HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÄLSA FÖR LÖNSAMHET DIN GUIDE TILL EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÄLSA FÖR LÖNSAMHET DIN GUIDE TILL EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSHÄLSOVÅRD"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HÄLSA FÖR * svenskar i arbetsför ålder står i dag utanför yrkeslivet,som arbetslös,sjukskriven eller förtidspensionerad LÖNSAMHET DIN GUIDE TILL EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 50 % av småföretag använder sig inte av det systematiska arbetsmiljöarbetet (Projekt Medlemskontakt i småföretag SIF) 120 miljarder kronor (= 5% av BNP) var statens utgifter för sjukfrånvaron (2003) NOVEMBER är antalet ersatta arbetsolycksfall av skador årligen * Källa:Rapport Innanför eller utanför - om ohälsa,trygghetssystem och arbetsmiljö Friska medarbetare -en sund investering Medan många företag har god kontroll över sin personals sjukfrånvaroprocent och vad antalet sjukdagar motsvarar i sjuklönekostnader faller ofta de ekonomiska belastningarna i form av produktivitetsförluster, personalersättnings- och administrationskostnader utanför synfältet. För att hjälpa företag att få ett pris på sin totala sjukfrånvarokostnad och mäta effekten av investeringar i olika hälsofrämjande åtgärder använder sig Previa, Sveriges ledande företag inom företagshälsovård, av Hälsoeffekten ; en kalkylmodell som har utvecklats i samarbete med Institutet för personal- och företagsutveckling, IPF, vid Uppsala Universitet. läs mer sid 14 LÖNSAM HÄLSA Hälsa betyder olika saker för olika människor. Men att du gör ett bättre jobb när du mår bra, trivs på din arbetsplats och dina arbetsuppgifter, är en mindre komplicerad ekvation som gäller för de flesta. läs mer sid 4 SMIDIGARE FRISKVÅRD Den så kallade friskvårdchecken fungerar precis som en rikskupong. Arbetsgivaren köper in personliga checkar för ett valfritt belopp på mellan 500 och 6000 kronor per medarbetare. läs mer sid 9 FÖRBÄTTRAD ERGONOMI Belastningsskador förblir den största arbetsrelaterade orsaken till sjukfrånvaro. Med hjälp av en ny metod, VIDAR, går det nu att på ett enkelt sätt identifiera och hitta lösningar till belastande arbetssituationer och på så sätt undvika onödiga arbetsskador och företagskostnader. läs mer sid 6 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI NOVEMBER 2006 MINSKAD FRÅNVARO MED SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Slimmade arbetsorganisationer, pressade produktionsförhållanden, ökad arbetsbelastning och större ohälsa. Som arbetsgivare har motiven för att trygga dina medarbetares sjukvårdsbehov förstärkts. I dag väljer också allt fler att teckna en gruppsjukvårdsförsäkring. läs mer sid 11 TRÄNING FÖR HÄLSA OCH PRODUKTIVA MEDARBETARE SID 8-9 ANNONS FOTO:SOPHIE WESTERBERG ANNONS

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HÄLSA FÖR FRAMGÅNG Produktiviteten i landet har ökat kraftigt under flera år utan att det gett mer jobb. Jobbfrågan, eller arbetslinjen, var ju också den mest centrala frågan i valrörelsen och sannolikt den fråga som ytterst avgjorde valet. INFO: Tematidningen Hälsa för Lönsamhet är en guide för det privata vårdalternativet. Syftet med tidningen är att informera företag och näringslivets personal på ledningsnivå vikten av att satsa på personal och rätt företagshälsovård. Lars Hjälmarsson, Svensk Företagshälsovård. Vad innebär då det här med att vi ökar produktiviteten utan att det blir mer jobb? Ett enklare sätt att uttrycka detta är att färre gör mer. Det handlar naturligtvis inte bara om att göra mer i kvantitativa termer. En del handlar om att vi jobbar smartare, att det är mindre slack på arbetsplatserna, kortare ställtider osv. Sammantaget innebär det dock att produktionen, oavsett om det är fråga om tjänster eller varor, kräver färre medarbetare. Varje medarbetares insats blir i detta läge viktigare och produktionen mer känslig för störningar i form av sjukdom eller bristande arbetsförmåga. Det är naturligtvis viktigt att vi är på plats och inte borta från jobbet i sjukdom eller annan frånvaro. Men det är lika viktigt att när vi är på plats fysiskt att vi också är högproduktiva. För att klara det högproduktiva arbetslivet och samhället ställer det krav på oss som individer såväl som på arbetsplatser och organisationer. I ett kortare perspektiv går det alltid att krama ur sina krafter. Men i längden måste vi hålla hela vägen ut. Vi måste helt enkelt vara både effektiva här och nu och långsiktigt hållbara. Det är här betydelsen av hälsa i vidare mening kommer in. Förmågan att främja hälsa i arbetslivet kommer att bli en av de viktiga framgångsfaktorerna i framtidens arbetsmarknad. Det som oroar mig är när nu sjuktalen är på väg att minska även om de ligger på fortsatt höga nivåer - att vi tror att vi inte behöver satsa på hälsofrämjande insatser. Det är precis tvärtom. Kraven på oss som arbetar kommer att fortsätta att öka. Även om vi får fler som arbetar så kommer förändringarna i befolkningsstrukturen att ställa fortsatta krav på kraftiga produktivitetsförbättringar. De stora pensionsavgångarna gör att färre ska försörja fler! Då måste dessa färre ha god hälsa och långsiktigt hållbara och goda arbetsförhållanden. Här behöver vi nu investera i hälsofrämjande insatser bland medarbetare och i arbetsorganisationer. Den moderna företagshälsovården har utvecklat metoder och system att bistå det svenska arbetslivet med detta. Den långsiktiga framgången ligger i att på ett hälsosamt sätt ge möjlighet för medarbetare att vara produktiva. Lars Hjalmarson VD, FSF, Svensk Företagshälsovård INNEHÅLL: Lönsam hälsa sid 4 Förbättrad ergonomi sid 6 Äta för att leva sid 7 Träning för hälsa sid 8 Smidigare friskvård sid 9 Fritt vårdval sid 10 Effektivare rehabilitering sid 10 Sjukvårdsförsäkring sid 11 Dyrare sjukfrånvaro sid 12 Små företag små reserver sid 13 Friska medarbetare sid 14 MED DAGSTIDNINGENS RÄCKVIDD OCH FACK TIDNINGENS FOKUS HÄLSA FÖR LÖNSAMHET EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET. Projektledare: Jacob Felländer Mediaplanet, Layout: Sophie Westerberg, Produktionsansvarig: Amelie Westerberg, Produktionsassistent: Anna von der Groeben Repro: Ordbild Tryck: Svenska Tryckcentralen FOTO: Dreamstime där inget annat anges. Mediaplanet är världsledande inom tematidningar i dags- och kvällspress. För infomation, kontakta: Emma Ericstam, Mediaplanet: Distribueras med Dagens Industri 2006 Synpunkter på Mediaplanets tematidningar: Vad gör du när din bästa medarbetare inte kan komma till jobbet? Värk skapar okoncentrerade människor och kan leda till lång sjukskrivning. Vår helhetslösning brahälsa med sjukvård och rehabilitering innehåller snabbare sjukvård, omedelbar rådgivning och ett nätverk av specialistläkare och rehabledare. Kontakta ditt lokala länsförsäkringsbolag, eller gå in på lansforsakringar.se/foretag för mer information. RETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETA TAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGF GFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖR RETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETA TAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGF GFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖR RETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETA TAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGF GFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖR RETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETA TAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGF GFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖR RETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETA TAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGF GFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖR RETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETA Över svenska företag har gjort som DHL utvecklat hälsan och lönsamheten genom vår företagslösning SPIRIT Total. SpiritGruppen AB Huvudkontor: Sigurdsgatan 9, Västerås Telefon

3 Previa garanterar resultat! En trygg, tydlig och hälsomedveten organisation har alla förutsättningar för att vara en lönsam och hälsosam arbetsplats. Previa vill vara er hälsopartner som hjälper er att uppnå detta resultat. Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsovård, med tjänster inom hälsa, arbetsmiljö och ledarskap. Välkommen att besöka oss på

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Lönsam hälsa Rätt hälsofrämjande insatser och friskvård är inte bara ett sätt att minska risken för sjukfrånvaro på en arbetsplats. Det är en integrerad fråga i hela verksamhetsutvecklingen som är ytterst kopplad till företagets framgång och lönsamhet, säger Lars Bohlin, ordförande för föreningen Svensk företagshälsovård. Lars Bohlin, ordförande för föreningen Svensk Företagshälsovård. FOTO:SVENSK FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Hälsa betyder olika saker för olika människor. Men att du gör ett bättre jobb när du mår bra, trivs på din arbetsplats och dina arbetsuppgifter, är en mindre komplicerad ekvation som gäller för de flesta. Det låter som en floskel men är det inte just så enkelt? För Lars Bohlin som har arbetat med företagshälsovård i många år handlar det om enkla svar som dock förtjänar att uppmärksammas i ett bredare perspektiv och tillämpas på ett intelligent sätt. Hälsoarbetet måste integreras i hela arbetslivet inte bara drivas som en separat frågeställning vilken lyfts fram ur sidovagnen när tillfället tillåter. För att insatserna ska vara lönsamma gäller det att både satsa på rätt sätt och nå rätt personer. Med den kraftigt ökande sjukfrånvaron under början av 2000-talet har hälsa till stor del kommit att förknippas med ohälsa. Men att den höga sjukfrånvaron inte nödvändigtvis beror på att människor har blivit sjukare bekräftas i många undersökningar som visar att Sveriges befolkning både lever längre och är friskare än i flertalet andra länder. För många betyder hälsa helt enkelt mer än att vara frisk. Därför kan inte heller hälsa reduceras till en fråga om endast frånvaron av ohälsa. En lyckad satsning på friskvård och hälsofrämjandeprocesser handlar såtillvida om att ta hänsyn till både frisk- och riskgrupper på en arbetsplats; att minska ohälsotalen och förebygga nya, att behålla och öka antalet friska medarbetare, och samtidigt verka för att såväl den psykiska, sociala, etiska och fysiska kulturen främjar hela personalens hälsa och välbefinnande. För den ena kanske det handlar om flexiblare arbetstider, för den andre kanske det handlar om att få hjälp att komma igång med fysisk aktivitet, och i ett tredje fall kanske det handlar om att ge stöd till en medarbetare att komma igång med kulturella aktiviteter, säger Lars Bohlin och tillägger att nyckelorden i sammanhanget är att skapa delaktighet och interaktion; att lägga energi på att se över vilka behov som finns i en arbetsgrupp. Att reducera friskvård till att satsa på subventionerade gymkort till de anställda kommer med stor sannolikhet bara att innebära en ekonomisk fördel för de anställda som redan tränar regelbundet. Effekterna av friskvård Friskvård är så mycket mer än fysisk aktivitet, det handlar om själ, kropp och ande. Hälsofrämjande processer är att främja en fortsatt god hälsa och vidareutveckla den, understryker Lars Bohlin. Först när friskvårds- och hälsofrämjandesatsningar görs på ett effektivt sätt och når rätt personer på en arbetsplats visar sig de verkliga ekonomiska effekterna för ett företag. Enligt Anders Johrén, som har arbetat med ekonomiska argument kring personal- och hälsoinvesteringar sedan början av 1990-talet, handlar det främst om två vinster; dels minskar risken för framtid sjukfrånvaro och att anställda slås ut från arbetslivet, dels ger rätt satsningar ökad produktivitet och högre effektivitet på arbetsplatsen. Ett sätt att direkt beräkna lönsamheten i en friskvårdssatsning är att utgå från så kallade kritiska värden. Genom att utgå från ett förslag på en friskvårdsinsats eller annan hälsofrämjande insats och beräkna vad den skulle kosta kan ett företag sedan räkna baklänges för att komma fram till vad insatsen måste ge för effekt i verksamheten för att den ska vara lönsam. Det här FAKTA kan alla enkelt räkna ut och sedan ta ställning till om det är rimligt och troligt att effekten uppnås, säger Anders Johrén vid Labora Konsultforum. Att hälsofrämjande insatser på en arbetsplats påverkar företagets ekonomi och produktivitet finns nu även vetenskapliga bevis för. I slutet av år 2005 publicerades den andra och sista rapporten i ett för Sverige unikt forskningsprojektet vid Karolinska Institutet, den så kallade AHA-studien, Arbete och Hälsa inom process- och verkstadsindustrin. Enligt studiens slutsatser kring lönsamheten i hälsofrämjande åtgärder framgår bland annat att varje investerad timme ger väsentligt högre utbyte i form av ökad produktivitet. Föreningen Företagshälsovård, FSF, är branschorganisationen för landets alla ca 700 företagshälsovårdsenheter. Två av tre anställda har tillgång till företagshälsovård i Sverige, ca personer. Företagshälsovården arbetar inom en rad områden: systematiskt arbetsmiljöarbete, utbildning/information, rehabilitering, hälsoutveckling, psykosociala frågor, teknik, hälsovård, fysisk aktivitet. Källa: FSF 24 tim blodtrycksmätning ABP från Spacelabs The gold standard Försäljning utbildning service

5 Effektivare vård och tryggare tillvaro med privatvårdförsäkring Alla vill vi vara friska och vid god hälsa. Men risken att råka ut för en plötslig skada eller sjukdom kan ingen av oss utesluta. För Lennart Petersson i Borensberg gick vägen från symptomfri till ett liv med belastande ledbesvär snabbt. Med en privatvårdförsäkring i Skandia har dock tillgången till effektiv specialistvård möjliggjort en snabbare återgång till vardagen när besvären har tagit överhanden. När Lennart Petersson tillsammans med två kollegor startade företag i början av 1990-talet tecknade alla tre en privatvårdförsäkring i Skandia. Bakom beslutet stod en vilja att trygga företagets fortsatta drift genom att vara garanterad en snabb tillgång till vård vid behov, och därmed en så snabb återgång i arbetet som möjligt. Redan tre år senare kom skyddet att få stor praktisk betydelse för Lennart Petersson. Vad som började med besvär i knäna vandrade vidare till kroppens övriga leder. Fram till i dag har värken kommit och gått i vågor, vilket har medfört ett stort vårdbehov för Lennart Petersson. Trots att jag har haft oturen att drabbas av mycket ledbesvär under årens gång har jag haft möjlighet att få behandlingar väldigt snabbt och effektivt, samtidigt som jag har fått ett bra personligt stöd. Genom Skandia Privatvård Plus har Lennart Pettersson vid behov omgående remitterats för behandling eller operation på något av de privatsjukhus som ingår i Skandias nätverk. Enligt diagnosen är problemen troligen orsakade av psoriasis i lederna, men vare sig svaret eller lösningen är en gång för alla givet. Ledbesvären kräver kontinuerlig behandling vilket innebär många besök hos rehabiliterare och specialistläkare både i Linköping, Stockholm och Göteborg. För min del har resandet inte varit några problem eftersom det viktiga har varit att jag vet att jag får rätt vård att jag blir dirigerad till läkare som har spetskompetens på mitt problemområde och inte till läkare som tittar på mitt knä men egentligen är specialist på armbågar. Den hjälpen har jag fått, konstaterar Lennart Petersson. Han understryker också betydelsen av att ha valmöjligheter i sin egen sjukvårdsprocess. Jag har fått alternativ presenterade för mig och själv fått ta beslut om jag till exempel vill vänta på självläkningsprocessen, eller om jag vill göra en operation men därmed ta större risker. När Lennart Pettersson i dag ser tillbaka på beslutet att teckna en privatvårdförsäkring konstaterar han att det inte har varit gratis, men att skyddet både har minskat företagets produktionsbortfall, täckt kostnaderna för hans operationer, och gett honom själv en säkerhet som han inte skulle ha fått genom den allmänna sjukvården. Jag önskar att jag var frisk, även om jag fungerar i vardagen trots att jag har ont. När det blir för besvärligt så har jag en försäkring som ger mig direkt hjälp, och det är en stor trygghet. Speciellt uppskattad är MedHelps service för våra anställdas familjemedlemmar. Sjuka barn gör föräldrar oroliga Peltor i Värnamo är världsledande tillverkare av kommunikationsutrustning samt huvud-, hörsel- och ansiktsskydd. Peltor har tillverkat hörselskydd i över 50 år, och har blivit de absolut främsta när det gäller säkerhet, komfort och tilltalande design. Inom området är Peltor störst i Europa. Jenny Andersson, personaladministratör på Peltor i Värnamo. Vi är mycket nöjda med MedHelps operativa arbete kring sjukskrivningar och förebyggande hälsoarbete. Den service som MedHelp ger kan vi inte få någon annan stans, säger Jenny Andersson som är personaladministratör på Peltor. Dels avlastar tjänsten en stor del av arbetsbördan hos oss i samband med sjukskrivningar mm. Speciellt uppskattad är den service alla våra anställda har för hela familjen. Sjuka barn gör föräldrar oroliga. Då är det bara att ringa vår direktlinje till sjukvårdsrådgivningen på MedHelp. Där svarar legitimerade sjuksköterskor dygnet runt. En trygghet som uppskattas av alla här på Peltor. Tillgång till medicinsk rådgivning gör att de flesta sjukdomsbilder kan upptäckas i tid, vilket resulterar både i kortare sjukfrånvaroperioder samt färre sjukfrånvarotillfällen, säger Andreas Winqvist, vice VD på MedHelp AB. För mer information ring

6 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Med hjälp av VIDAR, en video och datorbaserad arbetsanalys, involveras den anställde i den ergonomiska förbättringsprocessen för att undvika belastningsskador. Minskad ekonomisk belastning genom förbättrad ergonomi Belastningsskador förblir den största arbetsrelaterade orsaken till sjukfrånvaro. Med hjälp av en ny metod, VIDAR, går det nu att på ett enkelt sätt identifiera och hitta lösningar till belastande arbetssituationer och på så sätt undvika onödiga arbetsskador och företagskostnader. Redan på 1960-talet uppmärksammades i Sverige samspelet mellan människan och hennes arbetsmiljö och betydelsen av att anpassa arbetets tekniska och organisatoriska utformningar utifrån individens behov och förutsättningar. Ändå faller det ergonomiska perspektivet ofta i skymundan av mer kortsiktiga perspektiv. Problemet är att företagsledningen många gånger är emot ergonomiska förbättringar för att de tycker ergonomi är en extra kostnad. När företagen gör rationaliseringar tänker de alltför sällan på ergonomi. Därför får företagshälsovården kliva in i efterhand och försöka rätta till problemen när skadan redan är skedd, säger Mikael Forsman, forskare i ergonomi vid Arbetslivsinstitutet. För många människor innebär belastningsbesvären i arbetslivet långa sjukskrivningar, förtidspensioneringar och risk för en cementerande position utanför arbetslivet. Enligt den arbetslivsundersökning som Statistiska centralbyrån, SCB, genomför var annat år på uppdrag av Arbetsmiljöverket, AV, arbetar cirka 1.5 miljoner sysselsatta kvinnor och män dagligen i påfrestande arbetsställningar. Cirka sysselsatta led under det föregående året av besvär på grund av påfrestande arbetsställningar i arbetet, enligt undersökningen år För att på ett enkelt sätt komma tillrätta med belastande arbetssituationer har Arbetslivsinstitutet bland annat i samarbete med AV och en grupp ergonomer från företagshälsovården tagit fram en ny version av VIDAR, en video och datorbaserad analysmetod för ergonomiskt förbättringsarbete. Metoden bygger på att en person videofilmas i sitt dagliga arbete för att identifiera fysiskt såväl som psykosocialt påfrestande arbetssituationer. Både personal och ledning engageras och diskuterar sedan tillsammans bildsekvenserna för att arbeta fram lämpliga lösningar. Metodens klara fördelar är att den inkluderar medarbetarens kunskaper redan i problemidentifieringsfasen, samtidigt som det skapar ett intresse hos medarbetaren att medverka i förbättringsprocessen, säger Mikael Forsman. Under de senaste åren har flera videoanalysmetoder utvecklats för ergonomiskt förbättringsarbete. Den nya versionen av VIDAR, som kräver en PC och en DV kamera, är en mindre tidskrävande metod än flertalet andra eftersom medarbetarens egen kunskap om sin arbetssituation tas tillvara. Till metoden hör även en checklista som är baserad på de belastningsergonomiska föreskrifterna (ASF 1998:1). Idén bygger på att förändringsarbetet ska ledas av till exempel företagshälsovården och till stor del kunna genomföras självständigt på ett företag. Betydelsen av ergonomi på arbetsplatsen är oerhört viktigt, understryker Forsman. Och att tänka ergonomi redan i ett tidigt skede gynnar både arbetsgivaren, arbetstagaren och samhället i stort. Åtgärder som syftar till att förebygga och eliminera risker för ohälsa och olycksfall ökar frisknärvaron och möjligheten att komma tillrätta med höga sjukkostnader. FOTO:ARBETSLIVSINSTITUTET Skulle du också behöva ett headset? Ergonomi = effektivitet och ekonomi Nacke och axlar är utsatta kroppsdelar för statisk belastning när du talar i telefon. GN Netcom har låtit genomföra en undersökning som visar att 75% upplever att problemen blivit mycket bättre eller helt försvunnit sedan de börjat använda headset. Ett trådlöst headset ger dig möjligheten att fritt röra dig på kontoret under telefonsamtalet. Enligt ytterligare en undersökning genomförd av GN Netcom anser 85% att de arbetar betydligt effektivare sedan de börjat använda headset. Att tänka ergonomi tidigt har alla att vinna på, menar Mikael Forsman, forskare i ergonomi vid Arbetslivsinstitutet. Därför headset: Ergonomiskt Bättre effektivitet Ökad flexibilitet GN Netcom AB Box Stockholm Tel Fax

7 Försäkringslösningar minskar företagens sjukfrånvaro Enligt den nationella vårdgarantin ska du som patient ha erbjudits fullständig sjukvård inom totalt 190 dagar efter första kontakten med primärvården. Det kanske man motvilligt kan acceptera som privatperson men för företag är det sällan som det fungerar, säger Torbjörn Magnusson, koncernchef på If. Bristerna i den svenska sjukvården i form av långa vårdköer leder till onödig sjukfrånvaro och ökade risker i samband med sjukdom eller olycka. Att som företagare förlora en medarbetare i sex månader eller mer innebär ett stort bortfall. Därför lanserade If, Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3.6 miljoner kunder i Norden och Baltikum, två nya personalförsäkringar under Med en sjukvårdsförsäkring i If kan företagare garantera sina medarbetare en snabbare och effektivare vård. Genom samarbetsavtal med sjukvårdsföretaget Capio får patienten träffa en specialistläkare inom 48 timmar, och vid behov genomgå operation senast inom 14 dagar. Som ett komplement till sjukvårdsförsäkringen erbjuder If även en rehabiliteringsförsäkring för att hjälpa sjukskrivna att snabbare komma tillbaka till arbetet. Att snabbt få tillgång till effektiv vård vinner både företaget, medarbetaren och samhället på. För att förstärka den svenska sjukvårdsituationen menar Torbjörn Magnusson att företagshälsovården måste spela en större roll. Hälsovården behöver komma lokalt nära företagen igen och se hur de anställda har det så att problemen kan åtgärdas på plats och så tidigt som möjligt mer som det var innan skattefördelarna för företagshälsovård togs bort i början av 90- talet, säger Torbjörn Magnusson. Han hoppas därför att företagshälsovårdutredningen i sitt kommande förslag till regeringen ska ge företagsläkare utökad betydelse: I dag finns det kanske hälften så många företagsläkare som det fanns för femton år sedan. De måste ges en större och tydligare definierad roll. Då tror jag att vi skulle kunna minska sjukfrånvaron kraftigt i Sverige. För att göra företagshälsovården effektivare tror Torbjörn Magnusson även att det kommer att bli vanligare med en försäkringslösning som innebär att mindre företag kan dela på en företagsläkare och därmed slå ut kostnaden: Det är fullt möjligt att skapa försäkringslösningar även för små företag som gör att de kan finansiera en bra lokal företagshälsovård, säger han. Arbetslivsinriktad rehab Rygg- och nackbesvär Stressrelaterade besvär Whiplashskador Rådgivning rehabiliteringsfrågor ergonomi sjukgymnast/undersökning/åtgärdsförslag Tid för kropp och själ Skräddarsydd dag utifrån era behov och önskemål rygghälsa/kost/motion arbetsteknik stresshantering/mindfulness vattengymnastik/stavgång Vi finns i Luleå Sundsvall Stockholm/Vaxholm Växjö Marbella Telefon:

8 8 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Under det senaste året har jag bara haft två sjukdagar, säger Kristoffer Holfve som tränar 5-6 gånger i veckan på lunchtimmen. FOTO:BALANCE Effektiv träning för bättre hälsa och produktiva medarbetare På tre våningsplan återfinns fyra kompletta gym och expertisen hos ett 30-tal personliga tränare, På träningsanläggningen Balance i Stockholm väntar ett mindre eldorado för dig som ställer höga krav på din träning, hälsa och välbefinnande. Här erbjuds träningsformer för alla, individuell hälsorådgivning, och löfte om maximala resultat. För drygt ett halvår sedan slog Balance upp portarna till sitt kvadratmeter stora medlemsgym mitt i city. På tre våningsplan återfinns fyra kompletta gym och expertisen hos ett 30-tal personliga tränare, sjukgymnaster och kostexperter. Bakom de kulturmärkta väggarna kompletteras topputrustning i världsklass med modern design och komfort. Med ett begränsat antal medlemmar och specialanpassad logistik är spelrummet stort både för den som har tid som bristvara och den som önskar större anonymitet i sin träning. För Kristoffer Holfve som arbetar runt hörnet låter sig träningen enkelt avklaras under arbetsdagen. Det blir fem till sex pass i veckan, nästan alltid på lunchen, säger han. I likhet med Kristoffer Holfve har majoriteten av Balance nära 900 medlemmar tillgång till gymmet via företagsavtal. De flesta tränar antingen på lunchen eller innan arbetet, men lunchtimman till trots förblir antalet lediga maskiner stort och träningsmiljön fridfull. Med max medlemmar är det också en av Balance grundstenar att det aldrig ska bli trångt eller uppstå kö för att använda träningsutrustningen. Jag kommer, gör min grej, allting fungerar och alla är trevliga, säger Kristoffer Holfve och tillägger att träningen även råder bot på stressen och håller sjukfrånvaron nere. Därför gynnar löneförmånen både honom själv och sin arbetsgivare: Man kan se det som en investering, fungerar vi och mår bra så presterar vi också bättre på arbetsplatsen. Tanken bakom ett företagsavtal hos Balance är att arbetsgivaren ska få en högre produktivitet och att medarbetarna ska få ut mer än bara tillgång till själva träningsanläggningen. Istället för fasta priser och träningspaket är det mervärde och helhetslösningar som står i fokus. Beroende på vad företaget vill ha ut av medlemskapet försöker vi skräddarsy därefter. Handlar det om att minska sjukskrivningarna med en dag ser vi till att finna lösningen för det, säger platschefen Magnus Brännström. Medarbetarna kan till exempel genomgå olika fysiologiska tester för att få fram sin specifika hälsoprofil. Utifrån den utarbetas sedan ett individuellt träningsprogram och med hjälp av ett grundligt uppföljningssystem finns det möjlighet för arbetsgivaren att följa hur sin personal förbättrar sin fysiska hälsa. Den som står för medlemsskapkostnaden kan ta del av statistik över hur många gånger den anställde har tränat och med hur många procent hon har förbättrat sig, och därmed se hur väl investeringen betalar sig, förklarar Magnus Brännström. I framtiden är det även möjligt att Balance mot vissa företag kommer att kunna garantera att om inte personalen har uppnått ett visst resultat efter ett år så får de tillbaka 50 procent av kostnaden för trä-

9 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 9 sjukgymnaster och kostexperter. ningskortet. Balance grundkoncept genomsyras av ett helhetsperspektiv på hälsa och träning. En viktig aspekt handlar om kostrådgivning. Ett företagsavtal hos Balance ger möjlighet att direkt på arbetsplatsen få kostföreläsningar av Balance kostexperter, till vilka hör både nutrionister och dietister. Från mitten av november kommer det också vara möjligt att låta hela företagets personal komma till Balance nyinstallerade kök och föreläsningssal. Efter en föreläsning om kost får de anställda tillsammans lära sig att tillaga lämplig mat i köket, berättar Magnus Brännström. Ett medlemskap ger också möjlighet till rehabilitering. Vid besvär FOTO:BALANCE från skelett, leder och muskulatur erbjuds hjälp från legitimerade sjukgymnaster. Tanken är att Balance ska vara ett helhetscenter där den som kommer hit ska kunna få ut lite mer än vad hon får på en traditionell träningsanläggning. Den funktionella träningen står i fokus, säger Magnus Brännström. Som exempel nämner han att många maskiner har dubbla viktmagasin och fria rörelsemönster för att både arbeta med balans och hela magmuskulaturen samtidigt som en specifik muskulatur tränas: Annars sitter man traditionellt och slappnar av i resten av kroppen och arbetar bara med den specifika muskeln. Med dubbla vikter får man FAKTA Balance Lästmakargatan Stockholm Medlemskap: Medlemskort från kr/år till kr/år. Månadskort från 875 kronor Företagsavtal: Minimum fem personer Personlig träning: ja Rehab/Sjukgymnastik: ja Massage: ja Bastu & solarier: ja Öppettider: Måndag-Torsdag: 06:00-22:00 Fredagar: 06:00-21:00 Lördag-Söndag: 10:00-18:00 istället mer av den träning som behövs i vardagslivet. Och för den som söker mindre traditionella träningsformer är utbudet stort, bland valen står pilates, kampsport och Yoga. I ett specialrum finns även möjlighet till idrottsspecifikträning, som häckövning och hinderbaneträning Tanken är att det ska finnas träningsformer för alla, sammanfattar Magnus Brännström. Smidigare och roligare friskvård med ny check Styrketräning, aerobics, spinning, yoga, QiGong, innebandy eller kanske massage? Över 25 friskvårdsaktiviteter står till buds. Mer än 300 friskvårdsleverantörer tar emot en ny form av rikskupong - FriskvårdsChecken. Valet är ditt! För drygt ett halvår sedan lanserades ett nytt koncept som gör det enklare för arbetsgivare att erbjuda sina medarbetare friskvård och inspirera dem till mera rörelse. Den så kallade friskvårdchecken fungerar precis som en rikskupong. Arbetsgivaren köper in personliga checkar för ett valfritt belopp på mellan 500 och 6000 kronor per medarbetare. De anställda får sedan fritt välja att utnyttja checkarna hos någon av de drygt 300 friskvårdsleverantörer som ingår i Friskvårdscheckens nätverk. Aktiviteterna som står till buds spänner över många olika områden, från traditionella motionsformer som gympa och styrketräning, till klättring och kampsport. FAKTA FRISKVÅRDSCHECKEN Vi tror på valfrihet och enkelhet. Alla individer har olika intressen och befinner sig i olika stadier i livet. Om man inte har tränat på länge kan till exempel yoga eller simning vara ett sätt att få upp ögonen för friskvård igen, säger Henrik Ahlén, vd för företaget Friskvårdschecken. Samtliga aktiviteter som erbjuds är godkända inom Skatteverkets ram för friskvård och checkarna är således både skattefria för medarbetaren och avdragsgilla för arbetsgivaren. Därigenom kan ett företags administration kring friskvård minskas; utläggskvitton behöver inte redovisas i efterhand, och den anställde slipper vänta på ersättning. Checkarna ligger på 250 eller 500 kronor styck, en anställd kan maximalt tilldelas checkar till ett värde av cirka 6000 kronor per år vilket motsvarar den ungefärliga kostnaden för ett årskort på en motionsanläggning i storstad. Friskvårdschecken är personlig och kan inte säljas, bytas mot något annat, eller överlämnas till någon annan. Friskvårdschecken erbjuder tillgång till över 300 friskvårdsanläggningar spridda över hela landet med koncentration på storstadsregionerna. Läs mer på Välkommen till Järfällahälsan Järfällahälsan AB är en privat företagshälsa i nordvästra Storstockholm, som har ett komplett utbud av förtagshälsovårdstjänster, anpassade efter såväl kundföretagets som den anställdes behov. Järfällahälsan har en stark position på en lokal marknad med ett intressant och prisvärt tjänsteutbud. ARBETSMILJÖTJÄNSTER PSYKOSOCIALA INSATSER REHABILITERING MEDICINSKA KONTROLLER HÄLSOUNDERSÖKNINGAR UTBILDNINGAR SJUKVÅRD FRISKVÅRD För närmare presentation kontakta vår VD Cecilia Bergman, tfn Från årsskiftet 06/07 finns vi i nya lokaler i Jakobsbergs centrum Box Järfälla Tfn Fax

10 10 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Om du vet vad du gör kan du göra vad du vill Moshe Feldekkrais Ulrika Felländer, auktoriserad Feldenkraispedagog. Enligt Feldenkraismetoden går förändringens väg till ett hälsosammare och lättare liv genom ökat medvetande och ökad rörlighet. Genom att utforska ditt eget rörelsemönster kan du lära dig att påverka omedvetna spänningsmönster som kan hindra ett naturligt och kroppsriktigt sätt att röra dig. Först när du blir medveten om hur du använder din kropp kan du se alternativen och välja att använda den på ett smartare sätt. Om vi till exempel vet vad vi gör när vi stressar, som är en slags muskelspänning, kan vi också lättare välja om vi vill fortsätta att göra på samma sätt som tidigare dra upp FOTO: JACOB FELLÄNDER axlarna, spänna nacken och bita ihop käkarna eller förända vårt beteende, säger Ulrika Felländer, auktoriserad Feldenkraispedagog. Metoden som utvecklades under efterkrigstiden av ryskfödde Moshe Feldenkrais vänder sig till alla som vill öka sitt välbefinnande, bära mindre stress i kroppen och förbättra sin psykiska och fysiska förmåga. Feldenkraismetoden kan även hjälpa personer med olika smärttillstånd och neurologiska besvär. Läs mer på Svenska Förbundet för Auktoriserade Feldenkraispedagoger, SFAF: Fritt vårdval i Europa Ökad tillgänglighet till vårdförmåner i hela Europa kan bli en utväg för svenska patienter som vill slippa långa vårdköer. I september inledde EU-kommissionen en diskussion om hur en enklare gränsöverskridande vård ska organiseras. Marie Wedin, överläkare på Helsingborgs lasarett. FOTO:CHRISTER BARK EU-kommissionens så kallade offentliga samråd ska ligga till grund för ett lagstiftningsförslag som kommer att presenteras under Enligt kommissionen som vill underlätta för patienter att söka vård i andra EU-länder behövs det en europeisk patiententlagstiftning som klargör vilka rättigheter och skyldigheter patienterna har inom EU. Eftersom tillgängligheten i det svenska sjukvårdssystemet är otillräcklig måste vi erbjuda människor att kunna få vård utanför landet, säger Marie Wedin, överläkare på Helsingborgs lasarett och ordförande i Sjukhusläkarföreningen. Till stor del handlar otillgängligheten i svensk vård om långa väntetider från det att en patient söker vård till att hon får diagnos, vilket krävs innan en behandling kan påbörjas. Hela utredningsgången hänger på vissa nyckelfunktioner, genom att det inte råder full tillgänglighet i dem fungerar inte vår nuvarande vårdgaranti. En särskild patienträttighetslag som gör det möjligt att åka utanför gränserna även som en del i den medicinska utredningen skulle vara till stor hjälp för många. FAKTA Den 30 januari 2004 fastställde Regeringsrätten att sjukvård och tandvård, med stöd av artiklarna 49 & 50 i EG-fördraget, ska betraktas som tjänster som kan efterfrågas över de nationella gränserna. Antalet svenskar som söker vård utomlands har ökat kraftigt. Under år 2005 beviljades 954 ansökningar om ersättning, att jämföras med år 2004 då 147 ansökningar beviljades. Under år 2004 och 2005 beviljades totalt svenska patienter ersättning i efterhand för planerad vård i andra EU/EES-länder. Källa: Försäkringskassan Enligt EU-reglerna har alla som omfattas av det allmänna sjukvårdssystemet i Sverige möjlighet att åka till ett annat EU/EES-land för att få sjukvård. Men för att den planerade vården ska ersättas måste vården patienten söker för ges inom ramen för det allmänna sjukvårdssystemet både i Sverige och i värdlandet. De nuvarande reglerna förutsätter också att den planerade vården inte kan ges i Sverige inom normal väntetid. Bodil Ljunghall, sekreterare i rehabiliteringsutredningen och specialist i rehabiliteringsfrågor på Försäkringskassan FOTO:HDFOTO.SE/KRISTOFFER HASSELBERG Minska förspilld arbetstid genom effektivare rehabilitering Som arbetsgivare har du ett lagstadgat ansvar för de anställdas arbetslivsinriktade rehabilitering om de blir sjuka. Trots skärpta skyldigheter över åren faller ofta ansvaret mellan stolarna och leder till onödig sjukfrånvaro. Varför skulle det löna sig med en tydligare ansvarsfördelning och hur kan rehabiliteringsprocessen göras effektivare? Frågorna diskuteras som varmast i Socialdepartementets särskilda rehabiliteringsutredning som ämnar överlämna sitt förslag till regeringen den 1 december Under det föregående året granskade utredningen samtliga sjukfall under två månader där den anställda varit sjukskriven i 60 dagar. Som arbetsgivare ska du vid denna tidpunkt ha påbörjat en rehabiliteringsutredning. Redan när din medarbetare har varit borta på grund av sjukdom i fyra veckor ska behoven utredas enligt lagen om allmän försäkring (1962:381 AFL). Och innan åtta veckor från den första sjukanmälningsdagen ska Försäkringskassan ha mottagit den färdiga utredningen. Inom 14 dagar ska seden ett avstämningsmöte klarlägga möjligheterna och nödvändiga åtgärder för den anställdes återgång i arbetet. Men i praktiken faller rehabiliteringsprocessen långt utanför de tidsramar lagstiftningen kräver. Av de sjukfall vi tittade på var det mindre än tio procent där en rehabiliteringsutredning hade gjorts i rätt tid, och mellan en till två procent som fått ett avstämningsmöte i tid. Sammanlagt var det bara tolv personer som hade fått både utredning och möte enligt föreskrivna tidsramar. Det här innebär alltså att lagstiftningen vare sig respekteras eller fungerar, säger Bodil Ljunghall, sekreterare i rehabiliteringsutredningen och specialist i rehabiliteringsfrågor på Försäkringskassan. Hur stor betydelse har den eftersatta rehabiliteringsprocessen för sjukfallen? Bodil Ljunghall menar att det är svårt att avgöra men att endast 60 procent av de sjukskrivna får en rehabiliteringsutredning under det första sjukskrivningsåret är oroväckande resultat. Att företag har en god policy och ordentliga rutiner både vad det gäller hur man jobbar för att förhindra sjukskrivning och när folk väl blir sjukskrivna, är väldigt viktigt. Jag tror att det brister på båda ställen, säger Bodil Ljunghall och pekar på lagstiftningens otydlighet som en av orsakerna: Arbetsgivarens lagstadgade ansvar för rehabiliteringsåtgärder måste göras tydligare än vad det är i dag. Om man tydligare vet var sitt ansvar börjar och var det slutar så FAKTA är det lättare att skapa goda rutiner. Och en effektivare rehabiliteringsprocess har alla att vinna på. Onödig väntetid kostar både arbetsgivare, den anställde och statskassan pengar. Genom att så snabbt som möjligt företa de insatser som behövs för att underlätta medarbetarens återgång till arbetet kan både meningslös och förspilld arbetstid lättare undvikas. Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, social och arbetslivsinriktad art. Arbetslivsinriktad rehabilitering är de insatser som behövs för att den som har drabbats av sjukdom ska få tillbaka sin arbetsförmåga och skapa förutsättningar för att försörja sig genom förvärvsarbete. Arbetsgivaren ska alltid utreda och bedöma den anställdes behov av rehabilitering när den anställde varit sjuk helt eller delvis i mer än fyra veckor i följd; på grund av sjukdom varit frånvarande vid minst sex tillfällen under en tolvmånadersperiod; eller själv begär det. Källa: Försäkringskassan

11 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 11 Minskad onödig frånvaro med sjukvårdsförsäkring Slimmade arbetsorganisationer, pressade produktionsförhållanden, ökad arbetsbelastning och större ohälsa. Som arbetsgivare har motiven för att trygga dina medarbetares sjukvårdsbehov förstärkts. I dag väljer också allt fler att teckna en gruppsjukvårdsförsäkring. Gunnel Blomberg, affärsområdeschef för Hälsa på Länsförsäkringar FOTO:MAGNUS PEHRSSON Över personer omfattas i dag av en privat sjukvårdsförsäkring, vilket är en blygsam andel av befolkningen mätt i internationella mått. Marknaden är ännu i sin linda men medan det för några år sedan främst var högre chefer och andra nyckelpersoner som tecknade en privat sjukvårdsförsäkring har det skett en kraftig ökning av företag som väljer att erbjuda hela sin personal obligatorisk sjukvård. Antalet tecknade gruppsjukvårdsförsäkringar har mer än fördubblats över de senaste åren. Över personer har idag ett gruppförsäkringsskydd med Länsförsäkringar, Sveriges största sakförsäkringsbolag med en marknadsandel på 40 procent inom privat sjukvårdsförsäkring. För bara fyra år sedan låg antalet på Det har tagit ett antal år för företagen att få insikt om vad ökad sjukfrånvaro verkligen betyder och vad man kan vidta för åtgärder för att på olika sätt försöka mota den här utvecklingen, säger Gunnel Blomberg, affärsområdeschef för Hälsa på Länsförsäkringar. Från mitten av 1990-talet och fram till 2003 ökade sjukskrivningarna kraftigt, framförallt handlade det om långtidssjukskrivningar med vilka många företag stod tagna på sängen, menar Gunnel Blomberg: Det fanns ingen erfarenhet att falla tillbaka på. I början av talet handlade det om kortidsjukfrånvaro. Hur de respektive fallen av sjukfrånvaro ska hanteras är väldigt olika. Orsakerna bakom stigande sjuktal har skärskådats i mängder av forskningsstudier och belysts utifrån en rad perspektiv. Men en aspekt är att vi hela tiden trimmar, slimmar och skruvar arbetsorganisationerna för att vi inte har råd att ha för mycket personal, vilket medför ett hårdare tryck på medarbetarna, poängterar Gunnel Blomberg. Slimmade organisationer och ökad sjukfrånvaro har dock ur ett företagsperspektiv förstärkt intresset av att personalen är på jobbet. I någon mening är alla medarbetare i dag nyckelmedarbetare de måste vara på plats för hålla igång produktionen och intäkterna. Därför blir det allt fler som låter alla sina anställda omfattas av sjukvårdsförsäkringen. Företagen inser att om de kan hjälpa sina medarbetare att snabbt få rätt åtgärder vidtagna vid sjukdom kommer de också att vara borta mindre, säger Gunnel Blomberg. Från mitten av 1990-talet och fram till 2003 ökade sjukskrivningarna kraftigt Årets friskaste företag 2005 Vägverket Kundtjänst Fordon i Arjeplog är Årets friskaste företag På Vildmarksmässan i Stockholm den 17 mars överlämnade Kung Carl Gustaf hälsodiplom och pris, enligt motiveringen: Det långsiktiga arbetet samt satsningar på utbildningar kring friskt ledarskap visar på ett engagemang och att man tagit ställning till att hälsa är viktigt. Att ett strategiskt hälsoarbete lönar sig både för arbetsgivaren och för medarbetaren märks verkligen på Kundtjänst Fordon i Arjeplog. Pris till årets friskaste företag delas årligen ut av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, i samarbete med Dagens Industri, SISU Idrottsutbildarna, Skandia, Wellnet och Euro Accident. Kostsamt fysisk inaktivitet Brist på motion kostar samhället 6 miljarder om året. De direkta kostnaderna för sjukvård på grund av fysisk inaktivitet uppgår till 750 miljoner kronor och kostnaden för produktionsbortfall uppgår till 5.3 miljarder. Det visar en ny forskningsstudie vid Lunds universitet som har uppdragits av Friluftsorganisation i samverkan, FRISAM. Läs hela rapporten på: www. frisam.org Försäkra humankapitalet En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk. Att säkerställa en god och effektiv sjukvård för varje medarbetare är inte att vara vidlyftig. Det är att förvalta företagets viktigaste resurser personalen. Att teckna ett service- eller supportavtal när ett företag investerar i nya värdefulla maskiner tillhör i dag en självklarhet. Avstannad produktion ger som bekant ökade utgifter. När en anställd inte kan arbeta på grund av sjukdom innebär det likaså ett produktionsbortfall som måste kompenseras. - En nyanställning innebär en investeringskostnad som årligen överstiger kronor för arbetsgivaren. När den nya medarbetarens tillskott i företagsproduktionen uteblir innebär det extra kostnader för företaget, säger Peter Seger, VD för Sophiahemmet AB. En heltäckande sjukvårdsförsäkring kostar från 4000 kronor per år. En enkel kalkyl visar att redan några dagars stillestånd medför en större kostnad än att låta den anställde få omgående behandling hos en privat vårdgivare och därmed öka möjligheten att snabbt bli återställd. - Ändå är det inte lika självklart att försäkra företagets personal som det är att försäkra en fortsatt och säker drift av nödvändig materiell produktionsutrustning. Som företagare krävs det en ordenlig funderare på vad personella stilleståndskostnader egentligen innebär. - Det handlar inte om att köpa sig förbi en vårdkö utan att som arbetsgivare se över hur man stöder sina medarbetare på bästa sätt och se till att företaget fungerar så bra som möjligt, understryker Peter Seger. Med en bakgrund i sjukvårdskoncernen Capio tillträdde Peter Seger som VD för Sophiahemmet AB i samband med att Capio, Sophiahemmet AB och dess ägare, Sophiahemmet ideell förening, tecknade ett samarbetsavtal om drift och utveckling av sjukhusets verksamhet. - Partnerskapet har gett oss kompetens- och konkurrensfördelar och möjlighet till medicinskt samarbete utan förändrade ägarstrukturer, säger Peter Seger och pekar på en rad faktorer som i dag särskiljer Sophiahemmet från branschkollegorna. Bakom de anrika väggarna bedrivs en modern och högkvalitativ specialistsjukvård hand i hand med särklassig omvårdnad, sida vid sida med högskoleutbildning och forskning. - Den stora styrkan med Sophiahemmet är att vi har en mycket bred kompetensbas och ett stort utbud av specialister inom olika områden. Även hög tillgänglighet och personlig service där en och samma läkare är ansvarig för sin patient genom hela vårdprocessen, tillägger Peter Seger. Redan när sjukhuset grundades 1889 av dåvarande drottning Sophia stod vårdkvalitet i fokus. Alla ska ha möjlighet att få vård på Sophiahemmet, inte bara patienter som har en privat försäkring eller får behandling på egen eller arbetsgivarens bekostnad. Huvuddelen av öppenvården på Sophiahemmet sker genom specialister som har egna vårdavtal med Stockholms Läns Landsting och där gäller samma regler som i den offentliga vården. Postadress Box 5605, Stockholm. Besöksadress Valhallavägen 91. Telefon Telefax Hemsida

12 12 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Headset ökar effektiviteten på jobbet 85 procent upplever att de blir effektivare i sitt arbete när de använder headset. En majoritet, 65 procent, arbetar vid datorn samtidigt som de talar i telefonen. Undersökningen är en del av en kartläggning av attityder till headset bland den stora andel anställda och egna företagare inom tjänstesektorn som traditionellt inte är headsetanvändare, men som ändå tillbringar mycket tid i telefon. 30 procent antecknar eller sköter administrativa sysslor samtidigt. Alla 13 procent som använder trådlöst headset, brukar passa på att sträcka på sig samtidigt som de talar i telefon ett enkelt sätt att få lite mer energi på. 22 procent av dem som använder headset på jobbet använder det även när de talar i telefon i hemmet. Även här är anledningen att kunna göra fler saker samtidigt, till exempel laga mat, städa eller använda datorn medan man talar i telefon. Av dem som inte redan använder headset hemma ser 32 procent att de skulle ha nytta av ett sådant. Övriga anser att de talar i telefon så pass mycket på arbetet att de helst undviker telefonen hemma. Dyrare sjukfrånvaro Sänkt sjukpenning och slopat sjuklöneansvar för arbetsgivare, otillgänglig primärvård och långa vårdköer. Som anställd ökar riskerna och kostnaderna vid sjukdom, därmed även betydelsen av en snabb återgång till arbetet. Sverige tillhör de industriländer som har störst klassklyftor inom sjukvården. Enligt OECD, industriländernas samarbetsorgan, rankas Sverige långt ned både när det kommer till sannolikheten att ha kontakt med sjukvården under året och vad det gäller antalet läkarbesök per år. Otillgängligheten i primärvården innebär onödigt långa sjukskrivningar, vilket kostar både samhället och individen onödiga pengar. Och för den anställde kostar det nu desto mer att bli sjuk. Med den nya borgerliga regeringen och en rad aviserade förändringar ökar det ekonomiska bortfallet vid långvarig sjukdom. Den 1 januari 2007 sänks taket för den allmänna sjukförsäkringen från 10 till 7.5 inkomstbasbelopp, vilket innebär att den maximala sjukpenningen sänks från 80 procent av en månadslön på ca , till en månadslön på knappt Arbetsgivarens medfinansiering av sjukpenningkostnaderna slopas och den sjukpenninggrundade inkomsten ska beräknas på inkomsten de senaste 12 månaderna istället för på aktuell inkomst. För den som har sjuk- och aktivitetsersättning ska 80 istället för 100 procent av antagandeinkomsten vara pensionsgrundande för ålderspension. För den anställde betyder förändringarna att incitamenten för att undvika onödig och långvarig sjukfrånvaro förstärks. Förutom de rent psykiska och sociala aspekterna att stå utanför arbetslivet blir det desto viktigare att säkerställa en så snabb återgång till arbetet som möjligt och därmed förlora mindre lön och framtid pension. För att undgå långa vårdköer och säkerställa sin egen tillgång till vård visar statistiken att en privat sjukförsäkring har blivit ett allt betydelsefullare komplement till den allmänna sjukförsäkringen. Istället för en oviss väntan på diagnostik och behandling ger en privat sjukvårdsförsäkring oftast tillgång till vård och specialistläkare samma dag utan remiss. Trots att det i grunden handlar om en dubbel sjukvårdskostnad, både som skattebetalare och försäkringstagare, är allt fler beredda att betala extra för en privat sjukförsäkring som kan kosta alltifrån kronor per år till mer än kronor. FAKTA Taket för den allmänna sjukförsäkringen höjdes den 1 juli 2006 från 7,5 till 10 prisbasbelopp, men sänks åter den 1 januari Enligt den tidigare medfinansieringsregeln var arbetsgivare skyldiga att efter sjuklöneperiodens slut, 14 dagar, betala 15 procent av sjukpenningen för de anställda som är heltidssjukskrivna. Tänk om det var så LINDH & PARTNERS GBG LEOJUNI06 ORG.NR enkelt Går du omkring och besväras av dina psoriasisfläckar? Fjällande fläckar som kliar och stör, inte minst kosmetiskt? Har du en känsla av att vilja krypa ur obehaget? Behandling av psoriasis utvecklas ständigt. Ge inte upp kampen mot fläckarna. Det finns hjälp att få. Gå in på så får du veta mer. Tel INFO RMAT ION OM PSORI ASI S OCH ANDRA RÖDA HUDFLÄCKAR

HÄLSA FÖR LÖNSAMHET. Ohälsotalet går stadigt nedåt. Hälsa som genomsyrar hela organisationen. Privata sjukvårdsförsäkringar

HÄLSA FÖR LÖNSAMHET. Ohälsotalet går stadigt nedåt. Hälsa som genomsyrar hela organisationen. Privata sjukvårdsförsäkringar ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HÄLSA FÖR LÖNSAMHET DIN GUIDE TILL EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Privata sjukvårdsförsäkringar Privata sjukvårdsförsäkringar blir

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÄLSA FÖR LÖNSAMHET. Att mäta hälsa i pengar

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÄLSA FÖR LÖNSAMHET. Att mäta hälsa i pengar ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HÄLSA FÖR LÖNSAMHET Strategiskt hälsoarbete Hälsoarbetet bör genomföras strategiskt och drivas av företagets affärsmål läs mer på sid

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen ANNONS. Över 2.000 svenska företag har gjort som DHL

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen ANNONS. Över 2.000 svenska företag har gjort som DHL ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen ANNONS Medföljer som bilaga i DI maj 2006. Friska Företag ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Bokslut som mäter hälsa i pengar sid 11 Tuffa

Läs mer

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 1/2008 AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND«LIZELOTTE FRANZÉN är montör på De La Rue Cash Systems i Flen. PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR

Läs mer

HÄLSO- SATSNINGAR DÄRFÖR ÄR DE EN BRA AFFÄR BRÅKET OM SJUKFRÅNVARON

HÄLSO- SATSNINGAR DÄRFÖR ÄR DE EN BRA AFFÄR BRÅKET OM SJUKFRÅNVARON en tidning för sveriges främsta företagsledare och beslutsfattare nr 4/2004 HÄLSO- SATSNINGAR DÄRFÖR ÄR DE EN BRA AFFÄR Ledningen på Turning Torso, Sveriges mest spännande bygge, vet vikten av att arbeta

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA posttidning B returadress: box 4080 171 04 Solna porto betalt Är adress eller mottagare felaktig? Ändra dina uppgifter på info@previa.se ab previa box 4080 171 04 solna besöksadress: hemvärnsgatan 8 tel

Läs mer

Försäkringsformen sjukkapitalets betydelse för återgång i arbete

Försäkringsformen sjukkapitalets betydelse för återgång i arbete Försäkringsformen sjukkapitalets betydelse för återgång i arbete KATARINA HENNINGSSON MARIA SANDIN Rehabiliteringsvetenskapligaprogrammet, 120 poäng, Hk-03 Vårterminen 2006 Handledare: Jenny Kärrholm Examinator:

Läs mer

GODA TANKAR I PRAKTIKEN

GODA TANKAR I PRAKTIKEN GODA TANKAR I PRAKTIKEN hälsa, arbetsglädje och produktiva företag vårt gemensamma ansvar INNEHÅLL Förord 4 Livsstilen vän eller fiende? 6 Friskvårdscoach får personalen att må bättre på Sundsvall Energi

Läs mer

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng #1 Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag En sjuk försäkring i behov av friskpeng Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck:

Läs mer

Sunda vanor ger bonus H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT

Sunda vanor ger bonus H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 2/2008 H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR 9 FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT AKZO NOBEL HÅLLER HÄLSAN

Läs mer

VINST GER HÖGRE SÄNKT STRESSNIVÅ

VINST GER HÖGRE SÄNKT STRESSNIVÅ en tidning för sveriges främsta företagsledare och beslutsfattare nr 3/2005 SÄNKT STRESSNIVÅ GER HÖGRE VINST Högpresterande chefer är utan att veta om det i riskzonen för att bli utbrända. Men det finns

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Friska företag. Häng med nu går vi! hälsa för miljoner nr 01.09. Hälsa & Framtid INTRODUKTION sidan 4. Tips till

Friska företag. Häng med nu går vi! hälsa för miljoner nr 01.09. Hälsa & Framtid INTRODUKTION sidan 4. Tips till ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Korpen ANNONS Hälsa & Framtid INTRODUKTION sidan 4 MINSKAD OHÄLSA REHABILITERING sidan 6 TESTA DITT FÖRETAG QUIZZ

Läs mer

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete,

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete, Abstrakt Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur ledare inom olika sektorer av arbetslivet uppfattar hälsofrämjande arbete i deras företag/organisation. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes

Läs mer

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som kollega handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Det bästa är naturligtvis att köra med öppna kort från början. Men då gäller det att känna både sig själv och sjukdomen. Och framförallt

Läs mer

Tillbaka till jobbet om rehabilitering av sjukskrivna

Tillbaka till jobbet om rehabilitering av sjukskrivna En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 3/2011 Foto: Julia Freeman-Wolpert Sjuk och utanför. Men med hjälp från arbetskamrater, chefer och stödpersoner blir vägen tillbaka lättare. Tillbaka till

Läs mer

Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa?

Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Vinster med att förebygga psykisk ohälsa på jobbet Anders Johrén Labora Konsultforum AB på uppdrag av Hjärnkoll Mars 2013 Sida 1 av 33 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens FOKUS PÅ KVINNORS ARBETSMILJÖ EN TIDNING FRÅN ARBETSMILJÖVERKET FOTO: ARBETSMILJÖVERKET Arbetsmiljö som framgångsfaktor Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsmiljöverket sid 2 FOTO: ERIK MÅRTENSSON FOTO:

Läs mer

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2011. Holland förebild. för svensk företagshälsovård

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2011. Holland förebild. för svensk företagshälsovård En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2011 Foto: Torbjörn Uhlin Det gäller att börja tidigt i det förebyggande arbetet. Bilden är från Elmia-mässan 2010. Holland förebild för svensk företagshälsovård

Läs mer

Hur medarbetare och flödeschefer på två bolag inom Sandvik AB upplever Unimed Care AB:s sjuk- och friskanmälningstjänst en utvärderingsstudie

Hur medarbetare och flödeschefer på två bolag inom Sandvik AB upplever Unimed Care AB:s sjuk- och friskanmälningstjänst en utvärderingsstudie Beteckning: Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Hur medarbetare och flödeschefer på två bolag inom Sandvik AB upplever Unimed Care AB:s sjuk- och friskanmälningstjänst en utvärderingsstudie

Läs mer

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Hälsoplan Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Innehåll Personaldirektören har ordet 2 Syfte med hälsoplan i Apoteket 3 Mål, strategier och framgångsfaktorer i Apotekets

Läs mer

anställda att trivas«

anställda att trivas« din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 4/2006 POSTÅKERIET SPARAR FEM MILJONER MED TIDIG REHAB TÄNK EFTER FÖRE: TA HJÄLP AV EN ERGONOM FÖR ATT PLANERA ARBETSPLATSEN GÖTEBORGS UNIVERSITET SATSAR

Läs mer

Hälsofrämjande som...pdf/ 01-03-21 11.18 Sida 1

Hälsofrämjande som...pdf/ 01-03-21 11.18 Sida 1 Prevent 2001 Produktion Folkhälsoinstitutet Prevent ARBETSMILJÖ I SAMVERKAN SAF, LO & PTK Sätt Sverige i rörelse Redaktör: Suzanne Rosendahl, Skribenten Layout: Camilla Laghammar Tryck: Tennbergs Grafiska

Läs mer

En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio

En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio femton åren. Denna skrift ger ett bidrag till reformprocessen

Läs mer

personalhälsa MODERN Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 arbetsplatser? Vad krävs av framtidens 5 Goda Exempel:

personalhälsa MODERN Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 arbetsplatser? Vad krävs av framtidens 5 Goda Exempel: MODERN #2 2008 personalhälsa Vad krävs av framtidens arbetsplatser? 5 Goda Exempel: Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 Artikelserie, Del 1 Hälsan som vinnande strategi sid 4 Störd sömn ökar risken för

Läs mer

Så gör du som chef. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som chef. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som chef handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen 57 2 Förord Enligt Världshälsoorganisationen är psykisk ohälsa ett av de största och snabbast växande hoten mot folkhälsan i världen.

Läs mer

KOLL PÅ. sjukpenningen VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA. Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

KOLL PÅ. sjukpenningen VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA. Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 2 15 februari 2006 tidningen för dig i Försäkringskassan Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA KOLL PÅ sjukpenningen FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA

Läs mer

Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning

Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning 2009-08-20 Innehållsförteckning Uppdraget... 2 Genomförande... 3 Resultat från litteraturen... 4 Resultat från intervjuerna... 7 Små företag...

Läs mer

HEALTHY BUSINESS REPORT 2014 Ett upprop till Sveriges arbetsgivare

HEALTHY BUSINESS REPORT 2014 Ett upprop till Sveriges arbetsgivare HEALTHY BUSINESS REPORT 2014 Ett upprop till Sveriges arbetsgivare INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2 FÖRETAGEN BEHÖVER TA ETT STÖRRE ANSVAR FÖR ETT FRISKARE SVERIGE... 3 (O)HÄLSAN I SVERIGE... 4

Läs mer