HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÄLSA FÖR LÖNSAMHET DIN GUIDE TILL EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÄLSA FÖR LÖNSAMHET DIN GUIDE TILL EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSHÄLSOVÅRD"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HÄLSA FÖR * svenskar i arbetsför ålder står i dag utanför yrkeslivet,som arbetslös,sjukskriven eller förtidspensionerad LÖNSAMHET DIN GUIDE TILL EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 50 % av småföretag använder sig inte av det systematiska arbetsmiljöarbetet (Projekt Medlemskontakt i småföretag SIF) 120 miljarder kronor (= 5% av BNP) var statens utgifter för sjukfrånvaron (2003) NOVEMBER är antalet ersatta arbetsolycksfall av skador årligen * Källa:Rapport Innanför eller utanför - om ohälsa,trygghetssystem och arbetsmiljö Friska medarbetare -en sund investering Medan många företag har god kontroll över sin personals sjukfrånvaroprocent och vad antalet sjukdagar motsvarar i sjuklönekostnader faller ofta de ekonomiska belastningarna i form av produktivitetsförluster, personalersättnings- och administrationskostnader utanför synfältet. För att hjälpa företag att få ett pris på sin totala sjukfrånvarokostnad och mäta effekten av investeringar i olika hälsofrämjande åtgärder använder sig Previa, Sveriges ledande företag inom företagshälsovård, av Hälsoeffekten ; en kalkylmodell som har utvecklats i samarbete med Institutet för personal- och företagsutveckling, IPF, vid Uppsala Universitet. läs mer sid 14 LÖNSAM HÄLSA Hälsa betyder olika saker för olika människor. Men att du gör ett bättre jobb när du mår bra, trivs på din arbetsplats och dina arbetsuppgifter, är en mindre komplicerad ekvation som gäller för de flesta. läs mer sid 4 SMIDIGARE FRISKVÅRD Den så kallade friskvårdchecken fungerar precis som en rikskupong. Arbetsgivaren köper in personliga checkar för ett valfritt belopp på mellan 500 och 6000 kronor per medarbetare. läs mer sid 9 FÖRBÄTTRAD ERGONOMI Belastningsskador förblir den största arbetsrelaterade orsaken till sjukfrånvaro. Med hjälp av en ny metod, VIDAR, går det nu att på ett enkelt sätt identifiera och hitta lösningar till belastande arbetssituationer och på så sätt undvika onödiga arbetsskador och företagskostnader. läs mer sid 6 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI NOVEMBER 2006 MINSKAD FRÅNVARO MED SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Slimmade arbetsorganisationer, pressade produktionsförhållanden, ökad arbetsbelastning och större ohälsa. Som arbetsgivare har motiven för att trygga dina medarbetares sjukvårdsbehov förstärkts. I dag väljer också allt fler att teckna en gruppsjukvårdsförsäkring. läs mer sid 11 TRÄNING FÖR HÄLSA OCH PRODUKTIVA MEDARBETARE SID 8-9 ANNONS FOTO:SOPHIE WESTERBERG ANNONS

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HÄLSA FÖR FRAMGÅNG Produktiviteten i landet har ökat kraftigt under flera år utan att det gett mer jobb. Jobbfrågan, eller arbetslinjen, var ju också den mest centrala frågan i valrörelsen och sannolikt den fråga som ytterst avgjorde valet. INFO: Tematidningen Hälsa för Lönsamhet är en guide för det privata vårdalternativet. Syftet med tidningen är att informera företag och näringslivets personal på ledningsnivå vikten av att satsa på personal och rätt företagshälsovård. Lars Hjälmarsson, Svensk Företagshälsovård. Vad innebär då det här med att vi ökar produktiviteten utan att det blir mer jobb? Ett enklare sätt att uttrycka detta är att färre gör mer. Det handlar naturligtvis inte bara om att göra mer i kvantitativa termer. En del handlar om att vi jobbar smartare, att det är mindre slack på arbetsplatserna, kortare ställtider osv. Sammantaget innebär det dock att produktionen, oavsett om det är fråga om tjänster eller varor, kräver färre medarbetare. Varje medarbetares insats blir i detta läge viktigare och produktionen mer känslig för störningar i form av sjukdom eller bristande arbetsförmåga. Det är naturligtvis viktigt att vi är på plats och inte borta från jobbet i sjukdom eller annan frånvaro. Men det är lika viktigt att när vi är på plats fysiskt att vi också är högproduktiva. För att klara det högproduktiva arbetslivet och samhället ställer det krav på oss som individer såväl som på arbetsplatser och organisationer. I ett kortare perspektiv går det alltid att krama ur sina krafter. Men i längden måste vi hålla hela vägen ut. Vi måste helt enkelt vara både effektiva här och nu och långsiktigt hållbara. Det är här betydelsen av hälsa i vidare mening kommer in. Förmågan att främja hälsa i arbetslivet kommer att bli en av de viktiga framgångsfaktorerna i framtidens arbetsmarknad. Det som oroar mig är när nu sjuktalen är på väg att minska även om de ligger på fortsatt höga nivåer - att vi tror att vi inte behöver satsa på hälsofrämjande insatser. Det är precis tvärtom. Kraven på oss som arbetar kommer att fortsätta att öka. Även om vi får fler som arbetar så kommer förändringarna i befolkningsstrukturen att ställa fortsatta krav på kraftiga produktivitetsförbättringar. De stora pensionsavgångarna gör att färre ska försörja fler! Då måste dessa färre ha god hälsa och långsiktigt hållbara och goda arbetsförhållanden. Här behöver vi nu investera i hälsofrämjande insatser bland medarbetare och i arbetsorganisationer. Den moderna företagshälsovården har utvecklat metoder och system att bistå det svenska arbetslivet med detta. Den långsiktiga framgången ligger i att på ett hälsosamt sätt ge möjlighet för medarbetare att vara produktiva. Lars Hjalmarson VD, FSF, Svensk Företagshälsovård INNEHÅLL: Lönsam hälsa sid 4 Förbättrad ergonomi sid 6 Äta för att leva sid 7 Träning för hälsa sid 8 Smidigare friskvård sid 9 Fritt vårdval sid 10 Effektivare rehabilitering sid 10 Sjukvårdsförsäkring sid 11 Dyrare sjukfrånvaro sid 12 Små företag små reserver sid 13 Friska medarbetare sid 14 MED DAGSTIDNINGENS RÄCKVIDD OCH FACK TIDNINGENS FOKUS HÄLSA FÖR LÖNSAMHET EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET. Projektledare: Jacob Felländer Mediaplanet, Layout: Sophie Westerberg, Produktionsansvarig: Amelie Westerberg, Produktionsassistent: Anna von der Groeben Repro: Ordbild Tryck: Svenska Tryckcentralen FOTO: Dreamstime där inget annat anges. Mediaplanet är världsledande inom tematidningar i dags- och kvällspress. För infomation, kontakta: Emma Ericstam, Mediaplanet: Distribueras med Dagens Industri 2006 Synpunkter på Mediaplanets tematidningar: Vad gör du när din bästa medarbetare inte kan komma till jobbet? Värk skapar okoncentrerade människor och kan leda till lång sjukskrivning. Vår helhetslösning brahälsa med sjukvård och rehabilitering innehåller snabbare sjukvård, omedelbar rådgivning och ett nätverk av specialistläkare och rehabledare. Kontakta ditt lokala länsförsäkringsbolag, eller gå in på lansforsakringar.se/foretag för mer information. RETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETA TAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGF GFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖR RETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETA TAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGF GFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖR RETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETA TAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGF GFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖR RETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETA TAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGF GFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖR RETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETA TAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGF GFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖR RETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETAGFÖRETA Över svenska företag har gjort som DHL utvecklat hälsan och lönsamheten genom vår företagslösning SPIRIT Total. SpiritGruppen AB Huvudkontor: Sigurdsgatan 9, Västerås Telefon

3 Previa garanterar resultat! En trygg, tydlig och hälsomedveten organisation har alla förutsättningar för att vara en lönsam och hälsosam arbetsplats. Previa vill vara er hälsopartner som hjälper er att uppnå detta resultat. Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsovård, med tjänster inom hälsa, arbetsmiljö och ledarskap. Välkommen att besöka oss på

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Lönsam hälsa Rätt hälsofrämjande insatser och friskvård är inte bara ett sätt att minska risken för sjukfrånvaro på en arbetsplats. Det är en integrerad fråga i hela verksamhetsutvecklingen som är ytterst kopplad till företagets framgång och lönsamhet, säger Lars Bohlin, ordförande för föreningen Svensk företagshälsovård. Lars Bohlin, ordförande för föreningen Svensk Företagshälsovård. FOTO:SVENSK FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Hälsa betyder olika saker för olika människor. Men att du gör ett bättre jobb när du mår bra, trivs på din arbetsplats och dina arbetsuppgifter, är en mindre komplicerad ekvation som gäller för de flesta. Det låter som en floskel men är det inte just så enkelt? För Lars Bohlin som har arbetat med företagshälsovård i många år handlar det om enkla svar som dock förtjänar att uppmärksammas i ett bredare perspektiv och tillämpas på ett intelligent sätt. Hälsoarbetet måste integreras i hela arbetslivet inte bara drivas som en separat frågeställning vilken lyfts fram ur sidovagnen när tillfället tillåter. För att insatserna ska vara lönsamma gäller det att både satsa på rätt sätt och nå rätt personer. Med den kraftigt ökande sjukfrånvaron under början av 2000-talet har hälsa till stor del kommit att förknippas med ohälsa. Men att den höga sjukfrånvaron inte nödvändigtvis beror på att människor har blivit sjukare bekräftas i många undersökningar som visar att Sveriges befolkning både lever längre och är friskare än i flertalet andra länder. För många betyder hälsa helt enkelt mer än att vara frisk. Därför kan inte heller hälsa reduceras till en fråga om endast frånvaron av ohälsa. En lyckad satsning på friskvård och hälsofrämjandeprocesser handlar såtillvida om att ta hänsyn till både frisk- och riskgrupper på en arbetsplats; att minska ohälsotalen och förebygga nya, att behålla och öka antalet friska medarbetare, och samtidigt verka för att såväl den psykiska, sociala, etiska och fysiska kulturen främjar hela personalens hälsa och välbefinnande. För den ena kanske det handlar om flexiblare arbetstider, för den andre kanske det handlar om att få hjälp att komma igång med fysisk aktivitet, och i ett tredje fall kanske det handlar om att ge stöd till en medarbetare att komma igång med kulturella aktiviteter, säger Lars Bohlin och tillägger att nyckelorden i sammanhanget är att skapa delaktighet och interaktion; att lägga energi på att se över vilka behov som finns i en arbetsgrupp. Att reducera friskvård till att satsa på subventionerade gymkort till de anställda kommer med stor sannolikhet bara att innebära en ekonomisk fördel för de anställda som redan tränar regelbundet. Effekterna av friskvård Friskvård är så mycket mer än fysisk aktivitet, det handlar om själ, kropp och ande. Hälsofrämjande processer är att främja en fortsatt god hälsa och vidareutveckla den, understryker Lars Bohlin. Först när friskvårds- och hälsofrämjandesatsningar görs på ett effektivt sätt och når rätt personer på en arbetsplats visar sig de verkliga ekonomiska effekterna för ett företag. Enligt Anders Johrén, som har arbetat med ekonomiska argument kring personal- och hälsoinvesteringar sedan början av 1990-talet, handlar det främst om två vinster; dels minskar risken för framtid sjukfrånvaro och att anställda slås ut från arbetslivet, dels ger rätt satsningar ökad produktivitet och högre effektivitet på arbetsplatsen. Ett sätt att direkt beräkna lönsamheten i en friskvårdssatsning är att utgå från så kallade kritiska värden. Genom att utgå från ett förslag på en friskvårdsinsats eller annan hälsofrämjande insats och beräkna vad den skulle kosta kan ett företag sedan räkna baklänges för att komma fram till vad insatsen måste ge för effekt i verksamheten för att den ska vara lönsam. Det här FAKTA kan alla enkelt räkna ut och sedan ta ställning till om det är rimligt och troligt att effekten uppnås, säger Anders Johrén vid Labora Konsultforum. Att hälsofrämjande insatser på en arbetsplats påverkar företagets ekonomi och produktivitet finns nu även vetenskapliga bevis för. I slutet av år 2005 publicerades den andra och sista rapporten i ett för Sverige unikt forskningsprojektet vid Karolinska Institutet, den så kallade AHA-studien, Arbete och Hälsa inom process- och verkstadsindustrin. Enligt studiens slutsatser kring lönsamheten i hälsofrämjande åtgärder framgår bland annat att varje investerad timme ger väsentligt högre utbyte i form av ökad produktivitet. Föreningen Företagshälsovård, FSF, är branschorganisationen för landets alla ca 700 företagshälsovårdsenheter. Två av tre anställda har tillgång till företagshälsovård i Sverige, ca personer. Företagshälsovården arbetar inom en rad områden: systematiskt arbetsmiljöarbete, utbildning/information, rehabilitering, hälsoutveckling, psykosociala frågor, teknik, hälsovård, fysisk aktivitet. Källa: FSF 24 tim blodtrycksmätning ABP från Spacelabs The gold standard Försäljning utbildning service

5 Effektivare vård och tryggare tillvaro med privatvårdförsäkring Alla vill vi vara friska och vid god hälsa. Men risken att råka ut för en plötslig skada eller sjukdom kan ingen av oss utesluta. För Lennart Petersson i Borensberg gick vägen från symptomfri till ett liv med belastande ledbesvär snabbt. Med en privatvårdförsäkring i Skandia har dock tillgången till effektiv specialistvård möjliggjort en snabbare återgång till vardagen när besvären har tagit överhanden. När Lennart Petersson tillsammans med två kollegor startade företag i början av 1990-talet tecknade alla tre en privatvårdförsäkring i Skandia. Bakom beslutet stod en vilja att trygga företagets fortsatta drift genom att vara garanterad en snabb tillgång till vård vid behov, och därmed en så snabb återgång i arbetet som möjligt. Redan tre år senare kom skyddet att få stor praktisk betydelse för Lennart Petersson. Vad som började med besvär i knäna vandrade vidare till kroppens övriga leder. Fram till i dag har värken kommit och gått i vågor, vilket har medfört ett stort vårdbehov för Lennart Petersson. Trots att jag har haft oturen att drabbas av mycket ledbesvär under årens gång har jag haft möjlighet att få behandlingar väldigt snabbt och effektivt, samtidigt som jag har fått ett bra personligt stöd. Genom Skandia Privatvård Plus har Lennart Pettersson vid behov omgående remitterats för behandling eller operation på något av de privatsjukhus som ingår i Skandias nätverk. Enligt diagnosen är problemen troligen orsakade av psoriasis i lederna, men vare sig svaret eller lösningen är en gång för alla givet. Ledbesvären kräver kontinuerlig behandling vilket innebär många besök hos rehabiliterare och specialistläkare både i Linköping, Stockholm och Göteborg. För min del har resandet inte varit några problem eftersom det viktiga har varit att jag vet att jag får rätt vård att jag blir dirigerad till läkare som har spetskompetens på mitt problemområde och inte till läkare som tittar på mitt knä men egentligen är specialist på armbågar. Den hjälpen har jag fått, konstaterar Lennart Petersson. Han understryker också betydelsen av att ha valmöjligheter i sin egen sjukvårdsprocess. Jag har fått alternativ presenterade för mig och själv fått ta beslut om jag till exempel vill vänta på självläkningsprocessen, eller om jag vill göra en operation men därmed ta större risker. När Lennart Pettersson i dag ser tillbaka på beslutet att teckna en privatvårdförsäkring konstaterar han att det inte har varit gratis, men att skyddet både har minskat företagets produktionsbortfall, täckt kostnaderna för hans operationer, och gett honom själv en säkerhet som han inte skulle ha fått genom den allmänna sjukvården. Jag önskar att jag var frisk, även om jag fungerar i vardagen trots att jag har ont. När det blir för besvärligt så har jag en försäkring som ger mig direkt hjälp, och det är en stor trygghet. Speciellt uppskattad är MedHelps service för våra anställdas familjemedlemmar. Sjuka barn gör föräldrar oroliga Peltor i Värnamo är världsledande tillverkare av kommunikationsutrustning samt huvud-, hörsel- och ansiktsskydd. Peltor har tillverkat hörselskydd i över 50 år, och har blivit de absolut främsta när det gäller säkerhet, komfort och tilltalande design. Inom området är Peltor störst i Europa. Jenny Andersson, personaladministratör på Peltor i Värnamo. Vi är mycket nöjda med MedHelps operativa arbete kring sjukskrivningar och förebyggande hälsoarbete. Den service som MedHelp ger kan vi inte få någon annan stans, säger Jenny Andersson som är personaladministratör på Peltor. Dels avlastar tjänsten en stor del av arbetsbördan hos oss i samband med sjukskrivningar mm. Speciellt uppskattad är den service alla våra anställda har för hela familjen. Sjuka barn gör föräldrar oroliga. Då är det bara att ringa vår direktlinje till sjukvårdsrådgivningen på MedHelp. Där svarar legitimerade sjuksköterskor dygnet runt. En trygghet som uppskattas av alla här på Peltor. Tillgång till medicinsk rådgivning gör att de flesta sjukdomsbilder kan upptäckas i tid, vilket resulterar både i kortare sjukfrånvaroperioder samt färre sjukfrånvarotillfällen, säger Andreas Winqvist, vice VD på MedHelp AB. För mer information ring

6 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Med hjälp av VIDAR, en video och datorbaserad arbetsanalys, involveras den anställde i den ergonomiska förbättringsprocessen för att undvika belastningsskador. Minskad ekonomisk belastning genom förbättrad ergonomi Belastningsskador förblir den största arbetsrelaterade orsaken till sjukfrånvaro. Med hjälp av en ny metod, VIDAR, går det nu att på ett enkelt sätt identifiera och hitta lösningar till belastande arbetssituationer och på så sätt undvika onödiga arbetsskador och företagskostnader. Redan på 1960-talet uppmärksammades i Sverige samspelet mellan människan och hennes arbetsmiljö och betydelsen av att anpassa arbetets tekniska och organisatoriska utformningar utifrån individens behov och förutsättningar. Ändå faller det ergonomiska perspektivet ofta i skymundan av mer kortsiktiga perspektiv. Problemet är att företagsledningen många gånger är emot ergonomiska förbättringar för att de tycker ergonomi är en extra kostnad. När företagen gör rationaliseringar tänker de alltför sällan på ergonomi. Därför får företagshälsovården kliva in i efterhand och försöka rätta till problemen när skadan redan är skedd, säger Mikael Forsman, forskare i ergonomi vid Arbetslivsinstitutet. För många människor innebär belastningsbesvären i arbetslivet långa sjukskrivningar, förtidspensioneringar och risk för en cementerande position utanför arbetslivet. Enligt den arbetslivsundersökning som Statistiska centralbyrån, SCB, genomför var annat år på uppdrag av Arbetsmiljöverket, AV, arbetar cirka 1.5 miljoner sysselsatta kvinnor och män dagligen i påfrestande arbetsställningar. Cirka sysselsatta led under det föregående året av besvär på grund av påfrestande arbetsställningar i arbetet, enligt undersökningen år För att på ett enkelt sätt komma tillrätta med belastande arbetssituationer har Arbetslivsinstitutet bland annat i samarbete med AV och en grupp ergonomer från företagshälsovården tagit fram en ny version av VIDAR, en video och datorbaserad analysmetod för ergonomiskt förbättringsarbete. Metoden bygger på att en person videofilmas i sitt dagliga arbete för att identifiera fysiskt såväl som psykosocialt påfrestande arbetssituationer. Både personal och ledning engageras och diskuterar sedan tillsammans bildsekvenserna för att arbeta fram lämpliga lösningar. Metodens klara fördelar är att den inkluderar medarbetarens kunskaper redan i problemidentifieringsfasen, samtidigt som det skapar ett intresse hos medarbetaren att medverka i förbättringsprocessen, säger Mikael Forsman. Under de senaste åren har flera videoanalysmetoder utvecklats för ergonomiskt förbättringsarbete. Den nya versionen av VIDAR, som kräver en PC och en DV kamera, är en mindre tidskrävande metod än flertalet andra eftersom medarbetarens egen kunskap om sin arbetssituation tas tillvara. Till metoden hör även en checklista som är baserad på de belastningsergonomiska föreskrifterna (ASF 1998:1). Idén bygger på att förändringsarbetet ska ledas av till exempel företagshälsovården och till stor del kunna genomföras självständigt på ett företag. Betydelsen av ergonomi på arbetsplatsen är oerhört viktigt, understryker Forsman. Och att tänka ergonomi redan i ett tidigt skede gynnar både arbetsgivaren, arbetstagaren och samhället i stort. Åtgärder som syftar till att förebygga och eliminera risker för ohälsa och olycksfall ökar frisknärvaron och möjligheten att komma tillrätta med höga sjukkostnader. FOTO:ARBETSLIVSINSTITUTET Skulle du också behöva ett headset? Ergonomi = effektivitet och ekonomi Nacke och axlar är utsatta kroppsdelar för statisk belastning när du talar i telefon. GN Netcom har låtit genomföra en undersökning som visar att 75% upplever att problemen blivit mycket bättre eller helt försvunnit sedan de börjat använda headset. Ett trådlöst headset ger dig möjligheten att fritt röra dig på kontoret under telefonsamtalet. Enligt ytterligare en undersökning genomförd av GN Netcom anser 85% att de arbetar betydligt effektivare sedan de börjat använda headset. Att tänka ergonomi tidigt har alla att vinna på, menar Mikael Forsman, forskare i ergonomi vid Arbetslivsinstitutet. Därför headset: Ergonomiskt Bättre effektivitet Ökad flexibilitet GN Netcom AB Box Stockholm Tel Fax

7 Försäkringslösningar minskar företagens sjukfrånvaro Enligt den nationella vårdgarantin ska du som patient ha erbjudits fullständig sjukvård inom totalt 190 dagar efter första kontakten med primärvården. Det kanske man motvilligt kan acceptera som privatperson men för företag är det sällan som det fungerar, säger Torbjörn Magnusson, koncernchef på If. Bristerna i den svenska sjukvården i form av långa vårdköer leder till onödig sjukfrånvaro och ökade risker i samband med sjukdom eller olycka. Att som företagare förlora en medarbetare i sex månader eller mer innebär ett stort bortfall. Därför lanserade If, Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3.6 miljoner kunder i Norden och Baltikum, två nya personalförsäkringar under Med en sjukvårdsförsäkring i If kan företagare garantera sina medarbetare en snabbare och effektivare vård. Genom samarbetsavtal med sjukvårdsföretaget Capio får patienten träffa en specialistläkare inom 48 timmar, och vid behov genomgå operation senast inom 14 dagar. Som ett komplement till sjukvårdsförsäkringen erbjuder If även en rehabiliteringsförsäkring för att hjälpa sjukskrivna att snabbare komma tillbaka till arbetet. Att snabbt få tillgång till effektiv vård vinner både företaget, medarbetaren och samhället på. För att förstärka den svenska sjukvårdsituationen menar Torbjörn Magnusson att företagshälsovården måste spela en större roll. Hälsovården behöver komma lokalt nära företagen igen och se hur de anställda har det så att problemen kan åtgärdas på plats och så tidigt som möjligt mer som det var innan skattefördelarna för företagshälsovård togs bort i början av 90- talet, säger Torbjörn Magnusson. Han hoppas därför att företagshälsovårdutredningen i sitt kommande förslag till regeringen ska ge företagsläkare utökad betydelse: I dag finns det kanske hälften så många företagsläkare som det fanns för femton år sedan. De måste ges en större och tydligare definierad roll. Då tror jag att vi skulle kunna minska sjukfrånvaron kraftigt i Sverige. För att göra företagshälsovården effektivare tror Torbjörn Magnusson även att det kommer att bli vanligare med en försäkringslösning som innebär att mindre företag kan dela på en företagsläkare och därmed slå ut kostnaden: Det är fullt möjligt att skapa försäkringslösningar även för små företag som gör att de kan finansiera en bra lokal företagshälsovård, säger han. Arbetslivsinriktad rehab Rygg- och nackbesvär Stressrelaterade besvär Whiplashskador Rådgivning rehabiliteringsfrågor ergonomi sjukgymnast/undersökning/åtgärdsförslag Tid för kropp och själ Skräddarsydd dag utifrån era behov och önskemål rygghälsa/kost/motion arbetsteknik stresshantering/mindfulness vattengymnastik/stavgång Vi finns i Luleå Sundsvall Stockholm/Vaxholm Växjö Marbella Telefon:

8 8 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Under det senaste året har jag bara haft två sjukdagar, säger Kristoffer Holfve som tränar 5-6 gånger i veckan på lunchtimmen. FOTO:BALANCE Effektiv träning för bättre hälsa och produktiva medarbetare På tre våningsplan återfinns fyra kompletta gym och expertisen hos ett 30-tal personliga tränare, På träningsanläggningen Balance i Stockholm väntar ett mindre eldorado för dig som ställer höga krav på din träning, hälsa och välbefinnande. Här erbjuds träningsformer för alla, individuell hälsorådgivning, och löfte om maximala resultat. För drygt ett halvår sedan slog Balance upp portarna till sitt kvadratmeter stora medlemsgym mitt i city. På tre våningsplan återfinns fyra kompletta gym och expertisen hos ett 30-tal personliga tränare, sjukgymnaster och kostexperter. Bakom de kulturmärkta väggarna kompletteras topputrustning i världsklass med modern design och komfort. Med ett begränsat antal medlemmar och specialanpassad logistik är spelrummet stort både för den som har tid som bristvara och den som önskar större anonymitet i sin träning. För Kristoffer Holfve som arbetar runt hörnet låter sig träningen enkelt avklaras under arbetsdagen. Det blir fem till sex pass i veckan, nästan alltid på lunchen, säger han. I likhet med Kristoffer Holfve har majoriteten av Balance nära 900 medlemmar tillgång till gymmet via företagsavtal. De flesta tränar antingen på lunchen eller innan arbetet, men lunchtimman till trots förblir antalet lediga maskiner stort och träningsmiljön fridfull. Med max medlemmar är det också en av Balance grundstenar att det aldrig ska bli trångt eller uppstå kö för att använda träningsutrustningen. Jag kommer, gör min grej, allting fungerar och alla är trevliga, säger Kristoffer Holfve och tillägger att träningen även råder bot på stressen och håller sjukfrånvaron nere. Därför gynnar löneförmånen både honom själv och sin arbetsgivare: Man kan se det som en investering, fungerar vi och mår bra så presterar vi också bättre på arbetsplatsen. Tanken bakom ett företagsavtal hos Balance är att arbetsgivaren ska få en högre produktivitet och att medarbetarna ska få ut mer än bara tillgång till själva träningsanläggningen. Istället för fasta priser och träningspaket är det mervärde och helhetslösningar som står i fokus. Beroende på vad företaget vill ha ut av medlemskapet försöker vi skräddarsy därefter. Handlar det om att minska sjukskrivningarna med en dag ser vi till att finna lösningen för det, säger platschefen Magnus Brännström. Medarbetarna kan till exempel genomgå olika fysiologiska tester för att få fram sin specifika hälsoprofil. Utifrån den utarbetas sedan ett individuellt träningsprogram och med hjälp av ett grundligt uppföljningssystem finns det möjlighet för arbetsgivaren att följa hur sin personal förbättrar sin fysiska hälsa. Den som står för medlemsskapkostnaden kan ta del av statistik över hur många gånger den anställde har tränat och med hur många procent hon har förbättrat sig, och därmed se hur väl investeringen betalar sig, förklarar Magnus Brännström. I framtiden är det även möjligt att Balance mot vissa företag kommer att kunna garantera att om inte personalen har uppnått ett visst resultat efter ett år så får de tillbaka 50 procent av kostnaden för trä-

9 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 9 sjukgymnaster och kostexperter. ningskortet. Balance grundkoncept genomsyras av ett helhetsperspektiv på hälsa och träning. En viktig aspekt handlar om kostrådgivning. Ett företagsavtal hos Balance ger möjlighet att direkt på arbetsplatsen få kostföreläsningar av Balance kostexperter, till vilka hör både nutrionister och dietister. Från mitten av november kommer det också vara möjligt att låta hela företagets personal komma till Balance nyinstallerade kök och föreläsningssal. Efter en föreläsning om kost får de anställda tillsammans lära sig att tillaga lämplig mat i köket, berättar Magnus Brännström. Ett medlemskap ger också möjlighet till rehabilitering. Vid besvär FOTO:BALANCE från skelett, leder och muskulatur erbjuds hjälp från legitimerade sjukgymnaster. Tanken är att Balance ska vara ett helhetscenter där den som kommer hit ska kunna få ut lite mer än vad hon får på en traditionell träningsanläggning. Den funktionella träningen står i fokus, säger Magnus Brännström. Som exempel nämner han att många maskiner har dubbla viktmagasin och fria rörelsemönster för att både arbeta med balans och hela magmuskulaturen samtidigt som en specifik muskulatur tränas: Annars sitter man traditionellt och slappnar av i resten av kroppen och arbetar bara med den specifika muskeln. Med dubbla vikter får man FAKTA Balance Lästmakargatan Stockholm Medlemskap: Medlemskort från kr/år till kr/år. Månadskort från 875 kronor Företagsavtal: Minimum fem personer Personlig träning: ja Rehab/Sjukgymnastik: ja Massage: ja Bastu & solarier: ja Öppettider: Måndag-Torsdag: 06:00-22:00 Fredagar: 06:00-21:00 Lördag-Söndag: 10:00-18:00 istället mer av den träning som behövs i vardagslivet. Och för den som söker mindre traditionella träningsformer är utbudet stort, bland valen står pilates, kampsport och Yoga. I ett specialrum finns även möjlighet till idrottsspecifikträning, som häckövning och hinderbaneträning Tanken är att det ska finnas träningsformer för alla, sammanfattar Magnus Brännström. Smidigare och roligare friskvård med ny check Styrketräning, aerobics, spinning, yoga, QiGong, innebandy eller kanske massage? Över 25 friskvårdsaktiviteter står till buds. Mer än 300 friskvårdsleverantörer tar emot en ny form av rikskupong - FriskvårdsChecken. Valet är ditt! För drygt ett halvår sedan lanserades ett nytt koncept som gör det enklare för arbetsgivare att erbjuda sina medarbetare friskvård och inspirera dem till mera rörelse. Den så kallade friskvårdchecken fungerar precis som en rikskupong. Arbetsgivaren köper in personliga checkar för ett valfritt belopp på mellan 500 och 6000 kronor per medarbetare. De anställda får sedan fritt välja att utnyttja checkarna hos någon av de drygt 300 friskvårdsleverantörer som ingår i Friskvårdscheckens nätverk. Aktiviteterna som står till buds spänner över många olika områden, från traditionella motionsformer som gympa och styrketräning, till klättring och kampsport. FAKTA FRISKVÅRDSCHECKEN Vi tror på valfrihet och enkelhet. Alla individer har olika intressen och befinner sig i olika stadier i livet. Om man inte har tränat på länge kan till exempel yoga eller simning vara ett sätt att få upp ögonen för friskvård igen, säger Henrik Ahlén, vd för företaget Friskvårdschecken. Samtliga aktiviteter som erbjuds är godkända inom Skatteverkets ram för friskvård och checkarna är således både skattefria för medarbetaren och avdragsgilla för arbetsgivaren. Därigenom kan ett företags administration kring friskvård minskas; utläggskvitton behöver inte redovisas i efterhand, och den anställde slipper vänta på ersättning. Checkarna ligger på 250 eller 500 kronor styck, en anställd kan maximalt tilldelas checkar till ett värde av cirka 6000 kronor per år vilket motsvarar den ungefärliga kostnaden för ett årskort på en motionsanläggning i storstad. Friskvårdschecken är personlig och kan inte säljas, bytas mot något annat, eller överlämnas till någon annan. Friskvårdschecken erbjuder tillgång till över 300 friskvårdsanläggningar spridda över hela landet med koncentration på storstadsregionerna. Läs mer på Välkommen till Järfällahälsan Järfällahälsan AB är en privat företagshälsa i nordvästra Storstockholm, som har ett komplett utbud av förtagshälsovårdstjänster, anpassade efter såväl kundföretagets som den anställdes behov. Järfällahälsan har en stark position på en lokal marknad med ett intressant och prisvärt tjänsteutbud. ARBETSMILJÖTJÄNSTER PSYKOSOCIALA INSATSER REHABILITERING MEDICINSKA KONTROLLER HÄLSOUNDERSÖKNINGAR UTBILDNINGAR SJUKVÅRD FRISKVÅRD För närmare presentation kontakta vår VD Cecilia Bergman, tfn Från årsskiftet 06/07 finns vi i nya lokaler i Jakobsbergs centrum Box Järfälla Tfn Fax

10 10 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Om du vet vad du gör kan du göra vad du vill Moshe Feldekkrais Ulrika Felländer, auktoriserad Feldenkraispedagog. Enligt Feldenkraismetoden går förändringens väg till ett hälsosammare och lättare liv genom ökat medvetande och ökad rörlighet. Genom att utforska ditt eget rörelsemönster kan du lära dig att påverka omedvetna spänningsmönster som kan hindra ett naturligt och kroppsriktigt sätt att röra dig. Först när du blir medveten om hur du använder din kropp kan du se alternativen och välja att använda den på ett smartare sätt. Om vi till exempel vet vad vi gör när vi stressar, som är en slags muskelspänning, kan vi också lättare välja om vi vill fortsätta att göra på samma sätt som tidigare dra upp FOTO: JACOB FELLÄNDER axlarna, spänna nacken och bita ihop käkarna eller förända vårt beteende, säger Ulrika Felländer, auktoriserad Feldenkraispedagog. Metoden som utvecklades under efterkrigstiden av ryskfödde Moshe Feldenkrais vänder sig till alla som vill öka sitt välbefinnande, bära mindre stress i kroppen och förbättra sin psykiska och fysiska förmåga. Feldenkraismetoden kan även hjälpa personer med olika smärttillstånd och neurologiska besvär. Läs mer på Svenska Förbundet för Auktoriserade Feldenkraispedagoger, SFAF: Fritt vårdval i Europa Ökad tillgänglighet till vårdförmåner i hela Europa kan bli en utväg för svenska patienter som vill slippa långa vårdköer. I september inledde EU-kommissionen en diskussion om hur en enklare gränsöverskridande vård ska organiseras. Marie Wedin, överläkare på Helsingborgs lasarett. FOTO:CHRISTER BARK EU-kommissionens så kallade offentliga samråd ska ligga till grund för ett lagstiftningsförslag som kommer att presenteras under Enligt kommissionen som vill underlätta för patienter att söka vård i andra EU-länder behövs det en europeisk patiententlagstiftning som klargör vilka rättigheter och skyldigheter patienterna har inom EU. Eftersom tillgängligheten i det svenska sjukvårdssystemet är otillräcklig måste vi erbjuda människor att kunna få vård utanför landet, säger Marie Wedin, överläkare på Helsingborgs lasarett och ordförande i Sjukhusläkarföreningen. Till stor del handlar otillgängligheten i svensk vård om långa väntetider från det att en patient söker vård till att hon får diagnos, vilket krävs innan en behandling kan påbörjas. Hela utredningsgången hänger på vissa nyckelfunktioner, genom att det inte råder full tillgänglighet i dem fungerar inte vår nuvarande vårdgaranti. En särskild patienträttighetslag som gör det möjligt att åka utanför gränserna även som en del i den medicinska utredningen skulle vara till stor hjälp för många. FAKTA Den 30 januari 2004 fastställde Regeringsrätten att sjukvård och tandvård, med stöd av artiklarna 49 & 50 i EG-fördraget, ska betraktas som tjänster som kan efterfrågas över de nationella gränserna. Antalet svenskar som söker vård utomlands har ökat kraftigt. Under år 2005 beviljades 954 ansökningar om ersättning, att jämföras med år 2004 då 147 ansökningar beviljades. Under år 2004 och 2005 beviljades totalt svenska patienter ersättning i efterhand för planerad vård i andra EU/EES-länder. Källa: Försäkringskassan Enligt EU-reglerna har alla som omfattas av det allmänna sjukvårdssystemet i Sverige möjlighet att åka till ett annat EU/EES-land för att få sjukvård. Men för att den planerade vården ska ersättas måste vården patienten söker för ges inom ramen för det allmänna sjukvårdssystemet både i Sverige och i värdlandet. De nuvarande reglerna förutsätter också att den planerade vården inte kan ges i Sverige inom normal väntetid. Bodil Ljunghall, sekreterare i rehabiliteringsutredningen och specialist i rehabiliteringsfrågor på Försäkringskassan FOTO:HDFOTO.SE/KRISTOFFER HASSELBERG Minska förspilld arbetstid genom effektivare rehabilitering Som arbetsgivare har du ett lagstadgat ansvar för de anställdas arbetslivsinriktade rehabilitering om de blir sjuka. Trots skärpta skyldigheter över åren faller ofta ansvaret mellan stolarna och leder till onödig sjukfrånvaro. Varför skulle det löna sig med en tydligare ansvarsfördelning och hur kan rehabiliteringsprocessen göras effektivare? Frågorna diskuteras som varmast i Socialdepartementets särskilda rehabiliteringsutredning som ämnar överlämna sitt förslag till regeringen den 1 december Under det föregående året granskade utredningen samtliga sjukfall under två månader där den anställda varit sjukskriven i 60 dagar. Som arbetsgivare ska du vid denna tidpunkt ha påbörjat en rehabiliteringsutredning. Redan när din medarbetare har varit borta på grund av sjukdom i fyra veckor ska behoven utredas enligt lagen om allmän försäkring (1962:381 AFL). Och innan åtta veckor från den första sjukanmälningsdagen ska Försäkringskassan ha mottagit den färdiga utredningen. Inom 14 dagar ska seden ett avstämningsmöte klarlägga möjligheterna och nödvändiga åtgärder för den anställdes återgång i arbetet. Men i praktiken faller rehabiliteringsprocessen långt utanför de tidsramar lagstiftningen kräver. Av de sjukfall vi tittade på var det mindre än tio procent där en rehabiliteringsutredning hade gjorts i rätt tid, och mellan en till två procent som fått ett avstämningsmöte i tid. Sammanlagt var det bara tolv personer som hade fått både utredning och möte enligt föreskrivna tidsramar. Det här innebär alltså att lagstiftningen vare sig respekteras eller fungerar, säger Bodil Ljunghall, sekreterare i rehabiliteringsutredningen och specialist i rehabiliteringsfrågor på Försäkringskassan. Hur stor betydelse har den eftersatta rehabiliteringsprocessen för sjukfallen? Bodil Ljunghall menar att det är svårt att avgöra men att endast 60 procent av de sjukskrivna får en rehabiliteringsutredning under det första sjukskrivningsåret är oroväckande resultat. Att företag har en god policy och ordentliga rutiner både vad det gäller hur man jobbar för att förhindra sjukskrivning och när folk väl blir sjukskrivna, är väldigt viktigt. Jag tror att det brister på båda ställen, säger Bodil Ljunghall och pekar på lagstiftningens otydlighet som en av orsakerna: Arbetsgivarens lagstadgade ansvar för rehabiliteringsåtgärder måste göras tydligare än vad det är i dag. Om man tydligare vet var sitt ansvar börjar och var det slutar så FAKTA är det lättare att skapa goda rutiner. Och en effektivare rehabiliteringsprocess har alla att vinna på. Onödig väntetid kostar både arbetsgivare, den anställde och statskassan pengar. Genom att så snabbt som möjligt företa de insatser som behövs för att underlätta medarbetarens återgång till arbetet kan både meningslös och förspilld arbetstid lättare undvikas. Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, social och arbetslivsinriktad art. Arbetslivsinriktad rehabilitering är de insatser som behövs för att den som har drabbats av sjukdom ska få tillbaka sin arbetsförmåga och skapa förutsättningar för att försörja sig genom förvärvsarbete. Arbetsgivaren ska alltid utreda och bedöma den anställdes behov av rehabilitering när den anställde varit sjuk helt eller delvis i mer än fyra veckor i följd; på grund av sjukdom varit frånvarande vid minst sex tillfällen under en tolvmånadersperiod; eller själv begär det. Källa: Försäkringskassan

11 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 11 Minskad onödig frånvaro med sjukvårdsförsäkring Slimmade arbetsorganisationer, pressade produktionsförhållanden, ökad arbetsbelastning och större ohälsa. Som arbetsgivare har motiven för att trygga dina medarbetares sjukvårdsbehov förstärkts. I dag väljer också allt fler att teckna en gruppsjukvårdsförsäkring. Gunnel Blomberg, affärsområdeschef för Hälsa på Länsförsäkringar FOTO:MAGNUS PEHRSSON Över personer omfattas i dag av en privat sjukvårdsförsäkring, vilket är en blygsam andel av befolkningen mätt i internationella mått. Marknaden är ännu i sin linda men medan det för några år sedan främst var högre chefer och andra nyckelpersoner som tecknade en privat sjukvårdsförsäkring har det skett en kraftig ökning av företag som väljer att erbjuda hela sin personal obligatorisk sjukvård. Antalet tecknade gruppsjukvårdsförsäkringar har mer än fördubblats över de senaste åren. Över personer har idag ett gruppförsäkringsskydd med Länsförsäkringar, Sveriges största sakförsäkringsbolag med en marknadsandel på 40 procent inom privat sjukvårdsförsäkring. För bara fyra år sedan låg antalet på Det har tagit ett antal år för företagen att få insikt om vad ökad sjukfrånvaro verkligen betyder och vad man kan vidta för åtgärder för att på olika sätt försöka mota den här utvecklingen, säger Gunnel Blomberg, affärsområdeschef för Hälsa på Länsförsäkringar. Från mitten av 1990-talet och fram till 2003 ökade sjukskrivningarna kraftigt, framförallt handlade det om långtidssjukskrivningar med vilka många företag stod tagna på sängen, menar Gunnel Blomberg: Det fanns ingen erfarenhet att falla tillbaka på. I början av talet handlade det om kortidsjukfrånvaro. Hur de respektive fallen av sjukfrånvaro ska hanteras är väldigt olika. Orsakerna bakom stigande sjuktal har skärskådats i mängder av forskningsstudier och belysts utifrån en rad perspektiv. Men en aspekt är att vi hela tiden trimmar, slimmar och skruvar arbetsorganisationerna för att vi inte har råd att ha för mycket personal, vilket medför ett hårdare tryck på medarbetarna, poängterar Gunnel Blomberg. Slimmade organisationer och ökad sjukfrånvaro har dock ur ett företagsperspektiv förstärkt intresset av att personalen är på jobbet. I någon mening är alla medarbetare i dag nyckelmedarbetare de måste vara på plats för hålla igång produktionen och intäkterna. Därför blir det allt fler som låter alla sina anställda omfattas av sjukvårdsförsäkringen. Företagen inser att om de kan hjälpa sina medarbetare att snabbt få rätt åtgärder vidtagna vid sjukdom kommer de också att vara borta mindre, säger Gunnel Blomberg. Från mitten av 1990-talet och fram till 2003 ökade sjukskrivningarna kraftigt Årets friskaste företag 2005 Vägverket Kundtjänst Fordon i Arjeplog är Årets friskaste företag På Vildmarksmässan i Stockholm den 17 mars överlämnade Kung Carl Gustaf hälsodiplom och pris, enligt motiveringen: Det långsiktiga arbetet samt satsningar på utbildningar kring friskt ledarskap visar på ett engagemang och att man tagit ställning till att hälsa är viktigt. Att ett strategiskt hälsoarbete lönar sig både för arbetsgivaren och för medarbetaren märks verkligen på Kundtjänst Fordon i Arjeplog. Pris till årets friskaste företag delas årligen ut av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, i samarbete med Dagens Industri, SISU Idrottsutbildarna, Skandia, Wellnet och Euro Accident. Kostsamt fysisk inaktivitet Brist på motion kostar samhället 6 miljarder om året. De direkta kostnaderna för sjukvård på grund av fysisk inaktivitet uppgår till 750 miljoner kronor och kostnaden för produktionsbortfall uppgår till 5.3 miljarder. Det visar en ny forskningsstudie vid Lunds universitet som har uppdragits av Friluftsorganisation i samverkan, FRISAM. Läs hela rapporten på: www. frisam.org Försäkra humankapitalet En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk. Att säkerställa en god och effektiv sjukvård för varje medarbetare är inte att vara vidlyftig. Det är att förvalta företagets viktigaste resurser personalen. Att teckna ett service- eller supportavtal när ett företag investerar i nya värdefulla maskiner tillhör i dag en självklarhet. Avstannad produktion ger som bekant ökade utgifter. När en anställd inte kan arbeta på grund av sjukdom innebär det likaså ett produktionsbortfall som måste kompenseras. - En nyanställning innebär en investeringskostnad som årligen överstiger kronor för arbetsgivaren. När den nya medarbetarens tillskott i företagsproduktionen uteblir innebär det extra kostnader för företaget, säger Peter Seger, VD för Sophiahemmet AB. En heltäckande sjukvårdsförsäkring kostar från 4000 kronor per år. En enkel kalkyl visar att redan några dagars stillestånd medför en större kostnad än att låta den anställde få omgående behandling hos en privat vårdgivare och därmed öka möjligheten att snabbt bli återställd. - Ändå är det inte lika självklart att försäkra företagets personal som det är att försäkra en fortsatt och säker drift av nödvändig materiell produktionsutrustning. Som företagare krävs det en ordenlig funderare på vad personella stilleståndskostnader egentligen innebär. - Det handlar inte om att köpa sig förbi en vårdkö utan att som arbetsgivare se över hur man stöder sina medarbetare på bästa sätt och se till att företaget fungerar så bra som möjligt, understryker Peter Seger. Med en bakgrund i sjukvårdskoncernen Capio tillträdde Peter Seger som VD för Sophiahemmet AB i samband med att Capio, Sophiahemmet AB och dess ägare, Sophiahemmet ideell förening, tecknade ett samarbetsavtal om drift och utveckling av sjukhusets verksamhet. - Partnerskapet har gett oss kompetens- och konkurrensfördelar och möjlighet till medicinskt samarbete utan förändrade ägarstrukturer, säger Peter Seger och pekar på en rad faktorer som i dag särskiljer Sophiahemmet från branschkollegorna. Bakom de anrika väggarna bedrivs en modern och högkvalitativ specialistsjukvård hand i hand med särklassig omvårdnad, sida vid sida med högskoleutbildning och forskning. - Den stora styrkan med Sophiahemmet är att vi har en mycket bred kompetensbas och ett stort utbud av specialister inom olika områden. Även hög tillgänglighet och personlig service där en och samma läkare är ansvarig för sin patient genom hela vårdprocessen, tillägger Peter Seger. Redan när sjukhuset grundades 1889 av dåvarande drottning Sophia stod vårdkvalitet i fokus. Alla ska ha möjlighet att få vård på Sophiahemmet, inte bara patienter som har en privat försäkring eller får behandling på egen eller arbetsgivarens bekostnad. Huvuddelen av öppenvården på Sophiahemmet sker genom specialister som har egna vårdavtal med Stockholms Läns Landsting och där gäller samma regler som i den offentliga vården. Postadress Box 5605, Stockholm. Besöksadress Valhallavägen 91. Telefon Telefax Hemsida

12 12 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Headset ökar effektiviteten på jobbet 85 procent upplever att de blir effektivare i sitt arbete när de använder headset. En majoritet, 65 procent, arbetar vid datorn samtidigt som de talar i telefonen. Undersökningen är en del av en kartläggning av attityder till headset bland den stora andel anställda och egna företagare inom tjänstesektorn som traditionellt inte är headsetanvändare, men som ändå tillbringar mycket tid i telefon. 30 procent antecknar eller sköter administrativa sysslor samtidigt. Alla 13 procent som använder trådlöst headset, brukar passa på att sträcka på sig samtidigt som de talar i telefon ett enkelt sätt att få lite mer energi på. 22 procent av dem som använder headset på jobbet använder det även när de talar i telefon i hemmet. Även här är anledningen att kunna göra fler saker samtidigt, till exempel laga mat, städa eller använda datorn medan man talar i telefon. Av dem som inte redan använder headset hemma ser 32 procent att de skulle ha nytta av ett sådant. Övriga anser att de talar i telefon så pass mycket på arbetet att de helst undviker telefonen hemma. Dyrare sjukfrånvaro Sänkt sjukpenning och slopat sjuklöneansvar för arbetsgivare, otillgänglig primärvård och långa vårdköer. Som anställd ökar riskerna och kostnaderna vid sjukdom, därmed även betydelsen av en snabb återgång till arbetet. Sverige tillhör de industriländer som har störst klassklyftor inom sjukvården. Enligt OECD, industriländernas samarbetsorgan, rankas Sverige långt ned både när det kommer till sannolikheten att ha kontakt med sjukvården under året och vad det gäller antalet läkarbesök per år. Otillgängligheten i primärvården innebär onödigt långa sjukskrivningar, vilket kostar både samhället och individen onödiga pengar. Och för den anställde kostar det nu desto mer att bli sjuk. Med den nya borgerliga regeringen och en rad aviserade förändringar ökar det ekonomiska bortfallet vid långvarig sjukdom. Den 1 januari 2007 sänks taket för den allmänna sjukförsäkringen från 10 till 7.5 inkomstbasbelopp, vilket innebär att den maximala sjukpenningen sänks från 80 procent av en månadslön på ca , till en månadslön på knappt Arbetsgivarens medfinansiering av sjukpenningkostnaderna slopas och den sjukpenninggrundade inkomsten ska beräknas på inkomsten de senaste 12 månaderna istället för på aktuell inkomst. För den som har sjuk- och aktivitetsersättning ska 80 istället för 100 procent av antagandeinkomsten vara pensionsgrundande för ålderspension. För den anställde betyder förändringarna att incitamenten för att undvika onödig och långvarig sjukfrånvaro förstärks. Förutom de rent psykiska och sociala aspekterna att stå utanför arbetslivet blir det desto viktigare att säkerställa en så snabb återgång till arbetet som möjligt och därmed förlora mindre lön och framtid pension. För att undgå långa vårdköer och säkerställa sin egen tillgång till vård visar statistiken att en privat sjukförsäkring har blivit ett allt betydelsefullare komplement till den allmänna sjukförsäkringen. Istället för en oviss väntan på diagnostik och behandling ger en privat sjukvårdsförsäkring oftast tillgång till vård och specialistläkare samma dag utan remiss. Trots att det i grunden handlar om en dubbel sjukvårdskostnad, både som skattebetalare och försäkringstagare, är allt fler beredda att betala extra för en privat sjukförsäkring som kan kosta alltifrån kronor per år till mer än kronor. FAKTA Taket för den allmänna sjukförsäkringen höjdes den 1 juli 2006 från 7,5 till 10 prisbasbelopp, men sänks åter den 1 januari Enligt den tidigare medfinansieringsregeln var arbetsgivare skyldiga att efter sjuklöneperiodens slut, 14 dagar, betala 15 procent av sjukpenningen för de anställda som är heltidssjukskrivna. Tänk om det var så LINDH & PARTNERS GBG LEOJUNI06 ORG.NR enkelt Går du omkring och besväras av dina psoriasisfläckar? Fjällande fläckar som kliar och stör, inte minst kosmetiskt? Har du en känsla av att vilja krypa ur obehaget? Behandling av psoriasis utvecklas ständigt. Ge inte upp kampen mot fläckarna. Det finns hjälp att få. Gå in på så får du veta mer. Tel INFO RMAT ION OM PSORI ASI S OCH ANDRA RÖDA HUDFLÄCKAR

13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 13 Små företag små reserver I ett litet företag är alla beroende av varandra. För Janne Lindén som startade mätagenturen LK Scandinavia stod därför valet klart att låta alla anställda omfattas av en privat försäkringslösning. FOTO:FÖRETAGARNA Går du inte till arbetet är det ingen som gör ditt jobb och det blir ingen lön, det är den hårda verkligheten för många ensam- och småföretagare, säger Hans Fredricson, ansvarig för Företagarnas försäkringsservice. Beslutet föll på Garant Anställd, en kombinerad sjukvårds-, liv- och olycksfallsförsäkring, som tecknades via Företagarna, Sveriges största näringspolitiska företagsorganisation med cirka medlemmar. I dag har även Jan Lidén kompletterat skyddet med Företagarnas nya rehabiliteringsförsäkring som avlastar företagets skyldigheter vid långtidssjukskrivningar. Vi är ett litet företag där varje anställd är väldigt betydelsefull och där vi inte har mycket reserver. Därför är det viktigt att vi snabbt kan få den hjälp vi behöver när samhället inte kan erbjuda den, förklarar Janne Lindén som startade eget 2003 och nu har fem anställda. Som tidigare verksamhetsansvarig inom samma bransch säger han att behovet av att trygga sina medarbetares hälsa har förändrats: Tidigare har bara jag personligen haft en sådan här försäkring, men som företagare är vi i dag mer känsliga för sjukfrånvaro än vad vi var för ett par år sedan. Verkligheten är vad den är med vårdköer i sjukvården. Vardagen är så pass hård att vi måste kunna ställa upp på kundernas önskningar, vilket kräver friska och aktiva medarbetare. Att inkludera alla anställda i försäkringsförmånen signalerar också att alla medarbetare är lika viktiga och att arbetsgivaren är mån om deras hälsa, vilket kan fungera som en positiv drivkraft, tillägger Janne Lindén. Trots att sjukfrånvaro och sjukskrivningar är mindre förekommande bland små företag än större, upplevs problemen som stora och allt fler väljer i likhet med Jan Lindén att trygga företagets kontinuerliga drift och förse sina anställda med ett skydd vid sjukfrånvaro. De senaste tio åren har vi sett ett klart stegrande intresse bland mindre företag att teckna en privat sjukvårdsförsäkring. Man vill helt enkelt försäkra sig om att de anställda kommer till jobbet, säger Hans Fredricson, ansvarig för Företagarnas försäkringsservice. I synnerhet mindre företag upplever även en ökad risk förknippad med att nyanställa, enligt en undersökning som TEMO utförde under slutet av år 2005 på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Av de över 600 privata företagare som intervjuades uppgav runt 48 procent av företagen med 5-19 anställda att sjukskrivningar och sjukfrånvaro är ett hinder för tillväxten i näringslivet. En överväldigande majoritet ansåg att medarbetarnas sjukskrivningsperiod förlängts i onödan på grund av för långa vårdköer. FAKTA 99.2 procent av Sveriges företag har färre än 50 anställda 3 av 4 företagare driver företaget ensam Sedan 1970 har inget av Sveriges 50 största företag grundats Källa: Företagarna GoodRace Cancer nytt hopp med second opinion. Varje år drabbas svenskar av cancer. Bland männen ökar prostatacancern och bland kvinnor är det vanligast med bröstcancer. Genom oss på Euro Accident kan du snabbt få tillgång till Sveriges främsta cancerläkare via nätverket 2ndView. Samarbetet är unikt i Sverige. Du får de bästa råden och en andra bedömning, s k second opinion. Euro Accident är ett svenskt försäkringsföretag med personlig hälsa som specialitet. Genom vår sjukvårdsförsäkring PrivatAccess får du tillgång till Sveriges främsta cancerläkare. medlare i hela Sverige. Läs mer på eller besök De aktivas val

14 14 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FOTO:HANS BLOMBERG Pris för Årets bästa Arbetsgivare och minskande sjukfrånvaro gläder de som har kämpat för en god företagshälsa på Vattenfall. Friska medarbetare en sund investering Sjukfrånvaro och sjukskrivningar gynnar ingen. Så långt är de flesta på det klara. Men vad ohälsan verkligen kostar en arbetsplats är ofta mer oklart. Kanske är det även många gånger rutiner före mer hälsoekonomiska strategier som får avgöra hur sjukfrånvaron hanteras. Att lyfta blicken mot rätt åtgärder ger både mänskliga och ekonomiska vinster. Medan många företag har god kontroll över sin personals sjukfrånvaroprocent och vad antalet sjukdagar motsvarar i sjuklönekostnader faller ofta de ekonomiska belastningarna i form av produktivitetsförluster, personalersättnings- och administrationskostnader utanför synfältet. För att hjälpa företag att få ett pris på sin totala sjukfrånvarokostnad och mäta effekten av investeringar i olika hälsofrämjande åtgärder använder sig Previa, Sveriges ledande företag inom företagshälsovård, av Hälsoeffekten ; en kalkylmodell som har utvecklats i samarbete med Institutet för personal- och företagsutveckling, IPF, vid Uppsala Universitet. Med hjälp av Hälsoeffekten får företaget en annan bild på sjukkostnaden, hur stor den är och var den ligger. Istället för att ha en generell uppfattning får de klara rekommendationer om exakt var insatserna bör läggas. Det kanske visar sig att korttidsfrånvaron och inte långtidsfrånvaron är problemet, eller att en viss grupp i företaget kostar särskilt mycket, säger Bobby Ljung, affärscontroller vid Previa i Göteborg. Att även se över hur sjukfrånvaron hanteras kan vidare synliggöra kostnader som annars är svåra att ringa in. Modellen tar till exempel hänsyn till eventuella kvalitetsbrister i produktionen vid ersättare och ökad personalomsättning med högre rekryteringskostnader. I många fall gör företagen som de har gjort de senaste tio åren, när någon är sjuk kallas en ersättare in eller någon annan får jobba över. Hälsoeffekten kan bidra till att man ändrar sina prioriteringar och därmed ökar lönsamheten, förklarar Bobby Ljung. Utifrån en nulägesanalys som visar sjukfrånvarons totala kostnad utformas sedan en investeringskalkyl för hälsofrämjande insatser, vilka i sin tur kan följas upp och mätas i ekonomiska termer. Sedan 2004 då modellen började användas har Previa hjälpt ett fyrtiotal kunder. I samtliga fall där vi gjort en andra uppföljning har det visat sig att insatserna lönat sig med väldigt god marginal. Genom Hälsoeffekten har vi äntligen kunnat bevisa att det lönar sig att tänka hälsoekonomiskt, konstaterar Bobby Ljung. Arbetsmiljön på Vattenfall Att minska sjukfrånvaron genom hälsofrämjande insatser ökar inte bara lönsamheten utan bidrar även till att göra företaget till en mer attraktiv arbetsplats. För energibolaget Vattenfall har en god arbetsmiljö i vid bemärkelse alltid stått högt i fokus vilket avspeglas i olika arbetslivsundersökningar. Tidigare Bobby Ljung, affärscontroller vid Previa i Göteborg. i år utsågs Vattenfall till Sveriges bästa arbetsgivare i en undersökning bland akademiker. Attrack Professionals som genomfördes år 2005 av företaget Attrack, numera en del av employer branding-företaget Universum, visade att 83 procent av Vattenfalls anställda civilingenjörer mellan 25 och 40 år är nöjda med företaget och att de inte har funderat på att byta arbetsplats. I årets Företagsbarometern, en attitydundersökning som Universum genomför årligen sedan 1988, rankade teknologer Vattenfall som den mest attraktiva arbetsgivaren inom energibranschen. Vattenfall har sedan mycket länge värnat om en god hälsa och har jobbat aktivt med friskvård i många år. Vi har på olika sätt lyft fram frågorna och tagit upp dem på ledningsnivå, kommenterar Bengt Bergstedt som arbetar med arbetsmiljö- och hälsofrågor vid Vattenfall. När sjukfrånvarosiffrorna på Vattenfall ökade kraftigt i slutet av 1990-talet, vilket vid tiden följde samhällsutvecklingen i stort, beslutade bolaget att göra en grundläggande kartläggning över alla långtidssjukskrivna. Det hela mynnade ut i projektet Frisk 2006 och målet om att halvera antalet långtidssjukskrivningar och pressa ned sjukfrånvarofrekvensen till 3.5 procent till utgången av år I slutet av år 2002 hyrde vi in ett externt företag som beräknade vår totala kostnad för sjukfrånvaron som då låg på 4.5 procent. Den visade sig uppgå till mellan 150 och 200 miljoner kronor per år, säger Bengt Bergstedt. Under de två följande åren riktade Vattenfall främst sina insatser på att skapa effektivare rehabiliteringsprocesser. Sedan år 2004 använder sig Vattenfall av Previa som leverantörer av företagshälsovården och fokuserar främst på att skapa hälsofrämjande arbetsplatser och ledarskap. Nu har vi fått ner sjukfrånvaron till 3.7 procent vilket betyder en årlig kostnadsbesparing på miljoner kronor. I form av synliga resurser som vi har satsat på hälsofrämjande insatser, runt en tiondel av kostnadsbesparingen, har det gett oss en stor utväxling. Och prognoserna för att nå målet med Frisk 2006 ser väldigt goda ut, avslutar Bengt Bergstedt. Våga välja hälsa. Att ha ett friskt företag lönar sig, men hälsan kommer inte gratis. Det krävs ett aktivt val för att nå dit. Och det räcker inte med en bra stol eller ett kort till gymmet. Rätta verktygen reagera Hälsa har i många år arbetat med friskvård, stresshantering och rehabilitering. Vi är din samarbetspartner och företagshälsovård som ger dig och din personal de rätta verktygen för ett hälsosamt liv, på och utanför jobbet. Lönsam investering För oss är friskvård inte en trend eller tjusig yta, utan en långsiktig investering för ett mer lönsamt företag. Därför följer vi alltid upp resultaten. Ge hälsan en chans Kontakta oss för en kostnadsfri behovsanalys, inom friskvård eller företagshälsovård. I nära samarbete med dig tar vi fram en långsiktig strategi. Du ger hälsan en chans vi ger dig möjligheterna. Boka en kostnadsfri behovsanalys Kontakta Marianne Björk, eller tel Läs mer på

15 VINN EN RESA TILL MALLORCA ANMÄL DIG TILL FRUKOSTSEMINARIET I KISTA, DEN 10 NOV ELLER 1 DEC Niana AB - Wellness Management Sveriges största och mest kompletta leverantör av Företagsanpassade friskvårdstjänster Hälsocoaching Fitnessaktiviteter Massage Kiropraktik Yoga Aerobics Box Gympa Wellnesskonferenser Wellnessresor Våra kunders krav på högsta kvalitet i tjänster och administrativa system har gjort att vi nu kan erbjuda företagen en modern helhetslösning med webbokning och utvärderingsfunktioner, oavsett var i landet personalen befinner sig. Vi garanterar och följer upp kvalitet och genomförande. Ericsson väljer att teckna riksomfattande ramavtal med Niana AB, Sveriges Riksdag väljer Niana AB, även Nokia Sverige AB Electrolux AB SEB Infodatadirekt AB Taxi Stockholm, valde Niana AB som leverantör av friskvårdstjänster till sin personal. Rikstäckande leverantör Bokningssystem Administrationssystem för statistik och kontinuerlig återrapportering Huvudkontor i Kista God hälsa är nyckeln till framgång Vi har lösningen, ring eller maila Tel VÄLJ NIANA DU MED! VI GARANTERAR DIG 100% Leverans trygghet, kvalitet och god servis Power-Plate: Träning för människor med tidspress Tidspress är det vanligaste skälet till att skjuta upp eller strunta i träningen. Samtidigt månar de flesta av oss om både hälsan och utseendet. Det finns dock ett sätt att få ekvationen att gå ihop. Lösningen heter Power-Plate och är en effektiv träningsform som bygger på vibrationer. Bara minuters träning två gånger i veckan ersätter helt vanlig tidsödande styrketräning. Det är intensiteten i Power- Plate-träningen som gör musklerna starka, berättar Power-Plates VD Gabriel Sjövall. Vibrations-hastigheten motsvarar små hopp per sekund. Rörelsen är bara ett par millimeter, men skapar en naturlig reflex som får muskeln att kontrahera och sträcka ut med samma hastighet. Intensiteten gör att man snabbt blir trött i musklerna. På så vis kan du träna hela kroppen lika effektivt som på gymmet, fast på mycket kortare tid. Dessutom är träningen skonsam för lederna. Tekniken utvecklades på 70- talet för träning av ryska kosmonauter inför långa perioder i tyngdlöshet. Idag är Power-Plate en av de snabbast växande träningsmetoderna i världen och används av till exempel NASA, tyska och franska skidlandslagen samt kändisar som Madonna. Och vår egen Kikki Danielsson har fått mycket uppmärksamhet då hon gick ner hela 18 centimeter i midjan på bara åtta träningsveckor. Brett användningsområde Rygg- och nackproblem är den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningar. Många läkare ordinerar Power-Plate-träning vid olika led-, smärt- och cirkulationssjukdomar. Med Power-Plate är det enkelt att bygga upp stabilitet i musklerna kring ryggraden. Dessutom används Power-Plate även för djup massage, stretching och avslappning för till exempel korsrygg och stel nacke efter en lång dag vid datorn, säger Gabriel Sjövall. Fler och fler företag inser att metoden är idealisk för företagshälsovård. Nöjda kunder är bland andra SEB, Sparbanken, SAS, en rad landsting och kommuner, där man helt enkelt har satt in plattan på kontoret för att skapa lättillgänglighet för personalen. Power-Plate är ett enkelt, skonsamt, roligt och tidseffektivt sätt att träna för att få mer energi, undvika sjukdomar och få ökat välmående. Och du behöver inte ens byta om för du kommer inte att svettas. För mer information, se eller ring

16 Vad gör du när din bästa medarbetare inte kan komma till jobbet? Värk skapar okoncentrerade, trötta människor. Men smärta är kroppens sätt att protestera mot felaktig belastning. Idag är ortopediska problem som värk i rygg, knän, armar och nackar en av vårt lands vanligaste diagnoser vid sidan av stress. Långvarig smärta kan sluta med mycket lång sjukskrivning, medan skadorna blir mindre ju tidigare rehabiliteringen startar. Vår helhetslösning brahälsa med sjukvård och rehabilitering innehåller snabbare sjukvård, omedelbar rådgivning och ett nätverk av specialistläkare och rehabledare. Välkommen att kontakta ditt lokala länsförsäkringsbolag, eller gå in på lansforsakringar.se/foretag för mer information.

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting - företagshälsovårdens metoder och arbetssätt Finansierat av AFA Försäkring 2010 2014 FoU-programmet

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 2016:1 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om expertpanelen... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De vanligaste arbetsmiljöproblemen... 5 Vad orsakar stress i jobbet?...

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda Både OMTÄNKSAMT och lönsamt För sex år sedan opererade jag axeln men fick nya besvär nu i maj, vilket gjorde det svårt att sköta snickerifirman. If bokade

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin 1 Antagen KS 110315 61 1 (5) Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2011-03-15 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2009-04-07 38, Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Människor som mår bra ger framgångsrika företag Det är ingen hemlighet. Människor som mår bra gör ett bättre arbete. Inte helt förvånande är det dessutom så

Läs mer

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sveriges Företagshälsor Företagshälsovårdens branschorganisation Sveriges Företagshälsors medlemmar utgör huvuddelen av branschen som består av mer

Läs mer

REHABILITERINGS- POLICY

REHABILITERINGS- POLICY REHABILITERINGS- POLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING I Höganäs kommun är arbetet med förebyggande

Läs mer

Rehabilitering och Prevention Rättighet eller skyldighet?

Rehabilitering och Prevention Rättighet eller skyldighet? NFT 4/2006 Rehabilitering och Prevention Rättighet eller skyldighet? av Gunnel Blomberg Svenska Försäkringsföreningen anordnade den den 5 december 2006 ett heldagsseminarium över ämnet Rehabilitering och

Läs mer

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting - företagshälsovårdens metoder och arbetssätt Finansierat av AFA Försäkring 2010 2014 FoU-programmet

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Belasta rätt vid personförfl yttning

Belasta rätt vid personförfl yttning Belasta rätt vid personförfl yttning BELASTNINGSSKADOR INOM vård och omsorg är vanliga. Belastningsskador drabbar inte bara individen utan påverkar även verksamheten och samhället. Skador uppkommer vid

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Vår kunskap : Din hälsa

Vår kunskap : Din hälsa Vår kunskap : Din hälsa Ergonomhuset är ett kunskapsföretag inom ergonomi, arbetsteknik, utbildning och sjukgymnastik. Vår idé är att erbjuda ett helhetstänkande för individen och företaget. Specialinriktningar

Läs mer

Hälso- och friskvårdspolicy

Hälso- och friskvårdspolicy 1 Hälso- och friskvårdspolicy 2007 2 Hälso- och friskvårdspolicy för Klippans kommun Hälsa en del av kompetensen Medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv

Läs mer

Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar

Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar 1 Sammanfattning Hälsobarometern våren 2015 Tre fjärdedelar av de tillfrågade företagsledarna är inte oroliga för att medarbetarna ska sjukskriva sig.

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin sätter fart på vården mot ont i ryggen och själen Rehabiliteringsgarantin ska ge snabbare och bättre hjälp till patienter med psykiska besvär eller långvarig

Läs mer

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI VÄLKOMMEN TILL HERMELINEN SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI HERMELINEN FYSIOTERAPI MODERN REHABILITERING Rörelse är receptet Våra legitimerade fysioterapeuter bedömer

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Fördjupning

Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Fördjupning Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Fördjupning I den här delen finns fördjupningsfrågor och fakta som kan göra det enklare att genomföra en behovsanalys och förbereda möten med olika leverantörer.

Läs mer

Du kan mest om ditt företag. Vi kan mest om hälsa. Tillsammans får vi dig och ditt företag att må bra. Nu och i framtiden

Du kan mest om ditt företag. Vi kan mest om hälsa. Tillsammans får vi dig och ditt företag att må bra. Nu och i framtiden INNEHÅLL Det här är vi Vår strategi för företagshälsa Träna i grupp eller individuellt Baspaket & kurser Föreläsningar Tester Intyg Fysioterapi Sjukvårdsförsäkring För en anpassad företagslösning och offert

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 )

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) 1 (8) BESLUT 2009-04-23 Personalchefsbeslut Dnr SU 679-0650-09 Dok 2 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) I rehabiliteringsansvaret ligger att själv eller med stöd av annan person svara

Läs mer

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa ett extra försäkringsskydd för både dig och din familj Alla vuxna i Sverige har genom

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Re=åter. Habilis=duglig. Rehabilitering=åter göra duglig REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING

Re=åter. Habilis=duglig. Rehabilitering=åter göra duglig REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING Re=åter REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING Habilis=duglig Rehabilitering=åter göra duglig Siljagruppen Arbetshälsan AB Ann-Louise Hohenthal 2015 09 23 WHO definierar begreppet hälsa som ett tillstånd

Läs mer

Arbetsmiljöprogram

Arbetsmiljöprogram PROGRAM 1 (8) INLEDNING I Regionplanen för perioden -2019 framgår det att regionen ska utvecklas som arbetsplats med ledarskap och medarbetarskap som proaktivt påverkar arbetsmiljön i positiv riktning

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja Rehabiliteringskedja 2008-07-01 o 2009-01-01 Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja 1 Dag 1-90 Arbetstagaren erhåller sjuklön av arbetsgivaren under de första 14 kalenderdagarna. Dag ett är karensdag och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18

Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18 Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18 Inledning Tillväxt och välfärd är kommunicerande kärl. Tillväxt skapar förutsättningar för en utbyggd välfärd och en möjlighet

Läs mer

Rehabilitering AGS-fonden. För privata och kooperativa arbetsgivare

Rehabilitering AGS-fonden. För privata och kooperativa arbetsgivare Rehabilitering AGS-fonden För privata och kooperativa arbetsgivare AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Att förbättra kvinnors arbetsmiljö ett uppdrag från regeringen

Att förbättra kvinnors arbetsmiljö ett uppdrag från regeringen Att förbättra kvinnors arbetsmiljö ett uppdrag från regeringen Arbetsmiljöverket fick 2011 i uppdrag från regeringen att utveckla och genomföra särskilda insatser för att förebygga att kvinnor slås ut

Läs mer

Anställningsförmåner i landstinget

Anställningsförmåner i landstinget 1(5) Anställningsförmåner i landstinget Vi erbjuder dig ett meningsfullt och utvecklande arbete Landstingets vision är att Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivaralliansens snabbguide arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivarens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering Materialet är tänkt som ett konkret stöd för arbetsgivarens praktiska arbete

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

BILAGA 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverket

BILAGA 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverket BILAGOR. Arbeta med HPI Arbetsplatsprofil en handledning Sida 1 av 5 BILAGA 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverket Kunskap och ansvar Arbetsgivare och chefer eller andra arbetstagare

Läs mer

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 )

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) 1 (8) BESLUT 2009-04-23 Personalchefsbeslut Dnr SU 679-0650-09 Dok 2 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) I rehabiliteringsansvaret ligger att själv eller med stöd av annan person svara

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015

Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015 Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

WellnessCard det nya friskvårdskonceptet

WellnessCard det nya friskvårdskonceptet Fördelar med WellnessCard Mottagaren får själv välja såväl produkt som leveransdatum. Allt ingår i priset. Alla produkter levereras med Postens företagspaket inom 48 timmar. WellnessCard är smidigt för

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

En företagshälsovård. i arbetslinjen

En företagshälsovård. i arbetslinjen En företagshälsovård i arbetslinjen aktuella frågor om branschens utveckling och utmaningar Lars Hjalmarson, vd, FSF FHV-branschen i korthet, aug 2010 Omsättning 4 mdr SEK ( < 50% jmfr Finland ) FSFs medlemmar

Läs mer

LIV LIV LIV LIV LIV LIV. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. friskare. friskare. friskare. friskare. friskare.

LIV LIV LIV LIV LIV LIV. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. friskare. friskare. friskare. friskare. friskare. DU BLÄDDRAR MED HJÄLP AV PILTANGENTERNA Förbättra sjuktalen med Sjuk & Frisk SJUK & FRISK ANMÄLAN, RÅDGIVNING & STATISTIK OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE POSITIVA EFFEKTER ENKEL ADMINISTRATION» Euro

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1. POLICY Eslövs kommun strävar efter att arbetsanpassnings- och

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Vägen till väggen. - Diskussionsmaterial

Vägen till väggen. - Diskussionsmaterial Ch e fer Vägen till väggen - Diskussionsmaterial 1 Likgiltighet, irritation, ångest, trötthet, huvudvärk, magont, dåligt minne, sömnsvårigheter, minskad sexlust, dra sig undan sociala kontakter, negativa

Läs mer

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANPASSNING OCH REHABILITERING 3 VAD MENAS MED ANPASSNING? 3 VAD ÄR REHABILITERING? 3 ARBETSLEDARENS ANSVAR 4 MEDARBETARENS ANSVAR 4 BEDÖMNING

Läs mer

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08 Riktlinjer vid rehabilitering Universitetsförvaltningen, Riktlinjer vid rehabilitering Dnr 4480/08-201 INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Rehabiliteringsmodell...1 2.1 Förebyggande arbete...2 2.2 Rehabiliteringsplanering...2

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

CHECKLISTA REHABILITERING

CHECKLISTA REHABILITERING CHECKLISTA REHABILITERING För instruktion hur checklistan ska användas: se Namn (den anställde) Personnummer Åtgärd 1 Första kontakt (inom en vecka). Bedömning av sjukskrivningslängd* 2 Rehabiliteringsutredning

Läs mer

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Delrapport Jobbhälsoindex 2013:3 Jobbhälsobarometern Sveriges Företagshälsor 2014-03-11 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om

Läs mer

R E H A B I L I T E R I N G

R E H A B I L I T E R I N G GÖTEBORGS UNIVERSITET R E H A B I L I T E R I N G Mål och rutiner Gäller fr. o. m. 1 januari 1992 Uppdaterad 2005-04-28 Innehåll Sid Arbetsgivarens ansvar 1 Mål för arbetslivsinriktad rehabilitering 1

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad 2002-03-27 av Kommunfullmäktige 31 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Kraven i koncentrat. Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (5 ).

Kraven i koncentrat. Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (5 ). Kraven i koncentrat Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (5 ). Arbetsgivarna ska se till att (1): chefer och arbetsledare har

Läs mer

Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011

Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011 ARBETSMILJÖVERKET www.av.se Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011 Här kan man ändra texten genom att visa Sidhuvud och Sidfot 2011-05-20 1 Här kan man ändra texten genom att visa Sidhuvud och Sidfot 2011-05-20

Läs mer

Byggnads policy. Företagshälsovård

Byggnads policy. Företagshälsovård Byggnads policy Företagshälsovård Byggnads policy om företagshälsovård Syftet med Byggnads företagshälsovårdspolicy är att beskriva vilka krav Byggnads ställer på innehållet i ett bra företagshälsovårdsavtal,

Läs mer

Friskare företag med sjukvårdsförsäkring

Friskare företag med sjukvårdsförsäkring Friskare företag med sjukvårdsförsäkring 1 Varför sjukvårdsförsäkring? Förebyggande hälsotjänster. Rätt vård snabbt. Effektiv rehabilitering. 2 Vi har utvecklat en unik helhet tar hand om hela människan

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Landstinget Blekinge

Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Landstinget Blekinge Landstingsdirektörens stab 2016-04-25 Ärendenummer: 2015/00301 Kanslienheten Dokumentnummer:2015/00301-3 Helene Håkansson Till landstingsstyrelsen Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Få ihop text och bild Regeringens åtgärdsprogram Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Försäkringskassans uppdrag och roll Information arbetsgivarverket 1 hösten 2016 Att förebygga sjukfrånvaro Sjukpenningtalet

Läs mer

Alla som arbetar har rätt till en arbetsmiljö som främjar hälsa och välbefinnande.

Alla som arbetar har rätt till en arbetsmiljö som främjar hälsa och välbefinnande. Alla som arbetar har rätt till en arbetsmiljö som främjar hälsa och välbefinnande. Den fysiska arbetsmiljön, inklusive att arbetsplatsen är säker och inte orsakar fysiska skador eller besvär, är väldigt

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen Den glömda försäkringen Arbetsskadeförsäkringen är den glömda socialförsäkringen. Allmänhetens och politikernas uppmärksamhet riktas till andra delar av det allmänna försäkringssystemet; ålderspensionsförsäkringen,

Läs mer

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen? 2016-12-16 1 (5) Avdelningen för Vård och omsorg Anna Östbom Frågor och svar Villkor 2 Funktion för koordinering 1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

Läs mer

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49 1(5) Dnr 09-0406 /DE 2009-09-18 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Hörselskadades Riksförbund Box 6605, 113 84 Stockholm besöksadress: Gävlegatan 16 tel: +46 (0)8 457 55 00 texttel: +46 (0)8 457 55 01

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Policy Rehabilitering Dnr: 2013-109 Datum: 2013-09-13 Rehabilitering innebär att en medarbetare får hjälp med att återvinna sin arbetsförmåga och ges möjlighet att återuppta

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Rehabilitering för läkare en handlingsplan. Sveriges läkarförbund

Rehabilitering för läkare en handlingsplan. Sveriges läkarförbund 2008 Rehabilitering för läkare en handlingsplan Sveriges läkarförbund Innehållsförteckning Bakgrund 3 När läkaren blir patient 3 Rehabilitering börjar inte med sjukdom 3 Rätten att utöva läkaryrket under

Läs mer

Hälsobarometern 008.06 009.05. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009

Hälsobarometern 008.06 009.05. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009 Hälsobarometern 008.06 009.05 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009 1 (7) Utgiven av Alecta juni 009 Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4

Läs mer

Remissvar DS 2017:9. Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete. Inledning

Remissvar DS 2017:9. Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete. Inledning Datum Referens 2017-05-13 S2017/01743/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar DS 2017:9 Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Inledning Småföretagarnas Riksförbund

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Bakgrund Landstingsstyrelsen har gett i uppdrag att en översyn av frågan om friskvård för Landstingets medarbetare genomförs.

Läs mer

Försäkring. Företagshälsa

Försäkring. Företagshälsa Namn Titel Datum Försäkring Sjukvård Företagshälsa Vi hjälper svenska företag att skapa positiva resultat i deras strategiska hälso- och arbetsmiljöarbete genom att erbjuda ett brett utbud av hälsotjänster

Läs mer

Hur viktigt är hälsa för ditt varumärke & dina medarbetare? Resultatet av en undersökning gjord av Wellnet AB November 2016

Hur viktigt är hälsa för ditt varumärke & dina medarbetare? Resultatet av en undersökning gjord av Wellnet AB November 2016 Hur viktigt är hälsa för ditt varumärke & dina medarbetare? Resultatet av en undersökning gjord av Wellnet AB November 2016 Övergripande frågeställning Hur ser chefer att hälso- och friskvårdsarbete påverkar

Läs mer

Copyright 2007 Team Lars Massage

Copyright 2007 Team Lars Massage 1 Sveriges största utvärdering av massage på jobbet! Äntligen bevis för att massage fungerar! Var? Utvärdering är gjord genom en webbenkät på telekomföretaget TeliaSonera i Sverige När? Utvärderingen gjordes

Läs mer

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9) ISF1007, v1.3, 2015-11-19 REMISSVAR 1 (5) Datum 2017-05-09 Enheten för sjukförmåner Nina Karnehed Forskare och utredare nina.karnehed@inspsf.se Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Läs mer