EPiDESK 2.» Arbeta med EPiDesk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EPiDESK 2.» Arbeta med EPiDesk 2 2.04"

Transkript

1 EPiDESK 2» Arbeta med EPiDesk

2 Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiDESK Arbeta med EPiDesk 2.04 Rev A Skapad den 30 december 2005 Senast sparad den 30 oktober 2007

3 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 VAD ÄR EPIDESK OLIKA TILLÄMPNINGSOMRÅDEN HUR FUNGERAR EPIDESK? UTVECKLINGS- OCH ANPASSNINGSBART FÖRKLARING TILL MANUALEN VIKTIG INFORMATION OPERATÖRSGRÄNSSNITT 5 LOGGA IN Mina inställningar STARTSIDA INKORG Symboler i vyn Urval Sök Hantera inkomna ärenden Verktygsfältet Upparbetad tid Visa logg Skapa nytt ärende Avisering av inkommande ärenden Hantering av inkorgar FAQ Läsa en FAQ Skapa en FAQ Ändra en FAQ-artikel Ta bort en FAQ-artikel Filtrera FAQ-artiklar Rapportverktyg Grafik DOKUMENT Öppna dokument Ladda upp dokument Ändra i ett dokument Ta bort ett dokument NYHETER Skapa en nyhet Läsa en nyhet Ändra en nyhet Ta bort en nyhet ADMINISTRATÖRSGRÄNSSNITT 34 LOGGA IN LICENSINFORMATION Licensavtal Installera en ny licens HANTERA ANVÄNDARE Licensierade användare Externa användare Hantera inkorgar Skapa inkorgar Inställningar för inkorgar REDIGERA KATEGORIER REDIGERA MALLAR Lägga till/skapa en mall Förklaring till de olika fälten: Ändra en mall

4 2 Arbeta med EPiDesk 2.0 Kopiera en mall Ta bort en mall HANTERA FORMULÄR Skapa formulär Förklaring till egenskaper Ändra ett formulär Ta bort formulär HANTERA EXTERNA MAPPAR (PUBLIKA MAPPAR) Skapa ny extern mapp Ändra en extern mapp Ta bort en extern mapp EXTRANÄT FÖR ANVÄNDARE 59 SKAPA ETT ÄRENDE AUTOMATISKT SVAR HANTERA MITT EGET ÄRENDE LOGGA IN PÅ EXTRANÄTET Läsa ett ärende Stänga ett eget ärende Symboler Urval Sök LICENSMODELL 64 EPIDESK GRUNDSYSTEM TILLKOMMER SAKREGISTER 65

5 Inledning 3 Inledning Vad är EPiDesk EPiDesk är ett ärendehanteringssystem baserat på den prisbelönta plattformen EPiServer CMS. EPiDesk är enkel att installera, använda och anpassa efter era egna behov. Systemet är helt webbaserat och kräver därmed ingen installation på lokala arbetsstationer. EPiDesk stödjer enbart EPiServer CMS 4.61, inte EPiServer CMS 5. Olika tillämpningsområden EPiDesk kan användas i många olika tillämpningsområden som t.ex. support- eller helpdesksystem för intern och extern support, administration av generella e-postadresser, avvikelsehantering, felanmälan, uppdragshantering eller andra tillämpningar. Olika tillämpningsområden kan också kombineras i ett och samma system. Exempel på tillämpning kan vara en kommuns webb- eller baserade kommunikationskanal gentemot sina innevånare eller till ett företags informationsavdelning som tar emot uppdrag, frågor och kommentarer från externa aktörer. EPiDesk kan också användas som säljstöd i producerande företag och som helpdeskfunktion på en IT avdelning. Hur fungerar EPiDesk? Dina kunder och anställda rapporterar in i systemet via e-post eller via ett formulär. Ett inkommet ärende loggas och tilldelas ett unikt id. Kunden får automatiskt ett e-postmeddelande som innehåller en bekräftelse på mottaget ärende och instruktioner om hur ärendet kan följas på ett inbyggt extranät. Eftersom all kommunikation kring ärendet lagras på ett och samma ställe får både supportpersonal och kund en samlad och enkel vy över ärendehanteringen. Systemet visar tydligt vem som har ansvaret för ärendet och vart ansvaret ligger för tillfället. EPiDesk håller automatiskt reda på vem som har bollen och påminner om någon fråga är utestående. Ärenden i EPiDesk kan prioriteras och kategoriseras efter ärendetyp och efter ärendets karaktär. Systemet har också inbyggd eskalering med anpassningsbara åtgärdstider som automatiskt kopplas mot ärendets prioritet.

6 4 Arbeta med EPiDesk 2.0 Handläggare/operatörer loggar in och får sin personliga vy över nyinkomna och påbörjade ärenden. Handläggare/operatörer kan svara kunden via e-post och vid behov bifoga dokument och bilder. Ärenden kan också vidarebefordras till externa personer eller underleverantörer. Alla diskussioner är trådade och man ser tydligt alla frågor och svar. Systemet har en effektiv sökmotor som underlättar för personalen att hitta tidigare ärenden och därmed kan systemet också användas som kunskapsbas. I EPiDesk kan man skapa FAQ-artiklar. Artiklar kan återanvändas i svar genom dra och släpp - teknik. Relevanta dokument kan laddas upp och göras tillgängliga för handläggare/operatörer. För att underlätta kommunikationen med kunden så kan FAQ-artiklar, nyheter och dokument också göras tillgänglig på kundens extranät. Utvecklings- och anpassningsbart EPiDesk är flexibelt och möjlighet finns att göra kopplingar mot andra system t.ex. diarie-, inventarie-, personal- och övervakningssystem. Grundutseendet kan anpassas efter kundens önskemål och alla mallar kan översättas till andra språk, vidareutvecklas och förändras. Förklaring till manualen Eftersom EPiDesk har ett så brett användningsområde där många aktörer kan agera i olika roller kan benämningen vara ett problem. I den här manualen har vi valt att använda benämningen operatör för de personer som agerar som handläggare, supportpersonal, ansvariga för generella e-postbrevlådor med mera. En anställd, kund, användare av systemet benämns användare. Admininstratörer benämns för vad de är d.v.s administratörer. Manualen är uppdelad i tre avsnitt: Operatörsgränssnitt, Administratörsgränssnitt, Extranät för användare. Anledningen är enkel: Det ska vara enkelt att använda manualen och hitta just det avsnitt som intresserar dig i den roll du befinner dig. Det är också viktig att känna till att vi i manualen använder oss av en standardinstallation av EPi- Desk. Tänk på att mycket av det du läser och ser går att anpassa på olika sätt så det passar just er verksamhet. Viktig information Utgående e-post från EPiDesk innehåller siffror t.ex. Det kan av vissa spamfilter eller e-postklienter tolkas som spam. Om problem uppstår med e-postkommunikationen kan du meddela din e-postadministratör som kan lägga upp regler i företagets centrala spamfiltret så att e-post från EPiDesks domännamn inte ska tolkas som spam. E-postmeddelanden kan också hamna i e-postklientens skräppost eller spamfilter. Man kan i så fall göra inställningar i e-postklienten så att e-postmeddelanden från EPiDesks domännamn blir en betrodd avsändare.

7 Operatörsgränssnitt 5 Operatörsgränssnitt I det här avsnittet går vi igenom det gränssnitt som visas för dig som är inloggad i EPiDesk som operatör, handläggare, supportpersonal. Logga in Om EPiDesk har integrerats med nätverkets katalogtjänst kan du använda ditt användarnamn och lösenord. EPiDesk har samma autentiseringsstöd som EPiServer (se Administratörshandboken i EPiServer. Den går att ladda ner från Därefter behöver du första gången du börjar arbeta i EPiDesk komplettera dina användaruppgifter med information om ditt för- och efternamn samt e-postadress. Fönstret Mina inställningar visas i så fall. Om EPiDesk inte är integrerat med någon katalogtjänst får du ett användarnamn och lösenord från administratören. Du kan ev. behöva komplettera ditt användarkonto med namn och e- postadress enligt ovan.

8 6 Arbeta med EPiDesk 2.0 För att logga in i EPiDesk kan du gå tillväga på flera sätt. Beroende på ev. anpassningar så kan det finnas en inloggningssymbol du ska klicka på eller att du ska skriva en URL i adressfältet i webbläsaren. I nedanstående exempel skriver du en adress till webbplatsen. 1. Öppna Internet Explorer. 2. Skriv i adressfältet: Observera att detta är ett exempel. Inloggningsrutan visas: 3. Skriv ditt namn och lösenord och klicka på knappen Logga in. Första gången du loggar in som ny operatör behöver du fylla i vissa uppgifter under Mina inställningar. Mina inställningar Inställningarna når du genom att klicka på ditt användarnamn längst upp till höger i Operatörsgränssnittet. Fyll i dina uppgifter. För att e-postmeddelanden ska kunna skickas till dig som operatör, måste fältet E-post vara ifyllt med din e-postadress. Här kan du också göra personliga inställningar kring de Urval (listningar) som du vill kunna välja bland i operatörsgränssnittets. Som standard visas alla urval. 1. Fyll i dina uppgifter. 2. Klicka på knappen Spara.

9 Operatörsgränssnitt 7 Startsida På startsidan visas de inkorgar som finns skapade sedan tidigare. För att skapa nya inkorgar måste du befinna dig i administratörsläge (läs mer i avsnittet Hantera inkorgar på sid 39). Startsidan kan anpassas att visa ett antal nyheter, händelser med mera för respektive inkorg. Klicka en gång på inkorgens namn för att öppna den. Inkorg Varje inkorg har ett unikt namn och är en behållare för de ärenden som kommer in till inkorgens e-postadress. Ett ärende kan skapas på flera olika sätt. Vanligt är att en användare skickar ett e-postmeddelande som sen blir ett ärende. En användare kan också fylla i ett formulär på ett extranät. Ett ärende kan också skapas i operatörsgränssnittet. För varje nytt ärende som kommer in till inkorgen skickas ett automatiskt svarsmeddelande till avsändarens e-postadress, där ärendets nummer (Case ID) finns återgivet samt en standardtext om att vi tagit emot ärendet o.s.v.. Den text som ska skrivas i det automatiska svarsmeddelandet bestäms av administratören (se avsnittet För administratörer - Inställningar för inkorgar på sid 40).

10 8 Arbeta med EPiDesk 2.0 Symboler i vyn Beroende på ett ärendes status visas olika symboler till vänster om Ärenderaden. Nytt ärende Ett ärende får status Nytt ärende när det är nyinkommet i en inkorg och inga åtgärder utförts med ärendet. Öppnat ärende Ett ärende får status Öppnat ärende om det är besvarat eller vidarebefordrat. Om en operatör ändrar prioritet betraktas också ärendet som öppnat. Avvaktande ärende Ärendet har status Avvaktande så länge svar väntas från användare. D.v.s. när bollen ligger hos användaren. Stängt ärende Ett ärende får status Stängt ärende när det är stängt av en användare eller operatör.

11 Operatörsgränssnitt 9 Urval Urvalet Nya och öppnade ärenden är standard. Du kan själv ändra urval beroende på vilken typ av ärenden du vill visa. Klicka på listpilen efter urvalet och välj från listan. Sök För att enkelt söka reda på ett specifikt ärende kan du använda sökfunktionen. Starta sökning 1. Välj alternativet Fritext sök. 2. Skriv ett ord i sökrutan och klicka på knappen Sök När sökningen filtrerat ut ett eller flera ärenden visas urvalet Välj urval. Eller: 1. Välj alternativet Ämne (du söker i ämnesraden i alla ärenden i det aktuella urvalet). 2. Välj Likamed eller Innehålla. Skriv sedan sökordet och klicka på knappen Sök. När sökningen filtrerat ut ett eller flera ärenden är visas urvalet Välj urval. Återställa sökning För att återställa sökningen klickar du på listpilen efter urvalet och väljer Nya och öppnade ärenden.

12 10 Arbeta med EPiDesk 2.0 Hantera inkomna ärenden Öppna eller visa ett ärende För att öppna eller visa ett ärende gör du så här: 1. Klicka på ärenderaden för att visa det i höger fönster eller dubbelklicka för att öppna i ett separat fönster. 2. Klicka på plus-eller minustecknen för att expandera eller minimera t.ex. ärendeinformation eller historik. Öppna eller visa svar, kommentarer och vidarebefordra Om ett ärende har vidarebefordrats, skrivits kommentarer till eller svarats på så kan du klicka på plustecknet till vänster för att expandera och se även den informationen. När ett ärende är expanderat stänger du informationen genom att klicka på minustecknet. När du väljer att öppna ett ärende i ett separat fönster kan du se och läsa kommentarer och svar längst ner i fönstret. Klicka på respektive rad för att visa t.ex. kommentarer.

13 Operatörsgränssnitt 11 Verktygsfältet Verktygsfältet med alla knappar för hanteringen av ett ärende, visas både till höger i ett inkorgsfönster och när du öppnar ett ärende i ett separat fönster. Se nedanstående bild för namn på knapparna: Uppdatera Svara Vidarebefordra Flytta ärende Stäng ärende utan att skicka meddelande Checka ut/in Radera ärende -Tilldela ärende Egenskaper Föregående eller nästa ärende Kommentera skapa Faq Stäng ärende och skicka meddelande Visa logg -Öppnar ärendet igen. Knappen visas endast när ärendet är stängt. Editorn När du väljer att svara, vidarebefordra eller skriva en kommentar görs detta i respektive fönsters editor. I editorn kan du lägga in textmassa, infoga bilder, skapa tabeller m.m. Du kan betrakta den som en liten ordbehandlare. (För mer utförlig information om hur editorn fungerar kan du läsa i Redaktörshandboken för EPiServer. Den går att ladda ner från Här kommer en kort förklaring till hur du använder editorn: Nedan visas alla de knappar som finns tillgängliga i editorn som standard. En systemadministratör har möjlighet att bestämma vilka knappar som skall visas. Du kan därför ha tillgång till fler eller färre knappar än vad som visas här.

14 12 Arbeta med EPiDesk 2.0 Förklaring till de olika knapparna i editorn: Fetstil Kursiv stil Understrykning Tecken Numrerad lista Punktlista Vänsterjustera Centrera Högerjustera Sök Ångra Gör om Infoga bokmärke Infoga bild från fil Infoga dokument Infoga hyperlänk Infoga tabell EPiServer Fields... Stavningskontroll Visa/Dölj HTMLkod Maximera/återställ Editor

15 Operatörsgränssnitt 13 Svara 1. Markera ärendet (om ärendet är öppnat i ett separat fönster klickar du direkt på knappen Svara). 2. Klicka på knappen Svara. 3. Skriv in ditt svar i meddelandefältet. Historiken visas i det nedre fönstret. 4. När du ska svara på ett ärende kan du göra det på två sätt. Välj alternativ svarsmetod under rubriken Handling. a) Välj Svara. Ärendets status kommer ändras till Avvaktande efter att du har skickat svaret. b) Välj Svara utan att ändra status om du vill skicka iväg ett svar men behålla ärendets status. Detta alternativ är bra att använda om man till exempel vill meddela kunden något men kommer att fortsätta arbeta med ärendet. 5. Klicka på knappen Skicka. Obs! Ett ärende checkas automatiskt ut när du trycker på knappen Svara. När man skickar iväg ett svar får man frågan om man vill checka in ärendet igen. Svarar man nej fortsätter ärendet att vara utcheckat. Observera att EPiDesk mäter den tid som ett ärende är utcheckat, Se Upparbetad tid. FAQ artikel i en svar eller kommentar: När du skapar en kommentar i ett ärende har du också möjlighet att kopiera in en artikel från en befintlig FAQ. Till höger i fönster visas de FAQ-kategorier som finns. 1. Expandera genom att klicka på plustecknet. Peka på artikeln (pekaren ändrar utseende) och dra in den i kommentarsrutan.

16 14 Arbeta med EPiDesk 2.0 Kommentera Kommentarer är interna och kan bara kan öppnas/läsas av en operatör. 1. Markera ärendet (om ärendet är öppnat i ett separat fönster klickar du direkt på knappen Kommentera). 2. Klicka på knappen Kommentera. 3. Fyll ev. i en e-postadress i fältet Skicka även till - om du vill att kommentaren ska skickas till någon. 4. Skriv en kommentar och klicka på knappen Spara.

17 Operatörsgränssnitt 15 Vidarebefordra 1. Markera ärendet (om ärendet är öppnat i ett separat fönster klickar du direkt på knappen Vidarebefordra). 2. Klicka på knappen Vidarebefordra. 3. Klicka på Ja om du vill att hela ärendetråden ska följa med. Klicka på Nej om du inte vill att ärendetråden ska följa med. 4. Skriv den e-postadress som ärendet ska vidarebefordras till. 5. Du kan skriva in en e-postadress till i fältet Skicka även till. 6. Fyll ev. i mer text i meddelandefältet och klicka sen på knappen Skicka. Tips! När en operatör själv skapar nya ärenden i EPiDesk kan man i förväg fylla i fältet Extern resurs (en e-postadress). När en operatör sedan väljer att vidarebefordra ett sånt ärende, är den e-postadressen redan ifylld. Skapa FAQ För att skapa en FAQ-artikel av ett ärende gör du så här: 1. Markera ärendet du vill skapa en kommentar av. 2. Klicka på knappen Skapa FAQ. 3. Välj ett ämnesområde eller klicka på Ny. Klicka på knappen Nästa. 4. Redigera och skriv in ny relevant text i editorn. 5. Klicka på knappen Nästa.

18 16 Arbeta med EPiDesk Fyll i nyckelord i fältet Nyckelord för sökning. 7. Markera en eller flera kategorier. 8. Klicka på knappen Spara. Artikeln läggs nu till i den högra rutan FAQ-artiklar. Alla nya artiklar har markeringen NY! till höger. Den nya artikeln Flytta ärende Använd knappen Flytta ärende då du ska flytta ett ärende från en inkorg till en annan. Gör så här: 1. Markera ärendet. 2. Klicka på knappen Flytta ärende. 3. Markera den inkorg du vill flytta ärendet till. 4. Klicka på knappen Flytta.

19 Operatörsgränssnitt 17 Stänga ett ärende När ett ärende är klart ska det ha statusen Stängt. Fördelen med att stänga och inte radera är att du har möjlighet att få uppföljning och statistik på just de ärenden som är stängda. Raderar du ett ärende har du ingen möjlighet till uppföljning. Du kan stänga ett ärende på två sätt. 1. Markera ett ärende. 2. Välj metod för stängning av ärende. a. Klicka på knappen Stäng ärende och skicka meddelande. Ett automatiskt genererat e-postmeddelande skickas till den som anmält ärendet med besked om att ärendet är stängt. (Detta meddelande kan konfigureras via EPiDesks administratörsgränssnitt). b) Klicka på knappen Stäng ärende utan att skicka meddelande. Inget meddelande skickas ut när ärendet stängs. 3. En dialogruta öppnas som bekräftar att ärendet är stängt. Klicka på OK. Checka ut/in ett ärende Använd Checka ut när du vill vara säker på att bara du jobbar med ärendet. Övriga operatörer kommer då inte att kunna svara, kommentera o.s.v. i just detta ärende. När du är klar med ärendet checkar du in det igen. Den operatör som checkar ut ett ärende är den enda som kan checka in ärendet igen. 1. Markera ärendet. 2. Klicka på knappen Checka ut. 3. När du är klar med ärendet klickar du på knappen Checka in. 4. En ny dialogruta öppnas. Checka in ärendet genom att klicka på knappen OK. Ett ärende checkas automatiskt ut när du trycker på knappen Svara ett svar får man frågan om man vill checka in ärendet igen.. När man skickar iväg Observera att EPiDesk mäter den tid som ett ärende är utcheckat, se Upparbetad tid.

20 18 Arbeta med EPiDesk 2.0 Inställningar - Egenskaper Som standard är alla inkomna ärenden oprioriterade. De är inte tilldelade till någon särskild person och de har inte heller någon kategori. Du har möjlighet att få automatik i ärendehantering genom att sätta olika prioritetsnivåer samt att tilldela ett ärende till en specifik person. Du kan också ange tidsinställning för hur länge ett ärende får vara öppet och rapportera in nedlagd tid i ärendet. 1. Markera ärendet (om ärendet är öppnat i ett separat fönster klickar du direkt på knappen Egenskaper). 2. Klicka på knappen Egenskaper. Fönstret Case Properties öppnas. Externa resurser är ett fält där du i förväg fyller i en e-postadress. När sedan ärendet vidarebefordras är denna e-postadress redan ifylld i adressfältet. Tilldelad är en listruta varifrån du kan välja en operatör (supportpersonal) som du tilldelar detta ärende. Operatören får då ett automatiskt e-postmeddelande om att han/hon blivit tilldelad ärendet. Fältet Status har standardvärdet Nytt ärende när ett ärende är nyligen inkommet. Status förändras beroende på aktivitet som genomförs i ett ärende. Om du t.ex. svarar på ett nyinkommet ärende som har status Nytt ärende så ändras status automatiskt till Avvaktande. Om du stänger ett ärende byts status till Stängt. Prioritet kan kopplas mot ett regelverk för åtgärdstider som hanterar tider, påminnelser och eskalering av ärenden om olika tider överskrids (se avsnittet För administratörer - Inställningar för inkorgar på sid 40). Obs! Om åtgärdstider är satta för de olika nivåerna i adminläge går det bara att svara på ett inkommet ärende om prioritetsnivå är vald. Om inga åtgärdstider är kopplade till en inkorg behöver en operatör inte sätta prioritet på ett ärende - det går att svara på ärendet ändå. Avvaktande tid anger när ett ärende stängs automatiskt. Standardvärdet sätts av den som administrerar inkorgen (se avsnittet För administratörer - Inställningar för inkorgar på sid 40). Du kan själv ändra det förinställda värdet för ett specifikt ärende. Arbetad tid har standardvärdet noll (0) timmar. Du kan lägga till antalet timmar som redan använts för ärendets hantering.

21 Operatörsgränssnitt 19 Upparbetad tid Här kan du ta del av, och ändra, den totala tid som har lagts ner på ärendet. Tiden mäts i antalet timmar och visar tidsskillnaden mellan Check out och Check in. Tiden visas i formatet timmar och minuter (TT:MM). Tiden kan justeras manuellt genom att antingen ersätta eller lägga till/dra ifrån upparbetad tid till ett ärende. Ersätta tid Du kan ersätta den automatiskt uppmätta tiden med en ny tid. 1. Skriv in ett nytt värde i fältet timmar och minuter (TT:MM). 30 minuter anges exempelvis som 00: Bekräfta ändringen genom att klicka på Spara. Observera att den nya tiden ersätter den tidigare tiden men det nya värdet. Lägga till eller dra ifrån tid Du kan också justera den totala tiden för ärendet genom att lägga till eller dra ifrån tid. 1. Genom att använda ett plus- eller minustecken i fältet för timmar och minuter (+/-TT:MM) kan du justera den totala tiden. Om du vill lägga till en timme och 15 minuter skrivs det exempelvis +01:15. Om du vill dra ifrån en timme skrivs det -00: Bekräfta ändringen genom att klicka på Spara. Alla förändringar av upparbeta tid loggas i ärendets Aktivitetslogg. Visa logg Aktivitetsloggen visar ärendets händelser i kronologisk ordning. Här lagras information som typ av händelse, vem som initierat händelsen samt vid vilken tidpunkt.

22 20 Arbeta med EPiDesk 2.0 Skapa nytt ärende Ett ärende kan skapas direkt i EPiDesk i respektive inkorg. (Ett ärende kan också skapas via extranätet av en användare.) 1. Välj inkorg. 2. Klicka på knappen Skapa nytt ärende längst bort till höger i fönstret. 3. Ärendeinformation: Fyll i fälten Externa resurser, Prioritet och välj tid i fältet Avvaktande tid. Standardvärdet är 14 dagar om inget annat angetts. Ändringar görs i adminläge (se avsnittet För administratörer - Inställningar för inkorgar på sid 40). 4. Meddelande: Fältet Från är ifyllt med operatörens namn. 5. Fältet E-post ska fyllas i med användarens e-postadress. Observera att det är mycket viktigt att fylla i användarens e-postadress för att ett konto ska skapas för användaren och att ett automatiskt svarsmeddelandet ska skickas. Svarsmeddelandet innehåller ett lösenord kopplat till användarens konto samt ett ärendenummer. 6. Skriv en rubrik i fältet Ämne. 7. Skriv in ärendetexten i editorn och klicka sen på knappen Skapa. 8. Ärendet läggs i inkorgen tillsammans med övriga inkomna ärenden och ett automatiskt svarsmeddelande skickas till användaren. Avisering av inkommande ärenden När en operatör är inloggad i EPiDesk och visar en inkorg är det enkelt att göra ett urval för att se t.ex. nya ärenden. När en operatör ändrar inställningar i ett ärende och väljer att tilldela ett ärende till en annan person, får den personen ett e-postmeddelande om att han/hon fått ett ärende tilldelat sig. För att slippa bevaka en inkorg visas en aviseringsruta på skärmen längst ner till höger. För att avisering ska fungera krävs att en operatör är inloggad i EPiDesk men programmet kan vara minimerat.

23 Operatörsgränssnitt 21 Aviseringsrutan I aviseringsrutan visas ett tal. Talet är baserat på det antal nya händelser som inträffat i just den inkorgen. Klicka på länken för att komma till inkorgen. Aviseringen registrerar händelser som inträffar på servern sen förra gången operatören visade en inkorg (eller uppdaterade en inkorg). En händelse kan vara t.ex. att svar har skickats på ett ärende, att ett svar återinkommit från en användare, att prioritetsnivå har ändrats eller helt enkelt att ett nytt ärende inkommit. Hantering av inkorgar I EPiDesk finns flera möjligheter att ge så bra support som möjligt. Ett exempel kan vara då en användare vänder sig till supporten och säger att han/hon inte ser sina ärenden på extranätet. En operatör kan då enkelt se inkorgen på samma sätt som användaren och på så sätt bättre kunna hjälpa till. Som operatör måste du också snabbt kunna växla mellan flera inkorgar. Byta inkorg För att byta inkorg gör du så här: 1. Klicka på listpilen efter listrutan Inkorgen. 2. Välj en inkorg från listan. Se inkorgen som För att se inkorgen på samma sätt som en användare gör du så här: 1. Välj inkorg från listan först. 2. Klicka på Se inkorgen som. 3. Skriv användarens e-postadress (användarnamnet). 4. Klicka på knappen View. Nu visas inkorgen på samma sätt som för användaren.

24 22 Arbeta med EPiDesk 2.0 FAQ Klicka på fliken FAQ i huvudmenyn. Du kan få tillgång till FAQ från flera olika håll. När du skriver ett svar på ett ärende kan du enkelt välja en mapp och en FAQ som du sen drar in i meddelanderutan (editorn) och använder som svar. När du skapar en FAQ kan du bestämma om den ska vara publik eller inte för alla användare. En FAQ som är publik kan sökas och användas från t.ex. extranätet. Väljer du bort publikt är det bara operatörer och administratörer som har tillgång till den FAQ-artikeln. Du kan också skapa en FAQ när du visar en inkorg. Här kan du skapa en ny FAQ eller söka bland de befintliga artiklarna. Du kan också välja en kategori först som du sen söker i eller ange ett eller flera sökord innan du söker. Läsa en FAQ I högra rutan FAQ-artiklar klickar du på plustecknet (+) till vänster om en kategori för att expandera och läsa mer. Skapa en FAQ En FAQ kan skapas på flera sätt. Antingen från huvudmenyn FAQ eller från vyn inkorg och knappen Skapa Faq. En FAQ-artikel kan också skapas inifrån ett ärende. 1. Alt 1. Välj huvudmenyn FAQ och klicka på knappen Skapa FAQ. 1. Alt 2. Välj huvudmenyn inkorg och klicka på knappen Skapa Faq i den högra rutans verktygsfält. Klicka sen på knappen Skapa FAQ.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

SLU anpassad lathund

SLU anpassad lathund SLU anpassad lathund för personpresentation i EPiServer uppdaterad 17 maj 2011 För att kunna använda CV mallen på SLU webben krävs två saker: 1. Att man är anställd på SLU och har AD behörighet. Detta

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.1.1 Innehållsförteckning 1 Användningsområde...1 2 Inställningar för enkät...1 2.1 Fliken Allmänt...1 2.2 Fliken frågor...2 2.2.1 Gemensamma inställningar:... 2 2.2.2

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Adressen till webbklienten live.com skrivs in i webbläsarens adressfält Skriv in hela din e-postadress Utseendet på det här området används av Microsoft

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Instruktioner för bineros webmail.

Instruktioner för bineros webmail. Instruktioner för bineros webmail. För er som skaffat mejladress på civil2.se kommer här instruktioner på vanliga funktioner i bineros webbmejl. 1. Logga in 2. Webbmejlens innehåll 3. Börja mejla 4. Inställningar

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20 Doxcentral Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v..9 0-0-0 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och filer.

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003. 2 3 1 Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder? PTS-ER-2004:14, ISSN 1650-9862. www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.pdf

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Innehållsförteckning. Skräppost... 19

Innehållsförteckning. Skräppost... 19 Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Outlook... 1 Öppna e-postprogrammet... 1 Skapa nytt meddelande... 2 Skicka ett brev... 3 Öppna och stäng ett meddelande... 3 Markera/avmarkera ett meddelande...

Läs mer

Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10

Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10 Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10 Innehållsförteckning Manual... 1 Open24 Webtool... 1 Systemversion 1.10... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Allmänt om Webtool... 3 2. Struktur... 3 2.1 Navigeringsträdet...

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 FDT Kundportal Copyright 2012 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Administration av asrp.se

Administration av asrp.se Administration av asrp.se Inloggning sker från: http://www.asrp.se/cms/admin_login.php Avdelningar/rubriker: - Sidor - Användare - Galleri - Övrigt - Annonser - Hästar - Faktablad - Logga ut SIDOR Under

Läs mer

Dokumentation 2010-12-14

Dokumentation 2010-12-14 Dokumentation 2010-12-14 Innehåll 1. Kom igång 4 1.1 Växla språk 4 1.2 Logga in 4 1.3 Registrera ny användare 4 1.4 Verifikation 4 1.5 Glömt lösenord 5 1.6 Börja använda IQ Mail 5 1.7 Logga ut 5 2. Mottagare

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

MANUAL FÖR ATT REDIGERA PÅ

MANUAL FÖR ATT REDIGERA PÅ SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGAR MANUAL FÖR ATT REDIGERA PÅ WWW.VILLAAGARNA.SE Uppdaterad 2013-05-16 Informationsavdelningen 1 Kom igång... 3 1.1 Webbläsare... 3 1.1.1 Ladda ner och installera Firefox... 3 1.1.2

Läs mer

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2.

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2. Joomla - Administrationsguide Joomla - Administrationsguide 1 Logga in i administrations-gränssnittet 2 Ändra globala inställningar 2 Ändra titel 3 Artiklar, kategorier och sektioner 4 Skapa sektioner

Läs mer

Användarmanual. Meetings app 1.7

Användarmanual. Meetings app 1.7 Användarmanual Meetings app 1.7 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: Meetings App 1.7 Datum: 2012-12-19 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (27) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...4 2 FÖRKRAV OCH

Läs mer

Diatel Telefonpassning

Diatel Telefonpassning Diatel Telefonpassning Manual för kundwebben DiaTel Diagonal Telefonpassning Box 55157 504 04 Borås, Sweden Tel. 033-700 71 00 Fax. 033-700 71 01 E-post. info@diatel.se Innehållsförteckning Vyer Inloggning

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem För att komma ifrån problemet med olika versioner av dokument ska alla webbdokument läggas in i dokumenthanteringssystemet Sharepoint. Så här laddar du upp

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus...

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus... Sidan 1 av 8 Elektronisk post, e-mail... 2 Två huvudtyper av elektronisk post.... 2 Outlook Express... 3 Säkerhetsåtgärder mot datavirus... 5 Växla identitet... 6 Webmail... 7 Skapa en personlig e-postlåda

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

FirstClass Handledning för elever & personal

FirstClass Handledning för elever & personal FirstClass Handledning för elever & personal 2 FIRST CLASS HANDLEDNING FÖR ELEVER OCH PERSONAL VID LAHOLMS SKOLOR Innehåll: Ditt eget skrivbord... sid 3 Din presentation... sid 3 Ditt personliga lösenord...

Läs mer

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola Marks kommuns hemsida www.mark.se ses bäst i text storlek mellan. Du kan ändra i Explorer Visa, textstorlek. Webbplatsen är byggd för upplösningen

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

DIO Webb, en kort manual. Version 10.0 2015-05-26

DIO Webb, en kort manual. Version 10.0 2015-05-26 DIO Webb, en kort manual Version 0.0 05-05-6 Innehåll. Skapa nytt meddelande a. Välja mottagare b. Förklaring av de olika fälten c. Kartans funktion. Vidarebefordra inkommit meddelande 3. Uppdatera/avsluta

Läs mer

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011.

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Syfte Detta dokument tar upp grundläggande funktioner i Argonova Systems CMS i syfte att förbereda och stödja användaren, vid sidan av och inför

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator http://www.easylabelcreator.se/customer/lantmannen/ Innehållsförteckning Om tjänsten... 2 Snabbguide... 3 Inloggning... 5 Skapa konto... 5 Glömt användarnamn... 6

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer