Kunskapsveckan i Lund LÅT DIG INSPIRERAS, UTVECKLAS OCH ROAS! JUNI 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskapsveckan i Lund LÅT DIG INSPIRERAS, UTVECKLAS OCH ROAS! 16-17 JUNI 2015"

Transkript

1 Kunskapsveckan i Lund LÅT DIG INSPIRERAS, UTVECKLAS OCH ROAS! JUNI 2015

2 2 Välkommen till Kunskapsveckan i Lund 2015! Lunds universitets stora satsning på fortbildning inom skolområdet arrangeras i år för nionde gången. Kunskapsveckan i Lund 2015 vänder sig till lärare, skolledare, politiker och tjänstemän inom utbildningsområdet. Under två dagar presenterar vi ett smörgåsbord av intressanta och utvecklande föreläsningar. Vi bjuder på ett fullspäckat program med ämnesspecifika seminarier som kommer att ge bredd och inspiration och utveckla dig i ditt yrkesutövande. Årets Kunskapsvecka startar tisdagen den 16 juni med en storföreläsning av Per T Ohlsson om Sverige mellan mångfald och samling. Onsdagen den 17 juni inleds med storföreläsningen Hur blir vi en profession? av Institutionen för utbildningsvetenskap, som ansvarar för lärarutbildningen på Lunds universitet. Deltagarna deltar därefter i något av de olika seminarierna som beskrivs på sidorna 4-7. Tisdagen den 16 juni avslutas med en middag med lundensisk överraskning för alla som har deltagit i Kunskapsveckan på tisdagen och/eller onsdagen. Middagen ingår i priset. Anmälan är obligatorisk och vid utebliven närvaro debiteras 300 kr. Kunskapsveckan i Lund genomförs med Lunds kommun som huvudsamarbetspartner. Sedan 2011 är även Högskolan Kristianstad samarbetspartner. Vill du veta mer om Högskolan i Kristianstad? Besök Kom och låt dig utvecklas, inspireras och roas på Kunskapsveckan i Lund 2015! Information Pris Priset är kr exkl moms per dag. I priset ingår dagens storföreläsning och ett seminarium samt förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och middagen med lundensisk överraskning på tisdagen den 16 juni. Anmälan Anmäl dig till en eller två dagar på https://dinkurs.se/kunskapsveckanilund2015 senast 11 maj Vid för få anmälda till ett seminarium blir de anmälda ombedda att göra ett omval. Avanmälan Vid avbeställning efter den 29 maj debiteras den totala kostnaden. Byte av deltagare kan ske utan avgift när som helst, före eller i samband med seminariestart. Kontakt Joanne Hurman, Malin Pahlmblad, Utförlig beskrivning av seminarierna luvit.ced.lu.se/kunskapsveckan REGISTRERINGEN I UNIVERSITETSHUSET Lundagård i centrala Lund

3 KUNSKAPSVECKAN I LUND 16 OCH 17 JUNI Program Tisdag den 16 juni Registrering och reception i Universitetshuset, Lundagård Storföreläsning: Mellan samling och mångfald, Per T Ohlsson Fika i AF-borgen, Lundagård Seminarium enligt individuellt förval Lunch på Tegnérs Seminarium enligt individuellt förval fortsätter Middag med lundensisk överraskning Onsdag den 17 juni Registrering och reception i Universitetshuset, Lundagård Storföreläsning: Hur blir vi en profession?, Gunnar Andersson, Sinikka Neuhaus, Anders Persson Fika i AF-borgen, Lundagård Seminarium enligt individuellt förval Lunch på Tegnérs Seminarium enligt individuellt förval fortsätter Lokalerna för de olika evenemangen kommer att meddelas vid registreringen i Universitetshuset.

4 4 KUNSKAPSVECKAN I LUND 16 OCH 17 JUNI 2015 Tisdag den 16 juni STORFÖRELÄSNING: Mellan samling och mångfald Föreläsare Per T Ohlsson är prisbelönad journalist och författare med en bakgrund på Expressen , som USA-korrespondent för Sydsvenskan , som politisk chefredaktör i Sydsvenskan och sedan dess Senior Columnist i Sydsvenskan. Per har gett ut åtta böcker, bland annat den nu aktuella Svensk politik (2014), liksom hans biografi över flyktingen och entreprenören Herbert Felix, Konservkungen (2006). Föreläsningen handlar om mångfaldens betydelse för Sverige och Sveriges utveckling. Han problematiserar framtiden för en samhällsmodell som ju historiskt har byggt på det homogena. Vad i denna på många sätt framgångsrika modell kan förenas med globaliseringens utmaningar och med den etniska och kulturella mångfald som vi nu möter? Per T Ohlsson, författare och journalist Välj ett av följande seminarier som uppföljning av Storföreläsningen 1. Tala om språk elevspråkutveckling med hjälp av grammatiska redskap Målgrupp: Huvudsakligen svensklärare på högstadiet och gymnasiet Seminariet ges av Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet Seminariet visar hur man med hjälp av grammatiskt betingade genomlysningar av elevskrivna texter kan landa i en språkutvecklingspraktik som är begriplig för både lärare och elever. Praktiska tillämpningar av grammatiska analysredskap visar hur man med hjälp av dessa kan upptäcka mönster i elevskrivna texter. Sådana mönster är viktiga att upptäcka om man vill kunna hjälpa varje elev genom att sätta de nödvändiga orden på resonemanget om elevernas språkutveckling. Samtidigt tydliggörs värdet av kunskaper om grammatik och svenska språkets struktur för den som ska bistå eleverna i deras språkutveckling. För utförligare seminariebeskrivningar: luvit.ced.lu.se/kunskapsveckan 2. Vintergatan vår galax, fylld av stjärnor och planeter Målgrupp: Huvudsakligen lärare på högstadiet och gymnasiet Seminariet ges av Institutionen för astronomi och teoretisk fysik, Lunds universitet, i samarbete med Vattenhallen Science Center Enligt den nya läroplanen ska ämnet Astronomi nu inkluderas i Fysik 2 på gymnasiet. Astronomi inspirerar och visar tydligt hur naturvetenskap kommer till nytta. Naturvetenskap och teknikkunskap behövs för att studera rymden. Vi fokuserar på det som står i läroplanen och bjuder på en kunskapsupplevelse i Naturvetenskapliga Fakultetens Planetarium i Vattenhallen Science Center LTH. Vi kommer att diskutera hur teleskop världen över tittar ut i vårt universum och samlar in data och hur datan leder till nya upptäckter. Vi pratar om olika typer av teleskop, hur dessa fungerar och om vädret tillåter kommer vi, via ett fjärrstyrt teleskop, utföra riktiga astronomiska observationer på plats. Vi diskuterar bland annat hur stjärnor bildas och utvecklas samt hur vi kan upptäcka om dessa avlägsna stjärnor omkretsas av exoplaneter.

5 KUNSKAPSVECKAN I LUND 16 OCH 17 JUNI Tisdag den 16 juni 3. Synliggör lärande med digitala läromedel teori och praktik i klassrummet Målgrupp: Huvudsakligen lärare på förskolan, lågstadiet och mellanstadiet samt specialpedagoger Seminariet ges av Institutionen för kognitionsvetenskap, Lunds universitet Seminariet knyter samman den senaste forskningen om kognition hur människan lär sig med praktiskt arbete i klassrummet. I workshopen Hur väljer man ett bra digitalt läromedel? tar vi upp det praktiska med olika digitala läromedel och hur man kan bedöma dessa utifrån, exempelvis, hur den digitala miljön är uppbyggd, hur återkoppling och interaktion fungerar och hur de möjliggör för eleven att styra sitt eget lärande. Den större delen av tiden arbetar vi i mindre grupper som orienterar sig i utbudet av lärspel och appar för att identifiera faktorer som påverkar kognition och motivation. Vi fokuserar på ämnesspecifika program och appar som elever kan använda i grupp, i par och individuellt (inte administrativa program eller digitala sociala nätverk). Vilka krav ska ställas på digitala läromedel och lärresurser? 5. Förskolechefens pedagogiska ledarskap Målgrupp: Huvudsakligen förskolechefer Seminariet ges av Högskolan Kristianstad Hur kan förskolechefen med hjälp av det systematiska kvalitetsarbetet utveckla förskolans erbjudande till barnen? Vilken pedagog kan man bli under förskolechefens ledning? Målet är att reflektera kring förskolans utveckling och chefens ledarskap. Seminariet innehåller kanske fler frågor än svar: Vad innebär omvärlden? Vilka teorier påverkar oss? Vad säger den aktuella skolutvecklingsforskningen? Vad betyder begreppet på vetenskaplig grund för arbetet på förskolan? Hur kan förskolechefen organisera utveckling så att det systematiska kvalitetsarbetet lever i vardagen? Hur bygger chefen en samarbetande och reflekterande kultur på förskolan? Hur påverkar chefens ledarskap förskolans möjligheter att lyckas nå målen? 6. Individanpassat ledarskap i och utanför klassrummet 4. Atypiskt beteende stöd i lärande Målgrupp: Huvudsakligen lärare på förskolan, lågstadiet och mellanstadiet samt skolledare, specialpedagoger och kuratorer Seminariet ges av Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet Ta del av den forskning som pågår om tidiga tecken på atypisk utveckling som kan vara tecken på en neuropsykiatrisk störning. Många barn som senare i livet får en diagnos som ADHD/ADD eller autism spektrum tillstånd (AST) har saknat tidig utredning och diagnos. Både de, lärare och skolkamrater hade varit hjälpta av att bättre förstå vilka problem de har och vilka atypiska beteenden de visar. Kursdagen tar upp hur vi under skoldagen kan möta dem och anpassa verksamheten efter deras behov när vi inte märkbart kan förbättra deras funktionsnivå när barnen är i gruppsammanhang. Vi kommer även att ha en workshop om det stödjande arbetsrummet/klassrummet. Klockan Välkommen på middag med lundensisk överraskning! (ingår i priset för alla) OBS! Anmälan obligatorisk. Vid utebliven närvaro debiteras 300 kr. Målgrupp: Huvudsakligen lärare på lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet samt skolledare Seminariet ges av Institutionen för psykologi, Lunds universitet Idag står skolan och klassläraren inför en mängd ledarskapsutmaningar. En ökad integrering i klassrummen skapar ökade krav på individuella anpassningar både avseende kunskapsutvecklingen och den sociala utvecklingen. Det ställs också ökade krav på vår förmåga att skapa en relation med och ett samarbete kring elever med särskilda behov. Denna föreläsning syftar till att ge dig som lärare verktyg att jobba förebyggande och med konkreta problemsituationer avseende dessa elever. 7. Nyanländas lärande en introduktion Målgrupp: Huvudsakligen ämneslärare på högstadiet och gymnasiet samt skolledare Seminariet ges av Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet Sedan 2014 väntas ett ökat antal asylsökande framför allt från Syrien komma till Sverige. Detta ökar trycket på skolor att ta emot nyanlända elever. Seminariedagen syftar till att ge ökade kunskaper om nyanlända elevers lärandevillkor. Dessutom bidrar den till att introducera sätt att medvetenhetsgöra skolans personal i arbetet med de nyanlända eleverna, så att de får ett förbättrat mottagande och goda förutsättningar för den sociala utvecklingen, såväl som ökad måluppfyllelse.

6 6 KUNSKAPSVECKAN I LUND 16 OCH 17 JUNI 2015 Onsdag den 17 juni STORFÖRELÄSNING: Skolkulturer Föreläsare Begreppet skolkulturer synliggör likheter och skillnader som kan iakttas i och mellan skolor. Skolor hanterar kunskap, utbildning och elevernas fysiska närvaro i skolan på varierande sätt. Föreläsningen belyser ett professionsutvecklande undervisningsprojekt som genomförs inom ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet/högskolan Kristianstad och som syftar till att synliggöra skolkulturer i skolan, i ämneslärarubildningen och i de blivande lärarnas erfarenheter av och föreställningar om skolan Heldagsseminarier sociologi, LU Heldagsseminarier Välj ett av följande seminarier som uppföljning av Storföreläsningen Gunnar Andersson, docent i Sinikka Neuhaus, teol dr och utbildningschef för ämneslärarutbildningen, Institutionen för utbildningsvetenskap, LU 8. Tänka, språka och lära i tid Målgrupp: Huvudsakligen lärare på lågstadiet och mellanstadiet samt specialpedagoger Seminariet ges av Linnémiljön Cognition, Communication and Learning, Lunds universitet Inom Cognition, Communication and Learning (CCL) forskar vi på olika aspekter av inlärning och språkutveckling hos barn i framför allt låg- och mellanstadiet. Dagens seminarium sträcker sig över flera domäner: metoder som påverkar utvecklingen av barns skriftliga berättelser, hur den fysiska miljön så som buller och lärarens röst påverkar barns inlärning, barn med försenad språkutveckling och barn med mer än ett språk, och hur man skiljer avvikande från försenad språkutveckling. 9. Miljön och hållbar utveckling vi har verktygslådan! Målgrupp: Huvudsakligen lärare på mellanstadiet Seminariet ges av Botaniska trädgården, Lunds universitet Enligt läroplanen för åk 4-6 ska undervisningen ta upp Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta betyder för en hållbar utveckling. Planen lyfter också fram vikten av ekosystemtjänster, såsom nedbrytning, samt återvinning. Elevernas egna utforskningar är en oslagbar väg till att väcka ett naturintresse och ge en ökad förståelse för samspelet mellan organismer och människans beroende av naturen. I detta seminarium får deltagarna en teoretisk bakgrund till varför det är viktigt med hållbar utveckling, praktiska verktyg att använda i klassrummet samt en inblick i ny forskning i området. Anders Persson, professor i sociologi samt professor i utbildningsvetenskap, LU För utförligare seminariebeskrivningar: luvit.ced.lu.se/kunskapsveckan Du som medverkar på onsdagen får även del av Middagen med lundensisk överaskning på tisdagen!

7 Onsdag den 17 juni KUNSKAPSVECKAN I LUND 16 OCH 17 JUNI Neuropsykiatriska svårigheter Målgrupp: Huvudsakligen lärare på högstadiet och gymnasiet samt skolledare och kuratorer Seminariet ges av Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet Lärare idag erfar att allt fler elever har problem med sitt lärande. Seminariet ger kunskap om den grupp elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur dessa interagerar med andra elever och sina lärare liksom hur de reagerar på den miljö som skolan erbjuder. Denna grupp har ofta beteendeförändringar som kan skapa oro i klassrummet och motverka en god lärandemiljö. De har dessutom ofta och i varierande grad förändringar i sina sinnesupplevelser (ljud, syn, lukt, smak) som kan vålla omfattande problem. Seminariet innehåller också en workshop där deltagarna i smågrupper utformar en modell för att underlätta lärandet i det stödjande klassrummet. 11. Konst som källa till kunskap en inspirationsdag full av reflektion och eget skapande Målgrupp: Huvudsakligen lärare på lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet Seminariet ges av Skissernas Museum, Lunds universitet Seminariet ges på Skissernas Museums Skapande verkstaden och handlar om konst och skapande som källa till kunskap och självkänsla. Visningar och skapande workshops med avstamp i några av våra populära skolprogram, men nu ur ett lärarperspektiv. I kroppen min är ett program som handlar om kroppens språk sett genom konsten, om vår in- och utsida, från cellnivå till fingerspets och om skönhetsidealens dilemma. Kompisverkstaden lyfter fram barnkonventionens budskap genom konsten och skapandet. Du får med dig verktyg i teori och praktik att ta tillbaka till skolan! Mycket givande och inspirerande! Återkommer gärna! Citat från tidigare deltagare 12. Att leda och driva det kollegiala lärandet på skolan Målgrupp: Huvudsakligen för förstelärare, arbetslagsledare och skolledare Seminariet ges av Högskolan Kristianstad Förstelärarens/arbetslagsledarens roll är ofta att driva det kollegiala lärandet eller andra utvecklingsarbeten. Seminariet presenterar teorier och visar exempel på hur man lyckas med utvecklingsarbete och hur det ger avtryck i verksamheten. Vi delar erfarenheter och går igenom olika samtalsmetoder för kollegialt lärande. Slutligen diskuterar vi rollen som förstelärare och hur man kan hantera motstånd och konflikter i gruppen. 13. Såhär kan dina elever utforska ljus! Målgrupp: Huvudsakligen lärare på lågstadiet Seminariet ges av Fysiska institutionen, Lunds universitet Inspirerande workshops och lärorika experiment som du direkt kan göra i ditt klassrum så fort du är tillbaka i skolan! Seminariet tar upp olika praktiska moment som hjälper dig att utforska några av kännetecknen för ljus. Vi går igenom hur vi använder ljus i vår vardag och tittar på ljusets magiska egenskaper liksom saker som är direkt kopplade till elevernas vardag och som därmed ger mervärde för din undervisning. Anmäl dig senast den 11 maj 2015 https://dinkurs.se/kunskapsveckanilund2015

8 Låt dig inspireras, utvecklas och roas på Kunskapsveckan i Lund! Sista anmälningsdag: 11 maj 2015 https://dinkurs.se/kunskapsveckanilund2015 Arrangör LUCE, Lund University Commissioned Education LUCE, Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning, står för arrangemanget Kunskapsveckan i Lund. Lunds universitet grundades år 1666 och är Skandinaviens ledande universitet för högre utbildning och forskning. Besök oss på Samarbetspartners Lunds kommun I Lunds skolor möts kunskap, idéer och utveckling i praktisk handling. Varje elev är huvudperson. Skolan ger varje elev möjlighet att lära och utvecklas efter sina egna förutsättningar. I elva år har Lund rankats bland de tio bästa skolkommunerna i landet. Besök oss på LUCE Lund University Commissioned Education februari 2015 Foto G. Menander, K. Ruona, M. Risedal, A. Ung, m fl Högskolan Kristianstad På Högskolan Kristianstad möts studier, forskning och arbetsliv. Vi är unika med att erbjuda alla våra programstudenter verksamhetsförlagd utbildning. Vi finns på ett modernt och trevligt campus i den dynamiska Öresundsregionen med närhet till både storstad, hav och natur. Nyfiken på att veta mer om oss? Besök oss på LUCE Lund University Commissioned Education Box Lund Tfn

Relationer Helhetssyn Framgångstankar!

Relationer Helhetssyn Framgångstankar! Relationer Helhetssyn Framgångstankar! Välkommen till årets Rikskonferens i Eskilstuna 14-16 maj! Tre nya spännande och givande fortbildningsdagar för gymnasieskolans IM- program väntar på dig. Vi vänder

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg Varmt välkommen till Inspirationsdagar i Göteborg vecka 44 26-27okt 2015 MÅNDAG 26 OKTOBER kl. 09.00-12.00 1. Pedagogiska planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmatriser Målgrupp: grundskolans

Läs mer

lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program

lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program Välkommen till Mittlärande 2015! Det är med stor glädje vi öppnar dörrarna för andra året av Mittlärande i Sundsvall. Kom och låt dig inspireras

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Utbildningskatalog ht 2014/vt 2015 Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Innehåll Om Social utveckling 5 Nya möjligheter till fortbildning

Läs mer

BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA

BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA UR INNEHÅLLET De nya juridiska regelverken och lagändringarna kring nyanlända elever mottagande och skolgång (proposition

Läs mer

UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015

UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015 UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015 VÄLKOMMEN TILL VÅRT TREDJE UTBILDNINGSFORUM! Ängelholms kommun profilerar sig som Kunskapsstaden 2020. Intentionen är att alla led i våra verksamheter ska genomsyras av

Läs mer

Förskolan ett omsorgsfullt lärande. i Norrköping

Förskolan ett omsorgsfullt lärande. i Norrköping Förskolan ett omsorgsfullt lärande 15 16 oktober 2012 i Norrköping Arrangörer: Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) vid Linköpings universitet i samarbete med Linköpings kommun och Norrköpings

Läs mer

Pedagogik & utbildningsvetenskap. Natur & Kultur Akademisk

Pedagogik & utbildningsvetenskap. Natur & Kultur Akademisk Pedagogik & utbildningsvetenskap 2015 Natur & Kultur Akademisk Bästa läsare, FOTO: EVA LINDBLAD Det är extra roligt att publicera 2015 års katalog med nya böcker och efterfrågad backlist, eftersom vi vid

Läs mer

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet www.tankesmedjan.nu rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet Rapporter från Tankesmedjan Rapporter från

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014

Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014 Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014 Bakom Skolforum står Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Svenska Läromedel och Sveriges Skolledarförbund. Det

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

LärarhandLedning grundskolan

LärarhandLedning grundskolan Lärarhandledning Grundskolan LÄRARHANDLEDNING grundskolan Vad är entreprenörskap?... 3 Entreprenöriellt lärande... 3 Pedagogiskt program... 5 Inför besöket... 6 På museet... 6 Syfte med utställningen...

Läs mer

För en skola med hjärtat. #skolvåren

För en skola med hjärtat. #skolvåren För en skola med hjärtat #skolvåren För en skola med hjärtat Välkommen till #afkhuddinge - För en skola med hjärtat Vad ska vi med skolan till? Eller som Back Office #skolvåren envisats med att uttrycka

Läs mer

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Som lärare i Sv/So ser jag verkligen vinster med att synliggöra arbetslivet. Eleverna visar ett större engagemang för

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Nyhet! Välkommen till en högaktuell konferens för dig som utvecklar förskolan: FÖRSKOLA I UTVECKLING Hur du möter nya förutsättningar för förskolan och

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Temanummer. Barn i behov av särskilt stöd. Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar. Visst kan ALLA vara med!

Temanummer. Barn i behov av särskilt stöd. Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar. Visst kan ALLA vara med! Temanummer Inspiration & tips från NCFF:s nyhetsbrev Barn i behov av särskilt stöd Visst kan ALLA vara med! Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar Vad är det för skillnad på vanlig pedagogik

Läs mer

Matematiksvårigheter och dyskalkyli Tidigare upptäckt Motiverande undervisning Effektivare pedagogiska verktyg

Matematiksvårigheter och dyskalkyli Tidigare upptäckt Motiverande undervisning Effektivare pedagogiska verktyg Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm, den 19-20 mars 2015 De 10 första som anmäler sig får boken Värt att veta om dyskalkyli av Markus Björnström Matematiksvårigheter och dyskalkyli En skräddarsydd

Läs mer

Höstmöte Folkparken Skellefteå Onsdag 15 oktober 2014 15:00-20:00

Höstmöte Folkparken Skellefteå Onsdag 15 oktober 2014 15:00-20:00 Höstmöte Folkparken Skellefteå Onsdag 15 oktober 2014 15:00-20:00 Ännu ej medlem men vill gå på Höstmötet? Ring 736147 så hjälper vi dig! Seminarier Välj mellan 15 intressanta och lärorika seminarier,

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

FÖRFATTARE: MONIKA STRANDBERG ARTIKEL NUMMER

FÖRFATTARE: MONIKA STRANDBERG ARTIKEL NUMMER SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Läranderonder Att undersöka, analysera och utveckla undervisning FÖRFATTARE: MONIKA STRANDBERG ARTIKEL NUMMER 14/2015 Skolportens numrerade

Läs mer

Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd. Våren 2015. Kompetensutveckling. pedagogiskt stöd. för Stockholms kommunala grundskolor

Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd. Våren 2015. Kompetensutveckling. pedagogiskt stöd. för Stockholms kommunala grundskolor Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd Våren 2015 Kompetensutveckling & pedagogiskt stöd för Stockholms kommunala grundskolor Produktion: Utbildningsförvaltningen Redaktion, formgivning och originalproduktion:

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer