Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund"

Transkript

1 PROTOKOLL Utskrivningsdatum REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid , Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads GF Kristinehamns GS Linköpings GS Norrköpings GF/Nykvarns GF GF Nikegymnasterna Strängnäs GF Vingåkers GF Västerås GF Örebro GF KIF Övriga deltagare Gymnastikförbundet Gymnastikförbundet MSv Maria Barsoma Kerstin Persson Victoria Jansson Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund Gunilla Antonsson Hillevi Jansson Hans Gunnarsson Tor-Åke Bengtsson Christer Goldring Kent Jönsson Emmy Karlsson Conny Lundevall Maria Björling-D Susanne Kedjeås Ulrika Riseby Anders Caspár Anneli Andersson Torbjörn Johansson Birgitta Kahn Charlotte Nilsson Karolina Sannefjordh Eva Sundmalm Maud Welin Johansson Kari Ånberg Öppnande Förbundets ordförande, Eva Sundmalm, hälsade de närvarande välkomna till Regionförbundsmötet. 1 Upprop av föreningarnas ombud samt fastställande av röstlängd Förrättades upprop av de närvarande ombuden varvid delgavs föreningarnas röstetal. 26 röster fördelade på 17 ombud från 13 föreningar noterades. 2 Fastställande av föredragningslista Fastställdes den i förväg publicerade/utsända föredragningslistan.

2 3 Fråga om mötets behöriga utlysande Mötet har utlysts via nyhetsbrev den 4 november och den 2 december Skrivelse från Valberedningen den 12 december 2014 och via hemsidan den 17 februari Dessutom har information och samtliga årsmöteshandlingar skickats ut via e-post/post till samtliga föreningar den 27 februari Godkändes utlysandet av närvarande ombud. 4 Val av ordförande för mötet Till ordförande för mötet valdes Anders Caspár, Eskilstuna som tackade för förtroendet. 5 Val av sekreterare för mötet Till sekreterare utsågs Kari Ånberg, Odensbacken. 6 Val av justerare och rösträknare för mötet Att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll samt att agera rösträknare vid eventuell omröstning utsågs Maria Barsoma, Karlskoga och Victoria Jansson, Eskilstuna. 7 a Behandling av verksamhets- och årsredovisningar för tiden 1 januari-31 december 2013 och 1 januari-31 december 2014 GRF-styrelsens verksamhetsberättelse för perioden Efter genomgång av berättelsen beslutade mötet att följande tillägg görs i berättelsen: Sidan 19 Jubileum: 50 årsjubileum Borensbergs GF Sidan 19 Utmärkelser, Lingmedaljen: Eva Wetterlund, Borensbergs GF Dessutom ifrågasattes uttrycket Barn blir smarta av Gympa. Mötet föredrar lydelsen Barn blir smartare av Gympa och beslutade därför att tillskriva förbundet i frågan. Därefter lades verksamhetsberättelsen med godkännande till handlingarna. b c GRF-styrelsens förvaltningsberättelse för perioden Kommenterades förvaltningsberättelserna som godkändes och lades till handlingarna. GRF:s revisorns berättelse Föredrogs revisionsberättelserna som därefter lades till handlingarna. 8 Fastställande av balansräkningen Beslutade regionförbundsmötet att fastställa balansräkningen per den 31 december 2013 med en balansomslutning om kronor och per den 31 december 2014 med en balansomslutning om kronor.

3 9 Fråga om ansvarsfrihet för GRF-styrelsens förvaltning Mötet beslutade, i enlighet med revisorns förslag, att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat. 10 Behandling av motioner inlämnade inom stipulerad tid Inga motioner hade inlämnats. 11 GRF-styrelsens förslag till revidering av stadgarna Mötet beslutade att punkt 8 Fastställande av balansräkningen i 2 kap Regionförbundsmötet, 5 tas bort, enligt Gymnastikförbundets riktlinjer för GRF-stadgemall. 12 Behandling av förslag till Gymnastikförbundet Mellansvenskas verksamhetsplan och budget för de två kommande verksamhetsåren Verksamhetsplanen och budgetförslaget presenterades, kommenterades och godkändes därefter av regionförbundsmötet. 13 Val av ordförande i Gymnastikförbundet Mellansvenska, tillika ordförande i styrelsen för en tid av två år Valde mötet, enhälligt, Eva Sundmalm, Örebro till ordförande. 14 Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av fyra år, samt fyllnadsval av en ledamot för en tid av två år Valde regionförbundsmötet, enligt valberedningens förslag, följande: Torbjörn Johansson, Gullspång (omval) Conny Lundevall, Strängnäs (nyval) Charlotte Nilsson, Eskilstuna (nyval) Susanne Kedjeås, Västerås (fyllnadsval) 15 Val av två suppleanter till styrelsen för en tid av två år, i turordning Årsmötet utsåg Karolina Sannefjordh, Västerås till 1:e suppleant Adjungeras till suppleant fram till den 15 maj då vikariatanställningen upphör i GF Mellansvenska. Maud Welin Johansson, Kristinehamn till 2:e suppleant 16 Val av en auktoriserad revisor och personlig auktoriserad revisorsuppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom GF Mellansvenska för en tid av två år Till revisor valdes Jonas H Bergström, Örebro (omval) och till suppleant Per Modin, Örebro (omval)

4 17 Val av ordförande och två ledamöter samt en suppleant i valberedningen för en tid av två år fram till regionförbundsmötet 2017 Valdes följande: Tor-Åke Bengtsson, Krokek (ordf) (omval) Jenny Lindevall, Hammarö (omval) Maria Björling-D, Vingåker (nyval) Uppdrogs åt styrelsen att utse suppleant till valberedningen så snart som möjligt. 18 Val av valberedningssamordnare, med uppgift att förbereda val till nästa regionförbundsmöte Utsågs Kari Ånberg, Odensbacken till samordnare av valen till valberedningen. 19 Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Gymnastikförbundets förbundsmöte 2016 i Stockholm Uppdrog mötet åt styrelsen att besluta om representation vid mötet. 20 Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Idrottsförbundens/SISU:s årsstämmor inom region Mellansvenska Utsågs följande ombud av föreningarna inom det distrikt där respektive årsstämma hålls 2015: Värmland: Leif Wiklund, Hammarö GF, Torbjörn Johansson, Karlstads GF och Birgitta Kahn, Hammarö GF Västmanland: Susanne Kedjeås och Karolina Sannefjordh, båda Västerås GF Örebro län: Anneli Andersson, AGF Örebro, Evy Ekström och Eva Sundmalm, Örebro GF KIF Östergötland: Marie Bogren Kulla, Vist Gymmix Hans Gunnarsson, Linköpings GS Till 2016 uppdrogs åt styrelsen att kontakta föreningarna i de respektive distrikten med förslag på representation samt därefter besluta om representation. 21 Avslutning Anders Caspár tackade för att han fått agera ordförande under mötet och överlämnade ordet till ordföranden, Eva Sundmalm. Hon tackade Anders för väl utfört ordförandeskap under mötet med en blombukett.

5 Efter många år i regionens tjänst avtackades följande eldsjälar: Gösta Ahlin Ledamot och ordförande i Friskvårdskommittén sedan En riktig eldsjäl som alltid ställer upp! Gunilla Blomén Styrelseledamot och ordförande i AG-kommittén. En klippa för AGverksamheten där hon fortsätter. Patrik Eriksson Styrelseledamoten som p g a förändrad arbetssituation ej har kunnat vara så delaktig som han önskat. Är känd för sin lugna, jordnära framtoning! Idéspruta som vi kommer att sakna i styrelsen! Dessa tre hade inte möjlighet att närvara på mötet men kommer att uppvaktas vid ett senare tillfälle. Anneli Andersson Har varit med i styrelsen sedan samgåendet till Gymnastikförbundet Mälardalen 2005, först i interimsstyrelsen och sedan som ordinarie ledamot och suppleant. Anneli är den som ifrågasätter och får alla att tänka till ytterligare en gång! Uppvaktades med Gymnastikförbundets Guldpin, blommor och en liten present. Därefter tackade den omvalda ordföranden för visat intresse och förklarade 2015 års regionförbundsmöte för avslutat. Örebro den 14 mars 2015 /Kari Ånberg, mötessekreterare /Anders Caspár, mötesordförande Justerare: /Maria Barsoma /Victoria Jansson

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Sidan 1 av 7 PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Vid incheckningen till mötet fick varje deltagande hushåll

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2012 i Göteborg

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2012 i Göteborg 1 Mötets öppnande Förbundsordförande Sven von Holst hälsade delegaterna varmt välkomna till Simförbundsmötet 2012. Ett särskilt välkomnande riktades till Gunnar Werner, tidigare sekreterare i FINA-byrån

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012

Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012 Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012 Tid och plats Lördagen den 17 och söndagen den 18 mars, 2012 på Scandic Hotell Skogshöjd, Södertälje. Förbundsmötets öppnande

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Gästriklands distrikt Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Distriktsordförande Bengt Andersson hälsade styrelse, ombud, distriktsfunktionärer,

Läs mer

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer