Manual till Greppa Näringens administrativa system. GNW-adm. November Version 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual till Greppa Näringens administrativa system. GNW-adm. November 2009. Version 4"

Transkript

1 Manual till Greppa Näringens administrativa system GNW-adm November 2009 Version 4

2 GNW-adm Innehållsförteckning Inledning...5 Inloggning...5 Användarnamn och lösenord...5 Login om rådgivare byter rådgivningsföretag...5 Support...6 Allmänna tips...6 Allmänna tips...6 Länsbokstäver...7 Sök lantbrukare...7 Sökning...8 Kombinera län och namn...8 Tips vid sökning av namn...8 Sök alla brukare i länet...8 Startbild Lista brukare...8 Lista brukare...8 Visa brukaren...9 Utförda rådgivningar...10 Visa rådgivning...10 Visa rådgivning detaljerat...10 Anmälan av brukare...11 Anmälan och medgivande...11 Val av rådgivningsföretag som rådgivningskontakt...11 Login till växtnäringsbalans på hemsidan Anmälan via hemsidan...13 Status och kategori...14 Status...14 Kategori

3 Ändring av lantbrukarens uppgifter...16 Registrering av rådgivning...17 Klarmarkera rådgivning...18 Ändra rådgivning...18 Radera rådgivning...19 Ändring av rådgivningsplan/bakgrundsbeskrivning...19 Detaljerad beskrivning av registrering vid respektive modul AA Startrådgivning med växtnäringsbalans B Uppföljningsbesök B Upprepad växtnäringsbalans på växtodlingsgård D Grundläggande växtnäringsbalans på gård med djurproduktion Aa Kvävestrategi på gårdar utan stallgödsel Ab Kvävestrategi på gårdar med stallgödsel B Fosforstrategi C Potatis- kväve- och fosforstrategi E Kvävestrategi på gårdar med ekologisk produktion A Markpackning A Växtskydd hantering B Växtskyddsstrategi C Växtskydd vattenskyddsområden A Våtmarksplanering A Grovfoderodling A Stallmiljö och yttre miljö C Byggplanering B Upprepad västnäringsbalans, mjölk/nöt A Kontroll av folderstater, mjölkkor B Kontroll av foderstater, övrig nöt C Endags utfodringskontroll, nöt A Betesstrategi A Utfodringskontroll, smågris B Utfordringskontroll, slaktsvin...26 Registrera växtnäringsbalans och miljömålsavstämning...27 Skapa textfil av växtnäringsbalans i STANK in MIND...27 Skapa textfil av miljömålsavstämning i STANK in MIND...30 Importera växtnäringsbalans...31 Importera miljömålsavstämning...33 Ansvarig rådgivare...33 Rapporter...34 Rapporternas innehåll...35 Urval: Ditt företag...35 Urval: Hela länet...35 Urval: Alla län...35 Hämta rapporterna

4 Rekvisition...37 Underlag till Kinnmark Information AB

5 Inledning Syftet med Greppa Näringens administrativa system är att underlätta administrationen av rådgivningen, att dokumentera vilken rådgivning brukarna fått, samt att samla in uppgifter för statistik och utvärdering. I systemet finns alla lantbrukare som är medlemmar i Greppa Näringen registrerade. I systemet kan du som rådgivare bl a se vilka rådgivningar en brukare fått och registrera dina egna rådgivningar. I systemet kan även en rekvisition över rådgivningsföretagets samtliga utförda rådgivningar skrivas ut. Denna rekvisition och en förteckning över rådgivningarna bifogas till länsstyrelsen vid rekvisition av medel. Observera att det via GNW-adm inte sker någon automatisk rekvisition av medel. Greppa Näringen Administrativa system ger dig däremot en möjlighet att skriva ut den rekvisition som ska ingå i rekvisitionen. Inloggning På Greppa Näringens webbplats för rådgivare hittar du det administrativa systemet GNW-adm under menyvalet Administration / Registrering. Användarnamn och lösenord Varje rådgivare som ska jobba inom Greppa Näringen anmäls till respektive länsstyrelse. Länsstyrelsen skickar rådgivarens adressuppgifter i en speciellt excelfil till som ser till att rådgivaren får ett rådgivar-id som används som användarnamn och ett lösenord. Användarnamn och lösenord skickas ut per post från Jordbruksverket i Alnarp. Om du glömt eller tappat bort ditt lösenord kan du begära ett nytt av Du loggar in genom att ange användarnamn d v s ditt rådgivar-id, bestående av fyra siffror och lösenordet som du fått per brev av Jordbruksverket. Login om rådgivare byter rådgivningsföretag Användarnamn och lösenord är knutet till rådgivaren på ett visst rådgivningsföretag. Om du byter arbetsgivare till ett annat rådgivningsföretag måste ett nytt login användas. Kontakta länsstyrelsen vid byte av rådgivningsföretag. Länsstyrelsen meddelar Jordbruksverket, Alnarp som skickar ut nytt rådgivar-id och lösenord. Det nya rådgivar-id, som är kopplat till det nya 5

6 företaget, börjar alltid på 99xx (Även kallat 99nummer). Även i de fall en rådgivare arbetar på mer än ett rådgivningsföretag samtidigt måste rådgivaren erhålla ytterligare login för varje företag man jobbar på. Support Kontakta din Länsstyrelse om du har frågor om anmälda brukare, inkomna medgivande/anmälningsblanketter, SAM-nr, brukares status eller kategori (se även avsnitt status respektive kategori). Om du har frågor om administrativa systemets funktion, om registreringen inte fungerar, problem vid import av växtnäringsbalans eller miljömålsavstämning kontakta Jordbruksverket Alnarp, Cecilia Linge, , Frågor kring skapande av textfiler (växtnäringsbalans och miljömålsavstämning) i STANK och import av textfiler till GNW-adm besvaras även av Ulrika Williamsson, Jordbruksverket, Jönköping, Allmänna tips Allmänna tips Använd alltid länkarna när du skall förflytta dig mellan olika sidor i systemet. Använd länken Tillbaka om du önskar komma tillbaka till föregående sida. Använd inte knapparna Bakåt och Framåt i Explorer, då riskerar du att bli utkastad ur systemet. 6

7 Skulle du ha missat att registrera en obligatorisk uppgift blir du påmind genom en dialogruta. På ett flertal ställen är det även inlagt kontroller så att inte orimliga värden kan matas in. Länsbokstäver De länsbokstäver som används är följande: AB Stockholms län N Hallands län C Uppsala län O Västra Götalands län D Södermanlands län S Värmlands län E Östergötlands län T Örebro län H Kalmar län U Västmanlands län I Gotlands län W Dalarnas län K Blekinge län X Gävleborgslän M Skåne län Sök lantbrukare Observera att SAM-nr matas in utan mellanslag. 7

8 Sökning Du kan söka en brukare antingen genom att ange SAM-nummer, person/organisationsnummer eller namn. Observera att SAM-Nummer anges utan mellanslag. Kombinera län och namn Det går även att kombinera län och namn, d.v.s begränsa sökningen till att endast omfatta ett visst län. Ange förutom namn även en länsbokstav så begränsas sökningen till att omfatta brukare endast i det angivna länet Tips vid sökning av namn Namnuppgifterna för lantbrukarna är i de allra flesta fall lagrade med efternamn först, följt av samtliga förnamn. Detta på grund av att systemet vid anmälan hämtar uppgifterna ur FTG (Företagsregistret). Därför går det oftast inte att söka en lantbrukare genom att skriva förnamn följt av efternamn. Om du söker t ex Per Andersson och brukaren finns registrerad som Andersson Per blir det ingen träff. Systemet söker på just den följd av tecken du matat in. Ett tips är att söka på efternamnet eller delar av efternamnet. Kombinera med att ange län så begränsas sökningen till ett län. Sök alla brukare i länet Om du vill se alla anmälda brukare i länet ange endast länsbokstaven så visas en lista över alla anmälda brukare i det angivning länet. Startbild Lista brukare Lista brukare Första bilden som du kommer till när du loggat in är Lista brukare. I listan finns alla brukare som valt ditt företag som rådgivningskontakt. Även de brukare, som har ett annat rådgivningsföretag som rådgivningskontakt, men som fått rådgivning av någon rådgivare på ditt rådgivningsföretag finns med i listan. Listan är sorterad i SAM-nummer ordning. Sorteringsordningen kan ändras genom att klicka på respektive rubrik i listan. Sök upp brukaren antingen genom att klicka på brukarens namn i listan eller sök upp brukare via sökfunktionen som nås via länken Sök brukare. 8

9 Visa brukaren I bilden Visa brukaren visas brukarens adressuppgifter samt ett antal andra uppgifter. Från denna bild når du via länkar nå bl.a. funktionerna att registrera nya rådgivningar och att se redan registrerade rådgivningar. 9

10 Utförda rådgivningar I bilden, Lista utförda rådgivningar, ser du vilka rådgivningar som brukaren fått. För att nå mer information om rådgivningen klicka på rådgivningens nummer i den vänstra kolumnen. Bilden Visa rådgivning visas. I de fall rådgivningen är gjord av en rådgivare på ett annat rådgivningsföretag är numret grått och inte klickbart. Detaljerade uppgifter om rådgivningen kan av sekretesskäl på så sätt endast ses av rådgivare på det rådgivningsföretag som utfört rådgivningen. Undantag är startmodulen (1AA), där alla rådgivare kan se rådgivningsplanen. Visa rådgivning I bilden Visa rådgivning visas ytterligare uppgifter om rådgivningen. Du kan här se om rådgivningen är klarmarkerad eller inte samt om rådgivaren skrivit någon särskild notering. För klarmarkering av rådgivning och radering av en felaktigt registrerad rådgivning se avsnittet registrera rådgivning Visa rådgivning detaljerat För vissa moduler finns även ännu mer detaljerade uppgifter registrerade i systemet. Dessa uppgifter visas i bilden Visa rådgivning detaljerat som nås genom att trycka på modulens nummer i bilden Visa rådgivning. Detaljerade uppgifter kan av sekretesskäl endast ses av rådgivare på det företag som utfört rådgivningen. Undantag är startmodulen (1AA), där alla rådgivare kan se rådgivningsplanen. Tryck på modulens nummer visa detaljerade uppgifter om rådgivningen. Om länken är grå är det antingen en modul där detaljerade uppgifter inte registreras eller är modulen gjord av rådgivare på ett annat företag och du kan av sekretesskäl inte se de detaljerade uppgifterna. 10

11 Anmälan av brukare Anmälan och medgivande Anmälan till Greppa Näringen sker genom att lantbrukaren fyller i en anmälningsblankett som skickas till länsstyrelsen. Det finns en anmälningsblankett för varje län, eftersom rådgivningen och vilka rådgivningsföretag som jobbar i projektet skiljer mellan länen. Anmälningsblanketten måste vara underskriven för att brukaren ska få rådgivning. På anmälningsblanketten skriver brukaren under ett medgivande: Jag medger att de uppgifter om mig och mitt företag som jag lämnar i samband med rådgivning inom Greppa Näringen får användas av Jordbruksverket för framställning av statistik. Enskilda uppgifter som samlas in för statistikframställning är på Jordbruksverket helt skyddade av sekretess. Länsstyrelsen registrerar de inkomna anmälningarna och markerar i systemet att medgivandet finns. I bilden Visa brukaren kan du se om brukaren har lämnat in medgivande, dvs den underskrivna anmälningsblanketten. Lantbrukaren kan även anmäla sig direkt på Greppa Näringens hemsida. Alternativt kan du som rådgivare anmäla brukaren via hemsidan. Länsstyrelsen skickar då ut en anmälningsblankett till de brukare som anmält sig, eftersom det krävs en underskriven anmälningsblankett. Kontrollera alltid innan du åker ut på första rådgivningsbesöket på en gård att brukaren är anmäld och att medgivande finns. Om brukaren inte skickat in anmälningsblanketten, se till att brukaren skriver under anmälningsblanketten och att den skickas in till länsstyrelsen. Det är viktigt att brukarna blir anmälda på sitt SAM-nr. Detta underlättar vid administrationen och krävs för att vissa statistiska sammanställningar ska bli rätt. Om en brukare inte skrivit sitt SAM-nr på anmälningsblanketter är det viktigt att länsstyrelsen tar reda på detta inför registreringen. De företag som inte har ett SAM-nr registreras på person/organisationsnummer. I systemet registreras person/organisationsnummer med tolv siffror i en följd (Ex ). Ett organisationsnummer består endast av 10 siffror. I GNW-adm sätts siffrorna 19 före organisationsnumret så att även detta innehåller tolv siffror. Om du som rådgivare noterar att ett företag saknar sitt SAM-nummer i GNW-adm, meddela detta till länsstyrelsen, som via Jordbruksverket, Alnarp ser till att detta läggs till i systemet. Val av rådgivningsföretag som rådgivningskontakt Lantbrukaren anger på anmälningsblanketten vilket rådgivningsföretag han/hon i första hand vill ha som rådgivningskontakt. Det valda företaget är fadderföretag för brukaren och gör oftast startbesöket med planeringen av rådgivningen. Valt rådgivningsföretag läggs in i GNWadm när länsstyrelsen registrerar brukarens anmälan. Valt företag är ett önskemål från brukaren vilket inte alltid kan garanteras. Om en brukare önskar ändra rådgivningsföretag anmäler 11

12 brukaren detta till länsstyrelsen. Ändring av rådgivningsföretag kan endast göras av administrativ personal på länsstyrelsen. I de fall brukaren anmäler sig på hemsidan väljer brukaren även här vilket företag han/hon i första hand vill ha kontakt med i en speciell bild. För länen AB, C, E, T, U, W är det dock inte möjligt för lantbrukarna att anmäla sig till rådgivning och välja rådgivningsföretag på hemsidan. Detta beroende på att målgrupperna i dessa län inte alltid är >25 de och/eller >50 ha och i något fall inte omfattar hela länet. Brukarna kan på hemsidan i dessa län anmäla sig som Övrig medlem endast IT-tjänster. Anmälning till rådgivning i dessa län sker enbart via till målgruppen distribuerade anmälningsblanketter. Login till växtnäringsbalans på hemsidan På anmälningsblanketten (alternativt vid anmälan på hemsidan) anger brukaren om han/hon önskar ett login för att kunna göra egen växtnäringsbalans på hemsidan Att brukaren önskar login registreras i GNW-adm och Jordbruksverket i Alnarp skickar ut lösenord ut per post. Användarnamn vid inloggning till växtnäringsbalans är brukarens person/organisationsnummer. Observera att före organisationsnummer (som är tio siffror) ska siffrorna 19 sättas. Ex. organisationsnummer medför användarnamnet är Om du som rådgivare önskar login till växtnäringsbalans på anmäler du dig som medlem ( Övrig medlem endast IT tjänster ) på ditt personnummer på hemsidan och kryssar i att du önskar lösenord till Lösenordet skickas då automatiskt ut per post från Jordbruksverket Alnarp. 12

13 Anmälan via hemsidan Anmälan görs på under Medlem, Bli medlem. Fyll i SAM-nr och e- postadress och tryck därefter på Skicka. Då hämtas automatiskt adressuppgifter från FTG (Företagsregistret på Jordbruksverket). Det är endast i de fall då brukaren inte har något SAM-nr som alla personoch adressuppgifter ska fyllas i. Markera i denna ruta om brukaren önskar ett login för att kunna göra egen växtnäringsbalans på hemsidan 13

14 Status och kategori Status En möjlighet att inaktivera brukare som av någon anledning inte kan eller önskar vara med i Greppa Näringen längre finns. Inaktivering ska endast göras då brukaren inte alls ska vara med i Greppa längre och inte heller ska få någon information om Greppa. Ändring av status kan endast göras av administrativ personal på länsstyrelsen. Brukare och rådgivare anmäler förändringar i status till respektive länsstyrelse, som lägger in ändringarna i systemet. För status finns följande alternativ: Aktiv Ej aktiv, företaget upphört Ej aktiv, brukaren avliden Ej aktiv, brukaren har gått ur Greppa Näringen Ej aktiv, företaget har fortsatt med annat SAM-nr. Ändring av status används även då ett företag fortsätter med nytt SAM-nummer. Ett sådant exempel kan vara då sonen tar över företaget efter fadern och får ett nytt SAM-nummer. Det nya SAM-numret matas in. Systemet kontrollerar att det företag man hänvisar till finns som medlem i Greppa och att detta företag har status aktiv. Denna hänvisning ska endast användas i undantagsfall. Den innebär inte att rådgivningarna flyttas över till det nya företaget. Det är endast en inaktivering av det gamla företaget och en upplysning om med vilket SAMnummer det nya företaget fått. Alla lantbrukare har från början status aktiv. I rapporterna visas texten Aktiv respektive Ej aktiv. D v s orsaken till att brukaren har status Ej aktiv visas inte i rapporterna. Vill man veta orsaken kan man se detta i bilden Visa brukare. Kategori För att få rådgivning krävs att man tillhör målgruppen i de län där Greppa Näringen erbjuder individuell rådgivning. Om man inte tillhör målgruppen eller finns i län utanför Greppa länen kan man vara medlem i Greppa Näringen, men endast erhålla information och login för att göra egna växtnäringsbalanser på hemsidan Inom projektet är det också möjligt att endast få rådgivningsbesöket om våtmarker och endast rådgivning om vattenskyddsområden. Medlemmarna har därför delats in i olika kategorier. Ändring av kategori kan göras av både rådgivare och administrativ personal på länsstyrelsen. Undantaget är ändring från kategori Övrig medlem, endast IT-tjänster till någon av de andra kategorierna, som endast administrativ personal på länsstyrelsen kan göra. Ändring av kategori görs i bilden för att ändra brukaruppgifter. Om en brukare har status ej aktiv kan inte kategori ändras. 14

15 De olika kategorierna innebär följande: Rådgivningsmedlem innebär att brukaren tillhör målgruppen i de län där Greppa Näringen har individuell rådgivning och att brukaren får rådgivning med startbesök och rådgivningsplan, växtnäringsbalans etc. Rådgivningsmedlem, endast våtmark innebär att brukaren tillhör de län där Greppa har individuell rådgivning, men att brukaren endast får rådgivningsbesöket om våtmarker, d v s 14A. Orsaken till att denna kategori finns är antingen att brukaren inte tillhör målgruppen > 25 djurenheter eller >50 ha eller endast önskar våtmarksrådgivning. Rådgivningsmedlem, endast vattenskydd innebär att brukaren har mark inom vattenskyddsområde och endast ska erhålla modul 13A och 13C. Denna kategori ska inte användas för medlemmar inom vattenskyddsområden, som även ska ha startbesök och växtnäringsbalans etc., som vanlig rådgivningsmedlem. Rådgivningsmedlem, klar, endast info innebär att lantbrukaren har fått all sin rådgivning med startbesök, växtnäringsbalans, ett antal övriga moduler och uppföljningsbesöket. Den individuella rådgivningen för brukarna i denna kategori är avslutad. Brukarens rådgivningsplan kommer inte längre med i de olika rapporterna. Brukaren får fortsättningsvis nyhetsbrev och annan information från projektet. Denna kategori används för brukare som fått rådgivning 1B uppföljning, där man kommit fram till att brukaren inte ska ha fler rådgivningsbesök. Övriga medlemmar, endast IT-tjänster är de företag/personer som får nyhetsbrev och har möjlighet att göra egen växtnäringsbalans på hemsidan. Detta kan röra sig om personer/företag inom Greppa länen, som inte tillhör målgruppen samt alla utanför Greppa länen som önskar vara medlemmar. 15

16 Ändring av lantbrukarens uppgifter Som rådgivare har du möjlighet att ändra vissa uppgifter för brukaren. Du når bilden där ändringarna görs via länken Ändra brukaruppgifter i bilden Visa brukaren. Klicka på länken Ändra brukaruppgifter för att nå bilden där ändring av brukarens uppgifter görs. I denna bild kan du göra ändringar av brukarens adressuppgifter. Tryck därefter på Skicka. 16

17 Registrering av rådgivning Rådgivning av rådgivning kan endast göras när brukaren har kategorin rådgivningsmedlem. Rådgivningen blir automatiskt registrerad på den rådgivare som är inloggad. Välj länken Registrera nytt Rådgivningstillfälle i bilden Visa brukare. Du kommer till sidan Skapa Rådgivning där du anger namn och personnummer för personen/personerna som fått rådgivningen, datum för rådgivningsbesöket och vilken modul som ska registreras. I fältet för notering finns möjlighet att skriva in om du har några speciella noteringar om besöket. Detta är inte obligatoriskt. Tryck skicka. Ange vem eller vilka personer som fått rådgivningen. Om lantbrukaren är registrerad på sitt personnummer kommer detta automatiskt upp som förslag. Ange datum för rådgivningsbesöket ÅrMånadDatum utan mellanslag. I noteringsfältet kan du lägga till en notering om du så önskar. Tryck sedan på Skicka. Ange modulnummer genom att välja i rullningslisten. För flera av modulerna krävs inga ytterligare uppgifter utöver de uppgifter som registrerats i bilden ovan. För dessa moduler är inmatningen är klar och du kommer till bilden Visa rådgivning. För några av rådgivningsmodulerna ska ytterligare uppgifter matas in. Exempelvis ska för modul 1AA både rådgivningsplan registreras och växtnäringsbalans importeras via textil. I avsnittet Detaljerad beskrivning av registrering av respektive modul finns beskrivet hur registreringen av dessa ytterligare uppgifter för respektive modul går till. 17

18 När inmatningen av uppgifter är klar kommer du till bilden Visa rådgivning. Du kan nu välja att klarmarkera rådgivningen Om det blivit något fel vid inmatningen kan du välja att ta bort rådgivningen. Du kan endast ta bort dina egna utförda rådgivningar. Om du matat in fel personer som fått rådgivningen, fel datum eller vill ändra noteringen går det att ändra genom att trycka på länken Ändra Rådgivning OBS länken kan inte nås när klarmarkering är gjord! Klarmarkera rådgivning När du registrerat en rådgivning och anser att du är helt klar med denna markeras knappen Klar. När en rådgivning är klarmarkerad kan samordnaren på rådgivningsföretaget ta med rådgivningen på en rekvisition. Ändra rådgivning Genom att trycka på länken Ändra rådgivning kan du komma tillbaka till bilden Skapa Rådgivning. I denna kan du ändra personuppgifterna för vilka som fått rådgivning, rådgivningsdatum och notering. När rådgivningen klarmarkerats går det inte längre att ändra, länken Ändra rådgivning blir grå. Om du råkat registrera fel modul måste du radera rådgivningen och mata in den på nytt. 18

19 Radera rådgivning Om du råkat registrera något fel som inte kan ändras genom att trycka på länken Ändra rådgivning enligt ovan kan rådgivningen raderas genom att trycka på knappen Ta bort. Observera att en rådgivning endast kan tas bort av den rådgivare som utfört och registrerat rådgivningen (knappen är dold för övriga). Även klarmarkerade rådgivningar kan tas bort. Det går däremot inte att ta bort en rådgivning som finns med på en rekvisition. I de fall en rådgivning som felaktigt tagits med på en rekvisition ska raderas måste detta ske i två steg. Först måste din samordnare bocka bort rådgivningen i rekvisitionsbilden. Först därefter kan den person som gjort rådgivningen ta bort den. Ändring av rådgivningsplan/bakgrundsbeskrivning De uppgifter som läggs in vid startbesöket kan efter en tid bli inaktuella och behöva revideras. Möjligheten att revidera bakgrundsbeskrivning och rådgivningsplan finns för alla rådgivare då man gör ett nytt rådgivningsbesök på gården. Vid rådgivning med växtnäringsbalans modul 10B, 10 C och 40 B är det obligatoriskt att se över om bakgrundsbeskrivningen och rådgivningsplan behöver revideras. Revideringen nås enligt nedan. På utskriften version för utskrift av startmodulen läggs automatiskt till en text som visar vilka rådgivare och vilka datum revideringar gjorts. Revidering gjord av rådgivare på samma rådgivningsföretag: Rådgivare som arbetar på samma företag som utfört startrådgivningen har alltid möjlighet att revidera.länken Ändra rådgivningsplan/bakgrundsbeskrivning visas alltid i bilden Visa rådgivning för 1AA för rådgivare som jobbar på samma företag som gjort startbesöket. Revidering i samband med nytt rådgivningsbesök på gården: Efter att du registrerat ditt nya rådgivningsbesök på gården når du ändringsbilden för startmodulen genom att i bilden Visa rådgivning klicka på länken Ändra rådgivningsplan/bakgrundsbeskrivning. Du kommer då till startmodulen och kan ändra både i bakgrundsbeskrivning, områden för miljöförbättrande åtgärder och revidera vilka moduler som ligger i rådgivningsplanen. Observera att för att länken Ändra rådgivningsplan/bakgrundsbeskrivning ska synas måste startbesöket vara klarmarkerat. Det får heller inte av misstag finnas två startbesök registrerade. Länken syns så länge du inte klarmarkerat. När du väl klarmarkerat går det inte längre att revidera startmodulen. Länk för att nå revidering av startmodulen i samband med att du gör ett nytt rådgivningsbesök. 19

20 Detaljerad beskrivning av registrering vid respektive modul Nedan följer en detaljerad beskrivning av registrering för respektive modul. I avsnittet registrera växtnäringsbalans och miljömålsavstämning finns en beskrivning av hur man skapar textfil av växtnäringsbalans och hur man registrerar och skapar textfil för miljömålsavstämning i STANK in MIND. 1 AA Startrådgivning med växtnäringsbalans Efter att ha matat in uppgift om vilka personer som fått rådgivningen, rådgivningsdatum, modul nr och eventuell notering kommer du till följande bild där bakgrundbeskrivning, områden med miljöförbättrande åtgärder och uppgifter om grundkurs mata in. Fyll i Bakgrundsbeskrivning samt Områden med möjlighet till miljöförbättrande åtgärder. När du fyller i årtalet för första året i rådgivningsplanen fylls kommande år i automatiskt. Markera i rullningslisten förslag på moduler för år 1, 2 och 3. Genom att hålla nere Ctrl knappen på tangentbordet kan max 3 st moduler från listan väljas. Skriv in kommentarer till val av moduler i fältet för kommentarer. 20 Om brukaren inte redan gått grundkurs skriv in vilket år brukaren planerar att gå grundkurs. Om brukaren har gått grundkurs, fyll i vilket år och markera om det var en Grundkurs/studiecirkel, Rekokurs eller Miljöbonuskurs. Tryck därefter på Skicka.

21 Fyll i vilket årtal som är första året i rådgivningsplanen. De två kommande årtalen i planen fyllt i automatiskt. Markera i rullningslistan vilka moduler som planeras under de tre åren. Upp till tre moduler kan registreras per år. Håll ner knappen Ctrl då du markerar mer än en modul per år. Det finns en kontroll inlagd så att man valt moduler varje år i planen. Välj modul 00 i de fall det för något år inte valts att lägga in någon modul alls. Fyll i om brukaren redan gått grundkurs. Rekokurs är godkänd motsvarande grundkurs i Greppa Näringen. Om brukaren inte gått kurs fyll i vilket år och i vilken form brukaren önskar gå kurs. Tryck skicka och du kommer till bilden Visa rådgivning detaljerat. I denna bild visas de i modulen hittills inmatade uppgifterna. Vid startbesöket görs en växtnäringsbalans i STANK in MIND. En textfil av växtnäringsbalansen ska skapas i STANK in MIND och importeras till systemet genom att trycka på länken Importera växtnäringsbalans. Se avsnittet Registrera växtnäringsbalans och miljömålsavstämning för detaljerade anvisningar för detta. Vid startbesöket besvaras fem frågor om växtskydd under länken Svara på fem frågor om gårdens växtskydd. Se även underlagsmaterial till startmodulen. Svara på fem frågor om gårdens växtskydd För att kunna klarmarkera rådgivningsmodul 1AA måste först en växtnäringsbalans importeras. Läs mer om detta i avsnittet Importera växtnäringsbalans. Välj Version för utskrift så visas alla uppgifterna i ett utskriftsanpassat format. Om du trycker på länken Tillbaka kommer du till bilden Visa rådgivning Det finns en för utskrift anpassad version av dokumentationen av startmodulen som nås via länken Version för utskrift. På denna finns alla uppgifter som krävs för dokumentation av startmodulen. 21

22 När importen av växtnäringsbalans är gjord kan rådgivningen klarmarkeras genom att rycka på klarknappen i bilden Visa rådgivning. Så länge rådgivningen inte är klarmarkerad kan du nå registreringsbilden för rådgivningsplanen via länken Ändra rådgivningsplan/bakgrundsbeskrivning för att göra eventuella ändringar av felaktiga inmatning. Så länge du inte klarmarkerat rådgivningen kan du nå registreringsbilden för rådgivningsplanen genom att trycka på länken Ändra rådgivningsplan/bakgrundsbeskrivning och göra ändringar. 1B Uppföljningsbesök Text och bilder ej inlagt. För att importera växtnäringsbalans och miljömålsavstämning, se avsnittet Registrera växtnäringsbalans och miljömålsavstämning. 10B Upprepad växtnäringsbalans på växtodlingsgård I denna modul ska växtnäringsbalans importeras, se avsnittet Registrera växtnäringsbalans och miljömålsavstämning. 10D Grundläggande växtnäringsbalans på gård med djurproduktion I denna modul skall växtnäringsbalans importeras, se avsnittet Registrera växtnäringsbalans och miljömålsavstämning. 11Aa Kvävestrategi på gårdar utan stallgödsel Se modul 11Ab 22

23 11Ab Kvävestrategi på gårdar med stallgödsel Efter att ha matat in uppgift om vilka personer som fått rådgivningen, rådgivningsdatum, modul nr och eventuell notering kommer du till följande bild där uppgifterna i respektive fält matas in manuellt. Det är samma uppgifter som ska matas in modul 11Aa och 11Ab. Observera att för gårdar med stallgödsel är det växttillgängligt kväve (inte totalkväve) som ska matas in. 11B Fosforstrategi Inga ytterligare uppgifter utöver vilka personer som fått rådgivningen, rådgivningsdatum, modulnummer och eventuell notering ska registreras. 11C Potatis- kväve- och fosforstrategi Efter att ha matat in uppgift om vilka personer som fått rådgivningen, rådgivningsdatum, modul nr och eventuell notering kommer du till följande bild där uppgifterna i respektive fält matas in manuellt. Det finns möjlighet att fylla i uppgifter för 2 potatistyper. Det är endast obligatoriskt att fylla i potatisgröda 1. Observera att för gårdar med stallgödsel är det växttillgängligt kväve (inte totalkväve) som ska matas in. Potatistyp väljer du i rullningslisterna Potatisgröda 1 och 2. De olika potistyperna är: - Färsk/primör potatis - Matpotatis sommar - Matpotatis sen - Industripotatis, skalad eller kyld - Industripotatis, mos, pommes frites, fryst - Industripotatis, stärkelse - Industripotatis, chips 23

24 11E Kvävestrategi på gårdar med ekologisk produktion Efter att ha matat in uppgift om vilka personer som fått rådgivningen, rådgivningsdatum, modul nr och eventuell notering kommer du till följande bild där uppgifterna i respektive fält matas in manuellt. 12A Markpackning 13A Växtskydd hantering 13B Växtskyddsstrategi 13C Växtskydd vattenskyddsområden För ovanstående moduler ska inga ytterligare uppgifter utöver vilka personer som fått rådgivningen, rådgivningsdatum, modulnummer och eventuell notering registreras. 24

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45 Manual Revision: A Medlemssystem - Version 3.2.8.45 Innehållsförteckning Allmänt om Medlemssystemet... 5 Funktioner... 5 Systemkrav... 5 Support... 6 Om administrationen... 6 Att tänka på... 6 Om manualen...

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen?

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen? FAQ frågor och svar Vad avser din fråga? 1 Registrering 2 Inloggning/användarkonto 3 Söka jobb/ansökan 4 Rekrytering/frågor om specifika tjänster 5 Felmeddelanden/felsökning/inställningar 6 Radera kontot

Läs mer

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen?

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen? FAQ frågor och svar Vad avser din fråga? 1 Registrering 2 Inloggning/användarkonto 3 Söka jobb/ansökan 4 Rekrytering/frågor om specifika tjänster 5 Felmeddelanden/felsökning/inställningar 6 Radera kontot

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Tio snabba fakta om Greppa Näringen år 2005

Tio snabba fakta om Greppa Näringen år 2005 Verksamheten år 2005 Innehåll Projektledaren har ordet... 3 Individuell rådgivning och lantbrukarkurser... 4 Kursverksamhet för rådgivare... 6 Hur upplever du arbetet med Greppa Näringen?... 7 Greppa på

Läs mer

Handbok för Hogia PBM Time & Attendance / Hogia PBM Time & Project

Handbok för Hogia PBM Time & Attendance / Hogia PBM Time & Project Handbok för Hogia PBM Time & Attendance / Hogia PBM Time & Project Innehållsförteckning handbok Innehållsförteckning handbok... 1 Vad är Hogia PBM Time & Attendance/Project?... 2 Inställningar... 3 Registrering...

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Innehållsförteckning 1 Kontaktvägar och adresser...3 2 Introduktion...4 2.1 Vad är Medgivande via hemsida...4 2.2 Om manualen och ytterligare hjälptexter...4

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Huvudmanual Magna Cura Social dokumentation Omsorgspersonal

Huvudmanual Magna Cura Social dokumentation Omsorgspersonal Huvudmanual Magna Cura Social dokumentation Omsorgspersonal Januari 2013 / UL 1. INLEDNING Denna utbildningsmanual är upplagd som en lathund för Magna Cura. Vi kommer att följa manualen under utbildningen

Läs mer

Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg...

Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg... Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg... 3 Mottagna e-postmeddelanden med bilagor... 3 Nytt meddelande...

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

Krav och rekommendationer. 1 januari 2014 10 mars 2015

Krav och rekommendationer. 1 januari 2014 10 mars 2015 Krav och rekommendationer 1 januari 2014 10 mars 2015 Dokumentets status... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Person och företag som utför rådgivning inom Greppa Näringen... 4 Utbildning, sakkunskap och rådgivningserfarenhet...

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer