Valutasäkring Konjunkturen mattas även i Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valutasäkring Konjunkturen mattas även i Sverige"

Transkript

1 Investeringsanalys 1 september 2011 Valutasäkring Konjunkturen mattas även i Sverige De globala tillväxtutsikterna är inte längre så rosiga som de återgavs i konsensusprognoserna före sommaren. En dominerande uppfattning då var att världsekonomin skulle genomgå en s.k. soft patch (tillfälligt svag period) i andra kvartalet p.g.a. katastrofen i Japan och de höga (köpkraftshämmande) råvarupriserna. Därefter skulle ekonomin repa sig tämligen tydligt under andra halvåret med hjälp av återuppbyggnadsarbetet i Japan och de efterhand lägre råvarupriserna. Motvindar skulle bli till medvindar. Troligtvis ligger det en del i detta. Men vi har svårt att se att det är hela bilden. Till att börja med är det väl närmast ett trivialt konstaterande att de tillväxttal som noterades förra året skulle komma ned rätt ordentligt när stimulanserna ebbade ut. Man kan också konstatera att den kickstart av världsekonomin som de omfattande globala stimulanserna skulle leda till misslyckats. Inte med bästa vilja i världen kan man hävda att den amerikanska återhämtningen är självgående när husmarknaden fortfarande faller och arbetslösheten bitit sig fast över 9%. Och istället för stimulanser, undantaget de kvantitativa lättnader som vi räknar med från FED, är det åtstramningar som gäller framöver vilket i värsta fall kan leda till en ny recession i de utvecklade ekonomierna men i bästa fall (bara) en utdragen period med svag tillväxt. Svag tillväxt i omvärlden innebär att Sverige trots starka statsfinanser kommer att dras med nedåt. Detta begränsar samtidigt uppsidan i den konjunkturkänsliga svenska kronan. Men till skillnad från de skuldsatta euroekonomierna, Storbritannien och USA har Sverige med sina överskott utrymme för finanspolitisk stimulans det är unikt! När det gäller penningpolitiken finns det utrymme för lättnader, vilket är det som marknaden för närvarande prissätter. Riksbanken har tidigare flaggat för två höjningar till i år följt av ytterligare höjningar Men marknaden är redan inne på att det blir sänkningar i stället, redan före årsskiftet. Vi ställer oss mycket tveksamma till detta. Med mindre än att läget på finansmarknaderna försämras dramatiskt den närmaste tiden, så tror vi inte att Riksbanken(s majoritet) är sugen på att sänka räntan. En eller två ledamöter (Svensson och Ekholm) kan möjligen argumentera för detta med tanke på deras reservationer sedan tidigare. Men Ingves och Öberg kan mycket väl rösta för en höjning (Öbergs senaste tal indikerade att han vill höja mindre än tidigare men ändå höja). Nyberg och Parak som båda signalerat två höjningar till i år har en historia av större rörlighet och kan möjligen föreslå att avvakta med hänvisning till de stora osäkerhet som råder, precis som Norges Bank. Sammantaget tycker vi att det väger ganska jämnt huruvida det blir en höjning eller om räntan hålls oförändrad. Men vi ser en höjning som mer trolig än en sänkning. Och som sagt vi delar inte marknadens syn om att Riksbanken fr.o.m. fjärde kvartalet inleder en sänkningscykel. För ytterligare räntehöjningar talar alltjämt att BNPtillväxten är mycket stark, att arbetsmarknaden fortsätter att förbättras, att inflationsförväntningarna ligger en bit över målet och avtalsrörelsen kan bli problematisk. Dessutom är räntan fortfarande historiskt sett låg. Vi har skalat ned vår reporänteprognos till 1 max 2 höjningar till innan de tar en längre paus. Har vi rätt är prissättningen ändå för mjuk och då har SEK utrymme att stärkas. Innehåll EUR (DKK)... 2 USD... 2 GBP... 4 JPY... 5 NOK... 6 Valutasäkringsstrategier EUR USD GBP JPY NOK Senior Analyst Stefan Mellin Senior Analyst Sverre Holbek Flexibel Risk Reversal Flexibel Plus Risk Reversal Flexibel Fotnot: Se följande sidor för en beskrivning av strategiernas egenskaper och risker. Länk till senaste valutaprognos FX Forecast Update: Dollar weakness to resume in 2012 (presentation) FX Forecast Update (text with key themes)

2 EUR (DKK) EUR/SEK har trendat uppåt under de senaste månaderna. Skuldkris, global oro, svagare konjunkturutsikter och förväntningar att Riksbanken höjt färdigt och till och med står i begrepp att sänka räntan har bidragit till detta. Skuldkrisen i Euroland har satt sin prägel på valutamarknaden i sommar. Oro för spridningseffekter inte bara mot de större PIIGS-länderna Spanien och Italien utan även mot kärnländer som Frankrike har höjt riskpremien på EUR. Landrisken på Italien och Spanien har visserligen stabiliserats den senaste tiden, fallit för Irland men fortsatt att stiga för Grekland, där turerna kring nästa bailout är det stora närliggande orosmolnet. Det finns en betydande risk att läget blir sämre innan det blir sämre. I den utsträckning som eurodebaclet leder till förnyad allmän riskaversion är det dock troligt att kronan, inte euron, drar det kortaste strået. EUR/SEK pressas upp. Starka fundamenta, relativt goda tillväxtutsikter och räntefördel är faktorer som ska ge kronan stöd även i ett scenario med mindre stark tillväxt. Men kronan är inte en safe haven-valuta. Riskaversion och negativa börser är inte ett gynnsamt klimat för kronan, bl.a. eftersom fallande börser genererar kronförsäljningar hos portföljförvaltare när de justerar sin valutaexponering. EUR/SEK (spot: 9.174) och Danske Markets Relativa räntor talar för lägre nivåer i EUR/SEK. Marknaden prisar in alltför aggressiva sänkningar från Riksbanken (läs mer om detta på föregående sida). EUR/SEK handlar något över sin långsiktiga jämviktsnivå men i vår värld är det motiverat med en övervärderad krona under en period givet fundamenta. Säkring av EUR (DKK) -exponering Implicit volatilitet I EUR/SEK har gått upp i spåren på turbulensen i marknaderna. Detta kan utnyttjas för de med utgifter i EUR. Eftersom vi räknar med att SEK stärks mot EUR (och DKK), så rekommenderar vi att terminssäkra intäkter i EUR (och DKK) till nuvarande kurser. Vi föreslår att utnyttja den höga implicita volatiliteten till att ingå optionsstrukturer med knock in, t.ex. 3M Forward Extra. Strategi för EUR-intäkter Vi rekommenderar att terminssäkra intäkter i EUR (och DKK) för alla löptider. 9.5% 8.5% 7.5% 6.5% 2.0 EUR calls "dyra" EUR puts "dyra" Strategi för EUR-utgifter EUR/SEK Forward Extra 3M Sämsta utfall Ger möjlighet att delta ned till Om den nivån handlas så är man skyldig att köpa till 9.27 Köp EUR call/sek put med strike Sälj EUR put/sek call med strike 9.27 och knock in 8.85.Nollkostnad. Obs: Indikativa priser, spot/termin som ovan. Obs: Risk reversal representerar skillnaden mellan den implicita volatiliteten på en 25-delta EUR call-option minus den implicita volatiliteten på en motsvarande EUR put-option. 2 1 september 2011

3 USD I ett marknadsklimat präglat av global konjunkturpessimism och riskaversion har kända handelsmönster gjort sig påminda. USD ses som en safe haven och även om bra svenska fundamenta erbjuder ett skydd så har nettoeffekten blivit högre USD/SEK. USA:s oförmåga att hantera de egna skuldproblemen är alltmer uppenbar med ett höjt skuldtak i elfte timmen men fortsatt svårtartade politiska låsningar omkring hur man ska stabilisera och sedan få ned en växande statsskuld. I slutänden resulterade detta i en historisk nedgradering av USA. Trots turbulensen har USD/SEK varit förvånansvärt stabil med en kurs som rört sig i en smal range om ca I närtid är sannolikheten rätt hög att nya stormar blossar upp i spåren av dels skuldkrisen i Euroland som leder till minskad riskaptit, dels svaga makrodata som spär på oron för recession. Därmed kvarstår en uppåtrisk i USD/SEK på kort sikt. På litet längre sikt tror vi ändå att USD/SEK ska dra sig ned mot 6.00 igen. Vi utgår från att de politiska ansträngningarna att överbrygga den akuta krisen i Euroland tar överhanden samtidigt som de utvecklade ekonomierna undviker att hamna i recession. Får vi rätt bör detta sätta en botten i EUR/USD och ett tak i USD/SEK. USD/SEK (spot: 6.409) och Danske Markets Penningpolitiken de kommande åren är riggad för lägre nivåer i USD/SEK givet att FED ligger kvar med nollränta till minst 2014 och därtill annonserar ytterligare en omgång med kvantitativa lättnader under andra halvåret i år. Samtidigt tror inte att Riksbanken kommer sänka räntan vilket är det som prisas i marknaden. Vi har räntehöjningar i vår prognos. Världens centralbanker fortsätter att vikta om sina portföljer bort från USD. Säkring av USD-exponering Skevheten i optionsmarknaden har nått de mest extrema nivåerna på mer än ett år. Vi föreslår att utnyttja läget när man säkrar intäkter i USD, särskilt med tanke på att vi ser en risk för starkare USD på kort sikt. På längre sikt räknar vi med attt USD går svagare men på kort sikt är risken skruvad för en förstärkning av USD. Vi rekommenderar att utnyttja skevheten i optionsprissättningen när man ska säkra intäkter i USD, säljoptioner är relativt billiga. I det skakiga läge som råder föreslår vi att utnyttja terminer. Strategi för USD intäkter Vi rekommenderar att utnyttja skevheten i optionsprissättningen när man ska säkra intäkter i USD och ingå en 3M risk reversal. Det ger ett sämsta utfall på 6.10 samtidigt som man har möjlighet att delta i en förstärkning av USD upp till USD/SEK 3M Risk Reversal Köp en 6.30 USD put/sek call, sälj 6.80 USD call/sek put. Nollkostnad. 17.0% 16.0% 15.0% 14.0% 13.0% 12.0% 11.0% 3.0 USD calls "dyra" USD puts "dyra" Strategi för USD-utgifter Vi rekommenderar att gå via terminer. Obs: Indikativa priser, spot/termin som ovan. Obs: Risk reversal representerar skillnaden mellan den implicita volatiliteten på en 25-delta USD call-option minus den implicita volatiliteten på en motsvarande USD put-option. 3 1 september 2011

4 GBP Efter det kortvariga besöket under i början av maj har trenden i GBP/SEK varit upp. GBP har, i likhet med CHF, paradoxalt nog gynnats av den eskalerande krisen i Euroland. Det brittiska pundet kan uppfattas som ett mindre riskfyllt alternativ till EUR och möjligen har investerare som vill ligga exponerade i Europa (inte USA) viktat ned EUR och upp GBP (och CHF). SEK har inte haft riktigt samma status. EUR/SEK har snarare tenderat att stiga när eurokrisen blossat upp och omvänt. SEK är vilket vi hävdat med en dåres envishet inte den trygga hamn som investerare söker sig till i turbulenta tider. På kort sikt finns risk att eurokrisen tar en ny vända vilket kan bidra till ytterligare press uppåt i GBP/SEK. Men om politikerna lyckas hantera de utmaningar som står för dörren bl.a. vad gäller politisk samordning kring grekisk bailout, vilket vi räknar med kommer att ske, ja då lär vi få se en stigande EUR/GBP och en fallande GBP/SEK som återigen letar sig ned mot och under GBP/SEK (spot: ) och Danske Markets Brittisk tillväxt har gått i stå. Andra halvåret förväntas bli svagt. Risken för double dip är överhängande. Bank of England ligger stilla med räntan på % minst till slutet på nästa år. Tillväxtutsikter och penningpolitik talar för svagare pund, även mot SEK. Den statsfinansiella situationen i Storbritannien är extremt besvärlig och det krävs omfattande sparåtgärder de kommande åren för att få ned ett budgetunderskott över 10% av BNP och för att undvika en hotande nedgradering av kreditinstituten. Sverige är i ett helt annat läge. Vår bedömning är att SEK borde vara övervärderad under åtminstone hela 2011 samtidigt som vi anser och förväntar att GBP ska (fortsätta att) vara undervärderad. Säkring av GBP-exponering Vi räknar med lägre nivåer i GBP/SEK under kommande månader och rekommenderar således att terminssäkra intäkter till nuvarande nivåer. För dem med utgifter räknar vi med mer attraktiva nivåer framöver, även om risken är hög. Vi rekommenderar att terminssäkra intäkter i GBP. Vi räknar med mer attraktiva nivåer framöver. Men risken är betydande. Vi rekommenderar att GBP-utgifter med ett känt sämsta utfall. Genom att ingå en Forward Extra Plus kan man dra nytta av den höga implicita volatiliteten. 14.0% 13.0% 12.0% 11.0% 10.0% Obs: Risk reversal representerar skillnaden mellan den implicita volatiliteten på en 25-delta GBP call-option minus den implicita volatiliteten på en motsvarande GBP put-option. GBP calls "dyra" GBP puts "dyra" Strategi för GBP intäkter Vi rekommenderar att terminssäkra intäkter till nuvarande nivåer. Strategi för GBP utgifter Vi rekommenderar kunder med utgifter i GBP att positionera sig för en svagare GBP. Dra nytta av den höga implicita volatiliteten och ingå terminsstrukturer, t.ex. Flexibel Plus. GBP/SEK Flexibel Plus 3M Sämsta utfall är Skulle GBP/SEK gå ned kan man delta ned till OM den nivån handlas är man skyldig att köpa GBP till motsvarande nuvarande terminskurs. Köp KO GBP call/sek put med strike 10.60, köp KI GBP call/sek put med strike 10.39, sälj 3M RKI GBP put/sek call med strike Samtliga med barriär 9.90 under hela löptiden. Nollkostnad. Obs: Indikativa priser, spot/termin som ovan. 4 1 september 2011

5 JPY Den japanska yenen har varit den stora vinnaren sett över de tre senaste månaderna och gått starkt mot allt. Den stora förloraren är den japanska ekonomin som kämpar i hård motvind med svaga tillväxtutsikter och fallande priser redan utan en exporthämmande och inflationsdämpande valutaförstärkning. Jämfört med Japan där valutan p.g.a. safe haven-flöden är kontracyklisk, dvs. valutan förstärker en nedgång i ekonomin, så är det så lyckligt ordnat med den svenska kronan att den tenderar att gå svagt i dåliga tider. Vi har justerat upp JPY/SEK-prognosen jämfört med senast givet de försämrade tillväxtutsikterna globalt. På sikt anser vi fortfarande att nedsidespotentialen dominerar. Yenförstärkningen har fått centralbank och regering att stå på tårna. De verbala interventionerna duggar tätt och med den nye premiärministern Noda lär motståndet mot en för stark valutaknappast minska. På uppdrag av finansdepartementet har Bank of Japan redan intervenerat i valutamarknaden och mer av den varan lär komma om yenen fortsätter att stärkas. Den bästa hjälpen för Japan vore nog ändå om riskaptiten globalt kom tillbaka. Då skulle yenen som den fundingvaluta den traditionellt är troligtvis försvagas igen. Japan har en statsskuld som överstiger de flestas men det faktum att skulden i huvudsak är inhemskt finansierad har skyddat landet från nedgraderingar och skenande landriskpremier. Säkring av JPY-exponering Precis som för USD/SEK är optionsprissättningen extremt skev. Vi rekommenderar attt utnyttja detta vid säkring av intäkter i USD, särskilt med tanke på risken för ytterligare yenförstärkning på kort sikt. Vi räknar med att JPY försvagas på längre sikt men poå kort sikt kan den stärkas. Vi rekommenderar att utnyttja skevheten i optionsmarknaden som har gjort säljoptioner relativt billiga. Vi rekommenderar att säkra utgifter med terminer. JPY/SEK (spot: 8.296) och Danske Markets Strategi för JPY-intäkter Vi rekommenderar att utnyttja den extrema skevheten i optionsmarknaden och ingå en 3M risk-reversal i JPY/SEK. Man kan erhålla ettt sämsta utfall på 8.10 samtidigt som man deltar i en förstärkning av JPY upp till JPY/SEK 3M risk reversal Köp en 8.10 put och sälj en 8.70 call. Nollkostnad. 20% 18% 16% 14% 12% JPY calls "dyra" JPY puts "dyra" Strategi för JPY-utgifter Vi föreslår att använda terminer. Obs: Indikativa priser, spot/termin som ovan Obs: Risk reversal representerar skillnaden mellan den implicita volatiliteten på en 25-delta JPY call-option minus den implicita volatiliteten på en motsvarande JPY put-option. 5 1 september 2011

6 NOK Den norska valutan har klarat sommarens skuldstormar, försämrade konjunkturutsikter och riskaversion bättre än den svenska kronan. NOK/SEK har följaktligen flyttat upp ett snäpp, från den gamla rangen till en range på På 6-12 månader räknar vi med att både SEK och NOK stärks mot EUR men vår bedömning är att NOK/SEK håller sig relativt stabil, dock något högre än vi tidigare utgick från vilket bl.a. beror på att vi ser fler räntehöjningar från Norges Bank jämfört med Riksbanken under det kommande året. Norges Bank valde att göra en paus i räntehöjningscykeln i augusti med hänvisning till turbulkens i marknaden och stor osäkerhet men fortsatte att flagga för höjningar framöver. Marknaden prisar sänkningar. Lugnar marknaderna ner sig räknar vi med ytterligare en höjning från Norges Bank i år och samma sak från Riksbanken. Däremot räknar vi med att Norges Bank över tid kommer att ha en mer hökaktig hållning än Riksbanken. Vi delar visserligen inte marknadens prissättning på Riksbanken med räntesänkningar men relativa räntor talar ändå för högre NOK/SEK. Över tid är relativa räntor den viktigaste förklaringsfaktorn för NOK/SEK. NOK/SEK (spot: 1.187) och Danske Markets Samtidigt som globalt risksentiment och globala konjunkturutsikter tenderar att spela stor roll för EUR/SEK och EUR/NOK, så brukar NOK/SEK vara relativt okänslig för sådana svängningar. Slutligen kännetecknas både Sverige och Norge av goda ekonomiska fundamenta med överskott i statsfinanser och bytesbalans. Faktorer som kan motivera att båda SEK och NOK är övervärderade snarare än undervärderade mot de större valutorna. Säkring av NOK-exponering Vi räknar med att NOK/SEK faller något de närmaste månaderna. Implicit volatilitet är historiskt hög vilket man kan utnyttja i samband med säkring av utgifter. Income: Vi rekommenderar att använda terminer med tanke på den relativt höga spotkursen. Vi rekommenderar optioner med knock in-strukturer. Strategi for NOK-intäkter 10.0% 9.0% 0.3 NOK calls "dyra" % % % NOK puts "dyra" Obs: Risk reversal representerar skillnaden mellan den implicita volatiliteten på en 25-delta NOK call-option minus den implicita volatiliteten på en motsvarande NOK put-option. Vi rekommenderar att terminssäkra intäkter till nuvarande nivåer. Strategi for NOK utgifter Vi föreslår en Flexibel Flexibel 3M Sämsta utfall Samtidigt kan man köpa till allt bättre nivåer om kursen skulle gå ned så länge den inte når Om den nivån handlas är man skyldig att köpa till Köp NOK call/sek put strike Sälj NOK put/sek call strike 1.20 med knock-in på Obs: Vägledande priser, spot/termin som ovan. 6 1 september 2011

7 Kundkontakt vid rådgivning och handel Stockholm Göteborg Malmö Disclosure This research report has been prepared by Danske Research, which is part of Danske Markets, a division of Danske Bank. Danske Bank is under supervision by the Danish Financial Supervisory Authority. Danske Bank has established procedures to prevent conflicts of interest and to ensure the provision of high quality research based on research objectivity and independence. These procedures are documented in the Danske Bank Research Policy. Employees within the Danske Bank Research Departments have been instructed that any request that might impair the objectivity and independence of research shall be referred to Research Management and to the Compliance Officer. Danske Bank Research departments are organised independently from and do not report to other Danske Bank business areas. Research analysts are remunerated in part based on the over-all profitability of Danske Bank, which includes investment banking revenues, but do not receive bonuses or other remuneration linked to specific corporate finance or debt capital transactions. Danske Bank research reports are prepared in accordance with the Danish Society of Investment Professionals Ethical rules and the Recommendations of the Danish Securities Dealers Association. Financial models and/or methodology used in this research report Calculations and presentations in this research report are based on standard econometric tools and methodology as well as publicly available statistics for each individual security, issuer and/or country. Documentation can be obtained from the authors upon request. Risk warning Major risks connected with recommendations or opinions in this research report, including as sensitivity analysis of relevant assumptions, are stated throughout the text. Disclaimer This publication has been prepared by Danske Markets for information purposes only. It has been prepared independently, solely from publicly available information and does not take into account the views of Danske Bank s internal credit department. It is not an offer or solicitation of any offer to purchase or sell any financial instrument. Whilst reasonable care has been taken to ensure that its contents are not untrue or misleading, no representation is made as to its accuracy or completeness and no li-ability is accepted for any loss arising from reliance on it. Danske Bank, its affiliates or staff may per-form services for, solicit business from, hold long or short positions in, or otherwise be interested in the investments (including derivatives), of any issuer mentioned herein. The Equity and Corporate Bonds analysts are not permitted to invest in securities under coverage in their research sector. This publication is not intended for retail customers in the UK or any person in the US. Danske Markets is a division of Danske Bank A/S. Danske Bank A/S is authorized by the Danish Financial Supervisory Authority and is subject to provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where Danske Bank A/S conducts operations. Moreover Danske Bank A/S is subject to limited regulation by the Financial Services Authority (UK). Details on the extent of our regulation by the Financial Services Authority are available from us on request. Copyright (C) Danske Bank A/S. All rights reserved. This publication is protected by copyright and may not be reproduced in whole or in part without permission. 7 1 september 2011

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Oskar Lindström, Analytiker, Danske Bank Markets 4 november 2015 Investment Research Oskar Lindström Aktieanalytiker Skog Stål & gruvor Investmentbolag Danske

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

Bärkraftig tillväxt, trots allt

Bärkraftig tillväxt, trots allt Bärkraftig tillväxt, trots allt Economic Research Annika Winsth September 2010 Svag makrodata i höst 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 Kvot Globalt inköpschefsindex, tillverkningsindustrin (höger)

Läs mer

En god fortsättning? En sammanfattning av julhelgens nyckeltal. (23 december 6 januari)

En god fortsättning? En sammanfattning av julhelgens nyckeltal. (23 december 6 januari) En god fortsättning? En sammanfattning av julhelgens nyckeltal. (23 december 6 januari) Januari 2014 Andreas Wallström Torbjörn Isaksson Nordea Research 1 Bakhal global återhämtning Den amerikanska ekonomin

Läs mer

Andreas Wallström Economic Research 11 oktober 2016

Andreas Wallström Economic Research 11 oktober 2016 1 Andreas Wallström Economic Research 11 oktober 2016 Vad händer om han vinner? Republikanerna eniga om skatter, Obama care. Djupt oeniga om handelsavtal, men presidenten har makt. 45% högre importtariffer

Läs mer

Hur ser finansmarknaden på den ekonomiska utvecklingen framöver? Prins Bertil Seminariet Handelshögskolan i Göteborg. Andreas Wallström oktober 2016

Hur ser finansmarknaden på den ekonomiska utvecklingen framöver? Prins Bertil Seminariet Handelshögskolan i Göteborg. Andreas Wallström oktober 2016 Hur ser finansmarknaden på den ekonomiska utvecklingen framöver? Prins Bertil Seminariet Handelshögskolan i Göteborg Andreas Wallström oktober 2016 Centralbankerna trycker även ned långa räntor Bank of

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015 Hög tillväxt, låg Riksbank Andreas Wallström Oktober 2015 Global översikt BNP-tillväxt 2014 2015E 2016E 2017E Världen 3,4 3,1 3,5 3,3 USA 2,4 2,5 2,8 2,5 Euroområdet 0,9 1,3 1,6 1,5 UK 3,0 2,6 2,4 2,2

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Trumponomi & svensk ekonomi. Andreas Wallström, Economic Research December 2016

Trumponomi & svensk ekonomi. Andreas Wallström, Economic Research December 2016 Trumponomi & svensk ekonomi Andreas Wallström, Economic Research December 2016 Trump har höjt långräntor senaste veckorna men mycket talar för fortsa0 låga realräntor under lång 6d framöver (10-15 år).

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Hur hanterar jag mina finansiella risker?

Hur hanterar jag mina finansiella risker? Hur hanterar jag mina finansiella risker? Produktionsrisk Risker Finansiella risker Vad kan jag påverka? Hur gör spannmålsodlaren? Säljer vete och raps på termin på börs avseende nästa års skörd 20 kontrakt

Läs mer

Utveckling på kort sikt ererfrågan

Utveckling på kort sikt ererfrågan Utveckling på kort sikt ererfrågan BNP- Lllväxt, Sverige SysselsäFningsLllväxt, Sverige 6% 4% 2% 3% 2% 1% - 2% - 4% - 6% Källa: SCB, Konsensusprognos % 1 8 6 4 2-2 - 4-6 22 24 26 28 21 212 214(f) KontorssysselsäFning,

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 6 mars Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Den svenska ekonomin och penningpolitiken vart är vi på väg? Svensk ekonomi har visat relativ

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Monetär medvind möter politisk motvind. Nordic Outlook Februari 2013

Monetär medvind möter politisk motvind. Nordic Outlook Februari 2013 Monetär medvind möter politisk motvind Nordic Outlook Februari 2013 Globalt: På väg mot en mer normal riskaptit SEB:s finansiella riskaptitsindex Finansiell riskaptit vs. Makroekonomisk riskaptit 2013-02-22

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

Quick FX Update. Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK. Valutaanalys. Swedbank Markets. Sammanfattning och slutsatser.

Quick FX Update. Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK. Valutaanalys. Swedbank Markets. Sammanfattning och slutsatser. Quick FX Update Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK Valutaanalys Swedbank Markets 6 augusti 2008 Sammanfattning och slutsatser Konjunkturen i EMU har försvagats påtagligt under sommaren Samtidigt

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Månadsrapport mars 2010

Månadsrapport mars 2010 Månadsrapport mars 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 523 mnkr. Totalt är det är en minskning med 100 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

VECKOBREV v.46 nov-14

VECKOBREV v.46 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Finansinspektionen som gått meddelade i veckan att de vill införa ett amorteringskrav liknande det förslag som bankföreningen tidigare lagt fram. Mycket är ännu oklart men i stora

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 215 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 9 291 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 87% av ramen är

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2011

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2011 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 737 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden ökade

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 938 mnkr. Det är en minskning med 772 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 216 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 365 mnkr. Totalt är det är en ökning med 9 mnkr sedan förra månaden, 77% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011 Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ For ytterligare information, kontakta: Fredrik Wincrantz Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning

Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning Nordea Research, 24 March 2014 Torbjörn Isaksson Andreas Wallström Riksbanken lär justera ned inflationsprognosen i sin penningpolitiska uppföljningsrapport

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 640 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 81%

Läs mer

Investor Brief. Utsikter för fjärde kvartalet 2015

Investor Brief. Utsikter för fjärde kvartalet 2015 3:E KVARTALET OKTOBER 2015 Utsikter för fjärde kvartalet 2015 Makroekonomi och allokering: Rädslan för Kina är överdriven, och europeiska aktier har nu fallit för mycket och blivit köpvärda. Vi är beredda

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Varför bostäder för Atrium Ljungberg?

Varför bostäder för Atrium Ljungberg? BO I VÅR STAD Varför bostäder för Atrium Ljungberg? Befolkningstillväxt/bostadsproduktion i Stockholm Antal 90-taliserna mot familjebildande ålder Befolkning efter ålder i Sverige 180 000 160 000 140

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 Resultat Q4 2016 2016 1/10 31/12 2015 1/10 31/12 Δ % Hyresintäkter 553 551 0,4 % Fastighetskostnader -211-185 14,1 % Driftnetto 342 366-6,5 % Central administration (fastighetsförvaltning)

Läs mer

Makro, centralbankerna och marknaden

Makro, centralbankerna och marknaden Trading Strategy Makro, centralbankerna och marknaden Andreas Skogelid, Senior Fixed Income Strategist, ansk03@handelsbanken.se 20161007 Handelsbanken Capital Markets 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 Global

Läs mer

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385)

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385) Halvårsredogörelse för 2015 Carlsson Norén Macro Fund (Organisationsnummer 515602-2385) Förvaltarna kommenterar marknaden det första halvåret: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 739 mnkr. Det är en minskning med 903 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Kronbladet. Förnyade spekulationer om amerikansk räntehöjning VALUTAANALYS. Nöjd Riksbank talar för kronan. Trycket på japanska centralbanken ökar

Kronbladet. Förnyade spekulationer om amerikansk räntehöjning VALUTAANALYS. Nöjd Riksbank talar för kronan. Trycket på japanska centralbanken ökar VALUTAANALYS 24 augusti Kronbladet Förnyade spekulationer om amerikansk räntehöjning Nöjd Riksbank talar för kronan Trycket på japanska centralbanken ökar Risk för svagare norsk krona Kronbladet Kronan

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter I ett lantbruk produceras och förbrukas råvaror. Svängningar i marknadspriset för olika slags råvaror kan skapa ovisshet om framtida

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

VECKOBREV v.43 okt-13

VECKOBREV v.43 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Föregående vecka blev förhållandevis lugn ur nyhetssynpunkt där Riksbankens räntebesked var den stora behållningen. Både riksbankschefs Ingves och Stellan Lundström,

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Konjunkturläget mars 6 FÖRDJUPNING Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Risken för en sämre utveckling i euroområdet än i Konjunkturinstitutets huvudscenario dominerar. En mer dämpad tillväxt

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Morgonmötet 20 oktober 2016

Morgonmötet 20 oktober 2016 Trading Strategy Morgonmötet 20 oktober 2016 Claes Måhlén, +46 (0)8-46 345 35, clma02@handelsbanken.se Pierre Carlsson, +46 (0)8-46 346 17, pica01@handelsbanken.se Andreas Skogelid, +46 (0)8-701 56 80,

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 10 759 mnkr. Totalt är det är en ökning med 226 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Morgonmötet 17 juni 2015

Morgonmötet 17 juni 2015 Trading Strategy Morgonmötet 17 juni 2015 Claes Måhlén, +46 (0)8-46 345 35, clma02@handelsbanken.se Pierre Carlsson, +46 (0)8-46 346 17, pica01@handelsbanken.se Nyheter Grekland: USA:s finansminister Lew

Läs mer

Kronbladet. Starkare krona i korten VALUTAANALYS. Riksbanken sitter nöjd. Förväntningar på amerikansk höjning i september lägre

Kronbladet. Starkare krona i korten VALUTAANALYS. Riksbanken sitter nöjd. Förväntningar på amerikansk höjning i september lägre VALUTAANALYS 7 september Kronbladet Starkare krona i korten Riksbanken sitter nöjd Förväntningar på amerikansk höjning i september lägre Japan ser över penningpolitiken Kronbladet Kronan EURSEK USDSEK

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer