Södertäljes nya stadshus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södertäljes nya stadshus"

Transkript

1 Nr Södertäljes nya stadshus Allas vårt nya stadshus Läs i detta nummer: Vad ordförande tycker 3 Om vårt nya stadshus 6 Om Telge Återvinning 10 Om Telge Energi bolån 13

2 Information från Telge Återvinning Tack för att du återvinner förpackningar och tidningar Varje gång du lämnar en förpackning eller tidning till återvinning händer något stort. Den gamla kapsylen förvandlas till en mutter. Det tillknycklade tvättmedelspaketet blir en snygg skokartong. Den lästa tidningen blir en ny tidning att läsa. På så sätt hjälper du till att spara in stora mängder energi. Du ser också till att naturens råvaror inte faller ur kretsloppet. Tack vare dig gör miljön en stor vinst. Och därmed vinner även du något. Varje gång du återvinner Kretsnytt

3 Ordförande har ordet Snart dags att ändra år från 2006 till Året 2006 kommer vi gärna ihåg som det år då förändringen av den förhatliga fastighetsskatten inleddes. Allianspartiernas löfte före valet följdes upp efter valet med det beslut som alla villaägare väntat på; skatten skall tas bort och ersättas med en kommunal avgift. Ännu är inte alla detaljer kända men förslaget i budgeten följer löftet före valet. Den enda besvikelsen i sammanhanget är väl att vi får acceptera att beräkningarna för 2006 och 2007 skall baseras på taxeringsvärdena för 2006 och inte på 2005 års nivå som vi hade hoppats på. Men, med den förändrade synen på skatten på markvärdet får de flesta trots allt oförändrad eller lägre total fastighetsskatt de två år som är kvar innan den stora förändringen sker Ett annat område där vi villaägare särskilt drabbas är förstås de höga el - priserna. Läs vad som kom fram om detta i reportaget från Blombacka för - eningens höstmöte på sid 4. En förväntad reduktion av kostnaden för el beroende på en investering i energibesparande utrusning äts för närvarnade helt upp av det höga priset för el. Ändå är det förstås riktigt att göra allt som är möjligt för att reducera energiförbrukningen i samhället. Och, på sikt skall väl ändå det rörliga priset sjunka till en acceptabel nivå förhoppningsvis under 40 öre per kwh! Något annat som behöver reduceras är förstås de orimligt stora vinsterna som de stora energidrakarna gör varje år. Varför Vattenfall skall redovisa en vinst på 21 milliarder för de första nio månaderna av året förstår jag inte. Alla lider av det höga elpriset; enskilda personer såväl som den svenska industrin. Dessutom, så fort det blåser upp blir tusentals personer utan el beroende på bristande åtgärder i elnätet. Om Vattenfall skall finnas kvar i det ägarskap som nu gäller borde bolaget i alla fall delas upp i ett nätbolag och ett försäljningsbolag. En sådan åtgärd skulle betyda att den osunda interhandeln försvinner och att trycket på elbörsen blir bättre. Vi noterar med tillfredsställelse att Telge Energi gått in i bolånebranschen. Det borde underlätta för villaägaren när nyinvestering behövs i det egna huset. Erbjudande inom Husassistans underlättas om man samtidigt på ett enkelt sätt kan ordna finansieringen. Dess - utom, ju fler aktörer som finns desto större blir pressen på bolåneräntorna. Läs mer om Telge Energis nya affärsidé på sidan 13. Tidigare fanns inom Kommunen en plan att med fyra års intervall byta ut alla gatulampor. Av någon anledning avbröts denna plan. Resultat har blivit att hundratals lampor runt om i staden förbrukar lika mycket ström som när de var nya men skenet når inte längre ned till gatan! Vid färd under mörker behövs helljus på bilen på många gator. Så skall det väl ändå inte vara? Inom ett villaområde behövs dessutom bra gatubelysning för att hålla tjuven borta och för att kvällspromenaden skall ske så säkert som möjligt. I detta nummer finns på sidan 10 ett kortare reportage om Telge Återvinning och en intervju med Ingela Eng - man som är informationsansvarig på Tele Återvinning. Villaägarna är oroade över svårigheten att få ekonomi i det nya systemet när någon deponering av avfall inte längre får ske. Vi hade hoppats på oförändrade priser nästa år, men så blir det dessvärre inte. Vi villaägare kan hjälpa till att hålla kostnaderna nere genom att förbättra vår egen avfallshantering. Ju bättre vi blir på hanteringen av gröna påsen men också på hanteringen av allt annat avfall, desto större möjlighet har vi att påverka kostnadsläget. Även om sorteringen redan är omfattande måste vi fortsätta förbättra denna. Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Kretsens postgiro Bankgiro Ordförande: Rolf B Bertilson, Fridebergsvägen 20, Södertälje Tfn Ansvarig utgivare: Rolf B Bertilson Annonser: Lennart Lindqvist, Bergviksgatan 32, Södertälje Tfn Tryck: Kringel-Offset AB Södertälje 2006 Detta nummer har tryckts i en upplaga av ex. Vårt medlemsantal borde kunna öka under nästa år. Skall vi börja med 10 procent fler medlemmar så här dags nästa år? I rejäla tal betyder det ca 400 nya medlemmar. Med tanke på det intensiva villabyggandet inom våra kommuner (Se Kretsnytt ) borde det vara möjligt. En insats av Dig som redan är medlem behövs för att klara det målet. Är Din närmaste granne medlem? Om det inte är så skulle det inte kännas bra med en förändring? Avslutningsvis tackar jag Dig som läsare av denna tidskrift för i år. Jag önskar Dig en God Jul och ett Gott Slut på 2006 men särskilt ett Gott Nytt År Det blir särskilt gott om Du är medlem i en villaägareförening. Rolf B Bertilson Efterlysning Vi letar efter den person som kan ta över intervjuerna i varje nummer av denna tidskrift av en person som på något sätt påverkar vårt boende. Se exempelvis intervjun med Staffan Norberg i Kretsnytt Anita Bohlin har hittills gjort dessa intervjuer men kan beroende på ökade arbetsuppgifter inte göra detta framöver. Vi vill gärna tacka Anita för hennes insats hittills. Tack Anita! Känner Du som läser detta för denna uppgift, tag då kontakt med Rolf B Bertilson. Kretsnytt

4 BLOMBACKA VÄF Höstmöte den 26 oktober om elmarknad/elpriser och grannsamverkan. Höstmötet var annonserat med stor annons i KRETSNYTT och i LT 100 ord om din förening. Alla villaägare i Södertälje/Ny kvarn inbjöds till en information som vi hoppades skulle intressera många då energipriserna blir en allt större utgiftspost i vårt boende och tryggheten boendet för många inte heller känns särskilt bra i vårt vardagsliv. Det kom 25 trogna medlemmar i Blombacka VÄF men ingen utifrån vilket är både förvånande och nedslående för oss som arbetar för en god ekonomi och trygghet i våra medlemmars boende. Kom gärna med synpunkter på det här till undertecknad så vi vet vad som ni anser vi ska satsa på i framtiden. De som kom till informationen fick en hel del matnyttigt och frågorna blev många till våra väl insatta och duktiga föredragshållare, alltså som vi uppfattade det, en givande kväll för de som mötte upp. Här följer några korta rader om vad som vi fick till livs: Vår ordförande Ronald Lundberg hälsade föredragshållarna och de närvarande välkomna samt redogjort för kvällens program. Johan Öhnell, VD för Telge Energi inledde med att tala om läget på energimarknaden. Han berättade att Telge Energi ingår i Telge AB som består av tio bolag. Telge Energi har 70 medarbetare, alla verksamma i Södertälje och de har öppet mellan Idag har de (var vid starten ca ) elabonnenter i huvudsak privathushåll, men också en stor andel små och medelstora företag i hela Sverige. De säljer också pellets och har där ca 2000 kunder samt ordnar bolån i samarbete med SBAB till sina elkunder. Husassistans som är en service till Villaägare har i dag ca 7000 kunder i Södertälje/Nykvarn och har 135 företag knutna till sig som ger service dygnet runt men även åtar sig planerade reparationer och servicearbeten. Telge Energi har ingen egen produktion av elkraft. Enligt Johan är deras påslag 2 öre per kilowattimme (kwh) på deras inköpspris. Det stora problemet är att de tre stora Vattenfall, Fortum och E- ON står för över 90 % av elproduktionen och genom samägande av kärnkraften kan de styra priset helt. För närvarande påverkar handeln med utsläppsrätter priset med 12 öre/kwh. Det ger de tre ytterligare ökad vinst då Sverige liksom Frankrike inte har någon direkt produktion baserad på kol eller olja. Mot den bakgrunden tog Telge Energi ett initiativ i våras som innebar att de kunde gå till regeringen med protester från Villaägare och begära en ändring av hur prissättningen sker i Sverige. Inget har hänt men de fortsätter bearbeta den nya regeringen. Normalt har de haft två möten per år för att diskutera den här och andra frågor på elmarknaden. Han pekade också på att priset i höst påverkats av lågt vattenstånd i vattenmagasinen efter den torra sommaren samtidigt som det varit problem med kärnkraftverken. De tre stora ser också till att det är underskott på vatten. Det här gör att osäkerheten om vad som händer i vinter är större än vanligt. Blir det en kall vinter måste man producera dyr oljekraft vilket påverkar priset. Johans bedömning är att först till våren kan lägre elpriser förväntas, kanske öre/kwh. Telge Energi erbjuder övervintringsavtal på 6 respektive 18 månader där priset för 6 månader är 65,9 öre/kwh och för 18 månader är 55,9 öre/kwh. Fortfarande tror Johan, att rörligt är likvärdigt om man klarar de stora svängningarna som kan komma i vinter. De erbjuder också en variant som kallas Villamix där halva priset är rörligt och halva är bundet. Cirka 10 % av kunderna har i höst valt att binda priserna. På en fråga om vart han tror priserna kommer att ta vägen så svarade Johan att det kommer att hända saker som påverkar priserna nedåt såsom: Kärnkraften i befintliga kärnkraftverk kommer att öka till en nivå som motsvarar de ursprungliga 12. Finland bygger ny kärnkraft. Skogsindustrin planerar för att importera egen el vi ny elkabel. Villaägare byter till pellets eller värmepump. Norska elrabatter till företag försvinner. De betalar i dag 20 öre/kwh men det är i strid mot EU:s regler om subventioner. Vi fick också besked att Elcerti fikat - systemet förlängs i Sverige. Vi tog även upp frågan om nätkostnaderna och om det går att göra något för att skapa bättre konkurrens. Det är tyvärr ett monopol som är svårt att påverka och det ligger hos energimyndigheten att övervaka att bolagen inte tar ut mer än vad som krävs för nybyggnation, underhåll och drift. Telge Energi har begärt att Vattenfalls verksamhet delas i två skilda bolag, ett för produktion och ett för distribution. Efter en kaffepaus informerade Ulf Oscarsson Närpolisen och BRÅ Södertälje om grannsamverkan. Han utgick från kontaktombudens behov av utbildning som ska resultera i att de Har ett etablerat samarbete med närpolisen Kan sitt material Kunna ge förebyggande tips Vara kontaktlänk med de som ingår i respektive område Ökad vetskap om risker Vad är grannsamverkan? Det ger ökad trygghet genom: Socialt nätverk som stödjer och hjälper varandra även i vardagen t ex genom att hjälpa någon som inte själv orkar gå till en återvinningsstation, klippa gräsmattan, skotta snö etc. Samarbete för att stödja varandra i olika situationer men också kanske bara för att ta en kopp kaffe tillsammans eller gemensamt klippa fruktträden i trädgårdarna. Ta ställning för brottsoffer. Våga stå upp och vittna samt utgöra ett stöd för den som drabbats. Bry sig om medmänniskor. Ulf betonade att det inte räcker med att sätta upp skyltar utan var och en som deltar måste se till att göra följande: (Observera att det är för din egen skull om något händer). 1. Föra inventarieförteckning och/ eller fotografera/videofilma vad som finns i bostaden, förråd och garage. 4 Kretsnytt

5 Glöm inte att aktuellhålla inventarieförteckningen som är ditt hjälpmedel när något händer i dina kontakter med polisen och framför allt ditt försäkringsbolag. 2. Märk stöldbegärlig egendom på lämpligt sätt. Märkpenna och osynligt bläck finns att få genom kontaktombuden. Det här underlättar för dig att få tillbaka värdefullt och kanske oersättligt arvegods. 3. Meddela dina grannar och/eller kontaktombudet när du reser bort mer än över dagen. De behöver veta var de kan nå dig ifall något händer. Det finns en grannlapp som du får av kontaktombudet att fylla i med de uppgifter din granne eller kontaktombudet behöver för att kunna hjälpa dig. 4. Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt t ex i bankfack eller i ett säkerhetsskåp hemma. Glöm inte att skruva fast säkerhetsskåpet ordenligt då även tunga skåp är lätta att frakta ut på en pirra. 5. Vara allmänt vaksam och kontakta polisen om du ser något som är fel samt vid lämplig tidpunkt informera kontaktombudet. Vid pågående brott ring 112 medan anmälan som inte brådskar kan göras lokalt på eller på nya nationella numret Ser du någon obekant som verkar söka någon så fråga vem han söker, det brukar räcka för att veta att de är iakttagna. Ulf betonade också att larm är betydligt överdrivet som skydd men kan utgöra ett komplement. Basen utgörs alltid av samverkan mellan boende följt av att man har ett ordentligt skalskydd d v s dörrar fönster lås spärrar. Glöm inte låsa stegen om den förvaras utomhus. Om du har en äldre altandörr så har den ofta bara två masonitskivor i den undre delen som också ofta saknar isolering. Vill man skydda sig så bör man ha en plåt i den yttre halvan. Ulf rekommenderade också att man byter till de nya haklåsen samt förser dörrar med brytskydd så att det inte går att bryta upp dörren. Mer information om det här kan du få genom kontaktombudet. Ulf nämnde också att den nya lagen ger ägaren rätt till att få tillbaka sin egendom om han anmäler sitt krav inom sex månader vilket innebär att någon inte längre kan hävda att man köpt i God tro. Enligt Ulf har vi också rätt att handgripligt ingripa och försvara oss i stor utsträckning mot brott och våld tvärtemot vad som ibland förespeglas i media. Han manade dock till försiktighet och att inte ta onödiga risker. Ronald avslutade kvällen med att tacka våra talare för bra och intressant information samt de som mött upp och hoppades att de funnit kvällen motsvara förväntningarna. Sune Ericson Sekreterare i Blombacka VÄF E-post: Aktieägarträff Kretsen ordnar på initiativ av Aktiespararna i Södertälje en aktiekväll Måndagen den 19 mars 2007 mellan kl På Hotell Skogshöjd, Bergasalen På programmet står en presentation av Ballingslöv Kök och Boliden AB. I en paus serveras kaffe med tilltugg som betalas av sponsorer. Särskild inbjudan kommer att spridas genom Aktiespararna i Södertälje. Information kan även fås närmare aktuell dag på webbadress: Anmälan till: senast fredag den 16 mars. Välkommen Kretsnytt

6 Kretsnytt har ställt några frågor till projektledaren för byggandet av det nya stadshuset Torbjörn Englund Här redovisas frågor och Torbjörns svar; Hur har starten varit? Starten av rivning och grundläggningsarbetena har gått rätt bra trots att några hyresgäster var kvar i sina gamla lokaler till i mitten av september. Vilka är de största problemen att bygga ett nytt hus i befintlig miljö? De största problemen är att få fram aktuella relationshandlingar och här har vi varit tvungna att göra en hel del inmätningar för att säkerställa lägen på pelare, väggar och balkar i de befintliga husen. Ett annat problem är att det är en väldigt trång arbetsplats. Håller tidplanen? Vi har ännu inte gjort alla upphandlingar så det är för tidigt i dagsläget att uttala sig om detta. Hur många människor är inblandade i ett projekt som detta när det är som mest aktivt? Vi räknar med att det är ungefär 100 personer som mest. Om Ni under tiden kommer på bättre än planerade lösningar vad gör Ni då? Alla planlösningar är låsta, det vi möjligtvis kommer att förändra är byte av ytskikt eller dylikt, vi vill ha så få ändringar som möjligt nu när projekteringen är avslutad. Södertäljeborna vill gärna ha tillbaka sitt Estrad hur kommer det nya att se ut? Estrad kommer att få en bättre luftbehandling med kyla, ny placering av mixerbord, nya stolar och nya mattor. Tillgäng ligheten för funktionshindrade kommer att bli mycket bättre och de kommer inte att bli som tidigare hänvisade till första bänkraden. GYNNA TIDNINGENS ANNONSÖRER 6 Kretsnytt

7 Kretsnytt

8 Värmepumpar berg/jord/sjö frånluft (ventilation) luft/vatten luft/luft Pellet Solvärme Komposter ÖPPET Månd fred Lördag SÖDERTÄLJE, Jovisgatan 6, tel. 08/ brännare kaminer pannor korg för vedkaminer bränsle solfångare poolsolfångare ackumulatorer JORA roterande Insändare Kallfors nära soptipp Hur blir det med Kallfors om soptippen i Tveta expanderar? Det planeras att bygga 200 nya bostäder i Kallfors, huvudsakligen villatomter. Detta samtidigt som Telge Återvinning vill tredubbla sin verksamhet. I nuläget är det stora luktstörningar i området. Den tunga trafiken på vägarna är i dagsläget stor. Närboende klagar på buller från verksamheten. Så sent som under sommaren 2006 har det skett två stora bränder på soptippen. Bränderna har lett till att grannar fått sanera villor, bilar och husvagnar, evakuering av grannar har också varit aktuellt. Tveta Återvinning har lämnat in en ansökan på att få tredubbla verksamheten. Om tillstånd beviljas kommer situationen bli kraftigt försämrad både för skogar, vattendrag och människor i området. Vi ser det som en självklarhet att köpare av tomter nära en soptipp informeras om eventuella risker och olägenheter. Telge Närmiljö är en Ideell förening som arbetar för en störningsfri och giftfri miljö i Södertälje. För närvarande fokuserar vi vårt arbete på Telge återvinnings utökning av Tvetatippen, nära Kallfors. I dagsläget är vi 500 medlemmar. Vill du veta mera om vår förening och Telge Återvinnings planer, besök vår hemsida där kan du registrera dig som stödjande medlem, kostnadsfritt. David Miller och Gunnar Nordin GYNNA TIDNINGENS ANNONSÖRER 8 Kretsnytt

9 Vi önskar alla medlemmar och andra läsare av denna tidskrift en God Jul och ett Gott Nytt år 2007 Kretsnytt

10 Intervju med Ingela Engman Informationsansvarig på Telge Återvinning Vi på Telge Återvinning drar vårt strå till miljöstacken genom att återvinna och behandla ca 95 % av allt avfall som kommer till vår anläggning. I Södertälje och Nykvarn är invånarna duktiga på att sortera sina sopor. Matavfallet hamnar i den gröna påsen hos de allra flesta. Sverige har som nationellt miljömål att senast år 2010 ha en biologisk behandling av 35 % av det komposterbara avfallet ett mål som Södertälje och Nykvarn redan uppnått! Lika viktigt som att få matavfallet rätt sorterat är det att vi alla hjälps åt att återvinna så mycket vi kan av annat avfall, exempelvis lämna förpackningarna till återvinningsstationen och det farliga avfallet till miljöbilen eller återvinningscentralen. Ingen kan göra allt men alla kan göra något! 1. Hur vet vi att all den här sorteringen på Telge Återvining är miljömässigt bättre än att kasta allt i en påse och bränna upp det på Igelstaverken? Källsortering är en förutsättning för att vi ska kunna nyttja resurserna som finns i vårt avfall på bäst sätt. EU har beslutat om en avfalls hierarki som vi och alla som jobbar med avfall följer. Den säger att vi ska i första hand ska minska mängden avfall och därefter återanvända, återvinna, energiåtervinna och till sist deponera avfall. Den säger tydligt hur vi ska jobba med alla typer av avfall. Sverige har även miljömål som säger att 35 % av organiskt avfall (matavfall) ska rötas eller komposteras. Vi i Södertälje kommun ligger redan långt framme på grund av att vi källsorterar matavfall i gröna påsen. Dessutom finns producentansvar för olika materialslag som t.ex. däck, förpackningar och elektronik. Producent - ansvaret är till för att produkterna ska ingå i ett kretslopp och kunna återvinnas. 2. Hur stora är intäkterna från gasförsäljningen som ett resultat av förmultningsprocessen i den långa korven. 10 Kretsnytt

11 Den gasen som vi producerar idag transporteras till fjärrvärmesystemet i Järna. Under 2005 levererade vi 15,4 GWh till Järna panncentral. Miljömässigt så spar vi både olja och oljetransporter samtidigt som vi utnyttjar den energin som finns i avfallet. 3. Det är många gånger skräpigt i området där privatbilar lämnar sitt skräp. Det känns oroligt att köra in mellan containerna med risk att få däcken sönderskurna. Hur kan detta förbättras? Även om vi har personal som städar återvinningsstationerna kontinuerligt, de flesta städas 6 dagar i veckan, kan det vara svårt att kontrollera så att alla återvinningsstationerna inte blir skräpiga. 4. Vad krävs för att få ha delade kärl? Alltså; två grannar har lite avfall och tycker att de klarar sig med ett kärl. Är det lätt ordnat. Hur går det till? Två grannar kan dela ett kärl. Det som behövs är en anmälan till oss. På vår hemsida, finns det information och anmälningsblankett. Det går också bra att ringa till oss på tel för att få hjälp. När två hushåll delar kärl så delar man på kostnaden för den rörliga delen av avfallstaxan. Däremot måste båda betala den fasta delen av taxan. 5. Förr tömdes ett kärl regelmässigt varje vecka av en bilförare och en som hanterade kärlet. Nu - mera hämtas kärlet var - annan vecka av en person som både kör och tömmer. Varför har inte denna rationalisering betytt lägre avgifter för den enskilde kunden? Dessutom gör ju den enskilde en omfattande sortering och kör sitt sorterade avfall antingen till återvinningsstation eller till Tveta. Det rimmar inte. Varför? Dagens avfallshantering bygger på ett nya sätt att hantera avfall. För att kunna omvandla avfallet till nya resurser så krävs förutom ökad källsortering också nya sätt för efterbehandling. Tidigare deponerades allt hushållsavfall, men det är idag förbjudet att deponera brännbart och organiskt avfall - vilket gör att i princip allt måste behandlas annorlunda än tidigare. Så även om vi förbättrar och effektiviserar hämtningen av sopor, så har vi en ökad kostnad för behandlingen av hushållsavfallet. 6. Är den gröna påsen en verkligt grön påse eller en vanlig platspåse som måste brytas ned över tid. De gröna påsarna som hushållen använder är en vanlig plastpåse som tar lång tid att bryta ner. Påsen siktas bort innan behandlingen påbörjas av det matavfall vi får till anläggningen. 7. Varför måste man skilja mellan färgade och inte färgade flaskor? För att kunna göra ofärgat glas igen så måste färgat och ofärgat glas skiljas åt. Blandas glaset så blir det bara färgat glas vid nyproduktionen. 8. Varför finns det ingen särskild container för glödlampor vid återvinningsstationerna? Var skall man egentligen lämna trasiga glödlampor? Trasiga glödlampor lämnas vid återvinningscentralerna Returen och Tveta Faktaruta om Vinboxen Så här sorterar du vinboxförpackningen: Ta ur innerpåsen, låt pumpen sitta kvar, sortera den som mjukplast. Tryck ihop pappkartongen, låt handtaget sitta kvar, och sortera den som pappersförpackningar. eller till Miljöbilen, eftersom det är Farligt Avfall. Miljöbilen kör enligt en turlista i Södertälje- och Nykvarns kommun. Turlistan finns i kalendern som skickas till alla hushåll i december varje år eller på vår hemsida. På återvinningsstationerna samlas material in som hör till producentansvaret gällande förpackningar. Farligt Avfall förvaras bäst på våra återvinningscentraler. 9. Hur undviker man fruktflugan runt den gröna påsen? Ett tips är att lägga lite hushållspapper i den gröna påsen. Det gör att det inte blir så blött i påsen och minskar lukt och flugor från påsen. Kretsnytt

12 AUKTORISERAD MÄKLARSAMFUNDET Sälja Bostaden? Börja då med att kontakta oss. Ni får kostnadsfri värdering, svar på de vanligaste frågorna kring Er försäljning. Som till exempel Marknadsvärdet, Överlåtelseförsäkring, Försäljningstid, hur vi arbetar för att få ut bästa pris, och allt som ingår i arvodet. Det är bara att ringa eller besöka oss. VÄLKOMNA! AVLOPPSRENSNING högtrycksspolning ångning jour dygnet runt sanering klottersanering rörinspektion Kretsnytt

13 Telge Energi säljer bolån Under våren startade Telge Energi med att sälja bolån till elkunderna. Det är ett samarbete med SBAB vars målsättning är att sänka villaägarnas boendekostnader. Genom att lägga över lånen till Bolån från Telge Energi får kunden en personlig kontaktperson för hushållet största utgiftsposter, bolån och el, och en rabatt på elpriset. Försäljningen av bolån har pågått sedan i maj och det har varit en positiv respons från kunderna. Redan nu har Telge Energi sett över bolåne situationen åt hundratals av sina elkunder. Idag är det tre personer som arbetar med bolån på heltid, Joel, Daniel och Ulrich. De gör en personlig och kostnadsfri genomgång av kundens aktuella lånebild för att se om bolån från Telge Energi kan erbjuda en bättre ränta och lägre månadskostnad. I de fall där det finns störst besparingar att göra är i de fall där kunden har topplån och där det finns flera lån utöver bolånet. I det första fallet går det att sänka sin räntekostnad då bolån från Telge Energi lånar ut upp till 95 % av fastighetens marknadsvärde till samma ränta, dvs. det finns inga traditionella botten och topplån med olika räntor. I det andra fallet kan det röra sig om olika lån som tagit som kan läggas in i bolånet. Att kunder i denna situation har halverat sina räntekostnader är inte ovanligt. Många kunder har även uppskattat är att få en värdering av fastigheten för att se om det finns möjligheter att finansie- Ulrich Pernzelius ra ett nytt kök, badrum, en större renovering etc. genom att öka belåningen på huset. Att göra detta istället för att ta ett sk. Blacolån med en, i många fall, dubbelt så hög ränta är en bra affär. Telge Energi gör en värdering via fastighetsdata som sedan ligger till underlag för hur mycket det går att belåna fastigheten. Det krävs ingen doktorsexamen i förhandlingsteknik för att få en bra ränta utan alla kunder erbjuds samma låga räntor direkt. En låneansökan görs via telefon och tar, om alla uppgifter kring de befintliga lånen finns tillgängliga, i regel inte mer än 10 minuter. Vid en ansökan erhålls ett preliminärt svar på en gång och behöver inte ansökan kompletteras kan lånet vara utbetalat inom 10 dagar. Telge Energi sköter kontakten med den gamla banken och hjälper dig med mycket av det praktiska som att ex ta ut nya pantbrev. För dig som vill komma i kontakt med Bolån från Telge Energi går det bra att ringa eller skicka ett mail till Joel, Daniel eller Ulrich hjälper gärna till att se över dina bolån. Kretsnytt

14 Kalendarium kretsen och tidningen 2007 Aktivitet Nr Tidpunkt Manus/motionsstopp Styrelsemöte 1 tisdag 23 januari Kretsnytt 1 28 februari 5 februari Styrelsemöte 2 tisdag 27 mars Årsmöte kretsen 25 april 5 april Styrelsemöte 3 tisdag 22 maj Kretsnytt 2 31 maj 2 maj Styrelsemöte 4 tisdag 21 augusti Kretsnytt 3 28 september 3 september Styrelsemöte 5 tisdag 16 oktober Kretsnytt 4 30 november 5 november Styrelsemöte 6 tisdag 11 december Anm 1. Manus för kretsnytt skickas med EP till; Anm 2: Motioner för årsmöte skickas till kretsens sekreterare Gunnar Gomér; Olofs väg 17 eller EP Kalendarium övrigt 2007 Aktivitet Nr Tidpunkt Motionsstopp Anm Aktiespararmöte 1 19 mars Årsmöte 1 25 april 5 april Instrument att hyra Kretsen har införskaffat två instrument för utlåning till medlemmar. En fuktmätare med vilken man kan mäta fukt i väggar mm och en temperaturmätare som exempelvis kan användas för kontroll av köld - bryggor. Instrumenten kan lånas efter förbeställning och hämtning/återlämning hos Niclas Möller, För-eningsvägen 19, Pershagen med tel e fon - nummer Kostnad för två dygn eller över en helg är 50: för temperaturmätaren och 100: för fuktmätaren. Betal ning sker i förskott till kretsens PG Styrelsen Det är viktigt att meddela alla förändringar av namn, adress och telefonnummer, m m till Kretsens sekr. Gunnar Gomér. e-post: eller tel Kretsnytt

15 Kretsnytt

16 Medlemsförmåner Inköpsansvariga inom Södertäljekretsen för VÄF arbetar med att utverka rabatter och andra förmånserbjudanden för medlemmarna. För närvarande kan vi presentera följande överenskommelser och avtal: Generellt gäller att Du skall visa Ditt medlemskort i VÄF innan kassainslag. Kretsens rättshjälpsfond: Ansökningar om bidrag ur denna fond ställs till kretsordföranden. Bilreservdelar, tillbehör: Meca, Bergaholmsvägen 8, tel Mekonomen, Viksängsvägen 10, tel Byggnadsunderhåll, reparationer: Anticimex, tel , Företaget erbjuder ett trygghetsavtal, ett försäkringspaket för villor. Kontakta Anticimex för information. Telge Energi, Husassistans, tel Kontakta Telge Energi för information. Byggvaror: AB Järna Trä, Byggvaruhuset i Järna, Industrivägen 19, Järna, tel Information om rabatter fås om medlemskort uppvisas. Vid större inköp begär offert. Södertälje Trävaru AB, Järnagatan 60, tel % vid kontantköp av trävaror. Snickeri- och övriga byggvaror 10 15%, begär offert vid större inköp. Uppge kundnr MT:s Bygg & Snickeri AB, Norra Stationsvägen 26, Nykvarn, tel , % rabatt på ordinarie prislista. Gäller ej kampanjpriser. Beijer Byggmaterial, Morabergsvägen 13, tel Nettoprislista gäller generellt men kontrollera alltid mot uppvisande av medlemskort i VÄF vilken rabattsats som gäller vid varje inköp. El- och VVS: Comfortbutiken, Holmbergs Rör AB, Bergaholmsvägen 9, tel % på butiks- och lagervaror. Beställningsvaror 6%. Gäller ej kampanjvarupriser eller varor nedsatta med extrapris. Spolbilen Södertälje Högtryckspolning Ångning Jour dygnet runt Sanering Klottersanering Rörinspektion. VÄF-medlemmar 10 % på arbetskostnad, tel Färg Färghandlare: Målarboden i Södertälje AB, Bergaholmsvägen 9, tel % på butiks- och lagervaror. Gäller ej kampanjpriser eller varor nedsatta med extrapris. Vid större inköp, begär offert. Grus- och singel, jord och täckbark: Jehanders Sand & Grus AB, Underås ENHÖRNA, tel För priser ring och begär order. Thorell & CO Entreprenad AB. Leverans kan ske i storsäck av jord och täckbark. Samarbetar med Jehanders. Begär offert. Juridisk rådgivning: Kontakta Villaägarnas Riksförbund, tel Expertrådgivning (kostnadsfri). Järnvaror, verktyg m m: Södertälje Järnaffär AB, Wedavägen 17, tel Rabatt järnhandelsvaror 15%, hushåll 5%, trädgårdsart. 5%, prisnedsatta varor 5%, prisnedsatta varor 5%. Olje & Brännarservice, Cisternrengöring, besiktning med kontrollintyg: Ragn-Sells, tel Cisternkontroll med garanti, se prisuppgift i Kretsnytt nr Stockholms Åkeri AB, Drivhjulsvägen 26, Hägersten, tel Cisternbesiktning, se prisuppgifter i annons Kretsnytt nr Ring och begär offert. Sundströms värme & bränsle, Karltorp, Järna, tel Ring och begär offert. Säkerhet, lås, larm: Gärna larm i järna, samarbetspartner till Securitas Aroundio. Peter Andersson, tel , Se annons Kretsnytt nr Säkerhetscenter AB, Badhusgatan 2, tel Rabatt 10% lämnas på lås, nycklar och tillbehör. Gäller ej arbetskostnad, service och el-lås. Trädfällning, beskärning: S-A Trädfällning, Anders Larsson, Tallåsvägen 5 B, Eskilstuna, tel , / Utbildad fackman. F-skatt och ansvarsförsäkring. Org.nr Ring för kostnadsförslag. Utför ej trädbeskärning. Glasmästare: Glans Glasmästeri & Ramaffär, Torekällgatan 5, tel Rabatt lämnas med 10 35% beroende av uppdraget. 16 Kretsnytt

17 Vi förnyar ditt kök! Gröndalsvägen 2B (Hovsjö) Postadress: Box Järna Kretsnytt

18 Kretsens lokalföreningar Bergvik-Brunnsäng VÄF: Kjell-Arne Forsberg, Kristinelundsvägen 9, Södertälje, tel Blombacka VÄF: Ronald Lundberg, Mimervägen 16, Södertälje, tel , e-post Bårsta VÄF: Krister Marcusson, Byvägen 93, Södertälje, tel Enhörna VÄF: Ordf. Leif Jönsson, Lostigen 11, Enhörna, tel Geneta-Högloft VÄF: Bertil Nilsson, Högloftsvägen 39, Söder-tälje, tel e-post Geneta-Wasa VÄF: Ordf. Kjell Sjöberg, Ryttarvägen 30, Södertälje, tel e-post Hölö-Mörkö VÄF: Stig Ivebrant, Åkervägen 52, Hölö, tel Järna-Mölnbo VÄF: Lars Frendin, Rödsippsstigen 45, Järna, tel Näsets VÄF: Ordf. Karl Axel Sundqvist, Badvägen 17, Södertälje, tel Pershagen VÄF: Niclas Möller, Föreningsvägen 19, Södertälje, tel , e-post Södertälje Södra VÄF: Ingemar Waltersson, Sjömansvägen 11, Södertälje, tel Smedvägen VÄF: Bo Linde, Smedvägen 15, Södertälje, tel Villaägarna i Nykvarn: Göran Söderman, Solbergavägen 2, Nykvarn, tel , e-post Vibergen-Olovshage VÄF: Ordförande Rolf B Bertilson, Fridebergsvägen 20, Södertälje, tel Västergårds VÄF: abc.villaagarforening.se Niclas Möller (tf ordförande), Föreningsvägen 19, Södertälje, tel , e-post Östertälje-Rosenlunds VÄF: Lars-Ove Wickman, Alpvägen 10, Södertälje, tel , e-post Befintliga adresser till VÄF hemsidor Blombacka VÄF: abc.villariks.se/blombacka/ Enhörna VÄF: surf.to/evf Pershagens VÄF: villaagarforening.se Västergårds VÄF: villaagarforening.se Vibergen-Olovshage VÄF: villaagarforening.se Villaägarna i Nykvarn: 18 Kretsnytt

19 Trött på att frysa? Kom till oss. Vi på Telge Nät är stolta över att vara en del av alla människors liv här i stan. Det är vi som distribuerar energin. Hem till dig. Nu bygger vi ut Södertäljes fjärrvärmesystem. Är du intresserad av en bekymmersfri, säker och miljövänlig uppvärmning till ditt hus? Kontakta oss, tfn eller Telge Nät AB, Box 633, Södertälje, tfn , Kretsnytt

20 Föreningsbrev B Södertäljekretsen av Villaägarnas Riksförbund Olovs väg Södertälje En säker vinnare! :- Inkl. standard montering Marknadens hetaste värmepump! HYPER INVERTER MAXIMAL PRESTANDA 1 kw el blir 4 kw värme MAXIMAL BESPARING sparar upp till 50% MAXIMAL SÄKERHET 5-årig trygghetsförsäkring ingår LUFTVÄRMEPUMP Clima MAXIMAN HYPER INVERTER ger med sitt mycket höga COP-värde (värmefaktor) normalt 20 40% större besparing än standardaggregat med COPvärden på omkring 4,0. Kan vara i drift till -25 C Högeffektiv rening av inomhusluften 5-årig trygghetsförsäkring Allérgen- och bakteriefilter Clima :- Inkl. standard montering Wedavägen 17, Tel Öppet: vard Lörd

Nr 3-2006. Läs i detta nummer: Alla villaägares i Sverige önskemål under valåret 2006.

Nr 3-2006. Läs i detta nummer: Alla villaägares i Sverige önskemål under valåret 2006. Nr 3-2006 Alla villaägares i Sverige önskemål under valåret 2006. Förlåt för att denna tidning är ca 14 dagar sen. Men ibland räcker inte tiden till! Rolf B Bertilson Läs i detta nummer: Sid Vad ordförande

Läs mer

Nr 4-2007. Ordförandes hälsning 3 Om elnätsmonopolet 5 Vad Elisabeth Österman tycker om fastighetsskatten 6 Om stadsnätet 8 Om höstens kongress 14

Nr 4-2007. Ordförandes hälsning 3 Om elnätsmonopolet 5 Vad Elisabeth Österman tycker om fastighetsskatten 6 Om stadsnätet 8 Om höstens kongress 14 Nr 4-2007 Dyra monopolledningar Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om elnätsmonopolet 5 Vad Elisabeth Österman tycker om fastighetsskatten 6 Om stadsnätet 8 Om höstens kongress 14 Trött på att

Läs mer

Stadsnätets utveckling

Stadsnätets utveckling Kretsnytt 2-2007 07-05-28 07.34 Sida 1 Nr 2-2007 Stadsnätets utveckling Läs i detta nummer: Vad ordförande tycker 3 Om kretsens årsmöte 4 Om stadsnätet 8 Vad förbundsdirektören tycker 13 Kretsnytt 2-2007

Läs mer

KRETSNYTT. Valborg vid Ragnhildsborg. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Valborg vid Ragnhildsborg. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2008 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Valborg vid Ragnhildsborg Martin Olsson diregerar kören Visst-kan-vi-sjunga-kören. En annan sorts eld! Många

Läs mer

KRETSNYTT. Kretsnytt har besökt det nya Igelstaverket. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Kretsnytt har besökt det nya Igelstaverket. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Kretsnytt har besökt det nya Igelstaverket Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Besök på nya Igelstaverket

Läs mer

Nr 2-2006. Demonstrationståg mot fastighetsskatten den 20 maj 2006. Läs i detta nummer:

Nr 2-2006. Demonstrationståg mot fastighetsskatten den 20 maj 2006. Läs i detta nummer: Nr 2-2006 Demonstrationståg mot fastighetsskatten den 20 maj 2006. Läs i detta nummer: Sid Vad ordförande tycker 4 Om vattensäkert kök 5 Om tack till Sune Ericsson 6 Om demonstrationen den 20 maj 9 11

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

KRETSNYTT. Postlåda älskad eller hatad! Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Sune Ericson sista 4 Om Ulf Oscarsson 10 Om brevlådor 12

KRETSNYTT. Postlåda älskad eller hatad! Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Sune Ericson sista 4 Om Ulf Oscarsson 10 Om brevlådor 12 KRETSNYTT Nr 3-2009 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Postlåda älskad eller hatad! Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Sune Ericson sista 4 Om Ulf Oscarsson

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

KRETSNYTT. När snön ligger vit på taken... Läs i detta nummer: Forts på sid 10

KRETSNYTT. När snön ligger vit på taken... Läs i detta nummer: Forts på sid 10 KRETSNYTT Nr 1-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund När snön ligger vit på taken... Forts på sid 10 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Utvecklingen

Läs mer

KRETSNYTT. Ny villaarkitektur i Södertälje. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Ny villaarkitektur i Södertälje. Läs i detta nummer: Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 1-2009 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Ny villaarkitektur i Södertälje Ordförandes hälsning 3 Frågor till medlemmar 3 Om dyrt

Läs mer

Klimatförändring. Läs i detta nummer:

Klimatförändring. Läs i detta nummer: Nr 1-2008 Klimatförändring Klimatförändring vad kan villaägarna bidra med? Se sid 5 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Klimatförändring 5 Vad Telge Nät svarar 5 Vad Telge Energi tycker 8 Hur går

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor UPPDRAG: SOPOR Vid gamla boplatser hittar arkeologer aska, ben och frön. Det kan vara fynd som är tusen år gamla spår efter människor som levde innan sopbergens tid. Deras sopor var inte farliga för miljön.

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning.

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning. Västerås 2012-08-31 Till Samtliga MBF förvaltade föreningar RAM avtal Ragn-Sells MBF och Ragn-Sells har tecknat ett RAM avtal. Avtalet ger MBF förvaltade föreningar rätt att till bra rabatter köpa de tjänster

Läs mer

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande.

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande. ~Q s SVAR PÅ MOTION FRÅN TAGE GRIPENSTAM (C), KERSTIN LUNDGREN (Cr O 8 o L] OCH LEIF HOLMBERG (C) MED RUBRIKEN "MOBIL MILJÖSTATION OCH FLER ÅTERVINNINGSSTATIONER" Till Kommunfullmäktige Tage Gripenstam

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Nu sänker vi avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Visste du att vi har sänkt din grundavgift med 25%? Varsågod! Du som fastighetsägare kan glädjas åt lägre avgifter för din avfallshantering. Från

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Mat separat. 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat.

Mat separat. 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat. Mat separat 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat. Nu halverar vi Karlskronas matavfall i det brännbara. Mer än 20 procent matavfall och ungefär lika mycket pappersförpackningar, well

Läs mer

KRETSNYTT. Permanentboende i Viksberg. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Permanentboende i Viksberg. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 3-2008 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Permanentboende i Viksberg Samhällsbyggnadskontorets chef Anders Bruse. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring 9 Inköp av trädgårdsprodukter 10 Nya Husassistans 12

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring 9 Inköp av trädgårdsprodukter 10 Nya Husassistans 12 KRETSNYTT Nr 3-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Var får jag mest för mina pengar Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Alvesta renhållning det är vi som tar hand om ditt avfall

Alvesta renhållning det är vi som tar hand om ditt avfall Alvesta renhållning det är vi som tar hand om ditt avfall Ditt matavfall blir drivmedel Nu ska hela Alvesta kommun börja att sortera sitt matavfall. Planerad start blir mellan hösten 2017 och våren 2018.

Läs mer

Nr 3-2005. Bilaga: Medlemsinfo och inbetalningskort

Nr 3-2005. Bilaga: Medlemsinfo och inbetalningskort Nr 3-2005 Detta nummer av KRETSNYTT vänder sig särskilt till villaägare i Södertälje och Nykvarn som ännu inte är medlem i en villaägareförening Illustration: Tina Bertilson/Michael Broqvist Bilaga: Medlemsinfo

Läs mer

Samverkan mot brott. Grannsamverkan

Samverkan mot brott. Grannsamverkan Grannsamverkan Grannsamverkan är... Ett socialt nätverk för att minska brottsligheten och öka de boendes engagemang för trivsel och trygghet. Ett sätt att förändra attityder hos människor, ta ställning

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter 2014

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter 2014 MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter 2014 VARFÖR SAMLAR VI IN MATAVFALL? Vi har ett nationellt mål i Sverige som innebär att minst 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Grannsamverkan. Samverkan mot brott

Grannsamverkan. Samverkan mot brott Grannsamverkan Grannsamverkan är... Ett socialt nätverk för att minska brottsligheten och öka de boendes engagemang för trivsel och trygghet. Ett sätt att förändra attityder hos människor, ta ställning

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Varför samlar vi matavfallet? När vi slänger matavfallet i den brännbarapåsen slänger vi inte bara mat utan också en värdefull resurs. Matavfallet innehåller

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ!

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ! Dags att välja avfallsabonnemang Du kan välja mellan tre alternativ! t nas e s al 13! v t t 0 r di ari 2 ö u G S! 1 jan B O en 3 d Avfallshantering valbroschyr.indd 1 2012-12-19 10:41:53 Nu är det dags

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka.

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka. RENHÅLLNINGSTAXA 2010 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska det också tas ut ersättning av fastighetsägaren

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott!

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott! Ett tryggt Halland att leva och bo i Att förebygga inbrott! Under 2010 anmäldes omkring 20 000 bostadsinbrott i Sverige, ca 700 av dem skedde i Halland. Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter VARFÖR SAMLAR VI IN MATAVFALL? Vi har ett nationellt mål i Sverige som innebär att minst 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU BÖRJAR VI SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in matavfall?

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

VI VILL HA DINA MATRESTER

VI VILL HA DINA MATRESTER VI VILL HA DINA MATRESTER Återvinn din mat Uppsamling Transport Rötning Drivmedel Matrester - en värdefull resurs Det mesta av vårt avfall går att återvinna. Med insamling av matavfall tar Österåker ett

Läs mer

Ordinarie styrelsemöte Datum 2014-12-02 Tid 19-21 Föreningslokalen Tämnarvägen 14, 120 53 Årsta. Punkt Vad Vem

Ordinarie styrelsemöte Datum 2014-12-02 Tid 19-21 Föreningslokalen Tämnarvägen 14, 120 53 Årsta. Punkt Vad Vem Protokoll nr 10-14 Möte Ordinarie styrelsemöte Datum 2014-12-02 Tid 19-21 Plats Föreningslokalen Tämnarvägen 14, 120 53 Årsta Punkt Vad Vem 1 Mötet öppnas. Registrering av närvaro/förhinder Ordf Närvarande

Läs mer

Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet?

Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet? Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet? STUDIO DAG Hej, här står jag med en massa saker som jag har tänkt återvinna. Var lämnar jag det och vad händer med det sen? Är det sant att elektronikskrot

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU har vi BÖRJAt SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

SOPSORTERINGS SKOLAN

SOPSORTERINGS SKOLAN SOPSORTERINGS SKOLAN Spara gärna denna sorteringsguide för ökad trevnad i våra miljöhus. REGLER OM SOPSORTERING Kostnadseffektivt Sopsortering är inte bara bra för miljön utan också för plånboken. Genom

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

LindhagaBladet Sep 2009

LindhagaBladet Sep 2009 LindhagaBladet Sep 2009 Ordförande Kaj Lautinen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Tommy Södervall Axgatan 77 87 77 71 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Viktoria Edvardsson Axgatan

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter VARFÖR SAMLAR VI IN MATAVFALL? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas

Läs mer

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl RENHÅLLNINGSTAXA 2014 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska kommunen också ta ut ersättning av

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Lämna ditt matavfall till oss Sverige har som mål att samla in 35 procent av matavfallet och behandla det biologiskt. Nacka kommun

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Lite råd inför sommaren Snart kommer den efterlängtade sommarledigheten. En del av oss tar dagen

Läs mer

Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 3, 2017

Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 3, 2017 Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 3, 2017 Hej! Under hösten fick du välja nytt renhållningsabonnemang. Nu kommer snart ditt/dina nya kärl. I

Läs mer

KRETSNYTT. Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2009 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Södertäljes

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med liten sopbil Dags att välja sopabonnemang Du har tidigare fått information om att villa- och fritidshushållen i Lysekil kommer att få ett

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

VAL AV AVFALLSABONNEMANG

VAL AV AVFALLSABONNEMANG 2015-03-10 VAL AV AVFALLSABONNEMANG I Emmaboda kommun är matavfallsinsamling infört i de områden som har tätortstömning. Genom att välja abonnemang för avfallshämtning kan ni göra en insats för miljön.

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

Nr 1, 15:e februari 2004

Nr 1, 15:e februari 2004 Medlemsbladet för f r HSB Brf Snösätra Nr 1, 15:e februari 2004 På gång i föreningen Vi är nu inne på det nya året 2004 och det finns en hel del som händer. Det nya låssystemet håller på att installeras,

Läs mer

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv.

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Dags att sortera ut matavfallet Varje bananskal spelar roll! För varje kilo matavfall som rötas

Läs mer

Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv

Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv 1 Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv 2 Du vinner på att återvinna! Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning sker något stort. Ketchupflaskan blir en praktisk

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är

Läs mer

I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar. Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus. orebro.se/avfall

I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar. Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus. orebro.se/avfall I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus orebro.se/avfall Sortering i köket 1. Vik ut påsen, platta till den i botten och placera den i

Läs mer

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? < Besökt

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? <  Besökt Miljöbyggnad 3.0 Sweden Green Building Council Landsvägen 50A 172 63 Sundbyberg Malmö den 19 december 2016 SKRIVELSE: Indikator för avfallshantering i byggnaden med koppling till Indikator 4 - Energislag

Läs mer

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun Avfallsguide 2011 för villor och småhus i Staffanstorps kommun Ny avfallsentreprenör Från 1 februari 2011 hämtar SITA ditt avfall på uppdrag av Staffanstorps kommun. Genom SITAs samarbete med ett 50-tal

Läs mer

Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll

Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Hej! Under hösten fick du välja nytt renhållningsabonnemang. Nu kommer snart dina nya kärl. I denna broschyr får du

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Tillfället gör tjuven

Tillfället gör tjuven Tillfället gör tjuven Det här är en broschyr om lägenhetsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott, vad du kan få hjälp med av andra och vad som händer om du i

Läs mer

Nr 2-2005. Kretsnytt 2-2005 1

Nr 2-2005. Kretsnytt 2-2005 1 Nr 2-2005 Kretsnytt 2-2005 1 2 Kretsnytt 2-2005 YMER REKLAMBYRÅ Lämna ditt farliga avfall till Miljöbilen Ändrad turlista för Miljöbilen från och med 1 januari 2005 HÄR STANNAR MILJÖBILEN Första lördagen

Läs mer

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i n d r a ng ti plast metall pappersförpackningar Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Det ska vara lätt att göra rätt! I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar

Läs mer

MärkDNA. Vad Varför Hur. Och Vem

MärkDNA. Vad Varför Hur. Och Vem MärkDNA Vad Varför Hur. Och Vem 1 Skydda dig mot bostadsinbrott Grannsamverkan Meddela dina närmsta grannar att du är bortrest Be någon att ta hand om din post, lägga hushållssopor i ditt sopkärl, klippa

Läs mer

För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter. Hantering av sopkärl. stockholm.se/avfall

För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter. Hantering av sopkärl. stockholm.se/avfall För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter Hantering av sopkärl stockholm.se/avfall Kärltyper För boende i Stockholms stad finns det fyra kärlvarianter: 140-liters kärl 140-liters matavfallskärl 190-liters

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, BRUNA PÅSEN LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR BIOGAS OCH NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushålls avfall

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer