Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast: 2015-05-18"

Transkript

1 Sida 1 (8) Samverkansprogram Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset inom

2 Sida 2 (8) Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset. Polis eller ambulans kallar distriktsläkare till aktuell plats. Distriktsläkare skall alltid kontaktas, gäller även om den döde kommer in via ambulans till akuten. Distriktsläkaren skriver dödsbevis, och ser till att den döde identifieras (vid behov är polis behjälplig, se nedan). I samband med identifieringen skall den avlidne märkas med avsedda identifieringskort och ID-band (identifieringsband). Om det inte kan göras med en gång, är det polisens uppgift att utföra märkning av den avlidne. Med hjälp av polisen gör distriktsläkaren en inventering av den avlidnes anhöriga, vänner. *LKC kan kontaktas för hjälp med att inventera anhöriga. Det är distriktsläkarens uppgift att se till att de anhöriga blir informerade. Om möjligt åker distriktsläkare tillsammans med polisen hem till de anhöriga. Anhöriga informeras utförligt och detaljerat om vad som hänt. Det är bäst om de anhöriga själv förmedlar dödsbudet till övriga anhöriga och vänner. Be polisen, om möjligt använda privata bilar vid dödsbud. berättar för de anhöriga om hur en normal process ser ut i dessa ärenden och vad som händer. Distriktsläkaren ansvarar för att krishantering för anhöriga och vänner påbörjas, i samarbete med polisen, akuten samt kyrkan. Sjukhuskyrkans lokaler kan användas för det ändamålet. Psykiatrin kontaktas vid behov. Gör upp med anhöriga om eventuell krishantering på den avlidnes arbetsplats eller skola/dagis och vem som ger information till respektive ställe. Distriktsläkaren/distriktssköterskan gör upp om ett nytt krishanteringsmöte med familjen och ev. vänner inom 1-2 dagar. Ansvarig hälsocentral följer upp och kontaktar familjen efter 2 månader eller efter individuella behov. Då patient som behandlas inom psykiatrin suiciderar skall detta informeras till patientens hälsocentral. I uppgifterna skall ingå vem som hälsocentralen kan kontakta för mer information, exempelvis patientens kontaktperson vid psykiatrin.

3 Sida 3 (8) Om det finns minderåriga närstående så kontaktas alltid socialtjänsten för information om den aktuell händelse. Ordinarie arbetstid, måndag-torsdag , fredag Telefonnummer: Kvällstid och helger kontaktas socialjouren, tel Distriktsläkaren ansvarar för att det finns någon hos den anhörige under natten; släkt, vänner, grannar eller arbetskamrater. För äldre som bor ensam eller i de fall där det inte finns någon anhörig, kontakta socialjouren som kan vara behjälplig. tel Visning av den avlidne sker efter överenskommelse med akutens personal. *Se polisens uppgifter. I anslutning till dödsfallet visas den avlidne i visningsrummet på akuten. Vid övriga tider i bårhuskapellet. Vid samtliga suicidfall skall avvikelse rapport upprättas av distriktsläkare eller primärvårdens avvikelse ansvarig. Använd Checklista vid suicid, sid 7. Vem är kontaktad m.m. *LKC= Länskommunikationscentral, s uppgifter vid suicid samt andra onaturliga dödsfall s huvuduppgift är att utreda om brott föreligger. Dödsfallsundersökningen kartlägger frågan. I samband med sådan utredning kan polismyndigheten besluta om rättsmedicinsk obduktion av den avlidne. bistår sjukvården med underrättelse till anhöriga. LKC; tel Uppgifter om närmast anhörig till en avliden person. ser även till att den avlidne transporteras till bårhus. *Visning av avlidna där polisen är inblandade får endast ske efter samråd med polisiär förundersökningsledare. Vid sådan visning måste ALLTID polis närvara. Anledningen till att det är på detta sätt är bl.a. att rättsläkarna ställer högre krav på polisen. Den viktigaste anledningen är dock att det inte ska tillföras kroppen t.ex. nya skador eller avsättas

4 Sida 4 (8) DNA i form av hårstrån eller hudavlagringar m.m. Detta är viktigt för att utesluta att något brott skett. Resurser som kan kallas in Psykiatrisk jourmottagning Psykiatriska jourmottagningen, tel Psykiatrin finns alltid till hands om basresurserna ej räcker till för konsulterande samtal, ev. patientbesök eller inläggning. Socialtjänsten Inom biståndsenheten arbetar socialsekreterare som kan vara en resurs utifrån stöd till familjer och enskilda inklusive barn, där någon berörs av suicid eller annan svår olycka. Socialsekreterarna nås dagtid genom kommunens växel telefon; Utanför ordinarie arbetstid så finns socialjouren tillgänglig på telefon; Ska ansvara för den andliga vården vid sjukhuset, Älvgården och demensgruppboende. Sjukhuskyrkan svarar mot de behov människor har att prata om Gud, lidande, döden, meningen o.s.v. I uppdraget ingår också Gudstjänst som firas varje torsdag kl i Andaktsrummet på plan 3 på sjukhuset. Sjukhuskyrkans lokaler kan användas vid krishantering. Lokalen skall alltid vara öppen. Om den av någon anledning är låst kontakta akuten. Diakon Sjukhuskyrkan Gällivare sjukhus: Kristina Wallbing, tel Telefonnummer till Gällivare/Malmbergets församlings präster: Mats Rondahl, kyrkoherde, tel Anders Bondesson, tel Anna Fjällborg, tel Niclas Larsson, tel Prästerna och diakonen har ingen jour eller beredskap, kan alltid kontaktas men kan ha förhinder av olika slag. Jourhavande präst 112. Akutjour varje natt samtalet är gratis. Gäller för hela Sverige ej enbart lokalt i Gällivare.

5 Sida 5 (8) Lokal telefonlista Jourtid Socialjouren i Gällivare Gällivare sjukhus, psykiatri, jourmott Gällivare Sjukhus, akutmottagning Gällivare (inget riktnummer) Sjukhuskyrkan Jourhavande präst 112 Dagtid Laponia Hälsocentral Adviva Hälsocentral Socialtjänsten i Gällivare BUP (barn- och ungdomspsykiatri) POSOM-gruppen eller 112 Samtalsbyrån Ungdomsmottagningen

6 Sida 6 (8) CHECKLISTA vid suicid samt andra onaturliga dödsfall Ja Nej

7 Sida 7 (8) CHECKLISTA vid suicid samt andra onaturliga dödsfall Distriktsläkare kontaktad Polis kontaktad Konstaterat dödsfall Identifiering klar Märkt med identifieringskort Anhörig kontaktad Socialtjänsten kontaktad Svenska kyrkan kontaktad Vårdcentralens psykolog kontaktad Ungdomsmottagningen kontaktad Skolan kontaktad Arbetet/företagshälsovården kontaktad Annan...

8 Sida 8 (8) Visning gjord Avvikelse skriven Övrigt...

Rapport. RS 694-2011 1.0 Utgåva 1(30) Rapport Barn som anhöriga 30083. Kartläggning av strukturer för stöd till barn vars förälder oväntat avlider

Rapport. RS 694-2011 1.0 Utgåva 1(30) Rapport Barn som anhöriga 30083. Kartläggning av strukturer för stöd till barn vars förälder oväntat avlider RS 694-2011 1.0 Utgåva 1(30) Rapport RS 694-2011 1.0 Utgåva 2(30) Innehållsförteckning 0.1 PROJEKTINFORMATION... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 5 2 METOD... 5 2.1 Aktörer som medverkat vid kartläggning

Läs mer

Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats

Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats FLIK 1 Larmkedja Ring alltid Ingrid eller Siv Ingrid 18013, 0975/52021, 070/6425795 Siv 50100, 50192 073/0660561 Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats Tel arbete Tel hem

Läs mer

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Handlingsprogram KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Upprättat i samarbete med Primärvården, Polismyndigheten samt Socialtjänsten Gemensamma mål och utgångspunkter Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett mångfacetterat

Läs mer

Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun

Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun Bilaga 2 Plan för POSOM Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun Denna plan avser kriser eller extraordinära händelser som inte kan hanteras inom befintlig

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING Handlingsplanen ska ge all personal på Värnamo Vuxenutbildning grundläggande information, kunskap och beredskap om hur man kan agera vid krissituationer

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 1 av (18) Gällande 22 augusti 2011 HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 2 av (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 3 RUTINER FÖR SOCIALKONTORET 4-6 RUTINSCHEMA

Läs mer

Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider

Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider Checklista om anställd eller student förolyckas eller avlider utanför Stockholms universitet Åtgärderna nedan ska om inte annat anges vidtagas av

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 KRISGRUPP Torbjörn Karlsson, gymn chef 070-5721446 0515-12488 Peter Ström, ersättare 070-6423587 0500-203413 Aida Dervisic 0515-886002 073-4619725 Vakant Harriet Nilsson 0730-482895

Läs mer

Krisplan för Granbackaskolan

Krisplan för Granbackaskolan Krisplan för Granbackaskolan Solna den 15 september 2009 VID EN KRISSITUATION När ett barn drabbas av en olycka eller dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet mycket starkt, utan även dess omgivning.

Läs mer

Våld mot kvinnor Ett handlingsprogram för Gällivare upprättat i myndighetssamverkan

Våld mot kvinnor Ett handlingsprogram för Gällivare upprättat i myndighetssamverkan Våld mot kvinnor Ett handlingsprogram för Gällivare upprättat i myndighetssamverkan Åklagarkammaren 2005-03-09 2008-09-01 Reviderad 1 Gemensamma mål och utgångspunkter Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är

Läs mer

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA När en olycka har inträffat, är det svårt att veta vad som kommer att hända. Hur man som enskild människa skall bete sig, vad som kommer att hända, vilka

Läs mer

EFTER OLYCKAN. En informationsfolder från Västra Sörmlands Räddningstjänst

EFTER OLYCKAN. En informationsfolder från Västra Sörmlands Räddningstjänst EFTER OLYCKAN En informationsfolder från Västra Sörmlands Räddningstjänst Din kontakt Du har träffat: Tele: Tele Västra Sörmlands Räddningstjänst: 0150-576 50 Sammanställt maj 2009 1 Att drabbas av en

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd När någon avlidit till dig som närstående, information och praktiska råd I den här foldern kan du läsa om vad som sker i samband med att någon avlidit och vad du som närstående har ansvar för samt vart

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

Yrkesgemensam handbok Ljungby Markaryd Älmhult

Yrkesgemensam handbok Ljungby Markaryd Älmhult Yrkesgemensam handbok Ljungby Markaryd Älmhult Våld i nära relationer 2009 Inledning Vad är våld och vilka utsätts? Våld i nära relationer består av ett mönster av makt och kontrollutövanden och är i allra

Läs mer

Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum

Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum Räddningstjänsten Tanums kommun Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum Ledning och samordning vid Psykosocialt omhändertagande. Innehåll Sida Bakgrund och uppgift 3 Planens tillämpning 4 Uppstart

Läs mer

Handlingsprogram för Arvidsjaur

Handlingsprogram för Arvidsjaur Våld mot kvinnor Handlingsprogram för Arvidsjaur Norrbottens läns landsting Polisen Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25 37. Arvidsjaurs kommun INLEDNING Varje år utsätts tiotusentals kvinnor i Sverige

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 1 Innehåll: o Mål 3 o Telefonlista 4 o Krisgruppens uppgifter 5 o Facklitteratur 6 Handlingsplaner o Ett barn får en allvarlig sjukdom 7 o Hastigt och oväntat dödsfall

Läs mer

Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne

Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne Till Dig som i Ditt arbete kommer i kontakt med dödsfall utanför sjukvårdsinrättning Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 92 Den 2007-11-26 Kommunfullmäktige 2007-11-26 110 Kommunstyrelsen 2007-11-12 203 Kf 92 Ks 169 Dnr 2007.311 750 Reviderad handlingsplan Våld mot kvinnor Smedjebacken Kommunfullmäktige

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

Våld i nära relation Myndigheterna i Jokkmokk informerar

Våld i nära relation Myndigheterna i Jokkmokk informerar Våld i nära relation Myndigheterna i Jokkmokk informerar Det berör oss alla! Den här broschyren har vi tagit fram för till stöd för den som lever med våld eller hot eller som känner rädsla för hot och

Läs mer

STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS

STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS 1(13) NORDMALINGS KOMMUN HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Dnr 09/SN063 750 Socialnämnden den 24 februari 2009, 56 Kommunfullmäktige den 22 juni 2009, 39 2(13) 2008-10-12

Läs mer

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Krishanteringsplan Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Postadress Besöksadress Telefon & e-post Telefax Högbergsskolan Palmgatan 11-13 0293-21 83 64 0293-106 88 815 80 TIERP hogbergsskolan@tierp.se

Läs mer