HORSCH DrillManager ME

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HORSCH DrillManager ME"

Transkript

1 1008 Specialist i den modernaste markbehandlingen och såningstekniken HORSCH DrillManager ME SW 8.26 Art.: sv Bruksanvisning Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen!

2

3 - Översättning av originalinstruktionsboken - Identifikation av maskinen Vid övertagandet av maskinen för ni in respektive data i nedanstående lista: Serienummer:... Maskintyp:... Tillverkningsår:... Första användningen:... Tillbehör: Utgåva av instruktionsboken: DrillManager ME sv Återförsäljarens adress: Namn:... Gata:... Ort:... Tel.:... Åf-kundnummer:... HORSCH-Adress: HORSCH Maschinen GmbH D Schwandorf, Sitzenhof 1 D Schwandorf, Postfach 1038 Tel.: +49 (0) 9431 / Fax: +49 (0) 9431 / HORSCH-kundnummer:...

4 Innehållsförteckning DrillManager ME...2 Beskrivning...2 Kabelträd maskin...6 Installera DrillManager...7 Installera DrillManager i ISO-buss-utförande...7 Monitor...8 Betjäning...8 Monitor- och systeminställning...9 Menyöversikt...11 Displayvisning arbetsmask...12 Funktionssymboler...13 Spårrivar- och hydraulikstyrning...14 Halvsidesurkoppling...15 Menyöversikt Vridning...17 Vridprov...18 Rotorurval...22 Utsädescheck...25 Kapacitetsdata...25 Inmatning av maskindata...26 Samanvändning av behållare...28 Körspårsrytm...33 Utsädesflödesövervakning...41 Ange givarnummer vid FGS...41 Ställa in känslighet...42 Utsädesflödesövervakning...42 Alarmrapport...43 Utsädesflödesdiagnos...43 Diagnosprogram...44 Larmöversikt...46

5

6 DrillManager ME HORSCH DrillManager ME är en elektronisk styrenhet för såningsmaskiner och dess komponenter. Den reglerar, övervakar och styr alla anslutna komponentgrupper i såningsmaskinen. Ta DrillManager i drift först sedan ni läst bruksanvisningen och blivit införstådd med betjäningen. Alla komponenter och givare är förenade med datorn och monitorn via kabelträdet. Datorn tar emot informationen, utvärderar den och visar drisfttillstånd och data på monitorn. Vid över- och underskridande av angivna eller fasta förinställningsvärdena resp. vid störningar avbryts monitorvisningen och störningen visas. Då visas respektive komponent eller det överskridna gränsvärdet. De relevanta föreskrifterna om olycksfall, liksom andra allmänt gällande säkerhetstekniska och arbetsmedicinska regler ska uppfyllas vid arbete med DrillManager. Beskrivning HORSCH DrillManager ME är ett komplettsystem där de, beroende på utrustning anslutna komponentgrupperna endast behöver aktiveras. Den består av följande komponenter i komplett utrustning. Dator Monitor Komponenter allt efter maskintyp och utrustning för: En till tre doseringsdrivningar för utsäde, gödsel eller flytgödning Hydraulikstyrning för att lyfta och att fälla och för spårrivarstyrning. Halvsidesstyrning Utsädesflödesövervakning Givare för: Fläkt Körhastighet (Radar) Tomtankgivare (2 kanaler) Anslutning för arbetssignal Brytare att vrida Dator (första utförande) Beroende på utförande är en eller två datorer inbyggda i maskinen. Etiketter på datorn visar tillståndet på hård- och mjukvaran. Skötsel Systemet är underhållsfritt. Var försiktig med dator och kabelanslutningar vid tvätt av maskinen. Datorn, kontakterna och de elektriska komponenterna får inte rengöras med högtryckstvätt eller direkt vattenstråle.

7 Beskrivning av datorerna Datorerna i första utförandet, som visas på aluminiumlocket, kan programmeras med programversion 4.xx. Datorerna med svart plastlock är utrustade med program ur version 8.xx. Dessa datorer kan drivas med ECO-terminaler, externa ISO-buss-terminaler samt med ISO-buss-klara traktorterminaler. Datorer (nytt utförande) med en och två 16-poliga kontakter Maskiner med två datorer På maskiner med tre doseringsdrivningar byggs två datorer in i maskinen och kopplas samman med en kabel. På såmaskiner som tidvis kombineras med en ytterligare doseringsdrift, t.ex. DuoDrill eller Maistro, kopplas datorerna i de båda maskinerna ihop med en 16-polig kontakt. I stickkontakten är en ISO-buss-anslutning integrerad och den kan därför vid eventuell reparation endast ersättas av en originalkabel. Datorutförande Datorerna finns i tre olika hårdvaruutföranden, varav två ser likadana ut. Var därför alltid noga med att ange artikelnumret vid reparationer. Nr (Standarddator) Inbyggd i alla maskiner med en dator; Kan styra två doseringsdrivningar; Är alltid programmerad med huvudversionen 8.xx 49; Kabelingång: En 16-pol. kontakt; Nr (Dubbeldator) Inbyggd i alla maskiner med två datorer som huvuddator; Kan i kombination med den andra datorn styra tre doseringsdrivningar eller två doseringsdrivningar samt Maistron; Är alltid programmerad med huvudversionen 8.xx 49; Kabelingång: Två 16-pol. kontakter; Nr (Extradator) Används som andra dator i maskinerna med två datorer Stöder huvuddatorn vid styrning av den tredje doseringsdrivningen Är alltid programmerad med hjälpversionen 8.xx 4a Kabelingång: En 16-pol. kontakt Program Programmen kan identifieras genon ändelsen, t.ex. 8.xx 49 för huvudversionen och 8.xx 4a för hjälpversionen. Ändelsen märks bara vid programmering. På maskiner med dubbeldatorer får datorer med gammalt och nytt utförande inte kombineras med varandra. Om gamla datorer skall bytas ut måste eventuellt bägge datorerna bytas. Även programmen i båda datorerna måste vara av samma version, t.ex endast med a. Vid felaktiga kombinationer av programversion kan fel eller driftstörningar uppstå.

8 Kabelbeläggning på 42-pol. kontakt Kontaktnr. Färg Funktion Färg / komponentnr grbl Halvsida signal höger 3 grbr Halvsida signal vänster 4 blågul Varvtal 1 (vänster) Behållare 2 nivåsensor 5 brgrön Hydr. spårrivare vänster 6 vitröd Hydr. spårrivare höger 7 grön Körspår +/- höger 1 8 gul Körspår -/+ höger 2 9 grå Körspår +/- vänster 3 10 rosa Körspår -/+ vänster 4 11 röd Förmarkerare höger 5 12 sv Förmarkerare vänster grön 15 grön Motor 1 minus effekt blågrå 16 rödsv Arbetsställning signal 17 gulbr Motor 1 strömmätning 18 rödgrön Halvsida signal mitten 19 grönblå Hydr. "lyftning" 3 20 or Hydr. "fällning" 4 21 gulröd Flytgödning kulhane +/- Fläktreglering +/- 22 gulsv Flytgödning kulhane -/+ Fläktreglering -/ vi Flytgödning magnetventil 25 rödblå Halvsida motor +/ grågrön Halvsida motor -/ br grön br blå 28 br Motor 2 minus effekt blågrå 29 röd Motor plus 12 V effekt 30 brgul Vridbrytare signal br 31 vitgrå Motor 2 strömmätning röd rosa 32 br Sensorer alla 12 V plus 33 vit Sensorer alla 0 V elektr. 34 svbl Flytgödning signal sensor br vit grön 35 grönbr Motor 2 signal grön 36 svröd Motor 1 signal grön 37 brsv Radar signal grön 38 grbl Varvtal 2 (höger) Doseringsenhet 2 nivåsensor grön 39 blgrön Fläkt signal grön 40 vitsv Behållare 1 nivåsensor 41 grönsv Doseringsenhet 1 nivåsensor 42 blå Jordning 0 V effekt grön grön Ring gul Kåpa (motor) gul Kablarna vid kontakt 4 och 38 har dubbelbeläggning. I alla maskinutföranden med en behållare används signalerna vid dessa kablar som varvtalssignaler för övervakning av axlar (t.ex. rotorharvar). På maskiner med två behållare används ingångarna för nivåövervakning i andra behållarens tank och doseringsenhet. Denna funktion kan endast användas i kombination med motsvarande kabelträd. Om det äldre kabelutförandet används måste vid dubbelbehållarutföranden Y-kablarna för behållare- och doseringsenhetsövervakning användas vidare.

9 Kabelbeläggning på 16-pol. kontakt Kontaktnr. Kabelnr. Funktion Can Low 3 3 Can GND Volt elektronik Volt effekt Volt effekt Volt effekt Volt effekt Can High Can EN Volt elektronik Volt effekt Volt effekt Volt effekt Volt effekt

10 Kabelträd maskin Kabelträdet är anpassat för varje maskintyp och konfektionerad med kontakterna för alla utrustningar. För att undvika störningar genom nedsmutsning måste alla öppna kontakter tillslutas med blindhättor eller liknande. Kabel 8 pol. körspårsstyrning vid inställning "Magnet". 1 + klaffar höger 2 + klaffar höger 3 + klaffar vänster 4 + klaffar vänster 5 + förmarkerare höger 6 + förmarkerare vänster 7 - jordning alla 8 - jordning alla Kabel 8 pol. körspårsstyrning vid inställning "motor". 1 +/- motor höger 2 -/+ motor höger 3 +/- motor vänster 4 -/+ motor vänster 5 + förmarkerare höger 6 + förmarkerare vänster 7 - jordning 8 - jordning Kabelträd Pinbeläggning på alla 3 pol.-kontakter 1 - massakabel vit 2 + pluskabel brun 3 signalkabel grön Kontaktbeteckningar: A Arbetssignal T1 Nivåövervakning utsädesbehållare 1 T2 Nivåövervakning utsädesbehållare 2 B1 Brovalv doseringsapparat 1 B2 Brovalv doseringsapparat 2 G Fläkt S Signal mellanställning halvsidestyrning D1 Varvtalskontroll axel 1 D2 Varvtalskontroll axel 2 K Kulhane (flytande gödning) D Flödessensor - (flytande gödning) 2 pol. Platt kontakt med diod - frånslagnings ventil 6-pol. hydraulikstyrning, "lyftning", "klaffar" och spårrivare. 1 + spårrivare vänster 2 + spårrivare höger 3 + lyfta /sänka 4 + klaffar 5 - jordning alla 6 - jordning alla 5-pol. Halvsidesstyrning 1 omställningsmotor +/- 2 omställningsmotor -/+ 3 signal höger 4 signal vänster 5 signalutgång 7-pol. motor doseringsdrivning 1 - grå och blå 2 + röd och rosa 3 vit 4 brun 5 grön 6 gul

11 Installera DrillManager Vid alla maskiner med såmaskinstyrning av typen DrillManager måste basutrustningen installeras på traktorn vid första installationen. Basutrustningens kabel måste anslutas direkt till traktorns batteri. Kabeln får inte nötas och isoleringen får inte skadas. Anslutningen till batteriet måste ha bra kontakt. Monteringsfel leder till spänningsbortfall och till odefinierbara felmeddelanden och fel. Montering: Kabeln får under inga omständigheter anslutas till uttag i hytten. Monitorn får inte inverka på synfältet mot gatan. Montera monitorfästet på lämplig plats i förarens syn- och arbetsområdet. Dra den tjocka kabeln till batteriet och kapa eventuellt. Förbind de båda säkringshållarna stadigt och stabilt med kabeln. Anslut de båda röda kablarna med batteriets pluspol och de båda svarta kablarna med batteriets minuspol. Fäst monitorfästet bak på monitorn och koppla in anslutningskabeln undertill på monitorn. Installera DrillManager i ISObuss-utförande Om traktorns eget ISO-buss-system ansluts till maskinen krävs endast maskinens anslutningskabel med ISO-buss-kontakten. Styrningen av såmaskinen sker då via traktorns ISO-buss-terminal. Om traktorn inte är utrustad med ISO-buss kan systemets fördelar användas med hjälp av en grundutrustning i ISO-buss-utförande och en extern ISO-buss-terminal som Basic, Basic Top eller Comfort. Fördelarna med ISO-buss-systemet är de standardutformade kontakterna och att en terminal används för flera olika maskiner. Dessutom är utökningar som GPS-styrningar med variabel mängdjustering av alla doseringsdrivningar, spårstyrnings- och styrsystem, dataöverföring till gårdens huvuddator etc. endast möjliga med ISO-buss-datorer. Basutrustning med monitor:

12 Monitor Monitorn fästs på dragmaskinen på det förmonterade fästet och förenas med datorn via en kabel. 1 2 Betjäning Koppla på Tryck kort på knappen "Till/Från". Vid nystart, efter byte eller nyprogrammering av datorn laddas data från datorn. Före första idrifttagande måste några inställningar genomföras i systemet. 3 4 Ställa in och ändra siffervärden Den önskade siffergruppen väljs med + / - knapparna vid alla inställningar. Tryck därtill knapparna så ofta tills motsvarande tal är markerat med en ram. Tryck på "Enter"-knappen. Det markerade talet visas och därunder siffrorna 1-10 med två pilar och OK. Monitor med display och tangentbord "Till/Från" knapp Omkoppling systemstyrning för såningsprogram eller service Folietangentbord och display Knappar för att välja, ställa in och ändra siffervärden och funktioner. Knapparna (3) på displayen är inte belagda med fasta funktioner. De ställer alltid in funktionerna som visas i displayen. Displayvisningarna kan avvika från illustrationerna allt efter programversion. Ändra siffervärde Tryck på "Enter" om talet inte ska ändras, välj önskad siffra med +/- för att ändra talet och bekräfta med "Enter". Det växlar automatiskt till nästa tal. Den önskade siffran kan väljas direkt med pilknapparna. Om olika begrepp anges markeras dessa likadant med +/- knapparna och bekräftas med "Enter".

13 Monitor- och systeminställning Koppla om till systemstyrning, välj Service med knapparna (2) +/- och tryck på "Retur". 1 Meny 1 Visning av displayversion t.ex. B Såprogrammets mjukvaruversion visas i meny "Diagnos" i såprogrammet. Meny 2 Ställ in lämplig bildskärmsinställning "Ljusstyrka och Kontrast" med knapparna. Meny 3 Ställ in tid och datum. 2 Meny 4 Visning av minnesplatser i dator och i monitor. Återställ monitorminnet (X) med knappen (5) vid nyprogrammering eller byte av datorn. Vid nystart laddas programmet på nytt från datorn. Bläddra genom menyerna med pilknapparna (3) och (4) och genomför motsvarande inställningar Återställ minne Skriv upp alla uppgifter om maskinen och inställningarna innan en uppdatering sker. Vid mindre uppdateringar kvarstår uppgifterna. Vid större uppdateringar och när nya bilder måste visas finns de gamla inställnings- och effektuppgifterna i vissa fall inte kvar. Vid vissa systembetingade störningar kan det vara nödvändigt att radera det sparade programmet i terminalen och ladda ner programmet från datorn igen genom att starta om systemet.

14 Meny 5 Välja språk Välja enhet Från mjukvaruversion 8.17 kan användaren välja mellan metriska och amerikanska enheter för enheterna för längd, yta, volym och massa. Efter en ändring av visning måste terminalen kopplas av och på igen. Efter nystarten visas ändringen på skärmen. Välja språk Öppna listan med möjliga språk med "Retur"- knappen. Välj språk med +/- knapparna och bekräfta med "Retur"-knappen. Koppla därefter på och av terminalen. Vid omstarten laddas det nya språket ner från datorn till terminalen och visas på skärmen. Följande 18 språk är möjliga för närvarande: Tyska de Engelska en Franska fr Danska da Polska pl Tjeckiska cs Rumänska ro Spanska es Svenska sv Ungerska hu Serbiska sr Ryska ru Estniska et Litauiska lt Lettiska lv Bulgariska bg Kroatiska hu Finska fi Gå tillbaka till urval med systemskifttangenten (1), välj såprogram med +/- knappen och bekräfta med "Retur". 10

15 Maschine Zeichnung Dateiname Entw. Datum Maschine Zeichnung Dateiname Entw. Datum Menyöversikt Diagnos - S. 44 Maschine Zeichnung pfeil Entw. Datum ed sep 08 Dateiname Användarytor - S. 12 Dateiname Entw. Datum ed sep 08 Start Dateina Ställa in körspåren - S. 33 Entw. Datum ed sep 08 Dateiname Maschine Zeichnung pfeil Maschine Zeichnung pfeil pfeil 5 sec Dateiname Entw. Datum ed sep 08 för att vrida - S. 17 Maschine Zeichnung pfeil Maschine Zeichnung pfeil ed sep 08 pfeil Dateiname Maschine Zeichnung pfeil Entw. Datum ed sep 08 ed sep 08 Dateiname Entw. Datum ed sep 08 Maschine Zeichnung pfeil Kapacitetsdata Maschine Zeichnung pfeil Dateiname Entw. Datum ed sep 08 Maschine Zeichnung pfeil Maskindata - S. 26 Dateiname Maschine Zeichnung pfeil Entw. Datum ed sep 08 Dateiname Maschine Zeichnung pfeil Entw. Datum ed sep 08 Köra en sträcka på 100 m Dateiname Entw. Datum ed sep 08 Dateiname Entw. Datum ed sep 08 Maschine Zeichnung pfeil 11

16 Displayvisning arbetsmask Efter påkoppling visas alltid den första sidan i arbetsmasken. Visningen i displayen beror av utrustningens inställning och omfattning. Den tredje arbetssidan används till största delen för kalibreringstest, vid drift för inställning av känslighet för utsädesflödesövervakning samt för felsökning vid stopp och defekta sensorer. Arbetsmask tredje arbetssidan Arbetsmask första sidan t. ex.: Kopplat körspår, hydraulisk spårrivarstyrning och två doseringsapparater. Andra och tredje sidan på arbetsmaskerna kopplar under sådden automatiskt tillbaka till första sidan efter 10 sekunder. Man kan även bläddra direkt till första sidan med piltangenten. Arbetsmask andra sidan Spårrivare i stolpläge och såningsövervakning. 12

17 Funktionssymboler Symbolerna i displayen visar tryckknapparnas funktion. Stoppknapp för körspår: Knappen förhindrar en vidarekoppling av rytmen efter att maskinen lyfts upp. Funktionen visas med STOP mellan körspåren. Körspårsrytmen flyttas ett spår vid varje knapptryck. Spårnumret visas mellan körspåren. Vid ett körspår läggs de kopplade spåren bakom i svart. Dessutom visas de låsta skären inte på displayen vid utsåningen. Om maskinen är utrustad med hydraulisk spårrivarstyrning visas symbolen för den ömsesidiga spårrivaren i stället för symbolen "Körspår +" vid "STOP Körspår". Med denna knapp kan nu sidan för spårrivaren bytas. I stillastående ställning, men med påkopplad såningsfunktion, kör doseringsenheten på bestämd tid. Om datorn tar emot en hastighetssignal under den här tiden tar datorn över styrningen. Stolpläge: Med stolpläge kopplas hydraulikfunktionen "Lyfta" från. Såningsmängd 100 %: Om såningsmängden ändras med +% eller -% knapparna kan man växla tillbaka till den angivna såningsmängden kg/ha genom ett knapptryck på denna knapp. Såningsmängden kan ställas in och ställas tillbaka i flera steg med justeringsknapparna +% eller -%. Såningsmängden visas i displayen via såtanken i %. Procensteget kan ställas in i maskindata. Det går även att välja huruvida endast såningsmängden eller även gödselmängden ska ställas in där. Koppla TILL/FRÅN såningsfunktionen. STOP visas i displayen under såningsmaskinen vid frånkopplad såningsfunktion. Om såningsfunktionen är tillkopplad, såningsmaskinen är nedsänkt till arbetsläge och datorn tar emot en hastighetssignal så börjar datorn med regleringen. Vidare till nästa sida: Om den hydrauliska spårrivarstyrningen eller halvsidesstyrningen är aktiverade visas menyn för styrning av spårrivaren, lyfta och klaffar för maskinen och halvsidesurkopplingen på nästa sida. Vid användning av styrapparaten styrs bara spårrivaren hydrauliskt. Maskinen förblir i arbetsläge. Arbetssignalen stängs av hydrauliskt och körspåret kopplar inte vidare. 13

18 Spårrivar- och hydraulikstyrning Maskinfällning Med denna knapp kopplas hydraulikblocket om till "Klaffar" på alla fällbara maskiner. Funktionerna "Lyft/Sänk" och såningsfunktionen kopplas från. Lyfta och sänka maskinen. Menybild andra arbetssidan - hydraulikfunktioner De påkopplade funktionerna visas i displayen vid såningsmaskinen. Båda spårrivarna lyfts ut eller sänks ned med maskinen. Endast den vänstra spårrivaren används. Endast den högra spårrivaren används. Växelläge: Den vänstra och den högra spårrivaren lyfter och sänker sig alternerande. Det är läget för normalt såningsarbete. Funktionen "Lyft/Sänk" aktiveras automatiskt vid val av spårrivarfunktionen. Om spårrivaren är påkopplad, kopplas spårrivaren från vid det första knapptrycket och funktionen "Lyft/Sänk" kopplas från vid det andra knapptrycket. Läge "Vattenhål" I vissa situationer, t.ex. när maskinen sjunker ner i våta ställen på fältet kan maskinen lyftas upp med denna funktion. Därmed avbryts inte arbetssignalen och körspåret kopplar inte vidare. Tillbaka till normal såningsfunktion med ett nytt knapptryck eller ett knapptryck på önskad spårrivarfunktion. Vidare till nästa sida Vid påkoppling av dessa spårrivarstyrningar aktiveras alltid hydraulikfunktionen "Lyfta" också. 14

19 Halvsidesurkoppling Signalerna för de båda ändlägena styrs in i datorn från motorn. Signalen för mellanställningen kopplas från givaren på doseringsenheten. Vidare till nästa sida Efter val av halvsidesurkoppling i maskinkonfigurationen visas de båda symbolerna för den vänstra och den högra urkopplingen på den andra arbetssidan. Så snart man trycker på en knapp för urkoppling av en halvsida blinkar motsvarande halvsida i displaygrafiken tills givaren i ändläget styr en signal till datorn. I ändläget avbländas den slutna halvsidan. Såningsmängden reduceras med hälften, visningen av såningsmängden i kg/ha förblir samma eftersom även arbetsbredden är halverad. Den totala arbetsbredden är åter tillgänglig så snart man tryckt på samma knapp igen och hela maskinen åter är synlig i displayen. 15

20 Tredje sidan med utsädesflödesövervakning Allt efter utrustning på såningsmaskinen t.ex. dubbelbehållare, flytgödningsanordning eller utsädesflödesövervakning är ytterligare symboler synliga på den tredje "arbetssidan". Här finns visningar som inte används permanent vis sådden. Med dessa knappar kan man koppla vidare till ytterligare funktioner. Från denna sida kopplas vidare till ytterligare menyer. Vridning utsäde Vridning torrgödsel (dubbeltankutförande) Maskindata Resultatvisning Tillbaka till första sidan Visningar i displayen: 1. Numret för körspårsrytm från tabellen - inte antalet spår. 2. Börvärde utsädesmängd i doseringsenhet I. Vid dubbelbehållare gödselmängd i doseringsenhet II eller flytgödningmängd. 3. Varvtalsvisning för två axlar. 4. Behållare 1 - nivåvisning utsädesbehållare. Behållare 2 - nivåvisning gödselbehållare. 1 = full, 0 = inte full (nivå under sensorhöjd). 5. Övervakning av doseringsenheterna t.ex. vid brovalv i utsädes- eller gödselbehållare. 1 = full, 0 = doseringsenhet är tom. 6. Inställning av känslighet för utsädesövervakning samt visning av tilltäppta utsädesslangar. 7. Plus- och minusknappar för inställning av känslighet i utsädesövervakning. 8. Omkoppling för diagnos av utsädesövervakning. 16

21 Maschine Zeichnung Dateiname Entw. Datum Menyöversikt Vridning Väga vridprov Mata in vikten Kontrollera hastighetsområdet Entw. Datum ed sep 08 Dateiname Maschine Zeichnung pfeil Manövrering av vridknapparna Dateiname Entw. Datum ed sep 08 Entw. Datum ed sep 08 Start Dateiname Maschine Zeichnung pfeil Vridning Maschine Zeichnung pfeil Dateina Dateiname Entw. Datum ed sep 08 Maschine Zeichnung pfeil Dateiname Entw. Datum ed sep 08 pfeil Maschine Zeichnung pfeil ed sep 08 Maschine Zeichnung pfeil 17

22 Vridprov Före vridprovet måste börvärdet för sånings- och gödselmängd anges för beräkning av arbetshastighet. I doseringsenheten måste passande rotor vara monterad. Rotorurval Rotorn är beroende av utsädesmängd, arbetshastighet och såningsmaskinens arbetsbredd. De följande tabellerna visar de minimala och maximala utsädesmängderna vid olika arbetsbredder och förfogbara rotorstorlekar vid 5, 10 och 15 km/h arbetshastigheter. Kalibrering Vridning utsäde - doseringsenhet 1 Vridning gödsel - doseringsenhet 2 Tryck på knappen "Vridning Doseringsenhet 1". Menyn för vridning av utsäde visas. För speciella krav finns ytterligare rotorstorlekar på förfrågan. Inställningstabellerna är utlagda efter 1 kg/liter. Vid alla utsädestyper ska man ta hänsyn till den specifika vikten motsvarande måste man t.ex. vid låg specifik utsädesvikt välja en större rotor. Ange börvärde Visningen påminner om inställningen för doseringsenhetens vridningsvarvtal och nivån i behållaren och doseringenheten. Vridningsvarvtal? Vridningsvarvtalet kan väljas med "Retur"-knappen och ställas in med + och - knapparna. 60 vridningar per minut är angivna. Detta är tillräckligt vid normala förutsättningar. Välj doseringsenhet för såning eller gödsel vid "Börvärde" och ange den önskade sånings- och gödselmängden i kg/ha med + och - knapparna. Om man huvudsakligen arbetar vid höga doseringsvarvtal ska även vridningsvarvtalet höjas så att nivån i doseringscellerna är på ett ungefär lika. 18

23 Doseringsenhet påfylld? Tillräckligt utsäde måste fyllas på i behållaren för vridningsprocessen. Behållaren ska dock inte fyllas på helt, i synnerhet vid finutsäden så att rotorn lätt kan bytas vid felaktigt rotorval. Alla celler i rotorn ska vara fyllda vid påbörjan av vridprovet för exakt beräkning av vridmängden. Tryck därtill på knappen "Doseringsenhet". Rotorn roterar så länge som det är angivet i menyn "Konfiguration 3" under "Ledtid" eller tills knappen trycks in på nytt. Starta vridning Ställ en behållare under eller placera kalibreringssäcken under doseringsenheten allt efter maskin. Tryck på ljusknappen för att starta. Den andra sidan "Vridning" visas. Vridmängd Vid "Vridprov" får datorn beräkningsunderlagen, som den behöver för en exakt doseringsstyrning. Som ingångsvärde behöver den utsädesvikten som uttagits på doseringsapparaten under vridprovet. Man bör därför ta ut så mycket utsäde som möjligt för att hålla nere antalet inexaktheter i mätningen. Med "ESC"-knappen kan man avbryta och starta vridningen på nytt. Med "Retur"-knappen kommer man tilbaka till arbetssidan. Vrid på vridbrytaren på maskinen. Rotorn roterar och fyller vridbehållaren. Efter att vridprovet kopplats av visas menybilden för inmatning av vridmängden. 19

24 Ta bort vridbehållaren och töm utsäde som ev. ligger kvar i fallslussen. Väg det genomvridna utsädet. Välj "Vridmängd" med "Enter"-knappen och ange vikten med + och - knapparna. Efter att vridvikten angivits beräknas och visas det möjliga hastighetsområdet. Om det visade hastighetsområdet motsvarar din önskade utsädeshastighet kan utsädet påbörjas vid enkelbehållare eller med vridprovet för gödslet. Vridning vid samanvändning av behållarna (Båda behållarna används för utsäde) Vid maskiner med dubbelbehållare kan båda behålllarna användas samtidigt för utsädet. Den önskade utsädesmängden matas bara in på doseringsenhet 1. Men vridning måste under alla omständigheter ske vid båda doseringsenheterna och vridmängden måste matas in. Om den önskade arbetshastigheten inte är inom området för den bestämda hastigheten måste rotorn väljas och bytas mot större eller mindre så att den motsvarar detta. Vridningsprocessen måste sedan upprepas. Doseringsmotorns regelområde ligger på mellan 15 v/min och 150 v/min. Från 135 v/min visas ett varningsmeddelande att varvtalet är för högt. Vid högre varvtal kan inte garanteras att doseringscellerna fylls jämnt. Vid många utsädesarter har varvtal på 60 till 100 v/min visat sig vara lämpliga. Menybild Vridning För att inte andra vridprovet ska glömmas bort blinker symbolen för andra doseringsenheten efter första vridprovet. Doseringsrotorerna behöver inte ha samma storlek. Vid två olika rotorer skall den mindre byggas in i doseringsenheten på den mindre behållaren. 20

25 Rotorer Nr. Storlek cm³ Färg 1 20 gul 2 40 röd blå gul / alu svart gul / alu gul metall inte lämplig för bönor och fastgödning Storlek cm³ Cellform /cellstorlek Antal celler 3,5 halvrund, radie 4 mm cellbrickor 3,5 cm³ 20 5 Urfräsning ca. 19 x 3 mm cellbrickor 5 cm³ Urfräsning ca. 23 x 5 mm cellbrickor 10 cm³ 24 21

26 Rotorurval Rotorer Arbetsbredd 3m 4m 6 m Utsädesmängd kg/ ha Utsädesmängd kg/ ha Utsädesmängd kg/ ha Rotor Hast. min max min max min max ,5 5,0 7,

27 Rotorer Arbetsbredd 7,5 m 8 m 9 m Utsädesmängd kg/ ha Utsädesmängd kg/ ha Utsädesmängd kg/ ha Rotor Hast. min max min max min max 3,5 5,0 7,

28 Rotorer Arbetsbredd 12 m 18 m Utsädesmängd kg/ ha Utsädesmängd kg/ ha Rotor Hast. min max min max ,5 5,0 7,

29 Utsädescheck Utsädeschecken är en kontroll för vridprovet och en övervakning av doseringsnoggranheten under utsäde. Kapacitetsdata Sånings- och ytkapaciteter visas med "i"-knappen. Därtill måste samma procedur genomföras som vid vridning. Datorn hämtar kalibreringsdata från det senaste vridprovet och beräknar ett nytt värde för vridmängden från det nya vridprovets varv. Vid urkoppling på vridbrytaren visar den värdet i kg under "Vridmängd". Om samma utsäde används som vid föregående vridprov måste vikten på det nya vridprovet vara identiskt med normalvärdet. Korrigera värdet vid avvikelser och upprepa kontrollen vid behov. Dessa data kan nollställas helt med de vänstra "CE"-knapparna på var doseringsenhet eller kan enskilda väljas ut till höger med piltangenterna och återställas till 0 med högra "CE"-knappen. Tillbaka till såprogram: Första "arbetssida". 25

30 Inmatning av maskindata Före det första idrifttagandet måste maskindata matas in. Efter påkoppling visas den första sidan på huvudmenyerna. Växla över till den andra sidan med pilknappen. Med knappen Maskindata visas ytterligare en urvalssida. Konfiguration 1 Tryck på knappen Maskinkonfigurering i ca. 5 sekunder för att mata in bestämda maskindata Vidare till sidan "Konfiguration 2, 3 och 4" Doseringsmängen ändras med knapparna + och - %. Justeringsvärdet kan ställas in här. Normalvärde doseringsmängd i kg/ha för doseringsenhet I. Justering av doseringsmängd med kopplas "Till" och "Från" med knapparna + och -%. Normalvärde mängd för doseringsenhet II. torrgödsel i kg/ha eller flytgödsel i l/ha. Val om torr- eller flytgödselmängden ska ställas in med utsädet med %+ eller %-- knappen. Vid avsaknad av hastighetssignal kan ett nödprogram kopplas på här och såning ske med simuleringshastigheten. Radarn skall då kopplas bort. Simuleringshastigheten kan ändras här. Doseringsmotorn löper sen med varvtalet som vid angiven hastighet. Tillbaka till såprogram: Första "arbetssida". Tillbaka till arbetsmask Maskintyp Här kan man välja mellan Drille och Maistro. Programmet är förberett för båda maskinerna. Man behöver endast koppla om här vid tillkopplad Maistro med ME-styrning. 26

Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014

Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014 Bruksanvisning Maestro 16 / 24 SW Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014 Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! EG-försäkran om överensstämmelse utbytbar utrustning (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

TERRASEM C 4 TERRASEM C 6. Bruksanvisning + ANVISNINGAR FÖR LEVERANSÖVERLÄMNANDE... sida 3 "Översättning av original-bruksanvisningen" Såmaskin

TERRASEM C 4 TERRASEM C 6. Bruksanvisning + ANVISNINGAR FÖR LEVERANSÖVERLÄMNANDE... sida 3 Översättning av original-bruksanvisningen Såmaskin Bruksanvisning + ANVININGAR FÖR LEVERANÖVERLÄMNANDE... sida 3 "Översättning av original-bruksanvisningen" Nr. 99 8507.W.80M.1 TERRAEM C 4 (Typ 8505 : +.. 01001) TERRAEM C 6 (Typ 8507 : +.. 01001) åmaskin

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

ED 100 ED 250 LowEnergy 1.8. Installationsanvisning

ED 100 ED 250 LowEnergy 1.8. Installationsanvisning DORMA ED 00LE ED 00 ED 250 LowEnergy.8 Installationsanvisning Innehållsförteckning Sida. Säkerhetsinformation 3 2. Installationsförutsättningar 4 3. Tekniska specifikationer 4-5 4. Uppbyggnad 6 5. Tillbehör

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning

Monterings- och underhållsanvisning Monterings- och underhållsanvisning Manöverpanel RC35 För fackmannen Läs igenom texten noga före idrifttagning och underhåll 7 747 006 344 12/2006 SE (EXP) Innehållsförteckning Innehållsförteckning IInnehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB)

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) 1 Innehåll 1 Introduktion.... 3 1.1 Service...3 2 Användningsområde och tekniska data...4 2.1 Användningsområde...4 2.2 Inställning av svetsparametrar...4 2.3 Dimensionsområde

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet

Läs mer

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58 K2 FeedRobot K2 FeedRobot SV Utgåva 2, 2010-12 1 988791 Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................ 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER.........................................

Läs mer

LPS 3000 Dynamometer

LPS 3000 Dynamometer LPS 3000 Dynamometer Bruksanvisning 1 / 99 UTGÅVA Utgåva 4 av bruksanvisning daterad 2004-05-24 D1 0523BA1-GB04 Version mjukvara V1.07.000. Bruksanvisningen har framställts av MAHA, Haldenwang och är översatt

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPD INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Introduktion 2. Installation 3. Viktigaste funktionerna 4. Startsida 5.

Läs mer

AP55 Autopilot System V2

AP55 Autopilot System V2 AP55 Autopilot System V2 Användarmanual och Installationsanvisningar www.flotecmarin.se 1 Innehållsförteckning INTRODUKTION...6 ÖVERSIKT...6 FUNKTIONALITET OCH HANDHAVANDE...9 Igångsättning av AP55...9

Läs mer

SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR.

SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR. SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 FÖR STYRNING AV 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR Sid 1(26) Den här manualen är endast till för att användas

Läs mer

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...9 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen CP270 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

Pointer Solutions Spitfire

Pointer Solutions Spitfire Pointer Solutions Spitfire Version 3.7 Användarmanual 15 September 2008 Innehållsförteckning Introduktion...2 Installation...3 Licens inmatning...8 Karta...11 Kart lager och inställningar...17 Ladda ner

Läs mer

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Översikt...6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...8 Standardtillbehör... 8 Projektorns

Läs mer

MW712 Digital projektor Användarhandbok

MW712 Digital projektor Användarhandbok MW712 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar.. 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Konfigurator tebis TX100

Konfigurator tebis TX100 l Konfigurator tebis TX100 Programmeringshandbok 6T7644a Sammanfattning 1. Allmänt om Tebis-installationer och deras programering... 3 1.1 De olika produkttyperna... 3 1.2 De olika installationstyperna...

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

Sartorius PMA.Quality Modell PMA7501-Y -Y00W -Y00U

Sartorius PMA.Quality Modell PMA7501-Y -Y00W -Y00U Bruksanvisning Sartorius PMA.Quality Modell PMA7501-Y -Y00W -Y00U Elektronisk färgtillblandningsvåg för insats i explosionsutsatta områden i zon 2 98648-014-58 Apparaten PMA7501-Y (PMA.Quality) För insats

Läs mer