HORSCH DrillManager ME

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HORSCH DrillManager ME"

Transkript

1 1008 Specialist i den modernaste markbehandlingen och såningstekniken HORSCH DrillManager ME SW 8.26 Art.: sv Bruksanvisning Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen!

2

3 - Översättning av originalinstruktionsboken - Identifikation av maskinen Vid övertagandet av maskinen för ni in respektive data i nedanstående lista: Serienummer:... Maskintyp:... Tillverkningsår:... Första användningen:... Tillbehör: Utgåva av instruktionsboken: DrillManager ME sv Återförsäljarens adress: Namn:... Gata:... Ort:... Tel.:... Åf-kundnummer:... HORSCH-Adress: HORSCH Maschinen GmbH D Schwandorf, Sitzenhof 1 D Schwandorf, Postfach 1038 Tel.: +49 (0) 9431 / Fax: +49 (0) 9431 / HORSCH-kundnummer:...

4 Innehållsförteckning DrillManager ME...2 Beskrivning...2 Kabelträd maskin...6 Installera DrillManager...7 Installera DrillManager i ISO-buss-utförande...7 Monitor...8 Betjäning...8 Monitor- och systeminställning...9 Menyöversikt...11 Displayvisning arbetsmask...12 Funktionssymboler...13 Spårrivar- och hydraulikstyrning...14 Halvsidesurkoppling...15 Menyöversikt Vridning...17 Vridprov...18 Rotorurval...22 Utsädescheck...25 Kapacitetsdata...25 Inmatning av maskindata...26 Samanvändning av behållare...28 Körspårsrytm...33 Utsädesflödesövervakning...41 Ange givarnummer vid FGS...41 Ställa in känslighet...42 Utsädesflödesövervakning...42 Alarmrapport...43 Utsädesflödesdiagnos...43 Diagnosprogram...44 Larmöversikt...46

5

6 DrillManager ME HORSCH DrillManager ME är en elektronisk styrenhet för såningsmaskiner och dess komponenter. Den reglerar, övervakar och styr alla anslutna komponentgrupper i såningsmaskinen. Ta DrillManager i drift först sedan ni läst bruksanvisningen och blivit införstådd med betjäningen. Alla komponenter och givare är förenade med datorn och monitorn via kabelträdet. Datorn tar emot informationen, utvärderar den och visar drisfttillstånd och data på monitorn. Vid över- och underskridande av angivna eller fasta förinställningsvärdena resp. vid störningar avbryts monitorvisningen och störningen visas. Då visas respektive komponent eller det överskridna gränsvärdet. De relevanta föreskrifterna om olycksfall, liksom andra allmänt gällande säkerhetstekniska och arbetsmedicinska regler ska uppfyllas vid arbete med DrillManager. Beskrivning HORSCH DrillManager ME är ett komplettsystem där de, beroende på utrustning anslutna komponentgrupperna endast behöver aktiveras. Den består av följande komponenter i komplett utrustning. Dator Monitor Komponenter allt efter maskintyp och utrustning för: En till tre doseringsdrivningar för utsäde, gödsel eller flytgödning Hydraulikstyrning för att lyfta och att fälla och för spårrivarstyrning. Halvsidesstyrning Utsädesflödesövervakning Givare för: Fläkt Körhastighet (Radar) Tomtankgivare (2 kanaler) Anslutning för arbetssignal Brytare att vrida Dator (första utförande) Beroende på utförande är en eller två datorer inbyggda i maskinen. Etiketter på datorn visar tillståndet på hård- och mjukvaran. Skötsel Systemet är underhållsfritt. Var försiktig med dator och kabelanslutningar vid tvätt av maskinen. Datorn, kontakterna och de elektriska komponenterna får inte rengöras med högtryckstvätt eller direkt vattenstråle.

7 Beskrivning av datorerna Datorerna i första utförandet, som visas på aluminiumlocket, kan programmeras med programversion 4.xx. Datorerna med svart plastlock är utrustade med program ur version 8.xx. Dessa datorer kan drivas med ECO-terminaler, externa ISO-buss-terminaler samt med ISO-buss-klara traktorterminaler. Datorer (nytt utförande) med en och två 16-poliga kontakter Maskiner med två datorer På maskiner med tre doseringsdrivningar byggs två datorer in i maskinen och kopplas samman med en kabel. På såmaskiner som tidvis kombineras med en ytterligare doseringsdrift, t.ex. DuoDrill eller Maistro, kopplas datorerna i de båda maskinerna ihop med en 16-polig kontakt. I stickkontakten är en ISO-buss-anslutning integrerad och den kan därför vid eventuell reparation endast ersättas av en originalkabel. Datorutförande Datorerna finns i tre olika hårdvaruutföranden, varav två ser likadana ut. Var därför alltid noga med att ange artikelnumret vid reparationer. Nr (Standarddator) Inbyggd i alla maskiner med en dator; Kan styra två doseringsdrivningar; Är alltid programmerad med huvudversionen 8.xx 49; Kabelingång: En 16-pol. kontakt; Nr (Dubbeldator) Inbyggd i alla maskiner med två datorer som huvuddator; Kan i kombination med den andra datorn styra tre doseringsdrivningar eller två doseringsdrivningar samt Maistron; Är alltid programmerad med huvudversionen 8.xx 49; Kabelingång: Två 16-pol. kontakter; Nr (Extradator) Används som andra dator i maskinerna med två datorer Stöder huvuddatorn vid styrning av den tredje doseringsdrivningen Är alltid programmerad med hjälpversionen 8.xx 4a Kabelingång: En 16-pol. kontakt Program Programmen kan identifieras genon ändelsen, t.ex. 8.xx 49 för huvudversionen och 8.xx 4a för hjälpversionen. Ändelsen märks bara vid programmering. På maskiner med dubbeldatorer får datorer med gammalt och nytt utförande inte kombineras med varandra. Om gamla datorer skall bytas ut måste eventuellt bägge datorerna bytas. Även programmen i båda datorerna måste vara av samma version, t.ex endast med a. Vid felaktiga kombinationer av programversion kan fel eller driftstörningar uppstå.

8 Kabelbeläggning på 42-pol. kontakt Kontaktnr. Färg Funktion Färg / komponentnr grbl Halvsida signal höger 3 grbr Halvsida signal vänster 4 blågul Varvtal 1 (vänster) Behållare 2 nivåsensor 5 brgrön Hydr. spårrivare vänster 6 vitröd Hydr. spårrivare höger 7 grön Körspår +/- höger 1 8 gul Körspår -/+ höger 2 9 grå Körspår +/- vänster 3 10 rosa Körspår -/+ vänster 4 11 röd Förmarkerare höger 5 12 sv Förmarkerare vänster grön 15 grön Motor 1 minus effekt blågrå 16 rödsv Arbetsställning signal 17 gulbr Motor 1 strömmätning 18 rödgrön Halvsida signal mitten 19 grönblå Hydr. "lyftning" 3 20 or Hydr. "fällning" 4 21 gulröd Flytgödning kulhane +/- Fläktreglering +/- 22 gulsv Flytgödning kulhane -/+ Fläktreglering -/ vi Flytgödning magnetventil 25 rödblå Halvsida motor +/ grågrön Halvsida motor -/ br grön br blå 28 br Motor 2 minus effekt blågrå 29 röd Motor plus 12 V effekt 30 brgul Vridbrytare signal br 31 vitgrå Motor 2 strömmätning röd rosa 32 br Sensorer alla 12 V plus 33 vit Sensorer alla 0 V elektr. 34 svbl Flytgödning signal sensor br vit grön 35 grönbr Motor 2 signal grön 36 svröd Motor 1 signal grön 37 brsv Radar signal grön 38 grbl Varvtal 2 (höger) Doseringsenhet 2 nivåsensor grön 39 blgrön Fläkt signal grön 40 vitsv Behållare 1 nivåsensor 41 grönsv Doseringsenhet 1 nivåsensor 42 blå Jordning 0 V effekt grön grön Ring gul Kåpa (motor) gul Kablarna vid kontakt 4 och 38 har dubbelbeläggning. I alla maskinutföranden med en behållare används signalerna vid dessa kablar som varvtalssignaler för övervakning av axlar (t.ex. rotorharvar). På maskiner med två behållare används ingångarna för nivåövervakning i andra behållarens tank och doseringsenhet. Denna funktion kan endast användas i kombination med motsvarande kabelträd. Om det äldre kabelutförandet används måste vid dubbelbehållarutföranden Y-kablarna för behållare- och doseringsenhetsövervakning användas vidare.

9 Kabelbeläggning på 16-pol. kontakt Kontaktnr. Kabelnr. Funktion Can Low 3 3 Can GND Volt elektronik Volt effekt Volt effekt Volt effekt Volt effekt Can High Can EN Volt elektronik Volt effekt Volt effekt Volt effekt Volt effekt

10 Kabelträd maskin Kabelträdet är anpassat för varje maskintyp och konfektionerad med kontakterna för alla utrustningar. För att undvika störningar genom nedsmutsning måste alla öppna kontakter tillslutas med blindhättor eller liknande. Kabel 8 pol. körspårsstyrning vid inställning "Magnet". 1 + klaffar höger 2 + klaffar höger 3 + klaffar vänster 4 + klaffar vänster 5 + förmarkerare höger 6 + förmarkerare vänster 7 - jordning alla 8 - jordning alla Kabel 8 pol. körspårsstyrning vid inställning "motor". 1 +/- motor höger 2 -/+ motor höger 3 +/- motor vänster 4 -/+ motor vänster 5 + förmarkerare höger 6 + förmarkerare vänster 7 - jordning 8 - jordning Kabelträd Pinbeläggning på alla 3 pol.-kontakter 1 - massakabel vit 2 + pluskabel brun 3 signalkabel grön Kontaktbeteckningar: A Arbetssignal T1 Nivåövervakning utsädesbehållare 1 T2 Nivåövervakning utsädesbehållare 2 B1 Brovalv doseringsapparat 1 B2 Brovalv doseringsapparat 2 G Fläkt S Signal mellanställning halvsidestyrning D1 Varvtalskontroll axel 1 D2 Varvtalskontroll axel 2 K Kulhane (flytande gödning) D Flödessensor - (flytande gödning) 2 pol. Platt kontakt med diod - frånslagnings ventil 6-pol. hydraulikstyrning, "lyftning", "klaffar" och spårrivare. 1 + spårrivare vänster 2 + spårrivare höger 3 + lyfta /sänka 4 + klaffar 5 - jordning alla 6 - jordning alla 5-pol. Halvsidesstyrning 1 omställningsmotor +/- 2 omställningsmotor -/+ 3 signal höger 4 signal vänster 5 signalutgång 7-pol. motor doseringsdrivning 1 - grå och blå 2 + röd och rosa 3 vit 4 brun 5 grön 6 gul

11 Installera DrillManager Vid alla maskiner med såmaskinstyrning av typen DrillManager måste basutrustningen installeras på traktorn vid första installationen. Basutrustningens kabel måste anslutas direkt till traktorns batteri. Kabeln får inte nötas och isoleringen får inte skadas. Anslutningen till batteriet måste ha bra kontakt. Monteringsfel leder till spänningsbortfall och till odefinierbara felmeddelanden och fel. Montering: Kabeln får under inga omständigheter anslutas till uttag i hytten. Monitorn får inte inverka på synfältet mot gatan. Montera monitorfästet på lämplig plats i förarens syn- och arbetsområdet. Dra den tjocka kabeln till batteriet och kapa eventuellt. Förbind de båda säkringshållarna stadigt och stabilt med kabeln. Anslut de båda röda kablarna med batteriets pluspol och de båda svarta kablarna med batteriets minuspol. Fäst monitorfästet bak på monitorn och koppla in anslutningskabeln undertill på monitorn. Installera DrillManager i ISObuss-utförande Om traktorns eget ISO-buss-system ansluts till maskinen krävs endast maskinens anslutningskabel med ISO-buss-kontakten. Styrningen av såmaskinen sker då via traktorns ISO-buss-terminal. Om traktorn inte är utrustad med ISO-buss kan systemets fördelar användas med hjälp av en grundutrustning i ISO-buss-utförande och en extern ISO-buss-terminal som Basic, Basic Top eller Comfort. Fördelarna med ISO-buss-systemet är de standardutformade kontakterna och att en terminal används för flera olika maskiner. Dessutom är utökningar som GPS-styrningar med variabel mängdjustering av alla doseringsdrivningar, spårstyrnings- och styrsystem, dataöverföring till gårdens huvuddator etc. endast möjliga med ISO-buss-datorer. Basutrustning med monitor:

12 Monitor Monitorn fästs på dragmaskinen på det förmonterade fästet och förenas med datorn via en kabel. 1 2 Betjäning Koppla på Tryck kort på knappen "Till/Från". Vid nystart, efter byte eller nyprogrammering av datorn laddas data från datorn. Före första idrifttagande måste några inställningar genomföras i systemet. 3 4 Ställa in och ändra siffervärden Den önskade siffergruppen väljs med + / - knapparna vid alla inställningar. Tryck därtill knapparna så ofta tills motsvarande tal är markerat med en ram. Tryck på "Enter"-knappen. Det markerade talet visas och därunder siffrorna 1-10 med två pilar och OK. Monitor med display och tangentbord "Till/Från" knapp Omkoppling systemstyrning för såningsprogram eller service Folietangentbord och display Knappar för att välja, ställa in och ändra siffervärden och funktioner. Knapparna (3) på displayen är inte belagda med fasta funktioner. De ställer alltid in funktionerna som visas i displayen. Displayvisningarna kan avvika från illustrationerna allt efter programversion. Ändra siffervärde Tryck på "Enter" om talet inte ska ändras, välj önskad siffra med +/- för att ändra talet och bekräfta med "Enter". Det växlar automatiskt till nästa tal. Den önskade siffran kan väljas direkt med pilknapparna. Om olika begrepp anges markeras dessa likadant med +/- knapparna och bekräftas med "Enter".

13 Monitor- och systeminställning Koppla om till systemstyrning, välj Service med knapparna (2) +/- och tryck på "Retur". 1 Meny 1 Visning av displayversion t.ex. B Såprogrammets mjukvaruversion visas i meny "Diagnos" i såprogrammet. Meny 2 Ställ in lämplig bildskärmsinställning "Ljusstyrka och Kontrast" med knapparna. Meny 3 Ställ in tid och datum. 2 Meny 4 Visning av minnesplatser i dator och i monitor. Återställ monitorminnet (X) med knappen (5) vid nyprogrammering eller byte av datorn. Vid nystart laddas programmet på nytt från datorn. Bläddra genom menyerna med pilknapparna (3) och (4) och genomför motsvarande inställningar Återställ minne Skriv upp alla uppgifter om maskinen och inställningarna innan en uppdatering sker. Vid mindre uppdateringar kvarstår uppgifterna. Vid större uppdateringar och när nya bilder måste visas finns de gamla inställnings- och effektuppgifterna i vissa fall inte kvar. Vid vissa systembetingade störningar kan det vara nödvändigt att radera det sparade programmet i terminalen och ladda ner programmet från datorn igen genom att starta om systemet.

14 Meny 5 Välja språk Välja enhet Från mjukvaruversion 8.17 kan användaren välja mellan metriska och amerikanska enheter för enheterna för längd, yta, volym och massa. Efter en ändring av visning måste terminalen kopplas av och på igen. Efter nystarten visas ändringen på skärmen. Välja språk Öppna listan med möjliga språk med "Retur"- knappen. Välj språk med +/- knapparna och bekräfta med "Retur"-knappen. Koppla därefter på och av terminalen. Vid omstarten laddas det nya språket ner från datorn till terminalen och visas på skärmen. Följande 18 språk är möjliga för närvarande: Tyska de Engelska en Franska fr Danska da Polska pl Tjeckiska cs Rumänska ro Spanska es Svenska sv Ungerska hu Serbiska sr Ryska ru Estniska et Litauiska lt Lettiska lv Bulgariska bg Kroatiska hu Finska fi Gå tillbaka till urval med systemskifttangenten (1), välj såprogram med +/- knappen och bekräfta med "Retur". 10

15 Maschine Zeichnung Dateiname Entw. Datum Maschine Zeichnung Dateiname Entw. Datum Menyöversikt Diagnos - S. 44 Maschine Zeichnung pfeil Entw. Datum ed sep 08 Dateiname Användarytor - S. 12 Dateiname Entw. Datum ed sep 08 Start Dateina Ställa in körspåren - S. 33 Entw. Datum ed sep 08 Dateiname Maschine Zeichnung pfeil Maschine Zeichnung pfeil pfeil 5 sec Dateiname Entw. Datum ed sep 08 för att vrida - S. 17 Maschine Zeichnung pfeil Maschine Zeichnung pfeil ed sep 08 pfeil Dateiname Maschine Zeichnung pfeil Entw. Datum ed sep 08 ed sep 08 Dateiname Entw. Datum ed sep 08 Maschine Zeichnung pfeil Kapacitetsdata Maschine Zeichnung pfeil Dateiname Entw. Datum ed sep 08 Maschine Zeichnung pfeil Maskindata - S. 26 Dateiname Maschine Zeichnung pfeil Entw. Datum ed sep 08 Dateiname Maschine Zeichnung pfeil Entw. Datum ed sep 08 Köra en sträcka på 100 m Dateiname Entw. Datum ed sep 08 Dateiname Entw. Datum ed sep 08 Maschine Zeichnung pfeil 11

16 Displayvisning arbetsmask Efter påkoppling visas alltid den första sidan i arbetsmasken. Visningen i displayen beror av utrustningens inställning och omfattning. Den tredje arbetssidan används till största delen för kalibreringstest, vid drift för inställning av känslighet för utsädesflödesövervakning samt för felsökning vid stopp och defekta sensorer. Arbetsmask tredje arbetssidan Arbetsmask första sidan t. ex.: Kopplat körspår, hydraulisk spårrivarstyrning och två doseringsapparater. Andra och tredje sidan på arbetsmaskerna kopplar under sådden automatiskt tillbaka till första sidan efter 10 sekunder. Man kan även bläddra direkt till första sidan med piltangenten. Arbetsmask andra sidan Spårrivare i stolpläge och såningsövervakning. 12

17 Funktionssymboler Symbolerna i displayen visar tryckknapparnas funktion. Stoppknapp för körspår: Knappen förhindrar en vidarekoppling av rytmen efter att maskinen lyfts upp. Funktionen visas med STOP mellan körspåren. Körspårsrytmen flyttas ett spår vid varje knapptryck. Spårnumret visas mellan körspåren. Vid ett körspår läggs de kopplade spåren bakom i svart. Dessutom visas de låsta skären inte på displayen vid utsåningen. Om maskinen är utrustad med hydraulisk spårrivarstyrning visas symbolen för den ömsesidiga spårrivaren i stället för symbolen "Körspår +" vid "STOP Körspår". Med denna knapp kan nu sidan för spårrivaren bytas. I stillastående ställning, men med påkopplad såningsfunktion, kör doseringsenheten på bestämd tid. Om datorn tar emot en hastighetssignal under den här tiden tar datorn över styrningen. Stolpläge: Med stolpläge kopplas hydraulikfunktionen "Lyfta" från. Såningsmängd 100 %: Om såningsmängden ändras med +% eller -% knapparna kan man växla tillbaka till den angivna såningsmängden kg/ha genom ett knapptryck på denna knapp. Såningsmängden kan ställas in och ställas tillbaka i flera steg med justeringsknapparna +% eller -%. Såningsmängden visas i displayen via såtanken i %. Procensteget kan ställas in i maskindata. Det går även att välja huruvida endast såningsmängden eller även gödselmängden ska ställas in där. Koppla TILL/FRÅN såningsfunktionen. STOP visas i displayen under såningsmaskinen vid frånkopplad såningsfunktion. Om såningsfunktionen är tillkopplad, såningsmaskinen är nedsänkt till arbetsläge och datorn tar emot en hastighetssignal så börjar datorn med regleringen. Vidare till nästa sida: Om den hydrauliska spårrivarstyrningen eller halvsidesstyrningen är aktiverade visas menyn för styrning av spårrivaren, lyfta och klaffar för maskinen och halvsidesurkopplingen på nästa sida. Vid användning av styrapparaten styrs bara spårrivaren hydrauliskt. Maskinen förblir i arbetsläge. Arbetssignalen stängs av hydrauliskt och körspåret kopplar inte vidare. 13

18 Spårrivar- och hydraulikstyrning Maskinfällning Med denna knapp kopplas hydraulikblocket om till "Klaffar" på alla fällbara maskiner. Funktionerna "Lyft/Sänk" och såningsfunktionen kopplas från. Lyfta och sänka maskinen. Menybild andra arbetssidan - hydraulikfunktioner De påkopplade funktionerna visas i displayen vid såningsmaskinen. Båda spårrivarna lyfts ut eller sänks ned med maskinen. Endast den vänstra spårrivaren används. Endast den högra spårrivaren används. Växelläge: Den vänstra och den högra spårrivaren lyfter och sänker sig alternerande. Det är läget för normalt såningsarbete. Funktionen "Lyft/Sänk" aktiveras automatiskt vid val av spårrivarfunktionen. Om spårrivaren är påkopplad, kopplas spårrivaren från vid det första knapptrycket och funktionen "Lyft/Sänk" kopplas från vid det andra knapptrycket. Läge "Vattenhål" I vissa situationer, t.ex. när maskinen sjunker ner i våta ställen på fältet kan maskinen lyftas upp med denna funktion. Därmed avbryts inte arbetssignalen och körspåret kopplar inte vidare. Tillbaka till normal såningsfunktion med ett nytt knapptryck eller ett knapptryck på önskad spårrivarfunktion. Vidare till nästa sida Vid påkoppling av dessa spårrivarstyrningar aktiveras alltid hydraulikfunktionen "Lyfta" också. 14

19 Halvsidesurkoppling Signalerna för de båda ändlägena styrs in i datorn från motorn. Signalen för mellanställningen kopplas från givaren på doseringsenheten. Vidare till nästa sida Efter val av halvsidesurkoppling i maskinkonfigurationen visas de båda symbolerna för den vänstra och den högra urkopplingen på den andra arbetssidan. Så snart man trycker på en knapp för urkoppling av en halvsida blinkar motsvarande halvsida i displaygrafiken tills givaren i ändläget styr en signal till datorn. I ändläget avbländas den slutna halvsidan. Såningsmängden reduceras med hälften, visningen av såningsmängden i kg/ha förblir samma eftersom även arbetsbredden är halverad. Den totala arbetsbredden är åter tillgänglig så snart man tryckt på samma knapp igen och hela maskinen åter är synlig i displayen. 15

20 Tredje sidan med utsädesflödesövervakning Allt efter utrustning på såningsmaskinen t.ex. dubbelbehållare, flytgödningsanordning eller utsädesflödesövervakning är ytterligare symboler synliga på den tredje "arbetssidan". Här finns visningar som inte används permanent vis sådden. Med dessa knappar kan man koppla vidare till ytterligare funktioner. Från denna sida kopplas vidare till ytterligare menyer. Vridning utsäde Vridning torrgödsel (dubbeltankutförande) Maskindata Resultatvisning Tillbaka till första sidan Visningar i displayen: 1. Numret för körspårsrytm från tabellen - inte antalet spår. 2. Börvärde utsädesmängd i doseringsenhet I. Vid dubbelbehållare gödselmängd i doseringsenhet II eller flytgödningmängd. 3. Varvtalsvisning för två axlar. 4. Behållare 1 - nivåvisning utsädesbehållare. Behållare 2 - nivåvisning gödselbehållare. 1 = full, 0 = inte full (nivå under sensorhöjd). 5. Övervakning av doseringsenheterna t.ex. vid brovalv i utsädes- eller gödselbehållare. 1 = full, 0 = doseringsenhet är tom. 6. Inställning av känslighet för utsädesövervakning samt visning av tilltäppta utsädesslangar. 7. Plus- och minusknappar för inställning av känslighet i utsädesövervakning. 8. Omkoppling för diagnos av utsädesövervakning. 16

21 Maschine Zeichnung Dateiname Entw. Datum Menyöversikt Vridning Väga vridprov Mata in vikten Kontrollera hastighetsområdet Entw. Datum ed sep 08 Dateiname Maschine Zeichnung pfeil Manövrering av vridknapparna Dateiname Entw. Datum ed sep 08 Entw. Datum ed sep 08 Start Dateiname Maschine Zeichnung pfeil Vridning Maschine Zeichnung pfeil Dateina Dateiname Entw. Datum ed sep 08 Maschine Zeichnung pfeil Dateiname Entw. Datum ed sep 08 pfeil Maschine Zeichnung pfeil ed sep 08 Maschine Zeichnung pfeil 17

22 Vridprov Före vridprovet måste börvärdet för sånings- och gödselmängd anges för beräkning av arbetshastighet. I doseringsenheten måste passande rotor vara monterad. Rotorurval Rotorn är beroende av utsädesmängd, arbetshastighet och såningsmaskinens arbetsbredd. De följande tabellerna visar de minimala och maximala utsädesmängderna vid olika arbetsbredder och förfogbara rotorstorlekar vid 5, 10 och 15 km/h arbetshastigheter. Kalibrering Vridning utsäde - doseringsenhet 1 Vridning gödsel - doseringsenhet 2 Tryck på knappen "Vridning Doseringsenhet 1". Menyn för vridning av utsäde visas. För speciella krav finns ytterligare rotorstorlekar på förfrågan. Inställningstabellerna är utlagda efter 1 kg/liter. Vid alla utsädestyper ska man ta hänsyn till den specifika vikten motsvarande måste man t.ex. vid låg specifik utsädesvikt välja en större rotor. Ange börvärde Visningen påminner om inställningen för doseringsenhetens vridningsvarvtal och nivån i behållaren och doseringenheten. Vridningsvarvtal? Vridningsvarvtalet kan väljas med "Retur"-knappen och ställas in med + och - knapparna. 60 vridningar per minut är angivna. Detta är tillräckligt vid normala förutsättningar. Välj doseringsenhet för såning eller gödsel vid "Börvärde" och ange den önskade sånings- och gödselmängden i kg/ha med + och - knapparna. Om man huvudsakligen arbetar vid höga doseringsvarvtal ska även vridningsvarvtalet höjas så att nivån i doseringscellerna är på ett ungefär lika. 18

23 Doseringsenhet påfylld? Tillräckligt utsäde måste fyllas på i behållaren för vridningsprocessen. Behållaren ska dock inte fyllas på helt, i synnerhet vid finutsäden så att rotorn lätt kan bytas vid felaktigt rotorval. Alla celler i rotorn ska vara fyllda vid påbörjan av vridprovet för exakt beräkning av vridmängden. Tryck därtill på knappen "Doseringsenhet". Rotorn roterar så länge som det är angivet i menyn "Konfiguration 3" under "Ledtid" eller tills knappen trycks in på nytt. Starta vridning Ställ en behållare under eller placera kalibreringssäcken under doseringsenheten allt efter maskin. Tryck på ljusknappen för att starta. Den andra sidan "Vridning" visas. Vridmängd Vid "Vridprov" får datorn beräkningsunderlagen, som den behöver för en exakt doseringsstyrning. Som ingångsvärde behöver den utsädesvikten som uttagits på doseringsapparaten under vridprovet. Man bör därför ta ut så mycket utsäde som möjligt för att hålla nere antalet inexaktheter i mätningen. Med "ESC"-knappen kan man avbryta och starta vridningen på nytt. Med "Retur"-knappen kommer man tilbaka till arbetssidan. Vrid på vridbrytaren på maskinen. Rotorn roterar och fyller vridbehållaren. Efter att vridprovet kopplats av visas menybilden för inmatning av vridmängden. 19

24 Ta bort vridbehållaren och töm utsäde som ev. ligger kvar i fallslussen. Väg det genomvridna utsädet. Välj "Vridmängd" med "Enter"-knappen och ange vikten med + och - knapparna. Efter att vridvikten angivits beräknas och visas det möjliga hastighetsområdet. Om det visade hastighetsområdet motsvarar din önskade utsädeshastighet kan utsädet påbörjas vid enkelbehållare eller med vridprovet för gödslet. Vridning vid samanvändning av behållarna (Båda behållarna används för utsäde) Vid maskiner med dubbelbehållare kan båda behålllarna användas samtidigt för utsädet. Den önskade utsädesmängden matas bara in på doseringsenhet 1. Men vridning måste under alla omständigheter ske vid båda doseringsenheterna och vridmängden måste matas in. Om den önskade arbetshastigheten inte är inom området för den bestämda hastigheten måste rotorn väljas och bytas mot större eller mindre så att den motsvarar detta. Vridningsprocessen måste sedan upprepas. Doseringsmotorns regelområde ligger på mellan 15 v/min och 150 v/min. Från 135 v/min visas ett varningsmeddelande att varvtalet är för högt. Vid högre varvtal kan inte garanteras att doseringscellerna fylls jämnt. Vid många utsädesarter har varvtal på 60 till 100 v/min visat sig vara lämpliga. Menybild Vridning För att inte andra vridprovet ska glömmas bort blinker symbolen för andra doseringsenheten efter första vridprovet. Doseringsrotorerna behöver inte ha samma storlek. Vid två olika rotorer skall den mindre byggas in i doseringsenheten på den mindre behållaren. 20

25 Rotorer Nr. Storlek cm³ Färg 1 20 gul 2 40 röd blå gul / alu svart gul / alu gul metall inte lämplig för bönor och fastgödning Storlek cm³ Cellform /cellstorlek Antal celler 3,5 halvrund, radie 4 mm cellbrickor 3,5 cm³ 20 5 Urfräsning ca. 19 x 3 mm cellbrickor 5 cm³ Urfräsning ca. 23 x 5 mm cellbrickor 10 cm³ 24 21

26 Rotorurval Rotorer Arbetsbredd 3m 4m 6 m Utsädesmängd kg/ ha Utsädesmängd kg/ ha Utsädesmängd kg/ ha Rotor Hast. min max min max min max ,5 5,0 7,

27 Rotorer Arbetsbredd 7,5 m 8 m 9 m Utsädesmängd kg/ ha Utsädesmängd kg/ ha Utsädesmängd kg/ ha Rotor Hast. min max min max min max 3,5 5,0 7,

28 Rotorer Arbetsbredd 12 m 18 m Utsädesmängd kg/ ha Utsädesmängd kg/ ha Rotor Hast. min max min max ,5 5,0 7,

29 Utsädescheck Utsädeschecken är en kontroll för vridprovet och en övervakning av doseringsnoggranheten under utsäde. Kapacitetsdata Sånings- och ytkapaciteter visas med "i"-knappen. Därtill måste samma procedur genomföras som vid vridning. Datorn hämtar kalibreringsdata från det senaste vridprovet och beräknar ett nytt värde för vridmängden från det nya vridprovets varv. Vid urkoppling på vridbrytaren visar den värdet i kg under "Vridmängd". Om samma utsäde används som vid föregående vridprov måste vikten på det nya vridprovet vara identiskt med normalvärdet. Korrigera värdet vid avvikelser och upprepa kontrollen vid behov. Dessa data kan nollställas helt med de vänstra "CE"-knapparna på var doseringsenhet eller kan enskilda väljas ut till höger med piltangenterna och återställas till 0 med högra "CE"-knappen. Tillbaka till såprogram: Första "arbetssida". 25

30 Inmatning av maskindata Före det första idrifttagandet måste maskindata matas in. Efter påkoppling visas den första sidan på huvudmenyerna. Växla över till den andra sidan med pilknappen. Med knappen Maskindata visas ytterligare en urvalssida. Konfiguration 1 Tryck på knappen Maskinkonfigurering i ca. 5 sekunder för att mata in bestämda maskindata Vidare till sidan "Konfiguration 2, 3 och 4" Doseringsmängen ändras med knapparna + och - %. Justeringsvärdet kan ställas in här. Normalvärde doseringsmängd i kg/ha för doseringsenhet I. Justering av doseringsmängd med kopplas "Till" och "Från" med knapparna + och -%. Normalvärde mängd för doseringsenhet II. torrgödsel i kg/ha eller flytgödsel i l/ha. Val om torr- eller flytgödselmängden ska ställas in med utsädet med %+ eller %-- knappen. Vid avsaknad av hastighetssignal kan ett nödprogram kopplas på här och såning ske med simuleringshastigheten. Radarn skall då kopplas bort. Simuleringshastigheten kan ändras här. Doseringsmotorn löper sen med varvtalet som vid angiven hastighet. Tillbaka till såprogram: Första "arbetssida". Tillbaka till arbetsmask Maskintyp Här kan man välja mellan Drille och Maistro. Programmet är förberett för båda maskinerna. Man behöver endast koppla om här vid tillkopplad Maistro med ME-styrning. 26

Bruksanvisning. E-Manager Maestro SW 9.65. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80720706 sv Utgåva: 03/2014

Bruksanvisning. E-Manager Maestro SW 9.65. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80720706 sv Utgåva: 03/2014 Bruksanvisning E-Manager Maestro SW 9.65 Art.: 80720706 sv Utgåva: 03/204 Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! - Översättning av originalinstruktionsboken - Identifikation av maskinen

Läs mer

Bruksanvisning E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67

Bruksanvisning E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67 Bruksanvisning E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67 LÄS DEN NOGA INNAN IDRIFTTAGNINGEN! BEVARA BRUKSANVISNINGEN! ART.: 80720707 SV UTGÅVA: 02/2015 - Översättning av originalinstruktionsboken - Identifikation

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 3 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Kom igång med RT Controller

Kom igång med RT Controller Kom igång med RT Controller En snabbguide om hur du kommer igång med ditt RT system Kom igång med RT Controller Version 1.3 (090831) (Använd Användarmanual RT Controller ver. 2.1 eller senare till denna

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR

MONTERINGSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR MONTERINGSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR LH No. 010-152-S LH AGRO ELEKTRONIK AB Lilla Östergatan 33 271 34 YSTAD Tel. 0411-13458 Fax. 0411-17484 Internet: http://www.lh-agro.se 2 LH AGRO ÖVERSIKTSSKISS

Läs mer

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929 1 DGT-serien 2 Innehåll 1. Information... 3 Varning... 3 2. Grundläggande teknisk information... 4 3 Symboler... 4 5.4 Sätta på/stänga av vågindikatorn... 5 6. Knappsats och funktioner (modeller med 5

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3

Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3 BJ5µP Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3 Innehåll Sida 1. Förord. 3 2. Installation 3 3. Översiktstabell funktioner. 4 4. Detaljerat om funktioner nivå A med direkta knappar. 5 5. Detaljerat om

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr.

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. 2012-02-15 Sida: 1 / 12 ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. Status: Drift Rumstemp Konvektion Drifttid 20.0 C AUTO 234 tim 2012-02-15 Sida: 2 / 12 Innehållsförteckning Inledning 2 2. Inkoppling

Läs mer

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA 1 Glydea TM Mått Montering skena 1. Märk ut var hållarna skall sitta 2. Borra i taket eller på väggen där fästena skall sitta 3. Montera fästena 4.

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB FlyBot FlyBot är en flyplansmodell med fyra lysdioder, en tuta och en motor som driver propellern. Här lär du dig att programmera DC-motorns fart och riktning. 41 Robotfakta LED-kort På LED-kortet sitter

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Compat Go börja använda pumpen. Compat Go instruktioner 1

Compat Go börja använda pumpen. Compat Go instruktioner 1 Compat Go börja använda pumpen Compat Go instruktioner 1 Compat Go instruktioner 2 Compat Go Pump - översikt 1. ON/OFF knapp 2. Informationsknapp 8 7 3. Knapp för manuell fyllning av aggregatet 4. Starta

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

BOX KING GT 2800 PC-MANUAL

BOX KING GT 2800 PC-MANUAL BOX KING GT 2800 PC-MANUAL 1 Sw, Mar 03 Innehållsförteckning 1. Tekniska data 4 2. Förord 5 3. Reservdelsbeställning 5 2 Beskrivning 6 3 Sido-beskrivning 6 3.1 Huvudsida 7 3.1.1 Statusinformation 7 3.1.2

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer

LEC. LEC startrutin. Temperaturreglering. Grundläggande drift / Avancerad inställning / Felsökning C K. Version 1.0 Swedish

LEC. LEC startrutin. Temperaturreglering. Grundläggande drift / Avancerad inställning / Felsökning C K. Version 1.0 Swedish LEC startrutin Torka verktyget, lägg på full låskraft, - gånger (kläm fast ev. kablar före drift). Ställ huvudströmbrytaren på Till. automatiskt börvärde. zon, zon eller båda. Skriv in automatiskt börvärde.

Läs mer

AutoTrac Universalsats 200

AutoTrac Universalsats 200 AutoTrac Universalsats 200 Introduktion till guidning John Deere GreenStar guidesystem ökar inte bara värdet på dina maskiner, det hjälper dig också att effektivisera din tid på fältet. John Deere erbjuder

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

MCP 4 snabbmanual. Minnet rymmer 100 jobb.

MCP 4 snabbmanual. Minnet rymmer 100 jobb. MCP 4 snabbmanual Limsystemet är grundinställt av leverantören: * Vid spolning/tömning har ett tryck inställts. * En miniminhastighet har angivits under vilken inget lim appliceras * Vid låg hastighet

Läs mer

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet Kontrollmetoder MCV12-10 med MKII enhet Första installationen av en DTCO1381 sid 3 Nyinstallation (även byte från analog eller till en ny digital) Förinstallerad från fabrik Periodisk kontroll av en DTCO1381

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Översikt Handhavande av monteringsanvisningen Säkerhet Förutsättningar Avsett användningsområde Säkerhetsinstruktioner Ingrepp/ändringar och reservdelar Återvinning Standardskåp

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Hype Smart Gyro Competition

Hype Smart Gyro Competition Hype Smart Gyro Competition Version C. 2004 05-04 Hype Smart Gyro Competition är ett mycket modernt gyro som kan växlas mellan två olika lägen Mode:r där mode 1 är en standard inställning där gyrot hela

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad!

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! Vikten behövs för att hålla vajern mellan motorn och fästets arm spänd. Detta krävs för att elektroniken skall kunna

Läs mer

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v3

CCI.Cam. Visuell maskinövervakning. Bruksanvisning. Innehåll: CCI.Cam v3 CCI.Cam Visuell maskinövervakning Bruksanvisning Innehåll: CCI.Cam v3 Inledning Copyright 2012 Copyright tillhör Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst, Germany Versionsnummer:

Läs mer