Budget Bokslut Bokslut Bokslut ORDINARIE VERKSAMHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET"

Transkript

1 Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning Budget Bokslut Bokslut Bokslut ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00 0, ,00 Deltagaravgifter 1200,00 0,00 0,00 0,00 Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa intäkter 3200,00 0,00 0, ,00 Löner -3500,00 0,00 0,00 0,00 Arvoden 0,00 0,00 0,00 0,00 Lönebikostnader -752,50 0,00 0,00 0,00 Kost och logi -500,00-154,99 0,00 0,00 Kurskostnader -2000,00 0,00 0,00 0,00 Material 0,00 0,00 0,00 0,00 Resor och ddagtraktamenten -300,00 0,00 0,00 0,00 Övriga kostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa kostnader -7052,50-154,99 0,00 0,00 Summa utbildnings- och studieverksamhet-3852,50-154,99 0, , INFORMATIONSVERKSAMHET understöd 22000, , , ,00 annonsintäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa intäkter 22000, , , ,00 Löner -3500, ,00 0, ,00 Lönebikostnader -752, ,00 0, ,61 Resor och dagtraktamenten 0,00 0,00 0,00 0,00 Annonser -1000,00 0,00 0,00 0,00 Tryckning -600, , , ,37 Distribution -500,00-688,80 0,00-249,00 Material och övrigt 0, , ,07-340,00 Hemsidor , , , ,00 Summa kostnader , , , ,98 Summa informationsverksamhet -4352, , , , AMATÖRTEATERVERKSAMHET Deltagaravgifter 1500,00 0,00 0,00 0,00 understöd 2000,00 0,00 0,00 0,00 Summa intäkter 3500,00 0,00 0,00 0,00 Löner 0,00 0,00 0,00 0,00 Arvoden -1760,00 0,00 0,00 0,00 Lönebikostnader -378,40 0,00 0,00 0,00 Resor och dagtraktamenten -560,00-157,94 0,00 0,00 Kost och logi -430,00 0,00 0,00 0,00 Kurskostnader -230,00 0,00 0,00 0,00

2 Övriga kostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 Material -300,00 0,00 0,00 0,00 Summa kostnader -3658,40-157,94 0,00 0,00 Summa Amatörteaterverksamhet -158,40-157,94 0,00 0, PROGRAMVERKSAMHET Deltagaravgifter 14000, , , ,04 Understöd 16000, , , ,00 Lotteri 0,00 0,00 998,50 900,00 Sponsorer 2000,00 401,55 0,00 0,00 Övriga intäkter 2000,00 0,00 0,00 500,00 Summa intäkter 34000, , , ,04 Löner -2500, ,00-200, ,00 Lönebikostnader -653, ,00-4, ,30 Arvoden -537, ,00 0,00-440,00 Resor och dagtrakt -2400, , , ,58 Hyror,kost, logi -1300, , , ,47 Kansli o tryckning -1700, ,33 0,00 0,00 Teosto -1000,00-756,36 0,00 0,00 Material -2300,00 0,00 0,00 0,00 Program -1400, , , ,00 Marknadsföring -3500, , , ,23 Hyra och ljud 0,00 0,00 0,00 0,00 Ljus- och ljudteknik -2000,00 0, , ,00 Övriga kostnader 0,00-515, , ,81 Summa kostnader , , , ,39 Summa programverksamhet 14709, ,05-562, , Projektverksamhet Understöd 4000,00 0,00 0,00 0,00 Deltagaravgifter 500,00 0,00 0,00 0,00 Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa intäkter 4500,00 0,00 0,00 0,00 Löner 0,00 0,00 0,00 0,00 Arvoden -4361,70 0,00 0,00 0,00 Lönebikostnader -885,00 0,00 0,00 0,00 Resor och dagtraktamenten -500,00 0,00 0,00 0,00 Hyror, kost, logi -500,00 0,00 0,00 0,00 Marknadsföring 0,00 0,00 0,00 0,00 Kansli + tryckning -1200,00 0,00 0,00 0,00 Material -200,00 0,00 0,00 0,00 Uppföranderätt 0,00 0,00 0,00 0,00 Ljus och ljud 0,00 0,00 0,00 0,00 övriga kostnader 0,00 0,00 0, ,01 Summa kostnader -7646,70 0,00 0, ,01 Summa Projektverksamhetverksamhet -3146,70 0,00 0, , INTERNATIONELL VERKSAMHET Understöd 300,00 0,00 0,00 0,00 Deltagaravgifter 250,00 0,00 0,00 0,00 Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa intäkter 550,00 0,00 0,00 0,00 Löner 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Lönebiksotnader 0,00 0,00 0,00 0,00 Resor och dagtraktamenten -290,00-250,00 0,00 0,00 Kost och logi -260,00 0,00 0,00 0,00 Övriga kostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa kostnader -550,00-250,00 0,00 0,00 Summa internationell verksamhet 0,00-250,00 0,00 0, TÄVLINGSVERKSAMHET Understöd 0,00 0,00 0,00 0,00 Deltagaravgifter 1300,00 0,00 0,00 0,00 Summa intäkter 1300,00 0,00 0,00 0,00 Löner -1400,00 0,00 0,00 0,00 Lönebikostnader -308,00 0,00 0,00 0,00 Arvoden -450,00 0,00 0,00 0,00 Resor och dagtraktamenten -750,00-389,48-918,00-466,00 Kost och logi 0,00-318,16-146,63-335,36 Hyror -400,00 0,00 0,00 0,00 Material 0,00-80,94 0,00 0,00 Priser -400,00-393,40 0,00 0,00 Övriga kostnader -600,00-22,80-488,90 0,00 Summa kostnader -4308, , ,53-801,36 Summa tävlingsverksamhet -3008, , ,53-801,36 Verksamheten tillsammans 191, , , , BARNVERKSAMHET Deltagaravgifter 5500, , , ,00 Understöd 8500, , , ,00 Summa intäkter 14000, , , ,00 Löner -4610, ,00 0, ,00 Lönebikostnader -1628, ,00-609, ,50 Arvoden -5000, , , ,00 Resor och dagtraktamenten -1000, ,93-159,00-59,60 Kost och logi -2500,00-201,06-839,47-752,94 Material -2500,00-491,44-156,14-101,15 Övriga kostnader -500,00-962, ,52-642,85 Summa kostnader , , , ,04 Summa barnverksamhet -3738, , , , FASTIGHET Hyror 13100, , , ,00 Understöd 1800,00 0,00 0, ,00 Övriga intäkter 0, , , ,68 Summa intäkter 14900, , , ,68 Löner -4500, , , ,00 Lönebikostnader -967,50-809,40-759,68-725,40 Bolagsvederlag -9600, , , ,00 Renoveringsvederlag 0,00 0,00 0, ,32 Resor- och dagtraktamenten 0,00 0,00 0,00-180,90 Renovering-inbrott 0,00 0,00 0,00-120,00 Övriga kostnader -500, , ,20-817,85 Summa kostnader , , , ,47 Summa fastighet -667, , , ,21

4 1.10 MATERIALFÖRMEDLING Försäljning 300,00 0,00 20,00 30,00 Ökning av lager 0,00 0,00 0,00 Summa intäkter 300,00 0,00 20,00 30,00 Materialinköp -300,00 0,00 0,00 0,00 Minskning av lager 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa kostnader -300,00 0,00 0,00 0,00 Summa materialförmedling 0,00 0,00 20,00 30, ADMINISTRATION Resor och dagtraktamenten -3500, , , ,39 Kost, logi och möteskostnader -2500, ,23-672, ,73 Medlemsavgifter -950,00-809,00-810,68-935,00 Representation -750,00-441,74-385,16-559,83 Övriga kostnader -750,00-287, ,87 0,00 Summa kostnader -8450, , , ,95 Summa administration -8450, , , CENTRALKANSLIET Kansliservice 0,00 0,00 0,00 Övriga intäkter 0, ,47 149,00 0,00 Summa intäkter 0, ,47 149,00 0,00 Personalens löner , , , ,75 Köpta tjänster -8000, , , ,00 Lönebikostnader -5532, , , ,19 Resor och dagtraktamenten -3500,00-798, , ,00 Kanslimaterial, -4000,00-185, , ,66 Personalutbildning -1000,00-200,00 0,00 0,00 Post och telefon 0, , , ,28 Hyror -5200, ,00-150, ,00 Kopiering -4000, , , ,30 ADB-utrustning -1000,00-766, ,69-14,90 Övriga kostnader -1988, , , ,62 Summa kostnader , , , ,70 Summa centralkansliet , , , ,70 Ordinarieverksamhet underskott , , , ,18 2. PLACERADE MEDEL Dividender 604,50 660,90 459,00 övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 Summa intäkter 604,50 0,00 459,00 Summa placerade medel 604,50 660,90 459,00 Överskott / underskott , , ,18 3. MEDELANSKAFFNING Medlemsavgifter 7400, , , ,00 Övriga intäkter 0,00 60,77 0,00 0,00 Summa intäkter 7400, , , ,00 Summa medelanskaffning 7400, , , ,00

5 Överskott / underskott , , , ,18 4. FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Räntekostnader -200,00-199,38-104,52-72,27 Amorteringar -200,00 0,00 0,00 0,00 Övriga bankkostnader -600,00-712,58-695,62-676,62 Summa kostnader -911,96-800,14-748,89 Summa finansiella intäkter och kostnader -1000,00-911,96-800,14-748,89 Över- /underskott av egen verksamhet , , , ,07 5. ALLMÄNNA UNDERSTÖD Statsbidrag via FSU 62985, , , ,52 övriga allmänna understöd 5000, , , ,00 Summa allmänna understöd 67985, , , ,52 ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT TOTALT 0, ,23 128, ,45 6. AVSKRIVNINGAR Avskrivningar och inventarier 0,00-61,93-82,58-110,10 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT ,16 45, ,35 VÄRDEREGLERINGAR Nedskrivning av aktierna 0,00 0,00 0,00 0,00 FRIVILLIGA RESERVERINGAR Reservering för Nyländsk Afton ,00 0,00 0,00 0,00 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT 0, ,16 45, ,35

6 NYLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND r.f. Balansräkning per AKTIVA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA TILLGÅNGAR Inventarier 185,80 247,73 330,31 440,41 Värdepapper 0,00 Aktier och andelar 60078, , , ,41 Anläggningstillgångar totalt 60264, , , ,82 OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR Försäljningsvaror 2047, , , ,62 Summa omsättningstillgångar 2047, , , ,62 FORDRINGAR Kontofordringar 12158, , , ,00 Förskottsbetalningar 319,81 553, ,08 0,00 Summa fordringar 12477, , , ,00 KASSA- och BANKTILLGODOHAVANDEN Kassa 0,00 0,00 0,00 7,23 Aktia , , , ,13 Aktia fastighetskonto 5573, , , ,33 Summa kassa- och banktillgodohavanden 17790, , , ,69 Omsättnings- och finansieringstillgångar totalt 32315, , , ,31 AKTIVA TOTALT 92579, , , ,13

7 PASSIVA EGET KAPITAL Bundet eget kapital Hanemans fond 23385, , , ,67 Summa bundet eget kapital 23385, , , ,67 Balanserat eget kapital från tidigare verksamhetsperioder Överskott/ Underskott 63257, , , ,17 Verksamhetsårets resultat ,16 42, , ,42 Summa balanserat resultat 52779, , , ,59 Eget kapital totalt 76165, , , ,26 Reserveringar Frivillga reserveringar 0,00 0,00 0,00 0,00 FRÄMMANDE KAPITAL LÅNGFRISTIGT Aktia checkräkning med kredit 0,00 0,00 0, ,09 Pensionslån, Verdandi 1924, , , ,51 Summa långfristigt 1924, , , ,60 KORTFRISTIGT Kontoskulder 9192, , , ,31 Skatter och socialskyddsavgifter 785,17 369,21 887, ,60 Förskottsbetalningar 650, , , ,00 Resultatregleringar 3717,90 0, ,3 4749,36 Övriga kortfristiga skulder 145, ,00 180,00 Summa kortfristigt 14490, , , ,27 Främmande kapital totalt 16414, , , ,87 PASSIVA TOTALT 92579, , , ,13

8 NYLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND r.f. Noter till Balansräkningen Inventarier ,73 Avskrivning 25 % -61, , Aktier och andelar Fastighets Ab Bygdehemmet, aktier nr 1-75, berättigade till innehav av utrymmet ( 75 kvadratmeter) i fastigheten tomt nr 1, kvarter i 45 stadsdelen i Helsingfors stad. Aktierna är pantsatta mot bankgaranti i december 1990, samt mot checkräkning med kredit, nr i Aktia Aktierna nr donerades av SLS med restriktion att inte överlåta aktierna, deras bokföringsvärde är 0,00 euro. Elisa Abp -ELI1V 450 st aktier (marknadsvärde 7.182,00) Aktia-livförsäkringsbolag, 1 st aktie 1131 Söderströms & CO Förslags Ab, 1 st aktie nr 2566 Aktia A -AKTAV 60 st aktier (marknadsvärde 471,00) , Försäljningstillgångar , , Kontofordringar gamla kontofodringar; medlemsavgifter 740,00 Fast Ab Bygdehemmet 3727, ,76 medlemsavgifter ,00 Treväpplingen 3238,68 Kulturfabriken / FSU 1172,00 Ecosite Oy 1430, , Förskottsbetalningar Aktia skadeförsäkring, föreningsförsäkring 241,61 Nyländsk Afton 2012 utgifter 78, ,81 Kassa- och banktillgodohavanden 1880 Kassa 0, Aktia checkcräkning , Aktia Fastighetskonto 5573, , Kontoskulder Jörgen Backman 81,00 MSE-siivous, fastigheten 898,00 Teosto 196,43 Christoffer Isaksson 719,26 BUF 1081,60

9 FSU 123,88 FSU 337,29 Qwerty 98,40 Elisa Oyj 16,73 Berit Selenius 61,50 Kristoffer Björkbacka 50,00 Mats Havia 50,00 Saunalahti Group Oyj 24,86 Veritas 87,69 Aktia Mastercard 51,84 Fma Pia Pettersson 5313, , , Skatteinnehållningar + socialskyddsvgifter Innehållningar för december , , Förskottsbetalningar Inkomna hyror för , , Resultatregleringar Semesterlöner införtjänta under , Övriga kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristiga lån Veritas pensionsförsäkringsab 145,00 Långfristigt främmande kapital 2570 Pensionslån, Veritas , ,51

FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden 1900 Kassa 40,00

FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden 1900 Kassa 40,00 BALANSRÄKNING AKTIVA Sida: 1 (1) RÖRLIGA AKTIVA FORDRINGAR Resultatregleringar 1800 Resultatregleringar 8 401,17 8 401,17 4 858,79 4 858,79 FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Materiella tillgångar yhteensä

Materiella tillgångar yhteensä AB 2013 BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar 1000 Grundläggningsutgifter 1010 Forskningsutgifter 1015 Utvecklingsutgifter 1020 Immateriella rättigheter 1030 Goodwill 1040 Övr.utg.med

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Aktiebolag - Asteri kirjanpito mallitilikartta

Aktiebolag - Asteri kirjanpito mallitilikartta BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

0(36) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR

0(36) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 0(36) 2015 Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 1(36) Innehåll Inledning 3 Datainsamling 3 Innehållet i datainsamlingen 4 Poster ur kommunens/samkommunens resultaträkning 4 Poster ur

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015

Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 1(31) Uppgiftsinnehåll Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 De här anvisningarna innehåller närmare information om datainnehållet och klassificeringarna i statistiken

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning. VERITAS SKADEFÖRSÄKRING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 Resultaträkning Bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 BRF SANDKILEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Bostadsrättsföreningen Sandkilens styrelse avlämnar härmed följande redovisning för verksamhetsåret 20110101 20111231

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Plogen 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Plogen 7 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Plogen 7 Räkenskapsåret 2008-01-01 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen Plogen 7,

Läs mer

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007 RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007 INTÄKTER 2007-12-31 2006-12-31 Medlemsavgifter Not 1 185 400 kr 195 200 kr Seminarieavgifter Not 2 4 000 kr 48 450 kr Räntor Not 3 13 219 kr 7 870 kr Övrigt Not 4 1

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 2 Ett starkt år 2012 var ett bra år för ÅTT. Rörelseresultatet landar på 631 000 euro och vi har en nettomarginal på 10,6 procent, vilket ur ett branschperspektiv

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer