Rapport från presidentvalet i Slovenien 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från presidentvalet i Slovenien 2012"

Transkript

1 Rapport från presidentvalet i Slovenien Inledning s styrelseledamot Tariq Bacchus och generalsekreterare Magnus Simonsson reste den 9-12 november tillsammans med en av vinnarna i föreningens medlemsvärvartävling, Jenny Grenander, och en annan medlem, Joakim Lilja, på en studieresa till Slovenien. Syftet var att på plats följa presidentvalets första omgång söndagen den 11 november och studera utformningen av Slovenien republikanska statsskick, för att samla erfarenheter som kan inspirera i arbetet för en svensk republik. Delegationen arbetade också med att få svensk media att skriva om den republikanska saken. Många studiebesök genomfördes runt om i huvudstaden Ljubljana, exempelvis på en tidningsredaktion, på två presidentkandidaters valkontor och på den officiella valvakan. Delegationen träffade och talade med ett stort antal personer aktiva i slovensk politik, inklusive den sittande presidenten. 2. Republiken Slovenien Republiken Slovenien är en liten stat, belägen i norra delen av Balkanhalvön och som gränsar till Italien, Kroatien, Österriken och Ungern. Landet är medlem av FN, Nato och EU. 2.1 Basfakta Folkmängd: 2 miljoner Yta: km² (Sverige ) Huvudstad: Ljubljana (cirka ) Språk: Slovenska, i vissa områden är även italienska och ungerska officiella språk. Statschef: President Borut Pahor (efter senaste presidentvalet) Regeringschef: Premiärminister Janez Jansa Regering: Koalitionsregering, "höger-center" bestående av SDS, DL, DeSUS, SLS och NSi Valuta: Euro BNP: 34,7 miljarder EUR ( EUR/capita 2011) Arbetslöshet: 8,2 % (2011) Inflation: 1,8 % (2011) Tillväxt: -0,2 % (2011) 2.2 Sloveniens politiska system Republiken Slovenien är en parlamentarisk demokrati med en president som huvudsakligen har representativa plikter. Presidenten väljs av folket och val hålls vart femte år. Parlamentet har två kamrar, nationalförsamlingen och nationella rådet. Val till nationalförsamlingen äger rum vart fjärde år. Av 90 ledamöter väljs 88 av samtliga väljare och två representanter väljs av den italienska respektive den ungerska minoriteten. Nationella rådet, med en rådgivande funktion, består av 40 ledamöter vilka representerar olika samhällsintressen.

2 Regeringskoalitionerna har varit bräckliga med skifte av samarbetspartner och prägel av personmotsättningar. Den globala finanskrisen ledde till slovenskt BNP-fall och växande budgetunderskott, och regeringen frös 2010 löner för offentliganställda. Strejker och protester följde, och 2011 föll mittenvänsterregeringen i en förtroendeomröstning och förlorade sedan nyvalet den 4 december En konservativ regering ledd av Janez Janša tog över i början av Parlamentspartier med mandat efter valet 2011 Positive Slovenia / Positiva Slovenien (LZJ-PS) 28 Slovenian Democratic Party / Slovenska demokratiska partiet (SDS) 26 Social Democrats / Socialdemokraterna (SD) 10 Gregor Virant's Civic List / Gregor Virants medborgarlista (DL) 8 Democratic Party of Pensioners of Slovenia / Demokratiska pensionärspartiet (DeSUS) 6 Slovenian People's Party / Slovenska folkpartiet (SLS) 6 New Slovenia Christian People's Party / Nya Slovenien (NSi) 4 Övriga (minoriteterna) Presidentämbetet Republikens president representerar Slovenien och är försvarsmaktens överbefälhavare. Presidenten väljs genom direkta val för en ämbetsperiod på fem år, för högst två perioder i följd. Presidenten väljs med en majoritet av rösterna och om ingen kandidat får mer än hälften av rösterna så möts de två främsta kandidaterna i en andra omgång. Presidenten utser statsministerkandidaten efter förhandlingar med partiernas representanter. Presidenten kan på parlamentets begäran anmodas att göra sin åsikt hörd i en viss fråga Presidentval Enligt den slovenska vallagen ska kandidater till presidentposten ha stöd av antingen: 10 medlemmar av nationalförsamlingen, en eller flera politiska partier samt antingen 3 parlamentsledamöter eller väljare, eller väljare. Varje politiskt parti kan bara stödja en kandidat. Även partier utanför parlamentet kan nominera en presidentkandidat. 3. Det slovenska presidentvalet 2012 Presidentvalets första omgång ägde rum söndagen den 11 november inför mandatperioden Den officiella kampanjen började den 12 oktober och pågick till och med den 9 november, då media skulle låta väljarna få tid att reflektera inför valdagen. Då ingen kandidat fick majoritet i den första omgången hölls en andra valomgång söndagen den 2 december. Detta var det femte presidentvalet sedan självständigheten. 1 Gow, J., Carmichael, C., Slovenia and the Slovenes

3 3.1 Kandidaterna Tre kandidater ställde upp i presidentvalet: Danilo Türk, den sittande presidenten, ställde upp för omval som oberoende kandidat. Borut Pahor, tidigare premiärminister och kandidat för Socialdemokraterna (SD). Milan Zver, kandidat för Slovenian Democratic Party (SDS) och Nova Slovenija (NSi). 3.2 Valresultatet i första omgången Totalt väljare röstade. Valdeltagandet var 48,41 procent. Borut Pahor: 39,87% Dr. Danilo Türk: 35,88% Dr. Zver: 24,25% Ingen kandidat fick mer än hälften av rösterna, och därför möttes de två främsta kandidaterna i en andra omgång den 2 december. 3.3 Valresultatet i andra omgången Totalt väljare röstade. Valdeltagandet var endast 41,95 procent och därmed det lägsta hittills i ett slovenskt presidentval. Borut Pahor: 67,37% Dr. Danilo Türk: 32,63% 4. Möten under studieresan 4.1 Dr. Dunja Jadek Pensa, Författningsdomstolen Delegationen bad om ett möte med Författningsdomstolens ordförande Ernest Petrič, men han kunde inte de dagar delegationen var på plats. I hans ställe deltog dr. Dunja Jadek Pensa, den sista i raden av domare att utses till domstolen av parlamentet. Presidenten föreslår kandidater till domare till Författningsdomstolen, som övervakar att lagarna är i enlighet med grundlagen. Parlamentet väljer sedan om kandidaten ska antas. Enligt dr. Dunja Jadek Pensa har processen ibland blivit utdragen då parlamentet avslagit flera kandidater. Den slovenska grundlagen trädde i kraft i december 1991, efter att landet förklarat sig självständigt i juni samma år. En folkomröstning om självständighet hölls i december 1990, men själva konstitutionen antogs utan folkomröstning. Den tyska konstitutionen utgjorde en inspirationskälla. Den del av konstitutionen som berör presidentens roll har inte förändrats sedan dess tillkomst. Det uppges inte finnas någon omfattande diskussion om ämbetets konstitutionella mandat eller något som skulle antyda att en förändring är nära förestående. Presidenten förväntas inte delta explicit i det politiska samtalet. I tider av kris ansåg dr. Dunja Jadek Pensa att det är viktigt att ha en president som kan samla och symbolisera nationen. Hon uppgav att en direktvald president lämpar sig väl för Slovenien.

4 4.2 Blaž Petkovič, Dnevnik Den slovenska presidenten har idag främst en representativ roll, men de vänsterintellektuella uppges vilja öka presidentens makt enligt journalisten Blaž Petkovič. Det relativt svaga mandatet kan förstås mot bakgrund av de politiska striderna under det slovenska uppbrottet från Jugoslavien. Då den forne kommunistledaren Milan Kučan bedömdes vinna det första presidentvalet agerade olika intressen för att skriva ner betydelsen av presidenten i konstitutionen. Ingen märkbar politisering av presidentämbetet har ägt rum under dr. Danilo Türks tid som president. Presidentposten anses i olika förtroendeundersökningar vara bland de viktigaste institutionerna. I tider av kris likt den Slovenien nu genomlider ökar förtroendet för presidentämbetet. Valdeltagandet följer dock en nedåtgående trend. Det finns en etablerad bild av att presidenten ska stå bortom politiken. Valkampanjens stående budskap från alla kandidaterna - att motverka splittringen i partilandskapet - ligger lite i linje med det. Den ekonomiska krisen och dess följder för olika grupper i samhället har haft en åtstramande effekt på kampanjernas utformning och ekonomiska förutsättningar. Kampanjfinansieringen omgärdas av tämligen strikta krav på öppenhet såväl som riktlinjer för storleken på bidrag från enskilda finansiärer. Bidrag som överstiger tre gånger den slovenska medelinkomsten måste redovisas. Kandidaterna söker finansiärer innan valet och kompenseras sedan efteråt med statliga medel. Den sittande presidenten Türk har som exempel samlat in ungefär euro. Blaž Petkovič uppgav att taket för en enskild kandidats kampanjutgifter i första omgången uppgår till euro och i andra omgången euro. 4.3 Petra Arsic, Borut Pahors kampanjstab Türk uppges önska ett presidentämbete med större konstitutionell tyngd men Socialdemokraterna (SD) och Borut Pahor driver ingen sådan linje. Ersättningen för kampanjkostnader sker enligt en modell där en viss ersättning utgår per väljare. Ett särskilt konto öppnas för kampanjintäkter och varje kandidat upprättar en budgetrapport. Petra Arsic uppgav att det har förekommit diskussioner i media om att slopa presidentämbetet på grund av den utbredda tröttheten på det politiska systemet. Bilden av att presidenten upplevs stå bortom politiken bekräftas dock även i samtal med SD:s representant. Sociala medier används inte så mycket i presidentvalrörelsen, men SD använder sig dock av ett digert bildmaterial på Facebook från Pahors kampanjandet.

5 4.4 Borut Mekina, Mladina Journalisten Borut Mekina berättade om det första presidentvalet i Slovenien, med en första omgång den 8 april 1990 och en andra omgång den 22 april. Valet vanns av Milan Kučan. Konstitutionen strävar efter en balans mellan parlamentet och presidenten, som normalt har hög trovärdighet och stor popularitet. Enligt Borut Mekina önskar den politiska vänstern att presidenten ska ha utnämningsmakten, medan högern vill att denna ska finnas i parlamentet. Det finns inga konstitutionella frågor kring presidentämbetet som diskuteras, men frågor på senare år har gällt om tidigare presidenter ska få ha ett kansli och om den sittande presidenten ska ha ett residens. 4.5 Ksenija Koren, Finance (sedermera premiärminister Jansas stab) Journalsten Ksenija Koren ansåg att Türk, den sittande presidenten, har betett sig som en kung. Han har tidigare varit diplomat och varit van vid att åka i flotta bilar. Han önskade ett residens för presidenten, men har fått bo kvar i sin lägenhet. We hope Pahor will be cheaper for us. 4.6 Anže Zorman, frilansjournalist Angående konstitutionens föreskrivna roll för presidenten så är den vad den ska vara. Känslan av presidentämbetet är det av en obunden position. Tillförs mer makt dras presidenten in den av väljarna illa ansedda dagspolitiken. En del vill ge presidenten mindre makt och därigenom stärka regeringens autonomi i styret av landet. Det styrande SDS företräder den här positionen men det är inget som debatteras. Att likt till exempel Tyskland låta presidenten utses indirekt är inte en fråga som är på dagordningen. Sociala medier används mer flitigt under parlamentsvalen än under presidentvalen. Anže Zorman problematiserade modellen för kampanjfinansiering. Om kandidaterna istället för att driva in sina egna kampanjmedel hade en specifik summa bestående av någon form av partistöd skulle det kunna ha en negativ effekt. Det får inte uppfattas som en möjlighet att tillskansa sig egna resurser från det offentliga genom att ställa upp i valet. 4.7 Petra Skrinjar, Milan Zvers kampanjstab Presidenten ses som moraliskt föredöme. Ämbetet ska inte tillföras mer makt, snarare mindre makt. SDS har dock ingen stark uppfattning i frågan. Angående förhållandet mellan regering och president finns det ingen skillnad i det avseendet mellan en mittenvänster- eller mittenhögerregering. Presidenten ska utses av folket. Här röstar du på en person. Det är svårt att säga hur utfallet av annan modell för kampanjfinansiering med på förhand mer förutsägbara resurser att tillgå, skulle se ut. Det är möjligt att det då gör det svårare att avgöra vad som är en bra kandidat. Mycket pengar kan hamna hos få personer.

6 4.8 Finance Journalisterna Petra Sovdat och Jurij Šimac tog emot på finanstidningen Finance. Under föregående presidentval 2007 var kandidaterna fyra fler än Finance menar att minskningen i antalet kandidater beror på den utbredda tröttheten på politiken. Presidentämbetet är inget som direkt finns på den politiska dagordningen, det finns exempelvis ingen diskussion om att avskaffa det. Däremot diskuteras dess utgifter som anses för höga och verklighetsfrånvända i jämförelse med slovenernas genomsnittliga levnadsstandard. Ämbetet rankas högre i jämförelse med andra institutioner. Det skulle göra presidentämbetet gott om det tillfördes mer makt. Finance bevakar inte presidentvalet i samma utsträckning som parlamentsvalet. Så kallad negative campaigning som bland annat innebär att en kandidat svärtar ner sina motståndares kampanjer förekommer mycket sällan. 4.9 Alenka Krašovec, statsvetare Mötet ägde rum dagen efter den första valomgången. Ingen direkt diskussion har förekommit om att öka eller minska presidentens makt på senare år. Journalister behandlar båda förhållandena och frågade ut kandidaterna om det under valet. I början av 1990-talet diskuterades semipresidentialism men då Milan Kučan förväntades vinna det första presidentvalet blev alternativet ett parlamentariskt system. Att avskaffa ämbetet är inget som behandlas i det offentliga samtalet. Förtroendet för politiska institutioner går ner men presidentämbetet har haft större förtroende. Alenka Krašovec ansåg att en direktvald president är en fördel. Det ger denne en position som moraliskt föredöme. Presidenten är avsedd att stå bortom politiken eller så ser i alla fall väljarna på det hela. Från en statsvetenskapligt horisont ser det ut som att de åtminstone försöker positionera sig bortom politiken. En del presidenter har valt att frysa sitt medlemskap i partierna. Både Milan Kučan och Janez Drnovšek lät sitt partimedlemskap vila. Doneringar till kandidaters kampanjer kritiseras men överskrider de tre gånger medelinkomsten (3 000 euro) måste det göras offentligt. Under euro finns ingen öppenhet. 5. Kuriosa kring en rojalistisk kandidat Enligt uppgifter från olika personer önskade en Martina Valenčič 2 ställa upp som presidentkandidat för det minimala Peoples Monarchy Party, som lär ha som mål att göra hennes make till slovenernas kung. Detta perifera rojalistiska inslag var det dock ingen som tog seriöst. En intressant detalj är att stabschefen för den rojalistiska kandidaten menade att fem namnunderskrifter, inte som konstitutionen uppger, skulle räcka för att ställa upp i presidentvalet då en av undertecknarna var av rojalistisk börd. Under slutet av kommunisttiden förekom bland de många slagord som prydde husfasaderna till och med sådana som gav uttryck för en önskan om en återgång till den Habsburgska monarkin. Betydelsen var emellertid ironisk och handlade mer om ett uttryck för en provokativ inställning till kommunistregimen 3. Vi ställde frågan till flera väljare om hur de såg på ett Slovenien som monarki. Föga förvånande gav ingen uttryck för en sådan önskan Gow, J, Carmichael, C, Slovenia and the Slovenes, (Hurst & Company 2000), s.93.

7 6. Media under studieresan Inför och under studieresan gjorde delegationen flera intervjuer och skrev en debattartikel för svensk media. På valvakan intervjuades Tariq Bacchus av direktsänd slovensk TV. Intervju: Intervju: default.aspx Intervju: Ystads Allehanda Intervju: TT Debattartikel: 7. Erfarenheter från Slovenien i det fortsatta arbetet för en svensk republik Under fyra dagar genomfördes tio möten samt flera informella sammankomster med både journalister och politiker samt samtal med väljare och allmänhet i stort. Kontaktvägarna är ganska naturligt ofta kortare i mindre länder. Både olika nyckelpersoner såväl som den senaste informationen om olika kandidater och deras förehavanden föll utan tvekan inom ramen för begreppet tillgängligt. Vi hann inte bara se tre av presidentkandidater utan också utväxla några korta ord med två av dem. Den sittande presidenten Türk ville av naturliga skäl inte säga något om sin inställning till den svenska monarkin när vi berättade om vår republikanska studieresa. Med tanke på det gedigna antalet personer vi träffade tror vi oss ha fått en ganska god inblick i slovenska politiska systemet och i synnerhet presidentämbetet. Det är en styrka att presidentens ämbetsperiod inte sammanfaller med parlamentsvalet som hålls vart fjärde år. Detta innebär att ämbetet ges goda förutsättningar att utgöra en mer obunden position i förhållande till majoriteten i parlamentet. Mats Einarsson och Jesper Svensson för ett liknande resonemang om detta i sin grundlagsutredning. I det svenska fallet anser de att en president med huvudsakligen representativa uppgifter bör kunna fungera oavsett riksdagens sammansättning 4. Om just detta har vi inte hört några andra synpunkter. Presidentens mandatperiod i Slovenien är fem år, ett år mindre än föreslaget till mandatperiod i grundlagsutredningen. Det korta besöket i Slovenien gör det svårt att bedöma om fem år skulle vara tillräckligt i det avseendet att man skulle önska en president av ett mer obundet slag. Det är i hög grad rimligt att presidenten på parlamentets begäran ges en möjlighet att adressera ett särskilt ärende inför parlamentet. Det bör begrundas om detta inte också bör vara en möjlighet även med en indirekt vald president. Även om det inte utgör någon form av maktdelning kan ett sådant tal intressera väljarna, inte minst genom den uppmärksamhet det lär röna i media. Just frågan om hur media behandlar de tillfällen presidenten inkallas på detta sätt var tyvärr inget som vi sökte svar på. 4 Einarsson, M., Svensson, J.,...bara ett penndrag, (Hjalmarsson & Högberg Bokförlag AB, 2012), s.76.

8 I Slovenien finns begränsade skilda meningar om hur mycket eller lite makt presidenten ska ha, men det är ingen djupt splittrande fråga. Den samfällda bedömningen utifrån de möten och samtal med väljare vi har haft är att slovenerna är relativt nöjda med presidentens nuvarande roll. I något enstaka fall eftersträvas mindre makt och i något eller några fall mer makt. Det slovenska partilandskapet är djupt polemiserat. Flera av de personer vi träffade upplevade en frustration kring detta och såg det som en anledning att behålla presidentämbetet i dess nuvarande form för att undvika att det dras i den mycket konfliktfyllda partipolitiken. Det upplevs som en fördel att presidenten står över och bortom det dagspolitiska spelet. Det tåls i sammanhanget att påminna om att Slovenien under de senaste åren genomlidit en turbulent period ekonomiskt, men även politiskt. Ett fyradagarsbesök är inte tillräckligt för att dra säkra slutsatser om hur detta kan påverka inställningen till presidentämbetet. Valdeltagandet var med råge det lägsta någonsin, men samtidigt lyfte i stort sett samtliga personer vi träffade, även en statsvetare, att förtroendet är högt för presidenten i jämförelse med andra institutioner. Även om blockpolitiken på senare år gjort sig påfallande i Sverige tror vi inte att merparten av väljarna är lika uppgivna som vi ibland fått intrycket av att de är i Slovenien. Ett koncept om en stark president i en svensk kontext skulle säkert bemötas med skepsis från vissa håll men inte riktigt av samma anledningar. Även om det är att anse som naturligt är det överhuvudtaget glädjande att diskussionen förs. En övergång till republik i Sverige kommer att fördjupa samtalet om hur vår demokrati ska gestaltas. Det är ett samtal som fortgår även när republiken är genomförd. Vi har inte synat hur transparent reglerna för kampanjfinansiering är men de förefaller gedigna. På det här planet ligger vi överhuvudtaget långt efter inte bara Slovenien utan många andra länder. Om den svenska republiken innebär en direktvald president är det angeläget att också lägga fram ett förslag på regelverk som säkerställer en god transparens ifråga om hur kandidaterna finansierat sina kampanjer och med stöd av vem eller vilka. Huruvida en svensk president ska frysa eller avsäga sig sitt medlemskap i ett politisk parti under en ämbetsperiod är inget vi ägnat någon närmare eftertanke. Både Milan Kučan och Janez Drnovšek frös som bekant sina partimedlemskap. Det bör diskuteras ytterligare hur frågan om partimedlemskap under innevarande ämbetsperiod ska hanteras med grund i hur andra republikanska statsskick behandlar denna fråga. Det är positivt att vallagen medger att personer utanför partierna kan kandidera till presidentposten. Även svenska medborgare bör kunna kandidera till en eventuell presidentpost, utan en explicit partitillhörighet eller ett politiskt partis stöd. Det sistnämnda gäller i det fall vi skulle ha en direktvald president. Grundlagsutredningen föreslår till exempel att en nomineringsgrupp om personer ges rätten att nominera en person till valet. I Slovenien är siffran Med ett indirekt val i Sverige bör principen vara att partier även kan nominera personer utan partitillhörighet men som kan anses ha ett högt förtroende bland allmänheten.

9 8. Källor Presidentkandidaternas webbplatser: Danilo Türk: Borut Pahor: Milan Zver: Den nationella valkommissionen: Mladina, Sloveniens nyhetsmagasin: Svenska ambassaden i Wien: The Slovenia Times: Einarsson, M., Svensson, J.,...bara ett penndrag, (Hjalmarsson & Högberg Bokförlag AB, 2012) Gow, J., Carmichael, C., Slovenia and the Slovenes, (Hurst & Company 2000: London)

10 9. Bilagor 9.1 Program för studieresan Fredagen den 9 november 14:50 Delegationen anlände till Ljubljana med tåg 16:00 Möte med dr. Dunja Jadek Pensa, Författningsdomstolen, Beethovnova ulica 10 17:00 Möte med Blaž Petkovič, Dnevnik, City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15 19:00 After work med ett flertal journalister, England Pub, Mala ulica 8 20:00 Delegationen såg på den avslutande TV-debatten mellan presidentkandidaterna Lördagen den 10 november 11:00 Möte med Petra Arsic, Borut Pahors kampanjhögkvarter, Kongresni trg 13 14:30 Möte med Borut Mekina, Mladina, City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15 16:00 Möte med Ksenija Koren, Finance, City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15 17:00 Möte med Anže Zorman, LP Bar, Novi trg 2 Söndagen den 11 november 10:00 Besök i valkontor och samtal med president Danilo Türk 10:45 Hämta ackreditering till valvakan, Presidential Elections Press Centre, Cankarjev dom 11:00 Möte med Petra Skrinjar, Milan Zvers kontor, Presernova 9 14:00 Möte med Slovensk TV, City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15 17:30 Möte med Petra Sovdat och Jurij Šimac, Finance, Dalmatinova 2 19:00 Valvaka på Borut Pahors kampanjhögkvarter, Kongresni trg 13 20:00 Valvaka på Presidential Elections Press Centre, Cankarjev dom 21:00 Intervju i direktsänd Slovensk TV Måndagen den 12 november 10:00 Möte med Alenka Krašovec, Fakulteta za druzbene vede, Kardeljeva pl. 5 14:33 Delegationen reste från Ljubljana med tåg 9.2 Kort presentation av personerna delegationen träffade Dunja Jadek Pensa, domare vid Författningsdomstolen. Blaž Petkovič, journalist på den dagliga tidningen Dnevnik. Petra Arsic, socialdemokrat som arbetade med Borut Pahors kampanj. Borut Mekina, journalist på Sloveniens nyhetsmagasin Mladina. Ksenija Koren, tidigare journalist på finanstidningen Finance. Anže Zorman, sociolog och frilansande journalist. Danilo Türk, sittande president. Petra Skrinjar, assistent till presidentkandidaten Milan Zver. Petra Sovdat och Jurij Šimac, journalister på finanstidningen Finance. Alenka Krašovec, professor på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Ljubljanas universitet.

11 9.3 Valresultat presidentvalet 2007 Kandidat Första omgången Andra omgången Danilo Türk röster, 24,47% röster, 68,03% Lojze Peterle röster, 28,73% röster, 31,97% Mitja Gaspari röster, 24,09% Zmago Jelinčič Plemeniti röster, 19,16% Darko Krajnc röster, 2,18% Elena Pečarič röster, 0,89% Monika Piberl röster, 0,48% Totalt (inklusive ogiltiga) röster röster 9.4 Valresultat presidentvalet 2012 Kandidat Första omgången Andra omgången Borut Pahor röster, 39,87% röster, 67,37% Danilo Türk röster, 35,88% röster, 32,63% Milan Zver röster, 24,25% Totalt (inklusive ogiltiga) röster röster

Rapport från studieresa till presidentvalet i Frankrike 2012

Rapport från studieresa till presidentvalet i Frankrike 2012 Rapport från studieresa till presidentvalet i Frankrike 2012 Styrelseledamoten Tariq Bacchus och ersättaren Leonard Heed åkte den 5 maj 2012 till Paris för att studera presidentvalet på plats. Några av

Läs mer

Partier och intresseorganisationer

Partier och intresseorganisationer Frankrike Frankrikes nuvarande författning kallas för femte republiken och antogs vid en folkomröstning 28 december 1958 med 80 % majoritet. I och med femte republiken så stärktes presidentens makt avsevärt.

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning Gagnefs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-30 Dnr 2013:701/00 Sida 17 Kf 109 Motion om ny politisk organisation Kommunfullmäktiges beslut 1. Remittera motionen till

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. 24.4.2009/273 Lag om kandidaters valfinansiering Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde och syfte I denna lag föreskrivs

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011 ' Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497 Val 211:1 3.5.211 Riksdagsvalet 211 Lägre valdeltagande Valdeltagandet på Åland i årets riksdagsval var 51 procent, vilket var 6 procentenheter lägre än 27. Kvinnornas

Läs mer

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning När hålls valet till Europaparlamentet? I Sverige hålls valet den 25 maj 2014. De övriga 27 medlemsländerna röstar alla inom

Läs mer

Föreningen för Förändring

Föreningen för Förändring Föreningen för Förändring Vem är jag? Egentligen helt oväsentligt. Vad är FF? Den gemensamma nämnaren och, därmed hjärtefrågan, är åsikten att det svenska folkets inflytande över Sveriges styre måste ökas.

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Grundlagarna. Ladda ner hela sidan som ett PDF-dokument:

Grundlagarna. Ladda ner hela sidan som ett PDF-dokument: Grundlagarna Ladda ner hela sidan som ett PDF-dokument: Grundlagarna skyddar vår demokrati. De innehåller reglerna för Sveriges statsskick eller helt enkelt: samhällets spelregler. Grundlagarna har därför

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Schwedisch. Information. från delstaten Niedersachsens valförrättare. Grundprinciperna i delstaten Niedersachsens kommunalvalsystem

Schwedisch. Information. från delstaten Niedersachsens valförrättare. Grundprinciperna i delstaten Niedersachsens kommunalvalsystem Schwedisch Information från delstaten Niedersachsens valförrättare Grundprinciperna i delstaten Niedersachsens kommunalvalsystem Grundprinciperna i delstaten Niedersachsens kommunalvalsystem I Niedersachsen

Läs mer

Sedan självständigheten 1991 har fyra allmänna val hållits. Ingen kritik har framkommit mot genomförandet av dessa val.

Sedan självständigheten 1991 har fyra allmänna val hållits. Ingen kritik har framkommit mot genomförandet av dessa val. Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Slovenien 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Situationen för de mänskliga rättigheterna (MR) i Slovenien är god. Slovenien har ratificerat

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska 2 Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Webbplats www.riksdagen.se Postadress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm Besöksadresser

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

EU-VAL 2014: DEN HÄR GÅNGEN ÄR DET ANNORLUNDA

EU-VAL 2014: DEN HÄR GÅNGEN ÄR DET ANNORLUNDA EU-VAL 2014: DEN HÄR GÅNGEN ÄR DET ANNORLUNDA Nedräkningen till EU-valet 2014 har börjat. Det är nu hundra dagar kvar tills den första vallokalen öppnar. 400 miljoner européer har chans att påverka hur

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

MAKTFAKTORN LÄRARHANDLEDNING

MAKTFAKTORN LÄRARHANDLEDNING MAKTFAKTORN LÄRARHANDLEDNING 1 MAKTFAKTORN Inspirerande och lärorik webbplats om demokrati... 2 Så svarar Maktfaktorn mot kursplanen... 2 Begrepp i Maktfaktorn... 2 Innehåll och övningar... 3 1. Vem är

Läs mer

Centerpartiets idéprogram och valplattform/program på olika nivåer utgör basen i valrörelsen och arbetet under mandatperioden.

Centerpartiets idéprogram och valplattform/program på olika nivåer utgör basen i valrörelsen och arbetet under mandatperioden. Centerpartiets Riksorganisation Handläggare Partisekreteraren/KA Specifikation Datum 2009-11-25 Identifikation 1 (9) Riktlinjer för valkommitté, kandidat och förtroendevald för Centerpartiet samt Sponsringspolicy

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Iranskariksförbundets stadgar

Iranskariksförbundets stadgar Iranskariksförbundets stadgar 1 Definition: Iranska Riksförbundet i Sverige, IRIS som i stadgan benämns Riksförbund är en demokratisk, obunden, frivillig organisation. Riksförbundet är organiserat genom

Läs mer

Partistöd - ändring i Kommunallagen

Partistöd - ändring i Kommunallagen MISSIV 1(2) 2014-11-04 LJ 2014/1422 Landstingsstyrelsen Partistöd - ändring i Kommunallagen Bakgrund Från och med innevarande mandatperiod har vissa ändringar i Kommunallagen skett vad avser regler för

Läs mer

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE Nya ledamöter och formering av politiska grupper I valet 2009 kommer antalet ledamöter att minska från dagens 785 till 736. Det innebär att Sverige får 18 ledamöter i stället för 19. Om Lissabonfördraget

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Klubbens verksamhetsområde omfattar alla som arbetar inom organisationens område.

Klubbens verksamhetsområde omfattar alla som arbetar inom organisationens område. Nuvarande arbetsordning för Klubb Tunnelbanan SEKO Stockholm 1 Verksamhetsområde Klubbens verksamhetsområde omfattar alla som arbetar inom organisationens område. 2 Sektioner Klubben är uppdelad i sektioner.

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Demokrati och medier

Demokrati och medier Demokrati och medier Demokratins grunder s. 8 12 1 Motsatsen till majoritet är minoritet. 2 Kompromissa innebär att personer eller partier som inte kommer överens försöker mötas på halva vägen. drar lott

Läs mer

Rapport från studieresa till presidentvalet i USA

Rapport från studieresa till presidentvalet i USA Rapport från studieresa till presidentvalet i USA 1. Inledning En grupp från reste i november 2012 till Washington DC för att på plats studera presidentvalet i USA. Gruppen bestod av Anna Steele och Anne-Lie

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

SVT ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

SVT ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. 1/6 BESLUT 2014-10-27 Dnr: 14/01339 och 1348 SAKEN Uutiset, SVT2, kl. 17.45, Rapport, kl. 6.30, 7.00 och 7.30 samt Gomorron Sverige, SVT1, 2014-05-27, inslag om partibesök på skolor; fråga om opartiskhet

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter på Seychellerna 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter på Seychellerna 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter på Seychellerna 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Regeringen respekterar generellt de mänskliga rättigheterna (MR) även om det finns

Läs mer

Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress

Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress Handlingar till Republikanska Föreningens kongress 14 november 2009 Innehållsförteckning 1. Dagordning... 2 2. Verksamhetsberättelse Republikanska Föreningen 2008-2009... 3 3. Ekonomisk berättelse... 7

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om. Thailands väg bort från demokratin

På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om. Thailands väg bort från demokratin Kommentarer Thailands väg bort från demokratin På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om att sälja tolv Jas-plan till Thailand. Nyheten möttes av massiv kritik, både här hemma och i Thailand.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BILAGOR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 Observera för.15-33 finns en kompletterande bilaga illustrerande föreslagna

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

VALKONGRESSEN DEN 24 MARS 2015. Stadgar

VALKONGRESSEN DEN 24 MARS 2015. Stadgar VALKONGRESSEN DEN 24 MARS 2015 Stadgar Stadgar för Sveriges Kommuner och Landsting Antagna av Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets extrakongresser den 27 oktober 2004. Reviderade av SKL:s

Läs mer

Landrapport från ISLAND NBO:s styrelsemöte 21.-22.november 2012 i Göteborg

Landrapport från ISLAND NBO:s styrelsemöte 21.-22.november 2012 i Göteborg Landrapport från ISLAND NBO:s styrelsemöte 21.-22.november 2012 i Göteborg Nyckeltal för ISLAND nov. 2012 Förväntad BNP-utveckling 2,8 % Inflationstakt 4,6 % Arbetslöshet 5,0 % Bostadsbyggande prognos

Läs mer

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2010-07-01 2011-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott

Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott Arbetet i kammare och utskott Bild 1. Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som

Läs mer

SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014

SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014 SVT:s vallokalundersökning EUP-valet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

INTRESSANT FAKTA OM VÅR OMVÄRLD KOPPLAT TILL SKOLANS KURS- OCH ÄMNESPLANER

INTRESSANT FAKTA OM VÅR OMVÄRLD KOPPLAT TILL SKOLANS KURS- OCH ÄMNESPLANER INTRESSANT FAKTA OM VÅR OMVÄRLD KOPPLAT TILL SKOLANS KURS- OCH ÄMNESPLANER Bild: Lusi EUROPEISKA UNIONEN (EU) Vilka är EU:s viktigaste uppgifter och hur stiftas lagar i EU? Version: 1.00 Bild: The UK Human

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7

Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7 Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7! " # $ % & ' ( ' ) '!*!*! + '! + ( " ) + " %!,! -' *! ' ! '! *!)!!!. / )+' 01 $ 2 Syfte Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna

Läs mer

VÄLJAREN HAR DET INTE LÄTT

VÄLJAREN HAR DET INTE LÄTT KRÖNIKA RÖSTÅNGEST VÄLJAREN HAR DET INTE LÄTT Det är inte lätt att vara väljare. Det finns ett tiotal partier att välja på av någorlunda rimlig karaktär. Samtidigt är de relativt lika. Det är ungefär som

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM FÖRHANDSREDOVISNING OCH REDOVISNING AV VALFINANSIE- RINGEN I SAMBAND MED VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

ALLMÄN ANVISNING OM FÖRHANDSREDOVISNING OCH REDOVISNING AV VALFINANSIE- RINGEN I SAMBAND MED VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 1 (7) INSTRUKTION Dnr. 387/40/2013 25.11.2013 25.11.2013 Ikraftträdelse- och giltighetstid: 25.11.2013 - tills vidare. Tillämpas på redovisningen av valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen vid

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

En sammanställning av ÖPPENHETSTESTET 2012-2013 Ett samarbete mellan projektet Yttrandefri, Svenska Journalistförbundet och Sveriges ungdomsråd.

En sammanställning av ÖPPENHETSTESTET 2012-2013 Ett samarbete mellan projektet Yttrandefri, Svenska Journalistförbundet och Sveriges ungdomsråd. En sammanställning av ÖPPENHETSTESTET 2012-2013 Ett samarbete mellan projektet Yttrandefri, Svenska Journalistförbundet och Sveriges ungdomsråd. 2 Undrar ni vad som står i protokollet från det senaste

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Under dagtid i ett kontorslandskap sades följande.

Under dagtid i ett kontorslandskap sades följande. 1/7 BESLUT 2015-02-02 Dnr: 14/01902 och 1955 SAKEN SVT1 och SVT2, 2014-08-04 2014-09-14, program med meddelande om att rösta i valen år 2014; fråga om opartiskhet, saklighet och bestämmelsen om mediets

Läs mer

Det svenska politiska systemet. Politik och förvaltning

Det svenska politiska systemet. Politik och förvaltning Det svenska politiska systemet Politik och förvaltning Uppläggning Centrala begrepp: byråkrati och offentlig förvaltning Teorier om förvaltningens roll Legitimitet och offentlig förvaltning Byråkrati ett

Läs mer

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015.

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Historik för Ägarföreningen ProSkandia Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Inledning Skandia är ett kundägt ömsesidigt bolag med ett fullmäktige som högsta instans. Detta ger 1.4 miljoner

Läs mer

NUTIDSTEST JANUARI 2012

NUTIDSTEST JANUARI 2012 NUTIDSTEST JANUARI 2012 Block 1 Fråga 1 Den 21 januari var det tio år sedan det mest uppmärksammade hedersmordet i Sverige begicks. Vad hette flickan som mördades? 1 Fadime Sahindal x Abbas Rezai 2 Pela

Läs mer

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD?

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD? Rapport från Svensk Handel HAR FRIHANDELS- Johan Norberg Paula Werenfels Röttorp HAR FRIHANDELS- september 2000 SVENSK HANDEL 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Positiva till frihandel 6 U-landsfrågan 7

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer