Kunskapsveckan i Lund LÅT DIG INSPIRERAS, UTVECKLAS OCH ROAS! JUNI 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskapsveckan i Lund LÅT DIG INSPIRERAS, UTVECKLAS OCH ROAS! 16-17 JUNI 2014"

Transkript

1 Kunskapsveckan i Lund LÅT DIG INSPIRERAS, UTVECKLAS OCH ROAS! JUNI 2014

2 2 Välkommen till Kunskapsveckan i Lund 2014! s stora satsning på fortbildning inom skolområdet arrangeras i år för åttonde gången. Kunskapsveckan i Lund 2014 vänder sig mot lärare, skolledare, politiker och tjänstemän inom utbildningsområdet. Under två dagar presenterar vi ett smörgåsbord av intressanta och utvecklande föreläsningar. Vi bjuder på ett fullspäckat program med ämnesspecifika seminarier som kommer att ge bredd och inspiration och utveckla dig i ditt yrkesutövande. Årets Kunskapsvecka som startar måndagen den 16 juni klockan 11 har temat Bedömning och börjar med en Storföreläsning om bedömning för lärande för samtliga deltagare och efter lunch fortsätter deltagarna på något av de sju olika Spåren som beskrivs på sidan 4-5. Tisdagen den 17 juni inleds med en temaföreläsning med Ann Heberlein, författare och teologie doktor. Efter temaföreläsningen erbjuder vi tio heldagsseminarier. Måndagen den 16 juni avslutas med Middag med lundensisk överraskning för alla deltagare på Kunskapsveckan (även tisdagens deltagare). Middagen ingår i priset. Anmälan är obligatorisk och vid utebliven närvaro debiteras 300 kr. Kunskapsveckan i Lund genomförs med Lunds kommun som huvudsamarbetspartner. Sedan 2011 är även Högskolan Kristianstad samarbetspartner. Vill du veta mer om Högskolan i Kristianstad? Besök Kom och låt dig utvecklas, inspireras och roas på Kunskapsveckan i Lund 2014! Information Pris Priset är kr exkl moms per dag. I priset ingår Storföreläsning och val av Spår 1-7 (måndagen) alternativt temaföreläsning och heldagsseminarium (tisdagen), samt förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och Middag med lundensisk överraskning på måndagen. Anmälan Anmäl dig till en eller två dagar på senast 5 maj Avbeställning Vid avbeställning senast den 20 maj debiteras 25% av totala kostnaden. Vid avbeställning efter den 30 maj debiteras totala kostnaden. Byte av deltagare kan ske utan avgift när som helst före eller i samband med seminariestart. Kontakt Alexandra Hertz, Joanne Hurman, Utförlig beskrivning av seminarierna REGISTRERINGEN I UNIVERSITETSHUSET Lundagård i centrala Lund

3 KUNSKAPSVECKAN I LUND 16 OCH 17 JUNI Program Måndag den 16 juni Klockan Registrering och reception i Universitetshuset, Lundagård Storföreläsning: Bedömning för lärande Framgångsfaktorer i lärares professionella utveckling erfarenheter av bedömning för lärande Lunch Uppföljning Storföreläsningen Spår 1 Entreprenöriellt lärande ett fenomen i tiden Spår 2 Lärande undervisning Spår 3 Bedömning i klassrummet utifrån en erfaren lärares perspektiv Spår 4 Hur gör vi det kollegiala samtalet utvecklande? Spår 5 Konsekvenser av nuets didaktik i förskolan en bedömningsfråga? Spår 6 Att leda lärarlag Spår 7 Att arbeta med formativ bedömning i grundsärskolan Middag med lundensisk överraskning Tisdag den 17 juni Klockan Registrering och reception i Universitetshuset, Lundagård Temaföreläsning med Ann Heberlein Heldagsseminarier Det är väl bara att skriva från början till slut eller? Digitala läromedel teori och praktik i klassrummet Hur lär man ut om biologisk mångfald i naturen? Och vad händer i komposten? Inlärning av svenska som andraspråk Interkulturell och kritisk matematik: Vad är det? Möte med elever i skolan med neuropsykiatriska svårigheter Om att utforska ljus och att vara smart i solen Retorik konsten att välja språk konstruktivt Teknik, matematik och natur- vetenskap genom lek och experiment i förskolan Var är vi, vart ska vi och hur tar vi oss dit? Att leda förskolans utvecklingsarbete Preliminära tider: Fika Lunch Fika Lokalerna för de olika evenemangen kommer att meddelas vid registreringen i Universitetshuset. Lokalerna för de olika evenemangen kommer att meddelas vid registreringen i Universitetshuset.

4 4 KUNSKAPSVECKAN I LUND 16 JUNI 2014 Måndag den 16 juni Klockan Registrering och reception i Universitetshuset, Lundagård STORFÖRELÄSNING Bedömning för lärande Framgångsfaktorer i lärares professionella utveckling erfarenheter av bedömning för lärande Hur hittar du som lärare framgångsfaktorer för din professionella utveckling? Vi kommer att ta upp hur lärare kan använda samtalsgrupper som stöd för att arbeta med bedömning för lärande. Vid Storföreläsningen lyfter vi bland annat de erfarenheter som är resultatet av den utbildning för samtalsledare som startade 2013 i samarbete med Lunds kommun. Föreläsare Robert Holmberg, universitetslektor Institutionen för psykologi Thomas Sewerin, doktorand och organisationskonsult Institutionen för psykologi Lunch Fika Välj ett av de sju halvdagsspåren nedan som uppföljning av Storföreläsningen! Spår 1 Entreprenöriellt lärande ett fenomen i tiden Målgrupp: Huvudsakligen lärare åk 4-9 Som lärare finns det möjligheter att kombinera entreprenörskap och lärande för hållbar utveckling samt andra ämnesövergripande projekt i undervisningen då det entreprenöriella lärandet kräver utmaningar. Formativ bedömning är i sammanhanget ett viktigt verktyg där eleverna inbjuds att vara med i bedömningsprocessen samtidigt som lärarens uppgift också är att tydligt synliggöra för eleverna vad som behöver utvecklas mer.workshopen innehåller exempel på olika ämnesintegrerade projekt och utmaningar på grundskolenivå (åk 4-9) som inkluderar metoder att stödja elevers lärprocesser. Mycket givande och inspirerande! Återkommer gärna! Spår 2 Lärande undervisning Målgrupp: Huvudsakligen lärare åk 4-9 Forskning visar att arbete med formativ bedömning kan öka elevers lärande. Den formativa bedömningen är lika mycket en bedömning av den egna undervisningen som av elevernas lärande, där syftet hela tiden är att främja elevernas lärande. Formativ bedömning i praktiken handlar om så mycket mer än bedömning. Ett formativt förhållningssätt till undervisning handlar om ett sätt att se på planering, undervisning och bedömning som tre delar av samma mynt. Seminariet utgår från aktuell forskning kring framgångsfaktorer för lärande och belyser hur teorin kan ta sig uttryck i praktiken. Nyckelstrategier för formativ bedömning diskuteras och kopplas till praktiska tekniker. När undervisning präglas av ett formativt förhållningssätt ges inte bara förutsättningar till lärande bedömning utan även lärande undervisning. Citat från tidigare deltagare

5 KUNSKAPSVECKAN I LUND 16 JUNI Måndag den 16 juni Spår 3 Bedömning i klassrummet utifrån en erfaren lärares perspektiv Målgrupp: Huvudsakligen lärare åk F - 9 Seminariet ges av Forskning visar att formativ bedömning leder till bättre lärande och därmed bättre skolresultat. Frågan är då hur man praktiskt ska omsätta detta ute i klassrummen? Presentationen bygger på praktiska exempel på hur en erfaren lärare arbetar med formativ bedömning i sitt klassrum. En av framgångsfaktorerna är att lära sig att göra bra utvärderings- och träningsuppgifter. Utifrån kunskapskraven och bedömningsuppgifterna bygger vi sedan formativa bedömningssteg. En annan framgångsfaktor är tydlighet. Att kunna kommunicera bedömningen med eleverna så att de verkligen förstår är inte alltid enkelt, men en förutsättning för lärandet. Spår 4 Hur gör vi det kollegiala samtalet utvecklande? Seminariet ges av Institutionen för psykologi, Under workshopen kommer vi att arbeta med övningar om utmaningar i samband med professionell utveckling för lärare. Dessa övningar är inspirerade av konst och socialpsykologiska teorier och bjuder in till diskussion. Spår 6 Att leda lärarlag Målgrupp: Arbetsledare, rektorer och skolledare Seminariet ges av Institutionen för psykologi, Målet med dagen är att du ska få verktyg, som gör det lättare att leda och utvärdera arbetslagets arbete på ett för gruppen positivt, framåtriktande och engagerande sätt. Detta kommer att ske genom att du både får ta del av de teoretiska grunderna samt i rollspel tillämpa lösningsfokuserade metoder. Spår 7 Att arbeta med formativ bedömning i grundsärskolan Målgrupp: Huvudsakligen lärare inom grundsärskola och i grundsärskola med inriktning träningsskola Under seminariet belyses kunskapsutveckling och formativ bedömning och relateras till grundsärskolans verksamhet med utgångspunkt i styrdokumenten och forskning. - Vad vet vi om bedömningspraktiker i grundsärskolan? - Vad säger den internationella forskningen? - The big five i grundsärskolans verksamhet och bedömning av dessa förmågor. Spår 5 Konsekvenser av nuets didaktik i förskolan en bedömningsfråga? Målgrupp: Huvudsakligen lärare åk F - 3 Klockan Välkommen på Middag med lundensisk överraskning! Ingår i priset. OBS! Anmälan obligatorisk.vid utebliven närvaro debiteras 300 kr. Fler och fler barn i de yngre förskoleåldrarna tillbringar idag stora delar av sin vardag i förskolan. Förskolans förtydligade pedagogiska uppdrag i läroplanstexten innebär bland annat att förskollärares ansvar för innehållsfrågor och kvalitet i verksamheten ställts i fokus. Samtidigt ska barns erfarenheter och läroplanens strävansmål förenas. I detta seminarium behandlas frågor om och konsekvenser av hur förskollärares arbete och läroplanens rymliga formuleringar kan förstås i förhållande till bedömning av verksamhetens kvalitet och barns kunnande. Anmäl dig senast den 5 maj 2014

6 6 KUNSKAPSVECKAN I LUND 17 JUNI 2013 Tisdag den 17 juni Klockan Registrering och reception i Universitetshuset, Lundagård Temaföreläsning med Ann Heberlein Ann Heberlein, svensk författare, kulturskribent och teologie doktor i etik är verksam inom. Ann Heberlein skriver regelbundet i Sydsvenskan och Dagens Nyheter och är även kolumnist i Kyrkans tidning samt medverkar regelbundet i Sveriges Radio P1 med Tankar för dagen och i Filosofiska rummet. Hon var en av Sommarpratarna i P1, Heldagsseminarier Heldagsseminarier Det är väl bara att skriva från början till slut eller? Målgrupp: Lärare i svenska inom åk 4 - gymnasiet Seminariet ges av Språk- och litteraturcentrum, Lingvistik, Om skrivutveckling och om hur man kan stödja den. Alla barn behöver goda kunskaper i skrivande i framtiden kan man ge dem det på ett enkelt sätt? Detta seminarium fördjupar och diskuterar tidigare kunskaper om skrivutveckling utifrån ny forskning om processen bakom hur en text blir till, läsande under skrivandet, och hur redigeringar av texten förändras beroende på erfarenhet och kognitiv mognad. Hur lär man ut om biologisk mångfald i naturen? Och vad händer i komposten? Målgrupp: Huvudsakligen lärare åk 4-9 Seminariet ges av Botaniska trädgården, Under seminariedagen, som äger rum i Botaniska trädgården, arbetar vi med frågor tillämpbara i skolornas undervisning såsom: Vad är en växt? Varför är växter viktiga för människan? Hur förökar sig växter? Vad händer i komposten när växterna hamnar där efter blomning? Varför finns det så många olika växter? Vi visar hur man på ett roligt sätt kan inspirera intresset för dessa frågor hos barn och ungdomar genom att bland annat provsmaka nyheter och klassiker i fruktdisken och kryddhyllan. Digitala läromedel teori och praktik i klassrummet Målgrupp: Lärare åk F - 5 och specialpedagoger Seminariet ges av Institutionen för utbildningsvetenskap, Kognition, Seminariet knyter samman teorier om kognition hur människan lär sig med praktiskt arbete i klassrummet. Vi fokuserar på digitala läromedel av typen ämnesspecifika program och appar som elever kan använda i grupp, i par och individuellt (men inte administrativa program eller digitala sociala nätverk), särskilt från förskolebarn åk - 6. Deltagaren kommer i en workshopdel att få öva praktiskt med olika digitala läromedel och se hur man kan bedöma dessa utifrån exempelvis hur den digitala miljön är uppbyggd, hur återkoppling och interaktion fungerar och hur de möjliggör för eleven att styra sitt eget lärande. Inlärning av svenska som andraspråk Seminariet ges av Språk- och litteraturcentrum, Forskningen har sedan lång tid kunnat konstatera att inlärning av ett andraspråk följer särskilda inlärningsgångar en upptäckt som pekar ut en fruktbar väg för alla andraspråkslärare. Hur kan lärare tillämpa denna kunskap i sin undervisning? Under det här seminariet kommer vi att ta upp forskningen kring andraspråksinlärning samt presentera och diskutera exempel på hur den kan användas i undervisningen. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussioner. Mycket givande att möta personal/kollegor från andra särskolor. Bra, givande ämne, intressant och tänkvärt. Citat från tidigare deltagare

7 KUNSKAPSVECKAN I LUND 17 JUNI Heldagsseminarier Heldagsseminarier Interkulturell och kritisk matematik: Vad är det? Målgrupp: Huvudsakligen lärare åk 4 - gymnasiet och skolledare Seminariet ges av Teoretiska begrepp som kritik, reflektion och interkulturellt lärande utgör den teoretiska stommen. Kring dessa begrepp tas exempel på klassrumsdialoger upp, med särskilt fokus på lärarens roll i att stödja kritisk reflektion och interkulturellt lärande. Det tredje temat är konkreta exempel på interkulturell och kritisk matematik som du som lärare kan utgå ifrån i klassen. Möte med elever i skolan med neuropsykiatriska svårigheter Seminariet ges av Institutioner för hälsovetenskaper, Chansen är idag stor att lärare möter elever med neuropsykiatriska funktionshinder av olika svårighetsgrad i stort sett i varje klass. Frågan uppstår hur läraren ska hantera mötet med dessa elever och elever emellan. Temadagen ger en introduktion till hur barn och ungdomar med ADHD/ADD och autismspektrumstörningar ofta beter sig, och de bakomliggande svårigheterna. Dagen ger också uppslag till hur man kan möta eleverna, för att underlätta för dem i deras lärande och för att klasskamraterna ska få arbetsro. Om att utforska ljus och att vara smart i solen Målgrupp: Huvudsakligen lärare åk F - 3 Seminariet ges av Nationellt resurscentrum för fysik Inspirationsworkshop med direkt tillämpning i klassrummet. Vi jobbar med olika praktiska moment som hjälper dig att utforska några av kännetecknen för ljus och även hur vi använder ljus i vår tekniska värld. Vi visar saker som är direkt kopplade till elevernas vardag och som därmed ger mervärde för din undervisning. Retorik konsten att välja språk konstruktivt Seminariet ges av Språk- och litteraturcentrum, Retorik, Alla lärare har språket som sitt arbetsredskap. Och alla lärare har att förhålla sig till elevernas kommunikativa uttryck, vilket kan vara allt från labbrapporter till SO-redovisningar. Fokus under seminariet kommer att ligga på redskap för att göra så konstruktiva språkval som möjligt, men tanken är att denna kunskap också ska kunna komma eleverna till godo för deras kommunikativa val. Teknik, matematik och naturvetenskap genom lek och experiment i förskolan Målgrupp: Förskollärare Det är viktigt att barn tränas i att upptäcka olika fenomen och förändringar i närmiljön. Även små förändringar kan vara betydelsefulla i det stora hela. Samarbete och problemlösning utvecklar barns sociala kompetens. Under dagen kommer utforskande att ske genom lek och enklare experiment tillsammans med aktuell forskning inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik med fokus på målgruppen förskola. Även kopplingar till barns tidiga matematikinlärning kommer behandlas. Var är vi, vart ska vi och hur tar vi oss dit? Att leda förskolans utvecklingsarbete Målgrupp: Förskolechefer Hur kan du med det systematiska kvalitetsarbetet som hjälp utveckla din förskolas erbjudande till barnen? Som förskolechef är du ledare för dina medarbetares lärande. Vilken pedagog är det möjligt att bli under din ledning? Dagen innehåller kanske fler frågor än svar och målet är att du ska reflektera kring din förskolas utveckling och ditt eget ledarskap. BILDER Anmäl dig senast den 5 maj MAJ

8 Låt dig inspireras, utvecklas och roas på Kunskapsveckan i Lund! Sista anmälningsdag: 5 maj Arrangör LUCE, Lund University Commissioned Education LUCE, s avdelning för uppdragsutbildning, står för arrangemanget Kunskapsveckan i Lund. grundades år 1666 och är Skandinaviens ledande universitet för högre utbildning och forskning. Besök oss på LUCE Lund University Commissioned Education december 2013 Foto K. Ruona, M. Risedal, C. Chardet m fl Samarbetspartners Lunds kommun I Lunds skolor möts kunskap, idéer och utveckling i praktisk handling. Varje elev är huvudperson. Skolan ger varje elev möjlighet att lära och utvecklas efter sina egna förutsättningar. I elva år har Lund rankats bland de tio bästa skolkommunerna i landet. Besök oss på Högskolan Kristianstad På Högskolan Kristianstad möts studier, forskning och arbetsliv. Vi är unika med att erbjuda alla våra programstudenter verksamhetsförlagd utbildning. Vi finns på ett modernt och trevligt campus i den dynamiska Öresundsregionen med närhet till både storstad, hav och natur. Nyfiken på att veta mer om oss? Besök oss på Färs & Frosta Sparbank Färs & Frosta Sparbank är i dag den ledande lokala sparbanken i mellersta Skåne och sponsor till Kunskapsveckan i Lund sedan starten Besök oss på LUCE Lund University Commissioned Education Box Lund Tfn

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet www.tankesmedjan.nu rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet Rapporter från Tankesmedjan Rapporter från

Läs mer

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Atea Skola Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Inom Atea ser vi tre områden som måste fungera för att det ska bli riktigt bra när man satsar på IKT i skola och förskola, tre områden

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015

UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015 UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015 VÄLKOMMEN TILL VÅRT TREDJE UTBILDNINGSFORUM! Ängelholms kommun profilerar sig som Kunskapsstaden 2020. Intentionen är att alla led i våra verksamheter ska genomsyras av

Läs mer

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg Varmt välkommen till Inspirationsdagar i Göteborg vecka 44 26-27okt 2015 MÅNDAG 26 OKTOBER kl. 09.00-12.00 1. Pedagogiska planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmatriser Målgrupp: grundskolans

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Förskolan ett omsorgsfullt lärande. i Norrköping

Förskolan ett omsorgsfullt lärande. i Norrköping Förskolan ett omsorgsfullt lärande 15 16 oktober 2012 i Norrköping Arrangörer: Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) vid Linköpings universitet i samarbete med Linköpings kommun och Norrköpings

Läs mer

FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE

FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE förskoleklass och årskurs 1-3 årskurs 4-6 ÄMNESLÄRARE gymnasieskola Med behörighet även för grundskolan årskurs 7-9 SPECIALLÄRARE MUSIKLÄRARE

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Vart är du på väg? Kompetensutveckling

Vart är du på väg? Kompetensutveckling Kompetensutveckling 2011 Vart är du på väg? Det vet varken du eller jag helt säkert. Världen förändras allt snabbare och mänskligheten ställs inför frågor som gårdagens kunskap och kompetens inte kan besvara.

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Utbildningskatalog ht 2014/vt 2015 Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Innehåll Om Social utveckling 5 Nya möjligheter till fortbildning

Läs mer

Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014

Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014 Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014 Bakom Skolforum står Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Svenska Läromedel och Sveriges Skolledarförbund. Det

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

NEL S. Anteckningar från Nelis nätverksträff i Göteborg. 19-20 januari 2012. Torsdag 19 januari 2012. Agenda för mötet

NEL S. Anteckningar från Nelis nätverksträff i Göteborg. 19-20 januari 2012. Torsdag 19 januari 2012. Agenda för mötet Syftet med nätverket är att skapa ett forum på nationell nivå för att driva arbetet med entreprenörskap i skolan vidare. Innehållet bygger på allas delaktighet och fokus ligger på erfarenhetsutbyte. Anteckningar

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Nyhet! Välkommen till en högaktuell konferens för dig som utvecklar förskolan: FÖRSKOLA I UTVECKLING Hur du möter nya förutsättningar för förskolan och

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola av Christian Johansson Kontaktinformation: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Charlotte

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolan Vallhornsgatan 21 124 61 Bandhagen Kontaktperson Marianne Bloch 08-508 49 210 marianne.bloch@utbildning.stockholm.se Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolans elevunderlag har under åren

Läs mer

Temanummer. Förena hand, huvud & hjärta! - Utomhuspedagogik i skolan. Vi går ut för att lära in! Skolans utemiljö har stor potential

Temanummer. Förena hand, huvud & hjärta! - Utomhuspedagogik i skolan. Vi går ut för att lära in! Skolans utemiljö har stor potential Temanummer Inspiration & tips från NCFF:s nyhetsbrev Förena hand, huvud & hjärta! - Utomhuspedagogik i skolan Vi går ut för att lära in! Skolans utemiljö har stor potential Att lära genom upplevelser 7

Läs mer

Föreläsningar och workshops på förmiddagen 9.00

Föreläsningar och workshops på förmiddagen 9.00 Föreläsningar och workshops på förmiddagen 9.00 MA - Fantasifull och engagerande matematik Sten Rydh - 9.00-10.30, sal M12/Huddingegymnasiet Hur man med hjälp av laborativ matematik, spel och problemlösning

Läs mer

lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program

lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program Välkommen till Mittlärande 2015! Det är med stor glädje vi öppnar dörrarna för andra året av Mittlärande i Sundsvall. Kom och låt dig inspireras

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer