Föräldraenkät om alkohol och tobak

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föräldraenkät om alkohol och tobak"

Transkript

1 Föräldraenkät om alkohol och tobak Denna enkät gick ut till samtliga föräldrar till barn som gick i årskurs sex i Ale kommun år Syftet med enkäten var att ta reda på föräldrarnas åsikter och syn på sitt eget ansvar, beträffande ungdomars bruk av alkohol och tobak. Enkäten användes sedan som diskussionsunderlag på föräldramöten i ämnet under våren 2004, samt som underlag för kommunens framtagande av ett drogpolitiskt program. 430 enkäter gick ut, 270 kom tillbaka, vilket utgjorde en svarsfrekvens på ca 60 %. Har du frågor som rör enkäten eller svaren, tag kontakt med kommunens drogsamordnare Charlott Klug på telefonnummer eller mail, OBS! Under spalten EAS hamnar de svar som inte går att bearbeta statistiskt, då den som svarat antingen hoppat över frågan, svarat otydligt, kryssat i båda rutorna eller liknande, dvs bortfallet. Svaren på frågorna 23 och 24 är öppna svar och alla inkomna svar redovisas i följd.

2 F1 1. Kön 1. Man Kvinna EAS 19 7

3 2. Ålder EAS 4 2

4 3. Högsta utbildning 1. Folkskola eller grundskola Yrkesskola Realskola årigt gymnasium årigt gymnasium Universitet/högskola EAS 5 2 Folkhögskola Komvux gymnasiekomp. o omv. prog. Läkarsekreterarutbildning Komvux, pågående högskola Övergymnasial utbildning

5 4. Tycker Du det är okej om Ditt barn röker? 1. Ja Nej EAS 0 0

6 5. Tycker Du det är okej om Ditt barn snusar? 1. Ja Nej EAS 0 0

7 6. Skulle Du tillåta Ditt barn att röka hemma? 1. Ja Nej EAS 2 1

8 7. Skulle Du tillåta Ditt barn att snusa hemma? 1. Ja Nej EAS 2 1

9 8. Kan Du tänka dig att köpa ut snus/cigaretter till Ditt barn? 1. Ja Nej EAS 0 0

10 9. Kan Du tänka Dig att köpa ut snus/cigaretter till andra ungdomar om Du blir ombedd? 1. Ja Nej EAS 0 0

11 10. Tycker Du det är okej om någon annan vuxen köper ut snus/cigaretter till Ditt barn? 1. Ja Nej EAS 0 0

12 11. Om Du får reda på att ungdomar kan köpa tobak i en butik, skulle Du då ta strid med butiken i fråga? 1. Ja Nej EAS 11 4

13 12. Är någon vuxen i familjen rökare? 1. Ja Nej EAS 2 1

14 13. Snusar någon vuxen i familjen? 1. Ja Nej EAS 4 2

15 14. Kan Du tänka Dig att bjuda Ditt barn på alkohol hemma under tonårstiden? 1. Ja Nej EAS 8 3

16 15. Tycker Du det är okej att servera alkohol till Ditt barn och dess kompisar om Ditt barn har fest hemma? 1. Ja Nej EAS 1 0

17 16. Tycker Du det är okej om andra föräldrar bjuder Ditt barn på alkohol? 1. Ja Nej EAS 3 1

18 17. Kan Du tänka Dig att köpa ut alkohol till Ditt barn? 1. Ja Nej EAS 4 2

19 18. Skulle Du köpa ut alkohol till andra ungdomar om Du blev ombedd? 1. Ja Nej EAS 2 1

20 19. Finns det möjlighet för Ditt barn att "få tag på" alkohol/tobak i hemmet utan Din vetskap? 1. Ja Nej EAS 7 3

21 20. Anser Du Dig behöva stöd i Ditt föräldrarskap när det gäller frågor om alkohol, tobak eller övriga droger? 1. Ja Nej EAS 10 4

22 21. Skulle Du, när det gäller alkohol, tobak eller övriga droger uppskatta/delta i: 1. Kontaktnät mellan föräldrar Studiecirklar Föreläsningar/föredrag Nattvandring/föräldrar på stan EAS Dialog mellan skola/idrottsföreningar Detta förutsätter att min dotter är ett par år äldre Om mitt barn är ute så skulle jag kunna nattvandra eller ingå i kontaktnät. om jag kände att mitt barn och hennes kompisar var några av de som hängde ute skulle jag inte tveka delta i natt vandring. lika så med kontaktnät. jag tycker att polis och socialkontoret + kommunen ska vara med också. Har äldre barn och har fått information tidigare

23 22. Anser Du Dig ha en bra dialog med Ditt barn i dessa frågor? 1. Ja Nej EAS 2 1

24 23. Vem tycker Du bär ansvaret för att Ditt barn inte börjar använda sig av tobak/alkohol/droger? Jag och min man Jag själv har största ansvaret. Vi som föräldrar. Vi föräldrar. Jag som förälder. Ansvaret har vi som föräldrar. Vi varken röker, snusar eller använder droger. Farmor röker så dottern vet hur äkligt är det med rökning. Vi pratar om det ofta. Föräldrar, även kompisars föräldrar. Skolan bör även vara uppmärksam och kontakta föräldrar så fort misstanke finns. Jag själv, skolan + andra vuxna + kompistryck. Jag och min sambo Vårdnadshavarna 1. Föräldrar 2. Skola 3. Samhälle Jag som förälder. Vi föräldrar. Vi som föräldrar Föräldrar - skola - Skola/hemmet Vi föräldrar och barnet själv. Föräldrar och skolan Barn och föräldrar gemensamt Vi föräldrar vet ej! Först och främst jag som förälder/föräldrar men också de andra föräldrarnas synsätt på sina barns uppfostran. (Tryckgemenskap) Till att börja med jag själv. I övrigt alla vuxna skall vara förebilder. Så länge barnet är omyndigt har målsman ansvar, Från 18 år den myndige själv. Föräldrar och skola Familjen Vi föräldrar. Genom att diskutera och framförallt föregå med gott exempel. Att som vuxen ta en drink eller ett glas vin till maten utan att bli påverkad tycker vi man kan göra inför barnen. Prova snus eller cigaretter i smyg har nog de flesta gjort någon gång, men med bra information om följderna stannar det förhoppningsvis där. Däremot testar man aldrig droger. Vi föräldrar, andra föräldraar, skola, idrottsföreningar, andra intresseföreningar, kompistrycket (om ingen i gänget gör det kanske inte mitt barn heller gör det), media, politiker, kyrkan. Vi som föräldrar. Föräldrar bär alltid ansvar för sitt barn. Föräldrar och barnet själv samhället - skolan - föräldrar Jag Vi föräldrar, skolan via undervisning, kommunen via bra fritidsaktiviteter

25 Vi som föräldrar Vi som föräldrar. Nödvändigt med en bra kontakt och dialog med skola och fritid och andra föräldrar. Vi som förälder Mitt ansvar som förälder genom att vara aktiv i barnens fritid ex ledare i någon sport, att visa sig i skolan, ha öppna diskussioner om tobak, alkohol och droger hemma. Föräldrar och i viss mån skolan har ansvar för informera om risker med tobak/alkohol/droger. Leva som man lär. Det är dock ingen garanti för att barnet inte börjar. Förbud och straff är ingen bra metod om om barnet väl börjat. Man kan bara fortsätta att markera det olämpliga i beteendet. och skolan (när det gäller information om drogernas skadeverkningar) o,d. Vi som föräldrar. Barnet själv. Vi föräldrar och skolan. Vårdnadshavarna i förssta hand så klart (förebilder, regler). Men skola, kompisars föräldrar också. Vuxna i mitt barns närhet och även mitt barn. Vi föräldrar samt alla andra vuxna som finns kring våra barn! Vi föräldrar i första hand. Alla vuxna i samhället. I första hand föräldrarna. Man bör kolla vilka de umgås med och var de befinner sej på sin fritid. Men det är inte automatiskt föräldrarnas fel om barnen börjar använda T/A/D., skolan. föreningar, släktingar, vänner och barnet själv. Vi som föräldrar, kompisar och samhället. Barnet Först ligger ansvaret hos föräldrarna, men det räcker inte. Skolan, sjukvården, samhället där vi vet och ser vad alla dessa droger för med sig. Vi som föräldrar och information i skolan.. Vi föräldrar.. Jag själv och mitt barn. Jag själv. Detta kan jag förhindra med att ha en vettig dialog med mitt barn om vad alkohol och tobak gör mot kroppen/människan. Jag som förälder och andra vuxna personer omkring barnet... Vi föräldrar och vårt barn tillsammans. Vi föräldrar och vårat barn. Vi som föräldrar., givetvis. Skolan bär inget ansvar men har en skyldighet att informera barnen att det finns risker att inneha A/N/T. ANT- dagar. Det yttersta ansvaret ligger naturligtvis på oss föräldrar. Vi föräldrar självklart! 1:a hand vi föräldrar Vi föräldrar

26 , altså jag och min sambo. Sen tycker jag att skolan ska informera, det tycker jag är bra att ni gör. Jag och min man. Mina barn har också ett eget ansvar. till min dotters kompisar. Lärarna i skolan. Jag som förälder Alla vuxna samt att mitt barn har så starkt självförtroende att säga nej. Kompisarna spelar stor roll. Först och främst föräldrarna måste vara aktiva och angelägna när det gäller ens barn. Öppen dialog. Helt och hållet mitt eget ansvar I första hand vi föräldrar I första hand föräldrarna, men även upplysningar genom skolan. Föräldrar o skolan i viss mån Vi som föräldrar, samt skola Vi föräldrar men även skolan bär ansvar eftersom barnet tillbringar den mesta tiden där.... men även kamraterna har ett ansvar mot varndra.. och barnet. Föräldrar, samhället givetvis jag som förälder. Vi föräldrar. Bra kontakt med övriga föräldrar. Trygg i föräldrarollen. Idrott *förebygger* nästan alla dåliga vanor Självklart är det föräldrarnas ansvar! Jag Gemensamt ansvar föräldrar Jag, som förälder ihop med mitt barn. Andra vuxna i barnets omgivning. föräldrar,skola o samhället i övrigt. Ansvaret är ytterst vi som föräldrar, men, det är också viktigt att kommunerna satsar på våra ungdomars fritid. Vi som föräldrar gör det i denna familjen. Men alla andra? Jag och min man först o främst. I andra hand vilka vi umgås med och vilka personer mina barn tillåts umgås med. Det gäller att välja rätt umgänge. I första hand föräldrarna! Skolan Barnet, föräldrarna, umgängeskretsen, skolan, samhället Jag som förälder. föräldrarna Familj och skola samt idrottsförening Mitt ansvar som mamma, + bra upplysning i skolan. Föräldrar, lärare, kompisar Vi föräldrar! Alla tonårsföräldrar Föräldrar, barnet ifråga sedan kommer skola - socialt nätverk osv. Vi föräldrar Först och främst föräldrarna, men även andra vuxna i vår *vänkrets* Givetvis föräldrarna man måste hela tiden diskutera detta med sina barn, det handlar om värderingar. Viktigt är att följa upp det också. Vi som föräldrar!! Jag själv Vårt, vi föräldrar

27 Föräldrar - skola - fritidsaktivitetsledare i första hand mig själv. Sedan skolan Tycker att det är föräldrarna som har det största ansv. Det är vårat barn och vi uppfostrar barnet. Jag kan ev tänka mig att delta i nattvandring när mina barn blivit äldre, men som det är nu känns det inte behövligt. (För mina barn och deras kamrater) Jag som förälder skall ha koll på vilka kompisar hon/ han har. Vi föräldrar + alla andra vuxna. Vi föräldrar. Föräldrar, samhället, skolan Vi föräldrar Vi föräldrar Vi som är föräldrar. Vi som föräldrar., skolan Vi som föräldrar har störst ansvar men även synen på droger i nätverket runtomkring. Kompisar betyder mycket. Man får hjälpas åt. Vi som föräldrar Vi som föräldrar Föräldrar skola samhälle Föräldrar, skola I första hand vi som föräldrar, men också barnen och deras kompisar. naturligtvis. Och viss info i skolan eftersom det finns elever som både röker och *dricker* Föräldrar och barn tillsammans Föräldrar bär absolut det tyngsta ansvaret. Vi som föräldrar men påverkan fråm grupptrycket det kan vi inte bära ansvar för men kanske påverka, beroende på relationen föräldrar- barn. Vi föräldrar. och sen barnet själv. Kompistryck och andra som erbjuder varan till barnet. Men som förälder måste man lära barn att det är OK att inte göra det tuffa, stå emot trycket och att de alltid kan komma. och vuxna över lag. Viktigt att ha en bra dialog med sitt barn. Bra att känna till kompisar och vilka kretsar ens barn rör sig i. i samverkan med sitt barn. Först och främst vi föräldrar men även skolan, att man har information och diskussioner i skolan. alla vuxna har ett ansvar att föregå med *gott exempel*, att vara uppmärksamma på varandras barn tex. kompisar till sitt eget och ha en dialog föräldrarna emellan. och barnen tillsammans Jag, om jag själv inte klarar det och söker hjälp, så skall det finnas mer hjälp att få än vad som finns nu. ytterst mitt barn Familjen och samhället, skolan. Jag som förälder i första hand, sedan skulle det behövas fler föräldrar som också tar sitt ansvar och inte köper ut till andras barn. Vi som föräldrar Vi, föräldrarna har ansvaret. Mne information via skolan är mycket bra. Kanske även att dela in i kill-/tjejgrupper vid information. Jag som förälder Det är föräldrarna som bär det ansvaret att inte barnen använder tobak/alkohol/droger jag själv Vi föräldrar och alla vuxna som är runt barnen. man får kolla noga hemma Föräldrar och skola

28 Ett ansvar att delas mellan barnet/tonåringen och föräldrarna Familjen mest och i viss mån vuxna omkring och positivt grupptryck Vi föräldrar föräldrarna Vi, föreningsverksamheten omgivningen ex. andra föräldrar skolan Det största ansvaret har jag som förälder! Med hjälp av skolan och ett nätverk av vuxna som kan informera och meddela hemmet om något verkar *misstänkt* Föräldrar skola kamrater Vi föräldrar, information från skolan tidigt om riskerna med droger (i sjätteklass) samhället i övrigt. (TV-bolagens ansvar vad som visas) Skolan och framförallt hemmet samt även vänner och deras föräldrar Vi föräldrar men i hög grad också samhällets värderingar så som det kommer till uttryck bland kamrater, kamraters föräldrar och i massmedia Förälderns vana. Information via skolan, TV Vi föräldrar Föräldrar i samarbete med barnet jag som förälder och även samhället Största ansvaret har alltid föräldrarna. Även skolan, staten och andra vuxna har ett ansvar. Vi som föräldrar, det är viktigt att man pratar med kompisarnas föräldrar, tex inför föräldrafria fester. Barnet själv, föräldrar, skola Vi föräldrar Föräldrar (vi) och barnet själv Jag själv och min fru plus andra vuxna föräldrar, skola Barnet är ytterst ansvarig men stödet kommer från famtil, skola, kamrater osv. Jag, barnens pappa och barnen Barnet själv genom förnuftiga vuxna i omgivningen. Jag som förälder, och även skolan till viss del och barnet själv Vi som föräldrar. Jag som förälder. Skolan har också ett stort ansvar att informera ungdomarna om riskerna mm. Till största delen vi föräldrar. Till viss del vi föräldrar, men också samhället, Vi har fått öppnare gränser och mer drog och alkoholsmuggling. Det behövs fler poliser och hårdare gränsbevakning-fler tullare. Det är lätt för ungdomar att komma över alkohol och droger. Föräldrar, skolan och samhället. Det är väl föräldrarnas Mitt barn och vi föräldrar. Vi föräldrar, skola, samhällets attityder, media, kompisar och individen själv. Familjen, även starka kompisar.. Vi föräldrar och barn, I första hand föräldrarna. Den inställning/det förhållande jag har överför jag till mitt barn. Föräldrar plus en god kontakt med skolan om de upptäcker något där som tyder på något onormalt, men även andra vuxna som finns i barnets kontaktnät (lärare, kompisars föräldrar osv) Men eftersom man inte kan styra eller förändra andra vuxna så har man ju som förälder yttersta ansvaret. Familjen först och främst, skolan, samhället

29 Jag som förälder har en skyldighet att informera mitt barn om allvaret med droger m.m. plus att jag har en skyldighet att ha koll på mitt barn, när de kommer hem etc. Det är delat ansvar - förälder eller/och barnet själv familjen Vi föräldrar, delat med övriga vuxenvärlden. Ja, det är mitt ansvar förälder Jag som förälder men också vilka kamrater som finns runt barnen och deras föräldrar föräldrarna I första hand föräldrarna, men också andra i deras närhet (skola, idrottsklubbar m.m.) föräldrarna jag föräldrar vi som föräldrar föräldrar Föräldrar och kompisar Föräldrar och andra som skulle upptäcka att mitt barn använder ev. droger och i så fall larmar föräldrar a. barnet själv, b vi som föräldrar Först och främst oss föräldrar Det är ju främst jag som förälder men man skan ju inte se allt de gör och man kan i det läget hoppas på att någon i omgivningen vågar berätta för mig om de ser mitt barn bruka något av ovanstående. i första hand. Först och främst föräldrarna. Har man en bra kontakt och dialog dagligen samt vet vilken kompiskrets de är i så tror jag man kommer komma långt med den. Vi föräldrar Vi föräldrar 1. föräldrar 2. skolan hemmet, skolan samt Media, press (samhällets attityder) Störst ansvar föräldrarna! Föräldrar, omgivningen såsom alla vuxna förebilder Vi som föräldrar. Även andra vuxna i barnens omgivning. Mitt som förälder.

30 24. Funderingar/Önskemål/Frågor/Egna kommentarer ang. ansvar (fråga 8) så anser jag att alla vuxna har ett ansvar. Det är ju inte alltid jag som förälder får reda på vad mitt barn gör. Då är jag ju tacksam om man informerar mej om något sådant händer, så att jag kan ta i det. Lycka till med erat arbete! Kan känna mig frustrerad när inte den andra föräldern har lika åsikt vad gäller alkohol och även att farföräldrar *tillhandahåller* alkohol (om så bara är öl) för sina barnbarn. Kan känna att jag ensam inte är tillräcklig *motvikt* va attityden till alkohol o barn (även vuxen) Som barn fick jag alltid smaka på cigaretter eller lite alkohol för mina föräldrar. Jag har aldrig använt detta själv annars. Jag tror att där var grunden för det smakade ej gott. Jag tycker att den information som idag finns till ungdomarna genom skolan fungerar hyfsat. Låt ungdomarna möta f.d. missbrukare som visar dem hur illa det kan gå. Ungdomarna behöver själva komma fram till att så vill dom inte ha sin framtid. När dom gemensamt diskuterar når dom en starkare bild än om enbart föräldrar *tjatar*. Idrotten i en kommun är en av de viktigaste faktorerna för att hålla bort ungdomen från missbruk. Det är svårt att vara idrottsaktiv och samtidigt bryta ner sin kropp. Hård satsning på aktiv idrott på fritiden samt krav på skolidrotten, det ger minskade kostnader och problem med droger. Snusning tas sällan upp. T.o.m. lärare (Aroseniusskolan) snusar på lektionstid!!! Vi har skrivit kontrakt med våra barn, används inte droger innan 18 år får dom körkortet betalt. Sen tycker jag man skall avdramatisera t.ex. alkoholen, att dom får smaka så att nyfikenheten försvinner, och är dom ute med kompisar så vet dom vad det smakar, då kan dom säga jag vet vad det smakar. Ock har man ett kontrakt är det mer accepterat av kompisar arr eka när körkortet står på spel, än att bara säga Nej! Svar på fråga d: (Kan du tänka dig att köpa ut alkohol tillditt barn?) Beroende på barnets ålder? Är ledare i idrottsklubb. Tror det är viktigt med ett samarbete mellan skola - föräldrar - idrottsklubbar. Vi ledare ser och hör mycket. Hänvisning till fråga 5a (14) Tonårstiden sträcker sig mellan år. Jag tycker att vid 18-årsdagen, om barnet har lyckats med att förbli opåverkad av alkohol-tobaknarkotika, så kan man vid finare middagar osv. bjuda på *ett* glas champange/ vin etc... i sällskap med *vuxna*. Då har jag som förälder förhoppningsvis lyckats leda ut barnet på RÄTT VÄG. Då kan barnet fortsätta sin väg. Inför generellt rökförbud runt skolor på kommunal mark. Det är inte rimligt att barn kan sitta och röka utanför ex. Ledetskolan utan någon kan göra något. Utanför Ledetskolan så kan ej skolpersonalen göra något för det är ej skolans område. Det är trots allt kommunal mark så det borde inte vara svårt att göra något åt. Vi har sedan flera år tillbaka ett avtal med våra tre söner: börja inte röka, bekosta eget körkort så köper vi föräldrar en första bil. Son nr 1 (18 år) är redan i hamn! Man bör engagera sig i barnens fritidsaktiviteter t.ex. idrott, så blir utrymmet för kontakt med ANT mindre för dem. De får dessutom kompisar med samma intresse. Föräldramöte är väl bra, men det är alltid de föräldrar som verkligen skulle behöva gå dit som inte kommer! Försök fånga in dem i första hand, då blir ett föräldramöte betydligt mer intressant. F.d. alkoholister, narkomaner, kemiskt beroende som kommer o föreläser för barn/ungdomar i skolan. Avglorifiera alkohol/droganvändandet i TV, media. Stora idrottsstjärnor som pratar direkt till ungdomarna inom idrottsklubbarna. Man hoppas även att om möjligt skolan kontaktar föräldrar - då man ser att eleven röker/snusar - för att man snabbt skall kunna *agera*.

31 Barnen behöver kontinuerlig undervisning i skolan om olika droger m.m. Det kommer ut nya droger på marknaden hela tiden med rykten att tar du detta är det inte lika farligt*. Gärna personer som varit med och kan verka avskräckande. Vi vuxna har ett stort ansvar, det är otäckt när ungdomar får så lite bekräftelse i vardagen att dom vill fly p.g.a. oroliga framtidsutsikter. Vi har skapat en otrygg generation som söker bekräftelse på annat håll Mer utbildning om detta i skolorna. Bra att det är åldersgräns för att köpa både tobak och alkohol. Alkoholkommitens bok tonårsparlören är mycket bra och till god hjälp i svåra frågor. Tonåring är man från 13 till 19 år. På frågan * bjuda tonåring på alkohol* avser jag svaret en 18 åring. Snus och droger är ytterligheter på skalan och åtgärder vid nyttjande av de bägge är därför också av skilda slag. Fråga 8 tex svårt att generalisera. Barnen lyssnar ju inte alltid på föräldrarna. Det är bra om andra vuxna informerar om hur svårt det är att ta sej ur drogproblem och vad följderna ofta blir. Tex f.d drogmissbrukare som berättar om sitt elände. (som det var i Bohus skolan). Fråga 14 (5A) bjuda barnet på alkohol hemma, visst kan dom få smaka i övre tonåren ett glas öl knske men inte mer. Snusning tas sällan upp tyvärr. T.o.m lärare (Arosenius) snusar på lektionstid och andra lärare säger att det ju är bättre än att röka. Detta nonchalanta säger de även till eleverna! Budskapet blir att detta inte är viktigt. Men det är viktigt! Min 15-åring började snusa som 14-åring och jag märkte att han inte behövde äta så mycket( han blev ju pigg av snuset). Innan åt han äpple som mellanmål, nu är det snus. Så viktigt är inte detta för växandet tonåringar.filmer är mycket bra ex ung mamma dör i lungcancer med barn hemma. Den bästa film jag sett om rökning innehåller riktiga operationsbilder och jag minns en ung naken flicka som låg ner och man fick se tjärdroppar droppa ner på bröstkorgen, pölen blev större och större allt eftersom åren gick! För det första så vill jag påpeka att jag personligen tycker det är försent att ta upp en diskussion angående droger när barnet är år. Man tar uppdet redan när dom är rikigt små. Alltid ser dom någon fullgubbe eller någon som röker eller snusar. Jag har förklarat för mina barn varför jag röker/snusar elller tar ett glas vin ibland. Har en 15- åring där kompisarna festar/röker, min 15-åring tycker då att de är omogna och barnsliga. Fråga 5A, mina barn har fått smala på vin, öl, cider. Jag tror inte på att förbjuda helt, då blir det en spännande grej. Fråga 5D, Ja iså fall endast för att veta vad barnet får i sej. Om jag då till100% visste att mitt barn då inte drack något annat eller blev lättpåverkad till att pröva andra droger. Har sagt åt mina barn att om dom nu måste prova så gör det här hemma första gången. Talat om att om man sveper 1-2 öl, cider ex kan man faktiskt dö. Har berättat från mitt arbete på IVA vad som hände en åring. Man ska inte skrämmas men jag tror på att det kan vara bra med ren fakta på vad som faktiskt kan hända. Fråga 5F, skulle ljuga om jag svarade nej eller ja, man vet väl hur man själv har varit och *nallat* båder cigg och *rävblandningar*. Fråga 5G, om jag märker att något av mina barn kommer i en situation där droger förekommer, så ja. Jag tror på föräldranätverk att man vågar *svallra* till varandra. Vill bara avsluta med att jag och mina barn har pratat väldigt mycket om olika droger tobak mm. Talat om för dom att jag aldrig skulle bli arg om de provat på bara de kommer hem, hur än *tokigt* de råkat ut. Så när den dagen kommer hoppas jag att de verkligen vågar komma hem. Vi har alltid pratat öppet om allt. De har fått varit med på fester, middagar mm. Tror det är viktigt att barn får vara med. Någon gång kan det ha varit något de tagit upp med mej och då har jag förklarat. Synd att en del föräldrar är insnöade och inte tror att det kan hända deras barn. Man måste vara beredd på att det just kan hända mitt barn. Alla barn och ungdomar måste få veta att det är ok att vara annorlunda, så man inte ger efter för kompistrycket.

32 Nattvandring och liknande i all ära men om man som förälder vet var ens egna ungar är, ex hemma, blir inte motivationen så stor att kolla andras. För då lämnar man sina egna ensamma hemma istället för att umgås med dem. Fråga 5A, Bjuda på alkohol, jag menar inte att bjuda så att de blir berusade utan möjligen få smaka en mun vin eller så. Att det föreläses om hur farligt droger är för våra barn nu när de kommer i tonårstider. Jag tycker det är bättre att ungdomarna får smaka på vin eller öl hemma än någon annanstans. Men bara smaka. Fråga 5B, om de bara är hemma och normala mängder och ej starksprit. Fråga 5c, inte om de inte tillfrågas. Nu är mina barn 3, 12, och 13 år. Dessa problem har inte varit uppe dör diskussion för det förekommer lite alkohol i detta hem. När mina barn är 18 år skulle jag kunna tänka mej att köpa ut öl eller vin tillmina barn om de har fest hemma eller hos någon kompis. Dock inte starksprit. Sedan är det viktigt att man inte förbjuder allt i denna ålder för då blir allt mer spännande och man gör det bakom ryggen på sina föräldrar. Man skall ge sina barn trygghet och tillit i uppväxten samt att visa respekt till vad de tycker. Jag tror att trygghet för ungdomar är Aoch O. Som förälder kan man köra och hämta sina barn från ställen de är på och då kanman oxå ha koll på vad som händer, engagera sig i sina barn. Då kommer man långt. Att klasserna får mer info i skolorna om tobak och alkohol ex av polis. Kanske att någon som haft problem med droger kommer till klassen och berättar. Jag anser att barnet kan smaka alkohol hemma, då menar jag inte sprit typ grogg, utan kanske ett glas öl eller vin. Jag har tron att om man får en normal syn på alkohol så är det inte så spännande. Info från exempelvis: polis, socialen etc. om alkohol, droger --- i skolan eller för elever-föräldrar tillsammans årskursvis. Det är viktigt att skolan informerar så att alla barn får information. Jag tänker främst på de barn som har föräldrar som inte har tagit sitt ansvar att informera om riskerna! Prata och ha en öppen dialog med sitt barn är det viktigaste och att inte glömma bort att vi föräldrar också har varit nyfikna tonåringar en gång. Ang. 5 f: (19) Visst finns det alkohol i hemmet, men inga mängder, och vi skulle definitivt märka om det försvann något. Man skulle på något sätt försöka nå alla föräldrar ang. föräldraansvar! Som det är nu så, ärligt talat, struntar eller orkar inte vissa föräldrar se problem som är på *gång*, kanske pga. sin egen tidsbrist. Frågorna 4e, 5a, 5d (9, 14, 17) I övre tonåren, i 6-an Nej. Vill veta lite om hur man går till väga om det skulle vara så att mina barn börjar använda droger/ alkohol. Tobak och alkohol är det nog svårt att undvika att dom provar på. Det tillhör på något sätt tonårstiden men övriga droger är inte acceptabelt och jag skulle gärna gå på föredrag/ föreläsning för att lära mig att se tecken på användande i god tid. Ang. fråga 5a (14) Möjligheten att låta en tonåring *smaka* alkohol hemma måste ju vara bättre än att han/ hon *smakar borta. Hemma vet vi ju att han/ hon bara *smakar*. Jag skulle inte bjuda på en *fylla* / NEJ. Jag tycker skolan diskuterar detta på ett bra sätt. Men tyvärr räcker det inte till på fritiden t.ex. Därför måste man som förälder då verkligen bry sig, fråga, snoka och prata innan det är för sent. Kommunikation mellan barn - föräldrar är absolut viktigast för vägledning och stöd genom tonåren. Ansvar och komunikation hos föräldrar borde vara en självklarhet, ett tydligt budskap saknar jag lite här i vårt samhälle * i stort* ställ krav på föräldrarna som är de mest inflytelserika i denna fråga / Gisel fråga 5a (14) Jag kan tänka mig att bjuda mitt barn på en öl el. ett glas vin vid 18 års ålder. Men inte kamraterna. Det vore bra om komunen kunde ställa upp med någon lokal som kunde användas för t.ex. drogfritt disko för åringar så att de inte börjar åka till stan så tidigt. Där vi som föräldrar kanske kan ställa upp som t.ex. vakter sälja dricka m.m.

33 Jättebra när en f.d. knarkartjej var i skolan och berättade vilket helvete hon hade genomgått, men att det går att komma ifrån det med hjälp. Det vore bra om man kunde motivera fler vuxna att vandra/vistas ute i samhället på kvällar och ledig tid. En träffpunkt, cafe eller billig restaurang somär öppen på kvällar och helger där alla föräldrar kan umgås vore önskvärt. Jag och min make går gärna ut på kvällarna och det hade gärna sett att vi kunnat träffa våra ungdomar och andra vuxna på en gemensam samlingsplats. Några äldre ungdomar i Älvängen har själva startat aktiviteter och föreningar där alla ungdomar kan träffas. Ett utmärkt initiativ som borde uppmuntras.bla har man startat en schackklubb dit alla åldrar hälsas välkomna och även kommer. Detta gärna i nattvandring, föredrag mm. När detta blir mer aktuellt. Fråga 5a (14) vid student bröllop om de är över 16 år Fråga 5c och 5d (16 och 17) Beror helt på situationen o hos vem. Fråga 5f (19) Inte tobak men alkohol. Undrar vad som hänt!! Flera jag känner har barn som snusar framför allt mellan år. Fråga 5d (17) Ja i övre tonåren. Fråga 5f (19) svår fråga, möjligheten finns väl alltid, det finns alkohol i hemmet som inte är inlåst, vi föräldrar är inte hemma jämt Nattvandringar osv känns överflödigt för våra egna barn som aldrighaft dom problemen. Att vi är familjehem gör att mitt, vårt engagemang för kommunens ungd. alltid finns här hemma. Vi har våra egna nattvandr. när den perioden är. fråga 5d (17) om >16 år Bra att ni tar tag i det här i åk 6 eftersom våra barn idag kommer till högstadiet nu och inte i åk 7. Nej. Bra om skolan informerar om det negativa med droger redan i mellanstadiet. Fråga 5d (17) Jag svarade ja på denna fråga pga att jag köper hellre ut till mitt barn än att dom tar vad dom får tag i t.ex droger. Dom får hellre dricka alkohol än börja med droger för att det kan vara lättare att få tag på. Jag tror dialogen blir tuffare ju äldre barnen blir, just nu ser jag inte behovet av stödgrupp men man vet inte hue utvecklingen blir på högstadiet med kompistryck och så.tycker att det blir jobbigare med tanken på alkohol och droger. Känner mig/oss ensamma om att ha en tuff alkoholpolitik, dricker väldigt lite hemma. Vi har själva slutat nytja alkohol och tobak. Jag har hört att det är mycket droger på ledetskolan och är oroad av det. Har fått en mycket negativ bild av den skolan och att man blandar klasser när dom ska upp i 7:an. Man vet ju inte vilka barndom ska gå ihop med och man vet inte vad det är för föräldrar. Nu känner man alla, och man har en bra kontakt. I 7:an förändras mycket, man byter skola, man blir tonåring och man får nya kompisar. Även fast man har det bra hemma så ökar ju kompistrycket. Jag skulle önska jag hade en mer positiv bild på Ledetskolan! Skolan ser ju inte ens trevlig ut! M:V:H: Unni Stedner Kärrv. 43 NOL 2 Mer information i skolor om följder av droger. Låt barnen se hur det går. 2 Bra initiativ! Ännu har inga problem uppstått. Om några år, kring 15-16, kommer problematiken att bli mer aktuell. Särskilt med alkohol eftersom vi dricker vin hemma ibland. Information på skolor massmedia tv-program hjälper defenetivt i kampen mot droger, kanske någon drabbad kunde komma till skolan och informera mera. Angagera sig mer i barnens lediga tid, platser/kompisar mm. Jag skulle aldrig tillåta mitt barn röka eller dricka alkohol. Vad får en förälder arr köpa tobaksvaror till sitt eget barn när de är så unga som 13 år? Jag kan inte förstå det. Hoppas att straffet blir strängare vad som gäller drogförsäljning. Få bort stämpeln *lyxdrog* om vissa preparat. Varför inte starta upp *a non smoking geeration* igen som var populär på 80-talet. Det var liksom inne att ha en sådan tröja tex. reklamsyfte

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Mitt barn röker och mitt snusar Vad ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Många föräldrar oroar sig för bland annat rökning och snusning när barnet börjar närma sig tonåren. Hjälper det att förbjuda

Läs mer

i Täby tobak cannabis & alkohol

i Täby tobak cannabis & alkohol Elever i Täby SVARAR PÅ FRÅGOR om tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor eller går i skola i Täby.

Läs mer

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR OM tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner/Scandinav bildbyrå Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor i Täby.

Läs mer

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Mitt barn röker. Innehåll Mitt barn röker. 3 Vägen till att bli rökare 4 Steg 1 Förberedelse 5 Steg 2 Testning 6 Steg 3 Experimentering

Läs mer

Ungdomar Drickande & Föräldrar

Ungdomar Drickande & Föräldrar Örebro/Folketshus/SVEKOM/041012 Ungdomar Drickande & Föräldrar enter for Developmental Research Koutakis & Stattin Örebro universitet Del av en longitudinell undersökning. Alla elever i Örebro i årskurs

Läs mer

Till dig som är tonårs förälder i Solna

Till dig som är tonårs förälder i Solna Till dig som är tonårs förälder i Solna Solna_original.indd 1 09-04-14 09.31.07 Din TONÅRING är viktig Solna bedriver sedan många år ett förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar. Tillsammans med

Läs mer

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...?

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Tonårsförälder? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Finns det droger bland ungdomarna? En broschyr om alkohol och droger DANDERYDS KOMMUN 1 Varför har du fått den här

Läs mer

Föräldrar är viktiga

Föräldrar är viktiga Föräldrar är viktiga Att bli tonåring Att utvecklas från barn till tonåring innebär stora förändringar kroppsligt och mentalt. Det gäller inte minst tonåringens attityder och beteenden. Tonåringar undersöker

Läs mer

Presentation. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare.

Presentation. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Alkohol och tobak Presentation OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg 1 Fokus barn och unga vad gör vi? Tillsammans med er föräldrar och andra vuxna har vi i Sundbybergs stad ett ansvar för att våra barn

Läs mer

Heta argument mot tobak

Heta argument mot tobak Heta argument mot tobak Hej! Det du håller i din hand är några tips till dig som förälder. Foldern har i huvudsak bara ett syfte att hjälpa dig med argument när du ska prata med ditt barn om tobak och

Läs mer

Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv

Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv Hej! Det du håller i din hand är en hjälp till hur man som förening kan arbeta mot tobak. Det är många olika krafter som drar i våra barns uppmärksamhet -

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

TÖI ROLLSPEL A - 017 Socialtolkning Sidan 1 av 6

TÖI ROLLSPEL A - 017 Socialtolkning Sidan 1 av 6 ÖI ROLLSPEL A - 017 Socialtolkning Sidan 1 av 6 Ordlista luciafirande tinning isolerad dagen efter - symptom alkoholvanor avvänjningskur deltidsjobb hjälpåtgärder socialtjänstlagen familjerådgivningsbyrå

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Arbetsmaterial för drogpolicy

Arbetsmaterial för drogpolicy KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Arbetsmaterial för drogpolicy Varför ska föreningen engagera sig i alkohol- och tobaksfrågan? Om vi ska lyckas med att få ned alkoholkonsumtionen och höja debutåldern bland

Läs mer

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Unga vuxna om att förse unga med alkohol Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Bakgrund Många kommunikationsinsatser har de senaste åren genomförts för att påverka föräldrars attityder till att förse

Läs mer

Familjen och drogförebyggande fostran. Vi vill också ha!!!

Familjen och drogförebyggande fostran. Vi vill också ha!!! Familjen och drogförebyggande fostran Vi vill också ha!!! Som underlag för funderingar kring alkohol och droger Det är bra att samtala med barn om verkningarna hos alkohol och droger i situationer där

Läs mer

Policy & handlingsplan mot tobak, alkohol & narkotika

Policy & handlingsplan mot tobak, alkohol & narkotika Policy & handlingsplan mot tobak, alkohol & narkotika Gymnasieskola November 2003 (Reviderad juni 2006) Inledning Skolan har ett ansvar att motverka tobaksbruk, alkohol- och narkotikamissbruk bland elever

Läs mer

Enkät till vårdnadshavare

Enkät till vårdnadshavare Enkät till vårdnadshavare Så här fyller du i enkäten Enkätsvaren registreras maskinellt, därför är det viktigt att de är ifyllda på rätt sätt. Använd en bra penna med svart eller mörkblå färg. Undvik blyertspenna.

Läs mer

ANT-policy för KFUM Central Basket

ANT-policy för KFUM Central Basket ANT-policy för KFUM Central Basket KFUM-KFUK Central basket har som mission att verka för sportsliga framgångar inom ungdoms- och seniorbasket i centrala Stockholm, baserat på proffsig basketverksamhet

Läs mer

På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol!

På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol! På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol! Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring alkohol. Att vara förälder till en tonåring är ofta underbart. Men

Läs mer

På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol!

På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol! På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol! Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring alkohol. Att vara förälder till tonåringar är ofta helt underbart.

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Ungas attityder till att vittna

Ungas attityder till att vittna Ungas attityder till att vittna - En enkätundersökning bland 1 650 ungdomar i Stockholms län som besökte Ung08 i augusti 2007 Inledning Våga Vittna är ett arbete för att starta en dialog med ungdomar om

Läs mer

European Family Empowerment. Enkät till ungdomar

European Family Empowerment. Enkät till ungdomar European Family Empowerment Enkät till ungdomar ANONYMITET Ingen annan än vi forskare kommer att kunna se dina svar. Dina svar kommer att kodas och kommer inte att visas för någon annan. Resultatet kommer

Läs mer

Föräldramöte åk 8. Ramar för tonåringar Tonårstiden är en tid fylld av frigörelse. Ibland sker det dramatiskt med

Föräldramöte åk 8. Ramar för tonåringar Tonårstiden är en tid fylld av frigörelse. Ibland sker det dramatiskt med Föräldramöte åk 8 Föräldramötet årskurs 8 är en uppföljning av mötet åk 7. En del av föräldrarna har varit med i 7:an, och är bekanta med arbetssättet men kanske inte alla. Tänk på det när du presenterar

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy

Alkohol- och Drogpolicy Alkohol- och Drogpolicy för föreningar i Norsjö kommun Handbok för föreningsledare. Information för vårdnadshavare och medlemmar. Antaget av föreningen:. Styrelsens ordförande:. Datum: Syfte Syftet med

Läs mer

Ditt nej gör. Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende

Ditt nej gör. Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende Ditt nej gör storskill n ad Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende Du är betydelsefull! Den här skriften har främst ett syfte att hjälpa dig som förälder med argument när du ska prata

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar 4 HÖRN Vad är 4 hörn? Ledaren ger ett påstående, deltagarna får välja på att ställa sig i ett hörn, tre hörn har givna val och ett är öppet. Forma smågrupper utifrån hörnen och låt deltagarna diskutera

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

DON T FEAR SMOKING. Ett nytt sätt att prata om rökning.

DON T FEAR SMOKING. Ett nytt sätt att prata om rökning. DON T FEAR SMOKING. Ett nytt sätt att prata om rökning. Röken döljer alla rädslor i världen. Att vara ung är att gå runt med en orosklump i magen. För det är där frågorna hamnar när man inte hittar svaren.

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy. Ett arbetsmaterial för föreningen kring alkohol, narkotika, doping och tobak

Alkohol- och drogpolicy. Ett arbetsmaterial för föreningen kring alkohol, narkotika, doping och tobak Alkohol- och drogpolicy Ett arbetsmaterial för föreningen kring alkohol, narkotika, doping och tobak Genom att arbeta fram ett policydokument kan vi förtydliga budskapet att alkohol/droger och idrott inte

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger

Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger Policy för tobak, alkohol och andra droger som gäller både för elever och personal på Norrevångskolan i Mörrum, Karlshamns kommun. Inledning Skolan

Läs mer

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun 1 (9) Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun Fastställd av referensgruppen, våren 2012 2 (9) Vision Vår vision En tobaksfri framtid i Mörbylånga kommun innebär att ingen av kommande generationer

Läs mer

Tobaksfria fritidsgårdar

Tobaksfria fritidsgårdar Tobaksfria fritidsgårdar Niklas Odén Varför det? Hur gå tillväga? Ett gott exempel! Vilka är det som börjar röka eller snusa? De behöver stöd från vuxenvärlden att hålla tobaksfönstret stängt! Är fritidsgårdar

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

EU-DAP PROJEKT FRÅGEFORMULÄR

EU-DAP PROJEKT FRÅGEFORMULÄR _ _ - _ _ - _ _ - _ _ centre-school-class-questionnaire code EU-DAP PROJEKT FRÅGEFORMULÄR Kontaktperson : Ann-Marie Lindahl, Centrum för Tobaksprevention Tfn : 08 517 780 43 Fax: 08 51778072 E-post : ann-marie.lindahl@smd.sll.se

Läs mer

VAD JAG HOPPAS PUBLIKEN TÄNKER EFTER DOM SETT FILMEN - JAG HOPPAS ATT DOM ALDRIG GLÖMMER DEN

VAD JAG HOPPAS PUBLIKEN TÄNKER EFTER DOM SETT FILMEN - JAG HOPPAS ATT DOM ALDRIG GLÖMMER DEN HEM OM FILMEN VAD JAG HOPPAS PUBLIKEN TÄNKER EFTER DOM SETT FILMEN - JAG HOPPAS ATT DOM ALDRIG GLÖMMER DEN "Jag ville vara med i filmen för att jag vill visa, hjälpa och förändra läget kring barn och ungdomar

Läs mer

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012 Ungdomar och trygghet i Ljungby kommun våren 2012 En sammanställning av gruppintervjuer med ungdomar i Ljungby kommun Bakgrund och genomförande Trygghetsundersökningen genomförs för att vi ska få en bild

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Vad du som förälder/ vårdnadshavare vill veta om: Alkohol Narkotika Doping Tobak VI VÄRNAR OM VÅRA UNGA - VÄRMLANDS KOMMUNER I SAMARBETE Denna broschyr om ANDT, det vill säga Alkohol, Narkotika, Doping

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunstyrelsen beslutar ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2011-09-19 1 Ks 1 Dnr 00228/2011 106 Handlingsplan Gemensamma krafter för barn och unga i Arvidsjaurs kommun En handlingsplan

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR HABO KOMMUN

DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR HABO KOMMUN DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR HABO KOMMUN Fastställd av Kommunfullmäktige i Habo kommun 2009-01-29 3 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida INLEDNING 3 GRAVIDITET/ AMNING 4 UNGDOMSTIDEN 5 IDROTTEN 7 TRAFIKEN 7 2 Drogpolitisktprogram

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Tobaksfria barn och ungdomar

Tobaksfria barn och ungdomar Tobaksfria barn och ungdomar Att bli tonåring Att utvecklas från barn till tonåring innebär stora förändringar kroppsligt och mentalt. Det gäller inte minst tonåringens attityder och beteenden. Tonåringar

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKO D STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER

Läs mer

Tobaksförebyggande Förening. En handledning till dig som föreningsledare

Tobaksförebyggande Förening. En handledning till dig som föreningsledare Tobaksförebyggande Förening En handledning till dig som föreningsledare Tobaksförebyggande Förening Tobak är ett av de största hälsoproblem vi har Tobak är, trots stora framgångar i det tobaksförebyggande

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73 00

Läs mer

TOBAKSFRI SKOLTID. Örebro oktober 2014. Niklas Odén Fristående sakkunnig ANDT och skolan som främjande och förebyggande arena

TOBAKSFRI SKOLTID. Örebro oktober 2014. Niklas Odén Fristående sakkunnig ANDT och skolan som främjande och förebyggande arena TOBAKSFRI SKOLTID Örebro oktober 2014 Niklas Odén Fristående sakkunnig ANDT och skolan som främjande och förebyggande arena Skolan kan göra skillnad Näst efter hemmet är skolan den miljö som påverkar barnsoch

Läs mer

Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner

Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner Alkohol och olyckor Vi lever i ett land där många ser alkohol som en naturlig del av livet. Vid privata fester

Läs mer

VÅGA VARA VUXEN. Om alkohol och narkotika till dig som är förälder

VÅGA VARA VUXEN. Om alkohol och narkotika till dig som är förälder VÅGA VARA VUXEN 1 Om alkohol och narkotika till dig som är förälder 2 VÅGA VARA VUXEN Copyright 2005, Alna Riks. Produktion, Alna Riks. Text, Anders Johnson. Layout och bilder, Häregård Info och Carlström

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI (Cole) Andel (endast för årskurs 9) B13_1 Ta ställning

Läs mer

Policy och handlingsplan mot tobak, alkohol och andra droger. Område Norr Område Fågelfors Fenix Kunskapscentrum

Policy och handlingsplan mot tobak, alkohol och andra droger. Område Norr Område Fågelfors Fenix Kunskapscentrum Policy och handlingsplan mot tobak, alkohol och andra droger Område Norr Område Fågelfors Fenix Kunskapscentrum INLEDNING Skolan har ett ansvar att motverka alkohol- och narkotikamissbruk, samt tobaksbruk

Läs mer

BAKGRUNDSFRÅGOR. I. När är du född, år och månad?

BAKGRUNDSFRÅGOR. I. När är du född, år och månad? BAKGRUNDSFRÅGOR I. När är du född, år och månad? II. Vad har du för sysselsättning just nu? (Läs upp alternativ 1-5. Mer än ett alternativ är möjliga). 1. Arbetar heltid 2. Arbetar deltid 3. Studerar vid

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Aleholm.

Alkohol- och drogpolicy för Aleholm. Sävsjö kommun Alkohol- och drogpolicy för Aleholm. Mål Aleholm skall vara en arbetsplats fri från alkohol och droger. All användning och hantering av alkohol och droger är förbjuden inom skolans verksamhet.

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Hofgårdskolan.

Alkohol- och drogpolicy för Hofgårdskolan. Alkohol- och drogpolicy för Hofgårdskolan. Mål Hofgårdskolan skall vara en arbetsplats fri från alkohol och droger. All användning och hantering av alkohol och droger är förbjuden inom skolans verksamhet.

Läs mer

Drogpolicy i föreningen

Drogpolicy i föreningen Målet med att arbeta med detta material är att ni ska ta fram en drogpolicy för er förening. På sista sidan finns en förtryckt mall där ni bara kan föra in det ni har beslutat om, men det går också lika

Läs mer

Niklas Odén. Fråga 1. Är tobak över huvud taget ett problem? På 1970 - talet. Rökfria skolgårdar - Hur når vid dit?

Niklas Odén. Fråga 1. Är tobak över huvud taget ett problem? På 1970 - talet. Rökfria skolgårdar - Hur når vid dit? Niklas Odén Rökfria skolgårdar - Hur når vid dit? Fråga 1. Är tobak över huvud taget ett problem? På 1970 - talet Rökte varannan svensk man Rökte varannan 15 åring Unga tjejer går om unga killar Rökfria

Läs mer

Ungdomsenkäten 2012. 2012-10-26 Marie Haesert

Ungdomsenkäten 2012. 2012-10-26 Marie Haesert 12--26 Marie Haesert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Alkoholkonsumtion och attityder... 5 2.1 Elever som inte dricker alkohol... 5 2.2 Föräldrarnas bjudvanor... 7 2.3 Får de unga dricka för

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

Norrtälje kommun, Gymnasiet

Norrtälje kommun, Gymnasiet 10 9 8 7 6 5 4 3 Röker du? Norrtälje kommun, Gymnasiet Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Pojkar

Läs mer

minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se

minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se Hur mår ni? Vad är (drog)missbruk? Missbruk är bruk av sinnesförändrade

Läs mer

i sällskap av barn 10 frågor om alkoholbruk

i sällskap av barn 10 frågor om alkoholbruk i sällskap av barn 10 frågor om alkoholbruk Innehåll I barnens närvaro 3 Tio knepiga frågor och några saker att fundera på Hur ofta dricker du alkohol? 4 Vad är måttligt? 5 Får man dricka sig berusad?

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasiet 2 2013 Ambjörn Thunberg Innehåll: Sammanfattning Diagram Redovisning av resultat Om ni har frågor kring undersökningen kontakta: Fältsekreterare

Läs mer

Alkohol och drogförebyggande arbetsmiljö. Diskussionsmaterial för arbetsplatsträffar

Alkohol och drogförebyggande arbetsmiljö. Diskussionsmaterial för arbetsplatsträffar Alkohol och drogförebyggande arbetsmiljö Diskussionsmaterial för arbetsplatsträffar Case 1. Korttidsfrånvaro Du arbetar inom administration och har sett att beteendet förändrats på Kajsa som är din kollega.

Läs mer

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Resultat i korta drag från Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Drogpolicy för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Handbok för personal Information för föräldrar och elever Antaget av kommunstyrelsen 2012-02-27 Mål Alla som arbetar inom skola och fritidsgård i Norsjö

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Global Youth Tobacco Survey (GYTS)

Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Resultat av enkäten som genomfördes hösten 2012 31.1.2014 www.thl.fi/gyts 1 Bakgrund GYTS-studien utreder 13 15-åriga skolelevers attityder, kunskap och erfarenheter

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Reflektion. Värsta fyllan Lärarmaterial. Författare: Christina Wahldén

Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Reflektion. Värsta fyllan Lärarmaterial. Författare: Christina Wahldén sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Klaras föräldrar har rest bort så Elin och Isa och alla andra är bjudna på fest hos henne. Klaras moster köper alkohol i Tyskland som hon sedan

Läs mer

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av UNG I MORA LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 3 Internationella

Läs mer

Hälsoenkät. Elevens namn: Klass: Datum:

Hälsoenkät. Elevens namn: Klass: Datum: Hälsoenkät Elevens namn: Klass: Datum: Framtagen av Cathrine Lundberg, Norrköping, Kristina Dalenius, Lerum, Lena Mangelus, Göteborg med stöd av Riksföreningen för Skolsköterskor 2011 Skola/Arbetsmiljö

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2014 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: (N=547)

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: (N=479) (N=410) Djäkneparksskolan

Läs mer

Antaget av Fullmäktige [Välj datum]

Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Alkohol- och drogpolicy Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Inledning... 3 Kapitel 2: Allmänna principer... 3 Kapitel 3: Ansvar... 4 Kapitel 4: Åtgärder... 5 2 Kapitel

Läs mer

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 27 FÄLTARNA I OSKARSHAMN Redovisning gymnasieenkäten 27... 3 Inledning/Bakgrund... 3 Samfattning... 4 Resultat... 5 2 Redovisning gymnasieenkäten

Läs mer