C4 Elkonsult AB Banmästarevägen Kristianstad. Tel: Hemsida: E-post:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "C4 Elkonsult AB Banmästarevägen 23 291 44 Kristianstad. Tel: 044 20 20 75 Hemsida: www.c4elkonsult.se E-post: info@c4elkonsult.se"

Transkript

1 C4 Elkonsult AB Banmästarevägen Kristianstad Tel: Hemsida: E-post: EGENKONTROLLPLAN ELANLÄGGNINGAR UPPDRAG NUMMER: HANDLINGSNUMMER: 300 SIDA: 1(14) Kristianstad Stefan Erneborg

2 2 1 RITNINGSHANTERING - FILHANTERING Gällande arkitektritning Dörrslagningar Nya väggar/tak, infällda installationer Befintliga väggar/tak, utanpåliggande installationer Rumsnamn och rumsnummer Förklaringstext jämfört med beteckningar på planritning Bekräftelse på muntligt lämnade uppgifter Situationsplan, norr Sektioner och fasader Ritning badrumsinredning Stämpel Ritningsskala Ledningar i golv Elbeskrivning Funktionsbeskrivning Handlingsförteckning Ritningsstatus Storlek grupper, antal belastningsobjekt Ledningsstreck Handlingar som gäller för projektet Brandskyddsdokumentation AF-del Kollisioner EL-VS Kollisioner EL-Ventilation Rumsfunktion, användning Kapslingsklass inom rum Golvbrunn Brandklassade byggnadsdelar EX-klassade utrymmen Ventilerade undertak Förstärkning av väggar för elutrustning, kortlingar Väggtyper, höjder Fönsterbröstning Detaljstudera kritiska passager och utrymmen Placering av utrustningar med åtkomlighet för service Utplottning/färgning för kontroll Kvarstående frågor, flik 3, i projekteringspärm 2 INKOMMANDE ELSERVIS Elleverantör Anslutningspunkt, gränsdragning Förimpedans ZFÖR Kortslutningsström IK3 Ritningsunderlag till elleverantör Huvudsäkring jämfört med elleverantörens säkring Inkommande kabel, typ, metallmantel Mätanordning Fasadmätarskåp, placering, storlek 25A/63A Elservisrum Matning till elcentral 3 ELCENTRAL

3 3 Beteckningar/namn Placering Storlek, max mått Kapslingsklass Material Färg Montage, infällt, utanpåliggande, stativ Erforderliga montagedetaljer Erforderliga inkopplingsdetaljer TN-S-system, separerade neutral- och skyddsledare Servissäkringar Säkringslastbrytare, storlek Huvudbrytare, storlek Selektivitet, avsäkring inkommande - huvudsäkring Skensystem, storlek, typ Jordfelsbrytare, storlek, typ, försäkring, 30mA, 300 ma Säkringar, storlek, typ, försäkring Utplintade gruppledningar Apparatskåp och del för styrutrustningar Mätning Reservsäkringar och reservplats Serviceuttag i central Inkommande kabel Elenergimätare för värmeförbrukning Centralplacering, höjd, bredd, nisch Reservkraft, nollspänningsövervakning, belastning Visare för mätvärden, ström, spänning Jordfelsövervakning Driftövervakning Underspänningsskydd Nödstopp Förimpedans ZFÖR i underlag till centraltillverkare Kortslutningsström IK3 i underlag till centraltillverkare Hård skiva i vägg bakom central 4 GRÄNSDRAGNING Funktionsansvar Leverans av utrustningar Montering av utrustningar Anslutning av utrustningar Tillhandahållande av ritningar, scheman, anvisningar CE-märkning Tillhandahållande av infästningsgods Håltagning, igensättning, ljudtätning, brandtätning Flyttning, demontering, rivning Borttransport av demonterade och rivna utrustningar Borttransport av emballage samt överblivet material Samförläggning av kablar 5 KANALISATION Kabelstegar Kabelrännor

4 4 Armaturskenor Ledningskanaler Fönsterbänkskanal Uttagsstavar Kabelskyddsrör Installationsgolv, min 0,5 meter Monteringsstativ Reservplats Delning mellan el och tele 50 mm mellan el och data Genomföringar i brandklassade byggnadsdelar, tätning Genomföringar i ljudklassade byggnadsdelar, tätning Genomföringar i grundmur, tätning, radon Tomrör i reserv, idragbara vid senare installation Tomrör 20 mm till vind Tomrör 20 mm elcentral-fasadmätarskåp Tomrör till framtida sidobyggnad Tomrör i grundplatta Tomrör/dosor i prefabricerade väggar/bjälklag Tomrör till framtida elinstallationer utomhus Beläggning/täthet på/i kanalisation - övriga planritningar inom apparatrum Vertikal kanalisation inom elnischer Erforderligt utrymme för montering Behov av tillsyn, provning och rengörning Lätthet att lägga om kablar eller komplettera med nya kablar Vertikala schakt med brandspärrar Kulvert, brandgasventilation, vattensprinkler Potentialutjämning av kanalisationssystemet SS (IBL 96) SS , införing av el- och telekablar i byggnader Tomrör för framtida fjärravläsning Reservrör ut från byggnad 6 MARK Schaktning och igenfyllning Leverans av rör Förläggning av rör, dragtråd Kabelförläggning mellan stolpar Fundamant, leverans, montage Stolpar, leverans, montage, riktning, stolpinsats Motorvärmare Belysningsmaster, driftdon Uttag för julgran Markvärmekabel, markgivare, utomhusgivare 7 HUVUDLEDNINGAR Kabeltyp, halogenfria Kablar till huvudcentral Kablar till gruppcentral Brandklassade kablar till automatikskåp hiss

5 5 Kablar till automatikskåp ventilation Kablar till kylmaskin Förläggningssätt, omgivningstemperatur Markförläggning, resistivitet, värme Säkring i matande punkt 8 GRUPPLEDNINGAR Ledningar ut via fasadmätarskåp Ledningar ut via markrör Ledning mellan olika plan runt trappa Ledning till fristående garage/carport Ledning till fristående förråd Ledningslängder, storlek, avsäkring Antal inkopplingspunkter på ledning Större strömförbrukande objekt med egen ledning Längsta ledningar med EL-Vis Ledningar parallellkopplade med tele max 100 m Tyristorstyrda ledningar parallellkopplade med tele max 25 m 9 UPPVÄRMNING Värmepump, säkerhetsbrytare, 9 kw, 5G6 Värmepump, säkerhetsbrytare, 13 kw, 5G10 Effektvakt, elpatron Utomhusgivare, norr, nordost Fjärrvärme, uttag Golvvärmefördelare, 2-vägs uttag Rumstermostater Braskamin, fläkt Handdukstork, rek höjd, anslutningshöjd Bubbelbadkar, effekt, säkerhetsbrytare, dosa IP44 Bastu, manöverpanel Golvvärmeslinga el, termostat, golvgivare Bastuaggregat Markvärmekabel, centralenhet, markgivare 10 TVÄTTUTRUSTNING Uttag för tvättmaskin +1200, placering Uttag för torktumlare +1200, placering Uttag för torkskåp +2000, placering TM/TT, märkning om 2-fas, 4-ledare Centraldammsugare 11 FASTA ARMATURER Armaturer wc/d Armaturer badrum Armaturer klädkammare Armaturer kök, höjd jämfört med köksluckor Armarurer under överskåp Armaturer vind, placering taklucka

6 6 Armaturer utomhus vid dörrar, +1700, manöver Armaturer klädvård Spegelskåp med belysning, Armaturer på stolpar, stolpinsats Pollare Armaturer korridorer, passager och trapphus Höjder väggarmaturer Behov av 2 st gruppledningar/säkringar Armaturer boenderum Armaturer allmänna utrymmen Armaturer inom hisschakt Armaturer över trappor Armaturförteckning Belysningsberäkningar Uttag för trafo till spotlights under överskåp Införingshål, kopplingsplint, överkoppling Nödbelysning, manöver vid brandlarm, strömförsörjning Nödutrymningsskyltar, konstant tända, strömförsörjning Infällda armaturer, ursparningar, håltagning, skyddslåda Ledbelysning Belysta skyltar, manöver Infästningsdetaljer, inkopplingsdetaljer 12 LAMPUTTAG Lamputtag entré Lamputtag hall Lamputtag sovrum Lamputtag kök Lamputtag matplats Lamputtag vardagsrum Lamputtag allrum Lamputtag klädkammare Lamputtag i rum > 15 m 2, 2 st - rum > 25 m 2, 3 st Alternativ manöver lamputtag korridor/trappa > 3m Extra lamputtag vid fönster 13 UTTAG Uttag, antal, rumslängd/4 Uttagshöjder Uttag vid strömställare inom boningsrum Uttag +800 vid fönster inom boningsrum Uttag inom wc/d, avstånd till dusch Uttag inom badrum, avstånd till bad Uttag med timer inom klädvård Uttag utomhus, +1300, manöver

7 7 Uttag vid multimedia-, TV- och teleuttag Möjlighet att byta till 4-vägs uttag vid TV- och teleuttag 16A-uttag - 32A-uttag 14 STRÖMSTÄLLARE - BELYSNINGSMANÖVER Placering av strömställare Strömställare eller uttag i kombination lägst +780 Dimmer för ljusreglering Återfjädrande tryckknapp för ljusreglering Närvarodetektor PIR Närvarodetektor Extronic Akustisk detektor Trapptändning Korständning Alternativ manöver lamputtag korridor/trappa > 3m Strömställare för ytterbelysning Strömställare för uttag utomhus Tryckknappar och impulsrelä Strömställare jämfört med dörrhängning Strömställare vid spegelvändning av carport Förberedelse för automatiskt frånslag av belysning Ljusrelä, tidur ytterbelysning Astronomiskt tidur ytterbelysning 15 GARAGE - CARPORT Isolerat, infällt Oisolerat, utanpåliggande Armaturer, 2 st Uttag Timeruttag Elvärme Portautomatik Ytterbelysning, förberedelse med tomrör 16 KÖKSINREDNING Köksritning, höjd Kylskåp Frysskåp Spisfläkt Fläktkåpa Elspis, kabelstorlek Spishäll, kabelstorlek Ugn, kabelstorlek Mikrovågsugn Diskmaskin

8 8 Uttag på vägg Uttag i hörnbox, 3-vägs eller 1-vägs Uttag med timer, monteras stående Uttag över bänk > 600 mm, max 2 meter till uttag Armatur under överskåp, 18W=620, 36W=1230 Uttag +800 vid matplats 17 POTENTIALUTJÄMNING Inkommande elservis Inkommande teleservis - överspänningsskydd Inkommande vattenledning av metall Inkommande gas och fjärrvärme av metall Huvudjordningsskena Ytterliggare potentialutjämningsskenor Potentialutjämningsledare Överspänningsskydd Jordtag i mark Potentialutjämning av kanalisation Potentialutjämning av dataställ Potentialutjämning av jordskenor i elcentraler Potentialutjämning av ventilation Potentialutjämning av VS-utrustning Potentialutjämning av armering i grundplatta Potentialutjämning av byggnadsstomme POL-uttag i ledningskanaler, uttagsstavar Antennmast Åskskydd 18 MOTORER Strömförbrukning 2 x 3-fas effekt Säkerhetsbrytare Y/D startutrustning Motorskydd Motorskyddsbrytare Kontaktormotorskydd Varvtalsreglering - frekvensomformare 5-stegstransformator Skärmad kabel Larm Faskompensering, kondensatorbatterier, övertoner, filter Nödstopp 19 AUTOMATISKA DÖRRÖPPNARE Strömförsörjning Säkerhetsbrytare Radar Armbågskontakt +800, placering jämfört med dörr 20 VENTILATION VS Automatikskåp Funktionsschema

9 9 Direktmatningar från elcentral Fläktar Pumpar Kylaggregat Säkerhetsbrytare Motorspjäll Magnetventiler Förtillverkade shuntgrupper Tryckgivare Värmegivare Utomhusgivare Larmvippa Rökgasgivare Brandspjäll Larmtablå, larmindikering, larmöverföring Kablar Avstängning vid brandlarm Datauttag/teleuttag vid automatikskåp 21 INKOMMANDE TELESERVIS Teleleverantör Överlämningspunkt, gränsdragning Fiberkabel Telekabel Kabel-TV Ritningsunderlag till teleleverantörer 64.BCD FLERFUNKTIONSNÄT FÖR TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM Multimediacentral, placering 2-vägs uttag i multimediacentral Multimediauttag, antal, placering, stjärnnät Uttag i hörnbox under väggskåp Uttag inom alla boningsrum Uttag inom kök Uttag inom hall Uttag inom klädtvättrum Uttag vid 230V-uttag Fiberkonverter Antennfördelare Rikstelefonmodul Kablar kat 5e/6 - stjärnnät Patchpaneler

10 10 Patchkablar Uttag RJ45 Koaxialuttag Rikstelefonuttag gristryne 64.CBB BRANDDETEKTERINGS- OCH BRANDLARMSYSTEM System och funktioner Försäkringskrav Brandskyddsdokumentation till detektorer och tryckknappar brandklassad till larmdon Centralutrustning Batteribackup Rökdetektorer Dolda rökdetektorer Indikeringslampor för dolda rökdetektorer Värmedetektorer Kapslade värmedetektorer Tryckknappar LarmSiréner på vägg LarmSiréner i detektorsockel Larmklockor Blixtljuslampor Adressenheter Nyckelskåp infällt i fasad Magnetuppställda dörrar Magneter Tryckknappar Larmöverföring Styrning av fläktar och brandspjäll Detektorbortkoppling via timer Släckanläggning 64.CBD VÄTSKELARMSYSTEM System och funktioner Centralutrustning Batteribackup Larmindikering Larmöverföring Försäkringskrav 64.CBE INBROTTSLARM System och funktioner

11 11 Larmklass Centralutrustning Batteribackup Behörighetsområden - zonindelning Rörelsedetektorer Magnetkontakter Glaskrossdetektorer Adressenheter Motorlås Elslutbleck Låskolvskontakter Manöverpanel, larmförbikoppling, Kort- och kodlåsenhet, larmbortkoppling Överföringsdon, dörrar, fönster Larmsiréner, inomhus, utomhus Larmöverföring Försäkringskrav 64.CBH NÖDSIGNALSYSTEM System och funktioner Centralutrustning Batteribackup Tryckknappar Tryckknapp +500 vid dörr inom frysrum Nödsignal från hiss Larmindikering Larmöverföring 64.CCB ENTRÉ- OCH PASSERKONTROLLSYSTEM System och funktioner Gränsdragning EL - bygg Centralutrustning Batteribackup Anropsapparat Kodlåstastatur, +1500, plats för rullstol Kortläsare Motorlås - leverans Överföringsdon - leverans Elslutbleck - leverans Friväxlande handtag för utpassering Tryckknapp för utpassering Inkoppling av dörrlås via automatisk dörröppnare Behörighetsområden - zonindelning

12 12 Styrning av hissdörr Styrning av automatisk dörröppnare Frånkoppling av inbrottslarm 64.DBB ENTRÉSIGNALSYSTEM Ringklocka, 230V, Ringklocka, 24V med trafo i elcentral, Tryckknapp, Dörrhängning 64.DBC KALLELSESIGNAL Signaldon på låssida Larmtryckknapp +200 på låssida Larmtryckknapp med signaluttag +550 vid WC-stol Återställningstryckknapp med larmknapp +700 på låssida Transformator i elcentral Extra signaldon 64.DCB TIDGIVNINGSSYSTEM Batteribackup Huvudur Sekundärur 64.EBB ALLMÄNT TILLGÄNGLIGA TELEFONSYSTEM I FASTIGHET Överlämningspunkt Rikstelefonuttag, antal, placering, slinga Uttag inom alla boningsrum Uttag inom kök Uttag inom hall Uttag inom klädtvättrum Uttag vid 230V-uttag Uttag i hörnbox under väggskåp 64.EBD PORTTELEFONSYSTEM System och funktioner Gränsdragning EL - bygg Centralutrustning Högtalande - lågtalande Bus-system

13 13 Anslutning via allmänna telefonnätet Batteribackup Anropsapparat Porttelefonapparat, placering, Svarsapparater, placering, Motorlås - leverans Överföringsdon - leverans Elslutbleck - leverans Friväxlande handtag för utpassering Tryckknapp för utpassering Inkoppling av dörrlås via automatisk dörröppnare Styrning av automatisk dörröppnare Avlyssningsspärr Kombinerad med kodlås Integrerad med entrésignal 64.ECB LJUDÖVERFÖRINGSSYSTEM Högtalare Förstärkare CD, DVD, musikspelare Störkällor - överhörning Centralradio Teleslinga Slingförstärkare 64.ECC BILDÖVERFÖRINGSSYSTEM TV-uttag inom alla boningsrum TV-uttag inom kök TV-uttag vid 230V-uttag TV-uttag, antal, placering, slinga, stjärnnät Antennförstärkare Fördelare antennanläggning Kabel-TV Kanaler Kameraövervakning Jordning och åskskydd 64.EDB LOKALA DATANÄTSYSTEM Dataställ, storlek, placering

14 14 Patchpaneler på ställ Patchkablar Aktiv utrustning på ställ Fiberkonverter på ställ 230V-uttag på ställ Kategori kablar och uttag - stjärnnät Enkla datauttag Dubbla datauttag Uttag i hörnbox under väggskåp Uttag inom alla boningsrum Uttag inom kök Uttag inom hall Uttag inom klädtvättrum

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33 BORÅS STAD AB Bostäder TEKNISK BESKRIVNING- EL Ikkab Upprättad av Leif Svensson G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk

Läs mer

Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall

Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall Bromangymnasiet, Hudiksvall TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2014-01-15 Rev. SWECO Systems AB Gävle Uppdragsnummer 4026881000 Uppdragsansvarig Teknikansvarig Erik Jansson Erik Jansson 1 (39) Sweco Norra Skeppsbron

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM för projektörer och entreprenörer UTGÅVA 21 2013-03-26 48 sidor Viktig information läs detta först! SISAB:s projekteringsanvisningar är till för att klarlägga de

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. El- och telesystem 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. El- och telesystem 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR El- och telesystem 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR El- och telesystem / 2014-03-04 / Förord Innehåll Förord 3 6 El- och telesystem 4 61 Kanalisationssystem 7 63 Elkraftsystem

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM TOTALENTREPRENAD Luleå 2102-06-29 Upprättad av: Ramböll Sverige AB Uppdragsnr: BET ÄNDRINGEN

Läs mer

Innehåll. PROJEKTERINGSANVISNING El telesystem Utgåva

Innehåll. PROJEKTERINGSANVISNING El telesystem Utgåva JUNI Projekteringsanvisning El tele system FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA JUNI SIDOR JUNI Innehåll Läs detta först viktig information... 3 Inledning... 4 Syfte... 4 Att tänka på... 4 Miljöbyggnad...

Läs mer

Övergripande ändringsförteckning för kapitel 8. Avsnittet om explosionsfarlig miljö är helt omarbetat, texten komprimerad och förtydligad.

Övergripande ändringsförteckning för kapitel 8. Avsnittet om explosionsfarlig miljö är helt omarbetat, texten komprimerad och förtydligad. Övergripande ändringsförteckning för kapitel 8 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Avsnittet om explosionsfarlig miljö är helt omarbetat, texten komprimerad och förtydligad. 84 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad 6 ELSYSTEM TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 24-03-2015 av Ljus- design & teknik Ken Lemberg 1 Innehållsförteckning Sid 6. EL- OCH TELESYSTEM 3

Läs mer

Övergripande ändringsförteckning till kapitel T

Övergripande ändringsförteckning till kapitel T Övergripande ändringsförteckning till kapitel T Många koder och rubriker, med tillhörande texter, har flyttats, strukits och förändras, allt för att få en struktur som är så användarvänlig som möjligt.

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0 Reviderad: 2013-05-07 : Handläggare: Mats Karlström STYRDOKUMENT 2013 Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (101) FÖRORD STYRDOKUMENT Dessa styrdokument skall användas vid all projektering på uppdrag av

Läs mer

Handbok för elinstallationer i lantbruk

Handbok för elinstallationer i lantbruk Handbok för elinstallationer i lantbruk En LBK-rekommendation framtagen i samarbete med: Elektriska Installatörsorganisationen EIO Utgåva 2005:1 SBF-LBK Flik 5 Innehåll Förord... 2 Elinstallationer i lantbruk...

Läs mer

Akademiska Hus AB Region Syd Leveranstabeller avseende förvaltningsinformation 2014-07-01

Akademiska Hus AB Region Syd Leveranstabeller avseende förvaltningsinformation 2014-07-01 Akademiska Hus AB Region Syd Leveranstabeller avseende Bilaga till riktlinjer avseende relationsar, driftinstruktioner samt underhållsinstruktioner 2014-07-01 Akademiska Hus AB Region Syd Riktlinjer avseende

Läs mer

Handbok 275/2011 Märkning och Skyltning

Handbok 275/2011 Märkning och Skyltning Handbok 275/2011 Märkning och Skyltning Sidnr / antal sid 3 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 4 2. Begreppsförklaringar... 4 3. Föreskrifter... 5 4. Svensk standard, branschbestämmelser och allmänna

Läs mer

Meta Elinstallation Instuderingsuppgifter ISBN 978-91-40-68628-2. Facit. Tryckning 1:1

Meta Elinstallation Instuderingsuppgifter ISBN 978-91-40-68628-2. Facit. Tryckning 1:1 Meta Elinstallation Instuderingsuppgifter ISBN 978-91-40-68628-2 Facit Tryckning 1:1 Ta reda på I övningsboken finns en rubrik Ta reda på. Syftet med frågeställningarna är att ge uppslag till fördjupningsfrågor

Läs mer

Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Svenska kakel Förfrågningsunderlag Installationer Luleå 2014-02-14 RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR VS/EL/VENT

Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Svenska kakel Förfrågningsunderlag Installationer Luleå 2014-02-14 RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR VS/EL/VENT Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Vändskivan 5B Lokalanpassning RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR // Datum: 2014-02-14 Senast ändrad: 2014-02-14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Erik Lundkvist och

Läs mer

14. LARM / SÄKERHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter

14. LARM / SÄKERHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter 1 [22] 14. LARM / SÄKERHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter Upprättad 121119 / Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen

Läs mer

ÅLANDS SJÖFARTSMUSEUM MARIEHAMN ELEKTRISKA SYSTEM GRANSKNINGSHANDLING 2007-09-04 EL- OCH TELESYSTEM

ÅLANDS SJÖFARTSMUSEUM MARIEHAMN ELEKTRISKA SYSTEM GRANSKNINGSHANDLING 2007-09-04 EL- OCH TELESYSTEM MARIEHAMN ELEKTRISKA SYSTEM EL- OCH TELESYSTEM MAREL EL E-post: marel@aland.net Antal sidor: 18 Innehållsförteckning Sid INLEDNING 3 A ALLMÄN BESKRIVNING 4 B UTREDNINGSUPPDRAG 5 6 EL- OCH TELESYSTEM 6

Läs mer

Apparatserie Eljo Trend En trend för livet

Apparatserie Eljo Trend En trend för livet Apparatserie Eljo Trend En trend för livet ELP01300 En bra trend håller i sig Varför är Eljo Trend fortfarande Sveriges mest köpta serie? En gång var det normala att en ny serie kom, föråldrades och försvann.

Läs mer

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson Endast värme Antal blad: 29 : Göteborg 2008-10-01 U Carlssson/EF BENGT DAHLGREN AB Urban Carlsson www.bengtdahlgren.se Göteborg tel: 031-720 25 00 Stockholm tel: 08-588 881 00 Borås tel: 033-430 97 00

Läs mer

HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING. Östersund 2009-04-20

HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING. Östersund 2009-04-20 RAMBESKRIVNING VS HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY Sidan 1 av 10 HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING Östersund 2009-04-20 RAMBESKRIVNING

Läs mer

Vattenfall Eldistributions installationsregler. Vattenfall Distribution

Vattenfall Eldistributions installationsregler. Vattenfall Distribution Vattenfall Eldistributions installationsregler Vattenfall Distribution Innehåll Vårt samarbete förenklar för kunden 3 Anslutning till elnätet 4 Anslutningspunkt och placering av mätarskåp 7 Tillfällig

Läs mer

Regler för automatisk brandlarmanläggning SBF 110:6

Regler för automatisk brandlarmanläggning SBF 110:6 Regler för automatisk brandlarmanläggning SBF 110:6 OBS! Detta dokument anger de regler som gäller vid utgivningen 2001-01-01. Regelverket uppdateras regelbundet genom tolkningar och/eller kompletteringar.

Läs mer

Åtta veckor i verkligheten

Åtta veckor i verkligheten Lernia Utbildning AB Gymnasiearbete 100 p Åtta veckor i verkligheten Fredrik Appelberg Datum 2014-09-12 Handledare INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 Sida: 2 Resultat 4 2.1 Redovisning av arbetet 4 2.2

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20100910 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel.

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel. 64 TELESYSTEM Sid 1 (9) 64.CBJ TRYGGHETSLARMSYSTEM Allmänt. För larmsignalgivning från servicelägenheter etc. Skall ett kombinerat trådbundet och trådlöst trygghetslarmsystem installeras. Förutom larm

Läs mer

NORMKOMPONENTER FÖR BOSTÄDER, KONTOR, OFFENTLIGA BYGGNADER OCH INDUSTRI. www.eldon.se

NORMKOMPONENTER FÖR BOSTÄDER, KONTOR, OFFENTLIGA BYGGNADER OCH INDUSTRI. www.eldon.se NORMKOMPONENTER FÖR BOSTÄDER, KONTOR, OFFENTLIGA BYGGNADER OCH INDUSTRI Missa inte Eldons övriga sortiment! VÄGGSKÅP I LACK & ROSTFRITT GOLVSKÅP I LACK & ROSTFRITT VÄGG- & GOLVSKÅP FÖR DATA & TELEKOM MÄTARPRODUKTER

Läs mer

Eljo Trend. Sveriges mest omfattande apparatserie

Eljo Trend. Sveriges mest omfattande apparatserie Eljo Trend Sveriges mest omfattande apparatserie ELP01685 Eljo Trend en klassiker Eljo Trend har med tiden blivit den klassiska apparat- och uttagsserien för både hem och offentlig miljö. Den tidlösa designen

Läs mer