Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(6) STYRELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(6) STYRELSE"

Transkript

1 Länsbygderådet Sjuhärad MÖTE Sida1(6) Plats och tid: Od Sockengård, 18:30 21:30 Beslutande: Övriga: Claes Bergqvist Mikael Larsson Kjell Gröndahl Sassi Wemmer Tina Yngvesson Holger Sandin Hans Kilén Hans Johansson Eva Vikingson Manda Schillerås Per-Åke Davidsson Utses att justera: Mikael Larsson Paragraferna: Underskrifter: Sekreterare:.. Manda Schillerås Ordförande:.. Sassi Wemmer Justerare: Mikael Larsson

2 Länsbygderådet Sjuhärad MÖTE Sida2(6) 50 Justerare Mötet öppnades efter en god jultallrik, Mikael valdes till justerare. 51 Presentation Holger presenterade Od Sockengård. 52 Protokoll Föregående styrelseprotokoll skall återigen justeras innan det godkänns. 53 Ekonomi Claes Bergqvist berättade om ekonomin och påpekar att samtliga i styrelsen måste lämna in reseersättningar innan årsmötet, annars fryser ersättningarna inne. Claes nämnde också att det finns SEK på banken och att det enligt rapport kommer att finnas ,10 SEK kvar till Landsbygdsriksdagen Sassi föreslog att avsätta SEK i budgeten till Landsbygdsriksdagen. Detta skulle innebära kostnader för 8-10 personer inklusive resekostnad, deltagaravgift och boende, inte arvode. Som förra gången kommer även LUVG att söka delfinansiering för deltagandet ifrån Landsbygdsprogrammet. Kommunrepresentanterna uppmanas att redan nu börja bearbeta kommunerna för sponsring av deltagandet SEK avsätts i budget för 2012 till deltagandet i Landsbygdsriksdagen. 55 Rapport från samtliga kommuner Bollebygd jobbar mycket med gång- och cykelvägar. Svenljunga har under den senaste tiden fokuserat mest på fiber och bredband.

3 Länsbygderådet Sjuhärad MÖTE Sida3(6) Forts 55 Borås hade ett stormöte där man presenterade att 2 miljoner går till lokal utveckling. Man ser också en tendens på trötthet. Herrljunga har haft ett kommunbygderåd med fokus på fiber. Vårgårda försöker med byalagsträff 1 ggr/halvår, men få personer ansluter till mötena. Även Vårgårda jobbar med fiber. Mark har haft ett stormöte där 10 byalag medverkade. På stormötet utsågs en ersättare för Mark. Kommunen jobbar med GC-vägar. Tranemo har haft ett kommunbygdråd med fokus på teman vilket tenderar att locka fler till mötena. Tranemo jobbar med GC-vägar. Tina och Tomas blev omvalda till LBR. Ulricehamn jobbar med vindkraft och cykelvägar. Deras kontakt med kommunen är bra. Alliansen funderar på att gå ur SES. Efter genomgången påmindess samtliga i styrelsen att välja om representanter innan nästa årsmöte. 56 Lokala planer Projektet slut. Alla lokala planer är slutredovisade förutom tre som inte har organisationsnummer. Claes bevakar för att få in dessa. Alla byalag har fått utbetalt sina bidrag. Slutredovisning lämnat till Leader. 57 Rapporter Tankesmedjan: Claes berättade om mötet som belyste attraktiv landsbygd med ledorden fiber, vägar, attraktiv livsmiljö och kommunikation mellan stat och kommun. Mötet belyste även service och infrastruktur med diskussioner kring bredband, infrastruktur och möjligheterna med Leader. Claes mailar ut Tankesmedjan till samtliga i styrelsen. Morgondagens innovativa Västra Götaland: Sassi berättade att diskussionerna kretsade kring forskning, teknik och att det var mycket fokus på städer. Landsbygden var nämnt i liten utsträckning. Kanske borde LBR aktivera sig mer genom att lämna

4 Länsbygderådet Sjuhärad MÖTE Sida4(6) forts 57 projektförslag till Regionen? Samtliga i styrelsen instämmer vikten i att representera LBR på liknande möten. Serviceprogrammet: Tina sammanfattade mötet med orden sedd, hörd och respekterad. Flera av punkterna som togs upp var en form av upprepning från tidigare möten. Frågor som togs upp på mötet spretar beroendes var man befinner sig. Detta beror förmodligen på olika satsningar. Varje kommun och geografiskt område fick avsluta med att berätta om sin ort och vad som händer där. Rångedala: Inställt. Turismfrukost Arvet i Framtiden : Mikael berättade om frukostmötet på Torpa Stenhus där Västarvet och Röe gård med inriktning på storytelling och utställning. Västarvet kom med förslag och tips om hur man kan använda byggnader över lag medan Röe gård var ett levande exempel på hur gården arbetade. Ordförandemöte HSSL: Tina informerade att mötet ville lyfta småföretagare och koppla dem mer till näringslivsverksamhet. Vidare diskuterades att påverka kommunerna att tänka mer entreprenörsmässigt. Strukturfonder: Tina berättade om EU:s visioner 2020 och att ett förslag lagts fram att man ska ha samma regler för alla fonder. Mötet innehöll mycket fakta, för mer info se 58 Skogsstyrelsen Sassi var inbjuden av Skogsstyrelsen för att berätta om Länsbygderådet. Skogsstyrelsen kommer att börja jobba mer med landsbygdsutveckling framöver. En fråga väcktes om Skogsstyrelsen skall få en plats som adjungerad i LBR. Mer info om detta på nästa möte. 59 Coompanion Coompanion har under en period på två år råddat ett projekt om natur och kultur. Detta projekt kommer att slutredovisas. 60 Lägesrapport Leader Sassi berättade att det fortfarande finns utrymme för att söka utvecklingscheckar för byalag som skrivit lokala planer. I övrigt finns pengar kvar i Leader däremot i mindre mängd. I Axel 3 ämnat för aktiviteter finns idag ca SEK kvar.

5 Länsbygderådet Sjuhärad MÖTE Sida5(6) 61 Årets lokala utvecklingsgrupp (HSSL) LBR nominerade Asklanda Ornunga. 62 Presentation av 3 nya grupper Hjällby hembygdsförening, Öra bygdeförening presenterades och godkändes för medlemskap i HSSL. Även Ballasjöns utvecklingsgrupp godkändes efter förra gångens presentation 63 Julbrev Claes samlar in information och sammanställer bladet. I bladet kommer det att finnas information om utvecklingscheckar, verksamhetsplan och information från varje kommun. Samtliga representanter i styrelsen uppmanades att skriva något till julbrevet innan den 14 december. Mikael åtog sig att skriva något om Mark. 64 Gemensamma styrelseaktiviteter Som förslag lämnade Tina att styrelsen kan byta idéer och erfarenheter med andra Länsbygderåd. Styrelsen kom överens om att arbetsutskottet ska söka en leadercheck för erfarenhetsutbyte. 65 Kalendariet 6/12 Förenings-/medlemsmöte i Stockholm: Sassi, Tina och Manda 19/4 Årsmöte LBR kl (plats bestäms vid nästa möte) 21/3 Styrelsemöte kl (plats bestäms vid nästa möte) 1/3 Au-möte kl 11.00

6 Länsbygderådet Sjuhärad MÖTE Sida6(6) 66 Övriga frågor Claes gav förslag på namnbyte från Länsbygderåd till Hela Sverige Ska Leva. Inget beslutades, punken tas upp vid ett annat tillfälle. Claes nämnde återigen försäkringarna som han jobbat med ett tag. De kommer att tas upp på ordförandeträffen i januari. 67 Nästa möte Claes anmälde sitt intresse till mötet för PTS-internet styrning. Kjell föreslog att nästa sommaravslutningsmöte kan läggas i Ladulåsen. Vidare kom ett förslag på en mötesplan innan årsmötet. 21/3 kl Plats skickas på mailen.

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad STYRELSENS VERKSAM- HETSBERÄTTELSE FÖR HELA SVERIGE SKA LEVA SJUHÄRAD 2014 2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad Under året har hållits 3 styrelsemöten. Arbetsutskottet har

Läs mer

Minnesanteckningar kommunbygderåd 131024

Minnesanteckningar kommunbygderåd 131024 Vår ref: Susann Gustafson Turist- och landsbygdsutvecklare Datum: 2013-10-29 Minnesanteckningar kommunbygderåd 131024 Tid: torsdagen den 24 oktober, klockan 18.00 Plats: Nittorps ishall, Nittorp Närvarande:

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott 2003-06-12 1(11) Plats och tid: Tostared, kl. 16.30 20.00 ande: Sassi Wemmer Eva Johansson Sven-Olof Carlsson Jan Vinkvist Utses att justera: Sven-Olof Carlsson Underskrifter: Sekreterare:.. Sassi Wemmer

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Turismstrategi i samverkan Svenljunga och Tranemo

Turismstrategi i samverkan Svenljunga och Tranemo 1 (7) Slutrapport för projektet Turismstrategi i samverkan Svenljunga och Tranemo Datum: 2014 05 31 Journalnummer: 2011-599 Projekttid: 2011-2014 Kontaktpersoner i projektet: Fredrik Dahl fredrik.dahl@svenljunga.se

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011 Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011 Närvarande: Annika Andersson, Leader Sjuhärad Jenny Björk, Leader Spira Fyrkanten Maria

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

4 Ta hjälp av Byanätsforum

4 Ta hjälp av Byanätsforum 2/2015 4 vi lanserar #jämställtmöte 4 Ta hjälp av Byanätsforum Hela Sverige ska leva! 1 4 TRE utredningar FÖR BYARÖRELSEN Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. NYHETER VI LANSERAR #JÄMSTÄLLTMÖTE 4. NYHETER TRE

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Referat från partidebatt 2010-08-18 i Rångedala Bygdegård

Referat från partidebatt 2010-08-18 i Rångedala Bygdegård Referat från partidebatt 2010-08-18 i Rångedala Bygdegård Här ser ni de deltagande. Sassi inleder och hälsar välkomna och introducerar Annika Andersson som kommer att vara moderator under debatten. Annika

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Sverok Gävle-Dala

Kallelse till årsmöte för Sverok Gävle-Dala Kallelse till årsmöte för Sverok Gävle-Dala 2015-02-22 kl. 14 ABF Vasagatan 27 784 32 Borlänge Lokalen ligger bakom framtidsmuseet, på gångavstånd från resecentrum och det finns en rymlig parkering framför

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer