Mötesprotokoll Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötesprotokoll. 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås"

Transkript

1 Mötesprotokoll Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås Bilaga motioner 1. Mötets Öppnande. Ordförande Olle Wadestig hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Närvarande Klubbar: Värmlands KC, SMK Hedemora, Rasbo MK, Katrineholms MK, Enköpings MK, SMK Gävle, Linköpings MS, Rättviks RK, Järfälla MK, Borlänge MK, SMK Örebro, SMK Västerås, Södertälje KRC 3. Årsmötet utlysande och dagordningens godkännande. Mötet fann årsmötet vederbörligt utlyst. 4. Val av mötesordförande: Sittande: Olle Wadestig Rasbo MK 5. Val av mötessekreterare. Sittande: Mattias Krüger Linköpings MS 6. Val av justeringsmän. Christofer Lindberg, Järfälla MK Lars Nåtfors, Rättvik RK 7. Val av rösträknare. Christofer Lindberg, Järfälla MK Lars Nåtfors, Rättvik RK 8. Ekonomisk berättelse. Godkänd, lästes upp av kassör Irene Engberg Enköpings MK 9. Revisorns berättelse. Godkänd, Delades ut till Styrelsen, lästes up av Christer Lindgren, Rasbo MK 10. Styrelsens ansvarsfrihet. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för året Val av styrelse och övriga funktioner för Ordförande vald (2år) tom 2013 Mikael Dagberg, Katrineholms MK Sekreterare (2år) tom 2012 Mattias Krüger, Linköping MS Kassör vald(1år) tom 2012 Claes Håkan Hess, Katrineholms MK Ledamot vald(2år) tom 2013 Andreas Grönman, Rasbo MK Ledamot vald (1år) tom 2012 Olle Wadestig, Rasbo MK Suppleant vald(2år) tom 2013 Lars Nåtfors, Rättvik RK Revisor vald (1år) tom 2012 Dan Sandén, Rasbo MK Tord Janervik, Rasbo MK Webbmaster vald (1år) tom 2012 Malena Helldén, Borlänge MK Resultatlistor vald (1år) tom 2012 Malena Helldén, Borlänge MK Material vald(1år) tom 2012 Johan Lundin, SMK Västerås Startnummer vald(1år) tom 2012 Stig Ekström, Järfälla MK Kalenderansvarig vald(1år) tom 2012 Stig Ove Helldén, Borlänge MK

2 12. Motioner. Motion nr 1a: Bifalles. Motion nr 1b: Beslut tas på Kalendermötet Motion nr 2: Bifalles. Motion nr 3: Stryks (MKR ska följa SBFs regelverk). Motion nr 4: Stryks (på grund av bifall på motion 1a). Motion nr 5: Avslås. Motion nr 6: Stryks (på grund av SBFs regelverk, nya regler angående startprocedur). Motion nr 7: Stryks (på grund av bifall på motion 1a). Motion nr 8: Avlsås. Motion nr 9: Stryks (på grund av bifall på motion 1a). Motioner från Rasbo MK Motion 1: Avslås Motion 2: Avslås Motion 3: Avslås Motion 4: Avslås Motion 5: Avslås Motion 6: Bifalles (Styrelsen arbetar fram förslag på vad som är rimlig service nivå i 11 i stadgarna) Motion 7: Avslås 13. Tävlingskalender Stig Ove Helldén informerade om att följande klubbar inte kan genomföra sina tävlingar. MKR2 Gävle 12 13/5 MKR3 Enköping 26 27/5 MKR7 Värmlands KC 25 26/8 Enligt reservordning blir det följande klubbar som får arrangera tävlingarna istället MKR2 Södertälje 12 13/5 MKR3 Västerås 26 27/5 MKR7 Linköping 25 26/8 Klubbarna har en vecka på att ge besked om de kan anordna tilldelad tävling. Nya reserver är 1:a Katrineholm, 2:a Örebro. 14. Kontaktpersoner MKR Klubbar. Viktigt att listan på kontaktpersoner är korrekt. Respektive klubb ansvarar för att det är rätt kontakt information 15. Övriga frågor. Valberedning 2012 är SMK Hedemora, SMK Västerås och SMK Örebro Punkt 8 i MKRs serieregler ändras. Text tas bort och hänvisning till SBFs regler läggs till. 16. Kalendermöte kl Hälla Ring i Västerås 17. Avslutning. Olle Wadestig tackade alla för visat intresse och avslutade mötet. Sekreterare Mattias Krüger Justeras Justeras Lars Nåtfors Christofer Lindberg

3 Motioner till MKRs årsmöte 1a Motion från styrelsen MKR:s styrelse föreslår att 4 stycken mentorer utses av MKR för att hjälpa arrangerande klubbar att hålla en jämn och tydlig linje i bedömningar av regler vid tävlingar i MKR serien. En mentor för tävlingsledning och en mentor för teknik vid varje tävlingstillfälle. Ersättning till mentorerna ska ges av MKR. 1b Motion från styrelsen Finansiering av mentorerna sker med höjd startavgift till 500 kronor samt med delar av de tidigare förskingrade medel som återbetalas till MKR via kronofogdemyndigheten enligt dom i tingsrätten. MKR erhåller 100 kronor och arrangerande klubb erhåller 400 kronor av startavgiften. 2.Motion från styrelsen Styrelsen föreslår att formula Produktion införs som klass i MKR. 3.Motion från Enköpings MK Endast köra på 30 banor. 4.Motion från Enköpings MK Försöka hålla samma stab på Observatörer, Tävlingsledare, mm. genom att höja startavgifterna. 5.Motion från Enköpings MK Införa Traxa systemet. 6.Motion från Linköpings MS Använda samma startprocedur i alla deltävlingar, då slipper vi diskussioner om felaktigheter i inbjudan. 7.Motion från Linköpings MS Inför huvudfunktionärer eller mentorer som är med på samtliga deltävlingar för att få en jämnare och rättvisare bedömning. Finnanserars genom höjd startavgift till 500 kr varav 100 kr går till MKR. 8.Motion från Katrineholms MK Bakgrund: Katrineholms MK har konstaterat att det varit svårt att få fram funktionärer under året som gått. Klubben förordar därför att MKR bör verka för att säkerställa en jämnare kvalitet på viktiga funktionärsposter samt att underlätta för mindre klubbar att arrangera tävlingar. Arrangerande klubb bör dock tänka på att söka två tävlingstillstånd för att inte äventyra de deltagandes licenser. Motion: Katrineholms MK föreslår att varje startande eller ansvarig ledare för startande i MKR serien ska vara funktionär vid minst en tävling som arrangeras av annan klubb än hemma klubben den dag man inte deltar i tävlingen. På detta sätt så säkerställs kvalitén på funktionärer vid tävlingar samt att det underlättar för den arrangerande klubben att få fram tillräckligt antal funktionärer 9.Motion från Katrineholms MK Bakgrund: Katrineholms MK har konstaterat att det varit varierande kvalitet på bedömningar gjorda av funktionärer under året som gått. Klubben förordar därför att MKR bör verka för att säkerställa en jämnare kvalitet på viktiga funktionärsposter. Mentorerna ska finnas som stöd till ordinarie chefsfunktionär och vara behjälplig med råd under tävlingen.

4 Motion: Katrineholms MK föreslår att en fast stab av mentorer skapas för att hjälpa klubbarna med stöd och utbildning av chefsfunktionärer vid tävlingstillfällen i MKR serien. En mentor för tävlingsledning och en mentor för teknik vid varje tävlingstillfälle. Ersättning till mentorerna ska ges av MKR. Styrelsen för MKR får i uppdrag att bestämma storleken på ersättningen samt vilka personer som ska vara mentorer. Reskostnad och logi bekostas av respektive klubb. Finansiering av dessa mentorer sker med höjd startavgift till 500 kronor. MKR erhåller 50 kronor och arrangerande klubb erhåller 50 kronor av höjningen

5 PM Ärende: Motioner till MKR från Rasbo MK 1 MOTIONER TILL MKR:S ÅRSMÖTE 2011 FRÅN RASBO MK 1.1 Motion 1) Ny paragraf, Funktionärer Minst 1 (en) Flaggvakt per postering samt samtliga Observatörer skall ha headset för kommunikation till och från Tävlingsledningen. 1.2 Motion 2) Ny paragraf, Funktionärer Alla funktionärer med uppgift på banan skall ha licens. 1.3 Motion 3) Ny paragraf, Funktionärer Varje flaggpostering skall bemannas med minst 2 funktionärer med licens varav högst 1 får ha D licens. 1.4 Motion 4) Ny paragraf, Funktionärer Andelen funktionärer med uppgift på banan som har D licens skall ej överstiga 15%.

6 Motion 5)? Prisutdelning Anordna prisutdelning för Cadettiförarna så att den uppropade föraren får kliva högst upp på prispallen när priset tas emot samt att föraren därefter ställer sig nedanför prispallen för att ge plats till nästa. Motivering: Trots att Cadetti kör uppvisning så förstår förarna vad det innebär att stå överst på prispallen och det har vid flertalet tävlingar i år blivit en kamp att stå överst. 1.6 Motion 6) 11 i stadgarna, Klubbars rättigheter och skyldigheter Uppdra åt styrelsen att precisera vad som inbegrips i Tillhandahålla en rimlig nivå på service i form av camping, servering och toaletter. Motivering: Vad är rimlig standard gällande t ex tillgång på duschmöjligheter, möjlighet att tvätta händer i anslutning till toalett, antal toaletter (måste de vara låsbara inifrån ) osv. 1.7 Motion 7) 23 i stadgarna, MKR-styrelsens åliggande Justera punkten angående fördelning av tävlingar. Fördelningen av tävlingar sker efter principen att längst tid sedan senast arrangerade tävlingen ger förtur samt att banor vars banlicens medger 30 startande har förtur. Motivering: Tävlingar på banor med färre än 30 startande förlänger tävlingsdagen samt att de är mindre lämpliga för de större klasserna.

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt.

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Årsmötet Protokoll 2009-04-24

Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Tid: Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 09.30 Plats: Närvarande: Hemavan Se bilagd närvarolista 1 Öppnande Föreningens ordförande Anders

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer