Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten?"

Transkript

1 Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2014 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in den i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda adresser dit du ska skicka papper som handlar om jordbrukarstöden, till exempel blanketter och brev. Adresserna hittar du på sista sidan. Vem behöver blanketten? Använd blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2014 vid överlåtelse från en lantbrukare (överlåtare) till en annan lantbrukare (övertagare). Det som kan överlåtas är: Beslut om åtagande Ansökan om åtagande Ansökan om utbetalning (skiften eller djur) Blanketten ska fyllas i på olika sätt beroende på om överlåtelsen omfattar hela eller delar av företag åtagande eller utbetalning Vad kan du överlåta med blanketten? På blankettens framsida kan du läsa vad du kan överlåta med denna blankett. Mer information hittar du på Sista inlämningsdag Om övertagandet gäller ett helt jordbruksföretag, ska blanketten ha kommit in till länsstyrelsen i övertagarens län innan beslut om utbetalning har fattats för något av de stöd som överlåtarens SAM-ansökan omfattar. Gäller övertagandet delar av jordbruksföretag eller enbart åtaganden för miljöersättningar ska blanketten ha kommit in till länsstyrelsen i övertagarens län senast den 15 juni Eftersom den 15 juni är en söndag i år ska blanketten ha kommit in till länsstyrelsen senast måndagen den 16 juni. Ansökan om utbetalning Skiften eller djur För att du som tar över skiften och djur ska kunna få utbetalning för dem måste du se till att skiftena och djuren finns angivna i antingen överlåtarens eller din egen SAMansökan. När överlåtaren har angett skiften eller djur i sin SAM-ansökan är det möjligt att föra över dem genom att ange dem i denna blankett. Observera att när du tar över skiften gäller de grödkoder som finns i överlåtarens SAM-ansökan. Om du som övertagare vill ändra grödkoderna ska du kontakta din länsstyrelse. Åtaganden Det är viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller så att du vet vad ett åtagande innebär innan du bestämmer dig för att ta över det. På kan du läsa om regler för åtaganden och villkor för miljöersättningar. Övertagande SAM-ansökan

2 Du som redan har ett åtagande Du kan ta över åtaganden även om du redan har ett åtagande för samma ersättningsform. Om du tar över ett åtagande som går ut senare än ditt ursprungliga åtagande, kommer ditt tidigare åtagande att förlängas till denna senare tidpunkt. Detta gäller dock inte åtaganden för våtmarker där varje åtagande behåller sin åtagandeperiod. Kontakta din länsstyrelse för mer information. Du som inte har åtagande sedan tidigare Du som inte har åtagande sedan tidigare för en viss ersättningsform tar över de villkor som gäller för det åtagande som du tar över. Du tar också över den tid som återstår av åtagandeperioden. Miljöersättningar Om du vill överlåta åtaganden men är osäker på vilka åtaganden du har kontrollerar du det i din Sammanställning 2014, som du hittar i SAM Internet. Där framgår det från vilket år åtagandet gäller och åtagandets omfattning. Åtaganden med rörlig eller fast ersättning Överlåtaren har tidigare valt antingen rörlig eller fast ersättning för sitt åtagande. Principen är att du som övertagare tar över det som överlåtaren tidigare har valt. Om du som övertagare redan har ett eget åtagande inom samma ersättningsform ska du noga kontrollera om något händer med ditt åtagande. Läs mer på Våtmarker åtagande Övertagaren måste äga marken för att få ta över åtagande för våtmark som beslutats under perioden Kompensationsbidrag Åtagandet för kompensationsbidrag gäller 5 år från första utbetalningen. I överlåtarens senaste utbetalningsbeslut framgår det hur länge det åtagande som du tar över kommer att gälla. Överlåtaren kan bli skyldig att betala tillbaka Miljöersättningar Observera att om du bara överlåter en del av ett åtagande eller bara något av flera åtaganden, ligger ansvaret för det som du inte överlåter kvar hos dig som överlåtare och då kan du bli skyldig att betala tillbaka ersättning som du har fått. Kontrollera därför att arealerna i ditt åtagande stämmer med de arealer som du anger i övertagandeblanketten, så att du inte av misstag råkar ha kvar några delar av åtagandena. Kompensationsbidrag Om du överlåter åtagande för kompensationsbidrag måste du överlåta all din jordbruksmark inom stödområde 1 5:c och F samtidigt. Du som överlåter åtagandet får dock behålla jordbruksmark om arealen sammanlagt är mindre än 3 hektar inom stödområde 1 5:c och F. Hela ansvaret för att fullfölja åtagandet övergår därmed till övertagaren. 2

3 Övertagaren tar även över ansvaret för eventuella fel i ansökan Observera att om du tar över en ansökan eller ett åtagande tar du också över ansvaret för fel i ansökan eller brister när det gäller uppfyllandet av åtagandet. Du tar dock bara över de fel och brister som finns från och med det år som du tar över ansökan eller åtagandet. Du tar oftast även över ansvaret för de eventuella tvärvillkor som inte har följts på den jordbruksmark du tar över, även om det är överlåtaren som har gjort fel innan du tog över ansökan. Därför är det viktigt att du som övertagare kontrollerar alla uppgifter i den övertagna ansökan och åtagandet samt undersöker hur den jordbruksmark du tar över ser ut. Har du frågor om övertagandet? Har du frågor om övertagande av åtaganden och/eller skiften kan du ringa till din länsstyrelse. Se sista sidan. 1. Så här läser du anvisningen och fyller i blanketten Alla behöver läsa avsnitt 2 (se sidorna 3-4). Om övertagandet gäller hela jordbruksföretaget läser du avsnitt 3 (se sidan 5). Om övertagandet gäller del av jordbruksföretag läser du avsnitt 4 inledningen och minst ett av följande avsnitt, när övertagandet dessutom gäller: 4.1 Åtagande för miljöersättningar som är knutna till särskilda block. 4.2 Åtagande för miljöersättningar som inte är knutna till särskilda block. 4.3 Övertagande av block och delar av åtaganden. Om övertagandet gäller ansökan om utbetalning skiften eller djur läser du avsnitt 5 (se sidorna 6-7). Fyll i blanketten enligt instruktionerna för de avsnitt som din överlåtelse gäller! Läs alla punkterna under avsnitten! 2. Detta gäller alla Särskild anmälan för överföring av stödrätter Blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2014 omfattar inte överföring av stödrätter. På Mina sidor kan du enkelt överföra stödrätter till en annan person direkt via Jordbruksverkets tjänst. Du kan också föra över stödrätter på blanketten ANMÄLAN överföring av stödrätter Sista anmälningsdag för att föra över av stödrätter är den 15 juni 2014 vid övertagande av del av företag. Eftersom den 15 juni är en söndag i år är sista anmälningsdag den 16 juni. Observera att vid övertagande av del av företag gäller även följande. För att du som övertagare ska kunna få gårdsstöd för 2014 för det som du tar över måste du: -- ha lämnat in din SAM-ansökan senast den 3 april ha minst 4 hektar jordbruksmark och stödrätter för minst 4 hektar senast den 3 april Vid övertagande av hela företaget går det att föra över stödrätter även efter den 15 juni 2014, men dock senast innan länsstyrelsen har fattat beslut om utbetalning av något av stöden i SAM-ansökan. Sista anmälningsdagen för att föra över stödrätter gäller för att du ska kunna använda stödrätterna det år du söker stöd. 3

4 Detta ska alltid fyllas i A. Personuppgifter och underskrift A1. Överlåtare Fyll i överlåtarens personuppgifter. Om du samtidigt ska överlåta delar av ditt företag till flera olika övertagare ska du ange detta med ett kryss i rutan för detta. Ange även till vilka kundnummer som du överlåter de olika delarna. Om du överlåter företaget till flera övertagare ska du fylla i en blankett för varje överlåtelse. A2. Övertagare Fyll i övertagarens personuppgifter. Kom också ihåg att både överlåtaren och övertagaren ska skriva under blanketten. För adressuppgifter gäller följande: Om du är fysisk person Du som är fysisk person ska inte ange några adressuppgifter här under A. Jordbruksverket hämtar automatiskt dina senaste adressuppgifter från Skatteverkets folkbokföring. Om du vill ändra dina adressuppgifter ska du därför göra det hos Skatteverkets folkbokföring eller via Då ändras samtidigt adressuppgifterna i Jordbruksverkets register. Fysisk person är en juridisk term för en person eller individ i egentlig mening, en människa. En enskild firma är ett exempel på fysisk person. Om du är juridisk person Du som är juridisk person ska ange företagets adress här under A. Juridisk person är ett företag eller en organisation som har egen rättskapacitet. Exempel på juridisk person: Aktiebolag Handelsbolag och Kommanditbolag Ekonomisk förening Stiftelse Konkursbo eller dödsbo som är oskiftat Om du vill anmäla eller ändra ditt bankkontonummer eller bankgiro gör du det på Mina sidor på Jordbruksverkets webbplats eller på blanketten Anmälan - kontonummer som du kan hämta från Jordbruksverkets webbplats. C. Försäkran Läs noga igenom försäkran och kontrollera att ni båda har skrivit under blanketten under A1 och A2. D. Övertagandet avser Kryssa i om övertagandet avser bara det ena eller båda alternativen: Åtaganden. När du bara tar över åtaganden måste skiften redan finnas i din SAM-ansökan. Utbetalningar. När du tar över utbetalningar måste skiften eller djur finnas med i en SAM-ansökan 2014 som överlåtaren redan har lämnat in. 4

5 3. Övertagande av helt jordbruksföretag Du som är övertagare: Kom ihåg att lämna in SAM-ansökan 2014 med alla skiften om överlåtaren inte har gjort det! Kom ihåg att gå igenom vilka åtaganden överlåtaren har innan du kryssar i E. Kom ihåg att överlåtaren ska anmäla överföring av stödrätter! E. Helt jordbruksföretag Kryssa i denna ruta när överlåtelsen gäller ett helt jordbruksföretag. Alla eller någon av följande delar ingår: Ansökan om utbetalning, det vill säga all mark och alla djur som tillhör företaget 5-årsåtagande för kompensationsbidrag Alla åtaganden för miljöersättningar Alla ansökningar om åtagande för miljöersättningar Om du sätter kryss i rutan innebär det att du tar över överlåtarens alla anmälningar, åtaganden och ansökningar som anges i ruta B på sidan 1 i blanketten. När du har kryssat i E, gå till punkt A. Personuppgifter och underskrift. F. Kompensationsbidrag Sätt kryss i rutan när överlåtelsen gäller kompensationsbidrag. Observera att du bara kan överlåta kompensationsbidrag när du överlåter all din mark inom stödområde 1 5:c och F. Du som överlåter åtagandet får dock behålla jordbruksmark om arealen sammanlagt är mindre än 3 hektar inom stödområde 1 5:c och F. Du kan överlåta kompensationsbidrag till flera övertagare. 4. Övertagande av åtagande för miljöersättningar 4.1 Åtagande för miljöersättningar som är knutna till särskilda block G1. Åtagande för miljöersättningar som är knutna till särskilda block Med åtagande för miljöersättningar som är knutna till särskilda block menas att åtagandet är knutet till exakt de block som finns i åtagandet. Sätt kryss för de åtaganden som är knutna till särskilda block som du tar över. Sätt kryss i den vänstra rutan om du tar över alla block i åtagandet. Om du inte tar över alla block i åtagandet, sätt kryss i den högra rutan och ange de block som du tar över under punkt H1. Djurhållning i certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion Om du sätter kryss i rutan för alla block under G1 för certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion tar du även över djurhållningen som ingår i åtagandet. Om du sätter kryss i rutan för vissa block under G1 tar du inte över djurhållningen. 5

6 Det är möjligt att dela åtagandet på andra sätt vid övertagande. Då ska du skriva om djurhållningen ska ingå i övertagandet eller inte under punkt N. Observera att du bara kan ta över åtagande för ekologisk djurhållning när du samtidigt tar över djuren som åtagandet gäller eller byggnaderna där överlåtaren har haft sin ekologiska djurhållning. 4.2 Åtagande för miljöersättningar som inte är knutna till särskilda block G2. Åtagande för miljöersättningar som inte är knutna till särskilda block Med åtagande för miljöersättningar som inte är knutna till särskilda block menas att åtagandet inte är knutet till särskild mark, utan utbetalningen kan variera beroende på vilka grödor som odlas respektive år. Sätt kryss för de åtaganden som inte är knutna till särskilda block som du tar över. Ersättningsformerna vallodling, minskat kväveläckage och miljöskyddsåtgärder kan du bara överlåta helt när du överlåter all din åkermark inom respektive område som ger rätt till ersättning. Du kan dock överlåta din mark till flera övertagare. Läs mera på om begränsningar vid övertagande av dessa ersättningsformer. 4.3 Övertagande av block och delar av åtaganden Övertagandet gäller delar av åtaganden. H1. Förteckning över jordbruksblock Här anger du de block som ingår i de åtaganden som är knutna till särskilda block som du tar över. Kontrollera att du har fyllt i rätt ruta under punkt G1. I kolumn 1 ska du som överlåtare redovisa dina ordningsnummer på de block som du överlåter. Om du inte lämnar in SAM-ansökan 2014 ska du ange de ordningsnummer på blocken som finns i den SAM-ansökan som du senast lämnade in. H2. Redovisning av åtagande Sätt kryss i kolumn 5 om du tar över alla överlåtarens åtaganden i sin helhet på blocket. Om du sätter kryss i kolumn 5 ska du inte fylla i kolumn Om du bara tar över en del av överlåtarens åtaganden på blocket ska du skriva in en areal i kolumn 6 och sätta ett kryss för de miljöersättningar som du tar över i kolumnerna Om den areal du tar över är olika för olika miljöersättningar på blocket skriver du om det under punkt H3. Om du tar över en del av ett åtagande för natur- och kulturmiljöer ska du ange vilka landskapselement eller delar av landskapselement du tar över under punkt H3. Detta gäller om överlåtaren redan har redovisat skiftena i sin SAM-ansökan 2014 När du har redovisat vilka block och åtaganden du tar över under H, ska du också redovisa de aktuella skiftena under punkt J. 5. Övertagande av utbetalningar 5.1 Övertagande av skiften Fyll bara i något under punkt J om överlåtaren i sin SAM-ansökan 2014 har ansökt om utbetalning för de skiften som du ska ta över. Det vill säga i den SAM-ansökan som överlåtaren har lämnat in finns det skiften redovisade som du som övertagare inte redan har med i din SAM-ansökan

7 Kvalitetscertifiering Observera att en förutsättning för att få stödpengarna för kvalitetscertifiering utbetalt är att övertagaren är ansluten till ett kvalitetssäkringssystem senast den 3 april H1. Förteckning över jordbruksblock Här anger du de block från vilka skiften överlåts. Om du även överlåter delar av åtaganden har du kanske redan redovisat blocken här. Se även avsnitt 4.3. I kolumn 1 ska överlåtaren ange sina ordningsnummer på de block som han eller hon överlåter. J. Övertagande av skiften Här ska du ange de skiften som överlåtaren för över till övertagaren. I kolumn 1 ska överlåtaren redovisa sina skiftesbeteckningar. Du ska redovisa de skiftesbeteckningar som finns i överlåtarens SAM-ansökan. Du ska ange arealen i hektar med två decimalers noggrannhet. Observera att övertagaren tar över skiftet med samma grödkod som överlåtaren redovisade i sin SAM-ansökan Om du som övertagare vill ändra grödkoderna ska du kontakta din länsstyrelse. Kartor Skicka in en eller flera blockkartor tillsammans med blanketten. Markera på blockkartan de skiften som du har tagit över. Ange kartorna som bilaga under punkt M. 5.2 Övertagande av djur K. Överlåtarens redovisning av antal djur Redovisa antalet tackor, getter, suggor, värphönor och slaktkycklingar som du för över för respektive stöd. L. Produktionsplatsnummer L1. Produktionsplatsnummer för slaktsvin i certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion Om övertagandet gäller slaktsvin ska du ange de produktionsplatsnummer som du tar över under punkt L1. L2. Produktionsplatsnummer för nötkreatur Om övertagandet gäller nötkreatur ska du ange de produktionsplatsnummer som du tar över under punkt L2. 6. Övrigt Under punkt M anger du vilken typ av bilaga det handlar om och antal, till exempel 3 kartor. Under punkt N finns plats att lämna information som du tycker inte passar in någon annanstans. 7

8 Så här kan du kontakta oss Nu har Jordbruksverket och länsstyrelsen ett gemensamt telefonnummer. Ring om du vill prata med någon av oss. Om du bor i Västernorrlands län ska du ringa Om du bor i Stockholms län ska du ringa Ring om du vill prata med oss Besök länsstyrelsernas gemensamma webbplats Besök Jordbruksverkets webbplats Adresser till länsstyrelserna Län Postadress Blekinge Länsstyrelsen i Blekinge län, FE 1 Dalarna Länsstyrelsen i Dalarnas län, FE 2 Gotland Länsstyrelsen i Gotlands län, FE 3 Gävleborg Länsstyrelsen i Gävleborgs län, FE 4 Halland Länsstyrelsen i Hallands län, FE 5 Jämtland Länsstyrelsen i Jämtlands län, FE 6 Jönköping Länsstyrelsen i Jönköpings län, FE 7 Kalmar Länsstyrelsen i Kalmar län, FE 8 Kronoberg Länsstyrelsen i Kronobergs län, FE 9 Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbottens län, FE 10 Skåne Länsstyrelsen Skåne, FE 11 Stockholm Länsstyrelsen i Stockholms län, FE 12 Södermanland Länsstyrelsen i Södermanlands län, FE 13 Uppsala Länsstyrelsen i Uppsala län, FE 14 Värmland Länsstyrelsen i Värmlands län, FE 15 Västerbotten Länsstyrelsen i Västerbottens län, FE 16 Västernorrland Länsstyrelsen i Västernorrlands län, FE 17 Västmanland Länsstyrelsen i Västmanlands län, FE 18 Västra Götaland Länsstyrelsen i Västra Götalands län, FE 19 Örebro Länsstyrelsen i Örebro län, FE 20 Östergötland Länsstyrelsen i Östergötlands län, FE 21 JSA 13 Tryckt i december 2013

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten?

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2015 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in ansökan i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala markklasser inom miljö ersättningen för betesmarker och slåtterängar Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala markklasser som är

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala kompletterande insatser Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala kompletterande insatser som du kan söka i ditt län. På länsstyrelsens

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017 Observera att ansökan om utbetalning sker i SAM-ansökan 07! Gäller övertagandet ett helt jordbruksföretag överlåtaren har lämnat in SAM-ansökan ska blanketten komma in till länsstyrelsen i övertagarens

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala markklasser inom miljö ersättningen för betesmarker och slåtterängar Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala markklasser som är

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala kompletterande insatser Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala kompletterande insatser som du kan söka i ditt län. På länsstyrelsens

Läs mer

Så här gör du SAM-ansökan

Så här gör du SAM-ansökan Den här informationen hittar du också i broschyren Nyheter och översikt 2014 på sidorna 17 25 Så här gör du SAM-ansökan Du gör din SAM-ansökan i SAM Internet. SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets

Läs mer

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor 2014 Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för ersättningen som du tänker söka. Läs mer

Läs mer

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor 2013 1. Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för ersättningen som du tänker söka. Läs mer

Läs mer

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben SAM-ansökan 2015 så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben Information 2 Innehåll Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Vi gör färre små ändringar på blocken efter att SAM Internet öppnat... 5 Vi

Läs mer

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet Lättläst svenska www.jordbruksverket.se/saminternet SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets webbplats där du söker jordbrukarstöd. I SAM Internet kan du också söka nya åtaganden för miljöersättningar

Läs mer

Miljöersättning för bruna bönor på Öland

Miljöersättning för bruna bönor på Öland Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(13) Texten är från 2010-08-10 JS6003 Version 2 Miljöersättning för bruna

Läs mer

Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor. Vem ska använda blanketten?

Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för ersättningen som du tänker söka. Läs mer

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor 2012 1. Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för ersättningen som du tänker söka. Läs mer

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2013

Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2013 Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2013 1. Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för den eller de miljöersättningar som du tänker söka. Läs mer på

Läs mer

Stöd till landsbygden

Stöd till landsbygden -så här gör du! Stöd till landsbygden Innehåll Kort om SAM-ansökan Lättläst svenska 4 Använd checklistan! 8 Vill du veta mer? 10 Nyheter 2011 12 Tänk på det här! 14 Sök i SAM Internet! 18 Sammanställningen

Läs mer

Guide till SAM Internet 2011

Guide till SAM Internet 2011 Guide till SAM Internet 2011 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet 7 Skicka in din underskrift senast den 15 juni 7 Titta på film om SAM Internet 7 Chatta med oss 7 Nu kan

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Anvisning till blanketten

Anvisning till blanketten Anvisning till blanketten Ansökan miljöinvestering - fast ersättning 2014-2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du när du ska söka stöd till miljöinvesteringar med fast ersättning

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Stödrätter för gårdsstöd 2016

Stödrätter för gårdsstöd 2016 1(7) Stödrätter för gårdsstöd 2016 Här finns den information som gällde för stödrätter 2016. En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med Ja Ja Ja

Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med Ja Ja Ja För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med 2013 Ja Ja Ja Foto: Shutterstock Foto: Urban Wigert Foto: Smålandsbilder.se Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! Du ska skicka

Läs mer

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Innehåll Vad är tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?...........5 Kan jag få tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?........5 Hur får jag tillstånd

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2013 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet...5 Du kan få fram en meny genom att högerklicka på kartan...5 Det är möjligt att skicka in en ansökan tre

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2016

Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2016 Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2016 Följ anvisningen så att du fyller i blanketten rätt. Kom ihåg att lämna in ansökan i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet

Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet EU modul Generellt Näsgård EU-modul läser in förutsättningar angående åttagande och stödrätter från utläst XML fil från SAM Internet aktuellt ansökningsår och sammanställer utifrån dessa och inlagda uppgifter

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

SJVFS 2014:37. Bilaga 1

SJVFS 2014:37. Bilaga 1 Bilaga 1 Blanketter för ansökan om gårdsstöd, stöd för kvalitetscertifiering, kompensationsbidrag, nationellt stöd, stöd till mervärden i jordbruket, tilldelning ur den nationella reserven, överföring

Läs mer

Nyheter och översikt 2013

Nyheter och översikt 2013 Nyheter och översikt 2013 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden Innehåll Det här kan du läsa om i broschyren...4 Här kan du få hjälp...4 Ställ frågor till oss på webben...5 Är det första gången du

Läs mer

Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2016

Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2016 Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2016 Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för den eller de miljöersättningar som du tänker söka. Läs mer på www.jordbruksverket.se/

Läs mer

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Övervakningskommittén 1(22) för landsbygdsprogrammet

Övervakningskommittén 1(22) för landsbygdsprogrammet 1(22) Övervakningskommittén 1(22) 5 oktober 2012 Lägesrapport per den 30 juni 2012 Highlights Totalt utbetalt 23 592 mnkr sedan programstart 1 339 mnkr utbetalt januari-juni 2012 77 procent beviljat av

Läs mer

Miljöersättning för minskat kväveläckage

Miljöersättning för minskat kväveläckage Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(25) Texten är från 2010-08-10 JS6008 Version 3 Miljöersättning för minskat

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Guide till SAM Internet 2010

Guide till SAM Internet 2010 Guide till SAM Internet 2010 SAM Internet är till för dig som vill söka jordbrukarstöd snabbt och enkelt med hjälp av datorn. Här kan du läsa om hur du söker stöd i SAM Internet. Du kan också läsa om nyheter

Läs mer

Nyheter och översikt 2014

Nyheter och översikt 2014 Nyheter och översikt 2014 Stöd till landsbygden Innehåll Det här kan du läsa om i broschyren... 4 Här kan du få hjälp... 4 Är det första gången du söker stöd?... 5 Vill du ha koll på vad som är på gång?...

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Miljöersättning för våtmarker

Miljöersättning för våtmarker Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(22) Texten är från 2010-03-12 Artikelnummer JS6001 Version 2 Miljöersättning

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för måste du ha en stödrätt.

En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för måste du ha en stödrätt. 1(5) Stödrätter 2015 Här finns den information som gällde för stödrätter 2015. En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvestering med fast ersättning

Anvisning till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvestering med fast ersättning Anvisning till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvestering med fast ersättning 1. Läs om de miljöinvesteringar du kan ansöka om inom ditt län. Informationen hittar du på länsstyrelsens webbplats

Läs mer

Nyheter och översikt 2012

Nyheter och översikt 2012 Nyheter och översikt 2012 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden Innehåll Vad kan du läsa om i broschyren?... 4 Nyheter år 2012... 5 Viktiga datum... 19 Tycker du att det är svårt att söka stöd? Använd

Läs mer

Lägesrapport för landsbygdsprogrammet

Lägesrapport för landsbygdsprogrammet Lägesrapport för landsbygdsprogrammet per den 2 maj 2016 Ansökningar om stöd Statistiken bygger på ansökningar som har kommit in till den 2 maj 2016. Drygt 6 100 ansökningar kommit in, totalt ansökt belopp

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer

Nyheter och översikt 2011

Nyheter och översikt 2011 Nyheter och översikt 2011 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden 2 Innehåll Vad kan du läsa om i broschyren?... 4 Nyheter 2011... 5 Viktiga datum...11 Tycker du det är krångligt att söka stöd? Använd

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Kompensationsbidrag. Texten är från JS8001 Version 2

Kompensationsbidrag. Texten är från JS8001 Version 2 Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(23) Texten är från 2010-03-12 JS8001 Version 2 Kompensationsbidrag 2(23)

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2012

Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2012 Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2012 1. Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för den eller de miljöersättningar som du tänker söka. Läs mer på

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

SAM Internet 2009 så här gör du!

SAM Internet 2009 så här gör du! så här gör du! Innehåll Kort om SAM-ansökan i SAM Internet Lättläst svenska.........4 SAM Internet enklare än du tror..........................6 Nyheter 2009...........................................8

Läs mer

När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning.

När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning. 1(15) Miljöersättningar När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning. Miljöersättningarna ingår i landsbygdsprogrammet 2014-2020 och bidrar till att nå

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Antal förprövade platser för olika djurslag under 2014

Antal förprövade platser för olika djurslag under 2014 1(7) 215-2-2 Stabsenheten Harald Svensson Enheten för idisslare och gris Gunnar Palmqvist Antal förprövade platser för olika djurslag under 214 Jordbruksverket ställer årligen samman uppgifter om antalet

Läs mer

Kompensationsstöd 2015

Kompensationsstöd 2015 Kompensationsstöd 2015 Här finns den information som gällde för kompensationsstödet 2015. Namnet på ersättningen är ändrat till kompensationsstöd. Syftet med kompensationsstödet är att ge ersättning till

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 147 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller!

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöd till landsbygden Innehåll Innehåll Innehåll I år är det mycket nytt med jordbrukarstöden...5 Gårdsstöd...8 Förgröningsstöd...14 Stöd till unga jordbrukare...20

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2015-10-15 1 (1) Ny webbplats med ny prenumerationstjänst Den 22 oktober byter Energimyndigheten webbplats. Adressen kommer fortfarande att vara www.energimyndigheten.se.

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Anvisning till blanketten

Anvisning till blanketten Anvisning till blanketten Ansökan miljöinvestering - faktiska utgifter 2014-2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du när du ska söka stöd till en miljöinvestering inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 165 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 149 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O1:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Inga uppgifter om förgröning överförs från Näsgård till SAM Internet eftersom Jordbruksverket inte öppnat för denna möjlighet.

Inga uppgifter om förgröning överförs från Näsgård till SAM Internet eftersom Jordbruksverket inte öppnat för denna möjlighet. Export till SAM Internet 2015 Förutsättningar Uppgifter från Näsgård Mark/Karta kan överföras till SAM Internet. All överföring sker via en fil som skapas i Näsgård Karta och därefter sparas på din hårddisk,

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen:

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen: 1(9) Tvärvillkor 2015 Här finns den information som gällde för tvärvillkor 2015. Det finns lagar och regler som bidrar till att bevara jordbruksmarken i gott skick. De finns för att förbättra miljö för

Läs mer

Från spannmål till spatiala finjusteringar Sveriges lantbrukare tar saken i egna händer, tack vare SAM! Karen Lewis - Länsstyrelsen i Stockholms Län

Från spannmål till spatiala finjusteringar Sveriges lantbrukare tar saken i egna händer, tack vare SAM! Karen Lewis - Länsstyrelsen i Stockholms Län Från spannmål till spatiala finjusteringar Sveriges lantbrukare tar saken i egna händer, tack vare SAM! Karen Lewis - Länsstyrelsen i Stockholms Län Från spannmål till spatiala finjusteringar Sveriges

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer