Föräldraenkät om alkohol och tobak

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föräldraenkät om alkohol och tobak"

Transkript

1 Föräldraenkät om alkohol och tobak Denna enkät gick ut till samtliga föräldrar till barn som gick i årskurs sex i Ale kommun år Syftet med enkäten var att ta reda på föräldrarnas åsikter och syn på sitt eget ansvar, beträffande ungdomars bruk av alkohol och tobak. Enkäten användes sedan som diskussionsunderlag på föräldramöten i ämnet under våren 2004, samt som underlag för kommunens framtagande av ett drogpolitiskt program. 430 enkäter gick ut, 270 kom tillbaka, vilket utgjorde en svarsfrekvens på ca 60 %. Har du frågor som rör enkäten eller svaren, tag kontakt med kommunens drogsamordnare Charlott Klug på telefonnummer eller mail, OBS! Under spalten EAS hamnar de svar som inte går att bearbeta statistiskt, då den som svarat antingen hoppat över frågan, svarat otydligt, kryssat i båda rutorna eller liknande, dvs bortfallet. Svaren på frågorna 23 och 24 är öppna svar och alla inkomna svar redovisas i följd.

2 F1 1. Kön 1. Man Kvinna EAS 19 7

3 2. Ålder EAS 4 2

4 3. Högsta utbildning 1. Folkskola eller grundskola Yrkesskola Realskola årigt gymnasium årigt gymnasium Universitet/högskola EAS 5 2 Folkhögskola Komvux gymnasiekomp. o omv. prog. Läkarsekreterarutbildning Komvux, pågående högskola Övergymnasial utbildning

5 4. Tycker Du det är okej om Ditt barn röker? 1. Ja Nej EAS 0 0

6 5. Tycker Du det är okej om Ditt barn snusar? 1. Ja Nej EAS 0 0

7 6. Skulle Du tillåta Ditt barn att röka hemma? 1. Ja Nej EAS 2 1

8 7. Skulle Du tillåta Ditt barn att snusa hemma? 1. Ja Nej EAS 2 1

9 8. Kan Du tänka dig att köpa ut snus/cigaretter till Ditt barn? 1. Ja Nej EAS 0 0

10 9. Kan Du tänka Dig att köpa ut snus/cigaretter till andra ungdomar om Du blir ombedd? 1. Ja Nej EAS 0 0

11 10. Tycker Du det är okej om någon annan vuxen köper ut snus/cigaretter till Ditt barn? 1. Ja Nej EAS 0 0

12 11. Om Du får reda på att ungdomar kan köpa tobak i en butik, skulle Du då ta strid med butiken i fråga? 1. Ja Nej EAS 11 4

13 12. Är någon vuxen i familjen rökare? 1. Ja Nej EAS 2 1

14 13. Snusar någon vuxen i familjen? 1. Ja Nej EAS 4 2

15 14. Kan Du tänka Dig att bjuda Ditt barn på alkohol hemma under tonårstiden? 1. Ja Nej EAS 8 3

16 15. Tycker Du det är okej att servera alkohol till Ditt barn och dess kompisar om Ditt barn har fest hemma? 1. Ja Nej EAS 1 0

17 16. Tycker Du det är okej om andra föräldrar bjuder Ditt barn på alkohol? 1. Ja Nej EAS 3 1

18 17. Kan Du tänka Dig att köpa ut alkohol till Ditt barn? 1. Ja Nej EAS 4 2

19 18. Skulle Du köpa ut alkohol till andra ungdomar om Du blev ombedd? 1. Ja Nej EAS 2 1

20 19. Finns det möjlighet för Ditt barn att "få tag på" alkohol/tobak i hemmet utan Din vetskap? 1. Ja Nej EAS 7 3

21 20. Anser Du Dig behöva stöd i Ditt föräldrarskap när det gäller frågor om alkohol, tobak eller övriga droger? 1. Ja Nej EAS 10 4

22 21. Skulle Du, när det gäller alkohol, tobak eller övriga droger uppskatta/delta i: 1. Kontaktnät mellan föräldrar Studiecirklar Föreläsningar/föredrag Nattvandring/föräldrar på stan EAS Dialog mellan skola/idrottsföreningar Detta förutsätter att min dotter är ett par år äldre Om mitt barn är ute så skulle jag kunna nattvandra eller ingå i kontaktnät. om jag kände att mitt barn och hennes kompisar var några av de som hängde ute skulle jag inte tveka delta i natt vandring. lika så med kontaktnät. jag tycker att polis och socialkontoret + kommunen ska vara med också. Har äldre barn och har fått information tidigare

23 22. Anser Du Dig ha en bra dialog med Ditt barn i dessa frågor? 1. Ja Nej EAS 2 1

24 23. Vem tycker Du bär ansvaret för att Ditt barn inte börjar använda sig av tobak/alkohol/droger? Jag och min man Jag själv har största ansvaret. Vi som föräldrar. Vi föräldrar. Jag som förälder. Ansvaret har vi som föräldrar. Vi varken röker, snusar eller använder droger. Farmor röker så dottern vet hur äkligt är det med rökning. Vi pratar om det ofta. Föräldrar, även kompisars föräldrar. Skolan bör även vara uppmärksam och kontakta föräldrar så fort misstanke finns. Jag själv, skolan + andra vuxna + kompistryck. Jag och min sambo Vårdnadshavarna 1. Föräldrar 2. Skola 3. Samhälle Jag som förälder. Vi föräldrar. Vi som föräldrar Föräldrar - skola - Skola/hemmet Vi föräldrar och barnet själv. Föräldrar och skolan Barn och föräldrar gemensamt Vi föräldrar vet ej! Först och främst jag som förälder/föräldrar men också de andra föräldrarnas synsätt på sina barns uppfostran. (Tryckgemenskap) Till att börja med jag själv. I övrigt alla vuxna skall vara förebilder. Så länge barnet är omyndigt har målsman ansvar, Från 18 år den myndige själv. Föräldrar och skola Familjen Vi föräldrar. Genom att diskutera och framförallt föregå med gott exempel. Att som vuxen ta en drink eller ett glas vin till maten utan att bli påverkad tycker vi man kan göra inför barnen. Prova snus eller cigaretter i smyg har nog de flesta gjort någon gång, men med bra information om följderna stannar det förhoppningsvis där. Däremot testar man aldrig droger. Vi föräldrar, andra föräldraar, skola, idrottsföreningar, andra intresseföreningar, kompistrycket (om ingen i gänget gör det kanske inte mitt barn heller gör det), media, politiker, kyrkan. Vi som föräldrar. Föräldrar bär alltid ansvar för sitt barn. Föräldrar och barnet själv samhället - skolan - föräldrar Jag Vi föräldrar, skolan via undervisning, kommunen via bra fritidsaktiviteter

25 Vi som föräldrar Vi som föräldrar. Nödvändigt med en bra kontakt och dialog med skola och fritid och andra föräldrar. Vi som förälder Mitt ansvar som förälder genom att vara aktiv i barnens fritid ex ledare i någon sport, att visa sig i skolan, ha öppna diskussioner om tobak, alkohol och droger hemma. Föräldrar och i viss mån skolan har ansvar för informera om risker med tobak/alkohol/droger. Leva som man lär. Det är dock ingen garanti för att barnet inte börjar. Förbud och straff är ingen bra metod om om barnet väl börjat. Man kan bara fortsätta att markera det olämpliga i beteendet. och skolan (när det gäller information om drogernas skadeverkningar) o,d. Vi som föräldrar. Barnet själv. Vi föräldrar och skolan. Vårdnadshavarna i förssta hand så klart (förebilder, regler). Men skola, kompisars föräldrar också. Vuxna i mitt barns närhet och även mitt barn. Vi föräldrar samt alla andra vuxna som finns kring våra barn! Vi föräldrar i första hand. Alla vuxna i samhället. I första hand föräldrarna. Man bör kolla vilka de umgås med och var de befinner sej på sin fritid. Men det är inte automatiskt föräldrarnas fel om barnen börjar använda T/A/D., skolan. föreningar, släktingar, vänner och barnet själv. Vi som föräldrar, kompisar och samhället. Barnet Först ligger ansvaret hos föräldrarna, men det räcker inte. Skolan, sjukvården, samhället där vi vet och ser vad alla dessa droger för med sig. Vi som föräldrar och information i skolan.. Vi föräldrar.. Jag själv och mitt barn. Jag själv. Detta kan jag förhindra med att ha en vettig dialog med mitt barn om vad alkohol och tobak gör mot kroppen/människan. Jag som förälder och andra vuxna personer omkring barnet... Vi föräldrar och vårt barn tillsammans. Vi föräldrar och vårat barn. Vi som föräldrar., givetvis. Skolan bär inget ansvar men har en skyldighet att informera barnen att det finns risker att inneha A/N/T. ANT- dagar. Det yttersta ansvaret ligger naturligtvis på oss föräldrar. Vi föräldrar självklart! 1:a hand vi föräldrar Vi föräldrar

26 , altså jag och min sambo. Sen tycker jag att skolan ska informera, det tycker jag är bra att ni gör. Jag och min man. Mina barn har också ett eget ansvar. till min dotters kompisar. Lärarna i skolan. Jag som förälder Alla vuxna samt att mitt barn har så starkt självförtroende att säga nej. Kompisarna spelar stor roll. Först och främst föräldrarna måste vara aktiva och angelägna när det gäller ens barn. Öppen dialog. Helt och hållet mitt eget ansvar I första hand vi föräldrar I första hand föräldrarna, men även upplysningar genom skolan. Föräldrar o skolan i viss mån Vi som föräldrar, samt skola Vi föräldrar men även skolan bär ansvar eftersom barnet tillbringar den mesta tiden där.... men även kamraterna har ett ansvar mot varndra.. och barnet. Föräldrar, samhället givetvis jag som förälder. Vi föräldrar. Bra kontakt med övriga föräldrar. Trygg i föräldrarollen. Idrott *förebygger* nästan alla dåliga vanor Självklart är det föräldrarnas ansvar! Jag Gemensamt ansvar föräldrar Jag, som förälder ihop med mitt barn. Andra vuxna i barnets omgivning. föräldrar,skola o samhället i övrigt. Ansvaret är ytterst vi som föräldrar, men, det är också viktigt att kommunerna satsar på våra ungdomars fritid. Vi som föräldrar gör det i denna familjen. Men alla andra? Jag och min man först o främst. I andra hand vilka vi umgås med och vilka personer mina barn tillåts umgås med. Det gäller att välja rätt umgänge. I första hand föräldrarna! Skolan Barnet, föräldrarna, umgängeskretsen, skolan, samhället Jag som förälder. föräldrarna Familj och skola samt idrottsförening Mitt ansvar som mamma, + bra upplysning i skolan. Föräldrar, lärare, kompisar Vi föräldrar! Alla tonårsföräldrar Föräldrar, barnet ifråga sedan kommer skola - socialt nätverk osv. Vi föräldrar Först och främst föräldrarna, men även andra vuxna i vår *vänkrets* Givetvis föräldrarna man måste hela tiden diskutera detta med sina barn, det handlar om värderingar. Viktigt är att följa upp det också. Vi som föräldrar!! Jag själv Vårt, vi föräldrar

27 Föräldrar - skola - fritidsaktivitetsledare i första hand mig själv. Sedan skolan Tycker att det är föräldrarna som har det största ansv. Det är vårat barn och vi uppfostrar barnet. Jag kan ev tänka mig att delta i nattvandring när mina barn blivit äldre, men som det är nu känns det inte behövligt. (För mina barn och deras kamrater) Jag som förälder skall ha koll på vilka kompisar hon/ han har. Vi föräldrar + alla andra vuxna. Vi föräldrar. Föräldrar, samhället, skolan Vi föräldrar Vi föräldrar Vi som är föräldrar. Vi som föräldrar., skolan Vi som föräldrar har störst ansvar men även synen på droger i nätverket runtomkring. Kompisar betyder mycket. Man får hjälpas åt. Vi som föräldrar Vi som föräldrar Föräldrar skola samhälle Föräldrar, skola I första hand vi som föräldrar, men också barnen och deras kompisar. naturligtvis. Och viss info i skolan eftersom det finns elever som både röker och *dricker* Föräldrar och barn tillsammans Föräldrar bär absolut det tyngsta ansvaret. Vi som föräldrar men påverkan fråm grupptrycket det kan vi inte bära ansvar för men kanske påverka, beroende på relationen föräldrar- barn. Vi föräldrar. och sen barnet själv. Kompistryck och andra som erbjuder varan till barnet. Men som förälder måste man lära barn att det är OK att inte göra det tuffa, stå emot trycket och att de alltid kan komma. och vuxna över lag. Viktigt att ha en bra dialog med sitt barn. Bra att känna till kompisar och vilka kretsar ens barn rör sig i. i samverkan med sitt barn. Först och främst vi föräldrar men även skolan, att man har information och diskussioner i skolan. alla vuxna har ett ansvar att föregå med *gott exempel*, att vara uppmärksamma på varandras barn tex. kompisar till sitt eget och ha en dialog föräldrarna emellan. och barnen tillsammans Jag, om jag själv inte klarar det och söker hjälp, så skall det finnas mer hjälp att få än vad som finns nu. ytterst mitt barn Familjen och samhället, skolan. Jag som förälder i första hand, sedan skulle det behövas fler föräldrar som också tar sitt ansvar och inte köper ut till andras barn. Vi som föräldrar Vi, föräldrarna har ansvaret. Mne information via skolan är mycket bra. Kanske även att dela in i kill-/tjejgrupper vid information. Jag som förälder Det är föräldrarna som bär det ansvaret att inte barnen använder tobak/alkohol/droger jag själv Vi föräldrar och alla vuxna som är runt barnen. man får kolla noga hemma Föräldrar och skola

28 Ett ansvar att delas mellan barnet/tonåringen och föräldrarna Familjen mest och i viss mån vuxna omkring och positivt grupptryck Vi föräldrar föräldrarna Vi, föreningsverksamheten omgivningen ex. andra föräldrar skolan Det största ansvaret har jag som förälder! Med hjälp av skolan och ett nätverk av vuxna som kan informera och meddela hemmet om något verkar *misstänkt* Föräldrar skola kamrater Vi föräldrar, information från skolan tidigt om riskerna med droger (i sjätteklass) samhället i övrigt. (TV-bolagens ansvar vad som visas) Skolan och framförallt hemmet samt även vänner och deras föräldrar Vi föräldrar men i hög grad också samhällets värderingar så som det kommer till uttryck bland kamrater, kamraters föräldrar och i massmedia Förälderns vana. Information via skolan, TV Vi föräldrar Föräldrar i samarbete med barnet jag som förälder och även samhället Största ansvaret har alltid föräldrarna. Även skolan, staten och andra vuxna har ett ansvar. Vi som föräldrar, det är viktigt att man pratar med kompisarnas föräldrar, tex inför föräldrafria fester. Barnet själv, föräldrar, skola Vi föräldrar Föräldrar (vi) och barnet själv Jag själv och min fru plus andra vuxna föräldrar, skola Barnet är ytterst ansvarig men stödet kommer från famtil, skola, kamrater osv. Jag, barnens pappa och barnen Barnet själv genom förnuftiga vuxna i omgivningen. Jag som förälder, och även skolan till viss del och barnet själv Vi som föräldrar. Jag som förälder. Skolan har också ett stort ansvar att informera ungdomarna om riskerna mm. Till största delen vi föräldrar. Till viss del vi föräldrar, men också samhället, Vi har fått öppnare gränser och mer drog och alkoholsmuggling. Det behövs fler poliser och hårdare gränsbevakning-fler tullare. Det är lätt för ungdomar att komma över alkohol och droger. Föräldrar, skolan och samhället. Det är väl föräldrarnas Mitt barn och vi föräldrar. Vi föräldrar, skola, samhällets attityder, media, kompisar och individen själv. Familjen, även starka kompisar.. Vi föräldrar och barn, I första hand föräldrarna. Den inställning/det förhållande jag har överför jag till mitt barn. Föräldrar plus en god kontakt med skolan om de upptäcker något där som tyder på något onormalt, men även andra vuxna som finns i barnets kontaktnät (lärare, kompisars föräldrar osv) Men eftersom man inte kan styra eller förändra andra vuxna så har man ju som förälder yttersta ansvaret. Familjen först och främst, skolan, samhället

29 Jag som förälder har en skyldighet att informera mitt barn om allvaret med droger m.m. plus att jag har en skyldighet att ha koll på mitt barn, när de kommer hem etc. Det är delat ansvar - förälder eller/och barnet själv familjen Vi föräldrar, delat med övriga vuxenvärlden. Ja, det är mitt ansvar förälder Jag som förälder men också vilka kamrater som finns runt barnen och deras föräldrar föräldrarna I första hand föräldrarna, men också andra i deras närhet (skola, idrottsklubbar m.m.) föräldrarna jag föräldrar vi som föräldrar föräldrar Föräldrar och kompisar Föräldrar och andra som skulle upptäcka att mitt barn använder ev. droger och i så fall larmar föräldrar a. barnet själv, b vi som föräldrar Först och främst oss föräldrar Det är ju främst jag som förälder men man skan ju inte se allt de gör och man kan i det läget hoppas på att någon i omgivningen vågar berätta för mig om de ser mitt barn bruka något av ovanstående. i första hand. Först och främst föräldrarna. Har man en bra kontakt och dialog dagligen samt vet vilken kompiskrets de är i så tror jag man kommer komma långt med den. Vi föräldrar Vi föräldrar 1. föräldrar 2. skolan hemmet, skolan samt Media, press (samhällets attityder) Störst ansvar föräldrarna! Föräldrar, omgivningen såsom alla vuxna förebilder Vi som föräldrar. Även andra vuxna i barnens omgivning. Mitt som förälder.

30 24. Funderingar/Önskemål/Frågor/Egna kommentarer ang. ansvar (fråga 8) så anser jag att alla vuxna har ett ansvar. Det är ju inte alltid jag som förälder får reda på vad mitt barn gör. Då är jag ju tacksam om man informerar mej om något sådant händer, så att jag kan ta i det. Lycka till med erat arbete! Kan känna mig frustrerad när inte den andra föräldern har lika åsikt vad gäller alkohol och även att farföräldrar *tillhandahåller* alkohol (om så bara är öl) för sina barnbarn. Kan känna att jag ensam inte är tillräcklig *motvikt* va attityden till alkohol o barn (även vuxen) Som barn fick jag alltid smaka på cigaretter eller lite alkohol för mina föräldrar. Jag har aldrig använt detta själv annars. Jag tror att där var grunden för det smakade ej gott. Jag tycker att den information som idag finns till ungdomarna genom skolan fungerar hyfsat. Låt ungdomarna möta f.d. missbrukare som visar dem hur illa det kan gå. Ungdomarna behöver själva komma fram till att så vill dom inte ha sin framtid. När dom gemensamt diskuterar når dom en starkare bild än om enbart föräldrar *tjatar*. Idrotten i en kommun är en av de viktigaste faktorerna för att hålla bort ungdomen från missbruk. Det är svårt att vara idrottsaktiv och samtidigt bryta ner sin kropp. Hård satsning på aktiv idrott på fritiden samt krav på skolidrotten, det ger minskade kostnader och problem med droger. Snusning tas sällan upp. T.o.m. lärare (Aroseniusskolan) snusar på lektionstid!!! Vi har skrivit kontrakt med våra barn, används inte droger innan 18 år får dom körkortet betalt. Sen tycker jag man skall avdramatisera t.ex. alkoholen, att dom får smaka så att nyfikenheten försvinner, och är dom ute med kompisar så vet dom vad det smakar, då kan dom säga jag vet vad det smakar. Ock har man ett kontrakt är det mer accepterat av kompisar arr eka när körkortet står på spel, än att bara säga Nej! Svar på fråga d: (Kan du tänka dig att köpa ut alkohol tillditt barn?) Beroende på barnets ålder? Är ledare i idrottsklubb. Tror det är viktigt med ett samarbete mellan skola - föräldrar - idrottsklubbar. Vi ledare ser och hör mycket. Hänvisning till fråga 5a (14) Tonårstiden sträcker sig mellan år. Jag tycker att vid 18-årsdagen, om barnet har lyckats med att förbli opåverkad av alkohol-tobaknarkotika, så kan man vid finare middagar osv. bjuda på *ett* glas champange/ vin etc... i sällskap med *vuxna*. Då har jag som förälder förhoppningsvis lyckats leda ut barnet på RÄTT VÄG. Då kan barnet fortsätta sin väg. Inför generellt rökförbud runt skolor på kommunal mark. Det är inte rimligt att barn kan sitta och röka utanför ex. Ledetskolan utan någon kan göra något. Utanför Ledetskolan så kan ej skolpersonalen göra något för det är ej skolans område. Det är trots allt kommunal mark så det borde inte vara svårt att göra något åt. Vi har sedan flera år tillbaka ett avtal med våra tre söner: börja inte röka, bekosta eget körkort så köper vi föräldrar en första bil. Son nr 1 (18 år) är redan i hamn! Man bör engagera sig i barnens fritidsaktiviteter t.ex. idrott, så blir utrymmet för kontakt med ANT mindre för dem. De får dessutom kompisar med samma intresse. Föräldramöte är väl bra, men det är alltid de föräldrar som verkligen skulle behöva gå dit som inte kommer! Försök fånga in dem i första hand, då blir ett föräldramöte betydligt mer intressant. F.d. alkoholister, narkomaner, kemiskt beroende som kommer o föreläser för barn/ungdomar i skolan. Avglorifiera alkohol/droganvändandet i TV, media. Stora idrottsstjärnor som pratar direkt till ungdomarna inom idrottsklubbarna. Man hoppas även att om möjligt skolan kontaktar föräldrar - då man ser att eleven röker/snusar - för att man snabbt skall kunna *agera*.

31 Barnen behöver kontinuerlig undervisning i skolan om olika droger m.m. Det kommer ut nya droger på marknaden hela tiden med rykten att tar du detta är det inte lika farligt*. Gärna personer som varit med och kan verka avskräckande. Vi vuxna har ett stort ansvar, det är otäckt när ungdomar får så lite bekräftelse i vardagen att dom vill fly p.g.a. oroliga framtidsutsikter. Vi har skapat en otrygg generation som söker bekräftelse på annat håll Mer utbildning om detta i skolorna. Bra att det är åldersgräns för att köpa både tobak och alkohol. Alkoholkommitens bok tonårsparlören är mycket bra och till god hjälp i svåra frågor. Tonåring är man från 13 till 19 år. På frågan * bjuda tonåring på alkohol* avser jag svaret en 18 åring. Snus och droger är ytterligheter på skalan och åtgärder vid nyttjande av de bägge är därför också av skilda slag. Fråga 8 tex svårt att generalisera. Barnen lyssnar ju inte alltid på föräldrarna. Det är bra om andra vuxna informerar om hur svårt det är att ta sej ur drogproblem och vad följderna ofta blir. Tex f.d drogmissbrukare som berättar om sitt elände. (som det var i Bohus skolan). Fråga 14 (5A) bjuda barnet på alkohol hemma, visst kan dom få smaka i övre tonåren ett glas öl knske men inte mer. Snusning tas sällan upp tyvärr. T.o.m lärare (Arosenius) snusar på lektionstid och andra lärare säger att det ju är bättre än att röka. Detta nonchalanta säger de även till eleverna! Budskapet blir att detta inte är viktigt. Men det är viktigt! Min 15-åring började snusa som 14-åring och jag märkte att han inte behövde äta så mycket( han blev ju pigg av snuset). Innan åt han äpple som mellanmål, nu är det snus. Så viktigt är inte detta för växandet tonåringar.filmer är mycket bra ex ung mamma dör i lungcancer med barn hemma. Den bästa film jag sett om rökning innehåller riktiga operationsbilder och jag minns en ung naken flicka som låg ner och man fick se tjärdroppar droppa ner på bröstkorgen, pölen blev större och större allt eftersom åren gick! För det första så vill jag påpeka att jag personligen tycker det är försent att ta upp en diskussion angående droger när barnet är år. Man tar uppdet redan när dom är rikigt små. Alltid ser dom någon fullgubbe eller någon som röker eller snusar. Jag har förklarat för mina barn varför jag röker/snusar elller tar ett glas vin ibland. Har en 15- åring där kompisarna festar/röker, min 15-åring tycker då att de är omogna och barnsliga. Fråga 5A, mina barn har fått smala på vin, öl, cider. Jag tror inte på att förbjuda helt, då blir det en spännande grej. Fråga 5D, Ja iså fall endast för att veta vad barnet får i sej. Om jag då till100% visste att mitt barn då inte drack något annat eller blev lättpåverkad till att pröva andra droger. Har sagt åt mina barn att om dom nu måste prova så gör det här hemma första gången. Talat om att om man sveper 1-2 öl, cider ex kan man faktiskt dö. Har berättat från mitt arbete på IVA vad som hände en åring. Man ska inte skrämmas men jag tror på att det kan vara bra med ren fakta på vad som faktiskt kan hända. Fråga 5F, skulle ljuga om jag svarade nej eller ja, man vet väl hur man själv har varit och *nallat* båder cigg och *rävblandningar*. Fråga 5G, om jag märker att något av mina barn kommer i en situation där droger förekommer, så ja. Jag tror på föräldranätverk att man vågar *svallra* till varandra. Vill bara avsluta med att jag och mina barn har pratat väldigt mycket om olika droger tobak mm. Talat om för dom att jag aldrig skulle bli arg om de provat på bara de kommer hem, hur än *tokigt* de råkat ut. Så när den dagen kommer hoppas jag att de verkligen vågar komma hem. Vi har alltid pratat öppet om allt. De har fått varit med på fester, middagar mm. Tror det är viktigt att barn får vara med. Någon gång kan det ha varit något de tagit upp med mej och då har jag förklarat. Synd att en del föräldrar är insnöade och inte tror att det kan hända deras barn. Man måste vara beredd på att det just kan hända mitt barn. Alla barn och ungdomar måste få veta att det är ok att vara annorlunda, så man inte ger efter för kompistrycket.

32 Nattvandring och liknande i all ära men om man som förälder vet var ens egna ungar är, ex hemma, blir inte motivationen så stor att kolla andras. För då lämnar man sina egna ensamma hemma istället för att umgås med dem. Fråga 5A, Bjuda på alkohol, jag menar inte att bjuda så att de blir berusade utan möjligen få smaka en mun vin eller så. Att det föreläses om hur farligt droger är för våra barn nu när de kommer i tonårstider. Jag tycker det är bättre att ungdomarna får smaka på vin eller öl hemma än någon annanstans. Men bara smaka. Fråga 5B, om de bara är hemma och normala mängder och ej starksprit. Fråga 5c, inte om de inte tillfrågas. Nu är mina barn 3, 12, och 13 år. Dessa problem har inte varit uppe dör diskussion för det förekommer lite alkohol i detta hem. När mina barn är 18 år skulle jag kunna tänka mej att köpa ut öl eller vin tillmina barn om de har fest hemma eller hos någon kompis. Dock inte starksprit. Sedan är det viktigt att man inte förbjuder allt i denna ålder för då blir allt mer spännande och man gör det bakom ryggen på sina föräldrar. Man skall ge sina barn trygghet och tillit i uppväxten samt att visa respekt till vad de tycker. Jag tror att trygghet för ungdomar är Aoch O. Som förälder kan man köra och hämta sina barn från ställen de är på och då kanman oxå ha koll på vad som händer, engagera sig i sina barn. Då kommer man långt. Att klasserna får mer info i skolorna om tobak och alkohol ex av polis. Kanske att någon som haft problem med droger kommer till klassen och berättar. Jag anser att barnet kan smaka alkohol hemma, då menar jag inte sprit typ grogg, utan kanske ett glas öl eller vin. Jag har tron att om man får en normal syn på alkohol så är det inte så spännande. Info från exempelvis: polis, socialen etc. om alkohol, droger --- i skolan eller för elever-föräldrar tillsammans årskursvis. Det är viktigt att skolan informerar så att alla barn får information. Jag tänker främst på de barn som har föräldrar som inte har tagit sitt ansvar att informera om riskerna! Prata och ha en öppen dialog med sitt barn är det viktigaste och att inte glömma bort att vi föräldrar också har varit nyfikna tonåringar en gång. Ang. 5 f: (19) Visst finns det alkohol i hemmet, men inga mängder, och vi skulle definitivt märka om det försvann något. Man skulle på något sätt försöka nå alla föräldrar ang. föräldraansvar! Som det är nu så, ärligt talat, struntar eller orkar inte vissa föräldrar se problem som är på *gång*, kanske pga. sin egen tidsbrist. Frågorna 4e, 5a, 5d (9, 14, 17) I övre tonåren, i 6-an Nej. Vill veta lite om hur man går till väga om det skulle vara så att mina barn börjar använda droger/ alkohol. Tobak och alkohol är det nog svårt att undvika att dom provar på. Det tillhör på något sätt tonårstiden men övriga droger är inte acceptabelt och jag skulle gärna gå på föredrag/ föreläsning för att lära mig att se tecken på användande i god tid. Ang. fråga 5a (14) Möjligheten att låta en tonåring *smaka* alkohol hemma måste ju vara bättre än att han/ hon *smakar borta. Hemma vet vi ju att han/ hon bara *smakar*. Jag skulle inte bjuda på en *fylla* / NEJ. Jag tycker skolan diskuterar detta på ett bra sätt. Men tyvärr räcker det inte till på fritiden t.ex. Därför måste man som förälder då verkligen bry sig, fråga, snoka och prata innan det är för sent. Kommunikation mellan barn - föräldrar är absolut viktigast för vägledning och stöd genom tonåren. Ansvar och komunikation hos föräldrar borde vara en självklarhet, ett tydligt budskap saknar jag lite här i vårt samhälle * i stort* ställ krav på föräldrarna som är de mest inflytelserika i denna fråga / Gisel fråga 5a (14) Jag kan tänka mig att bjuda mitt barn på en öl el. ett glas vin vid 18 års ålder. Men inte kamraterna. Det vore bra om komunen kunde ställa upp med någon lokal som kunde användas för t.ex. drogfritt disko för åringar så att de inte börjar åka till stan så tidigt. Där vi som föräldrar kanske kan ställa upp som t.ex. vakter sälja dricka m.m.

33 Jättebra när en f.d. knarkartjej var i skolan och berättade vilket helvete hon hade genomgått, men att det går att komma ifrån det med hjälp. Det vore bra om man kunde motivera fler vuxna att vandra/vistas ute i samhället på kvällar och ledig tid. En träffpunkt, cafe eller billig restaurang somär öppen på kvällar och helger där alla föräldrar kan umgås vore önskvärt. Jag och min make går gärna ut på kvällarna och det hade gärna sett att vi kunnat träffa våra ungdomar och andra vuxna på en gemensam samlingsplats. Några äldre ungdomar i Älvängen har själva startat aktiviteter och föreningar där alla ungdomar kan träffas. Ett utmärkt initiativ som borde uppmuntras.bla har man startat en schackklubb dit alla åldrar hälsas välkomna och även kommer. Detta gärna i nattvandring, föredrag mm. När detta blir mer aktuellt. Fråga 5a (14) vid student bröllop om de är över 16 år Fråga 5c och 5d (16 och 17) Beror helt på situationen o hos vem. Fråga 5f (19) Inte tobak men alkohol. Undrar vad som hänt!! Flera jag känner har barn som snusar framför allt mellan år. Fråga 5d (17) Ja i övre tonåren. Fråga 5f (19) svår fråga, möjligheten finns väl alltid, det finns alkohol i hemmet som inte är inlåst, vi föräldrar är inte hemma jämt Nattvandringar osv känns överflödigt för våra egna barn som aldrighaft dom problemen. Att vi är familjehem gör att mitt, vårt engagemang för kommunens ungd. alltid finns här hemma. Vi har våra egna nattvandr. när den perioden är. fråga 5d (17) om >16 år Bra att ni tar tag i det här i åk 6 eftersom våra barn idag kommer till högstadiet nu och inte i åk 7. Nej. Bra om skolan informerar om det negativa med droger redan i mellanstadiet. Fråga 5d (17) Jag svarade ja på denna fråga pga att jag köper hellre ut till mitt barn än att dom tar vad dom får tag i t.ex droger. Dom får hellre dricka alkohol än börja med droger för att det kan vara lättare att få tag på. Jag tror dialogen blir tuffare ju äldre barnen blir, just nu ser jag inte behovet av stödgrupp men man vet inte hue utvecklingen blir på högstadiet med kompistryck och så.tycker att det blir jobbigare med tanken på alkohol och droger. Känner mig/oss ensamma om att ha en tuff alkoholpolitik, dricker väldigt lite hemma. Vi har själva slutat nytja alkohol och tobak. Jag har hört att det är mycket droger på ledetskolan och är oroad av det. Har fått en mycket negativ bild av den skolan och att man blandar klasser när dom ska upp i 7:an. Man vet ju inte vilka barndom ska gå ihop med och man vet inte vad det är för föräldrar. Nu känner man alla, och man har en bra kontakt. I 7:an förändras mycket, man byter skola, man blir tonåring och man får nya kompisar. Även fast man har det bra hemma så ökar ju kompistrycket. Jag skulle önska jag hade en mer positiv bild på Ledetskolan! Skolan ser ju inte ens trevlig ut! M:V:H: Unni Stedner Kärrv. 43 NOL 2 Mer information i skolor om följder av droger. Låt barnen se hur det går. 2 Bra initiativ! Ännu har inga problem uppstått. Om några år, kring 15-16, kommer problematiken att bli mer aktuell. Särskilt med alkohol eftersom vi dricker vin hemma ibland. Information på skolor massmedia tv-program hjälper defenetivt i kampen mot droger, kanske någon drabbad kunde komma till skolan och informera mera. Angagera sig mer i barnens lediga tid, platser/kompisar mm. Jag skulle aldrig tillåta mitt barn röka eller dricka alkohol. Vad får en förälder arr köpa tobaksvaror till sitt eget barn när de är så unga som 13 år? Jag kan inte förstå det. Hoppas att straffet blir strängare vad som gäller drogförsäljning. Få bort stämpeln *lyxdrog* om vissa preparat. Varför inte starta upp *a non smoking geeration* igen som var populär på 80-talet. Det var liksom inne att ha en sådan tröja tex. reklamsyfte

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan.

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. 2014 IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. Tolfte upplagan ISBN 978-91-980946-2-6 (print) ISBN 978-01-980946-3-3 (pdf) 2014

Läs mer

Tonårs 2012 parlören

Tonårs 2012 parlören Tonårs 2012 parlören Statens folkhälsoinstitut 831 40 Östersund www.fhi.se info@fhi.se 2012 Statens folkhälsoinstitut samt respektive fotograf Citera oss gärna men ange källan. Tionde upplagan ISBN 978-91-7521-006-3

Läs mer

Cannabis, vad är det? Är det samma sak som marijuana?

Cannabis, vad är det? Är det samma sak som marijuana? Cannabis, vad är det? Är det samma sak som marijuana? Fokusgruppsundersökning med föräldrar om cannabis stockholm.se Fokusgruppsundersökning med föräldrar Oktober 2013 Dnr: 2.11.4-379/2013 Kontaktperson:

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

KONFLIKTER I TONÅRSFAMILJER

KONFLIKTER I TONÅRSFAMILJER KONFLIKTER I TONÅRSFAMILJER En målgruppsanalys med tonårsföräldrar och tonåringar Eva Wallin Charlotta Rehnman September 1998 Rapport nr 6 Förord STAD-projektet (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem)

Läs mer

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET - ÖVNINGAR, TIPS OCH LÄNKAR Sammanställt av Maria Asklund, Kristianstads kommun Inledning Det här är ett kompendium till dig som är lärare eller annan

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG

Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG Jag vet hur det känns, att vara fångad i sig själv. Varför är det så svårt att förstå? Är det så svårt att se.. är det så svårt att älska mig? Älska mig är baserad

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Bilaga 2 Egna kommentarer

Bilaga 2 Egna kommentarer 41 Bilaga 2 Egna kommentarer Kvinnor som fick barn under 1998 i 23 års ålder Om fler unga hade fasta jobb, skulle nog fler skaffa barn. Många vill kanske inte ha några barn alls, utan tänker enbart på

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

Resultat av egna ord-frågor i Föräldrajuryn om Marknadsföring av livsmedel till barn.

Resultat av egna ord-frågor i Föräldrajuryn om Marknadsföring av livsmedel till barn. Resultat av egna ord-frågor i Föräldrajuryn om Marknadsföring av livsmedel till barn. Fråga 8: Nästa Föräldrajury kommer att ta upp olika aspekter när det gäller barn och mobiltelefoner. Ge gärna förslag

Läs mer

Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris?

Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris? Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris? En rapport om det ibland påtvingade och oönskade annorlundaskapet som ett heltidsensamföräldraskap kan innebära.

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

FAKTA DROGER KORTFILMER DROGER DOKUMENTÄRER FÖRÄLDRASNACK OM DROGER

FAKTA DROGER KORTFILMER DROGER DOKUMENTÄRER FÖRÄLDRASNACK OM DROGER FAKTA DROGER KORTFILMER DROGER DOKUMENTÄRER FÖRÄLDRASNACK OM DROGER LÄRARHANDLEDNING AV: NICKLAS BJERKA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 LGR11 OCH FÖRMÅGORNA...

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se Rädda Barnen 2013 Författare: Anna Norlén Redaktion: Yara Anttila, Ylva Edling, Anna Fairbrass Formgivning: Lowe Brindfors Illustration: Moa Hoff/ Söderberg Agentur Första upplagan ISBN: 978-91-7321-446-9

Läs mer

Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv

Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv Denna undersökning har beställts av generaldirektoratet för rättsliga frågor och samordnats av generaldirektoratet för kommunikation. Detta dokument speglar

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion

Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion Rapport 2006:4 Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion Bild; Logo till tänkt kampanj En undersökning hösten 2006 med syfte att ta reda på gymnasieföräldrarnas attityder

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare

Grundutbildning. för Junisledare Kurspass 6 Ledarskap Fakta 1. Ledarskap hos Junis IOGT-NTOs Juniorförbund vill att Du som ledare: ska ha kännedom om och dela våra värdegrundsfrågor. Dessa är våra fyra profiler: Drogfrihet, Demokrati,

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer