Föredragningslista för styrelsemöte nr /2015 vid Stockholms universitets studentkår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår"

Transkript

1 Föredragningslista för styrelsemöte nr /2015 vid Stockholms universitets studentkår klockan i rum 140, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare 1.3. Val av justerare 1.4. Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande 1.5. Justering av röstlängden 1.6. Fastställande av föredragningslista 1.7. Eventuella adjungeringar 2. Presidiebeslut* 3. Anmälningsärenden 4. Beslutsärenden 4.1. Tillsättning av studentrepresentanter till SSIF* 4.2. Projektledare för Luciabalen* 4.3. Vikarierande Chefredaktör för Gaudemaus* 5. Diskussionsärenden 5.1. Samarbete mellan SUS och fakultetsföreningarna* 5.2. Revidering av ägardirektiv* 5.3. Datasupport till kåren från DSV * 5.4. Åtgärder gällande medlemsantalet* 6. Rapporter 6.1. Rapport från ekonomiansvarig** 6.2. Rapport från presidiet** 7. Övriga frågor 8. Nästa möte 9. Mötet avslutas Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm Telefax +46 (0)

2 * Finns med som bilaga ** Föredras muntligt 2 (2)

3 Ärende 4.1. Tillsättning av studentrepresentanter till SSIF Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Tillsättning av studentrepresentanter till SSIF Stockholms studenters idrottsförening (SSIF) är en idrottsförening har ungefär 20 sektioner som organiserar ett 40-tal olika idrottsaktiviteter. SSIF har som målsättning att du som tränar ska få en mängd olika träningsformer på olika nivåer att välja mellan, studerande eller ickestuderande. SSIF finns på mer än 35 platser runt om i Stockholm. Stockholms universitets studentkår (SUS) ger SSIF ett bidrag på över SEK varje år, ett bidrag som ges av SU men som går via kåren. SUS har rätt att utse tre studentrepresentanter, varav en redan är tillsatt, Marco Poblete. Studentkåren har utlyst uppdraget via Facebook och hemsidan, och en ny ansökan har inkommit. En av kårens tidigare representanter har också uttryckt intresse för att sitta kvar. Vi kommer inte att ge ett beslutsförslag utan vi får diskutera i styrelsen hur vi ska göra med tillsättningen. Bifogat i handlingarna finner ni de två sökandes CV:s. Beslutsförslag Presidiet föreslår med anledning av ovanstående att Visiting address Box Phone +46 (0) Org. nr Frescativägen 14 A SE Stockholm Telefax +46 (0)

4 Ärende 4.2. Projektledare för Luciabalen Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Projektledare för Luciabalen Då det är ett nytt verksamhetsår behöver Stockholms universitets studentkår (SUS) rekrytera en ny projektledare för luciabalen. Under processen har kommande arbetsledare, andre vice för student- och medlemsservice, varit involverad. Vi har under urvalet till denna tjänst undersökt om det finns god kännedom om luciabalen, grodorden och Naturvetenskapliga föreningen. De två sistnämnda då det sker ett visst samarbete med dessa. Beslutsförslag Presidiet föreslår med anledning av ovanstående att ge förtroendet till Maria Österlund som projektledare för luciabalen 50 procent från till Visiting address Box Phone +46 (0) Org. nr Frescativägen 14 A SE Stockholm Telefax +46 (0)

5 Rekommendation av projektledare för Luciabalen Maria studerar mastersprogrammet i nutrition vid Stockholms universitet. Hen har stort erfarenhet av ideellt engagemang och studiesocial verksamhet från tiden inom Naturvetenskapliga föreningen och där hen har fått erfarenhet av att anordna festverksamhet. Utifrån mina intryck från intervjun och genom referenstagningen är jag övertygad om att Maria besitter rätt personliga egenskaper för uppdraget. Vidare har hen genom tidigare förtroendeuppdrag och arbeten visat prov på goda ledaregenskaper och en förmåga att arbeta i projektform. Maria har dessutom samt en god förståelse för Naturvetenskapliga föreningen samt grodordern, hen har deltagit på Luciabalen två gånger. Hens erfarenheter av Naturvetenskapliga föreningen och Luciabalen kommer att vara till stor nytta i det kommande projektet. Hen ger ett ansvarfullt och förtroendeingivande intryck. Dessutom verkar hon ha ett eget driv vilket är en viktig egenskap för att lyckas i arbetet med driva samt leda detta projekt. Referenser är tagna och är mycket goda. En av referenserna uppger att det redan finns intressenter som vill ställa upp i eventuell projektgrupp inkluderat hen själv. SUS har fått in tre ansökningar och en har kallats till intervju. Utifrån ovanstående vill jag därför rekommendera Maria Österlund till förtroendeuppdraget som projektledare för luciabalen. Kristin Lanevik Verksamhetschef, Stockholms universitets studentkår 2 (7)

6 Projektledare för Luciabalen Publicerad Stockholms universitets studentkår (SUS) är en av Sveriges största studentkårer med närmare medlemmar. Vi är en frivillig medlemsorganisation som arbetar aktivt med att företräda studenters intressen genom studiebevakning, påverkansarbete, information och åsiktsbildning. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder ett brett spektrum av studentnära service och tjänster. På SUS arbetar runt tio anställda och drygt 20 förtroendevalda. Nu söker vi dig som vill projektleda Studentkårens Luciabal den 13 december. Ett uppdrag som innebär det övergripande ansvaret för planeringen och genomförandet av den traditionella Luciabalen. Arbetsuppgifter Som projektledare för Luciabalen ingår du i vår avdelning för studentservice. I uppdraget ingår: Logistisk planering av balen. Inbjudan av gäster, bland annat årets Nobelpristagare. Kontakter med sponsorer och samarbetspartners. Kvalifikationer Du har erfarenhet av projektledning. Du har erfarenhet av att anordna festverksamhet. Du är ansvarsfull, strukturerad och initiativtagande. Du är flexibel, lätt att samarbeta med och du kan anpassa dig efter nya arbetsformer och rutiner. Erfarenhet från ideella organisationer och/eller kännedom om kår- och föreningsverksamhet vid Stockholms universitet ses som mycket meriterande. Uppdragets varaktighet Uppdraget innebär att du är arvoderad förtroendevald på 50 procent från till Arvode kronor i månaden för heltidsuppdrag. Som förtroendevald på heltid har du 35 timmars arbetsvecka och fyra veckor ledighet under verksamhetsåret. SUS arbetar aktivt för en god arbetsmiljö för alla medarbetare och som 3 (7)

7 förtroendevald erbjuds du bland annat ett träningskort på Frescatihallen. Då det är ett förtroendeuppdrag gäller inte kollektivavtal. Ansökan Sista ansökningsdag är den Observera att ansökningar behandlas löpande samt att tillträde är redan 1 oktober om möjligt. Detta innebär att du kommer få besked om du fått uppdraget eller ej nära tillträdesdatumet. Skicka CV och personligt brev till Märk din ansökan med Projektledare för Luciabalen. Motivera gärna varför du vill jobba hos oss samt varför du tror att just du skulle passa. Glöm inte att ta med dina eventuella erfarenheter från ideell sektor, föreningsverksamhet eller studentkår. Studentkåren välkomnar ansökningar oavsett könstillhörighet, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionsförmåga eller etnisk eller religiös bakgrund. Kontaktpersoner Frågor om SUS, rekryteringsprocessen och förtroendeuppdraget besvaras av Kristin Lanevik, verksamhetschef på Stockholms universitets studentkår, på telefon eller Du är dessutom välkommen att kontakta andre vice ordförande för studentoch medlemsservice, Anna Takman om du vill ställa frågor om uppdraget. Anna når du på eller Innan den 1 september går det bra att kontakta Emira Eliason, vår nytillträdda samordnare för studentservice övermarskalk som arbetar med liknande frågor på Arbetsgivare Stockholms universitets studentkår Universitetsvägen 2A Stockholm 4 (7)

8 Ärende 4.3. Vikarierande Chefredaktör till Gaudeamus Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Vikarierande Chefredaktör till Gaudeamus Stockholms universitets studentkårs (SUS) tillsvidareanställda chefredaktör, Åsa Kahn, kommer att gå på föräldraledighet. Då rekryteringsprocessen påbörjades var start tilltänkt till 27 oktober för en veckas överlämning. Idag så behöver dock Åsa gå ner i tid på grund av hennes hälsotillstånd vilket inte förutsågs vid rekryteringsprocessens start. Formellt besked om sjukskrivningens procentsats kommer att erhållas efter 30 september. Chefredaktören har varit inblandad under hela rekryteringsprocessen och reporten har varit med från och med intervjuskedet. Under rekryteringsprocessen har vi haft ett bra underlag av kandidater att arbeta med och vi valde att kalla 5 till intervju, två män och tre kvinnor. Samtliga var kvalificerade kandidater med olika för- och nackdelar. Kandidaten Helena Jönsson har en bakgrund inom Gaudeamus vilket ger hen en god förståelse som kommer väl tillpass då det är ett vikariat samt en relativt ny tillträdd reporter. Beslutsförslag Presidiet föreslår med anledning av ovanstående att anställa Helena Jönsson som vikarierande chefredaktör på Gaudeamus, med start till och med september 2015, start på deltid med övergång till heltid under oktober månad. Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

9 Rekommendation av chefredaktör Gaudeamus Helena har i grunden en utbildning från folkhögskola inom journalistik, ett halvår på Poppius journalistskola samt en master inom journalistik från Uppsala universitet. Helena har sin senaste arbetslivserfarenhet som webbreporter och webbredaktör på Sveriges Radio, idag är Helena föräldraledig. Goda kunskaper är något som är meriterande eftersom Gaudeamus i dagsläget arbetar aktivt för mer levande webbplats. Helena har en lång erfarenhet av Gaudeamus som fri medarbetare, en del av redaktionen samt slutligen som reporter på heltid. Detta gör att hen har en ovärderlig kunskap om i tidningen samt snabbt kan sätta sig in i tjänsten som är ett vikariat. Under sitt år som reporter fick hen även chansen att handleda andra medarbetare inom Gaudeamus. Helena har även arbetat som frilansreporter för bland annat: Arbetaren, Ordfront, Amnesty Press och UNT. Att Helena rekommenderas beror delvis även på hennes tid på SUS. Helena har ett stort driv, är effektiv och Gaudeamus ligger henne mycket varmt om hjärtat. Helena var under sin tid som reporter mycket uppskattad av Gaudeamus redaktion. Det är min, reporterns och nuvarande chefredaktörs uppfattning att detta är den bästa kandidaten för tjänsten. Referenser är tagna och de är goda. Utifrån ovanstående vill jag därför rekommendera Helena Jönsson till tjänsten som vikarierande chefredaktör. Kristin Lanevik Verksamhetschef, Stockholms universitets studentkår 2 (7)

10 Vikarierande chefredaktör till Gaudeamus Publicerad: Stockholms universitets studentkår (SUS) är en av Sveriges största studentkårer med strax under medlemmar. Vi är en frivillig medlemsorganisation som arbetar aktivt med att företräda studenters intressen genom studiebevakning, påverkansarbete, information och åsiktsbildning. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder ett brett spektrum av studentnära service och tjänster. På SUS arbetar runt tio anställda och drygt 20 förtroendevalda. Studenttidningen Gaudeamus ägs av Stockholms universitets studentkår, men är redaktionellt oberoende. Gaudeamus granskar studentkårens och universitetets verksamhet och bevakar studentnyheter. Papperstidningen kommer ut sex gånger per år och skickar hem till alla studenter på universitetet. Upplagan är ex. Webbplatsen är också en viktig del av Gaudeamus. Redaktionen består av en anställd chefredaktör och en arvoderad förtroendevald som arbetar som reporter/redigerare/webbredaktör. Till detta kommer fristående medarbetare som bidrar med artiklar, foton och illustrationer. Eftersom vår nuvarande chefredaktör kommer att vara föräldraledig söker vi nu en vikarierande chefredaktör på heltid. Arbetsuppgifter Chefredaktören är ansvarig utgivare och har det övergripande ansvaret för tidningen Gaudeamus. I arbetsuppgifterna ingår det att utveckla tidningen framåt samt arbeta med ekonomi och administration. Du arbetsleder en förtroendevald och vägleder de fristående medarbetarna, ansvarar för den löpande innehållsplaneringen och ger respons på och redigerar texter. Du måste även vara beredd på att jobba praktiskt med artiklar, layout och webb. Kvalifikationer Arbetet som chefredaktör förutsätter följande grundläggande kompetenser: Högskoleutbildning i journalistik eller motsvarande. Publicistisk erfarenhet med stort eget ansvar, gärna som redaktör. 3 (7)

11 Stor kännedom om utbildningsfrågor och utbildningssektorn. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Goda kunskaper i och dokumenterad erfarenhet av layout, redigering och bildbearbetning. Kunskaper i webbpublicering Utöver de grundläggande kompetenserna ses det som meriterande med erfarenhet från ideella organisationer Som person är du strukturerad, ansvarsfull och har en förmåga att arbeta självständigt. Eftersom du arbetsleder en förtroendevald och arbetar tillsammans med fristående medarbetare är du även kommunikativ, tydlig och lätt att samarbeta med. Arbetstid/Varaktighet Tjänsten är ett vikariat vid föräldraledighet. Tillträde snarast på deltid om möjligt. Vi vill att du kan arbeta 100 procent från tom mitten/slutet av september Tjänsten omfattas av gällande kollektivavtal. Lön Individuell lönesättning. Ansökan Sista ansökningsdag är men ansökningar kommer att behandlas löpande. Skicka CV och personligt brev till: Märk din ansökan med Chefredaktör. Motivera gärna varför du vill arbeta hos oss samt varför just du skulle passa. Studentkåren välkomnar ansökningar oavsett könstillhörighet, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionshinder eller etnisk eller religiös bakgrund. Kontaktpersoner Frågor om Stockholms universitets studentkår besvaras av Kristin Lanevik, personalansvarig på Stockholms universitets studentkår, på telefon eller Frågor om tjänsten besvaras av Åsa Kahn, chefredaktör på Gaudeamus, på telefon eller Facklig representant för Unionen: Erika Samuelsson (7)

12 Ärende 5.1. Samarbete mellan SUS och fakultetsföreningarna Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Samarbete mellan SUS och fakultetsföreningarna I det uppdrag fullmäktige har gett styrelsen ingår det att kåren ska förbättra relationen med fakultetsföreningarna, och knyta starkare band till dessa. Presidiet har haft inledande diskussioner med samtliga fakultetsföreningar, och haft fysiska möten med några av dem. En fråga som ligger i kårens kollektiva minne är frågan om kopplat medlemskap mellan fakultetsföreningar och kåren, en fråga som återigen aktualiserats genom det som hände under välkomstveckan, och problemen med att fakultetsföreningarna med Mecenatkort inte verifierar sina medlemmar. Presidiet lyfte frågan under ett samtal med rektor och förvaltningschef, och fick ett väldigt positivt gensvar. Det vill säga, om kåren vill fortskrida med att i år göra ett kraftigt försök till att koppla medlemskapet mellan kåren och fakultetsföreningarna är det något som rektor och förvaltningschef står bakom. Efter samtal med Membit och Studentkortet har vi fått klargjort att vi nu, för första gången någonsin, har ett medlemsystem som tillåter detta. I förlängningen innebär det att vi, med tanke på att finansieringsavtalet med SU ska omförhandlas nästa år, har ett handlingsfönster som aldrig förr. Frågan är om styrelsen ställer sig bakom att inleda ett försök att koppla medlemskapet mellan kåren och fakultetsföreningarna, i syftet att skapa ett bättre enat campus för studenterna, och stävja konkurrensen om medlemmar genom försäljning av kort med SL-rabatt. Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

13 Ärende 5.2. Revidering av ägardirektiv Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Revidering av ägardirektiv Studentkårens bolag styrs av ägardirektiv som dikterar vad för typ av verksamhet, och vilken typ av mål bolaget ska jobba mot. De existerande ägardirektiven är gamla och förlegade, och fullmäktige har uppdragit styrelsen att revidera dessa under verksamhetsåret 2014/2015. Det finns ett par frågor som måste lösas innan vi sätter igång med denna process. Det första är hur den ska gå till, ska vi tillsätta en arbetsgrupp internt eller ska vi driva processen tillsammans med våra nuvarande representanter i bolagen? För det andra behöver styrelsen sätta en riktning för vad ägardirektiven ska ge för målsättning till bolagen. Detta är en politisk fråga som är av stor vikt för kårens framtid: ska kårens bolag tjäna alla studenter, ska kårens bolag resultera i vinst, ska kårens bolag användas för att ge förmåner till våra medlemmar? Dessa frågor behöver vi diskutera innan vi går vidare med revideringsprocessen. Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

14 Ärende 5.3. Datasupport till kåren från DSV Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Datasupport till kåren från DSV Tidigare i september inkom Christian Bratt med ett önskemål om att lyfta frågan om huruvida det är möjligt att spara pengar genom att skaffa billigare datorsupport från studenter som pluggar på Institutionen för dator- och systemvetenskap. Idag hyr vi datorsupport från InnovationGroup vilket är relativt dyrt, och det är möjligt att en student från DSV skulle kunna hjälpa oss med enklare saker som kontinuerlig support och årlig blåsning av datorer. Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

15 Ärende 5.4. Åtgärder gällande medlemsantalet Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Åtgärder gällande medlemsantalet Som tidigare diskuterat i styrelsen har vi åtagit ytterligare åtgärder för att rekrytera medlemmar. Vi förlängde närvaron med tält utanför tunnelbanan med två dagar, förlängde öppettiderna för tältet och KX. Vi tryckte även upp flyers och delade ut på campus veckan efter, där samtliga förtroendevalda deltog genom ett gemensamt schema. Trots en större rekryteringsinsats än på flera år och ett bra arbete från våra förtroendevalda ligger våra medlemssiffror lågt. I skrivande stund har vi cirka medlemmar, vilket är väldigt lågt historiskt sett, men liknande nivåer som vi hade VT14 som dock tyvärr var historiskt dålig. Vår medlemssystemsansvarig, Hanna Petterson, kommer att göra en grundlig analys över varför det har gått som det gått, men tillsvidare kan vi konstatera att medlemssystemet inte fungerade felfritt till en början, och att Samhällsvetenskapliga föreningen tog många av våra medlemmar genom att sälja SL-rabatten för 40 kr. Frågan är, utöver de redan inplanerade rekryteringsaktiviteterna som Kaffe på maten, vad kan vi göra för att höja vårt medlemsantal och vilka resurser ska vi lägga på det? Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

Föredragningslista för styrelsemöte nr 20 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 20 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 20 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2015-04-13 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 18 2013/2014 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 18 2013/2014 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 18 2013/2014 vid Stockholms universitets studentkår 2014-04-16 klockan 18.00 i Blå rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 11 2011/2012 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 11 2011/2012 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 11 2011/2012 vid Stockholms universitets studentkår 2011-12-15 klockan 17:00-19:00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Senast uppdaterad: 2015-08-19 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(43) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun

- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun Rekrytera rätt - Rekryteringsprocess för Enköpings kommun Riktlinjer tagna av centrala ledningsgruppen 2007-10-26 reviderad hösten 2008 innehåll Rekrytering - en långsiktig investering... 1 Regler och

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar Årsmötet i Gävle 2014 Handlingar Styrelsen vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Gävle och Årsmötet 2014 Tänk att det redan har gått ett år sedan ni gav oss uppdraget att vara er styrelse Inte

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Arbetsgivaralliansen LO PTK

Arbetsgivaralliansen LO PTK Samverkan för bättre verksamhet, trivsel och utveckling Introduktion och handledning till Samverkansavtalet Arbetsgivaralliansen LO PTK Innehåll: INTRODUKTION OCH HANDLEDNING TILL SAMVERKANSAVTALET Samverkan

Läs mer

FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE

FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE INSPIRATIONSHANDBOK FÖR KVINNOR MED UTLÄNDSK BAKGRUND I FÖRENINGSLIVET FRÅN ENGAGEMANG TILL INLFYTANDE Boken är framtagen av Byrån mot diskriminering i Östergötland som

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13

FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13 FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13 Mina FUM-vänner Mail: Mobil: Mail: Mobil: 1 Consensus fullmäktigehandbok 2012/13 Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil:

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

En levande studentkår

En levande studentkår En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Vilhelmina kommun Vilhelmina E-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se Innehållsförteckning 1. Inledning sid 2 2. Rekryteringsansvar sid 2 3. Behovsanalys sid 3 4. Rekryteringsordningen

Läs mer

en lite smartare handbok för medlemsvärvare

en lite smartare handbok för medlemsvärvare Våga fråga en lite smartare handbok för medlemsvärvare Ingolf Lundin Förbundsordförande och sportfiskare Att sälja medlemskap Arbetar man i försäkringsbranschen är det i ftf man ska vara med. Det är en

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR [Kårordförandes namn] Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 08/09 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer