SÖDERMANLANDS TAXKLUBBS ÅRSMÖTE 19 FEBRUARI Föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖDERMANLANDS TAXKLUBBS ÅRSMÖTE 19 FEBRUARI 2014. Föredragningslista"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

2

3 SÖDERMANLANDS TAXKLUBBS ÅRSMÖTE 19 FEBRUARI 2014 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande 2. Justering av röstlängd 3. Val av ordförande för mötet 4. Val av sekreterare för mötet 5. Val av två justeringsmän 6. Fastställande av dagordning 7. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 8. Föredragning av styrelsens årsberättelse 9. Föredragning av revisorernas berättelse 10. Fastställande av resultat- och balansräkning 11. Fråga om disposition av tillgängliga medel 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 13. Val av ordförande på ett år 14. Val av övriga ledamöter i styrelsen 15. Val av två revisorer och revisorssuppleant 16. Information om lokala avelsråd och valphänvisning 17. Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande 18. Övriga frågor 19. Utdelning av vandringspriser, hederspriser och förtjänsttecken 20. Årsmötet avslutas

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Södermanlands Taxklubb får härmed avge följande berättelse över klubbens verksamhet och styrelsens förvaltning under verksamhetsåret Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Jan Stridh ordförande vald på ett år Claes Lundberg vice ordförande vald till 2014 Katarina Bäcklund sekreterare vald till 2015 Anders Fändrik skattmästare vald till 2015 Ingela Kyrklund ledamot vald till 2014 Ola Lagerbäck ledamot vald till 2015 Martina Lagerbäck ledamot vald till 2014 Charlotte Lorichs ledamot vald till 2015 Pernilla Eriksson ledamot vald till 2014 Av årsmötet utsedda revisorer: Annika Rönnings, omval 1 år Birgitta Karlsson, omval 1 år Kjell Rengdell, omval 1år Peter von Celsing, nyval 1 år Av årsmötet utsedd valberedning: Eva von Celsing, sammankallande Bo Walther Kenneth Pettersson Gunilla Jansson har varit adjungerad till styrelsen som prisförvaltare. Kontaktman i avels- och valpförmedlingsfrågor har varit för långhår Marianne Fredriksson, korthår Claes Lundberg ocg strävhår Bo Walther. Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda möten. Den 31 december 2013 var antalet medlemmar 280 stycken, vilket innebär en sänkning med 38 medlemmar från året innan. Ett 40-tal påminnelsekort har under hösten 2013 skickas ut till u-märkta medlemmar. För klubbens ekonomiska ställning lämnas särskild redovisning. Klubbens arbete via sina kommittéer (drev-viltsår-gryt-utställning) redovisas särskilt.

5 2013 var klubbens 55:e verksamhetsår. Vi har hållt våra tre sedvanliga utställningar. I samband med utställningarna har ringträningsträffar har anordnats för våra medlemmar. Ordinarie viltspårprov anordnades i maj och augusti. Vid spår-sm representerades SöTk av Anders Fänrik med Bussahagens U-Two. Grytverksamheten är i sammarbete med Svenska Grythundklubben och håller till vid Öster Malma. Ordinarie drevprov hölls november. Vid drev-sm representerades SöTk av Allax Flisan ägare Peter och Eva von Celsing. Klubben har allt sitt material i hyrd lokal i Flen. Detta har underlättat mycket i samband med våra arrangemang. Företaget Royal Caninn har återigen sponsrat all vår tävlingsverksamhet under året. Vid årsmötet i Flen den 20 februari 2013, närvarade ett 40-tal medlemmar. Följande priser delades ut: SE VCH SE U(V)CH NO UCH Fairytale, Äg: Martina & Siw Lagerbäck SE VCH Yxtanejdens Juzt In Time, Äg: Martina & Siw Lagerbäck SE VCH Bootorps Molntuss, Äg: Martina & Siw Lagerbäch C.I.B EE CH NORD U(V)CH SE U(V)CH NO UCH FI UCH CE VCH DK U(S)CH N VV-12 N Vet CH Red Top s Golden Goal, Äg: Martina & Siw Lagerbäck SE VCH SE U(V)CH Trollrikets Amorina, Äg: Kerstin Lindqvist SE VCH Chirabida s Kickan Kimberly, Äg: Martina & Siw Lagerbäck SE U(V)CH Opalinas Michelle Delamor, Äg: Eva Brenkle Hangren SEJ dch Hvarsta Hvirrpanna, Äg: Eva & Peter von Celsing SE VCH Trollrikets Aurora, Äg: Kerstin Lindqvist SEJ dch Molly, Äg: Kjell Manheij SE VCH Bikarol s Impereal Prala, Äg: Meta Hellqvist SE VCH Kung Karls Klara Stark, Äg: Meta Hellqvist SE VCH Impuls Java, Äg: Irene Monthan Andersson SE VCH Impuls Karamell, Äg: Irene Monthan Andersson C.I.B NORD U(V)CH, NORD V-11, NORD V-12, SE V-11 SE U(C)CH FI U(V)CH DK U(V)CH Örnbergets Etoile, Äg: Elisabeth Rhodin SE U(V)CH Örnbergets Firefox, Äg: Elisabeth Rhodin SE U(V)CH SE V-12 US CH Insight s Ducati, Äg: Elisabeth Rhodin SE VCH Gräfsbodas Maia, Äg: Annica Hallblom

6 SE VCH Yxtanejdens Jazmine, Äg: Gull-Marie Collin SE VCH Odensberga Jena, Äg: Ingegerd Hagerud SE VCH Odensberga Jason, Äg: Caroline Häggberg NORD U(V) CH SE VCH VDH CH Svaerke s Claes, Äg: Fenja & Ellinor Svensson FI UCH NORD U(V)CH SE VCH VDH CH Svaerke s Lotta Äg: Fenja & Ellinor Svensson C.I.B & C.I.E FI UCH NORD U(V)CH SE V-12 SE VCH VDH CH Dualis Caramia, Äg: Fenja & Ellinor Svensson SE U(V)CH SE VCH Li-Niklas Belize, Äg: Maj-Britt Ljungcrantz SE U(V)CH SE VCH Ellenborg s C Mette-Marit, Äg: Jörgen & Gunilla Jansson ÅRSMÖTETS VANDRINGSPRISER Måsebo Kennels VP till provets bästa hund SJ(D)CH,SU(DV)CH,SVCH Laggarängens Diva, Äg: Mats Dahlström SJ(D)CH Enrisets trajs pokal till provets bästa hund i motsatt kön SEJ(D)CH Hvarsta Hvåghals, Äg: Margareta Andersson, Lars Svensson SÖTK Jubileumstallrik till provets näst bästa hund Allax Gädda, Äg: Carl Söderberg SÖTK VP till provets bästa debutant Allax Gädda, Äg: Carl Söderberg Lekens Bela o Krisses VP till bästa harhund (Ingen) Kennel Rihagens VP till bästa strävhårig normaltax med drev-, viltspår- och utställningsmerit SJ(D)CH SU(DV)CH SVCH Laggarängens Diva, Äg: Mats Dahlström Taxfree Fanny Girls VP till bästa strävhåriga normaltax med drev- och utställningsmerit SJ(D)CH SU(DV)CH SVCH Laggarängens Diva, Äg: Mats Dahlström Laggarängens Kennel VP till bästa korthår SE(V)CH SEJ(G)CH Smen s Maja, Äg: Andreas Johansson Skallängens kennels VP till bästa sörmlandsägda tax SJ(D)CH SU(DV)CH SVCH Laggarängens Diva, Äg: Mats Dahlström Rihagens VP till bästa hund på särskilt drevprov SE(V)CH Allax Flisan, Äg: Eva & Peter von Celsing Kennel Vinterkärrets VP till till SÖTK:s vinstrikaste tax SE(V)CH Allax Flisan, Äg: Eva & Peter von Celsing

7 BRUKSAVELSPRIS (PLAKETT) BRONS: SEUvCH, SEVCH Bikarol s Bold Ce Nedra, Äg: Meta Hellquist SEUvCH Örnbergets Vega, Äg: Elisabeth Rhodin multich Örnbergets Amigo, Äg: Elisabeth Rhodin SILVER: CIB,NordUvCH, EECH; DKUsCH, SEVCH Red Top s Golden Goal, Äg: Martina & Siw Lagerbäck SEUvCH, SEVCH ida-gulls Cita, Äg: Martina & Siw Lagerbäck multich Örnbergets Amigo, Äg: Elisabeth Rhodin GULD: multich Örnbergets Amigo, Äg Elisabeth Rhodin BRUKSUPPFÖDARPRIS BRONS: Bikarol s Kennel, Meta Hellquist Svenska Taxklubbens förtjänsttecken i silver med eklövskrans Eva von Celsing Svenska Taxklubbens förtjänsttecken i guld med eklövskrans Bo Walther Jan Stridh Claes Lundberg Katarina Bäcklund Anders Fändrik Ingela Kyrklund Ola Lagerbäck Charlotte Lorichs Martina Lagerbäck Pernilla Eriksson

8 Utställningskommittén 2013 har bestått av Martina Lagerbäck, Siw Lagerbäck och Eva von Celsing Till den första utställningen i Flen i februari anmäldes 90 hundar. Domare var Eva Jönsson på strävhår och Lars Widén på kort- och långhår. BIR-hundar enligt följande: BIR, BIS Bellomis United Kingdom, SN. Ägare Susanne Segersten, Fjärdhundra BIR Örnbergets Flash Player, LN. Ägare Fredrika Johansson, Sundsvall BIR Oliwhistars Coure Bello, KD. Ägare Marlene Hagblom, Älvsjö BIR Svaerke s Claes, KN. Ägare Ellinor & Fenja Svensson, Mölnbo BIR Oliwhistars Tzaritsa Galenka, SK. Ägare Marlene Hagblom, Älvsjö BIR O Rileys Darin, LD. Ägare Siv Meurling, Åkers Styckebruk BIR Räbbåsens Harry, KK. Ägare Margareta Yasmine Boulechfar, Sundsvall Maj-utställningen hölls vid Malmköpings Camping i Malmköping. Vädret var strålande vackert hela dagen och de 68 hundar som var anmälda och bedömdes av Jetta Tschokkinen från Finland. BIR-hundar enligt följande: BIR, BIS Red Top s Golden Goal, LN. Ägare Martina & Siw Lagerbäck, Malmköping BIR Nuits Qrakel Spectakel, SD. Ägare Kerstin Karlsson & Yvonne Hansén, Örebro BIR Dualis Caramia, LN. Ägare Ellinor & Fenja Svensson, Mölnbo BIR Taxcelent Ibsen, KD. Ägare Viveca Rabenius, Järna BIR Eiarö Krösa Maja, SN. Ägare Annika Rönnings, Ålberga BIR Lobbegårdens A Venus, LD. Ägare Inge-Marie Jansson & Sanna Anderberg, Västerås BIR Prinsessatheaneotera T Av Simmatorp, LK. Ägare Margareta Paulin Nyström, Järfälla Den tredje och sista av årets utställningar arrangerades som vanligt på Biby Gård utanför Eskilstuna. 109 hundar var anmälda. Lise-Lotte Schulz från Danmark dömde kort- och långhår och Arvid Göransson dömde strävhår. BIR-hundar enligt följande: BIR, BIS Skovards s Rosemary, KN, Ägare Irene Monthan Andersson, Mariefred BIR Cachemire Della Canterana, LK, Ägare Ulla Stålnacke-Vestergren, Värmdö BIR Oliwhistars Tzaritsa Galenka, SK, Ägare Marlene Hagblom, Älvsjö BIR Kalyanas Deep Purple, LN, Ägare Ulla Stålnacke-Vestergren, Värmdö BIR Nuits Qrakel Spectakel, SD, Ägare Kerstin Karlsson & Yvonne Hansén, Örebro BIR Trollrikets Aurora, LD, Ägare Kerstin Lindqvist, Gnesta BIR Mélabackens Ivanhoe, SN, Ägare Inger & Björn Persson, Stallarholmen BIR Oliwhistars Cuore Bello, KD, Ägare Marlene Hagblom, Älvsjö Vid alla tre utställningarna har vi arrangerat Barn Med Hund som lockat flera barn och ungdomar i olika åldrar att prova på hur det är att ställa ut hund. Det kostar inget för SÖTK medlemmar att ställa ut sina valpar och många har passat på att träna och få sina valpar bedömda av våra domare. Totalt under året har 62 valpar anmälts till våra utställningar och utav dessa har 23 varit SÖTK medlemmar.

9 Utställningskommittén riktar ett stort tack till våra sponsorer som så välvilligt har hjälpt oss med priser till våra utställningar under året. Vi vill också rikta ett tack till de som upplåter sin mark och lokaler till oss för våra utställningar. Ett stort tack och en eloge även till alla våra utställare som håller rent och snyggt och plockar upp efter sina hundar i och runt omkring våra utställningsplatser. Det gör att vi är välkomna tillbaka. Avslutningsvis vill vi från utställningskommittén rikta ett stort tack till alla positiva funktionärer som så föredömligt ställer upp och jobbar för att våra utställningar ska fungera bra och kännas trevliga att komma till. Martina, Siw och Eva Grytkommittén 2013 har bestått av Charlotte Lorichs, Jörgen Söderström och Björn Johansson Sörmlands Taxklubb har under 2013 bedrivit grytträning i konstgrytet på Öster Malma samt genomfört två fasta prov ett och ett Verksamheten bedrivs i samarbete med Upplands Grtythundsklubb. Intresset för träning med tax har varit ganska stort under 2013 och då särskilt första halvan av sommaren. På juniprovet fick två taxar kvalitetsbedömning 1 på grytanlagsprovet samt en med kvalitetsbedömning 2. Charlotte, Jörgen och Björn

10 Viltspårkommitten har under året bestått av Ola Lagerbäck och Anders Fändrik Verksamheten har i år bestått av två ordinarie prov och ett antal rörliga prov. Den femte Maj anordnades Björkviksprovet för sista gången. Detta prov kommer i fortsättningen att genomföras på marker tillhörande Harpsund i Mellösa. I Årets upplaga av provet startade 23 hundar med blandade resultat. Följande vandringspriser delades ut Arditos Elviras Vp Till bästa hund i öppen klass : SE VCH U(V)CH IMPULS JEROME SÖTKs VP SvTKs 40-årsgåva Till bästa tax i öppen klass: SE VCH U(V)CH IMPULS JEROME SÖTKs VP Till bästa hund i anlagsklass: ETTEMS SCILLA Kennel Rihagens VP Till bästa Tax i anlagsklass: SNÖBÄCKENS LINUS Häradsprovet gick i år av stapeln den fjärde Augusti på marker som Anders Pettersson som vanligt ordnat. Provet samlade totalt 15 anmälda hundar. Följande Vandrings Priser delades ut: Bertil Österbergs VP Till bästa hund i anlagsklass av annan ras än Tax: BLANCO PIRATAS ULTRA Rammelklits Odettes VP Till provets bästa Tax i öppen klass: SE VCH BUSSAHAGENS U-TWO Zackus och Kalles VP Till provetsbästa långhåriga normaltax i öppen klass: SE VCH BOOTORPS MOLNTUSS Bissans och Busans VP Till provets bästa hund i öppen klass: SE VCH BUSSAHAGENS U-TWO VP till bästa jägarmässiga ekipage i öppen klass: NORD VCH SE U(V))CH DAMMLÖTS REBELL Rörliga prov Årets rörliga prov har minskat rejält jämfört med föregående år. Vi har under året genomfört totalt 122 spår fördelat på öppenklass och anlagsklass. För viltspårkommitten Ola Lagerbäck

11 Verksamhetsberättelse för 2013 från Drevprovskommittén Kommittén har bestått av följande personer Bosse Walther Björn Johansson Claes Lundberg (Sammankallande) Sörmlandsprovet nov Till provet var 11 hundar anmälda, alla 11 hundar kom till start och de bedömdes av 8 st domare. Prov veckan bjöd på ett mycket Bra väder med sol och ingen vind att tala om så förutsättningarna var dom allra bästa. Segrade gjorde SEJ(D)CH Hvarsta Hvåghals Rå 51p ägare Margareta Andersson. Provets bästa debutant vart Fiskeså Mindy med 48p Rå Drev-SM 2013 Det var uppfödaren Alf Olsson som förde Sörmlandshunden Trippelchampion Allax Flisan på årets drev-sm i Halland. Slutresultatet blev en 16:e plats med 37 egenskapspoäng och ett 2:a pris på rådjur. Provet gick av stapeln i Ullaredstrakten och väderförhållandena var fina. Det blåste dock kraftigt natten innan provet men till arrangörers och deltagares stora lycka så hade stormbyarna lagt sig till provmorgonen. LÄNSKAMP 2013 Hölls av smålandstaxklubb i ett mycket snöigt och blåsigtväder. Sörmlands deltagare var SEJ(D)CH Molly med ägare Kjell Manheij och Dammforsens Ymer med ägare Jan Strid Dammforsens Ymer tog sin första drev etta med 45 p ett stort Grattis. SEJ(D)CH Molly hade en sämre dag och fick tyvärr inte upp något vilt I snöstormen. Drevproven 2013 (Rörliga drevprov) I Januari så startade bara en hund Trippelchampion Allax Flisan som fick en 1a 51 p RÅ Höstens röliga prov så har det startat 16 hundar bästa hund där blevse(v)ch Quick Match TrollskaHamma med 1a rå 49p. Drevprovskommitten vill tacka alla domare som har ställt upp dömt våra taxar. Vid pennan Claes Lundberg Drevprovs kommittén.

12 Resultaträkning Intäkter Medlemsavgifter Utställningar Viltspår Drevprov Grytprov Övriga intäkter kurser mm 0 0 Erhållna bidrag Summa intäkter Kostnader Utställningar Viltspår Drevprov Grytprov Övriga kostnader Taxens dag mm Styrelse, årsmöte och TF Kontor, administration Försäkring Hemsida PR Summa kostnader Avskrivning inventarier Resultat före finansiella intäkter Ränteintäkter Årets resultat

13 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Inventarier Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fodringar Övriga fodringar 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa fodringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörskulder Övriga skulder 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 0 Summa skulder Summa eget kapital och skulder

14 REVISIONSBERÄTTELSE

15 Styrelsens förslag till budget 2014 Budget 2014 Intäkter Medlemsavgifter Utställningar Viltspår Drevprov Grytprov Summa intäkter Kostnader Utställningar Viltspår Drevprov Grytprov Kurser utbildningar Övriga kostnader Taxens Dag Styrelse, årsmöte Hyra, administration bankavg Försäkring -700 Hemsida PR Summa kostnader Resultat före avskrivningar och räntor 0

16

17 SÖDERMANLANDS TAXKLUBB Av årsmötet 2013 utsedd valberedning lämnar härmed följande förslag till val vid årsmötet Ordförande 2014 Ordinarie ledamot Jan Stridh, omval 1 år Ingela Kyrklund, omval 2 år Martina Lagerbäck, omval 2 år Klara Preisz, nyval 2 år Fenja Svensson, nyval 2 år Revisor Revisorssuppleant Annika Rönnings, omval 1 år Birgitta Karlsson, omval 1 år Kjell Rengdell, omval 1 år Följande ledamöter har valts för perioden och har således 1 år kvar: Ola Lagerbäck Anders Fändrik Charlotte Lorichs Katarina Bäcklund Eskilstuna, Björkvik och Nyköping januari 2014 Eva von Celsing, sammankallande Bo Walther Kenneth Pettersson

18

19

20

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv P R O T O K O L L Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv 1 Årsmötet öppnas av Ingrid Svensson, ordförande i Springerklubben Syd. 2 Justering

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Jenny Lund Elisabet Nilsson Birgitta Johansson Elin Dalsfelt Iren Olofsson Linda Landby

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek Pinschersektionens årsmöte 17/2 2013 Foto: Manuel Ek Innehåll 1. Dagordning 3 2. Verksamhetsberättelse 4 Styrelsens sammansättning 4 Övriga valda 4 Funktionärer 4 Styrelsen 4 Statistik 5 Arrangemang 5

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Svensk Internmedicinsk förenings 46:e årsmöte Onsdag 26 september 2012 Clarion Hotell Gillet, Uppsala Föredragningslista 1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Plats: Munksund, Piteå Mötet inleddes med en tyst minut över avlidne Ove Ström. Därefter hälsade föreningens ordförande

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande skall justera protokollet.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande skall justera protokollet. SHIBA-NO-KAI ÅRSMÖTE Ösmo den 20 april 2015 Dagordning 1. Justering av röstlängden. 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 4. Val av två justeringsmän tillika

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25 1 Mötets öppnande SIM s ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse publicerad via föreningens hemsida

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Södermanlands Pistolskyttekrets

Södermanlands Pistolskyttekrets Sid 1 Välkommen till kretsårsmötet lördagen den 21/3 vid Oxelösunds skjutbanor (skyttegillets stuga), med början kl. 13.00 till cirka 15.00. Innehållsförteckning, inbjudan och dagordning s. 1-2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Verksamhetsberättelse För Dvärgpinscher Klubben! Gällande verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31. Styrelsens sammansättning.

Verksamhetsberättelse För Dvärgpinscher Klubben! Gällande verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31. Styrelsens sammansättning. Verksamhetsberättelse För Dvärgpinscher Klubben! Sid 1/5 Gällande verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31. Styrelsens sammansättning. Ordförande Göran Åkesson. Vice Ordförande Maj Flodin/Sekretare funktion

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Årsmöte den 24 februari 2005 på Hotel Mollberg. Styrelsen för Marknadsföreningen. i Helsingborg. Org nr 843002-3559. får härmed avge.

Årsmöte den 24 februari 2005 på Hotel Mollberg. Styrelsen för Marknadsföreningen. i Helsingborg. Org nr 843002-3559. får härmed avge. Årsmöte den 24 februari 2005 på Hotel Mollberg Styrelsen för Marknadsföreningen i Helsingborg Org nr 843002-3559 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2004 1 Årsmöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6)

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Org nr Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011, föreningens elfte räkenskapsår ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr 834001-1330 Förbundsårsstämma, Arlanda 2011-04-17 Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma

Läs mer

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JHTK 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JHTK 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE JHTK 2013 Styrelsen för Jämtlands/Härjedalens Taxklubb, lämnar till årsmötet den 22 feb. 2014 följande redogörelse för vad som tilldragit sig under verksamhetsåret 2013. Föregående

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping Lördagen den 24 april 2010, kl. 14.00 Refvens Grund FiskeCenter

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping Lördagen den 24 april 2010, kl. 14.00 Refvens Grund FiskeCenter ÅRSREDOVISNING 2009 Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping Lördagen den 24 april 2010, kl. 14.00 Refvens Grund FiskeCenter Under dagen mellan kl. 10.00 14.00 genomför föreningens Cityfiske Strömmens

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015. Föredragningslista

Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015. Föredragningslista Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista. 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av två justerare att jämte ordförande

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Verksamhetsår 2013 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Ordinarie avdelningsmöte för Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Östgötaavdelningen, ÖKKs klubblokal,

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Samf.fören Väg nr 600

Samf.fören Väg nr 600 Årsredovisning för Samf.fören Väg nr 600 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Samf.fören Väg nr 600 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samf.fören Väg nr 600, får härmed avge årsredovisning för 2014.

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g Till årsmötet anlände ett 25tal medlemmar 1 Helena Hälsar alla välkommna till årsmötet och öppnar mötet 2 Fråga om mötet är behörigt utlyst: ja 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet: Ordförand

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet 2015-02-07 Förbundsstyrelsens förslag till förbundsårsmötet 2015 Proposition Den nuvarande medlemsavgiften är 70 kr/medlem och år. Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse föreslår förbundsårsmötet 2015 att

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2008 var 120 (116) stycken medlemmar. Vi har fått 14 nya medlemmar

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 Årsmötesprotokoll Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 på Sikargården i Norrköping. 1. Mötet öppnas av ordförande Roine Lindberg som hälsar alla varmt välkomna. 2.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte, Kraftvärmeverket Torsvik, Jönköping, 2015-04-24

Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte, Kraftvärmeverket Torsvik, Jönköping, 2015-04-24 Protokoll, sid 1 (5) Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte, Kraftvärmeverket Torsvik, Jönköping, 2015-04-24 1. Sammanträdet öppnas Förbundets ordförande Christer Holmberg hälsade

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma för Postsäcken 11

Kallelse till föreningsstämma för Postsäcken 11 Kallelse till föreningsstämma för Postsäcken 11 Bostadsrättsföreningen Postsäcken 11 s ordinarie föreningsstämma (årsmöte) äger rum torsdagen den 24 april klockan 19.00. Vi i styrelsen hoppas att så många

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Följande priser utdelas på VNÄK:s årsmöte 28/2-15 Vandringspris: SÄK:s 93,5p Jämthund TUIKE SALON HEKTOR SE59583/2013, Ägare Alexander Ramén, Helgum Unghundskannan: 93,5p Jämthund TUIKE SALON HEKTOR SE59583/2013,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Medlemmarna i GRÖTVfES SEGELSÄ LLSEAP kallas härmed till ÄRSNÖTE

Medlemmarna i GRÖTVfES SEGELSÄ LLSEAP kallas härmed till ÄRSNÖTE Medlemmarna i GRÖTVfES SEGELSÄ LLSEAP kallas härmed till ÄRSNÖTE Tid LBrdugen den 1$ murs 1997, kl 10. 00. XLUBBSTUGAN FÖRSLAG TILL DAGORDNING Mötets oppnande Val av ordförande förårsmötet 23 Val av sekreterare

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Sjöberga Samfällighetsförening

Sjöberga Samfällighetsförening Sjöberga Samfällighetsförening Årsredovisning 2012/2013 Org nr:716406-1181 Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2012/2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE 12 mars 2014 TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER & SAMHÄLLSANSVAR Protokoll för årsstämma i den icke- vinstdrivande föreningen (Public & Private Social Responsibility Initiative)

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer