Valutasäkring Konjunkturen mattas även i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valutasäkring Konjunkturen mattas även i Sverige"

Transkript

1 Investeringsanalys 1 september 2011 Valutasäkring Konjunkturen mattas även i Sverige De globala tillväxtutsikterna är inte längre så rosiga som de återgavs i konsensusprognoserna före sommaren. En dominerande uppfattning då var att världsekonomin skulle genomgå en s.k. soft patch (tillfälligt svag period) i andra kvartalet p.g.a. katastrofen i Japan och de höga (köpkraftshämmande) råvarupriserna. Därefter skulle ekonomin repa sig tämligen tydligt under andra halvåret med hjälp av återuppbyggnadsarbetet i Japan och de efterhand lägre råvarupriserna. Motvindar skulle bli till medvindar. Troligtvis ligger det en del i detta. Men vi har svårt att se att det är hela bilden. Till att börja med är det väl närmast ett trivialt konstaterande att de tillväxttal som noterades förra året skulle komma ned rätt ordentligt när stimulanserna ebbade ut. Man kan också konstatera att den kickstart av världsekonomin som de omfattande globala stimulanserna skulle leda till misslyckats. Inte med bästa vilja i världen kan man hävda att den amerikanska återhämtningen är självgående när husmarknaden fortfarande faller och arbetslösheten bitit sig fast över 9%. Och istället för stimulanser, undantaget de kvantitativa lättnader som vi räknar med från FED, är det åtstramningar som gäller framöver vilket i värsta fall kan leda till en ny recession i de utvecklade ekonomierna men i bästa fall (bara) en utdragen period med svag tillväxt. Svag tillväxt i omvärlden innebär att Sverige trots starka statsfinanser kommer att dras med nedåt. Detta begränsar samtidigt uppsidan i den konjunkturkänsliga svenska kronan. Men till skillnad från de skuldsatta euroekonomierna, Storbritannien och USA har Sverige med sina överskott utrymme för finanspolitisk stimulans det är unikt! När det gäller penningpolitiken finns det utrymme för lättnader, vilket är det som marknaden för närvarande prissätter. Riksbanken har tidigare flaggat för två höjningar till i år följt av ytterligare höjningar Men marknaden är redan inne på att det blir sänkningar i stället, redan före årsskiftet. Vi ställer oss mycket tveksamma till detta. Med mindre än att läget på finansmarknaderna försämras dramatiskt den närmaste tiden, så tror vi inte att Riksbanken(s majoritet) är sugen på att sänka räntan. En eller två ledamöter (Svensson och Ekholm) kan möjligen argumentera för detta med tanke på deras reservationer sedan tidigare. Men Ingves och Öberg kan mycket väl rösta för en höjning (Öbergs senaste tal indikerade att han vill höja mindre än tidigare men ändå höja). Nyberg och Parak som båda signalerat två höjningar till i år har en historia av större rörlighet och kan möjligen föreslå att avvakta med hänvisning till de stora osäkerhet som råder, precis som Norges Bank. Sammantaget tycker vi att det väger ganska jämnt huruvida det blir en höjning eller om räntan hålls oförändrad. Men vi ser en höjning som mer trolig än en sänkning. Och som sagt vi delar inte marknadens syn om att Riksbanken fr.o.m. fjärde kvartalet inleder en sänkningscykel. För ytterligare räntehöjningar talar alltjämt att BNPtillväxten är mycket stark, att arbetsmarknaden fortsätter att förbättras, att inflationsförväntningarna ligger en bit över målet och avtalsrörelsen kan bli problematisk. Dessutom är räntan fortfarande historiskt sett låg. Vi har skalat ned vår reporänteprognos till 1 max 2 höjningar till innan de tar en längre paus. Har vi rätt är prissättningen ändå för mjuk och då har SEK utrymme att stärkas. Innehåll EUR (DKK)... 2 USD... 2 GBP... 4 JPY... 5 NOK... 6 Valutasäkringsstrategier EUR USD GBP JPY NOK Senior Analyst Stefan Mellin Senior Analyst Sverre Holbek Flexibel Risk Reversal Flexibel Plus Risk Reversal Flexibel Fotnot: Se följande sidor för en beskrivning av strategiernas egenskaper och risker. Länk till senaste valutaprognos FX Forecast Update: Dollar weakness to resume in 2012 (presentation) FX Forecast Update (text with key themes)

2 EUR (DKK) EUR/SEK har trendat uppåt under de senaste månaderna. Skuldkris, global oro, svagare konjunkturutsikter och förväntningar att Riksbanken höjt färdigt och till och med står i begrepp att sänka räntan har bidragit till detta. Skuldkrisen i Euroland har satt sin prägel på valutamarknaden i sommar. Oro för spridningseffekter inte bara mot de större PIIGS-länderna Spanien och Italien utan även mot kärnländer som Frankrike har höjt riskpremien på EUR. Landrisken på Italien och Spanien har visserligen stabiliserats den senaste tiden, fallit för Irland men fortsatt att stiga för Grekland, där turerna kring nästa bailout är det stora närliggande orosmolnet. Det finns en betydande risk att läget blir sämre innan det blir sämre. I den utsträckning som eurodebaclet leder till förnyad allmän riskaversion är det dock troligt att kronan, inte euron, drar det kortaste strået. EUR/SEK pressas upp. Starka fundamenta, relativt goda tillväxtutsikter och räntefördel är faktorer som ska ge kronan stöd även i ett scenario med mindre stark tillväxt. Men kronan är inte en safe haven-valuta. Riskaversion och negativa börser är inte ett gynnsamt klimat för kronan, bl.a. eftersom fallande börser genererar kronförsäljningar hos portföljförvaltare när de justerar sin valutaexponering. EUR/SEK (spot: 9.174) och Danske Markets Relativa räntor talar för lägre nivåer i EUR/SEK. Marknaden prisar in alltför aggressiva sänkningar från Riksbanken (läs mer om detta på föregående sida). EUR/SEK handlar något över sin långsiktiga jämviktsnivå men i vår värld är det motiverat med en övervärderad krona under en period givet fundamenta. Säkring av EUR (DKK) -exponering Implicit volatilitet I EUR/SEK har gått upp i spåren på turbulensen i marknaderna. Detta kan utnyttjas för de med utgifter i EUR. Eftersom vi räknar med att SEK stärks mot EUR (och DKK), så rekommenderar vi att terminssäkra intäkter i EUR (och DKK) till nuvarande kurser. Vi föreslår att utnyttja den höga implicita volatiliteten till att ingå optionsstrukturer med knock in, t.ex. 3M Forward Extra. Strategi för EUR-intäkter Vi rekommenderar att terminssäkra intäkter i EUR (och DKK) för alla löptider. 9.5% 8.5% 7.5% 6.5% 2.0 EUR calls "dyra" EUR puts "dyra" Strategi för EUR-utgifter EUR/SEK Forward Extra 3M Sämsta utfall Ger möjlighet att delta ned till Om den nivån handlas så är man skyldig att köpa till 9.27 Köp EUR call/sek put med strike Sälj EUR put/sek call med strike 9.27 och knock in 8.85.Nollkostnad. Obs: Indikativa priser, spot/termin som ovan. Obs: Risk reversal representerar skillnaden mellan den implicita volatiliteten på en 25-delta EUR call-option minus den implicita volatiliteten på en motsvarande EUR put-option. 2 1 september 2011

3 USD I ett marknadsklimat präglat av global konjunkturpessimism och riskaversion har kända handelsmönster gjort sig påminda. USD ses som en safe haven och även om bra svenska fundamenta erbjuder ett skydd så har nettoeffekten blivit högre USD/SEK. USA:s oförmåga att hantera de egna skuldproblemen är alltmer uppenbar med ett höjt skuldtak i elfte timmen men fortsatt svårtartade politiska låsningar omkring hur man ska stabilisera och sedan få ned en växande statsskuld. I slutänden resulterade detta i en historisk nedgradering av USA. Trots turbulensen har USD/SEK varit förvånansvärt stabil med en kurs som rört sig i en smal range om ca I närtid är sannolikheten rätt hög att nya stormar blossar upp i spåren av dels skuldkrisen i Euroland som leder till minskad riskaptit, dels svaga makrodata som spär på oron för recession. Därmed kvarstår en uppåtrisk i USD/SEK på kort sikt. På litet längre sikt tror vi ändå att USD/SEK ska dra sig ned mot 6.00 igen. Vi utgår från att de politiska ansträngningarna att överbrygga den akuta krisen i Euroland tar överhanden samtidigt som de utvecklade ekonomierna undviker att hamna i recession. Får vi rätt bör detta sätta en botten i EUR/USD och ett tak i USD/SEK. USD/SEK (spot: 6.409) och Danske Markets Penningpolitiken de kommande åren är riggad för lägre nivåer i USD/SEK givet att FED ligger kvar med nollränta till minst 2014 och därtill annonserar ytterligare en omgång med kvantitativa lättnader under andra halvåret i år. Samtidigt tror inte att Riksbanken kommer sänka räntan vilket är det som prisas i marknaden. Vi har räntehöjningar i vår prognos. Världens centralbanker fortsätter att vikta om sina portföljer bort från USD. Säkring av USD-exponering Skevheten i optionsmarknaden har nått de mest extrema nivåerna på mer än ett år. Vi föreslår att utnyttja läget när man säkrar intäkter i USD, särskilt med tanke på att vi ser en risk för starkare USD på kort sikt. På längre sikt räknar vi med attt USD går svagare men på kort sikt är risken skruvad för en förstärkning av USD. Vi rekommenderar att utnyttja skevheten i optionsprissättningen när man ska säkra intäkter i USD, säljoptioner är relativt billiga. I det skakiga läge som råder föreslår vi att utnyttja terminer. Strategi för USD intäkter Vi rekommenderar att utnyttja skevheten i optionsprissättningen när man ska säkra intäkter i USD och ingå en 3M risk reversal. Det ger ett sämsta utfall på 6.10 samtidigt som man har möjlighet att delta i en förstärkning av USD upp till USD/SEK 3M Risk Reversal Köp en 6.30 USD put/sek call, sälj 6.80 USD call/sek put. Nollkostnad. 17.0% 16.0% 15.0% 14.0% 13.0% 12.0% 11.0% 3.0 USD calls "dyra" USD puts "dyra" Strategi för USD-utgifter Vi rekommenderar att gå via terminer. Obs: Indikativa priser, spot/termin som ovan. Obs: Risk reversal representerar skillnaden mellan den implicita volatiliteten på en 25-delta USD call-option minus den implicita volatiliteten på en motsvarande USD put-option. 3 1 september 2011

4 GBP Efter det kortvariga besöket under i början av maj har trenden i GBP/SEK varit upp. GBP har, i likhet med CHF, paradoxalt nog gynnats av den eskalerande krisen i Euroland. Det brittiska pundet kan uppfattas som ett mindre riskfyllt alternativ till EUR och möjligen har investerare som vill ligga exponerade i Europa (inte USA) viktat ned EUR och upp GBP (och CHF). SEK har inte haft riktigt samma status. EUR/SEK har snarare tenderat att stiga när eurokrisen blossat upp och omvänt. SEK är vilket vi hävdat med en dåres envishet inte den trygga hamn som investerare söker sig till i turbulenta tider. På kort sikt finns risk att eurokrisen tar en ny vända vilket kan bidra till ytterligare press uppåt i GBP/SEK. Men om politikerna lyckas hantera de utmaningar som står för dörren bl.a. vad gäller politisk samordning kring grekisk bailout, vilket vi räknar med kommer att ske, ja då lär vi få se en stigande EUR/GBP och en fallande GBP/SEK som återigen letar sig ned mot och under GBP/SEK (spot: ) och Danske Markets Brittisk tillväxt har gått i stå. Andra halvåret förväntas bli svagt. Risken för double dip är överhängande. Bank of England ligger stilla med räntan på % minst till slutet på nästa år. Tillväxtutsikter och penningpolitik talar för svagare pund, även mot SEK. Den statsfinansiella situationen i Storbritannien är extremt besvärlig och det krävs omfattande sparåtgärder de kommande åren för att få ned ett budgetunderskott över 10% av BNP och för att undvika en hotande nedgradering av kreditinstituten. Sverige är i ett helt annat läge. Vår bedömning är att SEK borde vara övervärderad under åtminstone hela 2011 samtidigt som vi anser och förväntar att GBP ska (fortsätta att) vara undervärderad. Säkring av GBP-exponering Vi räknar med lägre nivåer i GBP/SEK under kommande månader och rekommenderar således att terminssäkra intäkter till nuvarande nivåer. För dem med utgifter räknar vi med mer attraktiva nivåer framöver, även om risken är hög. Vi rekommenderar att terminssäkra intäkter i GBP. Vi räknar med mer attraktiva nivåer framöver. Men risken är betydande. Vi rekommenderar att GBP-utgifter med ett känt sämsta utfall. Genom att ingå en Forward Extra Plus kan man dra nytta av den höga implicita volatiliteten. 14.0% 13.0% 12.0% 11.0% 10.0% Obs: Risk reversal representerar skillnaden mellan den implicita volatiliteten på en 25-delta GBP call-option minus den implicita volatiliteten på en motsvarande GBP put-option. GBP calls "dyra" GBP puts "dyra" Strategi för GBP intäkter Vi rekommenderar att terminssäkra intäkter till nuvarande nivåer. Strategi för GBP utgifter Vi rekommenderar kunder med utgifter i GBP att positionera sig för en svagare GBP. Dra nytta av den höga implicita volatiliteten och ingå terminsstrukturer, t.ex. Flexibel Plus. GBP/SEK Flexibel Plus 3M Sämsta utfall är Skulle GBP/SEK gå ned kan man delta ned till OM den nivån handlas är man skyldig att köpa GBP till motsvarande nuvarande terminskurs. Köp KO GBP call/sek put med strike 10.60, köp KI GBP call/sek put med strike 10.39, sälj 3M RKI GBP put/sek call med strike Samtliga med barriär 9.90 under hela löptiden. Nollkostnad. Obs: Indikativa priser, spot/termin som ovan. 4 1 september 2011

5 JPY Den japanska yenen har varit den stora vinnaren sett över de tre senaste månaderna och gått starkt mot allt. Den stora förloraren är den japanska ekonomin som kämpar i hård motvind med svaga tillväxtutsikter och fallande priser redan utan en exporthämmande och inflationsdämpande valutaförstärkning. Jämfört med Japan där valutan p.g.a. safe haven-flöden är kontracyklisk, dvs. valutan förstärker en nedgång i ekonomin, så är det så lyckligt ordnat med den svenska kronan att den tenderar att gå svagt i dåliga tider. Vi har justerat upp JPY/SEK-prognosen jämfört med senast givet de försämrade tillväxtutsikterna globalt. På sikt anser vi fortfarande att nedsidespotentialen dominerar. Yenförstärkningen har fått centralbank och regering att stå på tårna. De verbala interventionerna duggar tätt och med den nye premiärministern Noda lär motståndet mot en för stark valutaknappast minska. På uppdrag av finansdepartementet har Bank of Japan redan intervenerat i valutamarknaden och mer av den varan lär komma om yenen fortsätter att stärkas. Den bästa hjälpen för Japan vore nog ändå om riskaptiten globalt kom tillbaka. Då skulle yenen som den fundingvaluta den traditionellt är troligtvis försvagas igen. Japan har en statsskuld som överstiger de flestas men det faktum att skulden i huvudsak är inhemskt finansierad har skyddat landet från nedgraderingar och skenande landriskpremier. Säkring av JPY-exponering Precis som för USD/SEK är optionsprissättningen extremt skev. Vi rekommenderar attt utnyttja detta vid säkring av intäkter i USD, särskilt med tanke på risken för ytterligare yenförstärkning på kort sikt. Vi räknar med att JPY försvagas på längre sikt men poå kort sikt kan den stärkas. Vi rekommenderar att utnyttja skevheten i optionsmarknaden som har gjort säljoptioner relativt billiga. Vi rekommenderar att säkra utgifter med terminer. JPY/SEK (spot: 8.296) och Danske Markets Strategi för JPY-intäkter Vi rekommenderar att utnyttja den extrema skevheten i optionsmarknaden och ingå en 3M risk-reversal i JPY/SEK. Man kan erhålla ettt sämsta utfall på 8.10 samtidigt som man deltar i en förstärkning av JPY upp till JPY/SEK 3M risk reversal Köp en 8.10 put och sälj en 8.70 call. Nollkostnad. 20% 18% 16% 14% 12% JPY calls "dyra" JPY puts "dyra" Strategi för JPY-utgifter Vi föreslår att använda terminer. Obs: Indikativa priser, spot/termin som ovan Obs: Risk reversal representerar skillnaden mellan den implicita volatiliteten på en 25-delta JPY call-option minus den implicita volatiliteten på en motsvarande JPY put-option. 5 1 september 2011

6 NOK Den norska valutan har klarat sommarens skuldstormar, försämrade konjunkturutsikter och riskaversion bättre än den svenska kronan. NOK/SEK har följaktligen flyttat upp ett snäpp, från den gamla rangen till en range på På 6-12 månader räknar vi med att både SEK och NOK stärks mot EUR men vår bedömning är att NOK/SEK håller sig relativt stabil, dock något högre än vi tidigare utgick från vilket bl.a. beror på att vi ser fler räntehöjningar från Norges Bank jämfört med Riksbanken under det kommande året. Norges Bank valde att göra en paus i räntehöjningscykeln i augusti med hänvisning till turbulkens i marknaden och stor osäkerhet men fortsatte att flagga för höjningar framöver. Marknaden prisar sänkningar. Lugnar marknaderna ner sig räknar vi med ytterligare en höjning från Norges Bank i år och samma sak från Riksbanken. Däremot räknar vi med att Norges Bank över tid kommer att ha en mer hökaktig hållning än Riksbanken. Vi delar visserligen inte marknadens prissättning på Riksbanken med räntesänkningar men relativa räntor talar ändå för högre NOK/SEK. Över tid är relativa räntor den viktigaste förklaringsfaktorn för NOK/SEK. NOK/SEK (spot: 1.187) och Danske Markets Samtidigt som globalt risksentiment och globala konjunkturutsikter tenderar att spela stor roll för EUR/SEK och EUR/NOK, så brukar NOK/SEK vara relativt okänslig för sådana svängningar. Slutligen kännetecknas både Sverige och Norge av goda ekonomiska fundamenta med överskott i statsfinanser och bytesbalans. Faktorer som kan motivera att båda SEK och NOK är övervärderade snarare än undervärderade mot de större valutorna. Säkring av NOK-exponering Vi räknar med att NOK/SEK faller något de närmaste månaderna. Implicit volatilitet är historiskt hög vilket man kan utnyttja i samband med säkring av utgifter. Income: Vi rekommenderar att använda terminer med tanke på den relativt höga spotkursen. Vi rekommenderar optioner med knock in-strukturer. Strategi for NOK-intäkter 10.0% 9.0% 0.3 NOK calls "dyra" % % % NOK puts "dyra" Obs: Risk reversal representerar skillnaden mellan den implicita volatiliteten på en 25-delta NOK call-option minus den implicita volatiliteten på en motsvarande NOK put-option. Vi rekommenderar att terminssäkra intäkter till nuvarande nivåer. Strategi for NOK utgifter Vi föreslår en Flexibel Flexibel 3M Sämsta utfall Samtidigt kan man köpa till allt bättre nivåer om kursen skulle gå ned så länge den inte når Om den nivån handlas är man skyldig att köpa till Köp NOK call/sek put strike Sälj NOK put/sek call strike 1.20 med knock-in på Obs: Vägledande priser, spot/termin som ovan. 6 1 september 2011

7 Kundkontakt vid rådgivning och handel Stockholm Göteborg Malmö Disclosure This research report has been prepared by Danske Research, which is part of Danske Markets, a division of Danske Bank. Danske Bank is under supervision by the Danish Financial Supervisory Authority. Danske Bank has established procedures to prevent conflicts of interest and to ensure the provision of high quality research based on research objectivity and independence. These procedures are documented in the Danske Bank Research Policy. Employees within the Danske Bank Research Departments have been instructed that any request that might impair the objectivity and independence of research shall be referred to Research Management and to the Compliance Officer. Danske Bank Research departments are organised independently from and do not report to other Danske Bank business areas. Research analysts are remunerated in part based on the over-all profitability of Danske Bank, which includes investment banking revenues, but do not receive bonuses or other remuneration linked to specific corporate finance or debt capital transactions. Danske Bank research reports are prepared in accordance with the Danish Society of Investment Professionals Ethical rules and the Recommendations of the Danish Securities Dealers Association. Financial models and/or methodology used in this research report Calculations and presentations in this research report are based on standard econometric tools and methodology as well as publicly available statistics for each individual security, issuer and/or country. Documentation can be obtained from the authors upon request. Risk warning Major risks connected with recommendations or opinions in this research report, including as sensitivity analysis of relevant assumptions, are stated throughout the text. Disclaimer This publication has been prepared by Danske Markets for information purposes only. It has been prepared independently, solely from publicly available information and does not take into account the views of Danske Bank s internal credit department. It is not an offer or solicitation of any offer to purchase or sell any financial instrument. Whilst reasonable care has been taken to ensure that its contents are not untrue or misleading, no representation is made as to its accuracy or completeness and no li-ability is accepted for any loss arising from reliance on it. Danske Bank, its affiliates or staff may per-form services for, solicit business from, hold long or short positions in, or otherwise be interested in the investments (including derivatives), of any issuer mentioned herein. The Equity and Corporate Bonds analysts are not permitted to invest in securities under coverage in their research sector. This publication is not intended for retail customers in the UK or any person in the US. Danske Markets is a division of Danske Bank A/S. Danske Bank A/S is authorized by the Danish Financial Supervisory Authority and is subject to provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where Danske Bank A/S conducts operations. Moreover Danske Bank A/S is subject to limited regulation by the Financial Services Authority (UK). Details on the extent of our regulation by the Financial Services Authority are available from us on request. Copyright (C) Danske Bank A/S. All rights reserved. This publication is protected by copyright and may not be reproduced in whole or in part without permission. 7 1 september 2011

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015 Hög tillväxt, låg Riksbank Andreas Wallström Oktober 2015 Global översikt BNP-tillväxt 2014 2015E 2016E 2017E Världen 3,4 3,1 3,5 3,3 USA 2,4 2,5 2,8 2,5 Euroområdet 0,9 1,3 1,6 1,5 UK 3,0 2,6 2,4 2,2

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Hur hanterar jag mina finansiella risker?

Hur hanterar jag mina finansiella risker? Hur hanterar jag mina finansiella risker? Produktionsrisk Risker Finansiella risker Vad kan jag påverka? Hur gör spannmålsodlaren? Säljer vete och raps på termin på börs avseende nästa års skörd 20 kontrakt

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning

Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning Nordea Research, 24 March 2014 Torbjörn Isaksson Andreas Wallström Riksbanken lär justera ned inflationsprognosen i sin penningpolitiska uppföljningsrapport

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Erfarenheter från elcertifikatmarknaden 2003-2010

Erfarenheter från elcertifikatmarknaden 2003-2010 Erfarenheter från elcertifikatmarknaden 2003-2010 SKM 1 Innehåll 1. Övergripande erfarenheter 2. Hur fungerar marknaden? - Produkter - Prisbildning - Plats - Påverkan 3. Sammanfattning 2010 Tricorona AB

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-12

VECKOBREV v.41 okt-12 0 0.001 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter I ett lantbruk produceras och förbrukas råvaror. Svängningar i marknadspriset för olika slags råvaror kan skapa ovisshet om framtida

Läs mer

Inför KPI i juli: Ännu ett för lågt utfall

Inför KPI i juli: Ännu ett för lågt utfall Inför KPI i juli: Ännu ett för lågt utfall Nordea Research, 06 August 2015 Torbjörn Isaksson Vi räknar med att KPIF-inflationen uppgick till 0,6 procent i juli. Det är lägre än Riksbankens prognos. Än

Läs mer

Elcertpriset under hård press. Hur ser framtiden ut?

Elcertpriset under hård press. Hur ser framtiden ut? NVE Vindkraftseminarium 2012 Elcertpriset under hård press. Hur ser framtiden ut? Trondheim 4-5 juni 2012 Peter Chudi SKM Svensk Kraftmäkling AB NVE Vindkraftseminarium 4-5 juni 2012 1 Tre budskap om elcertmarknaden

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Kinas valutareserv- och valutakursutveckling 2. Kinas valutareserv (skiss) förändringar/effekter 3. Kinas valutareserv varför har den minskat?

Kinas valutareserv- och valutakursutveckling 2. Kinas valutareserv (skiss) förändringar/effekter 3. Kinas valutareserv varför har den minskat? Innehåll Kinas valutareserv- och valutakursutveckling 2 Kinas valutareserv (skiss) förändringar/effekter 3 Kinas valutareserv varför har den minskat? 4 Kina: Tillgångar och skulder mot utlandet 5 Kina:

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Morgonmötet 29 juni 2015

Morgonmötet 29 juni 2015 Trading Strategy Morgonmötet 29 juni 2015 Claes Måhlén, +46 (0)8-46 345 35, clma02@handelsbanken.se Pierre Carlsson, +46 (0)8-46 346 17, pica01@handelsbanken.se Nyheter Grekland se nästa slide Kina: Sänkte

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

ETFer i råvarumarknaden

ETFer i råvarumarknaden ETFer i råvarumarknaden Henrik Norén VD, XACT Fonder Tel: 08 701 1222 heno10@handelsbanken.se 1 XACT Fonder AB +46 8 701 40 00 xact@handelsbanken.se www.xact.se Marknadsutveckling i Norden Nordiska ETF-marknaden

Läs mer

1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER

1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER PRISLISTA 1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. Kontotyp Depåavgift Realtidskurser

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam

Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam Konjunkturläget december 2011 33 FÖRDJUPNING Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam I denna fördjupning beskrivs det euroländerna redan gjort för att hantera skuldkrisen i euroområdet

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Eurokrisen Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Bakgrund Euron infördes elektroniskt som gemensam valuta 1999 Euron infördes fysiskt 2002 Ursprungligen 11 länder: Tyskland, Frankrike,

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Låga löneökningar pressar Riksbanken

Låga löneökningar pressar Riksbanken Låga löneökningar pressar Riksbanken Nordea Research, 24 April 2015 Torbjörn Isaksson Andreas Wallström Kommande löneökningarna under historiskt snitt och Riksbankens prognos Fortsatt svårt att nå inflationsmålet

Läs mer

Handeln med elcertifikat

Handeln med elcertifikat Handeln med elcertifikat 2011-02-10 Peter Chudi, SKM 1 Energi Norge konferensen 11 mars 2010 PRODUKTER Noterade Spot Terminsprodukter Onoterade Flerårsavtal Fast pris kontrakt för löpande produktion Monetarisering

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria.

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. PRISLISTA 1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. Depåavgift Standardkonto

Läs mer

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson Den finansiella krisen 29-2-5 Mattias Persson Ted-spread och Basis spread (räntepunkter) USA Euroområdet 5 45 Ted-spread, USD Basis spread, USD 4 35 3 25 2 15 5 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor Räntefokus 8 november 2011 Fördel korta räntor SAMMANFATTNING Den 3 november sänkte den europeiska centralbanken, ECB, sin styrränta från 1,5 till 1,25 procent. Ytterligare sänkningar är troliga framöver.

Läs mer

Morgonmötet 24 juni 2013

Morgonmötet 24 juni 2013 Trading Strategy Morgonmötet 24 juni 2013 Martin Enlund, +46 (0)8-46 346 33, maen12@handelsbanken.se Nyheter Världens största pensionsfond är skeptisk till att BOJ lyckas nå 2% inflation (Bloomberg) Historien

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 Marknadsföringsmaterial Agenda 1. Utvärdering av ETF:er 2. Likviditetshantering 3. Allokering 4. Riskhantering 2 Handelsbanken Asset Management AUM 375 mdr 57 pers

Läs mer

Apoteket AB:s Pensionsstiftelse. Absolutavkastning 2014-04-09

Apoteket AB:s Pensionsstiftelse. Absolutavkastning 2014-04-09 Absolutavkastning 2014-04-09 Innehåll Affärside och mål Portföljstruktur Risker och riskkontroll Nyckeltal Affärside och mål Skapa en jämn genomsnittlig årsavkastning på 7 % inom intervallet 0-15 %. Låg

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Morgonmötet 6 maj 2013

Morgonmötet 6 maj 2013 Trading Strategy Morgonmötet 6 maj 2013 Martin Enlund, +46 (0)8-46 346 33, maen12@handelsbanken.se Nyheter Frankrikes finansminister Moscovici: åtstramningseran över (Bloomberg) Tysk fd. finansminister

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Knepig global balansakt

Knepig global balansakt Knepig global balansakt Återhämtning upp på fastare mark Robert Bergqvist Stockholm 7 maj 2014 Varför är världen som den är? Effekter på Sverige Sammanfattning & frågor 08/05/2014 Knepig global balansakt:

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer