Föredragningslista för styrelsemöte nr /2015 vid Stockholms universitets studentkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår"

Transkript

1 Föredragningslista för styrelsemöte nr /2015 vid Stockholms universitets studentkår klockan i rum 140, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare 1.3. Val av justerare 1.4. Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande 1.5. Justering av röstlängden 1.6. Fastställande av föredragningslista 1.7. Eventuella adjungeringar 2. Presidiebeslut* 3. Anmälningsärenden 4. Beslutsärenden 4.1. Tillsättning av studentrepresentanter till SSIF* 4.2. Projektledare för Luciabalen* 4.3. Vikarierande Chefredaktör för Gaudemaus* 5. Diskussionsärenden 5.1. Samarbete mellan SUS och fakultetsföreningarna* 5.2. Revidering av ägardirektiv* 5.3. Datasupport till kåren från DSV * 5.4. Åtgärder gällande medlemsantalet* 6. Rapporter 6.1. Rapport från ekonomiansvarig** 6.2. Rapport från presidiet** 7. Övriga frågor 8. Nästa möte 9. Mötet avslutas Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm Telefax +46 (0)

2 * Finns med som bilaga ** Föredras muntligt 2 (2)

3 Ärende 4.1. Tillsättning av studentrepresentanter till SSIF Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Tillsättning av studentrepresentanter till SSIF Stockholms studenters idrottsförening (SSIF) är en idrottsförening har ungefär 20 sektioner som organiserar ett 40-tal olika idrottsaktiviteter. SSIF har som målsättning att du som tränar ska få en mängd olika träningsformer på olika nivåer att välja mellan, studerande eller ickestuderande. SSIF finns på mer än 35 platser runt om i Stockholm. Stockholms universitets studentkår (SUS) ger SSIF ett bidrag på över SEK varje år, ett bidrag som ges av SU men som går via kåren. SUS har rätt att utse tre studentrepresentanter, varav en redan är tillsatt, Marco Poblete. Studentkåren har utlyst uppdraget via Facebook och hemsidan, och en ny ansökan har inkommit. En av kårens tidigare representanter har också uttryckt intresse för att sitta kvar. Vi kommer inte att ge ett beslutsförslag utan vi får diskutera i styrelsen hur vi ska göra med tillsättningen. Bifogat i handlingarna finner ni de två sökandes CV:s. Beslutsförslag Presidiet föreslår med anledning av ovanstående att Visiting address Box Phone +46 (0) Org. nr Frescativägen 14 A SE Stockholm Telefax +46 (0)

4 Ärende 4.2. Projektledare för Luciabalen Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Projektledare för Luciabalen Då det är ett nytt verksamhetsår behöver Stockholms universitets studentkår (SUS) rekrytera en ny projektledare för luciabalen. Under processen har kommande arbetsledare, andre vice för student- och medlemsservice, varit involverad. Vi har under urvalet till denna tjänst undersökt om det finns god kännedom om luciabalen, grodorden och Naturvetenskapliga föreningen. De två sistnämnda då det sker ett visst samarbete med dessa. Beslutsförslag Presidiet föreslår med anledning av ovanstående att ge förtroendet till Maria Österlund som projektledare för luciabalen 50 procent från till Visiting address Box Phone +46 (0) Org. nr Frescativägen 14 A SE Stockholm Telefax +46 (0)

5 Rekommendation av projektledare för Luciabalen Maria studerar mastersprogrammet i nutrition vid Stockholms universitet. Hen har stort erfarenhet av ideellt engagemang och studiesocial verksamhet från tiden inom Naturvetenskapliga föreningen och där hen har fått erfarenhet av att anordna festverksamhet. Utifrån mina intryck från intervjun och genom referenstagningen är jag övertygad om att Maria besitter rätt personliga egenskaper för uppdraget. Vidare har hen genom tidigare förtroendeuppdrag och arbeten visat prov på goda ledaregenskaper och en förmåga att arbeta i projektform. Maria har dessutom samt en god förståelse för Naturvetenskapliga föreningen samt grodordern, hen har deltagit på Luciabalen två gånger. Hens erfarenheter av Naturvetenskapliga föreningen och Luciabalen kommer att vara till stor nytta i det kommande projektet. Hen ger ett ansvarfullt och förtroendeingivande intryck. Dessutom verkar hon ha ett eget driv vilket är en viktig egenskap för att lyckas i arbetet med driva samt leda detta projekt. Referenser är tagna och är mycket goda. En av referenserna uppger att det redan finns intressenter som vill ställa upp i eventuell projektgrupp inkluderat hen själv. SUS har fått in tre ansökningar och en har kallats till intervju. Utifrån ovanstående vill jag därför rekommendera Maria Österlund till förtroendeuppdraget som projektledare för luciabalen. Kristin Lanevik Verksamhetschef, Stockholms universitets studentkår 2 (7)

6 Projektledare för Luciabalen Publicerad Stockholms universitets studentkår (SUS) är en av Sveriges största studentkårer med närmare medlemmar. Vi är en frivillig medlemsorganisation som arbetar aktivt med att företräda studenters intressen genom studiebevakning, påverkansarbete, information och åsiktsbildning. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder ett brett spektrum av studentnära service och tjänster. På SUS arbetar runt tio anställda och drygt 20 förtroendevalda. Nu söker vi dig som vill projektleda Studentkårens Luciabal den 13 december. Ett uppdrag som innebär det övergripande ansvaret för planeringen och genomförandet av den traditionella Luciabalen. Arbetsuppgifter Som projektledare för Luciabalen ingår du i vår avdelning för studentservice. I uppdraget ingår: Logistisk planering av balen. Inbjudan av gäster, bland annat årets Nobelpristagare. Kontakter med sponsorer och samarbetspartners. Kvalifikationer Du har erfarenhet av projektledning. Du har erfarenhet av att anordna festverksamhet. Du är ansvarsfull, strukturerad och initiativtagande. Du är flexibel, lätt att samarbeta med och du kan anpassa dig efter nya arbetsformer och rutiner. Erfarenhet från ideella organisationer och/eller kännedom om kår- och föreningsverksamhet vid Stockholms universitet ses som mycket meriterande. Uppdragets varaktighet Uppdraget innebär att du är arvoderad förtroendevald på 50 procent från till Arvode kronor i månaden för heltidsuppdrag. Som förtroendevald på heltid har du 35 timmars arbetsvecka och fyra veckor ledighet under verksamhetsåret. SUS arbetar aktivt för en god arbetsmiljö för alla medarbetare och som 3 (7)

7 förtroendevald erbjuds du bland annat ett träningskort på Frescatihallen. Då det är ett förtroendeuppdrag gäller inte kollektivavtal. Ansökan Sista ansökningsdag är den Observera att ansökningar behandlas löpande samt att tillträde är redan 1 oktober om möjligt. Detta innebär att du kommer få besked om du fått uppdraget eller ej nära tillträdesdatumet. Skicka CV och personligt brev till Märk din ansökan med Projektledare för Luciabalen. Motivera gärna varför du vill jobba hos oss samt varför du tror att just du skulle passa. Glöm inte att ta med dina eventuella erfarenheter från ideell sektor, föreningsverksamhet eller studentkår. Studentkåren välkomnar ansökningar oavsett könstillhörighet, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionsförmåga eller etnisk eller religiös bakgrund. Kontaktpersoner Frågor om SUS, rekryteringsprocessen och förtroendeuppdraget besvaras av Kristin Lanevik, verksamhetschef på Stockholms universitets studentkår, på telefon eller Du är dessutom välkommen att kontakta andre vice ordförande för studentoch medlemsservice, Anna Takman om du vill ställa frågor om uppdraget. Anna når du på eller Innan den 1 september går det bra att kontakta Emira Eliason, vår nytillträdda samordnare för studentservice övermarskalk som arbetar med liknande frågor på Arbetsgivare Stockholms universitets studentkår Universitetsvägen 2A Stockholm 4 (7)

8 Ärende 4.3. Vikarierande Chefredaktör till Gaudeamus Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Vikarierande Chefredaktör till Gaudeamus Stockholms universitets studentkårs (SUS) tillsvidareanställda chefredaktör, Åsa Kahn, kommer att gå på föräldraledighet. Då rekryteringsprocessen påbörjades var start tilltänkt till 27 oktober för en veckas överlämning. Idag så behöver dock Åsa gå ner i tid på grund av hennes hälsotillstånd vilket inte förutsågs vid rekryteringsprocessens start. Formellt besked om sjukskrivningens procentsats kommer att erhållas efter 30 september. Chefredaktören har varit inblandad under hela rekryteringsprocessen och reporten har varit med från och med intervjuskedet. Under rekryteringsprocessen har vi haft ett bra underlag av kandidater att arbeta med och vi valde att kalla 5 till intervju, två män och tre kvinnor. Samtliga var kvalificerade kandidater med olika för- och nackdelar. Kandidaten Helena Jönsson har en bakgrund inom Gaudeamus vilket ger hen en god förståelse som kommer väl tillpass då det är ett vikariat samt en relativt ny tillträdd reporter. Beslutsförslag Presidiet föreslår med anledning av ovanstående att anställa Helena Jönsson som vikarierande chefredaktör på Gaudeamus, med start till och med september 2015, start på deltid med övergång till heltid under oktober månad. Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

9 Rekommendation av chefredaktör Gaudeamus Helena har i grunden en utbildning från folkhögskola inom journalistik, ett halvår på Poppius journalistskola samt en master inom journalistik från Uppsala universitet. Helena har sin senaste arbetslivserfarenhet som webbreporter och webbredaktör på Sveriges Radio, idag är Helena föräldraledig. Goda kunskaper är något som är meriterande eftersom Gaudeamus i dagsläget arbetar aktivt för mer levande webbplats. Helena har en lång erfarenhet av Gaudeamus som fri medarbetare, en del av redaktionen samt slutligen som reporter på heltid. Detta gör att hen har en ovärderlig kunskap om i tidningen samt snabbt kan sätta sig in i tjänsten som är ett vikariat. Under sitt år som reporter fick hen även chansen att handleda andra medarbetare inom Gaudeamus. Helena har även arbetat som frilansreporter för bland annat: Arbetaren, Ordfront, Amnesty Press och UNT. Att Helena rekommenderas beror delvis även på hennes tid på SUS. Helena har ett stort driv, är effektiv och Gaudeamus ligger henne mycket varmt om hjärtat. Helena var under sin tid som reporter mycket uppskattad av Gaudeamus redaktion. Det är min, reporterns och nuvarande chefredaktörs uppfattning att detta är den bästa kandidaten för tjänsten. Referenser är tagna och de är goda. Utifrån ovanstående vill jag därför rekommendera Helena Jönsson till tjänsten som vikarierande chefredaktör. Kristin Lanevik Verksamhetschef, Stockholms universitets studentkår 2 (7)

10 Vikarierande chefredaktör till Gaudeamus Publicerad: Stockholms universitets studentkår (SUS) är en av Sveriges största studentkårer med strax under medlemmar. Vi är en frivillig medlemsorganisation som arbetar aktivt med att företräda studenters intressen genom studiebevakning, påverkansarbete, information och åsiktsbildning. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder ett brett spektrum av studentnära service och tjänster. På SUS arbetar runt tio anställda och drygt 20 förtroendevalda. Studenttidningen Gaudeamus ägs av Stockholms universitets studentkår, men är redaktionellt oberoende. Gaudeamus granskar studentkårens och universitetets verksamhet och bevakar studentnyheter. Papperstidningen kommer ut sex gånger per år och skickar hem till alla studenter på universitetet. Upplagan är ex. Webbplatsen är också en viktig del av Gaudeamus. Redaktionen består av en anställd chefredaktör och en arvoderad förtroendevald som arbetar som reporter/redigerare/webbredaktör. Till detta kommer fristående medarbetare som bidrar med artiklar, foton och illustrationer. Eftersom vår nuvarande chefredaktör kommer att vara föräldraledig söker vi nu en vikarierande chefredaktör på heltid. Arbetsuppgifter Chefredaktören är ansvarig utgivare och har det övergripande ansvaret för tidningen Gaudeamus. I arbetsuppgifterna ingår det att utveckla tidningen framåt samt arbeta med ekonomi och administration. Du arbetsleder en förtroendevald och vägleder de fristående medarbetarna, ansvarar för den löpande innehållsplaneringen och ger respons på och redigerar texter. Du måste även vara beredd på att jobba praktiskt med artiklar, layout och webb. Kvalifikationer Arbetet som chefredaktör förutsätter följande grundläggande kompetenser: Högskoleutbildning i journalistik eller motsvarande. Publicistisk erfarenhet med stort eget ansvar, gärna som redaktör. 3 (7)

11 Stor kännedom om utbildningsfrågor och utbildningssektorn. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Goda kunskaper i och dokumenterad erfarenhet av layout, redigering och bildbearbetning. Kunskaper i webbpublicering Utöver de grundläggande kompetenserna ses det som meriterande med erfarenhet från ideella organisationer Som person är du strukturerad, ansvarsfull och har en förmåga att arbeta självständigt. Eftersom du arbetsleder en förtroendevald och arbetar tillsammans med fristående medarbetare är du även kommunikativ, tydlig och lätt att samarbeta med. Arbetstid/Varaktighet Tjänsten är ett vikariat vid föräldraledighet. Tillträde snarast på deltid om möjligt. Vi vill att du kan arbeta 100 procent från tom mitten/slutet av september Tjänsten omfattas av gällande kollektivavtal. Lön Individuell lönesättning. Ansökan Sista ansökningsdag är men ansökningar kommer att behandlas löpande. Skicka CV och personligt brev till: Märk din ansökan med Chefredaktör. Motivera gärna varför du vill arbeta hos oss samt varför just du skulle passa. Studentkåren välkomnar ansökningar oavsett könstillhörighet, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionshinder eller etnisk eller religiös bakgrund. Kontaktpersoner Frågor om Stockholms universitets studentkår besvaras av Kristin Lanevik, personalansvarig på Stockholms universitets studentkår, på telefon eller Frågor om tjänsten besvaras av Åsa Kahn, chefredaktör på Gaudeamus, på telefon eller Facklig representant för Unionen: Erika Samuelsson (7)

12 Ärende 5.1. Samarbete mellan SUS och fakultetsföreningarna Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Samarbete mellan SUS och fakultetsföreningarna I det uppdrag fullmäktige har gett styrelsen ingår det att kåren ska förbättra relationen med fakultetsföreningarna, och knyta starkare band till dessa. Presidiet har haft inledande diskussioner med samtliga fakultetsföreningar, och haft fysiska möten med några av dem. En fråga som ligger i kårens kollektiva minne är frågan om kopplat medlemskap mellan fakultetsföreningar och kåren, en fråga som återigen aktualiserats genom det som hände under välkomstveckan, och problemen med att fakultetsföreningarna med Mecenatkort inte verifierar sina medlemmar. Presidiet lyfte frågan under ett samtal med rektor och förvaltningschef, och fick ett väldigt positivt gensvar. Det vill säga, om kåren vill fortskrida med att i år göra ett kraftigt försök till att koppla medlemskapet mellan kåren och fakultetsföreningarna är det något som rektor och förvaltningschef står bakom. Efter samtal med Membit och Studentkortet har vi fått klargjort att vi nu, för första gången någonsin, har ett medlemsystem som tillåter detta. I förlängningen innebär det att vi, med tanke på att finansieringsavtalet med SU ska omförhandlas nästa år, har ett handlingsfönster som aldrig förr. Frågan är om styrelsen ställer sig bakom att inleda ett försök att koppla medlemskapet mellan kåren och fakultetsföreningarna, i syftet att skapa ett bättre enat campus för studenterna, och stävja konkurrensen om medlemmar genom försäljning av kort med SL-rabatt. Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

13 Ärende 5.2. Revidering av ägardirektiv Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Revidering av ägardirektiv Studentkårens bolag styrs av ägardirektiv som dikterar vad för typ av verksamhet, och vilken typ av mål bolaget ska jobba mot. De existerande ägardirektiven är gamla och förlegade, och fullmäktige har uppdragit styrelsen att revidera dessa under verksamhetsåret 2014/2015. Det finns ett par frågor som måste lösas innan vi sätter igång med denna process. Det första är hur den ska gå till, ska vi tillsätta en arbetsgrupp internt eller ska vi driva processen tillsammans med våra nuvarande representanter i bolagen? För det andra behöver styrelsen sätta en riktning för vad ägardirektiven ska ge för målsättning till bolagen. Detta är en politisk fråga som är av stor vikt för kårens framtid: ska kårens bolag tjäna alla studenter, ska kårens bolag resultera i vinst, ska kårens bolag användas för att ge förmåner till våra medlemmar? Dessa frågor behöver vi diskutera innan vi går vidare med revideringsprocessen. Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

14 Ärende 5.3. Datasupport till kåren från DSV Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Datasupport till kåren från DSV Tidigare i september inkom Christian Bratt med ett önskemål om att lyfta frågan om huruvida det är möjligt att spara pengar genom att skaffa billigare datorsupport från studenter som pluggar på Institutionen för dator- och systemvetenskap. Idag hyr vi datorsupport från InnovationGroup vilket är relativt dyrt, och det är möjligt att en student från DSV skulle kunna hjälpa oss med enklare saker som kontinuerlig support och årlig blåsning av datorer. Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

15 Ärende 5.4. Åtgärder gällande medlemsantalet Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Åtgärder gällande medlemsantalet Som tidigare diskuterat i styrelsen har vi åtagit ytterligare åtgärder för att rekrytera medlemmar. Vi förlängde närvaron med tält utanför tunnelbanan med två dagar, förlängde öppettiderna för tältet och KX. Vi tryckte även upp flyers och delade ut på campus veckan efter, där samtliga förtroendevalda deltog genom ett gemensamt schema. Trots en större rekryteringsinsats än på flera år och ett bra arbete från våra förtroendevalda ligger våra medlemssiffror lågt. I skrivande stund har vi cirka medlemmar, vilket är väldigt lågt historiskt sett, men liknande nivåer som vi hade VT14 som dock tyvärr var historiskt dålig. Vår medlemssystemsansvarig, Hanna Petterson, kommer att göra en grundlig analys över varför det har gått som det gått, men tillsvidare kan vi konstatera att medlemssystemet inte fungerade felfritt till en början, och att Samhällsvetenskapliga föreningen tog många av våra medlemmar genom att sälja SL-rabatten för 40 kr. Frågan är, utöver de redan inplanerade rekryteringsaktiviteterna som Kaffe på maten, vad kan vi göra för att höja vårt medlemsantal och vilka resurser ska vi lägga på det? Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-09-04 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-09-24 klockan 18.00 i rum 140, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 2 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 2 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 2 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-07-31 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 6 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 6 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 6 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-10-09 klockan 18.00 i rum 140, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 24 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 24 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 24 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2015-05-28 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr /17 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr /17 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 1 2016/17 vid Stockholms universitets studentkår 2016-07-01 klockan 10.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 3 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 3 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 3 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-08-19 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Anmälningsärende 3.1. Per capsulam-beslut: Samordnare för lika villkorsfrågor 3.2. Per capsulam-beslut: Personalförändring studentombudsenheten 3.3. Per capsulam-beslut: Ny kommunikationsansvarig Avsändare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr /2016 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr /2016 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 12 2015/2016 vid Stockholms universitets studentkår 2015-11-05 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 11 2011/2012 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 11 2011/2012 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 11 2011/2012 vid Stockholms universitets studentkår 2011-12-15 klockan 17:00-19:00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 22 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 22 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 22 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2015-04-29 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 1 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2013-08-28 Tid: Kl. 16.20-17.54 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry

Läs mer

Styrdokument för KårsOrdet

Styrdokument för KårsOrdet Styrdokument för KårsOrdet Studentkårens tidning för studenter vid Högskolan i Jönköping Reviderat 120217 Reviderat 140319 0 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Förord... 2 1.3

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 3, 2013/2014 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 3, 2013/2014 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 3, 2013/2014 vid Stockholms universitets studentkår 2013-08-20 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr /2016 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr /2016 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 8 2015/2016 vid Stockholms universitets studentkår 2015-09-28 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Vill du arbeta för kvinnor, fred och säkerhet?

Vill du arbeta för kvinnor, fred och säkerhet? Vill du arbeta för kvinnor, fred och säkerhet? Operation 1325 söker projektledare till Alla behöver veta, med fokus på webbaserad kommunikation, digital information, och offentligt arbete Föreningen Operation

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Protokoll GFS StyM /17

Protokoll GFS StyM /17 PROTOKOLL: StyM-1 2016-08-15 Protokoll GFS StyM-1 2016/17 Fört vid sammanträde med GFS styrelse Tid: 2016-08-15, 09.00 Plats: Konferensrummet, Chalmers kårhus Närvarande presidialer Håkan Bernhardsson,

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Studenternas ekonomiska situation

Studenternas ekonomiska situation Studenternas ekonomiska situation En undersökning av Stockholms universitets studenters ekonomiska situation, sammanställd av Stockholms universitets studentkår 19 mars 2010 2010 Stockholms universitets

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 18 2013/2014 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 18 2013/2014 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 18 2013/2014 vid Stockholms universitets studentkår 2014-04-16 klockan 18.00 i Blå rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll samhällsvetarsektionen

Styrelsemötesprotokoll samhällsvetarsektionen Sida 1/8 Samhällsvetarsektionen styrelsemöte 1 verksamhetsåret 2015/16 Datum: 2015-08-11 Tid: Kl. 15.10 18.02 Plats: Göta studentkårs samhällsvetarsektions kontor Kallade: Samhällsvetarsektionens styrelse

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2014-06-02 Tid: Kl. 17:00 Plats: Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry Drefeldt* Amanda

Läs mer

Föredragningslista för Stockholms universitets studentkårs fullmäktige 2013-09-30

Föredragningslista för Stockholms universitets studentkårs fullmäktige 2013-09-30 Föredragningslista för Stockholms universitets studentkårs fullmäktige 2013-09-30 2013-09-30, klockan 18:00 i sal 137 (Kårsalen), Studenthuset, Frescati 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Kontroll

Läs mer

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2015-06-11 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82 Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sida 2 av 22 Innehåll Rekryteringspolicy...

Läs mer

Närvarande Lisa Hedblom, Clara Nilsson, Katsiaryna Hauryk, Matias Zoffoli, Emelie Vargård, Anna Wallgren

Närvarande Lisa Hedblom, Clara Nilsson, Katsiaryna Hauryk, Matias Zoffoli, Emelie Vargård, Anna Wallgren Protokoll Studentrådet ISD DATUM 2013-01-30 TID kl. 9.00 10.30 PLATS: Stora konferensrummet, Nobelhuset Närvarande Lisa Hedblom, Clara Nilsson, Katsiaryna Hauryk, Matias Zoffoli, Emelie Vargård, Anna Wallgren

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Vårsstämma 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr /2016 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr /2016 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 3 2015/2016 vid Stockholms universitets studentkår 2015-08-13 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

S T Y R E L S E N. a) Val av justeringsperson b) Närvaro och godkännande av. c) Fastställande av. d) Ev. adjungeringar

S T Y R E L S E N. a) Val av justeringsperson b) Närvaro och godkännande av. c) Fastställande av. d) Ev. adjungeringar S T Y R E L S E N Närvarande styrelseledamöter: Jonas Boström Kristina Ekholm Caroline Erlandsson Niclas Karlsson Cinna Lagestrand Johan Lundmark Carl Nettelblad Stella Papasotiriou (fr.om 4) Emil Paulsrud

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 150511 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 150511 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Jonathan Thor, ledamot Martin Viberg, ledamot. Inkom 09.19 Karolina Mildgrim, ledamot. Inkom 09.22 Anton Rundström, ledamot. Inkom 09.30 Maria

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/7 Styrelsemöte 02 verksamhetsåret 2011/12 Datum: 2011-07-27 Tid: Kl. 16.40 18.27 Plats: Studenternas Hus Kallade: Styrelsen, arvoderade, verksamhetsrevisorerna, Patrik Andersson Närvarande: Ulrika

Läs mer

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår.

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Service och villkor för kårföreningar För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Antaget av kårstyrelsen 17 december 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 9 verksamhetsåret 2015/16 Datum: 2016-05-10 Tid: Kl. 14:00 17:00 Plats: Studenternas hus/på distans Kallade: Göta studentkårs styrelse, verksamhetsrevisorerna samt kallelse@gota.gu.se

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks mål- och visionsdokument som grund.

Läs mer

Konsten att rekrytera rätt

Konsten att rekrytera rätt Författare: HR-koncern 2013-11-25 Reviderad: 2014-06-24 Konsten att rekrytera rätt För AcadeMedia är rekrytering av rätt personal en nyckelfaktor för fortsatt framgång. Rätt personer med rätt inställning

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (GRC) söker en. Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete.

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (GRC) söker en. Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering söker: Projektmedarbetare Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete. Om tjänsten Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

Läs mer

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus UTBILDNINGSRÅD HT 2012 Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus SCHEMA Lördag 07.30 Frukost 08.30 Mötet inleds, punkt 1-6 Kort bensträckare 10.00 Utvärdering med prorektor 11.00 Fika 11.15 Intern kommunikation-

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Anton Rundström, ledamot Jonathan Thor, ledamot Eric Insulahn, ledamot Karolina Mildgrim, ledamot. Anslöt 13.25 Joel Furvik, ledamot. Lämnade

Läs mer

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet.

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet. Bilaga 4e Datum: 2012-01-12 Plats: Halda, Visionen 1. Mötets öppnande valdes till mötesordförande och öppnade mötet. 2. Val av justeringsperson valdes till justeringsperson. 3. Adjungeringar 4. Föredragningslista

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr /2016 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr /2016 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2015/2016 vid Stockholms universitets studentkår 2015-08-20 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

1 Mötets öppnande Kårordförande tillika ständig mötesordförande Ronja Lundgren öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Kårordförande tillika ständig mötesordförande Ronja Lundgren öppnade mötet. Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet Styrelsemöte 2 Styrelsen Närvarande ledamöter: Ronja Lundgren kårordförande Oskar Johansson vice kårordförande Viktor Andersson vice kårordförande

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2013 2014 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 130320 Inledning Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har begränsat

Läs mer

Projektgruppsområden:

Projektgruppsområden: Sök Projektgruppen Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar, CHARM, är Nordens ledande arbetsmarknadsdagar som arrangeras på Chalmers i februari varje år. Till CHARM kommer över 160 företag från många

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 8 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 8 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 8 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-10-29 klockan 18.00 i rum 140, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Fullmäktigesammanträde Protokoll

Fullmäktigesammanträde Protokoll 5 Verksamhetsåret 2015/16 Sida 1/10 Datum: 2015-03-22 Tid: Kl. 16.30 21:30 Plats: Lingsalen, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs fullmäktige Kallelse@gota.gu.se Närvarande: Göta studentkårs styrelse,

Läs mer

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Vill du arbeta med polismyndighetens viktigaste uppdrag; att skapa trygghet för medborgarna och förtroende

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/7 Styrelsemöte 6 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2010-11-01 Tid: Kl. 17.10-19.47 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman*

Läs mer

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Justering av röstlängd Ordförande Fastställa

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Justering av röstlängd Ordförande Fastställa 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet 2. Mötets behöriga utlysande Ordförande Beslut 3. Justering av röstlängd Ordförande Fastställa 4. Frånvarorapport Ordförande Fastställa 5. Val av Mötesordförande

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Närvarande: Ordförande Markus Marttila Vice ordförande Mary Ohrling Skattmästare Anton Sahlén Ordförande för sociala

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg

Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg Närvarande Ledamöter: (i bokstavsordning) Anton Albertsson Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg Frånvarande Ledamöter

Läs mer

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 modell policy policy för lön plan program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 Ansvarig: Personalchef Revideras:

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE

UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Framtidsrapporten 2009-02-26 UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE Hösten 2008 inledde Umeå studentkårs framtidsgrupp sitt arbete med att diskutera kring

Läs mer

Protokoll GFS StyM-3. Datum: Tid: Plats: Malmstensvångingen, Handelshöskolan Göteborg

Protokoll GFS StyM-3. Datum: Tid: Plats: Malmstensvångingen, Handelshöskolan Göteborg Protokoll GFS StyM-3 Datum: Tid: 13.15 15.30 Plats: Malmstensvångingen, Handelshöskolan Göteborg Närvarande presidialer Håkan Bernhardsson, ordförande, vice ordförande Närvarande ledamöter Karin Bylund,

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

ANSTÄLLNING. Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Ett anställningsärendes gång 2

ANSTÄLLNING. Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Ett anställningsärendes gång 2 Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 ANSTÄLLNING HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ett anställningsärendes gång 2 Sida Befordran 7 Regler för tidsbegränsade anställningar 7 Företräde

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:10

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:10 Protokoll Styrelsemöte 2014/15:10 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Johanna Börjesson, ordförande Alexandra Sahlström, vice ordförande

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr /2016 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr /2016 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 19 2015/2016 vid Stockholms universitets studentkår 2016-02-11 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Att söka jobb Från annons till anställning

Att söka jobb Från annons till anställning Att söka jobb Från annons till anställning..för dig som vill få drömjobbet! Läsa annons Svara på Annons Vidimerade kopior Anställning! Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Antaget av SiS 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20

Läs mer

Protokoll fört vid fullmäktigesammanträde nr /2015

Protokoll fört vid fullmäktigesammanträde nr /2015 Protokoll fört vid fullmäktigesammanträde nr 1 2014/2015 2014-11-04, klockan 18:12-20:46, Kårsalen, Frescati Närvarande Ordinarie ledamöter och tjänstgörande suppleanter. VSF Elin Melander Sofia Kaffa

Läs mer

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare.

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare. 1 (13) Under punkten presidiet kommer styrelsen genom presidiet redogöra inför FuM om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom ledningsgruppen. Men även vissa gemensamma delar eller kring forum

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:7

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:7 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:7 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: SAKS expedition på Odontologen Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Mikael Benserud, vice ordförande

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 88 Den 2012-12-17 Kommunfullmäktige 2012-12-17 4 Kommunstyrelsen 2012-12-04 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-20 4 Kf 88 Ks

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22.

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014 Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Inledning Vision I den här planen beskrivs de åtgärder som Röda Korsets Högskola planerar

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/10 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2011-02-09 Tid: Kl. 16.39-21.08 Plats: Centrummet, Studenternas Hus, Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman*

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Presschef, Kommunikationsavdelningen

Presschef, Kommunikationsavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Presschef, Kommunikationsavdelningen till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 17 2011/2012

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 17 2011/2012 Protokoll fört vid styrelsemöte nr 17 2011/2012 2012-03-28, klockan 18:04-20:53, Nobelhuset, Frescati Närvarande Ordinarie ledamöter och tjänstgörande suppleanter. Nobel House Mafia Ordinarie: May Al-Boujassam

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 2 2009/2010 Tisdagen den 11 augusti 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Annika Blix Kristoffer

Läs mer

Rollbeskrivning för kombinerad tjänst som assistent och sekreterare

Rollbeskrivning för kombinerad tjänst som assistent och sekreterare Rollbeskrivning för kombinerad tjänst som assistent och sekreterare Välkommen till Gideoniterna! En ny tjänst har inrättats som assistent/sekreterare med placering vid förbundets kansli i Örebro. Syftet

Läs mer

Postbeskrivningar inför SM-1

Postbeskrivningar inför SM-1 Postbeskrivningar inför SM-1 Innehåll Styrelsen... 2 Ettans representant... 2 Klubbmästare... 3 Andra förtroendevalda... 3 Vice SNO... 3 Sektionslokalsansvarig... 4 Valberedning... 4 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning Protokoll Datum: 15 april 2014 Tid: 18:00 Plats: Telefonkonferens Protokoll nr: 6 Närvarande med rösträtt: Agnes Back, Niklas Kühnemann, Zorba Hållsten, Klara Blomqvist, Linn Broman Ordförande: Agnes Back

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola Välkommen som doktorand vid LTH Lunds TEkniska Högskola 2 Välkommen som doktorand vid LTH Utgåva: höst 2013 Välkommen som doktorand vid LTH 3 Välkommen som doktorand vid LTH Jag är väldigt glad över att

Läs mer