Resultat: Insamlade medel nationellt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultat: Insamlade medel nationellt 2 735 000 845 000 2 835 000"

Transkript

1 1. Insamlade medel nationellt Insamlade medel nationellt Bön- & offerdag Autogirogåvor (Missionsgåvan, Visionsbärarna) Riksstämmogåvor Övriga insamlade medel För insamlade medel internationellt, se not 3. Resultat: Insamlade medel nationellt Internationell verksamhet Löner & Föreningsbesök, Internationell verksamhet 1, 20 Kostnader Internationella staget Kostnader Alla på samma kula Intäkter: Insamlade medel Kostnader Intäkter: Insamlade medel Kostnader anslag: Restoring Lost Childhood Kostnader anslag: SSK-lärare Kongo Kinshasa Kostnader anslag: idrottsprojekt Kostnader anslag: fyra projekt under Kostnader: Utveckling av material (ingår i Materialbanken) Kostnader: Trycksaker Insatser i Latinamerika Intäkter: Insamlade medel Kostnader Intäkter: Insamlade medel Kostnader anslag: Scoutkoordinator i Ecuador WorldWide / Internationella insatser Intäkter: Insamlade medel Kostnader Intäkter Kostnader (går nu på Minfo) Internationellt erfarenhetsutbyte 27 Intäkter Kostnader Intäkter: Caravanen, Metodistkyrkor i Sthlm / Nordiska rådet/bidragsfond Intäkter: Caravanen, deltagaravgifter Intäkter: Påskresa, deltagaravgifter Intäkter: EMYC (bidrag från EMYC + egenavgifter) Intäkter: EBF-YC (egenavgifter) 1 00 Kostnader: Internationella stipendiet Kostnader: Caravanen, förberedelseträff (matchas mot bidrag) Kostnader: Caravanen, kurskostnader Kostnader: Caravanen Kostnader: Påskresa Kostnader: EBF-YC Kostnader: EMYC Kostnader: Mottagande av besök Kostnader: Int. Koordinatorns utlandsresor och mottagande av besök Internationella praktikutbildningar 23 Intäkter Kostnader Exchange Intäkter: Bidrag från Gustaf V 90-årsfond Exchange Intäkter: Insamlade medel Exchange Intäkter: Bidrag från Diakonia och övriga huvudmän Exchange Informationsbroschyr om värdskap / värdförsamling Exchange: Egeninsats equmenia Exchange: Resekostnader inom projekt Exchange Mottagande av utländska studenter

2 Exchange Mottagande av utländska studenter, "glassreserv" Apg29 21 Kostnader Kostnader: Styrgrupp Kostnader: Marknadsföring Kostnader: Verksamhetsbidrag, 2 skolor Kostnader: medverkan i undervisningen (Karlskoga + Mexico) (Ev kan viss resekostnad täckas av Koordinatorns utlandsresor ovan) Medlemskap i internationella organisationer Kostnader EMYC EBF-YC Summa: Insamlade medel Summa: Övriga intäkter Summa: Kostnader Resultat: Internationell verksamhet Scoutverksamhet Löner & Föreningsbesök, Scoutverksamhet 1, 2, 5, 7 Kostnader Scoutstaget Kostnader Scouterna Riksorganisationen Intäkter: Scoutavgift & Scouttidningar Kostnader: Medlemsavgifter & Scouttidningar Kostnader: Samverkan inom SSR Intäkter/scoutavgift Prenumerationsintäkter Medlemsavgift, SSR Kostnad Scouttidningar: Information till föräldrar Årsmöte Demokratijamboreen, delegaterna bjuds på festkväll Scouternas förvaltningsmöte, 2 personer från staget Internationellt erfarenhetsutbyte Kostnader Intäkter: Internationellt erfarenhetsbyte Kostnader: Internationella scoutstipendiet, svenskar -> världen Kostnader: Internationella scoutstipendiet, världen -> Sverige Ledarutbildning Intäkter Kostnader Intäkter: Kursavgifter Ska'Ut Mera Fjäll Intäkter: Kursavgifter Ska'Ut Mera Sjö Kostnader Ska'Ut Mera Fjäll: Kurskostnader Kostnader Ska'Ut Mera Fjäll: Marknadsföring Kostnader Ska'Ut Mera Fjäll: Konceptutveckling, Planering Kostnader Ska'Ut Mera Sjö: Kurskostnader Kostnader Ska'Ut Mera Sjö: Planering Kostnader Ska'Ut Mera Internationellt: Planering Kostnader: Fortbildningskoncept: Spåning (50/50 princip) Kostnader: Fortbildningskoncept: Planering (50/50 princip) Kostnader: Treklöver Gilwell ledarteam Kostnader: Ska'Ut-material, redaktionsmöten Kostnader: Ska'Ut-material, produktionskostnad utöver försäljningspris Kostnader: Ska'Ut-material, referensexemplar till kanslierna Lansering av Ska t materialet för utbildare Nationell fortbildningsdag: Planering Ledarretreat: Planering Ledarfest på regionerna Scoutklassikern Kostnader

3 Pris i form av t-shirt/märke Marknadsföring Kostnader Marknadsföring Avslutade projekt (främst deltagande i Trampolin 2013) Kostnader Summa: Intäkter Summa: Kostnader Resultat: Scoutverksamhet Nationell verksamhet Löner & Föreningsbesök, Nationell verksamhet 1, 33 Intäkter Kostnader Barn- & Ungdomsstaget Kostnader Idrottsstaget Kostnader Musikstaget Kostnader a. Barn & Unga Våga tro 12 Kostnader Kostnader: Verksamhetsbidrag till Kga Kostnader: Extra verksamhetsbidrag, samordnares lön Kostnader: Styrgrupp Kostnader: Marknadsföring Kostnader: Deltagarbok/lärarhandledning Kostnader: Medverkan i undervisningen Framtidens evangelister 26 Intäkter: Kursavgifter Kostnader Kristet ledarskap Intäkter: Deltagaravgifter Kostnader Familjekurs, marknadsföring Familjekurs, planering Familjekurs, talare mm (Bilda, Folkhögskola) Referensgrupp, Anställda ungdomsledare Ungdomsledarspår vid befintliga mötesplatser (ej Trampolin) Materialbanken Intäkter Kostnader Bidrag till idrottsmaterial för tjejer Utvecklingskostnad (disponeras av Generalsekreteraren) Utvecklingskostnad, litteraturinköp Utvecklingskostnad, övrigt Utvecklingskostnad, Dramamaterial Utvecklingskostnad, Idrottsmaterial för tjejer, danshandläggare Kyrka för hela livet-handbok Kostnader Tryckkostnader och marknadsföring

4 Pionjärförening 13 Intäkter Kostnader Intäkter: Bidrag från t.ex. Scouterna eller annan bidragsgivare Kostnader: Verksamhetsbidrag Kostnader: En heltidsanställd för arbete med pionjärförening Växa som ledare 16 Kostnader Växa i tro - tonår, Utveckling (videoinspelning) Växa som ledare - tonårsledarutbildning, Utveckling (videoinspelning) Växa som ledare - barnledarutbildning, Utveckling (videoinspelning) Avvecklade projekt Kostnader 4b. Puls Idrottsläger 3, 15, 32 Intäkter: Externa medel Kostnader Idrottsläger: Ta fram lägermanual Idrottsläger: Marknadsföring Idrottsläger: resekostnader Idrottsläger: resekostnader internationella resor Idrottsledarutbildning (Fjällkurs) Intäkter Kostnader Deltagaravgifter Extern finansiering Föreläsare, därtill täcker Bilda en/flera föreläsare Genomförande av kurs - boende & mat Genomförande av kurs - ledare / inspiratör Genomförande av kurs - equmenias deltagande, 3 pers Pulsgrupper och idrottskonfa 4 Intäkter Kostnader Bidrag från Gemensam Framtid Startkit för nya PULS-grupper PULS-loppet: polistillstånd, saft, nummerlappar mm PULS-loppet: resa/boende/traktamente på Hönö Ledarsamling för PULS-grupper Idrottskonfa, övriga resekostnader Idrottskonfa, informationsmaterial riktat till idrottsföreningar Idrottskonfa, informationsfilm Idrottskonfa, specialbesök i föreningar Idrottskonfa, resekostnad till KyrKo / Hönö eller liknande Idrottskonfa generell Bibel Puls 24 Kostnader Bibellinje med idrottsprofil, marknadsföring Bibellinje med idrottsprofil, deltagande i utbildningsråd Bibellinje med idrottsprofil, deltagande i undervisning c. Musik & Kultur Kulturledare och kulturella förebilder 6, 17, 31 Intäkter: Deltagaravgifter Kostnader Intäkter Inspiration Lovsång: deltagaravgifter Intäkter Ledarutbildning: deltagaravgifter Intäkter Inspiration Dans: deltagaravgifter Barnkörledardagar: övriga kostnader samt bidrag till instruktörer Lovsångsledardagar: övriga kostnader

5 Utveckling, litteratur- och skivinköp Nätverksträffar inom musik och kreativa uttryck Ledarutbildning musik/kreativa uttryck Inspiration Lovsång: kurskostnader (självkostnad mot intäkt ovan) Inspiration Lovsång: marknadsföring Inspiration Lovsång: resekostnader Inspiration Dans: instruktör, arvode och resor (Bilda tar ca 2 instruktörer) Inspiration Dans: dansutskottets resor Inspiration Dans: kurskostnader (självkostnad mot intäkt ovan) Summa: Intäkter Summa: Kostnader Resultat: Nationell verksamhet Kommunikation Löner & Föreningsbesök, Kommunikation 1 Kostnader Referensgrupp, Information Kostnader Webbkommunikation Intäkter Kostnader Intäkter Löpande support Årskostnader för webb Utveckling, löpande inklusive Materialbank Utveckling, hemsida inloggningssystem Utveckling, tillfälligt för insamling och regioner Licens på Adobe CC Kommunikationsverksamhet Kostnader Annonsering, löpande Profilprodukter, personal & ideella (sånt vi svettas i själva) Profilprodukter, Give aways Profilprodukter, utveckling Trycksaker, equmeniakatalogen (inkl porto) Trycksaker, löpande Utveckling av bildbank (därtill föreningsbesök av stag och anställda) Filmproduktion, 1-3 presentationsfilmer med stöd av SVF Utställningar, Deltagaravgift för ideella ("minuskostnad") Utställningar, utställningsbord/stolar att ta med till utställningar Utställningar Avskrivningar: kamera, avskrivs 2012/13 - /15 (ANL00095) Avskrivningar: Adobe CS5 2011/ /14 (ANL00065) Stories Kostnader Intäkter, Annonser mm Tryckkostnader Portokostnader Drift av maillistor Identitet & Varumärke 8 Kostnader Material: rolluper med nya logotypen equmeniascout Material, basuppsättning scoutdräkter, flaggor mm Material, give away profilprodukt Trycksaker, Detta är equmeniascout Summa: Intäkter Summa: Kostnader Resultat: Kommunikation

6 6. Utbildning Löner & Föreningsbesök, Utbildning 1, 14, 28, 29 Kostnader Huvudmannaskap, Folkhögskolorna & THS Kostnader Arrangera huvudmannadagen Träff för kursansvariga vid profilutbildningarna Resekostnader Delta i profilutbildningarnas undervisning - för Bibel Puls, Apg29 och Våga Tro finns egna budgetar Folkhögskolorna & THS: presentera Glöd Folkhögskolornas årsstämmor Folkhögskolerådet SVF Bibellinje utbildningsråd SVF, förberedelskursen för volontärer och fältstuderande THS, pastorslinjens utbildningsråd UCL Bibelfjäll styrgrupp UCL Diakonutbildningen utbildningsråd Fortbildning pastorer och diakoner 18 Intäkter Kostnader Intäkter: Deltagaravgift Kostnad: Kurskostnad Kostnad: Marknadsföring och planering Nationell utbildningssatsning 19 Kostnader Planeringskostnader, marknadsföring Utveckling diakoni Intäkter 22 0 Kostnader Kostnad: utveckling diakoni Konferensen Följa 26 Intäkter Kostnader Intäkter: konferensavgift Kostnad: utveckling diakoni Praktiskt team Kostnader Våga Tro "Timmerman" Kostnader rekrytering "Älska Skövde"-övning på något riksarrangemang Marknadsföring av Våga Tro "Timmerman" Stöd till en förening som åker med på Korttidsteam Göra profilreportage om en förening som åker på Korttidsteam Ideella medhjälpare på nationella kansliet Kostnader: extra arbetsverktyg, arbetsplats i Alvik Nationella korttidsteam (avser två lägerveckor) Kostnader: resa för en snickarledare Kostnader: glassreserv + guldkant för den församling som besöks Kostnader: marknadsföring Ungdomsledarmaterial

7 Lansering av Ungdomsledarmaterial Summa: Summa: Kostnader Resultat: Utbildning Ekonomi & Föreningsservice Föreningsservice & Samordnad Administration Verksamhetsstöd från Gemensam Framtid Personalkostnader Arkiv Insamlingskostnader Materialkostnader Övergångskostnader Verksamhetsstöd från Gemensam Framtid Löner & Föreningsbesök, enligt schablon 250 % administrativa tjänster % projektanställd insamlingsansvarig Administrativa tjänster, värderade enligt tidigare avtal / utfall Redovisning och löneadministration Arkivhantering Insamlingskostnader, Autogiro & SMS Se även Medlemskap & Gemensamt medlemsregister nedan Övrigt administrativt stöd Kontorsmaterial, löpande kostnader Arkiv, deponi riksarkivet (avsättning kr / år) Övergångskostnader (disponeras av generalsekreteraren) Kansli Personalrekrytering Lokalkostnader Ekonomiadministration Förbrukningsmaterial, Inventarier Datorsupport Insamlingskostnader Kopiering, Telefon, Porto Övriga expeditionskostnader Personalrekrytering Personalsociala aktiviteter, Avtackningar mm Lokal: Hyra Lokal: Hyra arkiv & förråd Lokal: Elektricitet Lokal: Vaktmästeri Lokal: Reception & Växel Lokal: Städning Lokal: Övriga lokalkostnader, inkl kaffemaskiner Ekonomi: Revision, grundläggande Ekonomi: Bidragsgranskningar Ekonomi: Bankkostnader Material: Förbrukningsmaterial Material: Årets materialinköp (datorer, möbler) ANL ANL ANL00067-ANL ANL00070-ANL ANL ANL ANL ANL Inköp under 2012/13 #REFERENS! Marginal (kostnader för förtida avyttringar / nedskrivning) Material: Uppgradering mobiltelefoner (vid behov, direktavskrivs) Data: Support Data: E-post (nytt system eller utbildnings- och utvecklingssatsning) Data: Mjukvarulicenser Insamling: Offerdag trycksaker Insamling: Offerdag buffert (används ej, motverkar högt insamlingsmål) Insamling: Kampanj (se även Webbplats under Information) Kopiering: Kopior Telefon: Telefon Telefon: Porto Försäkringar expedition Övrigt: Tidningsprenumerationer

8 Övrigt: SJ, Påminnelsavgifter, mm Övrigt: Generalsekreterarens representation Marginal 1 % Medlemskap & Gemensamt medlemsregister 9 Verksamhetsstöd från Gemensam Framtid Gemensamt medlemsregister, löpande kostnader Stöd för medlemsrekrytering i föreningen SMS-system för medlemskap IKON1931 och övriga satsningar på medlemskap Administrativa tjänster, värderade enligt tidigare avtal Intäkter: Verksamhetsstöd från Gemensam Framtid Gemensam Framtid: Licensavgift SMK: Registerunderhåll SMK: Registersupport & statistik Utveckling, årets ändringar hos Ungdomsstyrelsen Utveckling, buggar Utbildning, Repetkurser Utbildning, Informationsutskick Övriga intäkter och kostnader Medlemskap: Närvarokort, Medlemskort Medlemskap: trycksak "Därfär är du medlem", målgrupp barn/föräldrar Medlemskap: Påminnelsebrev till av förra årets medlemmar Medlemskap: Teknisk lösning Medlemskap: SMS-system för medlemskap Medlemskap: Prenumeration IKON Medlemskap: Möte med ungdomsledarnätverk Mitt & Stockholm Deltagarförsäkringar Kostnader Skräddartorp Intäkter: Arrende Kostnader Intäkter arrende Kostnader arrende Kostnader skatt Kostnader försäkring Kostnader avskrivningar Kostnader drift Summa: Intäkter Summa: Kostnader Resultat: Ekonomi & Föreningsservice Ledning Arvode, Löner & Föreningsbesök, Ledning 1 Intäkter Löner, administration, resor Riksstämma samt grundarorganisationernas årshögtider Intäkter Kostnader Intäkter, Annonser, Montrar, Överskott från deltagaravgift Annonsering Möteshandling + Verksamhetsberättelse (tryck, porto) Deltagande, 14 personal (mat, resor, logi, traktamente) Deltagande, 9 styrelse (mat, resor, logi) Deltagande, 6 presidium (mat, resor, logi) Deltagande, 6 funktionärer (mat, resor, logi) Deltagande, 32 stag & andra ideella (mat, resor, logi) Deltagande, grundarorganisationerna Deltagande, 5 gäster Förberedelser Styrelse, AU, NK samt grundarorganisationeras styrelser Kostnader Demokratiutveckling Kostnader Regional utveckling och samverkan

9 Kostnader GRUS - Generalsekreterarens regionala utveckling & samverkan Samtliga genomförs enligt 50/50-princip för finansiering Klump Kostnader: equmeniadagar för all personal hösten Kostnader: träffar med scoutanställda Kostnader: utbildning Trygga möten (equmeniadagar + besök) Kostnader: regionstyrelserna Kostnader: möten med regional personal Kostnader: equmenias regionordförande, styrelse- & stag Kostnader: equmenias regionordförande, möten Medlemskap, Nationella organisationer Kostnader LSU Arbetsgivaralliansen Kurser Kostnader Deltagande vid vinterkonferens för anställda ingår i personalpotten Summa: Intäkter Summa: Kostnader Resultat: Ledning Reservation av ändamålsbestämda medel Internationella insatser Resultat: Reservering av ändamålsbestämda medel Utnyttjande av ändamålsbestämda medel Utnyttjande av ändamålsbestämda medel Internationella insatser Internationella stipendiet Internationella scoutstipendiet Utvecklingsarbete Alla på samma kula Skräddartorp Insatser i Latinamerika Resultat: Utnyttjande av ändamålsbestämda medel

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016?

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 25-26 april 2015 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 25-26

Läs mer

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé:

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé: vår verksamhet 2009 INLEDNING KFUM-KFUM Sverige har tidigare lämnat en verksamhetsberättelse till ROM som innefattat två års verksamhet.men eftersom det inneburit att de båda år som avrapporterats har

Läs mer

Årsmötes- handlingar Distriktsårsmöte Hudiksvalls Missionskyrka 25 maj 2013

Årsmötes- handlingar Distriktsårsmöte Hudiksvalls Missionskyrka 25 maj 2013 Årsmöteshandlingar Distriktsårsmöte Hudiksvalls Missionskyrka 25 maj 2013 Verksamhetsberättelse 2012 När förra verksamhetsberättelsen skrevs var vi precis i början av regionprocessen. En utredning hade

Läs mer

Förbundsstämma 2015 Sensus studieförbund

Förbundsstämma 2015 Sensus studieförbund Förbundsstämma 2015 Sensus studieförbund Välkommen till förbundsstämman! Tider för dagen 09.00 Registrering, kaffe/te 10.00 Inledning. Musik. 10.30 Förhandlingarna startar 11.30 Lunch 12.30 Fortsatta förhandlingar

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Årsmöte Handlingar 2014-02-23

Årsmöte Handlingar 2014-02-23 Årsmöte Handlingar 2014-02-23 2 ( 27) Förslag till föredragningslista för Redbergskyrkans årsmöte 2014... 3 Verksamhetsberättelse Redbergskyrkans styrelse 2013... 4 Ur Församlingsboken till Redbergskyrkans

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Till ordinarie distriktsstämma 17 november 2013 sida 1/11 Innehållsförteckning 1 Vision... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Principer för budgetering... 3 2.2 Rambudget 2014... 4 2.3 Landstingsbidrag

Läs mer

Arrangemangsledarinstruktion

Arrangemangsledarinstruktion Arrangemangsledarinstruktion Höst 2014 25 september 2014 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-555 065 00 Webb: www.scouterna.se 126 12 Stockholm Fax: +46 8-555 065 99 E-post: info@scouterna.se Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan ÅR 2015

Verksamhetsplan ÅR 2015 ÅR 2015 Bromma KFUM Telefon 08-262750/51/52 Fax 08-262756 Box 14023, 16714 Bromma Besök: Gustavslundsvägen 168 A bromma.kfum.se bromma@kfum.se Innehållsförteckning Innehåll 1 Övergripande Verksamhetsidé

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 beslutad av kyrkokonferensen 2014 Vision En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Övergripande mål Equmeniakyrkans övergripande mål

Läs mer

ILLUSTRATÖRCENTRUM 2015 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN

ILLUSTRATÖRCENTRUM 2015 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN ILLUSTRATÖRCENTRUM 2015 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN Innehåll 1. Illustratörcentrums fokus 2015 2. Ordinarie verksamhet 3. Budget 1. Illustratörcentrums fokus 2015 Under 2015 fortgår arbetet med att vidareutveckla

Läs mer

Årsredovisning. Riksförbundet BRIS verksamhet år 2004

Årsredovisning. Riksförbundet BRIS verksamhet år 2004 04 Årsredovisning Riksförbundet BRIS verksamhet år 2004 Innehåll 1. Inledning...5 2004 2. Stödverksamheten...6 3. Barns rätt...8 4. Kunskap, utbildning och information...9 5. Kommunikation marknadsföring...11

Läs mer

Å rsmö te i Lö fstadkyrkan, Trana s 21 april 2012. Svenska Missionskyrkan/SMU i. Östra Götalands distrikt

Å rsmö te i Lö fstadkyrkan, Trana s 21 april 2012. Svenska Missionskyrkan/SMU i. Östra Götalands distrikt En kyrka, med rum för hela livet, som erbjuder befrielse och upprättelse genom mötet med Jesus Kristus Rosorna som visar antalet människor på bekännelse under 2010 i Östra Götalands distrikt. Å rsmö te

Läs mer

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen september - oktober 2012 1 1 Inledning Idag är det mindre än två veckor kvar till vår stora Demokratijamboree.

Läs mer

Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010

Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010 Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens välkomnande Föredragningslista Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Resultat- och balansräkning Siffergranskningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Det här är Sensus 5 Vad gör riksförbundet 6 Strategiarbetet: Destination Framtiden 7 Sensus önskvärda läge 8 Detta

Läs mer

BIDRAGSREGLER. Gällande från och med 2002-07-01

BIDRAGSREGLER. Gällande från och med 2002-07-01 BIDRAGSREGLER Gällande från och med 2002-07-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Allmänna bestämmelser 4. Lokalt aktivitetsstöd 5. Ledarutbildningsbidrag 6. Lokala ledarkurser 7. Normer för hyresfri lokalupplåtelse

Läs mer

Förbundsmöte. www.rum.se. 9-10 april 2011 Skövde. Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 1

Förbundsmöte. www.rum.se. 9-10 april 2011 Skövde. Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 1 Förbundsmöte 9-10 april 2011 Skövde www.rum.se Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 1 Omslag: MusikRUM Västerås 2010. Grafisk form: Bertil Håkansson Foto: Bertil Håkansson (om inte annat anges) Förbundsmöteshandlingar

Läs mer

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap NYHETSBREV januari 2013 Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan har bildat ett nytt kyrkosamfund tillsammans. Den nya kyrkans arbetsnamn är Gemensam Framtid. Mer ljus och bättre redskap Vi

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

informationsutskick från #3/2007 Smaka på framtiden minns Fwd: 2007 och se fram emot Riksstämma Rätt Vis Helg Scoutbibel Bibelsajten NoA

informationsutskick från #3/2007 Smaka på framtiden minns Fwd: 2007 och se fram emot Riksstämma Rätt Vis Helg Scoutbibel Bibelsajten NoA informationsutskick från SBUFMKUSMU #3/2007 Smaka på framtiden minns Fwd: 2007 och se fram emot Riksstämma Rätt Vis Helg Scoutbibel Bibelsajten NoA innehåll tänkvärt 3 vision om enhet 3 årshögtid 4 material

Läs mer

Innehåll. Johannes första brev 1:3. MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm

Innehåll. Johannes första brev 1:3. MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm SBUF tfn 08-453 69 80 fax 08-453 69 89 tfn 08-545 915 30 fax 08-674 07 94 2 06 Det vi har sett

Läs mer

Verksamhetsplan år 2009

Verksamhetsplan år 2009 Verksamhetsplan år 2009 Tidskriftsverkstaden i Öst orgnr: 769607-3134 Verksamheten Tidskriftsverkstadens basverksamhet består i att tillhandahålla medlemmar teknik, support, utbildning och information

Läs mer

Österåker-Östra Ryds församling

Österåker-Östra Ryds församling VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Österåker-Östra Ryds församling AU 12/9 KR 15/9 AU 6/10 AU 13/10 KR 27/10 KF 6/11 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Ekonomisk sammanställning...

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

INLEDNING. Utifrån denna programförklaring arbetade vi 2013; STYRELSEN

INLEDNING. Utifrån denna programförklaring arbetade vi 2013; STYRELSEN Verksamhetsberättelse för 2013 avgiven vid årsmöte fred 30 maj, Filadelfiakyrkan, Stockholm. INLEDNING Så kan vi med denna verksamhetsberättelse blicka tillbaks på vårt första år som gemensamt medarbetarförbund.

Läs mer

FRILUFTSFRÄMJANDET REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 BUDGET 2013

FRILUFTSFRÄMJANDET REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 BUDGET 2013 FRILUFTSFRÄMJANDET REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 BUDGET 2013 REGION ÖST 1 Friluftsfrämjandet har guidat människor till stora och små äventyr i 120 år, ända sedan 1892. Vi älskar friluftsupplevelser

Läs mer

Förbundsledningen och kansliet... 19

Förbundsledningen och kansliet... 19 Innehåll Inledning... 4 1 Medlemsutveckling... 5 Kansliet och förbundsledningen... 5 Konsulent Norra Småland-Östergötland... 5 Konsulenten Stockholm Gotland... 6 Regionssekreterare och scoutkonsulent Skåne-Blekinge...

Läs mer

Budget och verksamhetsplan år 2015 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund

Budget och verksamhetsplan år 2015 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund Budget och verksamhetsplan år 2015 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... 3 Kommentarer om budget 2015... 3 Övergripande strategiska mål som styr verksamheten...

Läs mer