Föredragningslista för styrelsemöte nr /2015 vid Stockholms universitets studentkår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår"

Transkript

1 Föredragningslista för styrelsemöte nr /2015 vid Stockholms universitets studentkår klockan i rum 140, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare 1.3. Val av justerare 1.4. Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande 1.5. Justering av röstlängden 1.6. Fastställande av föredragningslista 1.7. Eventuella adjungeringar 2. Presidiebeslut* 3. Anmälningsärenden 4. Beslutsärenden 4.1. Tillsättning av studentrepresentanter till SSIF* 4.2. Projektledare för Luciabalen* 4.3. Vikarierande Chefredaktör för Gaudemaus* 5. Diskussionsärenden 5.1. Samarbete mellan SUS och fakultetsföreningarna* 5.2. Revidering av ägardirektiv* 5.3. Datasupport till kåren från DSV * 5.4. Åtgärder gällande medlemsantalet* 6. Rapporter 6.1. Rapport från ekonomiansvarig** 6.2. Rapport från presidiet** 7. Övriga frågor 8. Nästa möte 9. Mötet avslutas Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm Telefax +46 (0)

2 * Finns med som bilaga ** Föredras muntligt 2 (2)

3 Ärende 4.1. Tillsättning av studentrepresentanter till SSIF Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Tillsättning av studentrepresentanter till SSIF Stockholms studenters idrottsförening (SSIF) är en idrottsförening har ungefär 20 sektioner som organiserar ett 40-tal olika idrottsaktiviteter. SSIF har som målsättning att du som tränar ska få en mängd olika träningsformer på olika nivåer att välja mellan, studerande eller ickestuderande. SSIF finns på mer än 35 platser runt om i Stockholm. Stockholms universitets studentkår (SUS) ger SSIF ett bidrag på över SEK varje år, ett bidrag som ges av SU men som går via kåren. SUS har rätt att utse tre studentrepresentanter, varav en redan är tillsatt, Marco Poblete. Studentkåren har utlyst uppdraget via Facebook och hemsidan, och en ny ansökan har inkommit. En av kårens tidigare representanter har också uttryckt intresse för att sitta kvar. Vi kommer inte att ge ett beslutsförslag utan vi får diskutera i styrelsen hur vi ska göra med tillsättningen. Bifogat i handlingarna finner ni de två sökandes CV:s. Beslutsförslag Presidiet föreslår med anledning av ovanstående att Visiting address Box Phone +46 (0) Org. nr Frescativägen 14 A SE Stockholm Telefax +46 (0)

4 Ärende 4.2. Projektledare för Luciabalen Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Projektledare för Luciabalen Då det är ett nytt verksamhetsår behöver Stockholms universitets studentkår (SUS) rekrytera en ny projektledare för luciabalen. Under processen har kommande arbetsledare, andre vice för student- och medlemsservice, varit involverad. Vi har under urvalet till denna tjänst undersökt om det finns god kännedom om luciabalen, grodorden och Naturvetenskapliga föreningen. De två sistnämnda då det sker ett visst samarbete med dessa. Beslutsförslag Presidiet föreslår med anledning av ovanstående att ge förtroendet till Maria Österlund som projektledare för luciabalen 50 procent från till Visiting address Box Phone +46 (0) Org. nr Frescativägen 14 A SE Stockholm Telefax +46 (0)

5 Rekommendation av projektledare för Luciabalen Maria studerar mastersprogrammet i nutrition vid Stockholms universitet. Hen har stort erfarenhet av ideellt engagemang och studiesocial verksamhet från tiden inom Naturvetenskapliga föreningen och där hen har fått erfarenhet av att anordna festverksamhet. Utifrån mina intryck från intervjun och genom referenstagningen är jag övertygad om att Maria besitter rätt personliga egenskaper för uppdraget. Vidare har hen genom tidigare förtroendeuppdrag och arbeten visat prov på goda ledaregenskaper och en förmåga att arbeta i projektform. Maria har dessutom samt en god förståelse för Naturvetenskapliga föreningen samt grodordern, hen har deltagit på Luciabalen två gånger. Hens erfarenheter av Naturvetenskapliga föreningen och Luciabalen kommer att vara till stor nytta i det kommande projektet. Hen ger ett ansvarfullt och förtroendeingivande intryck. Dessutom verkar hon ha ett eget driv vilket är en viktig egenskap för att lyckas i arbetet med driva samt leda detta projekt. Referenser är tagna och är mycket goda. En av referenserna uppger att det redan finns intressenter som vill ställa upp i eventuell projektgrupp inkluderat hen själv. SUS har fått in tre ansökningar och en har kallats till intervju. Utifrån ovanstående vill jag därför rekommendera Maria Österlund till förtroendeuppdraget som projektledare för luciabalen. Kristin Lanevik Verksamhetschef, Stockholms universitets studentkår 2 (7)

6 Projektledare för Luciabalen Publicerad Stockholms universitets studentkår (SUS) är en av Sveriges största studentkårer med närmare medlemmar. Vi är en frivillig medlemsorganisation som arbetar aktivt med att företräda studenters intressen genom studiebevakning, påverkansarbete, information och åsiktsbildning. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder ett brett spektrum av studentnära service och tjänster. På SUS arbetar runt tio anställda och drygt 20 förtroendevalda. Nu söker vi dig som vill projektleda Studentkårens Luciabal den 13 december. Ett uppdrag som innebär det övergripande ansvaret för planeringen och genomförandet av den traditionella Luciabalen. Arbetsuppgifter Som projektledare för Luciabalen ingår du i vår avdelning för studentservice. I uppdraget ingår: Logistisk planering av balen. Inbjudan av gäster, bland annat årets Nobelpristagare. Kontakter med sponsorer och samarbetspartners. Kvalifikationer Du har erfarenhet av projektledning. Du har erfarenhet av att anordna festverksamhet. Du är ansvarsfull, strukturerad och initiativtagande. Du är flexibel, lätt att samarbeta med och du kan anpassa dig efter nya arbetsformer och rutiner. Erfarenhet från ideella organisationer och/eller kännedom om kår- och föreningsverksamhet vid Stockholms universitet ses som mycket meriterande. Uppdragets varaktighet Uppdraget innebär att du är arvoderad förtroendevald på 50 procent från till Arvode kronor i månaden för heltidsuppdrag. Som förtroendevald på heltid har du 35 timmars arbetsvecka och fyra veckor ledighet under verksamhetsåret. SUS arbetar aktivt för en god arbetsmiljö för alla medarbetare och som 3 (7)

7 förtroendevald erbjuds du bland annat ett träningskort på Frescatihallen. Då det är ett förtroendeuppdrag gäller inte kollektivavtal. Ansökan Sista ansökningsdag är den Observera att ansökningar behandlas löpande samt att tillträde är redan 1 oktober om möjligt. Detta innebär att du kommer få besked om du fått uppdraget eller ej nära tillträdesdatumet. Skicka CV och personligt brev till Märk din ansökan med Projektledare för Luciabalen. Motivera gärna varför du vill jobba hos oss samt varför du tror att just du skulle passa. Glöm inte att ta med dina eventuella erfarenheter från ideell sektor, föreningsverksamhet eller studentkår. Studentkåren välkomnar ansökningar oavsett könstillhörighet, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionsförmåga eller etnisk eller religiös bakgrund. Kontaktpersoner Frågor om SUS, rekryteringsprocessen och förtroendeuppdraget besvaras av Kristin Lanevik, verksamhetschef på Stockholms universitets studentkår, på telefon eller Du är dessutom välkommen att kontakta andre vice ordförande för studentoch medlemsservice, Anna Takman om du vill ställa frågor om uppdraget. Anna når du på eller Innan den 1 september går det bra att kontakta Emira Eliason, vår nytillträdda samordnare för studentservice övermarskalk som arbetar med liknande frågor på Arbetsgivare Stockholms universitets studentkår Universitetsvägen 2A Stockholm 4 (7)

8 Ärende 4.3. Vikarierande Chefredaktör till Gaudeamus Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Vikarierande Chefredaktör till Gaudeamus Stockholms universitets studentkårs (SUS) tillsvidareanställda chefredaktör, Åsa Kahn, kommer att gå på föräldraledighet. Då rekryteringsprocessen påbörjades var start tilltänkt till 27 oktober för en veckas överlämning. Idag så behöver dock Åsa gå ner i tid på grund av hennes hälsotillstånd vilket inte förutsågs vid rekryteringsprocessens start. Formellt besked om sjukskrivningens procentsats kommer att erhållas efter 30 september. Chefredaktören har varit inblandad under hela rekryteringsprocessen och reporten har varit med från och med intervjuskedet. Under rekryteringsprocessen har vi haft ett bra underlag av kandidater att arbeta med och vi valde att kalla 5 till intervju, två män och tre kvinnor. Samtliga var kvalificerade kandidater med olika för- och nackdelar. Kandidaten Helena Jönsson har en bakgrund inom Gaudeamus vilket ger hen en god förståelse som kommer väl tillpass då det är ett vikariat samt en relativt ny tillträdd reporter. Beslutsförslag Presidiet föreslår med anledning av ovanstående att anställa Helena Jönsson som vikarierande chefredaktör på Gaudeamus, med start till och med september 2015, start på deltid med övergång till heltid under oktober månad. Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

9 Rekommendation av chefredaktör Gaudeamus Helena har i grunden en utbildning från folkhögskola inom journalistik, ett halvår på Poppius journalistskola samt en master inom journalistik från Uppsala universitet. Helena har sin senaste arbetslivserfarenhet som webbreporter och webbredaktör på Sveriges Radio, idag är Helena föräldraledig. Goda kunskaper är något som är meriterande eftersom Gaudeamus i dagsläget arbetar aktivt för mer levande webbplats. Helena har en lång erfarenhet av Gaudeamus som fri medarbetare, en del av redaktionen samt slutligen som reporter på heltid. Detta gör att hen har en ovärderlig kunskap om i tidningen samt snabbt kan sätta sig in i tjänsten som är ett vikariat. Under sitt år som reporter fick hen även chansen att handleda andra medarbetare inom Gaudeamus. Helena har även arbetat som frilansreporter för bland annat: Arbetaren, Ordfront, Amnesty Press och UNT. Att Helena rekommenderas beror delvis även på hennes tid på SUS. Helena har ett stort driv, är effektiv och Gaudeamus ligger henne mycket varmt om hjärtat. Helena var under sin tid som reporter mycket uppskattad av Gaudeamus redaktion. Det är min, reporterns och nuvarande chefredaktörs uppfattning att detta är den bästa kandidaten för tjänsten. Referenser är tagna och de är goda. Utifrån ovanstående vill jag därför rekommendera Helena Jönsson till tjänsten som vikarierande chefredaktör. Kristin Lanevik Verksamhetschef, Stockholms universitets studentkår 2 (7)

10 Vikarierande chefredaktör till Gaudeamus Publicerad: Stockholms universitets studentkår (SUS) är en av Sveriges största studentkårer med strax under medlemmar. Vi är en frivillig medlemsorganisation som arbetar aktivt med att företräda studenters intressen genom studiebevakning, påverkansarbete, information och åsiktsbildning. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder ett brett spektrum av studentnära service och tjänster. På SUS arbetar runt tio anställda och drygt 20 förtroendevalda. Studenttidningen Gaudeamus ägs av Stockholms universitets studentkår, men är redaktionellt oberoende. Gaudeamus granskar studentkårens och universitetets verksamhet och bevakar studentnyheter. Papperstidningen kommer ut sex gånger per år och skickar hem till alla studenter på universitetet. Upplagan är ex. Webbplatsen är också en viktig del av Gaudeamus. Redaktionen består av en anställd chefredaktör och en arvoderad förtroendevald som arbetar som reporter/redigerare/webbredaktör. Till detta kommer fristående medarbetare som bidrar med artiklar, foton och illustrationer. Eftersom vår nuvarande chefredaktör kommer att vara föräldraledig söker vi nu en vikarierande chefredaktör på heltid. Arbetsuppgifter Chefredaktören är ansvarig utgivare och har det övergripande ansvaret för tidningen Gaudeamus. I arbetsuppgifterna ingår det att utveckla tidningen framåt samt arbeta med ekonomi och administration. Du arbetsleder en förtroendevald och vägleder de fristående medarbetarna, ansvarar för den löpande innehållsplaneringen och ger respons på och redigerar texter. Du måste även vara beredd på att jobba praktiskt med artiklar, layout och webb. Kvalifikationer Arbetet som chefredaktör förutsätter följande grundläggande kompetenser: Högskoleutbildning i journalistik eller motsvarande. Publicistisk erfarenhet med stort eget ansvar, gärna som redaktör. 3 (7)

11 Stor kännedom om utbildningsfrågor och utbildningssektorn. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Goda kunskaper i och dokumenterad erfarenhet av layout, redigering och bildbearbetning. Kunskaper i webbpublicering Utöver de grundläggande kompetenserna ses det som meriterande med erfarenhet från ideella organisationer Som person är du strukturerad, ansvarsfull och har en förmåga att arbeta självständigt. Eftersom du arbetsleder en förtroendevald och arbetar tillsammans med fristående medarbetare är du även kommunikativ, tydlig och lätt att samarbeta med. Arbetstid/Varaktighet Tjänsten är ett vikariat vid föräldraledighet. Tillträde snarast på deltid om möjligt. Vi vill att du kan arbeta 100 procent från tom mitten/slutet av september Tjänsten omfattas av gällande kollektivavtal. Lön Individuell lönesättning. Ansökan Sista ansökningsdag är men ansökningar kommer att behandlas löpande. Skicka CV och personligt brev till: Märk din ansökan med Chefredaktör. Motivera gärna varför du vill arbeta hos oss samt varför just du skulle passa. Studentkåren välkomnar ansökningar oavsett könstillhörighet, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionshinder eller etnisk eller religiös bakgrund. Kontaktpersoner Frågor om Stockholms universitets studentkår besvaras av Kristin Lanevik, personalansvarig på Stockholms universitets studentkår, på telefon eller Frågor om tjänsten besvaras av Åsa Kahn, chefredaktör på Gaudeamus, på telefon eller Facklig representant för Unionen: Erika Samuelsson (7)

12 Ärende 5.1. Samarbete mellan SUS och fakultetsföreningarna Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Samarbete mellan SUS och fakultetsföreningarna I det uppdrag fullmäktige har gett styrelsen ingår det att kåren ska förbättra relationen med fakultetsföreningarna, och knyta starkare band till dessa. Presidiet har haft inledande diskussioner med samtliga fakultetsföreningar, och haft fysiska möten med några av dem. En fråga som ligger i kårens kollektiva minne är frågan om kopplat medlemskap mellan fakultetsföreningar och kåren, en fråga som återigen aktualiserats genom det som hände under välkomstveckan, och problemen med att fakultetsföreningarna med Mecenatkort inte verifierar sina medlemmar. Presidiet lyfte frågan under ett samtal med rektor och förvaltningschef, och fick ett väldigt positivt gensvar. Det vill säga, om kåren vill fortskrida med att i år göra ett kraftigt försök till att koppla medlemskapet mellan kåren och fakultetsföreningarna är det något som rektor och förvaltningschef står bakom. Efter samtal med Membit och Studentkortet har vi fått klargjort att vi nu, för första gången någonsin, har ett medlemsystem som tillåter detta. I förlängningen innebär det att vi, med tanke på att finansieringsavtalet med SU ska omförhandlas nästa år, har ett handlingsfönster som aldrig förr. Frågan är om styrelsen ställer sig bakom att inleda ett försök att koppla medlemskapet mellan kåren och fakultetsföreningarna, i syftet att skapa ett bättre enat campus för studenterna, och stävja konkurrensen om medlemmar genom försäljning av kort med SL-rabatt. Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

13 Ärende 5.2. Revidering av ägardirektiv Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Revidering av ägardirektiv Studentkårens bolag styrs av ägardirektiv som dikterar vad för typ av verksamhet, och vilken typ av mål bolaget ska jobba mot. De existerande ägardirektiven är gamla och förlegade, och fullmäktige har uppdragit styrelsen att revidera dessa under verksamhetsåret 2014/2015. Det finns ett par frågor som måste lösas innan vi sätter igång med denna process. Det första är hur den ska gå till, ska vi tillsätta en arbetsgrupp internt eller ska vi driva processen tillsammans med våra nuvarande representanter i bolagen? För det andra behöver styrelsen sätta en riktning för vad ägardirektiven ska ge för målsättning till bolagen. Detta är en politisk fråga som är av stor vikt för kårens framtid: ska kårens bolag tjäna alla studenter, ska kårens bolag resultera i vinst, ska kårens bolag användas för att ge förmåner till våra medlemmar? Dessa frågor behöver vi diskutera innan vi går vidare med revideringsprocessen. Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

14 Ärende 5.3. Datasupport till kåren från DSV Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Datasupport till kåren från DSV Tidigare i september inkom Christian Bratt med ett önskemål om att lyfta frågan om huruvida det är möjligt att spara pengar genom att skaffa billigare datorsupport från studenter som pluggar på Institutionen för dator- och systemvetenskap. Idag hyr vi datorsupport från InnovationGroup vilket är relativt dyrt, och det är möjligt att en student från DSV skulle kunna hjälpa oss med enklare saker som kontinuerlig support och årlig blåsning av datorer. Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

15 Ärende 5.4. Åtgärder gällande medlemsantalet Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Åtgärder gällande medlemsantalet Som tidigare diskuterat i styrelsen har vi åtagit ytterligare åtgärder för att rekrytera medlemmar. Vi förlängde närvaron med tält utanför tunnelbanan med två dagar, förlängde öppettiderna för tältet och KX. Vi tryckte även upp flyers och delade ut på campus veckan efter, där samtliga förtroendevalda deltog genom ett gemensamt schema. Trots en större rekryteringsinsats än på flera år och ett bra arbete från våra förtroendevalda ligger våra medlemssiffror lågt. I skrivande stund har vi cirka medlemmar, vilket är väldigt lågt historiskt sett, men liknande nivåer som vi hade VT14 som dock tyvärr var historiskt dålig. Vår medlemssystemsansvarig, Hanna Petterson, kommer att göra en grundlig analys över varför det har gått som det gått, men tillsvidare kan vi konstatera att medlemssystemet inte fungerade felfritt till en början, och att Samhällsvetenskapliga föreningen tog många av våra medlemmar genom att sälja SL-rabatten för 40 kr. Frågan är, utöver de redan inplanerade rekryteringsaktiviteterna som Kaffe på maten, vad kan vi göra för att höja vårt medlemsantal och vilka resurser ska vi lägga på det? Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-09-04 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 2 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 2 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 2 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-07-31 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 24 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 24 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 24 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2015-05-28 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 22 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 22 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 22 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2015-04-29 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 11 2011/2012 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 11 2011/2012 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 11 2011/2012 vid Stockholms universitets studentkår 2011-12-15 klockan 17:00-19:00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 3, 2013/2014 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 3, 2013/2014 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 3, 2013/2014 vid Stockholms universitets studentkår 2013-08-20 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 18 2013/2014 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 18 2013/2014 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 18 2013/2014 vid Stockholms universitets studentkår 2014-04-16 klockan 18.00 i Blå rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Föredragningslista för Stockholms universitets studentkårs fullmäktige 2013-09-30

Föredragningslista för Stockholms universitets studentkårs fullmäktige 2013-09-30 Föredragningslista för Stockholms universitets studentkårs fullmäktige 2013-09-30 2013-09-30, klockan 18:00 i sal 137 (Kårsalen), Studenthuset, Frescati 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Kontroll

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Anton Rundström, ledamot Jonathan Thor, ledamot Eric Insulahn, ledamot Karolina Mildgrim, ledamot. Anslöt 13.25 Joel Furvik, ledamot. Lämnade

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Studenternas ekonomiska situation

Studenternas ekonomiska situation Studenternas ekonomiska situation En undersökning av Stockholms universitets studenters ekonomiska situation, sammanställd av Stockholms universitets studentkår 19 mars 2010 2010 Stockholms universitets

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 8 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 8 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 8 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-10-29 klockan 18.00 i rum 140, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 17 2011/2012

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 17 2011/2012 Protokoll fört vid styrelsemöte nr 17 2011/2012 2012-03-28, klockan 18:04-20:53, Nobelhuset, Frescati Närvarande Ordinarie ledamöter och tjänstgörande suppleanter. Nobel House Mafia Ordinarie: May Al-Boujassam

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår.

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Service och villkor för kårföreningar För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Antaget av kårstyrelsen 17 december 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus UTBILDNINGSRÅD HT 2012 Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus SCHEMA Lördag 07.30 Frukost 08.30 Mötet inleds, punkt 1-6 Kort bensträckare 10.00 Utvärdering med prorektor 11.00 Fika 11.15 Intern kommunikation-

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1 Kårfullmäktige Möte 1 2013/2014 Luleå Studentkårs Kårfullmäktige Möte 1 13/14 Datum: Tid: 16:00 Plats: C305 Kallade: Kårfullmäktiges ledamöter, Kårfullmäktiges suppleanter Luleå Studentkårs Kårstyrelse,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium

Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Utkast, revideras av Styrelsen 2015-02-04 Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för Konstkårens

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

Definitiv föredragningslista för sammanträde med Stockholms universitets studentkårs fullmäktige

Definitiv föredragningslista för sammanträde med Stockholms universitets studentkårs fullmäktige Definitiv föredragningslista för sammanträde med Stockholms universitets studentkårs fullmäktige 2012-06-07, klockan 17:00 i De Geer-salen, Geovetenskapens hus, Frescati 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola Välkommen som doktorand vid LTH Lunds TEkniska Högskola 2 Välkommen som doktorand vid LTH Utgåva: höst 2013 Välkommen som doktorand vid LTH 3 Välkommen som doktorand vid LTH Jag är väldigt glad över att

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2013 2014 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 130320 Inledning Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har begränsat

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22.

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014 Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Inledning Vision I den här planen beskrivs de åtgärder som Röda Korsets Högskola planerar

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Vårsstämma 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen 1 DAGORDNING KONSTKÅREN FULLMÄKTIGE #1 SAL 305, HDK TORS 25/10-2012 16.30-18.30 NÄRVARANDE Presidium* Styrelsen* Röstberättigade ledamöter* Kalle Stenbäcken Anna Brumark Anna Bergquist (design ba) AKADEMIN

Läs mer

Att söka jobb Från annons till anställning

Att söka jobb Från annons till anställning Att söka jobb Från annons till anställning..för dig som vill få drömjobbet! Läsa annons Svara på Annons Vidimerade kopior Anställning! Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 10 2011/2012 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 10 2011/2012 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 10 2011/2012 vid Stockholms universitets studentkår 2011-12-07 klockan 18:00-19:30 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Beslut: Att förklara mötet behörigt utlyst. Inga flera frånvarorapporter har inkommit. Beslut: Att fastställa frånvarorapporten. Beslut: Bifall.

Beslut: Att förklara mötet behörigt utlyst. Inga flera frånvarorapporter har inkommit. Beslut: Att fastställa frånvarorapporten. Beslut: Bifall. Närvarande Ledamöter: (i bokstavsordning) Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Ellen Arvidsson Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg Frånvarande Ledamöter (i bokstavsordning)

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5)

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5) 1 (5) Närvarande styrelseledamöter: Ella Brodin Johan Gärdebo Michael Jonsson Niclas Karlsson (t o m 6) Lukas Klingsbo Eric Lennerth Pontus Sandström Frånvarande: Karin Nordlund Presidiet: Gabriel Ledung

Läs mer

2014-2015. Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro.

2014-2015. Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro. 2014-2015 Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro. Vad är GFS? Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) bildades 1929 av studentkårerna

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun

- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun Rekrytera rätt - Rekryteringsprocess för Enköpings kommun Riktlinjer tagna av centrala ledningsgruppen 2007-10-26 reviderad hösten 2008 innehåll Rekrytering - en långsiktig investering... 1 Regler och

Läs mer

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM Arbetsordning för KonstKårens sektioner Denna arbetsordning beskriver vad sektionens verksamhet består i samt hur strukturen för denna verksamhet lämpligast bör se ut. Det är dock upp till de enskilda

Läs mer

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Frånvarorapport Ordförande Fastställa

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Frånvarorapport Ordförande Fastställa 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet 2. Mötets behöriga utlysande Ordförande Beslut 3. Frånvarorapport Ordförande Fastställa 4. Justering av röstlängd Ordförande Fastställa 5. Val av justeringsperson

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor Umeå universitet, 901 87 Umeå Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Telefon: 090-786 57 93 telefax: 090-786 66 75 E-post: monica.sunden@adm.umu.se Beslut 2008-10-15 Dnr 315-5332-07 Med revidering fastställd

Läs mer

Presschef, Kommunikationsavdelningen

Presschef, Kommunikationsavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Presschef, Kommunikationsavdelningen till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Ordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.3 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, kårsektioner PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 ORDFÖRANDE Internt Ordförande skall kalla till samt

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy.

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy. Styrelseledamöter Styrelseledamöterna är en del av föreningens styrelse och fyra till antalet. De medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna. Inför dessa möten rapporterar de om hur arbetet

Läs mer

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras:

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras: Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2013-06-10 Med denna delegationsordning, delegerar kårstyrelsen beslutanderätt i vissa frågor inom sitt ansvarsområde till

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 4 a 1 (6) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-09, 113 Inledning Att rekrytera medarbetare med rätt kompetens är en av de viktigaste

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Vill du arbeta med polismyndighetens viktigaste uppdrag; att skapa trygghet för medborgarna och förtroende

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Projektgruppsområden:

Projektgruppsområden: Sök Projektgruppen Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar, CHARM, är Nordens ledande arbetsmarknadsdagar som arrangeras på Chalmers i februari varje år. Till CHARM kommer över 160 företag från många

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN ORSA KOMMUN KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN 1 (6) INLEDNING Allmänt Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är genom detta samverkansavtal överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala

Läs mer

Chef för leverans och support, IT-avdelningen

Chef för leverans och support, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för leverans och support, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Fö reningen Sivans Stadgar

Fö reningen Sivans Stadgar Fö reningen Sivans Stadgar Fastställda av årsmötet 2003-05-14 Reviderade 2012-09-18 1 Innehållsförteckning Kapitel I Föreningens namn, ändamål och syfte 3 Kapitel II Medlemskap 3 Kapitel III Styrelse 3

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0)8 15 41 00 Org.

Läs mer

Chefer till gemensam HR

Chefer till gemensam HR Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till gemensam HR Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer