KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA"

Transkript

1 KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor

2 Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms Folkhögskola Krisledningsgruppens uppgifter Viktiga telefonnummer Brand Olycksfall på skolan Våld och hot på skolan Bombhot per telefon eller mail Dödsfall bland eleverna Dödsfall bland personal Material till minnesstund/minneslåda Revidering av kris och katastrofplan

3 Krisberedskap på Södra Stockholms Folkhögskola Det är av vikt att skolor förbereder sig för traumatiska kriser som orsakas av plötsliga, oväntade och ovanligt svåra och intensiva händelser. För oss innebär kris: dödsfall, svår sjukdom, allvarlig olycka, brand, våld och hot eller annan allvarlig händelse som berör studerande- och eller personalgrupp. Krissituationer skapar ångest och oro, så det är viktigt att vara förberedd. Vanliga känslor är förvirring, lamslagenhet, hjälplöshet, ovisshet och rädsla. I värsta fall uppstår panik. Verksamhet och vardagsrutiner rubbas och det blir svårt att koncentrera sig på arbetet. Handlar det om mycket dramatiska händelser börjar rykten spridas och medierna anländer. Vår verksamhet skall alltid präglas av omtanke om liv och hälsa samt en god arbetsmiljö. I skolan omfattas alla, både elever och personal, av arbetsmiljölagstiftningen. Lagstiftningen syftar bl. a. till en god arbetssituation utan risk för skador och en arbetsplats där alla kan känna trivsel och trygghet. Samtidigt läggs även ett ansvar på att all personal känner till rutiner och handlingsplaner vars syfte är att uppnå lagstiftningens målsättning. Denna handlingsplan skall vara känd av alla på vår arbetsplats. Om en kris eller katastrof inträffar eller ett allvarligt brott begås kan skadorna och det mänskliga lidandet minska om vi vet hur vi skall agera och varför vi skall göra på ett visst sätt. Att vara förberedd minskar känslan av förvirring, maktlöshet och kaos i svåra situationer. Ansvarsfrågan Rektor är ytterst ansvarig Rektor ska alltid omedelbart kontaktas och hållas informerad om det som inträffat Rektor, eller biträdande rektor ska sammankalla krisledningsgruppen Rektor, eller biträdande rektor ska hålla expedition och övrig personal underrättade Rektor, eller biträdande rektor ska sköta all kontakt med massmedia

4 Krisledningsgruppen på Södra Stockholms Folkhögskola Medlemmarna i krisledningsgruppen skall: ha goda kunskaper om kriser och krishantering vara mentalt förberedda att snabbt rycka in vid krissituation, även på obekväm arbetstid Krisledningsgruppen träffas regelbundet, minst en gång per termin, för att: upprätthålla och utöka kunskaper och gruppkänsla uppdatera elev- och personallistor revidera innehållet i krispärmen Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Karin Eiderbrant, rektor eller Joakim Andersson, biträdande rektor eller Anita Heidemo, kurator eller Anette Lyden, samordnare eller Gunilla Lagergren, samordnare eller Suzanne Södergren, samordnare eller Krisledningsgruppen har ansvar för skolans akuta handlande Krisledningsgruppen utser de personer som ska ha kontakt med anhöriga. Krisledningsgruppen tar kontakt med personer och institutioner utanför skolan som kan bli inkopplade om något hänt: Polis Präst Räddningstjänst Socialtjänst Psykiatrisk öppenvård Krisledningsgruppen ska om så nödvändigt se till att all personal som tvingas stanna i skolan längre tid, får personlig service, t.ex. mat och dryck. Det är inte skolans uppgift att lämna dödsbud efter olycka. Detta sköts av läkare, polis eller präst.

5 Krisledningsgruppens uppgifter För att utveckla och upprätthålla krisberedskap och organisera krisverksamheten ska varje skola ha en krisledningsgrupp. Rektor skall leda gruppen och är ansvarig vid krissituationer. Krisledningsgruppen ansvarar för att: Kontinuerligt informera skolans personal om sitt arbete. Se till att elever och har kännedom om skolans krisledningsgrupp. Informationen ges via skolstart, skolans webbsida, kursrådet, m.m. Göra upp en skriftlig krisplan för skolan utifrån gällande riktlinjer. Anteckna gruppens inbördes arbetsfördelning. Reda ut vilka samarbetsparter som är viktiga i krissituationer. Bestämma samlingsplats och tider för krisledningsgruppsmöten och krisinformation. Informera ny personal om krisplanen. Upprätthålla personalens kriskunskaper genom fortbildning och anskaffning av litteratur. Organisera och leda verksamheten i krissituationer. Ombesörja det omedelbara behovet av andligt stöd och av eventuella fortsatta åtgärder. Utvärdera de åtgärder som vidtagits i krissituationer och vid behov revidera krisplanen. Kontinuerligt uppdatera krisplanen, förändringar i kontaktuppgifterna eller av organisation Tillse att krisledningsgruppen själv upprätthåller sina kriskunskaper genom fortbildning, ny litteratur, övning av fallbeskrivningar osv.

6 Viktiga telefonnummer SOS Alarm 112 Nödnummer dygnet runt till: Ambulans Räddningstjänst/Brandkår Polis Flygräddning Sjöräddning Fjällräddning Jourhavande läkare Jourhavande tandläkare Jourhavande präst Socialjour Giftinformation Övriga viktiga nummer Taxi Stockholm Taxi Kurir Nummerupplysningen Kvinnojourernas riksförbund Sjukvårdsupplysningen Skärholmens stadsdelsförvaltning Tolkförmedlingen Närpolis Skärholmen Huddinge Sjukhus

7 Brand Allas ansvar: Brandlarmet testkörs 1 gång per år Gå igenom utrymningsplanen som finns i alla klassrum på skolan Vid utrymning se till att stänga alla dörrar och fönster innan utrymning sker Se till att alla kommer ut så fort som möjligt enligt utrymningsplanen. OBS! Hissen får inte användas Om det är köbildning, vänta på rökfritt plan med stängd dörr till utrymning kan ske. Gå till uppsamlingsplatsen utanför huvudentrén Kontrollera närvaron genom att pricka av i klasslistan och avrapportera till rektor. Krisledningsgruppens ansvar: Krisgruppen samlas direkt efter tillbudet för uppföljning av hur utrymningen fungerade

8 Olycksfall på skolan Allas ansvar: Tillkalla vid behov ambulans, polis eller brandkår. Tel. nr. 112 Lämna adressen och ge ordentlig färdbeskrivning. Se till att någon som känner den/de skadade åker med ambulansen Meddela rektor, eller någon annan i krisledningsgruppen Skärholmens vårdcentral meddelas om det befinns nödvändigt. Vilka är de skadade? Vilka var på platsen? Kontakta berörda beroende på omfattningen Ta hand om chockade Ordna lokal för samling om behov finns Håll kontakt med de drabbade Ordna möjligheter för de inblandade att tala om olyckan Utvärdera hur arbetet fungerade

9 Våld och hot på skolan Allas ansvar: Kalla på polis, om det känns nödvändigt. Informera rektor, eller någon annan i krisledningsgruppen Gör en bedömning av omfattningen Aktualisera eventuell avstängning av elev Informera berörda ( Se Olycksfall) Gör snabbt upp en handlingsplan Bestäm hur det inträffade ska följas upp Skolan göra alla eventuella polisanmälningar Bombhot per telefon eller mail Allas ansvar: Försök fördröja samtalet Försök avgöra ålder/kön på rösten Lägg inte på luren Påkalla någon annans uppmärksamhet. Denna person ringer polisen och begär att få samtalet spårat Informera rektor, eller någon annan i krisgruppen Besluta om utrymning i samråd med polisen via telefon Aktivera brandlarmet om beslut om utrymning tagits Låt utrymning ske som vid brandlarm (se brandlarm)

10 Dödsfall (elev under skoltid) Allas ansvar: Meddela rektor, eller någon annan i krisledningsgruppen Besluta om vilken personal och vilka elever som skall underrättas och vid vilken tidpunkt Bestäm vem som i förekommande fall tar kontakt med anhöriga och utse kontaktperson angående begravning m.m. Besluta om åtgärder i gruppen där eleven gått (minnesstund) m.m Dödsfall (elev utanför skolan) Allas ansvar: Meddela rektor, eller någon annan i krisledningsgruppen Besluta om vilken personal och vilka elever som skall underrättas och vid vilken tidpunkt Besluta om åtgärder i gruppen där eleven gått (minnesstund m.m.) Utse kontaktperson med anhöriga angående begravning m.m.

11 Dödsfall (personal under skoltid) Underrätta personalen Bestäm vem som tar kontakt med anhöriga Förbered minnesstund för: Kollegor Elever Dödsfall (personal utanför skolan) Underrätta personalen Bestäm vem som tar kontakt med anhöriga Förbered minnesstund för: Kollegor Elever

12 Material till minnesstund/minneslåda Skolan har en minneslåda. Denna skall användas vid behov och finns hos kurator på skolan. Revidering av kris och katastrofplan Vid varje läsårsstart träffas krisledningsgruppen. Rektor sammankallar. Gruppen går igenom eventuella erfarenheter och reviderar vid behov kris och katastrofplanen.

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KRISBEREDSKAP 3 2. KRISLEDNINGSGRUPP 3 2:1 Krisledninsgruppens uppgift 3 2:2 Krisledningsgruppens medlemmar 4 3. KRISLÅDA.. 5 4. KRISPÄRM.. 5 5. ARBETSGÅNG VID AKUT KRISSITUATION..

Läs mer

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112 1 (9) Krisplan Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet: Arbete Mobil Hem Tillförordnad rektor Tommy Olsson 08 597 835 01 073 661 05 47 Arbetslagsledare Karin Sagbrant 073 666 32 42 070 365 65

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 1 Innehåll: o Mål 3 o Telefonlista 4 o Krisgruppens uppgifter 5 o Facklitteratur 6 Handlingsplaner o Ett barn får en allvarlig sjukdom 7 o Hastigt och oväntat dödsfall

Läs mer

Beredskapsplan för krissituationer

Beredskapsplan för krissituationer Beredskapsplan för krissituationer Sävsjö 2015-06-30 G:/Sävsjö-ADM/BUN/Aleholm/SAN Krisgrupp 2015//2016 Namn: Arbete: Mobil: Hem: Johnas Stranne (sammankallande) Rektor Sandra Andersson Rektor Ammi Hylander

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING Handlingsplanen ska ge all personal på Värnamo Vuxenutbildning grundläggande information, kunskap och beredskap om hur man kan agera vid krissituationer

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Krishanteringsplan Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Postadress Besöksadress Telefon & e-post Telefax Högbergsskolan Palmgatan 11-13 0293-21 83 64 0293-106 88 815 80 TIERP hogbergsskolan@tierp.se

Läs mer

Krisplan. Dnr 05/257 06-01-17. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Krisplan. Dnr 05/257 06-01-17. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 060117_KMH_Krisplan.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Krisplan Dnr 05/257 06-01-17 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen 105 Postadress: Box 27 711, 115 91 Stockholm Tel: 08-16

Läs mer

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05 Kris- och stödplan Skolförvaltning nordväst Örebro kommun 1 Uppdaterad 2012-11-05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Skolans policy 3 Tänkbara krissituationer 4 Kriser och deras förlopp 5-7 Vanliga sorgereaktioner

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Smörblommans säkerhetsarbete, handlingsplaner och rutiner Pysslingen förskolor och skolor AB

Smörblommans säkerhetsarbete, handlingsplaner och rutiner Pysslingen förskolor och skolor AB Smörblommans säkerhetsarbete, handlingsplaner och rutiner Pysslingen förskolor och skolor AB Inledning och allmänna larmrutiner S. 2 Krisgrupp Utrymning, Inrymning, Krishantering S. 2 Rutin vid skada som

Läs mer

2014-11-07 1 ( 17) KRISPLAN. för NOLTORPS OMRÅDE. Barn- och ungdomsförvaltningen

2014-11-07 1 ( 17) KRISPLAN. för NOLTORPS OMRÅDE. Barn- och ungdomsförvaltningen 2014-11-07 1 ( 17) KRISPLAN för NOLTORPS OMRÅDE Barn- och ungdomsförvaltningen Förskolan Lövhyddan Förskolan Tegelslagaren Förskolan Nolängen Noltorps förskola Noltorps öppna förskola Familjedaghemmen

Läs mer

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Planera för det oplanerade Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang 1 Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Bra planering från flera håll. Texterna i detta dokument är sammanställda

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL (1/11) KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL Version Datum Ändrad av Ändring 1.0 2014-02-10 Första utgåva 2014 ÖSMO GIF FOTBOLL 1 (2/11) Syfte Krisplanens syfte är att skapa en krismedveten beredskap inför oväntade

Läs mer

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HOFORS VT 2009 SKOLANS KRISORGANISATION Rektor Elevvård Hälsovård ansvarar för omhändertagande av Elev/familj Skolpersonal samarbetar med Kyrka Massmedia

Läs mer

OMFATTNING / BEGRÄNSNING KRISGRUPP

OMFATTNING / BEGRÄNSNING KRISGRUPP YDS Nau utilus Krishanterings- ma anual Innehållsförteckning 1. GENERELLT... 5 1.1. INLEDNING... 5 1.2. SYFTE... 5 1.3. VERSIONER... 5 1.4. REVISIONER... 5 1.5. ANSVAR... 5 1.6. OMFATTNING / BEGRÄNSNING...

Läs mer

Krishanteringsplan Bromma Volleyboll

Krishanteringsplan Bromma Volleyboll Krishanteringsplan Bromma Volleyboll Behöver inte vara en stor olycka. Kan vara mindre kriser som t ex penalism, sexuella trakasserier, ryktesspridning, doping. Viktigt är att krisgruppen diskuterar olika

Läs mer

Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats

Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats FLIK 1 Larmkedja Ring alltid Ingrid eller Siv Ingrid 18013, 0975/52021, 070/6425795 Siv 50100, 50192 073/0660561 Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats Tel arbete Tel hem

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information Första hjälpen och krisstöd Planering Utbildning Information Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Första hjälpen Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genom föras

Läs mer

Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun

Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun Bilaga 2 Plan för POSOM Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun Denna plan avser kriser eller extraordinära händelser som inte kan hanteras inom befintlig

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18. Förslag till KRISHANTERING. för MSDK. Bilaga 1 Version 2011.03

Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18. Förslag till KRISHANTERING. för MSDK. Bilaga 1 Version 2011.03 Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18 Förslag till KRISHANTERING för MSDK Bilaga 1 Version 2011.03 Arbetsgrupp: Lars Malmberg Patrik Holmstedt Sanna Nedavaska Malmö Sportdykarklubb

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Krisplan för Granbackaskolan

Krisplan för Granbackaskolan Krisplan för Granbackaskolan Solna den 15 september 2009 VID EN KRISSITUATION När ett barn drabbas av en olycka eller dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet mycket starkt, utan även dess omgivning.

Läs mer

Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider

Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider Checklista om anställd eller student förolyckas eller avlider utanför Stockholms universitet Åtgärderna nedan ska om inte annat anges vidtagas av

Läs mer

KRISPLAN HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 FÖR VIKTIGA TELEFONNUMMER. SOS Alarm

KRISPLAN HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 FÖR VIKTIGA TELEFONNUMMER. SOS Alarm KRISPLAN FÖR HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 VIKTIGA TELEFONNUMMER SOS Alarm Polis (icke brådskande) Giftinformationscentralen Sjukvårdsrådgivningen Halland BRIS (barnens hjälptelefon) BRIS (vuxnas telefon

Läs mer