Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Randers 27. januar 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Randers 27. januar 2015"

Transkript

1 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Randers 27. januar 2015

2 Intro

3 Vad är Öresund-Kattegat-Skagerrak? Två huvudstäder Tre länder 15 regioner Över tjugo universitet och lärosäten Nio miljoner invånare 143 miljoner euro i programmet

4 Vad är nytt? Fokus. Resultat som är mätbara Mer budget till ÖKS-geografin, ca 143 miljoner euro Privata aktörer kan få stöd Partners utanför ÖKS-geografin Flat rate på indirekta kostnader (OH) 15 % Elektroniskt ansöknings- och rapporteringssystem Ny organisation; ett gemensamt sekretariat, förvaltande myndighet

5 Organisation Förvaltande myndighet (Tillväxtverket), MALMÖ Norsk förvaltande organisation/norwegian SARPSBORG Attesterande myndighet (Tillväxtverket) och Revisionsmyndighet (ESV), STOCKHOLM Gemensamt sekretariat GÖTEBORG/KØBENHAVN

6 Sekretariatet, Cph och Gbg

7 Förvaltande myndighet, Malmö

8 Vad vill du förändra? Gemensamma utmaningar Gemensamma lösningar

9 Fokus för programmet??? Resultat!

10 Projektet ka ha tydliga mål, kopplade till EU:s och ÖKS mål EU 2020 ÖKS-programmet Projekt

11 Geografi 20% av stödet kan användas utanför programområdet

12 Ansökningsomgång I, förväntade datum Öppnar torsdag den 26 februari Stänger torsdag den 26 mars Beslut förväntas före 30 juni

13 Hvilke aktører kan søge om støtte? Offentlige aktører Forsknings- og uddannelsesinstitutioner Erhvervslivs- og brancheorganisationer Private aktører Inkubatorer og forskerparker Sociale entreprenører

14 Indsatsområder

15 Fire indsatsområder Innovation Grøn økonomi Transport Beskæftigelse

16 Europeiska mål Mervärde Regionala behov

17 Tretton styrkeområden, generellt, se även Särskilt mål 1.1, Innovation Besöksnäring Cleantech Fordonsklustret Förnybar energi Informations- och kommunikationsteknik Kreativa näringar/ upplevelseindustri Landsbygdsnäringar Life sciences Livsmedelsforskning och produktion Marina och maritima sektorn Materialvetenskap Process- och kemiindustri Välfärd- och hälsoteknik

18 Programmets opbygning Indsatsområder Investeringsprioriteringer Specifikke mål Resultatindikatorer Aktivitetsindikatorer

19 Innovation 1. Förbättrad kapacitet för forskning och innovation Särskilt mål: Öka antalet forskare som är verksamma gränsregionalt/ internationellt, samverkar med näringslivet och arbetar inom ÖKS styrkeområden Exempel: - stärka samarbetet mellan kompetenskluster - ökad internationalisering - Public Private Partnerships

20 Innovation 2. Bättre effekter av regionala innovationssystem Särskilt mål: Öka tillämpad forskning och innovationsinriktad aktivitet inom ÖKS-området Exempel: - stärka innovationssamverkan mellan olika aktörer - tillämpad forskning - pilot-/demonstrationsprojekt - smart city, smart regions

21 Grön ekonomi 1. Främja produktion och distribution av energi som hämtas från förnybara källor Särskilt mål 1: Ökat antal samarbeten för utveckling av ny teknik, nya styrinstrument och metoder för att främja ökad produktion av förnybar energi Särskilt mål 2: Öka andelen användning av förnybar energi (i förhållande till total energianvändning) Exempel: - lagringsmöjligheter av överskottsenergi - laddinfrastruktur - återanvändning, återvinning

22 Grön ekonomi 2. Stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, offentliga byggnader och inom bostadssektorn Särskilt mål: Minskad energiförbrukning i offentlig verksamhet Exempel: - lågenergibyggnation - innovationsupphandling - tillämpning av ny teknik

23 Transport 1. Stödja ett multimodalt gemensamt europeiskt transportområde genom att investera i det transeuropeiska transportnätet (TEN T) Särskilt mål: Förbättra tillgängligheten till och igenom ÖKSregionen Exempel: - stödja genomförandet av TEN-T - undanröja flaskhalsar (tekniska och administrativa) - åtgärder för stärkt sjöfart

24

25 Transport 2. Främja regional rörlighet genom att koppla ihop sekundära och tertiära knutpunkter med TEN-T infrastruktur Särskilt mål: Minska transporttiden med miljövänliga transportformer för personer och gods till närmsta knutpunkt i TEN-T Exempel: - strategier för effektiv anslutning - åtgärder för effektiv transport till och från inlandet - utforska hamnars möjliga marknadsnischer

26 Transport 3. Utveckla miljövänliga och koldioxidsnåla transportsystem och främja hållbar stadstrafik, inklusive flod- och sjötransporter, hamnar, multimodala förbindelser och flygplatsinfrastruktur för att främja hållbar och regional rörlighet Särskilt mål: Öka det miljövänliga transportarbetet i utvalda korridorer, inklusive i kärnnätverket TEN-T samt i och omkring tätorter. Exempel: - minska utsläpp från transportsektorn - åtgärder för att förbättra järnvägens tillförlitlighet - överföring av gods från väg till sjö - testa intelligenta transportsystem (ITS)

27 Beskæftigelse 1. Stödja utvecklingen av företagsinkubatorer och investeringsstöd för egenföretagande, mikroföretag och nyföretagande Särskilt mål: Främja ökad sysselsättning i egenföretag, mikroföretag och nystartade företag Exempel: - skapa inkubatorsamarbeten - gränsregional företagsrådgivning - stöd och rådgivning

28 Beskæftigelse 2. Integrering av gränsöverskridande arbetsmarknader, inklusive gränsöverskridande rörlighet, gemensamma lokala sysselsättningsinitiativ, informations- och rådgivningstjänster samt gemensam utbildning Särskilt mål: Öka antalet gränspendlare Exempel: - gränsöverskridande praktikarbete - gränsregional analys och statistik - minska gränshinder exv. pensionsinformation

29 Kommunikation

30 Du har pligt til at informere om Interreg-støtte why not make the best of it?

31 Skab værdi med kommunikation

32 Hvad vil du forandre? Behov Udfordringer og løsninger Fakta Tydelighed Kan andre forstå dit projekt?

33 Integrér kommunikationsarbejdet Ansøgning Gennemførsel Afslutning

34 Hvad kan du gøre? Nu Elevatortale Senere Gennemførsel Afslutning Kommunikationsstrategi, Kommunikationsplan årligt Saml op på og kommunikér delresultater løbende Kommunikér projektets samlede resultater I skal altid følge EU s regler om information og offentlighed.

35 Forbered en elevatortale

36 Vi hjælper gerne Deltag i kommunikationsseminarier Kontakt sekretariatet eller Anvend hjemmesiden

37

38 Min ansøgning

39 Min ansökan Allmänna uppgifter Sökande Medsökande Projektbeskrivning Tid och aktivitetsplan Budget Bilagor

40 Så funkar det Guide till Min Ansökan INNAN DU BÖRJAR FYLLA I ANSÖKAN För att kunna börja att fylla i ansökan behöver du skapa ett konto (se instruktion på s.3). Ska du som skapar kontot fylla i flera ansökningar för organisationen? Det finns möjlighet att fylla i organisationsuppgifter i menyn Mina uppgifter. Dessa hämtas sedan till varje ansökan som skapas. NÄR DU FYLLER I ANSÖKAN Fyra klick behövs för att skapa en ansökan till ett insatsområde inom Interreg Öresund- Kattegat-Skagerrak: EU-medel -> Europeiskt territoriellt samarbete -> Öresund-Kattegat-Skagerrak-> Insatsområde I den här guiden har vi samlat tips för det viktigaste att tänka på när du fyller i ansökan (s.5 15). INNAN DU SLUTLIGEN SKICKAR IN ANSÖKAN En ansökan som skickas in bör vara så komplett som bara möjligt (inklusive bilagor). Kompletteringar kan endast göras via e-post eller post efter att ansökan skickats in. Därför är vårt råd att arbeta fram en så fullständig ansökan som möjligt innan du skickar in (inklusive bilagor). En s.k. kontroll/validering av ansökan görs innan du skickar in. Du blir då uppmärksammad på ifall det finns obligatoriska uppgifter som inte är ifyllda eller om det finns uppgifter med fel format.

41 Min ansökan startsida Klicka Gå vidare till inloggning Klicka Gå vidare till inloggning

42 Min ansökan Registrera konto För att skapa ett konto, klicka Registrera konto (längst ner) Om du redan skapat ett konto och ska logga in, fyll i Användarnamn och Lösenord

43 Min ansökan Skapa en ny ansökan Fyra klick behövs för att skapa en ny ansökan till ett insatsområde inom Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet: EU-medel > Europeiskt territoriellt samarbete > Öresund-Kattegat- Skgerrak > Val av insatsområde

44 Min ansökan Allmänna uppgifter Ansökan består av sju flikar. Fliken Allmänna uppgifter består av grunduppgifter om projektet. Du kan när som helst spara dina ifyllda uppgifter eller spara ner en PDF-version av ansökan (Spara eller Visa ansökan som PDF).

45 Min ansökan Stödsökande Fliken Stödsökande består av uppgifter om den samordnande stödmottagaren

46 Min ansökan Medsökande Fliken Medsökande består av uppgifter om övriga stödmottagare i projektet. Klicka Lägg till för att ange uppgifter om en stödmottagare. OBS! Kom ihåg samtliga stödmottagare.

47 Min ansökan Projektbeskrivning Varje textfält rymmer 4000 tecken. Tänk på att det viktiga är att uttrycka sig klart och gärna kärnfullt i projektbeskrivningen.

48 Målgrupp Projektbeskrivning - vilken målgrupp vänder sig projektet huvudsakligen till Kommentera projektets bidrag till valda aktivitetsindikatorer - kvantitativ uppföljning av projektet Projektets huvudsakliga mål - visa på projektets huvudinriktning och målgrupp

49 Projektbeskrivning forts. Förväntat resultat - resultat (kort sikt) - effekter (lång sikt) Motivera projektet - vilket behov, problem, eller möjlighet ligger till grund

50 Projektbeskrivning forts. Gränsöverskridande mervärde - varför krävs samarbete över gränsen? Samband med övriga insatser - ni ska tillföra något nytt Horisontella kriterier - hållbar utveckling, lika möjligheter och icke-diskriminering, samt jämställdhet.

51 Projektbeskrivning forts. Sammanfattande projektbeskrivning Abstract på engelska (sammanfattning)

52 Min ansökan Tid- och aktivitetsplan Klicka Lägg till för att ange en aktivitet. Förutom Projektledning och Kommunikation bör projektet delas in i cirka 3 5 huvudaktiviteter.

53 Min ansökan EU-budget Fliken Budget består av projektets budget i EU-länder I kostnadsbudgeten, klicka på pilen (>) för att ange budgeterade kostnader för kostnadsslaget. I medfinansieringsbudgeten, klicka på pilen (>) för att ange namn och summa för finansiären.

54 Min ansökan - Bilagor Tänk på att först klicka Välja och sedan klicka Bifoga för varje bilaga du bifogar. Giltiga filformat: *.pdf, *.txt, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.ppt, *.pptx, *.rtf, *.tif, *.tiff, *.svg, *.jpg, *.jpeg (alla filer utom Excel-filer konverteras till PDF-format när de skickas in)

55 Min ansökan Kontrollera din ansökan Vill du veta hur nära du är att ha fyllt i ansökan fullständigt? Du kan när som helt validera din ansökan genom att klicka Kontrollera, signera och skicka. Du blir då uppmärksammad på ifall det finns obligatoriska uppgifter som inte är ifyllda eller om det finns uppgifter med fel format (flikar med dessa uppgifter markeras med rött).

56 Min ansökan Skicka in ansökan En ansökan som skickas in bör vara så komplett som bara möjligt (inklusive bilagor). Kompletteringar kan endast göras via e-post eller post efter att ansökan skickats in. Därför är vårt råd att arbeta fram en så fullständig ansökan som möjligt innan du skickar in. Är ansökan inklusive alla bilagor helt färdigställd? Klicka Kontrollera, signera och skicka. En kontroll/validering av ansökan görs innan du skickar in. Du blir då uppmärksammad på ifall det finns obligatoriska uppgifter som inte är ifyllda eller om det finns uppgifter med fel format. För att slutligen skicka in ansökan, välj Skicka din ansökan och signera manuellt.

57 Min ansökan Utskrift av ansökan Efter att ansökan skickats in ska behörig person hos stödsökanden skriva under ett missiv av ansökan. Ett missiv av ansökan finns tillgängligt först efter att ansökan skickats in. Du hittar missivet via menyn Mina ansökningar (Signera manuellt). Även inskickad ansökan sparas i PDF-format via menyn Min ansökningar (Visa som PDF).

58 Budget

59 Förenklingar Schablonfinansiering indirekta kostnader Elektroniskt ansöknings- och rapporteringssystem Enklare budgetmodell Norge Färre bilagor

60 Budget och kostnadsslag Budgetmodell Budgetering Kostnadsslag Schabloner Finansiering Redovisning av kostnader

61 Budgetmodell NORGE: Likheter: - En partner bär kostnader - Underpartner Nyheter: - Stödet baseras på redovisade kostnader EU: Samma modell som tidigare

62 Budgetering Var realistisk Utgå från aktivitet Balans

63 Kostnadsslag Personal Kontor och administration Resor och logi Investeringar och utrustning Externa tjänster Schablonkostnader

64 Schabloner Indirekta kostnader OH Modellen: - Ingen verifiering - Beräknas på personalkostnader - 15 %

65 Finansiering Offentlig medfinansiering Privat medfinansiering Ingen skillnad på medfinansiering i tid eller kontanter

66 Redovisning av kostnader Görs i efterhand EU och Norge uppdelat Norge: EU: Samlad redovisning från Norsk Prosjekteier Skickas till Østfold Fylkeskommune Danmark och Sverige redovisar i repspektive land Konsoliderad Ansökan om utbetalning skickas till sekretariatet

67 Råd och tips

68 Projekten ska vara... Nyskapande Tematiskt fokuserade Resultatorienterade Kopplade till befintliga planer och strategier Sammansatta av breda partnerskap

69 Partnerskapet är grunden Se till att förankra ditt projekt Planlägg, beskriv och avgränsa! Formulera tydliga mål Tydliggör organisation och roller Kom ihåg tid, medel och rätt kompetens Kommunicera internt och externt genom hela processen

70 Vanliga fallgropar Den röda tråden saknas Projektmålen är inte konkret beskrivna Det gränsregionala mervärdet är på ett för långsiktigt/visionärt plan Behovet - svaret på frågan Varför? är inte överbevisande nog Långsiktigheten och förankring Ansökare som söker på nytt beskriver inte vad som är nytt eller vad det tidigare projektet tydligt har resulterat i

71 Framgångsfaktorer... Engagerad/strukturerad projektledare på heltid Projektekonom Bra projektteam / tydliga roller / tydliga mandat Konsensus i partnerskapet / gemensam målbild Förväntningsavstämning tidigt i projektet Träffas ofta (fysiskt) Ta tillvara på tillfällen för att nå fler resultat Dela information

72 Ansökningsprocess Kontakta gärna sekretariatet för att diskutera ert projekt Första ansökningsomgång är öppen 26 februari till 26 mars 2015 Utvärdering Beslutsmöten juni 2015 Nästa ansökningsrunda höst 2015

73 Tack för er uppmärksamhet! Frågor? Kommentarer?

Snabbguide till Min ansökan

Snabbguide till Min ansökan Version 2015-05-12 Snabbguide till Min ansökan Innan du börjar För att kunna fylla i ansökan behöver du skapa ett användarkonto (se instruktion på bild 3). Ska du som skapar kontot fylla i flera ansökningar

Läs mer

Workshop Finansiera dina projekt med EU-medel. 2015-06-17 Thea Ohlander Arfwidsson Linda Reinholdsson Anna Josefsson

Workshop Finansiera dina projekt med EU-medel. 2015-06-17 Thea Ohlander Arfwidsson Linda Reinholdsson Anna Josefsson Workshop Finansiera dina projekt med EU-medel 2015-06-17 Thea Ohlander Arfwidsson Linda Reinholdsson Anna Josefsson Välkomna! à Inledning, presentation à Kort introduktion till att söka finansiering à

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Projekthandbok Interreg

Projekthandbok Interreg Projekthandbok Interreg Version 28 augusti 2015 Endast kapitel Planera och Ansöka Sid 1 av 18 INNEHÅLL PLANERA... 3 INLEDNING... 3 MÅLET MED PROGRAMMET... 3 FRA IDÉ TIL SØKNAD... 4 Grenseregional merverdi...

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt

INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt samarbetsprogram - för en ekonomiskt stark region med

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Delområde Nord och delområde Sápmi Samverkansmodell Insatsområden Fokusområden Tjänstenäringar inom servicesektorn Samverkan mellan basindustri och SMF Testverksamhet Energi och

Läs mer

Hur man fyller i ansökan och budget

Hur man fyller i ansökan och budget 1(13) Datum 2015-04-30 Dnr Hur man fyller i ansökan och budget Innehåll Bakgrund... 2 Fead:s förväntade resultat och effekter... 2 Fead:s urvalskriterier... 3 Obligatoriska underlag för ansökan... 4 Ansökningsmallen...

Läs mer

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK 2015-01-29 1 Innehåll Utlysningar... 3 Vinnova... 3 1 Transport- och miljöinnovationer 2015... 3 2 Innovationsprojekt i företag... 3 3 Testbäddar

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01 Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013 www.interreg-sverige-norge.com INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 Programmanual Version 5 2011-02-01 Programmanual 2011-02-01 Version 5 Innehållsförteckning

Läs mer

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014 Kortfattad beskrivning EUprogram 2014-2020 Status 9 april 2014 Inledning... 3 Program som handläggs nationellt... 3 CLLD (fd Leader)... 3 Erasmus +... 3 Europeiska Regionalfonden (European Regional Fund)...

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR PROGRAMMET FÖR EUROPEISKT TERRITORIELLT SAMARBETE INTERREG ÖRESUND-KATTEGAT-SKAGERRAK (ÖKS) 2014-2020

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR PROGRAMMET FÖR EUROPEISKT TERRITORIELLT SAMARBETE INTERREG ÖRESUND-KATTEGAT-SKAGERRAK (ÖKS) 2014-2020 TILLVÄXTVERKET Miljöbedömning ÖKS MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR PROGRAMMET FÖR EUROPEISKT TERRITORIELLT SAMARBETE INTERREG ÖRESUND-KATTEGAT-SKAGERRAK (ÖKS) 2014-2020 STOCKHOLM SWECO 1 (40) S w e co Gjörwellsgatan

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020

Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020 Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020 Förord Ur EU:s program och fonder kan olika aktörer söka stöd till projekt som utvecklar den egna verksamheten samt det lokala och regionala samhället.

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Rekreative Ruter Projekt håndbog 2010-2012. Vejledning til partnere

Rekreative Ruter Projekt håndbog 2010-2012. Vejledning til partnere Rekreative Ruter Projekt håndbog 2010-2012 Vejledning til partnere Version 18. februar 2010 1 Indhold 1. PARTNERSKABET ROLLER OG ANSVAR -----------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI Titel Version 1.1 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från Stödberättigande till Kommissionens beslutsnummer Kommissionens

Läs mer

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020.

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Sida 1 av 2 2013-06-28 Dnr. 304-1272-2013 Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Bifogat översänds följande handlingar 1. Utkast till Regionalt Program

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Projekthandbok. Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013. Sida 1 (1)

Projekthandbok. Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013. Sida 1 (1) Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Projekthandbok Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013 Sida 1 (1)

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer