SÖDERMANLANDS TAXKLUBBS ÅRSMÖTE 19 FEBRUARI Föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖDERMANLANDS TAXKLUBBS ÅRSMÖTE 19 FEBRUARI 2014. Föredragningslista"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

2

3 SÖDERMANLANDS TAXKLUBBS ÅRSMÖTE 19 FEBRUARI 2014 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande 2. Justering av röstlängd 3. Val av ordförande för mötet 4. Val av sekreterare för mötet 5. Val av två justeringsmän 6. Fastställande av dagordning 7. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 8. Föredragning av styrelsens årsberättelse 9. Föredragning av revisorernas berättelse 10. Fastställande av resultat- och balansräkning 11. Fråga om disposition av tillgängliga medel 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 13. Val av ordförande på ett år 14. Val av övriga ledamöter i styrelsen 15. Val av två revisorer och revisorssuppleant 16. Information om lokala avelsråd och valphänvisning 17. Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande 18. Övriga frågor 19. Utdelning av vandringspriser, hederspriser och förtjänsttecken 20. Årsmötet avslutas

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Södermanlands Taxklubb får härmed avge följande berättelse över klubbens verksamhet och styrelsens förvaltning under verksamhetsåret Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Jan Stridh ordförande vald på ett år Claes Lundberg vice ordförande vald till 2014 Katarina Bäcklund sekreterare vald till 2015 Anders Fändrik skattmästare vald till 2015 Ingela Kyrklund ledamot vald till 2014 Ola Lagerbäck ledamot vald till 2015 Martina Lagerbäck ledamot vald till 2014 Charlotte Lorichs ledamot vald till 2015 Pernilla Eriksson ledamot vald till 2014 Av årsmötet utsedda revisorer: Annika Rönnings, omval 1 år Birgitta Karlsson, omval 1 år Kjell Rengdell, omval 1år Peter von Celsing, nyval 1 år Av årsmötet utsedd valberedning: Eva von Celsing, sammankallande Bo Walther Kenneth Pettersson Gunilla Jansson har varit adjungerad till styrelsen som prisförvaltare. Kontaktman i avels- och valpförmedlingsfrågor har varit för långhår Marianne Fredriksson, korthår Claes Lundberg ocg strävhår Bo Walther. Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda möten. Den 31 december 2013 var antalet medlemmar 280 stycken, vilket innebär en sänkning med 38 medlemmar från året innan. Ett 40-tal påminnelsekort har under hösten 2013 skickas ut till u-märkta medlemmar. För klubbens ekonomiska ställning lämnas särskild redovisning. Klubbens arbete via sina kommittéer (drev-viltsår-gryt-utställning) redovisas särskilt.

5 2013 var klubbens 55:e verksamhetsår. Vi har hållt våra tre sedvanliga utställningar. I samband med utställningarna har ringträningsträffar har anordnats för våra medlemmar. Ordinarie viltspårprov anordnades i maj och augusti. Vid spår-sm representerades SöTk av Anders Fänrik med Bussahagens U-Two. Grytverksamheten är i sammarbete med Svenska Grythundklubben och håller till vid Öster Malma. Ordinarie drevprov hölls november. Vid drev-sm representerades SöTk av Allax Flisan ägare Peter och Eva von Celsing. Klubben har allt sitt material i hyrd lokal i Flen. Detta har underlättat mycket i samband med våra arrangemang. Företaget Royal Caninn har återigen sponsrat all vår tävlingsverksamhet under året. Vid årsmötet i Flen den 20 februari 2013, närvarade ett 40-tal medlemmar. Följande priser delades ut: SE VCH SE U(V)CH NO UCH Fairytale, Äg: Martina & Siw Lagerbäck SE VCH Yxtanejdens Juzt In Time, Äg: Martina & Siw Lagerbäck SE VCH Bootorps Molntuss, Äg: Martina & Siw Lagerbäch C.I.B EE CH NORD U(V)CH SE U(V)CH NO UCH FI UCH CE VCH DK U(S)CH N VV-12 N Vet CH Red Top s Golden Goal, Äg: Martina & Siw Lagerbäck SE VCH SE U(V)CH Trollrikets Amorina, Äg: Kerstin Lindqvist SE VCH Chirabida s Kickan Kimberly, Äg: Martina & Siw Lagerbäck SE U(V)CH Opalinas Michelle Delamor, Äg: Eva Brenkle Hangren SEJ dch Hvarsta Hvirrpanna, Äg: Eva & Peter von Celsing SE VCH Trollrikets Aurora, Äg: Kerstin Lindqvist SEJ dch Molly, Äg: Kjell Manheij SE VCH Bikarol s Impereal Prala, Äg: Meta Hellqvist SE VCH Kung Karls Klara Stark, Äg: Meta Hellqvist SE VCH Impuls Java, Äg: Irene Monthan Andersson SE VCH Impuls Karamell, Äg: Irene Monthan Andersson C.I.B NORD U(V)CH, NORD V-11, NORD V-12, SE V-11 SE U(C)CH FI U(V)CH DK U(V)CH Örnbergets Etoile, Äg: Elisabeth Rhodin SE U(V)CH Örnbergets Firefox, Äg: Elisabeth Rhodin SE U(V)CH SE V-12 US CH Insight s Ducati, Äg: Elisabeth Rhodin SE VCH Gräfsbodas Maia, Äg: Annica Hallblom

6 SE VCH Yxtanejdens Jazmine, Äg: Gull-Marie Collin SE VCH Odensberga Jena, Äg: Ingegerd Hagerud SE VCH Odensberga Jason, Äg: Caroline Häggberg NORD U(V) CH SE VCH VDH CH Svaerke s Claes, Äg: Fenja & Ellinor Svensson FI UCH NORD U(V)CH SE VCH VDH CH Svaerke s Lotta Äg: Fenja & Ellinor Svensson C.I.B & C.I.E FI UCH NORD U(V)CH SE V-12 SE VCH VDH CH Dualis Caramia, Äg: Fenja & Ellinor Svensson SE U(V)CH SE VCH Li-Niklas Belize, Äg: Maj-Britt Ljungcrantz SE U(V)CH SE VCH Ellenborg s C Mette-Marit, Äg: Jörgen & Gunilla Jansson ÅRSMÖTETS VANDRINGSPRISER Måsebo Kennels VP till provets bästa hund SJ(D)CH,SU(DV)CH,SVCH Laggarängens Diva, Äg: Mats Dahlström SJ(D)CH Enrisets trajs pokal till provets bästa hund i motsatt kön SEJ(D)CH Hvarsta Hvåghals, Äg: Margareta Andersson, Lars Svensson SÖTK Jubileumstallrik till provets näst bästa hund Allax Gädda, Äg: Carl Söderberg SÖTK VP till provets bästa debutant Allax Gädda, Äg: Carl Söderberg Lekens Bela o Krisses VP till bästa harhund (Ingen) Kennel Rihagens VP till bästa strävhårig normaltax med drev-, viltspår- och utställningsmerit SJ(D)CH SU(DV)CH SVCH Laggarängens Diva, Äg: Mats Dahlström Taxfree Fanny Girls VP till bästa strävhåriga normaltax med drev- och utställningsmerit SJ(D)CH SU(DV)CH SVCH Laggarängens Diva, Äg: Mats Dahlström Laggarängens Kennel VP till bästa korthår SE(V)CH SEJ(G)CH Smen s Maja, Äg: Andreas Johansson Skallängens kennels VP till bästa sörmlandsägda tax SJ(D)CH SU(DV)CH SVCH Laggarängens Diva, Äg: Mats Dahlström Rihagens VP till bästa hund på särskilt drevprov SE(V)CH Allax Flisan, Äg: Eva & Peter von Celsing Kennel Vinterkärrets VP till till SÖTK:s vinstrikaste tax SE(V)CH Allax Flisan, Äg: Eva & Peter von Celsing

7 BRUKSAVELSPRIS (PLAKETT) BRONS: SEUvCH, SEVCH Bikarol s Bold Ce Nedra, Äg: Meta Hellquist SEUvCH Örnbergets Vega, Äg: Elisabeth Rhodin multich Örnbergets Amigo, Äg: Elisabeth Rhodin SILVER: CIB,NordUvCH, EECH; DKUsCH, SEVCH Red Top s Golden Goal, Äg: Martina & Siw Lagerbäck SEUvCH, SEVCH ida-gulls Cita, Äg: Martina & Siw Lagerbäck multich Örnbergets Amigo, Äg: Elisabeth Rhodin GULD: multich Örnbergets Amigo, Äg Elisabeth Rhodin BRUKSUPPFÖDARPRIS BRONS: Bikarol s Kennel, Meta Hellquist Svenska Taxklubbens förtjänsttecken i silver med eklövskrans Eva von Celsing Svenska Taxklubbens förtjänsttecken i guld med eklövskrans Bo Walther Jan Stridh Claes Lundberg Katarina Bäcklund Anders Fändrik Ingela Kyrklund Ola Lagerbäck Charlotte Lorichs Martina Lagerbäck Pernilla Eriksson

8 Utställningskommittén 2013 har bestått av Martina Lagerbäck, Siw Lagerbäck och Eva von Celsing Till den första utställningen i Flen i februari anmäldes 90 hundar. Domare var Eva Jönsson på strävhår och Lars Widén på kort- och långhår. BIR-hundar enligt följande: BIR, BIS Bellomis United Kingdom, SN. Ägare Susanne Segersten, Fjärdhundra BIR Örnbergets Flash Player, LN. Ägare Fredrika Johansson, Sundsvall BIR Oliwhistars Coure Bello, KD. Ägare Marlene Hagblom, Älvsjö BIR Svaerke s Claes, KN. Ägare Ellinor & Fenja Svensson, Mölnbo BIR Oliwhistars Tzaritsa Galenka, SK. Ägare Marlene Hagblom, Älvsjö BIR O Rileys Darin, LD. Ägare Siv Meurling, Åkers Styckebruk BIR Räbbåsens Harry, KK. Ägare Margareta Yasmine Boulechfar, Sundsvall Maj-utställningen hölls vid Malmköpings Camping i Malmköping. Vädret var strålande vackert hela dagen och de 68 hundar som var anmälda och bedömdes av Jetta Tschokkinen från Finland. BIR-hundar enligt följande: BIR, BIS Red Top s Golden Goal, LN. Ägare Martina & Siw Lagerbäck, Malmköping BIR Nuits Qrakel Spectakel, SD. Ägare Kerstin Karlsson & Yvonne Hansén, Örebro BIR Dualis Caramia, LN. Ägare Ellinor & Fenja Svensson, Mölnbo BIR Taxcelent Ibsen, KD. Ägare Viveca Rabenius, Järna BIR Eiarö Krösa Maja, SN. Ägare Annika Rönnings, Ålberga BIR Lobbegårdens A Venus, LD. Ägare Inge-Marie Jansson & Sanna Anderberg, Västerås BIR Prinsessatheaneotera T Av Simmatorp, LK. Ägare Margareta Paulin Nyström, Järfälla Den tredje och sista av årets utställningar arrangerades som vanligt på Biby Gård utanför Eskilstuna. 109 hundar var anmälda. Lise-Lotte Schulz från Danmark dömde kort- och långhår och Arvid Göransson dömde strävhår. BIR-hundar enligt följande: BIR, BIS Skovards s Rosemary, KN, Ägare Irene Monthan Andersson, Mariefred BIR Cachemire Della Canterana, LK, Ägare Ulla Stålnacke-Vestergren, Värmdö BIR Oliwhistars Tzaritsa Galenka, SK, Ägare Marlene Hagblom, Älvsjö BIR Kalyanas Deep Purple, LN, Ägare Ulla Stålnacke-Vestergren, Värmdö BIR Nuits Qrakel Spectakel, SD, Ägare Kerstin Karlsson & Yvonne Hansén, Örebro BIR Trollrikets Aurora, LD, Ägare Kerstin Lindqvist, Gnesta BIR Mélabackens Ivanhoe, SN, Ägare Inger & Björn Persson, Stallarholmen BIR Oliwhistars Cuore Bello, KD, Ägare Marlene Hagblom, Älvsjö Vid alla tre utställningarna har vi arrangerat Barn Med Hund som lockat flera barn och ungdomar i olika åldrar att prova på hur det är att ställa ut hund. Det kostar inget för SÖTK medlemmar att ställa ut sina valpar och många har passat på att träna och få sina valpar bedömda av våra domare. Totalt under året har 62 valpar anmälts till våra utställningar och utav dessa har 23 varit SÖTK medlemmar.

9 Utställningskommittén riktar ett stort tack till våra sponsorer som så välvilligt har hjälpt oss med priser till våra utställningar under året. Vi vill också rikta ett tack till de som upplåter sin mark och lokaler till oss för våra utställningar. Ett stort tack och en eloge även till alla våra utställare som håller rent och snyggt och plockar upp efter sina hundar i och runt omkring våra utställningsplatser. Det gör att vi är välkomna tillbaka. Avslutningsvis vill vi från utställningskommittén rikta ett stort tack till alla positiva funktionärer som så föredömligt ställer upp och jobbar för att våra utställningar ska fungera bra och kännas trevliga att komma till. Martina, Siw och Eva Grytkommittén 2013 har bestått av Charlotte Lorichs, Jörgen Söderström och Björn Johansson Sörmlands Taxklubb har under 2013 bedrivit grytträning i konstgrytet på Öster Malma samt genomfört två fasta prov ett och ett Verksamheten bedrivs i samarbete med Upplands Grtythundsklubb. Intresset för träning med tax har varit ganska stort under 2013 och då särskilt första halvan av sommaren. På juniprovet fick två taxar kvalitetsbedömning 1 på grytanlagsprovet samt en med kvalitetsbedömning 2. Charlotte, Jörgen och Björn

10 Viltspårkommitten har under året bestått av Ola Lagerbäck och Anders Fändrik Verksamheten har i år bestått av två ordinarie prov och ett antal rörliga prov. Den femte Maj anordnades Björkviksprovet för sista gången. Detta prov kommer i fortsättningen att genomföras på marker tillhörande Harpsund i Mellösa. I Årets upplaga av provet startade 23 hundar med blandade resultat. Följande vandringspriser delades ut Arditos Elviras Vp Till bästa hund i öppen klass : SE VCH U(V)CH IMPULS JEROME SÖTKs VP SvTKs 40-årsgåva Till bästa tax i öppen klass: SE VCH U(V)CH IMPULS JEROME SÖTKs VP Till bästa hund i anlagsklass: ETTEMS SCILLA Kennel Rihagens VP Till bästa Tax i anlagsklass: SNÖBÄCKENS LINUS Häradsprovet gick i år av stapeln den fjärde Augusti på marker som Anders Pettersson som vanligt ordnat. Provet samlade totalt 15 anmälda hundar. Följande Vandrings Priser delades ut: Bertil Österbergs VP Till bästa hund i anlagsklass av annan ras än Tax: BLANCO PIRATAS ULTRA Rammelklits Odettes VP Till provets bästa Tax i öppen klass: SE VCH BUSSAHAGENS U-TWO Zackus och Kalles VP Till provetsbästa långhåriga normaltax i öppen klass: SE VCH BOOTORPS MOLNTUSS Bissans och Busans VP Till provets bästa hund i öppen klass: SE VCH BUSSAHAGENS U-TWO VP till bästa jägarmässiga ekipage i öppen klass: NORD VCH SE U(V))CH DAMMLÖTS REBELL Rörliga prov Årets rörliga prov har minskat rejält jämfört med föregående år. Vi har under året genomfört totalt 122 spår fördelat på öppenklass och anlagsklass. För viltspårkommitten Ola Lagerbäck

11 Verksamhetsberättelse för 2013 från Drevprovskommittén Kommittén har bestått av följande personer Bosse Walther Björn Johansson Claes Lundberg (Sammankallande) Sörmlandsprovet nov Till provet var 11 hundar anmälda, alla 11 hundar kom till start och de bedömdes av 8 st domare. Prov veckan bjöd på ett mycket Bra väder med sol och ingen vind att tala om så förutsättningarna var dom allra bästa. Segrade gjorde SEJ(D)CH Hvarsta Hvåghals Rå 51p ägare Margareta Andersson. Provets bästa debutant vart Fiskeså Mindy med 48p Rå Drev-SM 2013 Det var uppfödaren Alf Olsson som förde Sörmlandshunden Trippelchampion Allax Flisan på årets drev-sm i Halland. Slutresultatet blev en 16:e plats med 37 egenskapspoäng och ett 2:a pris på rådjur. Provet gick av stapeln i Ullaredstrakten och väderförhållandena var fina. Det blåste dock kraftigt natten innan provet men till arrangörers och deltagares stora lycka så hade stormbyarna lagt sig till provmorgonen. LÄNSKAMP 2013 Hölls av smålandstaxklubb i ett mycket snöigt och blåsigtväder. Sörmlands deltagare var SEJ(D)CH Molly med ägare Kjell Manheij och Dammforsens Ymer med ägare Jan Strid Dammforsens Ymer tog sin första drev etta med 45 p ett stort Grattis. SEJ(D)CH Molly hade en sämre dag och fick tyvärr inte upp något vilt I snöstormen. Drevproven 2013 (Rörliga drevprov) I Januari så startade bara en hund Trippelchampion Allax Flisan som fick en 1a 51 p RÅ Höstens röliga prov så har det startat 16 hundar bästa hund där blevse(v)ch Quick Match TrollskaHamma med 1a rå 49p. Drevprovskommitten vill tacka alla domare som har ställt upp dömt våra taxar. Vid pennan Claes Lundberg Drevprovs kommittén.

12 Resultaträkning Intäkter Medlemsavgifter Utställningar Viltspår Drevprov Grytprov Övriga intäkter kurser mm 0 0 Erhållna bidrag Summa intäkter Kostnader Utställningar Viltspår Drevprov Grytprov Övriga kostnader Taxens dag mm Styrelse, årsmöte och TF Kontor, administration Försäkring Hemsida PR Summa kostnader Avskrivning inventarier Resultat före finansiella intäkter Ränteintäkter Årets resultat

13 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Inventarier Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fodringar Övriga fodringar 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa fodringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörskulder Övriga skulder 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 0 Summa skulder Summa eget kapital och skulder

14 REVISIONSBERÄTTELSE

15 Styrelsens förslag till budget 2014 Budget 2014 Intäkter Medlemsavgifter Utställningar Viltspår Drevprov Grytprov Summa intäkter Kostnader Utställningar Viltspår Drevprov Grytprov Kurser utbildningar Övriga kostnader Taxens Dag Styrelse, årsmöte Hyra, administration bankavg Försäkring -700 Hemsida PR Summa kostnader Resultat före avskrivningar och räntor 0

16

17 SÖDERMANLANDS TAXKLUBB Av årsmötet 2013 utsedd valberedning lämnar härmed följande förslag till val vid årsmötet Ordförande 2014 Ordinarie ledamot Jan Stridh, omval 1 år Ingela Kyrklund, omval 2 år Martina Lagerbäck, omval 2 år Klara Preisz, nyval 2 år Fenja Svensson, nyval 2 år Revisor Revisorssuppleant Annika Rönnings, omval 1 år Birgitta Karlsson, omval 1 år Kjell Rengdell, omval 1 år Följande ledamöter har valts för perioden och har således 1 år kvar: Ola Lagerbäck Anders Fändrik Charlotte Lorichs Katarina Bäcklund Eskilstuna, Björkvik och Nyköping januari 2014 Eva von Celsing, sammankallande Bo Walther Kenneth Pettersson

18

19

20

TAXFULLMÄKTIGE 2013 Lördagen den 13 april 2013 kl: 10.00 vid Scandic Backadal, Hisings Backa (Göteborg) Hjärtligt Välkomna!!!

TAXFULLMÄKTIGE 2013 Lördagen den 13 april 2013 kl: 10.00 vid Scandic Backadal, Hisings Backa (Göteborg) Hjärtligt Välkomna!!! TAXFULLMÄKTIGE 2013 Lördagen den 13 april 2013 kl: 10.00 vid Scandic Backadal, Hisings Backa (Göteborg) Hjärtligt Välkomna!!! TIDSPLAN Lördagen den 13 april (Taxfullmäktigemöte) kl 10.00-10.15 Samling,

Läs mer

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande skall justera protokollet.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande skall justera protokollet. SHIBA-NO-KAI ÅRSMÖTE Ösmo den 20 april 2015 Dagordning 1. Justering av röstlängden. 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 4. Val av två justeringsmän tillika

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning VÅRMÖTE 2011-03-28 1. Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE FULLMÄKTIGEHANDLINGAR Kallelse till Fullmäktigemöte 2013 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2013 INNEHÅLL 1. KALLELSE... 3 2. DELEGATER OCH SUPPLEANTER... 3

Läs mer

Svenska Eurasierklubben

Svenska Eurasierklubben Svenska Eurasierklubben Årsmöte 15/3 2015 SVENSKA EURASIERKLUBBEN Dagordning för årsmöte 2015-03-15 1. Mötets öppnande 2. Justering av röstlängd 3. Val av årsmötesordförande. 4. Styrelsens anmälan av protokollförare.

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Länsklubbsårsmöte. Verksamhetsåret 2014 2015-02-28

Årsmöteshandlingar. Länsklubbsårsmöte. Verksamhetsåret 2014 2015-02-28 Årsmöteshandlingar Verksamhetsåret 2014 Länsklubbsårsmöte 2015-02-28 DAGORDNING ÅRSMÖTE Västernorrlands kennelklubb 2015-02-28 1. Justering av röstlängd. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Styrelsens anmälan

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell Annelie Levin Olivia Rotegren 1 SVENSKA LEONBERGERKLUBBENS ÅRSMÖTE 2015-03-22 DAGORDNING

Läs mer

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 &1 Klubbordförande Susanne Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Gullbergsbros SM-segrare i 3-manna. Bernice, Linda och Elin. Västsvenska Bangolfförbundets årsmöte Lördagen den 6 mars 2010 Kl. 11,00 Lokal: Scandic Hotel, Hisings Backa Föredragningslista:

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR VERKSAMHETSÅRET

ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR VERKSAMHETSÅRET ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 Örebro Läns kennelklubb FÖREDRAGNINGSLISTA Vid Örebro Läns Kennelklubbs klubbmöte, lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 Kvinnersta, Örebro 1. Klubbmötets öppnande

Läs mer

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse VÅRMÖTE 2015-03-24 Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 Protokoll Årsmöte Protokoll ÅRSMÖTE, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Karin Arvidsson önskar alla välkomna och öppnar kvällens möte. 2 Val

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN

Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN 2012 Styrelsen för Svenska Dobermannklubben avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011 Medlemsstatistik Antal medlemmar vid årets ingång:

Läs mer

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Kallelse Årsmöte KALLELSE Medlemmarna i Ringenäs Golfklubb kallas härmed till årsmöte på Staffansalen Församlingsgården Söndrums Kyrka, onsdagen den

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. Ljungentelegrafen nr 3 2013 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Foto Stig Persson Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. LJUNGENTELEGRAFEN

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2013 & VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Säsongen 2012 startade rekordtidigt och redan den 5e april öppnade

Läs mer

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 2 Marknadsföreningen i Västerås MiV, Marknadsföreningen i Västerås är en av 29 lokala föreningar i Sveriges Marknadsförbund. Vi är övertygade om att riktigt

Läs mer

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: TeeTime Nr 1 2009 Vårmöte Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 01. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE VERKSAMHETSÅRET 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE VERKSAMHETSÅRET 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE VERKSAMHETSÅRET 2009 Styrelsen för Specialklubben för Bearded Collie (SBC) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Årsmöte Kristianstads Brukshundklubb 2015-02-14 Tid: 12.00 Plats: Klubbstugan i Gälltofta Närvarande: 33 medlemmar

Årsmöte Kristianstads Brukshundklubb 2015-02-14 Tid: 12.00 Plats: Klubbstugan i Gälltofta Närvarande: 33 medlemmar Årsmöte -02-14 Tid: 12.00 Plats: Klubbstugan i Gälltofta Närvarande: 33 medlemmar Mötets öppnande Ordförande Lena Weiffert hälsade alla närvarande medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande

Läs mer

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning... 3 Verksamhetsberättelse 2013... 4-18 Årsmöte...

Läs mer

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Årsredovisning 2014 Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Förslag till föredragningslista vid Fleninge-Ödåkra Scoutkår av NSFs ordinarie årsmöte, söndagen den 1 mars 2015 i scoutlokalen.

Läs mer

Kallelse till Vårårsmöte

Kallelse till Vårårsmöte Kallelse till Vårårsmöte Datum: Tisdagen den 26 mars 2013 Tid: 18.30 Plats: Pulsen konferens, Astern, Kyrkängsgatan 8, Borås Lokal: Merkurius Förslag till Stadgeenlig föredragningslista 1. Mötet öppnas.

Läs mer

SRRS kallar härmed till FULLMÄKTIGEMÖTE 2012. Den 21 april 2012 klockan 11:00 i Jönköping Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

SRRS kallar härmed till FULLMÄKTIGEMÖTE 2012. Den 21 april 2012 klockan 11:00 i Jönköping Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige SRRS kallar härmed till FULLMÄKTIGEMÖTE 2012 Den 21 april 2012 klockan 11:00 i Jönköping Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige FULLMÄKTIGEMÖTE 2012 INNEHÅLL 1. KALLELSE... 3 2. DELEGATER... 3 3. DAGORDNING...

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 Linköpings Brukshundklubb Årsmöteshandling 2015 1 Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 1. Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängden 3. Val av mötesordförande

Läs mer