HORSCH DrillManager ME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HORSCH DrillManager ME"

Transkript

1 1008 Specialist i den modernaste markbehandlingen och såningstekniken HORSCH DrillManager ME SW 8.26 Art.: sv Bruksanvisning Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen!

2

3 - Översättning av originalinstruktionsboken - Identifikation av maskinen Vid övertagandet av maskinen för ni in respektive data i nedanstående lista: Serienummer:... Maskintyp:... Tillverkningsår:... Första användningen:... Tillbehör: Utgåva av instruktionsboken: DrillManager ME sv Återförsäljarens adress: Namn:... Gata:... Ort:... Tel.:... Åf-kundnummer:... HORSCH-Adress: HORSCH Maschinen GmbH D Schwandorf, Sitzenhof 1 D Schwandorf, Postfach 1038 Tel.: +49 (0) 9431 / Fax: +49 (0) 9431 / HORSCH-kundnummer:...

4 Innehållsförteckning DrillManager ME...2 Beskrivning...2 Kabelträd maskin...6 Installera DrillManager...7 Installera DrillManager i ISO-buss-utförande...7 Monitor...8 Betjäning...8 Monitor- och systeminställning...9 Menyöversikt...11 Displayvisning arbetsmask...12 Funktionssymboler...13 Spårrivar- och hydraulikstyrning...14 Halvsidesurkoppling...15 Menyöversikt Vridning...17 Vridprov...18 Rotorurval...22 Utsädescheck...25 Kapacitetsdata...25 Inmatning av maskindata...26 Samanvändning av behållare...28 Körspårsrytm...33 Utsädesflödesövervakning...41 Ange givarnummer vid FGS...41 Ställa in känslighet...42 Utsädesflödesövervakning...42 Alarmrapport...43 Utsädesflödesdiagnos...43 Diagnosprogram...44 Larmöversikt...46

5

6 DrillManager ME HORSCH DrillManager ME är en elektronisk styrenhet för såningsmaskiner och dess komponenter. Den reglerar, övervakar och styr alla anslutna komponentgrupper i såningsmaskinen. Ta DrillManager i drift först sedan ni läst bruksanvisningen och blivit införstådd med betjäningen. Alla komponenter och givare är förenade med datorn och monitorn via kabelträdet. Datorn tar emot informationen, utvärderar den och visar drisfttillstånd och data på monitorn. Vid över- och underskridande av angivna eller fasta förinställningsvärdena resp. vid störningar avbryts monitorvisningen och störningen visas. Då visas respektive komponent eller det överskridna gränsvärdet. De relevanta föreskrifterna om olycksfall, liksom andra allmänt gällande säkerhetstekniska och arbetsmedicinska regler ska uppfyllas vid arbete med DrillManager. Beskrivning HORSCH DrillManager ME är ett komplettsystem där de, beroende på utrustning anslutna komponentgrupperna endast behöver aktiveras. Den består av följande komponenter i komplett utrustning. Dator Monitor Komponenter allt efter maskintyp och utrustning för: En till tre doseringsdrivningar för utsäde, gödsel eller flytgödning Hydraulikstyrning för att lyfta och att fälla och för spårrivarstyrning. Halvsidesstyrning Utsädesflödesövervakning Givare för: Fläkt Körhastighet (Radar) Tomtankgivare (2 kanaler) Anslutning för arbetssignal Brytare att vrida Dator (första utförande) Beroende på utförande är en eller två datorer inbyggda i maskinen. Etiketter på datorn visar tillståndet på hård- och mjukvaran. Skötsel Systemet är underhållsfritt. Var försiktig med dator och kabelanslutningar vid tvätt av maskinen. Datorn, kontakterna och de elektriska komponenterna får inte rengöras med högtryckstvätt eller direkt vattenstråle.

7 Beskrivning av datorerna Datorerna i första utförandet, som visas på aluminiumlocket, kan programmeras med programversion 4.xx. Datorerna med svart plastlock är utrustade med program ur version 8.xx. Dessa datorer kan drivas med ECO-terminaler, externa ISO-buss-terminaler samt med ISO-buss-klara traktorterminaler. Datorer (nytt utförande) med en och två 16-poliga kontakter Maskiner med två datorer På maskiner med tre doseringsdrivningar byggs två datorer in i maskinen och kopplas samman med en kabel. På såmaskiner som tidvis kombineras med en ytterligare doseringsdrift, t.ex. DuoDrill eller Maistro, kopplas datorerna i de båda maskinerna ihop med en 16-polig kontakt. I stickkontakten är en ISO-buss-anslutning integrerad och den kan därför vid eventuell reparation endast ersättas av en originalkabel. Datorutförande Datorerna finns i tre olika hårdvaruutföranden, varav två ser likadana ut. Var därför alltid noga med att ange artikelnumret vid reparationer. Nr (Standarddator) Inbyggd i alla maskiner med en dator; Kan styra två doseringsdrivningar; Är alltid programmerad med huvudversionen 8.xx 49; Kabelingång: En 16-pol. kontakt; Nr (Dubbeldator) Inbyggd i alla maskiner med två datorer som huvuddator; Kan i kombination med den andra datorn styra tre doseringsdrivningar eller två doseringsdrivningar samt Maistron; Är alltid programmerad med huvudversionen 8.xx 49; Kabelingång: Två 16-pol. kontakter; Nr (Extradator) Används som andra dator i maskinerna med två datorer Stöder huvuddatorn vid styrning av den tredje doseringsdrivningen Är alltid programmerad med hjälpversionen 8.xx 4a Kabelingång: En 16-pol. kontakt Program Programmen kan identifieras genon ändelsen, t.ex. 8.xx 49 för huvudversionen och 8.xx 4a för hjälpversionen. Ändelsen märks bara vid programmering. På maskiner med dubbeldatorer får datorer med gammalt och nytt utförande inte kombineras med varandra. Om gamla datorer skall bytas ut måste eventuellt bägge datorerna bytas. Även programmen i båda datorerna måste vara av samma version, t.ex endast med a. Vid felaktiga kombinationer av programversion kan fel eller driftstörningar uppstå.

8 Kabelbeläggning på 42-pol. kontakt Kontaktnr. Färg Funktion Färg / komponentnr grbl Halvsida signal höger 3 grbr Halvsida signal vänster 4 blågul Varvtal 1 (vänster) Behållare 2 nivåsensor 5 brgrön Hydr. spårrivare vänster 6 vitröd Hydr. spårrivare höger 7 grön Körspår +/- höger 1 8 gul Körspår -/+ höger 2 9 grå Körspår +/- vänster 3 10 rosa Körspår -/+ vänster 4 11 röd Förmarkerare höger 5 12 sv Förmarkerare vänster grön 15 grön Motor 1 minus effekt blågrå 16 rödsv Arbetsställning signal 17 gulbr Motor 1 strömmätning 18 rödgrön Halvsida signal mitten 19 grönblå Hydr. "lyftning" 3 20 or Hydr. "fällning" 4 21 gulröd Flytgödning kulhane +/- Fläktreglering +/- 22 gulsv Flytgödning kulhane -/+ Fläktreglering -/ vi Flytgödning magnetventil 25 rödblå Halvsida motor +/ grågrön Halvsida motor -/ br grön br blå 28 br Motor 2 minus effekt blågrå 29 röd Motor plus 12 V effekt 30 brgul Vridbrytare signal br 31 vitgrå Motor 2 strömmätning röd rosa 32 br Sensorer alla 12 V plus 33 vit Sensorer alla 0 V elektr. 34 svbl Flytgödning signal sensor br vit grön 35 grönbr Motor 2 signal grön 36 svröd Motor 1 signal grön 37 brsv Radar signal grön 38 grbl Varvtal 2 (höger) Doseringsenhet 2 nivåsensor grön 39 blgrön Fläkt signal grön 40 vitsv Behållare 1 nivåsensor 41 grönsv Doseringsenhet 1 nivåsensor 42 blå Jordning 0 V effekt grön grön Ring gul Kåpa (motor) gul Kablarna vid kontakt 4 och 38 har dubbelbeläggning. I alla maskinutföranden med en behållare används signalerna vid dessa kablar som varvtalssignaler för övervakning av axlar (t.ex. rotorharvar). På maskiner med två behållare används ingångarna för nivåövervakning i andra behållarens tank och doseringsenhet. Denna funktion kan endast användas i kombination med motsvarande kabelträd. Om det äldre kabelutförandet används måste vid dubbelbehållarutföranden Y-kablarna för behållare- och doseringsenhetsövervakning användas vidare.

9 Kabelbeläggning på 16-pol. kontakt Kontaktnr. Kabelnr. Funktion Can Low 3 3 Can GND Volt elektronik Volt effekt Volt effekt Volt effekt Volt effekt Can High Can EN Volt elektronik Volt effekt Volt effekt Volt effekt Volt effekt

10 Kabelträd maskin Kabelträdet är anpassat för varje maskintyp och konfektionerad med kontakterna för alla utrustningar. För att undvika störningar genom nedsmutsning måste alla öppna kontakter tillslutas med blindhättor eller liknande. Kabel 8 pol. körspårsstyrning vid inställning "Magnet". 1 + klaffar höger 2 + klaffar höger 3 + klaffar vänster 4 + klaffar vänster 5 + förmarkerare höger 6 + förmarkerare vänster 7 - jordning alla 8 - jordning alla Kabel 8 pol. körspårsstyrning vid inställning "motor". 1 +/- motor höger 2 -/+ motor höger 3 +/- motor vänster 4 -/+ motor vänster 5 + förmarkerare höger 6 + förmarkerare vänster 7 - jordning 8 - jordning Kabelträd Pinbeläggning på alla 3 pol.-kontakter 1 - massakabel vit 2 + pluskabel brun 3 signalkabel grön Kontaktbeteckningar: A Arbetssignal T1 Nivåövervakning utsädesbehållare 1 T2 Nivåövervakning utsädesbehållare 2 B1 Brovalv doseringsapparat 1 B2 Brovalv doseringsapparat 2 G Fläkt S Signal mellanställning halvsidestyrning D1 Varvtalskontroll axel 1 D2 Varvtalskontroll axel 2 K Kulhane (flytande gödning) D Flödessensor - (flytande gödning) 2 pol. Platt kontakt med diod - frånslagnings ventil 6-pol. hydraulikstyrning, "lyftning", "klaffar" och spårrivare. 1 + spårrivare vänster 2 + spårrivare höger 3 + lyfta /sänka 4 + klaffar 5 - jordning alla 6 - jordning alla 5-pol. Halvsidesstyrning 1 omställningsmotor +/- 2 omställningsmotor -/+ 3 signal höger 4 signal vänster 5 signalutgång 7-pol. motor doseringsdrivning 1 - grå och blå 2 + röd och rosa 3 vit 4 brun 5 grön 6 gul

11 Installera DrillManager Vid alla maskiner med såmaskinstyrning av typen DrillManager måste basutrustningen installeras på traktorn vid första installationen. Basutrustningens kabel måste anslutas direkt till traktorns batteri. Kabeln får inte nötas och isoleringen får inte skadas. Anslutningen till batteriet måste ha bra kontakt. Monteringsfel leder till spänningsbortfall och till odefinierbara felmeddelanden och fel. Montering: Kabeln får under inga omständigheter anslutas till uttag i hytten. Monitorn får inte inverka på synfältet mot gatan. Montera monitorfästet på lämplig plats i förarens syn- och arbetsområdet. Dra den tjocka kabeln till batteriet och kapa eventuellt. Förbind de båda säkringshållarna stadigt och stabilt med kabeln. Anslut de båda röda kablarna med batteriets pluspol och de båda svarta kablarna med batteriets minuspol. Fäst monitorfästet bak på monitorn och koppla in anslutningskabeln undertill på monitorn. Installera DrillManager i ISObuss-utförande Om traktorns eget ISO-buss-system ansluts till maskinen krävs endast maskinens anslutningskabel med ISO-buss-kontakten. Styrningen av såmaskinen sker då via traktorns ISO-buss-terminal. Om traktorn inte är utrustad med ISO-buss kan systemets fördelar användas med hjälp av en grundutrustning i ISO-buss-utförande och en extern ISO-buss-terminal som Basic, Basic Top eller Comfort. Fördelarna med ISO-buss-systemet är de standardutformade kontakterna och att en terminal används för flera olika maskiner. Dessutom är utökningar som GPS-styrningar med variabel mängdjustering av alla doseringsdrivningar, spårstyrnings- och styrsystem, dataöverföring till gårdens huvuddator etc. endast möjliga med ISO-buss-datorer. Basutrustning med monitor:

12 Monitor Monitorn fästs på dragmaskinen på det förmonterade fästet och förenas med datorn via en kabel. 1 2 Betjäning Koppla på Tryck kort på knappen "Till/Från". Vid nystart, efter byte eller nyprogrammering av datorn laddas data från datorn. Före första idrifttagande måste några inställningar genomföras i systemet. 3 4 Ställa in och ändra siffervärden Den önskade siffergruppen väljs med + / - knapparna vid alla inställningar. Tryck därtill knapparna så ofta tills motsvarande tal är markerat med en ram. Tryck på "Enter"-knappen. Det markerade talet visas och därunder siffrorna 1-10 med två pilar och OK. Monitor med display och tangentbord "Till/Från" knapp Omkoppling systemstyrning för såningsprogram eller service Folietangentbord och display Knappar för att välja, ställa in och ändra siffervärden och funktioner. Knapparna (3) på displayen är inte belagda med fasta funktioner. De ställer alltid in funktionerna som visas i displayen. Displayvisningarna kan avvika från illustrationerna allt efter programversion. Ändra siffervärde Tryck på "Enter" om talet inte ska ändras, välj önskad siffra med +/- för att ändra talet och bekräfta med "Enter". Det växlar automatiskt till nästa tal. Den önskade siffran kan väljas direkt med pilknapparna. Om olika begrepp anges markeras dessa likadant med +/- knapparna och bekräftas med "Enter".

13 Monitor- och systeminställning Koppla om till systemstyrning, välj Service med knapparna (2) +/- och tryck på "Retur". 1 Meny 1 Visning av displayversion t.ex. B Såprogrammets mjukvaruversion visas i meny "Diagnos" i såprogrammet. Meny 2 Ställ in lämplig bildskärmsinställning "Ljusstyrka och Kontrast" med knapparna. Meny 3 Ställ in tid och datum. 2 Meny 4 Visning av minnesplatser i dator och i monitor. Återställ monitorminnet (X) med knappen (5) vid nyprogrammering eller byte av datorn. Vid nystart laddas programmet på nytt från datorn. Bläddra genom menyerna med pilknapparna (3) och (4) och genomför motsvarande inställningar Återställ minne Skriv upp alla uppgifter om maskinen och inställningarna innan en uppdatering sker. Vid mindre uppdateringar kvarstår uppgifterna. Vid större uppdateringar och när nya bilder måste visas finns de gamla inställnings- och effektuppgifterna i vissa fall inte kvar. Vid vissa systembetingade störningar kan det vara nödvändigt att radera det sparade programmet i terminalen och ladda ner programmet från datorn igen genom att starta om systemet.

14 Meny 5 Välja språk Välja enhet Från mjukvaruversion 8.17 kan användaren välja mellan metriska och amerikanska enheter för enheterna för längd, yta, volym och massa. Efter en ändring av visning måste terminalen kopplas av och på igen. Efter nystarten visas ändringen på skärmen. Välja språk Öppna listan med möjliga språk med "Retur"- knappen. Välj språk med +/- knapparna och bekräfta med "Retur"-knappen. Koppla därefter på och av terminalen. Vid omstarten laddas det nya språket ner från datorn till terminalen och visas på skärmen. Följande 18 språk är möjliga för närvarande: Tyska de Engelska en Franska fr Danska da Polska pl Tjeckiska cs Rumänska ro Spanska es Svenska sv Ungerska hu Serbiska sr Ryska ru Estniska et Litauiska lt Lettiska lv Bulgariska bg Kroatiska hu Finska fi Gå tillbaka till urval med systemskifttangenten (1), välj såprogram med +/- knappen och bekräfta med "Retur". 10

15 Maschine Zeichnung Dateiname Entw. Datum Maschine Zeichnung Dateiname Entw. Datum Menyöversikt Diagnos - S. 44 Maschine Zeichnung pfeil Entw. Datum ed sep 08 Dateiname Användarytor - S. 12 Dateiname Entw. Datum ed sep 08 Start Dateina Ställa in körspåren - S. 33 Entw. Datum ed sep 08 Dateiname Maschine Zeichnung pfeil Maschine Zeichnung pfeil pfeil 5 sec Dateiname Entw. Datum ed sep 08 för att vrida - S. 17 Maschine Zeichnung pfeil Maschine Zeichnung pfeil ed sep 08 pfeil Dateiname Maschine Zeichnung pfeil Entw. Datum ed sep 08 ed sep 08 Dateiname Entw. Datum ed sep 08 Maschine Zeichnung pfeil Kapacitetsdata Maschine Zeichnung pfeil Dateiname Entw. Datum ed sep 08 Maschine Zeichnung pfeil Maskindata - S. 26 Dateiname Maschine Zeichnung pfeil Entw. Datum ed sep 08 Dateiname Maschine Zeichnung pfeil Entw. Datum ed sep 08 Köra en sträcka på 100 m Dateiname Entw. Datum ed sep 08 Dateiname Entw. Datum ed sep 08 Maschine Zeichnung pfeil 11

16 Displayvisning arbetsmask Efter påkoppling visas alltid den första sidan i arbetsmasken. Visningen i displayen beror av utrustningens inställning och omfattning. Den tredje arbetssidan används till största delen för kalibreringstest, vid drift för inställning av känslighet för utsädesflödesövervakning samt för felsökning vid stopp och defekta sensorer. Arbetsmask tredje arbetssidan Arbetsmask första sidan t. ex.: Kopplat körspår, hydraulisk spårrivarstyrning och två doseringsapparater. Andra och tredje sidan på arbetsmaskerna kopplar under sådden automatiskt tillbaka till första sidan efter 10 sekunder. Man kan även bläddra direkt till första sidan med piltangenten. Arbetsmask andra sidan Spårrivare i stolpläge och såningsövervakning. 12

17 Funktionssymboler Symbolerna i displayen visar tryckknapparnas funktion. Stoppknapp för körspår: Knappen förhindrar en vidarekoppling av rytmen efter att maskinen lyfts upp. Funktionen visas med STOP mellan körspåren. Körspårsrytmen flyttas ett spår vid varje knapptryck. Spårnumret visas mellan körspåren. Vid ett körspår läggs de kopplade spåren bakom i svart. Dessutom visas de låsta skären inte på displayen vid utsåningen. Om maskinen är utrustad med hydraulisk spårrivarstyrning visas symbolen för den ömsesidiga spårrivaren i stället för symbolen "Körspår +" vid "STOP Körspår". Med denna knapp kan nu sidan för spårrivaren bytas. I stillastående ställning, men med påkopplad såningsfunktion, kör doseringsenheten på bestämd tid. Om datorn tar emot en hastighetssignal under den här tiden tar datorn över styrningen. Stolpläge: Med stolpläge kopplas hydraulikfunktionen "Lyfta" från. Såningsmängd 100 %: Om såningsmängden ändras med +% eller -% knapparna kan man växla tillbaka till den angivna såningsmängden kg/ha genom ett knapptryck på denna knapp. Såningsmängden kan ställas in och ställas tillbaka i flera steg med justeringsknapparna +% eller -%. Såningsmängden visas i displayen via såtanken i %. Procensteget kan ställas in i maskindata. Det går även att välja huruvida endast såningsmängden eller även gödselmängden ska ställas in där. Koppla TILL/FRÅN såningsfunktionen. STOP visas i displayen under såningsmaskinen vid frånkopplad såningsfunktion. Om såningsfunktionen är tillkopplad, såningsmaskinen är nedsänkt till arbetsläge och datorn tar emot en hastighetssignal så börjar datorn med regleringen. Vidare till nästa sida: Om den hydrauliska spårrivarstyrningen eller halvsidesstyrningen är aktiverade visas menyn för styrning av spårrivaren, lyfta och klaffar för maskinen och halvsidesurkopplingen på nästa sida. Vid användning av styrapparaten styrs bara spårrivaren hydrauliskt. Maskinen förblir i arbetsläge. Arbetssignalen stängs av hydrauliskt och körspåret kopplar inte vidare. 13

18 Spårrivar- och hydraulikstyrning Maskinfällning Med denna knapp kopplas hydraulikblocket om till "Klaffar" på alla fällbara maskiner. Funktionerna "Lyft/Sänk" och såningsfunktionen kopplas från. Lyfta och sänka maskinen. Menybild andra arbetssidan - hydraulikfunktioner De påkopplade funktionerna visas i displayen vid såningsmaskinen. Båda spårrivarna lyfts ut eller sänks ned med maskinen. Endast den vänstra spårrivaren används. Endast den högra spårrivaren används. Växelläge: Den vänstra och den högra spårrivaren lyfter och sänker sig alternerande. Det är läget för normalt såningsarbete. Funktionen "Lyft/Sänk" aktiveras automatiskt vid val av spårrivarfunktionen. Om spårrivaren är påkopplad, kopplas spårrivaren från vid det första knapptrycket och funktionen "Lyft/Sänk" kopplas från vid det andra knapptrycket. Läge "Vattenhål" I vissa situationer, t.ex. när maskinen sjunker ner i våta ställen på fältet kan maskinen lyftas upp med denna funktion. Därmed avbryts inte arbetssignalen och körspåret kopplar inte vidare. Tillbaka till normal såningsfunktion med ett nytt knapptryck eller ett knapptryck på önskad spårrivarfunktion. Vidare till nästa sida Vid påkoppling av dessa spårrivarstyrningar aktiveras alltid hydraulikfunktionen "Lyfta" också. 14

19 Halvsidesurkoppling Signalerna för de båda ändlägena styrs in i datorn från motorn. Signalen för mellanställningen kopplas från givaren på doseringsenheten. Vidare till nästa sida Efter val av halvsidesurkoppling i maskinkonfigurationen visas de båda symbolerna för den vänstra och den högra urkopplingen på den andra arbetssidan. Så snart man trycker på en knapp för urkoppling av en halvsida blinkar motsvarande halvsida i displaygrafiken tills givaren i ändläget styr en signal till datorn. I ändläget avbländas den slutna halvsidan. Såningsmängden reduceras med hälften, visningen av såningsmängden i kg/ha förblir samma eftersom även arbetsbredden är halverad. Den totala arbetsbredden är åter tillgänglig så snart man tryckt på samma knapp igen och hela maskinen åter är synlig i displayen. 15

20 Tredje sidan med utsädesflödesövervakning Allt efter utrustning på såningsmaskinen t.ex. dubbelbehållare, flytgödningsanordning eller utsädesflödesövervakning är ytterligare symboler synliga på den tredje "arbetssidan". Här finns visningar som inte används permanent vis sådden. Med dessa knappar kan man koppla vidare till ytterligare funktioner. Från denna sida kopplas vidare till ytterligare menyer. Vridning utsäde Vridning torrgödsel (dubbeltankutförande) Maskindata Resultatvisning Tillbaka till första sidan Visningar i displayen: 1. Numret för körspårsrytm från tabellen - inte antalet spår. 2. Börvärde utsädesmängd i doseringsenhet I. Vid dubbelbehållare gödselmängd i doseringsenhet II eller flytgödningmängd. 3. Varvtalsvisning för två axlar. 4. Behållare 1 - nivåvisning utsädesbehållare. Behållare 2 - nivåvisning gödselbehållare. 1 = full, 0 = inte full (nivå under sensorhöjd). 5. Övervakning av doseringsenheterna t.ex. vid brovalv i utsädes- eller gödselbehållare. 1 = full, 0 = doseringsenhet är tom. 6. Inställning av känslighet för utsädesövervakning samt visning av tilltäppta utsädesslangar. 7. Plus- och minusknappar för inställning av känslighet i utsädesövervakning. 8. Omkoppling för diagnos av utsädesövervakning. 16

21 Maschine Zeichnung Dateiname Entw. Datum Menyöversikt Vridning Väga vridprov Mata in vikten Kontrollera hastighetsområdet Entw. Datum ed sep 08 Dateiname Maschine Zeichnung pfeil Manövrering av vridknapparna Dateiname Entw. Datum ed sep 08 Entw. Datum ed sep 08 Start Dateiname Maschine Zeichnung pfeil Vridning Maschine Zeichnung pfeil Dateina Dateiname Entw. Datum ed sep 08 Maschine Zeichnung pfeil Dateiname Entw. Datum ed sep 08 pfeil Maschine Zeichnung pfeil ed sep 08 Maschine Zeichnung pfeil 17

22 Vridprov Före vridprovet måste börvärdet för sånings- och gödselmängd anges för beräkning av arbetshastighet. I doseringsenheten måste passande rotor vara monterad. Rotorurval Rotorn är beroende av utsädesmängd, arbetshastighet och såningsmaskinens arbetsbredd. De följande tabellerna visar de minimala och maximala utsädesmängderna vid olika arbetsbredder och förfogbara rotorstorlekar vid 5, 10 och 15 km/h arbetshastigheter. Kalibrering Vridning utsäde - doseringsenhet 1 Vridning gödsel - doseringsenhet 2 Tryck på knappen "Vridning Doseringsenhet 1". Menyn för vridning av utsäde visas. För speciella krav finns ytterligare rotorstorlekar på förfrågan. Inställningstabellerna är utlagda efter 1 kg/liter. Vid alla utsädestyper ska man ta hänsyn till den specifika vikten motsvarande måste man t.ex. vid låg specifik utsädesvikt välja en större rotor. Ange börvärde Visningen påminner om inställningen för doseringsenhetens vridningsvarvtal och nivån i behållaren och doseringenheten. Vridningsvarvtal? Vridningsvarvtalet kan väljas med "Retur"-knappen och ställas in med + och - knapparna. 60 vridningar per minut är angivna. Detta är tillräckligt vid normala förutsättningar. Välj doseringsenhet för såning eller gödsel vid "Börvärde" och ange den önskade sånings- och gödselmängden i kg/ha med + och - knapparna. Om man huvudsakligen arbetar vid höga doseringsvarvtal ska även vridningsvarvtalet höjas så att nivån i doseringscellerna är på ett ungefär lika. 18

23 Doseringsenhet påfylld? Tillräckligt utsäde måste fyllas på i behållaren för vridningsprocessen. Behållaren ska dock inte fyllas på helt, i synnerhet vid finutsäden så att rotorn lätt kan bytas vid felaktigt rotorval. Alla celler i rotorn ska vara fyllda vid påbörjan av vridprovet för exakt beräkning av vridmängden. Tryck därtill på knappen "Doseringsenhet". Rotorn roterar så länge som det är angivet i menyn "Konfiguration 3" under "Ledtid" eller tills knappen trycks in på nytt. Starta vridning Ställ en behållare under eller placera kalibreringssäcken under doseringsenheten allt efter maskin. Tryck på ljusknappen för att starta. Den andra sidan "Vridning" visas. Vridmängd Vid "Vridprov" får datorn beräkningsunderlagen, som den behöver för en exakt doseringsstyrning. Som ingångsvärde behöver den utsädesvikten som uttagits på doseringsapparaten under vridprovet. Man bör därför ta ut så mycket utsäde som möjligt för att hålla nere antalet inexaktheter i mätningen. Med "ESC"-knappen kan man avbryta och starta vridningen på nytt. Med "Retur"-knappen kommer man tilbaka till arbetssidan. Vrid på vridbrytaren på maskinen. Rotorn roterar och fyller vridbehållaren. Efter att vridprovet kopplats av visas menybilden för inmatning av vridmängden. 19

24 Ta bort vridbehållaren och töm utsäde som ev. ligger kvar i fallslussen. Väg det genomvridna utsädet. Välj "Vridmängd" med "Enter"-knappen och ange vikten med + och - knapparna. Efter att vridvikten angivits beräknas och visas det möjliga hastighetsområdet. Om det visade hastighetsområdet motsvarar din önskade utsädeshastighet kan utsädet påbörjas vid enkelbehållare eller med vridprovet för gödslet. Vridning vid samanvändning av behållarna (Båda behållarna används för utsäde) Vid maskiner med dubbelbehållare kan båda behålllarna användas samtidigt för utsädet. Den önskade utsädesmängden matas bara in på doseringsenhet 1. Men vridning måste under alla omständigheter ske vid båda doseringsenheterna och vridmängden måste matas in. Om den önskade arbetshastigheten inte är inom området för den bestämda hastigheten måste rotorn väljas och bytas mot större eller mindre så att den motsvarar detta. Vridningsprocessen måste sedan upprepas. Doseringsmotorns regelområde ligger på mellan 15 v/min och 150 v/min. Från 135 v/min visas ett varningsmeddelande att varvtalet är för högt. Vid högre varvtal kan inte garanteras att doseringscellerna fylls jämnt. Vid många utsädesarter har varvtal på 60 till 100 v/min visat sig vara lämpliga. Menybild Vridning För att inte andra vridprovet ska glömmas bort blinker symbolen för andra doseringsenheten efter första vridprovet. Doseringsrotorerna behöver inte ha samma storlek. Vid två olika rotorer skall den mindre byggas in i doseringsenheten på den mindre behållaren. 20

25 Rotorer Nr. Storlek cm³ Färg 1 20 gul 2 40 röd blå gul / alu svart gul / alu gul metall inte lämplig för bönor och fastgödning Storlek cm³ Cellform /cellstorlek Antal celler 3,5 halvrund, radie 4 mm cellbrickor 3,5 cm³ 20 5 Urfräsning ca. 19 x 3 mm cellbrickor 5 cm³ Urfräsning ca. 23 x 5 mm cellbrickor 10 cm³ 24 21

26 Rotorurval Rotorer Arbetsbredd 3m 4m 6 m Utsädesmängd kg/ ha Utsädesmängd kg/ ha Utsädesmängd kg/ ha Rotor Hast. min max min max min max ,5 5,0 7,

27 Rotorer Arbetsbredd 7,5 m 8 m 9 m Utsädesmängd kg/ ha Utsädesmängd kg/ ha Utsädesmängd kg/ ha Rotor Hast. min max min max min max 3,5 5,0 7,

28 Rotorer Arbetsbredd 12 m 18 m Utsädesmängd kg/ ha Utsädesmängd kg/ ha Rotor Hast. min max min max ,5 5,0 7,

29 Utsädescheck Utsädeschecken är en kontroll för vridprovet och en övervakning av doseringsnoggranheten under utsäde. Kapacitetsdata Sånings- och ytkapaciteter visas med "i"-knappen. Därtill måste samma procedur genomföras som vid vridning. Datorn hämtar kalibreringsdata från det senaste vridprovet och beräknar ett nytt värde för vridmängden från det nya vridprovets varv. Vid urkoppling på vridbrytaren visar den värdet i kg under "Vridmängd". Om samma utsäde används som vid föregående vridprov måste vikten på det nya vridprovet vara identiskt med normalvärdet. Korrigera värdet vid avvikelser och upprepa kontrollen vid behov. Dessa data kan nollställas helt med de vänstra "CE"-knapparna på var doseringsenhet eller kan enskilda väljas ut till höger med piltangenterna och återställas till 0 med högra "CE"-knappen. Tillbaka till såprogram: Första "arbetssida". 25

30 Inmatning av maskindata Före det första idrifttagandet måste maskindata matas in. Efter påkoppling visas den första sidan på huvudmenyerna. Växla över till den andra sidan med pilknappen. Med knappen Maskindata visas ytterligare en urvalssida. Konfiguration 1 Tryck på knappen Maskinkonfigurering i ca. 5 sekunder för att mata in bestämda maskindata Vidare till sidan "Konfiguration 2, 3 och 4" Doseringsmängen ändras med knapparna + och - %. Justeringsvärdet kan ställas in här. Normalvärde doseringsmängd i kg/ha för doseringsenhet I. Justering av doseringsmängd med kopplas "Till" och "Från" med knapparna + och -%. Normalvärde mängd för doseringsenhet II. torrgödsel i kg/ha eller flytgödsel i l/ha. Val om torr- eller flytgödselmängden ska ställas in med utsädet med %+ eller %-- knappen. Vid avsaknad av hastighetssignal kan ett nödprogram kopplas på här och såning ske med simuleringshastigheten. Radarn skall då kopplas bort. Simuleringshastigheten kan ändras här. Doseringsmotorn löper sen med varvtalet som vid angiven hastighet. Tillbaka till såprogram: Första "arbetssida". Tillbaka till arbetsmask Maskintyp Här kan man välja mellan Drille och Maistro. Programmet är förberett för båda maskinerna. Man behöver endast koppla om här vid tillkopplad Maistro med ME-styrning. 26

HORSCH DrillManager ME

HORSCH DrillManager ME 06/2008 Specialist i den modernaste markbehandlingen och såningstekniken HORSCH DrillManager ME Art.: 80660703 sv Bruksanvisning Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! - Översättning

Läs mer

10/2010. DrillManager ME. Software 8.42. Bruksanvisning. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.

10/2010. DrillManager ME. Software 8.42. Bruksanvisning. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art. 10/2010 DrillManager ME Software 8.42 Art.: 80660705 sv Bruksanvisning Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! - Översättning av originalinstruktionsboken - Identifikation av maskinen

Läs mer

Bruksanvisning E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67

Bruksanvisning E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67 Bruksanvisning E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67 LÄS DEN NOGA INNAN IDRIFTTAGNINGEN! BEVARA BRUKSANVISNINGEN! ART.: 80720707 SV UTGÅVA: 02/2015 - Översättning av originalinstruktionsboken - Identifikation

Läs mer

Bruksanvisning E-MANAGER 9.66 / 9.68 LÄS DEN NOGA INNAN IDRIFTTAGNINGEN! BEVARA BRUKSANVISNINGEN! ART.: UTGÅVA:

Bruksanvisning E-MANAGER 9.66 / 9.68 LÄS DEN NOGA INNAN IDRIFTTAGNINGEN! BEVARA BRUKSANVISNINGEN! ART.: UTGÅVA: Bruksanvisning E-MANAGER 9.66 / 9.68 LÄS DEN NOGA INNAN IDRIFTTAGNINGEN! BEVARA BRUKSANVISNINGEN! ART.: UTGÅVA: 80660709 07/2015 - Översättning av originalinstruktionsboken - Identifikation av maskinen

Läs mer

Bruksanvisning. E-Manager Maestro SW 9.65. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80720706 sv Utgåva: 03/2014

Bruksanvisning. E-Manager Maestro SW 9.65. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80720706 sv Utgåva: 03/2014 Bruksanvisning E-Manager Maestro SW 9.65 Art.: 80720706 sv Utgåva: 03/204 Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! - Översättning av originalinstruktionsboken - Identifikation av maskinen

Läs mer

HORSCH DrillManager V 24

HORSCH DrillManager V 24 05/2005 Specialist i den modernaste markbearbetningen och såningstekniken HORSCH DrillManager V 24 Art.: 80110704 se Bruksanvisning Läs noga innan driftsättnngen! Bevara bruksanvisningen! Mottagningsbekräftelse

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin

Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin Bruksanvisning Tassu 420 1 (16) Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin Kappelitie 6, FI-02200 Espoo Version: 1.5 Föränd. datum 02.07.08 Godk..-- Bruksanvisning Tassu 420 2 (16) Versionshistoria

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original JF-Link Trådlös elmanövrering av hydraulik Instruktionsbok Bruksanvisning i original S INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. JF-LINK TRÅDLÖS ELMANÖVRERING AV HYDRAULIK... 5 VENTILBOX... 5 INLÄRNING AV FJÄRRMANÖVRERING...

Läs mer

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ 2 Innehållsförteckning: 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Miniratt GP1R?... 4 1.2 Ratten... 4 1.3 Handhavande

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

BRUKS- & MONTERINGSANVISNING LH 1200 MONITOR

BRUKS- & MONTERINGSANVISNING LH 1200 MONITOR BRUKS- & MONTERINGSANVISNING FÖR LH 1200 MONITOR LH No. 020-122-S Version 2.00 LH AGRO ELEKTRONIK AB Lilla Östergatan 33 271 34 YSTAD Tel. 0411-13458 Fax. 0411-17484 Internet: http://www.lh-agro.se LH

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Original Bruksanvisning 5.2

Original Bruksanvisning 5.2 Original Bruksanvisning 5.2 Före start, läs avsnittet Grunder ingående! Utgåva: 3/2011, V.1.5 2 KVALITET FÖR PROFFS Det får INTE Verka obekvämt eller överflödigt att läsa och göra sig införstådd med denna

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 3 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

MEMOday. Art.nr Rev A SE

MEMOday. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning MEMOday Art.nr 508260 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Komma igång... 3 3. Talstöd... 4 4. Byt bakgrundsfärg... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup... 4 7. Sätta

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering Värmetimer. 1 Tid 2 Förprogrammering 3 Värme 4 Bakåt 5 Framåt 6 Minnesindikator 7 Indikator för fjärrkontroll 8 Veckodag resp. förprogrammerad dag 9 Aktuell tid resp. förprogrammerad tid 10 Temperatur

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart Touch elektronisk panel med modulering vid fasta hastigheter Den här kontrollen reglerar rumstemperaturen, helt utan externa givare, i fyra fläkthastigheter

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Kom igång med RT Controller

Kom igång med RT Controller Kom igång med RT Controller En snabbguide om hur du kommer igång med ditt RT system Kom igång med RT Controller Version 1.3 (090831) (Använd Användarmanual RT Controller ver. 2.1 eller senare till denna

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV Minimanual för S3-dator. Innehållsförteckning 1. Innan strömmen slås på 2. Hur fungerar tangentbordet? 3. Backup C 4. Fasfel 5. Justering motorskydd 6. Ställa in parametrar i frekvensstyrning 7. Vad krävs

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

HE-VA Auto-Controller AC-LITE Installation, Insåning och Användning Software Reference WZ704-000 rev.15

HE-VA Auto-Controller AC-LITE Installation, Insåning och Användning Software Reference WZ704-000 rev.15 HE-VA Auto-Controller AC-LITE Installation, Insåning och Användning Software Reference WZ704-000 rev.15 Vigtigt: Innan apparaten används är det vigtigt att läsa denna användarmanual grundligt och förstå

Läs mer

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Dokument: BM24TS_UM_sv Version: 2014-10-20 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Radiofjärrkontroll. Eberspächer. Teknisk beskrivning Bruksanvisning Monteringsanvisning

Radiofjärrkontroll. Eberspächer. Teknisk beskrivning Bruksanvisning Monteringsanvisning Radiofjärrkontroll Teknisk beskrivning Bruksanvisning Monteringsanvisning Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (zentral) (0711) 939-00 Telefax (0711) 939-0500

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

Smile Monitor & Ref & Programmerings & Användarmanual

Smile Monitor & Ref & Programmerings & Användarmanual Smile VDS Smile Monitor 3-0107 & 3-0108 Ref. 6545 & 6550 Programmerings & Användarmanual Smile VDS Detta är en snabbguide och ej som komplett manual. Avancerad manual för Smile finns på www.fermax.com

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

BRUKSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR

BRUKSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR BRUKSANVISNING FÖR LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR LH No. 020-152-S Version 1.00 LH AGRO ELEKTRONIK AB Lilla Östergatan 33 271 34 YSTAD Tel. 0411-13458 Fax. 0411-17484 Internet: http://www.lh-agro.se 2 LH AGRO

Läs mer

Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A

Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A Avsedd användning Regulatorn används för att registrera och visa temperatur från -55 till + 99,9 C och det relativa

Läs mer

Användaranvisning FridgeController

Användaranvisning FridgeController Användaranvisning FridgeController Systemet består av Termostatdel Denna används för att välja önskad temperatur Styrenhet Detta är hjärtat i systemet som används för att styra kompressor och fläktar Temperaturgivare

Läs mer

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Dokument: BFM24TD_UM_sv Version: 2014-08-26 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306

Läs mer

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04 1. utgåvan, S TrendCon Instruktionsbok 0403-56-02-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSNITT Sida ÖVERSIKT FUNKTIER.. 1 VARNING:S TEXT.. 1 ANVISNINGAR ALLMÄNT.. 2 INDIKERINGAR ALLMÄNT.. 2 FELSIGNALER.. 2 SYSTEM ÖVERSIKT..

Läs mer

VÅGINSTRUMENT LD 5208

VÅGINSTRUMENT LD 5208 VÅGINSTRUMENT LD 5208 Viktdisplay 6-siffrig display för visning av vikt (brutto eller netto), funktioner eller felmeddelanden. Siffrornas höjd ca 20 mm. Överlast indikeras med på displayen. Underlast indikeras

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Touchsensor 3 Plus 2kanals F100 Best. nr. : 2042 xx Touchsensor 3 plus 3kanals (1+2) F100 Best. nr. : 2043 xx Touchsensor 3 Plus 6kanals (2+4) F100 Best. nr. : 2046 xx Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Innehållsförteckning. 2. Monteringsanvisning Kontrollbox Strömförsörjning Placering av givare...2

Innehållsförteckning. 2. Monteringsanvisning Kontrollbox Strömförsörjning Placering av givare...2 Innehållsförteckning 1. Systembeskrivning...1 1.1 Systembeskrivning...1 1.2 Kontrollsystem typ 1502 och dess funktion...1 1.2.1 Användning av precisionsåmaskin med optisk givare för fröräkning...1 1.2.2

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

5.2. Översättning av originalbruksanvisningen. Läs omsorgsfullt igenom punkten Komma igång snabbt! Från serienummer till 5.2-2863

5.2. Översättning av originalbruksanvisningen. Läs omsorgsfullt igenom punkten Komma igång snabbt! Från serienummer till 5.2-2863 Översättning av originalbruksanvisningen 5.2 Läs omsorgsfullt igenom punkten Komma igång snabbt! Från serienummer till 5.2-2863 Version: 01/2012, V.2.0 Order No.: 00600-3-094 2 KVALITET FÖR PROFFS Det

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

FELSÖKNING MÄTNING KONTROLL

FELSÖKNING MÄTNING KONTROLL FELSÖKNING MÄTNING KONTROLL LH 070901S vers. 06 2002 I:\Salg\Produkt og Marketing\BROCHURERarbejdskopi\Service\LH 070900DK 2LEDAD GIVARE Användning: Färgkod: Den 2ledade givaren består i huvudsak av ett

Läs mer

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius för septiktankar, version 4 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet,

Läs mer

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius 1 nivåvakt för vatten och bränsletankar, version 4.0 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 1 sensor,

Läs mer

MasterPower 12 V 700 A

MasterPower 12 V 700 A Bruksanvisning S MasterPower 12 V 700 A ELEKTRON-BREMEN Fabrik für Elektrotechnik GmbH Postfach 10 59 60 D - 28059 Bremen Telefon +49 / (0)421 / 54 90 6-0 Telefax +49 / (0)421 / 54 90 619 vertrieb@elektron-bremen.de

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 CSD AB 1997-12-31 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet!

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at Dokumentversion 3.1, mars 2009 Gobius 4i för vätsketankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet (091427), 1 batterieliminator,

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL

Läs mer

990 070 Hastighet/Areal/Avstånd

990 070 Hastighet/Areal/Avstånd 990 070 Hastighet/Areal/Avstånd 001-UK V1.11 15/03/2007 Page 1 of 6 1. Förbindelseskiss Sedd från monitorns kabelsida Pol Beskrivning Kabelfärg 1 2 Hastighet signal Brun 3 Arealsignal Grön 4 Jord/OV Gul

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. 2kanals Best. nr. : 5142 00 5kanals (2+3) Best. nr. : 5145 00 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Om anvisningarna

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Dubbla Bevattningsprogram med: - Tre starttider per dag - 1 minut till 9 timmars bevattningstid Batteri backup uppladdningsbart Ni-MH Automatisk pumpstart Säsongs

Läs mer

Compat Go börja använda pumpen. Compat Go instruktioner 1

Compat Go börja använda pumpen. Compat Go instruktioner 1 Compat Go börja använda pumpen Compat Go instruktioner 1 Compat Go instruktioner 2 Compat Go Pump - översikt 1. ON/OFF knapp 2. Informationsknapp 8 7 3. Knapp för manuell fyllning av aggregatet 4. Starta

Läs mer

DP23 Läckagemätare. Innehållsförteckning:

DP23 Läckagemätare. Innehållsförteckning: DP23 Läckagemätare Innehållsförteckning: 1.Översikt...2 2. Mätprincip...3 3. Installation av instrumentet på rökgassystem...4 4. Utför en mätning...5 5. Valbart Mätläge...7 6. Manuellt Mätläge...8 7. Underhåll...8

Läs mer

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA 1 Glydea TM Mått Montering skena 1. Märk ut var hållarna skall sitta 2. Borra i taket eller på väggen där fästena skall sitta 3. Montera fästena 4.

Läs mer

MEDICINSK TEKNIK. Injectomat TIVA Agilia Snabbguide

MEDICINSK TEKNIK. Injectomat TIVA Agilia Snabbguide MEDICINSK TEKNIK Injectomat TIVA Agilia Snabbguide 1 Beskrivning 1 2 3 4 5 6 7 10 11 9 8 1- Låsklaff för spruta 2- Spår för sprutvingar 3- Drivblock 4- Drivblocksskydd 5- Handtag 6- Monteringsskruv 7-

Läs mer

Installations- och användarhandbok living eco Elektronisk radiatortermostat

Installations- och användarhandbok living eco Elektronisk radiatortermostat Installations- och användarhandbok living eco Elektronisk radiatortermostat Danfoss Heating Solutions VIIDB207 09/2013 1 Installationsguide 1. Installation 1.1 Identifiera din living eco -termostat...

Läs mer

Universal/Djurvåg TCS

Universal/Djurvåg TCS lb oz kg Universal/Djurvåg TCS INNEHÅLL 1.0 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH FÖRBEREDELSER 2.0 TANGENTBORD OCH DISPLAY 3.0 HANDHAVANDE 4.0 ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR 5.0 FELMEDDELANDEN OCH SPECIFIKATION 6.0 MONTERINGSANVISNINGAR

Läs mer

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Allmänt. Denna nya hybridregulator (vind/sol) är en vidareutveckling av tidigare modeller och erbjuder senaste teknik inom området. Den är bla utrustad med

Läs mer

MONTERINGSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR

MONTERINGSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR MONTERINGSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR LH No. 010-152-S LH AGRO ELEKTRONIK AB Lilla Östergatan 33 271 34 YSTAD Tel. 0411-13458 Fax. 0411-17484 Internet: http://www.lh-agro.se 2 LH AGRO ÖVERSIKTSSKISS

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning PK-01 Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr manual och handhavandebeskrivning 1 PK-01 SATEL OBS! Läs den här manualen noga innan du installerar produkten. Ändringar, modifieringar och reparationer

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer