PROFESSIONELLA BLOGGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROFESSIONELLA BLOGGAR"

Transkript

1 Hälsa och samhälle PROFESSIONELLA BLOGGAR GIRL POWER ELLER GENUSFÄLLA? EN KVALITATIV STUDIE OM IDENTITETSSKAPANDE PÅ TVÅ AV SVERIGES STÖRSTA PROFESSIONELLA BLOGGAR. C-UPPSATS JESSICA LUNDMARK Examensarbete Malmö högskola 15 hp Hälsa och samhälle Socionomprogrammet Malmö 0

2 PROFESSIONAL BLOGS GIRL POWER OR GENDER TRAP? A QUALITATIVE STUDY OF IDENTITYMAKING IN TWO OF SWEDENS BIGGEST PROFESSIONAL BLOGS. JESSICA LUNDMARK Lundmark, J. A qualitative study of identitymaking in two of Swedens biggest professional blogs. Degree Project in social work, 15 Credit points. Malmö University: Health and society, department for social work, ABSTRACT This is a qualitative study of the two biggest blogs in Sweden, blondinbella.se and kissies.se. The purpose of this study is to find out which characteristics can be found that represent social class and gender, and from that perspective, what image of being a young girl is forwarded to the readers of these blogs. The media debate on the two blogs is ongoing and of special interest are the two writers of these blogs, Isabella Löwengrip and Alexandra Nilsson. With the help of social class and gender theories I analyze the content of the two blogs and try to distinguish which themes are dominant. The result part is divided from those themes that consider shopping, bodily self-esteem and choices. A predominating characteristic on the blogs is the emphasis on the self, the individual experience, and how all that is happening is related to the bloggers themselves. What in the beginning appeared to be two similar fashionblogs, has turned out to be embedding more diversity and hidden social mechanisms than was first apparent. How the bloggers relate to their everyday life, their settings and to critique and ideals, is in big parts shaped by their social class. Another conclusion is that the commercial side of the blogs in large aspects shapes what is written and this affects the subjective total experience of the blogs. Key words: social class, gender, individualization, professional blog, young girl, blondinbella, kissie, fashion, shopping, entrepreneur 1

3 PROFESSIONELLA BLOGGAR GIRL POWER ELLER GENUSFÄLLA? EN KVALITATIV STUDIE OM IDENTITETSSKAPANDE PÅ TVÅ AV SVERIGES STÖRSTA PROFESSIONELLA BLOGGAR. JESSICA LUNDMARK Lundmark, J. En kvalitativ studie om identitetsskapande på två av Sveriges största professionella bloggar. Examensarbete i socialt arbete 15 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för socialt arbete, Denna uppsats är en kvalitativ studie av de två största professionella bloggarna i Sverige, blondinbella.se och kissies.se. Studiens syfte är att ta reda på vilka markörer för klass och genus som kan hittas på bloggarna och utifrån dessa vilken bild av att vara ung tjej det är som förmedlas till bloggarnas läsare. Debatten om de två aktuella bloggarna pågår i media och speciellt är det författarna bakom bloggarna som uppmärksammas, Isabella Löwengrip och Alexandra Nilsson. Med hjälp av teorier kring kön och klass analyserar jag bloggarnas innehåll och försöker utkristallisera vilka teman som är dominerande på dessa bloggar. Resultatdelen är uppdelad utifrån dessa teman som handlar om shopping, kroppsuppfattning och valmöjligheter. Ett utmärkande drag i bloggarna är betoningen på jaget, den individuella upplevelsen av allt som händer och hur alla omnämnda händelser relaterar till bloggerskorna själva. Det som till en början framstod som två ungefär lika modebloggar, har visat sig rymma fler olikheter och fler dolda sociala mekanismer än vad man först kunnat ana. Hur bloggerskorna förhåller sig till sin vardag, sin omgivning och till kritik och ideal, formas till stor del av deras klasstillhörighet. En annan slutsats är att den kommersiella sidan av bloggarna i stora delar utformar vad det skrivs om, vilket påverkar helhetsupplevelsen som förmedlas. Nyckelord: klass, genus, individualisering, professionell blog, ung tjej, blondinbella, kissie, mode, shopping, entreprenör 2

4 Innehållsförteckning Inledning.5 Problemformulering..6 Syfte och frågeställning 7 Bakgrund.8 Historik bloggar.8 Historik kissies.se och blondinbella.se...8 Bloggarnas landskap..8 Att studera bloggar...10 Tidigare forskning.11 Bloggarnas framväxt.11 Offentlig eller privat? Bloggen som dagbok...11 Bloggar och identitet.12 Professionella bloggar..13 Metod.15 Urval.15 Avgränsningar.15 Tillvägagångssätt.15 Analys 16 Validitet..16 Etiksa överväganden.17 Teori 19 Klass och genus

5 Senmodernitet..20 Teoridiskussion..21 Resultat och analys...22 Shopping som klassmarkör..22 Vikt, självkontroll och respektabilitet...24 Spänning, valmöjligheter och individualisering.27 Diskussion...32 Referenser...35 Litteratur 35 Internetkällor.35 4

6 INLEDNING Dagens ungdomar växer upp i ett samhälle som starkt präglas av media. I och utanför sina hem möts de av ett konstant mediabrus. Detta brus, eller flöde, påverkar alla och utgör en del av vår kultur vilket präglar det vi gör och hur vi tänker. En snabbt växande del av media utgörs av web-loggar, eller bloggar som de vanligare kallas. Det är i synnerhet unga tjejer som både läser och skriver bloggar, undersökningar visar att minst 24 % av kvinnor mellan 15 och 24 år läser bloggar och ca 20 % uppger att de driver en blogg (Nordicom 2009; Findahl 2009) Bloggarna ökar stadigt i betydelse som arena för socialt umgänge, identitetsspel och uttrycksform för ungdomar. Den här uppsatsen handlar därför om bloggarnas värld, och närmare bestämt om de två bloggarna kissies.se och blondinbella.se. De skrivs av Alexandra Nilsson och Isabella Löwengrip, båda i tjugoårsåldern. Deras livsstilsbloggar läses av flera tusen läsare varje dag, och de utgör tillsammans med ett fåtal andra bloggare, toppskiktet bland svenska bloggar (kia-index.se, bloggportalen.se). De skriver om sina vardagliga händelser vilka utgörs av mode, festande, entreprenörskap, skönhetstips, shopping, resor, middagar, åsikter och känslor. Bloggarna uppdateras flera gånger per dag, och intrycket man får som läsare är att det ständigt är något på gång och något spännande som ska hända. Den fråga som ursprungligen initierade denna uppsats var: varför bloggar någon om sitt liv, och varför är andra intresserade av att läsa om det? En del av svaret på den frågan hittar man i tidigare forskning som entydigt pekar mot att bloggarna är en värld där identitet prövas, skapas och omskapas varje dag i samspel mellan bloggare och läsare. På bloggen kan man på ett socialt säkert sätt utbyta erfarenheter med sina vänner. Det finns dock mycket som talar för att fenomenet bloggar också är ett av de många sätt på vilka vi formar våra identiteter i ett senmodernt samhälle. I takt med att bloggarna har växt och att det har uppstått så kallade professionella bloggar, som till exempel kissies.se och blondinbella.se, har också marknadsförare fått upp ögonen för vilken kommersiell potential det finns kring bloggande. De två bloggar som presenteras här, utgörs till stor del av reklam i olika former. Uppskattningsvis handlar bloggarna till ca 50 % om reklam, och det bör nämnas att det sällan är tal om öppen marknadsföring, utan att den på olika sätt är invävd i texterna eller förmedlas genom till exempel åsikter eller bilder. Detta har fått som följd att framgångsrika bloggare idag kan försörja sig ekonomiskt på sitt bloggande. Bloggen som personlig sfär, eller som en slags online-dagbok måste alltså samsas med de kommersiella aspekterna av bloggandet när man driver en professionell blogg. Läsarna består i huvudsak av unga tjejer och det är mycket tydligt att många av dem använder sig av Kissie och Blondinbella som stora inspirationskällor. Även om bloggarna regelbundet utsätts för massiv kritik, både i media och genom kommentarer direkt på bloggarna, så är det tydligt att dessa bloggerskor är idoler för tusentals unga tjejer. Mitt fokus består inte i att analysera svarskommentarer och därigenom analysera läsarna, utan man kan snarare se det som att syftet med denna studie ligger i bloggläsarnas intresse. När man går in på bloggsidorna så framgår det genom enbart layout, att dessa bloggar riktar sig till tjejer. I inläggen gör man snabbt samma konstaterande. Eftersom ämnena i huvudsak handlar om karriär, skönhet och mode så väcks frågan om hur detta emottas av en publik som i huvudsak utgörs av barn. I spänningen mellan det som är autentiskt och det som förväntas att bloggerskorna skriver om, vad finns det för könsaspekter som gör sig gällande och vilka klassideal presenteras? Genom detta: vad är det för bild av att vara ung tjej som förmedlas till läsaren? 5

7 PROBLEMFORMULERING Skrivet 5 januari, Klockan 14:10 God morgon.. idag är jag lite bakis hehe, men så kan det vara Kom dock hem tidigt inatt (dvs halv 3, är det tidigt..? Nja!) eftersom TYDLIGEN var en av mina vänner för fulla för att forsätta sin utgång..? Aja, skönt att komma hem iaf.. Så körde min traditionella för trött för att tvätta bort sminket eller någonting sånt.. Så vidigt när man vaknar upp med gårdagens smink, och tyvärr gör jag det lite väl ofta för jag blir alltid för trött för att tvätta mig efter en utgång haha..någon som är likadan? Aja men annars var igårkväll rolig Började hemma hos mig, vi spelade lite wii och drack mousserat. När det var slut drog vi ut, vi började på SOGNI som förövrigt är mitt favoritställe när det gäller att förfesta.. Där vart det typ 10 shots och drinkar? Haha herregud.. Men då vart men ju taggad Sen drog vi till Laroy och hälsade på Baby J i dj-båset. Självklart vart det ännu mer shots där.. Där kom även en söt grabb och sa: - jag vet att du har pojkvän, men du är verkligen den snyggaste tjejen här inne! Åh sånt gör en glad! Sen innan vi skulle förbi White Room så föreslog Michelle ett snabbt stop på donken innan för att fylla på engergi, jag blir alltid trött om jag ska äta något så jag åt en halv chicken mc nuggets-bit HAHA. Sen vart det iaf White Room ett tag innan det vart en taxi hem... (kissies.se ) 22 november, 11:51 Alexandra Nilsson (Kissie) med sin bror Peter När folk är på mig och försöker få mig ur balans genom att försöka trycka ner så tänker jag tillbaka på de resultat jag faktiskt uppnått. Det kommer inte någon någonsin kunna att ta ifrån mig. Därför gav jag mig själv en löneförhöjning, bara för att jag kan. Som en julklapp för hårt slit och för att jag är snäll mot mig själv som sätter gränser och säger ifrån när saker och ting går för långt. Det bästa med att få jobba med sin passion, är inte bara att man kan bli duktig inom de området, utan att den energin passionen ger väger över allt jobbigt. Hade jag lyssnat och formats av jantelags-människor istället hade jag varit olycklig och arbetat med något idag som jag inte trivs med för att jag följt alla andra. Istället går jag min egen väg, som visserligen är lite tuffare än vägen alla andra redan har trampat platt innan, men jag lovar att det är så mycket roligare. (blondinbella.se ) Isabella Löwengrip lönespecifikation

8 Citaten ovan är hämtade från kissies.se och blondinbella.se. Var och en för sig är författarna bakom dessa två bloggar förebilder för tusentals unga tjejer, både i Sverige och utomlands. Exakta siffror på hur många som läser deras bloggar varje vecka är något svårpresenterat eftersom källorna inte är entydiga och eftersom siffrorna dessutom varierar över tid. Dock rör det sig sannolikt om cirka unika läsare per vecka för Blondinbella (bloggpportalen.se ) och strax under en miljon unika veckoläsare för Kissie (kia-index.se, 2011). Båda är professionella bloggare, det vill säga, bloggandet utgör en inkomstkälla på vilken de försörjer sig. De började blogga när de var runt 14, 15 år och därmed har de i någon bemärkelse vuxit upp på sina bloggar. Som tidigare nämnts så handlar bloggarna om karriär, mode, skönhet och deras vardag, och tonen på bloggarna är påfallande vänskaplig. Den för tankarna till en slags intim förtrolig pratstund med en nära väninna. Detta stöds också av tidigare forskning som pekar på att bloggande bland annat handlar om att känna sig förtrolig med sin läsare och vän (Gurak, J. Antonijevic, S. 2008). Samtidigt finns det potentiellt flera tusen andra läsare som kan ta del av vad som sägs, vilket är ett uppenbart faktum för dessa två bloggar. Reklaminslagen, som utgör en betydande del av bloggarna, sätter inte sällan tonen för vad som sägs och på vilket sätt saker och ting framställs. Båda bloggerskorna har blivit kända genom att blogga och att skriva om sina jag vilket i deras fall har inneburit att de fått utstå en hel del personlig kritik. Men på flera sätt använder de bloggandet som en tillgång, och den intressanta frågan blir: vilka konsekvenser får det för läsarna? SYFTE Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka representationen av kön och klass på de två livsstilsbloggarna kissies.se och blondinbella.se. Mer specifikt avser studien att närmare undersöka följande frågeställningar: - Hur gestaltas och omförhandlas kön? - På vilket sätt framträder olika uttryck för klasstillhörighet? FRÅGESTÄLLNING Mot bakgrund av kön och klass: vad är det för identitet och självbild som förmedlas på dessa bloggar? 7

9 BAKGRUND Historik bloggar Links from the Underground av Justin Hall från 1994 anses vara den första personligt skrivna bloggen. År 1997 myntade Jorn Barger ordet weblog. Andra begrepp, som inte används idag så mycket, är reload och nätdagbok. Ordet "reload" kommer från dagbokssamlingen Reload, som startades av Nanok Bie årsskiftet 1996/1997 och som samlade de flesta av Sveriges första bloggare. Nanok Bie skrev själv en slags webbdagbok redan 1995, men kallade det inte blogg (utan "reload" - för att knappen som laddade om sidan i webbläsaren Netscape hette så). Svante Tidholm var en annan tidig bloggare, kanske Sveriges första. Annica Tiger började skriva dagbok på Internet augusti I Sverige fick bloggen som fenomen ett stort massmedialt genomslag i 2004/2005, bland annat tack vare att två bloggpionjärer, Erik Stattin och Stefan Geens, anordnade det första bloggforumet i november Här diskuterades bland annat bloggens inverkan på politiken. Johan Norberg var en av de tidiga mycket populära bloggarna och satt med i panelen tillsammans med P.J. Anders Linder, som startade den första bloggen i media med sin ledarblogg PJ Just nu. Det publika genombrottet för bloggen i Sverige kom först efter jordbävningen i Indiska oceanen 26 december Många bloggar visade sig mycket effektiva för snabb kommunikation och publikation. Det sattes upp listor på bloggar på plats av svenskar i Thailand. Det visade sig vara snabbare och effektivare än att gå via media och myndigheter. Sveriges allra äldsta fortfarande aktiva dagliga blogg är Sven Tycker som började skrivas den 4 april 1997 och som den 22 januari 2011 publicerade sitt 5000:e dagliga inlägg. ( wikipedia ) Historik kissies.se och blondinbella.se Blondinbella.se och kissies.se utgör i dagsläget det absoluta toppskiktet bland bloggar i Sverige. Blondinbellas blogg har funnits sedan 2005, och Kissies blogg sedan 2007 (wikipedia, ). Under de år som bloggarna funnits så har det uppskattningsvis förekommit cirka inlägg. Det är en uppskattning beräknad på cirka fyra inlägg per dag (ibland har det förekommit fler, ibland något färre). Som nämndes i inledningen är dessa två kategoriserade som professionella bloggar. Som professionell blogg räknas Kissie som Sveriges största blogg och det är räknat utefter hur många besök hon har på bloggen varje vecka. Hon har ca 890,000 besökare i veckan. Blondinbella är enligt samma rankning nummer två med ca 460,000 besökare i veckan. Detta innebär att de tillsammans har cirka 1, läsare per vecka. Siffrorna baseras på antalet besök per IP-adress och timme de senaste 7 dygnen. (bloggportalen.se). KENZA är dock till antalet läsare störst i Sverige, men hon kategoriseras dock som privat blogg, antalet besökare på hennes blogg är cirka 1,200,000 besökare i veckan. För tydlighetens skull innebär detta att totalt sett ur alla kategorier så utgör KENZA Sveriges största blogg, därefter Kissie, följd av Blondinbella. Bloggarnas landskap Bloggar är i princip hemsidor med möjlighet till interaktion mellan skrivare och läsare, de kan bestå av både text och/eller bilder. Det finns möjlighet att ladda upp videoklipp och att utforma bloggen med olika typer av layout precis som en vanlig hemsida. På en blogg finns möjligheten för besökare att lämna kommentarer på de inlägg som bloggarna har skrivit. Det fungerar som Facebook men är öppet för alla att läsa. Vem som helst kan starta en blogg och den kan ses som en klottervägg där man kan skriva vad man har lust till och andra kan läsa detta och lämna kommentarer. Enligt tidigare forskning framkommer att mäns och kvinnors 8

10 bloggande skiljer sig åt både vad gäller innehåll och också hur omfattande responsen är på deras inlägg. Män skriver i första hand om saker som ligger utanför dem själva, till exempel politik, samhället, intressen etc. Kvinnors skrivande på bloggar är relaterat till dem själva och handlar oftast om relationer, familjen, vänner etc. Där kvinnor i genomsnitt får ett eller flera svar på sina inlägg får män i allmänhet noll svar på sina inlägg. (Gurak, Antonijevic, 2008). Kissies.se är en rosa blogg där framsidan pryds av en bild på Kissies huvud och överkropp. Hon har inga kläder på bilden men skyler sig med en vinjett där man kan klicka sig fram för att komma till olika sidor i hennes blogg. Strax under detta finns en stor reklam-banner där Kissie gör reklam för Rapunzel löshår. Kissie varvar sina skrivna inlägg med olika bilder på sig själv och på personer hon träffar, mat som hon äter och platser hon besöker. En stor del av bilderna handlar också om de varor som hon får hemskickat eller som hon beställer. Ibland sätter Kissie ihop bildkollage, såsom visas nedan, för att förmedla till exempel drömmar, önskningar eller känslor. (kissies.se, 24 februari, 2012, 14:52.) I detta fall handlar kollaget om hur hon försöker sätta ihop en snygg partyklädsel. Det händer även att Kissie laddar upp olika videoklipp av sig själv. Blondinbellas blogg har samma upplägg som kissies.se i frågan om att varva text och bilder men layouten har ett mer synligt fokus på henne själv. Hennes blogg är inte heller rosa som Kissies utan den är vit. Den har ett klart och tydligt fokus på Blondinbella som karriärkvinna, men samtidigt som the girl next door. Hennes roll som företagare lyfts ofta fram genom bilderna så som i exemplet nedan. (blondinbella.se, 28 februari, 2012, 16:20.) Bilden är tagen från ett inlägg där Blondinbella ger tips om hur man blir framgångsrik. Varje dag skriver bloggerskorna inlägg på sina bloggar som handlar om vad de gör för stunden, vad de ska göra eller vad de har gjort. Kortfattat handlar inläggen om dem själva och 9

11 vad de har på gång. Dessa inlägg kompletteras sedan oftast av en eller flera bilder. På Kissies blogg kan man bara kommentera om man är inloggad på Facebook, det vill säga det är inte möjligt att lämna anonyma kommentarer. På Blondinbellas blogg kan vem som helst lämna kommentarer helt anonymt. På varje blogg finns det en meny med olika kategorier. Blondinbella har till exempel en webbutik kopplad till sin blogg och hon gör på bloggen reklam för de produkter som hon säljer i sin butik. Kissie har inte en sådan funktion utan ett menyfält med kategorier som kissie guidar eller foto. Det är lite oklart vad som exakt står att läsa bakom dessa menyer eftersom Kissies meny-länkar inte fungerar. En stor del av bloggarna handlar dessutom om reklam. Reklamen består både av olika reklambanners, och även av länkar till olika företags hemsidor. Att studera bloggar Många unga tjejer läser din blogg, bidrar du inte till utseendehetsen genom att prata om det här? (skönhetsingrepp (min. komm.)) - Så klart jag gör det, men jag vill inte vara någon förebild. Jag vill inte leva efter hur folk tycker att jag borde leva. Jag vill inte anpassa mig. (Kissie i Expressen ) Det blir mycket reaktioner. Det är väldigt ovanligt att man pratar om vad man tjänar. Men om man lever med sitt drömjobb och sliter hårt är det inte så konstigt att man tjänar pengar på det också. (Blondinbella i Expressen ) Kissie beskriver sig själv som bloggvärldens bitch (kissies.se ). Hon är mer eller mindre känd för att skriva och tycka saker som allmänt provocerar andra människor. Blondinbella är också känd men inte för att provocera utan hon verkar i större utsträckning än Kissie fungera som en förebild för unga tjejer. Många ungdomar känner till både Kissie och Blondinbella och de är på det sättet ungdomskändisar, som i sina kontextuella sammanhang har stort inflytande över både sin egen verklighet och andras. Deras inflytande kan härledas till det faktum att de flesta ungdomar i dagens samhälle känner trycket av att vara någon. Det hänger samman med tidsandan vi lever i där man ska uppnå så mycket som möjligt eftersom annars kan man gå miste om saker, att förverkliga sig själv till exempel. Lalander, P & Johansson, T. uttrycker i sin bok Ungdomsgrupper i teori och praktik att i traditionella, auktoritära samhällen var det subjektiva huvudproblemet att jag vill för mycket (förbjudna, syndiga, icke ståndsmässiga saker). Nu, i vårt kulturella klimat, är det subjektiva huvudproblemet att jag uppnår för lite att man som hel människa fortfarande inte lever och är sådan man skulle kunna vara (a.a, 2007). Fortfarande finns det relativt lite forskning kring fenomenet professionella bloggar, men det är ändå tydligt att de i majoritet drivs av unga tjejer (Lövheim, 2011). Vad är det för kvinnobild och kvinnoideal som kan formas och växa fram på dessa arenor? Vad finns det för möjligheter och vilka är begränsningarna? Fenomenet måste också förstås utifrån de kommersiella aspekterna, det vill säga hur formas kvinnobilden, eller för den delen människobilden, utifrån till exempel de produkter som marknadsförs? Enligt Lalander och Johnsson (2007) så var identitetsskapande förr i tiden (framför allt för män) knutet till produktion och arbete, men eftersom vi nu lever i ett konsumtionssamhälle så är det i det senmoderna samhället möjligt att köpa sig en identitet och de menar att vi skapar våra identiteter i konsumtionssfären. Detta kastar ett intressant sken över dessa bloggar, som i hög utsträckning är kommersiella, vilket i så fall ytterligare skulle kunna förklara varför de är så populära. Eftersom Internet är en snabbt föränderlig värld så måste forskning hela tiden uppdateras. Den enda artikel hitintills som har berört 10

12 svenska professionella bloggar är Mia Lövheims artikel i Nordicom Review (2011). Det verkar finnas en viss rörighet i den tidigare forskningen, som med all säkerhet beror på att fenomenet bloggar ständigt utvecklas och förändras. Därför är det är viktigt att nämna det finns många olika typer av bloggar och att i vissa artiklar har man valt att titta på modebloggar (Chittenden, T. 2010). Andra har baserat forskningen på professionella bloggar (Lövheim, M. 2011). Tittar man på forskning som ligger längre tillbaka i tiden så märker man att distinktioner som dessa inte har gjorts, utan där pratar man bara om bloggar och att ett visst antal sådana har valts ut. Det har då mer handlat om bloggar som skrivs av ungdomar (Mazur, E. & Kozarian, L. 2010), eller en artikel som mer koncentrerar sig på den psykologiska aspekten av fenomenet bloggar (Gurak, L. 2008). Dessa artiklar stämmer förhållandevis väl mot hur utvecklingen av bloggarna ser ut tidsmässigt, alltså i takt med att bloggar ändrar/ökar i termer av karaktär, men även i fråga om användningssätt (det verkar som att bloggar blir alltmer specialiserade och typ-indelade) så ändras också forskningen kring bloggande, och behovet av att specificera vilken typ av blogg det är man undersöker växer eftersom forskningsresultat från en typ av blogg inte per automatik kan översättas till en annan. TIDIGARE FORSKNING Bloggarnas framväxt 2006 fanns det uppskattningsvis 27 miljoner bloggar världen över (Chittenden, T. 2010) hade den siffran stigit till 184 miljoner bloggar (State of the Blogosphere, 2008). Detta är snart 4 år sedan, vilket innebär att den siffran stigit ytterligare. Bloggarna är här för att stanna, och växa. Under 2008 fanns studier som indikerade att cirka hälften av alla bloggar i världen skapats av ungdomar (Mazur, E & Kozarian, L. 2010). Det faktum att så många tonåringar ägnar sig åt att skriva och läsa bloggar tyder på att bloggandet utgör en betydande del av att vara ungdom idag. Av tidigare forskning framkommer att internet och sociala medier får en ökad betydelse i takt med att allt fler har tillgång till internet och bredband (Gurak and Antonijevic, 2008). Det ligger en frihet i att kunna vara anonym och prata med vem som helst, människor man aldrig skulle stöta på i verkliga livet om det inte hade varit för möjligheterna som internet erbjuder (a.a 2008). Medan vissa forskare menar att bloggandets betydelse fyller viktiga grundläggande mänskliga behov såsom att uttrycka sin identitet, skapa tillhörighet och att strukturera sina tidigare och nuvarande erfarenheter (Gurak and Antonijevic, 2008) så finns det andra, mer socialkonstruktivistiskt inriktade, som menar att bloggande kan förstås utifrån olika strategier för att utveckla sin identitet (Chittenden, 2010). Trots olika infallsvinklar så kan den röda tråden sägas vara identitet, ett nyckelord som dyker upp på flera ställen i den tidigare forskning som finns på området (Gurak and Antonijevic, 2008, Mazur and Kozarian, 2010, Chittenden, 2010, Lövheim, 2011 m.fl.). Offentlig eller privat? Bloggen som dagbok Det mest populära att skriva om bland bloggare är ämnet jag, alltså narrativa berättelser om sig själv som ofta är mycket personliga och beskriver dagliga aktiviteter. Genom texten och ofta genom bilder som läggs upp på bloggen så har man möjlighet att skapa sin egen unika on-line-identitet. (Gurak, Antonijevic, 2008). Enligt en studie gjord på 124 bloggar bland ungdomar mellan 15 och 19 år i USA under 2009 (Mazur and Kozarian, 2010) så framkom att ungdomar gärna och utförligt, på sina bloggar berättar om sig själva för andra, potentiellt flera miljoner. Trots att studien visade att de flesta bloggarna får ett eller inget svar på sina inlägg 11

13 (där flickor är klart överrepresenterade vad gäller svar jämfört med pojkar som i princip får uteslutande noll svar) så kan man undra varför någon skulle vilja skriva om sitt liv för en publik som potentiellt består av flera miljoner och dessutom varför andra skulle vilja läsa detta. För att förstå detta måste man förstå bloggarna som en typ av on-line dagböcker. Gurak och Antonijevic (2008) förklarar på ett essentialistiskt orienterat sätt, att dagböckers betydelse har att göra med att det finns ett djupt rotat behov hos människan att förena sina förflutna och nuvarande erfarenheter. De menar att bloggar fyller samma funktion. Detta gäller även om identiteten på bloggen skulle vara påhittad den handlar fortfarande om en berättelse om jaget vilket är vad majoriteten bloggar (i världen) handlar om. Författarna menar, att å ena sidan liknar bloggarna dagböcker i bemärkelsen att man narrativt beskriver personliga erfarenheter i kronologisk ordning, å andra sidan erbjuder bloggar möjligheten att skapa sig en identitet och att kontinuerligt ändra denna genom interaktion med den publik som läser bloggen. Alltså är bloggen en slags process där man länkar samman två eller flera individer. Detta resonemang förklarar också hur man kan få klarhet i huruvida en blogg ska ses som något privat eller offentligt. I stället för att betrakta bloggen som ett objekt (då det blir oklart vem som är författaren; bloggaren, läsaren eller båda?) så kan man se den som en rad händelser där flera personer tillsammans bidrar till att skapa en dialog. På detta sätt är enligt författarna bloggen både en privat händelse mellan två personer, men samtidigt offentlig, eftersom den är öppen för alla. När Gurak och Antonijevic resonerade kring detta 2008 så fanns det en oklarhet i hur bloggar skulle uppfattas, som privata eller offentliga. Idag, fyra år senare är detta fortfarande aktuellt sett till kategorin privata bloggar, men samtidigt har det etablerats en ny typ av bloggar, de som är just offentliga. Men även där kan man skönja oklarhet men i motsatt riktning; hur pass privata ska de offentliga bloggarna anses vara? Ur forskaretisk ståndpunkt får denna fråga betydelse eftersom det inte finns några klara bestämmelser i Sverige om vad som exakt kännetecknar eller utgör en offentlig person. Bloggar och identitet Om man fortsatt beskriver den tidigare forskningen ur ett mer socialkonstruktivistiskt perspektiv, kan man förstå bloggandets betydelse som knutet till komplexiteten i utvecklandet av identitet. Tonåren är en tid som i mångt och mycket handlar om en socialiseringsprocess och att uttrycka sin personlighet. Samtidigt handlar denna tid om anpassning och förmågan att smälta in. Tonårsflickor har länge använt mode som ett så kallat socialt vapen (Chittenden, 2010) och bloggarnas värld utgör en perfekt plattform att visa upp olika typer av mode. Med socialt vapen menar Chittenden att mode kan användas som ett sätt att både uttrycka, och förvärva social makt. Hon har studerat modebloggar och hur flickor använder dessa för att skapa sin identitet och hon menar att kroppen tjänar som en scen för identitetsutveckling. Hon underbygger sitt resonemang med Bourdieus kapitalbegrepp (a.a, 2010). Att ha tillgång till olika typer av designerkläder gör att vissa tonårstjejer tillgodogör sig popularitet och ger dem social makt och status över andra i till exempel skola och närområde. Alltså, flickor som besitter ett visst kulturellt kapital (till exempel en designerkjol) genererar detta till socialt kapital (de blir medlemmar i innegänget ). Men det räcker inte bara med att bära en designerkjol poängterar Chittenden, andra måste veta att det är en designerkjol för att den ska kunna bli omvandlad till socialt kapital. På modebloggen kan ungdomar, i många fall unga tjejer, pröva olika utstyrslar och kombinationer hur anonymt de själva vill, i en virtuell värld, utan att riskera att förlora det sociala kapital som de har samlat ihop i den verkliga världen. På bloggen finns inte heller de restriktioner som vuxna ibland står för när det gäller val av personlig stil. Via kommentarsfälten får ungdomarna feedback på hur de uppfattas och de kan på det sättet sakta men säkert lotsas fram, ledda av jämnåriga, till vad som är ett passande uttryck för deras identitet. Genom att prova olika uttryck av sin identitet och få feedback på detta från jämnåriga, och komma på hur man ska modifiera mode, hållning och språk så 12

Bloggen mitt rum i offentligheten.

Bloggen mitt rum i offentligheten. GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Bloggen mitt rum i offentligheten. En kvalitativ studie om mekanismerna bakom den personliga bloggen. Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Agnes

Läs mer

EXAMENSARBETE. Du är vad du konsumerar. En kvalitativ innehållsanalys om hur modebloggar kan förstås som en produkt. av konsumtionssamhället

EXAMENSARBETE. Du är vad du konsumerar. En kvalitativ innehållsanalys om hur modebloggar kan förstås som en produkt. av konsumtionssamhället EXAMENSARBETE Du är vad du konsumerar En kvalitativ innehållsanalys om hur modebloggar kan förstås som en produkt av konsumtionssamhället Jenny Ström 2015 Filosofie kandidatexamen Medie- och kommunikationsvetenskap

Läs mer

Livsstilsbloggar. - En studie av affärsinriktade Internetdagböcker. Tina Aandalen och Olivia Ahlström

Livsstilsbloggar. - En studie av affärsinriktade Internetdagböcker. Tina Aandalen och Olivia Ahlström Kandidatexamen i marknadsföring Textilhögskolan 2011-05-14 2011.1.16 Livsstilsbloggar Tina Aandalen och Olivia Ahlström - En studie av affärsinriktade Internetdagböcker 1 Förord Denna uppsats är skriven

Läs mer

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete - En kvalitativ studie om enhetschefers syn på att vara chef inom LSS-verksamheter 2SC094, Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete,

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

Moderskap, normer och genus

Moderskap, normer och genus Lunds Universitet Medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för kommunikation och medier B-uppsats, VT 13 Moderskap, normer och genus En kvalitativ analys av mammabloggen ur ett genusvetenskapligt

Läs mer

C-UPPSATS. Våra länkade hjärnor

C-UPPSATS. Våra länkade hjärnor C-UPPSATS 2009:258 Våra länkade hjärnor - en studie i hur studenter använder Youtube och Wikipedia Hamin Mousavi Luleå tekniska universitet C-uppsats Medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik Institutionen

Läs mer

Att skräddarsy sig själv En kvalitativ studie om ungdomars självframställan på sociala nätverk och dess påverkan på deras syn på sig själva

Att skräddarsy sig själv En kvalitativ studie om ungdomars självframställan på sociala nätverk och dess påverkan på deras syn på sig själva Att skräddarsy sig själv En kvalitativ studie om ungdomars självframställan på sociala nätverk och dess påverkan på deras syn på sig själva SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Scientific

Läs mer

Spegel, spegel på väggen där

Spegel, spegel på väggen där C/D-UPPSATS 2006:06 Spegel, spegel på väggen där TV:s presentation av utseendet i de program ungdomar ser på LINDA BJÖRKMAN ANN-LOUISE NILSSON SOCIOLOGI C/D Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Mars och Venus i cyberspace genusmönster i bloggen

Mars och Venus i cyberspace genusmönster i bloggen MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2007:92 ISSN 1654-0247 Mars och Venus i cyberspace genusmönster i bloggen NANCY BERGLUND

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

Klass är möjligen det dom går i

Klass är möjligen det dom går i Göteborgs Universitet Samhällskunskap Klass är möjligen det dom går i En beskrivande studie om hur lärare i samhällskunskap behandlar klassbegreppet Examensarbete i Samhällskunskap Vt 09 David Solberger

Läs mer

Det ser inte bra ut. EXAMENSARBETE Våren 2013 Sektionen för Hälsa och samhälle Socionompragrammet. Högskolan Kristianstad l www.hkr.

Det ser inte bra ut. EXAMENSARBETE Våren 2013 Sektionen för Hälsa och samhälle Socionompragrammet. Högskolan Kristianstad l www.hkr. EXAMENSARBETE Sektionen för Hälsa och samhälle Socionompragrammet Det ser inte bra ut - En studie om uppfattningen av gatutiggeri i Kristianstad Författare Wictor Gradner Tara Mahfoudh Handledare Hans

Läs mer

Man blir nog lite mer som sin omgivning

Man blir nog lite mer som sin omgivning Man blir nog lite mer som sin omgivning En kvalitativ studie om hur tjejer konstruerar identitet Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Matilda Herrström & Elin Israelsson Handledare: Leila Billquist

Läs mer

Hade det inte kostat så mycket, hade det kanske varit enklare

Hade det inte kostat så mycket, hade det kanske varit enklare 1 Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Sociologi och Socialt Utvecklingsarbete C-uppsats Ht 2007 Handledare: Ann-Katrin Witt Examinator: Åke Nilsén Hade det inte kostat så mycket, hade

Läs mer

Sociala fotografer. En studie av bilddelning på sociala medier. Av: Marcus Wigren, Johan Carlsson. Handledare: Fredrik Winberg

Sociala fotografer. En studie av bilddelning på sociala medier. Av: Marcus Wigren, Johan Carlsson. Handledare: Fredrik Winberg Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik HT 2011 Programmet för IT, medier och design 180hp (Frivilligt: Programmet för xxx) Sociala fotografer

Läs mer

Lik men unik. En kvalitativ studie kring hur en grupp unga tjejer beskriver identitetsskapande och självpresentation på Facebook

Lik men unik. En kvalitativ studie kring hur en grupp unga tjejer beskriver identitetsskapande och självpresentation på Facebook Lik men unik En kvalitativ studie kring hur en grupp unga tjejer beskriver identitetsskapande och självpresentation på Facebook Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet termin 6 C-uppsats HT-2011

Läs mer

I mörkret ser ingen vad som sker..

I mörkret ser ingen vad som sker.. Örebro universitet Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Sociologi I mörkret ser ingen vad som sker.. - En kvalitativ studie av kvinnors upplevelse av trygghet och otrygghet i staden.

Läs mer

pengarna är ju så att säga BLODET I KROPPEN, utan pengar funkar väldigt lite annat

pengarna är ju så att säga BLODET I KROPPEN, utan pengar funkar väldigt lite annat Niklas Lindau Magisterutbildning i socialt arbete Institutionen för socialvetenskap Vetenskapsteori, metod och uppsats 20 hp, SAA93, 2012 Avancerad nivå Handledare: Lupita Svensson Examinator: Kenneth

Läs mer

C-UPPSATS. Varför flytta hemifrån redan inför gymnasiet?

C-UPPSATS. Varför flytta hemifrån redan inför gymnasiet? C-UPPSATS 2010:158 Varför flytta hemifrån redan inför gymnasiet? - en kvalitativ studie av fem flickors val att flytta hemifrån inför gymnasiet Josefine Johansson Luleå tekniska universitet C-uppsats Sociologi

Läs mer

Sociala verktyg på en digital marknadsplats

Sociala verktyg på en digital marknadsplats Sociala verktyg på en digital marknadsplats Ett ramverk för användning av sociala medier i marknadsföringsoch PR-syfte Gustav Angerbjörn Institutionen för informatik Programmet för digital medieproduktion

Läs mer

"#$%&'(!&)!%&#!*+!,)-*!.+/))0'1!/%&)2/2&2!34! 5*6&700.8! 9)!.+*#/2*2/+!12,%/&!0:!,)-*!.+/))0'1!&';*'&)<&2&'8!

#$%&'(!&)!%&#!*+!,)-*!.+/))0'1!/%&)2/2&2!34! 5*6&700.8! 9)!.+*#/2*2/+!12,%/&!0:!,)-*!.+/))0'1!&';*'&)<&2&'8! "#$%&'(&)%&#*+,)-*.+/))0'1/%&)2/2&234 5*6&700.8 9).+*#/2*2/+12,%/&0:,)-*.+/))0'1&';*'&)'&2*-1&.0)0:/1.*/)12/2,2/0)&)?*)%-1.0#*) +/%@>2&70'-1,)/+&'1/2&2?>122&':/)&)ABCA?*)%#&%*'&DE&6/#/*F0#G'

Läs mer

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Kriminologiska institutionen Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Röster från säkerhetsbranschen, lokalpressen och försäkringsbolag Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi III (30 hp)

Läs mer

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO Hälsa och samhälle ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Av Jessica Gustafsson Ht-2010 Handledare: Norma Montesino ABSTRACT Author: Jessica Gustafsson Title: Between two worlds to be young, female

Läs mer

Trygg E-handel. Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C. Författare: David Nedergård

Trygg E-handel. Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C. Författare: David Nedergård Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C Trygg E-handel Författare: David Nedergård Handledare: PG Holmlöv 1 Sammanfattning E-handeln i Sverige tog stora

Läs mer

Marknadsföring på den personliga bloggen - fördelar och nackdelar

Marknadsföring på den personliga bloggen - fördelar och nackdelar Marknadsföring på den personliga bloggen Sofi Åkerman Medieteknik Augusti 2010 Marknadsföring på den personliga bloggen 2 Sammandrag Följande uppsats behandlar området marknadsföring på den personliga

Läs mer

Det moderna biblioteket om biblioteks marknadsföring i sociala medier

Det moderna biblioteket om biblioteks marknadsföring i sociala medier KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:88 Det moderna biblioteket om biblioteks marknadsföring i sociala

Läs mer

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET ,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Förord Internet genomsyrar samhället sedan 1990-talet

Läs mer