ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM"

Transkript

1 ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars ingenting. Med tiden började dock soporna ses som ett problem, och i slutet av 1850-talet införde Stockholm kommunal renhållning. Övriga städer följde slag i slag, och i början av 1900-talet hade flertalet någon form av organiserad sophantering. Sedan dess har mycket hänt och idag utgör soporna en resurs. Hur framtiden blir vet ingen. Förhoppningsvis fortsätter den positiva utvecklingen där vi blir duktigare på att minska avfallsmängderna, tar vara på det avfall som blir och värnar den här planeten. Ett väl genomtänkt system Återvinningssystemet innehåller flera led och bygger på att vi hela tiden gör rätt val. Det första, och kanske viktigaste, beslutet tar vi redan i butiken. En hållbar livsstil kräver att vi tänker klimatsmart varje gång vi handlar om vi nu verkligen behöver handla? Klokast är att välja grejer med kvalitet och som inte ger onödigt mycket och krångligt avfall, vilket ligger i linje med EU:s målsättning om minskade avfallsmängder. Men hur smarta vi än är så kommer det att uppstå avfall. Nästa viktiga steg är därför att sopsortera rätt och hjälpa till att hålla isär de olika typerna av avfall. En stor del av avfallet slänger vi i soppåsen. Denna hämtas och körs till en förbränningsanläggning, där innehållet används som bränsle i el- och fjärrvärmeproduktion. För matrester och annat organiskt avfall finns det ett bättre alternativ: Biologisk behandling i egen hemkompost eller i kommunal regi. Biologisk behandling sker dels via kompostering då avfallet förmultnar i en naturlig process, dels via rötning då avfallet bryts ned i en syrefri miljö. Några SÖRAB-kommuner erbjuder redan idag ett separat kärl för matavfall, och fler kommuner är på gång. Så har du möjlighet att ta hand om dina matrester på biologiskt vis, säger vi bara: go for it!

2 I en påse nära dig Vi som vill vara riktigt bra sopsorterare sorterar rätt och lägger bara brännbart avfall som inte kan återvinnas i soppåsen, och ingenting annat. Som bra sopsorterare väljer vi bort följande: Bygg- och trädgårdsavfall lämnar vi till återvinningscentralen. Matavfall lägger vi i ett separat kärl eller en hemkompost om vi har det. Läkemedel och kanyler lämnar vi på apoteket. Avlagda kläder lämnar vi i första hand till second hand. Farligt avfall som innehåller hälso- och miljöskadliga ämnen lämnar vi till en återvinningscentral, miljöstation eller mobil insamling. Förpackningar och tidningar lämnar vi till återvinningsstationen. Grovavfall som möbler, husgeråd och liknande lämnar vi i första hand till second hand, annars tar vi det till grovsoprummet eller återvinningscentralen. El-avfall och småbatterier lämnar vi till återvinningscentralen, miljöstationen eller andra alternativ som erbjuds av kommunen där du bor. Det som sedan finns kvar kan vi med gott samvete lägga i soppåsen. Då funkar den utmärkt för förbränning och kan den vägen bli ny energi. Med tanke på påsen Varje år bär vi i Sverige hem varor i 720 miljoner plastpåsar av vilka majoriteten slutar som soppåsar. Om vi istället använder tygpåsar till inköp och avfallspåsar till soporna, minskar vi koloxidutsläppen med ton per år och vår påsbudget med 50 procent! Värt att tänka på eller?

3 En sopas väg Kompost I komposten kan du lägga alla sorters bioavfall (inte bara popcorn alltså). Naturen sköter resten genom mikroorganismer som bryter ned biologiskt material till mylla. Komposterar du rätt bidrar du till att göra dina odlingar på bättre humör. Separat kärl för matavfall Vissa kommuner erbjuder ett separat kärl för ditt matavfall. Avfallet komposteras och blir jord, eller rötas till biogas. Batteriholk Dina uttjänta småbatterier lämnar du i en batteriholk. I landet finns totalt ungefär holkar. Du kan också lämna dem vid återvinningscentraler, miljöstationer eller i butiker som tar emot dem. Miljöstation Mindre anläggning som tar emot hushållens farliga avfall, ofta belägen vid en återvinningscentral eller intill en bensinstation. Alla SÖRAB-kommuner har inte miljöstationer, några har en miljöbil som hämtar det farliga avfallet. Gå in på din kommuns webbplats för att se vad som gäller för det farliga avfallet där du bor! Apotek Här lämnar du överblivna mediciner och använda kanyler. Mediciner ska läggas i en genomskinlig påse. Kanyler och sprutspetsar måste läggas i en särskild förpackning kallad Safe-clip som du får gratis på apoteket. Butik med pantautomat När du köper en flaska eller burk med dricka i affären betalar du en liten pant. Pengarna får du tillbaka när du stoppar in burken eller flaskan i pantautomaten som identifierar streckkoden. Smidigt och elegant. Återvinningscentral Bemannad större anläggning där du kan lämna grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall och mycket annat. Återvinningscentralen är det vi ibland av gammal vana kallar soptipp. I SÖRAB-området finns sex återvinningscentraler. Återvinningsstation Obemannad mindre anläggning där du kan lämna förpackningar och returpapper. Anläggningen sköts av dem som producerar förpackningar genom organisationen Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Din närmaste återvinningsstation hittar du på Behandlingsanläggningar Tar hand om det sorterade avfallet för materialåtervinning, energiutvinning eller deponering. Deponering kallade man förr i tiden för att lägga på soptippen.

4 Vem ansvarar för vad? Konsumenten I Sverige har konsumenterna det vill säga du, jag och alla andra skyldighet att sortera och lämna våra sopor på rätt sätt. I detta ingår att sortera ut returpapper, förpackningar, elavfall, batterier och allt annat som inte hör hemma i soppåsen och lämna in till de insamlingssystem som finns. Kommunen Kommunerna har ansvaret för hämtning och behandling av hushållsavfall. Varje kommun bestämmer om den ska sköta sophämtningen själv eller lägga ut den på entreprenad det vill säga låta privata företag göra jobbet. SÖRABs ägarkommuner har valt det senare alternativet. Kommunerna i norra Stockholms län behandlade länge sitt avfall var för sig. Men 1978 gick tio av kommunerna samman och bildade SÖRAB för att effektivisera arbetet. I dag driver SÖRAB flera anläggningar i regionen som tar hand om invånarnas och företagens avfall på ett miljöriktigt och rationellt sätt. Kommunernas, SÖRABs och entreprenörernas arbete med hushållsavfallet bekostas av kommuninvånarna via en renhållningsavgift, eller via hyran om man bor i flerfamiljshus. Producenten Vissa saker finns det producentansvar på. Det betyder att den som tillverkar, säljer eller importerar en produkt också ansvarar för att denna samlas in och återvinns. Förpacknings- och tidningsinsamlingen ansvarar för att just förpackningar och tidningar kommer till nytta igen. El- Kretsen ser till att allt elektronikavfall och små batterier omhändertas på rätt sätt. Det finns även producentansvar på glödlampor, däck, bilar och större batterier. Även här är det vi konsumenter som står för kalaset. I priset för varje pryl med producentansvar ingår en återvinningsavgift, som motsvarar kostnaden för insamling och återvinning av grejerna. Alltså är det ganska dumt att slänga något med producentansvar som man redan betalat återvinningsavgift på i soppåsen och därmed få betala igen för att den ska brännas upp. Slöseri med både pengar och resurser!

5 Planeten och Kretsloppet Idag talas det mycket om global uppvärmning och klimatförändringar. Sannolikt är det de viktigaste miljöfrågorna mänskligheten står inför. Och det är vi själva som orsakar problemen genom utsläpp av växthusgaser och förbrukning av naturresurser. Dessutom bidrar vår ökade konsumtion till att skapa allt mer avfall. Vår livsstil är helt enkelt inte hållbar. Klokt nog inser allt fler att vi måste göra något åt saken: Vi måste minska mängden klimatgaser, leva energisnålare och hushålla med jordens resurser. Och med tanke på att naturresurserna är begränsade, klimatet förändras och efterfrågan på nya råvaror växer, är det även nödvändigt att ta vara på den resurs vårt avfall utgör. Ett viktigt inslag i avfallshanteringen är olika slags återvinning. Ta till exempel materialåtervinning, vilket minskar industrins energiförbrukning och behov av nya råvaror, samtidigt som farliga ämnen tas hand om på ett miljösäkert sätt. En annan form av återvinning är biologisk behandling i form av kompostering eller rötning, där det biologiska materialet och näringsämnena återgår till kretsloppet utan att öka mängden koldioxid i luften. Bäst i EU I Sverige kan vi känna oss lite duktiga på det här med klimat och återvinning. Vad gäller klimatet är vi bäst i EU enligt en färsk undersökning har drygt 85 procent av oss gjort något konkret för att minska utsläppen, EU-snittet ligger på drygt 60 procent. De senaste tio åren har vi dessutom fördubblat återvinningen, samtidigt som deponering av avfall som inte kan återvinnas minskat till under fem procent. Det finns studier som visar att om människor källsorterar och återvinner aktivt, så påverkas deras övriga beteende i mer miljömedveten riktning. Kanske förklarar det varför nästan var tredje svensk börjat undvika korta flygresor och uppemot 35 procent av oss har minskat sin bilkörning. Våra val gör skillnad Kort sagt befinner vi oss i dag mitt i en klimatförändringsprocess som vi dess bättre kan påverka genom att göra klimatsmarta val: Genom att handla rätt redan i butiken, genom att se till att våra gamla prylar kommer till nytta för andra och till sist genom att sortera rätt. Svårare är det inte. Ovanstående resonemang sammanfattas i EU: s avfallstrappa och målsättning: Minskade avfallsmängder, Mer återanvändning, Mer materialåtervinning, Mer energiåtervinning och Mindre deponering. Hjälps vi åt att leva upp till det så tar vi ett stort och viktigt steg mot en bättre framtid.

Kliv in i kretsloppet

Kliv in i kretsloppet Kliv in i kretsloppet I dag lever vi mitt i ett väloljat återvinningsmaskineri. Och vi är alla lika viktiga kuggar. Varje gång du eller jag lämnar en glasflaska till återvinning snurrar kretsloppet ett

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

Hållbart är det normala

Hållbart är det normala Hållbart är det normala Lika bra vi säger det nu: Hållbart är det normala. Vår planet har byggt upp sig i årtusenden genom att skapa hållbara processer, ekotjänster, som skapar välfärd. Det är helt normalt

Läs mer

Lev mer miljövänligt!

Lev mer miljövänligt! Europeiska kommissionen Lev mer miljövänligt! Tips för en grönare värld Lev mer miljövänligt! 1 Inledning 3 Energi 8 Luft 12 Vatten 16 Mark Inledning Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar

Läs mer

Sortera mer i Härnösand!

Sortera mer i Härnösand! Sortera mer i Härnösand! Det är bra att sortera sopor. Här får du veta varför det är bra, vad som händer med allt som samlas in i Härnösand och var du kan lämna ditt sorterade avfall. Svenskarna återvinner

Läs mer

Här rattas molnfabriken

Här rattas molnfabriken SYSAV 3.13 E.ON: Här rattas molnfabriken Väder och ekonomi styr Heleneholmsverket Säker kryssning med TT-Line tung batterivinst Boliden BERGSÖE återvinner BLY UR BATTERIER Tre gånger effektivare än att

Läs mer

Du vinner på att återvinna!

Du vinner på att återvinna! Du vinner på att återvinna! ÅTERVINNING AV FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR SÅ HÄR FUNGERAR DET Du vinner på att återvinna! Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning sker något stort.

Läs mer

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling 1 Denna bok är författad av Profu AB och kan beställas från: Profu i Göteborg AB Götaforsliden 13 nedre 431 34

Läs mer

Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper

Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper Miljödepartementet 103 33 Stockholm Malmö den 1 november 2010 Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper Avfall Sverige föreslår att regeringen ser över reglerna om producentansvar

Läs mer

Förebygga avfall med kretsloppsparker

Förebygga avfall med kretsloppsparker RAPPORT Förebygga avfall med kretsloppsparker Maria Ljunggren Söderman, David Palm och Tomas Rydberg B1958 Februari 2011 Rapporten godkänd: 2011-02-03 John Munthe Forskningschef Organisation IVL Svenska

Läs mer

TRÄ. ett medvetet val

TRÄ. ett medvetet val TRÄ ett medvetet val Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Och tänk att det faktiskt finns trähus som är flera

Läs mer

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan!

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! Det som kommer före sopan är problemet. Så länge det kommer sopor från hushållen måste nån ta hand om dom. I Landskrona och Svalöv

Läs mer

fa f kta om vatten och avlopp

fa f kta om vatten och avlopp fakta om vatten och avlopp innehåll 3 4 7 11 12 16 17 18 21 22 Vattentjänstbranschen Vattentjänstbranschens aktörer och lagar Hur finansieras vattentjänstbranschen? Vatten genom tiderna Vattenförsörjning

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Start 3 november. Låt oss ta hand om ditt MATAVFALL

Start 3 november. Låt oss ta hand om ditt MATAVFALL Start 3 november Låt oss ta hand om ditt MATAVFALL 1 Säg hej till den gröna påsen! Äntligen har det blivit dags för alla boende i KSRR:s medlemskommuner att sortera ut sitt matavfall. Ett viktigt steg

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Frågan som världen glömde

Frågan som världen glömde MEDDELANDE M140 Februari 2015 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor P PHOSPHORUS 15 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter,

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Råd för kompostering av hushållsavfall

Råd för kompostering av hushållsavfall Råd för kompostering av hushållsavfall Ta naturen till hjälp 2 När vi sorterar och komposterar den organiska delen av avfallet återför vi resurser till naturen. För att lyckas med komposteringen behövs

Läs mer

VI VILL HA DINA MATRESTER

VI VILL HA DINA MATRESTER VI VILL HA DINA MATRESTER Återvinn din mat Uppsamling Transport Rötning Drivmedel Matrester - en värdefull resurs Det mesta av vårt avfall går att återvinna. Med insamling av matavfall tar Österåker ett

Läs mer

Blixtpatrullen på nya äventyr. Bilder och berättelser om osynligt skräp, försvunna piratskatter och sopiga presenter

Blixtpatrullen på nya äventyr. Bilder och berättelser om osynligt skräp, försvunna piratskatter och sopiga presenter Blixtpatrullen på nya äventyr Bilder och berättelser om osynligt skräp, försvunna piratskatter och sopiga presenter 2 Stiftelsen Håll Sverige Rent Januari 2012 Författare: Lisa Adelsköld, Stiftelsen Håll

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö GÖR RUM FÖR MILJÖN Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö Det ska vara lätt att göra rätt Vi människor är bekväma av oss. Samtidigt vill vi göra det som vi vet är rätt.

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer