Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Ansökningsseminarium Göteborg 20 augusti 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Ansökningsseminarium Göteborg 20 augusti 2015"

Transkript

1 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Ansökningsseminarium Göteborg 20 augusti 2015

2 Syftet med dagen Varför: Hjälpa er att skriva en ansökan, för att dels kunna få Interreg-medel, men också så att ni kan använda densamma som ett stöd i ert projektarbete - i syfte att uppnå positiva och bestående effekter i programområdet Vad: Hjälpa er att fylla i ansökan på bästa sätt Hur: Med bilder, dialog och enskilda samtal

3 ÖKS gemensamma mål Mantra: EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat- Skagerrak ger stöd till gemensamma skandinaviska projekt som utvecklar samhället inom innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning. Viktigt att ni har detta med er, i HELA processen

4 Ansökningsomgång 2015:2 Öppnar måndag 31 augusti Stänger fredag 18 september februari 4 mars 22 augusti 23 september

5 AO2015:1 Intresset i den första ansökansrundan var rekordstort, 31 ansökningar, varav 14 projekt blev beviljade För insatsområde Innovation beslutades 61 % av tillgängligt stöd för hela programperioden För gemensamma ÖKS-projekt, beslutades på motsvarande sätt 78 %

6 Min ansökan

7 Utförliga instruktioner till hur man fyller i ansökan finns i Vägledning till Min Ansökan på hemsidan

8 Min ansökan startsida Klicka Gå vidare till inloggning

9 Min ansökan Registrera konto För att skapa ett konto, klicka Registrera konto (längst ner) Om du redan skapat ett konto och ska logga in, fyll i Användarnamn och Lösenord

10 Min ansökan Skapa en ny ansökan Fyra klick behövs för att skapa en ny ansökan till ett insatsområde inom Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet: EU-medel > Europeiskt territoriellt samarbete > Öresund-Kattegat- Skagerrak > Val av insatsområde

11 Min ansökan Allmänna uppgifter Ansökan består av sju flikar. Fliken Allmänna uppgifter består av grunduppgifter om projektet. Du kan när som helst spara dina ifyllda uppgifter eller spara ner en PDF-version av ansökan (Spara eller Visa ansökan som PDF).

12 Min ansökan Stödsökande Fliken Stödsökande består av uppgifter om den samordnande stödmottagaren

13 Min ansökan Medsökande Fliken Medsökande består av uppgifter om övriga stödmottagare i projektet. Klicka Lägg till för att ange uppgifter om en stödmottagare. OBS! Kom ihåg samtliga stödmottagare.

14 Min ansökan Projektbeskrivning Varje textfält rymmer 4000 tecken. Tänk på att det viktiga är att uttrycka sig klart och gärna kärnfullt i projektbeskrivningen.

15 Min ansökan Tid- och aktivitetsplan Klicka Lägg till för att ange en aktivitet. Förutom Projektledning och Kommunikation bör projektet delas in i cirka 3 5 huvudaktiviteter.

16 Obligatoriska aktiviteter Projektledning, viktigt att tänka på En gemensam projektledning Resurskrävande, avsätt resurser Professionell projektledning, inte nödvändigtvis expert Kommunikation, viktigt att tänka på Du är skyldig att informera Använda ÖKS logotyp Kommunikationsplan A3-affisch Why not make the best of it? Lättare att sälja projektet internt och externt med ett tydligt budskap Vilka utmaninger vill ni lösa med ert projekt?

17 Min ansökan EU-budget Fliken Budget består av projektets budget i EU-länder I kostnadsbudgeten, klicka på pilen (>) för att ange budgeterade kostnader för kostnadsslaget. I medfinansieringsbudgeten, klicka på pilen (>) för att ange namn och summa för finansiären.

18 Min ansökan - Bilagor Undvik, så långt möjligt, bilagor som inte efterfrågas Skicka inte bilagor per post Tänk på att först klicka Välja och sedan klicka Bifoga för varje bilaga du bifogar. Giltiga filformat: *.pdf, *.txt, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.ppt, *.pptx, *.rtf, *.tif, *.tiff, *.svg, *.jpg, *.jpeg (alla filer utom Excel-filer konverteras till PDF-format när de skickas in)

19 Min ansökan Kontrollera din ansökan Vill du veta hur nära du är att ha fyllt i ansökan fullständigt? Du kan när som helt validera din ansökan genom att klicka Kontrollera, signera och skicka. Du blir då uppmärksammad på ifall det finns obligatoriska uppgifter som inte är ifyllda eller om det finns uppgifter med fel format (flikar med dessa uppgifter markeras med rött).

20 Min ansökan Utskrift av ansökan Efter att ansökan skickats in ska behörig person hos stödsökanden skriva under ett missiv av ansökan. Ett missiv av ansökan finns tillgängligt först efter att ansökan skickats in. Du hittar missivet via menyn Mina ansökningar (Signera manuellt). Även inskickad ansökan sparas i PDF-format via menyn Mina ansökningar (Visa som PDF).

21 Min ansökan Skicka in ansökan En ansökan som skickas in bör vara så komplett som bara möjligt (inklusive bilagor). Kompletteringar kan endast göras via e-post eller post efter att ansökan skickats in. Därför är vårt råd att arbeta fram en så fullständig ansökan som möjligt innan du skickar in. Är ansökan inklusive alla bilagor helt färdigställd? Klicka Kontrollera, signera och skicka. En kontroll/validering av ansökan görs innan du skickar in. Du blir då uppmärksammad på ifall det finns obligatoriska uppgifter som inte är ifyllda eller om det finns uppgifter med fel format. För att slutligen skicka in ansökan, välj Skicka din ansökan och signera manuellt.

22 Projektbeskrivning

23 Målgrupp Projektbeskrivning - vilken målgrupp vänder sig projektet huvudsakligen till Kommentera projektets bidrag till valda aktivitetsindikatorer - kvantitativ uppföljning av projektet Projektets huvudsakliga mål - visa på projektets huvudinriktning

24 Projektbeskrivning forts. Förväntat resultat - resultat (kort sikt) - effekter (lång sikt) Motivera projektet - vilket behov, problem, eller möjlighet ligger till grund

25 Projektbeskrivning forts. Gränsöverskridande mervärde - varför krävs samarbete över gränsen? Samband med övriga insatser - ni ska tillföra något nytt Horisontella kriterier - hållbar utveckling, lika möjligheter och icke-diskriminering, samt jämställdhet.

26 Projektbeskrivning forts. Sammanfattande projektbeskrivning Abstract på engelska (sammanfattning)

27 Norsk partner

28 Regionalforvaltning.no (RF1350) Norsk webansökan, obligatoriskt om norska partners Skrivs ut och skrivs under på samma sätt som Min ansökan Samma innehåll som Min ansökan bland annat andra namn på rubriker, ex.vis Prosjektbeskrivelse = Motivera projektet Samarbeidspartnere = Medsökande

29

30 Budget

31 Förutsättningar Schablonfinansiering indirekta kostnader Elektroniskt ansöknings- och rapporteringssystem Enklare budgetmodell Norge Färre bilagor

32 Budgetering Var realistisk Utgå från aktivitet Balans

33 Kostnadsslag Personal Kontor och administration Schablonkostnader (15% flat-rate) Extern sakkunskap och externa tjänster Resor och logi Utrustning EU-förordning 481/2014

34 Budgetmodell NORGE En partner bär kostnader Underpartner Nytt! Stödet baseras på redovisade kostnader EU Partnerbudget

35 Råd och tips

36 Vanliga fallgropar Den röda tråden saknas Projektmålen är inte konkret beskrivna Det gränsregionala mervärdet är på ett för långsiktigt/visionärt plan Behovet - svaret på frågan Varför? är inte överbevisande nog Långsiktighet och förankring Ansökare som söker på nytt beskriver inte vad som är nytt eller vad det tidigare projektet tydligt har resulterat i Tänk på horisontella kriterierna Går ej att komplettera texter och innehåll, endast formalia Eventuell statsstödsaspekt måste tydliggöras redan i ansökan

37 Tänk på... Se till att förankra ditt projekt Planlägg, beskriv och avgränsa! Formulera tydliga mål Tydliggör organisation och roller Kom ihåg tid, medel och rätt kompetens Kommunicera internt och externt genom hela processen

38 Framgångsfaktorer... Engagerad/strukturerad projektledare på heltid Projektekonom Bra projektteam / tydliga roller / tydliga mandat Konsensus i partnerskapet / gemensam målbild Förväntningsavstämning tidigt i projektet Träffas ofta (fysiskt) Dela information

39 Urvalskriterier 1. Gränsregionalt mervärde 2. Additionalitet 3. Kostnadseffektivitet 4. Genomförandekapacitet och partnerskap 5. Förankring hos målgrupper samt långsiktiga effekter 6. Resultatorientering och bidrag till programmets mål 7. Horisontella kriterier 8. EU:s strategi för Östersjöregionen

40 Extra viktiga urvalskriterier Gränsöverskridande mervärde Genomförandekapacitet och partnerskap Resultatorientering och bidrag till programmets mål

41 Ansökningsprocess Kontakta gärna sekretariatet för att diskutera ert projekt Andra ansökningsomgången är öppen 31 augusti till 18 september Utvärdering Beslutsmöten november/december 2015 Kommande ansökningsrundor 1 februari - 4 mars augusti 23 september 2016

42 Avslutning Kom ihåg: ger stöd till gemensamma skandinaviska projekt som utvecklar samhället inom innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning. Detta är komplext, men inte omöjligt Arbeta lugnt och metodiskt, få inte panik. Kontakta/fråga oss vid osäkerhet, använd hemsidan. Projektledning och projektekonomi är hantverk, professionalisera arbetet. Lägg tid på att ta fram en bra och förankrad budget. LYCKA TILL! Vi ser fram emot många bra ansökningar och projekt!

43 Tack för er uppmärksamhet! Frågor? Kommentarer?