larm är betydligt överdrivet som skydd men kan utgöra ett komplement. Basen utgörs alltid av samverkan mellan boende följt av att man har ett ordentligt skalskydd d v s dörrar fönster lås spärrar. Glöm inte låsa stegen om den förvaras utomhus. Om du har en äldre altandörr så har den ofta bara två masonitskivor i den undre delen som också ofta saknar isolering. Vill man skydda sig så bör man ha en plåt i den yttre halvan. Ulf rekommenderade också att man byter till de nya haklåsen samt förser dörrar med brytskydd så att det inte går att bryta upp dörren. Mer information om det här kan du få genom kontaktombudet. Ulf nämnde också att den nya lagen ger ägaren rätt till att få tillbaka sin egendom om han anmäler sitt krav inom sex månader vilket innebär att någon inte längre kan hävda att man köpt i God tro. Enligt Ulf har vi också rätt att handgripligt ingripa och försvara oss i stor utsträckning mot brott och våld tvärtemot vad som ibland förespeglas i media. Han manade dock till försiktighet och att inte ta onödiga risker. Ronald avslutade kvällen med att tacka våra talare för bra och intressant information samt de som mött upp och hoppades att de funnit kvällen motsvara förväntningarna. Sune Ericson Sekreterare i Blombacka VÄF E-post: Aktieägarträff Kretsen ordnar på initiativ av Aktiespararna i Södertälje en aktiekväll Måndagen den 19 mars 2007 mellan kl På Hotell Skogshöjd, Bergasalen På programmet står en presentation av Ballingslöv Kök och Boliden AB. I en paus serveras kaffe med tilltugg som betalas av sponsorer. Särskild inbjudan kommer att spridas genom Aktiespararna i Södertälje. Information kan även fås närmare aktuell dag på webbadress: Anmälan till: senast fredag den 16 mars. Välkommen Kretsnytt

6 Kretsnytt har ställt några frågor till projektledaren för byggandet av det nya stadshuset Torbjörn Englund Här redovisas frågor och Torbjörns svar; Hur har starten varit? Starten av rivning och grundläggningsarbetena har gått rätt bra trots att några hyresgäster var kvar i sina gamla lokaler till i mitten av september. Vilka är de största problemen att bygga ett nytt hus i befintlig miljö? De största problemen är att få fram aktuella relationshandlingar och här har vi varit tvungna att göra en hel del inmätningar för att säkerställa lägen på pelare, väggar och balkar i de befintliga husen. Ett annat problem är att det är en väldigt trång arbetsplats. Håller tidplanen? Vi har ännu inte gjort alla upphandlingar så det är för tidigt i dagsläget att uttala sig om detta. Hur många människor är inblandade i ett projekt som detta när det är som mest aktivt? Vi räknar med att det är ungefär 100 personer som mest. Om Ni under tiden kommer på bättre än planerade lösningar vad gör Ni då? Alla planlösningar är låsta, det vi möjligtvis kommer att förändra är byte av ytskikt eller dylikt, vi vill ha så få ändringar som möjligt nu när projekteringen är avslutad. Södertäljeborna vill gärna ha tillbaka sitt Estrad hur kommer det nya att se ut? Estrad kommer att få en bättre luftbehandling med kyla, ny placering av mixerbord, nya stolar och nya mattor. Tillgäng ligheten för funktionshindrade kommer att bli mycket bättre och de kommer inte att bli som tidigare hänvisade till första bänkraden. GYNNA TIDNINGENS ANNONSÖRER 6 Kretsnytt

7 Kretsnytt

8 Värmepumpar berg/jord/sjö frånluft (ventilation) luft/vatten luft/luft Pellet Solvärme Komposter ÖPPET Månd fred Lördag SÖDERTÄLJE, Jovisgatan 6, tel. 08/ brännare kaminer pannor korg för vedkaminer bränsle solfångare poolsolfångare ackumulatorer JORA roterande Insändare Kallfors nära soptipp Hur blir det med Kallfors om soptippen i Tveta expanderar? Det planeras att bygga 200 nya bostäder i Kallfors, huvudsakligen villatomter. Detta samtidigt som Telge Återvinning vill tredubbla sin verksamhet. I nuläget är det stora luktstörningar i området. Den tunga trafiken på vägarna är i dagsläget stor. Närboende klagar på buller från verksamheten. Så sent som under sommaren 2006 har det skett två stora bränder på soptippen. Bränderna har lett till att grannar fått sanera villor, bilar och husvagnar, evakuering av grannar har också varit aktuellt. Tveta Återvinning har lämnat in en ansökan på att få tredubbla verksamheten. Om tillstånd beviljas kommer situationen bli kraftigt försämrad både för skogar, vattendrag och människor i området. Vi ser det som en självklarhet att köpare av tomter nära en soptipp informeras om eventuella risker och olägenheter. Telge Närmiljö är en Ideell förening som arbetar för en störningsfri och giftfri miljö i Södertälje. För närvarande fokuserar vi vårt arbete på Telge återvinnings utökning av Tvetatippen, nära Kallfors. I dagsläget är vi 500 medlemmar. Vill du veta mera om vår förening och Telge Återvinnings planer, besök vår hemsida där kan du registrera dig som stödjande medlem, kostnadsfritt. David Miller och Gunnar Nordin GYNNA TIDNINGENS ANNONSÖRER 8 Kretsnytt

9 Vi önskar alla medlemmar och andra läsare av denna tidskrift en God Jul och ett Gott Nytt år 2007 Kretsnytt

10 Intervju med Ingela Engman Informationsansvarig på Telge Återvinning Vi på Telge Återvinning drar vårt strå till miljöstacken genom att återvinna och behandla ca 95 % av allt avfall som kommer till vår anläggning. I Södertälje och Nykvarn är invånarna duktiga på att sortera sina sopor. Matavfallet hamnar i den gröna påsen hos de allra flesta. Sverige har som nationellt miljömål att senast år 2010 ha en biologisk behandling av 35 % av det komposterbara avfallet ett mål som Södertälje och Nykvarn redan uppnått! Lika viktigt som att få matavfallet rätt sorterat är det att vi alla hjälps åt att återvinna så mycket vi kan av annat avfall, exempelvis lämna förpackningarna till återvinningsstationen och det farliga avfallet till miljöbilen eller återvinningscentralen. Ingen kan göra allt men alla kan göra något! 1. Hur vet vi att all den här sorteringen på Telge Återvining är miljömässigt bättre än att kasta allt i en påse och bränna upp det på Igelstaverken? Källsortering är en förutsättning för att vi ska kunna nyttja resurserna som finns i vårt avfall på bäst sätt. EU har beslutat om en avfalls hierarki som vi och alla som jobbar med avfall följer. Den säger att vi ska i första hand ska minska mängden avfall och därefter återanvända, återvinna, energiåtervinna och till sist deponera avfall. Den säger tydligt hur vi ska jobba med alla typer av avfall. Sverige har även miljömål som säger att 35 % av organiskt avfall (matavfall) ska rötas eller komposteras. Vi i Södertälje kommun ligger redan långt framme på grund av att vi källsorterar matavfall i gröna påsen. Dessutom finns producentansvar för olika materialslag som t.ex. däck, förpackningar och elektronik. Producent - ansvaret är till för att produkterna ska ingå i ett kretslopp och kunna återvinnas. 2. Hur stora är intäkterna från gasförsäljningen som ett resultat av förmultningsprocessen i den långa korven. 10 Kretsnytt

11 Den gasen som vi producerar idag transporteras till fjärrvärmesystemet i Järna. Under 2005 levererade vi 15,4 GWh till Järna panncentral. Miljömässigt så spar vi både olja och oljetransporter samtidigt som vi utnyttjar den energin som finns i avfallet. 3. Det är många gånger skräpigt i området där privatbilar lämnar sitt skräp. Det känns oroligt att köra in mellan containerna med risk att få däcken sönderskurna. Hur kan detta förbättras? Även om vi har personal som städar återvinningsstationerna kontinuerligt, de flesta städas 6 dagar i veckan, kan det vara svårt att kontrollera så att alla återvinningsstationerna inte blir skräpiga. 4. Vad krävs för att få ha delade kärl? Alltså; två grannar har lite avfall och tycker att de klarar sig med ett kärl. Är det lätt ordnat. Hur går det till? Två grannar kan dela ett kärl. Det som behövs är en anmälan till oss. På vår hemsida, finns det information och anmälningsblankett. Det går också bra att ringa till oss på tel för att få hjälp. När två hushåll delar kärl så delar man på kostnaden för den rörliga delen av avfallstaxan. Däremot måste båda betala den fasta delen av taxan. 5. Förr tömdes ett kärl regelmässigt varje vecka av en bilförare och en som hanterade kärlet. Nu - mera hämtas kärlet var - annan vecka av en person som både kör och tömmer. Varför har inte denna rationalisering betytt lägre avgifter för den enskilde kunden? Dessutom gör ju den enskilde en omfattande sortering och kör sitt sorterade avfall antingen till återvinningsstation eller till Tveta. Det rimmar inte. Varför? Dagens avfallshantering bygger på ett nya sätt att hantera avfall. För att kunna omvandla avfallet till nya resurser så krävs förutom ökad källsortering också nya sätt för efterbehandling. Tidigare deponerades allt hushållsavfall, men det är idag förbjudet att deponera brännbart och organiskt avfall - vilket gör att i princip allt måste behandlas annorlunda än tidigare. Så även om vi förbättrar och effektiviserar hämtningen av sopor, så har vi en ökad kostnad för behandlingen av hushållsavfallet. 6. Är den gröna påsen en verkligt grön påse eller en vanlig platspåse som måste brytas ned över tid. De gröna påsarna som hushållen använder är en vanlig plastpåse som tar lång tid att bryta ner. Påsen siktas bort innan behandlingen påbörjas av det matavfall vi får till anläggningen. 7. Varför måste man skilja mellan färgade och inte färgade flaskor? För att kunna göra ofärgat glas igen så måste färgat och ofärgat glas skiljas åt. Blandas glaset så blir det bara färgat glas vid nyproduktionen. 8. Varför finns det ingen särskild container för glödlampor vid återvinningsstationerna? Var skall man egentligen lämna trasiga glödlampor? Trasiga glödlampor lämnas vid återvinningscentralerna Returen och Tveta Faktaruta om Vinboxen Så här sorterar du vinboxförpackningen: Ta ur innerpåsen, låt pumpen sitta kvar, sortera den som mjukplast. Tryck ihop pappkartongen, låt handtaget sitta kvar, och sortera den som pappersförpackningar. eller till Miljöbilen, eftersom det är Farligt Avfall. Miljöbilen kör enligt en turlista i Södertälje- och Nykvarns kommun. Turlistan finns i kalendern som skickas till alla hushåll i december varje år eller på vår hemsida. På återvinningsstationerna samlas material in som hör till producentansvaret gällande förpackningar. Farligt Avfall förvaras bäst på våra återvinningscentraler. 9. Hur undviker man fruktflugan runt den gröna påsen? Ett tips är att lägga lite hushållspapper i den gröna påsen. Det gör att det inte blir så blött i påsen och minskar lukt och flugor från påsen. Kretsnytt

12 AUKTORISERAD MÄKLARSAMFUNDET Sälja Bostaden? Börja då med att kontakta oss. Ni får kostnadsfri värdering, svar på de vanligaste frågorna kring Er försäljning. Som till exempel Marknadsvärdet, Överlåtelseförsäkring, Försäljningstid, hur vi arbetar för att få ut bästa pris, och allt som ingår i arvodet. Det är bara att ringa eller besöka oss. VÄLKOMNA! AVLOPPSRENSNING högtrycksspolning ångning jour dygnet runt sanering klottersanering rörinspektion Kretsnytt

13 Telge Energi säljer bolån Under våren startade Telge Energi med att sälja bolån till elkunderna. Det är ett samarbete med SBAB vars målsättning är att sänka villaägarnas boendekostnader. Genom att lägga över lånen till Bolån från Telge Energi får kunden en personlig kontaktperson för hushållet största utgiftsposter, bolån och el, och en rabatt på elpriset. Försäljningen av bolån har pågått sedan i maj och det har varit en positiv respons från kunderna. Redan nu har Telge Energi sett över bolåne situationen åt hundratals av sina elkunder. Idag är det tre personer som arbetar med bolån på heltid, Joel, Daniel och Ulrich. De gör en personlig och kostnadsfri genomgång av kundens aktuella lånebild för att se om bolån från Telge Energi kan erbjuda en bättre ränta och lägre månadskostnad. I de fall där det finns störst besparingar att göra är i de fall där kunden har topplån och där det finns flera lån utöver bolånet. I det första fallet går det att sänka sin räntekostnad då bolån från Telge Energi lånar ut upp till 95 % av fastighetens marknadsvärde till samma ränta, dvs. det finns inga traditionella botten och topplån med olika räntor. I det andra fallet kan det röra sig om olika lån som tagit som kan läggas in i bolånet. Att kunder i denna situation har halverat sina räntekostnader är inte ovanligt. Många kunder har även uppskattat är att få en värdering av fastigheten för att se om det finns möjligheter att finansie- Ulrich Pernzelius ra ett nytt kök, badrum, en större renovering etc. genom att öka belåningen på huset. Att göra detta istället för att ta ett sk. Blacolån med en, i många fall, dubbelt så hög ränta är en bra affär. Telge Energi gör en värdering via fastighetsdata som sedan ligger till underlag för hur mycket det går att belåna fastigheten. Det krävs ingen doktorsexamen i förhandlingsteknik för att få en bra ränta utan alla kunder erbjuds samma låga räntor direkt. En låneansökan görs via telefon och tar, om alla uppgifter kring de befintliga lånen finns tillgängliga, i regel inte mer än 10 minuter. Vid en ansökan erhålls ett preliminärt svar på en gång och behöver inte ansökan kompletteras kan lånet vara utbetalat inom 10 dagar. Telge Energi sköter kontakten med den gamla banken och hjälper dig med mycket av det praktiska som att ex ta ut nya pantbrev. För dig som vill komma i kontakt med Bolån från Telge Energi går det bra att ringa eller skicka ett mail till Joel, Daniel eller Ulrich hjälper gärna till att se över dina bolån. Kretsnytt

14 Kalendarium kretsen och tidningen 2007 Aktivitet Nr Tidpunkt Manus/motionsstopp Styrelsemöte 1 tisdag 23 januari Kretsnytt 1 28 februari 5 februari Styrelsemöte 2 tisdag 27 mars Årsmöte kretsen 25 april 5 april Styrelsemöte 3 tisdag 22 maj Kretsnytt 2 31 maj 2 maj Styrelsemöte 4 tisdag 21 augusti Kretsnytt 3 28 september 3 september Styrelsemöte 5 tisdag 16 oktober Kretsnytt 4 30 november 5 november Styrelsemöte 6 tisdag 11 december Anm 1. Manus för kretsnytt skickas med EP till; Anm 2: Motioner för årsmöte skickas till kretsens sekreterare Gunnar Gomér; Olofs väg 17 eller EP Kalendarium övrigt 2007 Aktivitet Nr Tidpunkt Motionsstopp Anm Aktiespararmöte 1 19 mars Årsmöte 1 25 april 5 april Instrument att hyra Kretsen har införskaffat två instrument för utlåning till medlemmar. En fuktmätare med vilken man kan mäta fukt i väggar mm och en temperaturmätare som exempelvis kan användas för kontroll av köld - bryggor. Instrumenten kan lånas efter förbeställning och hämtning/återlämning hos Niclas Möller, För-eningsvägen 19, Pershagen med tel e fon - nummer Kostnad för två dygn eller över en helg är 50: för temperaturmätaren och 100: för fuktmätaren. Betal ning sker i förskott till kretsens PG Styrelsen Det är viktigt att meddela alla förändringar av namn, adress och telefonnummer, m m till Kretsens sekr. Gunnar Gomér. e-post: eller tel Kretsnytt

15 Kretsnytt

16 Medlemsförmåner Inköpsansvariga inom Södertäljekretsen för VÄF arbetar med att utverka rabatter och andra förmånserbjudanden för medlemmarna. För närvarande kan vi presentera följande överenskommelser och avtal: Generellt gäller att Du skall visa Ditt medlemskort i VÄF innan kassainslag. Kretsens rättshjälpsfond: Ansökningar om bidrag ur denna fond ställs till kretsordföranden. Bilreservdelar, tillbehör: Meca, Bergaholmsvägen 8, tel Mekonomen, Viksängsvägen 10, tel Byggnadsunderhåll, reparationer: Anticimex, tel , Företaget erbjuder ett trygghetsavtal, ett försäkringspaket för villor. Kontakta Anticimex för information. Telge Energi, Husassistans, tel Kontakta Telge Energi för information. Byggvaror: AB Järna Trä, Byggvaruhuset i Järna, Industrivägen 19, Järna, tel Information om rabatter fås om medlemskort uppvisas. Vid större inköp begär offert. Södertälje Trävaru AB, Järnagatan 60, tel % vid kontantköp av trävaror. Snickeri- och övriga byggvaror 10 15%, begär offert vid större inköp. Uppge kundnr MT:s Bygg & Snickeri AB, Norra Stationsvägen 26, Nykvarn, tel , % rabatt på ordinarie prislista. Gäller ej kampanjpriser. Beijer Byggmaterial, Morabergsvägen 13, tel Nettoprislista gäller generellt men kontrollera alltid mot uppvisande av medlemskort i VÄF vilken rabattsats som gäller vid varje inköp. El- och VVS: Comfortbutiken, Holmbergs Rör AB, Bergaholmsvägen 9, tel % på butiks- och lagervaror. Beställningsvaror 6%. Gäller ej kampanjvarupriser eller varor nedsatta med extrapris. Spolbilen Södertälje Högtryckspolning Ångning Jour dygnet runt Sanering Klottersanering Rörinspektion. VÄF-medlemmar 10 % på arbetskostnad, tel Färg Färghandlare: Målarboden i Södertälje AB, Bergaholmsvägen 9, tel % på butiks- och lagervaror. Gäller ej kampanjpriser eller varor nedsatta med extrapris. Vid större inköp, begär offert. Grus- och singel, jord och täckbark: Jehanders Sand & Grus AB, Underås ENHÖRNA, tel För priser ring och begär order. Thorell & CO Entreprenad AB. Leverans kan ske i storsäck av jord och täckbark. Samarbetar med Jehanders. Begär offert. Juridisk rådgivning: Kontakta Villaägarnas Riksförbund, tel Expertrådgivning (kostnadsfri). Järnvaror, verktyg m m: Södertälje Järnaffär AB, Wedavägen 17, tel Rabatt järnhandelsvaror 15%, hushåll 5%, trädgårdsart. 5%, prisnedsatta varor 5%, prisnedsatta varor 5%. Olje & Brännarservice, Cisternrengöring, besiktning med kontrollintyg: Ragn-Sells, tel Cisternkontroll med garanti, se prisuppgift i Kretsnytt nr Stockholms Åkeri AB, Drivhjulsvägen 26, Hägersten, tel Cisternbesiktning, se prisuppgifter i annons Kretsnytt nr Ring och begär offert. Sundströms värme & bränsle, Karltorp, Järna, tel Ring och begär offert. Säkerhet, lås, larm: Gärna larm i järna, samarbetspartner till Securitas Aroundio. Peter Andersson, tel , Se annons Kretsnytt nr Säkerhetscenter AB, Badhusgatan 2, tel Rabatt 10% lämnas på lås, nycklar och tillbehör. Gäller ej arbetskostnad, service och el-lås. Trädfällning, beskärning: S-A Trädfällning, Anders Larsson, Tallåsvägen 5 B, Eskilstuna, tel , / Utbildad fackman. F-skatt och ansvarsförsäkring. Org.nr Ring för kostnadsförslag. Utför ej trädbeskärning. Glasmästare: Glans Glasmästeri & Ramaffär, Torekällgatan 5, tel Rabatt lämnas med 10 35% beroende av uppdraget. 16 Kretsnytt

17 Vi förnyar ditt kök! Gröndalsvägen 2B (Hovsjö) Postadress: Box Järna Kretsnytt

18 Kretsens lokalföreningar Bergvik-Brunnsäng VÄF: Kjell-Arne Forsberg, Kristinelundsvägen 9, Södertälje, tel Blombacka VÄF: Ronald Lundberg, Mimervägen 16, Södertälje, tel , e-post Bårsta VÄF: Krister Marcusson, Byvägen 93, Södertälje, tel Enhörna VÄF: Ordf. Leif Jönsson, Lostigen 11, Enhörna, tel Geneta-Högloft VÄF: Bertil Nilsson, Högloftsvägen 39, Söder-tälje, tel e-post Geneta-Wasa VÄF: Ordf. Kjell Sjöberg, Ryttarvägen 30, Södertälje, tel e-post Hölö-Mörkö VÄF: Stig Ivebrant, Åkervägen 52, Hölö, tel Järna-Mölnbo VÄF: Lars Frendin, Rödsippsstigen 45, Järna, tel Näsets VÄF: Ordf. Karl Axel Sundqvist, Badvägen 17, Södertälje, tel Pershagen VÄF: Niclas Möller, Föreningsvägen 19, Södertälje, tel , e-post Södertälje Södra VÄF: Ingemar Waltersson, Sjömansvägen 11, Södertälje, tel Smedvägen VÄF: Bo Linde, Smedvägen 15, Södertälje, tel Villaägarna i Nykvarn: Göran Söderman, Solbergavägen 2, Nykvarn, tel , e-post Vibergen-Olovshage VÄF: Ordförande Rolf B Bertilson, Fridebergsvägen 20, Södertälje, tel Västergårds VÄF: abc.villaagarforening.se Niclas Möller (tf ordförande), Föreningsvägen 19, Södertälje, tel , e-post Östertälje-Rosenlunds VÄF: Lars-Ove Wickman, Alpvägen 10, Södertälje, tel , e-post Befintliga adresser till VÄF hemsidor Blombacka VÄF: abc.villariks.se/blombacka/ Enhörna VÄF: surf.to/evf Pershagens VÄF: villaagarforening.se Västergårds VÄF: villaagarforening.se Vibergen-Olovshage VÄF: villaagarforening.se Villaägarna i Nykvarn: 18 Kretsnytt

19 Trött på att frysa? Kom till oss. Vi på Telge Nät är stolta över att vara en del av alla människors liv här i stan. Det är vi som distribuerar energin. Hem till dig. Nu bygger vi ut Södertäljes fjärrvärmesystem. Är du intresserad av en bekymmersfri, säker och miljövänlig uppvärmning till ditt hus? Kontakta oss, tfn eller Telge Nät AB, Box 633, Södertälje, tfn , Kretsnytt

20 Föreningsbrev B Södertäljekretsen av Villaägarnas Riksförbund Olovs väg Södertälje En säker vinnare! :- Inkl. standard montering Marknadens hetaste värmepump! HYPER INVERTER MAXIMAL PRESTANDA 1 kw el blir 4 kw värme MAXIMAL BESPARING sparar upp till 50% MAXIMAL SÄKERHET 5-årig trygghetsförsäkring ingår LUFTVÄRMEPUMP Clima MAXIMAN HYPER INVERTER ger med sitt mycket höga COP-värde (värmefaktor) normalt 20 40% större besparing än standardaggregat med COPvärden på omkring 4,0. Kan vara i drift till -25 C Högeffektiv rening av inomhusluften 5-årig trygghetsförsäkring Allérgen- och bakteriefilter Clima :- Inkl. standard montering Wedavägen 17, Tel Öppet: vard Lörd

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 1-2012 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs mer om dessa bilder inne i tidningen! Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Kretslopp eller inte?

Läs mer

Nr 2-2005. Kretsnytt 2-2005 1

Nr 2-2005. Kretsnytt 2-2005 1 Nr 2-2005 Kretsnytt 2-2005 1 2 Kretsnytt 2-2005 YMER REKLAMBYRÅ Lämna ditt farliga avfall till Miljöbilen Ändrad turlista för Miljöbilen från och med 1 januari 2005 HÄR STANNAR MILJÖBILEN Första lördagen

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16 KRETSNYTT Nr 1-2011 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund 2010 Elnät Elhandel Förbrukning avgift avgift Öre/kWh elcertifikat skatt handel @ Fast Fast El Varav Energi-

Läs mer

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2013 Medl emst i dni ng f ör Söder t äl j e- Nykvar nskr et sen av Detta nummer av Kretsnytt delas ut till alla villaägare i Södertälje och Nykvarn oavsett om Du är medlem i Villaägarna

Läs mer

KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2014 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Jubileum! För 10 år sedan kom denna tidning i ny form med nytt namn och ny layout. För första gången i färg!

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

Tema: Glass & konfektyr. På besök hos finska förbundet. SPIMFABs 1 000e sanering. Olika gasbränslen. Nr 2 2009

Tema: Glass & konfektyr. På besök hos finska förbundet. SPIMFABs 1 000e sanering. Olika gasbränslen. Nr 2 2009 Nr 2 2009 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L På besök hos finska förbundet SPIMFABs 1 000e sanering Olika gasbränslen Tema: Glass & konfektyr Glöm

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest NY MILJÖMÄRKT HYRESGÄSTTIDNING! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] APRIL 2008 Vinn! ] Lisebergsbiljetter ] Gångstavar miljö Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide Nyhet! P-assistans

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND ANNONS. Nya lagkrav för småhusägare vid årsskiftet sidan 16 ANNONS ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND ANNONS. Nya lagkrav för småhusägare vid årsskiftet sidan 16 ANNONS ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND ANNONS Nya lagkrav för småhusägare vid årsskiftet sidan 16 ANNONS ANNONS BILAGAN DISTRIBUERAS I DAGENS NYHETER SEPTEMBER 2005 2 ANNONS

Läs mer

Varma nyårshälsningar!

Varma nyårshälsningar! nonstop Mälarenergi nr 4-10 Varma nyårshälsningar! TEMA FJÄRRVÄRME Varför en ny förbränningsanläggning? Hur drivs projektet? Vilka frågor är avgörande? Tävla med nyårsnattens hjältar. Aroseken satsar på

Läs mer

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.4 FOKUS BOSTADSRÄTT Byggfällans Peter & Renée Nyberg: Vi har exempel

Läs mer

bostadsrätt Vattenskadan Din kan påverka hela föreningens ekonomi Spara pengar välj rätt elleverantör Om vikten av att ha en bra hemförsäkring

bostadsrätt Vattenskadan Din kan påverka hela föreningens ekonomi Spara pengar välj rätt elleverantör Om vikten av att ha en bra hemförsäkring Din En tidning till dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC bostadsrätt nr 4 2002 www.sbc.se Om vikten av att ha en bra hemförsäkring Spara pengar välj rätt elleverantör Vattenskadan kan påverka

Läs mer

En bekvämare vardag. Ny personal på NÄRA. Så fungerar Granskär. Hur vi blev NÄRA. Och mycket mer från NÄRAs värld. Nr 2-2013

En bekvämare vardag. Ny personal på NÄRA. Så fungerar Granskär. Hur vi blev NÄRA. Och mycket mer från NÄRAs värld. Nr 2-2013 En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Ny personal på NÄRA Nr 2-2013 Så fungerar Granskär Hur vi blev NÄRA Och mycket mer från NÄRAs värld 2

Läs mer

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 3 2011 39:50 kronor Teckna bästa SNÖ-AVTALET Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen EXTRA BYGGARE STÄMS PÅ 137 MILJ Föreningar grundlurade

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

& Nr 2 2010. arlas dråpslag mot servicehandeln! medlemskåren. glass & konfektyr. nedslag i. minitema miljö

& Nr 2 2010. arlas dråpslag mot servicehandeln! medlemskåren. glass & konfektyr. nedslag i. minitema miljö BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 2 2010 arlas dråpslag mot servicehandeln! nedslag i medlemskåren minitema miljö glass & konfektyr Ledare Fortsatt oro för små bensinhandlare &

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

TEMA. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012.

TEMA. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012. nonstop En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? TEMA SYNEN PÅ EL Är du medveten om vad din sparade kwh motsvarar i pengar? Samhällsbyggare

Läs mer

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 4 2008 det föreningen behöver veta räntechocken så kan din förening drabbas Säkrare boende l Checklista: säkra året om l Se över brandskyddet

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Vi i VätterHem. Kulturafton på Öxnehaga, mat, musik, dans och diskussion, sidan 6-7

Vi i VätterHem. Kulturafton på Öxnehaga, mat, musik, dans och diskussion, sidan 6-7 Vi i VätterHem nr 6 2011 Kulturafton på Öxnehaga, mat, musik, dans och diskussion, sidan 6-7 Alla tjänar på att du sorterar rätt, sidan 4-5 Mats Green - om pengar till hemlösa, sidan 8-9 Tidningsredaktion

Läs mer

utanför allt svårare att komma in på bostadsmarknaden

utanför allt svårare att komma in på bostadsmarknaden tuffa amorteringskrav Så riskerar du att drabbas Bostadsrätternas vd: Inför ett skattegynnat bosparande Inredaren tipsar Få ut mer av din bostad För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna

Läs mer

Sänk din ränta. Experten Claes Hembergs tips gav Amanda lägre lånekostnader KONSUMENTMAKT DRÖMMEN RISK & CHANS. Vad passar din boendekonomi?

Sänk din ränta. Experten Claes Hembergs tips gav Amanda lägre lånekostnader KONSUMENTMAKT DRÖMMEN RISK & CHANS. Vad passar din boendekonomi? För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 1 2013 5 400 kronor sparade Amanda Fog per år genom att pruta på sin bolåneränta Sänk din ränta Experten Claes Hembergs tips gav

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

styrelsen 12 steg Bostadsrätt Därför jobbar Daniel i Experterna svarar: "Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på?"

styrelsen 12 steg Bostadsrätt Därför jobbar Daniel i Experterna svarar: Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på? För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna Bostadsrätt Billigast i längden Experterna svarar: "Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på?" De viktigaste bostadsfrågorna

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 2-2012 Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm 2

Läs mer