Valutasäkring Konjunkturen mattas även i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valutasäkring Konjunkturen mattas även i Sverige"

Transkript

1 Investeringsanalys 1 september 2011 Valutasäkring Konjunkturen mattas även i Sverige De globala tillväxtutsikterna är inte längre så rosiga som de återgavs i konsensusprognoserna före sommaren. En dominerande uppfattning då var att världsekonomin skulle genomgå en s.k. soft patch (tillfälligt svag period) i andra kvartalet p.g.a. katastrofen i Japan och de höga (köpkraftshämmande) råvarupriserna. Därefter skulle ekonomin repa sig tämligen tydligt under andra halvåret med hjälp av återuppbyggnadsarbetet i Japan och de efterhand lägre råvarupriserna. Motvindar skulle bli till medvindar. Troligtvis ligger det en del i detta. Men vi har svårt att se att det är hela bilden. Till att börja med är det väl närmast ett trivialt konstaterande att de tillväxttal som noterades förra året skulle komma ned rätt ordentligt när stimulanserna ebbade ut. Man kan också konstatera att den kickstart av världsekonomin som de omfattande globala stimulanserna skulle leda till misslyckats. Inte med bästa vilja i världen kan man hävda att den amerikanska återhämtningen är självgående när husmarknaden fortfarande faller och arbetslösheten bitit sig fast över 9%. Och istället för stimulanser, undantaget de kvantitativa lättnader som vi räknar med från FED, är det åtstramningar som gäller framöver vilket i värsta fall kan leda till en ny recession i de utvecklade ekonomierna men i bästa fall (bara) en utdragen period med svag tillväxt. Svag tillväxt i omvärlden innebär att Sverige trots starka statsfinanser kommer att dras med nedåt. Detta begränsar samtidigt uppsidan i den konjunkturkänsliga svenska kronan. Men till skillnad från de skuldsatta euroekonomierna, Storbritannien och USA har Sverige med sina överskott utrymme för finanspolitisk stimulans det är unikt! När det gäller penningpolitiken finns det utrymme för lättnader, vilket är det som marknaden för närvarande prissätter. Riksbanken har tidigare flaggat för två höjningar till i år följt av ytterligare höjningar Men marknaden är redan inne på att det blir sänkningar i stället, redan före årsskiftet. Vi ställer oss mycket tveksamma till detta. Med mindre än att läget på finansmarknaderna försämras dramatiskt den närmaste tiden, så tror vi inte att Riksbanken(s majoritet) är sugen på att sänka räntan. En eller två ledamöter (Svensson och Ekholm) kan möjligen argumentera för detta med tanke på deras reservationer sedan tidigare. Men Ingves och Öberg kan mycket väl rösta för en höjning (Öbergs senaste tal indikerade att han vill höja mindre än tidigare men ändå höja). Nyberg och Parak som båda signalerat två höjningar till i år har en historia av större rörlighet och kan möjligen föreslå att avvakta med hänvisning till de stora osäkerhet som råder, precis som Norges Bank. Sammantaget tycker vi att det väger ganska jämnt huruvida det blir en höjning eller om räntan hålls oförändrad. Men vi ser en höjning som mer trolig än en sänkning. Och som sagt vi delar inte marknadens syn om att Riksbanken fr.o.m. fjärde kvartalet inleder en sänkningscykel. För ytterligare räntehöjningar talar alltjämt att BNPtillväxten är mycket stark, att arbetsmarknaden fortsätter att förbättras, att inflationsförväntningarna ligger en bit över målet och avtalsrörelsen kan bli problematisk. Dessutom är räntan fortfarande historiskt sett låg. Vi har skalat ned vår reporänteprognos till 1 max 2 höjningar till innan de tar en längre paus. Har vi rätt är prissättningen ändå för mjuk och då har SEK utrymme att stärkas. Innehåll EUR (DKK)... 2 USD... 2 GBP... 4 JPY... 5 NOK... 6 Valutasäkringsstrategier EUR USD GBP JPY NOK Senior Analyst Stefan Mellin Senior Analyst Sverre Holbek Flexibel Risk Reversal Flexibel Plus Risk Reversal Flexibel Fotnot: Se följande sidor för en beskrivning av strategiernas egenskaper och risker. Länk till senaste valutaprognos FX Forecast Update: Dollar weakness to resume in 2012 (presentation) FX Forecast Update (text with key themes)

2 EUR (DKK) EUR/SEK har trendat uppåt under de senaste månaderna. Skuldkris, global oro, svagare konjunkturutsikter och förväntningar att Riksbanken höjt färdigt och till och med står i begrepp att sänka räntan har bidragit till detta. Skuldkrisen i Euroland har satt sin prägel på valutamarknaden i sommar. Oro för spridningseffekter inte bara mot de större PIIGS-länderna Spanien och Italien utan även mot kärnländer som Frankrike har höjt riskpremien på EUR. Landrisken på Italien och Spanien har visserligen stabiliserats den senaste tiden, fallit för Irland men fortsatt att stiga för Grekland, där turerna kring nästa bailout är det stora närliggande orosmolnet. Det finns en betydande risk att läget blir sämre innan det blir sämre. I den utsträckning som eurodebaclet leder till förnyad allmän riskaversion är det dock troligt att kronan, inte euron, drar det kortaste strået. EUR/SEK pressas upp. Starka fundamenta, relativt goda tillväxtutsikter och räntefördel är faktorer som ska ge kronan stöd även i ett scenario med mindre stark tillväxt. Men kronan är inte en safe haven-valuta. Riskaversion och negativa börser är inte ett gynnsamt klimat för kronan, bl.a. eftersom fallande börser genererar kronförsäljningar hos portföljförvaltare när de justerar sin valutaexponering. EUR/SEK (spot: 9.174) och Danske Markets Relativa räntor talar för lägre nivåer i EUR/SEK. Marknaden prisar in alltför aggressiva sänkningar från Riksbanken (läs mer om detta på föregående sida). EUR/SEK handlar något över sin långsiktiga jämviktsnivå men i vår värld är det motiverat med en övervärderad krona under en period givet fundamenta. Säkring av EUR (DKK) -exponering Implicit volatilitet I EUR/SEK har gått upp i spåren på turbulensen i marknaderna. Detta kan utnyttjas för de med utgifter i EUR. Eftersom vi räknar med att SEK stärks mot EUR (och DKK), så rekommenderar vi att terminssäkra intäkter i EUR (och DKK) till nuvarande kurser. Vi föreslår att utnyttja den höga implicita volatiliteten till att ingå optionsstrukturer med knock in, t.ex. 3M Forward Extra. Strategi för EUR-intäkter Vi rekommenderar att terminssäkra intäkter i EUR (och DKK) för alla löptider. 9.5% 8.5% 7.5% 6.5% 2.0 EUR calls "dyra" EUR puts "dyra" Strategi för EUR-utgifter EUR/SEK Forward Extra 3M Sämsta utfall Ger möjlighet att delta ned till Om den nivån handlas så är man skyldig att köpa till 9.27 Köp EUR call/sek put med strike Sälj EUR put/sek call med strike 9.27 och knock in 8.85.Nollkostnad. Obs: Indikativa priser, spot/termin som ovan. Obs: Risk reversal representerar skillnaden mellan den implicita volatiliteten på en 25-delta EUR call-option minus den implicita volatiliteten på en motsvarande EUR put-option. 2 1 september 2011

3 USD I ett marknadsklimat präglat av global konjunkturpessimism och riskaversion har kända handelsmönster gjort sig påminda. USD ses som en safe haven och även om bra svenska fundamenta erbjuder ett skydd så har nettoeffekten blivit högre USD/SEK. USA:s oförmåga att hantera de egna skuldproblemen är alltmer uppenbar med ett höjt skuldtak i elfte timmen men fortsatt svårtartade politiska låsningar omkring hur man ska stabilisera och sedan få ned en växande statsskuld. I slutänden resulterade detta i en historisk nedgradering av USA. Trots turbulensen har USD/SEK varit förvånansvärt stabil med en kurs som rört sig i en smal range om ca I närtid är sannolikheten rätt hög att nya stormar blossar upp i spåren av dels skuldkrisen i Euroland som leder till minskad riskaptit, dels svaga makrodata som spär på oron för recession. Därmed kvarstår en uppåtrisk i USD/SEK på kort sikt. På litet längre sikt tror vi ändå att USD/SEK ska dra sig ned mot 6.00 igen. Vi utgår från att de politiska ansträngningarna att överbrygga den akuta krisen i Euroland tar överhanden samtidigt som de utvecklade ekonomierna undviker att hamna i recession. Får vi rätt bör detta sätta en botten i EUR/USD och ett tak i USD/SEK. USD/SEK (spot: 6.409) och Danske Markets Penningpolitiken de kommande åren är riggad för lägre nivåer i USD/SEK givet att FED ligger kvar med nollränta till minst 2014 och därtill annonserar ytterligare en omgång med kvantitativa lättnader under andra halvåret i år. Samtidigt tror inte att Riksbanken kommer sänka räntan vilket är det som prisas i marknaden. Vi har räntehöjningar i vår prognos. Världens centralbanker fortsätter att vikta om sina portföljer bort från USD. Säkring av USD-exponering Skevheten i optionsmarknaden har nått de mest extrema nivåerna på mer än ett år. Vi föreslår att utnyttja läget när man säkrar intäkter i USD, särskilt med tanke på att vi ser en risk för starkare USD på kort sikt. På längre sikt räknar vi med attt USD går svagare men på kort sikt är risken skruvad för en förstärkning av USD. Vi rekommenderar att utnyttja skevheten i optionsprissättningen när man ska säkra intäkter i USD, säljoptioner är relativt billiga. I det skakiga läge som råder föreslår vi att utnyttja terminer. Strategi för USD intäkter Vi rekommenderar att utnyttja skevheten i optionsprissättningen när man ska säkra intäkter i USD och ingå en 3M risk reversal. Det ger ett sämsta utfall på 6.10 samtidigt som man har möjlighet att delta i en förstärkning av USD upp till USD/SEK 3M Risk Reversal Köp en 6.30 USD put/sek call, sälj 6.80 USD call/sek put. Nollkostnad. 17.0% 16.0% 15.0% 14.0% 13.0% 12.0% 11.0% 3.0 USD calls "dyra" USD puts "dyra" Strategi för USD-utgifter Vi rekommenderar att gå via terminer. Obs: Indikativa priser, spot/termin som ovan. Obs: Risk reversal representerar skillnaden mellan den implicita volatiliteten på en 25-delta USD call-option minus den implicita volatiliteten på en motsvarande USD put-option. 3 1 september 2011

4 GBP Efter det kortvariga besöket under i början av maj har trenden i GBP/SEK varit upp. GBP har, i likhet med CHF, paradoxalt nog gynnats av den eskalerande krisen i Euroland. Det brittiska pundet kan uppfattas som ett mindre riskfyllt alternativ till EUR och möjligen har investerare som vill ligga exponerade i Europa (inte USA) viktat ned EUR och upp GBP (och CHF). SEK har inte haft riktigt samma status. EUR/SEK har snarare tenderat att stiga när eurokrisen blossat upp och omvänt. SEK är vilket vi hävdat med en dåres envishet inte den trygga hamn som investerare söker sig till i turbulenta tider. På kort sikt finns risk att eurokrisen tar en ny vända vilket kan bidra till ytterligare press uppåt i GBP/SEK. Men om politikerna lyckas hantera de utmaningar som står för dörren bl.a. vad gäller politisk samordning kring grekisk bailout, vilket vi räknar med kommer att ske, ja då lär vi få se en stigande EUR/GBP och en fallande GBP/SEK som återigen letar sig ned mot och under GBP/SEK (spot: ) och Danske Markets Brittisk tillväxt har gått i stå. Andra halvåret förväntas bli svagt. Risken för double dip är överhängande. Bank of England ligger stilla med räntan på % minst till slutet på nästa år. Tillväxtutsikter och penningpolitik talar för svagare pund, även mot SEK. Den statsfinansiella situationen i Storbritannien är extremt besvärlig och det krävs omfattande sparåtgärder de kommande åren för att få ned ett budgetunderskott över 10% av BNP och för att undvika en hotande nedgradering av kreditinstituten. Sverige är i ett helt annat läge. Vår bedömning är att SEK borde vara övervärderad under åtminstone hela 2011 samtidigt som vi anser och förväntar att GBP ska (fortsätta att) vara undervärderad. Säkring av GBP-exponering Vi räknar med lägre nivåer i GBP/SEK under kommande månader och rekommenderar således att terminssäkra intäkter till nuvarande nivåer. För dem med utgifter räknar vi med mer attraktiva nivåer framöver, även om risken är hög. Vi rekommenderar att terminssäkra intäkter i GBP. Vi räknar med mer attraktiva nivåer framöver. Men risken är betydande. Vi rekommenderar att GBP-utgifter med ett känt sämsta utfall. Genom att ingå en Forward Extra Plus kan man dra nytta av den höga implicita volatiliteten. 14.0% 13.0% 12.0% 11.0% 10.0% Obs: Risk reversal representerar skillnaden mellan den implicita volatiliteten på en 25-delta GBP call-option minus den implicita volatiliteten på en motsvarande GBP put-option. GBP calls "dyra" GBP puts "dyra" Strategi för GBP intäkter Vi rekommenderar att terminssäkra intäkter till nuvarande nivåer. Strategi för GBP utgifter Vi rekommenderar kunder med utgifter i GBP att positionera sig för en svagare GBP. Dra nytta av den höga implicita volatiliteten och ingå terminsstrukturer, t.ex. Flexibel Plus. GBP/SEK Flexibel Plus 3M Sämsta utfall är Skulle GBP/SEK gå ned kan man delta ned till OM den nivån handlas är man skyldig att köpa GBP till motsvarande nuvarande terminskurs. Köp KO GBP call/sek put med strike 10.60, köp KI GBP call/sek put med strike 10.39, sälj 3M RKI GBP put/sek call med strike Samtliga med barriär 9.90 under hela löptiden. Nollkostnad. Obs: Indikativa priser, spot/termin som ovan. 4 1 september 2011

5 JPY Den japanska yenen har varit den stora vinnaren sett över de tre senaste månaderna och gått starkt mot allt. Den stora förloraren är den japanska ekonomin som kämpar i hård motvind med svaga tillväxtutsikter och fallande priser redan utan en exporthämmande och inflationsdämpande valutaförstärkning. Jämfört med Japan där valutan p.g.a. safe haven-flöden är kontracyklisk, dvs. valutan förstärker en nedgång i ekonomin, så är det så lyckligt ordnat med den svenska kronan att den tenderar att gå svagt i dåliga tider. Vi har justerat upp JPY/SEK-prognosen jämfört med senast givet de försämrade tillväxtutsikterna globalt. På sikt anser vi fortfarande att nedsidespotentialen dominerar. Yenförstärkningen har fått centralbank och regering att stå på tårna. De verbala interventionerna duggar tätt och med den nye premiärministern Noda lär motståndet mot en för stark valutaknappast minska. På uppdrag av finansdepartementet har Bank of Japan redan intervenerat i valutamarknaden och mer av den varan lär komma om yenen fortsätter att stärkas. Den bästa hjälpen för Japan vore nog ändå om riskaptiten globalt kom tillbaka. Då skulle yenen som den fundingvaluta den traditionellt är troligtvis försvagas igen. Japan har en statsskuld som överstiger de flestas men det faktum att skulden i huvudsak är inhemskt finansierad har skyddat landet från nedgraderingar och skenande landriskpremier. Säkring av JPY-exponering Precis som för USD/SEK är optionsprissättningen extremt skev. Vi rekommenderar attt utnyttja detta vid säkring av intäkter i USD, särskilt med tanke på risken för ytterligare yenförstärkning på kort sikt. Vi räknar med att JPY försvagas på längre sikt men poå kort sikt kan den stärkas. Vi rekommenderar att utnyttja skevheten i optionsmarknaden som har gjort säljoptioner relativt billiga. Vi rekommenderar att säkra utgifter med terminer. JPY/SEK (spot: 8.296) och Danske Markets Strategi för JPY-intäkter Vi rekommenderar att utnyttja den extrema skevheten i optionsmarknaden och ingå en 3M risk-reversal i JPY/SEK. Man kan erhålla ettt sämsta utfall på 8.10 samtidigt som man deltar i en förstärkning av JPY upp till JPY/SEK 3M risk reversal Köp en 8.10 put och sälj en 8.70 call. Nollkostnad. 20% 18% 16% 14% 12% JPY calls "dyra" JPY puts "dyra" Strategi för JPY-utgifter Vi föreslår att använda terminer. Obs: Indikativa priser, spot/termin som ovan Obs: Risk reversal representerar skillnaden mellan den implicita volatiliteten på en 25-delta JPY call-option minus den implicita volatiliteten på en motsvarande JPY put-option. 5 1 september 2011

6 NOK Den norska valutan har klarat sommarens skuldstormar, försämrade konjunkturutsikter och riskaversion bättre än den svenska kronan. NOK/SEK har följaktligen flyttat upp ett snäpp, från den gamla rangen till en range på På 6-12 månader räknar vi med att både SEK och NOK stärks mot EUR men vår bedömning är att NOK/SEK håller sig relativt stabil, dock något högre än vi tidigare utgick från vilket bl.a. beror på att vi ser fler räntehöjningar från Norges Bank jämfört med Riksbanken under det kommande året. Norges Bank valde att göra en paus i räntehöjningscykeln i augusti med hänvisning till turbulkens i marknaden och stor osäkerhet men fortsatte att flagga för höjningar framöver. Marknaden prisar sänkningar. Lugnar marknaderna ner sig räknar vi med ytterligare en höjning från Norges Bank i år och samma sak från Riksbanken. Däremot räknar vi med att Norges Bank över tid kommer att ha en mer hökaktig hållning än Riksbanken. Vi delar visserligen inte marknadens prissättning på Riksbanken med räntesänkningar men relativa räntor talar ändå för högre NOK/SEK. Över tid är relativa räntor den viktigaste förklaringsfaktorn för NOK/SEK. NOK/SEK (spot: 1.187) och Danske Markets Samtidigt som globalt risksentiment och globala konjunkturutsikter tenderar att spela stor roll för EUR/SEK och EUR/NOK, så brukar NOK/SEK vara relativt okänslig för sådana svängningar. Slutligen kännetecknas både Sverige och Norge av goda ekonomiska fundamenta med överskott i statsfinanser och bytesbalans. Faktorer som kan motivera att båda SEK och NOK är övervärderade snarare än undervärderade mot de större valutorna. Säkring av NOK-exponering Vi räknar med att NOK/SEK faller något de närmaste månaderna. Implicit volatilitet är historiskt hög vilket man kan utnyttja i samband med säkring av utgifter. Income: Vi rekommenderar att använda terminer med tanke på den relativt höga spotkursen. Vi rekommenderar optioner med knock in-strukturer. Strategi for NOK-intäkter 10.0% 9.0% 0.3 NOK calls "dyra" % % % NOK puts "dyra" Obs: Risk reversal representerar skillnaden mellan den implicita volatiliteten på en 25-delta NOK call-option minus den implicita volatiliteten på en motsvarande NOK put-option. Vi rekommenderar att terminssäkra intäkter till nuvarande nivåer. Strategi for NOK utgifter Vi föreslår en Flexibel Flexibel 3M Sämsta utfall Samtidigt kan man köpa till allt bättre nivåer om kursen skulle gå ned så länge den inte når Om den nivån handlas är man skyldig att köpa till Köp NOK call/sek put strike Sälj NOK put/sek call strike 1.20 med knock-in på Obs: Vägledande priser, spot/termin som ovan. 6 1 september 2011

7 Kundkontakt vid rådgivning och handel Stockholm Göteborg Malmö Disclosure This research report has been prepared by Danske Research, which is part of Danske Markets, a division of Danske Bank. Danske Bank is under supervision by the Danish Financial Supervisory Authority. Danske Bank has established procedures to prevent conflicts of interest and to ensure the provision of high quality research based on research objectivity and independence. These procedures are documented in the Danske Bank Research Policy. Employees within the Danske Bank Research Departments have been instructed that any request that might impair the objectivity and independence of research shall be referred to Research Management and to the Compliance Officer. Danske Bank Research departments are organised independently from and do not report to other Danske Bank business areas. Research analysts are remunerated in part based on the over-all profitability of Danske Bank, which includes investment banking revenues, but do not receive bonuses or other remuneration linked to specific corporate finance or debt capital transactions. Danske Bank research reports are prepared in accordance with the Danish Society of Investment Professionals Ethical rules and the Recommendations of the Danish Securities Dealers Association. Financial models and/or methodology used in this research report Calculations and presentations in this research report are based on standard econometric tools and methodology as well as publicly available statistics for each individual security, issuer and/or country. Documentation can be obtained from the authors upon request. Risk warning Major risks connected with recommendations or opinions in this research report, including as sensitivity analysis of relevant assumptions, are stated throughout the text. Disclaimer This publication has been prepared by Danske Markets for information purposes only. It has been prepared independently, solely from publicly available information and does not take into account the views of Danske Bank s internal credit department. It is not an offer or solicitation of any offer to purchase or sell any financial instrument. Whilst reasonable care has been taken to ensure that its contents are not untrue or misleading, no representation is made as to its accuracy or completeness and no li-ability is accepted for any loss arising from reliance on it. Danske Bank, its affiliates or staff may per-form services for, solicit business from, hold long or short positions in, or otherwise be interested in the investments (including derivatives), of any issuer mentioned herein. The Equity and Corporate Bonds analysts are not permitted to invest in securities under coverage in their research sector. This publication is not intended for retail customers in the UK or any person in the US. Danske Markets is a division of Danske Bank A/S. Danske Bank A/S is authorized by the Danish Financial Supervisory Authority and is subject to provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where Danske Bank A/S conducts operations. Moreover Danske Bank A/S is subject to limited regulation by the Financial Services Authority (UK). Details on the extent of our regulation by the Financial Services Authority are available from us on request. Copyright (C) Danske Bank A/S. All rights reserved. This publication is protected by copyright and may not be reproduced in whole or in part without permission. 7 1 september 2011

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer

Ränterullen. Många blir glada av våren, men inte alla. Globalt: ännu en vårdepression. Inflationsomtänk gav Riksbanksskräll

Ränterullen. Många blir glada av våren, men inte alla. Globalt: ännu en vårdepression. Inflationsomtänk gav Riksbanksskräll April 26, 2013 Trading Strategy Ränterullen Många blir glada av våren, men inte alla Globalt: ännu en vårdepression Global statistik fortsätter att indikera en upprepning av den våravmattning vi vant oss

Läs mer

Stark data men rädsla styr

Stark data men rädsla styr Ränterullen 1 mars 2010 Stark data men rädsla styr Fortsatt stark data men rädsla styr Fortsatt rädsla för den statsfinansiella utvecklingen i Europa ligger kvar som en våt filt över ränteutvecklingen.

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys februari 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 11 Oron flyttas

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys november 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Penningpolitisk

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys september 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 ECB smider

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys maj 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Riksbanken

Läs mer

Vecka 20 räntorna styr

Vecka 20 räntorna styr Investeringsstrategier Vecka 20 11 maj 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 20 räntorna styr Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Finansmarknaden. Innehåll. www.handelsbanken.se

Finansmarknaden. Innehåll. www.handelsbanken.se www.handelsbanken.se Finansmarknaden Januari 2009 Den globala lågkonjunkturen tar ett allt hårdare grepp om utvecklingen. Frågan hur historiskt låga centralbanksräntor och extremt stora stimulanspaket

Läs mer

Råvaruplanket. Lägre priser driver lägre priser. Macro Research. mars 26, 2015. Oljan sätter tonen. Kina sänker basmetallerna

Råvaruplanket. Lägre priser driver lägre priser. Macro Research. mars 26, 2015. Oljan sätter tonen. Kina sänker basmetallerna mars 26, 2015 Macro Research Råvaruplanket Lägre priser driver lägre priser Oljan sätter tonen Februari månads kraftiga uppgång på 25% i oljepriset fick ett abrupt slut i mars när marknadens fokus återvände

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys april 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Lågt kostnadstryck

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys oktober 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Bekymrande

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Fokus på Riksbankens

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på skuldhantering, sidan 6 Förslag på ränteplacering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Mjukare Riksbank

Läs mer

Varmare konjunkturväder, men isbergen finns kvar

Varmare konjunkturväder, men isbergen finns kvar Konjunkturutsikter 3 Varmare konjunkturväder, men isbergen finns kvar Utsikterna visar relativt vackert konjunkturväder det närmaste året. Fortsatt mycket expansiv global penningpolitik som helhet, pragmatiska

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Låga löneökningar pressar Riksbanken

Låga löneökningar pressar Riksbanken Låga löneökningar pressar Riksbanken Nordea Research, 24 April 2015 Torbjörn Isaksson Andreas Wallström Kommande löneökningarna under historiskt snitt och Riksbankens prognos Fortsatt svårt att nå inflationsmålet

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2009-09-02 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

Vecka 25 Grexit? Investeringsstrategier Vecka 25. Grekland vid stupet, FED väntas indikera räntehöjning

Vecka 25 Grexit? Investeringsstrategier Vecka 25. Grekland vid stupet, FED väntas indikera räntehöjning Investeringsstrategier Vecka 25 15 juni 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 25 Grexit? Utveckling aktiemarknader förra veckan Grekland vid stupet, FED väntas indikera räntehöjning

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer