Föräldraenkät om alkohol och tobak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föräldraenkät om alkohol och tobak"

Transkript

1 Föräldraenkät om alkohol och tobak Denna enkät gick ut till samtliga föräldrar till barn som gick i årskurs sex i Ale kommun år Syftet med enkäten var att ta reda på föräldrarnas åsikter och syn på sitt eget ansvar, beträffande ungdomars bruk av alkohol och tobak. Enkäten användes sedan som diskussionsunderlag på föräldramöten i ämnet under våren 2004, samt som underlag för kommunens framtagande av ett drogpolitiskt program. 430 enkäter gick ut, 270 kom tillbaka, vilket utgjorde en svarsfrekvens på ca 60 %. Har du frågor som rör enkäten eller svaren, tag kontakt med kommunens drogsamordnare Charlott Klug på telefonnummer eller mail, OBS! Under spalten EAS hamnar de svar som inte går att bearbeta statistiskt, då den som svarat antingen hoppat över frågan, svarat otydligt, kryssat i båda rutorna eller liknande, dvs bortfallet. Svaren på frågorna 23 och 24 är öppna svar och alla inkomna svar redovisas i följd.

2 F1 1. Kön 1. Man Kvinna EAS 19 7

3 2. Ålder EAS 4 2

4 3. Högsta utbildning 1. Folkskola eller grundskola Yrkesskola Realskola årigt gymnasium årigt gymnasium Universitet/högskola EAS 5 2 Folkhögskola Komvux gymnasiekomp. o omv. prog. Läkarsekreterarutbildning Komvux, pågående högskola Övergymnasial utbildning

5 4. Tycker Du det är okej om Ditt barn röker? 1. Ja Nej EAS 0 0

6 5. Tycker Du det är okej om Ditt barn snusar? 1. Ja Nej EAS 0 0

7 6. Skulle Du tillåta Ditt barn att röka hemma? 1. Ja Nej EAS 2 1

8 7. Skulle Du tillåta Ditt barn att snusa hemma? 1. Ja Nej EAS 2 1

9 8. Kan Du tänka dig att köpa ut snus/cigaretter till Ditt barn? 1. Ja Nej EAS 0 0

10 9. Kan Du tänka Dig att köpa ut snus/cigaretter till andra ungdomar om Du blir ombedd? 1. Ja Nej EAS 0 0

11 10. Tycker Du det är okej om någon annan vuxen köper ut snus/cigaretter till Ditt barn? 1. Ja Nej EAS 0 0

12 11. Om Du får reda på att ungdomar kan köpa tobak i en butik, skulle Du då ta strid med butiken i fråga? 1. Ja Nej EAS 11 4

13 12. Är någon vuxen i familjen rökare? 1. Ja Nej EAS 2 1

14 13. Snusar någon vuxen i familjen? 1. Ja Nej EAS 4 2

15 14. Kan Du tänka Dig att bjuda Ditt barn på alkohol hemma under tonårstiden? 1. Ja Nej EAS 8 3

16 15. Tycker Du det är okej att servera alkohol till Ditt barn och dess kompisar om Ditt barn har fest hemma? 1. Ja Nej EAS 1 0

17 16. Tycker Du det är okej om andra föräldrar bjuder Ditt barn på alkohol? 1. Ja Nej EAS 3 1

18 17. Kan Du tänka Dig att köpa ut alkohol till Ditt barn? 1. Ja Nej EAS 4 2

19 18. Skulle Du köpa ut alkohol till andra ungdomar om Du blev ombedd? 1. Ja Nej EAS 2 1

20 19. Finns det möjlighet för Ditt barn att "få tag på" alkohol/tobak i hemmet utan Din vetskap? 1. Ja Nej EAS 7 3

21 20. Anser Du Dig behöva stöd i Ditt föräldrarskap när det gäller frågor om alkohol, tobak eller övriga droger? 1. Ja Nej EAS 10 4

22 21. Skulle Du, när det gäller alkohol, tobak eller övriga droger uppskatta/delta i: 1. Kontaktnät mellan föräldrar Studiecirklar Föreläsningar/föredrag Nattvandring/föräldrar på stan EAS Dialog mellan skola/idrottsföreningar Detta förutsätter att min dotter är ett par år äldre Om mitt barn är ute så skulle jag kunna nattvandra eller ingå i kontaktnät. om jag kände att mitt barn och hennes kompisar var några av de som hängde ute skulle jag inte tveka delta i natt vandring. lika så med kontaktnät. jag tycker att polis och socialkontoret + kommunen ska vara med också. Har äldre barn och har fått information tidigare

23 22. Anser Du Dig ha en bra dialog med Ditt barn i dessa frågor? 1. Ja Nej EAS 2 1

24 23. Vem tycker Du bär ansvaret för att Ditt barn inte börjar använda sig av tobak/alkohol/droger? Jag och min man Jag själv har största ansvaret. Vi som föräldrar. Vi föräldrar. Jag som förälder. Ansvaret har vi som föräldrar. Vi varken röker, snusar eller använder droger. Farmor röker så dottern vet hur äkligt är det med rökning. Vi pratar om det ofta. Föräldrar, även kompisars föräldrar. Skolan bör även vara uppmärksam och kontakta föräldrar så fort misstanke finns. Jag själv, skolan + andra vuxna + kompistryck. Jag och min sambo Vårdnadshavarna 1. Föräldrar 2. Skola 3. Samhälle Jag som förälder. Vi föräldrar. Vi som föräldrar Föräldrar - skola - Skola/hemmet Vi föräldrar och barnet själv. Föräldrar och skolan Barn och föräldrar gemensamt Vi föräldrar vet ej! Först och främst jag som förälder/föräldrar men också de andra föräldrarnas synsätt på sina barns uppfostran. (Tryckgemenskap) Till att börja med jag själv. I övrigt alla vuxna skall vara förebilder. Så länge barnet är omyndigt har målsman ansvar, Från 18 år den myndige själv. Föräldrar och skola Familjen Vi föräldrar. Genom att diskutera och framförallt föregå med gott exempel. Att som vuxen ta en drink eller ett glas vin till maten utan att bli påverkad tycker vi man kan göra inför barnen. Prova snus eller cigaretter i smyg har nog de flesta gjort någon gång, men med bra information om följderna stannar det förhoppningsvis där. Däremot testar man aldrig droger. Vi föräldrar, andra föräldraar, skola, idrottsföreningar, andra intresseföreningar, kompistrycket (om ingen i gänget gör det kanske inte mitt barn heller gör det), media, politiker, kyrkan. Vi som föräldrar. Föräldrar bär alltid ansvar för sitt barn. Föräldrar och barnet själv samhället - skolan - föräldrar Jag Vi föräldrar, skolan via undervisning, kommunen via bra fritidsaktiviteter

25 Vi som föräldrar Vi som föräldrar. Nödvändigt med en bra kontakt och dialog med skola och fritid och andra föräldrar. Vi som förälder Mitt ansvar som förälder genom att vara aktiv i barnens fritid ex ledare i någon sport, att visa sig i skolan, ha öppna diskussioner om tobak, alkohol och droger hemma. Föräldrar och i viss mån skolan har ansvar för informera om risker med tobak/alkohol/droger. Leva som man lär. Det är dock ingen garanti för att barnet inte börjar. Förbud och straff är ingen bra metod om om barnet väl börjat. Man kan bara fortsätta att markera det olämpliga i beteendet. och skolan (när det gäller information om drogernas skadeverkningar) o,d. Vi som föräldrar. Barnet själv. Vi föräldrar och skolan. Vårdnadshavarna i förssta hand så klart (förebilder, regler). Men skola, kompisars föräldrar också. Vuxna i mitt barns närhet och även mitt barn. Vi föräldrar samt alla andra vuxna som finns kring våra barn! Vi föräldrar i första hand. Alla vuxna i samhället. I första hand föräldrarna. Man bör kolla vilka de umgås med och var de befinner sej på sin fritid. Men det är inte automatiskt föräldrarnas fel om barnen börjar använda T/A/D., skolan. föreningar, släktingar, vänner och barnet själv. Vi som föräldrar, kompisar och samhället. Barnet Först ligger ansvaret hos föräldrarna, men det räcker inte. Skolan, sjukvården, samhället där vi vet och ser vad alla dessa droger för med sig. Vi som föräldrar och information i skolan.. Vi föräldrar.. Jag själv och mitt barn. Jag själv. Detta kan jag förhindra med att ha en vettig dialog med mitt barn om vad alkohol och tobak gör mot kroppen/människan. Jag som förälder och andra vuxna personer omkring barnet... Vi föräldrar och vårt barn tillsammans. Vi föräldrar och vårat barn. Vi som föräldrar., givetvis. Skolan bär inget ansvar men har en skyldighet att informera barnen att det finns risker att inneha A/N/T. ANT- dagar. Det yttersta ansvaret ligger naturligtvis på oss föräldrar. Vi föräldrar självklart! 1:a hand vi föräldrar Vi föräldrar

26 , altså jag och min sambo. Sen tycker jag att skolan ska informera, det tycker jag är bra att ni gör. Jag och min man. Mina barn har också ett eget ansvar. till min dotters kompisar. Lärarna i skolan. Jag som förälder Alla vuxna samt att mitt barn har så starkt självförtroende att säga nej. Kompisarna spelar stor roll. Först och främst föräldrarna måste vara aktiva och angelägna när det gäller ens barn. Öppen dialog. Helt och hållet mitt eget ansvar I första hand vi föräldrar I första hand föräldrarna, men även upplysningar genom skolan. Föräldrar o skolan i viss mån Vi som föräldrar, samt skola Vi föräldrar men även skolan bär ansvar eftersom barnet tillbringar den mesta tiden där.... men även kamraterna har ett ansvar mot varndra.. och barnet. Föräldrar, samhället givetvis jag som förälder. Vi föräldrar. Bra kontakt med övriga föräldrar. Trygg i föräldrarollen. Idrott *förebygger* nästan alla dåliga vanor Självklart är det föräldrarnas ansvar! Jag Gemensamt ansvar föräldrar Jag, som förälder ihop med mitt barn. Andra vuxna i barnets omgivning. föräldrar,skola o samhället i övrigt. Ansvaret är ytterst vi som föräldrar, men, det är också viktigt att kommunerna satsar på våra ungdomars fritid. Vi som föräldrar gör det i denna familjen. Men alla andra? Jag och min man först o främst. I andra hand vilka vi umgås med och vilka personer mina barn tillåts umgås med. Det gäller att välja rätt umgänge. I första hand föräldrarna! Skolan Barnet, föräldrarna, umgängeskretsen, skolan, samhället Jag som förälder. föräldrarna Familj och skola samt idrottsförening Mitt ansvar som mamma, + bra upplysning i skolan. Föräldrar, lärare, kompisar Vi föräldrar! Alla tonårsföräldrar Föräldrar, barnet ifråga sedan kommer skola - socialt nätverk osv. Vi föräldrar Först och främst föräldrarna, men även andra vuxna i vår *vänkrets* Givetvis föräldrarna man måste hela tiden diskutera detta med sina barn, det handlar om värderingar. Viktigt är att följa upp det också. Vi som föräldrar!! Jag själv Vårt, vi föräldrar

27 Föräldrar - skola - fritidsaktivitetsledare i första hand mig själv. Sedan skolan Tycker att det är föräldrarna som har det största ansv. Det är vårat barn och vi uppfostrar barnet. Jag kan ev tänka mig att delta i nattvandring när mina barn blivit äldre, men som det är nu känns det inte behövligt. (För mina barn och deras kamrater) Jag som förälder skall ha koll på vilka kompisar hon/ han har. Vi föräldrar + alla andra vuxna. Vi föräldrar. Föräldrar, samhället, skolan Vi föräldrar Vi föräldrar Vi som är föräldrar. Vi som föräldrar., skolan Vi som föräldrar har störst ansvar men även synen på droger i nätverket runtomkring. Kompisar betyder mycket. Man får hjälpas åt. Vi som föräldrar Vi som föräldrar Föräldrar skola samhälle Föräldrar, skola I första hand vi som föräldrar, men också barnen och deras kompisar. naturligtvis. Och viss info i skolan eftersom det finns elever som både röker och *dricker* Föräldrar och barn tillsammans Föräldrar bär absolut det tyngsta ansvaret. Vi som föräldrar men påverkan fråm grupptrycket det kan vi inte bära ansvar för men kanske påverka, beroende på relationen föräldrar- barn. Vi föräldrar. och sen barnet själv. Kompistryck och andra som erbjuder varan till barnet. Men som förälder måste man lära barn att det är OK att inte göra det tuffa, stå emot trycket och att de alltid kan komma. och vuxna över lag. Viktigt att ha en bra dialog med sitt barn. Bra att känna till kompisar och vilka kretsar ens barn rör sig i. i samverkan med sitt barn. Först och främst vi föräldrar men även skolan, att man har information och diskussioner i skolan. alla vuxna har ett ansvar att föregå med *gott exempel*, att vara uppmärksamma på varandras barn tex. kompisar till sitt eget och ha en dialog föräldrarna emellan. och barnen tillsammans Jag, om jag själv inte klarar det och söker hjälp, så skall det finnas mer hjälp att få än vad som finns nu. ytterst mitt barn Familjen och samhället, skolan. Jag som förälder i första hand, sedan skulle det behövas fler föräldrar som också tar sitt ansvar och inte köper ut till andras barn. Vi som föräldrar Vi, föräldrarna har ansvaret. Mne information via skolan är mycket bra. Kanske även att dela in i kill-/tjejgrupper vid information. Jag som förälder Det är föräldrarna som bär det ansvaret att inte barnen använder tobak/alkohol/droger jag själv Vi föräldrar och alla vuxna som är runt barnen. man får kolla noga hemma Föräldrar och skola

28 Ett ansvar att delas mellan barnet/tonåringen och föräldrarna Familjen mest och i viss mån vuxna omkring och positivt grupptryck Vi föräldrar föräldrarna Vi, föreningsverksamheten omgivningen ex. andra föräldrar skolan Det största ansvaret har jag som förälder! Med hjälp av skolan och ett nätverk av vuxna som kan informera och meddela hemmet om något verkar *misstänkt* Föräldrar skola kamrater Vi föräldrar, information från skolan tidigt om riskerna med droger (i sjätteklass) samhället i övrigt. (TV-bolagens ansvar vad som visas) Skolan och framförallt hemmet samt även vänner och deras föräldrar Vi föräldrar men i hög grad också samhällets värderingar så som det kommer till uttryck bland kamrater, kamraters föräldrar och i massmedia Förälderns vana. Information via skolan, TV Vi föräldrar Föräldrar i samarbete med barnet jag som förälder och även samhället Största ansvaret har alltid föräldrarna. Även skolan, staten och andra vuxna har ett ansvar. Vi som föräldrar, det är viktigt att man pratar med kompisarnas föräldrar, tex inför föräldrafria fester. Barnet själv, föräldrar, skola Vi föräldrar Föräldrar (vi) och barnet själv Jag själv och min fru plus andra vuxna föräldrar, skola Barnet är ytterst ansvarig men stödet kommer från famtil, skola, kamrater osv. Jag, barnens pappa och barnen Barnet själv genom förnuftiga vuxna i omgivningen. Jag som förälder, och även skolan till viss del och barnet själv Vi som föräldrar. Jag som förälder. Skolan har också ett stort ansvar att informera ungdomarna om riskerna mm. Till största delen vi föräldrar. Till viss del vi föräldrar, men också samhället, Vi har fått öppnare gränser och mer drog och alkoholsmuggling. Det behövs fler poliser och hårdare gränsbevakning-fler tullare. Det är lätt för ungdomar att komma över alkohol och droger. Föräldrar, skolan och samhället. Det är väl föräldrarnas Mitt barn och vi föräldrar. Vi föräldrar, skola, samhällets attityder, media, kompisar och individen själv. Familjen, även starka kompisar.. Vi föräldrar och barn, I första hand föräldrarna. Den inställning/det förhållande jag har överför jag till mitt barn. Föräldrar plus en god kontakt med skolan om de upptäcker något där som tyder på något onormalt, men även andra vuxna som finns i barnets kontaktnät (lärare, kompisars föräldrar osv) Men eftersom man inte kan styra eller förändra andra vuxna så har man ju som förälder yttersta ansvaret. Familjen först och främst, skolan, samhället

29 Jag som förälder har en skyldighet att informera mitt barn om allvaret med droger m.m. plus att jag har en skyldighet att ha koll på mitt barn, när de kommer hem etc. Det är delat ansvar - förälder eller/och barnet själv familjen Vi föräldrar, delat med övriga vuxenvärlden. Ja, det är mitt ansvar förälder Jag som förälder men också vilka kamrater som finns runt barnen och deras föräldrar föräldrarna I första hand föräldrarna, men också andra i deras närhet (skola, idrottsklubbar m.m.) föräldrarna jag föräldrar vi som föräldrar föräldrar Föräldrar och kompisar Föräldrar och andra som skulle upptäcka att mitt barn använder ev. droger och i så fall larmar föräldrar a. barnet själv, b vi som föräldrar Först och främst oss föräldrar Det är ju främst jag som förälder men man skan ju inte se allt de gör och man kan i det läget hoppas på att någon i omgivningen vågar berätta för mig om de ser mitt barn bruka något av ovanstående. i första hand. Först och främst föräldrarna. Har man en bra kontakt och dialog dagligen samt vet vilken kompiskrets de är i så tror jag man kommer komma långt med den. Vi föräldrar Vi föräldrar 1. föräldrar 2. skolan hemmet, skolan samt Media, press (samhällets attityder) Störst ansvar föräldrarna! Föräldrar, omgivningen såsom alla vuxna förebilder Vi som föräldrar. Även andra vuxna i barnens omgivning. Mitt som förälder.

30 24. Funderingar/Önskemål/Frågor/Egna kommentarer ang. ansvar (fråga 8) så anser jag att alla vuxna har ett ansvar. Det är ju inte alltid jag som förälder får reda på vad mitt barn gör. Då är jag ju tacksam om man informerar mej om något sådant händer, så att jag kan ta i det. Lycka till med erat arbete! Kan känna mig frustrerad när inte den andra föräldern har lika åsikt vad gäller alkohol och även att farföräldrar *tillhandahåller* alkohol (om så bara är öl) för sina barnbarn. Kan känna att jag ensam inte är tillräcklig *motvikt* va attityden till alkohol o barn (även vuxen) Som barn fick jag alltid smaka på cigaretter eller lite alkohol för mina föräldrar. Jag har aldrig använt detta själv annars. Jag tror att där var grunden för det smakade ej gott. Jag tycker att den information som idag finns till ungdomarna genom skolan fungerar hyfsat. Låt ungdomarna möta f.d. missbrukare som visar dem hur illa det kan gå. Ungdomarna behöver själva komma fram till att så vill dom inte ha sin framtid. När dom gemensamt diskuterar når dom en starkare bild än om enbart föräldrar *tjatar*. Idrotten i en kommun är en av de viktigaste faktorerna för att hålla bort ungdomen från missbruk. Det är svårt att vara idrottsaktiv och samtidigt bryta ner sin kropp. Hård satsning på aktiv idrott på fritiden samt krav på skolidrotten, det ger minskade kostnader och problem med droger. Snusning tas sällan upp. T.o.m. lärare (Aroseniusskolan) snusar på lektionstid!!! Vi har skrivit kontrakt med våra barn, används inte droger innan 18 år får dom körkortet betalt. Sen tycker jag man skall avdramatisera t.ex. alkoholen, att dom får smaka så att nyfikenheten försvinner, och är dom ute med kompisar så vet dom vad det smakar, då kan dom säga jag vet vad det smakar. Ock har man ett kontrakt är det mer accepterat av kompisar arr eka när körkortet står på spel, än att bara säga Nej! Svar på fråga d: (Kan du tänka dig att köpa ut alkohol tillditt barn?) Beroende på barnets ålder? Är ledare i idrottsklubb. Tror det är viktigt med ett samarbete mellan skola - föräldrar - idrottsklubbar. Vi ledare ser och hör mycket. Hänvisning till fråga 5a (14) Tonårstiden sträcker sig mellan år. Jag tycker att vid 18-årsdagen, om barnet har lyckats med att förbli opåverkad av alkohol-tobaknarkotika, så kan man vid finare middagar osv. bjuda på *ett* glas champange/ vin etc... i sällskap med *vuxna*. Då har jag som förälder förhoppningsvis lyckats leda ut barnet på RÄTT VÄG. Då kan barnet fortsätta sin väg. Inför generellt rökförbud runt skolor på kommunal mark. Det är inte rimligt att barn kan sitta och röka utanför ex. Ledetskolan utan någon kan göra något. Utanför Ledetskolan så kan ej skolpersonalen göra något för det är ej skolans område. Det är trots allt kommunal mark så det borde inte vara svårt att göra något åt. Vi har sedan flera år tillbaka ett avtal med våra tre söner: börja inte röka, bekosta eget körkort så köper vi föräldrar en första bil. Son nr 1 (18 år) är redan i hamn! Man bör engagera sig i barnens fritidsaktiviteter t.ex. idrott, så blir utrymmet för kontakt med ANT mindre för dem. De får dessutom kompisar med samma intresse. Föräldramöte är väl bra, men det är alltid de föräldrar som verkligen skulle behöva gå dit som inte kommer! Försök fånga in dem i första hand, då blir ett föräldramöte betydligt mer intressant. F.d. alkoholister, narkomaner, kemiskt beroende som kommer o föreläser för barn/ungdomar i skolan. Avglorifiera alkohol/droganvändandet i TV, media. Stora idrottsstjärnor som pratar direkt till ungdomarna inom idrottsklubbarna. Man hoppas även att om möjligt skolan kontaktar föräldrar - då man ser att eleven röker/snusar - för att man snabbt skall kunna *agera*.

31 Barnen behöver kontinuerlig undervisning i skolan om olika droger m.m. Det kommer ut nya droger på marknaden hela tiden med rykten att tar du detta är det inte lika farligt*. Gärna personer som varit med och kan verka avskräckande. Vi vuxna har ett stort ansvar, det är otäckt när ungdomar får så lite bekräftelse i vardagen att dom vill fly p.g.a. oroliga framtidsutsikter. Vi har skapat en otrygg generation som söker bekräftelse på annat håll Mer utbildning om detta i skolorna. Bra att det är åldersgräns för att köpa både tobak och alkohol. Alkoholkommitens bok tonårsparlören är mycket bra och till god hjälp i svåra frågor. Tonåring är man från 13 till 19 år. På frågan * bjuda tonåring på alkohol* avser jag svaret en 18 åring. Snus och droger är ytterligheter på skalan och åtgärder vid nyttjande av de bägge är därför också av skilda slag. Fråga 8 tex svårt att generalisera. Barnen lyssnar ju inte alltid på föräldrarna. Det är bra om andra vuxna informerar om hur svårt det är att ta sej ur drogproblem och vad följderna ofta blir. Tex f.d drogmissbrukare som berättar om sitt elände. (som det var i Bohus skolan). Fråga 14 (5A) bjuda barnet på alkohol hemma, visst kan dom få smaka i övre tonåren ett glas öl knske men inte mer. Snusning tas sällan upp tyvärr. T.o.m lärare (Arosenius) snusar på lektionstid och andra lärare säger att det ju är bättre än att röka. Detta nonchalanta säger de även till eleverna! Budskapet blir att detta inte är viktigt. Men det är viktigt! Min 15-åring började snusa som 14-åring och jag märkte att han inte behövde äta så mycket( han blev ju pigg av snuset). Innan åt han äpple som mellanmål, nu är det snus. Så viktigt är inte detta för växandet tonåringar.filmer är mycket bra ex ung mamma dör i lungcancer med barn hemma. Den bästa film jag sett om rökning innehåller riktiga operationsbilder och jag minns en ung naken flicka som låg ner och man fick se tjärdroppar droppa ner på bröstkorgen, pölen blev större och större allt eftersom åren gick! För det första så vill jag påpeka att jag personligen tycker det är försent att ta upp en diskussion angående droger när barnet är år. Man tar uppdet redan när dom är rikigt små. Alltid ser dom någon fullgubbe eller någon som röker eller snusar. Jag har förklarat för mina barn varför jag röker/snusar elller tar ett glas vin ibland. Har en 15- åring där kompisarna festar/röker, min 15-åring tycker då att de är omogna och barnsliga. Fråga 5A, mina barn har fått smala på vin, öl, cider. Jag tror inte på att förbjuda helt, då blir det en spännande grej. Fråga 5D, Ja iså fall endast för att veta vad barnet får i sej. Om jag då till100% visste att mitt barn då inte drack något annat eller blev lättpåverkad till att pröva andra droger. Har sagt åt mina barn att om dom nu måste prova så gör det här hemma första gången. Talat om att om man sveper 1-2 öl, cider ex kan man faktiskt dö. Har berättat från mitt arbete på IVA vad som hände en åring. Man ska inte skrämmas men jag tror på att det kan vara bra med ren fakta på vad som faktiskt kan hända. Fråga 5F, skulle ljuga om jag svarade nej eller ja, man vet väl hur man själv har varit och *nallat* båder cigg och *rävblandningar*. Fråga 5G, om jag märker att något av mina barn kommer i en situation där droger förekommer, så ja. Jag tror på föräldranätverk att man vågar *svallra* till varandra. Vill bara avsluta med att jag och mina barn har pratat väldigt mycket om olika droger tobak mm. Talat om för dom att jag aldrig skulle bli arg om de provat på bara de kommer hem, hur än *tokigt* de råkat ut. Så när den dagen kommer hoppas jag att de verkligen vågar komma hem. Vi har alltid pratat öppet om allt. De har fått varit med på fester, middagar mm. Tror det är viktigt att barn får vara med. Någon gång kan det ha varit något de tagit upp med mej och då har jag förklarat. Synd att en del föräldrar är insnöade och inte tror att det kan hända deras barn. Man måste vara beredd på att det just kan hända mitt barn. Alla barn och ungdomar måste få veta att det är ok att vara annorlunda, så man inte ger efter för kompistrycket.

32 Nattvandring och liknande i all ära men om man som förälder vet var ens egna ungar är, ex hemma, blir inte motivationen så stor att kolla andras. För då lämnar man sina egna ensamma hemma istället för att umgås med dem. Fråga 5A, Bjuda på alkohol, jag menar inte att bjuda så att de blir berusade utan möjligen få smaka en mun vin eller så. Att det föreläses om hur farligt droger är för våra barn nu när de kommer i tonårstider. Jag tycker det är bättre att ungdomarna får smaka på vin eller öl hemma än någon annanstans. Men bara smaka. Fråga 5B, om de bara är hemma och normala mängder och ej starksprit. Fråga 5c, inte om de inte tillfrågas. Nu är mina barn 3, 12, och 13 år. Dessa problem har inte varit uppe dör diskussion för det förekommer lite alkohol i detta hem. När mina barn är 18 år skulle jag kunna tänka mej att köpa ut öl eller vin tillmina barn om de har fest hemma eller hos någon kompis. Dock inte starksprit. Sedan är det viktigt att man inte förbjuder allt i denna ålder för då blir allt mer spännande och man gör det bakom ryggen på sina föräldrar. Man skall ge sina barn trygghet och tillit i uppväxten samt att visa respekt till vad de tycker. Jag tror att trygghet för ungdomar är Aoch O. Som förälder kan man köra och hämta sina barn från ställen de är på och då kanman oxå ha koll på vad som händer, engagera sig i sina barn. Då kommer man långt. Att klasserna får mer info i skolorna om tobak och alkohol ex av polis. Kanske att någon som haft problem med droger kommer till klassen och berättar. Jag anser att barnet kan smaka alkohol hemma, då menar jag inte sprit typ grogg, utan kanske ett glas öl eller vin. Jag har tron att om man får en normal syn på alkohol så är det inte så spännande. Info från exempelvis: polis, socialen etc. om alkohol, droger --- i skolan eller för elever-föräldrar tillsammans årskursvis. Det är viktigt att skolan informerar så att alla barn får information. Jag tänker främst på de barn som har föräldrar som inte har tagit sitt ansvar att informera om riskerna! Prata och ha en öppen dialog med sitt barn är det viktigaste och att inte glömma bort att vi föräldrar också har varit nyfikna tonåringar en gång. Ang. 5 f: (19) Visst finns det alkohol i hemmet, men inga mängder, och vi skulle definitivt märka om det försvann något. Man skulle på något sätt försöka nå alla föräldrar ang. föräldraansvar! Som det är nu så, ärligt talat, struntar eller orkar inte vissa föräldrar se problem som är på *gång*, kanske pga. sin egen tidsbrist. Frågorna 4e, 5a, 5d (9, 14, 17) I övre tonåren, i 6-an Nej. Vill veta lite om hur man går till väga om det skulle vara så att mina barn börjar använda droger/ alkohol. Tobak och alkohol är det nog svårt att undvika att dom provar på. Det tillhör på något sätt tonårstiden men övriga droger är inte acceptabelt och jag skulle gärna gå på föredrag/ föreläsning för att lära mig att se tecken på användande i god tid. Ang. fråga 5a (14) Möjligheten att låta en tonåring *smaka* alkohol hemma måste ju vara bättre än att han/ hon *smakar borta. Hemma vet vi ju att han/ hon bara *smakar*. Jag skulle inte bjuda på en *fylla* / NEJ. Jag tycker skolan diskuterar detta på ett bra sätt. Men tyvärr räcker det inte till på fritiden t.ex. Därför måste man som förälder då verkligen bry sig, fråga, snoka och prata innan det är för sent. Kommunikation mellan barn - föräldrar är absolut viktigast för vägledning och stöd genom tonåren. Ansvar och komunikation hos föräldrar borde vara en självklarhet, ett tydligt budskap saknar jag lite här i vårt samhälle * i stort* ställ krav på föräldrarna som är de mest inflytelserika i denna fråga / Gisel fråga 5a (14) Jag kan tänka mig att bjuda mitt barn på en öl el. ett glas vin vid 18 års ålder. Men inte kamraterna. Det vore bra om komunen kunde ställa upp med någon lokal som kunde användas för t.ex. drogfritt disko för åringar så att de inte börjar åka till stan så tidigt. Där vi som föräldrar kanske kan ställa upp som t.ex. vakter sälja dricka m.m.

33 Jättebra när en f.d. knarkartjej var i skolan och berättade vilket helvete hon hade genomgått, men att det går att komma ifrån det med hjälp. Det vore bra om man kunde motivera fler vuxna att vandra/vistas ute i samhället på kvällar och ledig tid. En träffpunkt, cafe eller billig restaurang somär öppen på kvällar och helger där alla föräldrar kan umgås vore önskvärt. Jag och min make går gärna ut på kvällarna och det hade gärna sett att vi kunnat träffa våra ungdomar och andra vuxna på en gemensam samlingsplats. Några äldre ungdomar i Älvängen har själva startat aktiviteter och föreningar där alla ungdomar kan träffas. Ett utmärkt initiativ som borde uppmuntras.bla har man startat en schackklubb dit alla åldrar hälsas välkomna och även kommer. Detta gärna i nattvandring, föredrag mm. När detta blir mer aktuellt. Fråga 5a (14) vid student bröllop om de är över 16 år Fråga 5c och 5d (16 och 17) Beror helt på situationen o hos vem. Fråga 5f (19) Inte tobak men alkohol. Undrar vad som hänt!! Flera jag känner har barn som snusar framför allt mellan år. Fråga 5d (17) Ja i övre tonåren. Fråga 5f (19) svår fråga, möjligheten finns väl alltid, det finns alkohol i hemmet som inte är inlåst, vi föräldrar är inte hemma jämt Nattvandringar osv känns överflödigt för våra egna barn som aldrighaft dom problemen. Att vi är familjehem gör att mitt, vårt engagemang för kommunens ungd. alltid finns här hemma. Vi har våra egna nattvandr. när den perioden är. fråga 5d (17) om >16 år Bra att ni tar tag i det här i åk 6 eftersom våra barn idag kommer till högstadiet nu och inte i åk 7. Nej. Bra om skolan informerar om det negativa med droger redan i mellanstadiet. Fråga 5d (17) Jag svarade ja på denna fråga pga att jag köper hellre ut till mitt barn än att dom tar vad dom får tag i t.ex droger. Dom får hellre dricka alkohol än börja med droger för att det kan vara lättare att få tag på. Jag tror dialogen blir tuffare ju äldre barnen blir, just nu ser jag inte behovet av stödgrupp men man vet inte hue utvecklingen blir på högstadiet med kompistryck och så.tycker att det blir jobbigare med tanken på alkohol och droger. Känner mig/oss ensamma om att ha en tuff alkoholpolitik, dricker väldigt lite hemma. Vi har själva slutat nytja alkohol och tobak. Jag har hört att det är mycket droger på ledetskolan och är oroad av det. Har fått en mycket negativ bild av den skolan och att man blandar klasser när dom ska upp i 7:an. Man vet ju inte vilka barndom ska gå ihop med och man vet inte vad det är för föräldrar. Nu känner man alla, och man har en bra kontakt. I 7:an förändras mycket, man byter skola, man blir tonåring och man får nya kompisar. Även fast man har det bra hemma så ökar ju kompistrycket. Jag skulle önska jag hade en mer positiv bild på Ledetskolan! Skolan ser ju inte ens trevlig ut! M:V:H: Unni Stedner Kärrv. 43 NOL 2 Mer information i skolor om följder av droger. Låt barnen se hur det går. 2 Bra initiativ! Ännu har inga problem uppstått. Om några år, kring 15-16, kommer problematiken att bli mer aktuell. Särskilt med alkohol eftersom vi dricker vin hemma ibland. Information på skolor massmedia tv-program hjälper defenetivt i kampen mot droger, kanske någon drabbad kunde komma till skolan och informera mera. Angagera sig mer i barnens lediga tid, platser/kompisar mm. Jag skulle aldrig tillåta mitt barn röka eller dricka alkohol. Vad får en förälder arr köpa tobaksvaror till sitt eget barn när de är så unga som 13 år? Jag kan inte förstå det. Hoppas att straffet blir strängare vad som gäller drogförsäljning. Få bort stämpeln *lyxdrog* om vissa preparat. Varför inte starta upp *a non smoking geeration* igen som var populär på 80-talet. Det var liksom inne att ha en sådan tröja tex. reklamsyfte

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Mitt barn röker och mitt snusar Vad ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Många föräldrar oroar sig för bland annat rökning och snusning när barnet börjar närma sig tonåren. Hjälper det att förbjuda

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Föräldrar är viktiga

Föräldrar är viktiga Föräldrar är viktiga Att bli tonåring Att utvecklas från barn till tonåring innebär stora förändringar kroppsligt och mentalt. Det gäller inte minst tonåringens attityder och beteenden. Tonåringar undersöker

Läs mer

Visioner för nattvandrare

Visioner för nattvandrare Visioner för nattvandrare Vi skall som vuxna vara en bra förebild för våra ungdomar. Både för våra egna och för andras barn. När vi nattvandrar är det viktigt att skapa så bra relationer som möjligt mellan

Läs mer

Ungdomar Drickande & Föräldrar

Ungdomar Drickande & Föräldrar Örebro/Folketshus/SVEKOM/041012 Ungdomar Drickande & Föräldrar enter for Developmental Research Koutakis & Stattin Örebro universitet Del av en longitudinell undersökning. Alla elever i Örebro i årskurs

Läs mer

Till dig som är tonårs förälder i Solna

Till dig som är tonårs förälder i Solna Till dig som är tonårs förälder i Solna Solna_original.indd 1 09-04-14 09.31.07 Din TONÅRING är viktig Solna bedriver sedan många år ett förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar. Tillsammans med

Läs mer

På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol!

På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol! På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol! Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring alkohol. Att vara förälder till en tonåring är ofta underbart. Men

Läs mer

i Täby tobak cannabis & alkohol

i Täby tobak cannabis & alkohol Elever i Täby SVARAR PÅ FRÅGOR om tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor eller går i skola i Täby.

Läs mer

Familjen och drogförebyggande fostran. Vi vill också ha!!!

Familjen och drogförebyggande fostran. Vi vill också ha!!! Familjen och drogförebyggande fostran Vi vill också ha!!! Som underlag för funderingar kring alkohol och droger Det är bra att samtala med barn om verkningarna hos alkohol och droger i situationer där

Läs mer

Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv

Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv Tobak? Nej tack! för ett rökritt föreningsliv Hej! Det du håller i din hand är en hjälp till hur man som förening kan arbeta mot tobak. Det är många olika krafter som drar i våra barns uppmärksamhet -

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...?

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Tonårsförälder? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Finns det droger bland ungdomarna? En broschyr om alkohol och droger DANDERYDS KOMMUN 1 Varför har du fått den här

Läs mer

TÄNK OM frågor och svar

TÄNK OM frågor och svar TÄNK OM frågor och svar (Rev. den 26 april 2010) Vad är syftet med TÄNK OM? Syftet är att sprida kunskap och föra upp frågan om langning av alkohol till tonåringar på samtals- och medieagendan. Den primära

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Ung och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Att prata med din tonåring om alkohol När det gäller alkohol

Läs mer

På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol!

På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol! På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol! Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring alkohol. Att vara förälder till tonåringar är ofta helt underbart.

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Ungas attityder till att vittna

Ungas attityder till att vittna Ungas attityder till att vittna - En enkätundersökning bland 1 650 ungdomar i Stockholms län som besökte Ung08 i augusti 2007 Inledning Våga Vittna är ett arbete för att starta en dialog med ungdomar om

Läs mer

Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv

Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv IQ Stars är ett samarbete mellan IQ-initiativet och Riksidrottsförbundet. Läs mer på www.iqstars.se Detta häfte tillhör: Hur gör vi svensk

Läs mer

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004 Johanna, Yohanna -lärarhandledning Tage Granit 2004 Syfte Syftet med lärarhandledningen är att skapa olika sätt att bearbeta filmen och teaterföreställningens tema; mobbing och utanförskap. Genom olika

Läs mer

Arbetsmaterial för drogpolicy

Arbetsmaterial för drogpolicy KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Arbetsmaterial för drogpolicy Varför ska föreningen engagera sig i alkohol- och tobaksfrågan? Om vi ska lyckas med att få ned alkoholkonsumtionen och höja debutåldern bland

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg 1 Fokus barn och unga vad gör vi? Tillsammans med er föräldrar och andra vuxna har vi i Sundbybergs stad ett ansvar för att våra barn

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Mitt barn röker. Innehåll Mitt barn röker. 3 Vägen till att bli rökare 4 Steg 1 Förberedelse 5 Steg 2 Testning 6 Steg 3 Experimentering

Läs mer

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Drogförebyggare Håkan Fransson 1 Undersökning genomförd i Essunga

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR OM tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner/Scandinav bildbyrå Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor i Täby.

Läs mer

Tobaksförebyggande Förening. En handledning till dig som föreningsledare

Tobaksförebyggande Förening. En handledning till dig som föreningsledare Tobaksförebyggande Förening En handledning till dig som föreningsledare Tobaksförebyggande Förening Tobak är ett av de största hälsoproblem vi har Tobak är, trots stora framgångar i det tobaksförebyggande

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Drogförebyggande. Nyhetsbrev nr 3, 2014. Till dig som är förälder i Vimmerby kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen Drogförebyggande. Nyhetsbrev nr 3, 2014. Till dig som är förälder i Vimmerby kommun Drogförebyggande Nyhetsbrev nr 3, 214 Till dig som är förälder i Vimmerby kommun Nyhetsbrev nr 3, 214 Nyhetsbrevet till dig som är förälder i Vimmerby kommun. Syftet är att informera och stötta dig i arbetet

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Uddevalla Kommun 2001 2(23) Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter...

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

ANT-policy för KFUM Central Basket

ANT-policy för KFUM Central Basket ANT-policy för KFUM Central Basket KFUM-KFUK Central basket har som mission att verka för sportsliga framgångar inom ungdoms- och seniorbasket i centrala Stockholm, baserat på proffsig basketverksamhet

Läs mer

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Unga vuxna om att förse unga med alkohol Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Bakgrund Många kommunikationsinsatser har de senaste åren genomförts för att påverka föräldrars attityder till att förse

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Reflektion. Värsta fyllan Lärarmaterial. Författare: Christina Wahldén

Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Reflektion. Värsta fyllan Lärarmaterial. Författare: Christina Wahldén sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Klaras föräldrar har rest bort så Elin och Isa och alla andra är bjudna på fest hos henne. Klaras moster köper alkohol i Tyskland som hon sedan

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Handledning till föräldramötesmaterialet: Aktiva idrottsföräldrar

Handledning till föräldramötesmaterialet: Aktiva idrottsföräldrar Handledning till föräldramötesmaterialet: Aktiva idrottsföräldrar Handledning till metoden aktiva idrottsföräldrar Alla idrottsföreningar vinner på att ha Aktiva idrottsföräldrar och flera av våra stora

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy

Alkohol- och Drogpolicy Alkohol- och Drogpolicy för föreningar i Norsjö kommun Handbok för föreningsledare. Information för vårdnadshavare och medlemmar. Antaget av föreningen:. Styrelsens ordförande:. Datum: Syfte Syftet med

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

+ + KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien.

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige, särskilt tjejer, mår allt sämre psykiskt. Därför ska

Läs mer

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Innehåll: Sid 2 Förord Sid 3-7 Samtliga frågor och svar Sid 8-13 Jämförelser av vissa frågor avseende pojke/flicka och årskurs. Sid 14-17 Jämförelser med tidigare

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

Presentation. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare.

Presentation. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Alkohol och tobak Presentation OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

European Family Empowerment. Enkät till förälder/vårdnadshavare

European Family Empowerment. Enkät till förälder/vårdnadshavare European Family Empowerment Enkät till förälder/vårdnadshavare ANONYMITET Ingen annan än vi forskare kommer att kunna se dina svar. Dina svar är konfidentiella och kommer inte att visas för någon annan.

Läs mer

Respekt en tobaksfri framtid

Respekt en tobaksfri framtid Respekt en tobaksfri framtid ungas idéer om att minska tobaksbruket i samhället Ungas samhällsförslag till politiker Hösten 2016 samarrangerade Linköping, Finspång, Norrköping, Motala och Mjölby kommuner

Läs mer

Drogpolicy i föreningen

Drogpolicy i föreningen Målet med att arbeta med detta material är att ni ska ta fram en drogpolicy för er förening. På sista sidan finns en förtryckt mall där ni bara kan föra in det ni har beslutat om, men det går också lika

Läs mer

Utrota ungdomsfylleriet i SVANTE-kommunerna. Eksjö 29 januari 2009

Utrota ungdomsfylleriet i SVANTE-kommunerna. Eksjö 29 januari 2009 Utrota ungdomsfylleriet i SVANTE-kommunerna Eksjö 29 januari 2009 Upplägg idag: Idé / bakgrund / hypotes Resultat Öckerö Hur har vi gjort? Hur utrota ungdomsfylleriet på småländska höglandet? Varför tillåter

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Oh-bild 1 Myter Genom att köpa ut alkohol vet jag vad mitt barn dricker och jag behöver inte vara rädd för

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8. 00-0- Drogenkät 00 Kalmar kommun år. Undersökningen bygger på inlämnade svar av sammanlagt elever i år i Kalmar kommun. Det ger en svarsfrekvens på %. Utav dessa elever är 0 flickor och pojkar. Samma undersökning

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

VI HAR BESTÄMT OSS! Ängelholm kommuns arbete för en drogfri framtid

VI HAR BESTÄMT OSS! Ängelholm kommuns arbete för en drogfri framtid VI HAR BESTÄMT OSS! Ängelholm kommuns arbete för en drogfri framtid Så här ser det ut i Ängelholm Idag är det många ungdomar som dricker sig berusade i Ängelholm. Faktiskt fler än i övriga Sverige. Det

Läs mer

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn Lyssna på barnen 1 En tanke att utgå ifrån För att förstå hur varje unikt barn uppfattar sin specifika situation är det

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

Tobaksfria barn och ungdomar

Tobaksfria barn och ungdomar Tobaksfria barn och ungdomar Att bli tonåring Att utvecklas från barn till tonåring innebär stora förändringar kroppsligt och mentalt. Det gäller inte minst tonåringens attityder och beteenden. Tonåringar

Läs mer

Tips till föräldrarna. Unga och rusmedel

Tips till föräldrarna. Unga och rusmedel Tips till föräldrarna Unga och rusmedel Tips till föräldrarna Hälsoproblemen som orsakas av rusmedel har ökat år för år. Ju yngre man är när man börjar använda rusmedel, desto större är sannolikheten för

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Resultaten kommer att användas för att ta hänsyn till vad unga tycker.

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

God morgon Z, Hoppas du kunnat sova. Det blev ju litet jobbigt igår, och jag tänkte att jag kanske kan försöka förklara hur jag ser på det som hände och på hur vi har det i ett brev. Jag gissar att du

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa Drogvaneundersökning Grundkolan År Fråga. Röker du? Tabell. Antal efter kön som angett att de röker Röker Röker vid enstaka tillfällen Röker varje Summa inte

Läs mer

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008 Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 28 en statistisk sammanställning av enkäten Av: Christian Johansson Bortfall Kalmar har enligt uppgift: 785 elever i åk 8 Antal enkätsvar: 69

Läs mer

Narkotika? En skrift till dig som är ung, vill veta mer om narkotika & bor i Höganäs kommun

Narkotika? En skrift till dig som är ung, vill veta mer om narkotika & bor i Höganäs kommun Narkotika? En skrift till dig som är ung, vill veta mer om narkotika & bor i Höganäs kommun Du jer l ä v v! själ Ställer du upp? Det är lätt att få tag på narkotika. Undersökningar i skolor visar också

Läs mer

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013 Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 26-213 213 deltog 388 av 56 elever (bortfall 23%) 211 deltog 427 av 482 elever (bortfall 11%) 21 deltog 452 av 53 elever (bortfall 1%) 29 deltog 51 av 566

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Tema: Tonåren gränslandet mellan barn och vuxen

Tema: Tonåren gränslandet mellan barn och vuxen Tema: Tonåren gränslandet Presentation Gör en presentationsrunda där deltagarna en och en säger sitt namn, vem de är förälder till samt något som de gärna gör tillsammans med sin tonåring. Se filmen: http://www.dintonaring.se/tonaren

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

TÖI ROLLSPEL A - 017 Socialtolkning Sidan 1 av 6

TÖI ROLLSPEL A - 017 Socialtolkning Sidan 1 av 6 ÖI ROLLSPEL A - 017 Socialtolkning Sidan 1 av 6 Ordlista luciafirande tinning isolerad dagen efter - symptom alkoholvanor avvänjningskur deltidsjobb hjälpåtgärder socialtjänstlagen familjerådgivningsbyrå

Läs mer

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Oh-bild 1 Myter Genom att köpa ut alkohol vet jag vad mitt barn dricker och jag behöver inte vara rädd för

Läs mer

Drogvaneundersökning 2014

Drogvaneundersökning 2014 Drogvaneundersökning 214 Drogvaneundersökning 214 Genomfördes på Ala skola den 25 augusti och Arenaskolan den 26 augusti 214 522 av 587 elever deltog Åk 7: 173 av 191 elever Åk 8: 186 av 25 elever Åk 9:

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Skolan som arena för ANDT-prevention

Skolan som arena för ANDT-prevention Skolan som arena för ANDT-prevention Utvärdering av kontraktsmetoden Johanna Hulldin & Susanna Geidne Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Syfte Att förbättra kunskapsbasen

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Inled övningen med att berätta att ni ska prata om alkohol, lagar och hur dessa på olika sätt påverkar oss.

Inled övningen med att berätta att ni ska prata om alkohol, lagar och hur dessa på olika sätt påverkar oss. Du, lagen och genus Lektionslängd: 40-80 min (beroende på deltagarnas kapacitet) Material och förberedelser: Kopiera upp elevmaterial 1 till varje elev eller grupp. Syfte: Syftet med övningen är att eleverna

Läs mer

Om mig 2015. Snabbrapport år 8. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2015. Snabbrapport år 8. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: Antal svarande: 1072

Läs mer

När mamma eller pappa dör

När mamma eller pappa dör När mamma eller pappa dör Anette Alvariza fd Henriksson Docent i palliativ vård, Leg Specialistsjuksköterska i cancervård och diplomerad i palliativ vård, Lektor Palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal

Läs mer

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 216 Årskurs 8, högstadiet Drogvaneundersökning 216, högstadiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 5 DEL I:

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar 4 HÖRN Vad är 4 hörn? Ledaren ger ett påstående, deltagarna får välja på att ställa sig i ett hörn, tre hörn har givna val och ett är öppet. Forma smågrupper utifrån hörnen och låt deltagarna diskutera

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Alla överens! Ingen under 18 år ska få tag på alkohol

Alla överens! Ingen under 18 år ska få tag på alkohol Alla överens! Ingen under 18 år ska få tag på alkohol Öckerömodellen Resultat från drogvaneundersökningar 21-214 i årskurs 7-9 Eva Malmqvist, Folkhälsosamordnare Rökning 21-214 Svar på frågan Har du rökt

Läs mer

Tobaksfria fritidsgårdar

Tobaksfria fritidsgårdar Tobaksfria fritidsgårdar Niklas Odén Varför det? Hur gå tillväga? Ett gott exempel! Vilka är det som börjar röka eller snusa? De behöver stöd från vuxenvärlden att hålla tobaksfönstret stängt! Är fritidsgårdar

Läs mer

DON T FEAR SMOKING. Ett nytt sätt att prata om rökning.

DON T FEAR SMOKING. Ett nytt sätt att prata om rökning. DON T FEAR SMOKING. Ett nytt sätt att prata om rökning. Röken döljer alla rädslor i världen. Att vara ung är att gå runt med en orosklump i magen. För det är där frågorna hamnar när man inte hittar svaren.

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9

Drogvaneundersökning År 9 Drogvaneundersökning År 9 Uddevalla Kommun 2001 2 (23) Innehåll SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter... 9 Andel rökare...

Läs mer

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 29 Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 Inledning Denna rapport är en sammanställning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Barns och ungdomars engagemang

Barns och ungdomars engagemang Barns och ungdomars engagemang Delaktighet definieras av WHO som en persons engagemang i sin livssituation. I projektet har vi undersökt hur barn och ungdomar med betydande funktionshinder är engagerade

Läs mer