Årsmötet den 15 mars 2011 valdes följande till förtroendeuppdrag för RFSU Uppsala.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmötet den 15 mars 2011 valdes följande till förtroendeuppdrag för RFSU Uppsala."

Transkript

1 Inledning 2011 har varit ett händelserikt år för RFSU Uppsala. Vi startade lite tungt med beskedet att vi fått hälften så mycket medel att arbeta med detta år. Anledningen var att vi inte fick några bidrag från landstinget Trots detta faktum har en rad grymma evenemang genomförts. RFSU Uppsala året startade med filmpremiär och medlemskväll när den nya sexualundervisningsfilmen Sex på kartan släpptes. Unite For Women (Barnvagnsmarchen) genomfördes med stor uppslutning den 8 mars, Sexdagarna i lustens tecken i maj och våra skolinformatörer har haft skolinformationspass och synts och sexualupplyst på en rad mässor runt om i Uppland. Under 2011 har även styrelsen bytts ut under det verksamma året. Med ett extra insatt årsmöte i oktober så tillsattes nio nya styrelsemedlemmar och i och med det har RFSU Uppsala fått en riktig vitamin kick. Förtroendevalda Årsmötet den 15 mars 2011 valdes följande till förtroendeuppdrag för RFSU Uppsala. Ordförande: Alexandra Johansson Ledamot: Jessica Hansson Ledamot: Saga Hillerström Ledamot: Linnea Hurtigh Suppelant: Maria Gottvall Kassör: Mikael Gidstedt Revisor: Katarina Lindberg Av olika anledningar kunde inte alla i RFSU Uppsalas styrelse fullfölja sitt uppdrag och med anledning av detta tillkom ett extra insatt årsmöte den 3 oktober. Där valdes ny styrelse i följande ordning: Ordförande: Saga Hillerström Vice ordförande: Anneli Karlsson Vice ordförande: Frida Blom Sekreterare: Johanna Uggla Lindmark Kassör: Mikael Gidstedt Ledamot: Jessica Hansson Ledamot: Johanna Boson Ledamot: Elina Andersson Ledamot: Jill Johansson

2 Ledamot: Sandra Stridh Ledamot: Anna Eklund Ledamot: Solvind Hammar Revisor: Katarina Lindberg Styrelsens verksamhet 2011 Styrelsen har haft fyra protokollförda möten under Det har varit fler styrelsemöten än fyra men dessa har varit mindre formella och därav finns det tyvärr inga protokoll. Under året har styrelsen och enskilt valda styrelsemedlemmar ingått i mindre arbetsgrupper som anordnat Unite For Woman, Sexdagarna, och World Aids Day. Delar av styrelsen har också åkt på utbildning för medlemsvärvning och ledarträffar som RFSU förbundet har anordnat. Till RFSU kongressen i Visby, den 20 till 22 maj åkte tre styrelsemedlemmar från Uppsala, Jessica Hansson, Saga Hillerström och Linnea Hurtigh. Under preventionskonferensen i Stockholm fanns två deltagare från Uppsala med, Jessica Hansson och Hannah Nikula Edsman. "Kickoff Sexualupplysning 2.0" den 1-2 oktober 2011 i Stockholm deltog Elina Andersson och Jill Johansson från RFSU Uppsalas styrelse- Elina Andersson som är medlemsansvarig var även på Medlemsinspiratörsutbildning den 5 december I och med förnyelsen av styrelsen så har det även behövts en del tid till att sätta sig i arbetet och under ett tillfälle under hösten var Erik Köpberg som är föreningsutvecklare på plats för att informera och ge oss verktyg att styra upp vår verksamhet. Lokal Under 2011 har beslut tagits att säga upp hyreskontraktet för nuvarande föreningslokal på ST Göransgatan 24 då den blir för dyr att hyra utan RFSL som sagt upp sin del av lokalen. Vi har nuvarande lokal till 1 april och förhoppningsvis en ny att tillgå efter detta datum. Arbetet med den är igång i skrivande stund. Marknadsföring Under våren hade RFSU Uppsala ett möte med Uppsala.com för att diskutera möjligheter för annan marknadsföring. Även en förfrågan om att blogga eller finnas som Sexexpert kom upp. RFSU Uppsala beslutade att tacka nej. Dels var kostnaden för stor, dels är inte vår förening i den storlek att vi har möjlighet att svara upp på den efterfrågan som detta skulle leda till, inte än. RFSU Uppsalas hemsida Hemsidan har skötts av vår kontakt på förbundskansliet. För att nå ut till våra medlemmar har vi främst använt oss av vår facebookgrupp och via mail. Sedan det senaste årsmötet i oktober har en kommunikationsansvarig utsetts.

3 RFSU Uppsala mail Skolinformationsmailen har funkat korrekt under det gångna året. Medan mailen har funkat dåligt. Detta med anledning av oklarheter kring vem som ska läsa och besvara mail som kommer. RFSU Uppsala Mobil Under året har RFSU Uppsalas mobil gått sönder och Jessica Hansson har tillsvidare använt sitt privata nummer för att ha möjlighet till kontakt med de som ringer för skolinformation och annat. Inga pengar har avsatts för detta så det har inte inneburit någon ytterligare kostnad. Unite For Women Den 8 mars gick det ett 150- tal barnvagnar i marsch i Uppsala för att stå upp för RFSU:s krav att stoppa mödradödligheten. Det hölls tal och bjöds på barnvagnsskydd, kaffe och hemmagjorda muffins. En tillställning som med små medel blev ett mycket lyckat evenemang. Under den dagen var vi även med i ett antal olika lokal media. Sexdagarna Sexdagarna gick av stapeln den 12 och 13 maj med temat Sex på 10- talet. Sexdagarna gjordes i samarbete med Uppsala Studentkårs projekt, Kondomamera. Förberedande möte och planering skedde med kondomamera och även efterarbete och utvärdering av dagarna. För att marknadsföra Sexdagarna hade vi informatörer ute på olika Campus några dagar innan, informatörer var även ute på nationerna för att sexualupplysa och bjuda in till sexdagarna. Ett lyckat initiativ som märktes på besökar antal jämförelsevis med förra året. Sexdagarna hölls i år på Värmlands nation där besökarna hade möjlighet att ta del av RFSU:s information, med skolinformatörer på plats fanns en rad workshops och diskussionsforum vilket uppskattades och vi värvade en del nya medlemmar på där. RFSL och Lustgården och Kondomamera hade bokbord. Det var ett späckat program med många duktiga föreläsare och ett besökarantal omkring 500 personer under båda dagarna. Bland annat föreläste Linda Noa Elestad om polly, Lena Lennerhed om preventivmedlets historia och Olle Waller från Fråga Olle körde ett Fråga Olle i Uppsala. Vänsterkillerkören och Amazing Knicker Kittens stod för underhållningen. Båda dagarna var kostnadsfria för besökarna. World Aids Day 1: a december anordnades World Aids Day som går av stapeln varje år i många delar av världen för att hedra de offer som fallit offer för sjukdomen och visa sitt stöd för de som idag lever med HIV och AIDS. RFSU Uppsala samarbetade med flera personer och organisationer för att kunna arrangera ett evenemang i Uppsala. Samarbetet var främst ihop med Kondoma Mera! Jämlikhetsansvarig på Uppsala studentkår men också med, Diskrimineringsbyrån Uppsala, Röda korset, Universitetskyrkan, ISAK och Landstinget i Uppsala län. Dagen bestod

4 av en ljusmanifestation på stora torgen med ett tält där information delades ut och man bjöd på glögg. Efter stora torget förlades resten av dagen på Slottsbiografen. Staffan Sylvan som är smittskyddsläkare höll en föreläsning om fakta kring HIV. Efter föreläsningen var det filmvisning av filmen Hur kunde hon? med efterföljande paneldebatt kring filmen och tankar som väckts hos publiken. I paneldebatten deltog; Staffan Sylvan smittskyddsläkare Uppsala län, Ola Ståhle från Posithiva gruppen, Ingela Lekfalk regissör och producent av filmen hur kunde hon, Marielle Nakunzi jurist på RFSU och Kristina Ljungros som är förbundsordförande för RFSU var moderator. Hela dagen var kostnadsfri. På Slottsbiografen medverkade ca 50 personer. Skolinformationsverksamhet Jessica Hansson har fortsatt vara skolinformationssamordnare under Till skillnad från föregående år har ingen skolinformatörsutbildning gjorts under Beslut togs att spara in på den detta år då vi inte har haft lika god ekonomi som tidigare. Men, RFSU Uppsalas skolinformatörer har varit ute och informerat. Både i skolor och även mycket på mässor detta år. Mässorna vi besökt i år är Tjejmässan Upplands Väsby, Sexdagarna Uppsala, Fett med Kärlek Uppsala, Intressemässan Uppsala och Kärlek och Erotikmässan Uppsala. Deltagandet i mässorna har gjort att våra inkomster har varit lägre än våra utgifter. Men med tanke på att vid varje mässa så har de uppskattats varit mellan besökare, och att de olika mässorna även riktat sig till olika åldrar så har vi mött avsevärt många fler personer än föregående år. Och även om inte varje enskild mässbesökare pratat med RFSU Uppsala så har vi visat att vi finns och vad vi jobbar med. Under året har vi mött cirka 600 elever i skolinformationssammanhang. Till detta räknas skolinformationspass både i skolor och på fritidsgårdar. En minskning från föregående år. Detta beroende på att vi lagt mer vikt vid mässor och under de mässor vi vart på har vi sammanlagt mött mer än 2000 personer. Utbildningar Under hösten 2011 har en fritidsledarutbildning genomförts. Under våren 2011 kom en fritidsledare som haft praktik på RFSU kansliet med en förfrågan om möjligheten för att ha en utbildning inom unga, sex och sexualitet för fritidsledare i Uppsala. Den idén kände RFSU Uppsala för att bygga vidare på. I samarbete med Pelle Ullholm från förbundskansliet så skapades en form för detta och Uppsala Kommun köpte ett utbildningspaket på fyra halvdagarsutbildningar. Som utbildningsansvariga stod Hannah Al Saati Edsman och Jessica Hansson. Utbildningen startade den 27 september och avslutades den 5 oktober. Utbildningen blev mycket lyckad och utvärderingen var väldigt positiv. Några av fritidsledarena bokade sedan skolpass till sina fritidsgårdar vilket gjort att vi hittat en ny arena att möta unga på.

5 Katedralskolan bokade en föreläsning med RFSU Uppsala den 16 augusti Hur en snackar sex med unga, samtal och attityder. Föreläsaren var Jessica Hansson. Rädda Barnens Ellen och Allan projekt bokade RFSU Uppsala den 31 oktober för en föreläsning under den utbildningsdag de hade sex som tema. Föreläsare var Jessica Hansson.

Verksamhetsberättelse RFSU Västerås 2014

Verksamhetsberättelse RFSU Västerås 2014 Verksamhetsberättelse RFSU Västerås 2014 Under året har det hänt mycket i RFSU Västerås! Här nedan kan du läsa om allt det vi gjort under året, aktiviteter vi deltagit i, kampajer och projekt vi drivit!

Läs mer

Verksamhetsberättelse RFSU Linköping 2009

Verksamhetsberättelse RFSU Linköping 2009 Gistad 100128 Verksamhetsberättelse RFSU Linköping 2009 RFSU Linköping Lokalgrupp bestod 2009 av följande styrgrupp: Samordnare: Sari Asa-Nicolaisen Kassör: Charles Åkerblom Sekreterare: Emma Hugoh Informatörsansvarig:

Läs mer

Verksamhetsberättelse RFSU Halland 2014

Verksamhetsberättelse RFSU Halland 2014 Verksamhetsberättelse RFSU Halland 2014 Vid årsmötet den 8 februari 2014 valdes den nya styrelsen bestående av: Charlotte Drugge; ordförande, Magdalena Viklund; vice ordförande, Amanda Johansson; kassör,

Läs mer

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Medlemmar 2 3. Styrelsen 2 3.1 Förtroendevalda 3 3.2 Styrelsens arbete 2-5 4 Verksamheter 5 4.1 Läxhjälp 5 4.2 Frukostklubben

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens förtroendeuppdrag Göteborgs FN-förening är en mötesplats och ett ideellt forum där lokala och globala FNrelaterade frågor tydliggörs genom samtal och informationsspridning.

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDFÖRANDE HAR ORDET. 3 STYRELSE 4 ARRANGEMANG 5 Jubileumshelg januari 2010 5 Temakvällar för medlemmar 6 Nyhetsbrev 7 Studiecirkel "Sex- och samlevnad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping (2) Norrköping den 18 januari 2015 Inledning 2014 har varit ett år med både med och motgångar. I början av året kunde vi med hjälp av

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2014. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 RFSL Eskilstunas årsmöte, Alfeltsgatan 9, Eskilstuna, 2009-02-26 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 1 2. Cafékvällar... 2 a) Onsdagscafé... 2 b) Torsdagscafé...

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse för året 2012

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse för året 2012 Julia Berglund Emma Lövgren Lisa Claar Maja Edlund Emily Töyrä Jens Werner Ulrika Byström Oskar Nellström Sandra Wikström Beatrice Rohdin Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1. Verksamhetsområde 1.1 Styrelsen under verksamhetsår 2012/2013 Ordförande: Eric Åhlin Vice ordförande: Linnea Burke Rolfhamre Sekreterare: Matthias Ekström Kassör: Lina

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Verksamhetsberättelse 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Följande verksamhetsberättelse från föreningens olika verksamheter är sammanställda från verksamheternas insända svar till personalens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland. Verksamhetsåret 2008

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland. Verksamhetsåret 2008 Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland Verksamhetsåret 2008 Brottsofferjouren Östra Östergötland är en lokal förening ansluten till Brottsofferjourernas Riksförbund och som verkar

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK

Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK Förord av ordförande Det är alltid lika spännande när verksamhetsberättelsen ska sammanställas. Visst tycker jag själv att Skunk är en föredömlig förening som alltid har

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 SNABBFAKTA OM FÖRENINGEN 2014 2428st medlemmar 80 ideella funktionärer 20 olika pass per vecka 1700 kvm lokalyta varav 1280 kvm träningsyta 2st anställda

Läs mer

MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. Verksamhetsberättelse 2014

MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. Verksamhetsberättelse 2014 MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 STYRELSE Ordförande Vice Ordförande Rosina Lehto Per-Åke Henriksson Styrelsemedlemmar Sabina Mattsson John Sjöström

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Innehållsförteckning Ordförande 2010...3 Vice ordförande 2010...6 Kassör 2010...8 Sekreterare/informationsansvarig 2010...9 Utbildningsansvarig 2010.... 10 Marknadsansvarig

Läs mer

Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23. Fotoföreningen Linslusen. Årsmöte 2014 2014-03-12

Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23. Fotoföreningen Linslusen. Årsmöte 2014 2014-03-12 Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23 Fotoföreningen Linslusen Årsmöte 2014 2014-03-12 Närvarande Karl Mikaelsson, Ove Karlsson, Annie Fredriksson, Oscar Carlsson, Eva Syversen, Adine Lundahl,

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer