PROFESSIONELLA BLOGGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROFESSIONELLA BLOGGAR"

Transkript

1 Hälsa och samhälle PROFESSIONELLA BLOGGAR GIRL POWER ELLER GENUSFÄLLA? EN KVALITATIV STUDIE OM IDENTITETSSKAPANDE PÅ TVÅ AV SVERIGES STÖRSTA PROFESSIONELLA BLOGGAR. C-UPPSATS JESSICA LUNDMARK Examensarbete Malmö högskola 15 hp Hälsa och samhälle Socionomprogrammet Malmö 0

2 PROFESSIONAL BLOGS GIRL POWER OR GENDER TRAP? A QUALITATIVE STUDY OF IDENTITYMAKING IN TWO OF SWEDENS BIGGEST PROFESSIONAL BLOGS. JESSICA LUNDMARK Lundmark, J. A qualitative study of identitymaking in two of Swedens biggest professional blogs. Degree Project in social work, 15 Credit points. Malmö University: Health and society, department for social work, ABSTRACT This is a qualitative study of the two biggest blogs in Sweden, blondinbella.se and kissies.se. The purpose of this study is to find out which characteristics can be found that represent social class and gender, and from that perspective, what image of being a young girl is forwarded to the readers of these blogs. The media debate on the two blogs is ongoing and of special interest are the two writers of these blogs, Isabella Löwengrip and Alexandra Nilsson. With the help of social class and gender theories I analyze the content of the two blogs and try to distinguish which themes are dominant. The result part is divided from those themes that consider shopping, bodily self-esteem and choices. A predominating characteristic on the blogs is the emphasis on the self, the individual experience, and how all that is happening is related to the bloggers themselves. What in the beginning appeared to be two similar fashionblogs, has turned out to be embedding more diversity and hidden social mechanisms than was first apparent. How the bloggers relate to their everyday life, their settings and to critique and ideals, is in big parts shaped by their social class. Another conclusion is that the commercial side of the blogs in large aspects shapes what is written and this affects the subjective total experience of the blogs. Key words: social class, gender, individualization, professional blog, young girl, blondinbella, kissie, fashion, shopping, entrepreneur 1

3 PROFESSIONELLA BLOGGAR GIRL POWER ELLER GENUSFÄLLA? EN KVALITATIV STUDIE OM IDENTITETSSKAPANDE PÅ TVÅ AV SVERIGES STÖRSTA PROFESSIONELLA BLOGGAR. JESSICA LUNDMARK Lundmark, J. En kvalitativ studie om identitetsskapande på två av Sveriges största professionella bloggar. Examensarbete i socialt arbete 15 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för socialt arbete, Denna uppsats är en kvalitativ studie av de två största professionella bloggarna i Sverige, blondinbella.se och kissies.se. Studiens syfte är att ta reda på vilka markörer för klass och genus som kan hittas på bloggarna och utifrån dessa vilken bild av att vara ung tjej det är som förmedlas till bloggarnas läsare. Debatten om de två aktuella bloggarna pågår i media och speciellt är det författarna bakom bloggarna som uppmärksammas, Isabella Löwengrip och Alexandra Nilsson. Med hjälp av teorier kring kön och klass analyserar jag bloggarnas innehåll och försöker utkristallisera vilka teman som är dominerande på dessa bloggar. Resultatdelen är uppdelad utifrån dessa teman som handlar om shopping, kroppsuppfattning och valmöjligheter. Ett utmärkande drag i bloggarna är betoningen på jaget, den individuella upplevelsen av allt som händer och hur alla omnämnda händelser relaterar till bloggerskorna själva. Det som till en början framstod som två ungefär lika modebloggar, har visat sig rymma fler olikheter och fler dolda sociala mekanismer än vad man först kunnat ana. Hur bloggerskorna förhåller sig till sin vardag, sin omgivning och till kritik och ideal, formas till stor del av deras klasstillhörighet. En annan slutsats är att den kommersiella sidan av bloggarna i stora delar utformar vad det skrivs om, vilket påverkar helhetsupplevelsen som förmedlas. Nyckelord: klass, genus, individualisering, professionell blog, ung tjej, blondinbella, kissie, mode, shopping, entreprenör 2

4 Innehållsförteckning Inledning.5 Problemformulering..6 Syfte och frågeställning 7 Bakgrund.8 Historik bloggar.8 Historik kissies.se och blondinbella.se...8 Bloggarnas landskap..8 Att studera bloggar...10 Tidigare forskning.11 Bloggarnas framväxt.11 Offentlig eller privat? Bloggen som dagbok...11 Bloggar och identitet.12 Professionella bloggar..13 Metod.15 Urval.15 Avgränsningar.15 Tillvägagångssätt.15 Analys 16 Validitet..16 Etiksa överväganden.17 Teori 19 Klass och genus

5 Senmodernitet..20 Teoridiskussion..21 Resultat och analys...22 Shopping som klassmarkör..22 Vikt, självkontroll och respektabilitet...24 Spänning, valmöjligheter och individualisering.27 Diskussion...32 Referenser...35 Litteratur 35 Internetkällor.35 4

6 INLEDNING Dagens ungdomar växer upp i ett samhälle som starkt präglas av media. I och utanför sina hem möts de av ett konstant mediabrus. Detta brus, eller flöde, påverkar alla och utgör en del av vår kultur vilket präglar det vi gör och hur vi tänker. En snabbt växande del av media utgörs av web-loggar, eller bloggar som de vanligare kallas. Det är i synnerhet unga tjejer som både läser och skriver bloggar, undersökningar visar att minst 24 % av kvinnor mellan 15 och 24 år läser bloggar och ca 20 % uppger att de driver en blogg (Nordicom 2009; Findahl 2009) Bloggarna ökar stadigt i betydelse som arena för socialt umgänge, identitetsspel och uttrycksform för ungdomar. Den här uppsatsen handlar därför om bloggarnas värld, och närmare bestämt om de två bloggarna kissies.se och blondinbella.se. De skrivs av Alexandra Nilsson och Isabella Löwengrip, båda i tjugoårsåldern. Deras livsstilsbloggar läses av flera tusen läsare varje dag, och de utgör tillsammans med ett fåtal andra bloggare, toppskiktet bland svenska bloggar (kia-index.se, bloggportalen.se). De skriver om sina vardagliga händelser vilka utgörs av mode, festande, entreprenörskap, skönhetstips, shopping, resor, middagar, åsikter och känslor. Bloggarna uppdateras flera gånger per dag, och intrycket man får som läsare är att det ständigt är något på gång och något spännande som ska hända. Den fråga som ursprungligen initierade denna uppsats var: varför bloggar någon om sitt liv, och varför är andra intresserade av att läsa om det? En del av svaret på den frågan hittar man i tidigare forskning som entydigt pekar mot att bloggarna är en värld där identitet prövas, skapas och omskapas varje dag i samspel mellan bloggare och läsare. På bloggen kan man på ett socialt säkert sätt utbyta erfarenheter med sina vänner. Det finns dock mycket som talar för att fenomenet bloggar också är ett av de många sätt på vilka vi formar våra identiteter i ett senmodernt samhälle. I takt med att bloggarna har växt och att det har uppstått så kallade professionella bloggar, som till exempel kissies.se och blondinbella.se, har också marknadsförare fått upp ögonen för vilken kommersiell potential det finns kring bloggande. De två bloggar som presenteras här, utgörs till stor del av reklam i olika former. Uppskattningsvis handlar bloggarna till ca 50 % om reklam, och det bör nämnas att det sällan är tal om öppen marknadsföring, utan att den på olika sätt är invävd i texterna eller förmedlas genom till exempel åsikter eller bilder. Detta har fått som följd att framgångsrika bloggare idag kan försörja sig ekonomiskt på sitt bloggande. Bloggen som personlig sfär, eller som en slags online-dagbok måste alltså samsas med de kommersiella aspekterna av bloggandet när man driver en professionell blogg. Läsarna består i huvudsak av unga tjejer och det är mycket tydligt att många av dem använder sig av Kissie och Blondinbella som stora inspirationskällor. Även om bloggarna regelbundet utsätts för massiv kritik, både i media och genom kommentarer direkt på bloggarna, så är det tydligt att dessa bloggerskor är idoler för tusentals unga tjejer. Mitt fokus består inte i att analysera svarskommentarer och därigenom analysera läsarna, utan man kan snarare se det som att syftet med denna studie ligger i bloggläsarnas intresse. När man går in på bloggsidorna så framgår det genom enbart layout, att dessa bloggar riktar sig till tjejer. I inläggen gör man snabbt samma konstaterande. Eftersom ämnena i huvudsak handlar om karriär, skönhet och mode så väcks frågan om hur detta emottas av en publik som i huvudsak utgörs av barn. I spänningen mellan det som är autentiskt och det som förväntas att bloggerskorna skriver om, vad finns det för könsaspekter som gör sig gällande och vilka klassideal presenteras? Genom detta: vad är det för bild av att vara ung tjej som förmedlas till läsaren? 5

7 PROBLEMFORMULERING Skrivet 5 januari, Klockan 14:10 God morgon.. idag är jag lite bakis hehe, men så kan det vara Kom dock hem tidigt inatt (dvs halv 3, är det tidigt..? Nja!) eftersom TYDLIGEN var en av mina vänner för fulla för att forsätta sin utgång..? Aja, skönt att komma hem iaf.. Så körde min traditionella för trött för att tvätta bort sminket eller någonting sånt.. Så vidigt när man vaknar upp med gårdagens smink, och tyvärr gör jag det lite väl ofta för jag blir alltid för trött för att tvätta mig efter en utgång haha..någon som är likadan? Aja men annars var igårkväll rolig Började hemma hos mig, vi spelade lite wii och drack mousserat. När det var slut drog vi ut, vi började på SOGNI som förövrigt är mitt favoritställe när det gäller att förfesta.. Där vart det typ 10 shots och drinkar? Haha herregud.. Men då vart men ju taggad Sen drog vi till Laroy och hälsade på Baby J i dj-båset. Självklart vart det ännu mer shots där.. Där kom även en söt grabb och sa: - jag vet att du har pojkvän, men du är verkligen den snyggaste tjejen här inne! Åh sånt gör en glad! Sen innan vi skulle förbi White Room så föreslog Michelle ett snabbt stop på donken innan för att fylla på engergi, jag blir alltid trött om jag ska äta något så jag åt en halv chicken mc nuggets-bit HAHA. Sen vart det iaf White Room ett tag innan det vart en taxi hem... (kissies.se ) 22 november, 11:51 Alexandra Nilsson (Kissie) med sin bror Peter När folk är på mig och försöker få mig ur balans genom att försöka trycka ner så tänker jag tillbaka på de resultat jag faktiskt uppnått. Det kommer inte någon någonsin kunna att ta ifrån mig. Därför gav jag mig själv en löneförhöjning, bara för att jag kan. Som en julklapp för hårt slit och för att jag är snäll mot mig själv som sätter gränser och säger ifrån när saker och ting går för långt. Det bästa med att få jobba med sin passion, är inte bara att man kan bli duktig inom de området, utan att den energin passionen ger väger över allt jobbigt. Hade jag lyssnat och formats av jantelags-människor istället hade jag varit olycklig och arbetat med något idag som jag inte trivs med för att jag följt alla andra. Istället går jag min egen väg, som visserligen är lite tuffare än vägen alla andra redan har trampat platt innan, men jag lovar att det är så mycket roligare. (blondinbella.se ) Isabella Löwengrip lönespecifikation

8 Citaten ovan är hämtade från kissies.se och blondinbella.se. Var och en för sig är författarna bakom dessa två bloggar förebilder för tusentals unga tjejer, både i Sverige och utomlands. Exakta siffror på hur många som läser deras bloggar varje vecka är något svårpresenterat eftersom källorna inte är entydiga och eftersom siffrorna dessutom varierar över tid. Dock rör det sig sannolikt om cirka unika läsare per vecka för Blondinbella (bloggpportalen.se ) och strax under en miljon unika veckoläsare för Kissie (kia-index.se, 2011). Båda är professionella bloggare, det vill säga, bloggandet utgör en inkomstkälla på vilken de försörjer sig. De började blogga när de var runt 14, 15 år och därmed har de i någon bemärkelse vuxit upp på sina bloggar. Som tidigare nämnts så handlar bloggarna om karriär, mode, skönhet och deras vardag, och tonen på bloggarna är påfallande vänskaplig. Den för tankarna till en slags intim förtrolig pratstund med en nära väninna. Detta stöds också av tidigare forskning som pekar på att bloggande bland annat handlar om att känna sig förtrolig med sin läsare och vän (Gurak, J. Antonijevic, S. 2008). Samtidigt finns det potentiellt flera tusen andra läsare som kan ta del av vad som sägs, vilket är ett uppenbart faktum för dessa två bloggar. Reklaminslagen, som utgör en betydande del av bloggarna, sätter inte sällan tonen för vad som sägs och på vilket sätt saker och ting framställs. Båda bloggerskorna har blivit kända genom att blogga och att skriva om sina jag vilket i deras fall har inneburit att de fått utstå en hel del personlig kritik. Men på flera sätt använder de bloggandet som en tillgång, och den intressanta frågan blir: vilka konsekvenser får det för läsarna? SYFTE Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka representationen av kön och klass på de två livsstilsbloggarna kissies.se och blondinbella.se. Mer specifikt avser studien att närmare undersöka följande frågeställningar: - Hur gestaltas och omförhandlas kön? - På vilket sätt framträder olika uttryck för klasstillhörighet? FRÅGESTÄLLNING Mot bakgrund av kön och klass: vad är det för identitet och självbild som förmedlas på dessa bloggar? 7

9 BAKGRUND Historik bloggar Links from the Underground av Justin Hall från 1994 anses vara den första personligt skrivna bloggen. År 1997 myntade Jorn Barger ordet weblog. Andra begrepp, som inte används idag så mycket, är reload och nätdagbok. Ordet "reload" kommer från dagbokssamlingen Reload, som startades av Nanok Bie årsskiftet 1996/1997 och som samlade de flesta av Sveriges första bloggare. Nanok Bie skrev själv en slags webbdagbok redan 1995, men kallade det inte blogg (utan "reload" - för att knappen som laddade om sidan i webbläsaren Netscape hette så). Svante Tidholm var en annan tidig bloggare, kanske Sveriges första. Annica Tiger började skriva dagbok på Internet augusti I Sverige fick bloggen som fenomen ett stort massmedialt genomslag i 2004/2005, bland annat tack vare att två bloggpionjärer, Erik Stattin och Stefan Geens, anordnade det första bloggforumet i november Här diskuterades bland annat bloggens inverkan på politiken. Johan Norberg var en av de tidiga mycket populära bloggarna och satt med i panelen tillsammans med P.J. Anders Linder, som startade den första bloggen i media med sin ledarblogg PJ Just nu. Det publika genombrottet för bloggen i Sverige kom först efter jordbävningen i Indiska oceanen 26 december Många bloggar visade sig mycket effektiva för snabb kommunikation och publikation. Det sattes upp listor på bloggar på plats av svenskar i Thailand. Det visade sig vara snabbare och effektivare än att gå via media och myndigheter. Sveriges allra äldsta fortfarande aktiva dagliga blogg är Sven Tycker som började skrivas den 4 april 1997 och som den 22 januari 2011 publicerade sitt 5000:e dagliga inlägg. ( wikipedia ) Historik kissies.se och blondinbella.se Blondinbella.se och kissies.se utgör i dagsläget det absoluta toppskiktet bland bloggar i Sverige. Blondinbellas blogg har funnits sedan 2005, och Kissies blogg sedan 2007 (wikipedia, ). Under de år som bloggarna funnits så har det uppskattningsvis förekommit cirka inlägg. Det är en uppskattning beräknad på cirka fyra inlägg per dag (ibland har det förekommit fler, ibland något färre). Som nämndes i inledningen är dessa två kategoriserade som professionella bloggar. Som professionell blogg räknas Kissie som Sveriges största blogg och det är räknat utefter hur många besök hon har på bloggen varje vecka. Hon har ca 890,000 besökare i veckan. Blondinbella är enligt samma rankning nummer två med ca 460,000 besökare i veckan. Detta innebär att de tillsammans har cirka 1, läsare per vecka. Siffrorna baseras på antalet besök per IP-adress och timme de senaste 7 dygnen. (bloggportalen.se). KENZA är dock till antalet läsare störst i Sverige, men hon kategoriseras dock som privat blogg, antalet besökare på hennes blogg är cirka 1,200,000 besökare i veckan. För tydlighetens skull innebär detta att totalt sett ur alla kategorier så utgör KENZA Sveriges största blogg, därefter Kissie, följd av Blondinbella. Bloggarnas landskap Bloggar är i princip hemsidor med möjlighet till interaktion mellan skrivare och läsare, de kan bestå av både text och/eller bilder. Det finns möjlighet att ladda upp videoklipp och att utforma bloggen med olika typer av layout precis som en vanlig hemsida. På en blogg finns möjligheten för besökare att lämna kommentarer på de inlägg som bloggarna har skrivit. Det fungerar som Facebook men är öppet för alla att läsa. Vem som helst kan starta en blogg och den kan ses som en klottervägg där man kan skriva vad man har lust till och andra kan läsa detta och lämna kommentarer. Enligt tidigare forskning framkommer att mäns och kvinnors 8

10 bloggande skiljer sig åt både vad gäller innehåll och också hur omfattande responsen är på deras inlägg. Män skriver i första hand om saker som ligger utanför dem själva, till exempel politik, samhället, intressen etc. Kvinnors skrivande på bloggar är relaterat till dem själva och handlar oftast om relationer, familjen, vänner etc. Där kvinnor i genomsnitt får ett eller flera svar på sina inlägg får män i allmänhet noll svar på sina inlägg. (Gurak, Antonijevic, 2008). Kissies.se är en rosa blogg där framsidan pryds av en bild på Kissies huvud och överkropp. Hon har inga kläder på bilden men skyler sig med en vinjett där man kan klicka sig fram för att komma till olika sidor i hennes blogg. Strax under detta finns en stor reklam-banner där Kissie gör reklam för Rapunzel löshår. Kissie varvar sina skrivna inlägg med olika bilder på sig själv och på personer hon träffar, mat som hon äter och platser hon besöker. En stor del av bilderna handlar också om de varor som hon får hemskickat eller som hon beställer. Ibland sätter Kissie ihop bildkollage, såsom visas nedan, för att förmedla till exempel drömmar, önskningar eller känslor. (kissies.se, 24 februari, 2012, 14:52.) I detta fall handlar kollaget om hur hon försöker sätta ihop en snygg partyklädsel. Det händer även att Kissie laddar upp olika videoklipp av sig själv. Blondinbellas blogg har samma upplägg som kissies.se i frågan om att varva text och bilder men layouten har ett mer synligt fokus på henne själv. Hennes blogg är inte heller rosa som Kissies utan den är vit. Den har ett klart och tydligt fokus på Blondinbella som karriärkvinna, men samtidigt som the girl next door. Hennes roll som företagare lyfts ofta fram genom bilderna så som i exemplet nedan. (blondinbella.se, 28 februari, 2012, 16:20.) Bilden är tagen från ett inlägg där Blondinbella ger tips om hur man blir framgångsrik. Varje dag skriver bloggerskorna inlägg på sina bloggar som handlar om vad de gör för stunden, vad de ska göra eller vad de har gjort. Kortfattat handlar inläggen om dem själva och 9

11 vad de har på gång. Dessa inlägg kompletteras sedan oftast av en eller flera bilder. På Kissies blogg kan man bara kommentera om man är inloggad på Facebook, det vill säga det är inte möjligt att lämna anonyma kommentarer. På Blondinbellas blogg kan vem som helst lämna kommentarer helt anonymt. På varje blogg finns det en meny med olika kategorier. Blondinbella har till exempel en webbutik kopplad till sin blogg och hon gör på bloggen reklam för de produkter som hon säljer i sin butik. Kissie har inte en sådan funktion utan ett menyfält med kategorier som kissie guidar eller foto. Det är lite oklart vad som exakt står att läsa bakom dessa menyer eftersom Kissies meny-länkar inte fungerar. En stor del av bloggarna handlar dessutom om reklam. Reklamen består både av olika reklambanners, och även av länkar till olika företags hemsidor. Att studera bloggar Många unga tjejer läser din blogg, bidrar du inte till utseendehetsen genom att prata om det här? (skönhetsingrepp (min. komm.)) - Så klart jag gör det, men jag vill inte vara någon förebild. Jag vill inte leva efter hur folk tycker att jag borde leva. Jag vill inte anpassa mig. (Kissie i Expressen ) Det blir mycket reaktioner. Det är väldigt ovanligt att man pratar om vad man tjänar. Men om man lever med sitt drömjobb och sliter hårt är det inte så konstigt att man tjänar pengar på det också. (Blondinbella i Expressen ) Kissie beskriver sig själv som bloggvärldens bitch (kissies.se ). Hon är mer eller mindre känd för att skriva och tycka saker som allmänt provocerar andra människor. Blondinbella är också känd men inte för att provocera utan hon verkar i större utsträckning än Kissie fungera som en förebild för unga tjejer. Många ungdomar känner till både Kissie och Blondinbella och de är på det sättet ungdomskändisar, som i sina kontextuella sammanhang har stort inflytande över både sin egen verklighet och andras. Deras inflytande kan härledas till det faktum att de flesta ungdomar i dagens samhälle känner trycket av att vara någon. Det hänger samman med tidsandan vi lever i där man ska uppnå så mycket som möjligt eftersom annars kan man gå miste om saker, att förverkliga sig själv till exempel. Lalander, P & Johansson, T. uttrycker i sin bok Ungdomsgrupper i teori och praktik att i traditionella, auktoritära samhällen var det subjektiva huvudproblemet att jag vill för mycket (förbjudna, syndiga, icke ståndsmässiga saker). Nu, i vårt kulturella klimat, är det subjektiva huvudproblemet att jag uppnår för lite att man som hel människa fortfarande inte lever och är sådan man skulle kunna vara (a.a, 2007). Fortfarande finns det relativt lite forskning kring fenomenet professionella bloggar, men det är ändå tydligt att de i majoritet drivs av unga tjejer (Lövheim, 2011). Vad är det för kvinnobild och kvinnoideal som kan formas och växa fram på dessa arenor? Vad finns det för möjligheter och vilka är begränsningarna? Fenomenet måste också förstås utifrån de kommersiella aspekterna, det vill säga hur formas kvinnobilden, eller för den delen människobilden, utifrån till exempel de produkter som marknadsförs? Enligt Lalander och Johnsson (2007) så var identitetsskapande förr i tiden (framför allt för män) knutet till produktion och arbete, men eftersom vi nu lever i ett konsumtionssamhälle så är det i det senmoderna samhället möjligt att köpa sig en identitet och de menar att vi skapar våra identiteter i konsumtionssfären. Detta kastar ett intressant sken över dessa bloggar, som i hög utsträckning är kommersiella, vilket i så fall ytterligare skulle kunna förklara varför de är så populära. Eftersom Internet är en snabbt föränderlig värld så måste forskning hela tiden uppdateras. Den enda artikel hitintills som har berört 10

12 svenska professionella bloggar är Mia Lövheims artikel i Nordicom Review (2011). Det verkar finnas en viss rörighet i den tidigare forskningen, som med all säkerhet beror på att fenomenet bloggar ständigt utvecklas och förändras. Därför är det är viktigt att nämna det finns många olika typer av bloggar och att i vissa artiklar har man valt att titta på modebloggar (Chittenden, T. 2010). Andra har baserat forskningen på professionella bloggar (Lövheim, M. 2011). Tittar man på forskning som ligger längre tillbaka i tiden så märker man att distinktioner som dessa inte har gjorts, utan där pratar man bara om bloggar och att ett visst antal sådana har valts ut. Det har då mer handlat om bloggar som skrivs av ungdomar (Mazur, E. & Kozarian, L. 2010), eller en artikel som mer koncentrerar sig på den psykologiska aspekten av fenomenet bloggar (Gurak, L. 2008). Dessa artiklar stämmer förhållandevis väl mot hur utvecklingen av bloggarna ser ut tidsmässigt, alltså i takt med att bloggar ändrar/ökar i termer av karaktär, men även i fråga om användningssätt (det verkar som att bloggar blir alltmer specialiserade och typ-indelade) så ändras också forskningen kring bloggande, och behovet av att specificera vilken typ av blogg det är man undersöker växer eftersom forskningsresultat från en typ av blogg inte per automatik kan översättas till en annan. TIDIGARE FORSKNING Bloggarnas framväxt 2006 fanns det uppskattningsvis 27 miljoner bloggar världen över (Chittenden, T. 2010) hade den siffran stigit till 184 miljoner bloggar (State of the Blogosphere, 2008). Detta är snart 4 år sedan, vilket innebär att den siffran stigit ytterligare. Bloggarna är här för att stanna, och växa. Under 2008 fanns studier som indikerade att cirka hälften av alla bloggar i världen skapats av ungdomar (Mazur, E & Kozarian, L. 2010). Det faktum att så många tonåringar ägnar sig åt att skriva och läsa bloggar tyder på att bloggandet utgör en betydande del av att vara ungdom idag. Av tidigare forskning framkommer att internet och sociala medier får en ökad betydelse i takt med att allt fler har tillgång till internet och bredband (Gurak and Antonijevic, 2008). Det ligger en frihet i att kunna vara anonym och prata med vem som helst, människor man aldrig skulle stöta på i verkliga livet om det inte hade varit för möjligheterna som internet erbjuder (a.a 2008). Medan vissa forskare menar att bloggandets betydelse fyller viktiga grundläggande mänskliga behov såsom att uttrycka sin identitet, skapa tillhörighet och att strukturera sina tidigare och nuvarande erfarenheter (Gurak and Antonijevic, 2008) så finns det andra, mer socialkonstruktivistiskt inriktade, som menar att bloggande kan förstås utifrån olika strategier för att utveckla sin identitet (Chittenden, 2010). Trots olika infallsvinklar så kan den röda tråden sägas vara identitet, ett nyckelord som dyker upp på flera ställen i den tidigare forskning som finns på området (Gurak and Antonijevic, 2008, Mazur and Kozarian, 2010, Chittenden, 2010, Lövheim, 2011 m.fl.). Offentlig eller privat? Bloggen som dagbok Det mest populära att skriva om bland bloggare är ämnet jag, alltså narrativa berättelser om sig själv som ofta är mycket personliga och beskriver dagliga aktiviteter. Genom texten och ofta genom bilder som läggs upp på bloggen så har man möjlighet att skapa sin egen unika on-line-identitet. (Gurak, Antonijevic, 2008). Enligt en studie gjord på 124 bloggar bland ungdomar mellan 15 och 19 år i USA under 2009 (Mazur and Kozarian, 2010) så framkom att ungdomar gärna och utförligt, på sina bloggar berättar om sig själva för andra, potentiellt flera miljoner. Trots att studien visade att de flesta bloggarna får ett eller inget svar på sina inlägg 11

13 (där flickor är klart överrepresenterade vad gäller svar jämfört med pojkar som i princip får uteslutande noll svar) så kan man undra varför någon skulle vilja skriva om sitt liv för en publik som potentiellt består av flera miljoner och dessutom varför andra skulle vilja läsa detta. För att förstå detta måste man förstå bloggarna som en typ av on-line dagböcker. Gurak och Antonijevic (2008) förklarar på ett essentialistiskt orienterat sätt, att dagböckers betydelse har att göra med att det finns ett djupt rotat behov hos människan att förena sina förflutna och nuvarande erfarenheter. De menar att bloggar fyller samma funktion. Detta gäller även om identiteten på bloggen skulle vara påhittad den handlar fortfarande om en berättelse om jaget vilket är vad majoriteten bloggar (i världen) handlar om. Författarna menar, att å ena sidan liknar bloggarna dagböcker i bemärkelsen att man narrativt beskriver personliga erfarenheter i kronologisk ordning, å andra sidan erbjuder bloggar möjligheten att skapa sig en identitet och att kontinuerligt ändra denna genom interaktion med den publik som läser bloggen. Alltså är bloggen en slags process där man länkar samman två eller flera individer. Detta resonemang förklarar också hur man kan få klarhet i huruvida en blogg ska ses som något privat eller offentligt. I stället för att betrakta bloggen som ett objekt (då det blir oklart vem som är författaren; bloggaren, läsaren eller båda?) så kan man se den som en rad händelser där flera personer tillsammans bidrar till att skapa en dialog. På detta sätt är enligt författarna bloggen både en privat händelse mellan två personer, men samtidigt offentlig, eftersom den är öppen för alla. När Gurak och Antonijevic resonerade kring detta 2008 så fanns det en oklarhet i hur bloggar skulle uppfattas, som privata eller offentliga. Idag, fyra år senare är detta fortfarande aktuellt sett till kategorin privata bloggar, men samtidigt har det etablerats en ny typ av bloggar, de som är just offentliga. Men även där kan man skönja oklarhet men i motsatt riktning; hur pass privata ska de offentliga bloggarna anses vara? Ur forskaretisk ståndpunkt får denna fråga betydelse eftersom det inte finns några klara bestämmelser i Sverige om vad som exakt kännetecknar eller utgör en offentlig person. Bloggar och identitet Om man fortsatt beskriver den tidigare forskningen ur ett mer socialkonstruktivistiskt perspektiv, kan man förstå bloggandets betydelse som knutet till komplexiteten i utvecklandet av identitet. Tonåren är en tid som i mångt och mycket handlar om en socialiseringsprocess och att uttrycka sin personlighet. Samtidigt handlar denna tid om anpassning och förmågan att smälta in. Tonårsflickor har länge använt mode som ett så kallat socialt vapen (Chittenden, 2010) och bloggarnas värld utgör en perfekt plattform att visa upp olika typer av mode. Med socialt vapen menar Chittenden att mode kan användas som ett sätt att både uttrycka, och förvärva social makt. Hon har studerat modebloggar och hur flickor använder dessa för att skapa sin identitet och hon menar att kroppen tjänar som en scen för identitetsutveckling. Hon underbygger sitt resonemang med Bourdieus kapitalbegrepp (a.a, 2010). Att ha tillgång till olika typer av designerkläder gör att vissa tonårstjejer tillgodogör sig popularitet och ger dem social makt och status över andra i till exempel skola och närområde. Alltså, flickor som besitter ett visst kulturellt kapital (till exempel en designerkjol) genererar detta till socialt kapital (de blir medlemmar i innegänget ). Men det räcker inte bara med att bära en designerkjol poängterar Chittenden, andra måste veta att det är en designerkjol för att den ska kunna bli omvandlad till socialt kapital. På modebloggen kan ungdomar, i många fall unga tjejer, pröva olika utstyrslar och kombinationer hur anonymt de själva vill, i en virtuell värld, utan att riskera att förlora det sociala kapital som de har samlat ihop i den verkliga världen. På bloggen finns inte heller de restriktioner som vuxna ibland står för när det gäller val av personlig stil. Via kommentarsfälten får ungdomarna feedback på hur de uppfattas och de kan på det sättet sakta men säkert lotsas fram, ledda av jämnåriga, till vad som är ett passande uttryck för deras identitet. Genom att prova olika uttryck av sin identitet och få feedback på detta från jämnåriga, och komma på hur man ska modifiera mode, hållning och språk så 12

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne Avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i psykologi, som med vederbörligt tillstånd

Läs mer

Välkommen till Jaguarklubben på internet

Välkommen till Jaguarklubben på internet Välkommen till Jaguarklubben på internet Menyn här ovanför tar dig snabbt till olika delar av webbplatsen. Start är förstasidan, För medlemmar innehåller länkar till bl.a. förmåner och försäkringsinformation,

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

Fanfiction ett sätt att hitta skrivglädjen

Fanfiction ett sätt att hitta skrivglädjen Fanfiction ett sätt att hitta skrivglädjen Fackuppsats för Modul 2 Litteraturvänner världen runt vet att det finns få saker som är så inspirerande som en riktigt spännande berättelse, med personliga karaktärer,

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

Engagerande nyheter MEG13. Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt

Engagerande nyheter MEG13. Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt Engagerande nyheter MEG13 Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt Innehållsförteckning Syfte och metod 3. Underlag 4. Redaktionella medier 5. Sociala medier 6. Jämförelse 7. Ämnena med störst genomslag 8-9. De

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Det är skillnaden som gör skillnaden

Det är skillnaden som gör skillnaden GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är skillnaden som gör skillnaden En kvalitativ studie om motivationen bakom det frivilliga arbetet på BRIS SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Beräkning med ord. -hur en dator hanterar perception. Linköpings universitet Artificiell intelligens 2 2010-10-03 Erik Claesson 880816-1692

Beräkning med ord. -hur en dator hanterar perception. Linköpings universitet Artificiell intelligens 2 2010-10-03 Erik Claesson 880816-1692 Beräkning med ord -hur en dator hanterar perception 2010-10-03 Erik Claesson 880816-1692 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kan datorer hantera perception?... 4 Naturligt språk... 4 Fuzzy Granulation...

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Teoretiska perspektiv på socialpolitiken (allmän och fördjupad del, 6 + 4 sp.)

Teoretiska perspektiv på socialpolitiken (allmän och fördjupad del, 6 + 4 sp.) Teoretiska perspektiv på socialpolitiken (allmän och fördjupad del, 6 + 4 sp.) Kursansvariga: Professor Mikael Nygård och doktorand Mathias Mårtens Syfte Kursen är ett led i förberedelsen inför att skriva

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Instruktioner för roedeers.se

Instruktioner för roedeers.se Instruktioner för roedeers.se Allmänna instruktioner Roller Gäst Anonym användare, ej inloggad Inloggad användare Inloggad användare Administratör Kan utföra allt och även fixa design osv, endast en eller

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Folkets Parlament så funkar det! användarmanual, version 1.1 (070920)

Folkets Parlament så funkar det! användarmanual, version 1.1 (070920) Folkets Parlament så funkar det! användarmanual, version 1.1 (070920) sida 2 Innehåll Folkets Parlament - för en pigg politisk debatt!...3 Registrera dig som medlem...4 Aktivera ditt medlemskap...6 Logga

Läs mer

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI WordPress är en väldigt användbar nätportal, som kan användas både som blogg men även för att bygga upp din hemsida på nätet. Verktygen är lätta att använda och det erbjuds

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Aktivism och feministiska frizoner på nätet

Aktivism och feministiska frizoner på nätet Aktivism och feministiska frizoner på nätet Alla fattar inte riktigt varför jag gör det här, säger Joanna som är en av de fem nätaktivister jag pratat med. Hon och många andra lägger varje dag flera timmar

Läs mer

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING Arbetsmaterial 4R Stor blandning lika behandling Arbetsmaterial 4R Samma nivå samma möjligheter Arbetet som din förening står inför borde inte behövas. Ni ska säkerställa

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR Bilden av alkohol i bloggosfären Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Inledning 7. Bloggens framväxt 9. Undersökningens resultat 13. Bilaga 1: Källor och underlag

Läs mer

Förbered och planera bildmanuset

Förbered och planera bildmanuset Del av Kapitel 4: Förbered och planera bildmanuset I detta kapitel kommer du att: Omvandla ditt manus till ett bildmanus Lägga till bildmanusguider Planera för de bilder som ska visas på skärmen Skriva

Läs mer

SEMESTERTIDER. Olof Röhlander i samarbete med Johny Alm

SEMESTERTIDER. Olof Röhlander i samarbete med Johny Alm SEMESTERTIDER Olof Röhlander i samarbete med Johny Alm Den blomstertid nu kommer.. underbara rader som sjungs över hela landet inom kort, rekreation och semester står för dörren! Hur är det i dessa tider

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005 Del 1 Vad är professionell kunskap? Kapitel 1: Introduktion: olika former av professionell kunskap I detta inledande kapitel ges en översikt över synen på professionell kunskap med avseende på undervisning

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

50 nyanser av chefen Ledarnas chefsbarometer 2012

50 nyanser av chefen Ledarnas chefsbarometer 2012 50 nyanser av chefen Ledarnas Chefsbarometer 2012 Inledning I tio år har Sveriges chefsorganisation Ledarna regelbundet ställt frågor till chefer som handlar om deras vardag, såväl i jobbet som på fritiden.

Läs mer

Slutrapport Projekt Internet i Sverige

Slutrapport Projekt Internet i Sverige Slutrapport Projekt Internet i Sverige 1. Inledning Wikimedia Sverige är en förening som verkar för att göra kunskap tillgänglig för människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt,

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Annonseringsinformation för företag

Annonseringsinformation för företag Skandinaviens största oberoende märkesinriktade bilsajt! Annonseringsinformation för företag Om AutoPower.se AutoPower.se är skandinaviens största märkesinriktade bilsajt och startade redan för 10 år sedan,

Läs mer

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor Wordpresshandledning fördistrikt,lokalavdelningaroch personsidor 1 Index Adminpanel... 5 Användare... 21 BWS Plugins... 15 inlägg... 6 Inlägg skapa och hantera... 7 Kategorier... 7 Inställningar... 14

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Unionens #twitterskola

Unionens #twitterskola Unionens #twitterskola Inledning Det finns framförallt två anledningar till att Twitters korta meddelanden på 140 tecken blivit en sådan succé. Den ena är att människor formulerar sig klart och tydligt

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet Rapport Drömjobbet 2010 Ingenjör är drömjobbet En av tio yrkesverksamma (11%) svarar att det nuvarande jobbet är deras drömjobb! Resterande nio har drömmarna någon annanstans. Bland yrkesverksamma är det

Läs mer

Moodle2 STUDENTMANUAL

Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle är en lärplattform med hjälp av vilket du kan kommunicera, dela med dig av information och upprätthålla kontakten med lärarna, handledarna och de andra kursdeltagarna. För

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Genusforskning i korta drag. Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning

Genusforskning i korta drag. Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning Genusforskning i korta drag Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning Genusforskning i korta drag Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning 2005-02-18 Genusforskning är ett ungt och expanderande

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad omfattning och karaktär

Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad omfattning och karaktär STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för social arbete Astrid Schlytter, Sara Högdin, Mariet Ghadimi, Åsa Backlund och Devin Rexvid Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Innehåll. Förord...11. Del 1 Inledning och Bakgrund. Del 2 Teorin om Allt en Ny modell: GET. GrundEnergiTeorin

Innehåll. Förord...11. Del 1 Inledning och Bakgrund. Del 2 Teorin om Allt en Ny modell: GET. GrundEnergiTeorin Innehåll Förord...11 Del 1 Inledning och Bakgrund 1.01 Vem var Martinus?... 17 1.02 Martinus och naturvetenskapen...18 1.03 Martinus världsbild skulle inte kunna förstås utan naturvetenskapen och tvärtom.......................

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation.

Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation. Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation. För att kunna arbeta med mångfald i organisationen är

Läs mer

1 Börja samtalet med tjejerna idag! EnRigtigMand.dk. Äger alla rättigheter

1 Börja samtalet med tjejerna idag! EnRigtigMand.dk. Äger alla rättigheter 1 Börja samtalet med tjejerna idag! Starta samtalet en kort introduktion Denna bok är skrivit med ett syfte. Syftet är att ge dig de redskapen som krävs, för att träffa människor. Varken mer eller mindre.

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

Källkritisk tänkande i den digitala världen. Ulf Jämterud

Källkritisk tänkande i den digitala världen. Ulf Jämterud Källkritisk tänkande i den digitala världen Ulf Jämterud 1 Källkritik blir allt viktigare Medaljens baksida Ytinlärning och brist på källkritik 2 (Från Emanuel Karlstens Facebook) Källkritik i skolan 3

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer