Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75"

Transkript

1 Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75 Protokoll från årsmötet på Surahammars GK, Surahammar 9 september 2014 Lokal: Restaurangen Surahammars Golfklubb, Surahammar Tid: Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Bengt-Göran Nilsson 2. Närvarande medlemmar Förteckning av närvarande 25 deltagare, se förteckning 3. Dagordning Dagordningen fastställdes enligt förslaget 4. Val av ordförande och sekreterare Till ordförande för årsstämman valdes Bengt-Göran Nilsson, Västerås GK och till sekreterare Örjan Holmgren, Sala-Heby GK 5. Val av justeringsmän Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes; Sven-Erik Gårdhage, Surahammars GK och Bo Carlberg, Skerike GK 6. Kallelsens kungörande Frågan om kungörelsen av kallelsen till årsmötet godkändes 7. Gruppledarnas rapporter Västra seriens gruppledare Bo Lindblad rapporterade att alla matcher spelats enligt spelschema. Södra seriens gruppledare Bo Johansson rapporterade att alla matcher utom en spelats och att alla lagledare skött sina åtagande. En match som inte spelades var den sista mellan Norrköpings GK och Motala GK. En tragisk olycka på Norrköpings GK hade inträffat då en banarbetare avled vid klippning. Styrgruppen avgjorde att matchen skulle förklaras ospelad. Bo Johansson hade sammanställt en spelarstatstik som uppskattades av klubbarnas lagledare. Norra seriens gruppledare Örjan Holmgren rapporterade att alla lagledare sänt in sina resultat snabbt. En match mellan Karlskoga GK och Ängsö GK blev uppskjuten på grund av regn. Ängsö GK:s lagledare kunde inte få ihop ett lag för att spela matchen senare. Styrgruppen beslöt att i likhet med Södra gruppens ospelade match, förklara matchen Karlskoga GK - Ängsö GK ospelad. Östra seriens gruppledare Hans A Eriksson rapporterade att alla matchresultat rapporterats in av lagledarna på bästa vis. Hans A Erikssons introduktion av uppföljning av statistik av matcherna hade uppfattats mycket positivt av seriens lagledarna och spelare. 8. Styrelsens redovisningshandlingar för år 2014 Ordförande redogjorde för verksamhetsberättelsen där det framgick vilka distrikt och klubbar som är anslutna.

2 Deltagande distrikt i Mellansverige: Totalt deltar fem golfdistrikt i Mellansvenska Veteranserien nämligen Östergötlands Golfförbund, Södermanlands Golfförbund, Västmanlands Golfförbund, Örebro Läns Golfförbund och Värmlands Golfförbund. Deltagande klubbar i Mellansverige: Vid verksamhetsårets slut fanns följande klubbar 37 klubbar (41 lag) i Mellansvenska Veteranserien H75: Arboga GK, Bråvikens GK, Eskilstuna GK, Finspångs GK, Frösåkers GK, Fullerö GK (1och 2), Hammarö GK, Karlskoga GK (1och2), Karlstad GK, Katrineholms GK, Kils GK, Kristinehamns GK, Kumla GK (1 och 2), Kårsta GK, Köpings GK, Landeryds GK Lanna Lodge GR, Linköpings GK, Mjölby GK, Motala GK, Nora GK, Norrköpings GK, Sala-Heby GK, Skerike GK, Surahammars GK, Söderköpings GK, Torshälla GK, Tortuna GK, Trosa GK, Vreta Kloster GK, Västerås GK (1 och2), Åtvidabergs GK, Ängsö GK och Örebro City G&CC (City1 och Mosjö1 och 2). Styrgrupp: Styrgruppen för Mellansvenska Veteranserien H75 avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Styrgruppens sammansättning: Ordförande: Bengt-Göran Nilsson, Västerås GK Kassör: Birgitta Eriksson, Surahammars GK Sekreterare, ledare Serie Norr: Örjan Holmgren, Sala-Heby GK Tävlingsansvarig för slutspelet, ledare Serie Syd: Bo Johansson, Bråvikens GK Regelansvarig, ledare Serie Väst: Bo Lindblad, Arboga GK Ledare Serie Öst: Hans A Eriksson, Fullerö GK Adjungerande, ansvarig för hemsidan: Bengt Kring, Ängsö GK Styrgruppens sammanträden: Under verksamhetsåret 2013/2014 har styrgruppen har haft tre protokollförda sammanträden. Dessutom har styrgruppen haft ett antal mail- och telefonkontakter under verksamhetsåret. Golfåret 2014: Under år 2014 deltog 37 klubbar (41 lag) i Mellansvenska Veteranserien H 75. Där uppdelningen skett i fyra serier, tre serier med 10 lag och en serie med 11 lag. Varje lag har spelat nio respektive tio matcher. I varje match har varje lag ställt upp med fyra spelare. Spelformen har varit matchspel/slag från röd tee och exakt tävlingshandicap krävdes med max tillåten spelhandicap 28. Totalt har det i serien sammanlagt spelats 190 lagmatcher och därmed 1520 starter i grundspelet. Därtill kommer två semifinaler och en final där seriesegrarna möttes. Detta ger ytterligare tre matcher och 24 starter. Totalt ger detta 1544 starter. Under vinterhalvåret gjordes spelschema upp för år Detta innebar mycket arbete för att åstadkomma så få hemma/borta matcher i följd. Hänsyn togs även till att lag som spelade hemma året innan nu mötte det andra laget på bortaplan På hemsidan har resultatredovisning och tabeller visats efter varje spelad omgång. På hemsidan har följande redovisats; ledamöter i styrgruppen, namn på varje lagledare, spelregler, kallelser till årsmöte, motioner etc. Golfåret läggs nu till handlingarna. Sammantaget kan vi konstatera att intresset varit mycket stort och likaså engagemanget bland alla inblandade. Vi riktar stort tack till de fem distriktens Golfförbund. Vidare riktas tack till alla klubbars generositet med banor i bra skick, bra speltider, god finansiering samt restaurangernas mat. Nya klubbar inom de fem distrikten är hjärtligt välkomna till att delta i kommande års Mellansvenska Veteranserien H 75.

3 Spelregler Spelreglerna inför år 2014 uppdaterades inför spelsäsongens början. Detta arbete har skett inom styrgruppen. Bo Lindblad har varit regelansvarig. Tävlingsresultat I serie Väst segrade Kårsta GK, i serie Syd Finspångs GK, i serie Norr Nora GK och i Öst Västerås (2) GK. I semifinalen mellan Kårsta GK och Nora GK segrade Kårsta GK med 8-0 i den andra semifinalen mellan Västerås (2) GK och Finspångs GK vann Västerås (2) GK med 5-3. Båda dessa matcher spelades på Surahammars GK vid samma tidpunkt. Finalen spelades på Arboga GK mellan Västerås (2) GK och Kårsta GK. Årets Mellansvenska Mästare H 75 blev Västerås (2) GK genom finalseger med 5-3. Tävlingsledare i Surahammar var Bengt-Göran Nilsson och Sven-Erik Gårdhage och i Arboga Bengt-Göran Nilsson och Bo Lindblad. Slutspelet 2014 som är en individuell tävling i en klass spelades på Surahammars GK i samband med årsmötet spelare deltog och tävlingen genomfördes med kanonstart med start klockan 10,00 tisdagen den 9 september Bo Johansson Bråvikens GK var tävlingsledare och assisterad av Majvor Wilson, Surahammars GK Ekonomi Kassören Birgitta Eriksson, Surahammars GK har under året successivt följt upp intäkter och kostnader samt skött räkenskaperna. Som revisor har Sven-Erik Gårdhage Surahammars GK verkat. Valberedning Valberedningen har bestått av Sven Sporrstedt Köpings GK, (sammankallande) och Arne Alexandersson Nyköpings GK. Årsmöten 2013 och 2014 Årsmötet 10 september 2013 hölls på Bråvikens GK med 19 deltagare. Årsmötet 9 september 2014 hölls på Surahammars GK med 25 deltagare.. 9. Revisorns berättelse för 2013 Revisor Sven-Erik Gårdhage läste upp revisionsberättelsen. Diskussion om ekonomin med utgångspunkt från startavgiften diskuterades och stämman beslöt att 20:- kr per spelare och start skulle vara kvar. 10. Fastställande av ekonomisk rapport. Ordförande Bengt-Göran Nilsson redovisade resultatrapport och balansrapport. Vilket godkändes av stämman. 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrgruppens ledamöter. Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrgruppens ledamöter. 12. Fråga om resultatfördelning. Ordförande gick igenom resultatrapporten och budget. Stämman godkände kommande års budget och fördelning. 13. Behandling av inkomna motioner. Inga motioner hade kommit in.

4 14. Fastställande av inkomst-/utgiftsstat 2015 samt debiteringslängd. Stämman godkände förslaget om 20 kronor som startavgift per spelare och omgång även för 2015 samt debiteringsförfarandet till klubbarna. Avgifterna ska vara inbetalda senast sista april Fastställande av speldagar för Speldagarna kommer att lottas i slutet av februari Styrgruppens förslag på speldagar år 2015 antogs. Seriespel på tisdagarna 5, 19 och 26 maj, 2, 9, 16, 23 och 30 juni samt 4, 11 och 18 augusti. Semifinaler spelas tisdagen den 25 augusti och finalen tisdagen den 1 september Individuell slutspelstävling spelas den 8 september i samband med årsmötet Utse arrangör av en Kick-Off Frågan om en Kick-off på våren 2015 kommer att fastställas om någon klubb vill arrangera. 17. Plats för avslutningstävling Plats för avslutningstävling och årsmöte utsågs ej. Arrangerande klubb tar ut 150:- i startavgift. Kanonstart tillämpas. Lokal för årsmöte tillhandahålls av arrangerande klubb. Styrgruppen uppdrogs att utse denna. 18. Val av ordförande i styrgruppen för Årsmötet valde Bengt-Göran Nilsson till ordförande för Val av ledamöter till styrgruppen och tillika gruppledare för Som kassör för 2015 valdes Birgitta Eriksson. Till gruppledare för serie Norr Bo Karlström Örebro City G&CC. Till gruppledare för serie Väst Bo Lindblad Arboga GK. Till gruppledare för serie Öst Hans A Eriksson Fullerö GK. Till gruppledare för serie Syd Lars Hedeson, Söderköpings GK 20. Val av revisor för Till revisor för 2015 valdes Sven-Erik Gårdhage, Surahammars GK. 21. Val av valberedning för Val av valberedning hänsköts till styrgruppen för behandling. 22. Övriga frågor. En diskussion togs upp om hur det ska förfaras då nya tee kommer att genomföras. Frågan hänsköts till styrgruppen att behandla frågan. 23. Prisutdelning till Mellansvenska Mästare Årets mästare Västerås (2) GK fick ta emot ett vandringspris. 24. Mötets avslutning års årsmöte avslutades med att ordförande tackade alla deltagare för visat intresse och hälsade alla välkomna De avgående styrgruppsledamöterna Örjan Holmgren och Bo Johansson samt valberedningens ledamöter Sven Sporrstedt och Arne Alexandersson avtackades för nedlagt ideellt arbete Ett stort tack till arrangerande klubb Surahammars GK framfördes.... Örjan Holmgren sekreterare. Sven-Erik Gårdhage protokolljusterare.. Bengt-Göran Nilsson ordförande. Bo Carlberg protokolljusterare

5 Närvaro vid årsmöte Mellansvenska Veteranserien H75 Surahammars GK den 9 september Bo Lindblad Arboga GK 2. Bo Johansson Bråvikens GK 3. Rune Hellqvist Eskilstuna GK 4. Tore Nilsén Eskilstuna GK 5. Hans A Eriksson Fullerö GK 6. Bengt Fridell Katrineholms GK 7. Nils Gränemark Katrineholms GK 8. Karl Ekström Kumla GK 9. Östen Sandström Kumla GK 10. Bertil Andersson Kårsta GK 11. Tord Jogenbro Kårsta GK 12. Sven Sporrstedt Köpings GK 13. Bengt Brobeck Norrköpings GK 14. Bo Ohlsson Norrköpings GK 15. Ronny Ring Norrköpings GK 16. Arne Alexandersson Nyköpings GK 17. Örjan Holmgren Sala-Heby GK 18. Bo Carlberg Skerike GK 19. Stig Carlsson Skerike GK 20. Sven-Erik Gårdhage Surahammars GK 21. Åke Erlandsson Söderköpings GK 22. Ulf Larsson Söderköpings GK 23. Bo Bergendorf Västerås GK 24. Rolf Hendén Västerås GK 25. Bengt-Göran Nilsson Västerås GK

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: TeeTime Nr 1 2009 Vårmöte Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 01. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare,

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUND

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUND Åtvidaberg den 6 mars 2015 Till: Distriktets Golfklubbar ÖGF:s styrelseledamöter Bankonsulent Östergötlands Idrottsförbund Valberedning KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUND TID: PLATS: 2015-03-

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se ÅRSMÖTESHANDLINGAR VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se VERKSAMHETSÅRET 2009 Västerviks Nya Golfklubb Organisationsnummer: 83 36 00-885 Årsredovisning verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 Verksamhets-

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning VÅRMÖTE 2011-03-28 1. Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén

Läs mer

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse VÅRMÖTE 2015-03-24 Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 12 maj 2012 i Upplands Motors lokaler i Sollentuna 1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson Helena Hermelin

Läs mer

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 4 maj 2013 på Hotell ÅhusStrand i Åhus 1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Innehållsförteckning Föredragningslista...4 Röstlängd...4 Förbundets verksamhetsidé...5 Styrelsens slutsummering...5

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23. Fotoföreningen Linslusen. Årsmöte 2014 2014-03-12

Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23. Fotoföreningen Linslusen. Årsmöte 2014 2014-03-12 Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23 Fotoföreningen Linslusen Årsmöte 2014 2014-03-12 Närvarande Karl Mikaelsson, Ove Karlsson, Annie Fredriksson, Oscar Carlsson, Eva Syversen, Adine Lundahl,

Läs mer

Kallelse till Vårårsmöte

Kallelse till Vårårsmöte Kallelse till Vårårsmöte Datum: Tisdagen den 26 mars 2013 Tid: 18.30 Plats: Pulsen konferens, Astern, Kyrkängsgatan 8, Borås Lokal: Merkurius Förslag till Stadgeenlig föredragningslista 1. Mötet öppnas.

Läs mer

Mötesprotokoll. 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås

Mötesprotokoll. 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås Mötesprotokoll 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås Bilaga motioner 1. Mötets Öppnande. Ordförande Olle Wadestig hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Närvarande Klubbar: Värmlands

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 STOCKHOLMS GOLFFÖRBUND Vågsjö Gård, 187 69 Täby Besöksadress: Vågsjö Gård, Arninge GK Tel: 08-731 53 70 E - post: info@sgdf.se www.sgdf.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen

Läs mer

HÄLSINGLANDS BÅTFÖRBUND

HÄLSINGLANDS BÅTFÖRBUND 08-04-03 1 Protokoll fört vid Hälsinglands Båtförbunds årsmöte 2008 i Njutångersgården i Njutånger den 2008-03-16 1. Årsmötets Öppnande: Ordf. Günther Karl hälsade välkommen till årsmötet och förklarade

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012 Innehåll Föredragningslista Styrelsen har ordet Förvaltningsberättelser Finansiella rapporter Verksamhetsplan 2012-2013 Allmän information

Läs mer

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb Tid: 2014-11-24 19.00 20.00 Plats: Klubblokalen, Sollentuna Närvarande: Se separat lista (25 st) 1) Mötet öppnas Anders förklarade mötet öppnat 2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt Kallelse skickades

Läs mer

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 Flygplatsseniorerna/Stockholm Org.nr:80 2413-1685 Pg: 408345-7 www.lfvpensionarer.se Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 1. Årsmötet

Läs mer

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 &1 Klubbordförande Susanne Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Läs mer